ESAB | U82 | Instruction manual | ESAB U82 User manual

ESAB U82 User manual
Aristo®
U82
Kezelési utasítás
0460 896 601 HU 20190904
Valid for: from program version 1.30A
TARTALOMJEGYZÉK
1
BIZTONSÁG ................................................................................................
6
2
BEVEZETÉS ................................................................................................
8
2.1
Aristo U82 vezérlőpanel.........................................................................
8
Billentyűk és gombok ...........................................................................
9
2.2
Helyszín ...................................................................................................
10
2.3
USB-csatlakozás ....................................................................................
10
2.3.1
Programfrissítés USB memória segítségével.......................................
10
2.3.2
Fájlátvitel USB memória segítségével..................................................
11
2.4
Első lépés – nyelvválasztás ..................................................................
11
2.5
Kijelző ......................................................................................................
12
2.5.1
A kijelzőn megjelenő szimbólumok ......................................................
13
2.5.2
A VRD és a hibajelzés ikonja ...............................................................
14
Általános információ a beállításokról...................................................
14
2.6.1
Számértékek beállítása ........................................................................
14
2.6.2
Beállítás a megadott opciókkal.............................................................
15
2.6.3
Beállítások BE/KI (ON/OFF).................................................................
15
2.6.4
VISSZA (QUIT) és ENTER...................................................................
15
MENÜK ........................................................................................................
16
3.1
Főmenü....................................................................................................
16
3.1.1
Konfiguráció menü ...............................................................................
16
3.1.2
Eszközök menü ....................................................................................
17
3.1.3
Hegesztési adatok beállítása menü .....................................................
17
3.1.4
Mérés....................................................................................................
18
3.1.5
Hegesztési adattár ...............................................................................
19
3.1.6
Programváltozás menü ........................................................................
19
MIG/MAG HEGESZTÉS ..............................................................................
20
4.1
Beállítások a hegesztési adatok beállítása menüben .........................
20
4.1.1
MIG/MAG hegesztés spontán ívvel. .....................................................
20
4.1.2
Impulzusos MIG/MAG hegesztés .........................................................
22
4.1.3
MIG/MAG hegesztés SuperPulse, primer/szekunder,
spontán/impulzus módban ...................................................................
A beállítások funkcióinak ismertetése .................................................
24
4.2.1
QSet .....................................................................................................
32
4.2.2
Szinergiacsoport...................................................................................
33
SuperPulse..............................................................................................
33
4.3.1
Huzal- és gázkombinációk ...................................................................
34
4.3.2
Különböző impulzus módszerek...........................................................
34
4.3.3
Huzaladagoló egység ...........................................................................
35
MMA HEGESZTÉS ......................................................................................
37
5.1
MMA .........................................................................................................
37
5.2
A beállítások funkcióinak ismertetése .................................................
37
2.1.1
2.6
3
4
4.2
4.3
5
0460 896 601
26
© ESAB AB 2019
TARTALOMJEGYZÉK
6
TIG HEGESZTÉS.........................................................................................
39
6.1
Beállítások a hegesztési adatok beállítása menüben .........................
39
6.1.1
Impulzus nélküli TIG-hegesztés ...........................................................
39
6.1.2
Impulzusos TIG-hegesztés...................................................................
40
A beállítások funkcióinak ismertetése .................................................
40
FARAGÁS ....................................................................................................
45
7.1
Beállítások a hegesztési adatok beállítása menüben .........................
45
7.2
Az egyes funkciók ismertetése .............................................................
45
MEMÓRIAKEZELÉS ...................................................................................
46
8.1
A vezérlőpanel működési módja...........................................................
46
8.2
Tárolás.....................................................................................................
46
8.3
Előhívás...................................................................................................
47
8.4
Törlés.......................................................................................................
48
8.5
Másolás ...................................................................................................
49
8.6
Szerkesztés .............................................................................................
50
8.7
Név ...........................................................................................................
51
KONFIGURÁCIÓ .........................................................................................
53
9.1
Lakat funkció ..........................................................................................
53
9.1.1
A lakat funkció státusa .........................................................................
53
9.1.2
A kód beállítása/módosítása ................................................................
54
Távvezérlés .............................................................................................
54
9.2.1
Elmaradt váltás.....................................................................................
55
9.2.2
A digitális távirányító egység konfigurálása .........................................
55
9.2.3
Az analóg távirányító egység konfigurálása .........................................
55
9.2.4
Skála a bemenetekhez .........................................................................
56
MIG/MAG alapbeállítások ......................................................................
56
9.3.1
Működtetőkapcsoló mód (2-ütem/4-ütem)............................................
57
9.3.2
4-ütem konfiguráció ..............................................................................
58
9.3.3
Funkciógombok konfigurációja .............................................................
59
9.3.4
Feszültségértékek impulzus módban ...................................................
60
9.3.5
AVC adagoló.........................................................................................
60
9.3.6
Release pulse.......................................................................................
60
9.3.7
Feszültségszabályozó lapos statikus ...................................................
60
9.3.8
Krátertölt. késl. idő akt. .........................................................................
60
9.3.9
Heg. ind. ív kik. késl. idő.......................................................................
61
9.3.10
A becsült áramerősség megjelenítése .................................................
61
9.4
MMA alapbeállítások ..............................................................................
62
9.5
Programváltás funkciógombok.............................................................
62
9.6
Kettős startjel források ..........................................................................
62
9.7
Távszabályzó eng. ..................................................................................
62
9.8
WF ellenőrzés .........................................................................................
63
6.2
7
8
9
9.2
9.3
0460 896 601
© ESAB AB 2019
TARTALOMJEGYZÉK
9.9
Autom. mentés mód ...............................................................................
63
9.10
Határmérés heg. áll ................................................................................
63
9.11
A hegesztéshez bejelentkezés szükséges ...........................................
63
9.12
Memória távvezérlés ..............................................................................
64
9.13
Kettős huzalelőtolók ..............................................................................
65
9.13.1
A kettős huzalelőtolók konfigurálása ....................................................
66
9.13.2
A hegesztési adattár koncepciója az M1 10P távvezérlők esetében ...
66
Minőség-ellenőrzési funkciók ...............................................................
66
Minőség-ellenőrzési funkciólista tárolása .............................................
67
9.15
Karbantartás ...........................................................................................
67
9.16
Hosszmérték ...........................................................................................
68
9.17
Mérési érték gyakorisága ......................................................................
68
9.18
Regiszter gomb.......................................................................................
68
9.19
Világító kijelzős időzítő ..........................................................................
69
ESZKÖZÖK .................................................................................................
70
10.1
Hibalista ..................................................................................................
70
A hibakódok ismertetése ......................................................................
71
10.2
Exportálás/Importálás ............................................................................
75
10.3
Intéző .......................................................................................................
76
10.3.1
Fájl/mappa törlése ................................................................................
77
10.3.2
Fájl/mappa átnevezése ........................................................................
77
10.3.3
Új mappa létrehozása ..........................................................................
78
10.3.4
Fájlok másolása és beillesztése ...........................................................
78
10.4
Beállítások határértékének szerkesztője .............................................
78
10.5
Mérési határértékek szerkesztője .........................................................
79
10.6
Bekapcsolási statisztika ........................................................................
80
10.7
Minőség-ellenőrzési funkciók ...............................................................
81
10.8
A felhasználó által definiált szinergikus adatok ..................................
82
10.8.1
Meg kell határozni a feszültség/huzal koordinátákat. ...........................
82
10.8.2
Az érvényes huzal/gáz kombináció meghatározása ............................
83
10.8.3
Hozza létre saját huzal/gáz opcióját .....................................................
84
10.9
Naptár ......................................................................................................
85
10.10
Felhasználói fiókok ................................................................................
86
10.11
Információegység...................................................................................
87
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE .............................................................
HUZAL- ÉS GÁZMÉRETEK ................................................................................
RENDELÉSI SZÁM..............................................................................................
TARTOZÉKOK.....................................................................................................
88
89
95
96
9.14
9.14.1
10
10.1.1
11
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0460 896 601
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
MEGJEGYZÉS!
Ezt az egységet az ESAB általános körülmények között tesztelte. A biztonságért és a
funkcióért a felelősség az adott körülmények között az integrátort terheli.
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
2.
3.
4.
5.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
Telepítés vagy üzemeltetés előtt olvassa el és ismerje meg a használati utasítást.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
0460 896 601
-6-
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
VIGYÁZAT!
Ezek az UTASÍTÁSOK a tapasztalt üzemeltetőknek szólnak. Ha nincs teljes
mértékben tisztában az ívhegesztő berendezés működési elveivel és biztonsági
előírásaival, olvassa el az „Íveléssel, vágással és faragással kapcsolatos
óvintézkedések és biztonsági előírások” c. könyv 52-529. oldalig tartó részét. NE
engedje, hogy képzetlen személyek szereljék be, működtessék vagy karbantartsák a
berendezést. NE szerelje be vagy működtesse a berendezést, ha még nem olvasta el
és nem ismerte meg teljes mértékben ezeket az utasításokat. Ha nem érti teljes
mértékben ezeket az utasításokat, kérjen beszállítójától további információt. A
berendezés beszerelése és működtetése előtt mindenképp olvassa el a biztonsági
óvintézkedéseket.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a
nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel
az elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket
hasznos élettartamuk leteltével újrahasznosító
létesítményben kell elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
0460 896 601
-7-
© ESAB AB 2019
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
Javasoljuk, hogy a hegesztőberendezés maximális kihasználása érdekében olvassa el ezt a
használati utasítást.
A működésre vonatkozó általános információt megtalálja az áramforrás és a huzalelőtoló
egységkezelési utasításában.
A kijelzőn látható szöveg a következő nyelveken áll rendelkezésre: Angol, svéd, finn, dán,
német, francia, olasz, holland, spanyol, portugál, magyar, lengyel, cseh, norvég, amerikai
angol, kínai, orosz és török.
Előfordulhat, hogy a jelen útmutatóban ismertetett funkciók nem mindegyike érhető el, ha a
vezérlőpanel egy áramforráshoz van csatlakoztatva. A vezérlőpanel menüi és funkciói a
csatlakoztatott áramforráshoz igazodnak.
MEGJEGYZÉS!
Attól függően, hogy melyik termékhez van telepítve, a panel funkcióiban
előfordulhatnak eltérések.
2.1
Aristo U82 vezérlőpanel
A vezérlőpanel szállítása szerelőkerettel, csavarokkal és angol nyelvű használati útmutatóval
együtt történik. A panelhez tartozik egy 1,2 m hosszú kábel is. USB-memória és hosszabbító
kábel is elérhető tartozékként. Tekintse meg jelen használati útmutató „TARTOZÉKOK”
fejezetét.
A használati útmutatók más nyelveken letölthetők az internetről: www.esab.com
1.
Az USB-memória helye
2.
Kurzormozgató gomb
3.
Kijelző
4.
Funkciógombok
5.
Menü
6.
Enter
7.
# szimbólummal jelölt forgatógomb a
beállított értékek növeléséhez vagy
csökkentéséhez. A képernyőn megjelenő
érték szintén # szimbólummal van jelölve.
8.
* szimbólummal jelölt forgatógomb a
beállított értékek növeléséhez vagy
csökkentéséhez. A képernyőn megjelenő
érték szintén * szimbólummal van jelölve.
0460 896 601
-8-
© ESAB AB 2019
2 BEVEZETÉS
2.1.1
Billentyűk és gombok
Funkciógombok (4)
A kijelző alján lévő öt billentyűnek különböző funkciói vannak. Ezek
„funkciógombok”, vagyis különböző funkciójuk lehet attól függően,
hogy éppen melyik menüben dolgozik. Ezeknek a billentyűknek az
aktuális funkciója a kijelző alsó sorában megjelenő szövegben
látható.
Ha a funkció aktív, azt a billentyű fehér színe jelzi:
Menübillentyű (5)
A menügombbal
mindig visszajut a főmenübe:
MIG/MAG
FOLYAMAT
MIG/MAG
MÓDSZER
SPONTÁN
QSET
KI
HUZALTÍPUS
Fe ER70S
VÉDŐGÁZ
Ar+8%CO2
HUZALÁTMÉRŐ
1,2 mm
KONFIGURÁCIÓ►
ESZKÖZÖK►
BEÁLLÍTÁS
MÉRT ADATOK
MEMÓRIA
PROGRAMVÁLT
ÁS
Enter billentyű (6)
Az Enter billentyűvel
megerősíti a választást.
Kurzormozgató gomb (2)
A baloldali gombbal a kijelző különböző soraiba mozgathatja a kurzort.
Plusz/mínusz gombok (7, 8)
A jobb oldali gombbal növelheti vagy csökkentheti a beállítás értékét. A gombok mellett
található egy szimbólum: egy négyzet # vagy egy csillag *. A legtöbb számbeállítás
módosítható valamelyik gombbal, bár egyes beállításokat meghatározott gombbal kell
végrehajtani.
0460 896 601
-9-
© ESAB AB 2019
2 BEVEZETÉS
2.2
Helyszín
A vezérlőpanel hátoldalán van egy kihajtható
állvány, amely lehetővé teszi, hogy
megtámassza a panelt és függőleges
helyzetben lássa a kijelzőt. Az állvány
illesztőeszközként is szolgál, lehetővé téve,
hogy a vezérlőpanelt felfüggessze a
huzalelőtoló egységre.
2.3
USB-csatlakozás
Külső USB-memóriákkal fájlokat továbbíthat a vezérlőpanelbe és tölthet le onnan.
A vezérlőpanelben előállított fájlok xml fájlként tárolódnak. Ahhoz, hogy működjön, az
USB-memóriát FAT 32 rendszerűként kell megformázni.
Rendeltetésszerű használat során nem áll fenn a veszélye, hogy „vírusok fertőzik meg” a
berendezést. A veszély teljes kiküszöbölése érdekében javasoljuk, hogy a berendezéssel
használt USB memóriát semmilyen más célra ne használja.
Egyes USB-memóriák nem működnek ezzel a berendezéssel. Javasoljuk, hogy megbízható
szállítótól beszerzett USB-memóriákat alkalmazzanak. Az ESAB az USB-memória nem
rendeltetésszerű használatából eredő semmilyen károsodásért nem vállal felelősséget.
MEGJEGYZÉS!
Az U82 és a W82 prezentációs módban történő együttes használata esetén az U82
vezérlőpanelhez csatlakoztatott USB csak a programok átvitelére szolgál. A
program az áramforrás bekapcsolásakor kerül átvitelre. A W82 vezérlőegységhez
csatlakoztatott, külön USB a programok W82 vezérlőegységre való továbbítására,
illetve fájlok tárolására szolgál.
2.3.1
Programfrissítés USB memória segítségével
Járjon el a következők szerint:
•
•
•
•
•
Kapcsolja ki az áramforrás főkapcsolóját.
Nyissa ki a vezérlőpanel fedelét a bal oldalon.
Helyezze be az USB-memóriát az USB-csatlakozóba.
Zárja be a burkolatot.
Kapcsolja be az áramforrás főkapcsolóját.
0460 896 601
- 10 -
© ESAB AB 2019
2 BEVEZETÉS
2.3.2
Fájlátvitel USB memória segítségével
Járjon el a következők szerint:
•
•
•
•
Nyissa ki a vezérlőpanel fedelét a bal oldalon.
Helyezze be az USB-memóriát az USB-csatlakozóba.
Zárja be a burkolatot.
További tudnivalók az „Exportálás/Importálás” című
fejezetben.
2.4
Első lépés – nyelvválasztás
Ez a menü akkor jelenik meg a kijelzőn, amikor első alkalommal bekapcsolja a készüléket.
Szállításkor a vezérlőpanel angol nyelvre van beállítva. A nyelvválasztáshoz a járjon el a
következők szerint.
Nyomja meg a MENÜ
gombot a főmenübe lépéshez.
A bal oldali forgatógombbal vigye a kurzort a KONFIGURÁCIÓsorba.
MIG/MAG
FOLYAMAT
MIG/MAG
MÓDSZER
SPONTÁN
QSET
KI
HUZALTÍPUS
Fe ER70S
VÉDŐGÁZ
Ar+8%CO2
HUZALÁTMÉRŐ
1,2 mm
KONFIGURÁCIÓ►
ESZKÖZÖK►
BEÁLLÍTÁS
MÉRT ADATOK
Nyomja meg az ENTER
0460 896 601
MEMÓRIA
PROGRAMVÁLT
ÁS
gombot
- 11 -
© ESAB AB 2019
2 BEVEZETÉS
Vigye a kurzort a NYELV sorba. A vezérlőpanelben rendelkezésre álló nyelvek
megjelenítéséhez nyomja meg az ENTER-t.
KONFIGURÁCIÓ
NYELV ANGOL
LAKAT FUNKCIÓ►
TÁVVEZÉRLŐK►
MIG/MAG ALAPBEÁLLÍTÁSOK►
MMA ALAPBEÁLLÍTÁSOK►
PROGR. VÁLT. FUNKCIÓGOMBOK
KETTŐS STARTJEL FORRÁSOK
KI
TÁVSZABÁLYZÓ ENG.
KI
WF-FELÜGYELET
BE
AUTOM. MENTÉS MÓD
KI
MEM. TÁVVEZÉRLÉS►
VISSZA
Pozícionálja a kurzort a nyelvét tartalmazó sorra és nyomja meg az ENTER-t.
2.5
Kijelző
MIG/MAG
FOLYAMAT
MIG/MAG
MÓDSZER
SPONTÁN
QSET
KI
HUZALTÍPUS
Fe ER70S
VÉDŐGÁZ
Ar+8%CO2
HUZALÁTMÉRŐ
1,2 mm
KONFIGURÁCIÓ►
ESZKÖZÖK►
BEÁLLÍTÁS
MÉRT ADATOK
MEMÓRIA
PROGRAMVÁLT
ÁS
A kurzor
A vezérlőpanel kurzora a szöveg körüli árnyékolásként jelenik meg, és a kiválasztott szöveg
fehér színű lesz. A választást a használati útmutató kövér szedéssel mutatja be.
0460 896 601
- 12 -
© ESAB AB 2019
2 BEVEZETÉS
Nyilak és görgetősávok
Ott, ahol egy sornál több információ található, a szöveg mögötti fekete nyíl jelzi. Ha a
listában több sor található, a kijelző jobb oldalán görgetősáv látható.
KONFIGURÁCIÓ
NYELV
ENGLISH
LAKAT FUNKCIÓ►
TÁVVEZÉRLŐK►
MIG/MAG ALAPBEÁLLÍTÁSOK►
MMA ALAPBEÁLLÍTÁSOK►
PROGR. VÁLT. FUNKCIÓGOMBOK►
KETTŐS STARTJEL FORRÁSOK
KI
TÁVSZABÁLYZÓ ENG.
KI
WF-FELÜGYELET
BE
AUTOM. MENTÉS MÓD
KI
VISSZA
Szövegdobozok
A kijelző alján öt szövegdoboz található, amelyekben a szöveg az alattuk látható sorban
elhelyezkedő öt billentyű funkcióját ismerteti.
Energiatakarékos üzemmód
A belső világítással rendelkező kijelző – élettartamának megnövelése érdekében – három
perc után kikapcsol, amennyiben nincs tevékenység.
2.5.1
0460 896 601
A kijelzőn megjelenő szimbólumok
A
A kiválasztott hegesztési adatok
B
S = Beállítási korlát aktiválva
M = Mérési határ aktiválva
C
A huzalelőtoló egység
D
A VRD-állapot és az esetleges hiba
jelzésére szolgáló ikon, lásd „A VRD és
a hibajelzés ikonja” című részt.
E
Az előhívott tárhely pozíciószáma
F
Válassza a #- jellel jelölt plusz/mínusz
gombot, ha növelni vagy csökkenteni
kívánja a paraméter értékét.
G
Mért motoráram
- 13 -
© ESAB AB 2019
2 BEVEZETÉS
2.5.2
H
Válassza a * jellel jelölt plusz/mínusz
gombot, ha növelni vagy csökkenteni
kívánja a paraméter értékét.
I
Szerkesztés üzemmód, a tárhely
szerkesztése
A VRD és a hibajelzés ikonja
Ez az ikon két különböző jelentéssel bír:
•
•
Kijelzi a VRD állapotát a csatlakoztatott áramforrásban
Kijelzi a hibát
A VRD-funkció biztosítja, hogy az üresjárati feszültség ne haladja meg a 35 V értéket, amikor
nem folyik hegesztés. Az áramforrásban blokkolódik a VRD-funkció, amikor a rendszer
érzékeli, hogy megkezdődött a hegesztés. A rendszer ugyanazzal az ikonnal jelzi az aktív és
nem aktív VRD funkciót, mint a hibákat. Lásd az alábbi táblázatot.
Ikon
Nem jelenik meg ikon.
VRD állapot
Hibaállapot
VRD nem aktív.
Hiba történt, tekintse meg a
„Hibalista” című részt az
„ESZKÖZÖK” című
fejezetben.
VRD aktív.
Hiba történt, tekintse meg a
„Hibalista” című részt az
„ESZKÖZÖK” című
fejezetben.
VRD aktív.
Nincsenek hibák.
VRD nem aktív.
Nincsenek hibák.
MEGJEGYZÉS!
A VRD-funkció azoknak az áramforrásoknak az esetében működik, amelyekben az
telepítve van.
2.6
Általános információ a beállításokról
Három fő beállítás típus van:
•
•
•
Számértékek beállítása
Beállítás a megadott opciókkal
A BE/KI (ON/OFF) mód beállítása
2.6.1
Számértékek beállítása
Számérték beállításakor a két plusz/mínusz billentyű valamelyikét kell használni az adott
érték növeléséhez vagy csökkentéséhez. Számos érték módosítható a távirányítóról.
0460 896 601
- 14 -
© ESAB AB 2019
2 BEVEZETÉS
2.6.2
Beállítás a megadott opciókkal
Egyes beállítások egy listából választott opció segítségével definiálhatók.
A lista így nézhet ki:
Itt a kurzor a MIG/MAG sorra mutat. Ha ebben a pozícióban megnyomja az ENTER gombot,
a MIG/MAG opciót választja ki. Ha inkább másik opciót kíván kiválasztani, vigye a kurzort a
megfelelő sorba úgy, hogy a bal gombbal fel vagy le lépteti. Ezután nyomja meg az
ENTERgombot. Ha választás nélkül kíván kilépni a listából, nyomja meg a VISSZAgombot.
2.6.3
Beállítások BE/KI (ON/OFF)
Egyes funkcióknál lehetséges az értékek BE (ON) és KI (OFF) módjának a megadása. Egyik
példa erre a szinergia funkció MIG/MAG és MMA hegesztés során. A beállítás BE (ON) vagy
KI (OFF) módja a fentiek szerint egy opciós listáról választható.
2.6.4
VISSZA (QUIT) és ENTER
A vezérlőpanel jobb szélén található gomb elsődlegesen a VISSZAfunkciót jelenti, néha
azonban máshoz is használható.
•
A
•
Nyomja meg a VISSZA gombot az előző menübe vagy képernyőre való
visszatéréshez. A beállítások megadásakor a módosítások automatikusan mentésre
kerülnek.
gombra ez az útmutató ENTER gombként hivatkozik.
Nyomja meg az ENTER gombot egy menüben vagy listán megadott választás
végrehajtásához.
0460 896 601
- 15 -
© ESAB AB 2019
3 MENÜK
3
MENÜK
A vezérlőpanelen többféle menü fut: Ezek a következők: FŐMENÜ, KONFIGURÁCIÓ,
ESZKÖZÖK, HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSAI, MÉRT ADATOK, HEGESZTÉSI
ADATTÁR és PROGRAMVÁLTÁS. A menüszerkezeteket a jelen útmutató különböző
részeiben ismertetjük. Induláskor megjelenik az induló képernyő, amely arról is közöl
információt, hogy melyik programverziót használja.
Példa az indulóképernyőre
3.1
Főmenü
A FŐMENÜalatt módosíthatja a hegesztési folyamatot, a hegesztési eljárást, a huzaltípust
stb.
Ebből a menüből eljuthat valamennyi almenübe.
MIG/MAG
FOLYAMAT
MIG/MAG
ANYAGÁTMENET
SPONTÁN
QSET
KI
HUZALTÍPUS
Fe ER70S
VÉDŐGÁZ
Ar+8%CO2
HUZALÁTMÉRŐ
1,2 mm
KONFIGURÁCIÓ►
ESZKÖZÖK►
BEÁLLÍTÁS
3.1.1
MÉRT ADATOK
MEMÓRIA
PROGRAMVÁLT
ÁS
Konfiguráció menü
A KONFIGURÁCIÓmenüben módosíthatja a nyelvet, az egyéb alapbeállításokat, a
mértékegységet stb.
0460 896 601
- 16 -
© ESAB AB 2019
3 MENÜK
KONFIGURÁCIÓ
NYELV
ENGLISH
LAKAT FUNKCIÓ►
TÁVVEZÉRLŐK►
MIG/MAG ALAPBEÁLLÍTÁSOK►
MMA ALAPBEÁLLÍTÁSOK►
PROGR. VÁLT. FUNKCIÓGOMBOK►
KETTŐS STARTJEL FORRÁSOK
KI
TÁVSZABÁLYZÓ ENG.
KI
WF-FELÜGYELET
BE
AUTOM. MENTÉS MÓD
KI
MEMÓRIA TÁVVEZÉRLÉS►
VISSZA
További információkat a „KONFIGURÁCIÓ” fejezetben találhat.
3.1.2
Eszközök menü
Az ESZKÖZÖK menüben fájlokat cserélhet, megtekintheti a minőségre és a termelésre
vonatkozó statisztikát, a hibalistákat stb.
ESZKÖZÖK
HIBALISTA►
EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS►
INTÉZŐ►
BEÁLLÍTÁSOK HATÁRÉRTÉKÉNEK
SZERKESZTŐJE►
MÉRÉSI HATÁRÉRTÉK SZERKESZTŐ►
BEKAPCSOLÁSI STATISZTIKA►
MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI FUNKCIÓK►
FELHASZNÁLÓI SZINERGIKUS ADATOK►
NAPTÁR►
FELHASZNÁLÓI FIÓKOK►
AZ EGYSÉG ADATAI►
VISSZA
További információkat az „ESZKÖZÖK” fejezetben találhat.
3.1.3
Hegesztési adatok beállítása menü
Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS gombot a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSAmenü
megnyitásához. A HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben különböző
hegesztési paramétereket módosíthat. A menü különféleképpen jelenik meg attól
függően, hogy melyik hegesztési eljárás lett kiválasztva. A példában MID/MAG
hegesztés látható spontán ívvel.
0460 896 601
- 17 -
© ESAB AB 2019
3 MENÜK
HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA
FESZÜLTSÉG
28,2 (+3,5) V
HUZALSEBESSÉG
6,0 M/MIN
INDUKTANCIA
80%
SZINERGIKUS
BE
START ADATOK►
STOP ADATOK►
BEÁLLÍTÁSI HATÁRÉRTÉKEK►
MÉRÉSI HATÁRÉRTÉKEK►
PONTHEGESZTÉS►
LEÍRÁS SZERKESZTÉSE►
KRÁTERTÖLTÉ
S
3.1.4
HOT START
4-ÜTEM
VISSZA
Mérés
A MÉRT ADATOK gomb megnyomásával hegesztés közben megtekintheti a
különböző hegesztési paraméterek mért értékeit.
A MÉRT ADATOK képernyőn bizonyos paraméterek értékei módosíthatók. E paraméterek
attól függően változnak, hogy melyik hegesztési eljárást állították be. A módosítható
paraméterértékek jelölése mindig # vagy *.
A mért értékek azt követően is láthatóak maradnak, hogy a hegesztés befejeződött. A mért
adatok elvesztése nélkül továbbléphet más menükbe. Ha a beállított értéket akkor módosítja,
amikor nem folyik hegesztés, a mért érték nullára változik a zavar elkerülése érdekében.
MEGJEGYZÉS!
Impulzus esetén választhat, hogy a feszültség értéke átlagként vagy csúcsértékként
jelenjen meg a kijelzőn. Ez a beállítás a MIG/MAG alapbeállításai alatt állítható tekintse meg a „MIG/MAG alapbeállítások" fejezetet.
0460 896 601
- 18 -
© ESAB AB 2019
3 MENÜK
3.1.5
Hegesztési adattár
A HEGESZTÉSI ADATTÁR menüben tárolhatók, előhívhatók, törölhetők és
másolhatók a különféle hegesztési adatok. A hegesztési adatok 255 különféle
tárhelyen tárolhatók.
HEGESZTÉSI ADATTÁR
1234567TÁROLÁS
12
VISSZA
További információ található a „MEMÓRIAKEZELÉS” fejezetben.
3.1.6
Programváltozás menü
A PROGRAMVÁLTÁS menüben hozzákapcsolhatók a funkcióbillentyűk a
hegesztési adattár pozícióihoz. Ezek a beállítások aKONFIGURÁCIÓ menüben
hajthatók végre. A kiválasztott tárhely pozíció száma a jobb felső sarokban látható.
További információ található a következő fejezetben: „Programváltozás funkciógombok”.
0460 896 601
- 19 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
4
MIG/MAG HEGESZTÉS
FŐMENÜ » FOLYAMAT » MIG/MAG
A MIG/MAG hegesztés során folyamatosan adagolt hegesztőhuzalt olvasztanak meg, az
olvadékot védőgáz védi.
Az impulzus az ívben lévő anyagcseppek átvitelét van hivatva befolyásolni, hogy stabil
legyen, és ne eredményezzen anyagpermetet még alacsony hegesztési értékek mellett sem.
A MIG/MAG hegesztéshez SPONTÁN és IMPULZUS beállítások esetén használható
huzalméretek érdekében a jelen útmutató végén található „HUZAL- ÉS GÁZMÉRETEK”
függelékben.
MIG/MAG eljárás választása esetén az MÓDSZER választásával négy eljárás közül
választhat a bal oldali gombbal, majd az ENTERgomb megnyomásával. Válassza ki
aSPONTÁN, IMPULZUS vagy SZUPERIMPULZUS lehetőséget, és nyomja meg az
ENTERgombot.
MIG/MAG
FOLYAMAT
MIG/MAG
MÓDSZER
SPONTÁN
QSET
KI
HUZALTÍPUS
Fe ER70S
VÉDŐGÁZ
CO2
HUZALÁTMÉRŐ
1,2 mm
KONFIGURÁCIÓ►
MIG/MAG
ESZKÖZÖK►
MIG/MAG
BEÁLLÍTÁS
MÉRT ADATOK
MEMÓRIA
PROGRAMVÁLT
ÁS
MIG/MAG » MÓDSZER
SPONTÁN
IMPULZUS
SZUPERIMPULZUS
4.1
Beállítások a hegesztési adatok beállítása menüben
4.1.1
MIG/MAG hegesztés spontán ívvel.
Az alábbi táblázat megjeleníti a beállításokat és a menüszerkezeteket a MIG/MAG »
MÓDSZER » SPONTÁN lehetőség kiválasztása, majd a BEÁLLÍTÁSmegnyomása esetén.
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Feszültség
8–60 V
0,25 V (egy
tizedesjeggyel)
Huzalsebesség 1)
0,8–30,0 m/perc
0,1 m/perc
Induktancia
0–100%
1%
x
x
Vezérlés típusa 9)
1–12, 17
1
x
x
0460 896 601
- 20 -
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
x
x
x
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Szinergikus 3)
KI vagy BE
-
Start adatok »
Gázelőáramlás
0,1 - 25 másodperc 0,1 másodperc
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
-
x
Start adatok » Kúszóstart KI vagy BE
-
x
Melegindítás
KI vagy BE
-
x
Melegindítás »
Melegindítási idő 9)
0,0–10,0 mp
0,1 másodperc
x
Melegindítás »
Huzalelőtolási sebesség
melegindításnál 9)
Teljes huzalelőtolási 0,1 m/perc
tartomány
Melegindítás » feszültség 8,0–60,0 V
0,25 V (egy
tizedesjeggyel)
9)
x
x
x
Start adatok » „Touch
sense” 5), 10)
10–16 A (0–16 A)
Melegindítás » Lassú
indítás 10)
KI vagy BE
-
R kezdőparaméter
8–60
0,25 V (egy
tizedesjeggyel)
Stop adatok »
Kráterkitöltés
KI vagy BE
-
x
Stop adatok »
Kráterkitöltés » Idő
0–10 másodperc
0,1 másodperc
x
Stop adatok »
Kráterkitöltés »
Huzalelőtolási sebesség
kráterkitöltéskor
1,5 m/min az adott
huzalelőtolási
sebességnél
0,1 m/perc
x
Végső feszültség
kráterfeltöltéskor
8–24,7 V
Végső idő
kráterfeltöltéskor
0,0–5,0 mp
x
x
0,1 másodperc
Stop adatok » „Pinch-off” 10–120%
impulzus 9)
Stop adatok » Release
pulse 6)
x
x
1%
x
0,01 másodperc
x
KI vagy BE
Stop adatok » Kioltási idő 0–1 másodperc
9)
Stop adatok » SCT 7)
KI, BE vagy
SZINERGIKUS
Stop adatok »
Gázutóáramlás
0,1 - 25 másodperc 0,1 másodperc
Beállítási határértékek
1–50
-
-
-
Mérési határértékek
1–50
-
-
-
0460 896 601
-
- 21 -
x
x
x
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
Ponthegesztés »
Ponthegesztés 8)
KI vagy BE
-
x
Ponthegesztés »
Ponthegesztési idő
0–25 másodperc
0,1 másodperc
x
Leírás szerkesztése »
Billentyűzet
1)A
beállítási tartomány az alkalmazott huzalelőtoló egységtől függ.
3)A
beállítási tartomány az alkalmazott huzalelőtoló egységtől függ. A szinergiavezeték
szállításkor: tömör huzal (Fe ER70S), CO2 védőgáz, huzalátmérő 1,2 mm.
5)A
0-16 A az 5000-es sorozatú áramforrásokhoz használható.
6)A
beállítási tartomány az alkalmazott huzalelőtoló egységtől függ. Beállítás a MIG/MAG
alapbeállítások konfigurációs menüben.
7)Ha
az SCT BE helyzetbe van konfigurálva, a kioltási idő -0,05 mp-re van állítva. Ha az
SCT KI helyzetbe van konfigurálva, az elmentett kioltási idő lesz érvényes. Ha az SCT
SZINERGIKUS helyzetbe van konfigurálva, az SCT értéke (BE vagy KI) a szinergikus
görbéről kerül kiválasztásra.
8)Nem
9)A
választható a ponthegesztés (BE), ha a hegesztőpisztoly négyütemű módban van.
beállítástól függően látható.
10)A
csatlakoztatott berendezéstől függően látható.
4.1.2
Impulzusos MIG/MAG hegesztés
Az alábbi táblázat megjeleníti a beállításokat és a menüszerkezeteket a MIG/MAG »
MÓDSZER » IMPULZUS lehetőség kiválasztása, majd a BEÁLLÍTÁSgomb megnyomása
esetén.
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Feszültség
10–50 V
0,25 V (egy
tizedesjeggyel)
Huzalsebesség 1)
0,8–30,0 m/perc
0,1 m/perc
Impulzusáram 2), 9)
100–650 A
1A
x
Impulzusidő 9)
1,7 - 25,5 ms
0,1 mp
x
Impulzusfrekvencia 9)
16–312 Hz
2 Hz
x
Alapáram 9)
4–300 A
1A
x
Meredekség 9)
1-9
1
x
Szinergikus 3)
KI vagy BE
-
-
Belső állandók » Ka
0–100%
1%
x
Belső állandók » Ki
0–100%
1%
x
Start adatok »
Gázelőáramlás
0,1 - 25 másodperc 0,1 másodperc
0460 896 601
- 22 -
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
x
x
x
x
x
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
Start adatok » Kúszóstart KI vagy BE
-
x
Start adatok » Lassú
indítás
KI vagy BE
-
x
Start adatok » S
kezdőparaméter
8–60
0,25 V (egy
tizedes jeggyel)
Start adatok »
Melegindítás
KI vagy BE
-
x
Start adatok »
Melegindítás »
Melegindítási idő
0,0–10,0 mp
0,1 másodperc
x
Start adatok »
Melegindítás »
Huzalelőtolási sebesség
melegindításnál
Teljes huzalelőtolási 0,1 m/perc
tartomány
Start adatok »
8,0–50,0 V
Melegindítás » Feszültség
x
x
0,25 V (egy
tizedes jeggyel)
x
x
Start adatok » „Touch
sense” 5)
10–16 A (0–16 A)
Impulzusáram
melegindításnál 2)
100–650 A
1A
x
Melegindítási alapáram
4–300 A
1A
x
Impulzusfrekvencia
melegindításnál
16–312 Hz
2 Hz
x
R kezdőparaméter
8,0–50,0
0,25 V (egy
tizedesjeggyel)
x
Stop adatok »
Kráterkitöltés
KI vagy NEM
IMPULZUSOS vagy
IMPULZUSOS
x
Stop adatok »
Kráterkitöltés » Ido
0–10 másodperc
0,1 másodperc
x
Stop adatok »
Kráterkitöltés » Végső
huzalelőtolási sebesség
kráterfeltöltéskor
1,5 m/min az adott
huzalelőtolási
sebességnél
0,1 m/perc
x
Végső feszültség
kráterfeltöltéskor
8 – 33,2 V
x
Kráter impulzusáram
100 - max A
x
Végső alapáram
12–50 V
x
Végső frekvencia
20–270 Hz
x
Végső idő
kráterfeltöltéskor
0,0–5,0 mp
0,1 másodperc
Stop adatok » „Pinch-off” 20–200%
impulzus
Release pulse 6)
0460 896 601
1%
x
x
KI vagy BE
- 23 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Stop adatok » Kioltási idő 0–1 másodperc
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
0,01 másodperc
-
x
SCT 7)
KI, BE vagy
SZINERGIKUS
x
x
Stop adatok »
Gázutóáramlás
0,1 - 25 másodperc 0,1 másodperc
Beállítási határértékek
1–50
-
-
-
Mérési határértékek
1–50
-
-
-
Ponthegesztés »
Ponthegesztés 8)
KI vagy BE
-
x
Ponthegesztés »
Ponthegesztési idő
0–25 másodperc
0,1 másodperc
x
x
Leírás szerkesztése »
Billentyűzet
1)A
beállítási tartomány az alkalmazott huzalelőtoló egységtől függ.
2)A
minimális alapáram és az impulzusáram a használt termék típusától függ.
3)A
szinergiavezeték szállításkor: tömör huzal (Fe ER70S), CO2 védőgáz, huzalátmérő 1,2
mm.
5)A
0–16 A az 5000-es sorozatú áramforrásokhoz használható.
6)Beállítás
a MIG/MAG alapbeállítások konfigurációs menüben.
7)Ha
az SCT BE helyzetbe van konfigurálva, a kioltási idő -0,05 mp-re van állítva. Ha az
SCT KI helyzetbe van konfigurálva, az elmentett kioltási idő lesz érvényes. Ha az SCT
SZINERGIKUS helyzetbe van konfigurálva, az SCT értéke (BE vagy KI) a szinergikus
görbéről kerül kiválasztásra.
8)Nem
9)A
választható a ponthegesztés (BE), ha a hegesztőpisztoly négyütemű módban van.
beállítástól függően látható.
10)A
csatlakoztatott berendezéstől függően látható.
4.1.3
MIG/MAG hegesztés SuperPulse, primer/szekunder, spontán/impulzus
módban
Az alábbi táblázat megjeleníti a beállításokat és a menüszerkezeteket a MIG/MAG »
MÓDSZER » SZUPERIMPULZUS lehetőség kiválasztása, majd a BEÁLLÍTÁSgomb
megnyomása esetén.
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Feszültség
8–60 V
0,25 V (egy
tizedesjeggyel)
Huzalsebesség 1)
0,8–30,0 m/perc
0,1 m/perc
x
Fázis
Primer vagy
szekunder
-
x
0460 896 601
- 24 -
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
x
x
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
Módszer
Spontán vagy
impulzus
-
Feszültség
10–50 V
0,25 V (egy
tizedes jeggyel)
Huzalelőtolási sebesség
0,8–30,0 m/perc
0,1 m/perc
Induktancia
0–100%
1%
x
Impulzusáram 2)
100–650 A
1A
x
Impulzusidő
1,7 - 25,5 ms
0,1 mp
x
Impulzusfrekvencia
16–312 Hz
2 Hz
x
Alapáram
4–300 A
1A
x
Meredekség
1–9
1
x
Ka
0–100%
1%
x
Ki
0–100%
1%
x
x
x
x
x
1)
Vezérlés típusa
x
1
KI vagy BE
-
Fázis hegesztési idő
0,10–2,50
másodperc
0,01 másodperc
Gázelőáramlás
0,1 - 25 másodperc 0,1 másodperc
x
Kúszóstart
KI vagy BE
-
x
Lassú indítás
KI vagy BE
-
x
S kezdőparaméter
8,0–60,0
0,25 V (egy
tizedesjeggyel)
Melegindítás
KI vagy BE
-
x
Melegindítási idő
0,0–10,0 mp
0,1 másodperc
x
Melegindítási
huzalelőtolás
Teljes huzalelőtolási 0,1 m/perc
tartomány
x
Feszültség
melegindításnál
-14 és +27 V között
-
Impulzusáram
melegindításnál 2)
100–650 A
1A
x
Melegindítási alapáram
4–300 A
1A
x
Impulzusfrekvencia
melegindításnál
16–312 Hz
2 Hz
x
R kezdőparaméter
8,0–50,0
0,25 V (egy
tizedesjeggyel)
x
„Touch sense” 5)
10–16 A (0–16 A)
x
Kráterkitöltés
KI vagy NEM
IMPULZUSOS vagy
IMPULZUSOS
x
Kráterkitöltés ideje
0–10 másodperc
x
Szinergia
0460 896 601
3)
- 25 -
0,1 másodperc
-
x
x
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Végső huzalelőtolási
sebesség
kráterfeltöltéskor
1,5 m/min az adott
huzalelőtolási
sebességnél
0,1 m/perc
Végső feszültség
kráterfeltöltéskor
8–33,2 V
x
Kráter impulzusáram
100 - max A
x
Végső alapáram
12–50 V
x
Végső frekvencia
20–270 Hz
x
Végső idő
kráterfeltöltéskor
0,0–5,0 mp
Kikapcsolt impulzus
%
Kioltási idő
0–1 másodperc
0,01 másodperc
SCT 7)
KI, BE vagy
SZINERGIKUS
-
Gázutóáramlás
0,1 - 25 másodperc 0,1 másodperc
Beállítási határértékek
1–50
-
-
-
Mérési határértékek
1–50
-
-
-
Ponthegesztés
KI vagy BE
-
x
0–25 másodperc
0,1 másodperc
x
Ponthegesztési idő
Release pulse
6)
0,1 másodperc
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
x
x
x
x
x
x
KI vagy BE
x
1)A
beállítási tartomány az alkalmazott huzalelőtoló egységtől függ.
2)A
minimális alapáram és az impulzusáram a használt termék típusától függ.
3)A
szinergiavezeték szállításkor: tömör huzal (Fe ER70S), CO2 védőgáz, huzalátmérő 1,2
mm.
5)A
0–16 A az 5000-es sorozatú áramforrásokhoz használható.
6)Beállítása:
KONFIGURÁCIÓ » MIG/MAG ALAPBEÁLLÍTÁSOK .
7)Ha
az SCT BE helyzetbe van konfigurálva, a kioltási idő -0,05 mp-re van állítva. Ha az
SCT KI helyzetbe van konfigurálva, az elmentett kioltási idő lesz érvényes. Ha az SCT
SZINERGIKUS helyzetbe van konfigurálva, az SCT értéke (BE vagy KI) a szinergikus
görbéről kerül kiválasztásra.
9)A
beállítástól függően látható.
10)A
csatlakoztatott berendezéstől függően látható.
4.2
A beállítások funkcióinak ismertetése
Feszültség
A magasabb ívfeszültség megnöveli az ív hosszát és forróbb, mélyebb beolvadást
eredményez.
A feszültség beállítások eltérnek a szinergikus és a nem szinergikus módok esetében.
Szinergikus módban a feszültség annak szinergikus görbéjéhez képest pozitív vagy negatív
0460 896 601
- 26 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
eltolással van beállítva. Nem szinergikus módban a feszültség értéke abszolút értékként van
megadva.
A feszültség a mért adatok, a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA vagy
PROGRAMVÁLTÁS menüben állítható be. Ha a távvezérlőt használja, a beállítás azzal is
elvégezhető.
Huzalelőtolási sebesség
Ezzel a kitöltő huzal megkívánt adagolási sebességét lehet megadni
méter/percben.
A huzalelőtolási sebesség a MÉRT ADATOK, HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA vagy
PROGRAMVÁLTÁS menüben állítható be. Ha a távvezérlőt használja, a beállítás azzal is
elvégezhető.
Inductancia
A nagyobb induktív ellenállás mélyebb beolvadást és kevesebb fröcskölést
eredményez. A kisebb induktanciát erőteljesebb hang kíséri, de stabil,
koncentrált ívet eredményez.
Az induktancia a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be.
Csak a spontán ívvel végzett MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
Vezérlés típusa
Befolyásolja a rövidzárlati folyamatot és a hegesztés hőmérsékletét.
A beállítást nem kell módosítani.
Impulzusáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül a magasabb.
Az impulzusáram a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be, a szinergia
funkció kikapcsolása mellett.
Csak impulzus MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
Impulzusidő
Az az idő, ameddig az impulzusidőszak alatt az impulzusáram hat.
Az impulzusáram a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be, a szinergia
funkció kikapcsolása mellett.
Csak impulzus MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
Impulzusfrekvencia
Az alapáramidő az impulzusáram idejével együtt kiadja az impulzusidőszakot.
Az impulzusfrekvencia a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be, a
szinergia funkció kikapcsolása mellett.
Csak impulzus MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
Alapáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül az alacsonyabb.
Az alapáram a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be, a szinergia
funkció kikapcsolása mellett.
Csak impulzus MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
0460 896 601
- 27 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Áram
Idő
Impulzusos MIG/MAG hegesztés
A = Alapáram
B = Impulzusidő
C = Impulzusidőszak
D = Impulzusáram
Meredekség
A meredekség azt jelenti, hogy az impulzusáram milyen gyorsan emelkedik/esik a beállított
értékre. A meredekség paramétere kilenc lépésben állítható be, minden egyes lépés 100
µs-nak felel meg.
A meredekség fontos a hang szempontjából. A meredek felfutás magasabb, élesebb
hanggal jár. A túl enyhe felfutás a legrosszabb esetben károsítja az impulzus
cseppleválasztó képességét.
A meredekség a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be, a szinergia
funkció kikapcsolása mellett.
Csak impulzus MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
Ka
A Ka az ívhossz-szabályozó arányos erősítése. A magasabb érték azt jelenti, hogy a
szabályozó gyorsabban reagál az ívhosszban bekövetkező változásokra.
A Ka a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA » Belső állandók menüben állítható be, a
szinergia funkció kikapcsolása mellett.
Csak impulzus MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
Ki
A Ki az ívhossz-szabályzó belső erősítése. A stabil szabályozás elérése érdekében ajánlott
ezt az értéket alacsonyan tartani.
A Ki a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA » Belső állandók menüben állítható be, a
szinergia funkció kikapcsolása mellett.
Csak impulzus MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
Szinergikus
Minden huzaltípus, huzalátmérő és gázkeverék kombinációja egyedi huzalelőtolási
sebességet és feszültséget (ívhosszat) kíván a stabil ívhez. A feszültség (az ív hossza)
automatikusan igazodik a kiválasztott, előre programozott szinergikus görbéhez, ami
0460 896 601
- 28 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
nagymértékben megkönnyíti a helyes hegesztési paraméterek gyors meghatározását. A
huzalelőtolási sebesség és a többi paraméter közötti kapcsolat a szinergikus görbe.
A huzal és a gáz kombinációját lásd a jelen útmutató végén található „HUZAL- ÉS
GÁZMÉRETEK” függelékben.
Szinergikus görbék különféle csomagjai rendelhetők meg, de ezeket csak az arra jogosult
ESAB szervizmérnök telepítheti.
A saját szinergikus görbék létrehozásával kapcsolatban tekintse meg „A felhasználó által
definiált szinergikus adatok” részt.
A szinergia aktiválása a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be.
Fázis
Ebben a funkcióban a választás a primer és a szekunder beállítás között történik.
A magas adatok primer, az alacsony adatok megadása szekunder módban történik.
A beállításokat annak meghatározására használják, hogy primer vagy szekunder adatok
álljanak rendelkezésre szerkesztésre. Meghatározza azt is, hogy mely adatokat érinti a
mérés és a távvezérlés mód. A mért adatok képernyőn látható huzalelőtolás a sebességet
mutatja a kiválasztott fázisban. A feszültség, az áram és a hegesztési teljesítmény azonban
mindkét fázisban a méréseken alapszik.
A primer és a szekunder szakaszban eltérő szinergiát választhat.
A primer vagy a szekunder fázis beállítása a MIG/MAG BEÁLLÍTÁSOK menüben történik,
amikor a SuperPulse van kiválasztva, és a szinergia ki van kapcsolva.
Gázöblítés
Ez szabályozza azt az időt, ameddig az ívhúzást megelőzően védőgáz
kiáramlik.
A gázelőáramlás beállítása a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA » START ADATOK
menüben állítható be.
Kúszóstart
Kúszóstartkor a berendezés a huzalt 1,5 m/perc sebességgel adagolja, amíg
létrejön az elektromos érintkezés a munkadarabbal.
A kúszóstart a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA » START ADATOK menüben állítható
be.
Lassú indítás
A lassú indítás azt jelenti, hogy amikor a hegesztőhuzal érintkezik a munkadarabbal, a
huzalelőtolás leáll. A huzalelőtoló egység visszafordítja a hegesztőhuzalt, amíg megszűnik a
rövidzár a munkadarabbal, és létrejön az ív. Ekkor a huzalelőtoló egység a helyes irányba
kezdi tolni a hegesztőhuzalt és beindul a hegesztés.
A lassú indítás a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA » START ADATOK menüben
állítható be.
Az olyan huzalelőtoló egységekkel végzett hegesztésre vonatkozik, amelyek támogatják a
hegesztőhuzal visszafordítását.
0460 896 601
- 29 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
R kezdőparaméter
Az R kezdőparaméter lehetővé teszi az elektromos ív finomhangolását a hegesztés kezdő
pillanatában. A paraméter 8,0-tól 60,0-ig állítható be, 0,25-ös lépésekben. Ez a funkció csak
akkor látható és módosítható, ha a szinergia nem aktív (tehát a kiválasztott mód a Rövid ív).
Melegindítás
A melegindítás növeli a huzalelőtolás sebességét és a feszültséget egy beállítható
időtartamig a hegesztési eljárás kezdetén. Ennek a legfőbb célja több energia biztosítása a
hegesztés indításakor, ami csökkenti a varrat kezdésénél a kezdési kötéshiba veszélyét.
Szinergia - melegindítás
A jelenlegi huzalelőtolási ebességhez képest meghatározott időre megnövelhető a
huzalelőtolás sebessége, hogy a hegesztés kezdetekor nagyobb energia álljon
rendelkezésre, és biztos legyen az áthevítés. A sebességet a szokásos huzalelőtolási
sebességhez képest állítják be. Az idő akkor indul, amikor ívet húznak, és megegyezik a hot
start idejével. A szinergia 2 m/perccel növeli a huzalelőtolást.
Nincs szinergia - melegindítás
A nincs szinergia lehetőség kiválasztásával a feszültség beállítható.
Impulzusos nem szinergikus állapotban beállítható a feszültség, az impulzusáram, az
alapáram és a frekvencia.
MEGJEGYZÉS!
A hot start huzalelőtolás és a hot start feszültség esetében negatív érték is
megadható. Ez magas hegesztési értékkel is használható, hogy a hegesztés
indítása a hegesztési értékek megnövelésével sima legyen.
A melegindítás aktiválása a mért adatok képernyőn vagy a HEGESZTÉSI ADATOK
BEÁLLÍTÁSA » START ADATOK menüben állítható be.
„Touch sense”
A rendszer érzékeli, hogy a huzal mikor érintkezik a munkadarabbal.
A „touch sense” a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA » START ADATOK menüben
állítható be.
Csak a robothegesztésre vonatkozik.
Krátertöltés
A krátertöltés szabályozott módon teszi lehetővé az ömledék hőmérsékletének és méretének
a csökkentését a hegesztés elvégzése során. Ez megkönnyíti az üregek, repedések és
kráterek kialakulásának megelőzését a hegesztési varratban.
Impulzus hegesztési módban választani lehet az impulzusos és a nem impulzusos
kráterfeltöltés között. A nem impulzusos kráterfeltöltés a leggyorsabb eljárás. Az impulzusos
kráterfeltöltés valamivel hosszabb időt vesz igénybe, mégis fröcskölésmentes kráterfeltöltést
eredményez, ha megfelelő értékeket alkalmaznak.
Szinergia – kráterfeltöltés
Szinergikus módban a kráterfeltöltési időt és a végső huzalelőtolási sebességet impulzusos
és nem impulzusos kráterfeltöltés esetén is be lehet állítani. A feszültség és az impulzus
paraméterek a szinergia segítségével a kráter értékekre csökkennek.
Nincs szinergia – kráterfeltöltés
Nem szinergikus módban a beállítások módosíthatók, hogy a kráterkitöltés végén más
ívhosszat lehessen alkalmazni. A kráterfeltöltés végső értékének végső ideje szintén
beállítható.
0460 896 601
- 30 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
A nem impulzusos kráterkitöltéshez beállítható a kráter feszültség. Az impulzusos
kráterkitöltéshez be lehet állítani a kráter feszültséget, a kráter impulzusáramot, a kráter
alapáramot és a kráter frekvenciát.
A kráter paraméter értékek legfeljebb akkorák lehetnek, mint a folyamatos hegesztéshez
beállított értékek. Ha a folyamatos hegesztéshez megállapított értékeket a beállított kráter
értékek alá csökkentik, a kráter értékek is csökkennek. A kráter paraméter értékek nem
nőnek ismét, ha a folyamatos hegesztésre vonatkozó beállításokat megnövelik.
Példa: 4 m/perc a huzalelőtolási sebesség végső értéke - csökkentse a huzalelőtolási
sebességet 3,5 m/perc értékre. A huzalelőtolás sebességének végső értéke szintén 3,5
m/perc értékre csökken. A huzalelőtolás sebességének végső értéke szintén 3,5 m/perc
marad akkor is, ha a huzalelőtolás sebessége ismét megnő.
A kráterfeltöltés aktiválása a mért adatok képernyőn vagy a HEGESZTÉSI ADATOK
BEÁLLÍTÁSA » STOP ADATOK menüben állítható be.
„Pinch-off” impulzus
A „pinch-off” impulzus olyan impulzus, amellyel azt biztosítják, hogy a hegesztés leállásakor
ne keletkezzen anyaggömb a huzalon.
Spontán és rövid impulzushegesztéses MIG/MAG hegesztés esetében. Amikor az impulzus
módot egy impulzussal szinkronizálják, záróimpulzus keletkezik.
A „pinch-off” impulzus a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA » STOP ADATOK menüben
állítható be.
Kioltási idő
A kioltási idő a huzal letörésének kezdetétől tart addig, amíg a tápegység
lekapcsolja a hegesztőáramot. Ha a kioltási idő túl rövid, a hegesztés befejezése
után túl hosszú huzal áll ki, ami azzal a veszéllyel jár, hogy beleragad a
megszilárduló ömledékbe. Ha a kioltási idő túl hosszú, rövidebb lesz a huzal, de
nagyobb lesz a veszélye, hogy a hegesztőív visszaugrik az érintkező csúcsra.
A kioltási idő a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA » STOP ADATOK menüben állítható
be.
Rövidzárlati leállás (SCT)
Az SCT az a funkció, amely rövid, ismételt rövidzárlatokat idéz elő a hegesztés végén,
ameddig a huzalelőtolás teljesen leáll, és megszűnik az érintkezés a munkadarabbal.
Az SCT funkció porbeles huzallal nem használható.
Leállítás
Itt választhat a Végleges impulzus vagy az SCT (rövidzárlati leállás) között.
A leállítás a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA » STOP ADATOK menüben állítható be.
Az olyan huzalelőtoló egységekkel végzett hegesztésre vonatkozik, amelyek támogatják a
hegesztőhuzal visszafordítását.
Release pulse
Ha a huzal elakad a munkadarabban, a rendszer érzékeli azt. Egy áramimpulzus indul el,
ami leválasztja a huzalt a felületről.
Spontán és rövid impulzushegesztéses MIG/MAG hegesztés esetében. Amikor az impulzus
módot egy impulzussal szinkronizálják, záróimpulzus keletkezik, amelyet 20 és 200% közötti
értékre lehet állítani.
A beállítás a KONFIGURÁCIÓ » MIG/MAG ALAPBEÁLLÍTÁSOK menüben állítható be.
0460 896 601
- 31 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Utólagos gázáram
Ez szabályozza azt az időt, ameddig a védőgáz még kiáramlik az ív kioltása
után.
A gázutóáramlás a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA » STOP ADATOK menüben
állítható be.
Beállítási és mérési határértékek
A határértékek között kiválasztanak egy határérték számot. A beállításokkal kapcsolatban
tekintse meg a „Beállítások határértékének szerkesztője” és a „Mérési határértékek
szerkesztője” című részt.
A határértékek aktiválása a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be.
Ponthegesztés
A ponthegesztés az előre meghatározott időközönként történő rövid, ismétlődő
hegesztést jelenti.
A ponthegesztés akkor használható, ha vékony lemezeket akar
ponthegesztéssel egymáshoz kapcsolni.
A ponthegesztés aktiválása és a ponthegesztési időt beállítása a HEGESZTÉSI ADATOK
BEÁLLÍTÁSA » PONTHEGESZTÉS menüben állítható be.
Huzalbefűzés
Huzalbetolást akkor alkalmaznak, amikor hegesztőfeszültség nélkül van
szükség a hegesztőhuzal adagolására. A huzal előtolása addig történik,
ameddig a gombot lenyomva tartják.
Gáz kifúvatás
A gázzal való lefúvatást akkor alkalmazzák, ha mérni kívánják a gázáramot,
vagy ha a hegesztés megkezdése előtt el kívánják távolítani a levegőt vagy a
nedvességet a tömlőkből. A gázzal való lefúvatás addig tart, ameddig a gombot
lenyomva tartják, és feszültség nélkül, a huzaladagolás beindulása előtt történik.
4.2.1
QSet
A QSet a hegesztési paraméterek beállításának elősegítésére szolgál. A plusz/mínusz
gombokkal -18 - + 18 lépésben növelhető vagy csökkenthető az ív hossza.
RÖVID ÍV
Amikor egy új huzal/gáz típussal első alkalommal hegesztenek, a QSet automatikusan
beállítja az összes szükséges hegesztési paramétert. Ezt követően a QSet tárolja a jó
hegesztéshez szükséges valamennyi adatot. A feszültség automatikusan igazodik a
huzaladagolási sebességben bekövetkezett változásokhoz.
SPRAY
A spray ív területéhez közeledve a QSet értékét növelni kell. A sima spray ívvel végzett
hegesztéskor kapcsolja le a QSet funkciót. Minden beállítás a QSet-ből származik a
feszültség kivételével, amelyet be kell állítani.
Ajánlás: Az első hegesztést (6 másodpercig) QSet-tel készítsék egy próbadarabon, hogy
minden adat helyes legyen.
A QSet érték az MIG/MAG eljárás, és a SPONTÁN eljárás esetében a hegesztési adatok
beállításai között határozhatók meg.
0460 896 601
- 32 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
4.2.2
Szinergiacsoport
Gépesített hegesztés esetén három szinergiacsoport közül lehet választani:
•
•
•
STANDARD
ROBOT
SAT
Kapcsolat a hegesztési sebesség és a lemezvastagság között a három
szinergiacsoportban:
Lemezvastagság
Hegesztési sebesség
A = STANDARD vezeték
B = ROBOT vezeték
C = SAT vezeték
A ROBOT szinergiacsoport robotalkalmazás vagy egyéb gépesített hegesztés esetén
használatos. A standard gépsorokon végzett hegesztéshez képest nagyobb sebesség
elérésére alkalmas.
A SAT jelentése Swift Arc Transfer, azaz gyors ívgyújtás. Ez a szinergiacsoport nagy átviteli
sebességek, extrém szögek és 2-3 mm-es lemezvastagság esetén alkalmazható.
SAT esetében a huzal és a gáz kombinációját lásd a jelen útmutató végén található
„HUZAL- ÉS GÁZMÉRETEK” függelékben.
MIG/MAG eljárás esetén a szinergiacsoport a hegesztési adatok beállításai között
határozható meg.
4.3
SuperPulse
FŐMENÜ » FOLYAMAT » ANYAGÁTMENET
MEGJEGYZÉS!
A SuperPulse módszer azon kiválasztott huzalelőtolók esetében látható és elérhető,
amelyek képesek kezelni a módszerre jellemző extra igénybevételt.
0460 896 601
- 33 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
A SuperPluse módszer a hegesztési olvadék és a szilárdulási folyamat jobb kontrollját
szolgálja. Az olvadéknak minden impulzus között van ideje arra, hogy részben
megszilárduljon.
A SuperPulse használatának előnyei.
•
•
•
•
Kevésbé érzékeny a hegesztési hézag változásaira.
A beolvadás jobb kontrollja a hegesztés során
A hegfürdő jobb szabályozása és áthevítési profil
Kisebb érzékenység az egyenetlen hővezetésre
A SuperPulse programozott váltásnak tekinthető két MIG/MAG mód között. Az
időintervallumot a primer és a szekunder fázisidő beállítások határozzák meg.
A hegesztés mindig primer fázisban kezdődik. Amikor a hot start-ot választja, a primer
adatok fázisidején túl a hot start idő alatt primer adatokat használnak. A kráterkitöltés mindig
szekunder adatok alapján történik. Amikor primer fázisidőben aktiválják az állj parancsot, a
folyamat azonnal szekunder adatokra vált át. A hegesztés befejezése szekunder adatok
alapján történik.
4.3.1
Huzal- és gázkombinációk
A huzal és a gáz kombinációját lásd a jelen útmutató végén található „HUZAL- ÉS
GÁZMÉRETEK” függelékben.
4.3.2
Különböző impulzus módszerek
Az alábbiakban megtekintheti, hogy milyen impulzus módszereket alkalmaznak a
hegesztendő lemezvastagság alapján.
Hőmérséklet
Lemezméret
A = Impulzus primer és rövid ív szekunder fázisban
B = Impulzus primer és impulzus szekunder fázisban
C = Spray primer és impulzus szekunder fázisban
0460 896 601
- 34 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
4.3.3
Huzaladagoló egység
Óvintézkedések!
A SuperPulse alkalmazása esetén nagy terhelés nehezedik a huzalelőtoló egységre. Annak
érdekében, hogy a huzalelőtoló egység funkcionális biztonsága ne kerüljön veszélybe,
tartsák be az alábbi ábrában látható következő határértékeket.
A huzalelőtolás sebességének eltérései
A 15 és a 20 m/percre vonatkozó grafikonok a primer huzalelőtolásra vonatkoznak. A
ciklusidő a primer és a szekunder fázisidők összege.
A primer és a szekunder huzalelőtolás közötti különbség nem haladhatja meg a primer
huzalelőtolásra a grafikonokban megadott sebességeket.
Példa: Ha a ciklusidő 0,25 mp, és a primer huzalelőtolás 15 m/perc, a primer és a
szekunder huzalelőtolás közötti különbség nem lépheti túl a 6 m/perc értéket.
Hegesztés, A. példa
Ebben a példában egy 10 mm-es lemezt hegesztünk 1,2 mm-es alumínium huzallal és
argon védőgázzal.
Végezze el a következő beállításokat a vezérlőpanel használatával:
Folyamat
Superpulse
Superpulse
Fázis
Primer
Szekunder
Módszer
Spontán
Impulzusos
Huzal
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Védőgáz
Ar
Ar
Huzalátmérő
1,2 mm
1,2 mm
Feszültség
(+1,0 V)
(+3,0 V)
Huzalelőtolási sebesség
15,0 m/perc
11,0 m/perc
Fázisidő
0,1 másodperc
0,1 másodperc
0460 896 601
- 35 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
A primer és a szekunder fázisidő 0,1 s + 0,1 s = 0,2 s.
A huzalelőtolás különbsége 15,0 m/perc - 11,0 m/perc = 4 m/perc.
Hegesztés, B. példa
Ebben a példában egy 6 mm-es lemezt hegesztünk 1,2 mm-es alumínium huzallal és
argon védőgázzal.
Végezze el a következő beállításokat a vezérlőpanel használatával:
Folyamat
Superpulse
Superpulse
Fázis
Primer
Szekunder
Módszer
Impulzusos
Impulzusos
Huzal
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Védőgáz
Ar
Ar
Huzalátmérő
1,2 mm
1,2 mm
Feszültség
(+1,0 V)
(+2,0 V)
Huzalelőtolási sebesség
12,5 m/perc
9,0 m/perc
Fázisidő
0,15 másodperc
0,15 másodperc
A primer és a szekunder fázisidő 0,15 s + 0,15 s = 0,3 s.
A huzalelőtolás különbsége 12,5 m/perc - 9,0 m/perc = 3,5 m/perc.
0460 896 601
- 36 -
© ESAB AB 2019
5 MMA HEGESZTÉS
5
MMA HEGESZTÉS
FŐMENÜ » FOLYAMAT » MMA
Az MMA hegesztést bevonatos elektródával végzett hegesztésnek is nevezik. Az ívhúzás
megolvasztja az elektródát, annak bevonata védőréteget képez.
Az MMA hegesztés esetében használható elektróda átmérőkkel kapcsolatban lásd a jelen
útmutató végén található „HUZAL ÉS GÁZ MÉRETEK” függelékben.
MMA
FOLYAMAT
MMA
MÓDSZER
EGYENÁRAM
ELEKTRÓDATÍPUS
BÁZIKUS
ELEKTRÓDAÁTMÉRŐ
3,2 mm
KONFIGURÁCIÓ►
ESZKÖZÖK►
BEÁLLÍTÁS
5.1
MÉRT ADATOK
MEMÓRIA
PROGRAMVÁLT
ÁS
MMA
Az alábbi táblázat megjeleníti a beállításokat és a menüszerkezeteket a MMA lehetőség
kiválasztása, majd a BEÁLLÍTÁSgomb megnyomása esetén.
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
Áram 1)
16–650 A
1A
Az ív ereje
0–100%
1%
x
Min. áramtényező
0–100%
1%
x
Vezérlés típusa
0–1
Szinergikus
KI vagy BE
-
-
Melegindítás
KI vagy BE
-
x
Melegindítási idő
1–30
1
x
Melegindítási amplitúdó
0–100%
1
x
Beállítási határértékek
0–50
1
-
-
Mérési határértékek
0–50
1
-
-
x
x
-
Leírás szerkesztése »
Billentyűzet
1)A
maximális áram az alkalmazott termék típusától függ.
5.2
A beállítások funkcióinak ismertetése
DC, egyenáram
Az erősebb áram mélyebb beolvadást, nagyobb hegfürdőt eredményez.
0460 896 601
- 37 -
© ESAB AB 2019
5 MMA HEGESZTÉS
Az áram a mért adatok, a hegesztési adatok beállítása, vagy a programváltás menüben
állítható be.
Az íverősség
Az ív erőssége fontos annak meghatározásában, hogy az áram hogyan változik
az ívhossz változásának hatására. Kisebb érték esetén nyugodtabb, kevesebb
anyagot kifröcskölő ív keletkezik.
Az arc force a hegesztési adatok beállítása menüben állítható be, ha a szinergia funkció ki
van kapcsolva.
Min. áramtényező
A min. áramtényező beállítása akkor alkalmazandó, amikor különleges elektródákat
használnak.
A beállítást nem kell módosítani.
Vezérlés típusa
Befolyásolja a rövidzárlati folyamatot és a hegesztés hőmérsékletét.
A beállítást nem kell módosítani.
Szinergia
A szinergia MMA hegesztésnél azt jelenti, hogy a hegesztő áramforrás automatikusan
optimalizálja az elektródatípus és a kiválasztott átmérő jellemzőit.
A szinergia MMA hegesztésnél aktiválható a hegesztési adatok beállítása menüben.
Melegindítás
A melegindítás a hegesztés megkezdésekor szabályozható időtartamig
megnöveli a hegesztőáramot, ezáltal csökkentve a varrat kezdésénél a kezdési
kötéshiba veszélyét.
Hot start MMA hegesztésnél aktiválható a hegesztési adatok beállítása menüben.
Beállítási és mérési határértékek
A határértékek között kiválasztanak egy határérték számot. A beállításokkal kapcsolatban
tekintse meg a „Beállítások határértékének szerkesztője” és a „Mérési határértékek
szerkesztője” című részt az „ESZKÖZÖK” című fejezetben.
A határértékek aktiválása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
0460 896 601
- 38 -
© ESAB AB 2019
6 TIG HEGESZTÉS
6
TIG HEGESZTÉS
FŐMENÜ » FOLYAMAT » TIG
TIG hegesztés
TIG hegesztés során a nem olvadó volfram elektródával húzott ívvel
megömlesztik a munkadarabot. Az ömledéket és az elektródát védőgáz veszi
körül.
Impulzusáram
Az impulzus a hegesztési olvadék és a szilárdulási folyamat jobb kontrollját
szolgálja. Az impulzusfrekvencia olyan alacsonyra van beállítva, hogy az
olvadéknak legyen ideje két impulzus között legalább részben megszilárdulni.
Az impulzus beállításához négy paraméter szükséges: az impulzusáram, az
impulzusidő, az alapáram és az alapáramidő.
TIG
FOLYAMAT
TIG
MÓDSZER
ÁLLANDÓ I
ÍVGYÚJTÁS
NF GYÚJTÁS
INDÍTÓKAPCSOLÓ ÜZEMMÓD
2 ÜTEM
KONFIGURÁCIÓ►
ESZKÖZÖK►
BEÁLLÍTÁS
MÉRT ADATOK
MEMÓRIA
PROGRAMVÁLT
ÁS
6.1
Beállítások a hegesztési adatok beállítása menüben
6.1.1
Impulzus nélküli TIG-hegesztés
Az alábbi táblázat az impulzus nélküli TIG-hegesztésre vonatkozó beállításokat és
menüszerkezetet jeleníti meg.
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Ívgyújtás
HF vagy LiftArc™
-
Live TIG-start 1)
-
-
Indítókapcsoló üzemmód 2)
2 ütem vagy 4 ütem
-
Az alábbi beállítások a FOLYAMAT » TIG lehetőség kiválasztása, majd a BEÁLLÍTÁSelem
megnyomása esetén érthetők el.
Áram 1)
4–500 A
1A
Áramfelfutás ideje 2)
0–25 másodperc
0,1 másodperc
Áramlefutás ideje 2)
0–25 másodperc
0,1 másodperc
Gázelőáramlás 2)
0–25 másodperc
0,1 másodperc
Gázutóáramlás 2)
0–25 másodperc
0,1 másodperc
HF automatikus indító impulzus 2)
KI vagy BE
-
HF indító impulzus 2)
4–500 A
1A
0460 896 601
- 39 -
© ESAB AB 2019
6 TIG HEGESZTÉS
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Beállítási határértékek
0–50
1
Mérési határértékek
0–50
1
Ponthegesztés » Ponthegesztés
BE / KI
-
Ponthegesztés » Ponthegesztési idő 0–25 másodperc
0,1 másodperc
Leírás szerkesztése » Billentyűzet
1)Az
alkalmazott termék típusától függ.
2)„Live
TIG-start” esetén nem érvényes vagy nem látható.
6.1.2
Impulzusos TIG-hegesztés
Az alábbi táblázat az impulzusos TIG-hegesztésre vonatkozó beállításokat és
menüszerkezetet jeleníti meg.
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Ívgyújtás
HF vagy LiftArc™
-
Indítókapcsoló üzemmód
2 ütem vagy 4 ütem
-
Az alábbi beállítások a FOLYAMAT » TIG lehetőség kiválasztása, majd a BEÁLLÍTÁSelem
megnyomása esetén érthetők el.
Impulzusáram 1)
4–500 A
1A
Alapáram
4–500 A
1A
Impulzusidő
0,001–5 másodperc
0,001 másodperc
Alapáramidő
0,001–5 másodperc
0,001 másodperc
Áramfelfutás ideje
0–25 másodperc
0,1 másodperc
Áramlefutás ideje
0–25 másodperc
0,1 másodperc
Gázelőáramlás
0–25 másodperc
0,1 másodperc
Gázutóáramlás
0–25 másodperc
0,1 másodperc
HF automatikus indító impulzus
KI vagy BE
-
HF indító impulzus
4–500 A
1A
Beállítási határértékek
0–50
1
Mérési határértékek
0–50
1
Ponthegesztés » Ponthegesztés
0–25 másodperc
0,1 másodperc
Ponthegesztés » Ponthegesztési idő BE / KI
-
Leírás szerkesztése » Billentyűzet
1)A
maximális áram az alkalmazott termék típusától függ.
6.2
A beállítások funkcióinak ismertetése
NF gyújtás
NF gyújtás funkcióval úgy lehet ívet húzni, hogy az elektróda csúcsát
szikrázásig közelítik a munkadarabhoz.
0460 896 601
- 40 -
© ESAB AB 2019
6 TIG HEGESZTÉS
LiftArc™
LiftArc™ funkcióval úgy lehet ívet húzni, hogy az elektródát elõször hozzáérintik
a munkadarabhoz, majd elemelik attól.
Ívhúzás LiftArc™ funkcióval:
1.
2.
3.
Érintse hozzá az elektródát a munkadarabhoz.
Nyomja meg a működtető kapcsolót: megindul a kis áramerősségű áram.
A hegesztő elemeli az elektródát a munkadarabtól: ívet húz és az áram
automatikusan a beállított értékre nő.
A LiftArc™ a FŐMENÜ » ÍVGYÚJTÁSmenüpontnál aktiválható.
Live TIG-start
A Live TIG starttal úgy lehet ívet húzni, hogy a volfrám elektródát először hozzáérinti a
munkadarabhoz, majd elemeli attól.
– A Live TIG-start aktiválása a FOLYAMAT menüben történik.
0460 896 601
- 41 -
© ESAB AB 2019
6 TIG HEGESZTÉS
2 ütem
A = Védőgáz előáramlás
B = Felfutás
C = Lefutás
D = Gázutóáramlás
A hegesztőpisztoly kétütemű vezérlése során használt funkciók
Kétütemű vezérlési módban a TIG-pisztoly kapcsolójának (1) megnyomásával megindul a
védőgáz előáramlás (amennyiben alkalmazzák) és ívet húznak. Az áram a beállított értékre
nő (az áramfelfutás funkció által szabályozottan, amennyiben működik). A működtető
kapcsoló (2) elengedésével csökken az áram (megindul az áramlefutás, amennyiben
működik) és kioltja az ívet. Beindul a védőgáz utóáramlás, amennyiben működik.
A kétütemű mód a FŐMENÜ » KAPCSOLÓ ÜZEMMÓD menüben vagy a mért adatok
képernyőn aktiválható.
4 ütem
A = Védőgáz előáramlás
B = Felfutás
C = Lefutás
D = Gázutóáramlás
A hegesztőpisztoly 4-ütemű vezérlése során használt funkciók.
Négyütemű vezérlési módban a működtető kapcsoló (1) megnyomásával megindul a
védőgáz előáramlás (amennyiben alkalmazzák). A védőgáz előáramlás idejének lejárta után
az áram a próbaszintre emelkedik (néhány amperig) és ívet húznak. A működtető kapcsoló
elengedésével (2) az áram a beállított értéket veszi fel (áramfelfutással, amennyiben
működik). A hegesztés végén a hegesztő ismét megnyomja a működtető kapcsolót (3), ami
újból próbaszintre csökkenti az áramot (áramlefutással, amennyiben működik). A kapcsoló
ismételt elengedésével (4) kioltódik az ív és beindul a hegesztőgáz utóáramlás.
A négyütemű mód a FŐMENÜ » KAPCSOLÓ ÜZEMMÓD vagy a MÉRT ADATOK
képernyőn aktiválható.
Áram
Az erősebb áram mélyebb beolvadást, nagyobb hegfürdőt eredményez.
Az áram a mért adatok, a hegesztési adatok beállítása, vagy a programváltás menüben
állítható be.
Csak az állandó árammal végzett TIG hegesztésre vonatkozik.
Impulzusáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül a magasabb. Impulzusos hegesztés során az
áramfelfutás és az áramlefutás szintén impulzusos.
Az impulzusáram a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be.
Csak az impulzusos TIG hegesztésre vonatkozik.
0460 896 601
- 42 -
© ESAB AB 2019
6 TIG HEGESZTÉS
Alapáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül az alacsonyabb.
Az alapáram a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be.
Csak az impulzusos TIG hegesztésre vonatkozik.
Impulzusidő
Az az idő, ameddig az impulzusidőszak alatt az impulzusáram hat.
Az impulzusidő a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be.
Csak az impulzusos TIG hegesztésre vonatkozik.
Alapáramidő
Az alapáramidő az impulzusáram idejével együtt kiadja az impulzus időszakot.
Az alapáramidő a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be.
Csak az impulzusos TIG hegesztésre vonatkozik.
Áram
Idő
Impulzusos TIG-hegesztés.
A = Alapáram
B = Alapáramidő
C = Impulzusidő
D = Impulzusáram
Áramfelfutás
Az áramfelfutási funkció azt jelenti, hogy amikor TIG-hegesztéssel ívet húznak,
az áramerősség lassan emelkedik a beállított értékre. Ezzel az elektróda
kevésbé melegszik fel, és lehetőséget ad a hegesztőnek arra, hogy az
elektródát megfelelően pozícionálja, mielőtt a beállított áramerősséget elérné.
Az áramfelfutás a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be.
Áramlefutás
TIG hegesztés során áramlefutást alkalmaznak, ami révén az áramerősség
meghatározott idő alatt „lassan” csökken, hogy elkerülhető legyen a kráterek
és/vagy a repedések kialakulása a hegesztés befejezésekor.
Az áramlefutás a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be.
Gázöblítés
Ez szabályozza azt az időt, ameddig az ívhúzást megelőzően védőgáz
kiáramlik.
0460 896 601
- 43 -
© ESAB AB 2019
6 TIG HEGESZTÉS
A gázelőáramlás a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be.
Utólagos gázáram
Ez szabályozza azt az időt, ameddig a védőgáz még kiáramlik az ív kioltása
után.
A gázutóáramlás a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA menüben állítható be.
HF automatikus indító impulzus
Ez a funkció arra szolgál, hogy gyorsan stabil ívet érjünk el.
Ponthegesztés
A ponthegesztés az előre meghatározott időközönként történő rövid, ismétlődő
hegesztést jelenti.
A ponthegesztés akkor használható, ha vékony lemezeket akar
ponthegesztéssel egymáshoz kapcsolni.
A ponthegesztés aktiválása és a ponthegesztési időt beállítása a HEGESZTÉSI ADATOK
BEÁLLÍTÁSA » PONTHEGESZTÉS menüben történik.
Gáz kifúvatás
A gázzal való lefúvatást akkor alkalmazzák, ha mérni kívánják a gázáramot,
vagy ha a hegesztés megkezdése előtt el kívánják távolítani a levegőt vagy a
nedvességet a tömlőkből. A gázzal való lefúvatás addig tart, ameddig a gombot
lenyomva tartják, és feszültség nélkül, a huzaladagolás beindulása előtt történik.
A gázlefúvatás aktiválása a MÉRT ADATOK képernyőn történik.
0460 896 601
- 44 -
© ESAB AB 2019
7 FARAGÁS
7
FARAGÁS
FŐMENÜ » FOLYAMAT » Faragás (CAG)
Faragáshoz egy rézbevonatos szénrúdból álló különleges elektródát használnak.
Az ív a szénrúd és a munkadarab között jön létre, ami megolvasztja az anyagot. Levegőt
használnak, hogy a megolvasztott anyagot elfújják.
A következő elektródaátmérők választhatók a faragáshoz. 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 és 10 mm.
A faragás nem javasolt 400 A alatt áramforrások esetén.
Faragás (CAG)
FOLYAMAT
Faragás (CAG)
ELEKTRÓDAÁTMÉRŐ
5 mm
KONFIGURÁCIÓ►
ESZKÖZÖK►
BEÁLLÍTÁS
7.1
MÉRT ADATOK
MEMÓRIA
PROGRAMVÁLT
ÁS
Beállítások a hegesztési adatok beállítása menüben
Az alábbi táblázat megjeleníti a beállításokat és a menüszerkezeteket a Faragás (CAG)
lehetőség kiválasztása, majd a BEÁLLÍTÁSgomb megnyomása esetén.
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Feszültség
8–60 V
1V
Leírás szerkesztése »
Billentyűzet
7.2
Az egyes funkciók ismertetése
Feszültség
A nagyobb feszültségnél mélyebb a beolvadás, nagyobb hegfürdő keletkezik.
A feszültség a mért adatok, a hegesztési adatok beállítása, vagy a programváltás menüben
állítható be.
0460 896 601
- 45 -
© ESAB AB 2019
8 MEMÓRIAKEZELÉS
8
MEMÓRIAKEZELÉS
8.1
A vezérlőpanel működési módja
A vezérlőpanel két egységből áll: a munkamemóriából és a hegesztési adatokat tartalmazó
memóriából.
Tárolás
Hegesztési adattár
Előhívás
Munkamemória
A munkamemóriában létrejön a hegesztési beállítások adatainak teljes halmaza, ami a
hegesztési adatok számára fenntartott memóriában tárolódik.
Hegesztés közben mindig a munkamemória tartalma vezérli a folyamatot. Éppen ezért a
hegesztési adattárból elő lehet hívni a hegesztési beállítások adatait a munkamemóriába.
Ne feledje, hogy a munkamemória a legfrissebb hegesztési beállítások adatait tartalmazza.
Ezeket a beállításokat a hegesztési adattárból lehet előhívni, vagy egyenként lehet
módosítani a beállításokat. Más szóval, a munkamemória soha nem üres, illetve soha
nincsen lenullázva.
FŐMENÜ » MEMÓRIA » HEGESZTÉSI ADATTÁR
MIG/MAG
FOLYAMAT
MIG/MAG
MÓDSZER
SPONTÁN
QSET
KI
SYNERGY GROUP
STANDARD
HUZALTÍPUS
Fe ER70S
VÉDŐGÁZ
Ar+8%CO2
HUZALÁTMÉRŐ
1,2 mm
KONFIGURÁCIÓ►
ESZKÖZÖK►
BEÁLLÍTÁS
MÉRT ADATOK
MEMÓRIA
PROGRAMVÁLT
ÁS
Legfeljebb 255 hegesztési adatsort lehet tárolni a vezérlőpanelban. Minden adatsor 1 –
255-ig terjedő sorszámot kap.
Törölhet és másolhat adatsorokat, és előhívhatja a hegesztési adatokat a
munkamemóriába.
Példák az adatok tárolására, előhívására, másolására és törlésére.
8.2
Tárolás
Ha a hegesztési adattár üres, a következő képernyő jelenik meg a kijelzőn:
Most tároljuk a hegesztési adatsort. Az 5. tárhelyre kerül. Nyomja meg a TÁROLÁSgombot.
A kijelzőn az 1. tárhely látható. Forgassa el az egyik beállító gombot, hogy eljusson az 5.
tárhelyig. Nyomja meg aTÁROLÁSgombot.
0460 896 601
- 46 -
© ESAB AB 2019
8 MEMÓRIAKEZELÉS
HEGESZTÉSI ADATTÁR
TÁROLÁS
VISSZA
A gomb segítségével válassza ki az ötödik sort. Nyomja meg aTÁROLÁSgombot.
HEGESZTÉSI ADATTÁR
5-
TÁROLÁS
VISSZA
A következő képernyő jelenik meg a kijelzőn.
HEGESZTÉSI ADATTÁR
5 - (TIG)
TIG NF-GYÚJTÁS
100 A
TÁROLÁS
ELŐHÍVÁS
TÖRLÉS
12
VISSZA
Az 5. számú hegesztési adatsor tartalmának egy része megjelenik a kijelző alján.
8.3
Előhívás
Most előhívunk egy tárolt adatsort.
A gombok valamelyikével válassza ki a sort. Nyomja meg azELŐHÍVÁSgombot.
HEGESZTÉSI ADATTÁR
5 - (TIG)
TIG NF-GYÚJTÁS
100 A
TÁROLÁS
ELŐHÍVÁS
TÖRLÉS
12
VISSZA
Nyomja meg az IGEN gombot annak megerősítéséhez, hogy elő akarja hívni az 5. adatsort.
0460 896 601
- 47 -
© ESAB AB 2019
8 MEMÓRIAKEZELÉS
HEGESZTÉSI ADATTÁR
5 - (TIG)
TIG NF-GYÚJTÁS
100 A
NEM
IGEN
HEGESZTÉSI ADATTÁR » 5 - (TIG)
ELŐHÍVJA AZ
5. ADATSORT
A MEMÓRIÁBÓL?
A mérési adatok ablak jobb felső sarkában található ikon azt mutatja, hogy melyik tárhely
adatait hívta elő.
8.4
Törlés
A memória menüben egy vagy több adatsor törölhető.
Azt az adatsort fogjuk törölni, amelyet az előző példában tároltunk.
Válassza ki az adatsort. Nyomja meg a TÖRLÉSgombot.
HEGESZTÉSI ADATTÁR
5 - (TIG)
TIG NF-GYÚJTÁS
100 A
TÁROLÁS
ELŐHÍVÁS
TÖRLÉS
12
VISSZA
Nyomja meg az IGEN gombot a törlés megerősítéséhez.
0460 896 601
- 48 -
© ESAB AB 2019
8 MEMÓRIAKEZELÉS
HEGESZTÉSI ADATTÁR
5 - (TIG)
TIG NF-GYÚJTÁS
100 A
NEM
IGEN
5 - (TIG) » TÖRLÉS
TÖRLI AZ
5. SZÁMÚ HEGESZTÉSI ADATOT?
A memória menübe a NEM gomb megnyomásával térhet vissza.
8.5
Másolás
A hegesztési adatsor tartalmának új tárhelyre való másolásához tegye a következőket:
Válassza ki azt a tárhelyet, ahová másolni akar, és nyomja meg az „1 2” (2. FUNKCIÓ)
gombot.
HEGESZTÉSI ADATTÁR
5 - (TIG)
TIG NF-GYÚJTÁS
100 A
TÁROLÁS
ELŐHÍVÁS
TÖRLÉS
12
VISSZA
12
VISSZA
Nyomja meg a MÁSOLÁSgombot.
HEGESZTÉSI ADATTÁR
5 - (TIG)
TIG NF-GYÚJTÁS
100 A
MÁSOLÁS
SZERK.
Most az 5. tárhely tartalmát az 50. tárhelyre másoljuk.
Az egyik gombbal lépjen a kiválasztott tárhelyre, ebben az esetben az 50. pozícióra.
Nyomja meg az IGENgombot.
0460 896 601
- 49 -
© ESAB AB 2019
8 MEMÓRIAKEZELÉS
HEGESZTÉSI ADATTÁR
50 -
5. ADATSOR
MÁSOLÁSA A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓBA: 50
NEM
IGEN
Ezzel az 5. tárhelyen tárolt hegesztési beállításokat az 50. memória pozícióba másolta.
A memória menübe a VISSZAgomb megnyomásával térhet vissza.
8.6
Szerkesztés
A hegesztési adatsor szerkesztéséhez tegye a következőket:
Válassza ki azt a tárhelyet, melyet szerkeszteni szeretne, és nyomja meg az „1 2” (2.
FUNKCIÓ) gombot. Ezután nyomja meg a SZERK.gombot.
HEGESZTÉSI ADATTÁR
5 - (TIG)
TIG NF-GYÚJTÁS
100 A
MÁSOLÁS
SZERK.
12
A főmenü egy része látható a kijelzőn és a menüben szerepel a szimbólum
jelenti, hogy szerkesztés üzemmódban van.
VISSZA
, amely azt
Válassza ki a szerkeszteni kívánt beállítást és nyomja meg azENTERgombot. Válasszon a
listáról, és nyomja meg ismét azENTER gombot.
TIG
ÍVGYÚJTÁS
NF GYÚJTÁS
INDÍTÓKAPCSOLÓ ÜZEMMÓD
4 ÜTEM
TIG NF-GYÚJTÁS
100 A
BEÁLLÍTÁS
VISSZA
Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS gombot aHegesztési adatok beállításamenü megnyitásához.
Válassza ki a szerkeszteni kívánt értékeket és módosítsa a plusz/mínusz gombokkal. A
műveletet a VISSZAgomb megnyomásával fejezheti be.
0460 896 601
- 50 -
© ESAB AB 2019
8 MEMÓRIAKEZELÉS
HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA
ÁRAM
100 A
ÁRAMFELFUTÁS IDEJE
0,0 mp
ÁRAMLEFUTÁS IDEJE
2,0 mp
GÁZELŐÁRAMLÁS
0,5 mp
GÁZUTÓÁRAMLÁS
5,0 mp
BEÁLLÍTÁSI HATÁRÉRTÉKEK
-
MÉRÉSI HATÁRÉRTÉKEK
-
SZERKESZTÉS LEÍRÁS
GÁZÖBLÍTÉS
....
4 ÜTEM
TÁVVEZ.
VISSZA
Az 5. tárhelyen tárolt beállítás ezzel megszerkesztve és tárolva.
8.7
Név
A tárolt hegesztési adatsorok elnevezése érdekében tegye a következőket:
Válassza ki azt a tárhelyet, melyet el szeretne nevezni, és nyomja meg az „1 2” 2. FUNKCIÓ
gombot. Ezután nyomja meg a SZERK.gombot.
HEGESZTÉSI ADATTÁR
5 - (TIG)
TIG NF-GYÚJTÁS
100 A
MÁSOLÁS
SZERK.
12
VISSZA
Válassza ki a BEÁLL. » SZERKESZTÉS LEÍRÁSlehetőséget. Nyomja meg az
ENTERgombot.
HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA
ÁRAM
100 A
ÁRAMFELFUTÁS IDEJE
0,0 mp
ÁRAMLEFUTÁS IDEJE
2,0 mp
GÁZELŐÁRAMLÁS
0,5 mp
GÁZUTÓÁRAMLÁS
5,0 mp
BEÁLLÍTÁSI HATÁRÉRTÉKEK
-
MÉRÉSI HATÁRÉRTÉKEK
-
SZERKESZTÉS LEÍRÁS
GÁZÖBLÍTÉS
....
4 ÜTEM
TÁVVEZ.
VISSZA
Itt hozzáférhet egy billentyűzethez, amelyet a következők szerint lehet használni:
0460 896 601
- 51 -
© ESAB AB 2019
8 MEMÓRIAKEZELÉS
•
•
A baloldali gombbal és a nyíl gombokkal vigye a kurzort a kívánt karakter fölé. Nyomja
meg az ENTERgombot. Adjon meg egy teljes karaktersort maximum 40 karakterrel.
Nyomja meg a KÉSZ gombot a mentéshez. Az éppen elnevezett alternatíva már
látható a listában.
Billentyűzet
ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
0123456789
SZÓKÖZ CAPS
_
0 (max. 40)
TÖRLÉS
SZIMBÓLUM
KÉSZ
A hegesztési adatokat tartalmazó program leírása
Mindegyik hegesztési adatokat tartalmazó programnak van egy rövid leírása. A BEÁLLÍTÁS
» SZERKESZTÉS LEÍRÁS menü alatt az éppen lekért hegesztési adatok programjával
kapcsolatban max. 40 karakteres leírás adható a belső billentyűzeten keresztül. Az aktuális
leírás is módosítható vagy törölhető.
Ha a lekért programhoz leírás is tartozik, az egyébként megjelenített hegesztési paraméterek
helyett az jelenik meg a MEMÓRIA,MÉRT ADATOK és TÁVVEZÉRLÉS menüképernyőkön.
0460 896 601
- 52 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
9
KONFIGURÁCIÓ
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ
Az alábbi lista a menüstruktúrát jeleníti meg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nyelv , lásd a BEVEZETÉS című fejezet „Első lépés – nyelvválasztás” című részét.
Lakat funkció
Távvezérlés
MIG/MAG alapbeállítások
MMA alapbeállítások
Programváltás funkciógombok
Kettős startjel források
Távszabályzó eng.
WF ellenőrzés
Autom. mentés mód
Határmérés heg. áll
A hegesztéshez bejelentkezés szükséges
Mem. távvezérlés
Kettős huzalelőtolók
Minőség-ellenőrzési funkciók
Karbantartás
Hosszmérték
Mérési érték gyakorisága
Regiszter gomb
Világító kijelzős időzítő
9.1
Lakat funkció
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » LAKAT FUNKCIÓ
Amikor a zár funkció aktiválva van, és ön a mérések, a távvezérlő vagy a programváltás
menüben tartózkodik, a menükből való kilépéshez jelszó (belépési kód) szükséges.
LAKAT FUNKCIÓ
ZÁROLT ÁLLAPOT
KI
BELÉPÉSI KÓD BEÁLLÍTÁSA/MÓDOSÍTÁSA
VISSZA
A lakat funkció a KONFIGURÁCIÓ menüben aktiválható.
9.1.1
A lakat funkció státusa
A ZÁROLT ÁLLAPOTesetén a meglévő belépési kód törlése nélkül tudja aktiválni/kikapcsolni
a zár funkciót, ha kikapcsolja ezt a funkciót. Ha a belépési kód nincs tárolva és aktiválni
próbálják a zárfunkciót, megjelenik a billentyűzet, hogy meg lehessen adni az új belépési
kódot.
0460 896 601
- 53 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
Billentyűzet
ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
0123456789
SZÓKÖZ CAPS
_
0 (max. 16)
TÖRLÉS
SZIMBÓLUM
KÉSZ
Kilépés a zárolt állapotból
Ha a mért adatok vagy a programvált. menüben van, és zár funkció ki van kapcsolva,
korlátozás nélkül kiléphet ezekből a menükből a VISSZA vagy MENÜ gombok
megnyomásával, hogy belépjen a főmenübe.
Ha a funkció aktiválva van, és így kísérel meg kilépni, elhagyni a REM-et, vagy megnyomja
„1 2” (2. FUNKCIÓ) gombot, a következő üzenet jelenik meg, hogy figyelmeztesse a
felhasználót a belépési kóddal biztosított védelemre.
BELÉPÉSI KÓD AKTIVÁLÁSA –
NYOMJON ENTERT
Itt kiválaszthatja a VISSZA gombot, ha meggondolja magát és vissza kíván térni ez előző
menübe, vagy továbbléphet az ENTER menübe a belépési kód megadásához.
Ekkor a billentyűzettel belép a menübe, ahol megadhatja a kódot. Nyomja meg a ENTER
gombot minden karakter után, és erősítse meg a kódot a KÉSZgombot.
A következő szövegdoboz jelenik meg.
A KÉSZÜLÉKZÁR FELOLDVA
Ha a belépési kód rossz, egy hibaüzenet jelenik meg, ami lehetőséget kínál a felhasználónak
arra, hogy újból megadja a kódot, vagy visszatérjen az eredeti menühöz, vagyis a mért
adatok vagy a programváltás menühöz.
Ha a kód rossz, a többi menühöz tartozó minden elem eltűnik, bár a belépési kód aktív
marad. Ez azt jelenti, hogy átmenetileg kiléphet a mért értékek és a programváltás menüből,
de a zár állapota mégsem változik, amikor visszatér ezekhez a menükhöz.
9.1.2
A kód beállítása/módosítása
A kód beállításakor/módosításakor módosíthatja a meglévő kódot vagy újat adhat meg. A
kód maximum 16 szabadon választott betűt vagy számjegyet tartalmazhat.
9.2
Távvezérlés
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » TÁVVEZÉRLŐK
A folyamattól és a távvezérlőtől függően különböző konfigurációs lehetőségek állnak
rendelkezésre.
A nem CAN-busszal csatlakoztatott távvezérlő egységet a távvezérlő adapteren keresztül
kell csatlakoztatni. Ez a funkció nem támogatja a SuperPulse módot.
Csatlakozás után aktiválja a távvezérlő egységet a MÉRT ADATOK képernyőn a
TÁVVEZÉRLÉSfunkciógomb segítségével.
0460 896 601
- 54 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
9.2.1
Elmaradt váltás
Vigye a kurzort a TÁVVEZÉRLŐK sorba. Nyomja meg a ENTER gombot a lehetőségek
listájának előhívásához.
MIG/MAG TÁVVEZÉRLŐK
ELMARADT VÁLTÁS
BE
DIGITÁLIS
5 PROGRAM
ANALÓG 1
HUZALSEBESSÉG
-MIN
0,8
-MAX
25,0
ANALÓG 2
FESZÜLTSÉG
-MIN
-10
-MAX
+10
VISSZA
Az ELMARADT VÁLTÁS set to AKTIVértékre állítása esetén a legutóbb előhívott memória
automatikusan előhívásra kerül minden egyes új hegesztés indítás előtt. Ezzel meg lehet
szüntetni a legutóbbi hegesztési eljárás során keletkezett minden hegesztési adatbeállítást.
9.2.2
A digitális távirányító egység konfigurálása
Távirányító adapter nélkül
A CAN-alapú távirányító csatlakoztatásakor a konfiguráció automatikusan megtörténik:
DIGITÁLIS.
Távirányító adapterrel
Digitális távvezérlő alkalmazása esetén adja meg, hogy milyen típusú távvezérlőt
alkalmaznak:
Vigye a kurzort a DIGITÁLIS sort, majd nyomja meg a ENTER gombot a kiválasztható
lehetőségek listájának előhívásához.
BINÁRIS
•
32 programegység
10-PROGR
•
10 programegység
* vagy hegesztőpisztoly RS3 programválasztással
9.2.3
Az analóg távirányító egység konfigurálása
Távirányító adapter nélkül
A CAN-alapú távirányító csatlakoztatásakor az ANALÓG 1 (ANALOG 1) és ANALÓG 2
(ANALOG 2) konfigurációja automatikusan megtörténik. A konfiguráció nem módosítható.
Távirányító adapterrel
Távirányító adapterrel. Analóg távvezérlés használatakor a vezérlőpanelen határozhatja
meg, hogy melyik potenciométert kívánja használni (max. 2-t).
A potenciométerek elnevezése a vezérlőpanelben ANALÓG 1 (ANALOG 1) és ANALÓG 2
(ANALOG 2), ami a hegesztési eljáráshoz tartozó saját paraméterekre utal, pl.
huzalelőtolási paraméter (ANALOG 1) és a feszültség paraméter (ANALOG 2) MIG/MAG
esetén.
Ha a kurzort az ANALOG 1 sorra állítja és megnyomja az ENTER gombot, megjelenik a lista.
0460 896 601
- 55 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
NINCS
HUZALSEBESSÉG
Ha a kurzort az ANALOG 1 sorra állítja és megnyomja az ENTER gombot, megjelenik a lista.
Kiválaszthatja, hogy az ANALÓG 1 potenciométert használja a HUZALSEBESSÉG
funkcióhoz, vagy ha nem kell használni, akkor a NINCSgombot.
Válassza ki a HUZALSEBESSÉG sort, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Ha a kurzort az ANALOG 2 sorra állítja és megnyomja az ENTER gombot, megjelenik a lista.
NINCS
FESZÜLTSÉG
Ha a kurzort az ANALOG 2 sorra állítja és megnyomja az ENTER gombot, megjelenik a lista.
Kiválaszthatja, hogy az ANALÓG 2 potenciométert használja a FESZÜLTSÉG funkcióhoz,
vagy ha nem kell használni, akkor a NINCSgombot.
Válassza ki a FESZÜLTSÉG sort, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A távirányító egység összes konfigurációja bármelyik csatlakoztatott huzalelőtoló egységre
vonatkozik. Ha a konfigurációban megszünteti az ANALÓG 1 (ANALOG 1)-et, ez mindkét
huzalelőtolóra vonatkozik, ha ikerkészüléket használnak.
9.2.4
Skála a bemenetekhez
Beállíthatja a használandó potenciométer(ek) vezérlési tartományát. Ez a vezérlőpanelben a
plusz/mínusz gombokkal megadott minimális és maximális értékekkel végezhető el.
Megjegyzendő, hogy a szinergia és a nem szinergia módban eltérő feszültséghatárokat
állíthat be. A feszültségérték a szinergia módban a szinergiaérték eltérése (pozitív vagy
negatív). Nem szinergikus módban a feszültség értéke abszolút értékként van megadva. A
beállított érték a szinergiára vonatkozik, ha szinergia módban vagyunk. Ha nem szinergia
módban vagyunk, akkor ez abszolút érték.
A spontán hegesztés és az impulzus hegesztés esetén nem szinergikus módban eltérő
feszültségszabályozási értékek érvényesek.
Érték a lenullázás után
Spontán és impulzus szinergia
min -10 V
max 10 V
Spontán nem szinergikus
min 8 V
max 60 V
Impulzusos nem szinergikus
min 8 V
max 50 V
9.3
MIG/MAG alapbeállítások
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » MIG/MAG ALAPBEÁLLÍTÁSOK
Ebben a menüben beállíthatók a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
Indítókapcsoló üzemmód (2 ütem/4 ütem)
4-ütem konfiguráció
Funkciógombok konfigurációja
Fesz. mérés impulzus
AVC adagoló
Release pulse
Feszültségszabályozó lapos statikus
Krátertölt. késl. idő akt.
0460 896 601
- 56 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
•
•
Heg. ind. ív kik. késl. idő
A becsült áramerősség megjelenítése
9.3.1
Működtetőkapcsoló mód (2-ütem/4-ütem)
2 ütem
A = Védőgáz előáramlás
B = Melegindítás
C = Hegesztés
D = Kráterkitöltés
E = Gázutóáramlás
A hegesztőpisztoly kétütemű vezérlése során használt funkciók.
Az gázelőáramlás (amennyiben alkalmazzák) akkor kezdődik, amikor benyomják a
hegesztőpisztoly működtető kapcsolóját (1). Ezután kezdődik a hegesztés folyamata. A
működtető kapcsoló elengedésekor (2) kezdődik a krátertöltés (ha kiválasztják) és leáll a
hegesztőáram. Indul a hegesztőgáz utóáramlás (ha kiválasztják).
TIPP: Ha a krátertöltés ideje alatt ismét megnyomják a működtető kapcsolót, a krátertöltés
mindaddig folytatódik, ameddig a kapcsolót benyomva tartják (ld. pontozott vonal). A
kráterfeltöltés úgy is leállítható, ha a folyamat közben gyorsan lenyomják, majd rögtön
felengedik a kapcsolót.
A kétütemű mód a mért értékek menüben, a konfigurációs menüben vagy a mért értékek
képernyőn látható nyomógombbal aktiválható.
4 ütem
Négy ütemnél 3 indítási és 2 leállítási pozíció van. Ez az 1. indítási és leállítási pozíció.
Lenullázáskor az 1. pozíciót választja. Lásd a „4-ütem konfiguráció” fejezetet.
A = Védőgáz előáramlás
B = Melegindítás
C = Hegesztés
D = Kráterkitöltés
E = Gázutóáramlás
A hegesztőpisztoly négyütemű vezérlése során használt funkciók.
A gázelőáramlás akkor kezdődik, amikor benyomják a hegesztőpisztoly működtető
kapcsolóját (1). A hegesztés folyamata a kapcsoló elengedésekor indul. A működtető
kapcsoló ismételt benyomásakor (3) kezdődik a krátertöltés (ha kiválasztották), és a
hegesztési beállítások alacsonyabb szintre állítódnak át. A működtető kapcsoló
elengedésekor (4) a hegesztés teljesen leáll és megindul a hegesztőgáz utóáramlás (ha
kiválasztották).
TIPP: A működtető kapcsoló elengedésekor leáll a krátertöltés. Ha ehelyett a kapcsolót
továbbra is lenyomva tartjuk, folytatódik a krátertöltés (pontozott vonal).
0460 896 601
- 57 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
A négyütemű mód a mért értékek menüben, a konfigurációs menüben vagy a mért értékek
képernyőn látható nyomógombbal aktiválható. Nem választható az indítókapcsoló üzemmód
(négyütem), ha a ponthegesztés mód BEgombot.
9.3.2
4-ütem konfiguráció
Négyütemű konfiguráció esetén a négyütemű indítás és leállás különféle funkciói jelennek
meg.
4-ütem start mód
•
•
Kapcsolóval vezérelt gázelőáramlás, lásd a „4-ütem” fejezetet.
Időzített védőgáz előáramlás.
A = Gázáramlás
B = Huzalelőtolás
C = Gázelőáramlás
D = Hegesztés
Nyomja meg az indító kapcsolót (1), beindul a gázelőáramlás; a beállított gázelőáramlási idő
után indul a hegesztési folyamat. Engedje el az indító kapcsolót (2).
•
Kapcsolóval vezérelt hot start
A = Gázáramlás
B = Huzalelőtolás
C = Gázelőáramlás
B = Melegindítás
E = Hegesztés
Nyomja meg az indító kapcsolót (1); indul a gázelőáramlás és a hot start addig tart, amíg el
nem engedik a kapcsolót (2).
4-ütem leállás beállítása
•
•
Idővezérelt krátertöltés lehetséges hosszabbítással, lásd a „négy-ütem” fejezetet.
Kapcsolóval vezérelt krátertöltési idő
A = Gázáramlás
B = Huzalelőtolás
C = Hegesztés
D = Kráterkitöltés
Nyomja le az indító kapcsolót (3), a krátertöltés megindul, majd leáll. Ha a krátertöltés idején
belül (krátertöltés ideje lerövidítve) felengedi az indító kapcsolót (4), a hegesztés
megszakad.
0460 896 601
- 58 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
9.3.3
Funkciógombok konfigurációja
MIG/MAG hegesztéskor a felhasználónak lehetősége van arra, hogy opciók listájából
választva állítsa be a gombok funkcióját. Hét olyan nyomógomb van, amelyekhez funkció
rendelhető.
Az alábbi opciók közül lehet választani:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nincs
Gázöblítés
Huzalbefűzés
Kapcsoló üzemmód (2/4)
Kráterkitöltés BE/KI
Kúszóstart BE/KI
Hot start BE/KI
Memória távvezérlés
Légfúvatás
Hegesztés nem aktív
Huzal vissza
Hiba törlése
A kijelzőn két oszlop látható: az egyik a Funkció t, a másik a Funkciógomb számát jelzi.
FUNKCIÓGOMBOK BEÁLLÍTÁSA
Funkció
Funkciógomb
NINCS
GÁZÖBLÍTÉS
1
HUZALBEFŰZÉS
2
KAPCSOLÓ ÜZEMMÓD (2/4)
3
KRÁTERTÖLTÉS BE/KI
4
KÚSZÓSTART BE/KI
5
HOT START BE/KI
6
INDÍTÓ KAPCSOLÓ
7
GÁZÖBLÍTÉS
HUZALBEFŰZÉ
S
4 ÜTEM
12
VISSZA
A panelen öt nyomógomb van. Az „1 2” (2. FUNKCIÓ) gomb lenyomásával megjelenik
további öt nyomógomb.
Amikor a funkciókat hozzárendeli a billentyűkhöz, azok számozása balról kezdve a
következő:
0460 896 601
- 59 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
Ha új funkciót kíván hozzárendelni egy nyomógombhoz, tegye a következőt:
•
•
•
Pozicionálja a kurzort a NINCS funkciót jelző sorra, majd nyomja meg az adott
funkcióhoz rendelt gombot a gomb számának módosításához.
Ismételje meg ezt az eljárást azzal a gombbal, amelyik a használandó számot viseli.
Állítsa a kurzort arra a funkció sorra, amelyhez új billentyűszámot kíván hozzárendelni,
és nyomja meg azt a gombot, amelyhez a funkciót hozzá kívánja rendelni.
A többi billentyű mindegyikéhez hasonló módon új funkció rendelhető hozzá úgy, hogy a bal
oldali oszlopban lévő funkciókat hozzárendeli a jobb oldali oszlopban látható számozott
billentyűkhöz.
9.3.4
Feszültségértékek impulzus módban
Impulzus módban a feszültségmódszerekhez tartozó opciók a következők:
•
•
Csúcsérték impulzusfeszültséghez IMPULZUS A feszültséget csak az impulzus
szakaszban mérik és szűrik, mielőtt a feszültségérték megjelenne a kijelzőn.
Átlagos feszültségérték ÁTLAG
A feszültséget folyamatosan mérik, és a feszültségérték megjelenítése előtt szűrik.
A belső és külső minőség-ellenőrzési funkciók a kijelzőn megjelenített mért értékeket input
adatként használják.
9.3.5
AVC adagoló
AVC huzalelőtolót használata esetén (ÍVFESZÜLTSÉG-SZABÁLYOZÁS) lépjen be a
KONFIGURÁCIÓ menübe a MIG/MAG ALAPBEÁLLÍTÁSOK. Nyomja meg a ENTER gombot
az AVC huzalelőtolás sorban, és válassza ki a BEgombot. Ezt követően a berendezés
automatikusan újra konfigurálódik, hogy megfeleljen az AVC huzalelőtolónak.
AVC huzalelőtoló használata esetén az egységet közvetlenül a hegesztőfeszültség
szabályozza. Semmilyen más kommunikáció nem áll fenn a huzalelőtoló egységgel. A jobb
teljesítmény érdekében speciális szabályozó használata ajánlott.
9.3.6
Release pulse
Ha a huzal elakad a munkadarabban, a rendszer érzékeli azt. Egy áramimpulzus indul el,
ami leválasztja a huzalt a felületről.
A funkció használatához válassza a RELEASE PULSE lehetőséget a MIG/MAG
ALAPBEÁLLÍTÁSOKlista alatt, majd nyomja meg az ENTER gombot, és válassza a
BEgombot.
9.3.7
Feszültségszabályozó lapos statikus
FESZÜLTSÉGSZABÁLYOZÓ LAPOS STATIKUS funkciónak normál esetben aktívnak kell
lennie (BE).
A funkciót ügyfélspecifikus megoldásokhoz használják.
9.3.8
Krátertölt. késl. idő akt.
KRÁTERTÖLT. KÉSL. IDŐ AKT. : az az idő, melynek el kell telnie a hegesztés megkezdése
után ahhoz, hogy a KRÁTERTÖLTÉSI funkció aktiválódjon, amikor engedélyezve van a
krátertöltés.
Az alapértelmezett érték 1,0 mp.
0460 896 601
- 60 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
9.3.9
Heg. ind. ív kik. késl. idő
Ez a késleltetési idő határozza meg azt az időt, mely a hegesztés kezdete és vége között
telik el (hegesztés kezdete + HEG. IND. ÍV KIK. KÉSL. IDŐ).
Amennyiben több ív be és ív ki eseményre is sor kerül a meghatározott időintervallumban,
akkor az ív ki események nem kerülnek továbbításra, ha a meghatározott időintervallum
vége előtti utolsó esemény egy ív be esemény.
Amennyiben több ív be és ív ki eseményre is sor kerül a meghatározott időintervallumban,
és a meghatározott időintervallum vége előtti utolsó esemény egy ív ki esemény, akkor az az
ív ki esemény továbbításra kerül a meghatározott időintervallum letelte után.
Csak az adott időintervallum alatt bekövetkező első ív be esemény kerül továbbításra.
Példa: Ha ív be, ív ki és ív be események sorozatára kerül sor a meghatározott
időintervallumban, akkor csak az első ív be esemény kerül továbbításra az áramforrásról a
csatlakoztatott berendezésre. Az ív ki esemény először késleltetve lesz az áramforrásban,
majd törlődik, amint az utolsó ív be átvitele megtörtént.
Az alapértelmezett érték 0,00 mp.
A funkciót ügyfélspecifikus megoldásokhoz használják.
9.3.10
A becsült áramerősség megjelenítése
A rendszer a kiválasztott szinergikus ív alapján kiszámolja a becsült áramerősséget az
aktuális huzaladagolási sebesség felhasználásával.
Alapértelmezés szerint KIgombot.
A becsült áramerősség megjelenítése hasznos referenciaként szolgál, ha a hegesztő nem
tudja megállapítani a helyes huzaladagolási sebességet. A kötés típusától és a hegesztő
által alkalmazott túllógástól (a csúcs és a munkadarab távolságától) függően némi eltérés
lesz a becsült áramerősség és a valós, mért áramerősség között. A nagy eltérés azt
jelentheti, hogy a túllógást az optimális hegesztési eredmény érdekében módosítani kell.
A becsült áramerősség a MÉRT ADATOK menüben jelenik meg a huzalelőtolási sebesség
vagy a feszültség módosításakor.
A becsült áramerősség sosem jelenik meg a ROBOT vagy a SAT szinergiacsoportok
használatával történő hegesztéskor, még akkor sem, ha a A becsült áramerősség
megjelenítése funkció BEgombot.
0460 896 601
- 61 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
9.4
MMA alapbeállítások
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » MMA ALAPBEÁLLÍTÁSOK
Cseppentő hegesztés
Cseppentő hegesztés rozsdamentes elektródákkal való hegesztéskor alkalmazható. E
funkció alkalmazása esetén az ívet felváltva gyújtják és kioltják, hogy jobban lehessen
szabályozni a hőtermelést. Csak kismértékben kell felemelni az elektródát, hogy az ív
kihunyjon.
Válassza ki a BE vagy KIlehetőséget.
9.5
Programváltás funkciógombok
A HEGESZTÉSI ADATOK 1 – HEGESZTÉSI ADATOK 2 funkciógombok a programváltás
menüben láthatók. Ezek konfigurálása a következő:
Vigye a kurzort a FUNKCIÓGOMB SZÁMA sorba.
PROGR. VÁLT. FUNKCIÓGOMBOK
FUNKCIÓGOMB SZÁMA
1
HOZZÁRENDELT HEG. ADAT
5
MIG/MAG SPONTÁN SZINERGIKUS BE
Fe ER70S, C=2, 1,2 mm
+ 3,5 VOLT, 7,6 M/PERC
TÁROLÁS
TÖRLÉS
VISSZA
A billentyűk számozása balról jobbra: 1–4. Válassza a kívánt gombot a számának a
megadásával, a plusz/mínusz gombok segítségével.
Majd a baloldali gombbal lépen a következő sorra: HOZZÁRENDELT HEG. ADAT. A
hegesztési adattárban böngészhet a hegesztési adatok között. Válassza ki a kívánt
hegesztési adat számát a plusz/mínusz gombokkal. A mentéshez nyomja meg aTÁROLÁS
gombot. A tárolt adatsor törléséhez nyomja meg a TÖRLÉSgombot.
9.6
Kettős startjel források
E funkció aktiválása (BE) esetén MIG/MAG hegesztést a huzaladagoló start inputjáról és az
áramforrás TIG-start inputjáról is indíthat, illetve megfordítva. Ha a hegesztést a startjel
inputjáról indítja, azt ugyanarról az inputról kell leállítani.
9.7
Távszabályzó eng.
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » TÁVSZABÁLYZÓ ENG.
Ha a vezérlő távvezérlés módban van, nem adhat meg beállításokat a forgatógombok
segítségével. A hegesztési memóriahelyek között váltó távvezérlők esetén: Ha a
TÁVSZABÁLYZÓ ENG. funkció BEvan kapcsolva, az áram/huzalelőtolás vagy a feszültség a
vezérlőpanelről és a távszabályozóról is beállítható.
Ha a TÁVSZABÁLYZÓ ENG. módot a határértékekkel együtt használják, a berendezés
használata meghatározott beállítási tartományra korlátozható. Ez a következő beállításokra
vonatkozik: huzalelőtolás és feszültség MIG/MAG hegesztéskor, árambeállítás MMA és TIG
hegesztéskor, impulzusáram impulzus TIG hegesztéskor.
0460 896 601
- 62 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
9.8
WF ellenőrzés
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » WF-FELÜGYELET
WF-FELÜGYELET funkciónak normál esetben aktívnak kell lennie (BE). A funkciót
ügyfélspecifikus megoldásokhoz használják. A funkció ellenőrzi, hogy WDU és a huzalelőtoló
kapcsolata megszakadt-e; amennyiben igen, egy hibaüzenetet jelenít meg.
MEGJEGYZÉS!
Amennyiben egy nem ESAB gyártmányú huzalelőtolót ESAB áramforrással
használ, a felügyeletet ki kell kapcsolni.
9.9
Autom. mentés mód
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » AUTOM. MENTÉS MÓD
Alapértelmezés szerint KI.
A rendszer a hegesztési adattár memóriapozícióiba menti a hegesztési adatkészleteket.
Autom. mentés mód BE értékre állítása esetén: Egy hegesztési adatkészlet előhívása, majd
ezt követően a beállítások módosítása és egy másik hegesztési adatkészlet előhívása
esetén a rendszer a módosított beállításoknak megfelelően frissíti az első adatkészletet.
A hegesztési adatok manuális mentése a következő automatikus mentésig blokkolja a
tárhelyet.
A tárhely száma, ahol az adatok tárolódnak, megjelenik a mért adatok menüben a kijelző
jobb felső sarkában.
9.10
Határmérés heg. áll
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » HATÁRMÉRÉS HEG. ÁLL
Alapértelmezés szerint KIgombot.
Ez a funkció vezérli a működést, amikor határmérési hiba lép fel. Indítókapcsolóval
rendelkező MIG/MAG és TIG hegesztőpisztolyokhoz érhető el.
Három beállítás van:
•
•
•
BE
BE, FELÜGYELET
KI
Ha a HATÁRMÉRÉS HEG. ÁLL aktiválva van (BE) és határmérési hiba lép fel, a hegesztés
azonnal leáll.
The BE, FELÜGYELET beállítás akkor használható, ha az áramforrás FELHASZNÁLÓI
FIÓKOK funkciója használatban van. Ha a BE, FELÜGYELET beállítás ki van választva és
határmérési hiba lép fel, egy rendszergazdának vagy vezető felhasználónak be kell írnia
a jelszavát a hegesztés folytatásához. (A felhasználói fiókokkal és a felhasználói fiókok
szintjeivel kapcsolatos információkért tekintse meg az útmutató külön „Felhasználói fiókok”
című részét.)
9.11
A hegesztéshez bejelentkezés szükséges
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » A hegesztéshez bejelentkezés szükséges
If A hegesztéshez bejelentkezés szükséges funkció engedélyezése esetén a hegesztéshez a
felhasználói fiókok aktiválása, majd a rendszerbe történő bejelentkezés szükséges.
0460 896 601
- 63 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
9.12
Memória távvezérlés
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » MEMÓRIA TÁVVEZÉRLÉS
Ez a funkció lehetővé teszi a különböző előre beállított hegesztési adat alternatívákra való
váltást a hegesztőpisztoly kapcsolóján történő gyors kattintás (a gomb lenyomása, majd
azonnali felengedése) által. Lehetőség nyílik az egy és két kattintás közötti választásra. Az
egy kattintás egy gyors kattintást jelent. A két kattintás két gyors kattintást jelent.
Az ELŐSZÖR MÓDOSÍTSON AZ ÍV KIKAPCSOLÁSI SORRENDEN opció KÖVETKEZŐ
vagy INDÍTÁS fázisra állítható
KÖVETKEZŐ – A TRIGGER ADATOK ÁTVÁLTÁSA a sorrend szerinti következő memóriára
állítja a memóriát.
INDÍTÁS – A TRIGGER ADATOK ÁTVÁLTÁSA az ÍV KI beállítás mellett a sorrend szerinti
első memóriára állítja a memóriát, ha a trigger adatok legutóbbi átváltása óta már eltelt
4 másodperc.
A TRIGGER ADATOK ÁTVÁLTÁSA a trigger adatok legutóbbi átváltását követően a sorrend
szerinti következő memóriára állítja a memóriát.
Maximálisan 5 kiválasztott tárhely közül lehet választani. További információ található a
„MEMÓRIAKEZELÉS” fejezetben.
KI – Nincs váltás a hegesztési adatok között.
ÍV KI – A felhasználó nem válthat a memória pozíciók között a hegesztés alatt.
BE – A felhasználó mindig tud váltani a memória pozíciók között.
3 PROGRAM – 3 memóriapozíció hozzáadása. Válassza ki a 2 ütemű módot (lásd a
9.3.1-es részt). A 3-Prog a 2 ütemű mód 3 memóriás triggeradat-átváltással kibővített
formája. A hegesztőpisztoly működtető kapcsolójának megnyomásakor a Trigger adatok
átváltása az 1. memóriára vált. Ezután kezdődik a hegesztés folyamata. A működtető
kapcsoló elengedésekor a Trigger adatok átváltása a 2. memóriára vált, és a hegesztés
folytatódik. A hegesztőpisztoly működtető kapcsolójának ismételt megnyomásakor a Trigger
adatok átváltása a 3. memóriára vált. A működtető kapcsoló másodszor történő
elengedésekor megkezdődik a krátertöltés (ha kiválasztják) és leáll a hegesztőáram. Indul a
hegesztőgáz utóáramlás (ha kiválasztják).
A hegesztési adatok kapcsoló aktiválása
Vigye a kurzort a MEMÓRIA TÁVVEZÉRLÉS sorra, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a KI, PASSZIV, BE vagy 3 PROGRAMlehetőséget. Nyomja meg az ENTER
gombot.
0460 896 601
- 64 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
MEM. TÁVVEZÉRLÉS
MEM. TÁVVEZÉRLÉS
KI
KATTINTÁS
EGYSZERES
ELŐSZÖR MÓDOSÍTSON AZ ÍV KIKAPCSOLÁSI
SORRENDEN
KÖV.
5
HEG. ADATOK MENTEZ
KIJELÖLT HEG. ADATOK
MIG/MAG SPONTÁN SZINERGIKUS BE
Fe ER70S, CO2, 1,2 mm
+ 3,5 VOLT, 7,6 M/MIN
VISSZA
Hegesztési adatok választása a memóriából
Vigye a kurzort a HEG. ADATOK HOZZÁADÁSA/TÖRLÉSE sorba.
MEM. TÁVVEZÉRLÉS
MEM. TÁVVEZÉRLÉS
KI
KATTINTÁS
EGYSZERES
ELŐSZÖR MÓDOSÍTSON AZ ÍV KIKAPCSOLÁSI
SORRENDEN
KÖV.
19
HEG. ADATOK HOZZÁADÁSA/TÖRLÉSE
KIJELÖLT HEG. ADATOK 5 19
MIG/MAG SPONTÁN SZINERGIKUS BE
Fe ER70S, CO2, 1,2 mm
+ 3,5 volt, 7,6 M/PERC
TÁROLÁS
TÖRLÉS
VISSZA
A plusz/mínusz billentyűkkel válassza ki azokat a tárhelyeket, ahol az aktuális hegesztési
adatok találhatók, majd nyomja le a TÁROLÁSgombot.
A KIJELÖLT HEG. ADATOK sor megmutatja, hogy mely hegesztési adatok és milyen
sorrendben lettek kiválasztva, balról jobbra haladva. A legutóbb kiválasztott pozíció
hegesztési adatsora a kijelző alatti sorban jelenik meg.
A hegesztési adatok eltávolításához ismételje meg a fenti eljárást, de nyomja le a TÖRLÉS
(DELETE) gombot.
9.13
Kettős huzalelőtolók
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » KETTŐS HUZALELŐTOLÓK
Több huzalelőtoló egység (max. 4) összekapcsolása esetén a huzalelőtoló egységeket a
hegesztési adatok egysége nélkül, vagyis üres vezérlővel kell használni..
A vevőhöz leszállított minden huzaladagolónak 1 az azonosító száma.
0460 896 601
- 65 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
9.13.1
A kettős huzalelőtolók konfigurálása
A huzalelőtoló egységek csatlakoztatásakor az első elvégzendő teendő a huzalelőtoló
azonosító számának a megváltoztatása (csomópont címe).
Az azonosító szám megváltoztatásához tegye a következőt:
•
•
•
Csatlakoztassa az első huzalelőtolót, majd lépjen be a KETTŐS HUZALELŐTOLÓK
menüben állítható be.
Nyomja le és engedje fel az indító kapcsolót, hogy aktiválja a huzalelőtolót.
Olvassa le az első sorban a huzalelőtoló azonosító számát (első alkalommal 1-nek kell
lennie). Válasszon új azonosítószámot 2 és 4 között.
Vigye a kurzort a VÁLASSZON ÚJ AZONOSÍTÓT sorba. A plusz/mínusz gombokkal
állítsa be a kívánt számot 1 és 4 között. Nyomja meg az ENTER gombot.
KETTŐS HUZALELŐTOLÓK
AKTUÁLIS AZONOSÍTÓ
-
VÁLASSZON ÚJ AZONOSÍTÓT
1
CSATLAKOZTATOTT HUZALELŐTOLÓK
AZONOSÍTÓI:
VISSZA
A felső sorban az azonosító szám a kívánt számra változik.
•
•
Csatlakoztassa a következő huzaladagolót.
Nyomja le és engedje fel az indító kapcsolót, hogy aktiválja a huzalelőtolót. Láthatja,
hogy az egység azonosítója az 1.
Készen van a konfiguráció, a szokásos módon használhatja a berendezést. Ugyanilyen
módon konfigurálhat és működtethet négy huzaladagolót. Több huzaladagoló esetén nem az
a fontos, hogy milyen azonosító számot kaptak, hanem az, külön azonosítójuk legyen, hogy
meg lehessen különböztetni azokat.
Ne adja ugyanazt az azonosítót két huzalelőtolónak. Ha ez mégis bekövetkezne, az egyik
egység kikapcsolásával majd az eljárás elölről kezdésével korrigálja a helyzetet. A KETTŐS
HUZALELŐTOLÓK menüben a kapcsoló lenyomásával ellenőrizheti a csatlakoztatott
huzalelőtolók azonosítóit.
A CSATLAKOZTATOTT HUZALELŐTOLÓK AZONOSÍTÓI sorban látható az összes
csatlakoztatott huzalelőtoló azonosítója.
9.13.2
A hegesztési adattár koncepciója az M1 10P távvezérlők esetében
A memóriák és 10P távvezérlők eltérő, adott koncepciót követő huzalelőtoló-azonosítókat
alkalmazó huzalelőtoló egységekkel működnek.
Használja az egyes huzalelőtoló-azonosítókhoz a hegesztési adattár memóriahelyeinek
megfelelő tartományát az alábbi lista szerint:
•
•
•
•
1. huzalelőtoló egység 1–10. memóriahely
2. huzalelőtoló egység 11-20. memóriahely
3. huzalelőtoló egység 21-30. memóriahely
4. huzalelőtoló egység 31-40. memóriahely
9.14
Minőség-ellenőrzési funkciók
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI FUNKCIÓK
0460 896 601
- 66 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
Az elkészült hegesztések naplózásának feltételei a MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI FUNKCIÓK
ponton belül, aKONFIGURÁCIÓ MENÜalatt állíthatók be.
MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI FUNKCIÓK
MIN. ADATOK NAPLÓJA FÁJLBA
BE
VISSZA
Válassza a megfelelő sort, és nyomja meg az ENTERgombot. Ha a BE értéket választotta,
minden hegesztés .aqd szövegfájlként tárolódik, naponta új fájlként. Itt az alábbi információ
tárolódik:
•
•
•
•
•
A hegesztés indításának ideje
Hegesztés időtartama
Max., min. és átlagos áram a hegesztés alatt
Max., min. és átlagos feszültség a hegesztés alatt
Max., min. és átlagos teljesítmény a hegesztés alatt
A minőség-ellenőrzési funkcióról további információkat az „ ESZKÖZÖK,
Minőség-ellenőrzési funkciók” fejezetben olvashat.
9.14.1
Minőség-ellenőrzési funkciólista tárolása
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS
A vezérlőpanelben előállított minőség-ellenőrzési funkciólista fájljai xml fájlként kerülnek
mentésre. Ahhoz, hogy működjön, az USB-memóriát FAT rendszerűként kell megformázni.
Helyezze be az USB-memóriát a vezérlőpanelbe, lásd az „Intéző” fejezetet.
Válassza ki a MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FUNKCIÓLISTAlehetőséget, és nyomja meg az
EXPORTÁLÁSgombot.
A fájl a QData mappában található. A QData mappa automatikusan jön létre, amikor
beilleszti az USB memóriát a készülékbe.
Az exportálással és importálással kapcsolatban tekintse meg az „Exportálás/Importálás”
című részt.
9.15
Karbantartás
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » KARBANTARTÁS
Ebben a menüben állíthatja be a karbantartási időközöket, pl. hogy hány hegesztési indítás
után szükséges karbantartást végezni (pl. a csúcs cseréje). Válassza ki a KARBANTARTÁS
GYAKORISÁGA sort, majd az ENTER gombot lenyomva határozza meg a hegesztés
indítások számát, amelyek után karbantartást kell végezni. Majd a plusz/mínusz gombokkal
módosítsa az értéket, amíg el nem éri a kívánt értéket. Amikor letelik a megadott intervallum,
a hibalistában megjelenik az 54-es hibakód. A visszaállítást a VISSZAÁLLÍTÁS funkciógomb
megnyomásával végezheti el.
Amikor az indítások száma helyett a TELJES ÜZEMIDŐ HATÁRÉRT. van kiválasztva, vegye
fel a kapcsolatot egy engedéllyel rendelkező ESAB szerviztechnikussal.
0460 896 601
- 67 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
SZERVIZ
KARBANTARTÁS GYAKORISÁGA
0 hegesztés
HEGESZTÉS SZÁMLÁLÁS
0 hegesztés
TELJES ÜZEMIDŐ HATÁRÉRT.
0n00:00:00
TELJES ÜZEMIDŐ
0n00:00:00
VISSZAÁLLÍTÁS
9.16
VISSZA
Hosszmérték
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » HOSSZMÉRTÉK
Itt a hosszmérték választható ki, Metrikus vagy Hüvelyk:
9.17
Mérési érték gyakorisága
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » MÉRÉSI ÉRTÉK GYAKORISÁGA
A mérési érték gyakorisága állítható be azzal, ha 1 és 10 Hz közötti értékre választ az egyik
plusz/mínusz gombbal. Az értékmérés gyakorisága csak a mért adatokat érinti a minőségre
vonatkozó adatok számításai során.
9.18
Regiszter gomb
KONFIGURÁCIÓ » REGISZTER GOMB
A REGISZTER GOMB funkcióval megnyithat egyes funkciókat, amelyek nem szerepelnek a
vezérlőpanel alapverziójában.
A funkciókhoz aló hozzáférés érdekében vegye fel a kapcsolatot az ESAB-bal. Ha megadja
az egység sorozatszámát, kap egy kódot, amit be kell írni a REGISZTER GOMBmenübe.
REGISZTER GOMB
Sorozatszám: 00000 - 00000 - 00000
Gomb: AAA
GOMB
MEGADÁSA
AKTÍV
VISSZA
Nyomja meg az ENTER gombot, és írja rá a gomb kódját a kijelzőn megjelenő billentyűzetre.
Vigye a kurzort a kívánt karakter fölé a bal oldali gomb és a nyílgombok segítségével.
Nyomja meg az ENTER gombot. A karaktersor regisztrálása után nyomja meg a KÉSZ
gombot.
A gomb aktiválásához nyomja meg az AKTIVÁLÁSgombot. Egy üzenet jelenik meg: GOMB
AKTIVÁLVA. Ha a regisztráció nem volt sikeres, a következő üzenet jelenik meg:
HELYTELEN GOMB. Ellenőrizze a gombhoz rendelt kódot és próbálja újra.
0460 896 601
- 68 -
© ESAB AB 2019
9 KONFIGURÁCIÓ
9.19
Világító kijelzős időzítő
FŐMENÜ » KONFIGURÁCIÓ » VILÁGÍTÓ KIJELZŐS IDŐZÍTŐ
Alapértelmezés szerint BE.
A belső világítással rendelkező kijelző – élettartamának megnövelése érdekében – három
perc után kikapcsol, amennyiben nincs tevékenység.
A beállítás módosításához válassza ki a megfelelő sort, és nyomja meg az ENTERgombot.
Állítsa a Világító kijelzős időzítő funkciót BE értékre, így a háttérvilágítás három percnyi
inaktivitás után kikapcsol.
Állítsa a funkciót KI értékre a háttérvilágítás kikapcsolásának megakadályozásához. A kijelző
így mindig bekapcsolva marad.
Az U82 és a W82 prezentációs módban történő együttes használata esetén ez a funkció nem
érhető el.
0460 896 601
- 69 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
10
ESZKÖZÖK
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK
HIBALISTA►
EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS►
INTÉZŐ►
BEÁLLÍTÁSOK HATÁRÉRTÉKÉNEK
SZERKESZTŐJE►
MÉRÉSI HATÁRÉRTÉK SZERKESZTŐ►
BEKAPCSOLÁSI STATISZTIKA►
MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI FUNKCIÓK►
FELHASZNÁLÓI SZINERGIKUS ADATOK►
NAPTÁR►
FELHASZNÁLÓI FIÓKOK►
AZ EGYSÉG ADATAI►
VISSZA
10.1
Hibalista
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » HIBALISTA
A hibakódok azt jelzik, hogy hiba történt a hegesztési eljárás során. Ezt a kijelzőn egy
legördülő menü jelzi. Egy felkiáltójel
jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában.
MEGJEGYZÉS!
Amint előhívja a hibalista menüt, eltűnik a kijelzőről.
A hegesztőkészülék használata közben keletkező minden hiba hibaüzenetekkel van
dokumentálva a hibalistában. Legfeljebb 99 hibaüzenet tárolható. Ha a hibalista megtelik,
azaz ha 99 hibaüzenet van benne, a legrégebbi üzenet automatikusan törlődik, amikor új
hiba keletkezik.
A következő információ tekinthető meg a hibalista menüjében:
•
•
•
•
•
•
A hiba jelzőszáma
A hiba keletkezésének dátuma, formátuma: ÉÉHHNN
A hiba keletkezésének időpontja
Az egység, ahol a hiba keletkezett
A hibakód
További adatok a hibakódtól függően, például a hibakódot létrehozó egység
0460 896 601
- 70 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
HIBALISTA
Index Dátum
Ido
Egység
Hiba
Adatok
1
121029
13:29:16
8
19
2
2
121029
13:29:21
8
17
3
171113
9:38:49
8
19
Hiba az akkumulátoros memóriában
TÖRLÉS
MINDENT
TÖRÖL
FRISSÍTÉS
ÖSSZES
MEGTEKINTÉS
E
VISSZA
Egységek
1 = hűtőegység
4 = távvezérlő egység
2 = áramforrás
5 = váltakozó áramú egység
3 = huzaladagoló egység
8 = vezérlőpanel
10.1.1
A hibakódok ismertetése
Hibakód
Leírás
1
Checksum hiba az EPROM-ban
Hiba keletkezett a program memóriában.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Indítsa újra a készüléket. Ha a hiba tartósan fennáll, hívja a
szerviztechnikust.
2
Sikertelen RAM teszt a mikroprocesszorban
A mikroprocesszor képtelen a belső memória egy bizonyos memóriahelyét
olvasni/írni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Indítsa újra a készüléket. Ha a hiba tartósan fennáll, hívja a
szerviztechnikust.
3
A külso RAM sikertelen tesztje
A mikroprocesszor képtelen a külső memória egy bizonyos memóriahelyét
olvasni/írni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Indítsa újra a készüléket. Ha a hiba tartósan fennáll, hívja a
szerviztechnikust.
4
Feszültségesés az 5V tápon
Az áramellátás feszültségértéke túl alacsony.
A folyamatban lévő hegesztési folyamat leáll és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviztechnikust.
0460 896 601
- 71 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
Hibakód
Leírás
5
Az egyenáramú feszültség a határértékeken kívül van
A feszültség vagy túl alacsony vagy túl magas. A túl magas feszültség
kiváltó oka lehet az elektromos hálózat erős feszültségingadozása, vagy a
túl gyenge áramellátás (az áramellátás magas induktanciája vagy
fázishiány).
A tápegység leáll és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviztechnikust.
6
Magas hőmérséklet
Működésbe lépett a túlmelegedés ellen védő megszakító.
Az aktuális hegesztési folyamat leáll és nem lehet újraindítani a megszakító
cseréje nélkül.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a hűtőlevegő bemeneti vagy kimeneti nyílásai
nincsenek-e elzárva vagy elszennyeződve. Ellenőrizze az alkalmazott
működési ciklust, hogy meggyőződjön róla, hogy a berendezés nincs
túlterhelve.
7
Nagy primer áram
A tápegység túl sok áramot vesz fel az egyenáramú feszültségről, amely
ellátja azt. A tápegység leállt, és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviztechnikust.
8
+DC 1 feszültség a biztonsági határon túl
Az áramkörön lévő akkumulátor, a W82 vezérlőegységen belül cserét
igényel. Amennyiben nem cserélik ki, az akkumulátorról működő memória
teljes tartalma elvész a kikapcsoláskor.
Intézkedés: Forduljon engedéllyel rendelkező ESAB szerviztechnikushoz.
9
Tápellátás 2
Külső forrásból származó hibakód
Intézkedés: Tekintse meg a csatlakoztatott egységek kézikönyvét.
10
Tápellátás 3
Külső forrásból származó hibakód
Intézkedés: Tekintse meg a csatlakoztatott egységek kézikönyvét.
11
Szervo hiba
Külső forrásból származó hibakód
Intézkedés: Tekintse meg a csatlakoztatott egységek kézikönyvét.
12
Figyelmezteto állapot a busz interfészben
A rendszer CAN busz terhelése átmenetileg túl magas.
Megszakadt a tápegység kapcsolata a vezérlőpanellel, vagy a huzaladagoló
egységgel.
Intézkedés: Ellenőrizze a berendezést, hogy csak egyetlen huzaladatoló
egység vagy távvezérlő egység legyen hozzá csatlakoztatva. Ha a hiba
tartósan fennáll, hívja a szerviztechnikust.
0460 896 601
- 72 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
Hibakód
Leírás
14
A busz kommunikáció megszakadt
A rendszer CAN busz a túlterheltség miatt átmenetileg nem működik.
A folyamatban lévő hegesztési folyamat leáll.
Intézkedés: Ellenőrizze a berendezést, hogy csak egyetlen huzaladatoló
egység vagy távvezérlő egység legyen hozzá csatlakoztatva. Az egység
újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul
visszatér, hívja a szerviztechnikust.
15
Információveszteség a busz kommunikációban
A mikroprocesszor képtelen elég gyorsan feldolgozni a bejövő üzeneteket,
aminek következtében az információ elveszik.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviztechnikust.
16
Magas üresjárási feszültség
Az üresjárási feszültség túl magas.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviztechnikust.
17
Nincs kapcsolat a másik egységgel.
Az aktuális tevékenység leáll, és a hegesztés nem indítható.
Ezt a hibát okozhatja kapcsolati hiba (pl. a CAN vezeték) a hegesztési
adatokat tartalmazó egység és egy másik egység között. Az érintett egység
megjelenik a hibalistában.
Intézkedés: Ellenőrizze a CAN kábelezést. Ha a hiba makacsul visszatér,
hívja a szerviztechnikust.
19
Hiba az akkumulátoros memóriában
Megszűnt a feszültség az akkumulátorban
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Megtörtént a vezérlőpanel nullázása. A beállítások MIG/MAG, SPONTÁN,
Fe, CO2 és az 1,2 mm mód esetén angol nyelvűek. Ha a hiba tartósan
fennáll, hívja a szerviztechnikust.
22
Túlcsordulás az adó bufferban
A vezérlőpanel képtelen elég gyorsan információt továbbítani a többi
egységbe.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
23
Túlcsordulás a fogadó bufferban
A vezérlőpanel képtelen elég gyorsan feldolgozni a többi egységből érkező
információt.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
25
Nem kompatibilis heg. adat formátum
Kísérelje meg a hegesztési adatokat USB-memóriában tárolni. Az
USB-memória másféle adatformátumot használ, mint a hegesztési adattár.
Intézkedés: Használjon másmilyen USB-memóriát.
0460 896 601
- 73 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
Hibakód
Leírás
26
Watchdog reset aktiv (Programhiba)
Valami meggátolta a processzort abban, hogy szokásos programozott
feladatait ellássa.
A program automatikusan újraindul. Az aktuális hegesztési folyamat le fog
állni. A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Ellenőrizze a hegesztési programok beállításait a hegesztés
során. Ha a hiba megismétlődik, hívja a szerviz technikust.
27
Nincs több huzal
Elfogyott a huzal / Hardver trap hiba
Külső forrásból származó hibakód
Intézkedés: Tekintse meg a csatlakoztatott egységek kézikönyvét.
28
Stack túlcsordulás
A program végrehajtása nem működik.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviztechnikust.
29
Nincs vízáram
Nincs hűtővízáramlás
Külső forrásból származó hibakód
Ez a hiba akkor jelenik meg, ha a készenléti üzemmódból való visszatérést
követő 10 másodpercen belül nem keletkezik elegendő hűtővízáramlás.
Intézkedés: Tekintse meg a csatlakoztatott egységek kézikönyvét.
30
Vezérlő időtúllépése
A vezérlő túl sok ideig nem reagált (csak MIG/MAG esetén).
32
Nincs gázáram
Külső forrásból származó hibakód
Intézkedés: Tekintse meg a csatlakoztatott egységek kézikönyvét.
54
Szerviz intervallum túllépés
Eltelt az érintkező csúcs cseréjére vonatkozó szerviz intervallum.
Intézkedés: Cserélje ki az érintkező csúcsot.
60
Kommunikációs hiba
A rendszer CAN-busza átmenetileg működésképtelenné vált a túl nagy
terhelés miatt. Az aktuális hegesztési folyamat leállt.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően van
csatlakoztatva. Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati
áramellátást. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviztechnikust.
64
Vezérlési típus betöltési hiba
Egy nem támogatott vezérlési típus kerül elküldésre az U82 egységről az
áramforráshoz indításkor vagy a memória visszahívásakor.
Intézkedés: Módosítsa a vezérlő típusát.
0460 896 601
- 74 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
Hibakód
Leírás
70
Az aktuális mért értékek határértékének túllépése
Az aktuális mért értékek túllépték a határértéket.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy helyes-e az aktuális határérték beállítása és a
csatlakozás minősége.
71
A feszültségértékek határértékének túllépése.
A feszültségértékek túllépték a határértéket.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy helyes-e a feszültség határérték beállítása és
a csatlakozás minősége.
72
Az áramértékek határértékének túllépése.
Az áramértékek túllépték a határértéket.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy helyes-e az áram határérték beállítása és a
csatlakozás minősége.
73
A WF áramérték határértékének túllépése.
A WF áramértékek túllépték a határértéket.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy helyes-e a WF áram határérték beállítása és
a csatlakozás minősége.
75
Figyelem! Szin. adatok átszámolva
Szinergikus adatok átszámolva.
Intézkedés: Az átszámolt adatok elfogadásához nyomja meg az Enter
billentyűt.
76
A hegesztéshez bejelentkezés szükséges
A hegesztés indítása megtagadva, mert nincs bejelentkezett felhasználó. Ez
a hiba csak akkor jelenik meg, ha a „Bejelentkezés szükséges szolgáltatás”
funkció engedélyezve van.
Intézkedés: Aktiválja a felhasználói fiókot és jelentkezzen be.
78
Hiányzó megfelelő dip/spontán görbe
Az impulzushegesztéshez kiválasztott szinergiavonalhoz tartozó spontán
görbe (azonos anyag, gázkeverék és méret) nem elérhető.
Intézkedés: Hozza létre a megfelelő felhasználói szinergikus spontán
görbét, majd indítsa újra.
10.2
Exportálás/Importálás
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS
Az EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS menüben az USB memórián keresztül lehet információt
továbbítani és fogadni.
A következő információ továbbítható:
HEGESZTÉSI ADATKÉSZLETEK
EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS
RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK
EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS
BEÁLLÍTÁSI HATÁRÉRTÉKEK
EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS
MÉRÉSI HATÁRÉRTÉKEK
EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS
HIBALISTA
EXPORTÁLÁS
MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FUNKCIÓLISTA
EXPORTÁLÁS
BEKAPCSOLÁSI STATISZTIKA
EXPORTÁLÁS
0460 896 601
- 75 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
SZINERGIKUS GÖRBÉK
EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS
ALAPBEÁLLÍTÁSOK
EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS
FELHASZNÁLÓI FIÓKOK
EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS
Illessze be az USD memóriát. Az USB-memória csatlakoztatásának leírását lásd az
„USB-kapcsolat” című fejezetben. Válassza ki a továbbítandó információt tartalmazó sort.
Nyomja meg azEXPORTÁLÁS vagy IMPORTÁLÁSgombot attól függően, hogy az
információt exportálni vagy importálni szeretné.
EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS
HEGESZTÉSI ADATKÉSZLETEK
RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK
BEÁLLÍTÁSI HATÁRÉRTÉKEK
MÉRÉSI HATÁRÉRTÉKEK
HIBALISTA
MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FUNKCIÓLISTA
BEKAPCSOLÁSI STATISZTIKA
SZINERGIKUS GÖRBÉK
ALAPBEÁLLÍTÁSOK
FELHASZNÁLÓI FIÓKOK
EXPORTÁLÁS
10.3
IMPORTÁLÁS
VISSZA
Intéző
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » INTÉZŐ
Az intézőben az USB-memóriában és a (C:\)-ben található információ is feldolgozható. Az
intéző lehetővé teszi a hegesztési és a minőség-ellenőrzési adatok kézzel történő törlését és
másolását.
Amikor az USB-memóriát csatlakoztatják, a kijelzőn a memória alapmappáját mutatja, ha
mappa kiválasztása még nem történt.
A vezérlőpanel megjegyzi, hogy hol járt az intézőben, amikor azt a legutóbb használta, így a
következő alkalommal ugyanoda térhet vissza a fájlstruktúrában.
INTÉZŐ
..
INFÓ
FRISSÍTÉS
ALT.
VISSZA
A memóriában lévő szabad tárhely megállapításához használja azINFÓ funkciót.
Az információ a FRISSÍTÉSgomb megnyomásával frissíthető.
A törléshez, névmódosításhoz, új mappa létrehozásához, másoláshoz vagy beillesztéshez
nyomja meg azALTgombot. Megjelenik egy lista, amelyből választhat. Ha (..) vagy egy
mappát választ, csak akkor hozhat létre egy új mappát vagy illeszthet be egy fájlba, amelyet
0460 896 601
- 76 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
korábban már másolt. Ha kiválasztott egy fájlt, az ÁTNEVEZÉS, MÁSOLÁS vagy
BEILLESZTÉS lehetőségek is megjelennek, amennyiben korábban már átmásolt egy fájlt.
Válasszon egy mappát vagy fájlt, és nyomja meg az ALTgombot.
INTÉZŐ
..
Heg. adatok
ÚJ MAPPA
ErrorLog.xml
QData.xml
~Weldoffice.dat
INFÓ
FRISSÍTÉS
ALT.
VISSZA
Ez a lista akkor jelenik meg, ha megnyomja az ALTgombot.
INTÉZŐ » ALT.
MÁSOLÁS
BEILLESZTÉS
TÖRLÉS
ÁTNEVEZÉS
ÚJ MAPPA
10.3.1
Fájl/mappa törlése
Jelölje ki a törlendő fájlt vagy mappát, és nyomja meg az ALT gombot.
Válassza ki a TÖRLÉS lehetőséget, és nyomja meg az ENTERgombot.
INTÉZŐ » ALT.
TÖRLÉS
ÁTNEVEZÉS
ÚJ MAPPA
A fájl/mappa eltávolítva. A törléshez a mappának üresnek kell lennie, vagyis először törölni
kell a mappában lévő fájlokat.
10.3.2
Fájl/mappa átnevezése
Jelölje ki az átnevezendő fájlt vagy mappát, és nyomja meg az ALT gombot.
Válassza ki a ÁTNEVEZÉS lehetőséget, és nyomja meg az ENTERgombot.
INTÉZŐ » ALT
TÖRLÉS
ÁTNEVEZÉS
ÚJ MAPPA
Egy billentyűzet jelenik meg a kijelzőn. A baloldali gombbal módosítsa a sort és a nyíl
gombokkal lépjen balra és jobbra. Válasszon ki egy használandó karaktert/funkciót, és
nyomja meg az ENTERgombot.
0460 896 601
- 77 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
10.3.3
Új mappa létrehozása
Válassza ki, hogy hová kerüljön az új mappa, és nyomja meg az ALT gombot.
Válassza ki a ÚJ MAPPA lehetőséget, és nyomja meg az ENTERgombot.
INTÉZŐ » ALT
TÖRLÉS
ÁTNEVEZÉS
ÚJ MAPPA
Egy billentyűzet jelenik meg a kijelzőn. A baloldali gombbal módosítsa a sort és a nyíl
gombokkal lépjen balra és jobbra. Válasszon ki egy használandó karaktert/funkciót, és
nyomja meg az ENTERgombot.
10.3.4
Fájlok másolása és beillesztése
Jelölje ki a másolandó fájlt, és nyomja meg az ALT gombot.
Válassza ki a MÁSOLÁS lehetőséget, és nyomja meg az ENTERgombot.
INTÉZŐ » ALT
MÁSOLÁS
BEILLESZTÉS
TÖRLÉS
ÁTNEVEZÉS
ÚJ MAPPA
Helyezze a kurzort abba a mappába, ahol a másolt fájlnak lennie kell, és nyomja meg az ALT
gombot.
Válassza ki a BEILLESZTÉS lehetőséget, és nyomja meg az ENTERgombot.
INTÉZŐ » ALT
MÁSOLÁS
BEILLESZTÉS
TÖRLÉS
ÁTNEVEZÉS
ÚJ MAPPA
A másolat elmentve az eredeti fájlnév másolata (Copy of) néven, pl.: WeldData.awd
másolata (Copy of WeldData.awd).
10.4
Beállítások határértékének szerkesztője
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » BEÁLLÍTÁSOK HATÁRÉRTÉKÉNEK SZERKESZTŐJE
Ebben a menüben beállíthatja a különféle hegesztési eljárásokra vonatkozó saját min. és
max. értékeit. A határértékek nem lehetnek magasabbak vagy alacsonyabbal azoknál az
értékeknél, amelyekre az áramforrás méretezve van. Ötven tárhely van. Válassza ki egy üres
tárhely sorát, és nyomja meg az ENTERgombot. Válassza ki az eljárást (MIG/MAG, MMA,
TIG), és nyomja meg az ENTERgombot. A MIG/MAG eljárásnál a feszültségre és a
huzalelőtolás sebességére vonatkozó max. és min. értékek választhatók ki.
0460 896 601
- 78 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
BEÁLLÍTÁSOK HATÁRÉRTÉKÉNEK SZERKESZTŐJE
FOLYAMAT
MIG/MAG
FESZÜLTSÉG
- MIN
8,0 V
- MAX
60,0 V
HUZALSEBESSÉG
- MIN
0,8 M/MIN
- MAX
25,0 M/MIN
TÁROLÁS
AUTO
TÖRLÉS
VISSZA
Az MMA és a TIG eljárásnál az áram max. és min. értékei módosíthatók.
BEÁLLÍTÁSI HATÁRÉRTÉKEK
1 MIG
2 MMA
3456720–394 A
VISSZA
Az értékek módosítása után nyomja meg a TÁROLÁSgombot. Mikor a rendszer megkérdezi,
hogy a határértéket el kívánja-e menteni a tárhelyre, nyomja meg a NEM vagy IGENgombot.
A tárhely értékei alul, a vonal alatt láthatók. Ebben az esetben a 2. tárhelyen az MMA
határértékek: 20 – 394 A.
Az AUTOesetén a határértékek beállítása automatikusan történik az egyes hegesztési
eljárásokra beállított határértékeknek megfelelően.
Mikor a rendszer megkérdezi, hogy szeretné-e, ha automatikusan beállítaná ezeket az
értékeket, nyomja meg a NEM vagy IGEN gombot, majd válassza a TÁROLÁS lehetőséget,
ha meg szeretné tartani ezt a beállítást.
10.5
Mérési határértékek szerkesztője
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » MÉRÉSI HATÁRÉRTÉKEK SZERKESZTŐJE
Ebben a menüben beállíthatja a különféle hegesztési eljárásokra vonatkozó saját mérési
értékeit. Ötven tárhely van. Válassza ki egy üres tárhely sorát, és nyomja meg
azENTERgombot. Válassza ki az eljárást az ENTERgomb megnyomásával. Majd válassza ki
a hegesztési eljárást a megjelenő listából, és nyomja meg ismét az ENTER gombot.
A következő értékek választhatók ki:
MIG/MAG esetén
•
•
•
•
feszültség: idő (0–10 másodperc) min., max., min. átlag, max. átlag
áram: idő (0–10 másodperc) min., max., min. átlag, max. átlag
kimenet: min., max., min. átlag, max. átlag
huzaladagoló egység: min., max., min. átlag, max. átlag
0460 896 601
- 79 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
MEGJEGYZÉS!
Az előtolási problémák megelőzése érdekében – különösen robothegesztés során –
javasolt, hogy maximális értéket adjanak meg az előtoló egység motoráramára. A
magas motoráram előtolási problémákat jelent. A helyes max. érték megadásához
ajánlott, hogy a motoráramot hegesztés közben egy hónapon át kísérjék
figyelemmel. Ezután megadható a megfelelő maximális érték.
MMA és TIG esetén
•
•
•
feszültség: idő (0–10 másodperc) min., max., min. átlag, max. átlag
áram: idő (0–10 másodperc) min., max., min. átlag, max. átlag
kimenet: min., max., min. átlag, max. átlag
Állítsa be a kívánt értéket az egyik jobb oldali forgatógombbal, és nyomja meg a
TÁROLÁSgombot.
A párbeszédablakban a rendszer rákérdez, hogy akarja-e tárolni a kiválasztott pontot.
Nyomja meg az IGEN gombot az érték tárolásához. A pont értékei alul, a vonal alatt láthatók.
MÉRÉSI HATÁRÉRTÉKEK
1 - MIG
2 - TIG
3456724–34 V, 90-120 A
2000-3000 kW
VISSZA
Az AUTOesetén a rendszer automatikusan, a legfrissebb használt mért értékeknek
megfelelően állítja be a határértékeket.
Mikor a rendszer megkérdezi, hogy szeretné-e, ha automatikusan beállítaná ezeket a mért
értékeket, nyomja meg a NEM vagy IGEN gombot, majd válassza a TÁROLÁS lehetőséget,
ha meg szeretné tartani ezt a beállítást.
10.6
Bekapcsolási statisztika
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » BEKAPCSOLÁSI STATISZTIKA
A bekapcsolási statisztika a teljes hegesztési idő, a teljes felhasznált anyagmennyiség és az
utolsó nullázás óta végzett hegesztések számának a nyilvántartására szolgál. Nyomon
követhető az utolsó hegesztéshez tartozó hegesztési idő és a felhasznált anyag
mennyisége. Tájékoztatási célokból ugyancsak megjelenik a hosszegységenként számított
megolvadt huzalanyag és az, hogy mikor történt az utolsó nullázás.
A hegesztések száma nem nő, ha a hegesztés ideje 1 másodpercnél kevesebb volt. Ezért az
ilyen típusú rövid hegesztések felhasznált anyagmennyisége nem jelenik meg. Az
anyagfelhasználás és az idő azonban bele van számítva a teljes anyagfelhasználásba és a
teljes hegesztési időbe.
0460 896 601
- 80 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
BEKAPCSOLÁSI STATISZTIKA
UTOLSÓ
HEGESZTÉS
TELJES
0 mp
0 mp
0g
0g
ÍVIDŐ
LEOLV. HUZAL
HEG. SZÁMA
0 g/m
ALAPJÁN
0
UTOLSÓ VISSZAÁLLÍTÁS
VISSZAÁLLÍTÁS
081114
FRISSÍTÉS
8:38:03
VISSZA
A VISSZAÁLLÍTÁSgomb megnyomásával minden számláló lenullázódik. A dátum és az idő
rovatban a legutóbbi nullázás látható.
Ha nem nullázza le a számlálókat, azok automatikusan lenullázódnak, amikor bármelyik
számláló eléri a maximális értéket.
Maximális számlálóértékek
Idő
999 óra, 59 perc, 59 másodperc
Tömeg
13 350 000 gramm
Mennyiség
65535
Az ügyfélspecifikus szinergikus beállítások használatakor nem számolják az
anyagfelhasználást.
10.7
Minőség-ellenőrzési funkciók
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI FUNKCIÓK
A minőség-ellenőrzési funkciókkal nyomon követheti az egyes hegesztéseknél a különböző
érdekes hegesztési adatokat.
Ezek a funkciók a következők:
•
•
•
•
•
A hegesztés indításának ideje.
Hegesztés időtartama.
Max., min. és átlagos áram a hegesztés alatt.
Max., min. és átlagos feszültség a hegesztés alatt
Max., min. és átlagos teljesítmény a hegesztés alatt
A hegesztési input kiszámításához kiemelik a kiválasztott hegesztést. A jobb felső gombbal
(#) böngésszen a hegesztések között, és állítsa be a hegesztés hosszát az alsó gombbal (*).
Nyomja meg a FRISSÍTÉS gombot, és a hegesztőegység kiszámítja az adott hegesztésre
vonatkozó hőbemenetet.
A legutóbbi nullázás óta történt hegesztések száma megjelenik alul, egy sorban. Kb. max.
100 hegesztésről tárolhatók információk. 100-nál több hegesztés esetén a rendszer az első
tárhelyet írja felül. A hegesztésnek 1 másodpercnél tovább kell tartania ahhoz, hogy az
adatok tárolódjanak.
A legutóbb regisztrált hegesztés megjelenik a kijelzőn, bár más regisztrált hegesztések
között is lehet böngészni. A VISSZAÁLLÍTÁSgomb megnyomásával minden napló törlésre
kerül.
0460 896 601
- 81 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI FUNKCIÓK
#HEG: 1/4 *H. HOSSZ: 102 cm
KEZDÉS 20081009 10 : 14 : 48
HEG. IDŐ 00 : 00 : 03 HEG ADATOK:
HŐBEMENET: 3,12 kJ/mm
MAX.
MIN.
ÁTL.
I (A)
120,00
58,00
81,00
U (V)
12,50
6,50
8,75
3,11
1,47
2,10
P (kW)
HEG. SZÁMA A VISSZAÁLLÍTÁS ÓTA: 4
VISSZAÁLLÍTÁS
FRISSÍTÉS
VISSZA
A tárolt adatokkal kapcsolatos információkért tekintse meg a „KONFIGURÁCIÓ,
Minőség-ellenőrzési funkciók” című részt.
10.8
A felhasználó által definiált szinergikus adatok
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » FELHASZNÁLÓI SZINERGIKUS ADATOK
Létrehozhatja saját szinergikus görbéit, amelyek a huzalsebességéhez és a feszültséghez
kapcsolódnak. Minimálisan tíz ilyen szinergikus görbe tárolható.
Egy új szinergikus görbe két lépésben hozható létre:
•
Meg kell határozni az új szinergikus görbét több feszültség/huzalsebesség koordináta
megadásával; lásd az alábbi ábrában az A-D pontokat.
Feszültség
Huzalelőtolás
•
Meg kell határozni, hogy az új szinergikus görbe melyik huzal/gáz kombinációra
vonatkozzon.
10.8.1
Meg kell határozni a feszültség/huzal koordinátákat.
A spontán módszerhez történő szinergikus görbék létrehozásához négy koordinátára van
szükség, az impulzusos módszernél pedig két koordináta szükséges. Ezeket a koordinátákat
el kell tárolni a tárazonosító számon, a különleges hegesztési adatok tárhelyein.
Spontán
0460 896 601
- 82 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
•
•
•
•
Hívja elő a főmenüt és válassza ki a MIG/MAG módszer SPONTÁNlehetőséget.
Adja meg a kívánt feszültségértékeket és huzalelőtolási sebességet az első
koordinátához.
Hívja elő a MEMÓRIA menüt, és mentse el az első koordinátát bármelyik számon.
A spontán görbéhez tartozó négy koordináta bármilyen számon tárolható. Gyári
szállítás esetén ezeket a 96., 97., 98. és 99. számon tárolják.
A nagyobb tárazonosító számnak magasabb értékeket kell tartalmaznia a feszültségre,
az R kezdőparaméterre, a becsült áramerősségre és a huzalelőtolási sebességre, mint
az azt megelőző azonosítójú tárhelynek.
A becsült áramerősség megjelenítése a KONFIGURÁCIÓ » MIG/MAG
ALAPBEÁLLÍTÁSOK menüben állítható be.
Az induktancia és a szabályozó típusa hegesztési paramétereknek ugyanolyan értékkel
kell rendelkezniük mind a négy tárazonosító számon.
Meg kell határozni a szükséges a koordinátákat, majd lépjen a “Az érvényes
huzalelőtolás/gáz kombináció meghatározása” fejezethez.
Impulzusos
•
•
•
•
Hívja elő a főmenüt és válassza ki a MIG/MAG módszer IMPULZUSgombot.
Adja meg a kívánt feszültségértékeket és huzalelőtolási sebességet az első
koordinátához.
Hívja elő a MEMÓRIA menüt, és mentse el az első koordinátát bármelyik számon.
A nagyobb tárazonosító számnak magasabb értékeket kell tartalmaznia a feszültségre,
a huzalelőtolási sebességre, az impulzus frekvenciára, az impulzus amplitúdóra, az R
kezdőparaméterre és az alapáramra, mint az azt megelőző azonosítójú tárhelynek.
Az impulzusidő, ka, ki és a meredekség hegesztési paramétereknek mind a két
tárazonosító számon azonos értékkel kell rendelkezniük.
Határozza meg a szükséges a koordinátákat, majd folytassa „Az érvényes
huzalelőtolás/gáz kombináció meghatározása” című fejezettel.
10.8.2
Az érvényes huzal/gáz kombináció meghatározása
Vigye a kurzort a HUZAL sort, majd nyomja meg az ENTER gombot.
FELHASZNÁLÓI SZINERGIKUS GÖRBÉK
HUZAL
Fe ER70S
VÉDŐGÁZ
CO2
HUZALÁTMÉRŐ
0,6 mm
SZINERG. DIZÁJN PROG. 1
96
SZINERG. DIZÁJN PROG. 2.
97
SZINERG. DIZÁJN PROG. 3.
98
SZINERG. DIZÁJN PROG. 4.
99
TÖRLÉS
VISSZA
Válasszon egy olyan opciót, amely szerepel a listában, és nyomja meg az ENTERgombot.
Válasszon ugyanígy a VÉDŐGÁZ esetében, majd nyomja meg az ENTER gombot.
0460 896 601
- 83 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
FELHASZNÁLÓI SZINERGIKUS
GÖRBÉK » HUZAL
Fe ER70S
Ss ER316LSi
Duplex ER2209
AIMg ER5356
AISi ER4043
Fe E70 MCW
Válasszon egy olyan opciót, amely szerepel a listában, és nyomja meg az ENTER gombot.
FELHASZNÁLÓI SZINERGIKUS
GÖRBÉK » VÉDŐGÁZ
CO2
Ar 18%CO2
Ar2%O2
Ar
He
ArHeO2
Válasszon ugyanígy a HUZALÁTMÉRŐ esetében, majd nyomja meg az ENTER gombot.
FELHASZNÁLÓI SZINERGIKUS
GÖRBÉK » HUZALÁTMÉRŐ
0,6 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,6 mm
Válassza ki a SZINERG. DIZÁJN PROG. 1 sort, majd nyomja meg a TÁROLÁSgombot.
A művelet ezzel készen van – megtörtént a szinergikus görbe meghatározása.
MEGJEGYZÉS!
Megfelelő spontán szinergia szükséges az egyes impulzusokhoz.
Amikor új szinergikus görbét hoz létre az impulzusos hegesztési módszerhez, mindig
figyelmeztető üzenetet fog kapni, hogy az adott görbét nem a spontán hegesztési
módszerhez hozták létre. Az üzenet a következő: FIGYELMEZTETÉS! Nincs megfelelő
szinergikus görbe a spontán módszerhez.
10.8.3
Hozza létre saját huzal/gáz opcióját
A huzal/gáz opciók listája legfeljebb tíz saját opcióval bővíthető. Minden egyes lista alján
vagy egy üres sor (---). A kurzort erre a sorra helyezve és az ENTER gombot megnyomva
hozzáfér a billentyűzethez, ami lehetővé teszi a saját opcióinak a bevitelét.
0460 896 601
- 84 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
Válassza ki a megfelelő sort, és nyomja
meg az ENTER gombot
Ar15%CO2
Ar8%O2
Ar30%He
Ar30%He2%H2
Ar30%HeO5%CO2
--A vezérlőpanel billentyűzete az alábbiaknak megfelelően használható:
•
•
Vigye a kurzort a kívánt karakter fölé a bal oldali gomb és a nyílgombok segítségével.
Nyomja meg az ENTER gombot. Adjon meg egy teljes karaktersort maximum 16
karakterrel.
Nyomja meg a KÉSZgombot. Az éppen definiált opció látható a listán.
Billentyűzet
ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
0123456789
SZÓKÖZ CAPS
_
0 (max. 16)
TÖRLÉS
SZIMBÓLUM
KÉSZ
Egy definiált opció törlése:
•
•
Válassza ki a saját huzal/gáz opcióját a releváns listából.
Nyomja meg a TÖRLÉSgombot.
MEGJEGYZÉS!
A felhasználó által definiált huzal/gáz opció nem törölhető, ha az része az aktuális
munkamemóriában tárolt hegesztési adatoknak.
10.9
Naptár
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » NAPTÁR
Itt állítható be a dátum és az idő.
Válassza ki a beállítandó sort: ÉV, HÓNAP, NAP, ÓRA, PERC, MÁSODPERC vagy UTC
IDŐZÓNA. Állítsa be a helyes értéket a jobboldali gombok egyikének használatával. Nyomja
meg a BEÁLLÍTÁSgombot.
0460 896 601
- 85 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
DÁTUM ÉS IDŐ
ÉV
2018
HÓNAP
FEB
NAP
07
ÓRA
12
PERC
16
MÁSODPERC
46
UTC IDŐZÓNA
+0,0
20180207 12:20:50
BEÁLLÍTÁS
10.10
VISSZA
Felhasználói fiókok
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » FELHASZNÁLÓI FIÓKOK
Esetenként minőségi szempontból különösen fontos, hogy az áramforrást illetéktelen felek
ne használhassák. A felhasználói fiókok funkció lehetővé teszi, hogy az áramforrást csak
bejelentkezés után lehessen használni.
Amennyiben nem szeretné használni ezt a funkciót, és hozzáférhetővé kívánja tenni az
áramforrást és a vezérlőpanelt minden felhasználó számára, válassza a FELHASZNÁLÓI
FIÓKOK » KIlehetőséget.
Ha a FELHASZNÁLÓI FIÓKOK funkció BEvan kapcsolva, az alábbi utasítások jelennek
meg.
A FELHASZNÁLÓI FIÓKOKmenüben a felhasználónév, a fiók szintje és a jelszó
regisztrálható.
Új felhasználó hozzáadása
Válassza ki a FELHASZNÁLÓNÉVlehetőséget, és nyomja meg az enter gombot. Lépjen egy
üres sorra, és nyomja meg az enter gombot.
Adjon meg egy új felhasználónevet a billentyűzeten a bal oldali forgatógomb, valamint a jobb
és a bal nyíl használatával, és nyomja meg az enter gombot.
Tizenhat felhasználó számlára van hely. A minőségi adatok fájljaiban nyilvánvaló, hogy egy
adott hegesztést melyik felhasználó készítette.
A FIÓK SZINTJE menüpont alatt a következők közül választhat:
•
•
•
•
RENDSZERGAZDA (adminisztrátor) – teljes hozzáférés (hozzáadhat új felhasználókat)
VEZETŐ FELHASZNÁLÓ – mindenhez hozzáférhet a következők kivételével:
○ lakat funkció
○ kettős huzalelőtolók
○ naptár
○ felhasználói fiókok
NORMÁL FELHASZNÁLÓ – hozzáférhet a mért értékek menühöz
HEGESZTÉSI MEMÓRIA FELHASZNÁLÓ – hozzáfér a mérési menühöz, de nem
változtathatja meg a feszültséget vagy a huzalelőtolási sebességet
○ A memóriát használó hegesztő elérheti a hegesztési adattárat, ahonnan más
memóriákat hívhat elő.
○ A memóriát használó hegesztő nem tárolhat el és nem módosíthat hegesztési
adattárakat.
0460 896 601
- 86 -
© ESAB AB 2019
10 ESZKÖZÖK
A FELHASZNÁLÓI JELSZÓ sorban adja meg a jelszót a billentyűzet segítségével. Amikor az
áramforrás be van kapcsolva és a vezérlőpanel aktiválva van, a kijelzőn kérik a jelszavát.
FELHASZNÁLÓI FIÓKOK
FELHASZNÁLÓNÉV
RENDSZERGAZDA
FIÓK SZINTJE
RENDSZERGAZDA
FELHASZNÁLÓI JELSZÓ
FELHASZNÁLÓI FIÓKOK
TÁROLÁS
KI
TÖRLÉS
VISSZA
Felhasználóváltás
ESZKÖZÖK » FELHASZNÁLÓVÁLTÁS
Ez a menü a FELHASZNÁLÓI FIÓKOK pont BEértékre állítása esetén látható. Lehetőséget
ad a felhasználóváltásra.
Adja meg a felhasználó jelszavát és jelentkezzen be, vagy válassza a VISSZA lehetőséget
az ESZKÖZÖKmenübe való visszatéréshez.
FELHASZNÁLÓVÁLTÁS
JELSZÓ:
-
VISSZA
10.11
BELÉPÉS
JELSZÓ
MEGADÁSA
Információegység
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » AZ EGYSÉG ADATAI
Ebben a menüben a következő információt tekintheti meg:
•
•
•
Gépazonosító
CSOMÓPONT ID
2 = áramforrás
3 = huzaladagolás
8 = vezérlőpanel
SZOFTVERVERZIÓ
AZ EGYSÉG ADATAI
GÉP ID
CSOMÓPONT ID
SZOFTVER VERZIÓ
44
8
1,00A
23
2
2,00A
5
3
1,18A
KEZELOPULT
VISSZA
0460 896 601
- 87 -
© ESAB AB 2019
11 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
11
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező szerviztechnikus
végezhet. Csak eredeti cserealkatrészeket használjon.
U82 kialakítása és tesztelése a 60974-1 és 60974-10 nemzetközi és európai szabványnak
megfelelően történt. A szervizelést vagy javítást végző szervizcsapat feladata annak
ellenőrzése, hogy a termék továbbra is megfeleljen az említett szabványnak.
Pót- és kopó alkatrészek a legközelebbi ESAB forgalmazótól rendelhetőek. Lásd: esab.com.
Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és a pótalkatrész
listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés összeállítását és a
pontos szállítást.
0460 896 601
- 88 -
© ESAB AB 2019
HUZAL- ÉS GÁZMÉRETEK
HUZAL- ÉS GÁZMÉRETEK
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 18% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 8% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 23% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 15% CO2 + 5% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 16% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 25% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 5% O2
1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 30% He + 1% O2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 30% He + 1% O2
1.0
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 50% He
0.9 1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Rutile flux cored wire
(Fe E70 RFCW)
CO2
1.2 1.4* 1.6*
Ar + 18% CO2
1.2 1.4* 1.6*
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
0460 896 601
- 89 -
© ESAB AB 2019
HUZAL- ÉS GÁZMÉRETEK
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Basic flux cored wire
(Fe E70 BFCW)
CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Ar + 18% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
SELF-SHIELDING
1.2 1.6*
Stainless flux cored wire (Ss RFCW) Ar + 18% CO2
1.2
Ar + 8% CO2
1.2
SELF-SHIELDING
1.6* 2.4*
Duplex rutile flux cored wire
(Ss DUP E2209)
Ar + 18% CO2
1.2
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 8% CO2
1.2
Ar + 2% O2
1.2
Ar + 18% CO2
1.2
Ar + 2% CO2
1.2
ERNiCrMo
Ar + 50% He
0.9
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Ar
1.0 1.2
Ss ER347Si
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Almg ER5087
Ar
1.0 1.2 1.6
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Rutile flux cored wire
(Fe RCW Dual-S)
CO2
1.2
*) Only for power sources above 400 V
0460 896 601
- 90 -
© ESAB AB 2019
HUZAL- ÉS GÁZMÉRETEK
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
Ar + 18% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 8% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 23% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 16% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 25% CO2
0.9
Ar + 5% O2
1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar 30% He + O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0.9 1.0 1.2 1.6
Ar + 2% O2
0.9
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 30% He + 1% O2
1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 50% He
1.2
Ar + 30% He
1.2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5183)
Ar
1.6
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 50% He
0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Ar
1.2 1.6
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4047)
0460 896 601
- 91 -
© ESAB AB 2019
HUZAL- ÉS GÁZMÉRETEK
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 2% O2
1.2
Ar + 2% CO2
1.2
Ar + 8% CO2
1.2
Ar
1.0 1.2
Ar + 50% He
0.9 1.0 1.2
Ar + 30% He + 2% H2
1.0
Ar + 30% He + 0.5% CO2
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Ar
1.0 1.2
Stainless wire (1.3964)
Ar + 8% O2
1.0LOW 1.0HIGH
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Aluminium solid wire
(Al99,5 ER1100)
Ar
1.2
SS ER 347Si
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
ERNiCrMo
Silicon bronze (ERCuSi-A)
*) Only for power sources above 400 V
MMA welding
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0*
Rutile
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0* 7.0*
Cellulose
2.5 3.2
*) Only for power sources above 400 V
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm): 4.0 5.0 6.0 10.0 13.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1.2, 1.6
AlSi ER4043
Ar
1.2, 1.6
ERCuSi-A
Ar
0.8, 1.0
ERCuAl-A1
Ar
1.0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
0.8, 1.0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
0460 896 601
- 92 -
© ESAB AB 2019
HUZAL- ÉS GÁZMÉRETEK
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe ER70S
CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1.0
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1.0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1.2, 1.6
AlSi ER4043
Ar
1.2, 1.6
ERCuAl-A1
Ar
1.0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
1.0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
1.0
16 - 25
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
1.0
16 - 25
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.9
16 - 29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.9
17 - 29
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.8
19 - 29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.9
19 - 29
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8
20 - 26
0460 896 601
- 93 -
© ESAB AB 2019
HUZAL- ÉS GÁZMÉRETEK
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Ss 307
Ar + 2% CO2
1.0
12 - 21
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2
6.5 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2
7 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.4
5.9 - 12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.4
6.6 - 12
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1.0
14.2 - 25
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0.9
16 - 27
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
1.0
14.2 - 25
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1.0
14.2 - 27.5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
1.0
15-27.5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.9
16 - 28
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.8
18 - 29.5
0460 896 601
- 94 -
© ESAB AB 2019
RENDELÉSI SZÁM
RENDELÉSI SZÁM
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo® U82*
0460 820 881
Control panel Aristo® U82 Plus*
0460 820 882
Control panel Aristo® U82 Plus I/O*
0460 820 883
Control panel Aristo® U82 Plus I/O 255*
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see the "Functional differences" section.
A műszaki dokumentáció a következő oldalon érhető el: www.esab.com.
0460 896 601
- 95 -
© ESAB AB 2019
TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK
0460 877 891
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles
0457 043 880
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for
control box (for training with the control box
disconnected from the machine).
0462 062 001
USB Memory stick
0349 312 604
Display protection U82
0460 896 601
- 96 -
© ESAB AB 2019
TARTOZÉKOK
0460 896 601
- 97 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising