Classé | CP-500 | Owner's Manual | Classé CP-500 Preamp/Processor de handleiding

Classé CP-500 Preamp/Processor de handleiding
Gebruiksaanwijzing
CP-500
Twee Kanalen Voorversterker
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN,
ADVISEREN WIJ U HET APPARAAT NIET BLOOT TE STELLEN AAN REGEN OF ANDERE VOCHTIGE EN
NATTE OMSTANDIGHEDEN.
PAS OP!
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN – NIET OPENEN
PAS OP: OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, LAAT U
DE KAP A.U.B. DICHT. IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE
GEACHT WORDEN DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN TE WORDEN. LAAT
ZULKE HANDELINGEN DUS OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE TECHNICUS.
NOTA BENE
Wij van Classé besteden de uiterste zorg aan onze producten om er zeker van te zijn dat het voor u een waardevolle investering blijft. We
zijn er dan ook trots op u te kunnen melden dat alle Classé componenten officieel zijn goedgekeurd voor de Europese Gemeenschap (CE).
Dat betekent dat uw Classé apparaat onderworpen is geweest aan de meest rigoureuze fabricage- en veiligheidstesten, die u zich maar kunt
voorstellen. Het CE teken verzekert u er van, dat uw aanschaf aan alle Europese Gemeenschapseisen betreffende consistentie van productie
en veiligheid voldoet, of daar zelfs overheen gaat.
Dit apparaat werd getest en binnen de uiterste normen bevonden die gesteld worden aan klasse B digitale apparatuur, volgens artikel
15 van de Amerikaanse FCC regels. Deze regels werden vastgesteld om een redelijke bescherming te kunnen waarborgen tegen nadelige
straling onder woonkameromstandigheden. Dit soort apparatuur verwekt, gebruikt en straalt hoogfrequente energie uit en kan, indien niet
geïnstalleerd en gebruikt volgens deze handleiding, kwalijke invloed uitoefenen op radiocommunicatie. Dat neemt niet weg dat we kunnen
garanderen dat onder specifieke omstandigheden hoogfrequente instraling is te voorkomen. Mocht dit component invloed hebben op radio
of televisieontvangst, iets dat u kunt controleren door dit apparaat uit en weer aan te zetten, dan kunt u dit probleem proberen te corrigeren
door één of meer van de onderstaande maatregelen te treffen:
•
•
•
•
Indien u een externe antenne gebruikt verplaats hem dan of richt hem anders.
Vergroot de afstand tussen dit apparaat en uw radio-ontvanger.
Sluit dit apparaat aan op een andere lichtnetgroep dan waarop uw radio-ontvanger is aangesloten.
Mocht dit alles niet baten, neem dan contact op met uw Classé leverancier of een technicus/specialist op radio- en tv-gebied.
Waarschuwing: Wijzigingen of modificaties in dit apparaat aangebracht zonder nadrukkelijke toestemming van de fabrikant, kunnen het
recht van de gebruiker om dit toestel te bedienen te niet doen.
In dit product worden technologieën gebruikt die door patenten of andere intellectuele eigendommen worden beschermd. Alternatief
gebruik dan in huis en andere beperkte omstandigheden van deze technologieën is alleen toegestaan door machtiging van Macrovision. Het
uit elkaar halen van dit apparaat voor onderzoek is dan ook verboden.
De informatie in deze handleiding kan in de loop der tijd veranderd worden. De meest recente uitgave kunt u vinden op onze internetsite:
http://www.classeaudio.com.
Dit symbool, hier links afgebeeld, betekent dat het onderhavige apparaat voldoet aan de standaardeisen
betreffende EMC (Electromagnetic Compatibility) en LVD (Low Voltage Directive) van de Europese
Gemeenschap.
Classé producten worden zo ontworpen dat zij voldoen aan de internationale regels betreffende
de beperking van milieuonvriendelijke grondstoffen die gebruikt kunnen worden in elektrische en
elektronische apparatuur. Het symbool van de vuilcontainer met het kruis erdoor betekent voor u
dat u, wanneer u dit apparaat wilt afvoeren, dit moet doen volgens de regels die daarvoor hier en nu
gelden.
Belangrijke Veiligheidsinstructies
1.
Lees onderstaande instructies a.u.b.
2.
Bewaar deze instructies a.u.b..
3.
Sla de waarschuwingen niet in de wind a.u.b.
4.
Volg alle instructies op a.u.b.
5.
Wij adviseren u het apparaat niet bloot te stellen aan regen of andere vochtige en natte omstandigheden.
6.
Stof het apparaat alleen maar af met een droge doek.
7.
Nooit de ventilatieopeningen en/of de koellichamen blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies
van de fabrikant.
8.
Het apparaat moet verre gehouden worden van warmtebronnen zoals: radiatoren en kachels, maar ook
andere apparatuur, zoals versterkers.
9.
Het component mag alleen op een wisselspanningsbron met het correcte voltage worden aangesloten. Het
voltage is aangegeven op de verpakking en op de achterkant van het apparaat, in dit geval 230 Volts 50 Hz.
Gebruik op een ander voltage dan aangegeven kan desastreus zijn en maakt uw garantie ongeldig.
10. De lichtnetkabel dient zo neergelegd te worden, dat er niet op getrapt kan worden, of door scherpe
voorwerpen beklemd kan geraken. Vooral op de stekkers zelf en hun aansluitpunten moet gelet worden.
11. Gebruik alleen verbindingsmateriaal en accessoires die aanbevolen worden door de fabrikant.
12.
Gebruik alleen maar dressoirs, statieven, consoles of opzettafels die geschikt zijn voor het gewicht
van de totaal te bergen apparatuur of een kwalitatief hoog, specifiek voor audioapparatuur
ontworpen meubel. Gebruikt u een verrijdbaar opbergsysteem wees dan voorzichtig bij het
verplaatsen, een ongeluk zit in een klein hoekje.
13. Wanneer het apparaat voor langere tijd niet in gebruik is (tijdens vakantie of zo) en tijdens onweer, dient de
lichtnetkabel, om problemen te voorkomen, uit het lichtnet verwijderd te zijn.
14. Laat iedere eventuele reparatie verrichten door een gekwalificeerde technicus. Zo’n reparatie dient gedaan
te worden wanneer het component op wat voor manier dan ook beschadigd is, zoals beschadiging van de
lichtnetkabel, er vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen en wanneer het niet meer
normaal functioneert of gevallen is.
15. Vermijd druppelend en rondspattend water: een vaas met bloemen op het apparaat is dus uit den boze.
16. Als u het apparaat helemaal wilt uitzetten, verwijder dan de voedingskabel uit het lichtnet.
17. Zorg ervoor dat u altijd makkelijk bij de aansluiting van de lichtnetstekker op de wandcontactdoos kunt
komen.
18. Stel batterijen niet bloot aan intense warmte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.
De pijlvormige bliksemschicht binnen een driehoek is er om u er op te wijzen dat binnenin het
apparaat zich niet geïsoleerde onderdelen bevinden, die een gevaar voor u kunnen betekenen.
Dit symbool vraagt uw speciale aandacht voor dit deel van de gebruiksaanwijzing i.v.m. de bediening
en eventueel onderhoud van het betreffende apparaat.
WAARSCHUWING: Om het risico van brand of elektrische schokken te voorkomen, adviseren wij u het
apparaat niet bloot te stellen aan regen of andere vochtige en natte omstandigheden.
Inhoud
Welkom bij de Classé-familie...........................................................................6
Wat aanwijzingen bij het installeren......................................................... 6
Uitpakken en Neerzetten..................................................................................7
Het uitpakken van de voorversterker......................................................... 7
De plaatsing.............................................................................................. 7
Ventilatie................................................................................................... 7
Het installeren........................................................................................... 7
Het werkvoltage........................................................................................ 8
De opwarm en “inspeel” periode.............................................................. 9
Lees a.u.b. deze gebruiksaanwijzing......................................................... 9
Speciale Ontwerp Kenmerken........................................................................10
makkelijk te gebruiken grafisch bedieningspaneel................................... 10
zichzelf aanpassende geluidssterkteregeling............................................ 10
hoogst verfijnde technische ontwerpen................................................... 10
uitgebreide luistertests..............................................................................11
buitengewone duurzaamheid...................................................................11
De Voorkant...................................................................................................12
De achterkant.................................................................................................15
u wilt nog grammofoon­platen kunnen afspelen?............................... 15
De afstandsbediening.....................................................................................20
Het Menusysteem...........................................................................................22
Het bedieningsmenu............................................................................... 22
de ingangskeuze............................................................................... 22
de lus voor opname/weergave-apparatuur de toets “tape”................ 22
het hoofdmenusysteem........................................................................... 23
de systeeminrichting............................................................................... 23
Het instellen van de geluidssterkteregeling “volume setup”............. 24
het scherm van de draaiknop “rotary”............................................... 24
het instellen van het maximum volume “max volume”..................... 26
het opstartniveau “startup volume”................................................... 27
het instellen van de stiltetoets “mute setup”...................................... 27
het instellen van het ingangsmenu “input setup”............................... 27
het instellen van het platenspeleringangsmenu “phono gain”........... 29
het scherm “trigger setup”................................................................. 30
het scherm van de leerbare afstandsbediening “teach IR”........................ 30
het menu “display setup”........................................................................ 31
het instellen van de helderheid......................................................... 31
het instellen van de automatische dimmer (time out)........................ 31
het instellen van de gebezigde taal................................................... 32
kleuren “colors”................................................................................ 32
het weergavescherm van de geluidssterkte “volume”........................ 32
4
de balansregeling “main balance”........................................................... 32
het menu “remote Fkeys”........................................................................ 33
even extra aandacht bij het gebruik van deze toetsen....................... 33
het scherm “status”................................................................................. 34
de toets “version info”...................................................................... 34
de toets “sensors”............................................................................. 34
CAN-Bus................................................................................................. 34
de mogelijkheden............................................................................. 34
wat heeft u ervoor nodig................................................................... 35
hoe CAN-Bus te gebruiken............................................................... 36
De gezamenlijke CAN-Bus-mogelijkheden............................................. 36
configuration.................................................................................... 37
operate............................................................................................. 37
AC status.......................................................................................... 37
status................................................................................................ 37
name................................................................................................ 37
global brightness............................................................................... 37
global standby.................................................................................. 37
De modelgebonden CAN-Bus-mogelijkheden......................................... 37
PlayLink............................................................................................ 37
amp. info.......................................................................................... 38
event log........................................................................................... 38
Problemen oplossen.......................................................................................40
Verzorging en onderhoud...............................................................................43
het schoonmaken van het LCD aanraakscherm....................................... 43
Het plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening........................... 43
Technische gegevens......................................................................................44
Afmetingen.....................................................................................................45
5
Welkom bij de Classé-familie
Gefeliciteerd met de aanschaf van dit Classé-product. Het is het resultaat van
vele jaren continue verfijning en we zijn er zeker van dat u van dit apparaat vele
jaren plezier zult hebben.
Classé schat de relatie met zijn gebruikers zeer hoog in en wil dan ook voor dit
product zijn afnemers blijvend voorzien van ondersteuning op het allerhoogste
niveau. Daarom vragen wij u het apparaat te laten registreren zodat wij u op de
hoogte kunnen houden en ook dat u genoteerd staat voor het ter beschikking
stellen van toekomstige verbeteringen en uitbreidingen. Het registreren van uw
Classé-product kunt u “online” doen bij: http://www.classeaudio.com.
Dit zijn Classé’s algemene garantievoorwaarden: 5 jaar op de elektronische
onderdelen, 2 jaar op de mechanische onderdelen en 1 jaar op een laserunit.
Voor het claimen van garantie moet u wel in het bezit zijn van de originele
aankoopfactuur. De garantie is niet overdraagbaar.
Wat aanwijzingen bij het Wij hebben ons uiterste best gedaan de CP-500 zo eenvoudig mogelijk te
installeren houden om hem zo makkelijk als mogelijk is te kunnen installeren en bedienen.
De vele andere variabelen, zoals de vorm en afmetingen van uw kamer, zijn
akoestische eigenschappen en de bijkomende apparatuur hebben wij niet in de
hand. Al deze factoren beïnvloeden echter wel degelijk de uiteindelijke prestaties
van uw geluidssysteem.
6
Om deze reden bevelen wij u sterk aan uw gehele
geluidsinstallatie door uw leverancier te laten installeren en
afregelen. Hij is de man met de ervaring, knowhow en speciale
(meet)apparatuur om het verschil te kunnen maken tussen een
aardig en een perfect klinkende muziekinstallatie.
Uitpakken en Neerzetten
Het uitpakken van de Haal het apparaat alsmede de accessoires volgens de instructies voorzichtig uit de
voorversterker doos en ontdoe ze van het verpakkingsmateriaal.
Belangrijk!
Bewaar als het even kan de doos, de beste verpakking als u
ooit mocht gaan verhuizen of als het apparaat gerepareerd zou
moeten worden. Beschadiging door verzending in een andere
dan zijn eigen doos wordt niet gedekt door de garantie.
De plaatsing Als bij iedere voorversterker is de beste plaats voor de CP-500, centraal tussen de
andere apparaten van uw systeem. Daar hij in uw systeem het meest gebruikte
toestel is (het volume instellen, van ingang wisselen enz.), moet hij voldoende
hoog komen te staan om zijn infoscherm te kunnen lezen en hem makkelijk te
kunnen bedienen.
Extra informatie: Zorg voor voldoende ruimte achter de CP-500
voor de netkabel en de andere bekabeling. Wij adviseren om zo’n
20cm ruimte voor die bekabeling achter de versterker vrij te laten.
Wij raden u aan het apparaat niet op een eindversterker te zetten of enig ander
toestel waar warmte vanaf komt.
Ventilatie Uw Classé voorversterker produceert een zekere hoeveelheid warmte, die weg
moet kunnen. Zorg t.bv. een goede ventilatie voor zo’n 8cm vrije ruimte boven
en aan de zijkanten van het apparaat. Vermijd plaatsing op zachte oppervlakken
(zoals kleedjes), die de luchtstroom kunnen belemmeren.
Het installeren Elders in deze gebruiksaanwijzing vindt u tekeningen om het installeren te
verduidelijken (zie ook: Afmetingen). Optioneel is een 19” inbouwset voor deze
voorversterker leverbaar. Neem contact op met uw Classé leverancier voor meer
informatie daarover.
7
Het werkvoltage De CP-500 is op de fabriek ingesteld op één van de lichtnetvoltages: 100V,
120V, 220V, 230V of 240V wisselspanning, al naar gelang het land waar deze
versterker moet worden verkocht. (230V volgens de CE regels voor de landen van
de Europese Gemeenschap.) U mag het voltage zelf niet wijzigen.
Overtuig uzelf er even van of het voltage van uw land overeen komt met het
vermelde voltage op de achterkant van de CP-500. Proberen de versterker zijn
werk te laten doen op een ander en vooral een veel hoger dan het aangegeven
voltage, raden wij u ten sterkste af, want dat kan spijtig uitpakken voor de
CP-500.
Waarschuwing:
U mag zelf het voltage van de versterker niet wijzigen. In het
apparaat bevinden zich geen onderdelen die geacht worden
door de gebruiker onderhouden te worden. Bij problemen: ga
naar uw Classé leverancier, hij kan er mee omgaan.
Als dus het vermelde voltage niet overeenstemt met het plaatselijk voltage (hier
in de Benelux 230V), neem dan contact op met uw leverancier.
De CP-500 kan makkelijk gevoed worden uit een 16A lichtnetgroep. Staan er
nog meer apparaten op deze groep dan zou het wel zo goed zijn daar een aparte
groep voor te laten aanleggen.
De CP-500 is uitgerust met een beveiligingscircuit om te voorkomen dat hij
moet werken op een gevaarlijk veel te hoog of veel te laag voltage.
• Bij het aanzetten: Het aangeboden voltage bij het aanzetten van
de versterker moet ongeveer tussen de -15% en +10% van het
nominale voltage zijn, anders gaat hij niet aan. Voorbeeld: een
230V apparaat verlangt een lichtnetspanning tussen de 195V en
255V om aangezet te kunnen worden.
• Een oplopend voltage gedurende het gebruik: Als het
voltage tijdens gebruik met ruwweg 10% stijgt, dan gaat het
beveiligingscircuit aan de arbeid en zet de voorversterker zichzelf
uit. Het “STANDBY” lichtje knippert dan om te laten zien dat
het beveiligingscircuit is aangesproken.
• Te weinig spanning: Als het voltage tijdens het gebruik zo’n 15%
of meer zakt, dan blijft de CP-500 wel spelen (gewoon omdat het
eigenlijk geen gevaarlijke omstandigheid is voor de versterker),
echter de kwalitatief hoge standaard wordt, onder deze matige
omstandigheden, niet gehaald. Ook bij een dergelijke conditie
knippert het “STANDBY” lichtje.
8
De opwarm en “inspeel” Vanaf het moment dat u uw nieuwe voorversterker aanzet, zal hij een uitstekende
periode prestatie neerzetten. U zult echter merken dat de CP-500, naar gelang hij zijn
bedrijfstemperatuur bereikt en de diverse onderdelen “zich gaan zetten”, steeds
beter gaat klinken. Het is onze ervaring dat tijdens de eerste 300 speeluren als
de versterker langzaam zijn thermische evenwicht bereikt en de elco’s gevormd
worden, de grootste veranderingen plaatsvinden. Na deze eerste periode moeten
de prestaties van het nieuwe apparaat gedurende jaren vrij constant blijven.
De enige uitzondering op deze regel is wanneer de versterker gedurende langere
tijd in standby staat of helemaal niet op het lichtnet is aangesloten, waardoor
hij meer dan gemiddeld afkoelt. Afhankelijk van de mate van afkoeling moet
u met een korte opwarmperiode rekening houden, voordat het apparaat zijn
optimale prestaties kan leveren. Tenzij u de versterker wel heel erg koud hebt
laten worden, zal een dergelijke thermische herstabilisatie nooit erg lang duren.
Gelukkig zult u, hoe dan ook, de 300 uur inspeeltijd nooit hoeven te herhalen.
Lees a.u.b. deze Neem een paar minuten de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te nemen
gebruiksaanwijzing... en vertrouwd te raken met uw nieuwe voorversterker. We begrijpen heel goed
dat u het liefst meteen met alle stekkers en pluggen aan de slag wilt, maar even
deze gebruiksaanwijzing lezen en de adviezen ter harte nemen zullen u ervan
verzekeren dat u alles krijgt wat u verdient met de aanschaf van zo’n mooi stuk
audiogereedschap. Vast bedankt.
9
Speciale Ontwerp Kenmerken
makkelijk te gebruiken Het LCD aanraakscherm op de voorkant van uw nieuwe voorversterker is in
grafisch bedieningspaneel wezen een uitermate handig en veelzijdig grafisch bedieningspaneel, met een heel
strak en overzichtelijk uiterlijk. De CP-500 biedt u op deze wijze een arsenaal
aan bedieningsmogelijkheden, dat op conventionele wijze de plaats van wel een
dozijn toetsen en knoppen had opgeëist. Ondanks zijn kracht en souplesse is dit
schermpje door zijn eenvoud een genot om dagelijks te bedienen.
In feite is deze bediening eenvoudiger om mee om te gaan dan de meer gekende
ontwerpen. Voorbeeld: Als u enkele van de ingangen niet gebruikt, dan kunt u
die betreffende toetsen gewoon weglaten van uw “bedieningspaneel”. Op deze
wijze voorkomt u dat er een ingang kan worden ingeschakeld waar geen bron op
aangesloten is en de frustratie veroorzaakt door een installatie waar geen geluid
uit komt. (Natuurlijk kunt u deze ingangen, als u ze op een gegeven moment wel
nodig heeft, direct weer in het menu opvoeren.)
zichzelf aanpassende De geluidssterkteregeling van uw nieuwe Classé voorversterker wordt
geluidssterkteregeling bewerkstelligd door een heel geraffineerd stukje software, welke u in staat stelt
het volume op een heel subtiele wijze naar uw behoefte in te stellen.
Bij de ideale volumeregeling stellen wij ons voor dat u op een snelle wijze
ongeveer de gewenste geluidssterkte wilt bereiken en dat u vervolgens in staat
wordt gesteld om op minutieuze wijze die geluidssterkte te kunnen “fine-tunen”.
We begrijpen echter dat dit conflicterende eisen zijn: de eerste handeling vraagt
nogal wat niveau-verandering bij een bepaalde beweging van de knop terwijl
de tweede handeling om hele kleine niveauwisselingen vraagt, bij eenzelfde
beweging.
De volumeregeling van uw CP-500 lost deze paradox op door verschillend te
reageren onder specifieke omstandigheden (of te wel hoe snel draait u aan de
knop en bij welke stand van de volumeregelaar doet u dat). Na zeer uitgebreide
proeven vinden we, dat we een kant en klare oplossing hebben gevonden,
waarmee vrijwel iedereen als vanzelfsprekend en met het grootste plezier kan
werken. Vindt u echter dat het “fine-tunen” nog niet helemaal is zoals u dat
wenst dan kunt u zelf de instelling op eenvoudige manier wijzigen.
hoogst verfijnde technische Alle analoge versterkingstrappen van Classé zijn gebaseerd op circuits die door
ontwerpen vele jaren continue ontwikkeling tot in de puntjes zijn geperfectioneerd.
Door al te beginnen met uitstekend ontworpen circuits en daar nog jaren
aan te werken, weten wij ondertussen wat hele kleine verfijningen kunnen
bijdragen aan al buitengewoon presterende apparaten in een grote variëteit van
toepassingen. Het veranderen van een spanning hier, of de inzet van een net even
ander onderdeel daar, kan al het verschil maken tussen een goede prestatie en een
absoluut perfecte prestatie.
10
Een dergelijke graad van perfectie bereik je alleen maar door heel veel
experimenteren en is niet haalbaar voor die ontwerpers, die fladderen van de
ene modegrill naar de andere. Hij draagt in niet geringe mate bij aan zowel de
consistentie van de muzikale prestaties van de diverse Classé producten (omdat
ze allemaal gebaseerd zijn op dezelfde analoge versterkertrappen), als voor
de consistent lovende kritieken op deze producten van zowel gebruikers als
audiorecensenten.
uitgebreide luistertests Excellent uitziende metingen mag je verwachten van producten van wereldklasse
en de producten van Classé leveren die prestatie. Echter de praktijk heeft
aangetoond, dat een excellente techniek niet een perfecte muzikale prestatie
garandeert.
Om deze reden worden alle Classé producten gedurende het ontwikkelingsproces
minutieus “gefinetuned” naar aanleiding van uitgebreide luistersessies. Het
menselijk gehoor is nog steeds het beste testinstrument dat ons ter beschikking
staat en complementeert op een unieke wijze de meer gekende meetapparatuur
die normaal gesproken een technicus ter beschikking staat. In de loop van het
verbeteringsproces van een schakeling voor een bepaald product, wordt het
verwisselen van het ene topkwaliteitsonderdeel door een ander, honderden malen
beslist op basis van de subjectieve impressies van het menselijk gehoor.
Een voorbeeld. Het komt echt voor dat we moeten “luisteren” naar een half
dozijn 0.1% filmweerstanden van dezelfde grootte, maar van verschillende
fabrikanten. In termen van ruis, vervorming en wat dies meer zij, wijzen
standaardtests allemaal dezelfde waarden aan. Toch levert bijna altijd onze
uiteindelijke keuze, gedaan dus door die subjectieve waarneming, nog een
kleine verbetering op in de prestaties van het product in ontwikkeling. Heel af
en toe zelfs geeft zo’n uitwisseling van een enkel onderdeel een verrassend grote
verbetering.
Vermenigvuldig al deze kleine verbeteringen met de dozijnen of zelfs honderden
malen dat we zo’n beslissing moeten nemen voordat het product klaar is voor
productie en je hebt bij elkaar een opmerkelijke verbetering, geheel gebaseerd
op luistertests, welke wij beschouwen als noodzakelijke aanvulling op het solide
technisch vakwerk, dat u terecht van Classé mag verwachten.
buitengewone Nog een voordeel van het over vele jaren op grote schaal werken aan de
duurzaamheid ontwikkeling van hoogst verfijnde schakelingen is, dat we een enorme ervaring
hebben op het gebied van wat wel en niet werkt op de lange termijn.
Door, om te beginnen, alleen maar te werken met de beste onderdelen en ze dan,
door de opgedane kennis van versnelde verouderingsexperimenten en onze lange
termijn expertise, op de juiste wijze in te zetten, zijn we in staat een product te
ontwerpen waar we zeker van zijn dat het de tand des tijds doorstaat.
Wij zijn ervan overtuigd dat uw nieuwe Classé apparaat u jarenlang
probleemloos luisterplezier zal bieden, net zoals zo vele voorgaande Classé
producten dat al voor onze gebruikers hebben gedaan.
11
34!.$"9
-%.5
-/$%
#0 De Voorkant
1
De aan/uittoets “STANDBY” met zijn LED indicator
Met deze toets op de voorkant kunt u de voorversterker in
bedrijf stellen en hem weer uitzetten. Dit uit staan is een z.g.
standby modus waarin de versterker kan reageren op één van de
afstandsbedieningscommandomogelijkheden (t.w. infraroodingang,
gelijkstroom trigger, CAN Bus of RS-232).
De LED indicator van de aan/uittoets geeft de status van de versterker aan:
•
•
•
•
•
aan
knipperend (na het aanzetten)
uit
aan (gedimd)
knipperend (tijdens functioneren)
=
=
=
=
=
uit (standby)
zich opmaken voor gebruik
aan
wanneer het infoscherm uit is
bij problemen met het lichtnet
Als u van plan bent de voorversterker een tijdje niet te gebruiken, u gaat
bv. op vakantie, dan raden wij u aan hem van het lichtnet te halen. Doet u
dat niet eerder dan dat u de CP-500 eerst uit (standby) heeft gezet.
Omdat bliksem in de buurt van uw huis een enorme energiepuls kan
geven aan het lichtnet en daar geen lichtnetschakelaar tegen opgewassen
is, is het een goede gewoonte om tijdens onweer al uw apparatuur van het
lichtnet te ontkoppelen. Zo’n enorme energiepuls (en dat kan oplopen tot
duizenden volts) laat ieder stuk elektronica in rook opgaan, hoe goed ook
beveiligd of ontworpen. De beste bescherming tegen hevig onweer is alle
apparatuur radicaal van het lichtnet (en vergeet ook de aansluiting van de
kabel niet).
12
2
De toets “MENU”
Met de toets “MENU” kunt u het hoofdmenusysteem oproepen, deze
vervangt dan op dat moment het normale operationele menu en de
statusweergave in het LCD aanraakscherm.
3
Het LCD aanraakscherm
De meeste handelingen die u zult verrichten met de CP-500 zult u
doen via het LCD aanraakscherm (en natuurlijk de afstandsbediening).
Normaal gesproken zullen op dit scherm de meest gebruikte ingangen
samen met de “tape”toets getoond worden.
Met de toets “MENU” kunt u het menusysteem van de CP-500 oproepen,
welke u controle biedt over de vele kleine instelmogelijkheden die deze
voorversterker nog verder in huis heeft zoals: systeemconfiguratie-opties,
meerdere schermweergave-opties (zoals de gebezigde taal op het scherm)
en nog een paar instelmogelijkheden om de CP-500 perfect te kunnen
inpassen in een wat meer ingewikkeld totaalsysteem.
Voor meer informatie kunt u het hoofdstuk “Het Menusysteem” elders in
deze handleiding raadplegen.
4
De stiltetoets (MUTE)
U kunt uw installatie het zwijgen opleggen middels de toets “MUTE”.
Drukt u nogmaals op deze toets dan herneemt de weergave zich weer op
het aanvankelijk ingestelde niveau.
Wijzigt u echter tijdens de stiltefunctie het volume (hetzij met de
volumeregelaar hetzij met de afstandsbediening), dan wordt de
stiltefunctie uitgeschakeld en de geluidssterkte teruggebracht naar nul.
Om veiligheidsredenen hebben wij deze maatregel genomen om te
voorkomen dat derden tijdens de stiltefunctie het volume gaan opdraaien
en daardoor bij het uitschakelen van de stiltefunctie een niet te verstouwen
niveau uw luidsprekers ter ziele laat gaan.
5
Het infraroodvenster
Achter dit venster zitten zowel de infraroodontvanger als -zender
verborgen. Normaal gesproken moet de CP-500 uw afstandsbediening zien
om met hem te kunnen functioneren.
Staat uw CP-500 echter verborgen in een kast of is anderszins niet waar te
nemen voor uw afstandsbediening, dan bieden de IR input en IR output
aansluitingen op de achterkant samen met een infrarood doorstuursysteem
uitkomst. Voor meer informatie betreffende een dergelijk systeem om
infraroodsignalen van en naar uw CP-500 te sturen, refereren wij u aan het
hoofdstuk “De Achterkant” of/en eventueel contact op te nemen met uw
Classé leverancier.
13
Behalve dat de CP-500 infraroodsignalen kan ontvangen kan hij ze ook
uitzenden om ze te kunnen overbrengen naar leerbare afstandsbedieningen
(door derden te leveren). De CP-500 heeft een uitgebreide lijst met losse
infraroodcommando’s om betrouwbare kettingopdrachten te kunnen
creëren. Specifiek zijn er losse codes voor alle opdrachten, die normaal als
aan/uitfunctie werken (t.w. een apart “aan” en een apart “uit” (standby)
commando toegevoegd aan het commando dat tussen deze twee posities
laat heen en weer schakelen).
6
De geluidssterkteregelaar
Met de grote knop rechtsvoor op de CP-500 kunt u de geluidssterkte van
uw installatie regelen.
De geluidssterkte is over het gehele bereik regelbaar in stapjes van een
0.5dB.
Bij zeer laag niveau worden de stapjes iets vergroot om het makkelijker te
maken om van extreem laag niveau naar normaal luisterniveau te gaan.
14
De achterkant
1
De ingang “TAPE”
Verbind de analoge uitgangen van een opname/weergaveapparaat (digitaal
of analoog) op deze (asymmetrische) ingangen. Op de voorkant van de
CP-500 kunt u met de toets “TAPE” van het aanraakscherm de weergave
van uw opname/weergaveapparaat beluisteren.
2
De niet gebalanceerde (cinch) ingangen
Deze cinch-ingangen genaamd “LINE 1”, “2” en “3” en gemerkt links
en rechts zijn voor het aansluiten van uw bronnen op lijnniveau, zoals
een tuner, een cd-speler of een opname/weergaveapparaat. U kunt deze
bronnen kiezen op de voorkant met de corresponderende toets van het
aanraakscherm.
Voor een optimaal resultaat adviseren wij u de beste kabels die u zich
maar kunt permitteren voor deze verbindingen aan te schaffen. Uw Classé
leverancier kunt u over dit onderwerp uitgebreid adviseren.
u wilt nog grammofoon­
platen kunnen afspelen?
Als u (nog) in het trotse bezit bent van een platenspeler, dan wilt u die
zeker op deze mooie installatie ook kunnen gebruiken. Wij hebben (als
optie) gezorgd voor een platenspelervoorversterker, die in uw CP-500
kan worden ingebouwd, waardoor ingang “LINE 1” de ingang wordt
voor uw platenspeler. Met de inbouw van deze voortrap wordt ook de
“phono gain” regeling in het menusysteem geactiveerd, daarmee kunt u
kiezen voor een grote versterking (t.b.v. dynamische elementen [mc]) of
een kleine versterking (t.b.v. magnetische elementen [mm] en dynamische
elementen met hoge spanningsafgifte). Zie hiervoor ook het hoofdstuk
“Het Menusysteem” voor nadere informatie.
3
De aardeaansluiting
De aardeaansluiting op uw versterker wordt meestal gebruikt voor het
aansluiten van het extra draadje dat meeloopt met de pick-upkabel. We gaan
er dan wel vanuit dat u de optionele platenspelervoorversterker heeft laten
installeren (ga even bij uw Classé leverancier langs om u over deze mogelijkheid
te laten informeren, mocht u geïnteresseerd zijn). Met het aansluiten van het
aardedraadje op deze aansluiting verdwijnen meestal alle brom en andere nare
zijeffecten waaraan het platenspelersignaal blootstaat. Mocht deze handeling
niet genoeg effect hebben, neem dan contact op met uw Classé leverancier.
15
4
De gebalanceerde (XLR) ingangen
Deze XLR-ingangen genaamd “BAL 1” en “BAL 2” en gemerkt links
en rechts zijn voor het aansluiten van uw bronnen met gebalanceerde
uitgangen. U kunt deze bronnen kiezen op de voorkant middels de
corresponderende toets van het aanraakscherm.
De penbezetting van de XLR plug is als volgt:
Pen 1: Signaal aarde
Pen 2: Signaal + (niet gekeerd)
Pen 3: Signaal – (gekeerd)
Buitenkant plug: chassis aarde
Gebruikt u een bron van een ander merk, maar wel met een gebalanceerde
uitgang, kijk dan even in zijn gebruiksaanwijzing of de penbezetting
dezelfde is. Komt die niet overeen, laat dan uw leverancier de plug(gen)
correct omsolderen.
Voor een optimaal resultaat adviseren wij u de beste kabels die u zich
maar kunt permitteren voor deze verbindingen aan te schaffen. Uw Classé
leverancier kunt u over dit onderwerp uitgebreid adviseren.
5
De uitgang “TAPE”
Verbind de analoge ingangen van een opname/weergaveapparaat (digitaal
of analoog) met deze (asymmetrische) uitgangen.
Of u nu naar de bron luistert of naar het signaal van uw opname/
weergaveapparaat via de ingang “TAPE”, het signaal op deze
cinchuitgangen wordt niet beïnvloed door de stand van de volumeregelaar
op de voorkant van de CP-500. Er staat echter geen signaal op deze
uitgangen wanneer u de voorversterker uit (STANDBY) zet.
6
De niet gebalanceerde uitgangen
De asymmetrische verbinding met cinchpluggen is het meest verbreid
in audioland. Indien goed toegepast en met gebruikmaking van hoge
kwaliteits verbindingskabels, kan deze audiostandaard een excellente
prestatie neerzetten.
Classé heeft buitengewone inspanning gedaan om deze asymmetrische
verbinding optimaal te maken. Deze kan echter natuurlijk niet de
vrijwaring van instraling van de gebalanceerde verbinding bieden, vandaar
ons advies: gebruik waar mogelijk de XLR connectie.
Gebruikt u dus toch geen gebalanceerde analoge verbinding, dan adviseren
wij u voor de asymmetrische verbinding voor een optimaal resultaat de
beste kabels te gebruiken, die u zich maar kan permitteren. Uw Classé
leverancier kunt u over dit onderwerp uitgebreid adviseren.
16
7
De gebalanceerde (XLR) uitgangen
Deze studio XLR uitgangen voorzien uw eindversterker van een topklasse,
gebalanceerd, analoog muzieksignaal. Verbind ze met de corresponderende
gebalanceerde ingangen van uw eindversterker met XLR kabels van
topkwaliteit en laat u zich daarbij adviseren door uw Classé leverancier.
Om het delicate, miniem kleine microfoonsignaal tegen invloeden van
buitenaf te vrijwaren werd voor de professionele wereld de gebalanceerde
verbinding ontwikkeld. Al weer vele jaren wordt deze methode van
superieur signaaltransport, bij prestatiegerichte audiofabrikanten als Classé
ook toegepast.
Technisch gezien heeft de gebalanceerde verbinding twee duidelijke
voordelen: verdubbeling van de signaalsterkte: het totale signaal gaat
van het ene component naar het andere, waardoor de potentiële signaal/
ruisverhouding met 6dB toeneemt en de mooie taak het signaal te
vrijwaren van storing en instraling van de andere componenten, van zowel
EMI (elektromagnetische instraling) als RFI (hoogfrequent instraling)
aard. In deze moderne tijd met zijn massale draadloze communicatie,
zweeft er meer elektromagnetisch signaal rond dan ooit tevoren, dus is het
heel zinvol om deze vervuiling verre van ons mooie muziek- en filmsignaal
te houden.
Om deze reden raden wij u aan waar mogelijk de gebalanceerde
verbindingen tussen de diverse Classé componenten te gebruiken, maar
vooral ook wanneer u om kwaliteitsredenen de eindversterkers dichtbij uw
luidsprekers en dus niet dichtbij uw voorversterker, wenst te plaatsen.
De penbezetting van de XLR plug is als volgt:
Pen 1: Signaal aarde
Pen 2: Signaal + (niet gekeerd)
Pen 3: Signaal – (gekeerd)
Buitenkant plug: chassis aarde
Deze penbezetting komt overeen met de standaard zoals aangenomen door
de AES; de Audio Engineering Society. (AES14-1992)
Gebruikt u de Classé eindversterker met een Classé voorversterker, dan
bent u klaar. U hoeft alleen maar een mooie gebalanceerde audiokabel aan
te schaffen en in te pluggen.
Gebruikt u een eindversterker van een ander merk, maar wel met een
gebalanceerde ingang, kijk dan even in zijn gebruiksaanwijzing of de
penbezetting dezelfde is als van de CP-500. Komt die niet overeen, laat
dan uw leverancier de plug(gen) correct omsolderen.
17
8
De RS-232 bedieningspoort
Deze DB-9 poort dient twee doelen:
• de mogelijkheid bieden om nieuwe software te kunnen “downloaden”
mocht die verschijnen voor deze voorversterker.
• voor afstandsbediening van deze voorversterker in systemen als
van AMX™ en Creston™
Voor meer informatie over dergelijke grote afstandsbedieningssystemen
moet u even contact opnemen met uw leverancier, hij weet er
waarschijnlijk alles van.
9
De Classé “CAN Bus” bedieningspoorten
Deze RJ-45 aansluitingen zijn gereserveerd voor toekomstige bedieningsen communicatietoepassingen, die gebruik maken van de met Classé
Audio’s toegeruste CAN-Bus (“Controller Area Network”) specificatie.
10
De infrarood in- en uitgang
Uw Classé voorversterker is ook uitgerust met twee 3.5mm mono mini
jackplugaansluitingen om alle soorten infraroodsignalen te kunnen
ondersteunen. Eén “IR” commando kan gebruikt worden voor het heenen weer schakelen tussen bijvoorbeeld aan en uit en kan dan toegevoegd
worden aan gescheiden commando’s “aan” en “uit”. Deze gescheiden
commando’s worden gebruikt in z.g. macro’s (kettingcommando’s)
om de versterker te kunnen bedienen in uitgebreide geavanceerde
afstandsbedieningssystemen, die het dan ook mogelijk maken de CP-500
te gebruiken in grote complexe opzetten.
Om het mogelijk te maken lange, vlekkeloos werkende macro’s te kunnen
creëren, is de lijst met commando’s vrij uitgebreid. Bent u geïnteresseerd in
deze materie dan raden wij u sterk aan eens met uw Classé deskundige te
gaan praten.
Eigenlijk is de omschrijving “infrarood in- en uitgang” incorrect. Het zijn
in wezen elektrische aansluitingen, geen infrarode. Wij gebruiken deze
weliswaar foute beschrijving omdat de betreffende aansluitingen bedoeld
zijn voor verbinding met infraroodontvangers, -doorgeefversterkers en
-zenders (uw leverancier heeft ze vast en zeker), die de infraroodsignalen in
elektrische signalen moeten omzetten en vice versa. Het grote voordeel van
deze opzet is, dat u het signaal overal heen kan leiden waar u het maar wilt
hebben en dat ook nog met de bedrijfszekerheid van een solide, elektrische
verbinding.
Daar een infraroodsysteem zoals uw handelaar voor u zou kunnen
ontwerpen meerdere apparaten moet kunnen bedienen, is deze versterker
voorzien van zowel een infrarood ingang (voor het bedienen van dit
apparaat) als een infrarood uitgang (om het infraroodsignaal door te
kunnen geven aan een volgend apparaat). Op deze wijze bent u in staat de
bedieningsdraden door te lussen van het ene apparaat naar het andere.
Deze voorversterker is ontworpen om te reageren op
afstandsbedieningssignalen met een gelijkspanning van 5 volts, met de tip
van de plug zijnde de “plus” t.o.v. de rest van de schacht.
18
11
De “DC-trigger” in- en uitgang
Veel audio/video voorversterkers kunnen een gelijkspanningssignaal
afgeven aan andere component om daarmee een bepaald gedrag bij ze te
veroorzaken. Uw Classé versterker plukt daar de vruchten van, want hij
kan met dat signaal automatisch aan/uitgezet worden, wellicht samen met
een AV-processor.
De 3,5 mm mono mini-jackplugaansluitingen “TRIGGER IN” zorgt voor
deze automatische activeringsmogelijkheid (d.w.z. schakelen tussen aan en
uit) van de voorversterker.
De twee 3.5mm mono mini-jackplugaansluitingen genaamd “TRIGGER
OUT” zijn onafhankelijk in te schakelen voor meerdere doeleinden zoals
omschreven in het hoofdstuk “Het Menusysteem”. U kunt uw leverancier
bv. “TRIGGER OUT 1” zo laten programmeren dat de CP-500 uw
Classé eindversterker aan en uit kan schakelen.
De trigger ingang werkt bij de aanwezigheid van een gelijkspanning tussen
de 5 en 12V, met de polariteit van de tip als hieronder getoond.
Zo geeft de trigger uitgang een gelijkspanning van 12V af, die een stroom
kan leveren van 100mA.
12
De hoofdschakelaar
De hoofd aan/uitschakelaar zit midden op het achterpaneel van de CP500 boven de aansluiting van het netsnoer.
Zet u deze schakelaar op “ON” (aan) dan zet u de voorversterker in
standby. Als u de CP-500 wilt uitzetten met deze schakelaar dan moet hij
eerst in de standby modus gezet worden.
Gevaarlijk!
Potentieel gevaarlijke spannings- en stroompunten bevinden
zich in uw versterker zelfs wanneer hij uitstaat en van het
lichtnet ontkoppeld is. Doe dus geen pogingen de versterker
te openen. Nogmaals: in het apparaat bevinden zich geen
onderdelen die geacht worden door de gebruiker onderhouden
te worden. Bij problemen: ga naar uw Classé leverancier, hij
kan er mee omgaan.
13
De lichtnetaansluiting
De bekende Euro netkabel wordt voor de CP-500 gebruikt om hem te
kunnen activeren. Doe de kabel in de netingang en de andere stekker in
een wandcontactdoos.
19
De afstandsbediening
34!.$"9
,)'(4
).&/
$)30,!9
/
Uw nieuwe voorversterker wordt geleverd met een veelzijdige
afstandsbediening, welke zowel de CP-500 zelf als verschillende functies van
andere apparaten op het Classé gebaseerde systeem kan bedienen. We hebben de
toetsen naar hun functie logisch gegroepeerd.
1
6/,
).054 3%,
-54%
0
De Basisfuncties
Dit deel langs de bovenkant van de afstandsbediening behelst een groep
van vier toetsen die de basisbediening vormen van de CP-500.
6/,
4!0%
3%450
%.4%2
"!,
&
• LIGHT. Met deze toets schakelt u de achtergrondverlichting aan
van de afstandsbediening voor een betere zichtbaarheid tijdens
donkere omstandigheden.
• INFO. Met een druk op deze toets wordt u meteen naar het
statusscherm van het LCD menusysteem gevoerd. U krijgt dan
informatie te zien over de CP-500 en waar hij op dat moment
mee bezig is.
• DISP. (staat voor display). Met deze toets kunt u in drie standen
de helderheid van de verlichting instellen van het infoscherm van
de CP-500.
• STANDBY. Met deze toets kunt u de CP-500 aan- en uitzetten.
(/-%
&
&
&
1
2
2
“INPUT SEL” en “VOL”
Met deze twee op- en neertoetsen aan de linker zijde van de
afstandsbediening kunt u langs alle actieve ingangen gaan.
Heeft u in dat rijtje ingangen staan die u niet gebruikt, dan adviseren wij
u, om sneller te kunnen werken, deze uit te schakelen. (Zie hiervoor het
hoofdstuk “Het Menusysteem”.)
Met de op- en neertoetsen aan de rechterzijde van de afstandsbediening
kunt u het geluidsniveau instellen. De vierkante toets tussen deze
twee toetsen in is voor het activeren van de verschillende stiltefuncties
(“MUTE”). (Zie hiervoor het hoofdstuk “Het Menusysteem”.)
Met de toets “Tape” kunt u heen- en weerschakelen tussen de weergave
van de gekozen bron, of weergave van het aangesloten opname/
weergaveapparaat. Heeft u een dergelijk apparaat, dat de opname tijdens
het opnemen kan weergeven (zoals bij een driekoppen cassettedeck), dan
kunt u dus tijdens het opnemen, de opname met het origineel vergelijken.
3
De navigatietoetsen
Op het centrale gedeelte van de afstandsbediening vindt u o.a. de
navigatietoetsen. De opstelling van deze toetsen toont overeenkomst met
die van de afstandsbediening van een dvd-speler en wordt gebruikt om
door het menusysteem van de CP-500 te gaan.
• HOME. Een druk op deze toets brengt u weer terug naar het
uitgangsscherm van het menusysteem van de CP-500. Op
deze wijze kunt op een snelle manier weer terugkeren naar de
basisbediening, hoe diep u zich ook in het menusysteem bevindt.
20
• MENU. Deze toets bedient twee functies: hij roept het
menusysteem op wanneer u het nodig heeft voor de bediening
en als u eenmaal ergens in het menusysteem bent en u drukt
dan op “MENU” gaat u een niveau terug in het systeem. Als
u op “MENU” drukt wanneer u op het hoogste niveau bent
van het systeem, dan wordt weer op normale schermweergave
overgegaan.
• “BAL”. Met het indrukken van deze toets komt u meteen in
het balansscherm van het menusysteem terecht. Eenmaal daar
aangekomen kunt u met de navigatietoetsen, “<” (links) of
“>” (rechts), van de afstandsbediening naar gelang de kant u
de balans heen wilt schuiven, de linker of rechter toets van het
aanraakscherm selecteren. Stel de relatieve links/rechts balans
in door met de toets “ENTER” van de afstandsbediening de
correcte toets op het aanraakscherm “in te drukken”.
• Up/Down/Left/Right. Met deze vier toetsen kunt u door een
bepaald scherm heen manoeuvreren om een bepaald onderdeel
te kunnen selecteren, van boven naar beneden en van links naar
rechts vanuit uw luie stoel.
• ENTER. Met deze toets bevestigt u de keuze die u gemaakt
heeft. Dit heeft hetzelfde effect als dat u met een vinger op deze
bedieningstoets van het LCD aanraakscherm drukt.
4
De “F”toetsen
Met de afstandsbediening van de CP-500 kunt u ook uw zelf ingestelde
functies van uw Classé-systeem bedienen. Met de toetsen “F1/F2/F3/F4”
kunt u aspecten van de CP-500 bedienen die niet door de andere toetsen
verzorgd worden.
U bent bv. in staat om te bepalen wat de CP-500 moet doen als hij een
signaal binnenkrijgt via een bepaalde F-toets. De lijst met mogelijkheden
is vrij uitgebreid en kunt u vinden in het volgende hoofdstuk “Het
Menusysteem”.
Extra informatie:
De F-toetsen van alle Classé afstandsbedieningen zenden
dezelfde infrarood commando’s uit. Dit voorkomt de ergernis
van het zoeken naar de juiste Classé afstandsbediening.
21
Het Menusysteem
Uw CP-500 is uitgerust met een veelzijdig z.g. LCD “touchscreen” dat zowel
een aantrekkelijk infoscherm als een makkelijk hanteerbaar menusysteem in zich
herbergt. Hoewel het gebruik als vanzelfsprekend is, kunt u er toch ontzettend
veel mee doen. Dit gedeelte van de gebruiksaanwijzing is om u wegwijs te maken
in de vele mogelijkheden van het menusysteem.
Het bedieningsmenu
Door het bedieningsmenu kunt u op eenvoudige wijze bij de meeste
basisfuncties van de voorversterker komen t.w. de ingangskeuze en de
tapemonitor. Het laat ook zowel op numerieke als grafische wijze de huidige
geluidssterkte zien.
de ingangskeuze Door op één van de ingangstoetsen van het aanraakscherm te drukken,
schakelt de CP-500 de betreffende ingang in. U heeft de beschikking over
drie asymmetrische ingangen (met cinchaansluitingen) en twee symmetrische
ingangen (met XLR aansluitingen). Heeft u niet zoveel bronnen dan kunt u de
niet gebruikte ingangen uitschakelen. Ze verdwijnen dan van het aanraakscherm
en dat maakt het beeld wat rustiger, vooral voor de incidentele gebruiker.
de lus voor opname/ Daarbij heeft de CP-500 ook een speciale “tape-lus” voor bronnen die zowel
weergave-apparatuur de kunnen weergeven als opnemen. Dit brengt het totale aantal bronnen dat u kunt
toets “tape” aansluiten op de CP-500 op zes (vier asymmetrische en twee symmetrische).
Als u de toets “tape” indrukt om het opname/weergaveapparaat te beluisteren
licht deze op, maar u zult zien dat de gekozen bron toch aangelicht blijft. Van
iedere bron die u gekozen heeft voor weergave kunt u ook direct een opname
maken: een kopie van het signaal wordt namelijk direct gestuurd naar het op
de tape-uitgang aangesloten opname/weergaveapparaat. U kunt het signaal
opnemen naar uw believen.
Wanneer u nu de toets “tape” indrukt, vraagt u de CP-500 op met het opnemen
door te gaan (of u nu wel of niet aan het opnemen bent) terwijl u tegelijkertijd
de weergavefunctie van het opname/weergaveapparaat (van welke aard dan ook)
inschakelt. Heeft u dus een opname/weergaveapparaat met een z.g. na-band
controlemogelijkheid (bv. een driekoppen cassettedeck) dan kunt u meteen het
resultaat van de opname beluisteren terwijl u aan het opnemen bent.
22
het hoofdmenusysteem
Door op de toets “MENU” (2) links van het aanraakscherm te drukken, krijgt
u een zeer uitgebreid hoofdmenusysteem te zien. De twee hoogste niveaus ziet
u hierboven afgebeeld. Dit menu verschaft u toegang tot installatiegebonden
mogelijkheden, waarmee u uw CP-500 volkomen kan laten werken binnen de
context van uw geluidssysteem.
de systeeminrichting
De eerste toets van het bedieningssysteem leidt u naar een serie sub-menu’s, die
bij elkaar voor een groot deel van de controle over de opbouw van uw totale
systeem zorgen. Want kunt u met ze doen:
•
•
•
•
het gedrag van de volumeregelaar bepalen
ingangen bewerken zodat ze betrekking hebben op uw eigen bronnen
de versterkingsfactor instellen van de platenspelervoorversterker
het gedrag van de gelijkstroomtriggers bepalen
23
Het instellen van de Bij het aanraken van de optie “volume” in het menu system setup komt u op de
geluidssterkteregeling pagina volume setup en die ziet er als volgt uit.
“volume setup”
Met de mogelijkheden van dit menu kunt het volgende doen:
•
•
•
•
het gedrag van de geluidssterkteregelaar aanpassen
het maximum geluidsniveau instellen
het geluidsniveau instellen wanneer u uw installatie inschakelt
het gedrag van de stiltefunctie aanpassen
het scherm van de De draaiknop op de voorkant regelt niet direct de geluidssterkte. Deze knop
draaiknop “rotary” regelt namelijk het circuit dat voor de geluidssterkteregeling zorgt en doet dat
veel preciezer en flexibeler dan de gekende conventionele volumeregelaar dat ooit
zou kunnen.
Nu de volumeregelaar onder “software” controle staat is het mogelijk het gedrag
van de geluidssterkteregeling onder diverse omstandigheden te beïnvloeden. Om
duidelijk te maken hoe belangrijk dat is, de twee onderstaande voorbeelden.
Luisteraar A vindt een heel precieze volume-instelling van het hoogste
belang voor de mate van zijn ultieme muziekbeleving. Door hem de
mogelijkheid te bieden het geluidsniveau te veranderen in stapjes van
1 dB. komen we deze muziekliefhebber tegemoet aan zijn kritische
eisen betreffende muziekweergave.
Luisteraar B wil snel en gemakkelijk over kunnen gaan van een laag
naar een redelijk luisterniveau en maakt zich bepaald niet druk
over een dB meer of minder en de mate van precisie waarmee de
geluidsinstelling gemaakt wordt: als hij maar snel de handeling kan
doen.
U ziet hier de paradox van deze twee scenario’s: liefhebber A wil het niveau
heel subtiel kunnen regelen, wat vele knopomwentelingen vergt wanneer men
van een heel laag naar een reëel geluidsniveau wil gaan en liefhebber B wil met
een “snelle draai” dat niveau bereiken, wat een heel grove regelaar zou eisen
voor zoveel niveauverandering in zo’n kleine “ruimte”. Kunt u zich voorstellen
wanneer deze twee mensen in één huis wonen met één installatie, of nog
slimmer als er zich nog een liefhebber C meldt, die een combinatie van deze
twee eigenschappen wel prettig vindt? (Hoogst waarschijnlijk is die persoon C zoals
u en ik.)
Classé heeft dit dilemma opgelost door het bereik van de volumeregeling aan te
passen, gebaseerd op verschillende factoren.
24
Daar er zelden op een zeer laag, bijna onhoorbaar volume naar een
geluidsinstallatie geluisterd wordt, mogen de laagniveaugebied instellingen van een
volumeregelaar wat sneller op een beweging van de knop reageren. Wanneer u aan
de knop draait, dan gebeurt er in het eerste stuk veel meer dan verderop in het
regelgebied. Dit effect kan subtiel zijn, maar kan ook onwenselijk zijn wanneer er
van extreem gevoelige luidsprekers in de keten gebruik wordt gemaakt (daar dit
resulteert in een overmatig gebruik van het laagste deel van de sterkteregeling).
De belangrijkste factor in de mate van reactie van een volumeregelaar is de
snelheid waarmee hij gebruikt wordt. Wij mensen hebben de natuurlijke neiging
om een volumeregelaar sneller te draaien naarmate we meer effect willen hebben
en we draaien wat langzamer naarmate we de luidheid bereiken die we wensen.
Dus wat doet de CP-500: als er aan de volumeregelaar relatief snel wordt
gedraaid, dan neemt hij grote stappen om snel het gewenste doel te bereiken.
Als dan vervolgens de snelheid afneemt, vergroot de CP-500 de fijnheid van zijn
stappen, welke de snelheid van de actie van de regelaar vertraagt en zodoende
een meer precieze instelling mogelijk maakt.
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u per ongeluk tegen de volumeregelaar
aanstoot, wat kan resulteren in een hele snelle slinger aan de knop. In plaats van
een ongecontroleerde geluidssterkte vermeerdering, zet de CP-500 de rem op dit
soort gebeurtenissen om uw kostbare luidsprekers tegen opblazen te beschermen.
U kunt zelfs een snelheidsbeperking instellen waarboven het draaien aan de knop
gewoon wordt genegeerd.
De fabrieksinstellingen betreffende de gedragingen van de volumeregeling worden
over het algemeen beoordeeld als intuïtief en plezierig om mee te werken. Heeft
u echter het idee om deze instellingen naar uw eigen hand te moeten zetten, dan
kunt u dat doen in het draaiknopmenu “rotary setup”, hieronder afgebeeld.
Alle draaiknop instellingen zijn interactief. U kunt eerst de waarde instellen
vervolgens de volumehandeling doen om te checken of het effect naar wens is.
• low range: bepaalt de mate waarin het reageren van de
volumeregeling wordt versterkt om sneller uit een laag niveauinstelling te komen. Bij niveau-instelling 0 wordt het effect
uitgeschakeld, terwijl bij instelling 10 het effect maximaal is.
25
• low speed: bepaalt de snelheid van reactie van de volumeregeling
wanneer er langzaam aan de knop wordt gedraaid. Bij de instelling
0 zal deze snelheid bij langzaam draaien zo traag mogelijk zijn en
bij instelling 100 zo snel als bij langzaam draaien maar mogelijk is.
(Het menu is hetzelfde als het hier bovenstaande, behalve dat het nu
de “low speed” instelling betreft.)
• medium speed: bepaalt de snelheid van reactie van de
volumeregeling wanneer er met gemiddelde snelheid aan de knop
wordt gedraaid. Bij de instelling 0 zal deze snelheid bij gemiddeld
draaien zo traag mogelijk zijn en bij instelling 100 zo snel als bij
gemiddeld draaien maar mogelijk is. (Dit menu is hetzelfde als het
eerste, behalve dat het nu de “medium speed” instelling betreft.)
• high speed: bepaalt de snelheid van reactie van de volumeregeling
wanneer er snel aan de knop wordt gedraaid. Bij de instelling
0 zal deze snelheid bij snel draaien zo traag mogelijk zijn en bij
instelling 100 zo snel als bij snel draaien maar mogelijk is. (Dit
menu is hetzelfde als het eerste, behalve dat het nu de “high speed”
instelling betreft.)
• speed limit: met deze instelling bepaalt u de maximum
draaisnelheid waarboven geen verandering in geluidssterkte meer
zal plaatsvinden. De knopbewegingen worden vanaf dat moment
totaal genegeerd, tot het ogenblik dat de volumeregelaar eerst
stilstaat en vervolgens met een lagere snelheid dan het ingestelde
maximum wordt doorgegaan.
• reset defaults: als u na wat experimenten heeft ontdekt dat onze
instellingen nog zo gek niet waren en u beslist om dus weer terug
te gaan naar de fabrieksinstellingen, dan kunt u dat met een druk
op deze toets bewerkstelligen. Dus voel u niet geremd bij het
experimenteren, u kunt altijd terugvallen op de oorspronkelijke
instellingen.
het instellen van het Druk in het menu “volume setup” op de toets “max volume”. In het scherm dat
maximum volume nu verschijnt, kunt u de maximale geluidssterkte van uw installatie instellen. De
“max volume” schaal loopt van 0 tot 100, waarbij 100 betekent dat u geen kunstmatige limiet
wenst te stellen aan de maximale versterking. Deze instelling is interactief. U
kunt de waarde iets onder de 100 zetten en dan handmatig het door u gewenste
geluidsniveau instellen.
EXTRA OPMERKING: U kunt de maximale geluidssterkte niet instellen
met de volumeregelaar, dat moet u echt doen in dit menu “max volume”.
26
het opstartniveau Druk in het menu “volume setup” op de toets “startup volume”. In dit scherm
“startup volume” kunt u bepalen met welk geluidsniveau de CP-500 opstart. U heeft de volgende
twee keuzes:
• de toets “last volume”: Op deze wijze gedraagt de CP-500 zich
zoals u gewend bent van versterkers. De geluidssterkte bij het
aanzetten is zoals de stand van de volumeregelaar aangeeft, meestal
is dat de stand bij het laatste gebruik. Ook de stiltefunctie “mute”
blijft gehandhaafd.
• de toets “specific”: het alternatief is dat u het beginvolume
zelf bepaalt op een bepaald niveau. Gebruik hiervoor de toets
“specific”. De stiltefunctie “mute” mag aan of uit.
het instellen van de Middels dit menu kunt u bepalen hoe de toets “mute” functioneert. De
stiltetoets “mute setup” onderstaande opties zijn mogelijk:
• classic – totale verstilling van alle audioinformatie, wanneer de
toets “MUTE” wordt aangeraakt.
• specific – u kunt zelf precies bepalen in welke mate het geluid
wordt verzwakt. Is het bestaande niveau lager dan het hier
ingestelde niveau, dan gebeurt er niets bij het aanraken van de
toets “MUTE”.
• damping – reduceert het weergaveniveau met een gespecificeerde
hoeveelheid.
De opties specific en damping zijn vooral heel bruikbaar in situaties waarin u
het geluid wilt blijven horen, maar toch tijdelijk wat niveau moet terugnemen,
bijvoorbeeld wanneer de telefoon gaat tijdens het luisteren. U moet de telefoon
aannemen, maar wil toch wel de muziek op de achtergrond blijven horen. De
toets “MUTE” ingesteld op “specific” of “damping”, biedt een simpele oplossing
voor dit probleem.
het instellen van het Iedere ingang van uw voorversterker kan op verschillende manieren worden
ingangsmenu “input setup” aangepast, hetzij om beter te presteren hetzij om makkelijker mee te werken. Een
korte blik op het ingangsmenu en de submenu’s geeft u een overzicht van wat er
allemaal mogelijk is:
27
• in use: deze functie bepaalt of een ingang is opgenomen in
het keuzemenuscherm en of hij is opgenomen in de cyclus van
ingangen die gekozen kan worden met de ingangskeuze toetsen
van de afstandsbediening.
• name: met deze functie kunt u zelf een naam geven aan
een bepaalde ingang zoals hij getoond gaat worden in het
hoofdingangsscherm. Voorbeeld: U wilt ingang “Bal 1” de naam
“CDP-102” geven omdat u deze Classé cd-speler heeft aangesloten
op die ingang. U handelt dan als volgt: gebruik de vier toetsen aan
de onderkant van het “input name” menu om de fabrieksnaam
of elke andere naam te wijzigen in een naam die meer past bij uw
installatie.
• De t toets doet als de terugtoets van een toetsenbord en laat dus
de cursor naar links bewegen alles op zijn weg eliminerend.
• De u toets laat de cursor naar rechts bewegen letters, cijfers of
leestekens toevoegend. (Verander iedere letter naar wens met de +
en – toetsen.)
• Met de + en – toetsen vervangt u de bestaande letter door een
beschikbare letter uit het “letterbakje”. Daar zitten in: alle kleineen hoofdletters uit het alfabet, de cijfers 0 t/m 9 en een hele
variëteit aan leestekens. Als u klaar bent kan het scherm er als volgt
uitzien (zie de verandering waar eerst “bal1” stond).
28
Waarschuwing!
Wanneer u een ingang de naam “SSP“ geeft wordt deze
ingang een “eenheids versterkte” ingang. Als een dergelijke
ingang gekozen wordt, wordt de volumeregelaar van de CP500 uitgeschakeld, staat op alle uitgangen lijnniveau en de
volumeaanduiding is van het infoscherm verdwenen.
Dat is voor die situaties waarin de CP-500 wordt aangestuurd
door een bron met een eigen volumeregelaar (zoals de
Classé SSP-300 surround-sound processor), of wanneer het
signaal van één van de uitgangen wordt gestuurd naar een
component met een eigen geluidssterkteregeling (ook de
SSP-300). U moet in die omstandigheid wel goed opletten
dat de volumeregeling van het andere component goed
is ingesteld voordat u de SSP ingang kiest, want het
geluidsniveau kan oncomfortabel luid zijn!
• input balance. Met deze functie kunt u, mocht dat nodig zijn,
een balanscorrectie maken voor een specifieke ingang. Zo’n
correctie kan vooral nodig zijn bij de platenspeleringang daar zelfs
de allerfraaiste handgemaakte p.u. elementen vaak last hebben van
een beetje onbalans.
• input offset voorziet in de mogelijkheid om het verschil in
uitgangssignaal van de diverse bronnen te compenseren. Bij
een correcte instelling voorkomt u die vervelende en abrupte
geluidsniveausprongen bij het overschakelen van de ene bron naar
de andere.
het instellen van het
platenspeleringangsmenu
“phono gain”
Het “phono gain” menu staat u alleen ter beschikking wanneer de optioneel
verkrijgbare phono module is geïnstalleerd; zoniet dan staat deze plek in het
scherm grijs aangegeven. Wanneer de module is geïnstalleerd dan zal de CP-500
deze bij inschakeling direct herkennen als de platenspeleringang. Geef dus bij
ingebouwde module deze “line 1” ingang een nieuwe naam bv. “phono” en
activeer de ingang in het hoofdmenu.
Het instellen van de versterkingsfactor is heel eenvoudig: kies low gain voor de
meeste magnetische elementen (mm) en de dynamische elementen met hoge
spanningsafgifte en kies high gain voor dynamische elementen (mc) met een
lage spanningsafgifte. Uw Classé leverancier kan u uiteraard terzijde staan bij de
keuze als u niet zeker weet wat voor element u heeft.
29
het scherm “trigger setup” Elk van de CP-500’s “trigger” uitgangen kan ingesteld worden op zijn
“logische niveau”, wat wil zeggen of de spanning laag (eigenlijk 0V), of hoog
(ongeveer 12V) moet zijn wanneer de trigger in functie is. De mogelijkheid om
deze functie “aan” te zetten zou eventuele problemen in uw installatie kunnen
oplossen die anders externe apparatuur zou eisen die de installatie alleen maar
complexer en duurder maken.
Begrijpt u er niets meer van, prima. Het is een toegevoegde functie om
problemen op te kunnen lossen die u hoogstwaarschijnlijk niet heeft. Uw
installateur vindt het echter prettig, wanneer hij een toch dergelijk probleem
tegenkomt, hij die triggerfunctie bij de hand heeft.
het scherm van de leerbare
afstandsbediening “teach IR”
De CP-500 maakt gebruik van individuele infraroodcommando’s voor
al zijn functies, met een lijst die veel verder gaat dan die van gewone
afstandsbedieningen. Vele van deze commando’s echter zijn van het grootste
belang als u van plan bent een totaal afstandsbedieningssysteem op te
bouwen waarbij macro’s (kettingcommando’s) de bediening van uw gehele
geluidsinstallatie (en meer) gaan overnemen. Zonder individuele codes zullen
vele van de macro’s, die u zou willen creëren niet betrouwbaar werken.
Het scherm van de leerbare afstandsbediening voorziet in een rolmenu van alle
voor de CP-500 ter beschikking staande codes. U hoeft alleen maar in de lijst het
betreffende commando op te zoeken, vervolgens op de “send IR code” toets te
drukken en de CP-500 stuurt vanuit zijn IR-zender op de voorkant de correcte
code naar de ontvanger van de (door derden te leveren) universele leerbare
afstandsbediening.
Voor meer informatie betreffende dergelijke afstandsbedieningssystemen kunt u
uiteraard terecht bij uw Classé leverancier.
30
het menu “display setup”
Met deze toets brengt u de instellingsmogelijkheden van het infoscherm naar
voren. Hiermee kunt u de helderheid van het scherm regelen, het scherm tijdelijk
uitzetten en de gebezigde taal van het scherm instellen. Ook kunt u in dit menu
de kleur van het aanraakscherm bepalen en hoe de geluidssterkteinstellingen
worden getoond.
het instellen van de U kunt met de functie ‘brightness” de helderheid van het infoscherm van de
helderheid CP-500 op drie waarden instellen t.w. low (laag), medium (gemiddeld) en
high (hoog). Kies de juiste helderheid t.o.v. de gemiddelde verlichting van de
omgeving waar de CP-500 staat. De hoogste stand is meestal de beste in een
lichte omgeving, maar kan daarentegen hinderlijk zijn onder wat minder lichte
omstandigheden.
het instellen van de Als u het fijn vindt om in een nauwelijks verlichte of donkere kamer uw muziek te
automatische dimmer beluisteren, dan kan het best zijn dat de lage verlichtingsstand van het infoscherm
(time out) nog te fel is. Mocht dat het geval zijn dan kunt u een tijdstip instellen wanneer, na
de laatste keer dat u de CP-500 bediend heeft, het infoscherm uitgaat.
In deze context bedoelen wij met bedienen ieder gebruik van de
bedieningsorganen van de CP-500: de gewone toetsen, de schermtoetsen
alsmede de gehele afstandsbediening.
Voorbeeld: als, laten we zeggen, u de minimum tijd als “time out” heeft
ingesteld, dan gaat de verlichting van het infoscherm aan zodra u de CP-500 op
wat voor manier dan ook bedient en blijft dan slechts gedurende drie seconden
aan, net tijd genoeg om op het scherm iets te controleren. Gaat u binnen die tijd
nog een handeling verrichten, dan blijft de verlichting aan. Om pas weer na de
volgende drie seconden van inactiviteit uwerzijds, uit te gaan.
31
Vindt u het prettiger dat het scherm verlicht is zolang de versterker aanstaat
(niet in standby) gebruik dan de time out-instelling never (nooit). De verlichting
van de CP-500 was oorspronkelijk voor de automobieltechniek ontworpen kan
dus tegen een stootje en langdurig gebruik en zal u waarschijnlijk voor jaren
lang dienen. Laat u echter de voorversterker altijd aanstaan dan adviseren wij
u de time out-functie op minder dan 1 minuut in te stellen. (Opmerking: met
het instellen van de verlichting op een lager niveau wordt de levensduur van de
verlichting NIET verlengd.)
het instellen van de Het taalmenu “language” geeft u de keuze uit zes talen, die gebruikt kunnen
gebezigde taal worden op het infoscherm (GUI).
kleuren “colors” In het menu “colors” kunt u de kleur bepalen van de handelingen op het
infoscherm van de CP-500. Buiten de fabrieksinstelling blauw, kunt u de
kleur veranderen in zilver, rood, of groen. Op het moment dat voor een andere
kleur gekozen wordt, vindt de verandering meteen plaats, dus kunt u het effect
beoordelen zonder het menu te hoeven verlaten.
het weergavescherm van de Er zijn twee algemeen gekende manieren voor het tonen van informatie
geluidssterkte “volume” betreffende de geluidssterkte in een meerkanalensysteem: in absolute zin
(“absolute”) en in relatieve zin (“relative”). De toets “absolute” refereert aan
het algemene idee dat 0 niets betekent, dus is dit geval helemaal geen geluid. In
“absolute” betekent 0 dus “geluid uit” en een hoger getal betekent dus een hogere
geluidssterkte. Dit is natuurlijk heel intuïtief en de enige manier om een idee te
krijgen hoe luid een bepaalde instelling is, is door ervaring
Met de toets “relative” ligt dat anders. Hier is sprake van een gekalibreerd
referentie geluidsniveau waarop films worden vertoond in een theater en
dit niveau wordt naar uw luisterruimte gekopieerd. Hoe groot of hoe klein
de bioscoop ook is 0dB. is 0dB. een vastgelegde, bekende geluidssterkte.
Veranderingen in deze geluidssterkte worden t.o.v. 0dB in positieve zin
aangeduid (luider) of in negatieve zin (zachter). Als u ooit opnames heeft
gemaakt met een taperecorder of cassettedeck dan zult u deze 0dB. herkennen
van de opnameniveaumeter.
Hoe dan ook, aan u de keuze voor wat voor u de meest zinvolle wijze is, waarop
de geluidssterkteregeling getoond wordt.
Als u de functie “Enable Large Volume” activeert, wordt de
geluidsniveauverandering extra groot in het infoscherm geprojecteerd.
de balansregeling
“main balance”
Het scherm “main balance” voorziet u zowel van een numerieke als grafische
kijk op de balanssituatie van de CP-500.
32
Af en toe kom je opnames tegen waarvan de links-rechts verhouding niet
helemaal ok is. Als het geluidsbeeld bij voorbeeld zwaar naar links overhangt
kunt u met de balansregeling deze situatie herstellen. Om het geluidsbeeld naar
rechts te verschuiven drukt één of meerdere malen op de toets “right>>” tot u
de onbalans heeft gecorrigeerd.
het menu “remote Fkeys”
Op de afstandsbediening die bij de CP-500 wordt bijgeleverd bevinden zich
vier functietoetsen z.g. “Fkeys” zij bieden u de mogelijkheid om direct op een
simpele manier bij een bepaalde functie te komen, die anders wellicht ergens ver
weg in een menu gezocht moet worden.
Voorbeeld. U gebruikt regelmatig de balansregeling, dan kunnen wij ons
voorstellen dat u deze functie om hem dicht bij de hand te hebben aan
een functietoets wilt toebedelen. Door dat te doen hoeft u niet eerst het
bedieningsmenu in om vervolgens dan pas op de balanstoets te kunnen drukken
(waarschijnlijk kunt u door de grote afstand tot het infoscherm die toets niet eens
goed zien).
Het menu van de functietoetsen heeft vier toetsen, één voor iedere functietoets
op de afstandsbediening. Door op één van deze toetsen te drukken wordt u
gebracht naar een submenu, met een rollijst met alle functies die u aan die
betreffende functietoets kunt geven.
Het vastleggen van een functie is heel eenvoudig. U gaat door de lijst (middels
de op/neer pijltoetsen rechts in het beeld) en vervolgens raakt u de functie aan,
die u aan die bepaalde functietoets wenst te geven.
even extra aandacht bij het Weet dat alle Classé afstandsbedieningen dezelfde vier functietoetsen hebben,
gebruik van deze toetsen zo dat u zich geen zorgen hoeft te maken welke afstandsbediening u pakt om
iets te kunnen bedienen. Dus toets “F1” van de afstandsbediening van de
voorversterker zendt hetzelfde infrarood signaal uit als de “F1” toets op de
afstandsbediening van de Classé cd-speler.
Terwijl we dit gedaan hebben om het voor u allemaal wat doorzichtiger te maken
(door dit aspect doen alle afstandsbedieningen hetzelfde), moet u natuurlijk wel
oppassen als u verschillende functies van verschillende apparaten aan dezelfde
functietoets gaat geven. Als u dergelijke instellingen gemaakt heeft, dan
kunnen twee apparaten bij een druk op dezelfde functietoets twee verschillende
dingen gaan doen. Maar dat kan ook heel handig zijn. Voorbeeld: U kunt de
functietoets “F1” zowel de CP-500 de cd-ingang laten kiezen, en tegelijkertijd
de cd-speler met afspelen laten beginnen.
33
het scherm “status”
Het scherm “status” licht u in over de bedrijfsomstandigheden van de CP-500
en biedt u tevens toegang tot de informatie over de gebruikte software en de
interne sensoren van de CP-500.
de toets “version info” De toets “version info” op het statusscherm brengt u bij de informatie over de
gebruikte versie van de software van uw CP-500. Mocht het ooit gebeuren dat
u vragen heeft aan onze technische dienst over onderwerpen die niet vermeld
staan in deze gebruiksaanwijzing, dan zal de technicus u waarschijnlijk vragen
van welke softwareversie uw CP-500 zich bedient. Heeft u deze informatie bij de
hand, dan zal dat ongetwijfeld helpen bij het verlenen van een optimale service.
de toets “sensors” De toets “sensors” op het statusscherm brengt u bij het scherm over interne
sensoren die in de CP-500 gebruikt worden. Het is zeer onwaarschijnlijk dat
u deze informatie ooit nodig heeft, tenzij onze technische dienst u om die
informatie vraagt, teneinde u beter van dienst te kunnen zijn bij een onverwacht
probleem.
CAN-Bus Classé’s “Controlled Area Netwerk”, kortweg CAN-Bus genoemd, opent de weg
naar een nieuw niveau van interactief communiceren met en tussen onze Delta
versterkers, voorversterkers, processoren en broncomponenten. Wanneer de
CP-500 wordt aangesloten via zijn CAN-Bus connectie, staan de verschillende
componenten uit een Deltasysteem voortdurend met elkaar in verbinding.
Op deze wijze wordt een totaal netwerk gevormd, dat u statusinformatie en
bedieningsmogelijkheden biedt, die de totale installatie betreffen en dat allemaal
via het aanraakinfoscherm van deze speler.
de mogelijkheden Met de CAN-Bus verbinding kunt u met het Delta aanraak/bedieningsscherm
het volgende:
• Statusinformatie laten zien van ieder aangesloten apparaat, zelfs
van versterkers, die zelf geen infoscherm hebben.
• Het creëren van een z.g. “PlayLink”, die u instaat stelt een
surroundsoundprocessor of voorversterker naar de juiste ingang te
laten overschakelen wanneer een Delta broncomponent wordt gestart.
• Het instellen van de helderheid van de infoschermen van alle
aangesloten apparaten.
• Het configureren van het aan- en uitschakelen van het totale
systeem middels de aanraking van één toets, maar ook dat van een
individueel apparaat.
• Het zwijgen opleggen van ieder aangesloten apparaat.
34
wat heeft u ervoor nodig 1
Componenten uit de Classé Delta Serie
Er zijn twee of meer apparaten nodig uit de Classé Delta serie, waarvan er één
uitgerust moet zijn met een aanraakinfoscherm.
2
Categorie 5 netwerkkabels (CAT5)
Dit zijn gewone netwerkkabels, die voor internetverbindingen gebruikt
worden. Ze moeten van het één-op-één type zijn, dus niet “gekruist”. Het
benodigde aantal is het aantal Delta serie apparaten minus één.
3
Een CAN-Bus afsluitplug
Een enkele CAN-Bus afsluitplug kan nodig zijn, deze wordt gestoken in
het laatst aangesloten apparaat van de serie. Er is er één bijgesloten bij de
CP-500, maar ze zijn ook te verkrijgen bij uw leverancier of kosteloos bij:
http://www.Classeaudio.com/support/service.htm
4
Eventueel een CAN-Bus aansluitkastje voor de SSP-300 & 600
Geluidssystemen waarbij gebruikt gemaakt wordt van de SSP-300 of
SSP-600 hebben ook nog een z.g. SSP-300/600 CAN-Bus “Interface Box”
nodig. Deze aansluitkastjes worden inclusief bij de apparaten geleverd, maar
zijn ook kosteloos verkrijgbaar bij Classé klantenservice:
http://www.Classeaudio.com/support/service.htm
In de onderstaande tekeningen wordt getoond hoe de apparaten CAN-Busmatig
moeten worden aangesloten.
Iedere combinatie van modellen, maar zonder de SSP-300 of SSP-600.
CAN-BUS
IN
OUT
CAN-BUS
IN
OUT
CAN-BUS
IN
OUT
CAN-BUS
IN
OUT
Iedere combinatie van modellen, maar met de SSP-300 of SSP-600.
CAN-BUS
IN
OUT
CAN-BUS
IN
OUT
CAN-BUS
IN
OUT
CAN-BUS
IN
OUT
35
EXTRA INFORMATIE: Bij deze doorschakelmethode is meestal een
CAN-Bus afsluitplug nodig.
hoe CAN-Bus te gebruiken U kunt CAN-Bus bedienen via ieder Delta apparaat uitgerust met een
aanraakscherm. Er is geen “hoofdapparaat” in dit systeem en wanneer dus in uw
installatie meerdere apparaten met een infoscherm zijn uitgerust, kunt u via al
deze schermen alle apparaten bedienen, maar het is waarschijnlijk makkelijker
om in het begin daar slechts één apparaat voor te gebruiken.
U komt bij CAN-Bus door eerst, van het scherm of van de afstandsbediening,
op de toets “MENU” te drukken, dan op de toets “STATUS” en tenslotte op de
toets “MORE”.
Het infoscherm laat nu het scherm “CAN-Bus devices” zien en er staat op te
lezen welke Delta apparaten op CAN-Bus zijn aangesloten met hun type- en
serienummer.
Door het aanlichten van een bepaald CAN-Bus component, wordt dat component
het gekozen apparaat. De verlichting op dat gekozen apparaat begint nu te knipperen
(tenzij u het apparaat kiest waarmee u in het CAN-Bus-menu bent gekomen).
Nadat u het gewenste apparaat gekozen heeft drukt u op de toets “SELECT”.
Op het betreffende component stopt het knipperen van de verlichting en in het
infoscherm worden nu de beschikbare CAN-Bus mogelijkheden getoond. Er
zijn CAN-Bus-mogelijkheden die op alle apparaten voorkomen, maar ook die
specifiek voor een bepaald model zijn.
De gezamenlijke CAN-Bus- De volgende CAN-Bus-mogelijkheden worden door alle modellen gezamenlijk
mogelijkheden gebruikt.
36
configuration Middels de keuzetoets “configuration” laat u het CAN-Bus configuratiescherm
zien, waar u de naam, de algemene verlichting en de gezamenlijke aan/
uitfuncties kunt instellen.
operate Middels de toets “operate” kunt u uw apparaat van keuze aan/uitzetten
(standby) of het zwijgen opleggen (mute). Deze toets is uitgeschakeld op het
apparaat waarmee u in het CAN-Bus-menu bent gekomen.
AC status Middels de toets “AC status” bereikt u het scherm waarin u geïnformeerd wordt
over de voedingssensoren van het gekozen apparaat. Er zijn twee schermen
beschikbaar, u bereikt het andere scherm door op de toets “more” te drukken.
status Het scherm status is de meest eenvoudige wijze om essentiële informatie te
verkrijgen over het gekozen component. Het laat het apparaat’s typenummer,
zijn softwareversie, wat hij aan het doen is en zijn serienummer zien.
name Op deze plek kunt u een naam geven aan het gekozen component op de
CAN-Bus-lijst. De naam zal verschijnen naast het type- en serienummer van
het betreffende apparaat en het u op deze wijze gemakkelijk maken om de
verschillende componenten in grote installaties te identificeren.
global brightness Door voor al uw componenten de optie “global brightness” te kiezen, kunt
u de helderheid van het infoscherm en de LED lampjes van alle apparaten
in de keten op één aanraakscherm instellen. Alle CAN-Bus software wordt
automatisch bijgesteld zodra u de Global Brightness optie activeert. Wenst u een
uitzonderingspositie voor een bepaald apparaat, maak dan de Global Brightnesskeuze voor dat betreffende apparaat niet.
global standby Door voor al uw componenten de optie “global standby” te kiezen, kunt u alle
apparaten in de keten aan/uitzetten met de standby-toets van slechts één van
de apparaten uit de keten of natuurlijk de afstandsbediening. Alle CAN-Bus
software wordt automatisch bijgesteld zodra u de Global Standby optie activeert.
Wenst u een uitzonderingspositie voor een bepaald apparaat, maak dan de
Global Standby-keuze voor dat betreffende apparaat niet.
De modelgebonden CAN- De volgende CAN-Bus-mogelijkheden zijn modelgebonden.
Bus-mogelijkheden
PlayLink Deze optie is exclusief verbonden aan de spelers van de Delta serie en
functioneert alleen als de speler is aangesloten op een CAN-Bus voorversterker
of surroundprocessor.
Wanneer “PlayLink” actief is en u drukt op de toets “play” van de speler, dan
wordt automatisch de correcte ingang van de aangesloten voorversterker of
surroundprocessor ingeschakeld. Dat betekent dus letterlijk, dat u een cd- of
dvd-schijfje kunt laten afspelen met het aanraken van slechts één toets.
37
De eerste stap die u moet ondernemen of van PlayLink gebruik te kunnen
maken, is het vastleggen van de ingang die gebruikt moet worden als u op
de afspeelfunctie drukt van de speler. Druk op het icoon “PlayLink” en kies
vervolgens de gewenste ingang van de lijst.
Na het kiezen van de ingang drukt u op “back” en vervolgens op
“configuratie”. De PlayLink-functie wordt geactiveerd en weer uitgezet middels
het PlayLink-icoon op het CAN-Bus-configuratiescherm.
PlayLink wordt automatisch geactiveerd na een software update. Het PlayLinkicoon verschijnt alleen op het CAN-Bus-configuratiescherm als er gebruik
gemaakt wordt van een speler uit de Delta-serie.
Via PlayLink kan slechts één ingang per speler ingeschakeld worden.
Het systeem is dus niet ontworpen voor gebruikers die cd-schijfjes
en dvd-schijfjes vanaf één speler wensen af te spelen op verschillende
ingangen. Wanneer PlayLink dus actief is wordt altijd voor dezelfde
ingang gekozen, of er nu cd-schijfjes of dvd-schijfjes afgespeeld worden.
amp. info Dit scherm is alleen beschikbaar voor versterkers en laat de gegevens zien van de
temperatuursensoren op de koelplaten en de voeding.
EXTRA INFORMATIE: Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar wanneer de
gekozen versterker aanstaat.
event log Deze beveiligingsoptie is alleen bedoeld voor (eind)versterkers en is een soort
verslag over de reden waarom het beveiligingscircuit eventueel heeft ingegrepen.
Het is alleen beschikbaar als betreffende versterker (daardoor) uitstaat (standby).
Het ingrijpen van het beveiligingscircuit, door het uitschakelen van de hele
versterker of een kanaal, geschiedt door oververhitting of als het uitgangssignaal
van de versterker uw luidsprekers kan beschadigen. Het verslag (event log) laat
duidelijk de omstandigheden zien waarom de versterker werd uitgeschakeld en
moet eventueel dienen als referentie voor uw leverancier of Classé reparateur.
38
Het event log kan de onderstaande interpretaties geven van de ontstane
omstandigheden:
• +ve slow blo trip & -ve slow blo trip – De gemiddelde stroom
had de veiligheidsnorm overschreden.
• +ve fast blo trip & -ve fast blo trip – De piekstroom had de
veiligheidsnorm overschreden.
• over temperature trip – De temperatuur van het apparaat had de
veiligheidsnorm overschreden.
• DC protection trip – De gelijkstroom aan de uitgang had de
veiligheidsnorm overschreden.
• Communication failure – Er was een communicatiestoring
opgetreden tussen de monitorsensoren van de versterker.
• AC line trip – De aangeboden lichtnetspanning was over de
veiligheidsnorm van de voeding gegaan.
Al deze “gebeurtenissen” komen gelukkig maar weinig voor en de oorzaken
komen ook meestal van buiten. Zij moeten dan ook positief geïnterpreteerd
worden. De versterker deed gewoon waarvoor hij gemaakt is.
39
Problemen oplossen
Normaal gesproken moet u zich, als er zich problemen voordoen met uw
voorversterker, wenden tot uw Classé leverancier. Voordat u dat echter doet is
het wellicht verstandig om de onderstaande lijst met problemen eerst even door
te nemen en, als deze zich voordoen, de voorgestelde oplossingen te proberen.
Als geen van de aangedragen oplossingen helpt, raadpleegt u dan uw Classé
leverancier.
1.
Zeer belangrijk!
Zorg dat de eindversterker uitstaat als u de bekabeling tussen
de voor- en eindversterker of tussen de eindversterker en de
luidsprekers controleert.
2.
40
Alles lijkt aan te staan, maar er is geen geluid
• Zet de volumeregelaar op een gemiddeld niveau (een niveau dat
duidelijk hoorbaar zou moeten zijn, maar duidelijk niet te hard).
• Vergewis u ervan dat de broncomponent waarvoor gekozen is,
ook daadwerkelijk aanstaat en signaal produceert.
• Overtuig uzelf ervan dat de correcte ingang is ingeschakeld.
• Check even de status van de stiltetoets (mute). Deze wordt
getoond in het hoofdmenu d.m.v. een pictogram voorstellende
een luidspreker met (als de functie actief is) een streep erdoor.
Druk eventueel op “mute” om de functie uit te schakelen.
• Controleer of de eindversterker op het lichtnet is aangesloten en
of hij ook daadwerkelijk aanstaat.
• Controleer ook even of de functie “tape” uitstaat, tenzij u tijdens
het opnemen uw opname/weergaveapparaat wilt beluisteren.
• Als het probleem alleen maar voorkomt bij een bepaalde bron:
check de bedrading naar die bron.
• Als het probleem zich bij alle bronnen voordoet: check de
bedrading tussen de CP-500 en de eindversterker. Is deze
verbinding ook ok, controleer dan de bekabeling naar de
luidsprekers.
Er is geen geluid en het lampje in de toets “STANDBY” brandt ook
niet.
• Controleer of de voorversterker wel is aangesloten op het
lichtnet, of de hoofdschakelaar op de achterkant wel op
“ON” staat en natuurlijk of er spanning op de gebruikte
wandcontactdoos staat. Door gewoon niet aan te gaan beschermt
de CP-500 zichzelf tegen slechte lichtnetsituaties,. Zorg ervoor
dat de eindversterker uitstaat (mocht deze al zijn aangesloten op
de CP-500) voordat u de netstekker van de voorversterker in het
lichtnet steekt en hem aanzet.
• Als u alle handelingen met de voorversterker correct heeft
uitgevoerd en u hoort nog steeds niets, probeer dan het volgende:
zet de voorversterker uit (standby), zet de netschakelaar op
de achterkant ook op uit (OFF) en haal de netstekker uit
het lichtnet en wacht een halve minuut, steek vervolgens de
netstekker weer terug in het lichtnet en zet het apparaat weer
aan. (Een spanningsonderbreking of een kortstondige spanningsval
kan de oorzaak zijn dat de interne microprocessor opnieuw
geactiveerd moet worden.)
Belangrijk!
Let erop dat de eindversterker uitstaat VOORDAT u de herstart
doet van de voorversterker.
• Als geen van deze voorgestelde oplossingen werkt, neem dan
contact op met uw Classé leverancier. Probeer geen zekeringen
te verwisselen en laat de CP-500 dicht: er bevinden zich in het
apparaat geen onderdelen die geacht worden door u gerepareerd
of verwisseld te worden.
3.
Belangrijk!
Er speelt maar één luidspreker
• Controleer de hoofdbalansinstelling van de CP-500 door op de
toets “MENU” te drukken gevolgd door de toets “balance” (of
druk gewoon op “BAL” op de afstandsbediening).
• Doet het verschijnsel zich voor bij alle bronnen controleer dan
de verbindingen tussen voor- en eindversterker. Zit hier ook alles
ok, controleer dan de bekabeling naar de betreffende luidspreker.
Let erop dat de eindversterker uitstaat VOORDAT u de controle
begint van de aansluitingen tussen voor- en eindversterker of
de luidsprekerbekabeling.
• Doet het verschijnsel zich slechts bij één bepaalde ingang voor,
controleer dan de balansinstelling van die betreffende ingang:
Menu • system setup • input • input name • balance
Bij “input name” toetst u de betreffende ingang aan.
• Als de balansinstelling correct blijkt te staan, controleer dan de
verbindingen tussen die betreffende bron en de voorversterker.
4.
Het lijkt alsof de afstandsbediening niet werkt.
• Controleer of er zich geen obstakels bevinden tussen de infrarood
zender en -ontvanger (rechts van de stiltetoets “MUTE”).
• Probeer verse batterijen.
5.
Er komt brom uit de luidsprekers.
• Als u met asymmetrische (cinch)kabels werkt controleer of ze
niet langs een lichtnetkabel liggen.
• Zorg, als u met asymmetrische kabels werkt, dat ze niet te lang
zijn. Lange asymmetrische kabels hebben de natuurlijke neiging
om storing op te pikken ook al zijn ze afgeschermd.
• Als één of meerdere van de componenten is aangesloten op de
“kabel”, verwijder deze verbinding(en) dan even. Verdwijnt
de brom dan heeft u een isolatiefilter nodig tussen de
kabelaansluiting en die betreffende bron. Uw Classé leverancier
heeft dat goedkope apparaatje vast voor u in huis.
• Heeft u brom op de platenspeleringang (als de speciale voortrap
is ingebouwd), controleer dan of dat extra draadje van de speler
wel op de aardverbinding van de voorversterker is aangesloten.
Deze aansluiting bevindt zich op de achterkant van de CP-500
naast de “TRIGGER” aansluitingen.
41
• Is het dat laatste niet, schuif dan de platenspeler wat verder weg
van de andere componenten. Hoe verder weg hoe beter, maar
minstens 30cm. Wees echter voorzichtig met de kwetsbare kabel
van de toonarm.
• Zorg er ook voor dat de toonarm kabel niet te dicht langs
lichtnetkabels ligt.
• Overtuig uzelf ervan of u de correcte versterking voor uw p.u.
element heeft gekozen. Bent u niet zeker: neem dan contact op
met uw Classé leverancier.
6.
Er komt mechanische brom uit de voorversterker.
• Dit probleem suggereert dat uw lichtnet ernstig vervuild is.
Probeer een andere groep in uw huis.
• Ook halogeenverlichting met dimmers op dezelfde groep als uw
audio-installatie kan voor een brom/ratelprobleem zorgen.
7.
Er is een duidelijk verschil in geluidssterkte tussen de
verschillende ingangen, ondanks dat de volumeregelaar niet
wordt verdraaid.
• U moet waarschijnlijk nog de ingangsgevoeligheidsinstellingen
maken, die deze verschillen kunnen nivelleren of deze
instellingen zijn niet goed gedaan. Hoe dan ook u kunt dit
probleem oplossen door naar de onderstaande locatie van het
menu te gaan:
Menu • system setup • input • input name • offset
Bij “input name” toetst u de betreffende in te stellen ingang aan.
• Mocht één van die ingangen de platenspeleringang zijn,
controleer dan eerst even of u wel de juiste instelling van de
voortrap voor uw element heeft gemaakt. Nogmaals, twijfelt u
hierover, neem contact op met uw Classé expert.
42
Verzorging en onderhoud
Gebruik een pluisvrije stofdoek om de CP-500 af te stoffen. Om vuil en
vingerafdrukken te verwijderen adviseren wij u spiritus en een stofdoek te
gebruiken. Maak de stofdoek eerst vochtig met spiritus en wrijf dan lichtjes het
oppervlak van de voorversterker schoon. Gebruik zo weinig mogelijk vloeistof,
dat kan alleen maar in de versterker terecht komen.
Opgelet!
In geen geval mag ooit een vloeistof direct op de
voorversterker gebruikt worden, dat kan alleen maar
problemen veroorzaken bij de elektrische componenten in
het apparaat.
het schoonmaken van het U kunt het aanraakscherm schoonmaken met een microvezel stofdoek, of een
LCD aanraakscherm andere zachte niet pluizende soort stof, bevochtigd met vloeistof gemaakt voor
het reinigen van plastic brillenglazen of LCD beeldschermen.
Belangrijk!
Spuit de vloeistof op het doekje en NOOIT direct op het
scherm.
Het plaatsen van Het batterijcompartiment bevindt zich aan de onderkant van de
de batterijen in de afstandsbediening. Verwijder de twee boutjes die het onderplaatje vasthouden.
afstandsbediening Pas op, ze zijn klein, raak ze niet kwijt. Monteer de twee bijgeleverde “penlight”
batterijen. Schenk even extra aandacht aan de polariteit, die staat aangegeven aan
de binnenkant van de afstandsbediening.
43
Technische gegevens
Op het moment van drukken van deze gebruiksaanwijzing waren alle
specificaties accuraat. Classé houdt zich echter het recht voorbehouden om niet
aangekondigd veranderingen aan te brengen.
Frequentiebereik
0 – 200kHz ± 0.1dB
Totale harmonische vervorming met ruis
0,003%
Maximale ingangsspanning (ongebalanceerd)
5Vrms
Maximale ingangsspanning (gebalanceerd)
10Vrms
Maximale uitgangsspanning (ongebalanceerd)
10Vrms
Maximale uitgangsspanning (gebalanceerd)
20Vrms
Regelbereik
-100dB – +14dB
Ingangsimpedantie (gebalanceerd)
200kW
Ingangsimpedantie (ongebalanceerd)
100kW
Uitgangsimpedantie (main)
100W
Signaal/ruisverhouding (ongewogen) 20Hz tot 500kHz
100dB
Kanaalscheiding
> 110dB
Overspraak (van de ene ingang op de andere)
> -120dB bij 1 kHz
Gemiddeld opgenomen vermogen
30W
Vermogen in standby
29W
Lichtnetspanning
afhankelijk van het gebied
waarvoor de unit vervaardigd werd
n Buitenafmetingen
Breedte: 445mm
Hoogte: 121mm
Diepte: 419mm
n Netto gewicht
12kg
n Bruto gewicht
15kg
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Voor meer informatie neemt u contact op met uw Classé-leverancier of met ons:
B&W Loudspeakers Nederland B.V.,
B&W Group Nederland B.V.
Mercury Building
Herikenbergweg 179
1101 CN Amsterdam ZO
Tel: +31 20 560 2940
Fax: +31 20 560 2949
http://www.classeaudio.com
email:cservice@classeaudio.com
Classé en het logo van Classé zijn handelsmerken van Classé Audio Inc. te Lachine in Canada. Alle rechten
voorbehouden. AMX® is een geregistreerd handelsmerk van AMX Corporation of Richardson, TX. Alle rechten
voorbehouden. Creston™ is een geregistreerd handelsmerk van Creston Electronics, Inc. of Rockleight, NJ.
44
Alle rechten voorbehouden.
Afmetingen
ÊÓ°™ä»
Ç{““
ÊÓ°™ä»
Ç{““
45
Classé Audio
5070 François Cusson
Lachine, Quebec
Canada H8T 1B3
+1 (514) 636-6384
+1 (514) 636-1428 (fax)
http://www.classeaudio.com
email: cservice@classeaudio.com
Noord-Amerika: 1 800 370 3740
email: classe@bwgroupusa.com
Europa: 44 (0) 1903 221 700
email: classe@bwgroup.com
Azië: (852) 2790 8903
email: classe@bwgroup.hk
Alle overige: +1 514 636 6394
email: cservice@classeaudio.com
Copyright © 2007 Classé Audio, Inc. Printed in Canada.
V 2.8
100107
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising