Hilti | VC 60-U | Operating Instruction | Hilti VC 60-U Uputstvo za upotrebu

Hilti VC 60-U Uputstvo za upotrebu
VC 60-U
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Istruzioni d’uso
it
Manual de instrucciones
es
Manual de instruções
pt
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
sv
Bruksanvisning
no
Käyttöohje
fi
Οδηγιες χρησεως
el
Használati utasítás
hu
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
ar
Пайдалану бойынша басшылық
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
kk
1
1
7
5
+[
+#
3
+±
+]
4
8
9
6
+“
+Ç
+≠
2
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
2
3
4
1
2/5
1/6
1/6
2
4
5
2
5
1
2
2
4
6
7
4
2
2
4
1
3
1
8
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
ORIGINALNE UPUTE ZA UPORABU
Usisivač za mokro/suho usisivanje
VC 60‑U
Uputu za uporabu obvezatno pročitajte prije početka rada.
Ovu uputu za uporabu uvijek čuvajte
uz stroj.
Stroj prosljeđujte drugim osobama
samo zajedno s uputom za uporabu.
Kazalo
Stranica
1 Opće upute
271
2 Opis
272
3 Pribor
274
4 Tehnički podatci
274
5 Sigurnosne napomene
275
6 Prije stavljanja u pogon
278
7 Posluživanje
279
8 Čišćenje i održavanje
281
9 Traženje kvara
283
10 Zbrinjavanje otpada
284
11 Jamstvo proizvođača o uređajima 285
12 EZ izjava o sukladnosti (original)
285
1 Brojevi se odnose na odgovarajuće slike.
Slike za tumačenje teksta nalaze se na unutrašnjim, presavijenim omotnim stranicama. Kod
proučavanja upute uvijek ih držite otvorene.
Riječ "stroj" se u tekstu ove upute uvijek odnosi
na usisivač za mokro/suho usisivanje VC 60-U.
Sastavni dijelovi stroja, elementi za uporabu
i prikazivanje 1
@ Rukohvat
; Nosač opreme
= Uključno/isključna sklopka
% Zatvarač
& Spremnik za prašinu
( Ručka na spremniku za pražnjenje spremnika
) Otvor za priključivanje usisnog crijeva
+ Čep za otvor za priključivanje usisnog crijeva
§ Nosač za podni nastavak
/ Kuka za kabel
: Glava usisivača
· Upravljački valjci s kočnicom kotača
$ Vozni mehanizam
£ Pročistač filtra (klizač)
| Pokrov filtra
¡ Ispusno crijevo
hr
1 Opće upute
1.1 Pokazatelji opasnosti i njihovo
značenje
OPASNOST
Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može
uzrokovati tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu
situaciju koja može uzrokovati tešku tjelesnu
ozljedu ili smrt.
OPREZ
Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu
situaciju koja može uzrokovati laganu tjelesnu
ozljedu ili materijalnu štetu.
NAPOMENA
Ova riječ skreće pozornost na napomene o
primjeni i druge korisne informacije.
271
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
Simboli
1.2 Objašnjenje piktograma i ostali
naputci
Znakovi zabrane
Prije uporabe
pročitajte
uputu za
uporabu
Zabranjen
transport
kranom
Mjesto identifikacijskih detalja na uređaju
Oznaka tipa i serije navedeni su na označnoj
pločici Vašeg uređaja. Unesite ove podatke u
Vašu uputu za uporabu i pozivajte se na njih
kod obraćanja našem zastupništvu ili servisu.
Znakovi upozorenja
Upozorenje
na opću
opasnost
Upozorenje
na
nagrizajuće
materijale
Upozorenje
na opasni
električni
napon
Upozorenje
na
eksplozivne
tvari
Obvezujući znakovi
hr
Koristite
zaštitnu
odjeću
Nosite
zaštitne
naočale
Nosite
zaštitu za uši
Nosite
zaštitne
cipele
Predaja
otpadaka na
ponovnu
preradu
Tip:
Generacija: 01
Serijski broj.:
Nosite
zaštitne
rukavice
Nosite
zaštitnu
kacigu
2 Opis
2.1 Uporaba u skladu s odredbama
VC 60-U je univerzalni industrijski usisivač za učinkovito uklanjanje suhe prašine. Može se rabiti
za suho i mokro usisavanje.
Stroj je namijenjen za usisivanje mineralnih isplaka kod vlažnih primjena s Hilti dijamantnim
krunama za bušenje odn. Hilti dijamantnim pilama te za usisivanje velikih količina mineralnih
prašina kod suhe primjene s Hilti dijamantnim brusilicama, pilama, udarnim bušilicama i kruhama
za suho bušenje.
Stroj se osim toga može rabiti za usisavanje mokrih tvari.
Stroj je prikladan i za usivanje i isisavanje suhih i nezapaljivih prašina i tekućina.
Stroj se ne smije upotrebljavati za usisavanje eksplozivnih materijala, užarenih ili gorećih odn.
zapaljivih i agresivnih prašina (na pr. magnezijsko-aluminijska prašina itd.) i tekućina (na pr. benzin,
otapala, kiseline, rashladne tekućine, sredstva za podmazivanje itd.).
Strojem se ne smije raditi u ležećem položaju.
Stroj smije sa dodatnim teretom i usisanim materijalom težiti maksimalno 100 kg.
Stroj ne upotrebljavajte kao zamjenu za vodič.
272
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
Stroj nije prikladan za uporabu u neprekidnom stacionarnom radu, u automatskim ili poluautomatskim postrojenjima.
UPOZORENJE- Osoblje koje upravlja strojem se treba prije započinjanja s radom i prije rukovanja
sa strojem informirati o opasnostima koje mogu uzrokovati određeni materijali te o sigurnom
zbrinjavanju usisanog materijala.
Upotreba ispod površine vode je zabranjena.
UPOZORENJE-Usisivanje tvari opasnih po zdravlje, za koje je npr. potreban M‑ ili H‑usisivač, te
ulja i tekućina s temperaturom većom od 60°C je zabranjeno.
Ljudi i životinje ne smiju se isisavati ovim strojem.
Kako biste izbjegli elektrostatičke efekte, koristite antistatičko usisno crijevo.
Stroj je namijenjen za poduzetničku uporabu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama,
trgovinama, uredima ili kod iznajmljivanja.
Radno okružje mogu biti: gradilište, radionica, renovacije, pregradnje i novogradnje.
Manipulacije ili preinake na uređaju nisu dozvoljene.
Pridržavajte se navoda o radu, njezi i održavanju u uputi za uporabu.
Kako biste izbjegli opasnost od ozljeda, rabite samo originalni Hiltijev pribor i uređaje.
Uređaj i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno
upotrebljava neosposobljeno osoblje.
2.2 Isporuka standardne opreme sadrži:
1 Stroj uključujući naborani filtar i trolley
1 Usisno crijevo u cijelosti sa zakretnim
kolčcem, alatnim kolčcem i konusnim
adapterom
1 Nastavak za pod
1 Filtarska vrećica
1 Komplet pribora
1 Uputa za uporabu
2.3 Uporaba produžnog kabela
Koristite samo produžne kabele koji su dozvoljeni za konkretnu namjenu i imaju odgovarajući
promjer. U suprotnom slučaju može doći do gubitka snage stroja i pregrijavanja kabla. Redovito
provjeravajte da na produžnom kabelu nema oštećenja. Zamijenite oštećene produžne kabele.
Preporučeni najmanji promjeri i maks. dužine kabela za VC 60-U:
Promjer vodiča
Mrežni napon 110‑120 V
Mrežni napon 220‑240 V
1,5 mm²
30 m
30 m
2,5 mm²
50 m
50 m
Nemojte koristiti produžni kabel s 1,25 mm², 2 mm² i 3,5 mm² presjeka vodiča.
2.4 Produžni kabeli na otvorenom
Na otvorenom upotrebljavajte samo za to dozvoljene i odgovarajuće označene produžne kablove.
2.5 Uporaba generatora ili transformatora
Ovaj stroj se može pokretati pomoću generatora ili ugrađenog transformatora ukoliko se poštuju
slijedeći uvjeti: predana snaga u watima mora iznositi najmanje dvostruku vrijednosti snage
navedene na označnoj pločici stroja, radni napon mora svakodobno biti između +5 % i ‑15 %
mrežnog napona, a frekvencija mora iznositi 50 do 60 Hz i nikada više od 65 Hz; mora biti prisutan
automatski regulator napona s pojačanjem zaleta.
273
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
hr
Na generator/transformator ne priključujte istovremeno druge strojeve. Uključivanje i isključivanje
drugih strojeva može prouzročiti podnaponske i/ili prenaponske vrhove koji mogu oštetiti stroj.
3 Pribor
Rezervni dijelovi, alat i pribor mogu se nabaviti u Hilti distribucijskim kanalima.
Oznaka
Filtarska vrećica
Naborani filtar
Usisno crijevo u cijelosti sa zakretnim kolčcem, alatnim kolčcem i konusnim adapterom
Komplet pribora
Kolčaci na crijevu
Konusni adapter
Opis
∅ 36 mm s 5 m dužine
1 koljenasta cijev, 2 produžne cijevi, 1 podna
sapnica s lamelnim usnama i 1 kompletom
četkica
4 Tehnički podatci
Tehničke izmjene pridržane!
Dimenzionirani
napon
Dimenzionirana
potrošnja
110 V
110 V
120 V
220 V
230 V
230 V
240 V
1.100 W
950 W
1.200 W
1.200 W
2.200 W
2.400 W
1.200 W
hr Informacije o stroju i aplikacijama
Klasa zaštite
Vrsta zaštite
Klasa sigurnosne zaštite od prašine I
P X4 zaštićeno od prskanja vode
Frekvencija mreže
Težina prema EPTA-postupku 01/2003
50…60 Hz
31 kg
680 mm X 520 mm X 1.000 mm
10 m
H07RN‑F 3x1,5mm²
2X56 l/s
0,235 bar (CH: 0,208 bar)
72 l
29 l
56 l
Dimenzije (D x Š x V)
Mrežni kabel (dužina)
Mrežni priključni kabel (tip)
Maks. volumna struja (zrak)
Maks. podtlak
Zapremnina spremnika
Zapremnina filtar vrećice
Zapremnina vode
274
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
Promjer usisnog crijeva (zakretni kolčak na
strani usisivanja; kolčak na stroju na strani
stroja)
Temperatura zraka
Dužina 5 m: 36 mm
-20…+40 °C
Obavijesti o buci i vibracijama (mjereno prema EN 60335-2-69):
74 dB (A)
Tipična razina emisije zvučnog tlaka prema
ocjeni A
Nesigurnost za navedenu razinu zvuka
2,5 dB (A)
Triaksijalna vrijednost vibracija (vektorska
< 2,5 m/s²
suma vibracija)
Nesigurnost (K)
se uvažava u vibracijskoj vrijednosti
5 Sigurnosne napomene
5.1 Osnovne sigurnosne napomene
a) Osim sigurnosno-tehničkih uputa u pojedinim poglavljima ove upute za rad, valja
uvijek strogo slijediti sljedeće odredbe.
b) Pročitajte sve upute! Nepoštovanje sljedećih uputa može dovesti do električnog
udara, požara i/ili ozbiljnih ozljeda.
c) Kod uporabe stroja zajedno s električnim alatom treba prije uporabe pročitati
uputu za uporabu električnog alata te a
sve napomene treba poštovati.
5.2 Zahtjevi za korisnika
a) Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada
sa strojem postupajte razumno. Stroj ne
koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova.Trenutak nepažnje kod uporabe stroja
može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
b) Nosite sredstva osobne zaštite i uvijek
zaštitne naočale. Nošenje sredstava
osobne zaštite, kao što su zaštitna maska,
sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna
kaciga ili štitnik za sluh, ovisno o vrsti
i primjeni električnog alata, smanjuje
opasnost od nezgoda.
c) Ako se mogu montirati alati/uređaji za
usisavanje i hvatanje prašine, provjerite
jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno.
Uporaba usisivača može smanjiti opasnost.
d) Stroj je namijenjen za profesionalnu uporabu.
e) Stroj smije koristiti, čistiti i održavati
samo ovlašteno, obrazovano osoblje. To
osoblje mora biti posebno upućeno u
moguće opasnosti.
5.3 Stručno opremanje radnih mjesta
a) Pobrinite se za dobru rasvjetu na području rada.
b) Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta. Loše prozračena radna mjesta mogu izazvati zdravstvene tegobe zbog
opterećenja prašinom.
c) Pobrinite se za urednost radne površine,
a iz radnog okružja uklonite predmete
na kojima bi se mogli ozlijediti. Nered u
području rada može prouzročiti nesreće.
d) Nekorištene strojeve spremite izvan dosega djece. Ne dopustite da stroj koriste
osobe koje s njim nisu upoznate ili koje
nisu pročitale upute za uporabu. Strojevi
su opasni ako ih koriste neiskusne osobe
ili osobe s ograničenim fizičkim, osjetnim ili
mentalnim sposobnostima.
e) Djecu i ostale osobe tijekom korištenja
stroja udaljite iz područja rada.Ako bi
skrenuli pozornost sa posla mogli bi izgubiti
kontrolu nad strojem.
f) S uređajem ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni
uređaji proizvode iskre koje mogu zapaliti
prašinu ili pare.
275
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
hr
g) Drugim osobama ne dozvolite dodirivanje stroja ili produžnog kabela.
h) Izbjegavajte nenormalan položaj tijela.
Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i
u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
i) Nosite obuću otpornu na klizanje.
j) Mrežni i produžni kabel prilikom rada uvijek provedite iza stroja.Ovo smanjuje opasnost od spoticanja tijekom rada.
k) Stroj ne transportirajte kranom.
l) Prije ulaganja mrežnog utikača u utičnicu
uvjerite se da je stroj isključen.
hr
5.4 Opće sigurnosne mjere
a) Upotrebljavajte pravi stroj. Stroj ne upotrebljavajte u svrhu za koju nije namijenjen nego samo u skladu s propisima i u
besprijekornom stanju.
b) Stroj nikada ne ostavljajte bez nadzora.
c) Vodite računa o utjecajima okoline. Stroj
ne koristite tamo gdje postoji opasnost
od požara ili eksplozije.
d) Stroj treba zaštititi od smrzavanja.
e) OPREZ - Strojeve koje ne koristite čuvajte na sigurnom mjestu.Kada nisu u
uporabi, valja ih spremiti na suho, povišeno
ili zaključano mjesto izvan dohvata djece.
f) OPREZ - Mrežni utikač uvijek izvucite iz
utičnice kada stroj nije u uporabi (npr.
tijekom radne stanke), prije pranja, održavanja i zamjene filtra.
g) Stroj valja isključiti prije prenošenja.
h) Provjerite stroj i pribor glede mogućih
oštećenja. Prije daljnje uporabe morate
zaštitne uređaje ili lagano oštećene dijelove brižljivo provjeriti glede njihova
besprijekornog i namjenskog djelovanja.
Provjerite funkcioniraju li pokretni dijelovi besprijekorno i nisu li ukliješteni odnosno oštećeni. Svi dijelovi moraju biti
pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete
kako bi se osigurao besprijekoran rad
stroja. Oštećene zaštitne uređaje i dijelove mora stručno popraviti ili zamijeniti
priznata stručna servisna radionica ukoliko u uputi za uporabu nije navedeno
drugačije.
i) lProvjerite pravilan dosjed filtra. Uvjerite
se da je filtar neoštećen.
j) Popravak uređaja prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s ori276
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
ginalnim zamjenskim dijelovima. Na taj će
se način postići održavanje stalne sigurnosti
uređaja.
k) Utikač izvucite iz utičnice prije nego što
pristupite podešavanjima na uređaju, zamjeni pribora ili prije nego što odložite
uređaj. Ovim mjerama opreza spriječit će
se nehotično pokretanje uređaja.
l) Stroj,
pribor,
radne uređaje itd.
upotrebljavajte prema ovim uputama i
onako kako je to propisano za dotični
tip stroja. Kod toga uzmite u obzir
radne uvjete i izvođene radove.Uporaba
strojeva za neke druge primjene različite
od predviđenih, može dovesti do opasnih
situacija.
m) Uređaj za ograničavanje razine vode
treba prema navodima redovito čistiti
četkom te pregledati da li na njemu ima
znakova oštećenja.
5.5 Mehanički
a) Slijedite naputke za čišćenje i održavanje.
b) Uređaj održavajte s pažnjom. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi uređaja
besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu
li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da
negativno djeluju na funkciju uređaja.
Mnoge nezgode imaju svoj uzrok zbog loše
održavanih dijelova.
5.6 Električno
a) Priključni utikač uređaja treba odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem
slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim strojevima. Originalni
utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju
opasnost od električnog udara.
b) Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim
površinama kao što su cijevi, radijatori,
štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana
opasnost od električnog udara ako je vaše
tijelo uzemljeno.
c) Uređaj držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava
opasnost od električnog udara.
d) Redovito provjeravajte priključni vod
stroja i u slučaju oštećenja ga odnesite
na zamjenu ovlaštenom serviseru.
Redovito provjeravajte produžne kabele
i zamijenite ih ako su oštećeni.
e) Provjerite nalaze li se stroj i pribor u
propisnom stanju. Sa strojem i priborom
ne radite ako su oštećeni, ako sustav
nije potpun ili ako elementi posluživanja
ne rade kako treba.
f) Ne dodirujte oštećeni mrežni odn. produžni kabel. Izvucite mrežni utikač iz
utičnice.Oštećeni priključni i produžni kabeli predstavljaju opasnost od električnog
udara.
g) Oštećene sklopke moraju se promijeniti
kod Hilti servisa. Ne upotrebljavajte stroj
kod kojeg se sklopka ne može uključiti i
isključiti.
h) Popravak Vašeg stroja uz uporabu originalnih dijelova prepustite električaru (Hiltijevom servisu), u suprotnom slučaju se
korisnik može unesrećiti.
i) Kabel ne upotrebljavajte za nošenje ili
vješanje uređaja odnosno za izvlačenje
utikača iz utičnice. Kabel držite dalje od
izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova uređaja. Oštećeni ili usukani kabeli povećavaju opasnost od električnog udara.
j) Ako s električnim uređajem radite na
otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje
opasnost od električnog udara.
k) Kod prekida struje: Isključite stroj, utikač
izvucite iz utičnice.
l) Izbjegavajte istovremeno priključivanje više
strojeva na produžni kabel s višestrukim
utičnicama.
m) Gornji usisni dio nikada ne prskajte vodom: opasnost za osobe i stroj.
n) Spojevi mrežnog i produžnog kabla ili kabla
za priključivanje stroja moraju biti zaštićeni
od prskanja.
o) Mrežni priključni kabel izvucite direktno
za utikač (ne povlačenjem ili trzanjem za
priključni kabel).
p) Usisivač ne postavljajte u drugi položaj
rada povlačenjem za mrežni kabel.
q) Sa strojem ne radite ako je zaprljan ili
mokar. Prašina provodljivih materijala,
koja se nakuplja na površini stroja, ili tekućine mogu pod nepovoljnim uvjetima
dovesti do električnog udara. Stoga pri
češćoj obradi provodljivih materijala odnesite zaprljane strojeve u redovitim razmacima na provjeru u Hiltijev servis.
r) Uvjerite se da, da kabel ne leži u lokvi.
5.7 Usisani materijal
a) Prašine opasne po zdravlje, ili prašine
koje su zapaljive i/ili eksplozivne ne smiju
se usisivati (magnezijsko-aluminijska
prašina itd.).
b) Stroj je prikladan i za usivanje i isisavanje
suhih i nezapaljivih prašina.
c) Ne smiju se usisavati zapaljive, eksplozivne, agresivne tekućine (rashladna tekućina, sredsta za podmazivanje, benzin,
topila, kiseline (pH < 5), lužine (pH > 12,5)
itd.).
d) Stroj odmah isključite ako počne istjecati
pjena ili tekućine.
e) Izbjegavajte dodir s baznim ili kiselim
tekućinama. Kod slučajnog doticaja odmah isprati s vodom. Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s puno vode i odmah potražite liječničku pomoć.
f) Kod usisivanja vrućeg materijala nosite
zaštitne rukavice.
g) Ne usisivajte nikakve predmete koji bi
mogli kroz vreću za zbrinjavanje prašine
dovesti do ozljeda (npr. šiljast ili oštar
materijal)
5.8 Termički
Ne smiju se usisavati vrući materijali (užarene cigarete, vrući pepeo itd.).
277
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
hr
5.9 Osobna zaštitna oprema
nositi odgovarajuće zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, štitnike za uši, zaštitne rukavice i sigurnosne cipele.
b) Kod radova s mineralnom isplakom nosite zaštitnu odjeću i izbjegavajte kontakt
s kožom (pH>9 nagrizajuće)
a) Korisnik i osobe koje se nalaze u njegovoj blizini moraju tijekom uporabe alata
6 Prije stavljanja u pogon
OPREZ
Mrežni napon se mora podudarati s podatcima na označnoj pločici. Stroj ne smije biti
priključen na električnu mrežu.
OPASNOST
Stroj priključite samo na propisno uzemljeni
strujni izvor.
hr
OPREZ
U svakom trenutku pazite da je usisivač u
sigurnom položaju pritiskanjem kočnica na
kotačićima.
OPREZ
Kod postavljanja glave usisivača pazite da
se ne priklještite te da ne oštetite mrežni
kabel.
6.1 Uporaba produžnog kabela i
generatora ili transformatora
Pogledajte
poglavlje
"Opis/primjena
produžnog kabela".
6.2 Prvo stavljanje u pogon
1. Otvorite oba zatvarača.
2. Glavu usisivača podignite sa spremnika za
prašinu.
278
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
3. Iz spremnika za prašinu i ambalaže izvadite
dijelove pribora.
NAPOMENA Za usisivanje suhih prašina
umetnite filtarsku vrećicu u spremnik sukladno uputama.
4. Glavu usisivača postavite na spremnik za
prašinu.
5. Zaklopite oba zatvarača.
6. Uvjerite se da je glava usisivača pravilno
montirana i zabravljena.
7. Usisno crijevo priključite na stroj.
6.2.1 Umetnite filtarsku vrećicu za
usisivanje suhih prašina 2
1. Otvorite oba zatvarača.
2. Glavu usisivača podignite sa spremnika za
prašinu.
3. U spremnik za prašinu uložite novu filtarsku
vrećicu.
4. Kolčak filtarske vrećice snažno pritisnite na
otvor za priključivanje usisnog crijeva.
5. Glavu usisivača postavite na spremnik za
prašinu.
6. Zaklopite oba zatvarača.
7. Uvjerite se da je glava usisivača pravilno
montirana i zabravljena.
8. Usisno crijevo priključite na stroj.
6.3 Transport
OPASNOST
Stroj se smije transportirati samo kada je u
stanju apsolutnog mirovanja.
Stroj se ne smije prenositi ako je pun.
Stroj ispraznite prije nego što ga prenosite na
drugo mjesto.
Nakon usisavanja vode stroj ne prevrćite i ne
transportirajte ga u ležećem položaju.
7 Posluživanje
OPREZ
U svakom trenutku pazite da je usisivač u
sigurnom položaju pritiskanjem kočnica na
kotačićima.
UPOZORENJE
U slučaju nužde (npr. proboj filtra) isključite
stroj, otpojite ga s mreže te ga prije daljnje
upotrebe prepustite da ga pregleda stručno
osoblje.
7.1 Uključivanje
1. Mrežni utikač uključite u utičnicu.
2. Pazite na siguran položaj usisivača te pritisnite kočnice na kotačićima.
3. Pritisnite uključno/isključnu sklopku.
7.2 Provedite pročišćivanje filtra 3
Stroj ima funkciju čišćenja filtra, kako bi se
Flachfaltenfilter weitestgehend von anhaftendem Staub zu befreien.
1. Mrežni utikač uključite u utičnicu.
2. Uvjerite se da je pročistač filtra aktiviran
(položaj kliznik dolje).
3. Pritisnite uključno/isključnu sklopku.
4. Zatvorite crijevo odnosno umetak crijeva s
rukom tijekom ca. 5-10 sekundi.
Flachfaltenfilter se automatski čisti zapuhom zraka (pulsirajući šum).
7.3 Deaktivirajte pročistač filtra
Uvjerite se da je kod usisivanja s podnim nastavkom ili kada se uglavnom usisava voda
pročistač filtra deaktiviran (položaj kliznik gore).
7.4 Usisavanje suhe prašine
NAPOMENA
Prije usisivanja suhih i pogotovo mineralnih prašina, treba paziti, da se u spremniku nalazi filtar vrećica/vreća za zbrinjavanje prašine (Hiltipribor). Usisni materijal nakon toga se može
jednostavno i čisto zbrinuti.
OPREZ
Usisani materijal se mora zbrinuti prema zakonskim propisima.
NAPOMENA
Kod usisivanja suhih prašina koristite uvijek
naborani filtar.
Valja paziti da naborani filtar prije suhog usisavanja zbog prethodnog korištenja pri mokrom
usisavanju nije vlažan. Vlažan naborani filtar
brzo slabi kada se usisavaju suhe tvari. Zbog
toga naborani filtar prije suhog usisavanja valja
isprati i osušiti ili zamijeniti suhim naboranim
filtrom..
1. Povucite crijevo s kolčcem sa alata / sa
nastavka za usisivanje.
2. Provedite čišćenje u cijelosti.
7.4.1 Zamjena filtar vrećica kod suhih
prašina 4
OPREZ
Usisani materijal se mora zbrinuti prema zakonskim propisima.
279
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
hr
Oprezno odvojite kolčak filtar vrećice sa
prihvata.
2. Kolčak filtarske vrećice zatvorite klizačem.
3. Krpom ili vodenim crijevom očistite spremnik za prašinu.
4. U spremnik za prašinu umetnite novu filtarsku vrećicu.
5. Kolčak filtarske vrećice snažno pritisnite na
otvor za priključivanje usisnog crijeva.
6. Stroj zaštite od neovlaštene uporabe i odložite ga u suhu prostoriju.
7.5 Usisavanje tekućina
NAPOMENA
Za usisivanje tekućina uvijek koristite naborani
filtar (vidi održavanje).
NAPOMENA
Prije pražnjenja spremnika za prašinu kod suhih
prašina preporuča se potpuno čišćenje filtra.
Time se značajno povećava trajanje filtra.
7.5.1 Prije isisavanja tekućina 5
1. Filtar vrećicu/vreću za zbrinjavanje prašine
izvadite iz spremnika za prašinu.
2. Provjerite da elektrode odnosno plovci za
nadzor razine punjenja nisu zaprljani odnosno da li se lako pokreću te ih očistite
četkicom od nečistoća.
3. Deaktivirajte automatsko čišćenje filtra.
7.7.1.1 Prije pražnjenja spremnika za
prašinu valja obaviti sljedeće
radnje:
1. Pritisnite kočince na kotačićima.
2. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
3. Otvorite oba zatvarača.
4. Gornji dio usisivača podignite sa spremnika za prašinu i postavite ga na ravnu
podlogu.
1.
hr
7.5.2 Tijekom isisavanja tekućina
Ukoliko je moguće koristite odvojeni naborani
filtar za mokru primjenu.
Kod dostizanja maksimalne dozvoljene razine
tekućine stroj se automatski isključuje.
UPOZORENJE
Ukoliko se počne pojavljivati ili širiti pjena, odmah prekinite s radom te ispraznite spremnik
7.5.3 Nakon usisavanja tekućina:
1. Ispraznite spremnik te ga očistite vodenim crijevom, elektrode očistite četkom a
plovak i naborani filtar nakon prethodnog
sušenja ručnim čišćenjem površine.
2. Odvojite gornji dio usisivača od spremnika,
kako bi se naborani filtar i spremnik mogli
osušiti.
7.6 Nakon rada
1. Isključite stroj.
2. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
3. Namotajte priključni kabel i objesite ga za
kuku.
4. Ispraznite spremnik te stroj obrišite mokrom krpom.
5. Namotajte crijevo.
280
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
7.7 Pražnjenje spremnika za prašinu
7.7.1 Ispraznite spremnik za prašinu kod
suhih prašina
OPASNOST
Uvjerite se, da predmeti na koje biste se
mogli ozljediti nisu probili vrećicu.
7.7.1.2 Nakon pražnjenja spremnika za
prašinu valja obaviti sljedeće
radnje:
OPREZ
Kod postavljanja glave usisivača pazite da
se ne priklještite te da ne oštetite mrežni
kabel.
1. Postavite usisnu glavu na spremnik za prašinu i zaklopite oba zatvarača.
2. Crijevo pričvrstite u ulazni otvor.
7.7.2 Pražnjenje spremnika za prašinu kod
tekućina
OPREZ
Usisani materijal se mora zbrinuti prema zakonskim propisima.
7.7.2.1 Istresanje tekućina 6
OPREZ
Ne stajte nogom na donji dio postolja. Nenadano prevrtanje prema unazad spremnika
za prašinu može dovesti do ozljeda.
OPREZ
Postolje ne držite za prihvat pribora kako
biste izbjegli priklještenje.
1. Pazite na siguran položaj usisivača te pritisnite kočnice na kotačićima.
2. Usisno crijevo uklonite iz ulaznog otvora.
3. Uklonite alate i nosač pribora.
4. OPREZ Postolje ne hvatajte na onim
mjestima, na koja može udariti spremnik
za prašinu.
Uhvatite za ručku na spremniku za pražnjenje spremnika te zatim istresite spremnik
za prašinu.
5. Krpom očistite rub spremnika za prašinu,
otvor za priključivanje usisnog crijeva i naglavak crijeva.
7.7.2.2 Ispuštanje tekućina
Ispustite prljavu vodu na primjerenom mjestu
pomoću crijeva za ispuštanje.
8 Čišćenje i održavanje
8.1 Čišćenje naboranog filtra (čišćenje u
cijelosti)
NAPOMENA
Prilikom čišćenja, filtar ne udarajte o tvrde stvari
i ne obrađujte ga tvrdim, odnosno šiljastim
predmetima, Zbog toga se smanjuje trajanje
naboranog filtra.
NAPOMENA
Naborani filtar se ne smije čistiti komprimiranim zrakom. Ovakvo čišćenje može dovesti do
kidanja materijala filtra.
NAPOMENA
Naborani filtar je potrošni dio. Valja ga zamijeniti
najmanje svakih šest mjeseci, a kod intenzivnije
uporabe stroja i češće..
Stroj ima funkciju čišćenja filtra, kako bi se
Flachfaltenfilter weitestgehend von anhaftendem Staub zu befreien.
1. Mrežni utikač uključite u utičnicu.
2. Uvjerite se da je pročistač filtra aktiviran
(položaj klizač dolje).
3. Pritisnite uključno/isključnu sklopku.
4. Zatvorite crijevo odnosno umetak crijeva s
rukom tijekom ca. 5-10 sekundi.
5. Flachfaltenfilter se automatski čisti zapuhom zraka (pulsirajući šum).
NAPOMENA Naborani filtar se dodatno
može očistiti vodom (ne upotrebljavajte visokotlačni čistač) i krpom.
Kod površnog čišćenja može se mineralna
prašina čvrsto priljubiti za naborani filtar i
time smanjiti usisnu snagu. Zbog toga se
smanjuje trajanje naboranog filtra.
8.2 Zamjena naboranog filtra odn.
odvodnog filtra
OPREZ
Nikada ne usisavajte bez naboranog filtra.
8.2.1 Demontaža naboranog filtra 7
1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
2. Otvorite pokrov filtra
3. Oprezno izvadite naborani filtar iz nosača.
8.2.2 Montaža naboranog filtra
1. Krpom očistite brtvu filtra.
2. Postavite novi naborani filtar.
3. Zatvorite pokrov filtra.
281
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
hr
8.3 Otvaranje stroja za provjeravanje
1. Pritisnite kočince na kotačićima.
2. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
3. Otvorite oba zatvarača.
4. Gornji dio usisivača podignite sa spremnika za prašinu i postavite ga na ravnu
podlogu.
8.4 Provjera antistatičke spone 8
Provjerite je li antistatička spona oštećena i
eventualnu zamjenu prepustite servisu Hilti.
8.5 Provjerite nadzor razine punjenja
OPREZ
Provjerite da isključni kontakti nisu zaprljani te
ih očistite četkom ukoliko je potrebno.
Provjera pokretljivosti spojeva plovka
8.6 Zatvaranje stroja
OPREZ
Kod postavljanja glave usisivača pazite da
se ne priklještite te da ne oštetite mrežni
kabel.
1.
hr
Provjerite da na brtvi glave usisivača nema
prljavštine te je po potrebi očistite krpom.
2. Glavu usisivača postavite na spremnik za
prašinu.
3. Zaklopite oba zatvarača.
4. Mrežni utikač uključite u utičnicu.
8.7 Čišćenje stroja
OPREZ
Mrežni utikač izvucite iz utičnice.
Strojem nikada ne radite sa začepljenim prorezima za prozračivanje! Proreze za ventilaciju
oprezno očistite suhom četkom. Vanjsku stranu
stroja redovito čistite krpom za čišćenje. Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za prskanje,
visokotlačni uređaj za čišćenje, parni raspršivač ili tekuću vodu! Time se može oštetiti
282
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
električna sigurnost stroja. Na ručkama stroja
ne smije biti ulja i masti. Ne upotrebljavajte
sredstva za njegu na osnovi silikona.
Pri održavanju i čišćenju strojem se mora rukovati tako da ne dođe do opasnosti za servisno osoblje i druge osobe. Primijenite filtrirano
prinudno odzračivanje. Nosite zaštitnu odjeću.
Servisno područje očistite tako da u okolinu ne
dospiju opasni materijali.
Prije nego stroj uklonite iz područja s opasnim
materijalima, usisajte vanjski dio stroja, isperite ga ili ga nepropusno zapakirajte. Pritom
pazite da se ne rasprostre nataložena, opasna
prašina.
Kod radova održavanja i popravka moraju biti
svi onečišćeni dijelovi, koji nisu mogli biti očišćeni na zadovoljavajući način umotani u nepropusne vrećice te zbrinuti sukladno propisima za zbrinjavanje.
Najmanje jednom godišnje mora servis Hilti
ili osposobljena osoba obaviti provjeru na prašinu, na pr. eventualnu oštećenost filtra, zračnu
nepropusnost stroja i funkciju kontrolnih uređaja.
8.8 Održavanje
UPOZORENJE
Popravke električnih dijelova smije obavljati
samo električar.
Redovito provjeravajte je li na vanjskim dijelovima stroja došlo do oštećenja i funkcioniraju li
besprijekorno svi elementi za posluživanje. Sa
strojem ne radite, kada su dijelovi oštećeni ili
kada dijelovi za posluživanje ne funkcioniraju
besprijekorno. Stroj odnesite na popravak u
Hilti servisnu službu.
8.9 Kontrola nakon radova na čišćenju i
održavanju
Nakon radova održavanja i čišćenja treba provjeriti, da li je usisivač ponovno pravilno montiran te da li funkcionira bez pogrešaka.
Provedite ispitivanje funkcije.
9 Traženje kvara
Kvar
Nema usisne snage ili je
smanjena.
Mogući uzrok
Filtar vrećica/vreća za zbrinjavanje prašine puna.
Naborani filtar nije umetnut.
Naborani filtar je jako zaprljan.
Prašina se ispuhuje sa
stroja.
Crijevo usisivača ili pokrov za
prašinu električnog alata začepljeni.
Brtvilo/rub spremnika između
gornjeg dijela usisivača i
spremnika za prašinu je
onečišćen/neispravan
Rupa u crijevu.
Brtvilo pokrova filtra
neispravno.
Ispusno crijevo nije pravilno
spojeno.
Naborani filtar nije pravilno
montiran.
Naborani filtar oštećen.
Brtvilo filtra oštećeno.
Glava usisivača nije pravilno
montirana.
Stroj se neželjeno uključuje i isključuje ili dolazi
do statičkih pražnjenja
preko korisnika
Nije osiguran elektrostatski
odvod; Stroj je priključen na
neuzemljenu utičnicu.
Antistatička spona oštećena
Popravak
Zamjena filtar vrećice/vreće za
zbrinjavanje prašine.
Pogledajte poglavlje: 7.4.1 Zamjena filtar vrećica kod suhih
prašina 4
Umetnite naborani filtar.
Potrebno je kompletno čišćenje ili po potrebi zamijena naboranog filtra.
Pogledajte poglavlje: 8.1 Čišćenje naboranog filtra (čišćenje u cijelosti)
Pogledajte poglavlje: 8.2 Zamjena naboranog filtra odn.
odvodnog filtra
Očistite crijevo i pokrov za prašinu.
Krpom očistite / zamijenite brtvu.
Potrebno je novo crijevo.
Odnesite stroj na popravak u
Hilti servisnu službu.
Ispusno crijevo pravilno spojeno.
Ponovna montaža naboranog
filtra.
Ugradnja novog Flachfaltenfilter.
Ugradnja novog Flachfaltenfilter.
Pravilno montiranje glave usisivača.
Pogledajte poglavlje: 6.2 Prvo
stavljanje u pogon
Stroj priključite na uzemljenu
utičnicu; Koristite antistatičko
crijevo.
Zamjenu antistatičke spone
prepustite servisu Hilti
Stroj uključite u uzemljenu utičnicu.
283
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
hr
Kvar
Mogući uzrok
Motor je prestao raditi
Isključio se osigurač mrežne
utičnice
Stroj se ne pokreće nakon
pražnjenja spremnika.
Prljavština.
Spremik je pun
Kolebanja napona
Previsoka impedancija opskrbe
naponom.
Popravak
Stroj isključite, pričekajte 5 s,
te nakon 5 s ponovno uključite.
Očistite plovak, elektrode te
međuprostor elektroda.
Provjerite i osigurajte prolaznost.
Uključite osigurač. Ako se ponovno isključi, potražite uzrok
za struju preopterećenja
Isključite stroj. Ispraznite
spremnik.
Pogledajte poglavlje: 7.7.1 Ispraznite spremnik za prašinu
kod suhih prašina
Koristite prikladan produžni
vod (vidi poglavlje opis).
10 Zbrinjavanje otpada
Strojevi tvrtke Hilti izrađeni su većim dijelom od materijala koji se mogu ponovno preraditi.
Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim državama je Hilti već spreman za
preuzimanje Vašeg istrošenog stroja na ponovnu preradu. O tome se raspitajte u servisu tvrtke
Hilti ili kod Vašeg savjetnika za prodaju.
Samo za EU države
hr
Električne uređaje ne odlažite u kućne otpatke!
Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim aparatima i preuzimanju
u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni uređaji skupljati odvojeno i predati
za ekološki ispravnu ponovno preradu.
Zbrinjavanje isplake
Puštanje isplake u vodu ili u kanalizaciju je ekološki problematično bez prikladne pripreme. O
postojećim se propisima informirajte kod lokalne uprave. Preporučujemo sljedeću pripremu:
1. Sakupite isplaku (npr. pomoću mokrog usisivanja)
2. Pustite da se isplaka slegne i čvrsti dio zbrinite na odlagalištu građevnog otpada. (sredstva
za koaguliranje mogu ubrzati proces razgradnje)
3. Prije ispuštanja ostatka lužine (bazično, Ph vrijednost > 7) u kanalizaciju, neutralizirajte ga
dodavanjem kiselih sredstava za neutralizaciju ili razrijeđivanjem s velikom količinom vode.
284
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
11 Jamstvo proizvođača o uređajima
Hilti jamči, da isporučeni stroj/alat/uređaj
nema grešaka u materijalu i proizvodnji.
Ovo jamstvo vrijedi uz pretpostavku da se
stroj/alat/uređaj pravilno rabi, koristi, njeguje i
čisti u skladu s Hiltijevom uputom o uporabi
i da se održava tehnička cjelina, t.j. da se s
strojem/alatom/uređajem upotrebljavaju samo
originalni Hiltijev potrošni materijal, pribor i
zamjenski dijelovi.
Ovo jamstvo obuhvaća besplatni popravak ili
besplatnu zamjenu pokvarenih dijelova tijekom
cjelokupnog životnog vijeka alata/uređaja. Dijelovi podložni normalnom trošenju nisu obuhvaćeni ovim jamstvom.
Ostali zahtjevi su isključeni ukoliko ne podliježu obvezujućim nacionalnim propisima.
Hilti posebice ne odgovara za neposrednu
ili posrednu štetu zbog nedostataka ili posljedičnu štetu zbog nedostataka, gubitke
ili troškove povezane s uporabom ili nemogućnosti uporabe alata/uređaja u bilo koju
svrhu. Izričito su isključena prešutna jamstva za prikladnost uporabe u neku određenu svrhu.
Za popravak ili zamjenu valja stroj/alat/uređaj ili
dotične dijelove odmah nakon utvrđivanja nedostatka poslati nadležnoj Hiltijevoj trgovačkoj
organizaciji.
Ovo jamstvo obuhvaća sve jamstvene obveze
sa strane Hiltija i zamjenjuje sve prijašnje ili
istodobne izjave, pismene ili usmene dogovore
u svezi s jamstvom.
12 EZ izjava o sukladnosti (original)
Oznaka:
Tipska oznaka:
Generacija:
Godina konstrukcije:
Usisivač za mokro/suho usisivanje
VC 60‑U
01
2007
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo
da je ovaj proizvod suglasan sa sljedećim
smjernicama
i
normama:
2006/42/EZ,
2004/108/EZ, 2011/65/EU, EN 60335‑1,
EN 60335‑2‑69, EN ISO 12100.
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process
Management
Business Area Electric Tools &
Accessories
01/2012
Johannes Wilfried Huber
Senior Vice President
Business Unit Diamond
01/2012
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
285
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
hr
Hilti Corporation
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128787 / 000 / 01
211507 / A3
211507
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3421 | 1013 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*211507*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising