ESAB | EWH 50 FSW | Instruction manual | ESAB EWH 50 FSW Manual de utilizare

ESAB EWH 50 FSW Manual de utilizare
EWH 50 FSW
Cap de sudură prin frecare cu element activ rotitor
Manual de instrucțiuni
traducere a instrucțiunilor originale
0463 624 001 RO 20191211
Valid for: serial no. 840-, 904-xxx-xxxx
CUPRINS
SIGURANŢĂ ................................................................................................
4
1.1
Semnificaţia simbolurilor ......................................................................
4
1.2
Măsuri de siguranţă ...............................................................................
4
INTRODUCERE ...........................................................................................
7
2.1
Echipament .............................................................................................
7
2.2
Elementele principale ale capului de sudură.......................................
8
3
DATE TEHNICE ...........................................................................................
9
4
INSTALARE .................................................................................................
10
4.1
Manipularea capului de sudură.............................................................
10
4.2
Montarea furtunurilor de apă de răcire şi a cablurilor electrice la
capul de sudură ......................................................................................
Instalarea capului de sudură .................................................................
10
OPERARE ....................................................................................................
14
5.1
Orificii pentru alarma de scurgere ........................................................
14
5.2
Funcţionarea la sarcină redusă ............................................................
14
5.3
Zgomote în timpul funcţionării..............................................................
14
5.4
Schimbarea sculei de sudură................................................................
15
ÎNTREŢINERE .............................................................................................
17
6.1
Validarea capsulei dinamometrice........................................................
17
6.2
Înlocuirea rulmenţilor din faţă şi din spate ..........................................
17
DEPANARE..................................................................................................
18
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB ...................................................
SCHEMĂ ..............................................................................................................
NUMERE DE CATALOG ......................................................................................
ACCESORII .........................................................................................................
19
20
21
22
1
2
4.3
5
6
7
8
12
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0463 624 001
© ESAB AB 2019
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
1.1
Semnificaţia simbolurilor
Aşa cum se utilizează în cadrul acestui manual: Semnifică Atenţie! Fiţi vigilent!
PERICOL!
Semnifică pericole imediate care, dacă nu sunt evitate, vor cauza vătămare
corporală imediată şi gravă sau decesul.
AVERTIZARE!
Semnifică pericole potenţiale care ar putea cauza vătămare corporală sau
decesul.
ATENȚIE!
Semnifică pericole care ar putea cauza vătămare corporală minoră.
AVERTIZARE!
Înainte de utilizare, citiţi şi înţelegeţi manualul de
utilizare şi respectaţi toate etichetele, practicile de
siguranţă ale angajatorului şi fişele cu date de securitate
(FDS-urile).
1.2
Măsuri de siguranţă
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1.
2.
3.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ utilizarea capului de sudură prin frecare cu element activ rotitor
Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului
când acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat atunci când se începe lucrul cu echipamentul în dotare
Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
0463 624 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 SIGURANŢĂ
4.
5.
Echipament individual de siguranță:
○ Purtaţi întotdeauna echipamentul individual de protecţie recomandat, cum ar fi
ochelarii de protecţie
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
Măsuri generale de protecție:
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către
un electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în
mod vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
exploatării
AVERTIZARE!
Sudarea prin frecare cu element activ rotitor vă poate produce vătămări corporale dvs.
şi altor persoane.
Lucrările la echipamentul de sudură prin frecare cu element activ rotitor pot fi
efectuate doar de către personal calificat instruit în acest scop.
Nu încercaţi niciodată să efectuaţi lucrări de service sau de întreţinere la
echipamentele de sudură prin frecare cu element activ rotitor atunci când procesul de
sudură este în desfăşurare.
AVERTIZARE!
Aveți mare grijă, deoarece componentele în mișcare de
rotație pot cauza vătămări.
ATENȚIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru
utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia
electrică este furnizată de sistemul public de alimentare
de joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și
radiate, pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității
electromagnetice a echipamentelor din clasa A în
aceste locații.
0463 624 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SIGURANŢĂ
NOTĂ!
Predați echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice
și electronice, precum și cu implementarea acesteia
conform legislației naționale, echipamentul electric
și/sau electronic care a atins limita maximă a duratei de
viață trebuie să fie predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile
de colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
ESAB oferă spre achiziţionare un sortiment de accesorii pentru sudură şi echipamente
individuale de protecție. Pentru informații despre comenzi, contactați distribuitorul
dvs. local ESAB sau vizitați-ne pe site-ul nostru web.
0463 624 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
EWH 50 FSW este un cap de sudură prin frecare cu element activ rotitor, de tip
electromecanic, destinat utilizării pe un robot de sudură sau pe un alt cărucior de sudură.
Este proiectat pentru sudarea plăcilor de până la 10 mm în aliajele Al6000. EWH 50 FSW
este echipat cu un sistem integrat de răcire cu lichid a axului motor şi a sculei FSW pentru a
asigura o producţie de volum mare şi o durată lungă de viaţă.
Accesoriile ESAB pentru produs se găsesc în capitolul „ACCESORII” din acest
manual.
2.1
Echipament
EWH 50 FSW este furnizat împreună cu:
•
Manual de instrucțiuni
0463 624 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 INTRODUCERE
2.2
Elementele principale ale capului de sudură
Nr. de serie 840-xxx-xxxx:
De la seria nr. 904-xxx-xxxx:
1.
2.
3.
4.
5.
Cap de sudură
Capsula dinamometrică 15 kN
Suport de sculă
Răcirea motorului la admisie
Răcirea motorului la evacuare
6. Răcirea sculei la admisie
7. Răcirea sculei la evacuare
8. Orificii pentru alarma de scurgere
9. Cablu de alimentare
10. Cablul pentru semnal şi temperatură
Pentru informaţii suplimentare despre componentele incluse în capul de sudură, consultaţi
lista de piese de schimb.
0463 624 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
EWH 50 FSW, de la seria nr. 840-xxx-xxxx
Tensiune nominală de alimentare cu energie
electrică
400 V c.a.
Frecvenţă de intrare nominală de alimentare
CA cu 50 la 400 Hz ±5% sau CC
Tensiune nominală de intrare:
Continuă
40,4 A
Maxim
93,5 A
Rotaţia maximă a axului
4000 rpm
Puterea axului
20 kW
Număr de poli
10
Cuplu
50 Nm la 0–3200 rpm,
15 Nm la 4000 rpm
Suport de sculă
Weldon 25
Forţă axială
15 kN
Forţă radială
4,5 kN
Răcirea motorului de conexiune
2 racorduri de furtun, 9,5 mm
(pentru furtun cu diametru interior
de 8 mm)
Răcirea uneltei de conexiune
2 racorduri de furtun, 9,5 mm
(pentru furtun cu diametru interior
de 8 mm)
Senzorul pentru forţa axială (tipuri de capacităţi
pentru capsula dinamometrică)
Rezoluţie 20 kN/1000, precizie 0,1%
Temperatură de exploatare
de la +5 până la +50 °C
Marca de certificare
Declaraţia de înregistrare
Dimensiuni
Lungime = 297 mm,
diametru=232 mm.
Greutate
60 kg
0463 624 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALARE
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
ATENȚIE!
Acest produs este destinat utilizării în medii industriale. Într-un mediu casnic, acest
produs poate cauza interferențe radio. Utilizatorului îi revine responsabilitatea să ia
măsurile de protecție adecvate.
AVERTIZARE!
Aveți mare grijă, deoarece componentele în mișcare de rotație pot cauza vătămări.
4.1
Manipularea capului de sudură
Atunci când capul de sudură nu este montat pe un cărucior, utilizaţi o curea pentru a ridica
capul de sudură.
NOTĂ!
Pot apărea diferenţe între imagine şi articol, în funcţie de numărul de serie al
articolului.
4.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Montarea furtunurilor de apă de răcire şi a cablurilor electrice
la capul de sudură
Conectaţi furtunul de apă de la unitatea de răcire la admisia de răcire a motorului.
Conectaţi evacuarea de răcire a motorului la admisia de răcire a sculei.
Conectaţi evacuarea de răcire a sculei la conectorul de retur al unităţii de răcire.
Conectaţi capsula dinamometrică la borna de intrare aplicabilă (consultaţi diagrama).
Conectaţi cablul pentru semnal şi temperatură de la capul de sudură la borna
aplicabilă (consultaţi diagrama).
Conectaţi cablul de alimentare la tensiunea de intrare nominală de alimentare cu
energie electrică, conform capitolului „DATE TEHNICE”.
0463 624 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALARE
NOTĂ!
De asemenea, există posibilitatea de a utiliza două sisteme de răcire închise, unul
destinat răcirii motorului şi unul destinat răcirii sculei. În acest caz, nu este nevoie
de o conexiune în serie conform subpunctelor 1-3 de mai sus.
Nr. de serie 840-xxx-xxxx:
0463 624 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALARE
De la seria nr. 904-xxx-xxxx:
NOTĂ!
Nu utilizaţi apă pură. Utilizaţi întotdeauna agenţi de răcire ESAB gata pregătiţi, cu
protecţie antiîngheţ şi anticoroziune.
4.3
Instalarea capului de sudură
În cazul în care capul de sudură trebuie instalat pe un robot de sudură, pentru instalare se
utilizează o placă adaptoare proiectată pentru robotul respectiv. Diagrama de mai jos indică
orificiile de şuruburi pentru ataşarea plăcii adaptoare la capul de sudură şi un exemplu de
placă adaptoare.
0463 624 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALARE
Nr. de serie 840-xxx-xxxx:
De la seria nr. 904-xxx-xxxx:
0463 624 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 OPERARE
5
OPERARE
Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în
capitolul „SIGURANȚĂ” din acest manual. Citiți-le în întregime înainte de a începe să
utilizați echipamentul!
Pentru instrucţiuni privind controlul capului de sudură, consultaţi manualul de instrucţiuni
pentru sistemul de control aplicabil.
5.1
Orificii pentru alarma de scurgere
ATENȚIE!
Există trei orificii pentru alarma de scurgere în capul de sudură prin frecare cu
element activ rotitor. În cazul în care apa picură sau curge din oricare aceste orificii,
există o scurgere internă periculoasă în capul de sudură, iar operaţia de sudură
trebuie oprită imediat! Nu reluaţi sudura înainte de verificarea şi repararea capului de
sudură de către un tehnician de service autorizat!
Nr. de serie 840-xxx-xxxx:
5.2
De la seria nr. 904-xxx-xxxx:
Funcţionarea la sarcină redusă
ATENȚIE!
La sarcină redusă sau în gol, rulmenţii din faţă şi din spate ai capului de sudură se vor
supraîncălzi, ceea ce va duce la reducerea semnificativă a duratei de viaţă! Prin
urmare, nu acţionaţi niciodată capul de sudură în gol pentru mai mult de 5 minute!
5.3
Zgomote în timpul funcţionării
NOTĂ!
Aveţi grijă la eventualele zgomote provocate de capul de sudură în timpul funcţionării!
Zgomotele pot fi simptome ale unui rulment uzat, care trebuie înlocuit. Instrucţiunile
pentru înlocuirea rulmenţilor din faţă şi din spate se găsesc în manualul de service.
0463 624 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 OPERARE
5.4
Schimbarea sculei de sudură
AVERTIZARE!
Mai multe părţi ale capului de sudură, de exemplu, scula de sudură şi axul, precum
şi piesa de prelucrat, care se încălzesc foarte puternic în timpul sudurii!
Utilizaţi echipament de protecţie personală atunci când atingeţi capul de sudură
după ce aţi sudat.
Pentru a schimba scula de sudură, procedaţi după cum urmează:
1.
2.
3.
Opriţi sistemul de răcire.
Amplasaţi un recipient de aproximativ 1 litru sub scula de sudură pentru a colecta
lichidul rezidual de răcire. Când capul de sudură este montat pe un robot, capul ar
putea fi poziţionat orizontal, pentru a preveni scurgerea lichidului de răcire.
Slăbiţi şurubul cu locaş hexagonal de pe suportul de sculă, fără a îndepărta şurubul.
ATENȚIE!
Ţineţi scula de sudură în timp ce slăbiţi şurubul astfel încât aceasta să nu
cadă şi să provoace daune personalului sau echipamentului!
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Scoateţi scula de sudură.
Când scula de sudură a fost îndepărtată din suportul de sculă, asiguraţi-vă că inelul
de etanşare este încă situat în partea din spate a sculei. Dacă inelul de etanşare nu
se află la capătul din spate al sculei de sudură, acesta a rămas blocat în suportul de
sculă şi trebuie îndepărtat manual!
Verificaţi ca noua sculă care urmează să fie montată să nu fie deteriorată şi să aibă
dimensiunea corectă pentru obiectul care urmează să fie sudat.
Vechea sculă de sudură conţine încă o cantitate oarecare de lichid de răcire. Turnaţi
cantitatea respectivă de lichid de răcire în scula care urmează să fie montată.
Verificaţi dacă inelul de etanşare este deteriorat. Dacă este necesar, utilizaţi un nou
inel de etanşare! Montaţi inelul de etanşare pe scula care urmează să fie montată.
Introduceţi noua sculă în suportul de sculă şi fixaţi-o fără strângere cu ajutorul
şurubului cu locaş hexagonal.
NOTĂ!
Fixaţi şurubul pentru a evita căderea din locaşul său, nu mai mult!
10. Pentru a comprima inelul de etanşare, deplasaţi mai întâi capul de sudură astfel încât
scula să fie amplasată deasupra punctului de presiune. Apoi deplasaţi scula în jos
spre punctul de presiune. Când scula atinge punctul de presiune, continuaţi până
când se ajunge la o forţă de 4-5 kN.
11. Strângeţi noua sculă utilizând şurubul cu locaş hexagonal.
12. Deschideţi sistemul lichidului de răcire şi verificaţi să nu existe scurgeri de apă.
0463 624 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 OPERARE
0463 624 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 ÎNTREŢINERE
6
ÎNTREŢINERE
NOTĂ!
Întreţinerea periodică este importantă pentru o funcţionarea sigură și fiabilă.
ATENȚIE!
Toate garanțiile asumate de către furnizor își pierd valabilitatea în cazul oricărei
încercări din partea clientului de a remedia eventualele defecțiuni ale produsului pe
parcursul perioadei de garanție.
6.1
Validarea capsulei dinamometrice
Se recomandă validarea preciziei capsulei dinamometrice la fiecare 12 luni. Pentru a valida
capsula dinamometrică aveţi nevoie de o capsulă dinamometrică suplimentară, care a fost
calibrată extern. Plasaţi capsula dinamometrică calibrată extern perpendicular pe capul de
sudură prin frecare cu element activ rotitor şi apăsaţi capul de sudură pe capsula
dinamometrică. Comparaţi valoarea din capsula dinamometrică calibrată extern cu valoarea
primită de la capul de sudură prin frecare cu element activ rotitor şi verificaţi dacă valoarea
primită se încadrează în toleranţa acceptată.
Dacă se constată că precizia este în afara intervalului de toleranţă acceptat, calibraţi capsula
dinamometrică conform instrucţiunilor din manualul de instrucţiuni al sistemului de control.
6.2
Înlocuirea rulmenţilor din faţă şi din spate
Durata de viaţă preconizată a rulmenţilor din faţă şi din spate în capul de sudură la sarcini
diferite este conformă specificaţiilor de mai jos. Înlocuiţi rulmenţii din faţă şi din spate în timp
util, înainte ca durata de viaţă preconizată să se sfârşească în funcţie de cazul real de
utilizare!
Sarcină (în direcţia Z)
Durată de viaţă preconizată a rulmentului
15 kN (sarcina maximă admisă)
Cel puţin 5000 h
10 kN (aplicaţii de tip robot)
10000-30000 h
NOTĂ!
La sarcină redusă sau în gol, rulmenţii din faţă şi din spate ai capului de sudură se vor
supraîncălzi, ceea ce va duce la reducerea semnificativă a duratei de viaţă! Prin
urmare, nu acţionaţi niciodată capul de sudură în gol pentru mai mult de 5 minute!
Instrucţiunile pentru înlocuirea rulmenţilor din faţă şi din spate se găsesc în manualul de
service.
0463 624 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
7 DEPANARE
7
DEPANARE
Simptome de defecţiune
Acţiuni
La motor
Motorul nu se învârte.
Verificaţi conexiunile electrice.
Verificaţi orice cod de eroare posibil la sistemul de control.
Turaţia motorului este incorectă Verificaţi setările de la sistemul de control.
Alarmă de temperatură
Opriţi motorul şi verificaţi ca unitatea de răcire să fie pornită
şi să existe suficient debit în sistemul de răcire.
Opriţi motorul şi verificaţi temperatura apei de răcire.
Răcire
Scurgeri din furtunuri
Verificaţi dacă clemele de prindere ale furtunurilor sunt bine
strânse şi dacă furtunurile sunt deteriorate.
Scurgeri la scula de sudură
Verificaţi ca inelul de etanşare să fie corect poziţionat la
capătul din spate al sculei şi să nu fie deteriorat.
Scurgeri la găurile pentru
Opriţi imediat sudura şi chemaţi un tehnician de service
alarma de scurgere (consultaţi autorizat! Există o scurgere internă periculoasă în capul de
capitolul „FUNCŢIONARE”)
sudură. Nu reluaţi sudura înainte de repararea capului de
sudură de către un tehnician de service autorizat!
La capsula dinamometrică
Capsula dinamometrică nu
răspunde.
Verificaţi conexiunile capsulei dinamometrice.
Capsula dinamometrică
prezintă o valoare incorectă,
adică precizia capsulei
dinamometrice este în afara
intervalului de toleranţă.
Verificaţi dacă există deteriorări la capsula dinamometrică
sau la cablul acesteia.
Contactaţi cel mai apropiat birou de asistenţă service
ESAB.
Calibraţi capsula dinamometrică pentru a readuce precizia
în limitele de toleranţă, conform instrucţiunilor pentru
sistemul de control respectiv.
Rulmenţi
Zgomot la rulmenţi
Opriţi sudura şi chemaţi un tehnician de service autorizat.
Unul sau ambii rulmenţi trebuie înlocuiţi.
Vibraţii de la rulmenţi
Opriţi sudura şi chemaţi un tehnician de service autorizat.
Unul sau ambii rulmenţi trebuie înlocuiţi.
Joc axial în rulment mai mare
de 0,03 mm.
Chemaţi un tehnician de service autorizat. Rulmentul
trebuie înlocuit.
ATENȚIE!
Nu acţionaţi niciodată capul de sudură la o sarcină foarte scăzută sau în gol pentru
mai mult de 5 minute! La funcţionarea în gol, rulmenţii se vor supraîncălzi şi se pot
deteriora.
0463 624 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
8 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service autorizat
de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca ESAB.
EWH 50 FSW a fost proiectat şi testat în conformitate cu standardul european şi
internaţional EN 60034-1. Unitatea de service care a efectuat lucrările de service sau de
reparaţii are obligaţia de a se asigura că produsul respectă în continuare standardele
menţionat.
Piesele de schimb şi consumabilele se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat
dealer ESAB; vizitaţi esab.com. Atunci când comandați, vă rugăm să specificați tipul de
produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în conformitate cu lista de
piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură livrarea corectă.
0463 624 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
SCHEMĂ
SCHEMĂ
0463 624 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering number Denomination
Type
0905 100 880
Friction stir welding head
0463 626 001
Lista pieselor de schimb
0463 625 001
Manual de service
0463 624 001
- 21 -
EWH 50 FSW
© ESAB AB 2019
ACCESORII
ACCESORII
0414 191 881
Unitatea de răcire OCE 2H
230 V, 50/60 Hz, monofazat
0414 231 880
Indicator de debit
0465 720 002
Agent de răcire ESAB gata pregătit (10
l/2,64 gal)
Utilizarea oricărui alt lichid de răcire decât cel
prescris ar putea deteriora echipamentul. În
cazul unei astfel de deteriorări, toate garanțiile
oferite de către ESAB își pierd valabilitatea.
0906 225 880
Set pentru furtunuri
Flanşă adaptoare
Contactaţi cel mai apropiat birou de asistenţă
vânzări ESAB pentru a solicita informaţii cu
privire la flanşa adaptoare pentru aplicaţia
specifică respectivă.
Tabloul de control
Contactaţi cel mai apropiat birou de asistenţă
vânzări ESAB pentru a solicita informaţii cu
privire la tabloul de control pentru sistemul de
control respectiv.
Unelte FSW
Contactaţi cel mai apropiat birou de asistenţă
vânzări ESAB pentru a solicita informaţii, în
funcţie de grosimea materialului şi a aliajului
din materialul care urmează să fie sudat.
0463 624 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
ACCESORII
0463 624 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising