Hilti | GX 120-ME | Operating Instruction | Hilti GX 120-ME Kullanım kılavuzu

Hilti GX 120-ME Kullanım kılavuzu
GX 120-ME
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Manual de instrucciones
es
Istruzioni d’uso
it
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
no
Bruksanvisning
sv
Käyttöohje
fi
Manual de instruções
pt
Οδηγιες χρησεως
el
Kulllanma Talimatı
tr
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
ko
zh
ar
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
1
2
5
+Ç
1
8
+≠ +# 7
9
+“
3
6
+±
+[
Gas
4
5
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
2
3
1
3
2
2
1
3
5
4
1
+[
4
2
GAS
3
6
7
6
4
5
2
3
8
9
1
1
3
2
2
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
1
10
11
+
-
1
12
13
1
2
2
1
3
14
15
1
3
2
+“
16
17
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU
GX 120‑ME Gazlı alet
Çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu
mutlaka okuyunuz.
Bu kullanım kılavuzunu daima alet ile birlikte
muhafaza ediniz.
Alet parçaları, kullanım ve gösterge elemanları 1
Aleti, üçüncü kişilere sadece kullanım
kılavuzu ile birlikte veriniz.
tr
İçindekiler
1 Genel bilgiler
2 Tanımlama
3 Aksesuar, kullanım malzemesi
4 Teknik veriler
5 Güvenlik uyarıları
6 Çalıştırma
7 Kullanım
8 Bakım ve onarım
9 Hata arama
10 İmha
11 Aletlerin üretici garantisi
12 AB Uygunluk açıklaması (Orijinal)
13 Kullanıcı sağlığı ve emniyeti
1 Sayıların her biri bir resmi işaret eder. Metin ile
ilgili resimleri açılabilen sayfalarda bulabilirsiniz. Kılavuzu
okurken bunu açık tutunuz.
Bu kullanım kılavuzu metninde »alet« her zaman gazlı alet
GX 120‑ME'yi belirtir.
Sayfa
164
165
165
166
167
168
169
171
172
175
175
176
176
@ Tutamak
; Ayarlama tuşu ve güç şalteri
= Alet uçları
% Destek ayağı
& Magazin (20 uç veya 40 uç)
( Tip plakası
) Gaz kutusu
+ Gaz kutusu kapağı
§ Havalandırma delikleri
/ Kilitleme kolu
: Tetik
· Sıfırlama düğmesi
$ Uç iticisi
£ Kemer kancası
| Doluluk göstergesi
1 Genel bilgiler
1.1 Sinyal sözcükleri ve anlamları
Uyulması gereken kurallar
TEHLİKE
Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep
olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
Ağır vücut yaralanmalarına veya ölüme sebep olabilecek
olası tehlikeli durumlar için.
DİKKAT
Hafif vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol
açabilecek olası tehlikeli durumlar için.
UYARI
Kullanım uyarıları ve kullanım ile ilgili diğer gerekli bilgiler.
1.2 Piktogramların açıklaması ve diğer uyarılar
İkaz işaretleri
Genel
tehlikelere
karşı uyarı
164
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
Sıcak üst
yüzeye karşı
uyarı
Koruyucu
gözlük
kullanınız
Koruyucu
kask
kullanınız
Kulaklık
kullanınız
Koruyucu
eldiven
kullanınız
Semboller
Kullanmadan
önce
kullanım
kılavuzunu
okuyunuz
Tanımlama detaylarının alet üzerindeki yeri
Tip tanımı ve model tanımı aletinizin tip plakası
üzerindedir. Bu verileri kullanım kılavuzunuza aktarınız ve
temsilcilik veya servislerimize yönelik sorularınızda her
zaman bu verileri hazır bulundurunuz.
Tip:
Jenerasyon: 01
Seri no:
2 Tanımlama
2.1 Usulüne uygun kullanım
Alet, özel olarak üretilmiş sabitleme elemanlarını, beton,
çelik ve doğrudan montaj için uygun olan diğer zeminlere
yerleştirmek için kullanılır (bkz. sabitleme tekniği el kitabı).
Alet, profesyonel kullanıcıların kuru yapı, ana yapı
ve taşeron işlerindeki çalışmalarında ve sabitleme
elemanlarının beton, çelik, kireç taşı, beton duvar ve
işlenmiş duvar zeminlere yerleştirilmesinde kullanılır.
Alet, gaz kutusu ve sabitleme elemanları teknik bir
ünite oluşturur. Yani, problemsiz bir sabitleme işlemi
ancak, alet için özel olarak üretilmiş olan Hilti sabitleme
elemanlarının ve Hilti gaz kutularının kullanılması halinde
gerçekleşebilir. Hilti tarafından belirtilen sabitleme ve
uygulama önerileri ancak, bu koşulların sağlanması
durumunda geçerlidir.
Alet sadece manüel olarak kullanılabilir.
Alet sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir,
bakımı ve onarımı yapılabilir. Bu personel, meydana
gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş
olmalıdır.
Alette kötüye kullanım veya değişikliklere izin verilmez.
Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve koruma
bilgilerine uyunuz.
Eğitim görmemiş personel tarafından uygunsuz işlem
yapılır ve usulüne uygun kullanılmazsa, alet ve yardımcı
gereçlerinden dolayı tehlike oluşabilir.
3 Aksesuar, kullanım malzemesi
Tanım
Tanımlama
Gaz kutusu
GC 21/ GC 22
Alet ucu
X‑120 ME TN
Ek alet uçları
X‑120 WH (rondelalar)
Magazin
X‑120 GM 40/ X‑120 GM 20
Destek ayağı
X‑120 SL
Delme seti
X‑120 NP seti
Alet desteği
X‑120 TS
Uç
Uzunluk
Şeritler halinde
hafızaya alındı:
tr
Zemin malzemesi için
(Ayrıntılı bilgi için Hilti
ile irtibat kurunuz)
X‑EGN 14MX
14 mm (¹/₂")
10 Adet
Çelik
X‑GHP 18MX
18 mm (¹¹/₁₆")
10 Adet
X‑GHP 20 MX
20 mm (³/₄")
10 Adet
X‑GHP 24 MX
24 mm (¹⁵/₁₆")
10 Adet
X‑GN 20 MX
20 mm (³/₄")
10 Adet
X‑GN 27 MX
27 mm (1")
10 Adet
X‑GN 32 MX
32 mm (1 ¹/₄")
10 Adet
Sert beton / hazır
beton / çelik
Sert beton / hazır
beton / çelik
Sert beton / hazır
beton / çelik
Beton / işlenmiş duvar
(1cm/ ³/₈") / kireçli kum
taşı / beton duvar
Beton / işlenmiş duvar
(1cm/ ³/₈") / kireçli kum
taşı / beton duvar
Beton / işlenmiş duvar
(1cm/ ³/₈") / kireçli kum
taşı / beton duvar
165
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
Uç
Uzunluk
Şeritler halinde
hafızaya alındı:
X‑GN 39 MX
39 mm (1 ⁹/₁₆")
10 Adet
X‑GPN 37 MX
37 mm (1¹/₂")
10 Adet
Zemin malzemesi için
(Ayrıntılı bilgi için Hilti
ile irtibat kurunuz)
Beton / işlenmiş duvar
(1cm/ ³/₈") / kireçli kum
taşı / beton duvar
Çelik sac / İnce çelik
altlıklar
Diğer sabitleme elemanları
Tanım
Boyutlar
Borular ve kanal sistemleri için kelepçeler ve
klipsler
Klipsler ve kablolar için tutucu
X‑FB; X‑DFB
X‑BX; X‑EMTC
X‑EMTSC
X‑EKS; X‑EKSC
X‑EKB
8…40 mm
³/₈"‑1"
¹/₂"‑1"
16…40 mm
16 kabloya kadar
Kablo bağlantıları için tutucu
X‑ECT
Dişli pimler ve tel için asma tertibatı
X‑HS
X‑CC
X‑ET
Üniversal plastik rondela
M4‑M8
W6 diş
4 Teknik veriler
tr
Teknik değişiklik hakkı saklıdır!
UYARI
Alet, bir aktarıcı modül ile donatılmıştır.
Magazinli alet
Ağırlık
3,8 kg (8.41 lbs)
Boyutlar (U x G x Y)
431 mm X 134 mm X 392 mm (17" X 5 ¼" X 15 ½")
Uç uzunluğu
Maks. 39 mm (maks. 1 ⁹/₁₆")
Uç çapı
∅ 3 mm (∅ 0.118in)/ ∅ 2,6 mm (∅ 0.102in)
Magazin kapasitesi
40 + 2 uç veya 20 +2 uç
Baskı yolu
40 mm (1 ⁹/₁₆")
GC 21 gaz kutusu ile uygulama sıcaklığı / ortam
sıcaklığı
GC 22 gaz kutusu ile uygulama sıcaklığı / ortam
sıcaklığı
Maksimum ayar frekansı
-5…+45 °C (23°F ile 113°F arasında)
İvmelenme enerji karşılığı, ahw, RMS(3)
Gaz kutusu
Kapasite
-10…+45 °C (14°F ile 113°F arasında)
1.200/sa
Geri tepme: B45 betonda 1 mm'lik sac için sonuçlar:
4,04 m/s²
750 vuruş için 1 kutu
Önerilen nakliye ve depolama sıcaklığı
+5…+25 °C (41°F ile 77°F arasında)
İçindeki maddeler
Gaz kutusu
İzobutan, propen
Yeniden doldurulamaz
Gaz kutusu basınçlıdır. Gaz kutusunu güneş
ışınlarından koruyunuz.
Gaz kutusu asla 50°C'den (122°F) fazla sıcaklıklara
maruz kalmamalıdır.
166
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
5 Güvenlik uyarıları
5.1 Temel güvenlik önlemleri
Bu kullanım kılavuzunun her bir bölümünde bulunan
güvenlik tekniği uyarılarının yanında aşağıdaki
kurallara her zaman dikkat edilmelidir.
5.1.1 Kişilerin güvenliği
Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve
mantıklı bir şekilde doğrudan montaj aleti ile
çalışın. Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya
ilaçların etkisi altındaysanız aleti kullanmayınız.
Kullanım esnasında bir anlık dikkatsizlik ciddi
yaralanmalara yol açabilir.
b) Uygunsuz vücut hareketlerinden kaçınınız.
Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli
durunuz.
c) Aleti kendinize veya başka birine karşı
hizalamayınız.
d) Aleti ellerinize karşı veya başka bir organa karşı
(veya başka bir kişi) bastırmayınız.
e) Çalışırken başka kişileri özellikle çocukları etki
alanından uzak tutunuz.
a)
5.1.2 Doğrudan montaj aletleri kullanımında özen
gösterilmesi
Doğru aleti kullanınız. Aleti öngörülmemiş
amaçlar için kullanmayınız, aksine sadece
usulüne uygun ve kusursuz bir durumda
kullanınız.
b) Aleti dik açılı olarak çalışma yüzeyine bastırınız.
c) Yüklenmiş bir aleti asla kontrolsüz bırakmayınız.
d) Nakliye sırasında gaz kutusunu aletten çıkarınız.
e) Temizleme, servis ve bakım çalışmalarından önce,
çalışmaya ara vermede aynı şekilde depolamadan
önce alet boşaltılmalıdır (gaz kutu ve sabitleme
elemanı).
f) Kullanılmayan aletler deşarj edilmeli, kuru,
yüksek veya çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklanmalıdır.
g) Aletin ve aksesuarların, kusursuz ve düzgün
bir şekilde çalışabilmeleri için hasar ve
arıza durumları kontrol edilmelidir. Hareketli
parçaların kusursuz çalışıp çalışmadığını ve
sıkışıp sıkışmadığını veya parçaların hasarlı
olup olmadığını kontrol ediniz. Bütün parçalar
doğru takılmış olmalıdır ve aletin kusursuz
bir şekilde çalışması için tüm koşullar yerine
getirilmiş
olmalıdır.
Kullanım
kılavuzunda
aksine bir açıklama yapılmamışsa hasarlı
koruma düzenekleri ve parçalar, usulüne uygun
olarak Hilti Servisi'nde tamir ettirilmeli veya
değiştirilmelidir.
h) Aleti çalıştırırken kollarınızı kırınız (uzatmayınız).
i) Bu işlemi sadece eğer alet dikey olarak zemine
bastırılmışsa onaylayınız.
j) Çalışırken aleti her zaman sıkı ve zemine dik
açılı tutunuz. Bu sayede aletin zemin üzerindeki
sabitleme işlemi sırasında konumundan sapması
engellenmiş olur.
a)
Asla bir sabitleme elemanını ikinci bir kullanımdan
sonra kullanmayınız, elementlerin kırılmasına ve
sıkışmasına neden olabilir.
l) Eğer Hilti tarafından önerilmemişse sabitleme
elemanlarını deliklerde kullanmayınız.
m) Kullanım yönetmeliklerini her zaman dikkate
alınız.
k)
5.1.3 Çalışma yeri
a) Çalışma alanının iyi aydınlatılmasını sağlayınız.
b) Aleti,
sadece iyi havalandırılmış çalışma
ortamında kullanınız.
c) Zemin malzemesinde uygun olmayan sabitleme
elemanı kullanmayınız. Kaynaklı çelik ve döküm
çelik gibi çok sert malzeme. Ahşap ve kartonpiyer
gibi çok yumuşak malzeme. Cam ve fayans gibi
çok kırılgan malzeme. Bu malzemelerde kullanım
element kırılmasına, parçalanmasına veya içine
girmesine neden olabilir.
d) Sabitleme elemanlarını yerleştirmeden önce
çalışma bölgesinin arkasında veya altında
kimsenin bulunmamasına dikkat ediniz.
e) Çalışma yerinizi düzenli tutunuz. Çalıştığınız
yerin çevresinden sizi yaralayabilecek yabancı
cisimleri uzaklaştırınız . Düzensiz çalışma yeri
kazalara sebebiyet verebilir.
f) Tutamakları kuru, temiz ve yağsız ve gressiz bir
şekilde tutunuz.
g) Kaymayan ayakkabı giyiniz.
h) Çevre etkilerini dikkate alınız. Aleti yağmurda
bırakmayınız,
nemli ve ıslak ortamlarda
kullanmayınız. Aleti yangın veya patlama tehlikesi
olan bir yerde kullanmayınız.
5.1.4 Mekanik güvenlik önlemleri
Doğru pim kılavuzu ve sabitleme elemanı
kombinasyonlarını
seçiniz.
Eğer
doğru
kombinasyon kullanılmazsa, alet hasar görebilir ve /
veya sabitleme kalitesi olumsuz yönde etkilenebilir.
b) Sadece alet için uygun olan ve izin verilen
sabitleme elemanlarını kullanınız.
c) Alete doğru olarak monte edilmemiş magazine
sabitleme elemanlarını doldurmayınız. Sabitleme
elemanları yerinden çıkabilir.
a)
167
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
tr
5.1.5 Termik güvenlik önlemleri
Eğer alet çok sıcak ise aleti soğumaya bırakınız.
Azami ayar frekansını aşmayınız.
b) Aleti önceden soğutmadan bakım çalışmaları
yapmak zorundaysanız mutlaka koruyucu eldiven
kullanınız.
a)
5.1.6 Gazlar
Basınçlı sıvı gaz:
Gaz kutusu ve kullanım kılavuzundaki acil durum ve
ilk yardım talimatlarını dikkate alınız.
Gaz, açık alanda kolay tutuşabilir niteliktedir (Gaz
içinde şunlar bulunur: İzobutan, propen).
Gaz
kutusu
boşaldıktan
sonra
yeniden
doldurulmamalıdır.
tr
a) Hasarlı gaz kutularını kullanmayınız.
b) Gaz kutusunu zorla açmayı, yakmayı, sıkıştırmayı
veya buna benzer başka bir amaçla kullanmayı
denemeyiniz.
c) Gazı asla kişilerin ve diğer canlıların üzerine
püskürtmeyiniz.
d) Gazı; açık ateş, kıvılcım, statik elektrik kaynakları
ve çok sıcak yüzeyler gibi her türlü alev alabilecek
alanlardan uzak tutunuz.
e) Çalışırken sigara içmeyiniz.
5.1.6.1 Depolama
a)
Gaz kutularını, içinde oturulan veya oturulan
odalarla bağlantısı olan odalarda depolamayınız.
b) Gaz kutularını sadece iyi havalanan ve kuru
ortamlarda saklayınız.
c) Gaz kutularını çocukların ulaşamayacakları
yerlerde bulundurunuz.
d) Gaz kutularını doğrudan güneş ışınlarına maruz
kalacak şekilde veya 50°C'nin (122°F) üzerindeki
sıcaklıklarda bırakmayınız.
e) Önerilen depolama sıcaklığı 5°C ile 25°C
arasındadır (41°F ile 77°F arasında).
5.1.6.2 İlk yardım
Kullanım, bakım ve ilk yardım önlemleri için malzeme
güvenliği veri sayfasını okuyunuz.
Sıvı gaz ile doğrudan temas, kızarıklıklara ve ağır
yanıklara neden olabilir.
b) Gazın solunması halinde kişi açık havaya
çıkarılmalı ve rahat bir konumda nefes alması
sağlanmalıdır.
c) Kişi bilinçsiz durumdaysa, sabit bir zeminde
uzanmasını sağlayınız. Kişi nefes almıyorsa
acilen suni teneffüs uygulaması yapılmalıdır,
gerekli olması durumunda oksijen takviyesi de
yapılabilir.
d) Gazın gözler ile temas etmesi durumunda,
yüzünüzü gözleriniz açık olarak, birkaç dakika
temiz su ile yıkayınız.
e) Derinin gazla temas etmesi halinde, temas eden
yüzey sabun ve sıcak su ile hemen yıkanmalıdır.
Daha sonradan bu yüzeyin üzerine bir cilt kremi
sürülebilir.
f) Gerekli
olması
durumunda
bir
doktora
başvurunuz.
a)
5.1.7 Koruma tertibatı
Koruma tertibatları hasarlı ise veya mevcut değilse,
aleti asla çalıştırmayınız.
6 Çalıştırma
3.
Uç iticisini açınız ve yavaşça öne kayması için
bırakınız.
6.2 Gaz kutusunun bağlanması 3
UYARI
Çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.
6.1 Sabitleme elemanlarının bağlanması 2
1.
2.
Uç iticisini, yerine oturana kadar geriye doğru
çekiniz.
UYARI Uç iticisi yerine oturmalıdır.
Sabitleme elemanlarını magazinin içine itiniz
(maksimum 4 şerit - 10 uç).
168
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
1.
2.
3.
4.
Kapağı açınız.
Gaz kutusunu valf ile birlikte, kutu klipsi yerine
oturana kadar, gaz kutusu tutucusuna itiniz.
Kapağı kapatınız.
Tetiğe basmadan aleti 3 defa presleyiniz.
6.3 Gaz kutusunun alınması 4
1.
2.
3.
4.
Gaz kutusu tutucusunun kapağını açınız.
Kutu klipslerine basınız.
Gaz kutusunu çıkarınız.
Gaz kutusu tutucusunu kapatınız.
6.4 Gaz kutusunu kontrol ediniz 5
UYARI
- Gaz kutusunun doluluk durumunu kontrol etmek için GAZ işareti olan düğmeye basınız. Bu sırada aletin bastırılmamış
olmasına dikkat ediniz.
- Gösterge değeri "Boş" olarak gözükse bile, teknik bazı nedenlerden dolayı kutu içerisinde bir miktar yanıcı gaz
bulunmaktadır.
4 LED yeşil sabit
Gaz kutusu dolu
2 LED yeşil sabit
Gaz kutusu yarım dolu
1 LED yeşil yanıp sönüyor
Gaz kutusu çok az miktarda dolu. Gaz kutusu değişimi önerilir
1 LED kırmızı sabit
Gaz kutusu boş, alette gaz kutusu yok veya yanlış gaz kutusu var
7 Kullanım
İKAZ
Her magazin değişikliğinden ve bakım ve koruma
çalışmasından önce alet boşaltılmalıdır (bkz. kullanım
bölümü "Aletin boşaltılması".
İKAZ
Yüksek devirlerde uzun süre çalışılması durumunda
tutamak haricindeki yüzeyler ısınabilir. Koruyucu eldiven
kullanınız.
UYARI
Havalandırma deliklerini veya boşlukları kapatmayacak
şekilde, diğer elinizle sıkıca tutunuz.
DİKKAT
Asla bir sabitleme elemanını ikinci bir kullanımdan
sonra kullanmayınız, elementlerin kırılmasına ve
sıkışmasına neden olabilir.
İKAZ
Yerleştirme işlemi esnasında malzemeden küçük
parçalar çıkabilir veya magazinli şerit malzemesi dışarı
savrulabilir. Sıçrayan malzeme vücudu ve gözleri
yaralayabilir. Koruyucu gözlük ve koruyucu kask
kullanınız (kullanıcı ve çevredeki kişiler).
7.1 İşletme 6
UYARI
Çalışma ancak,
olanaklıdır.
1.
2.
3.
tr
magazinde 3'ten fazla uç varsa
Aleti dik açılı olarak zeminin üzerine doğrultunuz ve
dayanak noktasına kadar bastırınız.
Tetiğe basarak yerleştirme işlemini başlatınız.
Yerleştirme işleminden sonra aleti zeminden temas
kalmayacak şekilde kaldırınız.
7.1.1 Kelepçelerin ve diğer elemanların kullanımı
Kelepçeleri ve diğer elemanları kullanmak istiyorsanız,
bunları plastik parçalar ile birlikte alet ucuna takınız.
DİKKAT
Sabitleme
elemanlarının
yerleştirilmesi
gaz-hava
karışımının ateşlenmesi ile tetiklenir. Yüksek ses seviyesi
duyma bozukluğuna yol açabilir. Kulaklık takınız
(kullanıcı ve çevredeki kişiler).
Gösterge işaretlerinin anlamları için bkz. bölüm 6.4 "Gaz
kutusunun kontrol edilmesi (2 saniye için)".
İKAZ
Vücudunuzun bir yerine (örn. el) bastırarak alet, usulüne
uygun olarak kullanıma hazırlanmaz. Kullanıma hazır
olması vücutta kullanılmasını da mümkün kılar. Aleti asla
vücut organlarına doğru bastırmayınız.
1.
İKAZ
Aletin ucunu asla sabitleme elemanları (örneğin
rondelalar, kelepçeler, mandallar vs.) takılıyken
geriye çekmeyiniz. Yüksek bir kaza riski ortaya çıkar.
7.2 Doluluk göstergesi 5
7.3 Magazinin monte edilmesi ve sökülmesi
7.3.1 Magazinin çıkartılması 7
2.
3.
4.
Uç iticisini, yerine oturana kadar geriye doğru
çekiniz.
UYARI Uç iticisi yerine oturmalıdır.
Tüm sabitleme elemanlarını magazinden çıkartınız.
Uç iticisini açınız ve yavaşça öne kayması için
bırakınız.
Kilitleme kolunu magazin yönünde aşağı doğru itiniz.
169
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
5.
6.
Magazini aletten öne doğru hareket ettiriniz.
Magazini aletten çıkartınız.
7.3.2 Magazinin yerleştirilmesi 8
1.
2.
3.
Magazini alete dayayınız.
UYARI Kilitleme kolu açılmış olmalıdır.
Magazini, aletin kontürleri ile örtüşene kadar alete
yerleştiriniz.
Yerine oturduktan sonra kilitleme kolunu kapatınız.
7.4 Alet ucu
7.4.1 Alet ucunun sökülmesi 9
1.
2.
Güç ayarını "Eject" konumuna getiriniz.
Alet ucunu çıkartınız.
7.4.2 Alet ucundaki ayarlama seçenekleri
UYARI
Güç ayarı "+" konumunda ise, alet ucu standart
yerleştirme derinliğine ayarlanmıştır.
UYARI
Güç ayarı "-" konumunda ise, alet ucu düşük yerleştirme
derinliğine ayarlanmıştır.
tr
UYARI
Güç ayarı "-" konumunda ise ve uç hâlâ çok derin
yerleştirmeye ayarlı ise, daha uzun bir sabitleme elemanı
kullanmalısınız.
7.4.2.1 Standart yerleştirme derinliğinin
ayarlanması 10
Güç ayarını, "+" konumuna gelecek şekilde ayarlayınız.
7.4.2.2 Düşük yerleştirme derinliğinin
ayarlanması 10
UYARI
Bu ayar, yumuşak zeminler üzerinde ince levhaların
sabitlenmesi için uygundur (örneğin yeşil / taze beton).
Güç ayarını, "-" konumuna gelecek şekilde ayarlayınız.
7.4.3 Alet ucunun monte edilmesi 11
İKAZ
Aletin dolu olmadığından emin olunuz. Alet ucunun elle
itilmesiyle alet, çalışmaya hazır hale gelebilir.
7.9 Kullanım yönetmelikleri
1.
2.
3.
Alet ucunu, alet üstündeki yuvasına konumlandırınız.
Alet ucunu, yuvaya gelecek şekilde alete doğru
bastırınız.
Alet ucunu elinizle tutunuz ve bir zemin yardımıyla
yerine oturana kadar bastırınız.
7.5 Destek ayağı
7.5.1 Destek ayağının monte edilmesi 12
1.
2.
Destek ayağını 90°'lik açıyla magazin üzerindeki
yuvasına doğru itiniz.
Destek ayağını 90° döndürünüz ve yerine oturtunuz.
7.5.2 Destek ayağının sökülmesi 13
1.
2.
3.
Destek ayağının yaylı elemanına basarak çıkartınız.
Destek ayağını 90° döndürünüz.
Destek ayağını 90°'lik açıyla magazinden çekiniz.
7.6 Piston arıza durumunun giderilmesi 14
UYARI
Piston arıza durumu, alet ucunun kaldırıldıktan sonra çıkış
konumu yönünde öne doğru hareket etmemesinden ve
sıfırlama düğmesinin çıkıntı yapmasından anlaşılır.
Sıfırlama düğmesine basılarak piston arıza durumu
giderilebilir. Daha sonra tekrar çalışmaya devam
edilebilir. Bazı istisnai durumlarda ilk yerleştirme işlemi,
sıfırlama düğmesine basıldıktan sonra boş konumda
(sabitleme elemanı olmadan) olabilir.
Sıfırlama düğmesine basınız.
7.7 Sabitleme elemanı mandallarının çıkartılması 15
1.
2.
3.
4.
Magazini sökünüz.
Alet ucunu çıkartınız.
Alet ucunu ekli duran giriş kovanına yerleştiriniz
Sabitleme elemanını hafifçe vurarak çıkartınız.
7.8 Aletin boşaltılması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gaz kutusu tutucusunun kapağını açınız.
Gaz kutusunu, kutu klipsine basarak çıkartınız.
Gaz kutusu tutucusunu kapatınız.
Uç iticisini, yerine oturana kadar geriye doğru
çekiniz.
UYARI Uç iticisi yerine oturmalıdır.
Sabitleme elemanlarını magazinden çıkartınız.
Magazindeki uç iticisini açınız ve yavaşça öne
kayması için bırakınız.
UYARI
Ayrıntılı bilgi edinmek için Hilti pazar organizasyonundan sabitleme tekniğine ilişkin el kitabını veya gerekiyorsa ulusal
talimatları talep ediniz.
Beton
A = min. Kenar mesafesi = 70 mm (2¾")
B = min. Aks mesafesi = 80 mm (3¹/₈")
C = min. Zemin kalınlığı = 100 mm (4")
170
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
B
A
ET
C
Çelik
A = min. Kenar mesafesi = 15 mm (⁵/₈")
B = min. Aks mesafesi = 20 mm (¾")
C = min. Zemin kalınlığı = 4 mm (⁵/32")
B
A
C
7.10 Kemer kancası 16
Kemer kancası yardımıyla aleti, 1 konumunda kemere ve
2 konumunda taşıyıcı veya askıya sabitleyebilirsiniz.
tr
8 Bakım ve onarım
2.
İKAZ
Bakım ve koruma çalışmalarından önce alet
boşaltılmalıdır (Gaz kutusu ve sabitleme elemanı
aletten sökülmelidir).
DİKKAT
Alet kullanımdan dolayı ısınabilir. Elleriniz yanabilir.
Bakım ve koruma çalışmaları için koruyucu eldiven
kullanınız. Aleti soğumaya bırakınız.
8.1 Aletin koruyucu bakımı 17
DİKKAT
Piston dedektörü, çivi dedektörü
dedektörüne hasar vermeyiniz.
1.
ve
magazin
Alet ucundaki plastik kalıntılarını düzenli olarak
temizleyiniz.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Aleti hiç bir zaman havalandırma delikleri tıkalı iken
çalıştırmayınız! Havalandırma deliklerini kuru bir fırça
ile dikkatlice temizleyiniz.
Yabancı cisimlerin alet içine girmesine engel olunuz.
Aletin dış yüzeyini düzenli olarak hafif nemli bir bez
ile temizleyiniz.
Temizlik için püskürtme aleti, buharlı alet veya su
kullanmayınız!
Aletteki tutamak kısmını yağdan uzak tutunuz.
Silikon içerikli bakım malzemesi kullanmayınız.
Hilti sprey veya benzeri yağlama ve/veya temizleme
malzemeleri kullanmayınız.
8.2 Bakım
Dışarıda duran bütün alet parçalarının hasarlanma
durumlarını ve bütün kullanım elemanlarının kusursuz
fonksiyonunu düzenli olarak kontrol ediniz. Parçalar
hasarlanmış ise veya kullanım elemanları kusursuz
çalışmıyorsa aleti kullanmayınız. Aleti Hilti Servisi'ne
tamir ettiriniz.
8.3 Bakım ve koruma çalışmalarından sonra kontrol
Bakım ve koruma çalışmalarından sonra gaz kutusu
bağlanmadan önce, güç ayarının doğru olup olmadığı
kontrol edilmelidir (standart ayar "+").
171
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
9 Hata arama
İKAZ
Bakım ve koruma çalışmalarından önce alet boşaltılmalıdır (Gaz kutusu ve sabitleme elemanı aletten sökülmelidir).
Hata
Olası sebepler
Çözüm
Sabitleme elemanı konumu sık
olarak çok yüksek
Güç şalteri "-" konumunda.
Güç şalterini, "+" konumuna gelecek
şekilde ayarlayınız.
Çok fazla uzun bir sabitleme elemanı
seçildi.
Daha kısa bir sabitleme elemanı alınız.
Sabitleme elemanı sık olarak
çok derine yerleştiriliyor
(delgileyici) ve/veya sabitleme
kelepçesi kırık
Zemin çok sert.
DX aletlerin kullanımı.
Giriş/çıkış valfi kirli veya tıkalı.
Aleti temizleyiniz ve el ayarına dikkat
ediniz.
Sorun devam ederse, Hilti ile irtibat
kurunuz.
Çok fazla güç.
Güç şalterini, "-" konumuna gelecek
şekilde ayarlayınız.
Kısa sabitleme elemanı için.
Daha uzun bir sabitleme elemanı
alınız.
Güç şalteri "-" konumunda.
Güç şalterini, "+" konumuna gelecek
şekilde ayarlayınız.
Daha kısa bir sabitleme elemanı alınız.
tr
Sabitleme elemanının kırılması
Çok fazla uzun bir sabitleme elemanı
seçildi.
Zemin çok sert.
Eğri olarak bastırıldı.
Sabitleme elemanı bükülmüş
Sabitleme elemanı çelik zemin
üzerinde tutunmuyor
172
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
Güç şalteri "-" konumunda.
DX aletlerin kullanımı.
Aleti dik açılı olarak zemine
konumlandırınız, destek ayağını
kullanınız.
Bkz. Bölüm: 7.5 Destek ayağı
Güç şalterini, "+" konumuna gelecek
şekilde ayarlayınız.
Çok fazla uzun bir sabitleme elemanı
seçildi.
Daha kısa bir sabitleme elemanı alınız.
Eğri olarak bastırıldı.
Aleti dik açılı olarak zemine
konumlandırınız, destek ayağını
kullanınız.
Bkz. Bölüm: 7.5 Destek ayağı
Zemin kalınlığı çok az (4 mm'den az).
Diğer sabitleme yöntemlerinin
seçilmesi.
Hata
Olası sebepler
Çözüm
Gaz kutusu, bir kutu sabitleme
elemanı için yeterli değildir
Aletin sabitleme elemanının
yerleştirme işlemi yapılmadan boşta
sürekli preslenmesi, normalden fazla
gaz tüketimine neden olur.
Piston arıza durumu.
Tetikleme işlemi olmadan yapılan
preslemeden kaçınınız.
Alet ters yönde gitmiyor
Uç dedektörü bloke olmuş; sıfırlama
şalteri basıldıktan sonra bile önde
duruyor (beyaz kenar hâlâ görünür
durumda).
Sabitleme elemanı mandalları.
Hatalı yerleştirme oranı çok
yüksek
Eğri olarak bastırıldı.
Yanlış uç yerleştirildi.
Alet yerleştirme işlemini
gerçekleştirmiyor
Sıfırlama şalterine basınız.
Bkz. Bölüm: 7.6 Piston arıza
durumunun giderilmesi 14
Gaz kutusunu aletten ve magazinden
çıkartınız ve uç dedektörü kısmındaki
kiri temizleyiniz.
Magazini sökünüz ve alet ucunu
çıkartınız. Alet ucunu, bitişik duran
giriş kovanına sokunuz ve sabitleme
elemanını hafifçe vurarak çıkartınız.
DİKKAT
Alet ucuna zarar vermeyiniz.
Bkz. Bölüm: 7.7 Sabitleme elemanı
mandallarının çıkartılması 15
Bkz. Bölüm: 7.3.1 Magazinin
çıkartılması 7
Bkz. Bölüm: 7.4.1 Alet ucunun
sökülmesi 9
Bkz. Bölüm: 7.8 Aletin boşaltılması
Sorun devam ederse, Hilti ile irtibat
kurunuz.
Aleti dik açılı olarak zemine
konumlandırınız, destek ayağını
kullanınız.
Bkz. Bölüm: 7.5 Destek ayağı
Gerekirse X-GHP ucunu kullanınız.
Zemin çok sert.
DX aletlerin kullanımı.
Arka magazin iticisi.
Magazin iticiyi çıkartınız.
Bkz. Bölüm: 7.3 Magazinin monte
edilmesi ve sökülmesi
Sabitleme elemanlarını yeniden
yükleyiniz.
Magazin içinde çok az sabitleme
elemanı var (2 sabitleme elemanı veya
daha az).
Sabitleme elemanı kılavuzu arızalı.
Gaz kutusu boş.
Diğer sabitleme elemanı şeridini
kullanınız (hasarlı olabilir).
Magazini temizleyiniz.
Doluluk durumunu kontrol ediniz ve
GAZ işareti olan düğmeye basınız.
Eğer 1 LED kırmızı ve sabit yanıyorsa,
gaz kutusu boştur ve yenisi ile
değiştirilmelidir.
Bkz. Bölüm: 7.2 Gaz kutusu doluluk
göstergesi.
173
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
tr
Hata
Olası sebepler
Çözüm
Alet yerleştirme işlemini
gerçekleştirmiyor
Alette gaz kutusu yok veya yanlış gaz
kutusu var.
Gaz kutusu kapağını açınız ve içini
kontrol ediniz.
Alet kutusu alete bağlı ise, GAZ
işaretli düğmeye basınız.
1 LED kırmızı ve sabit olarak
yanıyorsa, alete yanlış gaz kutusu
takılmıştır. Doğru gaz kutusunu
takınız.
Bkz. Bölüm: 7.2 Gaz kutusu doluluk
göstergesi.
Aleti, yerleştirme işlemi yapmadan 3
defa presleyiniz.
Yeni takılan gaz kutusu henüz
yerleştirme işlemi yapılmadan önce 3
defa preslenmedi.
Aletin uç kısmında yabancı cisim.
Alet çok sıcak.
tr
Sıcak alet kısa bir moladan
sonra yerleştirme işlemini
gerçekleştirmez
Yerleştirme hızı 1200/saat değerinin
üzerinde ve gaz kutusu boşalmak
üzere.
Alet yerleştirme işlemini
gerçekleştirmiyor veya ara sıra
gerçekleştiriyor
Gerekli ortam koşullarının
bulunmadığı yerlerde çalışma.
Gaz kutusunun sıcaklığı, kullanım
sıcaklığı ile aynı değil.
Gaz kutusu sisteminde gaz
kabarcıkları oluştu.
Alet, zemin yüzeyinden tam olarak
kaldırılmamış.
174
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
Magazini sökünüz ve alet ucunu
çıkartınız ve aletten yabancı cismi
temizleyiniz.
Bkz. Bölüm: 7.3.1 Magazinin
çıkartılması 7
Bkz. Bölüm: 7.4.1 Alet ucunun
sökülmesi 9
Aleti soğumaya bırakınız.
Sorun devam ederse, Hilti ile irtibat
kurunuz.
Gaz kutusunu çıkarınız ve tekrar
takınız. Daha sonra yerleştirme işlemi
yapmadan 3 defa bastırınız.
Gaz kutusu doluluk durumunu kontrol
ediniz, LED sabit ve kırmızı ise, gaz
kutusu boştur, yeni gaz kutusu
kullanınız.
Aleti soğumaya bırakınız.
Maksimum yerleştirme hızı 1200/saat
değerine uyulmalıdır.
Sorun devam ederse, Hilti ile irtibat
kurunuz.
Çalışma ortamı, mümkün olduğu
kadar gerekli ortam koşulları
çerçevesinde kalacak şekilde
ayarlanmalıdır.
Diğer sabitleme yöntemlerinin
seçilmesi.
Gaz kutusunun sıcaklığını kullanım
sıcaklığına getiriniz ( GC 21 için -5°C
ile 45°C arasına, GC 22 için -10°C ile
45°C arasına).
Gaz kutusunu çıkarınız ve tekrar
takınız.
Her yerleştirme işleminden sonra
aletin zeminden tam olarak
kaldırılmasına dikkat ediniz.
Hata
Olası sebepler
Çözüm
Sabitleme elemanı, alet
ucundan çıkartılamıyor
Alet ucundaki sabitleme elemanı
mandalları.
Kelepçeler ve diğer elemanlar
alet ucuna takılamıyor
Magazinin bir bölümü hâlâ alet
ucunda takılı durumda.
Alet ucunu aletten sökünüz. Alet
ucunu, bitişik duran giriş kovanına
sokunuz ve sabitleme elemanını
hafifçe vurarak çıkartınız.
DİKKAT
Alet ucuna zarar vermeyiniz.
Bkz. Bölüm: 7.4.1 Alet ucunun
sökülmesi 9
Bkz. Bölüm: 7.7 Sabitleme elemanı
mandallarının çıkartılması 15
Magazin şeridinin kalan kısmını, alet
ucundan çıkartınız.
10 İmha
Hilti aletleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım için ön koşul usulüne uygun
malzeme ayrımıdır. Bir çok ülkede Hilti eski aletinizi değerlendirmek için geri almaya hazırdır. Hilti müşteri hizmetleri
veya satıcınıza sorunuz. Eğer aleti parçalamak isterseniz: Yerel ve uluslararası, yönetmeliklere ve talimatnamelere
uyunuz.
11 Aletlerin üretici garantisi
Hilti firması sipariş verilen aletin malzeme ve üretim
hataları olmaksızın teslimatını garanti eder. Ancak bu
garanti kapsamı, aletin Hilti firmasının sunmuş olduğu
kullanım kılavuzu dikkate alınarak doğru çalıştırılması,
kullanılması, bakımı yapılması ve temizlenmesi halinde
olduğu gibi, teknik biriminin korunması; yani alet ile birlikte
sadece orijinal Hilti tüketim malzemesi, aksesuar ve yedek
parçaları kullanıldığı takdirde de geçerli olacaktır.
İşbu garanti aletin çalışma ömrü boyunca ücretsiz
tamiratını ve arızalı parçalarının ücretsiz olarak
değiştirilmesini kapsamaktadır. Normal aşınma sonucu
arızalanan parçalar garanti kapsamında değildir.
Bunların dışındaki talepler konu ile ilgili olarak
aletin kullanıldığı ülkede yayınlanmış herhangi
zorunlu bir yönetmelik bulunmadığı takdirde
kabul edilmeyecektir. Hilti firması özellikle aletin
kullanımından veya aletin sakıncalı bir amaçta
kullanılmasından dolayı bilinçli veya bilinçsiz olarak
sebep olunacak eksikliklerden veya bu eksikliklerden
oluşacak hasarlardan, kayıplardan veya masraflardan
sorumlu tutulamayacaktır. Aletin özellikle belirli bir
amaç için kullanımı veya elverişliliği konusunda
herhangi gizli bir teminat verilmesi kesinlikle yasaktır.
Tamirat veya parça değişimine ihtiyaç duyulması halinde
arızalanan alet veya parça, arızanın tespitinin ardından
vakit kaybetmeksizin tamir edilmesi veya değiştirilmesi
için Yetkili Hilti Servisi'ne gönderilmelidir.
İşbu hazır bulunan garanti belgesi Hilti firması tarafından
verilmesi gereken tüm garanti hizmetlerini kapsamakta
olduğu gibi garanti kapsamına dair daha önce veya
aynı anda yapılmış tüm açıklamaların, yazılı veya sözlü
anlaşmaların da yerine geçecektir.
UYARI
Gaz kutusu kenarındaki gaz kutusunun son kullanım
tarihini dikkate alınız.
175
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
tr
12 AB Uygunluk açıklaması (Orijinal)
İşaret:
Tip işareti:
Gazlı alet
GX 120‑ME
Jenerasyon:
Yapım yılı:
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
01
2007
Bu ürünün aşağıdaki yönetmeliklere ve normlara
uygun
olduğunu
kendi
sorumluluğumuzda
açıklıyoruz: 75/324/EEC, 91/155/EEC, 64/548/EEC,
EN ISO 12100, EN 13752‑1:2008‑12, EN 50081‑2,
EN 1127‑1, EN 417, ISO 8662‑11 AMD 1:2001-12,
EN
792‑13:A1:2008‑09,
EN
60529:2000‑09,
64/548/EEC, EN 55011:1998+A1:1999, CISPR 11:2003,
A1:2004, IEC 61000‑6‑2:2005, EN 61000‑6‑2:2001,
IS1:2005, IEC 61000‑6‑3:1996, EN 61000‑6‑3:2001,
IEC
61000‑4‑2:1995,
IEC
61000‑4‑3:2006,
IEC 61000‑4‑8:1993: A1:2000, 2006/42/EG, 2011/65/EU.
Norbert Wohlwend
Head of Quality & Processes
Management
BU Direct Fastening
04/2013
Tassilo Deinzer
Head of BU Direct Fastening
BU Direct Fastening
04/2013
Teknik dokümantasyon:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
13 Kullanıcı sağlığı ve emniyeti
13.1 Ses ayarı bilgisi
tr
Gaz işletimli çivi çakma tabancası
Tip
Model
Kalibre
GX 120-ME
Seri
GC 22
Güç ayarı
+
Kullanım
1 mm'lik sacın betona (C40) X-ECT ile sabitlenmesi
E DIN EN 15895 ile bağlantılı 2006/42/EG makine yönergesine göre açıklanan ses tanım sayıları ölçüm değerleri
106 dB (A)
Ses gücü seviyesi, LWA, 1S 1
Çalışma yerindeki emisyon ses basınç seviyesi,
LpA, 1s 2
Emisyon ses basıncı seviyesi, uç, LpC, peak 3
102 dB (A)
137 dB (C)
1 ± 2 dB (A)
2 ± 2 dB (A)
3 ± 2 dB (C)
Çalıştırma ve kurulum koşulları: E DIN EN 15895-1 uyarınca Müller-BBM GmbH şirketinin yarı yankısız test odasında
çivi tabancalarının kurulumu ve çalıştırılması. Test odasındaki çevre koşulları DIN EN ISO 3745 gerekliliklerine uygundur.
Test yöntemi: E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 ve DIN EN ISO 11201 uyarınca, yansıtmalı yüzeydeki boş alanda
yüzey kaplama yöntemi.
NOT: Ölçülen gürültü emisyonları ve ilgili ölçüm belirsizliği, ölçümlerde beklenen ses tanım sayılarının üst sınırını teşkil
etmektedir.
Farklı çalışma koşulları, farklı emisyon değerlerine neden olabilir.
176
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
Hilti Corporation
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125209 / 000 / 01
39199 / A3
39199
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3410 | 1013 | 2-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*39199*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising