Hilti | GX 120-ME | Operating Instruction | Hilti GX 120-ME Kasutusjuhend

Hilti GX 120-ME Kasutusjuhend
GX 120-ME
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Manual de instrucciones
es
Istruzioni d’uso
it
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
no
Bruksanvisning
sv
Käyttöohje
fi
Manual de instruções
pt
Οδηγιες χρησεως
el
Kulllanma Talimatı
tr
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
ko
zh
ar
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
1
2
5
+Ç
1
8
+≠ +# 7
9
+“
3
6
+±
+[
Gas
4
5
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
2
3
1
3
2
2
1
3
5
4
1
+[
4
2
GAS
3
6
7
6
4
5
2
3
8
9
1
1
3
2
2
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
1
10
11
+
-
1
12
13
1
2
2
1
3
14
15
1
3
2
+“
16
17
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
ALKUPERÄISET OHJEET
Kaasunaulain GX 120‑ME
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen käyttämistä.
Säilytä käyttöohje aina laitteen mukana.
Varmista, että käyttöohje on laitteen mukana,
kun luovutat laitteen toiselle henkilölle.
fi
Sisällysluettelo
1 Yleisiä ohjeita
2 Kuvaus
3 Lisävarusteet ja kulutusmateriaali
4 Tekniset tiedot
5 Turvallisuusohjeet
6 Käyttöönotto
7 Käyttö
8 Huolto ja kunnossapito
9 Vianmääritys
10 Hävittäminen
11 Laitteen valmistajan myöntämä takuu
12 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
(originaali)
13 Käyttäjän terveys ja turvallisuus
Sivu
122
123
123
124
125
126
127
129
130
133
133
133
134
1 Numerot viittaavat kuviin. Tekstiin liittyvät kuvat löydät auki taitettavilta kansisivuilta. Pidä kansisivut auki
käyttöohjetta lukiessasi.
Tämän käyttöohjeen tekstissä sana »laite« tarkoittaa aina
kaasunaulainta GX 120‑ME.
Laitteen osat, käyttö- ja näyttöelementit 1
@ Käsikahva
; Lukituspainike ja tehonsäädin
= Laitteen kärjet
% Tukijalka
& Lipas (20 naulaa tai 40 naulaa)
( Tyyppikilpi
) Kaasupanoslokero
+ Kaasupanoslokeron kansi
§ Tuuletusraot
/ Lukitusvipu
: Liipaisin
· Palautuspainike
$ Naulaluisti
£ Vyökoukku
| Sisältömäärän näyttö
1 Yleisiä ohjeita
1.1 Varoitustekstit ja niiden merkitys
Ohjesymbolit
VAKAVA VAARA
Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla
loukkaantuminen, vaurioituminen tai aineellinen vahinko.
HUOMAUTUS
Antaa toimintaohjeita tai muuta hyödyllistä tietoa.
1.2 Symboleiden ja muiden huomautusten merkitys
Varoitussymbolit
Yleinen
varoitus
122
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
Vaara:
kuuma pinta
Käytä
suojalaseja
Käytä suojakypärää
Käytä kuulosuojaimia
Käytä suojakäsineitä
Symbolit
Lue
käyttöohje
ennen
käyttämistä
Laitteen tunnistetietojen sijainti
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät laitteen
tyyppikilvestä. Merkitse nämä tiedot myös käyttöohjeeseen ja ilmoita nämä tiedot aina kun otat yhteyttä
Hilti-myyntiedustajaan tai Hilti-asiakaspalveluun.
Tyyppi:
Sukupolvi: 01
Sarjanumero:
2 Kuvaus
2.1 Tarkoituksenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu erikoisvalmistettujen kiinnityselementtien kiinnittämiseen betoniin, teräkseen ja muihin vastaaviin materiaaleihin, joihin kiinnittäminen naulaamalla on
mahdollista (ks. kiinnitystekniikan käsikirja).
Laite on tarkoitettu ammattimaiselle käyttäjälle kiinnityselementtien kiinnittämiseen betoniin, teräkseen, kalkkihiekkakiveen, betonitiileen ja laastipintaiseen tiileen kuivien tilojen rakentamisessa, runkorakentamisessa ja rakentamiseen liittyvissä asennuksissa.
Laite, kaasupanos ja kiinnikkeet muodostavat yhden teknisen kokonaisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että
laitetta voidaan ongelmitta käyttää kiinnittämiseen vain
käyttämällä laitteessa Hiltin erityisesti tähän laitteeseen
valmistamia kiinnityselementtejä ja kaasupanoksia. Hiltin
antamat kiinnitys- ja käyttösuositukset pätevät vain näitä
ohjeita noudatettaessa.
Laitetta saa käyttää vain käsiohjauksessa.
Laitetta saa käyttää, huoltaa tai korjata vain koulutettu
henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä laitteen käyttöön
liittyvistä vaaroista.
Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja
kunnossapitoa koskevia ohjeita.
Laite ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita,
jos kokemattomat henkilöt käyttävät laitetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
3 Lisävarusteet ja kulutusmateriaali
Nimi
Kuvaus
Kaasupanos
GC 21/ GC 22
Laitteen kärki
X‑120 ME TN
Laitteen lisäkärjet
X‑120 WH (Rondellen)
Lipas
X‑120 GM 40/ X‑120 GM 20
Tukijalka
X‑120 SL
Läpilyöntisetti
X‑120 NP Set
Laitteen tuki
X‑120 TS
Pituus
Lipaskampana jossa
tarkoitettu kiinnitysalustalle (yksityiskohtaiset tiedot, ota
yhteys Hiltiin)
X‑EGN 14MX
14 mm (¹/₂")
10 kpl
Teräs
X‑GHP 18MX
18 mm (¹¹/₁₆")
10 kpl
X‑GHP 20 MX
20 mm (³/₄")
10 kpl
X‑GHP 24 MX
24 mm (¹⁵/₁₆")
10 kpl
X‑GN 20 MX
20 mm (³/₄")
10 kpl
X‑GN 27 MX
27 mm (1")
10 kpl
X‑GN 32 MX
32 mm (1 ¹/₄")
10 kpl
Kova betoni / esikäsitelty betoni / teräs
Kova betoni / esikäsitelty betoni / teräs
Kova betoni / esikäsitelty betoni / teräs
Betoni / laastipintainen
tiili (1 cm / ³/₈") / kalkkihiekkakivi / betonitiili
Betoni / laastipintainen
tiili (1 cm / ³/₈") / kalkkihiekkakivi / betonitiili
Betoni / laastipintainen
tiili (1 cm / ³/₈") / kalkkihiekkakivi / betonitiili
Naulat
123
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
fi
Naulat
Pituus
Lipaskampana jossa
X‑GN 39 MX
39 mm (1 ⁹/₁₆")
10 kpl
X‑GPN 37 MX
37 mm (1¹/₂")
10 kpl
Betoni / laastipintainen
tiili (1 cm / ³/₈") / kalkkihiekkakivi / betonitiili
Teräspelti / ohuet teräsalusmateriaalit
Muita kiinnityselementtejä
Nimi
Koot
Putkien sinkilät ja kiinnikkeet
X‑FB; X‑DFB
X‑BX; X‑EMTC
X‑EMTSC
X‑EKS; X‑EKSC
X‑EKB
8…40 mm
³/₈"‑1"
¹/₂"‑1"
16…40 mm
Enintään 16 johtoa
Kiinnikkeiden ja johtojen kannattimet
fi
tarkoitettu kiinnitysalustalle (yksityiskohtaiset tiedot, ota
yhteys Hiltiin)
Johtositeiden kannattimet
X‑ECT
Kierretankojen ja lankojen ripustimet
X‑HS
X‑CC
X‑ET
Yleismallinen muovinen Rondelle
M4‑M8
W6 kierre
4 Tekniset tiedot
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään!
HUOMAUTUS
Laitteessa on lähetinmoduuli.
Laite ja lipas
Paino
Mitat (P x L x K)
3,8 kg (8.41 lbs)
431 mm X 134 mm X 392 mm (17 " x 5 ¼ " x 15 ½ ")
Naulan pituus
Max. 39 mm (max. 1 ⁹/₁₆")
Naulan halkaisija
∅ 3 mm (∅ 0.118in) / ∅ 2,6 mm (∅ 0.102in)
Lippaan kapasiteetti
40 + 2 naulaa tai 20 + 2 naulaa
Painosyvyys
40 mm (1 ⁹/₁₆")
Käyttölämpötila / ympäristön lämpötila kun kaasupanos
GC 21
Käyttölämpötila / ympäristön lämpötila kun kaasupanos
GC 22
Max. käyttönopeus
-5…+45 °C (23 °F - 113 °F)
Käyttöenergiaa vastaava kiihtyvyys, ahw, RMS(3)
Takaisinlyönti: Mittaustulokset 1 mm pelti betoniin B45:
4,04 m/s²
Kaasupanos
Kapasiteetti
-10…+45 °C (14 °F - 113 °F)
1200/h
1 panos 750 naulalle
Suositeltava kuljetus- ja varastointilämpötila
+5…+25 °C (41 °F - 77 °F)
Sisältää
Isobutaania, propeenia
Kaasupanos
Ei uudelleen täytettävissä
Kaasupanoksessa on paine. Suojaa kaasupanos auringonpaisteelta.
Kaasupanosta ei saa altistaa lämpötilalle yli 50 °C (122
°F).
124
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
5 Turvallisuusohjeet
5.1 Yleisiä turvallisuusohjeita
Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina ehdottomasti noudatettava seuraavia ohjeita.
5.1.1 Henkilöturvallisuus
Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä suora-asennuslaitetta
käyttäessäsi. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetkellinenkin varomattomuus laitetta
käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
b) Vältä hankalia työskentelyasentoja. Varmista, että
seisot tukevalla alustalla ja säilytät aina tasapainosi.
c) Älä suuntaa laitetta itseäsi tai toista henkilöä
kohti.
d) Älä purista laitetta kättäsi tai muuta ruumiinosaa
vasten (älä tee näin myöskään toiselle henkilölle).
e) Varmista, ettei työskentelyalueella ole muita henkilöitä, erityisesti pidä lapset poissa työskentelyalueelta.
a)
5.1.2 Kiinnitystyökalujen käyttö ja hoito
Käytä työhön sopivaa laitetta. Älä käytä laitetta
muihin töihin kuin mihin se on tarkoitettu, vaan
käytä sitä aina käyttötarkoituksen mukaisiin töihin, ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.
b) Paina laite suorassa kulmassa työpinnalle.
c) Älä koskaan jätä ladattua laitetta vaille valvontaa.
d) Irrota kaasupanos laitteesta kuljetuksen ajaksi.
e) Tyhjennä laite aina ennen puhdistus-, huolto- ja ylläpitotöitä, töiden keskeytyessä ja laitteen varastointia varten (kaasupanos ja kiinnityselementti).
f) Kun työkalua ei käytetä, säilytä se kuivassa paikassa korkealla tai lukitussa laatikossa, jotta lapset eivät pääse siihen käsiksi.
g) Tarkasta laitteen ja varusteiden mahdolliset vauriot, jotta varmistat moitteettoman ja määräysten mukaisen toiminnan. Tarkasta, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti eivätkä ota kiinni
mihinkään ja että osat ovat kunnossa. Kaikkien
osien pitää olla kunnolla asennettuna ja moitteettomassa toimintakunnossa, jotta laite voi toimia kunnolla. Vaurioituneet suojalaitteet ja osat
on korjattava tai vaihdettava ammattitaitoisessa
Hilti-huollossa, ellei käyttöohjeessa muita ohjeita
anneta.
h) Pidä laitetta käyttäessäsi käsivartesi hiukan koukistettuina (älä käytä laitetta kädet suorana).
i) Paina liipaisinta vain, kun laite on painettu pystysuorassa kiinnitysalustaa vasten.
j) Kun laukaiset laitteen, pidä laitteesta aina kunnolla kiinni ja pidä laite suorassa kulmassa kiinnitysalustaan nähden. Näin estät kiinnityselementtiä ohjautumasta pois kiinnitysalustasta.
a)
Älä milloinkaan kiinnitä kiinnityselementtiä laukaisemalla toisen kerran, sillä tämä voisi johtaa
elementin murtumiseen ja jumittumiseen.
l) Älä
ammu
kiinnityselementtejä
valmiiksi
olemassa oleviin reikiin, ellei Hilti tätä suosittele.
m) Noudata aina käyttöohjeita.
k)
5.1.3 Työpaikka
a) Varmista työpaikan hyvä valaistus.
b) Käytä laitetta vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
c) Älä ammu kiinnityselementtejä sellaiseen alustamateriaaliin, joka ei sovellu tarkoitukseen. Liian
kova materiaali kuten esimerkiksi hitsattu teräs tai
valuteräs. Liian pehmeä materiaali kuten esimerkiksi
puu tai kipsikartonki. Liian hauras materiaali kuten
esimerkiksi lasi tai kaakeli. Kiinnittäminen tällaisiin
materiaaleihin voi aiheuttaa elementtien murtumia,
säröilyä tai puhkeamisen.
d) Varmista ennen kiinnityselementtien ampumista,
ettei kukaan ole työskentelypaikan takana tai alapuolella.
e) Pidä työskentelyalue hyvässä järjestyksessä. Varmista, ettei työskentelyalueella ole esineitä, joihin
saattaisit loukata itsesi. Työskentelyalueen epäjärjestys lisää onnettomuusriskiä.
f) Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja
rasvattomina.
g) Käytä pitäväpohjaisia jalkineita.
h) Ota ympäristötekijät huomioon. Älä jätä laitetta
sateeseen äläkä käytä laitetta kosteassa tai märässä ympäristössä. Älä käytä laitetta paikoissa,
joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
5.1.4 Mekaaniset turvallisuustoimenpiteet
Valitse oikea naulanohjain-kiinnityselementtiyhdistelmä. Jos et käytä oikeaa yhdistelmää,
laite saattaa vaurioitua tai kiinnityksen laatu ei ole
moitteeton.
b) Käytä vain kiinnityselementtejä, jotka on tarkoitettu tähän laitteeseen.
c) Älä lisää kiinnityselementtejä lippaaseen, jos lipas
ei ole kunnolla kiinni laitteessa. Kiinnityselementit
saattavat sinkoutua.
a)
125
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
fi
5.1.5 Kuumuuteen liittyvät turvatoimenpiteet
Anna kuumentuneen laitteen jäähtyä. Älä ylitä
suurinta sallittua käyttönopeutta.
b) Käytä ehdottomasti suojakäsineitä, kun teet laitteen huoltotöitä, ellet anna laitteen ensin jäähtyä.
a)
5.1.6 Kaasu
Nestemäinen kaasu on paineenalaista:
Ota kaasupanoksessa olevat varoitushuomautukset
ja ensiapuohjeet huomioon.
Kaasu on erittäin herkästi syttyvää (kaasu sisältää:
isobutaania, propeenia).
Kaasupanosta ei saa täyttää uudelleen.
fi
a) Älä käytä vaurioitunutta kaasupanosta.
b) Älä yritä väkisin avata, polttaa tai puristaa kaasupanosta tai käyttää sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
c) Älä koskaan suihkuta kaasua kohti ihmisiä tai
eläimiä.
d) Pidä kaasu etäällä sytyttävistä kohteista kuten
avotulesta, kipinöistä, sytyttimistä, staattisesta
sähköstä ja erittäin kuumista pinnoista.
e) Älä tupakoi käytön aikana.
5.1.6.1 Varastointi
Älä varastoi kaasupanoksia asuintiloissa tai tiloissa, joiden kautta kuljetaan asuintiloihin.
b) Säilytä kaasupanokset aina hyvin tuuletetussa ja
kuivassa tilassa.
c) Säilytä kaasupanokset aina lasten ulottumattomissa.
d) Suojaa kaasupanokset suoralta auringonpaisteelta ja lämpötiloilta yli 50 °C (122
°F).
e) Suositeltu varastointilämpötila on 5 °C - 25 °C (41
°F - 77 °F).
a)
5.1.6.2 Ensiapu
Lue materiaaliturvatiedotteen ohjeet koskien tuotteen
käyttöä, hoitoa ja ensiapua.
Suora kosketus nestekaasuun voi aiheuttaa paleltumavammoja tai vakavia palovammoja.
b) Jos ihminen hengittää kaasua, vie hänet heti raittiiseen ilmaan ja aseta mukavaan asentoon.
c) Jos henkilö on menettänyt tajuntansa, käännä
hänet kyljelleen ja varmista asennon säilyminen.
Jos henkilö ei hengitä, anna tekohengitystä ja
tarvittaessa lisähappea.
d) Jos kaasua joutuu silmiin, huuhtele avattuja silmiä
useita minuutteja puhtaalla juoksevalla vedellä.
e) Jos kaasua pääsee iholle, pese alue perusteellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä. Sivele alueelle sitten ihovoidetta.
f) Tarvittaessa mene lääkäriin.
a)
5.1.7 Suojavarustus
Älä koskaan käytä laitetta, jonka suojavarusteet ovat
vaurioituneet, tai jos suojavarusteet on irrotettu.
6 Käyttöönotto
3.
Vapauta naulaluistin lukitus ja anna naulaluistin liukua hitaasti eteenpäin.
6.2 Kaasupanoksen kiinnitys 3
HUOMAUTUS
Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa.
6.1 Kiinnityselementtien asettaminen 2
1.
2.
Vedä naulaluistia taaksepäin, kunnes se lukittuu.
HUOMAUTUS Naulaluistin on lukituttava.
Työnnä kiinnityselementit lippaaseen (enintään 4
kampaa à 10 naulaa).
126
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
1.
2.
3.
4.
Avaa kansi.
Työnnä kaasupanos venttiili edellä kaasupanoslokeroon, kunnes kaasupanoksen kiinnike lukittuu.
Sulje kansi.
Paina laitetta pintaa vasten kolme kertaa liipaisinta
painamatta.
6.3 Kaasupanoksen irrotus 4
1.
2.
3.
4.
Avaa kaasupanoslokeron kansi.
Paina kaasupanoksen kiinnikettä.
Irrota kaasupanos.
Sulje kaasupanoslokeron kansi.
6.4 Kaasupanoksen tarkastus 5
HUOMAUTUS
- Kaasupanoksen sisältömäärän tarkastamiseksi paina painiketta, jossa on teksti GAS. Varmista, ettei laite tällöin ole
mitään pintaa vasten painettuna.
- Vaikka näyttö näyttäisikin tyhjää, kaasupanokseen jää teknisten syiden vuoksi pieni määrä kaasua.
4 vihreää LEDiä palaa vilkkumatta
Kaasupanos täysi
2 vihreää LEDiä palaa vilkkumatta
Kaasupanos puoliksi täynnä
1 vihreä LED vilkkuu
Kaasupanos lähes tyhjä. Kaasupanoksen vaihto lähestyy
1 punainen LED palaa vilkkumatta
Kaasupanos tyhjä, laitteessa ei kaasupanosta tai laitteessa väärä kaasupanos
7 Käyttö
delleja, sinkilöitä, kiinnikkeitä jne). Vakavan onnettomuuden vaara on olemassa.
VAARA
Ennen lippaan vaihtamista sekä huolto- ja kunnossapitotöiden tekemistä laite on tyhjennettävä (ks. kappale Käyttö ja kohta "Laitteen tyhjentäminen").
HUOMAUTUS
Kun pidät laitteesta kiinni toisella kädellä, aseta kätesi
siten, ettet peitä laitteen tuuletusrakoja tai aukkoja.
VAROITUS
Älä milloinkaan kiinnitä kiinnityselementtiä laukaisemalla toisen kerran, sillä tämä voisi johtaa elementin
murtumiseen ja jumittumiseen.
VAARA
Laukaisemisen yhteydessä saattaa sirpaleita sinkoutua
kiinnityspinnasta tai lipaskamman osista. Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä. Käytä silmäsuojaimia ja suojakypärää ja varmista, että myös
muut työskentelyalueella olevat henkilöt käyttävät
näitä suojavarusteita.
VAROITUS
Kiinnityselementti ammutaan kiinni kaasun ja ilman seoksen syttymisen synnyttämällä voimalla. Voimakas melu
voi vaurioittaa kuuloasi. Käytä kuulosuojia ja varmista,
että myös muut työskentelyalueella olevat henkilöt
suojaavat kuulonsa.
VAARA
Laitteen painaminen ruumiinosaa vasten (esimerkiksi
kättä vasten) saattaa laitteen laukaisuvalmiiksi. Tällöin
naulan tai kiinnityselementin pystyy ampumaan myös
ruumiinosaan. Älä koskaan paina laitetta mitään
ruumiinosaa vasten.
VAARA
Älä koskaan vedä laitteen kärkeä taaksepäin, kun
laitteessa on kiinnityselementtejä (esimerkiksi ron-
VAARA
Jos laitetta käytetään suurella nopeudella pitemmän aikaa, laitteen kahva-alueiden ulkopuoliset pinnat saattavat
kuumentua. Käytä suojakäsineitä.
7.1 Käyttö 6
HUOMAUTUS
Naulan ampuminen on mahdollista vain, jos lippaassa on
enemmän kuin 3 naulaa.
1.
2.
3.
Aseta laite suoraan kulmaan kiinnitysalustaa vasten
ja paina laitetta pintaa vasten.
Laukaise laite painamalla liipaisinta.
Nosta laite kokonaan irti pinnalta laukaisemisen jälkeen.
7.1.1 Sinkiöiden ja muiden elementtien käyttö
Jos haluat käyttää sinkilöitä tai muita elementtejä, laita
ne muoviosastaan laitteen kärkeen.
7.2 Sisältömäärän näyttö 5
Näytön merkitys on selostettu kappaleessa 6.4 "Kaasupanoksen tarkastus (2 sekunnin ajan)".
7.3 Lippaan kiinnitys ja irrotus
7.3.1 Lippaan irrotus 7
1.
2.
3.
4.
5.
Vedä naulaluistia taaksepäin, kunnes se lukittuu.
HUOMAUTUS Naulaluistin on lukituttava.
Poista kaikki kiinnityselementit lippaasta.
Vapauta naulaluistin lukitus ja anna naulaluistin liukua hitaasti eteenpäin.
Työnnä lukitusvipua alaspäin lippaan suuntaan.
Käännä lipas eteenpäin laitteesta poispäin.
127
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
fi
6.
Irrota lipas laitteesta.
7.3.2 Lippaan kiinnitys 8
1.
2.
3.
Kiinnitä lipas laitteeseen.
HUOMAUTUS Lukitusvivun pitää olla avattuna.
Aseta lipas laitetta vasten siten, että se osuu paikalleen laitteen muotoon nähden.
Sulje lukitusvipu siten, että se lukittuu.
7.4 Laitteen kärki
7.5.1 Tukijalan kiinnitys 12
1.
2.
7.4.2 Laitteen kärjen säätömahdollisuudet
1.
2.
3.
Aseta tehonsäädin poiston asentoon "Eject".
Irrota laitteen kärki.
HUOMAUTUS
Jos tehonsäädin on asennossa "+", laitteen kärki on
säädetty vakiokiinnityssyvyyteen.
HUOMAUTUS
Jos tehonsäädin on asennossa "-", laitteen kärki on säädetty matalampaan kiinnityssyvyyteen.
HUOMAUTUS
Jos tehonsäädin on asennossa "-" ja naula silti kiinnitetään liian syvään, käytä mahdollisuuksien mukaan
pitempää kiinnityselementtiä.
7.4.2.1 Vakiokiinnityssyvyyden säätö 10
Aseta tehonsäädin asentoon "+".
7.4.2.2 Matalamman kiinnityssyvyyden säätö 10
HUOMAUTUS
Tämä säätö soveltuu ohuiden peltien kiinnittämiseen pehmeään kiinnitysalustaan (esimerkiksi vihreä/tuore betoni).
Aseta tehonsäädin asentoon "-".
7.4.3 Laitteen kärjen kiinnitys 11
VAARA
Varmista, ettei laite ole ladattuna. Laitteen kärjen työntäminen kädellä saattaisi laitteen käyttövalmiiksi.
Työnnä tukijalka lippaassa olevaan uraan 90 ° kulmassa.
Kierrä tukijalkaa 90 ° ja lukitse se paikalleen.
7.5.2 Tukijalan irrotus 13
Vapauta tukijalka painamalla jousielementtiä.
Kierrä tukijalkaa 90 °.
Vedä tukijalka irti lippaasta 90 ° kulmassa.
7.6 Männän asentovirheen korjaus 14
HUOMAUTUS
Männän asentovirheen tunnistat siitä, että laitteen kärki
laitteen nostamisen jälkeen ei ole liikkunut eteenpäin takaisin perusasentoonsa ja että palautuspainike on kohollaan.
Männän asentovirheen korjaat painamalla palautuspainiketta. Tämän jälkeen voit jälleen käyttää naulainta. Palautuspainikkeen painamisen jälkeen saattaa poikkeustapauksessa ensimmäinen laukaisu tapahtua tyhjänä (ilman
naulaa).
Paina palautuspainiketta.
7.7 Jumittuneen kiinnityselementin irrotus 15
1.
2.
3.
4.
Irrota lipas.
Irrota laitteen kärki.
Laita laitteen kärki mukana toimitettuun kiinnitysholkkiin.
Poista kiinnityselementti läpi lyömällä.
7.8 Laitteen tyhjentäminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.9 Käyttösuositukset
Suuntaa laitteen kärki laitteessa olevaan uraan.
Työnnä laitteen kärki laitteeseen.
Pidä laitteen kärjestä kädellä kiinni ja paina laitteen
kärkeä pintaa vasten ja siten laitteeseen, kunnes
kärki lukittuu paikalleen.
7.5 Tukijalka
7.4.1 Laitteen kärjen irrotus 9
1.
2.
fi
1.
2.
3.
Avaa kaasupanoslokeron kansi.
Irrota kaasupanos painamalla kaasupanoksen kiinnikettä.
Sulje kaasupanoslokeron kansi.
Vedä naulaluistia taaksepäin, kunnes se lukittuu.
HUOMAUTUS Naulaluistin on lukituttava.
Poista kiinnityselementit lippaasta.
Vapauta lippaan naulaluistin lukitus ja anna naulaluistin liukua hitaasti eteenpäin.
HUOMAUTUS
Yksityiskohtaisia ohjeita löydät Hiltin kiinnitystekniikkaoppaasta, jota on saatavana Hilti-edustajaltasi, sekä maakohtaisista määräyksistä.
Betoni
A = Minimietäisyys reunasta = 70 mm (2¾")
B = Minimietäisyys toisistaan = 80 mm (3¹/₈")
C = Kiinnitysalustan minimivahvuus = 100 mm (4")
128
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
B
A
ET
C
Teräs
A = Minimietäisyys reunasta = 15 mm (⁵/₈")
B = Minimietäisyys toisistaan = 20 mm (¾")
C = Kiinnitysalustan minimivahvuus = 4 mm (⁵/32")
B
A
C
fi
7.10 Vyökoukku 16
Vyökoukun avulla voit kiinnittää laitteen asentoon 1 vyöhön ja asentoon 2 tikkaisiin tai telineisiin.
8 Huolto ja kunnossapito
3.
4.
VAARA
Ennen huolto- ja kunnossapitotöiden tekemistä laite
on tyhjennettävä (kaasupanos ja kiinnityselementit on
poistettava laitteesta).
VAROITUS
Laite saattaa käytön myötä kuumentua. Saatat polttaa
kätesi. Käytä suojahansikkaita tehdessäsi hoito- ja
huoltotöitä. Tarvittaessa anna laitteen jäähtyä.
8.1 Laitteen hoito 17
VAROITUS
Älä vahingoita männän, naulan tai lippaan tunnistinta.
1.
2.
Poista muovijäänteet laitteen kärjestä säännöllisesti.
Älä koskaan käytä laitetta, jos sen tuuletusraot ovat
tukkeutuneet! Puhdista tuuletusraot varovasti kuivalla harjalla.
5.
6.
7.
8.
Varo, ettei laitteen sisään pääse tunkeutumaan vieraita esineitä.
Puhdista laitteen ulkopinnat kostealla liinalla säännöllisin välein.
Älä käytä puhdistamiseen vesisuihkua, paine- tai
höyrypesuria äläkä juoksevaa vettä!
Pidä laitteen kahvat puhtaina öljystä ja rasvasta.
Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita.
Älä käytä Hilti-spraytä tai muita vastaavia voiteluja/tai hoitoaineita.
8.2 Kunnossapito
Tarkasta säännöllisin välein laitteen ulkoisten osien sekä
kaikkien käyttö- ja hallintalaitteiden kunto ja toiminta. Älä
käytä laitetta, jos sen osissa on vaurioita tai jos käyttö- ja
hallintalaitteet eivät toimi moitteettomasti. Korjauta laite
Hilti-huollossa.
8.3 Tarkastus huolto- ja kunnossapitotöiden
jälkeen
Huolto- ja kunnossapitotöiden tekemisen jälkeen ja ennen
kaasupanoksen paikalleen asettamista on tarkastettava,
että tehonsäädin on oikeassa asennossa (vakiosäätö "+").
129
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
9 Vianmääritys
VAARA
Ennen huolto- ja kunnossapitotöiden tekemistä laite on tyhjennettävä (kaasupanos ja kiinnityselementit on poistettava
laitteesta).
Vika
Mahdollinen syy
Korjaus
Kiinnityselementti jää usein liian
korkealle
Tehonsäädin on asennossa "-".
Aseta tehonsäädin asentoon "+".
Valittu liian pitkä kiinnityselementti.
Valitse lyhyempi kiinnityselementti.
Kiinnitysalusta liian kova.
Käytä DX-laitteita.
Tulo-poistoventtiili likaantunut tai peittynyt.
Puhdista laite ja varmista, että pidät
kätesi oikeissa kohdissa.
Jos ongelma edelleen olemassa, ota
yhteys Hiltiin.
Liian suuri teho.
Aseta tehonsäädin asentoon "-".
Kiinnityselementti liian lyhyt.
Valitse pitempi kiinnityselementti.
Tehonsäädin on asennossa "-".
Aseta tehonsäädin asentoon "+".
Valittu liian pitkä kiinnityselementti.
Valitse lyhyempi kiinnityselementti.
Kiinnitysalusta liian kova.
Käytä DX-laitteita.
Painettu vinossa asennossa.
Pidä laitetta kohtisuorassa pintaan
nähden, käytä tukijalkaa.
Ks. kappale: 7.5 Tukijalka
Tehonsäädin on asennossa "-".
Aseta tehonsäädin asentoon "+".
Valittu liian pitkä kiinnityselementti.
Valitse lyhyempi kiinnityselementti.
Painettu vinossa asennossa.
Pidä laitetta kohtisuorassa pintaan
nähden, käytä tukijalkaa.
Ks. kappale: 7.5 Tukijalka
Kiinnitysalustan vahvuus liian pieni
(alle 4 mm).
Valitse toinen kiinnitystapa.
Kiinnityselementti painuu usein
liian syvään (läpi) tai / ja kiinnityssinkilä katkeaa
fi
Kiinnityselementti katkeaa
Kiinnityselementti taipunut
Kiinnityselementti ei pysy teräksisessä kiinnitysalustassa
130
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
Vika
Mahdollinen syy
Korjaus
Kaasupanos ei riitä yhdelle pakkaukselle kiinnityselementtejä
Laite painettu usein pintaa vasten
kiinnityselementtiä ampumatta, mikä
lisää kaasun kulutusta.
Männän asentovirhe.
Vältä painamista ilman laukaisua.
Laite ei palaudu
Naulatunnistus on jumissa; palautuspainike on painamisen jälkeen vielä
koholla (valkoinen rengas vielä näkyvissä).
Kiinnityselementti jumittunut.
Kiinnitys epäonnistuu usein
Painettu vinossa asennossa.
Käytetty väärää naulaa.
Laite ei laukea
Paina palautuspainiketta.
Ks. kappale: 7.6 Männän asentovirheen korjaus 14
Irrota kaasupanos ja lipas laitteesta ja
poista lika naulatunnistuksen alueelta.
Irrota lipas ja laitteen kärki. Laita laitteen kärki mukana toimitettuun kiinnitysholkkiin ja poista kiinnityselementti
läpi lyömällä.
VAROITUS
Älä vaurioita laitteen kärkeä.
Ks. kappale: 7.7 Jumittuneen kiinnityselementin irrotus 15
Ks. kappale: 7.3.1 Lippaan irrotus 7
Ks. kappale: 7.4.1 Laitteen kärjen irrotus 9
Ks. kappale: 7.8 Laitteen
tyhjentäminen
Jos ongelma edelleen olemassa, ota
yhteys Hiltiin.
Pidä laitetta kohtisuorassa pintaan
nähden, käytä tukijalkaa.
Ks. kappale: 7.5 Tukijalka
Tarvittaessa käytä naulaa X-GHP.
Kiinnitysalusta liian kova.
Käytä DX-laitteita.
Lippaan luisti takana.
Vapauta lippaan luisti.
Ks. kappale: 7.3 Lippaan kiinnitys ja
irrotus
Lataa kiinnityselementtejä.
Lippaassa liian vähän kiinnityselementtejä (2 kiinnityselementtiä tai vähemmän).
Häiriö kiinnityselementin ohjauksessa.
Kaasupanos tyhjä.
Laitteessa ei kaasupanosta tai laitteessa väärä kaasupanos.
Käytä toisia kiinnityselementtejä
(mahdollisesti vaurioituneet).
Puhdista lipas.
Tarkasta sisältömäärä ja paina painiketta, jossa on teksti GAS.
Jos 1 punainen LED palaa vilkkumatta, kaasupanos on tyhjä; asenna
uusi kaasupanos.
Ks. kappale: 7.2 Kaasupanoksen sisältömäärän näyttö.
Avaa kaasupanoslokeron kansi ja tarkasta.
Jos laitteessa on kaasupanos, paina
painiketta GAS.
Jos 1 punainen LED palaa vilkkumatta, laitteessa on väärä kaasupanos. Laita laitteeseen oikea kaasupanos.
Ks. kappale: 7.2 Kaasupanoksen sisältömäärän näyttö.
131
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
fi
Vika
Mahdollinen syy
Korjaus
Laite ei laukea
Laitteessa uusi kaasupanos, mutta
laitetta ei ole painettu kolmea kertaa
ilman laukaisua.
Vieras esine laitteen kärjen alueella.
Paina laitetta kolme kertaa ilman laukaisua.
Laite liian kuuma.
Kuuma laite ei tauon jälkeen
enää laukea
Käyttönopeus ollut selvästi yli 1200 /
tunnissa ja kaasupanos lähes tyhjä.
Laite ei laukea tai laukeaa vain
toisinaan
Käytetty ei-sallituissa ympäristöolosuhteissa.
fi
Kaasupanos ei ole käyttölämpötilassa.
Kaasun annostelujärjestelmään on
syntynyt kaasukuplia.
Laitetta ei nostettu täysin irti pinnasta.
Kiinnityselementtiä ei saa poistettua laitteen kärjestä
Kiinnityselementti jumittunut laitteen
kärkeen.
Sinkilöitä ja muita elementtejä ei
saa laitettua laitteen kärkeen
Jäänteitä lippaasta on vielä laitteen
kärjessä.
132
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
Irrota lipas ja laitteen kärki ja poista
vieras esine laitteesta.
Ks. kappale: 7.3.1 Lippaan irrotus 7
Ks. kappale: 7.4.1 Laitteen kärjen irrotus 9
Anna laitteen jäähtyä.
Jos ongelma edelleen olemassa, ota
yhteys Hiltiin.
Irrota kaasupanos ja aseta takaisin
paikalleen. Paina laitetta sitten kolme
kertaa ilman laukaisua.
Tarkasta kaasupanoksen sisältömäärä, ja jos punainen LED palaa
vilkkumatta, kaasupanos on tyhjä;
asenna uusi kaasupanos.
Anna laitteen jäähtyä.
Älä ylitä max. käyttönopeutta 1200 /
tunnissa.
Jos ongelma edelleen olemassa, ota
yhteys Hiltiin.
Jos mahdollista, luo työskentelyympäristö sellaiseksi, että sallitut ympäristöedellytykset täyttyvät.
Valitse toinen kiinnitystapa.
Saata kaasupanos käyttölämpötilaan
(välillä -5 °C ja 45 °C jos GC 21, välillä
-10 °C ja 45 °C jos GC 22).
Irrota kaasupanos ja aseta takaisin
paikalleen.
Varmista, että nostat laitteen kokonaan irti pinnalta jokaisen kiinnittämisen jälkeen.
Irrota laitteen kärki laitteesta. Laita
laitteen kärki mukana toimitettuun
kiinnitysholkkiin ja poista kiinnityselementti läpi lyömällä.
VAROITUS
Älä vaurioita laitteen kärkeä.
Ks. kappale: 7.4.1 Laitteen kärjen irrotus 9
Ks. kappale: 7.7 Jumittuneen kiinnityselementin irrotus 15
Poista lipaskamman jäänteet laitteen
kärjestä.
10 Hävittäminen
Hilti‑työkalut, ‑koneet ja ‑laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on
materiaalien asianmukainen erottelu. Hilti (Suomi) Oy ottaa vanhat koneet ja laitteet kierrätettäviksi. Lisätietoja saat
Hilti-asiakaspalvelusta tai Hilti-myyntiedustajalta. Jos haluat itse toimittaa laitteen kierrätykseen, toimi seuraavasti:
Noudata kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja määräyksiä.
11 Laitteen valmistajan myöntämä takuu
Hilti takaa, ettei toimitetussa tuotteessa ole materiaalitai valmistusvikoja. Tämä takuu on voimassa edellyttäen,
että tuotetta käytetään, käsitellään, hoidetaan ja puhdistetaan Hiltin käyttöohjeen mukaisesti oikein, ja että
tuotteen tekninen kokonaisuus säilyy muuttumattomana,
ts. että tuotteessa käytetään ainoastaan alkuperäisiä Hiltikulutusaineita ja -lisävarusteita sekä ‑varaosia.
Tämä takuu kattaa viallisten osien veloituksettoman korjauksen tai vaihdon tuotteen koko käyttöiän ajan. Osat,
joihin kohdistuu normaalia kulumista, eivät kuulu tämän
takuun piiriin.
Mitään muita vaateita ei hyväksytä, paitsi silloin kun
tällainen vastuun rajoitus on laillisesti tehoton. Hilti ei
vastaa suorista, epäsuorista, satunnais- tai seuraus-
vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka
aiheutuvat tuotteen käytöstä tai soveltumattomuudesta käyttötarkoitukseen. Hilti ei myöskään takaa
tuotteen myyntikelpoisuutta tai sopivuutta tiettyyn
tarkoitukseen.
Korjausta tai vaihtoa varten tuote ja/tai kyseiset osat on
viipymättä vian toteamisen jälkeen toimitettava lähimpään Hilti-huoltoon.
Tämä takuu kattaa kaikki takuuvelvoitteet Hiltin puolelta
ja korvaa kaikki takuita koskevat aikaisemmat tai samanaikaiset selvitykset ja kirjalliset tai suulliset sopimukset.
HUOMAUTUS
Kaasupanoksen viimeinen käyttöpäivä on merkitty kaasupanoksen reunaan.
12 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (originaali)
Nimi:
Tyyppimerkintä:
Sukupolvi:
Suunnitteluvuosi:
Kaasunaulain
GX 120‑ME
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
01
2007
Vakuutamme,
että tämä tuote täyttää seuraavien
direktiivien
ja
normien
vaatimukset:
75/324/EY, 91/155/EY, 64/548/EY, EN ISO 12100,
EN 13752‑1:2008‑12, EN 50081‑2, EN 1127‑1,
EN
417,
ISO
8662‑11
AMD
1:2001-12,
EN
792‑13:A1:2008‑09,
EN
60529:2000‑09,
64/548/EY, EN 55011:1998+A1:1999, CISPR 11:2003,
A1:2004, IEC 61000‑6‑2:2005, EN 61000‑6‑2:2001,
IS1:2005, IEC 61000‑6‑3:1996, EN 61000‑6‑3:2001,
IEC
61000‑4‑2:1995,
IEC
61000‑4‑3:2006,
IEC 61000‑4‑8:1993: A1:2000, 2006/42/EY, 2011/65/EY.
Norbert Wohlwend
Head of Quality & Processes Management
BU Direct Fastening
04/2013
Tassilo Deinzer
Head of BU Direct Fastening
BU Direct Fastening
04/2013
Tekninen dokumentaatio:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
133
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
fi
13 Käyttäjän terveys ja turvallisuus
13.1 Melupäästötiedot
Kaasunaulain
Tyyppi
GX 120-ME
Malli
Vakio
Kaliiperi
GC 22
Tehoasetus
+
Käyttö
1 mm pellin kiinnitys betoniin (C40) käyttäen X-ECT
Ilmoitetut melupäästön mittausarvot konedirektiivin 2006/42/EY ja standardin E DIN EN 15895 mukaisesti
106 dB (A)
Melutehotaso, LWA, 1S 1
Melupäästön äänenpainetaso työpisteessä, LpA, 1s 2
Melupäästön huippuäänenpainetaso, LpC, peak 3
102 dB (A)
137 dB (C)
1 ± 2 dB (A)
2 ± 2 dB (A)
3 ± 2 dB (C)
fi
Käyttö- ja pystytysedellytykset: Naulaimen pystytys ja käyttö standardin E DIN EN 15895-1 mukaan yrityksen
Müller-BBM GmbH vähäheijastuksellisessa mittaushuoneessa. Mittaushuoneen olosuhteet vastaavat standardia
DIN EN ISO 3745.
Tarkastusmenetelmä: Standardien E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 ja DIN EN ISO 11201 mukainen tilakaikumenetelmä vapaassa tilassa heijastavalta peruspinnalta.
HUOMAUTUS: Mitatut melupäästöarvot ja niihin liittyvä mittausepävarmuus edustavat ylärajaa odotettavissa olevan
melupäästön arvojen mittauksissa.
Mittausolosuhteista poikkeavat työskentelyolosuhteet saattavat johtaa erilaisiin melupäästöarvoihin.
134
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
Hilti Corporation
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125190 / 000 / 01
39199 / A3
39199
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3410 | 1013 | 2-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*39199*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising