ESAB | Mig 4004i Pulse | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Pulse Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB Mig 4004i Pulse Εγχειρίδιο χρήστη
Aristo®
Mig 4004i Pulse
380 -460 V
Οδηγίες χρήσεως
0463 431 301 GR 20190923
Valid for: serial no. 551, 704-xxx-xxxx
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ...................................................................................................
4
1.1
Σημασία συμβόλων ................................................................................
4
1.2
Προφυλάξεις ασφαλείας ........................................................................
4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................................
8
2.1
Εξοπλισμός.............................................................................................
8
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ....................................................................................
9
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ...........................................................................................
11
4.1
Θέση ........................................................................................................
11
4.2
Οδηγίες ανύψωσης ................................................................................
11
4.3
Παροχή δικτύου......................................................................................
11
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ................................................................................................
15
5.1
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου ...........................................................
16
5.2
Σύμβολα ..................................................................................................
16
5.3
Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής ...........
16
5.4
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πηγής ισχύος ..........................
17
5.5
Έλεγχος ανεμιστήρα..............................................................................
17
5.6
Θερμική προστασία ...............................................................................
17
5.7
Συσκευή μείωσης τάσης (VRD) .............................................................
17
5.8
Μονάδα τηλεχειρισμού ..........................................................................
18
5.9
Ανάδραση τάσης τόξου .........................................................................
18
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ................................................................................................
19
6.1
Έλεγχος και καθαρισμός .......................................................................
19
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.............................................................
20
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ..............................................................
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.................................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ....................................................................................
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ..............................................................................
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ .................................................................................................
22
23
24
25
26
2
5
6
7
8
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
0463 431 301
© ESAB AB 2019
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1.1
Σημασία συμβόλων
Όπως χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο: Σημαίνει Προσοχή!
Προσέξτε!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Δηλώνει άμεσο κίνδυνο, ο οποίος αν δεν αποφευχθεί, θα έχει ως
αποτέλεσμα άμεσο, σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Δηλώνει ενδεχόμενους κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν ως
αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Δηλώνει κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα ελαφρές
σωματικές βλάβες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν από τη χρήση, διαβάστε και κατανοήστε το
εγχειρίδιο οδηγιών και ακολουθήστε όλες τις ετικέτες, τις
πρακτικές ασφαλείας του εργοδότη και τα δελτία
δεδομένων ασφαλείας (SDS).
1.2
Προφυλάξεις ασφαλείας
Οι χρήστες του εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι
οποιοσδήποτε εργάζεται στον εξοπλισμό ή κοντά σε αυτόν τηρεί όλες τις σχετικές
προφυλάξεις ασφαλείας. Οι προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
που τίθενται για εξοπλισμό αυτού του τύπου. Οι ακόλουθες συστάσεις θα πρέπει να
τηρούνται επιπλέον των πρότυπων κανονισμών που έχουν εφαρμογή στον τόπο εργασίας.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει πλήρη
γνώση της λειτουργίας του εξοπλισμού. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί
να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό
του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1.
2.
Όποιος χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με:
○ τον χειρισμό του
○ τη θέση των στοπ έκτακτης ανάγκης
○ τη λειτουργία του
○ τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας
○ τις λειτουργίες συγκόλλησης και κοπής ή τις υπόλοιπες λειτουργίες του
εξοπλισμού
Ο χειριστής θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι:
○ κανένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν βρίσκεται μέσα στην περιοχή
εργασίας του εξοπλισμού κατά την εκκίνησή του
○ κανένα πρόσωπο δεν είναι απροστάτευτο όταν ανάβει το τόξο ή όταν ξεκινά η
εργασία με τον εξοπλισμό
0463 431 301
-4-
© ESAB AB 2019
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
3.
4.
5.
Η θέση εργασίας πρέπει:
○ να είναι κατάλληλη για την αποσκοπούμενη χρήση
○ να μην είναι εκτεθειμένη σε ρεύματα αέρα
Προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας:
○ Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας,
όπως γυαλιά ασφαλείας, πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας
○ Μην φοράτε χαλαρά αξεσουάρ, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, κ.λπ.,
που μπορούν να πιαστούν ή να προκαλέσουν εγκαύματα
Γενικές προφυλάξεις:
○ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεδεμένο ασφαλώς
○ Εργασίες σε εξοπλισμό υψηλής τάσης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από
ειδικευμένο ηλεκτρολόγο
○ Ο κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να φέρει σαφή επισήμανση και
να βρίσκεται σε προσιτή θέση
○ Η λίπανση και η συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να διεξάγονται κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η συγκόλληση και η κοπή με τόξο μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς και
σε άλλα άτομα. Λαμβάνετε προφυλάξεις κατά τη συγκόλληση ή την κοπή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - μπορεί να είναι θανατηφόρα
•
•
•
•
Εγκαταστήστε και γειώστε τη μονάδα σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.
Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα εξαρτήματα ή ηλεκτρόδια με γυμνό δέρμα,
υγρά γάντια ή υγρά ρούχα.
Χρησιμοποιήστε μονωτικά μέσα για προστασία από το αντικείμενο
εργασίας και τη γείωση.
Βεβαιωθείτε ότι η θέση εργασίας είναι ασφαλής
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - μπορεί να είναι επικίνδυνα για την
υγεία
•
•
•
Οι συγκολλητές που έχουν βηματοδότες θα πρέπει να συμβουλευτούν το
γιατρό τους πριν από τη συγκόλληση. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ)
μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία ορισμένων βηματοδοτών.
Η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να έχει άλλες επιπτώσεις
στην υγεία που είναι άγνωστες.
Οι συγκολλητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις ακόλουθες διαδικασίες για
να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία:
○ Δρομολογήστε τα καλώδια ηλεκτροδίου και εργασίας μαζί στην ίδια
πλευρά του σώματός σας. Στερεώστε τα με μία ταινία όπου είναι
δυνατό. Μην τοποθετείτε το σώμα σας μεταξύ της τσιμπίδας και των
καλωδίων εργασίας. Μην τυλίγετε το καλώδιο της τσιμπίδας ή το
καλώδιο εργασίας γύρω από το σώμα σας. Διατηρήστε την πηγή
ρεύματος συγκόλλησης και τα καλώδια όσο γίνεται πιο μακριά από το
σώμα σας.
○ Συνδέστε το καλώδιο εργασίας στο αντικείμενο εργασίας όσο γίνεται
πιο κοντά στην περιοχή όπου γίνεται συγκόλληση.
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ – Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία
•
•
0463 431 301
Κρατήστε το κεφάλι σας έξω από τις αναθυμιάσεις.
Χρησιμοποιήστε εξαερισμό, εξαγωγή στο τόξο ή και τα δύο, για να
απομακρύνετε τις αναθυμιάσεις και τα αέρια από τη ζώνη αναπνοής σας
και την περιοχή γενικά.
-5-
© ESAB AB 2019
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ – Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια
και έγκαυμα στο δέρμα
•
•
Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιήστε τη σωστή μάσκα
συγκόλλησης και φακούς με φίλτρο και φορέστε προστατευτικό ρουχισμό.
Προστατέψτε τους παρευρισκομένους με κατάλληλα χωρίσματα ή
παραπετάσματα.
ΘΟΡΥΒΟΣ – Ο υπερβολικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
ακοή
Προστατέψτε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιήστε ωτασπίδες ή άλλο μέσο
προστασίας της ακοής.
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς
•
•
•
Διατηρήστε όλες τις πόρτες, τους πίνακες και τα καλύμματα κλειστά και
στερεωμένα. Αναθέτετε μόνο σε πιστοποιημένα άτομα να αφαιρούν
καλύμματα για συντήρηση και επίλυση προβλημάτων, όταν χρειάζεται.
Τοποθετήστε ξανά τους πίνακες ή τα καλύμματα και κλείστε τις πόρτες,
όταν τελειώσει η συντήρηση και προτού ξεκινήσετε τον κινητήρα.
Σταματήστε τον κινητήρα προτού εγκαταστήσετε ή συνδέσετε τη μονάδα.
Κρατήστε τα χέρια σας, τα μαλλιά σας, τον χαλαρό ρουχισμό ή τα εργαλεία
μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
•
•
Οι σπινθήρες (πιτσιλίσματα) μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πλησίον εύφλεκτα υλικά.
Μην χρησιμοποιείτε κλειστά δοχεία.
ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - Τα εξαρτήματα μπορεί να καίνε
•
•
•
Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα με γυμνά χέρια.
Αφήστε τα να κρυώσουν προτού πραγματοποιήσετε εργασίες στον
εξοπλισμό.
Για να χειριστείτε καυτά εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα
εργαλεία ή/και μονωμένα γάντια συγκόλλησης για την αποφυγή
εγκαυμάτων.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για συγκόλληση με τόξο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην χρησιμοποιείτε την πηγή ρεύματος για ξεπάγωμα παγωμένων σωλήνων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε
οικιστικές περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος γίνεται από το δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης.
Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες
ως προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας του εξοπλισμού class A, εξαιτίας
αγόμενων ή ακτινοβολούμενων παρενοχλήσεων.
0463 431 301
-6-
© ESAB AB 2019
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε
εγκατάσταση ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/ΕΚ
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για την εφαρμογή της
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός
εξοπλισμός που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του
πρέπει να απορρίπτεται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της
λήψης πληροφοριών σχετικά με τους εγκεκριμένους
σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο της ESAB.
Η ESAB διαθέτει μεγάλη ποικιλία παρελκόμενων συγκόλλησης και μέσων ατομικής
προστασίας για αγορά. Για πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες, επικοινωνήστε
με τον τοπικό αντιπρόσωπο της ESAB ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
0463 431 301
-7-
© ESAB AB 2019
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πηγή τροφοδοσίας Mig 4004i Pulse σε συνδυασμό με τα U6, U82 ή MA25 Pulse
παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο πολλαπλής επεξεργασίας που υποστηρίζει τρόπους
συγκόλλησης MMA, TIG, MIG/MAG και MIG με παλμούς.
Η πηγή τροφοδοσίας προορίζεται για χρήση με τη μονάδα τροφοδότησης σύρματος Feed
3004/4804 ή YardFeed 2000 και τη μονάδα ψύξης COOL 1. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις μονάδες τροφοδότησης και τη μονάδα ψύξης, ανατρέξτε στα εγχειρίδια
οδηγιών.
Παρελκόμενα της ESAB για το προϊόν μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο
"ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ" σε αυτό το εγχειρίδιο.
2.1
Εξοπλισμός
Η πηγή ρεύματος συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
•
•
καλώδιο επιστροφής 5 m με σφιγκτήρα γείωσης
εγχειρίδιο οδηγιών για την πηγή ρεύματος συγκόλλησης
0463 431 301
-8-
© ESAB AB 2019
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Mig 4004i Pulse
Τάση δικτύου
380-460 V, ±10%, 3~ 50/60 Hz
Παροχή ρεύματος Sscmin
5,8 MVA
Πρωτεύον ρεύμα Imax
28 A
Ισχύς χωρίς φορτίο
57 W
Περιοχή ρύθμισης (DC)
MIG/MAG
16 A / 14,8 V - 400 A / 34 V
MMA
16 A / 20,6 V - 400 A / 36 V
TIG
4 A / 10,2 V - 400 A / 26 V
Επιτρεπόμενο φορτίο με MIG/MAG
60 % κύκλου εργασίας
400 A / 34,0 V
100% κύκλου εργασίας
300 A / 29,0 V
Επιτρεπόμενο φορτίο με MMA
60 % κύκλου εργασίας
400 A / 36,0 V
100% κύκλου εργασίας
300 A / 32,0 V
Επιτρεπόμενο φορτίο κατά τη συγκόλληση TIG
60 % κύκλου εργασίας
400 A / 26,0 V
100% κύκλου εργασίας
300 A / 22,0 V
Συντελεστής ισχύος στη μέγιστη
ένταση ρεύματος
0,95
Απόδοση στη μέγιστη ένταση
ρεύματος
89,5 %
Τάση ανοιχτού κυκλώματος
55 V
Θερμοκρασία λειτουργίας
-10 έως 40 °C (14 έως 104 °F)
Θερμοκρασία μεταφοράς
-20 έως 55 °C (-4 έως 131 °F)
Συνεχής πίεση ήχου σε
περίπτωση λειτουργίας χωρίς
φορτίο
<70 dB (A)
Διαστάσεις μ × π × υ
613 × 257 × 445 mm (24,0 × 10,1 × 17,5'')
Βάρος
48 kg (106 lb)
Κατηγορία μόνωσης
H
Κατηγορία περιβλήματος
IP23
Κατηγορία εφαρμογής
Παροχή δικτύου, Ssc ελάχ.
Ελάχιστη ισχύς βραχέως κυκλώματος στο δίκτυο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3-12.
Κύκλος εργασίας
Ο κύκλος εργασίας αναφέρεται στον χρόνο, ως ποσοστό χρονικού διαστήματος δέκα λεπτών,
κατά τον οποίο μπορείτε να συγκολλήσετε ή να κόψετε με συγκεκριμένο φορτίο χωρίς
υπερφόρτιση. Ο κύκλος εργασίας ισχύει για 40 °C / 104 °F ή χαμηλότερη θερμοκρασία.
0463 431 301
-9-
© ESAB AB 2019
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατηγορία περιβλήματος
Ο κωδικός IP δηλώνει την κατηγορία περιβλήματος, δηλαδή το βαθμό προστασίας έναντι
διείσδυσης σταθερών αντικειμένων ή νερού.
Ο εξοπλισμός που επισημαίνεται με την ένδειξη IP23 προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους.
Κατηγορία εφαρμογής
Το σύμβολο
δείχνει ότι η πηγή ρεύματος είναι σχεδιασμένη για χρήση σε περιοχές με
αυξημένο ηλεκτρικό κίνδυνο.
0463 431 301
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται από επαγγελματία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Σε οικιακό περιβάλλον αυτό το
προϊόν μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολή. Είναι ευθύνη του χρήστη να λάβει
επαρκείς προφυλάξεις.
4.1
Θέση
Τοποθετήστε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης έτσι ώστε να μην φράζονται οι είσοδοι και
έξοδοι του αέρα ψύξης.
4.2
Οδηγίες ανύψωσης
4.3
Παροχή δικτύου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Απαιτήσεις παροχής ρεύματος
Ο παρών εξοπλισμός είναι σύμφωνος με το πρότυπο IEC 61000-3-12, υπό την
προϋπόθεση ότι η ισχύς του βραχυκυκλώματος Sscmin είναι ίση με ή μεγαλύτερη από
την τιμή που δίδεται στα τεχνικά στοιχεία για το σημείο διεπαφής μεταξύ της παροχής
του χρήστη και του δημοσίου δικτύου. Είναι ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης ή του
χρήστη του εξοπλισμού να διασφαλίσει, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου
διανομής εάν χρειαστεί, ότι ο εξοπλισμός έχει συνδεθεί μόνο σε παροχή με ισχύ
βραχυκυκλώματος μεγαλύτερη από ή ίση με την τιμή Sscmin. Ανατρέξτε στα ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ που θα βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα.
0463 431 301
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η πηγή ρεύματος μπορεί να τροφοδοτηθεί από γεννήτρια. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της ESAB.
Ελέγξτε εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τη σωστή τάση παροχής ρεύματος δικτύου και
εάν προστατεύεται με το σωστό μέγεθος ασφάλειας. Πρέπει να γίνεται προστατευτική
σύνδεση με γείωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
A. Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών
με στοιχεία σύνδεσης παροχής
Συνιστώμενα μεγέθη ασφαλειών και ελάχιστες διατομές καλωδίων
Mig 4004i Pulse
Τάση δικτύου
380-460 V, +/- 10%, 3~50/60 Hz
Διατομή καλωδίου
τροφοδοσίας από το δίκτυο
4G4 mm2
Ρεύμα φάσης Ieff Uin 380 V
20 A
Ασφάλεια προστασίας από
υπέρταση
20 A
Ασφάλεια υπερροής MCB
Τύπου C
25 A
Ρεύμα φάσης Ieff Uin 400 V
19,2 A
Ασφάλεια προστασίας από
υπέρταση
20 A
Ασφάλεια υπερροής MCB
Τύπου C
25 A
Ρεύμα φάσης Ieff Uin 415 V
18 A
Ασφάλεια προστασίας από
υπέρταση
20 A
Ασφάλεια υπερροής MCB
Τύπου C
20 A
Ρεύμα φάσης Ieff Uin 440 V
17,6 A
Ασφάλεια προστασίας από
υπέρταση
20 A
Ασφάλεια υπερροής MCB
Τύπου C
20 A
Ρεύμα φάσης Ieff Uin 460 V
17 A
0463 431 301
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Mig 4004i Pulse
Ασφάλεια προστασίας από
υπέρταση
20 A
Ασφάλεια υπερροής MCB
Τύπου C
20 A
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Οι διατομές του καλωδίου τροφοδοσίας από το δίκτυο και τα μεγέθη ασφαλειών που
αναφέρονται παραπάνω είναι σύμφωνα με τους σουηδικούς κανονισμούς. Για άλλες
περιοχές, τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να είναι κατάλληλα για την εκάστοτε χρήση
και να πληρούν τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
Εγκατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας από το δίκτυο
Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδότησης χρειάζεται αλλαγή, η σύνδεση γείωσης στην
πλάκα βάσης πρέπει να είναι σωστή. Στις παραπάνω εικόνες μπορείτε να δείτε πώς να
αφαιρέσετε τον πλευρικό πίνακα και να εγκαταστήσετε το καλώδιο δικτύου. Κανένα άλλο
καλώδιο δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε αυτό το σημείο σύνδεσης.
0463 431 301
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οδηγίες σύνδεσης 0465 152 883
Οδηγίες σύνδεσης 0465 152 884
Αριθμ. παραγγελίας πηγής
τροφοδοσίας
Προεπιλεγμένη ρύθμιση τάσης εισόδου
0465 152 883
400 V
Παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας και
βύσμα συνδεδεμένο.
0465 152 884
415 V
Παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας.
Σε περίπτωση που απαιτείται διαφορετική τάση δικτύου, το καλώδιο στην πλακέτα
τυπωμένου κυκλώματος πρέπει να μεταφερθεί στον σωστό ακροδέκτη (ανατρέξτε στην
παραπάνω εικόνα) και πρέπει να γίνει αλλαγή του καλωδίου δικτύου και του βύσματος
σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. Αυτή η εργασία πρέπει να γίνει από
άτομα που διαθέτουν τις κατάλληλες ηλεκτρολογικές γνώσεις. Η πηγή ρεύματος πρέπει να
αποσυνδεθεί από το δίκτυο τροφοδοσίας κατά την εκτέλεση αυτής της ενέργειας.
0463 431 301
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οι γενικοί κανονισμοί ασφαλείας για τον χειρισμό του εξοπλισμού βρίσκονται στο
κεφάλαιο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» αυτού του εγχειριδίου. Διαβάστε τους καλά πριν αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ασφαλίστε τον εξοπλισμό –
ιδιαίτερα όταν το έδαφος είναι
ανώμαλο ή έχει κλίση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Για να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη σύντομη παλμοδότηση Mig, τα
καλώδια συγκόλλησης και επιστροφής δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 m (33
ft).
0463 431 301
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5.1
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου
1. Αρνητικός ακροδέκτης συγκόλλησης:
Καλώδιο επιστροφής
2. Διακόπτης παροχής ρεύματος δικτύου ,
0/1
3. Σύνδεση για μονάδα τροφοδότησης
σύρματος ή μονάδα τηλεελέγχου
4. Ενδεικτική λυχνία LED, παροχή
ρεύματος ΕΝΕΡΓΗ
5.2
5. Ενδεικτική λυχνία LED, προστασία από
υπερθέρμανση
6. Θετικός ακροδέκτης συγκόλλησης:
Καλώδιο συγκόλλησης
7. Ασφάλεια (10 A) τάσης παροχής (42 V) για
τη μονάδα τροφοδοσίας
8. Καλώδιο τροφοδοσίας
Σύμβολα
Μονάδα τηλεελέγχου (2)
Υπερθέρμανση (3)
Παροχή ρεύματος
ΕΝΕΡΓΗ (4)
5.3
Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής
Η πηγή ρεύματος διαθέτει δύο εξόδους, έναν θετικό ακροδέκτη (+) και έναν αρνητικό
ακροδέκτη (-), για τη σύνδεση των καλωδίων συγκόλλησης και επιστροφής.
Συνδέστε το καλώδιο επιστροφής στον αρνητικό ακροδέκτη της παροχής ρεύματος.
Ασφαλίστε το σφιγκτήρα του καλωδίου επιστροφής στο αντικείμενο εργασίας και βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει καλή επαφή μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και της εξόδου για το καλώδιο
επιστροφής στην πηγή ρεύματος.
0463 431 301
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Συνιστώμενες τιμές μέγιστου ρεύματος για καλώδια σύνδεσης
Iμέγ.
Διατομή καλωδίων
Μήκος καλωδίων
70 mm2
2 - 35 m
(6,6 ft - 114,8 ft)
95 mm2
2 - 35 m
(6,6 ft - 114,8 ft)
450 A (κύκλος εργασίας 60%)
350 A (κύκλος εργασίας 100%)
550 A (κύκλος εργασίας 60%)
430 A (κύκλος εργασίας 100%)
Κύκλος εργασίας
Ο κύκλος εργασίας αναφέρεται στον χρόνο, ως ποσοστό χρονικού διαστήματος δέκα λεπτών,
κατά τον οποίο μπορείτε να συγκολλήσετε ή να κόψετε με συγκεκριμένο φορτίο χωρίς
υπερφόρτιση. Ο κύκλος δράσης ισχύει για 40°C (104°F).
5.4
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πηγής ισχύος
Θέστε την πηγή ισχύος σε λειτουργία στρέφοντας το διακόπτη (2) στη θέση "1".
Απενεργοποιήστε την πηγή ρεύματος γυρίζοντας το διακόπτη (2) στη θέση "0". Σε
περίπτωση μη κανονικής διακοπής της παροχής ρεύματος ή απενεργοποίησης της πηγής
ρεύματος με κανονικό τρόπο, τα στοιχεία της συγκόλλησης θα αποθηκεύονται έτσι, ώστε να
είναι διαθέσιμα την επόμενη φορά που η μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία.
5.5
Έλεγχος ανεμιστήρα
Η πηγή ρεύματος διαθέτει χρονοδιακόπτη ο οποίος διατηρεί τη λειτουργία των ανεμιστήρων
για 6,5 λεπτά μετά τη διακοπή της συγκόλλησης, οπότε η μονάδα μεταβαίνει σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας. Οι ανεμιστήρες ξεκινούν πάλι όταν αρχίζει εκ νέου η συγκόλληση.
Οι ανεμιστήρες λειτουργούν με μειωμένη ταχύτητα για ρεύματα συγκόλλησης έως 150 A και
με πλήρη ταχύτητα για υψηλότερα ρεύματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι ανεμιστήρες μπορεί να ξεκινήσουν οποιαδήποτε στιγμή για να προστατεύσουν την
πηγή ρεύματος από υπερθέρμανση.
5.6
Θερμική προστασία
Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης διαθέτει κύκλωμα προστασίας από υπερθέρμανση το οποίο
λειτουργεί εάν η εσωτερική θερμοκρασία γίνει πολύ υψηλή. Όταν συμβαίνει αυτό, το ρεύμα
συγκόλλησης μπλοκάρεται και στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος.
Το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση επαναφέρεται αυτόματα όταν η θερμοκρασία
υποχωρήσει στα κανονικά επίπεδα λειτουργίας.
5.7
Συσκευή μείωσης τάσης (VRD)
Η λειτουργία VRD διασφαλίζει ότι το κύκλωμα ανοικτής τάσης δεν θα υπερβεί τα 35 V όταν
δεν πραγματοποιείται συγκόλληση. Η λυχνία LED VRD ανάβει όταν η ενεργοποιηθεί η
λειτουργία VRD. Η λειτουργία VRD πρέπει να ενεργοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό
συντήρησης, μέσω του ESAT (Εργαλείο διαχείρισης λογισμικού της ESAB, ένα κιτ για τεχνικό
σέρβις που περιλαμβάνει λογισμικό διαχείρισης ρυθμίσεων, ενημερώσεις λογισμικού κ.λπ.).
Η λειτουργία VRD μπλοκάρεται όταν το σύστημα ανιχνεύει ότι έχει ξεκινήσει η συγκόλληση.
0463 431 301
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5.8
Μονάδα τηλεχειρισμού
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας τηλεελέγχου,
συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για τον πίνακα ελέγχου.
5.9
Ανάδραση τάσης τόξου
Για επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος συγκόλλησης, η ανάδραση τάσης τόξου
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Στη συγκόλληση MIG/MAG, η πηγή τροφοδοσίας
προετοιμάζεται ώστε να ανιχνεύει την τάση τόξου στη μονάδα τροφοδότησης σύρματος.
Προϋπόθεση για αυτήν τη λειτουργία είναι η χρήση της μονάδας τροφοδότησης σύρματος
της ESAB και ενός καλωδίου διασύνδεσης της ESAB! Αυτή η μέθοδος μέτρησης της τάσης
τόξου αντισταθμίζει την πτώση τάσης στο καλώδιο συγκόλλησης στη μονάδα τροφοδότησης
σύρματος. Με μια τσιμπίδα της ESAB που υποστηρίζει τη λειτουργία "TrueArcVoltage",
αντισταθμίζεται η πτώση τάσης έως και το άκρο επαφής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Οι εξωτερικές είσοδοι τάσης τόξου (οι κόκκινες και μαύρες πρίζες τύπου μπανάνα)
στο πίσω μέρος του επάνω κιβωτίου WeldCloud™ δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται, εκτός εάν ο εξοπλισμός έχει διαμορφωθεί για αυτήν τη
διαρρύθμιση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της ESAB.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Για αντιστάθμιση της πτώσης τάσης στο καλώδιο επιστροφής, η πηγή τροφοδοσίας
μπορεί να διαμορφωθεί (από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της ESAB) για
χρήση εξωτερικού σύρματος ανίχνευσης τάσης τόξου από το αντικείμενο εργασίας.
0463 431 301
- 18 -
© ESAB AB 2019
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μόνο τα άτομα που έχουν κατάλληλες γνώσεις ηλεκτρολογίας (εξουσιοδοτημένο
προσωπικό) επιτρέπεται να αφαιρούν το κάλυμμα του προϊόντος ή να εκτελούν
εργασίες σέρβις, συντήρησης ή επισκευής στον εξοπλισμό συγκόλλησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Οποιαδήποτε
προσπάθεια εκτέλεσης εργασιών επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις
θα ακυρώσει την εγγύηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία.
Για πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα ψύξης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.
6.1
Έλεγχος και καθαρισμός
Ελέγχετε τακτικά αν η πηγή ισχύος είναι καθαρή.
Η πηγή ρεύματος θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με χρήση ξηρού πεπιεσμένου αέρα με
μειωμένη πίεση. Πιο συχνά σε βρώμικο περιβάλλον.
Διαφορετικά, η είσοδος/έξοδος του αέρα μπορεί να φράξει και να προκληθεί υπερθέρμανση.
Για να αποφευχθεί αυτό, το φίλτρο αέρα πρέπει να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Το φίλτρο είναι κατασκευασμένο από μεγάλο και μικρό πλέγμα. Βεβαιωθείτε ότι το μεγάλο
φίλτρο έχει τοποθετηθεί στο ανώτατο σημείο και το μικρό φίλτρο στο εσώτατο σημείο της
πηγής ρεύματος.
Αντικατάσταση και καθαρισμός του φίλτρου σκόνης:
1.
2.
3.
4.
Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης σύμφωνα με την εικόνα.
Καθαρίστε το φίλτρο φυσώντας με πεπιεσμένο αέρα (με μειωμένη πίεση).
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο με το λεπτότερο πλέγμα τοποθετείται προς την πλευρά της
γρίλιας.
Τοποθετήστε το φίλτρο στην αρχική του θέση.
0463 431 301
- 19 -
© ESAB AB 2019
7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
7
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Προτού καλέσετε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις, δοκιμάστε αυτούς τους συνιστώμενους
ελέγχους και επιθεωρήσεις.
Τύπος σφάλματος
Δεν εμφανίζεται τόξο.
Ενέργειες
•
•
•
•
Διακοπές στο ρεύμα συγκόλλησης κατά τη
συγκόλληση
•
•
•
Η θερμική προστασία ενεργοποιείται συχνά
•
•
•
0463 431 301
- 20 -
Ελέγξτε αν ο διακόπτης τροφοδοσίας
από το δίκτυο βρίσκεται στη θέση
λειτουργίας.
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια
τροφοδοσίας, ρεύματος συγκόλλησης
και επιστροφής είναι σωστά
συνδεδεμένα.
Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί η σωστή
τιμή έντασης ρεύματος.
Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής
ισχύος τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί ο
διακόπτης προστασίας από
υπερθέρμανση (υποδεικνύεται από την
πορτοκαλί λυχνία LED στο μπροστινό
μέρος (5))
Αν η ενδεικτική λυχνία LED παροχής
ρεύματος (4) δεν είναι αναμμένη,
ελέγξτε τις ασφάλειες παροχής
ρεύματος από το δίκτυο.
Ελέγξτε εάν είναι σωστά συνδεδεμένα
τα καλώδια επιστροφής.
Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένα τα
φίλτρα αέρα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τα
ονομαστικά στοιχεία λειτουργίας της
πηγής ρεύματος (δηλαδή ότι η συσκευή
δεν υπερφορτώνεται).
Ελέγξτε ότι η θερμοκρασία
περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τη
θερμοκρασία του κύκλου εργασίας των
40°C/104°F.
© ESAB AB 2019
7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Τύπος σφάλματος
Κακή επίδοση συγκόλλησης.
Ενέργειες
•
•
•
•
Δεν συμβαίνει τίποτα με το πάτημα της
σκανδάλης του πιστολιού συγκόλλησης.
•
•
•
0463 431 301
- 21 -
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ρεύματος
συγκόλλησης και επιστροφής είναι
σωστά συνδεδεμένα.
Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί η σωστή
τιμή έντασης ρεύματος.
Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά
σύρματα συγκόλλησης.
Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής
ισχύος τροφοδοσίας.
Ελέγξτε την ασφάλεια στο πίσω μέρος
της πηγής ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια
συγκόλλησης και επιστροφής δεν έχουν
ζημιά.
Ελέγξτε ότι η μονάδα τροφοδότησης
σύρματος λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο οδηγιών της μονάδας
τροφοδότησης σύρματος.
© ESAB AB 2019
8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η επισκευή και η εργασία στο ηλεκτρικό μέρος θα πρέπει να γίνονται από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της ESAB. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά
και φθειρόμενα μέρη της ESAB.
Το Mig 4004i Pulse έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά
πρότυπα IEC-/EN 60974-1 και IEC-/EN 60974-10. Είναι υποχρέωση της μονάδας
συντήρησης που εκτελεί την εργασία συντήρησης ή επισκευής να εξασφαλίζει ότι το προϊόν
συνεχίζει να συμμορφώνεται με τα εν λόγω πρότυπα.
Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά και αναλώσιμα από τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο
της ESAB. Ανατρέξτε στη διεύθυνση esab.com. Όταν παραγγέλλετε, παρακαλούμε
αναφέρετε τύπο προϊόντος, αριθμό σειράς, χαρακτηρισμό και αριθμό ανταλλακτικού
σύμφωνα με τον κατάλογο ανταλλακτικών. Αυτό διευκολύνει την αποστολή και διασφαλίζει τη
σωστή παράδοση.
0463 431 301
- 22 -
© ESAB AB 2019
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
0463 431 301
- 23 -
© ESAB AB 2019
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ordering
number
Denomination
Type
Note
0465 152 883 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
380-460 V. CE
0465 152 884 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
380-460 V. CE, AU
0463 396 001 Spare parts list
Mig 4004i Pulse, Mig 4004i
Pulse WeldCloud™
Τεχνική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.esab.com
0463 431 301
- 24 -
© ESAB AB 2019
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
0463 431 301
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 25 -
© ESAB AB 2019
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Trolleys
0462 151 880
Trolley 11, 4-wheel
0463 125 880
Trolley bracket for Trolley 11
Use together with trolley 0462 151 880.
Option when no cooling unit is assembled.
0460 565 880
Trolley
For use together with counter balance device.
0461 310 880
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880.
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
Use together with trolley 0460 565 880
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm (11 in.) bobbin
0458 705 882
for 440 mm (17 in.) bobbin
0463 431 301
- 26 -
© ESAB AB 2019
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
0463 125 880
Trolley bracket
Use together with trolley 0462 151 880.
Option when no cooling unit is assembled
Wire feeders
0460 526 670
Feed 3004 MA25 Pulse Al
0460 526 671
Feed 3004w MA25 Pulse Al
0460 526 672
Feed 3004 MA25 Pulse Steel
0460 526 673
Feed 3004w MA25 Pulse Steel
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 891
Feed 3004 U82, water-cooled
0460 526 896
Feed 3004 U6, water-cooled
0460 526 991
Feed 4804 U82, water-cooled
0460 526 996
Feed 4804 U6, water-cooled
0459 906 896
Yardfeed 2000, water-cooled
0445 800 886
Aristo® Robust Feed U0
0445 800 887
Aristo® Robust Feed U6
Wire feeder accessories
Accessories for wire feeders can be found in the wire feeder instruction manual.
Cooler
0462 300 880
Water cooling unit, COOL1
0456 855 881
Flow guard, COOL1
0463 431 301
- 27 -
© ESAB AB 2019
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781
5 m (16.0 ft)
0459 528 782
10 m (32.8 ft)
0459 528 783
15 m (49.2 ft)
0459 528 784
25 m (82.0 ft)
0459 528 785
35 m (114.8 ft)
Control panels
0460 820 880
Aristo®U82, complete including holder
0460 820 881
Aristo®U82, plus complete including
holder
0460 877 891
Control cable extension U82, 7.5 m (24.6 ft)
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0349 312 450
1.7 m (5.6 ft)
0349 312 451
5 m (16.0 ft)
0349 312 452
10 m (32.8 ft)
0349 312 453
15 m (49.2 ft)
0349 312 454
25 m (82.0 ft)
0349 312 455
35 m (114.8 ft)
0463 431 301
- 28 -
© ESAB AB 2019
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791
5 m (16.0 ft)
0459 528 792
10 m (32.8 ft)
0459 528 793
15 m (49.2 ft)
0459 528 794
25 m (82.0 ft)
0459 528 795
35 m (114.8 ft)
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5 m (16.0 ft)
0459 960 881
10 m (32.8 ft)
0459 960 882
25 m (82.0 ft)
0459 960 883
0.25 m (114.8 ft)
0463 431 301
- 29 -
© ESAB AB 2019
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
For Mig 4004i Pulse:
0445 302 881
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Πληροφορίες σχετικά με τις τσιμπίδες συγκόλλησης PSF μπορείτε να βρείτε σε ξεχωριστά
φυλλάδια.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της ESAB.
0463 431 301
- 30 -
© ESAB AB 2019
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
0463 431 301
- 31 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising