Hilti | DS-W 10.5 | Operating Instruction | Hilti DS-W 10.5 Brugermanual

Hilti DS-W 10.5 Brugermanual
DS-W 10.5
Printed: 07.02.2014 | Doc-Nr: PUB / 5169448 / 000 / 00
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Istruzioni d’uso
it
Gebruiksaanwijzing
nl
Manual de instruções
pt
Manual de instrucciones
es
Brugsanvisning
da
Käyttöohje
fi
Bruksanvisning
no
Bruksanvisning
sv
Οδηγιες χρησεως
el
Ръководство за обслужване
bg
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod na obsluhu
sk
Návod k obsluze
cs
Használati utasítás
hu
01
'6::*
O
O
U O[
O[
U 02
Printed: 07.02.2014 | Doc-Nr: PUB / 5169448 / 000 / 00
1
2
13 mm
10
3
4
쩸
쩹
10 mm
5
쩺
1 mm
6
Printed: 07.02.2014 | Doc-Nr: PUB / 5169448 / 000 / 00
A
13 mm
B
C
10 mm
D
쩸
E
쩻
쩺
1 mm
Printed: 07.02.2014 | Doc-Nr: PUB / 5169448 / 000 / 00
08 BA DS-W10.5 da?nisch.qxp:08 BA DS-W10.5 dänisch
13.3.2012
15:39 Uhr
Seite 15
DS-W 10.5 diamantwire
Sikkerhedshenvisninger 
Skæreretning 
Brugeren og alle andre personer skal
opholde sig i sikker afstand fra saven,
når saven kører. Sikker afstand fra saven
svarer til en radius på mindst to gange
den frie wirelængde.
Vigtigt: Koblingerne skal monteres rigtigt
i forhold til skæreretningen, som vist på
billedet.
Diamantwiren må kun anvendes til at skære
i én retning (se pilene).
Forberedelse til det første snit
● På nye diamantwire er koblingerne allerede monteret.
● Diamantwiren skal snos, inden koblingerne samles
med stiften. Sno diamantwiren ca. 1–1,5 gange pr. wiremeter, mod uret (venstre om) når man ser lige på skærefladen på wireenden.
● Hjørnerne på emnet skal rundes af til en radius på ca.
10 cm (med en hammer og mejsel eller en Hilti kombihammer) og/eller diamantwiren skal trækkes igennem
med håndkraft.
● Montér vandforsyningsdysen på det sted, hvor wiren
går ind i emnet. Afhængig af længden på snittet, kan det
være nødvendigt at tilføre kølevand på flere steder. Gode
skæreresultater forudsætter, at wiren køles korrekt.
● Stram diamantwiren med fremføringsbevægelsen.
Gå ud i sikker afstand fra maskinen og start motoren.
Start saven forsigtigt og kør den derefter gradvis op til
maksimal motorhastighed (omdr./m.) og skærehastighed.
● Skærearbejdet skal overvåges konstant.
● Wiresaven skal stoppes før eventuelle justeringer af
vandforsyningsdyserne.
Generel information
● Undgå at knække eller bøje wiren.
● Montér aldrig diamantwire med forskellige diametre
sammen.
● For at sikre et ensartet slid på perlerne, skal diamantwiren snos igen efter længere snit med et forskelligt
antal omdrejninger, inden det næste snit påbegyndes.
Tilbehør til Hilti diamantwire
Beskrivelse
Kommentarer / anvendelse
Indhold pr. pakke
Varenavn
Varenr.
Krympetang
Kobling
Set Kobling
Stift
Hylse
O-ring
Krympekæber
Diamantvinkelsliber
Til krympekoblinger / hylser
Hurtigskift type
Hurtigskift type
Reservestift til koblinger
Reparationshylse
Monteres mellem kobling/perle
Reservekæber til krympetang
Ajkorte diamantwire
1
1
5
10
5
10
2
1
DS-WSTHY
DS-WCMV
DS-WCMV
DS-WP
DS-WS
O-ring 10/4,7×2,5
DS-WJ
DC125-S
235845
340427
371383
235842
235841
235844
340426
333853
15
Printed: 07.02.2014 | Doc-Nr: PUB / 5169448 / 000 / 00
08 BA DS-W10.5 da?nisch.qxp:08 BA DS-W10.5 dänisch
13.3.2012
15:39 Uhr
Seite 16
Montering af DS-WC koblinger
Montering af DS-WS reparationshylse
(Varenr. 340427)
(Varenr. 235841)
Montering af kobling i den første ende (gaffelhovedet)
Montering af reparationshylse (første ende)
Vigtigt: Levetiden for koblingerne er langt højere end for
reparationshylsen.
 Spænd diamantwiren op i skruestikken. Sørg for at
skæreretningen er som vist (se pilen), og skær enden af
med en vinkelsliber 13 mm fra den første perle.
 Fjern fjederen med tang (trækkes ud).
 Fjern 10 mm gummi. Hjælpemiddel: kniv, lighter,
stålbørste.
 Sæt en O-ring 쩸 (varenr. 235844) på wiren, så den
ligger an mod perlen. Sæt gaffelhovedet 쩹 på wiren,
således at enden af den bare wire når bunden af hullet.
 Pres koblingen helt sammen i én arbejdsgang vha.
krympetangen 쩺 (varenr. 235845) og de tilsvarende
krympekæber. Krympekæberne skal placeres 1 mm fra
O-ringen. Slidte eller deforme krympekæber må ikke
anvendes.
 Vigtigt: Koblingerne skal monteres rigtigt i forhold
til skæreretningen, som vist på billedet.
Diamantwiren må kun anvendes til at skære i én retning
(se pilene).
Montering af kobling i den anden ende (modstykket)
og samling af koblingsdelene
■ Sæt den anden koblingsdel (modstykket) på på samme måde som beskrevet under trin  til  ovenfor.
■ Samling af koblingsdelene
Sno diamantwiren, ca. 1–1,5 gange pr. wiremeter, mod
uret (venstre om) når man ser lige på skærefladen på
wireenden. Saml koblingsdelene og slå stiften i med en
hammer, så den flugter (ekstra stift, varenr. 235842).
Åbning af koblingen
■ Driv stiften ud af koblingen med en dorn. Udskift stiften, hvis den er meget slidt (ekstra stift, varenr. 235842).
16
Printed: 07.02.2014 | Doc-Nr: PUB / 5169448 / 000 / 00
 Spænd diamantwiren op i skruestikken og skær enden
af med en vinkelsliber 13 mm fra den første perle.
 Fjern fjederen med tang (trækkes ud).
 Fjern 10 mm gummi. Hjælpemiddel: kniv, lighter,
stålbørste.
 Sæt en O-ring 쩸 (varenr. 235844) på wiren, så den
ligger an mod perlen. Sæt en reparationshylse 쩻 på
wiren, således at enden af den bare wire når bunden af
hullet.
 Pres koblingen helt sammen i én arbejdsgang vha.
krympetangen 쩺 (varenr. 235845) og de tilsvarende
krympekæber. Krympekæberne skal placeres 1 mm fra
O-ringen. Slidte eller deforme krympekæber må ikke
anvendes.
Montering af reparationshylse (anden ende)
■ Gå frem som beskrevet under trin  til .
■ Sno diamantwiren, ca. 1–1,5 gange pr. wiremeter,
mod uret (venstre om) når man ser lige på skærefladen
på wireenden.
■ Fortsæt som beskrevet under trin  til .
Hilti Corporation
Printed: 07.02.2014 | Doc-Nr: PUB / 5169448 / 000 / 00
315829 / A2
315829
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 2558 | 1213 | 10-Pos. 1 | 1
Printed in China © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*315829*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising