ESAB | ESAB SAVAGE A40 Welding Helmet | Instruction manual | ESAB ESAB SAVAGE A40 Welding Helmet Instrukcja obsługi

ESAB ESAB SAVAGE A40 Welding Helmet Instrukcja obsługi
SAVAGE A40
PRZYŁBICA SPAWALNICZA
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
Ręczny numer: 0-5580PL
Data nowelizacji: 10/10/2019
Numer wersji: AB
Język: POLSKIE
OSTRZEŻENIE
!
Przed rozpoczęciem montażu, obsługi lub prac serwisowych należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję oraz procedury bezpieczeństwa pracodawcy.
Podczas, gdy informacje zawarte w tej Instrukcji reprezentują najlepszą wiedzę producenta, producent
nie bierze na siebie odpowiedzialności za jego stosowanie.
SAVAGE A40 Spawacz kask ochronny
Instrukcja obsługi Number 0-5580PL
Opublikowana przez:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd.
Denton, TX 76208
(940) 566-2000
www.esab.eu
Prawo autorskie 2019 by ESAB.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tego opracowania w całości lub w części bez pisemnego zezwolenia wydawcy jest zabronione.
Wydawca nie przyjmuje i niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody każdej części spowodowane
jakimkolwiek błędem lub pominięciem treści zawartej w niniejszej instrukcji, bez względu na to, czy wynika ono z niedbalstwa,
czy też z przypadkowych i innych przyczyn.
Data pierwszego wydania: 15/09/2019
Data nowelizacji: 10/10/2019
Zapisz następujące informacje dla celów gwarancyjnych:
Gdzie zakupiono:_______________________________
Data zakupu:__________________________________
SPIS TREŚCI
SAVAGE A40 INSTRUKCJA OBSŁUGI................................................................................ 1
Informacje.................................................................................................................................................................. 1
Wymiana Zewnętrznej Soczewki Chroniącej przed Odpryskami:................................................................................ 1
Zakres zastosowań:..................................................................................................................................................... 2
Obsługa...................................................................................................................................................................... 2
Obsługa i konserwacja................................................................................................................................................ 2
Wydajność ................................................................................................................................................................. 2
Jak ustawić stopień zaciemnienia............................................................................................................................... 2
Przełączanie trybu mielenia/tryb spawania................................................................................................................ 3
Przed użyciem filtra:................................................................................................................................................... 3
Zakres zastosowań SAVAGE A40.................................................................................................................................. 3
Ustawianie opóźnienia............................................................................................................................................... 3
Części zamienne SAVAGE A40..................................................................................................................................... 3
Testowanie filtra:........................................................................................................................................................ 3
Etykiety certyfikacyjne i kontrolne ............................................................................................................................. 4
Wyjaśnienie oznakowania ADF:.................................................................................................................................. 4
SAVAGE A40 Instrukcja Obsługi
Instrukcja dla przyłbic spawalniczych SAVAGE A40 chroniących spawacza, zgodnych z par. 1.4 Załącznika II przepisów WE.
Przyłbice spawalnicze SAVAGE A40 są produktami najwyższej jakości, które przyczyniają sie do poprawy komfortu i bezpieczeństwa spawacza. Przyłbice SAVAGE A40 mogc1 byt stosowane wył,pnie do spawania lukowego. Poniższa tabela przedstawia jak wybrać najbardziej odpowiedni stopień przyciemnienia filtra:
Metoda spawania lub powiązany
proces
Ręczne elektrodowe
Ręczne elektrodą rdzeniową
Elektrodą dotykowaą z rdzeniem
MIG / w osłonie gazu obojętnego argonu (Ar/He)
Stale, stale stopowe,
Miedz i jej stopy itp.
MIG / w osłonie gazu obojętnego –
argonu (Ar/He)
Aluminium, miedz, nikiel i inne stopy
TIG / elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego argonu (Ar/H2) (Ar/He)
Wszystkie metale spawalne takie jak: stale, aluminium, miedź,
nikiel i ich stopy
MAG / w osłonie gazu aktywnego (Ar/CO2O2) (Ar/CO2 /He/H2)
Stal konstrukcyjna, stal hartowana i odpuszczona, stal chromowoniklowa,
stal chromowa i inne stale stopowe
Łukowe ze sprężonym powietrzem
(Łączenie za pomocą stapiania) elektrody węglowe (O2)
żłobienie tlenowe ze sprężonym powietrzem (O2)
Cięcie plazmowe (cięcie termiczne)
Wszystkie spawalne metale, zob. WIG
Gaz wewnętrzny i osłonowy: argon (Ar/H2) (Ar/He)
Cięcie plazmowe (cięcie termiczne)
Spawanie mikroplazmowe
Gaz wewnętrzny i osłonowy: argon (Ar/H2) (Ar/He)
W zależności od warunków użytkowania, może być zastosowany następny najwyższy lub następy ny najniższy poziom
ochrony.
Zaciemnione pola oznaczają obszary, w których dany proces nie może być stosowany.
Informacje
Przyłbice spawalnicze SAVAGE A40 zapewniają niezawodna ochronę oczu podczas spawania łukowego. Gwarantują stała
ochronę przed promieniami UV / IR, wysoka temperatura i iskrami w każdym zakresie, od jasnego do ciemnego. Filtry ochronne przyłbic SAVAGE A40 zostały zaprojektowane, aby zapobiegać uszkodzeniom oczu spowodowanym spawaniem łukowym.
Nigdy nie patrz gołym okiem na promienie łuku podczas zajarzania. Mozę to wywołać bolesne zapalenie rogówki oraz nieodwracalne uszkodzenie soczewek prowadzące do zaćmy.
Przyłbice spawalnicze SAVAGE A40 pozwalają spawaczowi widzieć miejsce zajarzania łuku o wiele dokładniej, co zaoszczędzą
du o czasu. Przyłbica nie musi być podnoszona i opuszczana podczas spawania, obie ręce są wolne, a ponieważ przyłbice są
lekkie, zmęczenie jest mniejsze.
Wymiana Zewnętrznej Soczewki Chroniącej przed Odpryskami:
Upewnij sie, ze przyłbica wyposażona jest w Zewnętrzną Soczewkę Ochronna (przed filtrem na zewnątrz przyłbicy) oraz
Wewnętrzną Soczewkę Ochronna (za filtrem po wewnętrznej stronie przyłbicy). Te soczewki muszą zostać wymienione jeżeli
pękną, zostaną uszkodzone lub pokryte ilością odprysków ograniczającą odpowiednia widoczność. Wewnętrzne i Zewnętrzne
Soczewki Ochronne są materiałami zużywalnym i muszą być regularnie zastępowane certyfikowanymi przez ESAB (znakiem
CE) częściami zamiennymi dla SAVAGE A40
Przed pierwszym użyciem przyłbicy SAVAGE A40 folie ochronne muszą zostać zdjęte z Przedniej Soczewki Chroniącej przed
Odpryskami (rysunek 1). Folii tych nie da sie zdjąć z Przedniej Soczewki po jej założeniu. Poniżej znajdują sie instrukcje demontażu soczewek ochronnych.
Rysunek 1
1
Obsługa i konserwacja
Należy uważać, żeby nie upuścić przyłbicy SAVAGE A40. Nie
należy umieszczać ciężkich przedmiotów (młotków, itp.) na
lub wewnątrz przyłbicy, aby nie uszkodzić filtra elektrooptycznego.
Zawsze upewnij sie, że przyłbica wyposażona jest w
zewnętrzną i wewnętrzną soczewkę ochronna (przed filtrem
na zewnątrz oraz za filtrem wewnątrz). Soczewki ochronne
muszą zostać wymienione, jeżeli ulegną jakiemukolwiek
uszkodzeniu (zob. na następnej stronie). Są one materiałami zużywalnymi i powinny być regularnie sprawdzane i
wymieniane.
Podczas wymiany soczewek ochronnych należy wyczyścić
filtr. Możną to zrobić, w jeden z poniższych sposobów:
• Przetrzeć czysta, sucha szmatka.
• Wyczyścić czysta, miękka tkanina nasączona czystym
alkoholem.
• Wyczyścić przemysłowym środkiem dezynfekującym.
• Jeżeli filtr spawalniczy stosowany jest prawidłowo nie
wymaga on dalszej obsługi w czasie okresu eksploatacji.
Jeżeli konieczna jest wymiana filtra w przyłbicy spawalniczej
SAVAGE A40 należy stosować wyłącznie certyfikowane
produkty (posiadające znaki DIN-CE). Zalecamy stosowanie
filtrów spawalniczych ESAB we wszystkich kaskach SAVAGE
A40.
Sam filtr nie zawiera żadnych specjalnych lub toksycznych
substancji i można go utylizować jak wszystkie inne Urządzenia elektroniczne.
Rysunek 2
Wkładanie i usuwanie nowych soczewek ochronnych:
Aby wstawić nowa zewnętrzną soczewkę ochronna ➃,
filtr musi zostać ściągnięty. Należy najpierw odkręcić dwie
śruby zabezpieczające ➇ wewnątrz przyłbicy ➀, a następnie wyciągnąć stara soczewkę i wstawić nowa, a na nią
nałożyć ramkę uszczelniająca ➅, filtr samościemniający ➆,
wewnętrzną soczewkę ochronna ➄, następnie ramkę zabezpieczającą ADF ➇ i na końcu należny z powrotem przykręcić
dwie śruby zabezpieczającą (zob. rysunek 2).
Zakres zastosowań:
Przyłbice spawalnicze SAVAGE A40 mogą być wykorzystywane do następujących zastosowań:
•
Spawanie elektrodowe
•
MIG
•
Mag
•
TIG (>=5A)
Nie nadają sie one do stosowania z systemami laserowymi i do spawania acetylenowo-tlenowego (gazowego).
Nie wolno wykorzystywać ich do zastosowan innych niż
spawanie. Nigdy nie mogą być stosowane jako okulary
słoneczne podczas prowadzenia pojazdu, ponieważ może to
doprowadzić do nieprawidłowej identyfikacji koloru światłą
na sygnalizatorze. Zastosowane filtry spawalnicze działają
doskonale przy skrajnie słabym jak i bardzo silnym świetle
słonecznym.
Wydajność
Aby umożliwić prawidłowe działanie filtra, obydwa sensory
znajdujące sie przed filtrem muszą być odsłonięte. Tylko
wtedy filtr przełącza sie do stanu ciemnego w momencie
zajarzenia luku lub do stanu jasnego w momencie jego
wygaszenia. W momencie zatrzymania spawania lukowego,
filtr przełącza sie w stan jasny.
Jak ustawić stopień zaciemnienia
Obsługa
W przyłbicy SAVAGE A40 stopień zaciemnienia ustawia sie
kręcąc pokrętłem na zewnątrz przyłbicy (poz. 1)
Najbardziej odpowiednie ustawienie można odczytać z
tabeli podanej w niniejszej instrukcji lub uzyskać na podstawie własnego doświadczenia. Ustawienia tego można
również dokonać ręcznie podczas spawania
Dopasowywanie nagłowią:
Przyłbice SAVAGE A40 wyposażone są w wygodne nagłowię,
które może być ustawiane na trzy różne sposoby.
Push i Move "wysokość głowy"
Regulacja wzdłużna
Regulacja prowizji
Push i Turn
"rozmiar głowy"
Rysunek 4
Kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara = ciemniej
Kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
= jaśniej
Rysunek 3
2
Przełączanie trybu mielenia/tryb
spawania
Testowanie filtra:
Przed użyciem przyłbica spawalnicza z automatycznym
samo-ściemniającym filtrem (ADF) powinna zostać sprawdzona według następującej procedury:
1.
Sprawdź czy zewnętrzne soczewki ochronne sa czyste
i czy umożliwiają dobra widoczność.
2.
Sprawdź czy czujniki sa przykryte w jakikolwiek
sposób i czy są czyste.
W modelu SAVAGE A40 Wymień tryb spawania i mielenia,
naciskając pokrętło na gałce cienia na zewnątrz kasku.
W trybie spawania, naciskając pokrętło i przytrzymać przez
2 sekundy. Tryb zostanie zmieniony ze spawania na grind.
Zielone światło grind będzie migać (poz. 4)
W trybie mielenia, naciskając pokrętło i przytrzymując
przez 2 sekundy. Tryb zostanie zmieniony z grind na spawanie. Zielone światło grind przestanie migać (poz. 4)
Jeżeli powyższe czynności zostały wykonane można przystąpić do testowania samo-ściemniającego filtra ADF.
Ustaw zewnętrzne pokrętło ściemniające na najciemniejsze
ustawienie do punktu 13 i ustaw czułość na najwyższą
wartość (obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Następnie skieruj czujnik w kierunku źródła światła, np.
żyrandola, lampy itp. Filtr ADF powinien przełączyć się w
stan zaciemnienia (bądź świadomy, że gdy filtr ADF był
przechowywany w zaciemnionym miejscu to może zaistnieć
konieczność wystawienia go na działania silnego źródło
światła na ok. 20 minut, aby go zasilić, jeśli po 20 minutach
dalej nie ma żadnej reakcji wówczas jest to problem z
czujnikiem). Kiedy filtr jest w stanie zaciemnienia możesz
sprawdzić czy odchylenia zaciemnienia działają właściwie,
po prostu przekręć gałkę zaciemnienia przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara. Zaciemnienie powinno być mniejsze.
Jeśli zaciemnienie śle nie zmienia, wówczas występuje
problem z odchyleniem zaciemnienia.
Aby przetestować funkcję opóźnienia ustaw opóźniania
na maksymalną wartość. Następnie odsuń filtr od źródła
światła, po upływie 1 sekundy powinien wrócić do stanu
jaśniejszego. Następnie ustaw opóźniania na minimalną
wartość i powtórz cały proces. Czas powrotu do stanu
jaśniejszego powinien wynosić ok. 0.1 sekundy. Jeśli filtr
nie reaguje w tan sposób, wówczas występują problem z
funkcją opóźniania.
Testowania czułości. Ustaw czułość na minimum, skieruj
filtr ADF w stronę źródła światła którego używałeś do testowania poprzednich funkcji (jeśli filtr przechodzi w stan zaciemniania, to odsuwaj go tak długo, aż się rozjaśni). Powoli
przekręć czułość zgodnie ze ruchem wskazówek zegara, do
momentu aż filtr przejdzie w stan zaciemnienia (jeśli nic się
nie dzieje, to zbliżaj do źródła światła aż zareaguje), Jeśli filtr
ADF nie reaguje, wówczas występuje problem z czujnikami
światła.
Jeśli którakolwiek z powyższych funkcji nie działa, to nie
używaj przyłbicy, lecz jak najszybciej skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem firmy ESAB.
Przed użyciem filtra:
Zalecamy następujące korekty:
• Przekręć pokrętło czułości w kierunku wskazówek
zegara do maksymalnego położenia (poz. 2). W zależności od otaczającego światła, filtr przełączy się do
stanu ciemnego lub zacznie migać (jeżeli otaczające
światło jest bardzo słabe, filtr może nie przełączyć się
w stan ciemny).
• Przekręć z powrotem pokrętło czułości (poz. 2) do
momentu, gdy filtr przełączy się do stanu jasnego.
• Teraz filtr jest ustawiony na optymalną czułość (dla
otaczającego światła).
Zakres zastosowań SAVAGE A40
Wszystkie rodzaje spawania łukowego za wyjątkiem TIG<5A.
Dostępne stopnie zaciemniania: 9-13 (poz. 1).
Ustawianie opóźnienia
Opóźnienie rozjaśniania może być ustawione ręcznie
pokrętłem opóźnienia (poz. 3) od rozjaśniania szybkiego
(0,1 sek.), kręcąc do oporu w kierunku wskazówek zegara,
do rozjaśniania powolnego (1,0 sek.) kręcąc do oporu w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Części zamienne SAVAGE A40
Artykuły bez numeru części nie są dostępne jako części
zamienne.
Nr
Nr Części
Opis
1
0700000480
SAVAGE A40 9-13 czarny
1
0700000481
SAVAGE A40 9-13 żółty
2
0700000483
Przekładnia głowicy ESAB
3
0700000414
Zespół potu
4
0700000010
Przednia osłona obiektywu
5
0700000482
Wewnętrzna soczewka pokrywy
6
0700000418
Podstawka podajnika ADF
7
0700000419
Uchwyt obiektywu ze wkrętem
!
3
OSTRZEŻENIE
Filtry samościemniające zainstalowane w
przyłbicach SAVAGE A40 nie są wodoodporne i nie będą funkcjonowały prawidłowo po
kontakcie z woda.
Przyłbice spawalnicze i filtry, odporne są tylko
na ograniczone temperatury. Nie należy ich
umieszczać w pobliżu otwartego ognia lub
gorących obszarów roboczych, itp.
Zakres temperatur działania filtra elektronicznego wynosi od minut 10º do plus 65º C.
Materiały, które mogą wejść w kontakt ze
skóra użytkownika mogą wywołać u niektórych osób reakcje alergiczna.
Etykiety certyfikacyjne i kontrolne
Europejskiego znaku zgodności.
Potwierdza to, że wyrób spełnia wymagania rozporządzenia PPE 2016/425
ANSI Z87.1
AS/NZS
EN379:2003+A1:2009
CSA Z94.3
EN 175:1997
NOTYFIKOWANA
EN166 B:2002
ECS GMBH
NOTYFIKOWANA
NUMER REJESTRACYJNY: 18
ECS GMBH
ECS GmbH
NUMER REJESTRACYJNY: 18
Obere Bahnstrasse 74
ECS GmbH
73431 Aalen
Obere Bahnstrasse 74
Germany
73431 Aalen
Germany
Wyjaśnienie oznakowania ADF:
CE 4/9-13 ESAB 1/1/1/2/379
4-numer skali stanu oświetlenia
9-najlżejszy numer skali stanu ciemnego
13 — Liczba najciemniejszych
Stanów skali ESAB-produkcja identyfikacja
1-Klasa optyczna
2-Dyfuzja klasy lekkiej
1-zmienność w klasie przepuszczalności świetlnej
2-kąt klasyfikacji zależności
379-liczba standardowych
ESAB AB Lindholmsallén 9
Box 8004 402 77 Gothenborg Sweden
Tel: +46 (0) 31 50 90 00
www.esab.com
ESAB AB wyznaje politykę ciągłego dążenia do poprawy. W związku z tym, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
i ulepszeń w naszych produktach bez wcześniejszego zawiadomienia.
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising