ESAB | U82 | Instruction manual | ESAB U82 Manual de utilizare

ESAB U82 Manual de utilizare
Aristo®
U82
Manual de instrucțiuni
0460 896 601 RO 20190904
Valid for: from program version 1.30A
CUPRINS
1
SIGURANŢĂ ................................................................................................
6
2
INTRODUCERE ...........................................................................................
8
2.1
Panou de comandă Aristo U82 .............................................................
8
Taste şi butoane ...................................................................................
9
2.2
Locaţie .....................................................................................................
9
2.3
Conexiune USB.......................................................................................
10
2.3.1
Actualizarea programului folosind memoria USB .................................
10
2.3.2
Transfer de fişiere folosind memoria USB............................................
10
2.4
Primul pas – selectarea limbii ...............................................................
10
2.5
Afişaj........................................................................................................
12
2.5.1
Simbolurile de pe afişaj ........................................................................
13
2.5.2
Pictogramă pentru VRD şi indicarea erorilor ........................................
14
Informaţii generale despre setări ..........................................................
14
2.6.1
Setarea valorilor numerice ...................................................................
14
2.6.2
Setare cu alternative oferite .................................................................
15
2.6.3
Setări pentru PORNIRE/OPRIRE.........................................................
15
2.6.4
IEŞIRE şi ENTER .................................................................................
15
MENIURI ......................................................................................................
16
3.1
Meniul principal ......................................................................................
16
3.1.1
Meniul de configurare ...........................................................................
16
3.1.2
Meniul de instrumente ..........................................................................
17
3.1.3
Meniul de setare a datelor de sudură ...................................................
17
3.1.4
Măsurare ..............................................................................................
18
3.1.5
Memorie date sudură ...........................................................................
19
3.1.6
Meniul modului rapid ............................................................................
19
SUDURĂ MIG/MAG .....................................................................................
20
4.1
Setările din meniul pentru setarea datelor de sudură ........................
20
4.1.1
Sudură MIG/MAG cu arc scurt/arc spray .............................................
20
4.1.2
Sudură MIG/MAG cu impulsuri.............................................................
22
4.1.3
Sudură MIG/MAG cu SuperPulse, primar/secundar, arc scurt/arc
spray/impulsuri .....................................................................................
Explicaţia funcţiilor pentru setări .........................................................
24
4.2.1
QSet .....................................................................................................
32
4.2.2
Grup sinergic ........................................................................................
33
SuperPulse..............................................................................................
33
4.3.1
Combinaţii sârmă şi gaz .......................................................................
34
4.3.2
Metode diferite de pulsare ....................................................................
34
4.3.3
Unitate de alimentare cu sârmă ...........................................................
34
SUDURA MMA.............................................................................................
37
5.1
MMA .........................................................................................................
37
5.2
Explicaţia funcţiilor pentru setări .........................................................
37
2.1.1
2.6
3
4
4.2
4.3
5
0460 896 601
26
© ESAB AB 2019
CUPRINS
6
SUDURĂ TIG ...............................................................................................
39
6.1
Setările din meniul pentru setarea datelor de sudură ........................
39
6.1.1
Sudura TIG fără impulsuri ....................................................................
39
6.1.2
Sudura TIG cu impulsuri.......................................................................
40
Explicaţia funcţiilor pentru setări .........................................................
40
CRĂIȚUIRE ARC AER ................................................................................
45
7.1
Setările din meniul pentru setarea datelor de sudură ........................
45
7.2
Explicarea funcțiilor ...............................................................................
45
GESTIONAREA MEMORIEI ........................................................................
46
8.1
Metoda de funcţionare a panoului de comandă ..................................
46
8.2
Stocare ....................................................................................................
46
8.3
Re-apelare ...............................................................................................
47
8.4
Ştergere ...................................................................................................
48
8.5
Copiere ....................................................................................................
49
8.6
Editare .....................................................................................................
50
8.7
Nume........................................................................................................
51
CONFIGURARE...........................................................................................
53
9.1
Blocare cu cod........................................................................................
53
9.1.1
Stare cod de blocare ............................................................................
53
9.1.2
Specificarea/editarea codului de blocare .............................................
54
Comenzi de la distanţă...........................................................................
54
9.2.1
Anulare memorare înlocuire .................................................................
55
9.2.2
Configurare pentru unitatea de comandă de la distanţă digitală ..........
55
9.2.3
Configurare pentru unitatea de comandă de la distanţă analogică ......
55
9.2.4
Scară pentru intrări ...............................................................................
56
Valori implicite MIG/MAG .......................................................................
56
9.3.1
Modul declanşatorului pistolului (2 timpi/4 timpi) ..................................
57
9.3.2
Configurare în 4 timpi ...........................................................................
58
9.3.3
Configurare taste programabile ............................................................
59
9.3.4
Măsurarea tensiunii cu impulsuri ..........................................................
60
9.3.5
Alimentator AVC ...................................................................................
60
9.3.6
Impuls de eliberare ...............................................................................
60
9.3.7
Regulatorul de tensiune static plat .......................................................
60
9.3.8
Timp de întârziere pentru stingerea treptată a arcului activ .................
61
9.3.9
Timp de întârziere pentru stingerea arcului la pornirea sudurii ............
61
9.3.10
Afișaj estimare amperaj ........................................................................
61
9.4
Valori implicite MMA...............................................................................
62
9.5
Taste programabile pentru mod rapid ..................................................
62
9.6
Surse de pornire dublă ..........................................................................
63
9.7
Activare panou de la distanţă ...............................................................
63
9.8
Supervizare WF ......................................................................................
63
6.2
7
8
9
9.2
9.3
0460 896 601
© ESAB AB 2019
CUPRINS
9.9
Mod salvare automată............................................................................
63
9.10
Limitele de măsurare pentru oprirea sudurii .......................................
63
9.11
Pentru sudură, este necesară conectarea ...........................................
64
9.12
Comutator date de sudură declanşator................................................
64
9.13
Alimentatoare de sârmă multiple ..........................................................
66
9.13.1
Configurarea alimentatoarelor cu sârmă multiple.................................
66
9.13.2
Conceptul de memorie de date de sudură pentru comenzile de la
distanţă M1 10P ...................................................................................
Funcţii de calitate ...................................................................................
66
Stocaţi jurnalul de funcţii de calitate .....................................................
67
9.15
Întreținere ................................................................................................
67
9.16
Unitatea de lungime ...............................................................................
68
9.17
Frecvenţa valorii de măsurare ..............................................................
68
9.18
Tastă înregistrare....................................................................................
68
9.19
Temporizator iluminare afişaj................................................................
69
INSTRUMENTE ...........................................................................................
70
10.1
Jurnal de erori ........................................................................................
70
Descrierile codurilor de eroare .............................................................
71
10.2
Export/Import ..........................................................................................
75
10.3
Manager de fişiere ..................................................................................
76
10.3.1
Ştergerea unui fişier/folder ...................................................................
77
10.3.2
Redenumirea unui fişier/folder .............................................................
77
10.3.3
Crearea unui folder nou........................................................................
77
10.3.4
Copierea şi lipirea fişierelor ..................................................................
78
10.4
Editor limită de setare ............................................................................
78
10.5
Editor limită de măsurare ......................................................................
79
10.6
Statistici de producţie ............................................................................
80
10.7
Funcţii de calitate ...................................................................................
81
10.8
Date sinergice definite de utilizator ......................................................
82
10.8.1
Specificaţi coordonatele de tensiune/sârmă.........................................
82
10.8.2
Specificarea combinaţiei valide de sârmă/gaz .....................................
83
10.8.3
Crearea propriei dvs. alternative pentru sârmă/gaz .............................
85
10.9
Calendar ..................................................................................................
85
10.10
Conturi de utilizator................................................................................
86
10.11
Informații despre unitate........................................................................
87
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB...................................................
DIMENSIUNI PENTRU SÂRMĂ ŞI GAZ .............................................................
NUMERE DE CATALOG......................................................................................
ACCESORII .........................................................................................................
88
89
95
96
9.14
9.14.1
10
10.1.1
11
67
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0460 896 601
© ESAB AB 2019
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
NOTĂ!
Unitatea este testată de ESAB într-o configurație generală. Integratorul este
responsabil în legătură cu siguranța și funcționarea unei configurații specifice.
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1.
2.
3.
4.
5.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului
când acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu
echipamentul
Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
Echipament individual de siguranță:
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum
ochelari de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
Măsuri generale de protecție:
○ Asigurați-vă că este conectat sigur cablul de retur
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către
un electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în
mod vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
exploatării
Citiți și asigurați-vă că înțelegeți manualul de instrucțiuni înainte de instalare sau de
exploatare.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
0460 896 601
-6-
© ESAB AB 2019
1 SIGURANŢĂ
ATENȚIE!
Aceste INSTRUCŢIUNI se adresează operatorilor experimentaţi. Dacă nu sunteţi
complet familiarizat cu principiile de funcţionare şi practicile de siguranţă pentru
echipamentul de sudură, vă îndemnăm să citiţi broşura noastră, „Precauţii şi practici
de siguranţă pentru arc electric, tăiere şi crăiţuire”, formularul 52-529. NU permiteţi
persoanelor neinstruite să instaleze, utilizeze sau să întreţină acest echipament. NU
încercaţi să instalaţi sau să utilizaţi acest echipament până când nu aţi citit şi înţeles
pe deplin aceste instrucţiuni. Dacă nu înţelegeţi aceste instrucţiuni în totalitate,
contactaţi-vă furnizorul pentru informaţii suplimentare. Asiguraţi-vă că citiţi Măsurile de
protecţie înainte de instalarea sau utilizarea acestui echipament.
NOTĂ!
Predați echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice
și electronice, precum și cu implementarea acesteia
conform legislației naționale, echipamentul electric
și/sau electronic care a atins limita maximă a duratei de
viață trebuie să fie predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile
de colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
0460 896 601
-7-
© ESAB AB 2019
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
Pentru a beneficia cât mai mult posibil de echipamentul dvs. de sudură, vă recomandăm să
citiţi acest manual cu instrucţiuni.
Pentru informaţii generale despre operare, consultaţi manualele cu instrucţiuni referitoare la
sursa de alimentare şi la unitatea de alimentare cu sârmă.
Textul prezentat pe afişaj este disponibil în următoarele limbi: Engleză, suedeză, finlandeză,
daneză, germană, franceză, italiană, olandeză, spaniolă, portugheză, maghiară, poloneză,
cehă, norvegiană, engleză americană, chineză, rusă și turcă.
Este posibil ca nu toate funcţiile descrise în acest manual să fie disponibile atunci când
panoul de comandă este conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică. Meniurile şi
funcţiile panoului de comandă sunt adaptate la sursa de alimentare conectată.
NOTĂ!
În funcție de produsul în care este instalat, pot apărea diferențe în modul de
funcționare al panoului.
2.1
Panou de comandă Aristo U82
Panoul de comandă este furnizat cu o consolă de montare cu şuruburi şi cu un manual de
instrucţiuni în limba engleză. Pe panou este montat un cablu de 1,2 m. O memorie USB şi un
cablu de prelungire sunt disponibile ca accesorii, consultaţi capitolul „ACCESORII” din acest
manual.
Manualele de instrucțiuni în alte limbi se pot descărca de pe site-ul web: www.esab.com
1.
Spaţiu pentru memoria USB
2.
Buton pentru cursorul mobil
3.
Afişaj
4.
Taste programabile
5.
Meniu
6.
Enter
7.
Butonul marcat cu # pentru creşterea sau
reducerea valorilor setate. Valoarea afişată
pe ecran este, de asemenea, marcată cu
#.
8.
Butonul marcat cu * pentru creşterea sau
reducerea valorilor setate. Valoarea afişată
pe ecran este, de asemenea, marcată cu
*.
0460 896 601
-8-
© ESAB AB 2019
2 INTRODUCERE
2.1.1
Taste şi butoane
Taste programabile (4)
Cele cinci taste aranjate în şir sub afişaj au diferite funcţii. Acestea
sunt taste „programabile”, adică pot avea diferite funcţii, conform
meniului în care lucraţi momentan. Se poate vedea funcţia curentă
pentru aceste taste în textul din rândul de jos al afişajului.
Atunci când funcţia este activă, acest lucru este indicat de culoarea
albă a tastei:
Tasta meniu (5)
Utilizarea tastei MENIU
vă duce întotdeauna înapoi la meniul principal:
MIG/MAG
CURĂŢARE A VEHICULULUI
MIG/MAG
METODĂ
SCURT/DE PULVERIZARE
QSET
OPRIT
TIP SÂRMĂ
Fe ER70S
GAZ DE PROTECŢIE
Ar+8%CO2
DIAMETRUL SÂRMEI
1,2 mm
CONFIGURARE►
INSTRUMENTE►
SETARE
MĂSURARE
MEMORIE
MOD RAPID
Tasta Enter (6)
Utilizarea tastei Enter
confirmă o selecţie.
Buton cursor (2)
Utilizarea butonului din stânga mută cursorul pe diferite rânduri de pe afişaj.
Butoane plus/minus (7, 8)
Butoanele din partea dreaptă cresc sau scad valoarea unei setări. Pe o parte a butoanelor
este prevăzut un simbol, un pătrat # sau o steluţă *. Majoritatea setărilor numerice pot fi
reglate cu oricare buton, deşi anumite setări trebuie realizate cu un buton specific.
2.2
Locaţie
Pe partea din spate a panoului de comandă
există un stand rabatabil care vă permite să
puneţi panoul jos şi să continuaţi vizualizarea
afişajului în poziţie verticală. Standul
acţionează şi ca dispozitiv de montare,
permiţând suspendarea panoului de
comandă de unitatea de alimentare cu
sârmă.
0460 896 601
-9-
© ESAB AB 2019
2 INTRODUCERE
2.3
Conexiune USB
Pot fi utilizate memorii USB externe pentru a transfera fişiere pe şi de pe panoul de
comandă.
Fişierele produse în panoul de comandă sunt stocate ca fişiere xml. Memoria USB trebuie
formatată ca FAT 32 pentru a funcţiona.
În timpul utilizării normale nu există niciun risc de infectare a echipamentului cu „viruşi”.
Pentru a elimina în totalitate acest risc, vă recomandăm să nu mai utilizaţi în alte scopuri
memoria USB folosită împreună cu acest echipament.
Este posibil ca anumite memorii USB să nu funcţioneze cu acest echipament. Vă
recomandăm să utilizaţi memorii USB de la un furnizor cu reputaţie bună. ESAB nu acceptă
nicio răspundere pentru daunele cauzate ca urmare a utilizării incorecte a unei memorii
USB.
NOTĂ!
Dacă utilizaţi U82 în modul de prezentare alături de W82, USB-ul conectat la U82
este utilizat doar pentru a transfera programe. Programul este transferat la pornirea
sursei de alimentare. Un USB separat conectat la W82 este utilizat pentru transferul
programelor pe W82 sau pentru stocarea fişierelor.
2.3.1
Actualizarea programului folosind memoria USB
Procedaţi după cum urmează:
•
•
•
•
•
Dezactivaţi comutatorul principal al sursei de alimentare.
Deschideţi capacul de pe latura stângă a panoului de
comandă.
Introduceţi memoria USB în conectorul USB.
Închideţi capacul.
Activaţi comutatorul principal al sursei de alimentare.
2.3.2
Transfer de fişiere folosind memoria USB
Procedaţi după cum urmează:
•
•
•
•
Deschideţi capacul de pe latura stângă a panoului de
comandă.
Introduceţi memoria USB în conectorul USB.
Închideţi capacul.
Puteţi afla mai multe în secţiunea „Export/import”.
2.4
Primul pas – selectarea limbii
Acest meniu apare pe afişaj atunci când porniţi echipamentul pentru prima dată.
0460 896 601
- 10 -
© ESAB AB 2019
2 INTRODUCERE
Panoul de comandă este setat pe limba engleză la livrare. Pentru a vă selecta limba,
procedaţi după cum urmează.
Apăsaţi MENIU
pentru a deschide meniul principal.
Utilizând butonul din stânga, poziţionaţi cursorul pe rândul CONFIGURARE.
MIG/MAG
CURĂŢARE A VEHICULULUI
MIG/MAG
METODĂ
SCURT/DE PULVERIZARE
QSET
OPRIT
TIP SÂRMĂ
Fe ER70S
GAZ DE PROTECŢIE
Ar+8%CO2
DIAMETRUL SÂRMEI
1,2 mm
CONFIGURARE►
INSTRUMENTE►
SETARE
MĂSURARE
MEMORIE
MOD RAPID
Apăsaţi ENTER
Poziţionaţi cursorul pe rândul LIMBĂ . Apăsaţi ENTER pentru a deschide lista de limbi
disponibile pentru panoul de comandă.
0460 896 601
- 11 -
© ESAB AB 2019
2 INTRODUCERE
CONFIGURARE
LIMBĂ ENGLEZĂ
BLOCARE PRIN COD►
COMENZI DE LA DISTANŢĂ►
VALORI IMPLICITE MIG/MAG►
VALORI IMPLICITE MMA►
TASTE PROGRAMABILE PENTRU MOD RAPID
SURSE DE PORNIRE DUBLĂ
OPRIT
ACTIVARE PANOU DE LA DISTANŢĂ
OPRIT
SUPERVIZARE WF
PORNIT
MOD SALVARE AUTOMATĂ
OPRIT
COMUTATOR DATE DE SUDURĂ DECLANŞATOR►
QUIT
Poziţionaţi cursorul pe rândul limbii dvs. şi apăsaţi ENTER.
2.5
Afişaj
MIG/MAG
CURĂŢARE A VEHICULULUI
MIG/MAG
METODĂ
SCURT/DE PULVERIZARE
QSET
OPRIT
TIP SÂRMĂ
Fe ER70S
GAZ DE PROTECŢIE
Ar+8%CO2
DIAMETRUL SÂRMEI
1,2 mm
CONFIGURARE►
INSTRUMENTE►
SETARE
MĂSURARE
MEMORIE
MOD RAPID
Cursorul
Cursorul panoului de comandă este prezentat ca un câmp estompat în jurul textului, cu
textul selectat în culoare albă. Selecţia este afişată în manualul de instrucţiuni în text aldin.
0460 896 601
- 12 -
© ESAB AB 2019
2 INTRODUCERE
Săgeţi şi bare de derulare
Dacă există mai multe informaţii în spatele unui rând, acest lucru este indicat de o săgeată
neagră lângă text. Pe partea dreaptă a afişajului este prevăzută o bară de derulare dacă
există mai multe rânduri în listă.
CONFIGURARE
LIMBĂ
ROMÂNĂ
BLOCARE PRIN COD►
COMENZI DE LA DISTANŢĂ►
VALORI IMPLICITE MIG/MAG►
VALORI IMPLICITE MMA►
TASTE PROGRAMABILE PENTRU MOD RAPID►
SURSE DE PORNIRE DUBLĂ
OPRIT
ACTIVARE PANOU DE LA DISTANŢĂ
OPRIT
SUPERVIZARE WF
PORNIT
MOD SALVARE AUTOMATĂ
OPRIT
QUIT
Casete de text
În partea de jos a afişajului există cinci casete cu text care descriu funcţia curentă a celor
cinci taste aflate imediat sub casete.
Modul de economisire a energiei
Pentru a creşte durata de funcţionare a iluminării de fundal, aceasta este stinsă după trei
minute fără activitate.
2.5.1
0460 896 601
Simbolurile de pe afişaj
A
Setul de date de sudură selectat
B
S = Limită de setare activată
M = Limită de măsurare activată
C
Unitatea de alimentare cu sârmă
selectată
D
Pictogramă pentru starea VRD şi
pentru afişare în cazul apariţiei unei
erori, consultaţi secţiunea „Pictogramă
pentru VRD şi indicarea erorilor”.
E
Numărul de poziţie re-apelată din
memorie
F
Selectaţi butonul plus/minus marcat
cu # pentru a creşte sau scădea o
valoare de parametru.
G
Curent de motor măsurat
- 13 -
© ESAB AB 2019
2 INTRODUCERE
2.5.2
H
Selectaţi butonul plus/minus marcat
cu * pentru a creşte sau scădea o
valoare de parametru.
I
Mod de editare, poziţia de editare din
memorie
Pictogramă pentru VRD şi indicarea erorilor
Această pictogramă se utilizează pentru două indicaţii independente:
•
•
Afişarea stării VRD în sursa de alimentare conectată
Indicarea apariţiei unei erori
Funcția dispozitivului VRD asigură faptul că tensiunea circuitului deschis nu depășește 35 V
când nu se sudează. În sursa de alimentare, funcția dispozitivului VRD se blochează când
sistemul detectează că a început sudura. O funcţie VRD activă sau inactivă este indicată de
aceeaşi pictogramă, la fel cum se indică apariţia unei erori. Consultaţi tabelul de mai jos.
Pictogramă
Pictograma nu este afişată.
Stare VRD
Stare de eroare
VRD inactivă.
A intervenit o eroare,
consultaţi secţiunea „Jurnal
de erori” din capitolul
„INSTRUMENTE”.
VRD este activă.
A intervenit o eroare,
consultaţi secţiunea „Jurnal
de erori” din capitolul
„INSTRUMENTE”.
VRD este activă.
Nicio eroare.
VRD inactivă.
Nicio eroare.
NOTĂ!
Funcţia VRD lucrează pentru sursele de alimentare la care este implementată.
2.6
Informaţii generale despre setări
Există trei tipuri de principale de setări:
•
•
•
Setarea valorilor numerice
Setare cu alternative oferite
Setarea modului PORNIRE/OPRIRE
2.6.1
Setarea valorilor numerice
Atunci când setaţi o valoare numerică, unul din cele două butoane plus/minus este utilizat
pentru a creşte sau scădea o anumită valoare. Un număr de valori poate fi modificat şi din
unitatea de comandă de la distanţă.
0460 896 601
- 14 -
© ESAB AB 2019
2 INTRODUCERE
2.6.2
Setare cu alternative oferite
Unele setări se fac prin selectarea unei alternative dintr-o listă.
O astfel de listă poate arăta ca mai jos:
Aici, cursorul este amplasat pe rândul pentru MIG/MAG. Apăsând ENTER în această
poziţie, se selectează alternativa MIG/MAG. Dacă doriţi să alegeţi o altă alternativă în
schimb, poziţionaţi cursorul pe rândul corect, deplasându-vă în sus sau în jos cu butonul din
stânga. Apoi apăsaţi ENTER. Ieşiţi din listă fără a face o selecţie apăsând QUIT.
2.6.3
Setări pentru PORNIRE/OPRIRE
Pentru unele funcţii, este posibilă setarea valorilor PORNIRE şi OPRIRE. Funcţia sinergică
din timpul sudurii MIG/MAG şi MMA este un exemplu de astfel de funcţie. Setările PORNIRE
sau OPRIRE pot fi selectate dintr-o listă de alternative, după cum se descrie mai sus.
2.6.4
IEŞIRE şi ENTER
Tasta programabilă din extrema dreaptă este utilizată în principal pentru QUIT, deşi
ocazional este utilizată şi pentru alte funcţii.
•
Apăsaţi QUIT pentru a reveni la meniul sau ecranul anterior. Modificările sunt salvate
automat la setare.
Tasta
•
se numeşte ENTER în acest manual.
Apăsaţi ENTER pentru a executa o opţiune selectată dintr-un meniu sau o listă.
0460 896 601
- 15 -
© ESAB AB 2019
3 MENIURI
3
MENIURI
Panoul de comandă utilizează mai multe meniuri diferite. Meniurile sunt: MENIUL
PRINCIPAL, CONFIGURARE, INSTRUMENTE, SETĂRI DATE SUDURĂ, MĂSURARE,
MEMORIE DATE SUDURĂ și MOD RAPID. Structurile meniurilor sunt prezentate în
secţiunile diferite din acest manual. În timpul pornirii, pentru scurt timp se afișează un ecran
de pornire care conţine informaţii despre versiunea curentă a programului.
Exemplu de ecran de pornire
3.1
Meniul principal
În meniul MENIUL PRINCIPAL, puteţi modifica procesul de sudură, metoda de sudură, tipul
de sârmă etc.
Din acest meniu puteţi continua la toate celelalte sub-meniuri.
MIG/MAG
CURĂŢARE A VEHICULULUI
MIG/MAG
METODĂ
SCURT/DE PULVERIZARE
QSET
OPRIT
TIP SÂRMĂ
Fe ER70S
GAZ DE PROTECŢIE
Ar+8%CO2
DIAMETRUL SÂRMEI
1,2 mm
CONFIGURARE►
INSTRUMENTE►
SETARE
3.1.1
MĂSURARE
MEMORIE
MOD RAPID
Meniul de configurare
În meniul CONFIGURAREputeţi schimba limba, modifica alte setări de bază, unitatea de
măsură etc.
0460 896 601
- 16 -
© ESAB AB 2019
3 MENIURI
CONFIGURARE
LIMBĂ
ROMÂNĂ
BLOCARE PRIN COD►
COMENZI DE LA DISTANŢĂ►
VALORI IMPLICITE MIG/MAG►
VALORI IMPLICITE MMA►
TASTE PROGRAMABILE PENTRU MOD RAPID►
SURSE DE PORNIRE DUBLĂ
OPRIT
ACTIVARE PANOU DE LA DISTANŢĂ
OPRIT
SUPERVIZARE WF
PORNIT
MOD SALVARE AUTOMATĂ
OPRIT
COMUTATOR DATE DE SUDURĂ DECLANŞATOR►
QUIT
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi capitolul „CONFIGURARE”.
3.1.2
Meniul de instrumente
În meniul INSTRUMENTE puteţi transfera fişiere, vizualiza statistici de calitate şi producţie,
jurnale de erori etc.
INSTRUMENTE
JURNAL DE ERORI►
EXPORT/IMPORT►
MANAGER DE FIŞIERE►
EDITOR LIMITĂ DE SETARE►
EDITOR LIMITĂ DE MĂSURARE►
STATISTICI DE PRODUCŢIE►
FUNCŢII DE CALITATE►
DATE SINERGICE DEFINITE DE UTILIZATOR►
CALENDAR►
CONTURI DE UTILIZATOR►
INFORMAŢII DESPRE UNITATE►
QUIT
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi capitolul „INSTRUMENTE”.
3.1.3
Meniul de setare a datelor de sudură
Apăsaţi SETARE pentru a accesa SETĂRI DATE SUDURĂ. În meniul SETĂRI
DATE SUDURĂ puteţi altera diferiţi parametri de sudură. Meniul are diferite
aspecte, în funcţie de care proces de sudură este selectat. Exemplul prezintă o
sudură MIG/MAG cu arc scurt/arc spray.
0460 896 601
- 17 -
© ESAB AB 2019
3 MENIURI
SETĂRI DATE SUDURĂ
TENSIUNE
28,2 (+3,5) V
VITEZA SÂRMEI
6,0 M/MIN
INDUCTANŢĂ
80%
MOD SINERGIC
PORNIT
DATE PORNIRE►
DATE OPRIRE►
LIMITE DE SETARE►
LIMITE DE MĂSURARE►
SUDURĂ ÎN PUNCTE►
EDITARE DESCRIERE►
STINGERE
TREPTATĂ A
ARCULUI
3.1.4
PORNIRE
CALDĂ
4 TIMPI
QUIT
Măsurare
Apăsaţi MĂSURARE pentru a vizualiza valorile măsurare pentru diferiţi parametri
de sudură în timp ce sudura este în curs.
Puteţi modifica valoarea anumitor parametri din ecranul MĂSURARE . Care sunt aceşti
parametri depinde de procesul de sudură care este setat. Valorile parametrilor care pot fi
reglate sunt întotdeauna marcate cu # sau cu *.
Valorile măsurate rămân pe afişaj chiar şi după ce s-a finalizat sudura. Puteţi trece la alte
meniuri fără a pierde valorile de măsurare. Dacă valoarea setată este modificată atunci când
sudura nu este în curs, valoarea de măsurare este modificată la zero, pentru a evita
confuzia.
NOTĂ!
În timpul pulsării, puteţi selecta afişarea valorii tensiunii ca valoare medie sau ca
valoare de vârf. Această setare poate fi reglată de la valorile implicite MIG/MAG,
consultaţi secţiunea „Valori implicite MIG/MAG”.
0460 896 601
- 18 -
© ESAB AB 2019
3 MENIURI
3.1.5
Memorie date sudură
În meniul MEMORIE DATE SUDURĂ puteţi stoca, reapela, şterge şi copia diferite
date de sudură setate. Seturile de date de sudură pot fi stocate în 255 poziţii de
memorie diferite.
MEMORIE DATE SUDURĂ
1234567STOCARE
12
QUIT
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi capitolul „GESTIONAREA MEMORIEI”.
3.1.6
Meniul modului rapid
În meniul MOD RAPID puteţi „asocia” tastele programabile cu poziţiile de memorie
pentru date de sudură. Aceste setări sunt realizate în meniulCONFIGURARE .
Numărul poziției din memorie selectată este afişat în colţul din dreapta sus.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea „Taste programabile pentru modul rapid”.
0460 896 601
- 19 -
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
4
SUDURĂ MIG/MAG
MENIUL PRINCIPAL » CURĂŢARE A VEHICULULUI » MIG/MAG
La sudarea MIG/MAG se topește un electrod care este avansat continuu, baia de sudură
fiind protejată de scutul de gaz.
Pulsarea se utilizează pentru a influenţa transferul picăturilor de la arc, astfel încât acesta să
rămână stabil şi fără stropire, chiar şi cu date de sudură inferioare.
Pentru diametre de sârmă care pot fi utilizate pentru sudura MIG/MAG cu ARC SCURT/ARC
SPRAY şi cu IMPULSURI, consultaţi anexa „DIMENSIUNI SÂRMĂ ŞI GAZ” de la finalul
acestui manual.
Atunci când este selectat procesul MIG/MAG, puteţi alege dintre patru metode, selectând
METODĂ cu butonul din partea stângă şi apoi apăsând ENTER. SelectaţiSCURT/DE
PULVERIZARE, IMPULS sau SUPERPULSE şi apăsaţi ENTER.
MIG/MAG
CURĂŢARE A VEHICULULUI
MIG/MAG
METODĂ
SCURT/DE PULVERIZARE
QSET
OPRIT
TIP SÂRMĂ
Fe ER70S
GAZ DE PROTECŢIE
CO2
DIAMETRUL SÂRMEI
1,2 mm
CONFIGURARE►
MIG/MAG
INSTRUMENTE►
MIG/MAG
SETARE
MĂSURARE
MEMORIE
MOD RAPID
MIG/MAG » METODĂ
SCURT/DE PULVERIZARE
IMPULS
SUPERPULSE
4.1
Setările din meniul pentru setarea datelor de sudură
4.1.1
Sudură MIG/MAG cu arc scurt/arc spray
Tabelul de mai jos afişează setările şi structura meniului atunci când selectaţi MIG/MAG »
METODĂ » SCURT/DE PULVERIZARE şi apăsaţi SETARE.
Setări
Domeniu de
reglare
În paşi de
Tensiune
8 - 60 V
0,25 V (afişat cu
o zecimală)
Viteza sârmei 1)
0,8 - 30,0 m/min
0,1 m/min
Inductanță
0 - 100%
1%
x
x
Tip comandă 9)
1 - 12, 17
1
x
x
Mod sinergic 3)
OPRIT sau PORNIT -
-
-
0460 896 601
- 20 -
În funcţie Reglabil în
de sinergie sinergie
x
x
x
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
Setări
Domeniu de
reglare
În paşi de
Date pornire » Pre-flux de 0,1 - 25 s
gaz
În funcţie Reglabil în
de sinergie sinergie
0,1 s
x
Date pornire » Începutul
fluajului
OPRIT sau PORNIT -
x
Pornire caldă
OPRIT sau PORNIT -
x
Pornire caldă » Timp
pornire caldă 9)
0,0 - 10,0 s
x
0,1 s
Pornire caldă » Viteza
Interval de
0,1 m/min
sârmei la pornire caldă 9) alimentare cu sârmă
complet
Pornire caldă » tensiune
8,0 - 60,0 V
0,25 V (afişat cu
o zecimală)
9)
Date pornire » Simţ tactil
x
x
x
10 - 16 A (0 - 16 A)
5), 10)
Pornire caldă » Pornire
progresivă 10)
OPRIT sau PORNIT -
Parametru de pornire R
8 - 60
Date oprire » Stingere
treptată a arcului
OPRIT sau PORNIT -
x
Date oprire » Stingere
treptată a arcului » Timp
0 - 10 s
0,1 s
x
0,1 m/min
x
0,25 (afişat cu o
zecimală)
Date oprire » Stingere
1,5 m/min la viteza
treptată a arcului » Viteza curentă de avans a
sârmei la stingerea
sârmei
treptată a arcului
Tensiune pentru stingerea 8 - 24,7 V
treptată finală a arcului
x
x
x
Timp de stingere treptată 0,0 - 5,0 s
finală a arcului
0,1 s
x
Date oprire » Impuls de
tăiere 9)
10 % - 120 %
1%
x
Date oprire » Impuls de
eliberare 6)
OPRIT sau PORNIT
Date oprire » Timp de
stingere 9)
0-1s
0,01 s
x
Date oprire » SCT 7)
OPRIT, PORNIT sau SYNERGIC
x
x
Date oprire » Post-flux de 0,1 - 25 s
gaz
0,1 s
Limite de setare
1 - 50
-
-
-
Limite de măsurare
1 - 50
-
-
-
Sudură în puncte »
Sudură în puncte 8)
OPRIT sau PORNIT -
0460 896 601
- 21 -
x
x
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
Setări
Domeniu de
reglare
În paşi de
Sudură în puncte » Timp
sudură în puncte
0 - 25 s
0,1 s
În funcţie Reglabil în
de sinergie sinergie
x
Editare descriere »
Tastatură
1)Domeniul
de reglare este dependent de unitatea de alimentare cu sârmă utilizată.
3)Domeniul
de reglare este dependent de unitatea de alimentare cu sârmă utilizată. Linia
sinergică la livrare: sârmă plină (Fe ER70S), gaz de protecţie CO2 cu sârmă de 1,2 mm.
5)0-16
A se aplică pentru sursele de alimentare din seria 5000.
6)Domeniul
de reglare este dependent de unitatea de alimentare cu sârmă utilizată. Reglat
din valorile implicite MIG/MAG din meniul de configurare.
7)Atunci
când SCT este configurat la PORNIT, setarea Timp de stingere este setată la
-0,05 s. Atunci când setarea SCT este configurată la OPRIT, se utilizează valoarea salvată
pentru Timpul de stingere. Atunci când SCT este configurat la SYNERGIC, valoarea SCT
(PORNIT sau OPRIT) este preluată de pe linia sinergică.
8)Nu
este posibilă selectarea sudurii în puncte (PORNIT) dacă modul declanşatorului
pistolului este în 4 timpi.
9)Vizibil
în funcţie de setare.
10)Vizibil
în funcţie de echipamentul conectat.
4.1.2
Sudură MIG/MAG cu impulsuri
Tabelul de mai jos afişează setările şi structura meniului atunci când selectaţi MIG/MAG »
METODĂ » IMPULS şi apăsaţi SETARE.
Setări
Domeniu de
reglare
În paşi de
Tensiune
10 - 50 V
0,25 V (afişat cu
o zecimală)
Viteza sârmei 1)
0,8 - 30,0 m/min
0,1 m/min
Curent pulsatoriu 2), 9)
100 - 650 A
1A
x
Durată impuls 9)
1,7 - 25,5 ms
0,1 ms
x
Frecvenţa impulsurilor 9)
16 - 312 Hz
2 Hz
x
Curent de fundal 9)
4 - 300 A
1A
x
Creştere/descreştere 9)
1-9
1
x
Mod sinergic 3)
OPRIT sau PORNIT -
-
Constante interne » Ka
0 - 100%
1%
x
Constante interne » Ki
0 - 100%
1%
x
Date pornire » Pre-flux de 0,1 - 25 s
gaz
0,1 s
În funcţie Reglabil în
de sinergie sinergie
x
x
x
x
x
Date pornire » Începutul
fluajului
OPRIT sau PORNIT -
x
Date pornire » Pornire
progresivă
OPRIT sau PORNIT -
x
0460 896 601
- 22 -
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
Setări
Domeniu de
reglare
În paşi de
Date pornire » Parametru 8 - 60
de pornire S
0,25 (afişat cu o
zecimală)
În funcţie Reglabil în
de sinergie sinergie
x
Date pornire » Pornire
caldă
OPRIT sau PORNIT -
x
Date pornire » Pornire
caldă » Timp pornire
caldă
0,0 - 10,0 s
x
Date pornire » Pornire
caldă » Viteza sârmei la
pornire caldă
Interval de
0,1 m/min
alimentare cu sârmă
complet
Date pornire » Pornire
caldă » Tensiune
8,0 - 50,0 V
Date pornire » Simţ tactil
10 - 16 A (0 - 16 A)
0,1 s
x
0,25 V (afişat cu
o zecimală)
x
x
5)
Curent pulsatoriu pornire
caldă 2)
100 - 650 A
1A
x
Curent de fundal pornire
caldă
4 - 300 A
1A
x
Frecvenţa impulsurilor
pornire caldă
16 - 312 Hz
2 Hz
x
Parametru de pornire R
8,0 - 50,0
0,25 (afişat cu o
zecimală)
x
Date oprire » Stingere
treptată a arcului
OPRIT sau FĂRĂ
IMPULS sau CU
IMPULS
-
x
Date oprire » Stingere
treptată a arcului » Timp
0 - 10 s
0,1 s
x
0,1 m/min
x
Date oprire » Stingere
1,5 m/min la viteza
treptată a arcului » Viteza curentă de avans a
sârmei pentru stingerea
sârmei
treptată finală a arcului
Tensiune pentru stingerea 8 - 33,2 V
treptată finală a arcului
x
Curent pulsatoriu final
100 - max. A
x
Curent de fundal final
12 - 50 A
x
Frecvenţă finală
20 - 270 Hz
x
Timp de stingere treptată 0,0 - 5,0 s
finală a arcului
0,1 s
Date oprire » Impuls de
tăiere
20 % - 200 %
1%
x
Impuls de eliberare 6)
OPRIT sau PORNIT
Date oprire » Timp de
stingere
0-1s
0,01 s
x
SCT 7)
OPRIT, PORNIT sau SYNERGIC
0460 896 601
- 23 -
x
x
x
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
Setări
Domeniu de
reglare
În paşi de
În funcţie Reglabil în
de sinergie sinergie
Date oprire » Post-flux de 0,1 - 25 s
gaz
0,1 s
x
Limite de setare
1 - 50
-
-
-
Limite de măsurare
1 - 50
-
-
-
Sudură în puncte »
Sudură în puncte 8)
OPRIT sau PORNIT -
x
Sudură în puncte » Timp
sudură în puncte
0 - 25 s
x
0,1 s
Editare descriere »
Tastatură
1)Domeniul
2)Curentul
3)Linia
de reglare este dependent de unitatea de alimentare cu sârmă utilizată.
de fundal minim şi curentul de impuls sunt dependente de tipul de produs utilizat.
sinergică la livrare: sârmă plină (Fe ER70S), gaz de protecţie CO2 cu sârmă de 1,2
mm.
5)0
- 16 A se aplică pentru sursele de alimentare din seria 5000.
6)Reglat
din valorile implicite MIG/MAG din meniul de configurare.
7)Atunci
când SCT este configurat la PORNIT, setarea Timp de stingere este setată la
-0,05 s. Atunci când setarea SCT este configurată la OPRIT, se utilizează valoarea salvată
pentru Timpul de stingere. Atunci când SCT este configurat la SYNERGIC, valoarea SCT
(PORNIT sau OPRIT) este preluată de pe linia sinergică.
8)Nu
este posibilă selectarea sudurii în puncte (PORNIT) dacă modul declanşatorului
pistolului este în 4 timpi.
9)Vizibil
în funcţie de setare.
10)Vizibil
în funcţie de echipamentul conectat.
4.1.3
Sudură MIG/MAG cu SuperPulse, primar/secundar, arc scurt/arc
spray/impulsuri
Tabelul de mai jos afişează setările şi structura meniului atunci când selectaţi MIG/MAG »
METODĂ » SUPERPULSE şi apăsaţi SETARE.
Setări
Domeniu de
reglare
În paşi de
Tensiune
8 - 60 V
0,25 V (afişat cu
o zecimală)
Viteza sârmei 1)
0,8 - 30,0 m/min
0,1 m/min
x
Fază
Primară sau
secundară
-
x
Metodă
Arc scurt/arc spray
sau impulsuri
-
x
Tensiune
10 - 50 V
0,25 V (afişat cu
1 zecimală)
Viteza de avans a sârmei 0,8 - 30,0 m/min
0,1 m/min
În funcţie Reglabil în
de sinergie sinergie
x
x
x
x
x
1)
0460 896 601
- 24 -
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
Setări
Domeniu de
reglare
În paşi de
Inductanță
0 - 100%
1%
x
Curent pulsatoriu 2)
100 - 650 A
1A
x
Durată impuls
1,7 - 25,5 ms
0,1 ms
x
Frecvenţa impulsurilor
16 - 312 Hz
2 Hz
x
Curent de fundal
4 - 300 A
1A
x
Creştere/descreştere
1-9
1
x
Ka
0 - 100%
1%
x
Ki
0 - 100%
1%
x
Tip regulator
În funcţie Reglabil în
de sinergie sinergie
x
1
Sinergie 3)
OPRIT sau PORNIT -
Timp sudură faze
0,10 - 2,50 s
0,01 s
x
Pre-flux de gaz
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Începutul fluajului
OPRIT sau PORNIT -
x
Pornire progresivă
OPRIT sau PORNIT -
x
Parametru de pornire S
8,0 - 60,0
Pornire caldă
OPRIT sau PORNIT -
x
Timp pornire caldă
0,0 - 10,0 s
x
Alimentare sârmă la
pornire caldă
Interval de
0,1 m/min
alimentare cu sârmă
complet
x
Tensiune pornire caldă
De la -14 până la
+27 V
-
Curent pulsatoriu pornire
caldă 2)
100 - 650 A
1A
x
Curent de fundal pornire
caldă
4 - 300 A
1A
x
Frecvenţa impulsurilor
pornire caldă
16 - 312 Hz
2 Hz
x
Parametru de pornire R
8,0 - 50,0
0,25 (afişat cu o
zecimală)
x
Simţ tactil 5)
10 - 16 A (0 - 16 A)
0,25 (afişat cu o
zecimală)
-
-
x
0,1 s
x
Stingere treptată a arcului OPRIT sau FĂRĂ
IMPULS sau CU
IMPULS
-
x
Timp de stingere treptată 0 - 10 s
a arcului
0,1 s
x
Alimentare cu sârmă
pentru stingerea treptată
finală a arcului
0,1 m/min
x
1,5 m/min la viteza
curentă de avans a
sârmei
Tensiune pentru stingerea 8 - 33,2 V
treptată finală a arcului
x
Curent pulsatoriu final
x
0460 896 601
100 - max. A
- 25 -
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
Setări
Domeniu de
reglare
În paşi de
Curent de fundal final
12 - 50 A
x
Frecvenţă finală
20 - 270 Hz
x
Timp de stingere treptată 0,0 - 5,0 s
finală a arcului
0,1 s
În funcţie Reglabil în
de sinergie sinergie
x
Impuls de secţionare
%
Timp de stingere
0-1s
SCT 7)
OPRIT, PORNIT sau SYNERGIC
Post-flux de gaz
0,1 - 25 s
0,1 s
Limite de setare
1 - 50
-
-
-
Limite de măsurare
1 - 50
-
-
-
Sudură în puncte
OPRIT sau PORNIT -
x
Timp sudură în puncte
0 - 25 s
x
Impuls de eliberare 6)
OPRIT sau PORNIT
1)Domeniul
2)Curentul
3)Linia
0,01 s
x
x
x
x
0,1 s
x
de reglare este dependent de unitatea de alimentare cu sârmă utilizată.
de fundal minim şi curentul de impuls sunt dependente de tipul de produs utilizat.
sinergică la livrare: sârmă plină (Fe ER70S), gaz de protecţie CO2 cu sârmă de 1,2
mm.
5)0
- 16 A se aplică pentru sursele de alimentare din seria 5000.
6)Ajustat
în CONFIGURARE » VALORI IMPLICITE MIG/MAG .
7)Atunci
când SCT este configurat la PORNIT, setarea Timp de stingere este setată la
-0,05 s. Atunci când setarea SCT este configurată la OPRIT, se utilizează valoarea salvată
pentru Timpul de stingere. Atunci când SCT este configurat la SYNERGIC, valoarea SCT
(PORNIT sau OPRIT) este preluată de pe linia sinergică.
9)Vizibil
în funcţie de setare.
10)Vizibil
în funcţie de echipamentul conectat.
4.2
Explicaţia funcţiilor pentru setări
Tensiune
O tensiune mai mare crește lungimea arcului și produce o baie de sudură mai fierbinte și mai
largă.
Setarea tensiunii diferă în modul sinergic şi cel non-sinergic. În modul sinergic, tensiunea
este setată ca decalaj pozitiv sau negativ faţă de linia sinergică a tensiunii. În modul
non-sinergic, valoarea tensiunii este setată ca valoare absolută.
Tensiunea setată în meniurile de măsurare, SETĂRI DATE SUDURĂ sau MOD RAPID .
Atunci când se utilizează o unitate de comandă de la distanţă, setarea poate fi reglată de
aici.
Viteza de avans a sârmei
Aceasta stabilește viteza necesară de alimentare cu electrod de sârmă în
m/minut.
0460 896 601
- 26 -
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
Viteza de avans a sârmei este setată în meniurile MĂSURARE, SETĂRI DATE SUDURĂ sau
MOD RAPID . Atunci când se utilizează o unitate de comandă de la distanţă, setarea poate fi
reglată de aici.
Inductanță
O inductanță mai ridicată are ca rezultat o baie de sudură mai largă și mai puțini
stropi. O inductanță mai scăzută produce un sunet mai puternic, dar un arc
stabil, concentrat.
Inductanţa este setată în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ .
Se aplică numai pentru sudură MIG/MAG cu arc scurt/arc spray.
Tip comandă
Afectează procesul de scurtcircuit şi căldura din sudură.
Setarea nu trebuie modificată.
Curent pulsatoriu
Cea mai mare dintre cele două valori ale curentului în cazul curentului pulsatoriu.
Curentul pulsatoriu este setat în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ cu funcţia de sinergie
oprită.
Se aplică numai pentru sudură MIG/MAG cu impulsuri.
Durată impuls
Timpul în care curentul pulsatoriu este activ în decursul unei perioade de pulsare.
Curentul pulsatoriu este setat în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ cu funcţia de sinergie
oprită.
Se aplică numai pentru sudură MIG/MAG cu impulsuri.
Frecvenţa impulsurilor
Timpul pentru curentul de fundal care, împreună cu timpul pentru curentul pulsatoriu, dă
perioada de pulsare.
Frecvenţa impulsurilor este setată în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ cu funcţia de sinergie
oprită.
Se aplică numai pentru sudură MIG/MAG cu impulsuri.
Curent de fundal
Cea mai mică dintre cele două valori ale curentului în cazul curentului pulsatoriu.
Curentul de fundal este setat în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ cu funcţia de sinergie oprită.
Se aplică numai pentru sudură MIG/MAG cu impulsuri.
0460 896 601
- 27 -
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
Curent
Timp
Sudură MIG/MAG cu impulsuri
A = Curent de fundal
B = Durată impuls
C = Durata perioadei de impuls
D = Curent pulsatoriu
Creştere/descreştere
Creştere/descreştere înseamnă creşterea/scăderea curentului pulsatoriu la valoarea setată.
Parametrul „creştere/descreştere” poate fi setat în nouă etape, cu fiecare etapă
corespunzând cu 100 μs.
Creşterea/descreşterea este importantă în ceea ce priveşte sunetul. O creştere/descreştere
abruptă produce un sunet mai puternic şi mai ascuţit. O creştere/descreştere prea lină poate,
în cel mai rău caz, să afecteze abilitatea impulsului de a secţiona picătura.
Creştere/descreştere este setată în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ cu funcţia de sinergie
oprită.
Se aplică numai pentru sudură MIG/MAG cu impulsuri.
Ka
Ka este amplificarea proporţională a regulatorului pentru lungimea arcului. O valoare ridicată
înseamnă că regulatorul va răspunde mai rapid la variaţiile lungimii arcului.
Ka este setată în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ » Constante interne cu funcţia de sinergie
oprită.
Se aplică numai pentru sudură MIG/MAG cu impulsuri.
Ki
Ki este amplificarea integrală a regulatorului pentru lungimea arcului. Păstraţi această
valoare la un nivel redus pentru a obţine o reglare stabilă.
Ki este setată în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ » Constante interne cu funcţia de sinergie
oprită.
Se aplică numai pentru sudură MIG/MAG cu impulsuri.
Mod sinergic
Fiecare combinaţie de tip de sârmă, diametru al sârmei şi amestec de gaz necesită o relaţie
unică între viteza de avans a sârmei şi tensiune (lungimea arcului) pentru obţinerea unui arc
cu funcţionare stabilă. Tensiunea (lungimea arcului) se „conformează” automat cu linia
sinergică pre-programată selectată, fapt ce simplifică mult găsirea parametrilor de sudură
0460 896 601
- 28 -
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
corecţi. Legătura dintre viteza de avans a sârmei şi ceilalţi parametri este cunoscută ca linie
sinergică.
Pentru combinaţiile de sârmă şi gaz, consultaţi anexa „DIMENSIUNI SÂRMĂ ŞI GAZ” de la
finalul acestui manual.
Este posibil să comandaţi şi alte pachete de linii sinergice, deşi acestea trebuie să fie
instalate de un inginer de service autorizat de ESAB.
Pentru a vă crea propriile linii sinergice, consultaţi secţiunea „Date sinergice definite de
utilizator”.
Activarea sinergiei are loc în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ .
Fază
În această funcţie, se alege între primară şi secundară.
Datele superioare sunt setate la primară iar datele inferioare sunt setate la secundară.
Setările sunt utilizate pentru a determina dacă trebuie să fie disponibile datele primare sau
secundare pentru editare. De asemenea, determină care date sunt afectate în modurile de
măsurare şi de la distanţă. Viteza de avans a sârmei indicată pe ecranul de măsurare arată
viteza din faza selectată. Totuşi, tensiunea, curentul şi puterea de sudură se bazează pe
măsurătoarea din ambele faze.
Puteţi alege sinergie diferită în fazele primare şi secundare.
Faza primară sau secundară este setată în SETARE MIG/MAG atunci când este selectat
SuperPulse iar sinergia este dezactivată.
Pre-flux de gaz
Acesta controlează timpul în care gazul de protecție curge înainte de aprinderea
arcului.
Pre-fluxul de gaz este setat în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ » DATE PORNIRE .
Începutul fluajului
Începerea fluajului determină avansul sârmei la 1,5 metri/minut până când
aceasta face contact electric cu piesa de prelucrat.
Începerea fluajului este setată în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ » DATE PORNIRE .
Pornire progresivă
Pornirea progresivă se referă la faptul că atunci când sârma de sudură produce un
scurtcircuit pe piesa de prelucrat, alimentarea cu sârmă se opreşte. Unitatea de alimentare
începe să inverseze sârma de sudură până când circuitul cu piesa de prelucrat este
întreruptă iar arcul se aprinde. Unitatea de alimentare începe să avanseze sârma de sudură
în direcţia corectă şi sudura începe.
Pornirea progresivă este setată în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ » DATE PORNIRE .
Se aplică pentru sudura cu unităţi de alimentare care acceptă alimentare de sârmă inversă.
Parametru de pornire R
Parametrul de pornire R permite reglarea fină a arcului electric în timpul momentului de
pornire la sudare. Parametrul poate fi setat de la 8,0 la 60,0, în trepte de 0,25. Această
funcţie este vizibilă şi ajustabilă atunci când sinergia nu este activă (ceea ce înseamnă că
metoda aleasă este Arc scurt).
0460 896 601
- 29 -
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
Pornire caldă
Pornirea caldă creşte viteza de avans a sârmei şi tensiunea pentru o perioadă de timp
reglabilă la începutul procesului de sudură. Scopul principal al acestui lucru este de a furniza
mai multă energie atunci când începe sudura, ceea ce reduce riscul de fuziune slabă la
începutul îmbinării.
Sinergie - pornire caldă
Este posibilă creşterea vitezei de avans a sârmei în timpul unei perioade specifice în
comparație cu viteza actuală de avans a sârmei pentru a furniza mai multă energie la
începutul sudurii şi pentru a asigura penetrare. Viteza este setată în funcţie de viteza de
avans obişnuită a sârmei. Perioada de timp începe atunci când arcul este aprins iar lungimea
este timpul de pornire caldă. Sinergia asigură o creştere a vitezei sârmei de 2 m/min.
Non-sinergie - pornire caldă
Dacă se selectează non-sinergie, tensiunea poate fi setată.
În timpul non-sinergiei şi al pulsării, se pot seta tensiunea, curentul pulsatoriu, curentul de
fundal şi frecvenţa.
NOTĂ!
Este posibilă setarea valorilor negative pentru alimentarea cu sârmă pentru pornirea
caldă şi tensiunea pentru pornirea caldă. Acest lucru poate fi utilizat cu date de
sudură superioare pentru a asigura o pornire lină a sudurii, prin „incrementarea”
iniţială a datelor de sudură.
Pornirea caldă este activată din ecranul de măsurare sau din meniul SETĂRI DATE
SUDURĂ » DATE PORNIRE .
Simţ tactil
Sistemul detectează momentul în care sârma intră în contact cu piesa de prelucrat.
Simţul tactil este setat în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ » DATE PORNIRE .
Se aplică numai la sudura cu robot.
Stingere treptată a arcului
Stingerea treptată a arcului creează o reducere controlată a căldurii şi dimensiunii băii de
sudură, posibilă la finalizarea sudurii. Acest lucru facilitează evitarea porilor, fisurării termice
şi formării de cratere în îmbinarea de sudură.
În modul de sudare cu impulsuri, puteţi alege între stingerea treptată a arcului cu şi fără
impulsuri. Stingerea treptată a arcului fără impulsuri este procesul mai rapid. Stingerea
treptată a arcului cu impulsuri durează mai mult, dar asigură stingerea treptată a arcului fără
stropi, atunci când se utilizează valorile corecte.
Sinergie - stingere treptată a arcului
În modul sinergic, timpul de stingere treptată a arcului şi viteza de avans finală a sârmei sunt
setate la stingerea treptată a arcului atât cu impulsuri, cât şi fără impulsuri. Tensiunea şi
parametrii de impuls scad la valorile finale cu ajutorul sinergiei.
Non-sinergie - stingere treptată a arcului
În modul non-sinergic, setările pot fi modificate pentru a asigura o altă lungime a arcului la
finalul stingerii treptate a arcului. Se poate seta şi un timp final pentru valoarea finală a
stingerii treptate a arcului.
Tensiunea finală poate fi setată pentru stingerea treptată a arcului fără impulsuri. Tensiunea
finală, curentul pulsatoriu final, curentul de fundal final şi frecvenţa finală pot fi setate pentru
stingerea treptată a arcului cu impulsuri.
0460 896 601
- 30 -
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
Valorile finale ale parametrilor trebuie să fie întotdeauna egale cu sau mai mici decât valorile
setate pentru sudură continuă. Dacă setările pentru sudură continuă sunt reduse sub valorile
finale setate, acestea vor scădea şi valorile finale. Valorile finale ale parametrilor nu vor
creşte din nou dacă setarea pentru sudură continuă este mărită.
Exemplu: Aveţi 4 m/min pentru viteza finală de avans a sârmei şi reduceţi viteza de avans a
sârmei la 3,5 m/min. Şi viteza de avans finală a sârmei va fi scăzută la 3,5 m/min. Viteza
finală de avans a sârmei rămâne la 3,5 m/min, chiar şi atunci când viteza de avans a sârmei
este mărită din nou.
Stingerea treptată a arcului este activată din ecranul de măsurare sau în meniul SETĂRI
DATE SUDURĂ » DATE OPRIRE .
Impuls de tăiere
Impulsul de tăiere este un impuls aplicat pentru a preveni formarea unei bile pe sârmă atunci
când se opreşte sudura.
Se aplică pentru sudura MIG/MAG cu arc scurt/arc spray şi impulsuri scurte. În timpul
pulsării, finalizarea este sincronizată cu un impuls, impuls de finalizare.
Impulsul de tăiere este setat în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ » DATE OPRIRE .
Timp de stingere
Timpul de stingere este o întârziere între momentul în care sârma începe să se
frâneze până în momentul în care sursa de alimentare deconectează tensiunea
de sudură. Un timp de stingere prea scurt are ca rezultat ieșirea unei porțiuni de
lungime mare a sârmei după finalizarea sudurii, cu riscul de prindere a sârmei în
baia de sudură în curs de solidificare. Un timp de stingere prea lung are ca
rezultat ieșirea unei porțiuni prea scurte a sârmei, cu risc crescut de reaprindere
a arcului spre vârful de contact.
Timpul de stingere este setat în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ » DATE OPRIRE .
Închidere pe scurtcircuit (SCT)
SCT este o funcţie care generează mici scurtcircuite repetate la finalul sudurii, până când
avansul sârmei se opreşte complet iar contactul cu piesa de prelucrat este întrerupt.
SCT nu va fi folosită cu sârmă cu miez.
Închidere
Aici selectaţi impuls final sau SCT (închidere pe scurtcircuit).
Închiderea este setată în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ » DATE OPRIRE .
Se aplică pentru sudura cu unităţi de alimentare care acceptă alimentare de sârmă inversă.
Impuls de eliberare
Dacă sârma se blochează în piesa de prelucrat, sistemul detectează acest lucru. Este
transmis un impuls de curent care eliberează sârma din suprafaţă.
Se aplică pentru sudura MIG/MAG cu arc scurt/arc spray şi impulsuri scurte. În timpul
pulsării, finalizarea este sincronizată cu un impuls, un impuls de finalizare, care poate fi setat
între 20 şi 200 %.
Setarea este ajustată în meniul CONFIGURARE » VALORI IMPLICITE MIG/MAG .
Post-flux de gaz
Acesta controlează timpul în care gazul de protecție curge după stingerea
arcului.
0460 896 601
- 31 -
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
Post-fluxul de gaz este setat în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ » DATE OPRIRE .
Limitele de setare şi limitele de măsurare
Din limite se selectează un număr de limite. Pentru setări, consultaţi secţiunile „Editor limite
de setare” şi „Editor limite de măsurare”.
Limitele sunt activate în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ .
Sudură în puncte
Sudura în puncte se utilizează când se dorește sudarea în runde scurte
repetate, la un timp prestabilit.
Sudura în puncte se utilizează atunci când doriţi să sudaţi plăci subţiri în puncte.
Sudura în puncte se activează, iar timpul sudurii în puncte este setat în meniul SETĂRI
DATE SUDURĂ » SUDURĂ ÎN PUNCTE .
Avansul sârmei în secvenţe scurte
Avansul de sârmă în secvențe scurte se utilizează când este necesar avansul
sârmei fără să se aplice tensiune de sudură. Sârma este avansată cât timp
butonul este apăsat.
Purjarea instalației de gaz
Purjarea instalației de gaz se utilizează când se măsoară fluxul de gaz sau
pentru evacuarea aerului sau umezelii din furtunurile de gaz înainte de
începerea sudurii. Purjarea instalației de gaz se efectuează cât timp butonul
este menținut apăsat și se produce fără tensiune și fără a se începe alimentarea
cu sârmă.
4.2.1
QSet
QSet se utilizează pentru a facilita setarea parametrilor de sudură. Utilizând butoanele
plus/minus, lungimea arcului este crescută sau scăzută în paşi de la -18 la +18.
ARC SCURT
Când se începe sudura pentru prima dată cu un tip nou de sârmă/gaz, QSet setează
automat toți parametrii necesari de sudură. După aceasta, QSet stochează toate datele
pentru a se realiza o sudură bună. Apoi tensiunea se reglează automat pentru a se conforma
modificărilor vitezei de alimentare cu sârmă.
SPRAY
Când se apropie zona de arc spray, valoarea pentru QSet trebuie mărită. Decuplaţi funcţia
QSet când se sudează cu arc spray pur. Toate setările sunt moştenite de la QSet, cu
excepţia tensiunii, care trebuie setată.
Recomandare: Efectuați prima sudură (6 secunde) cu QSet pe o piesă de test pentru a
obține toate datele corecte.
Valoarea QSet este setată din meniul de setare a datelor de sudură pentru procesul
MIG/MAG şi metoda SCURT/SPRAY.
0460 896 601
- 32 -
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
4.2.2
Grup sinergic
Puteţi alege între trei grupuri sinergice pentru sudură mecanizată:
•
•
•
STANDARD
ROBOT
SAT
Relaţia dintre viteza de sudură şi grosimea plăcii pentru diferitele grupuri sinergice:
Grosimea plăcii
Viteza de sudură
A = Linie STANDARD
B = Linie ROBOT
C = Linie SAT
Grupul sinergic ROBOT este utilizat pentru sudură robotică sau pentru alt fel de sudură
mecanizată. Acesta este adecvat pentru viteze de transfer mai mari decât pentru sudura pe
linii standard.
SAT semnifică Swift Arc Transfer. Acest grup sinergic este adecvat pentru viteze de transfer
ridicate, pentru unghiuri extreme şi pentru grosimi de placă de 2-3 mm.
Pentru combinaţiile de sârmă şi gaz pentru SAT, consultaţi anexa „DIMENSIUNI SÂRMĂ ŞI
GAZ” de la finalul acestui manual.
Grupul sinergic este setat din meniul de setare a datelor de sudură pentru procesul
MIG/MAG.
4.3
SuperPulse
MENIUL PRINCIPAL » CURĂŢARE A VEHICULULUI » METODĂ
NOTĂ!
Metoda SuperPulse este disponibilă şi vizibilă pentru alimentatoarele cu sârmă
selectate care pot susţine stresul adăugat al acestei metode.
Metoda SuperPulse se utilizează pentru controlul îmbunătățit al băii de sudură și al
procesului de solidificare. Baia de sudură are timp să se solidifice parţial între fiecare impuls.
Beneficiile utilizării SuperPulse:
0460 896 601
- 33 -
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
•
•
•
•
Sensibilitate redusă la variaţiile distanţei iniţiale
Control mai bun al băii de sudură în timpul sudării în poziţie
Control mai bun al penetrării şi al profilului de penetrare
Sensibilitate redusă la conducţia inegală a căldurii
SuperPulse poate fi văzut ca un schimb programat între două setări MIG/MAG. Intervalele de
timp sunt determinate de setările de timp pentru faza primară şi cea secundară.
Sudura începe întotdeauna în faza primară. Atunci când este selectată pornirea caldă, datele
primare vor fi utilizate în timpul perioadei de pornire caldă pe lângă timpul fazei pentru datele
primare. Stingerea treptată a arcului se bazează întotdeauna pe datele secundare. Atunci
când se activează o comandă de oprire în timpul perioadei fazei primare, procesul trece
imediat la datele secundare. Finalizarea sudurii se bazează pe datele secundare.
4.3.1
Combinaţii sârmă şi gaz
Pentru combinaţiile de sârmă şi gaz, consultaţi anexa „DIMENSIUNI SÂRMĂ ŞI GAZ” de la
finalul acestui manual.
4.3.2
Metode diferite de pulsare
Mai jos puteţi vedea ce metodă de pulsare se poate utiliza, în funcţie de grosimea plăcii care
va fi sudată.
Căldură
Dimensiune placă
A = Pulsare în faza primară şi arc scurt în faza secundară
A = Pulsare în faza primară şi pulsare în faza secundară
A = Spray în faza primară şi pulsare în faza secundară
4.3.3
Unitate de alimentare cu sârmă
Măsuri de protecţie!
Atunci când utilizaţi SuperPulse, se exercită o sarcină considerabilă pe unitatea de
alimentare cu sârmă. Pentru a nu periclita siguranţa funcţională a unităţii de alimentare cu
sârmă, respectaţi valorile limită din următoarea diagramă.
0460 896 601
- 34 -
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
Diferenţă la viteza de avans a sârmei
Graficele pentru 15 m/min şi 20 m/min se referă la viteza de avans primară a sârmei. Durata
ciclului este suma duratei fazelor primare şi secundare.
Diferenţa dintre viteza de avans primară şi secundară a sârmei nu poate depăşi viteza care
este specificată de graficele pentru viteza primară a sârmei.
Exemplu: Dacă durata ciclului este de 0,25 s iar viteza primară de avans a sârmei este de
15 m/min, diferenţa dintre viteza de avans primară şi secundară a sârmei nu poate depăşi
6 m/min.
Exemplu sudură A
În acest exemplu vom suda o placă de 10 mm cu sârmă din aluminiu de 1,2 şi argon ca
gaz de protecţie.
Efectuaţi următoarele setări din panoul de comandă:
Proces
Superpulse
Superpulse
Fază
Primară
Secundară
Metodă
Arc scurt/arc spray
Impulsuri
Sârmă
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Gaz de protecţie
Ar
Ar
Diametrul sârmei
1,2 mm
1,2 mm
Tensiune
(+1,0 V)
(+3,0 V)
Viteza de avans a sârmei
15,0 m/min
11,0 m/min
Durată fază
0,1 s
0,1 s
Durata fazelor primare şi secundare este 0,1 s + 0,1 s = 0,2 s.
Diferenţa la viteza de avans a sârmei este 15,0 m/min - 11,0 m/min = 4 m/min.
0460 896 601
- 35 -
© ESAB AB 2019
4 SUDURĂ MIG/MAG
Exemplu sudură B
În acest exemplu vom suda o placă de 6 mm cu sârmă din aluminiu de 1,2 şi argon ca
gaz de protecţie.
Efectuaţi următoarele setări din panoul de comandă:
Proces
Superpulse
Superpulse
Fază
Primară
Secundară
Metodă
Impulsuri
Impulsuri
Sârmă
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Gaz de protecţie
Ar
Ar
Diametrul sârmei
1,2 mm
1,2 mm
Tensiune
(+1,0 V)
(+2,0 V)
Viteza de avans a sârmei
12,5 m/min
9,0 m/min
Durată fază
0,15 s
0,15 s
Durata fazelor primare şi secundare este 0,15 s + 0,15 s = 0,3 s.
Diferenţa la viteza de avans a sârmei este 12,5 m/min - 9,0 m/min = 3,5 m/min.
0460 896 601
- 36 -
© ESAB AB 2019
5 SUDURA MMA
5
SUDURA MMA
MENIUL PRINCIPAL » CURĂŢARE A VEHICULULUI » MMA
Sudura MMA mai este denumită și sudură cu electrozi înveliți. Prin aprinderea arcului se
topeşte electrodul, iar învelişul său formează zgura protectoare.
Pentru diametre de electrozi care se pot utiliza pentru sudura MMA, consultaţi anexa
„DIMENSIUNI SÂRMĂ ŞI GAZ” de la finalul acestui manual.
MMA
CURĂŢARE A VEHICULULUI
MMA
METODĂ
CC
TIPUL ELECTRODULUI
BAZIC
DIAMETRUL ELECTRODULUI
3,2 mm
CONFIGURARE►
INSTRUMENTE►
SETARE
5.1
MĂSURARE
MEMORIE
MOD RAPID
MMA
Tabelul de mai jos afişează setările şi structura meniului atunci când selectaţi MMA şi apăsaţi
SETARE.
Setări
Domeniu de
reglare
În paşi de
În funcţie Reglabil în
de sinergie sinergie
Curent 1)
16 - 650 A
1A
Forța arcului
0 - 100%
1%
x
Factor de curent min.
0 - 100%
1%
x
Tip comandă
0-1
x
Mod sinergic
OPRIT sau PORNIT -
-
Pornire caldă
OPRIT sau PORNIT -
x
Durată pornire caldă
1 - 30
1
x
Amplitudine pornire caldă 0 - 100%
1
x
Limite de setare
0 - 50
1
-
-
Limite de măsurare
0 - 50
1
-
-
x
-
Editare descriere »
Tastatură
1)Curentul
maxim depinde de tipul de produs utilizat.
5.2
Explicaţia funcţiilor pentru setări
Curent continuu, CC
Un curent mai mare produce o baie de sudură mai largă, cu penetrare mai bună
în piesa de prelucrat.
Curentul se setează din ecranul de măsurare, meniul pentru setarea datelor de sudură sau
meniul mod rapid.
0460 896 601
- 37 -
© ESAB AB 2019
5 SUDURA MMA
Forța arcului
Forța arcului este importantă în determinarea modului în care se modifică
curentul ca urmare a modificării lungimii arcului. O valoare mai mică asigură un
arc mai calm, cu mai puțini stropi.
Forţa arcului se setează din meniul pentru setarea datelor de sudură când funcţia sinergică
este dezactivată.
Factor de curent min.
Setarea factorului de curent min. se aplică atunci când se utilizează anumiţi electrozi
specifici.
Setarea nu trebuie modificată.
Tip comandă
Afectează procesul de scurtcircuit şi căldura din sudură.
Setarea nu trebuie modificată.
Sinergie
Sinergia pentru sudura MMA înseamnă că sursa de alimentare optimizează în mod automat
proprietăţile pentru tipul de electrod şi dimensiunea care au fost selectate.
Sinergia pentru sudura MMA este activată din meniul pentru setarea datelor de sudură.
Pornire caldă
Pornirea caldă crește curentul de sudură pentru un timp reglabil la începutul
sudurii, reducându-se în acest fel riscul de fuziune slabă la începutul îmbinării.
Pornirea caldă pentru MMA este activată din meniul pentru setarea datelor de sudură.
Limitele de setare şi limitele de măsurare
Din limite se selectează un număr de limite. Pentru setări, consultaţi secţiunile „Editor limite
de setare” şi „Editor limite de măsurare” din capitolul „INSTRUMENTE”.
Limitele se activează din meniul pentru setarea datelor de sudură.
0460 896 601
- 38 -
© ESAB AB 2019
6 SUDURĂ TIG
6
SUDURĂ TIG
MENIUL PRINCIPAL » CURĂŢARE A VEHICULULUI » TIG
Sudura TIG
Sudura TIG topește metalul piesei de prelucrat utilizându-se un arc aprins de la
un electrod de wolfram, care nu se topește. Baia de sudură și electrodul sunt
protejate de gazul protector.
Curent pulsatoriu
Impulsurile se utilizează pentru controlul îmbunătățit al băii de sudură și al
procesului de solidificare. Frecvența impulsurilor este setată la o valoare atât de
mică încât baia de sudură să aibă timp să se solidifice cel puțin parțial între două
impulsuri succesive. Pentru setarea pulsării sunt necesari patru parametri:
curentul pulsatoriu, durata impulsului, curentul de fond și timpul de fond.
TIG
CURĂŢARE A VEHICULULUI
TIG
METODĂ
CONSTANTA I
METODĂ PORNIRE
HF-PORNIRE
MOD DECLANŞATOR PISTOL
2-TIMPI
CONFIGURARE►
INSTRUMENTE►
SETARE
MĂSURARE
MEMORIE
MOD RAPID
6.1
Setările din meniul pentru setarea datelor de sudură
6.1.1
Sudura TIG fără impulsuri
Tabelul de mai jos afişează setările şi structura meniului pentru sudura TIG fără impulsuri.
Setări
Domeniu de reglare
În paşi de
Metodă pornire
HF sau LiftArc™
-
Pornire TIG prin contact 1)
-
-
Mod declanşator pistol 2)
2 timpi sau 4 timpi
-
Setările de mai jos sunt disponibile atunci când selectaţi CURĂŢARE A VEHICULULUI »
TIG şi apăsaţi SETARE.
Curent 1)
4 - 500 A
1A
Durată creştere 2)
0 - 25 s
0,1 s
Durată descreştere 2)
0 - 25 s
0,1 s
Pre-flux de gaz 2)
0 - 25 s
0,1 s
Post-flux de gaz 2)
0 - 25 s
0,1 s
Pornire automată impulsuri HF 2)
OPRIT sau PORNIT
-
Pornire impulsuri HF 2)
4 - 500 A
1A
Limite de setare
0 - 50
1
0460 896 601
- 39 -
© ESAB AB 2019
6 SUDURĂ TIG
Setări
Domeniu de reglare
În paşi de
Limite de măsurare
0 - 50
1
Sudură în puncte » Sudură în
puncte
OPRIT/PORNIT
-
Sudură în puncte » Timp sudură în
puncte
0 - 25 s
0,1 s
Editare descriere » Tastatură
1)În
funcţie de tipul de produs utilizat.
2)Nevalid
sau invizibil pentru pornirea TIG prin contact.
6.1.2
Sudura TIG cu impulsuri
Tabelul de mai jos afişează setările şi structura meniului pentru sudura TIG cu impulsuri.
Setări
Domeniu de reglare
În paşi de
Metodă pornire
HF sau LiftArc™
-
Mod declanşator pistol
2 timpi sau 4 timpi
-
Setările de mai jos sunt disponibile atunci când selectaţi CURĂŢARE A VEHICULULUI »
TIG şi apăsaţi SETARE.
Curent pulsatoriu 1)
4 - 500 A
1A
Curent de fundal
4 - 500 A
1A
Durată impuls
0,001 - 5 s
0,001 s
Timp de fundal
0,001 - 5 s
0,001 s
Durată creştere
0 - 25 s
0,1 s
Durată descreştere
0 - 25 s
0,1 s
Pre-flux de gaz
0 - 25 s
0,1 s
Post-flux de gaz
0 - 25 s
0,1 s
Pornire automată impulsuri HF
OPRIT sau PORNIT
-
Pornire impulsuri HF
4 - 500 A
1A
Limite de setare
0 - 50
1
Limite de măsurare
0 - 50
1
Sudură în puncte » Sudură în
puncte
0 - 25 s
0,1 s
Sudură în puncte » Timp sudură în
puncte
OPRIT/PORNIT
-
Editare descriere » Tastatură
1)Curentul
maxim depinde de tipul de produs utilizat.
6.2
Explicaţia funcţiilor pentru setări
HF start
Funcția HF start aprinde arcul prin intermediul unei scântei de la electrod spre
piesa de prelucrat pe măsură ce electrodul este apropiat de piesa de prelucrat.
0460 896 601
- 40 -
© ESAB AB 2019
6 SUDURĂ TIG
LiftArc™
Funcția LiftArc™ aprinde arcul când electrodul este adus în contact cu piesa de
prelucrat și ulterior este depărtat de aceasta.
Aprinderea arcului cu funcția LiftArc™:
1.
2.
3.
Electrodul atinge piesa de prelucrat.
Se apasă comutatorul de declanșare și începe să treacă un curent slab.
Sudorul ridică electrodul de pe piesa de prelucrat: arcul se aprinde și curentul
crește automat la valoarea setată.
LiftArc™ este activată în MENIUL PRINCIPAL » METODĂ PORNIRE.
Pornire TIG prin contact
Prin pornirea TIG prin contact arcul se aprinde când electrodul de tungsten este adus în
contact cu piesa de prelucrat, după care este depărtat de aceasta.
- Activarea pornirii TIG prin contact realizată din meniul CURĂŢARE A VEHICULULUI .
0460 896 601
- 41 -
© ESAB AB 2019
6 SUDURĂ TIG
2 timpi
A = Pre-flux de gaz
B = Creştere
C = Descreştere
D = Post-flux de gaz
Funcţionează când se utilizează controlul în 2 timpi al arzătorului de sudură.
În modul de control în 2 timpi, prin apăsarea comutatorului de declanşare al arzătorului TIG
(1) se porneşte pre-fluxul de gaz (dacă se utilizează) şi se aprinde arcul. Curentul creşte la
valoarea setată (controlat prin funcţia de creştere, dacă este în funcţiune). Prin eliberarea
comutatorului de declanşare (2) se reduce curentul (sau începe descreşterea, dacă este în
funcţiune) şi se stinge arcul. Urmează post-fluxul de gaz, dacă acesta este în funcţiune.
Modul în 2 timpi este activat în MENIUL PRINCIPAL » MOD DECLANŞARE sau pe ecranul
de măsurători.
4 timpi
A = Pre-flux de gaz
B = Creştere
C = Descreştere
D = Post-flux de gaz
Funcţionează când se utilizează controlul în 4 timpi al arzătorului de sudură.
În modul de control în 4 timpi, prin apăsarea comutatorului de declanşare (1) se porneşte
pre-fluxul de gaz (dacă se utilizează). La sfârşitul duratei pre-fluxului de gaz, curentul creşte
până la nivelul pilot (câţiva amperi) şi arcul se aprinde. Prin eliberarea comutatorului de
declanşare (2), curentul creşte la valoarea setată (cu creştere, dacă este în uz). La finalul
sudurii, sudorul apasă din nou comutatorul declanşatorului (3), prin care se reduce din nou
curentul la nivelul pilot (cu descreştere, dacă este în uz). Dacă se eliberează din nou
comutatorul (4), arcul se stinge și începe post-fluxul de gaz.
Modul în 4 timpi este activat în MENIUL PRINCIPAL » MOD DECLANŞARE sau pe ecranul
MĂSURARE .
Curent
Un curent mai mare produce o baie de sudură mai largă, cu penetrare mai bună în piesa de
prelucrat.
Curentul se setează din ecranul de măsurare, meniul pentru setarea datelor de sudură sau
meniul mod rapid.
Se aplică numai pentru sudura TIG cu curent constant.
Curent pulsatoriu
Cea mai mare dintre cele două valori ale curentului în cazul curentului pulsatoriu. În timpul
pulsării, se pulsează şi creşterea şi descreşterea.
Curentul pulsatoriu este setat în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ .
Se aplică numai pentru sudură TIG cu impulsuri.
0460 896 601
- 42 -
© ESAB AB 2019
6 SUDURĂ TIG
Curent de fundal
Cea mai mică dintre cele două valori ale curentului în cazul curentului pulsatoriu.
Curentul de fundal este setat în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ .
Se aplică numai pentru sudură TIG cu impulsuri.
Durată impuls
Timpul în care curentul pulsatoriu este activ în decursul unei perioade de pulsare.
Durata impulsului este setată în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ .
Se aplică numai pentru sudură TIG cu impulsuri.
Timp de fundal
Timpul pentru curentul de fundal care, împreună cu timpul pentru curentul pulsatoriu, dă
perioada de pulsare.
Timpul de fundal este setat în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ .
Se aplică numai pentru sudură TIG cu impulsuri.
Curent
Timp
Sudura TIG cu impulsuri.
A = Curent de fundal
B = Timp de fundal
C = Durată impuls
D = Curent pulsatoriu
Creștere
Funcția de creștere înseamnă că, atunci când se aprinde arcul TIG, curentul
crește încet spre valoarea setată. În acest fel se asigură o încălzire lină a
electrodului și i se oferă sudorului șansa de a poziționa corect electrodul înainte
de a se ajunge la curentul de sudură setat.
Creşterea este setată în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ .
Descreștere
Sudura TIG utilizează funcția de „descreștere”, prin care curentul scade încet
într-un timp controlat, pentru a se evita formarea craterelor și/sau fisurilor la
terminarea sudurii.
Descreşterea este setată în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ .
0460 896 601
- 43 -
© ESAB AB 2019
6 SUDURĂ TIG
Pre-flux de gaz
Acesta controlează timpul în care gazul de protecție curge înainte de aprinderea
arcului.
Pre-fluxul de gaz este setat în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ .
Post-flux de gaz
Acesta controlează timpul în care gazul de protecție curge după stingerea
arcului.
Post-fluxul de gaz este setat în meniul SETĂRI DATE SUDURĂ .
Pornire automată impulsuri HF
Această funcţie se utilizează pentru a obţine repede un arc stabil.
Sudură în puncte
Sudura în puncte se utilizează când se dorește sudarea în runde scurte
repetate, la un timp prestabilit.
Sudura în puncte se utilizează atunci când doriţi să sudaţi plăci subţiri în puncte.
Sudura în puncte se activează, iar timpul sudurii în puncte este setat în meniul SETĂRI
DATE SUDURĂ » SUDURĂ ÎN PUNCTE .
Purjarea instalației de gaz
Purjarea instalației de gaz se utilizează când se măsoară fluxul de gaz sau
pentru evacuarea aerului sau umezelii din furtunurile de gaz înainte de
începerea sudurii. Purjarea instalației de gaz se efectuează cât timp butonul
este menținut apăsat și se produce fără tensiune și fără a se începe alimentarea
cu sârmă.
Purjarea instalaţiei de gaz este activată de pe ecranul MĂSURARE .
0460 896 601
- 44 -
© ESAB AB 2019
7 CRĂIȚUIRE ARC AER
7
CRĂIȚUIRE ARC AER
MENIUL PRINCIPAL » CURĂŢARE A VEHICULULUI » CRĂIŢUIRE
În cazul crăițuirii arc-aer se utilizează un electrod special format dintr-o tijă de carbon cu
înveliș de cupru.
Se formează un arc între tija de carbon și piesa de prelucrat, care topește materialul. Aerul
este furnizat astfel încât materialul topit să fie îndepărtat prin suflare.
Următoarele diametre de electrozi pot fi selectate pentru crăiţuire cu aer: 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 şi
10 mm.
Crăiţuirea arc-aer nu este recomandată pentru sursele de alimentare sub 400 A.
CRĂIŢUIRE
CURĂŢARE A VEHICULULUI
CRĂIŢUIRE
DIAMETRUL ELECTRODULUI
5 mm
CONFIGURARE►
INSTRUMENTE►
SETARE
7.1
MĂSURARE
MEMORIE
MOD RAPID
Setările din meniul pentru setarea datelor de sudură
Tabelul de mai jos afişează setările şi structura meniului atunci când selectaţi CRĂIŢUIRE şi
apăsaţi SETARE.
Setări
Domeniu de reglare
În paşi de
Tensiune
8 - 60 V
1V
Editare descriere » Tastatură
7.2
Explicarea funcțiilor
Tensiune
O tensiune mai mare produce o baie de sudură mai largă, cu penetrare mai bună în piesa de
prelucrat.
Tensiunea se setează din ecranul de măsurare, meniul pentru setarea datelor de sudură sau
meniul mod rapid.
0460 896 601
- 45 -
© ESAB AB 2019
8 GESTIONAREA MEMORIEI
8
GESTIONAREA MEMORIEI
8.1
Metoda de funcţionare a panoului de comandă
Se poate spune că panoul de comandă este alcătuit din două unităţi: memoria de lucru şi
memoria de date de sudură.
Stocare
Memorie date sudură
Re-apelare
Memorie de lucru
În memoria de lucru se creează un set complet de setări pentru datele de sudură, care poate
fi stocat în memoria de date de sudură.
În timpul sudării, conţinutul memoriei de lucru este întotdeauna cel care controlează
procesul. Prin urmare, este posibilă reapelarea unui set de date de sudură din memoria de
date de sudură în memoria de lucru.
Reţineţi că memoria de lucru conţine întotdeauna cel mai recent set de setări pentru datele
de sudură. Acestea pot fi re-apelate din memoria de date de sudură sau din setările
modificate individual. În alte cuvinte, memoria de lucru nu este niciodată goală sau „adusă la
zero”.
MENIUL PRINCIPAL » MEMORIE » MEMORIE DATE SUDURĂ
MIG/MAG
CURĂŢARE A VEHICULULUI
MIG/MAG
METODĂ
SCURT/DE PULVERIZARE
QSET
OPRIT
GRUP SINERGIC
STANDARD
TIP SÂRMĂ
Fe ER70S
GAZ DE PROTECŢIE
Ar+8%CO2
DIAMETRUL SÂRMEI
1,2 mm
CONFIGURARE►
INSTRUMENTE►
SETARE
MĂSURARE
MEMORIE
MOD RAPID
Este posibilă stocarea a maxim 255 seturi de date de sudură din panoul de comandă.
Fiecare set primeşte un număr de la 1 la 255.
De asemenea, puteţi şterge şicopia seturi de date şi reapela un set de date de sudură în
memoria de lucru.
Mai jos se prezintă exemple pentru modul de stocare, re-apelare, copiere şi ştergere.
8.2
Stocare
Dacă memoria de date de sudură este goală, apare următorul ecran pe afişaj.
Acum vom stoca un set de date de sudură. Acesta va primi poziţia din memorie 5. Apăsaţi
STOCARE. Se afişează poziţia 1. Rotiţi unul din butoanele de setare până ajungeţi la poziţia
5. ApăsaţiSTOCARE.
0460 896 601
- 46 -
© ESAB AB 2019
8 GESTIONAREA MEMORIEI
MEMORIE DATE SUDURĂ
STOCARE
QUIT
Selectaţi rândul cinci folosind unul din butoane. ApăsaţiSTOCARE.
MEMORIE DATE SUDURĂ
5-
STOCARE
QUIT
Apare următorul ecran pe afişaj.
MEMORIE DATE SUDURĂ
5 - (TIG)
TIG HF-PORNIRE
100 AMP
STOCARE
REAPELARE
ŞTERGERE
12
QUIT
Se prezintă părţi din conţinutul setului de date cu numărul 5 în partea inferioară a afişajului.
8.3
Re-apelare
Vom re-apela un set de date stocat:
Selectaţi rândul folosind unul din butoane. ApăsaţiREAPELARE.
MEMORIE DATE SUDURĂ
5 - (TIG)
TIG HF-PORNIRE
100 AMP
STOCARE
REAPELARE
ŞTERGERE
12
QUIT
Apăsaţi DA pentru a confirma că doriţi să reapelaţi setul de date cu numărul 5.
0460 896 601
- 47 -
© ESAB AB 2019
8 GESTIONAREA MEMORIEI
MEMORIE DATE SUDURĂ
5 - (TIG)
TIG HF-PORNIRE
100 AMP
NU
DA
MEMORIE DATE SUDURĂ » 5 - (TIG)
REAPELARE
SET DE DATE 5
DIN MEMORIE?
Pictograma din colţul din dreapta sus al afişajului de măsurare arată numărul poziţiei de
memorie care a fost re-apelată.
8.4
Ştergere
Este posibilă ştergerea unuia sau mai multor seturi de date din meniul de memorie.
Vom şterge setul de date pe care l-am stocat în exemplul anterior.
Selectaţi setul de date. Apăsaţi ŞTERGERE.
MEMORIE DATE SUDURĂ
5 - (TIG)
TIG HF-PORNIRE
100 AMP
STOCARE
REAPELARE
ŞTERGERE
12
QUIT
Apăsaţi DA pentru a confirma că doriţi să îl ştergeţi.
0460 896 601
- 48 -
© ESAB AB 2019
8 GESTIONAREA MEMORIEI
MEMORIE DATE SUDURĂ
5 - (TIG)
TIG HF-PORNIRE
100 AMP
NU
DA
5 - (TIG) » ŞTERGERE
ŞTERGEŢI DATELE DE SUDURĂ
NR. 5?
Reveniţi la meniul de memorie cu tasta NU .
8.5
Copiere
Pentru a copia conţinutul setului de date de sudură într-o poziţie de memorie nouă, procedaţi
după cum urmează:
Selectaţi poziţia de memorie pe care doriţi să o copiaţi şi apăsaţi „1 2” (A 2-A FUNCŢIE).
MEMORIE DATE SUDURĂ
5 - (TIG)
TIG HF-PORNIRE
100 AMP
STOCARE
REAPELARE
ŞTERGERE
12
QUIT
12
QUIT
Apăsaţi COPIERE.
MEMORIE DATE SUDURĂ
5 - (TIG)
TIG HF-PORNIRE
100 AMP
COPIERE
EDITARE
Acum vom copia conţinutul poziţiei de memorie 5 în poziţia 50.
Utilizaţi unul din butoane pentru a trece la poziţia de memorie selectată, în acest caz, poziţia
50.
Apăsaţi DA.
0460 896 601
- 49 -
© ESAB AB 2019
8 GESTIONAREA MEMORIEI
MEMORIE DATE SUDURĂ
50 -
COPIERE
SET DE DATE 5 PE POZIŢIE: 50
NU
DA
Datele de sudură cu numărul 5 au fost copiate în poziţia de memorie 50.
Reveniţi la meniul de memorie cu tasta QUIT.
8.6
Editare
Pentru a edita conţinutul setului de date de sudură, procedaţi după cum urmează:
Selectaţi poziţia de memorie pe care doriţi să o editaţi şi apăsaţi „1 2” (A 2-A FUNCŢIE). Apoi
apăsaţi EDITARE.
MEMORIE DATE SUDURĂ
5 - (TIG)
TIG HF-PORNIRE
100 AMP
COPIERE
EDITARE
12
Se afişează o parte din meniul principal iar meniul arată simbolul
sunteţi în modul de editare.
QUIT
, ceea ce înseamnă că
Selectaţi setarea pe care doriţi să o editaţi şi apăsaţiENTER. Selectaţi din listă şi
apăsaţiENTER din nou.
TIG
METODĂ PORNIRE
HF-PORNIRE
MOD DECLANŞATOR PISTOL
4-TIMPI
TIG HF-PORNIRE
100 AMP
SETARE
QUIT
Apăsaţi SETARE pentru a accesaSetări date de sudură. Selectaţi valorile pe care doriţi să le
editaţi şi reglaţi-le cu butoanele plus/minus. Finalizaţi cu QUIT.
0460 896 601
- 50 -
© ESAB AB 2019
8 GESTIONAREA MEMORIEI
SETĂRI DATE SUDURĂ
CURENT
100 A
DURATĂ CREŞTERE
0,0 S
DURATĂ DESCREŞTERE
2,0 S
SEMNAL
0,5 S
POST-FLUX DE GAZ
5,0 S
LIMITE DE SETARE
-
LIMITE DE MĂSURARE
-
EDITARE DESCRIERE
PURJAREA
INSTALAŢIEI DE
GAZ
....
4-TIMPI
REM
QUIT
Setarea pentru datele de sudură cu numărul 5 a fost acum editată şi stocată.
8.7
Nume
Pentru a desemna un nume propriu unui set de date de sudură stocat, procedaţi după cum
urmează:
Selectaţi poziţia de memorie pe care doriţi să o denumiţi şi apăsaţi „1 2” A 2-A FUNCŢIE.
Apoi apăsaţi EDITARE.
MEMORIE DATE SUDURĂ
5 - (TIG)
TIG HF-PORNIRE
100 AMP
COPIERE
EDITARE
12
QUIT
Selectați SETARE » EDITARE DESCRIERE. Apăsaţi ENTER.
SETĂRI DATE SUDURĂ
CURENT
100 A
DURATĂ CREŞTERE
0,0 S
DURATĂ DESCREŞTERE
2,0 S
SEMNAL
0,5 S
POST-FLUX DE GAZ
5,0 S
LIMITE DE SETARE
-
LIMITE DE MĂSURARE
-
EDITARE DESCRIERE
PURJAREA
INSTALAŢIEI DE
GAZ
....
4-TIMPI
REM
QUIT
Aici aveţi acces la o tastatură care se utilizează după cum urmează:
0460 896 601
- 51 -
© ESAB AB 2019
8 GESTIONAREA MEMORIEI
•
•
Poziţionaţi cursorul pe caracterul de tastatură dorit, folosind butonul din stânga şi
tastele săgeată. Apăsaţi ENTER. Introduceţi un şir complet de caractere cu maxim 40
caractere în acest mod.
Apăsaţi FINALIZAT pentru stocare. Alternativa denumită este acum disponibilă în listă.
TASTATURĂ
ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
0123456789
SPACE CAPS
_
0 (MAX 40)
ŞTERGERE
SIMBOL
FINALIZAT
Descrierea programului de date de sudură
Fiecare program de date de sudură poate avea o scurtă descriere. Sub meniul SETARE »
EDITARE DESCRIERE programul datelor de sudură care a fost solicitat poate fi prevăzut cu
o descriere de max. 40 caractere prin intermediul tastaturii integrate. De asemenea,
descrierea curentă poate fi modificată sau ștearsă.
Dacă programul solicitat are o descriere, aceasta este afişată pe ecranele meniului
MEMORIE,MĂSURARE și LA DISTANŢĂ în locul parametrilor datelor de sudură, care sunt
afişaţi în celelalte cazuri.
0460 896 601
- 52 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
9
CONFIGURARE
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE
Lista de mai jos afişează structura meniului:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Limbă , consultaţi secţiunea „Primul pas – alegerea limbii” din capitolul
„INTRODUCERE”.
Blocare cu cod
Comenzi de la distanţă
Valori implicite MIG/MAG
Valori implicite MMA
Taste programabile pentru mod rapid
Surse de pornire dublă
Activare panou de la distanţă
Supervizare WF
Mod salvare automată
Limitele de măsurare pentru oprirea sudurii
Pentru sudură, este necesară conectarea
Comutator date de sudură declanşator
Alimentatoare de sârmă multiple
Funcţii de calitate
Întreținere
Unitatea de lungime
Frecvenţa valorii de măsurare
Tastă înregistrare
Temporizator iluminare afişaj
9.1
Blocare cu cod
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » BLOCARE PRIN COD
Atunci când este activată funcţia de blocare şi sunteţi în ecranul de măsurare, meniul mod de
la distanţă sau meniul mod rapid, este necesară o parolă (cod de blocare) pentru a ieşi din
aceste meniuri.
BLOCARE PRIN COD
STARE BLOCARE
OPRIT
SETARE/MODIFICARE COD DE BLOCARE
QUIT
Blocarea prin cod este activată din meniul CONFIGURARE .
9.1.1
Stare cod de blocare
În STARE BLOCAREcod, puteţi activa/dezactiva funcţia de blocare fără a şterge codul de
blocare existent, în cazul în care dezactivaţi funcţia. Dacă nu este stocat niciun cod de
blocare şi încercaţi să activaţi blocarea cu cod, se afişează tastatura pentru introducerea
unui cod de blocare nou.
0460 896 601
- 53 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
TASTATURĂ
ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
0123456789
SPACE CAPS
_
0 (MAX 16)
ŞTERGERE
SIMBOL
FINALIZAT
Pentru a ieşi din starea de blocare
Atunci când sunteţi în ecranul de măsurare sau meniul mod rapid iar codul de blocare este
dezactivat, puteţi ieşi din aceste meniuri fără restricţii, apăsând QUIT sau MENIU pentru a
reveni la meniul principal.
Dacă este activat şi încercaţi să ieşiţi, părăsiţi REM sau apăsaţi butonul programabil „1 2” (A
2-A FUNCŢIE), apare următorul ecran care îl avertizează pe utilizator cu privire la protecţia
cu blocare.
APĂSAŢI ENTER PENTRU CODUL DE
BLOCARE...
Aici puteţi selecta QUIT pentru a anula şi a reveni la meniul anterior, sau puteţi continua
apăsând ENTER pentru a introduce codul de blocare.
Apoi veţi trece la meniul cu tastatura, unde puteţi introduce codul. Apăsaţi ENTER după
fiecare caracter şi confirmaţi codul apăsând FINALIZAT.
Apare următoarea casetă de text:
UNITATE DEBLOCATĂ!
În cazul în care codul nu este corect, se afişează un mesaj de eroare care vă oferă opţiunea
de a încerca din nou sau de a reveni la meniul original, adică ecranul de măsurare sau
meniul mod rapid,
În cazul în care codul este corect, toate blocările pentru alte meniuri vor fi eliminate, deşi
blocarea cu cod rămâne activată. Acest lucru înseamnă că puteţi părăsi temporar ecranul de
măsurare şi meniul mod rapid, dar să reţineţi starea de blocare atunci când reveniţi la aceste
meniuri.
9.1.2
Specificarea/editarea codului de blocare
În specificarea/editarea codului de blocare, puteţi edita un cod de blocare existent sau puteţi
introduce unul nou. Un cod de blocare poate conţine maxim 16 litere sau cifre opţionale.
9.2
Comenzi de la distanţă
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » COMENZI DE LA DISTANŢĂ
Opţiuni diferite de configurare sunt disponibile în funcţie de proces şi de comenzile de la
distanţă.
Unităţile de comandă de la distanţă care nu sunt conectate la magistrala CAN trebuie
conectate prin intermediul unui adaptor de comandă de la distanţă. Metoda SuperPulse nu
este acceptată de această funcţie.
0460 896 601
- 54 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
După conectare, activaţi unitatea de comandă de la distanţă pe ecranul MĂSURARE cu
tasta programabilă LA DISTANŢĂ.
9.2.1
Anulare memorare înlocuire
Poziţionaţi cursorul pe rândul COMENZI DE LA DISTANŢĂ . Apăsaţi ENTER pentru a
deschide o listă de alternative.
COMENZI DE LA DISTANŢĂ MIG/MAG
ANULARE MEMORARE ÎNLOCUIRE
PORNIT
OP DIGITAL
5-PROG
ANALOG 1
VITEZA SÂRMEI
-MIN
0,8
-MAX
25,0
ANALOG 2
TENSIUNE
-MIN
-10
-MAX
+10
QUIT
Cu ANULARE MEMORARE ÎNLOCUIRE setată la PORNITse reapelează în mod automat
memoria cel mai recentă reapelată înainte de fiecare început de sudură nouă. Acest lucru se
face pentru a elimina rezultatele tuturor setărilor de date de sudură produse în timpul celei
mai recente proceduri de sudură.
9.2.2
Configurare pentru unitatea de comandă de la distanţă digitală
Fără adaptor pentru comandă de la distanţă
Atunci când se conectează o unitate de comandă de la distanţă cu CAN, configurarea are
loc automat, OP DIGITAL.
Cu adaptor pentru comandă de la distanţă
Atunci când se utilizează o unitate de comandă de la distanţă digitală, specificaţi care tip de
unitate de comandă de la distanţă se utilizează.
Poziţionaţi cursorul pe rândul OP DIGITAL şi apăsaţi ENTER pentru a deschide o listă din
care puteţi selecta o alternativă.
CU COD BINAR
•
Unitate cu 32 programe
10-PROGR
•
Unitate cu 10 programe *
* sau arzător de sudură cu selectare de programe RS3
9.2.3
Configurare pentru unitatea de comandă de la distanţă analogică
Fără adaptor pentru comandă de la distanţă
Atunci când se conectează o unitate de comandă de la distanţă cu CAN, configurarea
ANALOG 1 şi ANALOG 2 are loc automat. Configurarea nu poate fi modificată.
0460 896 601
- 55 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
Cu adaptor pentru comandă de la distanţă
Când utilizaţi o unitate de comandă de la distanţă analogică, puteţi specifica pe panoul de
comandă potenţiometrul/-ele pe care doriţi să îl/le utilizaţi (maxim 2).
Potenţiometrele sunt denumite ANALOG 1 şi ANALOG 2 în panoul de comandă şi se referă
la parametrii lor proprii setaţi pentru procesul de sudură, de ex., parametrul de alimentare cu
sudură (ANALOG 1) şi parametrul de tensiune (ANALOG 2) cu MIG/MAG.
Dacă poziţionaţi cursorul pe rândul ANALOG 1 şi apăsaţi ENTER, se va deschide o listă.
NICIUNA
VITEZA SÂRMEI
Dacă poziţionaţi cursorul pe rândul ANALOG 1 şi apăsaţi ENTER, se va deschide o listă.
Acum puteţi selecta dacă potenţiometrul ANALOG 1 va fi utilizat pentru VITEZA SÂRMEI sau
dacă nu va fi utilizat, NICIUNA.
Selectați VITEZA SÂRMEI şi apăsaţi ENTER.
Dacă poziţionaţi cursorul pe rândul ANALOG 2 şi apăsaţi ENTER, se va deschide o listă.
NICIUNA
TENSIUNE
Dacă poziţionaţi cursorul pe rândul ANALOG 2 şi apăsaţi ENTER, se va deschide o listă.
Acum puteţi selecta dacă potenţiometrul ANALOG 2 va fi utilizat pentru TENSIUNE sau dacă
nu va fi utilizat, NICIUNA.
Selectați TENSIUNE şi apăsaţi ENTER.
Toate configurările pentru unitatea de comandă de la distanţă se aplică pentru orice unităţi
de alimentare cu sârmă conectate. Dacă eliminaţi ANALOG 1 din configuraţie, acest lucru se
aplică pentru ambele unităţi de alimentare cu sârmă, atunci când utilizaţi unităţi duble.
9.2.4
Scară pentru intrări
Puteţi seta domeniul de control pentru potenţiometrul/-ele care va/vor fi utilizat/-e. Acest
lucru se face prin specificarea unei valori minime şi a unei valori maxime în panoul de
comandă cu butoanele plus/minus.
Reţineţi că puteţi seta diferite limite de tensiune în modurile sinergic şi non-sinergic. Setarea
de tensiune din sinergie este o deviere (în plus sau în minus) faţă de valoarea sinergiei. În
modul non-sinergic, setarea tensiunii este o valoare absolută. Valoarea setată se aplică
pentru sinergie atunci când sunteţi în modul sinergic. Dacă nu sunteţi în modul sinergic,
aceasta este o valoare absolută.
Există şi limite de control diferite pentru tensiune, pentru sudură cu arc scurt/arc spray şi
impulsuri în modul non-sinergic.
Valoare după resetare
Sinergie cu arc scurt/arc spray şi impulsuri
min -10 V
max. 10 V
Non-sinergic cu arc scurt/arc spray
min 8 V
max. 60 V
Non-sinergic cu impulsuri
min 8 V
max. 50 V
9.3
Valori implicite MIG/MAG
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » VALORI IMPLICITE MIG/MAG
0460 896 601
- 56 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
În acest meniu, puteţi seta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mod declanşator pistol (2 timpi/4 timpi)
Configurare în 4 timpi
Configurare taste programabile
Măsurarea tensiunii în setarea cu impuls
Alimentator AVC
Impuls de eliberare
Regulator de tensiune static plat
Timp de întârziere pentru stingerea treptată a arcului activ
Timp de întârziere pentru stingerea arcului la pornirea sudurii
Afișaj estimare amperaj
9.3.1
Modul declanşatorului pistolului (2 timpi/4 timpi)
2 timpi
A = Pre-flux de gaz
B = Pornire caldă
C = Sudură
D = Stingere treptată a
arcului
E = Post-flux de gaz
Funcţionează când se utilizează controlul în 2 timpi al arzătorului de sudură.
Pre-fluxul de gaz (dacă se utilizează) începe când este apăsat comutatorul de declanşare a
pistolului de sudură (1). Apoi începe procesul de sudură. Când se eliberează comutatorul
declanşatorului (2), începe stingerea treptată a arcului (dacă este selectată) iar curentul de
sudură se opreşte. Începe post-fluxul de gaz (dacă este selectat).
SFAT: Dacă apăsaţi din nou comutatorul declanşatorului în timp ce stingerea treptată a
arcului este în curs, se continuă stingerea treptată a arcului cât timp comutatorul este ţinut
apăsat (linia punctată). Stingerea treptată a arcului poate fi întreruptă şi prin apăsarea rapidă
şi eliberarea comutatorului declanşatorului în timp ce este în curs.
Funcţionarea în 2 timpi este activată din ecranul de măsurare, meniul de configurare sau cu
o tastă programabilă din ecranul de măsurare.
4 timpi
Există 3 poziţii de pornire şi 2 de oprire pentru funcţionarea în 4 timpi. Aceasta este poziţia
de pornire şi oprire 1. La resetare se selectează poziţia 1. Consultaţi secţiunea „Configurare
în 4 timpi”.
A = Pre-flux de gaz
B = Pornire caldă
C = Sudură
D = Stingere treptată a
arcului
E = Post-flux de gaz
Funcţionează când se utilizează controlul în 4 timpi al arzătorului de sudură.
0460 896 601
- 57 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
Pre-fluxul de gaz începe când este apăsat comutatorul de declanşare a pistolului de sudură
(1). Eliberarea comutatorului declanşatorului porneşte procesul de sudare. Dacă se apasă
din nou comutatorul declanşatorului (3), se porneşte stingerea treptată a arcului (dacă este
selectată) iar datele de sudură scad la o valoare mai mică. Prin eliberarea comutatorului de
declanșare (4), sudarea se oprește complet și începe post-fluxul de gaz (dacă este selectat).
SFAT: Stingerea treptată a arcului se opreşte la eliberarea comutatorului declanşatorului. În
schimb, dacă se ţine apăsat, stingerea treptată a arcului continuă (linia punctată).
Funcţionarea în 4 timpi este activată din ecranul de măsurare, meniul de configurare sau cu
o tastă programabilă din ecranul de măsurare. Nu este posibilă selectarea modului
declanşatorului pistolului (4 timpi) dacă sudura în puncte este setată la PORNIT.
9.3.2
Configurare în 4 timpi
În configurarea cu 4 timpi, pot interveni diferite funcţii ale pornirii şi opririi în 4 timpi.
Setarea pornirii în 4 timpi
•
•
Pre-flux de gaz controlat de către declanșator, consultaţi secţiunea „4 timpi”.
Pre-flux de gaz controlat în funcţie de timp.
A = Flux de gaz
B = Alimentare cu sârmă
C = Pre-flux de gaz
D = Sudură
Apăsaţi comutatorul declanşatorului (1), începe pre-fluxul de gaz; procesul de sudură
începe după timpul setat pentru pre-fluxul de gaz. Eliberaţi comutatorul declanşatorului (2).
•
Pornire caldă controlată de către declanşator
A = Flux de gaz
B = Alimentare cu sârmă
C = Pre-flux de gaz
D = Pornire caldă
E = Sudură
Apăsaţi comutatorul declanşatorului (1); începe pre-fluxul de gaz iar pornirea caldă are loc
până la eliberarea comutatorului (2).
Setarea opririi în 4 timpi
•
•
Stingerea treptată a arcului controlată în funcţie de timp cu prelungire posibilă,
consultaţi secţiunea „4 timpi”.
Stingere treptată a arcului controlată de către declanşator
A = Flux de gaz
B = Alimentare cu sârmă
C = Sudură
D = Stingere treptată a arcului
0460 896 601
- 58 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
Apăsaţi declanşatorul comutatorului (3); începe stingerea treptată a arcului şi expiră. Dacă
este eliberat comutatorul declanşatorului (4) în cadrul perioadei de stingere treptate a arcului
(timp de stingere treptată a arcului prescurtat), sudura este întreruptă.
9.3.3
Configurare taste programabile
La sudura MIG/MAG, utilizatorul are posibilitatea de a seta funcția acestor taste
programabile prin selectare dintr-o listă de opţiuni. Există şapte taste programabile cărora li
se pot aloca funcţii.
Puteţi alege între următoarele opţiuni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Niciuna
Purjarea instalaţiei de gaz
Avansul sârmei în secvenţe scurte
Mod declanşare (2/4)
Stingerea treptată a arcului PORNITĂ/OPRITĂ
Începutul fluajului PORNIT/OPRIT
Pornire la cald PORNITĂ/OPRITĂ
Comutator date declanşator
Purjarea instalaţiei de aer
Inhibare proces
Inversare sârmă
Eliminare alarmă
Pe ecranul afişajului apar două coloane: una pentru Funcţie şi una pentru numărul tastei
programabile .
CONFIGURARE TASTE PROGRAMABILE
Funcţie
tastei programabile
NICIUNA
PURJAREA INSTALAŢIEI DE GAZ
1
AVANSUL SÂRMEI ÎN SECVENŢE SCURTE
2
MOD DECLANŞATOR (2/4)
3
STINGEREA TREPTATĂ A ARCULUI
PORNITĂ/OPRITĂ
4
5
ÎNCEPUTUL FLUAJULUI PORNIT/OPRIT
6
PORNIRE LA CALD PORNITĂ/OPRITĂ
7
COMUTATOR DECLANŞATOR
PURJAREA
INSTALAŢIEI DE
GAZ
AVANSUL
SÂRMEI ÎN
SECVENŢE
SCURTE
4-TIMPI
12
QUIT
Panoul are cinci taste programabile. Prin apăsarea tastei „1 2” (A 2-A FUNCŢIE), obţineţi alte
cinci taste programabile.
0460 896 601
- 59 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
Când alocaţi funcţii acestor taste, acestea sunt numerotate de la stânga după cum urmează:
Pentru a aloca o nouă funcţie unei taste programabile, procedaţi după cum urmează:
•
•
•
Poziţionaţi cursorul pe rândul funcţiei setată pe NICIUNA şi apăsaţi tasta programabilă
cu funcţia care schimbă numărul tastei.
Repetaţi această procedură cu tasta care are numărul de tastă care va fi utilizat.
Poziţionaţi cursorul pe rândul funcţiei căreia doriţi să îi alocaţi un număr nou de tastă şi
apăsaţi tasta programabilă pe care doriţi să aveţi funcţia.
Puteţi aloca funcţii noi celorlalte taste în acelaşi mod, prin asocierea uneia dintre funcţii din
coloana din stânga cu un număr de tastă din coloana din dreapta.
9.3.4
Măsurarea tensiunii cu impulsuri
Opţiunile pentru metodele de tensiune cu impulsuri sunt următoarele:
•
•
Valoarea de vârf la tensiunea cu impulsuri IMPULS se măsoară numai în timpul
secţiunii de impulsuri şi se filtrează înainte de prezentarea valorii tensiunii pe afişaj.
Valoarea medie a tensiunii MEDIE
Tensiunea se măsoară continuu şi este filtrată înainte de prezentarea valorii tensiunii.
Valorile de măsurare care sunt prezentate pe afişaj sunt utilizate ca date de intrare pentru
funcţiile de calitate interne şi externe.
9.3.5
Alimentator AVC
Când aţi conectat o unitate de alimentare cu sârmă AVC (COMANDĂ TENSIUNE ARC),
mergeţi în meniul CONFIGURARE sub opţiunea VALORI IMPLICITE MIG/MAG. Apăsaţi
ENTER de pe rândul unităţii de alimentare cu sârmă AVC şi selectaţi PORNIT. Echipamentul
este apoi reconfigurat automat pentru a corespunde unităţii de alimentare cu sârmă AVC.
Atunci când folosiţi un alimentator cu tensiune în arc, alimentatorul este controlat direct de
tensiunea de sudură. Nu există comunicare cu alimentatorul cu sârmă în niciun alt mod. Este
utilizat un regulator special pentru a obţine performanţă mai bună.
9.3.6
Impuls de eliberare
Dacă sârma se blochează în piesa de prelucrat, sistemul detectează acest lucru. Este
transmis un impuls de curent care eliberează sârma din suprafaţă.
Pentru a obţine această funcţie, selectaţi IMPULS DE ELIBERARE din lista de sub opţiunea
VALORI IMPLICITE MIG/MAG, apoi apăsaţi ENTER şi selectaţi PORNIT.
9.3.7
Regulatorul de tensiune static plat
REGULATOR DE TENSIUNE STATIC PLAT este activat în mod normal (PORNIT).
Funcţia se utilizează pentru soluţii specifice pentru clienţi.
0460 896 601
- 60 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
9.3.8
Timp de întârziere pentru stingerea treptată a arcului activ
TIMP DE ÎNTÂRZIERE PENTRU STINGEREA TREPTATĂ A ARCULUI ACTIV este un timp
de întârziere care trebuie să treacă după începerea sudurii pentru a activa funcţia
STINGERE TREPTATĂ A ARCULUI atunci când este activată Stingerea treptată a arcului.
Valoarea implicită este de 1,0 s.
9.3.9
Timp de întârziere pentru stingerea arcului la pornirea sudurii
Acest timp de întârziere defineşte o perioadă de timp care începe la începutul sudurii şi
care se termină la (început sudură + TIMP DE ÎNTÂRZIERE PENTRU STINGEREA
ARCULUI LA PORNIREA SUDURII).
Dacă au loc mai multe evenimente de pornire arc şi stingere arc în decursul perioadei de
timp definite, atunci evenimentele de stingere arc nu sunt redirecţionate dacă ultimul
eveniment anterior finalului perioadei de timp definite este un eveniment de pornire arc.
Dacă au loc mai multe evenimente de pornire arc şi stingere arc în decursul perioadei de
timp definite şi ultimul eveniment anterior finalului perioadei de timp definite este un
eveniment de stingere arc atunci acel eveniment de stingere arc este redirecţionat după
finalul perioadei de timp definite.
Numai primul eveniment de pornire arc care are loc în timpul perioadei de timp definite este
redirecţionat.
Exemplu: Dacă secvenţa de evenimente pornire arc, stingere arc şi pornire arc are loc în
timpul perioadei de timp definite, atunci numai primul eveniment de pornire arc este
redirecţionat de la sursa de alimentare la echipamentul conectat. Evenimentul de stingere
arc este întâi întârziat în sursa de alimentare dar apoi este şters când se primeşte ultimul
eveniment de pornire arc.
Valoarea implicită este de 0,00 s.
Funcţia se utilizează pentru soluţii specifice pentru clienţi.
9.3.10
Afișaj estimare amperaj
Pe baza liniei sinergice selectate se calculează o estimare a amperajului, folosind viteza
curentă de avans a sârmei.
Setarea implicită este OPRIT.
Estimarea amperajului este afişată ca referinţă atunci când sudorul nu ştie ce viteză de
avans a sârmei să seteze. În funcţie de tipul de îmbinare şi de electrodul (distanţa de la
vârful de contact şi piesa de prelucrat) utilizat, va exista o anumită deviere între estimarea
amperajului şi amperajul efectiv măsurat. O deviere semnificativă poate însemna faptul că
electrodul trebuie ajustat pentru rezultate de sudură optime.
Amperajul estimat este prezentat în meniul MĂSURARE atunci când sunt reglate viteza de
avans a sârmei sau tensiunea.
0460 896 601
- 61 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
Amperajul estimat nu este niciodată prezentat atunci când se sudează cu grupele
sinergice ROBOT sau SAT, chiar dacă Afișaj estimare amperaj este setată la PORNIT.
9.4
Valori implicite MMA
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » VALORI IMPLICITE MMA
Sudură cu întrerupere
Sudura cu întrerupere se poate utiliza când se sudează cu electrozi inoxidabili. Această
procedură implică aprinderea și stingerea alternativă a arcului, pentru obținerea unui control
mai bun al furnizării căldurii. Este suficient să se ridice ușor electrodul pentru a se stinge
arcul.
Selectați PORNIT sau OPRIT.
9.5
Taste programabile pentru mod rapid
Tastele programabile DATE DE SUDURĂ 1 până la DATE DE SUDURĂ 4 sunt afişate în
meniul modului rapid. Acestea sunt configurate după cum urmează:
Poziţionaţi cursorul pe rândul NUMĂR TASTĂ PROGRAMABILĂ .
TASTE PROGRAMABILE PENTRU MOD RAPID
NUMĂR TASTĂ PROGRAMABILĂ
1
DATE DE SUDURĂ ASOCIATE
5
MOD SINERGIC SCURT/DE PULVERIZARE MIG/MAG PORNIT
Fe ER70S, C=2, 1,2 mm
+ 3,5 VOLŢI, 7,6 M/MIN
STOCARE
ŞTERGERE
QUIT
Tastele sunt numerotate 1-4, de la stânga la dreapta. Selectaţi tasta dorită specificând
numărul acesteia cu ajutorul butoanelor plus/minus.
Apoi coborâţi cu butonul din stânga până la următorul rând DATE DE SUDURĂ ASOCIATE.
Aici puteţi naviga prin seturile de date de sudură care sunt stocate în memoria de date de
sudură. Selectaţi numărul de date de sudură dorit folosind butoanele plus/minus.
ApăsaţiSTOCARE pentru salvare. Pentru a şterge setul stocat, apăsaţi ŞTERGERE.
0460 896 601
- 62 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
9.6
Surse de pornire dublă
Atunci când este activată această opțiune (PORNIT), puteţi începe sudura MIG/MAG atât de
la intrarea de pornire a unităţii de alimentare cu sârmă, cât şi de la intrarea de pornire TIG a
sursei de alimentare şi invers. Când sudura începe de la intrarea unui semnal de pornire,
aceasta trebuie oprită de la aceeaşi intrare.
9.7
Activare panou de la distanţă
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » ACTIVARE PANOU DE LA DISTANŢĂ
Dacă panoul este în modul de comandă de la distanţă, nu este posibil să faceţi setări
folosind butoanele panoului. Pentru comenzile de la distanţă care comută între memoriile de
sudură: Atunci când ACTIVARE PANOU DE LA DISTANŢĂ este
PORNITcurentul/alimentarea cu sârmă sau tensiunea poate fi setată utilizând panoul de
comandă şi comanda de la distanţă.
Dacă ACTIVARE PANOU DE LA DISTANŢĂ se utilizează în combinaţie cu limitele, utilizarea
aparatului poate fi limitată la un domeniu specific de reglare. Acest lucru se aplică pentru
următoarele setări: alimentarea cu sârmă şi tensiunea pentru sudură MIG/MAG, setare de
curent pentru sudură MMA şi TIG, curent pulsatoriu cu TIG cu impulsuri.
9.8
Supervizare WF
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » SUPERVIZARE WF
SUPERVIZARE WF este activat în mod normal (PORNIT). Funcţia se utilizează pentru soluţii
specifice pentru clienţi. Funcţia verifică contactul dintre WDU şi alimentatorul de sârmă şi
setează o eroare în cazul în care este pierdut.
NOTĂ!
Dacă folosiţi un alimentator de sârmă non-ESAB cu o sursă de alimentare ESAB,
supervizarea trebuie să fie dezactivată.
9.9
Mod salvare automată
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » MOD SALVARE AUTOMATĂ
Setarea implicită este OPRIT.
Seturile de date de sudură sunt salvate în poziţiile memoriei din memoria de date de sudură.
Mod salvare automată setată la PORNIT: Dacă reapelaţi un set de date de sudură, schimbaţi
setările şi apoi reapelaţi un alt set de date de sudură, primul este actualizat conform cu
setările schimbate.
Salvarea manuală a datelor de sudură într-o poziţie de memorie dezactivează următoarea
salvare automată.
Poziţia de memorie în care este stocat setul de date de sudură este afişată în colţul din
dreapta sus al ecranului de măsurare.
9.10
Limitele de măsurare pentru oprirea sudurii
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » LIMITELE DE MĂSURARE PENTRU OPRIREA
SUDURII
Setarea implicită este OPRIT.
0460 896 601
- 63 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
Această funcţie controlează comportamentul în cazul în care intervine o eroare a limitelor de
măsurare. Este disponibil pentru MIG/MAG şi TIG cu declanşator arzător.
Există trei setări:
•
•
•
PORNIT
PORNIT, SUPERVIZARE
OPRIT
Atunci când LIMITELE DE MĂSURARE PENTRU OPRIREA SUDURII este activată
(PORNIT) şi apare o eroare a limitelor de măsurare, procesul de sudură se va opri imediat.
Rândul PORNIT, SUPERVIZARE poate fi folosită dacă funcţionalitatea sursei de alimentare
CONTURI DE UTILIZATOR este utilizată. Dacă setarea PORNIT, SUPERVIZARE este
selectată şi intervine o eroare a limitelor de măsurare, sudura se va opri imediat, iar un
administrator sau un utilizator senior va trebui să îşi introducă parola pentru a putea
continua sudura. (Pentru informaţii despre conturile de utilizator şi nivelurile conturilor de
utilizator, consultaţi secţiunea separată „Conturi de utilizator” din acest manual.)
9.11
Pentru sudură, este necesară conectarea
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » Pentru sudură, este necesară conectarea
Dacă Pentru sudură, este necesară conectarea s-a activat, conturile de utilizator trebuie
activate şi trebuie efectuată conectarea pentru efectuarea sudurii.
9.12
Comutator date de sudură declanşator
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » COMUTATOR DATE DE SUDURĂ
DECLANŞATOR
Această funcţie permite comutarea la diferite alternative de date de sudură presetate, prin
apăsarea rapidă (apăsaţi butonul şi eliberaţi-l imediat) a declanşatorului pistolului de sudură.
Puteţi alege între una sau două apăsări. O singură apăsare înseamnă o apăsare rapidă.
Două apăsări înseamnă două apăsări rapide.
PRIMA MODIFICARE ÎN SECVENŢA DE STINGERE ARC poate fi setată la URMĂTOARE
sau la PORNIRE.
URMĂTOARE - O COMUTARE DE DATE DECLANŞATOR va schimba memoria cu
următoarea memorie din secvenţă.
PORNIRE - O COMUTARE DE DATE DECLANŞATOR în timpul STINGERE ARC va
schimba memoria cu prima memorie din secvenţă dacă au trecut 4 secunde de la cea mai
recentă comutare a datelor declanşatorului.
O COMUTARE DE DATE DECLANŞATOR intervenită în decurs de 4 secunde de la ultima
comutare a datelor declanşatorului va schimba memoria cu următoarea memorie din
secvenţă.
Se poate schimba între maxim 5 poziţii de memorie selectate, consultaţi capitolul
„GESTIONAREA MEMORIEI”.
OPRIT - Nicio schimbare între datele de sudură.
OPRIRE ARC - Utilizatorul nu poate schimba între poziţiile de memorie în timpul sudurii.
PORNIT - Utilizatorul poate schimba întotdeauna între poziţiile de memorie.
3-PROG - Adăugare 3 poziţii memorie. Selectaţi funcţionarea în 2 timpi (consultaţi secţiunea
9.3.1). 3-Prog este o formă extinsă a funcţionării în 2 timpi cu comutare a datelor
declanşatorului cu 3 memorii. Comutarea datelor declanşatorului se va comuta în memoria 1
atunci când este apăsat comutatorul de declanşare a pistolului de sudură. Apoi începe
0460 896 601
- 64 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
procesul de sudură. Atunci când comutatorul declanşatorului este eliberat, Comutarea
datelor declanşatorului se va comuta în memoria 2, iar procesul de sudură va continua.
Comutarea datelor declanşatorului se va comuta în memoria 3 atunci când este apăsat din
nou comutatorul de declanşare a pistolului de sudură. Când se eliberează comutatorul
declanşatorului pentru a doua oară, începe stingerea treptată a arcului (dacă este selectată)
iar curentul de sudură se opreşte. Începe post-fluxul de gaz (dacă este selectat).
Activarea comutatorului de date de sudură
Poziţionaţi cursorul pe rândul COMUTATOR DATE DE SUDURĂ DECLANŞATOR şi apăsaţi
ENTER. Selectați OPRIT, OPRIRE ARC, PORNIT sau 3-PROG. Apăsaţi ENTER.
COMUTATOR DATE DE SUDURĂ DECLANŞATOR
COMUTATOR DATE DE SUDURĂ DECLANŞATOR
CLIC
OPRIT
INDIVIDUAL
PRIMA MODIFICARE ÎN SECVENŢA DE STINGERE
ARC
URMĂTOR
5
ADĂUGARE/ŞTERGERE DATE DE SUDURĂ
DATE DE SUDURĂ SELECTATE
MOD SINERGIC SCURT/DE PULVERIZARE MIG/MAG PORNIT
Fe ER70S, CO2, 1,2 mm
+ 3,5 VOLŢI, 7,6 M/MIN
QUIT
Alegerea datelor de sudură din memorie
Poziţionaţi cursorul pe rândul ADĂUGAŢI/ŞTERGEŢI DATELE DE SUDURĂ .
COMUTATOR DATE DE SUDURĂ DECLANŞATOR
COMUTATOR DATE DE SUDURĂ DECLANŞATOR
CLIC
OPRIT
INDIVIDUAL
PRIMA MODIFICARE ÎN SECVENŢA DE STINGERE
ARC
URMĂTOR
19
ADĂUGARE/ŞTERGERE DATE DE SUDURĂ
DATE DE SUDURĂ SELECTATE 5 19
MOD SINERGIC SCURT/DE PULVERIZARE MIG/MAG PORNIT
Fe ER70S, CO2, 1,2 mm
+ 3,5 volţi, 7,6 M/MIN
STOCARE
ŞTERGERE
QUIT
Selectaţi numerele pentru memoriile în care datele de sudură curente sunt stocate, utilizând
butoanele plus/minus şi apoi apăsaţi STOCARE.
Rândul DATE DE SUDURĂ SELECTATE arată care date de sudură au fost selectate şi în ce
ordine apar, de la stânga la dreapta. Setul de date de sudură pentru poziţia cel mai recent
selectată este afișat sub linia de pe afişaj.
Pentru a şterge datele de sudură, urmaţi aceeaşi procedură ca mai sus, dar în schimb
apăsaţi tasta ŞTERGERE.
0460 896 601
- 65 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
9.13
Alimentatoare de sârmă multiple
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » ALIMENTATOARE CU SÂRMĂ MULTIPLE
La conectarea mai multor unități de alimentare cu sârmă (max. 4), trebuie să utilizaţi unitățile
de alimentare cu sârmă fără o unitate de date de sudură, adică cu un panou gol.
Toate unităţile de alimentare cu sârmă care sunt furnizate clientului au numărul de identitate
1.
9.13.1
Configurarea alimentatoarelor cu sârmă multiple
Primul lucru pe care trebuie să îl faceţi atunci când conectaţi mai multe unităţi de alimentare
cu sârmă este să modificaţi numărul de identitate (adresa nodului) pentru o unitate de
alimentare cu sârmă.
Pentru a modifica numărul ID, procedaţi după cum urmează:
•
•
•
Conectaţi prima unitate de alimentare cu sârmă, mergeţi la meniul ALIMENTATOARE
CU SÂRMĂ MULTIPLE .
Apăsaţi şi eliberaţi comutatorul declanșatorului pentru a activa unitatea de alimentare
cu sârmă.
Citiţi pe primul rând ce număr ID are unitatea de alimentare cu sârmă (prima dată
trebuie să fie 1). Selectaţi un număr ID nou între 2 şi 4.
Poziţionaţi cursorul pe rândul SEECTARE NUMĂR ID NOU . Setaţi numărul dorit de la
1 la 4, deplasându-vă cu butoanele plus/minus. Apăsaţi ENTER.
ALIMENTATOARE CU SÂRMĂ MULTIPLE
NUMĂR ID CURENT
-
SEECTARE NUMĂR ID NOU
1
ID ALIMENTATOARE CU SÂRMĂ CONECTATE:
QUIT
Pe rândul de sus, valoarea pentru numărul ID se va modifica la numărul dorit.
•
•
Conectaţi următoarea unitate de alimentare cu sârmă.
Apăsaţi şi eliberaţi comutatorul declanșatorului pentru a activa această unitate de
alimentare cu sârmă. Acum puteţi vedea că unitatea are numărul ID 1.
Configurarea este acum completă şi puteţi începe utilizarea echipamentului în mod normal.
În acelaşi mod, puteţi configura şi utiliza patru unităţi de alimentare cu sârmă. Lucrul
important la utilizarea mai multor unități de alimentare cu sârmă nu este ce număr ID au
primit, ci ca acestea să fie numere diferite, pentru a permite distingerea uşoară a acestora.
Aveţi grijă să nu alocaţi acelaşi ID pentru două unităţi de alimentare cu sârmă. Dacă se
întâmplă acest lucru, rectificaţi situaţia prin deconectarea uneia dintre unități iar apoi reluând
de la început procedura de mai sus. Puteţi accesa oricând meniul ALIMENTATOARE CU
SÂRMĂ MULTIPLE pentru a verifica numărul ID al unităţilor de alimentare cu sârmă
conectate, apăsând comutatorul declanşatorului.
Pe rândul ID ALIMENTATOARE CU SÂRMĂ CONECTATE puteţi vedea numărul ID al tuturor
unităţilor de alimentare cu sârmă conectate.
9.13.2
Conceptul de memorie de date de sudură pentru comenzile de la
distanţă M1 10P
Memoriile şi comenzile de la distanţă 10P funcţionează cu alimentatoare cu sârmă cu ID-uri
diferite care respectă un anumit concept.
0460 896 601
- 66 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
Utilizaţi intervalul corect de poziţii în memoria datelor de sudură pentru fiecare ID specific de
alimentator cu sârmă, conform listei de mai jos:
•
•
•
•
Alimentator cu sârmă ID 1: Poziţia 1-10 în memorie
Alimentator cu sârmă ID 2: Poziţia 11-20 în memorie
Alimentator cu sârmă ID 3: Poziţia 21-30 în memorie
Alimentator cu sârmă ID 4: Poziţia 31-40 în memorie
9.14
Funcţii de calitate
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » FUNCŢII DE CALITATE
Condiţiile pentru înregistrarea sudurilor finalizate sunt setate sub FUNCŢII DE CALITATE
înMENIU DE CONFIGURARE.
FUNCŢII DE CALITATE
ÎNREGISTRARE DATE DE CALITATE ÎN FIŞIER
PORNIT
QUIT
Selectaţi rândul şi apăsaţi ENTER. Dacă PORNIT este selectat, fiecare sudură va fi stocată
ca fişier text cu extensia .aqd, cu un nou fişier pe zi. Aici se înregistrează următoarele
informaţii:
•
•
•
•
•
Ora începerii sudurii
Durata sudurii
Curentul maxim, minim şi mediu în timpul sudurii
Tensiunea maximă, minimă şi medie în timpul sudurii
Puterea maximă, minimă şi medie în timpul sudurii
Citiţi mai multe despre funcţia de calitate în secţiunea „INSTRUMENTE, Funcţii de calitate”.
9.14.1
Stocaţi jurnalul de funcţii de calitate
MENIUL PRINCIPAL » INSTRUMENTE » EXPORT/IMPORT
Fişierele jurnalului de funcţii de calitate care sunt produse în panoul de comandă sunt
stocate ca fişiere xml. Memoria USB trebuie formatată ca FAT pentru a funcţiona.
Introduceți o memorie USB în panoul de comandă, consultaţi secţiunea „Manager de fişiere”.
Selectați JURNAL DE FUNCŢII DE CALITATE, apăsaţi EXPORT.
Fişierul se află într-un folder denumit QData. QData se creează automat atunci când
introduceţi o memorie USB.
Pentru informaţii despre Export/Import, consultaţi secţiunea „Export/Import”.
9.15
Întreținere
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » ÎNTREŢINERE
În acest meniu setaţi intervalul de întreţinere, adică numărul de porniri ale sudurii executate
înainte de efectuarea întreţinerii (de ex., înlocuirea vârfului de contact). Specificaţi numărul
de porniri ale sudurii după care trebuie efectuată întreţinerea, selectând rândul INTERVAL
DE ÎNTREŢINERE şi apăsând ENTER. Apoi reglaţi butoanele plus/minus până când ajungeți
0460 896 601
- 67 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
la valoarea dvs. Când se depăşeşte intervalul, se afişează codul de defect 54 în jurnalul de
erori. Resetaţi apăsând tasta programabilă RESETARE .
Atunci când LIMITĂ DE TIMP DE FUNCŢIONARE TOTAL este selectată în locul numărului
de porniri, se va contacta un tehnician de service autorizat de ESAB.
SERVICE
INTERVAL DE ÎNTREŢINERE
0 suduri
CONTOR SUDURĂ
0 suduri
LIMITĂ DE TIMP DE FUNCŢIONARE TOTAL
0d00:00:00
TIMP DE FUNCŢIONARE TOTAL
0d00:00:00
RESETARE
9.16
QUIT
Unitatea de lungime
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » UNITATE DE LUNGIME
Aici se selectează unitatea de măsură, Metric sau Ţoli:
9.17
Frecvenţa valorii de măsurare
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » FRECVENŢA VALORII DE MĂSURARE
Frecvenţa valorii de măsurare este setată aici prin trecerea la o valoare între 1 şi 10 Hz,
utilizând unul din butoanele plus/minus. Frecvenţa valorilor de măsurare afectează numai
datele din calculele datelor de calitate.
9.18
Tastă înregistrare
CONFIGURARE » TASTĂ ÎNREGISTRARE
Cu funcţia TASTĂ ÎNREGISTRARE puteţi debloca anumite funcţii care nu sunt incluse în
versiunea de bază a panoului de comandă.
Pentru a obţine acces la aceste funcţii trebuie să contactaţi ESAB. Când indicaţi numărul de
serie al unităţii, veţi obţine un cod cheie, care trebuie introdus în meniul TASTĂ
ÎNREGISTRARE.
TASTĂ ÎNREGISTRARE
Nr. serial: 00000 - 00000 - 00000
Tastă: AAA
ENTER
TASTĂ
ACTIV
QUIT
Apăsaţi CHEIE ÎNREGISTRARE şi scrieţi codul cheie pe tastatura care apare pe afişaj.
Poziţionaţi cursorul pe caracterul de tastatură dorit, folosind butonul din stânga şi tastele
săgeată. Apăsaţi ENTER. După ce şirul de caractere este înregistrat, apăsaţi FINALIZAT.
0460 896 601
- 68 -
© ESAB AB 2019
9 CONFIGURARE
Pentru a activa cheia, apăsaţi ACTIVARE. Va apărea un mesaj: CHEIE ACTIVATĂ. Dacă
înregistrarea a eşuat, mesajul va fi: CHEIE INCORECTĂ. În acest caz, verificaţi codul cheie
şi încercaţi din nou.
9.19
Temporizator iluminare afişaj
MENIUL PRINCIPAL » CONFIGURARE » TEMPORIZATOR AFIŞAJ DESCĂRCARE
ELECTRICĂ
Setarea implicită este PORNIT.
Pentru a creşte durata de funcţionare a iluminării de fundal, aceasta este stinsă după trei
minute fără activitate.
Pentru a schimba setarea, selectaţi rândul şi apăsaţi ENTER.
Setaţi funcţia Temporizator afişaj descărcare electrică până la PORNIT pentru a dezactiva
lumina de fundal după trei minute fără activitate.
Setaţi funcţia la OPRIT pentru a împiedica stingerea luminii de fundal. Afişajul va rămâne
aprins în permanenţă.
Această funcţie nu este disponibilă atunci când utilizaţi U82 în modul de prezentare alături de
W82.
0460 896 601
- 69 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
10
INSTRUMENTE
MENIUL PRINCIPAL » INSTRUMENTE
INSTRUMENTE
JURNAL DE ERORI►
EXPORT/IMPORT►
MANAGER DE FIŞIERE►
EDITOR LIMITĂ DE SETARE►
EDITOR LIMITĂ DE MĂSURARE►
STATISTICI DE PRODUCŢIE►
FUNCŢII DE CALITATE►
DATE SINERGICE DEFINITE DE UTILIZATOR►
CALENDAR►
CONTURI DE UTILIZATOR►
INFORMAŢII DESPRE UNITATE►
QUIT
10.1
Jurnal de erori
MENIUL PRINCIPAL » INSTRUMENTE » JURNAL DE ERORI
Codurile de gestionare a erorilor se utilizează pentru a indica faptul că a survenit o eroare în
procesul de sudură. Acest lucru se specifică pe afişaj, cu ajutorul unui meniu pop-up. Un
semn de exclamaţie
apare în colţul din dreapta sus al afişajului.
NOTĂ!
dispare de pe afişaj, imediat ce accesaţi meniul jurnal de erori.
Toate erorile care au loc în timpul utilizării echipamentului de sudură sunt documentate ca
mesaje de eroare în jurnalul de erori. Pot fi salvate până la 99 mesaje de eroare. Dacă
jurnalul de erori se umple, adică au fost salvate 99 mesaje de erori, cel mai vechi mesaj este
şters automat atunci când apare următoarea eroare.
În meniul jurnalului de erori pot fi citite următoarele informaţii:
•
•
•
•
•
•
Numărul index al erorii
Data la care a intervenit eroarea, format: AALLZZ
Ora la care a intervenit eroarea
Unitatea în care a intervenit eroarea
Codul de eroare
Date suplimentare, în funcţie de codul de eroare, spre exemplu unitatea care a creat
codul de eroare
0460 896 601
- 70 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
JURNAL DE ERORI
Index Data
Timp
Unitate
Eroare
Date
1
121029
13:29:16
8
19
2
2
121029
13:29:21
8
17
3
171113
09:38:49
8
19
Eroare a memoriei acţionate de baterie
ŞTERGERE
ŞTERGERE TOT ACTUALIZARE
VIZUALIZARE
TOTAL
QUIT
Unităţi
1 = unitate de răcire
4 = unitate de comandă de la
distanţă
2 = sursă de alimentare
5 = unitate c.a.
3 = unitate de alimentare cu
sârmă
8 = panou de comandă
10.1.1
Descrierile codurilor de eroare
Cod eroare
Descriere
1
Eroare sumă de control în EPROM
Există o eroare în memoria programului.
Această eroare nu dezactivează nicio funcţie.
Acţiune: Repornire. Dacă eroarea persistă, apelaţi la un tehnician de
service.
2
Test RAM nereuşit în microprocesor
Microprocesorul nu poate citi/scrie de pe/pe o anumită poziţie de memorie,
în memoria sa internă.
Această eroare nu dezactivează nicio funcţie.
Acţiune: Repornire. Dacă eroarea persistă, apelaţi la un tehnician de
service.
3
Test RAM extern nereuşit
Microprocesorul nu poate citi/scrie de pe/pe o anumită poziţie de memorie,
în memoria sa externă.
Această eroare nu dezactivează nicio funcţie.
Acţiune: Repornire. Dacă eroarea persistă, apelaţi la un tehnician de
service.
4
Cădere de curent în linia de alimentare de 5 V
Tensiunea sursei de alimentare este prea scăzută.
Procesul curent de sudură este oprit şi nu poate fi repornit.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Dacă
eroarea persistă, apelaţi la un tehnician de service.
0460 896 601
- 71 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
Cod eroare
Descriere
5
Tensiune c.c. în afara limitelor
Tensiunea este prea scăzută sau prea ridicată. O tensiune prea ridicată se
poate datora fenomenelor tranzitorii accentuate la sursa de alimentare de la
reţea sau puterii slabe a reţelei (inductanţă mare a sursei sau pierderea unei
faze).
Unitatea de alimentare este oprită şi nu poate fi repornită.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Dacă
eroarea persistă, apelaţi la un tehnician de service.
6
Temperatură înaltă
A intervenit întrerupătorul de suprasarcină termică.
Procesul curent de sudură este oprit şi nu poate fi repornit decât după ce
întrerupătorul a fost resetat.
Acţiune: Verificaţi dacă orificiile de admisie sau de evacuare a aerului de
răcire nu sunt blocate sau înfundate cu murdărie. Verificaţi ciclul de
funcţionare utilizat, pentru a vă asigura că echipamentul nu este
suprasolicitat.
7
Curent primar ridicat
Unitatea de alimentare preia prea mult curent de la tensiunea c.c. care o
alimentează. Unitatea de alimentare este oprită şi nu poate fi pornită.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Dacă
eroarea persistă, apelaţi la un tehnician de service.
8
Tensiune c.c. 1 în afara limitelor sigure
Bateria de pe placa de circuit din interiorul unității de comandă W82 trebuie
înlocuită. Dacă nu este înlocuită, întregul conţinut al memoriei pe baterie va
fi pierdut la întreruperea alimentării.
Acţiune: Contactaţi un tehnician de service autorizat de ESAB.
9
Sursă de alimentare 2
Cod de eroare de la o sursă externă
Acţiune: Verificaţi manual unităţile conectate.
10
Sursă de alimentare 3
Cod de eroare de la o sursă externă
Acţiune: Verificaţi manual unităţile conectate.
11
Eroare servo
Cod de eroare de la o sursă externă
Acţiune: Verificaţi manual unităţile conectate.
12
Stare de avertizare în interfaţa bus
Sarcina de pe magistrala CAN a sistemului este temporar prea mare.
Este posibil ca unitatea de alimentare sau unitatea de alimentare cu sârmă
să fi pierdut contactul cu panoul de comandă.
Acţiune: Verificaţi echipamentul pentru a vă asigura că este conectată
numai o unitate de alimentare cu sârmă sau o unitate de comandă de la
distanţă. Dacă eroarea persistă, apelaţi la un tehnician de service.
0460 896 601
- 72 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
Cod eroare
Descriere
14
Stare bus inactivă - întrerupere comunicare
Magistrala CAN a sistemului nu mai funcţionează temporar din cauza unei
sarcini excesive.
Procesul curent de sudură este oprit.
Acţiune: Verificaţi echipamentul pentru a vă asigura că este conectată
numai o unitate de alimentare cu sârmă sau o unitate de comandă de la
distanţă. Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Dacă
eroarea persistă, apelaţi la un tehnician de service.
15
Mesaj pierdut în comunicarea bus
Microprocesorul nu este capabil să proceseze mesajele primite suficient de
rapid, astfel încât se pierd informaţii.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Dacă
eroarea persistă, apelaţi la un tehnician de service.
16
Tensiune mare pe circuitul deschis
Tensiunea pe circuitul deschis a fost prea mare.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Dacă
eroarea persistă, apelaţi la un tehnician de service.
17
Contact pierdut cu altă unitate
Activităţile curente se vor opri şi iar începutul sudurii este împiedicat.
Această eroare poate fi cauzată de o întrerupere a conexiunii (adică, cablul
CAN) dintre unitatea cu date de sudură şi altă unitate. Unitatea la care se
referă este afişată în jurnalul de erori.
Acţiune: Verificaţi cablajul CAN. Dacă eroarea persistă, apelaţi la un
tehnician de service.
19
Eroare a memoriei acţionate de baterie
Bateria nu mai are tensiune
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Panoul de
comandă s-a resetat. Setările sunt în limba engleză, cu MIG/MAG,
SCURT/SPRAY, Fe, CO2, 1,2 mm. Dacă eroarea persistă, solicitaţi ajutorul
unui tehnician de service.
22
Depăşire amortizor emiţător
Panoul de comandă nu poate transmite informaţii la celelalte unităţi cu o
viteză suficient de mare.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea.
23
Depăşire amortizor receptor
Panoul de comandă nu poate procesa informaţiile de la celelalte unităţi cu o
viteză suficient de mare.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea.
25
Format de date de sudură incompatibil
Încercaţi să stocaţi date de sudură pe o memorie USB. Memoria USB are un
format de date diferit de memoria de date de sudură.
Acţiune: Utilizaţi o memorie USB diferită.
0460 896 601
- 73 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
Cod eroare
Descriere
26
Resetare sistem de monitorizare declanşată (Eroare de program)
Procesorul este afectat şi nu poate funcţiona normal în program.
Acest program reporneşte automat. Procesul curent de sudură va fi oprit.
Această eroare nu dezactivează nicio funcţie.
Acţiune: Analizaţi manipularea programelor de sudură în timpul sudurii.
Dacă eroarea se repetă, apelaţi la un tehnician de service.
27
Nicio altă sârmă detectată
S-a terminat sârma/Eroare legată de hardware
Cod de eroare de la o sursă externă
Acţiune: Verificaţi manual unităţile conectate.
28
Depăşire stivă
Execuţia programului nu funcţionează.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Dacă
eroarea persistă, apelaţi la un tehnician de service.
29
Nu a fost detectat niciun flux de apă
Lipsă debit de apă de răcire
Cod de eroare de la o sursă externă
Această eroare este generată dacă nu se obţine un flux suficient al apei de
răcire la 10 secunde după revenire din modul inactiv.
Acţiune: Verificaţi manual unităţile conectate.
30
Nivel eroare timp regulator depăşit
A intervenit un timp prea lung pentru regulator (numai în MIG/MAG).
32
Lipsă flux de gaz
Cod de eroare de la o sursă externă
Acţiune: Verificaţi manual unităţile conectate.
54
Interval de service depășit
Intervalul de service pentru înlocuirea vârfului de contact a fost depăşit.
Acţiune: Înlocuiţi vârful de contact.
60
Eroare de comunicaţie
Magistrala CAN internă a sistemului s-a oprit temporar din cauza unei sarcini
prea mari. Procesul curent de sudură se opreşte.
Acţiune: Verificaţi dacă toate echipamentele sunt conectate corect. Opriţi
alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Dacă eroarea persistă,
apelaţi la un tehnician de service.
64
Eroare la încărcarea tipului de comandă
La pornirea/re-apelarea memoriei se transmite un tip de comandă
neacceptat de la U82 la sursa de alimentare.
Acţiune: Schimbaţi tipul de regulator.
70
Limita de valoare a măsurării curentului a fost depăşită
Valorile de măsurare a curentului au depăşit limitele.
Acţiune: Verificaţi dacă limita de curent este setată corect, precum şi
calitatea îmbinării.
0460 896 601
- 74 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
Cod eroare
Descriere
71
Limita de valoare a măsurării tensiunii a fost depăşită
Valorile de măsurare a tensiunii au depăşit limitele.
Acţiune: Verificaţi dacă limita de tensiune este setată corect, precum şi
calitatea îmbinării.
72
Limita de valoare a măsurării puterii a fost depăşită
Valorile de măsurare a puterii au depăşit limitele.
Acţiune: Verificaţi dacă limita de putere este setată corect, precum şi
calitatea îmbinării.
73
Limita de valoare a măsurării curentului WF a fost depăşită
Valorile de măsurare a curentului WF au depăşit limitele.
Acţiune: Verificaţi dacă limita de curent WF este setată corect, precum şi
calitatea îmbinării.
75
Avertisment pentru date sinergice recalculate
Datele sinergice sunt recalculate.
Acţiune: Apăsaţi tasta Enter pentru a accepta datele recalculate.
76
Pentru sudură, este necesară conectarea
Pornirea sudurii a fost negată, din cauza faptului că utilizatorul nu este
conectat. Această eroare nu poate avea loc decât dacă funcția „Service
conectare necesară este activă”.
Acţiune: Activaţi contul de utilizator şi conectaţi-vă.
78
Linia de imersie/pulverizare corespunzătoare lipseşte
Linia scurtă/de pulverizare corespunzătoare liniei de sinergie aleasă pentru
sudarea cu impulsuri (constituită din același material, amestec de gaze și
dimensiuni), nu este disponibilă.
Acţiune: Creați linia scurtă/de pulverizare corespunzătoare liniei de sinergie
definită de utilizator și reporniţi.
10.2
Export/Import
MENIUL PRINCIPAL » INSTRUMENTE » EXPORT/IMPORT
În meniul EXPORT/IMPORT puteţi transfera informaţiile la şi de la panoul de comandă prin
intermediul unei memorii USB.
Se pot transfera următoarele informaţii:
SETURI DE DATE DE SUDURĂ
EXPORT/IMPORT
SETĂRI SISTEM
EXPORT/IMPORT
LIMITE DE SETARE
EXPORT/IMPORT
LIMITE DE MĂSURARE
EXPORT/IMPORT
JURNAL DE ERORI
EXPORT
JURNAL DE FUNCŢII DE CALITATE
EXPORT
STATISTICI DE PRODUCŢIE
EXPORT
LINII SINERGICE
EXPORT/IMPORT
SETĂRI DE BAZĂ
EXPORT/IMPORT
CONTURI DE UTILIZATOR
EXPORT/IMPORT
0460 896 601
- 75 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
Introduceţi memoria USB. Consultaţi secţiunea „Conexiune USB” pentru o descriere a
modului de introducere a memoriei USB. Selectaţi rândul cu informaţiile care vor fi
transferate. ApăsaţiEXPORT sau IMPORTîn funcţie de exportarea sau importarea
informaţiilor.
EXPORT/IMPORT
SETURI DE DATE DE SUDURĂ
SETĂRI SISTEM
LIMITE DE SETARE
LIMITE DE MĂSURARE
JURNAL DE ERORI
JURNAL DE FUNCŢII DE CALITATE
STATISTICI DE PRODUCŢIE
LINII SINERGICE
SETĂRI DE BAZĂ
CONTURI DE UTILIZATOR
EXPORT
10.3
IMPORT
QUIT
Manager de fişiere
MENIUL PRINCIPAL » INSTRUMENTE » MANAGER DE FIŞIERE
În managerul de fişiere puteţi procesa informaţii şi într-o memorie USB (C:\). Managerul de
fişiere face posibilă ştergerea şi copierea datelor de sudură şi a datelor de calitate în mod
manual.
Când se introduce memoria USB, afişajul arată un folder de bază al memoriei, dacă nu a fost
deja selectat un alt folder.
Panoul de comandă reţine unde eraţi când aţi folosit ultima dată managerul de fişiere, astfel
că reveniţi în acelaşi loc din structura fişierelor atunci când vă întoarceţi.
MANAGER DE FIŞIERE
..
INFO
ACTUALIZARE
ALT.
QUIT
Pentru a afla cât spaţiu de stocare rămâne pentru memorie, utilizați funcţiaINFO .
Actualizaţi informațiile apăsând ACTUALIZARE.
Când doriţi să ştergeţi, să modificaţi numele, să creaţi folder nou, să copiaţi sau să lipiţi,
apăsaţiALT. Apare o listă din care puteţi alege. Dacă se selectează (..) sau un folder, puteţi
doar crea un folder nou sau puteţi lipi într-un fişier pe care l-aţi copiat anterior. Dacă aţi
selectat un fişier, opţiunile REDENUMIRE, COPIERE sau LIPIRE vor fi adăugate dacă aţi
copiat anterior un fişier.
Selectaţi un folder sau un fişier şi apăsaţi ALT.
0460 896 601
- 76 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
MANAGER DE FIŞIERE
..
Date de sudură
FOLDER NOU
ErrorLog.xml
QData.xml
~Weldoffice.dat
INFO
ACTUALIZARE
ALT.
QUIT
Această listă se afișează după ce apăsaţi ALT.
MANAGER DE FIŞIERE » ALT.
COPIERE
LIPIRE
ŞTERGERE
REDENUMIRE
FOLDER NOU
10.3.1
Ştergerea unui fişier/folder
Selectaţi fişierul sau folderul care trebuie şters şi apăsaţi ALT.
Selectați ŞTERGERE şi apăsaţi ENTER.
MANAGER DE FIŞIERE » ALT.
ŞTERGERE
REDENUMIRE
FOLDER NOU
Fişierul/folderul este acum şters. Pentru a şterge un folder, acesta trebuie să fie gol, adică
întâi trebuie să ştergeţi fişierele din folder.
10.3.2
Redenumirea unui fişier/folder
Selectaţi fişierul sau folderul care trebuie redenumit şi apăsaţi ALT.
Selectați REDENUMIRE şi apăsaţi ENTER.
MANAGER DE FIŞIERE » ALT
ŞTERGERE
REDENUMIRE
FOLDER NOU
Pe afişaj apare o tastatură. Utilizaţi butonul din stânga pentru a modifica rândul şi tastele
săgeată pentru a vă deplasa la stânga şi dreapta. Selectaţi caracterul/funcţia care se va
utiliza şi apăsaţi ENTER.
10.3.3
Crearea unui folder nou
Selectaţi locaţia folderului nou şi apăsaţi ALT.
0460 896 601
- 77 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
Selectați FOLDER NOU şi apăsaţi ENTER.
MANAGER DE FIŞIERE » ALT
ŞTERGERE
REDENUMIRE
FOLDER NOU
Pe afişaj apare o tastatură. Utilizaţi butonul din stânga pentru a modifica rândul şi tastele
săgeată pentru a vă deplasa la stânga şi dreapta. Selectaţi caracterul/funcţia care se va
utiliza şi apăsaţi ENTER.
10.3.4
Copierea şi lipirea fişierelor
Selectaţi fişierul care va fi copiat şi apăsaţi ALT.
Selectați COPIERE şi apăsaţi ENTER.
MANAGER DE FIŞIERE » ALT
COPIERE
LIPIRE
ŞTERGERE
REDENUMIRE
FOLDER NOU
Poziţionaţi cursorul în folderul în care va fi localizat fişierul copiat şi apăsaţi ALT.
Selectați LIPIRE şi apăsaţi ENTER.
MANAGER DE FIŞIERE » ALT
COPIERE
LIPIRE
ŞTERGERE
REDENUMIRE
FOLDER NOU
Copia este salvată ca şi Copie a plus numele original, de ex., copie a WeldData.awd.
10.4
Editor limită de setare
MENIUL PRINCIPAL » INSTRUMENTE » EDITOR LIMITĂ DE SETARE
În acest meniu setaţi propriile valori max. şi min. pentru diferite metode de sudură. Limitele
nu pot fi mai mari sau mai mici decât valorile pentru care este dimensionată sursa de
alimentare. Există 50 puncte de stocare. Selectaţi un rând pentru un punct de stocare gol şi
apăsaţi ENTER. Selectaţi procesul (MIG/MAG, MMA, TIG) şi apăsaţi ENTER. Pentru
MIG/MAG, se pot selecta valorile max. şi min. pentru tensiune şi viteza de avans a sârmei.
0460 896 601
- 78 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
EDITOR LIMITĂ DE SETARE
CURĂŢARE A VEHICULULUI
MIG/MAG
TENSIUNE
- MIN
8,0 V
- MAX
60,0 V
VITEZA SÂRMEI
- MIN
0,8 M/MIN
- MAX
25,0 M/MIN
STOCARE
AUTO
ŞTERGERE
QUIT
Pentru MMA şi TIG, valorile max. şi min. pentru curent se pot modifica.
LIMITE DE SETARE
1 MIG
2 MMA
3456720 - 394 AMP
QUIT
După ce au fost reglate valorile, apăsaţi STOCARE. Când sunteţi întrebat dacă valoarea
limită va fi salvată în punctul de stocare selectat, apăsaţi NU sau DA. Valorile punctului de
stocare se văd sub linia de la partea inferioară. În acest caz, punctul de stocare 2 pentru
valorile limită MMA este între 20 - 394 A.
Cu AUTOlimitele sunt setate automat în funcție de limitele care au fost setate pentru fiecare
metodă de sudură.
Atunci când sunteţi întrebat dacă limitele de setare trebuie setate automat, apăsaţi NU sau
DA şi apoi STOCARE dacă setarea trebuie salvată.
10.5
Editor limită de măsurare
MENIUL PRINCIPAL » INSTRUMENTE » EDITOR LIMITĂ DE MĂSURARE
În acest meniu setaţi propriile valori de măsurare pentru diferitele metode de sudură. Există
50 puncte de stocare. Selectaţi un rând pentru un punct de stocare gol şi apăsaţiENTER.
Selectaţi procesul apăsând ENTER. Apoi selectaţi procesul de sudură din lista care apare şi
apăsaţi ENTER din nou.
Se pot selecta următoarele valori:
Pentru MIG/MAG
•
•
•
•
tensiune: timp (0-10 s), min., max., medie min., medie max.
curent: timp (0-10 s), min., max., medie min., medie max.
putere: min., max., medie min., medie max.
curent unitate de alimentare cu sârmă: min., max., mediu min., mediu max.
0460 896 601
- 79 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
NOTĂ!
Pentru a preveni problemele de alimentare, în special la sudarea cu roboţi, se
recomandă specificarea unei valori maxime pentru curentul motorului unităţii de
alimentare cu sârmă. Un curent ridicat al motorului indică probleme de alimentare.
Pentru a seta valoarea maximă corectă, se recomandă studierea curentului
motorului în timpul unei luni de sudură. Apoi se setează o valoare maximă
adecvată.
Pentru MMA şi TIG
•
•
•
tensiune: timp (0-10 s), min., max., medie min., medie max.
curent: timp (0-10 s), min., max., medie min., medie max.
putere: min., max., medie min., medie max.
Setaţi valoarea dorită cu unul dintre butoanele din dreapta şi apăsaţi STOCARE.
În caseta de dialog, sunteţi întrebat dacă doriți doriţi să stocaţi punctul de stocare selectat.
Apăsaţi DA pentru a salva valoarea. Valorile punctului de stocare se văd sub linia din partea
inferioară.
LIMITE DE MĂSURARE
1 - MIG
2 - TIG
3456724,0 - 34,0 VOLŢI, 90 - 120 AMP
2000 - 3000 Kw
QUIT
Cu AUTOlimitele sunt setate automat în funcţie de valorile de măsurare cel mai recent
utilizate.
Atunci când sunteţi întrebat dacă valorile de măsurare trebuie setate automat, apăsaţi NU
sau DA şi apoi STOCARE dacă setarea trebuie salvată.
10.6
Statistici de producţie
MENIUL PRINCIPAL » INSTRUMENTE » STATISTICI DE PRODUCŢIE
Statisticile de producţie vor ţine evidenţa duratei totale a arcului, a cantităţii totale de material
şi a numărului de suduri de la cea mai recentă resetare. De asemenea, acestea vor ţine şi
evidenţa duratei arcului şi a cantităţii de material utilizate în cea mai recentă sudură. În scop
de informare, se afişează şi unitatea de material pe lungime a sârmei topite care a fost
calculată şi momentul apariţiei celei mai recente setări.
Numărul de suduri nu creşte dacă durata arcului a fost mai scurtă de 1 secundă. Din acest
motiv, cantitatea de material utilizată pentru o sudură scurtă de acest tip nu este afişată.
Totuşi, consumul de material şi durata sunt incluse în consumul de material şi timpul totale.
0460 896 601
- 80 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
STATISTICI DE PRODUCŢIE
ULTIMA
SUDURĂ
TOTAL
DURATĂ ARC
0s
0s
SÂRMĂ CONSUMATĂ
0g
0g
ÎN FUNCŢIE DE
0g
NUMĂR DE SUDURI
0
ULTIMA RESETARE
RESETARE
081114
ACTUALIZARE
08:38:03
QUIT
Atunci când apăsaţi RESETAREtoate contoarele sunt resetate. Data şi ora arată cea mai
recentă resetare.
Dacă nu resetaţi contoarele, acestea se resetează automat atunci când una din ele a atins
valoarea maximă.
Valori maxime ale contoarelor
Timp
999 ore, 59 minute, 59 secunde
Greutate
13350000 grame
Cantitate
65535
Consumul de material nu este luat în calcul atunci când se utilizează linii sinergice specifice
pentru client.
10.7
Funcţii de calitate
MENIUL PRINCIPAL » INSTRUMENTE » FUNCŢII DE CALITATE
Funcţiile de calitate ţin evidenţa diferitelor date de sudură interesante pentru suduri
individuale.
Aceste funcţii sunt:
•
•
•
•
•
Ora începerii sudurii.
Durata sudurii.
Curentul maxim, minim şi mediu în timpul sudurii.
Tensiunea maximă, minimă şi medie în timpul sudurii.
Puterea maximă, minimă şi medie în timpul sudurii.
Pentru a calcula aportul de căldură, sudura selectată este evidenţiată. Navigaţi printre suduri
cu butonul din dreapta sus (#) şi reglaţi lungimea îmbinării cu butonul de jos (*). Apăsaţi
ACTUALIZARE şi unitatea de sudură calculează aportul de căldură pentru sudura selectată.
Numărul de suduri de la cea mai recentă resetare este afişat pe rândul de jos. Se pot stoca
informaţii pentru maxim 100 suduri. În cazul în care există mai mult de 100 suduri, prima va fi
suprascrisă. Sudura trebuie să dureze mai mult de o secundă pentru a fi înregistrată.
Sudura notată cel mai recent este prezentată pe afişaj, deşi este posibilă şi navigarea între
alte suduri înregistrate. Toate jurnalele sunt şterse atunci când apăsaţi RESETARE.
0460 896 601
- 81 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
FUNCŢII DE CALITATE
NR. SUDURĂ: 1/4 *W LUNGIME: 102 cm
PORNIRE 20081009 10 : 14 : 48
DURATĂ SUDURĂ 00 : 00 : 03 DATE DE SUDURĂ:
APORT DE CĂLDURĂ: 3,12 kJ/mm
I (Amp)
U (V)
P (kW)
MAX
MIN
AVE.
120,00
58,00
81,00
12,50
6,50
8,75
3,11
1,47
2,10
NUMĂR DE SUDURI DE LA RESETARE: 4
RESETARE
ACTUALIZARE
QUIT
Pentru informaţii despre datele stocate, consultaţi secţiunea „CONFIGURARE, Funcţii de
calitate”.
10.8
Date sinergice definite de utilizator
MENIUL PRINCIPAL » INSTRUMENTE » DATE SINERGICE DEFINITE DE UTILIZATOR
Este posibilă crearea propriilor linii sinergice în funcţie de viteza de avans a sârmei şi de
tensiune. Pot fi salvate maxim zece linii sinergice de acest fel.
O linie sinergică nouă se creează în doi paşi:
•
Definiţi noua linie sinergică, specificând un număr de coordonate de tensiune/viteză
sârmă, consultaţi punctele A-D din următoarea figură:
Tensiune
Alimentare cu sârmă
•
Specificaţi combinaţia sârmă/gaz pentru care se va aplica linia sinergică.
10.8.1
Specificaţi coordonatele de tensiune/sârmă
Pentru a crea o linie sinergică pentru metoda arc scurt/arc spray, sunt necesare patru
coordonate; pentru metoda cu impulsuri, sunt necesare două coordonate. Aceste coordonate
trebuie salvate cu numere separate pentru datele de sudură în memoria de date de sudură.
Arc scurt/arc spray
0460 896 601
- 82 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
•
•
•
•
Deschideţi meniul principal şi selectaţi metoda MIG/MAG . SCURT/DE PULVERIZARE.
Introduceţi valorile dorite pentru tensiune şi viteza de avans a sârmei pentru prima
coordonată.
Deschideţi meniul MEMORIE şi stocaţi prima coordonată pe orice număr.
Cele patru coordonate pentru o linie cu arc scurt/arc spray pot fi salvate cu orice
numere. Când sunt furnizate din fabrică, acestea sunt salvate cu numerele 96, 97, 98 şi
99.
Un număr mai mare de date de sudură trebuie să conţină valori pentru tensiune,
parametru de pornire R, estimarea amperajului şi viteza de avans a sârmei mai ridicate
decât următorul număr de date de sudură.
Afişarea estimării amperajului este ajustată în CONFIGURARE » VALORI IMPLICITE
MIG/MAG .
Inductanţa parametrilor de sudură şi tipul de regulator trebuie să aibă aceeaşi valoare
la toate cele patru numere de sudură.
Definiţi numărul de coordonate care sunt necesare iar apoi continuaţi la secţiunea
„Specificarea combinaţiei valide de sârmă/gaz”.
Impulsuri
•
•
•
•
Deschideţi meniul principal şi selectaţi metoda MIG/MAG . CU IMPULSURI.
Introduceţi valorile dorite pentru tensiune şi viteza de avans a sârmei pentru prima
coordonată.
Deschideţi meniul MEMORIE şi stocaţi prima coordonată pe orice număr.
Un număr mai mare de date de sudură trebuie să conţină valori pentru tensiune, viteza
de avans a sârmei, frecvența impulsurilor, amplitudinea impulsurilor, parametru de
pornire R şi curentul de fundal mai ridicate decât următorul număr de date de sudură.
Parametrii de sudură timp impuls, Ka, Ki şi creştere/descreştere trebuie să aibă
aceeaşi valoare la ambele numere ale datelor de sudură.
Definiţi numărul de coordonate care sunt necesare iar apoi continuaţi la secţiunea
„Specificarea combinaţiei valide de sârmă/gaz”.
10.8.2
Specificarea combinaţiei valide de sârmă/gaz
Poziţionaţi cursorul pe rândul SÂRMĂ şi apăsaţi ENTER.
CREAŢII LINII SINERGICE PERSONALIZATE
SÂRMĂ
Fe ER70S
GAZ DE PROTECŢIE
CO2
DIMENSIUNE SÂRMĂ
0,6 mm
PROGRAM PROIECTARE SINERGICĂ 1
96
PROGRAM PROIECTARE SINERGICĂ 2
97
PROGRAM PROIECTARE SINERGICĂ 3
98
PROGRAM PROIECTARE SINERGICĂ 4
99
ŞTERGERE
QUIT
Selectaţi o alternativă care este afişată în listă şi apăsaţi ENTER. În acelaşi mod, selectaţi
GAZ DE PROTECŢIE şi apăsaţi ENTER.
0460 896 601
- 83 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
CREAŢII LINII SINERGICE
PERSONALIZATE » SÂRMĂ
Fe ER70S
Ss ER316LSi
Duplex ER2209
AIMg ER5356
AISi ER4043
Fe E70 MCW
Selectaţi o alternativă care este afişată în listă şi apăsaţi ENTER.
CREAŢII LINII SINERGICE
PERSONALIZATE » GAZ DE
PROTECŢIE
CO2
Ar 18%CO2
Ar2%O2
Ar
He
ArHeO2
În acelaşi mod, selectaţi DIAMETRUL SÂRMEI şi apăsaţi ENTER.
CREAŢII LINII SINERGICE
PERSONALIZATE » DIAMETRUL
SÂRMEI
0,6 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,6 mm
Selectați PROGRAM PROIECTARE SINERGICĂ 1 şi apăsaţi STOCARE.
Operaţiunea este acum completă – a fost definită o linie sinergică.
NOTĂ!
Este necesară o sinergie corespunzătoare cu arc scurt/arc spray pentru fiecare
impuls.
Atunci când creaţi o linie sinergică nouă pentru metoda cu impulsuri, primiţi întotdeauna un
mesaj de avertizare care vă anunţă că linia nu s-a creat o linie corespunzătoare pentru
metoda arc scurt/arc spray. Mesajul este: AVERTIZARE! Nicio linie sinergică
corespunzătoare pentru arc scurt/arc spray.
0460 896 601
- 84 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
10.8.3
Crearea propriei dvs. alternative pentru sârmă/gaz
Listele de alternative pentru sârmă/gaz pot fi extinse cu până la zece alternative proprii. În
partea de jos a fiecărei liste există un rând gol (---). Prin poziţionarea cursorului pe acest
rând şi apăsarea tastei ENTER, obţineţi acces la o tastatură care vă permite să vă
introduceţi propriile alternative.
Selectaţi rândul şi apăsaţi ENTER
Ar15%CO2
Ar8%O2
Ar30%He
Ar30%He2%H2
Ar30%HeO5%CO2
--Tastatura panoului de comandă este folosită astfel:
•
•
Poziţionaţi cursorul pe caracterul de tastatură dorit, folosind butonul din stânga şi
tastele săgeată. Apăsaţi ENTER. Introduceţi un şir complet de caractere cu maxim 16
caractere în acest mod.
Apăsaţi FINALIZAT. Alternativa denumită este acum disponibilă în listă.
TASTATURĂ
ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
0123456789
SPACE CAPS
_
0 (MAX 16)
ŞTERGERE
SIMBOL
FINALIZAT
Ştergeţi o alternativă denumită după cum urmează:
•
•
Selectaţi propria alternativă de sârmă/gaz din lista relevantă.
Apăsaţi ŞTERGERE.
NOTĂ!
O alternativă denumită pentru sârmă/gaz nu poate fi ştearsă dacă este incusă în setul
de date de sudură care este momentan în memoria de lucru.
10.9
Calendar
MENIUL PRINCIPAL » INSTRUMENTE » CALENDAR
Aici se setează data şi ora.
Selectaţi rândul care urmează să fie setat: ANUL, LUNA, ZIUA, ORA, MINUTELE,
SECUNDELE sau FUSUL ORAR UTC. Setaţi valoarea corectă folosind unul din butoanele
de pe dreapta. Apăsaţi SETARE.
0460 896 601
- 85 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
DATA ŞI ORA
ANUL
2018
LUNA
FEB
ZIUA
07
ORA
12
MINUTELE
16
SECUNDELE
46
FUSUL ORAR UTC
+0,0
20180207 12:20:50
SETARE
10.10
QUIT
Conturi de utilizator
MENIUL PRINCIPAL » INSTRUMENTE » CONTURI DE UTILIZATOR
Ocazional, în ceea ce priveşte calitatea, este în special important ca sursa de alimentare să
nu poată fi utilizată de persoane neautorizate. Funcţia pentru conturile de utilizator face
posibilă utilizarea sursei de alimentare doar după conectare.
Dacă alegeţi să nu aveţi disponibilă această funcţie şi în schimb doriţi ca sursa de alimentare
şi panoul de comandă să fie deblocate pentru toţi utilizatorii, selectaţi CONTURI DE
UTILIZATOR » OPRIT.
Instrucţiunile de mai jos se aplică dacă CONTURI DE UTILIZATOR este setată la PORNIT.
Numele de utilizator, nivelul contului şi parola sunt înregistrate în meniul CONTURI DE
UTILIZATOR.
Adăugare utilizator nou
Selectați NUME UTILIZATOR, apăsaţi ENTER. Coborâţi la un rând gol şi apăsaţi ENTER.
Introduceţi un nume de utilizator nou de pe tastatură, folosind butonul din stânga, săgeţile
stânga şi dreapta şi ENTER.
Există spaţiu pentru 16 conturi de utilizator. În fişierele datelor de calitate va fi evident ce
utilizator a realizat o anumită sudură.
Sub NIVEL CONT alegeţi între:
•
•
•
•
ADMIN (administrator), acces complet (poate adăuga utilizatori noi)
UTILIZATOR PRINCIPAL , poate accesa orice, cu excepţia:
○ blocării cu cod
○ alimentatoarelor cu sârmă multiple
○ calendarului
○ conturilor de utilizator
UTILIZATOR NORMAL , poate accesa meniul de măsurare
UTILIZATOR CU ACCES LA MEMORIA DE SUDURĂ , poate accesa meniul de
măsurare dar nu poate modifica tensiunea sau viteza de avans a sârmei
○ Un sudor cu acces la memorie poate accesa memoria de date de sudură pentru a
reapela alte memorii.
○ Un sudor cu acces la memorie nu poate stoca sau edita memorii pentru date de
sudură.
În rândul PAROLĂ UTILIZATOR introduceţi o parolă folosind tastatura. Atunci când sursa de
alimentare este pornită şi panoul de comandă este activat, vi se solicită pe afişaj să
introduceţi parola.
0460 896 601
- 86 -
© ESAB AB 2019
10 INSTRUMENTE
CONTURI DE UTILIZATOR
NUME UTILIZATOR
ADMINISTRATOR
NIVEL CONT
ADMIN
PAROLĂ UTILIZATOR
CONTURI DE UTILIZATOR
STOCARE
OPRIT
ŞTERGERE
QUIT
Modificarea utilizatorului
INSTRUMENTE » MODIFICARE UTILIZATOR
Atunci când CONTURI DE UTILIZATOR este PORNIT, acest meniu este vizibil. Acesta oferă
posibilitatea de a schimba utilizatorul.
Introduceţi o parolă pentru un utilizator şi conectaţi-vă sau alegeţi QUIT pentru a reveni la
meniul INSTRUMENTE.
MODIFICARE UTILIZATOR
INTRODUCERE PAROLĂ
-
QUIT
10.11
CONECTARE
INTRODUCERE
PAROLĂ
Informații despre unitate
MENIUL PRINCIPAL » INSTRUMENTE » INFORMAŢII DESPRE UNITATE
În acest meniu puteţi vedea următoarele informaţii:
•
•
•
ID aparat
ID nod
2 = sursă de alimentare
3 = alimentare cu sârmă
8 = panou de comandă
Versiune software
INFORMAŢII DESPRE UNITATE
ID aparat
ID nod
Versiune software
44
8
1,00A
23
2
2,00A
5
3
1,18A
UNITATE DE DATE DE SUDURĂ
QUIT
0460 896 601
- 87 -
© ESAB AB 2019
11 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
11
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service autorizat.
Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale.
U82 este proiectată şi testată în conformitate cu standardele internaţionale şi europene
60974-1 şi 60974-10. Unitatea de service care a efectuat lucrările de service sau de
reparaţii are obligaţia de a se asigura că produsul se conformează în continuare cu
standardul menţionat.
Piesele de schimb şi consumabilele se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat
dealer ESAB; vizitaţi esab.com. Atunci când comandați, vă rugăm să specificați tipul de
produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în conformitate cu lista de
piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură livrarea corectă.
0460 896 601
- 88 -
© ESAB AB 2019
DIMENSIUNI PENTRU SÂRMĂ ŞI GAZ
DIMENSIUNI PENTRU SÂRMĂ ŞI GAZ
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 18% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 8% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 23% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 15% CO2 + 5% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 16% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 25% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 5% O2
1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 30% He + 1% O2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 30% He + 1% O2
1.0
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 50% He
0.9 1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Rutile flux cored wire
(Fe E70 RFCW)
CO2
1.2 1.4* 1.6*
Ar + 18% CO2
1.2 1.4* 1.6*
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
0460 896 601
- 89 -
© ESAB AB 2019
DIMENSIUNI PENTRU SÂRMĂ ŞI GAZ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Basic flux cored wire
(Fe E70 BFCW)
CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Ar + 18% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
SELF-SHIELDING
1.2 1.6*
Stainless flux cored wire (Ss RFCW) Ar + 18% CO2
1.2
Ar + 8% CO2
1.2
SELF-SHIELDING
1.6* 2.4*
Duplex rutile flux cored wire
(Ss DUP E2209)
Ar + 18% CO2
1.2
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 8% CO2
1.2
Ar + 2% O2
1.2
Ar + 18% CO2
1.2
Ar + 2% CO2
1.2
ERNiCrMo
Ar + 50% He
0.9
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Ar
1.0 1.2
Ss ER347Si
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Almg ER5087
Ar
1.0 1.2 1.6
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Rutile flux cored wire
(Fe RCW Dual-S)
CO2
1.2
*) Only for power sources above 400 V
0460 896 601
- 90 -
© ESAB AB 2019
DIMENSIUNI PENTRU SÂRMĂ ŞI GAZ
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
Ar + 18% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 8% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 23% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 16% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 25% CO2
0.9
Ar + 5% O2
1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar 30% He + O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0.9 1.0 1.2 1.6
Ar + 2% O2
0.9
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 30% He + 1% O2
1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 50% He
1.2
Ar + 30% He
1.2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5183)
Ar
1.6
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 50% He
0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Ar
1.2 1.6
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4047)
0460 896 601
- 91 -
© ESAB AB 2019
DIMENSIUNI PENTRU SÂRMĂ ŞI GAZ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 2% O2
1.2
Ar + 2% CO2
1.2
Ar + 8% CO2
1.2
Ar
1.0 1.2
Ar + 50% He
0.9 1.0 1.2
Ar + 30% He + 2% H2
1.0
Ar + 30% He + 0.5% CO2
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Ar
1.0 1.2
Stainless wire (1.3964)
Ar + 8% O2
1.0LOW 1.0HIGH
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Aluminium solid wire
(Al99,5 ER1100)
Ar
1.2
SS ER 347Si
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
ERNiCrMo
Silicon bronze (ERCuSi-A)
*) Only for power sources above 400 V
MMA welding
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0*
Rutile
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0* 7.0*
Cellulose
2.5 3.2
*) Only for power sources above 400 V
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm): 4.0 5.0 6.0 10.0 13.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1.2, 1.6
AlSi ER4043
Ar
1.2, 1.6
ERCuSi-A
Ar
0.8, 1.0
ERCuAl-A1
Ar
1.0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
0.8, 1.0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
0460 896 601
- 92 -
© ESAB AB 2019
DIMENSIUNI PENTRU SÂRMĂ ŞI GAZ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe ER70S
CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1.0
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1.0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1.2, 1.6
AlSi ER4043
Ar
1.2, 1.6
ERCuAl-A1
Ar
1.0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
1.0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
1.0
16 - 25
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
1.0
16 - 25
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.9
16 - 29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.9
17 - 29
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.8
19 - 29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.9
19 - 29
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8
20 - 26
0460 896 601
- 93 -
© ESAB AB 2019
DIMENSIUNI PENTRU SÂRMĂ ŞI GAZ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Ss 307
Ar + 2% CO2
1.0
12 - 21
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2
6.5 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2
7 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.4
5.9 - 12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.4
6.6 - 12
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1.0
14.2 - 25
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0.9
16 - 27
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
1.0
14.2 - 25
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1.0
14.2 - 27.5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
1.0
15-27.5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.9
16 - 28
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.8
18 - 29.5
0460 896 601
- 94 -
© ESAB AB 2019
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo® U82*
0460 820 881
Control panel Aristo® U82 Plus*
0460 820 882
Control panel Aristo® U82 Plus I/O*
0460 820 883
Control panel Aristo® U82 Plus I/O 255*
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see the "Functional differences" section.
Documentaţia tehnică este disponibilă pe Internet la: www.esab.com
0460 896 601
- 95 -
© ESAB AB 2019
ACCESORII
ACCESORII
0460 877 891
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles
0457 043 880
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for
control box (for training with the control box
disconnected from the machine).
0462 062 001
USB Memory stick
0349 312 604
Display protection U82
0460 896 601
- 96 -
© ESAB AB 2019
ACCESORII
0460 896 601
- 97 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising