Hilti | WSC 70-A36 | Operating Instruction | Hilti WSC 70-A36 Uputstvo za upotrebu

Hilti WSC 70-A36 Uputstvo za upotrebu
WSC 70-A36
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Használati utasítás
hu
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
ja
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
1
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
2
3
7
1
3
4
4
5
1
1
2
5mm
≤
5mm
≤
3/4
6
7
1
1
2/5
3/4
0-45°(50)
2/4
3/4
2/5
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
6
5
7
W
G
S
14
0
0
-2
8
200 mm
1400/3000 mm
WGS 1400-2
60°
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
45°
30° 22.5°
0° 22.5°30°
45°
9
10
360°
11
Holz / Wood / Bois
...optimal geeignet
ideal
tout indiquée
Kunststoff / Synthetics /
Plastiques
Corian
Variocor
...geeignet
good
indiquée
QualiCut
z54
z48
z42
z42-A
MultiCut
z24-A
z42-A
QuickCut
z18
SpecialCut
z18
z14
AKKU / BATTERY / ACCU / BATERIAS / BATTERI / AKU / AKUMULATORY / AKKìMìãüíéê
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
Andere / Others /
Autre chose
ORIGINALNE UPUTE ZA UPORABU
Akumulatorska kružna pila WSC 70‑A36
Upute za uporabu obvezatno pročitajte prije
početka rada.
Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini
alata.
Alat prosljeđujte drugim osobama samo zajedno s uputom za uporabu.
Kazalo
1 Opće upute
2 Opis
3 Pribor
4 Tehnički podatci
5 Sigurnosne napomene
6 Prije stavljanja u pogon
7 Posluživanje
8 Čišćenje i održavanje
9 Traženje kvara
10 Zbrinjavanje otpada
11 Jamstvo proizvođača za alate
12 EZ izjava o sukladnosti (original)
Stranica
105
106
108
108
109
113
114
116
117
117
118
118
1 Brojevi se odnose na odgovarajuće slike. Slike za
tumačenje teksta nalaze se na unutrašnjim, presavijenim
omotnim stranicama. Kod proučavanja upute uvijek ih
držite otvorene.
Riječ «alat» u tekstu ove upute za uporabu uvijek se
odnosi na akumulatorsku kružnu pilu WSR 70-A36.
Elementi posluživanja i pokazivanja 1
@ Akumulator
; Tipke za deblokadu s dodatnom funkcijom aktiviranja pokazatelja stanja napunjenosti
= Pokazatelj stanja napunjenosti i grešaka (Li-Ion akumulatorski paket)
% Tipka za uključivanje/isključivanje
& Blokada uklapanja
( Dodatni rukohvat
) Gumb za blokadu vretena
+ Imbus ključ
§ Skala za rezni kut
hr
/ Stezna poluga za podešavanje reznog kuta
Stezni
vijci
za
paralelni
graničnik
:
· Stezna poluga za podešavanje dubine reza
$ Rezna oznaka 45°
£ Rezna oznaka 0°
| Paralelni graničnik
¡ Klatni štitnik
Q Razdvajač
W Osnovna ploča
E Štitnik
R Zakretni izbacivač strugotine
T Pogonsko vreteno
Z Prihvatna prirubnica
U Stezna prirubnica
I Stezni vijak
O Skala dubine reza
P Učvršćenje razdvajača
Ü Upravljačka poluga za klatni štitnik
[ Pokrov kanala za strugotinu
] Deblokada za pokrov kanala za strugotinu
Æ Dodatni stremen za rez 50°
1 Opće upute
1.1 Pokazatelji opasnosti i njihovo značenje
OPASNOST
Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može uzrokovati
tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju
koja može uzrokovati tešku tjelesnu ozljedu ili smrt.
OPREZ
Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju
koja može uzrokovati laganu tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu.
NAPOMENA
Ova riječ skreće pozornost na napomene o primjeni i
druge korisne informacije.
1.2 Objašnjenje piktograma i ostali naputci
Znakovi upozorenja
Upozorenje
na opću
opasnost
Upozorenje
na opasni
električni
napon
Upozorenje
na
nagrizajuće
materijale
Upozorenje
na vruću
površinu
105
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
Obvezujući znakovi
Nosite
zaštitne
naočale
Nosite
zaštitnu
kacigu
Mjesto identifikacijskih podataka na alatu
Tipska oznaka je smještena na označnoj pločici, a serijski
broj bočno na kućištu motora. Unesite ove podatke u
Vašu uputu za uporabu i pozivajte se na njih kod obraćanja našem zastupništvu ili servisu.
Nosite
zaštitu za uši
Nosite
zaštitne
rukavice
Tip:
Serijski broj.:
Nosite
laganu
zaštitu
organa za
disanje
hr
Simboli
Prije uporabe
pročitajte
uputu za
uporabu
Otpatke
donesite na
ponovnu
preradu
Volt
Istosmjerna
struja
Dimenzionirani broj
okretaja u
slobodnom
hodu
Okretaja u
minuti
Promjer
List pile
2 Opis
2.1 Uporaba u skladu s odredbama
Alat je ručno vođena kružna pila na akumulatorski pogon.
Uređaji su namijenjeni za rezanje drvenih ili drvetu sličnih predmeta obrade, plastike, gipsanog kartona, gipsanih ploča
i veznih materijala do dubine reza od 70 mm te kosog reza od 0 ° do 50 °.
Ne smiju se obrađivati materijali opasni po zdravlje (na pr. azbest).
Alat je namijenjen profesionalnom korisniku, a posluživati, održavati i servisirati ga smije samo ovlašteno osposobljeno
osoblje. To osoblje mora biti posebno upućeno u moguće opasnosti. Alat i njemu pripadajuća pomoćna sredstva
mogu biti opasni ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Radno okruženje mogu biti: gradilište, radionica, renovacije, pregradnje i novogradnje.
Manipulacije ili preinake na alatu nisu dozvoljene.
Ne smiju se upotrebljavati listovi pile koji ne odgovaraju navedenim karakteristikama (npr. promjer, broj okretaja,
debljina), rezne i brusne ploče te listovi pile iz visoko legiranog brzoreznog čelika (HSS-čelik).
Ne smiju se rezati metali.
Alat ne upotrebljavajte za rezanje grana i debala.
Akumulatorske pakete ne upotrebljavajte kao izvor energije za druga nespecificirana trošila.
Kako biste izbjegli opasnost od ozljeda, rabite samo originalni Hiltijev pribor i alate.
Slijedite podatke o radu, čišćenju i održavanju u uputi za uporabu.
106
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
2.2 Sklopka
Uključno/isključna sklopka s blokadom uklapanja
2.3 Ručke
Rukohvat i dodatni rukohvat
2.4 Zaštitni uređaj
Štitnik i klatni štitnik
2.5 Podmazivanje
Podmazivanje mašću
2.6 Zaštita od dubinskog pražnjenja
Kako bi se produljio životni vijek akumulatora i motora, elektronika je regulirana tako da se pri prejakom potisku broj
okretaja čujno smanjuje sve do potpunog zaustavljanja i isključivanja struje pri daljnjem pritisku.
OPREZ
Kod smanjenog potiska alat se samostalno pokreće sve dok je uključno/isključna sklopka pritisnuta kao što je to slučaj
kod mrežnih aparata.
2.7 Stanje napunjenosti Li-Ion akumulatorskog paketa
Pri uporabi Li-Ion akumulatorskih paketa stanje napunjenosti se može prikazati laganim pritiskom na jednu od tipki
za deblokadu (ne deblokirajte dok osjećate otpor). Stražnji pokazatelj na akumulatorskom paketu daje sljedeće
informacije:
LED-diode trajno svijetle
LED-diode 1, 2, 3, 4
LED-diode 1, 2, 3
LED-diode treptajuće
-
LED-diode 1, 2
-
LED-dioda 1
-
LED-dioda 1
-
Stanje napunjenosti C
C ≧ 75 %
50 % ≦ C < 75 %
25 % ≦ C < 50 %
10 % ≦ C < 25 %
C < 10 %
2.8 Sadržaj isporuke standardne opreme obuhvaća
1
Stroj
1
Imbus ključ
1
1
1
1
List pile
Uputa za uporabu
Hilti kovčeg (opcijski)
Kartonska ambalaža (opcijski)
2.9 Uz to je za rad alata potrebno
Za WSC 70‑A36 akumulatorski paket B 36/2.4 NiCd ili B 36⁄3.3 Li‑Ion ili B 36⁄3.9 Li‑Ion i punjač C4⁄36‑90 ili C4⁄36‑350
ili C7/36‑ACS ili punjač C4/36‑ACS.
NAPOMENA
Ovisno o opremi već je obuhvaćeno opsegom isporuke.
107
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
hr
3 Pribor
Pribor za WSC 70‑A36
hr
Oznaka
Kratica
Punjač
C7/36-ACS
Punjač za akumulatorski paket LiIon
Punjač za akumulatorski paket LiIon
Punjač za akumulatorski paket LiIon
Akumulator
C4/36‑ACS
Opis
C 4/36‑90
C 4/36‑350
B36/2.4 Li‑Ion
Akumulatorski paket
B36/3.3 Li‑Ion
Akumulatorski paket
B36/3.9 Li‑Ion
Paralelni graničnik
WPG 370/355
Vodilica
WGS 1400‑2B
4 Tehnički podatci
Tehničke izmjene pridržane!
Stroj
WSC 70‑A36
Izmjereni napon (istosmjerni)
36 V
Težina prema EPTA-postupku 01/2003
5,8 kg
Dimenzije (D x Š x V)
393 mm x 233 mm x 307 mm
Osnovna ploča
193 mm x 320 mm
Maksimalan promjer lista pile
190 mm
Minimalan promjer lista pile
176 mm
Debljina osnove lista pile
0,5…1,4 mm
Širina reza
1,6…2,2 mm
Provrt za prihvat lista pile
30 mm
Dubina reza
Debljina razdvajača
Rezni kut 90°: 70 mm
Rezni kut 50°: 45 mm
Rezni kut 45°: 51 mm
1,5 mm
Broj okretaja u slobodnom hodu
4.000/min
NAPOMENA
Razina titranja koja je navedena u ovim uputama izmjerena je sukladno postupku mjerenja normiranom u EN 60745 te
se može može koristiti za međusobnu usporedbu alata. Primjerena je i za privremenu procjenu titrajnog opretećenja.
Navedena razina titranja predstavlja glavne primjene električnih alata. Ako se električni alat inače koristi za druge
primjene s alatima za primjenu koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, razina titranja se može razlikovati. Isto
može znatno povećati titrajno opterećenje tijekom cijelokupnog radnog vijeka. Za točnu procjenu titrajnog opterećenja
trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. Isto može
znatno smanjiti titrajno opterećenje tijekom cijelokupnog radnog vijeka. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu
korisnika prije djelovanja titranja kao npr.: Održavanje električnog alata i usadnika, održavanje toplih ruku, organizacija
tokova rada.
108
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
Informacije o buci i vibracijama za WSC 70-A36 (izmjereno prema EN 60745-2-5):
108 dB (A)
Tipična razina jačine zvuka prema ocjeni A
Tipična razina emisije zvučnog tlaka prema ocjeni A.
97 dB (A)
Nesigurnost za navedenu razinu zvuka
3 dB (A)
Triaksijalne vrijednosti vibracija (svota vektora vibracija)
Rezanje u drvetu, ah
< 2,5 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²
Akumulator
B 36/2.4 NiCd
B 36/3.3 Li‑Ion
B 36/3.9 Li‑Ion
Dimenzionirani napon
36 V
36 V
36 V
Kapacitet
2,4 Ah
3,3 Ah
3,9 Ah
Održavanje energije
86,4 Wh
118,8 Wh
140,4 Wh
Nadzor temperature
NTC
NTC
NTC
Težina
2,08 kg
1,65 kg
1,65 kg
Vrsta ćelija
NiCd
Li‑ion
Li‑ion
Ćelijski blok
30 komada
30 komada
30 komada
hr
5 Sigurnosne napomene
NAPOMENA
Sigurnosne napomene u poglavlju 5.1 sadrže sve opće sigurnosne napomene za električne alate koje su u uputi za
uporabu navedene prema primjenjivim normama. Tamo
se unatoč tome mogu nalaziti napomene koje za ovaj alat
nisu relevantne.
5.1 Opće sigurnosne napomene za električne alate
a)
UPOZORENJE
Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Pogreške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili
teških ozljeda. Molimo sačuvajte sve sigurnosne
napomene i upute za ubuduće. Pojam "električni
alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se
na električne alate s napajanjem iz električne mreže
(s mrežnim kabelom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabela).
5.1.1 Sigurnost na radnom mjestu
Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim.
Nered i neosvijetljeno radno područje mogu dovesti
do nezgoda.
b) S alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi
ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu
zapaliti prašinu ili pare.
c) Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako bi skrenuli
pozornost s posla mogli bi izgubiti kontrolu nad alatom.
a)
5.1.2 Električna sigurnost
Priključni utikač alata treba odgovarati utičnici.
Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi
izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno
sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju
opasnost od električnog udara.
b) Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama
kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.
Postoji povećana opasnost od električnog udara ako
je vaše tijelo uzemljeno.
c) Alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode
u električni alat povećava opasnost od električnog
udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje
alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice.
Kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih
rubova ili pokretljivih dijelova alata. Oštećeni ili
usukani kabeli povećavaju opasnost od električnog
udara.
e) Ako s električnim alatom radite na otvorenom,
upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene
za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje
opasnost od električnog udara.
f) Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u
vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu
sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje
opasnost električnog udara.
a)
5.1.3 Sigurnost ljudi
a)
Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Alat ne ko-
109
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
hr
ristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih
sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
kod uporabe alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih
ozljeda.
b) Nosite sredstva osobne zaštite i uvijek zaštitne
naočale. Nošenje sredstava osobne zaštite, kao što
su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno o vrsti i primjeni
električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
c) Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se, da je alat isključen, prije nego što priključite opskrbu naponom i/ili akumulatorski paket,
ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja alata prst
držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen
na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
d) Prije nego što uključite alat, uklonite alate za
podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji
se nalazi u rotirajućem dijelu alata može dovesti do
nezgoda.
e) Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite
siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku
održavajte ravnotežu. Na taj način možete alat bolje
kontrolirati u neočekivanim situacijama.
f) Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu
što dalje od pomičnih dijelova. Mlohavu odjeću,
nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi
alata.
g) Ako se mogu montirati alati/uređaji za usisavanje
i hvatanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i
rabe li se pravilno. Uporaba usisivača može smanjiti
opasnost.
5.1.4 Uporaba i rukovanje s električnim alatom
Ne preopterećujte alat. Za Vaše radove koristite
za to predviđen električni alat. S odgovarajućim
električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
b) Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim
prekidačem. Električni alat koji se više ne može
uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili akumulatorski paket
iz alata prije podešavanja alata, zamjene dijelova
pribora ili odlaganja alata. Ovim mjerama opreza
spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
d) Nekorištene električne alate spremite izvan dosega djece. Ne dopustite da alat koriste osobe
koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale
upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih
koriste neiskusne osobe.
e) Pažljivo održavajte električne alate. Kontrolirajte
rade li pokretljivi dijelovi alata besprijekorno i nisu
li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako
oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije
uporabe alata. Mnoge nezgode imaju svoj uzrok
zbog loše održavanih električnih alata.
f) Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo
održavani rezni alati s oštrim sječivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
g) Koristite električni alat, pribor, usadnike itd. sukladno ovim uputama. Kod toga uzmite u obzir
a)
110
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih
alata za neke druge primjene različite od predviđenih,
može dovesti do opasnih situacija.
5.1.5 Uporaba i rukovanje akumulatorskog alata
Akumulatorske baterije punite samo u punjačima
koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je
prikladan za određenu vrstu akumulatorskih paketa,
postoji opasnost od požara ako se rabi s drugim
akumulatorskim paketima.
b) U električnim alatima upotrebljavajte samo za
to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba
neke druge akumulatorske baterije može dovesti do
ozljeda i opasnosti od požara.
c) Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje
od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala,
vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi
mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki
spoj između kontakata akumulatorske baterije može
dovesti do opeklina ili do požara.
d) Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske
baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s
ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah
isperite s vodom. Ako tekućina dođe u dodir s
očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Iscurjela
tekućina može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
a)
5.1.6 Servisiranje
a)
Popravak alata prepustite samo kvalificiranom
stručnom osoblju i samo s originalnim zamjenskim dijelovima. Na taj će se način postići održavanje sigurnosti električnog alata.
5.2 Postupak piljenja
a)
OPASNOST
Svojim rukama se ne približavajte području pile i
listu pile. Drugom rukom držite dodatni rukovat ili
kućište motora. Ako pilu držite s obije ruke, list pile
ih ne može ozlijediti.
b) Ne sežite pod predmet obrade. Štitnik Vas pod
predmetom obrade ne može zaštititi od lista pile.
c) Dubinu reza prilagodite debljini predmeta obrade.
Trebao bi biti vidljiv za manje od pune visine zuba
pod predmetom obrade.
d) Predmet obrade za rezanje nikada ne pridržavajte
u ruci ili iznad noge. Predmet obrade učvrstite na
stabilan prihvat. Važno je predmet obrade dobro
učvrstiti kako biste smanjili opasnost od doticaja s
tijelom, zaglavljivanja lista pile ili gubitak kontrole.
e) Električni alat uhvatite samo za izolirane ručke
kada izvodite radove kod kojih ugradni alat može
pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt s provodljivim vodom stavlja pod napon i metalne dijelove
alata te dovodi do električnog udara.
f) Kod uzdužnog rezanja uvijek upotrebljavajte graničnik ili ravnu rubnu vodilicu. To poboljšava točnost rezanja i smanjuje mogućnost zaglavljivanja lista
pile.
g) Uvijek upotrebljavajte listove pile pravilne veličine i odgovarajućeg provrta za prihvat (na pr.
h)
zvjezdastog ili okruglog). Listovi pile, koji ne odgovaraju montažnim dijelovima pile, ne teku kružno i
dovode do gubitka kontrole.
Nikada ne upotrebljavajte oštećene ili krive podloške ili vijke za list pile. Podloške i vijci za list pile
su posebice konstruirani za Vašu pilu, za optimalnu
snagu i sigurnost pri radu.
5.3 Ostale sigurnosne napomene za sve pile
Povratni udarac - Uzroci i odgovarajuće sigurnosne
napomene:
Povratni udarac je nenadana reakcija zbog zakvačenog,
zaglavljenog ili nepravilno poravnanog lista pile koja dovodi do nekontroliranog podizanja pile i kretanja iz predmeta obrade prema operateru;
ako se list pile zakvači ili zaglavi u razdvajaču koji se
zatvara, zablokira se i snaga motora odbacuje alat u
smjeru operatera;
ako je list pile u rezu uvinut ili nepravilno poravnan, zubi
stražnjeg ruba lista pile se mogu zakvačiti u površini
predmeta obrade, čime se list pile izbacuje iz razdvajača
i pila odskače u smjeru operatera.
Povratni udarac je posljedica neispravne ili nepravilne
uporabe pile. Može se spriječiti odgovarajućim preventivnim mjerama, od kojih su neke navedene dolje.
a)
Čvrsto držite pilu s obje ruke i stavite svoje ruke
u položaj u kojem možete uhvatiti sile povratnog
udarca. Uvijek stojte uz bok lista pile, list pile
nikada ne postavljajte u liniju s Vašim tijelom.
Kod povratnog udarca kružna pila može odskočiti
unatrag, operater može pritom svladati sile povratnog
udarca ako poduzme odgovarajuće mjere.
b) Ako se list pile zaglavi ili prekinete radove, pilu
isključite i držite je mirno u materijalu sve dok se
list pile na zaustavi. Nikada ne pokušavajte pilu
vaditi iz predmeta obrade ili je povlačiti unatrag
dok se list pile pomiče, u suprotnom bi moglo
doći do povratnog udarca. Utvrdite i uklonite uzrok
zaglavljenja lista pile.
c) Ako pilu, koja stoji u predmetu obrade, želite ponovno pokrenuti, centrirajte list pile u razdvajaču
i provjerite nisu li se zubi pile zaglavili u predmetu
obrade. Ako je list pile zaglavljen, može se pomaknuti iz predmeta obrade ili uzrokovati povratni udarac
pri ponovnom pokretanju pile.
d) Poduprite velike ploče kako biste smanjili rizik
od povratnog udarca zbog zaglavljenog lista pile.
Velike ploče se mogu saviti pod vlastitom težinom.
Ploče se moraju poduprijeti s obje strane kako u
blizini razdvajača tako i na rubu.
e) Ne upotrebljavajte tupe ili oštećene listove pile.
Listovi pile s tupim ili nepravilno usmjerenim zubima
zbog uskog razdvajača uzrokuju povećano trenje,
zaglavljivanje lista pile i povratni udarac.
f) Prije rezanja pritegnite podešivače za dubinu urezivanja i kut rezanja. Ako se za vrijeme rezanja
podešivači pomjere, list pile se može zaglaviti te
može doći do povratnog udarca.
g) Budite posebno oprezni kod rezanja u postojeće
zidove ili druga nevidljiva područja. Potopni list pile
se pri rezanju može zablokirati u skrivenim predmetima i uzrokovati povratni udarac.
5.4 Sigurnosne napomene za kružne pile s klatnim
štitnikom
Funkcija donjeg štitnika
Prije svake uporabe provjerite zatvara li se donji
štitnik besprijekorno. Pilu ne upotrebljavajte ako
donji štitnik nije pokretljiv i ako se odmah ne zatvori. Donji štitnik ne stežite niti ga ne privezujte
u otvorenom položaju. Ako pila nehotice padne na
pod, donji se štitnik može saviti. Otvorite štitnik polugom za povlačenje unatrag i sa sigurnošću utvrdite
da se može slobodno pomicati i da kod svih reznih
kutova ili dubina rezanja ne dodiruje niti list pile niti
druge dijelove.
b) Provjerite funkciju opruge za donji štitnik. Pilu
servisirajte prije uporabe ako štitnik i opruga besprijekorno ne rade. Oštećeni dijelovi, ljepljivi talozi
ili nakupine strugotine uzrokuju usporeni rad donjeg
štitnika.
c) Donji štitnik otvarajte rukom samo kod posebnih
rezova kao što su "potopni i kutni rezovi". Otvorite
donji štitnik polugom za povlačenje unatrag i pustite je čim list pile prodre u predmet obrade. Kod
svih drugih radova piljenja mora donji štitnik raditi
automatski.
d) Pilu ne odlažite na radnu klupu ili pod, a da donji
štitnik pritom ne prekriva list pile. Nezaštićeni list
pile koji se još okreće pokreće pilu suprotno od
smjera rezanja i reže sve što mu je na putu. Stoga
imajte na umu vrijeme dodatnog okretanja pile.
a)
5.5 Dodatne sigurnosne napomene za sve pile s
razdvajačem
Funkcija razdvajača
Koristite samo onu vrstu lista pile koja odgovara
razdvajaču. Kako bi razdvajač djelovao, osnovni list
pile mora biti tanji od razdvajača a širina zubaca mora
biti veća od debljine razdvajača.
b) Razdvajač podesite prema opisu u ovoj uputi za
uporabu. Nepravilna debljina, položaj i poravnanost
mogu biti razlog tomu da razdvajač nedjelotvorno
sprječava povratni udarac.
c) Razdvajač uvijek upotrebljavajte osim kod potopnih rezova. Razdvajač ponovno montirajte nakon
potopnog reza. Razdvajač pri potopnim rezovima
stvara smetnje i može uzorkovati povratni udarac.
d) Da razdvajač može djelovati, mora se nalaziti u
rascjepu pile. Kod kraćih rezova je razdvajač neučinkovit pri sprječavanju povratnog udarca.
e) Pilu ne pokrećite sa savinutim razdvajačem. Već i
manja smetnja može usporiti zatvaranje štitnika.
a)
111
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
hr
klasom filtra P2. Poštujte važeće propise u vašoj
zemlji za materijale koje ćete obrađivati.
5.6 Dodatne sigurnosne napomene
5.6.1 Sigurnost ljudi
a)
b)
c)
d)
e)
f)
hr
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
Nosite zaštitu za sluh. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
Alat uvijek držite s obije ruke za predviđene rukohvate. Rukohvate održavajte suhim, čistim, bez
ulja i masti.
Ako alatom radite bez usisavanja prašine, morate
tijekom radova kod kojih se stvara prašina nositi
laganu zaštitu organa za disanje.
S alatom rukujte samo s pripadajućim zaštitnim
uređajima.
S alatom radite samo namjenski i u besprijekornom stanju.
Zbog bolje prokrvljenosti prstiju napravite stanke
u radu i vježbe za opuštanje prstiju.
Stroj uključite tek u području rada.
Akumulatorski paket uklonite prilikom skladištenja i transporta alata.
Radove na stroju uvijek izvodite u smjeru od tijela.
Strojem ne radite iznad glave.
Stroj ne kočite bočnim pritiskanjem o list pile.
Kod uključenog stroja ne dodirujte zateznu prirubnicu i vijak prirubnice.
Rezna traka mora biti oslobođena od prepreka.
Ne zarezujte vijke, čavle itd.
Gumb za blokadu vretena nikada ne pritišćite dok
se list pile vrti.
Stroj ne usmjeravajte prema osobama.
Prilagodite potisak listu pile i obradivom materijalu tako da se list pile ne zablokira i eventualno
uzrokuje povratni udarac.
Sprječite pregrijavanje vrhova zubaca pile.
Kod piljenja plastike valja paziti da se plastika ne
otopi.
Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski
usisivač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom
zaštite, koja odgovara Vašim lokalnim propisima
o zaštiti protiv prašine.
Djecu morate podučiti o tome, da se ne smiju
igrati s alatom.
Alat nije namijenjen za to da se s njime služe djeca
ili slabe osobe bez poduke.
Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži
olovo, neke vrste drva, minerala i metala mogu
biti štetni za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašina
mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih
puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini.
Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u
spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo
za zaštitu drva). Materijal koji sadrži azbest smije
obrađivati samo stručno osoblje. Po mogućnosti
koristite alat/uređaj za usisivanje prašine. Kako
biste dosegli visok stupanj usisivanja prašine, koristite primjereni mobilni alat/uređaj za uklanjanje
prašine koji je preporučio Hilti za drvo i/ili mineralnu prašinu i koji je usklađen za ovaj električni
alat. Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga
mjesta. Preporuča se nošenje zaštitne maske s
112
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
5.6.2 Brižljivo rukovanje i uporaba električnih alata
a)
Čvrsto stegnite predmet obrade. Za pričvršćivanje predmeta obrade upotrijebite stege ili škripac.
To je sigurnije od pridržavanja rukom; osim toga ćete
alat moći posluživati s obim rukama.
b) Provjerite imaju li alati sustav prihvata koji odgovara stroju te jesu li pravilno zabravljeni u steznoj
glavi.
5.6.3 Električna sigurnost
Prije početka rada detektorom metala ispitajte ima li u
području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i
vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi alata mogu biti
pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod.
To predstavlja ozbiljnu opasnost od električnog udara.
5.6.4 Brižljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih
paketa
Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorskih paketa.
b) Akumulatorske pakete držite dalje od visokih temperatura i vatre. Postoji opasnost od eksplozije.
c) Akumulatorski paketi se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati. U suprotnom slučaju postoji opasnost od požara, eksplozije i
nagrizanja.
d) Upotrebljavajte samo akumulatorske pakete koji
su dozvoljeni za dotični uređaj. Kod uporabe drugih akumulatorskih paketa ili uporabe akumulatorskih
paketa u druge svrhe postoji opasnost od požara i
eksplozije.
e) Ne smiju se puniti niti upotrebljavati akumulatorski paketi (primjerice akumulatorski paketi s
napuklinama, polomljenim dijelovima, savinutim,
izbijenim i/ili izvučenim kontaktima).
f) Ako je akumulatorski paket prevruć da ga primite
u ruku, onda je moguće da je isti u kvaru. Postavite uređaj na nezapaljivo mjesto s dovoljnim
razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga
možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi. Kontaktirajte Servis Hilti nakon što se akumulatorski
paket ohladi.
a)
5.6.5 Radno mjesto
a) Pobrinite se za dobru rasvjetu na području rada.
b) Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta. Loše prozračena radna mjesta mogu zbog opterećenosti prašinom biti štetni po zdravlje.
5.6.6 Osobna zaštitna oprema
siti odgovarajuće zaštitne naočale, zaštitnu kacigu,
zaštitne slušalice, zaštitne rukavice i laganu zaštitu
organa za disanje.
5.6.7 Zaštitni uređaj
Stroj ne uključujte ako list pile, pokrov, klatni štitnik
ili razdvajač nisu pravilno montirani.
Izvođač radova i osobe koje se nalaze u njegovoj
neposrednoj blizini moraju tijekom uporabe alata no-
6 Prije stavljanja u pogon
trajno pokvaren. U vezi postupka pri prvom punjenju
pročitajte uputu za uporabu odgovarajućeg punjača.
6.1 Brižljivo rukovanje s akumulatorskim paketima
NAPOMENA
Kod niskih temperatura se smanjuje snaga akumulatorskog paketa. S akumulatorskim paketom ne radite dok se
alat ne zaustavi. Pravodobno prijeđite na drugi akumulatorski paket. Odmah ponovno napunite akumulatorski
paket za sljedeću zamjenu.
Akumulatorski paket čuvajte na hladnom i suhom mjestu.
Akumulatorski paket nikada ne skladištite na suncu, na
radijatorima ili iza ostakljenih površina. Akumulatorski
paketi se pri kraju svoga životnoga vijeka moraju zbrinuti
ekološki prihvatljivo i sigurno.
Akumulatorski paket utaknite u odgovarajući punjač.
6.2 Punjenje akumulatorskog paketa
OPREZ
Upotrebljavajte samo predviđene Hilti punjače koji su
navedeni u odlomku "Pribor".
OPASNOST
Prije nego akumulatorski paket umetnete u odgovarajući punjač, sa sigurnošću utvrdite da su vanjske
površine akumulatorskih paketa čiste i suhe. U vezi
postupka punjenja pročitajte uputu za uporabu odgovarajućeg punjača.
6.2.1 Prvo punjenje novih akumulatorskih paketa
Novi akumulator prije stavljanja u pogon, mora obavezno
primiti ispravno prvo punjenje, kako bi mu se ćelije mogle pravilno formirati. Neispravno izvršeno prvo punjenje
može dovesti do toga da kapacitet akumulatora bude
6.2.2 Ponavljajuće punjenje NiCD akumulatorskog
paketa
NiCd akumulatorski paketi trebaju biti potpuno napunjeni
pri svakom procesu punjenja.
6.2.3 Ponavljajuće punjenje Li-Ion akumulatorskih
paketa
Li-Ion akumulatorski paketi su svakodobno spremni za
uporabu čak i u djelomično napunjenom stanju. Napredak
punjenja se prikazuje putem LED-indikatora (vidi uputu
za uporabu punjača).
6.3 Umetanje akumulatorskog paketa
OPASNOST
Upotrebljavajte samo predviđene Hilti akumulatorske
pakete i Hilti punjače navedene u poglavlju "Pribor".
OPREZ
Prije ulaganja akumulatorskog paketa sa sigurnošću utvrdite da je alat isključen i blokada uklapanja
aktivirana. Upotrebljavajte samo Hilti akumulatorske
pakete dozvoljene za Vaš alat.
1.
2.
Akumulatorski paket potiskujte straga u stroj sve
dok uskoči uz graničnik čujnim dvostrukim klikom.
OPREZ Akumulatorski paket koji pada može ugroziti
Vas kao i ostale osobe.
Provjerite da li akumulator pouzdano leži u stroju.
6.4 Vađenje akumulatorskog paketa
1.
2.
Pritisnite jedan ili oba gumba za deblokadu.
Akumulatorski paket izvucite iz alata prema natrag.
6.5 Transport i skladištenje akumulatorskih paketa
Povucite akumulatorski paket iz položaja blokiranja (radni
položaj) u prvo ležište (položaj za transport).
Ukoliko akumulatorski paket odvajate s uređaja zbog
transporta ili skladištenja, uvjerite se da kontakti akumu-
113
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
hr
latorskog paketa nisu kratko spojeni. Izvadite sve slobodne i nepričvršćene metalne dijelove poput vijaka,
čavala, kopči, otpuštenih dijelova vijaka, žice ili metalnih
strugotina iz kovčega, kutije s alatom ili spremnika za
transport odn. spriječite kontakt ovih dijelova s akumulatorskim paketima.
Prilikom slanja akumulatorskih paketa (cestovnim, željezničkim, brodskim ili zračnim transportom) poštujte
važeće nacionalne i međunarodne transportne propise.
7 Posluživanje
7.1.2 Montaža lista pile 3
NAPOMENA
Nakon duljeg blokiranja lista pile se alat neće samostalno
pokrenuti ukoliko smanjite potisak. Morate ponovno pritisnuti blokadu uklapanja i uključno/isključnu sklopku.
hr
OPREZ
Nosite zaštitne rukavice. Rezni rubovi lista pile su oštri.
Možete se ozlijediti o rezne rubove.
OPREZ
Koristite lagani respirator i zaštitne naočale. Pri postupku rezanja dolazi do kovitlanja prašine i piljevine.
Uskovitlani materijal može oštetiti dišne kanale i oči.
OPREZ
Nosite zaštitu za sluh. Alat i rezanje stvaraju buku.
Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
7.1 Zamjena lista pile
OPREZ
Za zamjenu alata upotrebljavajte zaštitne rukavice.
Alat, zatezna prirubnica i zatezni vijak postaju vrući.
OPREZ
Sa sigurnošću utvrdite da list pile kojeg treba napeti
odgovara tehničkim zahtjevima i da je dobro naoštren.
Oštar list pile je preduvjet za besprijekoran rez.
7.1.1 Demontaža lista pile 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Izvucite akumulatorski paket iz alata.
Pritisnite gumb za blokadu vretana.
Imbus ključem okrećite vijak za pričvršćivanje lista
pile dok svornjak za blokadu u potpunosti ne uskoči
u ležište.
Vijak za pričvršćivanje odvrćite ključem u smjeru
kretanja kazaljki na satu.
Izvadite vijak za pričvršćivanje i vanjsku zateznu
prirubnicu.
Otvorite klatni štitnik zakretanjem na stranu i uklonite
list pile.
114
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Izvucite akumulatorski paket iz alata.
Očistite prihvatnu i steznu prirubnicu.
Nataknite prihvatnu prirubnicu.
Otvorite klatni štitnik.
OPREZ Vodite računa o strelici za smjer vrtnje
na listu pile.
Umetnite novi list pile.
Nataknite vanjsku steznu prirubnicu.
Pričvrstite steznu prirubnicu steznim vijkom u smjeru
kretanja kazaljki na satu. Pritom bi gumb za blokadu
vretena trebalo pritisnuti kao kod odvrtanja.
Prije stavljanja u pogon provjerite list pile glede
čvrstog dosjeda.
7.2 Podešavanje razdvajača 4
Treba osigurati da razdvajač bude podešena tako da
njezina udaljenost od nazubljenog vijenca ne prekoračuje
5 mm i da nazubljeni vijenac ne strši više od 5 mm iznad
donjeg ruba razdvajača.
Razdvajač sprječava zaglavljivanje lista pile kod uzdužnog rezanja. Stoga se svi radovi na rezanju smiju izvoditi
samo s pravilno ugrađenom razdvajačem.
1. Izvucite akumulatorski paket iz alata.
2. Imbus ključem odvrnite dva šestobridna vijka.
3. Razdvajač podesite prema slici.
4. Šestobridni vijak zategnite imbus ključem.
7.3 Podešavanje dubine reza 5
NAPOMENA
Odabrana podešena dubina reza bi uvijek trebala biti oko
5 do 10 mm veća od debljine materijala za rezanje.
Dubina reza se može kontinuirano podešavati između 0 i
70 mm.
1. Izvucite akumulatorski paket iz alata.
2. Alat postavite na podlogu.
3. Popustite steznu polugu podešavanja dubine reza
Na strelici smještenoj na vodilici može se očitati
podešena dubina.
4. Nadignite alat škarastim pokretom i dubinu reza
podesite zatezanjem stezne poluge.
7.4 Podešavanje kosog reza 6
Alat se za kose rezove može podesiti na bilo koji kut
između 0 i 45°. Nakon podizanja dodatnog rukohvata se
može podesite do 50°.
1.
2.
3.
4.
Izvucite akumulatorski paket iz alata.
Odvrnite steznu polugu za podešavanje reznog kuta.
Okrenite alat u željeni položaj odn. podignite dodatni
rukohvat kako biste podesili 50°.
Zategnite steznu polugu za podešavanje reznog
kuta.
7.5 Rezanje prema predlošku
Na prednjoj osnovnoj ploči alata nalazi se, kako za ravan rez tako i za kose rezove, pokazatelj predloška (0°
i 45°) kojim se ovisno o odabranom kutu rezanja izvršiti
precizan rez. Rub predloška odgovara unutarnjoj strani
lista pile. Prozorčić za kontrolu poboljšava vidljivost predloška i time skrbi za bolji rezni rub. Dodatni pokazatelji
predloška nalaze se na prednjem izrezu za list pile i na
kraju osnovne ploče.
1. Osigurajte predmet obrade od pomicanja.
2. Predmet obrade rasporedite tako da se list pile ispod
njega slobodno pokreće.
3. Uvjerite se da je sklopka na alatu isključena.
4. Utaknite akumulatorski paket u alat.
5. Postavite alat s osnovnom pločom na predmet obrade tako da list pile s njime još nije u kontaktu.
6. Uključite alat pritiskom na blokadu uklapanja i kod
pritisnute blokade uklapanja pritiskom na sklopku
za uključivanje/ isključivanje.
7. Vodite alat odgovarajućim radnim tempom uz predložak preko predmeta obrade.
7.6 Rezanje s paralelnim graničnikom (pribor)
Pomoću paralelnog graničnika s dva kraka omogućuje
se izvođenje točnih rezova uz rub predmeta obrade odn.
rezanje po mjeri jednakih letvica.
Paralelni graničnik se može montirati na obje strane
osnovne ploče.
7.7 Montaža/podešavanje paralelnog graničnika 7
1.
2.
3.
4.
5.
Izvucite akumulatorski paket iz alata.
Zavrćite stezne vijke u osnovnu ploču.
Potisnite obje vodilice paralelnog graničnika pod
stezne vijke.
Podesite željenu širinu reza.
Zategnite stezne vijke.
7.8 Rezanje s vodilicom 8
7.8.1 Uzdužni rezovi kod 0 °
Postavite pilu s utorom osnovne ploče na mostić vodilice.
7.8.2 Uzdužni rezovi kod kutova do 50 °
Vodite pilu s vanjskim rubom osnovne ploče uz mostić
vodilice, jer inače može doći do sudaranja lista pile s
vodilicom.
7.8.3 Ravni kutni rezovi
NAPOMENA
Prikazani kut rezanja naznačuje kut kod kojeg rez odstupa
od ravnog pravokutnog reza.
1.
2.
Postavite vodilicu s nultom točkom na rub predmeta
obrade i okrećite vodilicu toliko daleko dok željeni
kut na kutnoj skali ne bude ležao nasuprot nultoj
točki.
Fiksirajte vodilicu s dvije stege.
7.9 Rezanje odsjeka
1.
2.
3.
4.
Pričvrstite vodilicu odozdo s dvije vijčane stezaljke.
NAPOMENA Stroj se mora postaviti na vodilicu iza
proizvoda u izradi.
OPREZ Pazite na to, da list pile ne dolazi u dodir
s proizvodom u izradi.
Maknite stroj na mjesto za postavljanje na vodilici.
Uključite alat.
Pomičite alat jednakomjerno po proizvodu za izradu.
Klatni poklopac se otvara kada dođe u dodir sa
bočnim uključnim rubom vodilice te se ponovno
zatvara kada je rezanje gotovo na kraju.
7.10 Čišćenje kanala za strugotinu
OPREZ
Akumulatorski paket ne smije biti uguran u alat.
1.
2.
3.
4.
Pritisnite plastičnu spojnicu na stražnjoj donjoj strani
štitnika i uklonite pokrov.
Očistite kanal za strugotinu pokrova.
Ponovno pričvrstite pokrov uglavljivanjem plastične
spojnice.
Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi alata besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni
ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju
alata.
7.11 Rezanje s usisavanjem strugotine 9
NAPOMENA
Ručna kružna pila je opremljena priključkom koji je konstruiran za postojeća crijeva usisivača. Za spajanje crijeva
usisivača s pilom, može biti potreban odgovarajući adapter.
OPREZ
Prašine su opasne za zdravlje i mogu uzrokovati oboljenja
dišnih kanala, kože i alergijske reakcije.
UPOZORENJE
Određene vrste prašina su kancerogene. To su mineralne
prašine, piljevina bora i/ili bukve posebice u svezi s
dodatnim tvarima za obradu drveta (kromata, sredstava
za zaštitu drveta).
OPREZ
Za pojedinačnu primjenu upotrebljavajte po mogućnosti prikladan mobilni rasprašivač WVC 40‑M (drvo)
ili VCU 40‑M (drvo i minerali)). Ako usisavanje ne postoji ili nije moguće, treba koristiti respirator klase
filtriranja P2. Uz to se uvijek pobrinite za dobro provjetravanje kako biste što više smanjili koncentraciju
prašine.
115
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
hr
OPREZ
Za obradu drugih materijala mora se obrtnik o posebnim
zahtjevima posavjetovati s nadležnom zadrugom.
7.12 Rezanje bez usisavanja strugotine 10
NAPOMENA
Opcijski stoji na raspolaganju kanal za strugotinu s prešanjem.
Željeni smjer izbacivanja odaberite jednostavnim okretanjem tako da se strugotina odvodi dalje od Vas.
8 Čišćenje i održavanje
OPREZ
Prije nego što započnete s čišćenjem alata, uklonite
akumulatorski paket, kako bi se izbjeglo nehotično
uključivanje alata!
8.1 Čišćenje pribora
hr
Uklonite čvrsto prionulu prljavštinu i površinu pribora
zaštitite od korozije povremenim trljanjem krpom namočenom u ulje.
8.2 Održavanje alata
OPREZ
Alat, te posebice rukohvat održavajte suhim, čistim,
bez ulja i masti. Ne upotrebljavajte sredstva za njegu
na osnovi silikona.
Vanjski plašt-kućište alata je napravljeno od plastike otporne na udarce. Rukohvat je izrađen od elastomera.
Nikada ne radite alatom ukoliko su prorezi za ventilaciju
začepljeni! Proreze za ventilaciju oprezno očistite suhom
četkom. Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost
alata. Vanjsku stranu kućišta alata redovito čistite lagano
navlaženom krpom za čišćenje. Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za prskanje, parni raspršivač ili tekuću
vodu! Time se može ugroziti električna sigurnost alata.
8.3 Čišćenje zaštitnog uređaja
1.
2.
3.
4.
Za čišćenje zaštitnih uređaja skinite list pile.
Zaštitne uređaje oprezno očistite suhom četkom.
Izvadite nakupine i strugotine u unutrašnjosti zaštitnog uređaja s primjerenim alatom.
Montirajte list pile.
8.4 Njega NiCd akumulatorskih paketa
Izbjegavajte prodiranje tekućine.
Kontaktne površine držite čiste, bez prašine i nezamašćene. Kontaktne površine prema potrebi očistite čistom
krpom. Čim se snaga alata znatno smanji ili se aktivira zaštita od dubinskog praznjenja, morate ponovno napuniti
akumulatorski paket.
NAPOMENA
Ostale informacije o punjenju akumulatorskih paketa pogledajte u uputi za uporabu punjača.
8.5 Održavanje Li-Ion akumulatorskih paketa
Izbjegavajte prodiranje vlage.
Akumulatorske pakete u potpunosti napunite prije prvog
stavljanja u pogon.
116
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
Da biste postigli maksimalni životni vijek akumulatorskih
paketa, završite pražnjenje čim snaga uređaja znatno
padne.
NAPOMENA
Kod daljeg rada alata pražnjenje automatski završava
prije nego što dođe do oštećenja članaka.
Akumulatorske pakete punite samo s dozvoljenim punjačima Hilti za Li-Ion akumulatorske pakete.
NAPOMENA
- Osvježavanje akumulatorskih paketa kao kod NiCd ili
NiMH nije potrebno.
- Prekid procesa punjenja ne utječe na životni vijek akumulatorskog paketa.
- Postupak punjenja može započeti svakodobno, bez
utjecaja na životni vijek. Memorijskog efekta kao pri
NiCd ili NiMH nema.
- Akumulatorske pakete treba čuvati u napunjenom stanju na hladnom i suhom mjestu. Skladištenje akumulatorskih paketa kod visokih okolnih temperatura (iza
prozorskih stakala) je nepovoljno, narušava životni vijek
akumulatorskih paketa i povećava omjer samopražnjenja članaka.
- Ako se akumulatorski paket više ne može potpuno
napuniti, izgubio je kapacitet zbog starenja ili preopterećenja. Rad s tim akumulatorskim paketom još je moguć, pri čemu biste akumulatorski paket što prije trebali
zamijeniti novim. Akumulatorski paket biste uskoro ipak
trebali zamijeniti novim.
8.6 Održavanje
UPOZORENJE
Popravke električnih dijelova smije obavljati samo
električar.
Redovito provjeravajte je li na vanjskim dijelovima stroja
došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi
elementi za posluživanje. Sa strojem ne radite, kada
su dijelovi oštećeni ili kada dijelovi za posluživanje ne
funkcioniraju besprijekorno. Stroj odnesite na popravak
u Hilti servisnu službu.
8.7 Kontrola nakon radova čišćenja i održavanja
Nakon radova čišćenja i održavanja valja provjeriti jesu li
postavljeni svi zaštitni uređaji i funkcioniraju li ispravno.
Za provjeru klatnog zaštitnog pokrova, otvorite ga u
potpunosti pritiskom na upravljčaku ručicu.
Nakon otpuštanja upravljačke ručice valja klatni zaštitni
pokrov brzo i u potpunosti zatvoriti.
9 Traženje kvara
Kvar
Mogući uzrok
Popravak
Stroj ne radi.
Akumulatorski paket nije do kraja
umetnut ili je ispražnjen.
Akumulatorski paket mora uskočiti s
čujnim dvostrukim klikom odn. mora
biti napunjen.
Akumulatorski paket izvadite iz alata i
obratite se Hilti servisu.
Zaštita od dubinskog pražnjenja/elektronika se isključuje.
Akumulatorski paket utaknite u
punjač ili pustite da se ohladi.
Pritisnite blokadu uklapanja.
Električni kvar.
Akumulatorski paket je prazna/vruć.
Sklopka za uključivanje/isključivanje se ne može
pritisnuti tj. zaglavljena je.
Broj okretaja se iznenada smanjuje.
bez pogreške (sigurnosna funkcija)
Akumulatorski paket je prazan ili je
sila potiska prevelika.
Akumulatorski paket se prazni
brže nego što je uobičajeno.
Stanje akumulatora nije optimalno.
Alat se nakon blokiranja lista
pile samostalno ne pokreće.
Akumulatorski paket neće
uskočiti na mjesto s čujnim
„dvostrukim-klikom“.
Stroj ili akumulatorski paket se
jako griju.
Zaštita od dubinskog pražnjenja se
isključila nakon drugog blokiranja.
Uskočnici na akumulatoru su zamazani.
Nema usisne snage ili je smanjena.
Električni kvar.
Alat je preopterećen (prekoračenje
granice primjene).
Začepljeni kanal za strugotinu.
Zamijenite akumulator, a prazan akumulator napunite. Smanjite silu potiska.
Osvježavajuće punjenje izvedite samo
za NiCd akumulatorske pakete; (pogledajte uputu za uporabu punjača).
Iznova pritisnite blokadu uklapanja i
uključno/isključnu sklopku.
Očistite uskočnike i utaknite akumulator. Ukoliko se poteškoće nastave
obratite se Hilti servisu.
Odmah isključite alat, izvadite akumulatorski paket iz alata i obratite se
servisu Hilti.
Izaberite alat primjeren za dotičnu
svrhu.
Očistite kanal za strugotinu.
10 Zbrinjavanje otpada
OPREZ
Kod nestručnog zbrinjavanja opreme može doći do sljedećih događaja: Kod spaljivanja plastičnih dijelova nastaju
otrovni plinovi koji uzrokuju oboljenja osoba. Ako se baterije oštete ili jako zagriju, mogu eksplodirati i pritom
uzrokovati trovanja, opekline, koroziju ili onečišćenje okoliša. Nepromišljeno zbrinjavanje omogućuje neovlaštenim
osobama nepropisnu uporabu opreme. Pri tome mogu teško ozlijediti sebe i treće osobe kao i onečistiti okoliš.
OPREZ
Odmah zbrinite pokvarene akumulatorske pakete. Držite ih dalje od djece. Akumulatorske pakete ne rastavljajte niti ih
ne spaljujte.
OPREZ
Akumulatorske pakete zbrinite prema nacionalnim propisima ili istrošene akumulatorske pakete vratite natrag tvrtci
Hilti.
Alati tvrtke Hilti su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo
stručno razvrstavanje. Tvrtka Hilti je u mnogim državama spremna za preuzimanje svojih starih alata na recikliranje. O
tome pitajte servisnu službu Hilti ili Vašeg prodajnog savjetnika.
117
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
hr
Samo za EU države
Električne alate ne odlažite u kućne otpatke!
Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim aparatima i preuzimanju u nacionalno pravo
moraju se istrošeni električni uređaji skupljati odvojeno i predati za ekološki ispravnu ponovno preradu.
11 Jamstvo proizvođača za alate
Ukoliko imate pitanja oko uvjeta za garanciju, obratite se
Vašem lokalnom HILTI partneru.
12 EZ izjava o sukladnosti (original)
Oznaka:
hr
Tipska oznaka:
Akumulatorska kružna
pila
WSC 70‑A36
Godina konstrukcije:
2006
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj
proizvod suglasan sa sljedećim smjernicama i normama:
2006/42/EZ, 2004/108/EZ, 2006/66/EZ, 2011/65/EU,
EN 60745‑1, EN 60745‑2‑5, EN ISO 12100.
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
118
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Hilti Corporation
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143338 / 000 / 01
236299 / A5
236299
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3152 | 0214 | 00-Pos. 8 | 1
Printed in Czech Republic © 2014
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*236297*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising