ESAB | U82 | Instruction manual | ESAB U82 Kullanım kılavuzu

ESAB U82 Kullanım kılavuzu
Aristo®
U82
Kullanma talimatı
0460 896 601 TR 20190904
Valid for: from program version 1.30A
İÇINDEKILER
1
GÜVENLİK ...................................................................................................
6
2
GİRİŞ............................................................................................................
8
2.1
Kontrol paneli Aristo U82 ......................................................................
8
Tuşlar ve düğmeler...............................................................................
9
2.2
Konum .....................................................................................................
9
2.3
USB bağlantısı ........................................................................................
10
2.3.1
USB bellek kullanarak program güncelleme ........................................
10
2.3.2
USB bellek kullanarak dosya aktarma..................................................
10
2.4
Birinci adım - dil seçimi .........................................................................
10
2.5
Ekran .......................................................................................................
12
2.5.1
Ekrandaki semboller .............................................................................
13
2.5.2
VRD simgesi ve hata göstergesi ..........................................................
14
Ayarları hakkında genel bilgiler ............................................................
14
2.6.1
Sayısal değerlerin ayarlanması ............................................................
14
2.6.2
Verilen alternatiflerle ayarlama .............................................................
15
2.6.3
AÇIK/KAPALI (ON/OFF) Ayarları .........................................................
15
2.6.4
ÇIKIŞ (QUIT) VE GİRİŞ (ENTER) ........................................................
15
MENÜLER....................................................................................................
16
3.1
Ana menü ................................................................................................
16
3.1.1
Yapılandırma menüsü...........................................................................
16
3.1.2
Araçlar menüsü ....................................................................................
17
3.1.3
Kaynak veri ayarları menüsü ................................................................
17
3.1.4
Ölçüm ...................................................................................................
18
3.1.5
Kaynak veri hafızası .............................................................................
19
3.1.6
Hızlı mod menüsü ................................................................................
19
MIG/MAG KAYNAĞI ....................................................................................
20
4.1
Kaynak verileri ayarı menüsündeki ayarlar .........................................
20
4.1.1
Kısa spreyark ile MIG/MAG kaynağı ....................................................
20
4.1.2
Darbeli MIG/MAG kaynağı ...................................................................
22
4.1.3
SüperDarbeli, birincil/ikincil, darbeli kısa sprey ark ile MIG/MAG
kaynağı .................................................................................................
Ayarlar için fonksiyon açıklamaları ......................................................
24
4.2.1
QSet .....................................................................................................
32
4.2.2
Sinerji grubu .........................................................................................
32
SüperDarbe .............................................................................................
33
4.3.1
Kablo ve gaz kombinasyonları .............................................................
34
4.3.2
Farklı darbeleme yöntemleri .................................................................
34
4.3.3
Tel besleme ünitesi ...............................................................................
34
MMA KAYNAĞI............................................................................................
37
5.1
ELEKTROT ..............................................................................................
37
5.2
Ayarlar için fonksiyon açıklamaları ......................................................
37
2.1.1
2.6
3
4
4.2
4.3
5
0460 896 601
27
© ESAB AB 2019
İÇINDEKILER
6
TIG KAYNAĞI ..............................................................................................
39
6.1
Kaynak verileri ayarı menüsündeki ayarlar .........................................
39
6.1.1
Darbesiz TIG kaynağı...........................................................................
39
6.1.2
Darbeli TIG kaynağı .............................................................................
40
Ayarlar için fonksiyon açıklamaları ......................................................
40
ARK HAVA OLUK AÇMA ............................................................................
45
7.1
Kaynak verileri ayarı menüsündeki ayarlar .........................................
45
7.2
Fonksiyon açıklamaları ..........................................................................
45
HAFIZA YÖNETİMİ ......................................................................................
46
8.1
Kontrol paneli çalışma yöntemi ............................................................
46
8.2
Kaydetme ................................................................................................
46
8.3
Geri çağır.................................................................................................
47
8.4
Sil .............................................................................................................
48
8.5
Kopyala ...................................................................................................
49
8.6
Düzenle....................................................................................................
50
8.7
Ad.............................................................................................................
51
YAPILANDIRMA ..........................................................................................
53
9.1
Kod kilidi .................................................................................................
53
9.1.1
Kilit kodu durumu..................................................................................
53
9.1.2
Kilit kodunu belirt/düzenle ....................................................................
54
Uzaktan kumandalar ..............................................................................
54
9.2.1
Unutma geçersiz kılması ......................................................................
55
9.2.2
Dijital uzaktan kumanda ünitesi için yapılandırma................................
55
9.2.3
Analog uzaktan kumanda ünitesi için yapılandırma .............................
55
9.2.4
Girdilerde ölçekleme.............................................................................
56
MIG/MAG varsayılanları .........................................................................
56
9.3.1
Tabanca tetik modu (2-zamanlı/4-zamanlı) ..........................................
57
9.3.2
4 zamanlı yapılandırma ........................................................................
58
9.3.3
Yazılım tuşu yapılandırması .................................................................
59
9.3.4
Darbelemede voltaj ölçümü ..................................................................
60
9.3.5
AVC besleyici........................................................................................
60
9.3.6
Salma darbesi ......................................................................................
60
9.3.7
Voltaj regülatörü düz statiği ..................................................................
60
9.3.8
Gecikme süresi oyuk doldurma etkin ...................................................
60
9.3.9
Kaynak Başlatma Arkı Kapanış Gecikmesi Süresi ...............................
60
9.3.10
Tahmini Amper Değerini Görüntüle ......................................................
61
9.4
MMA varsayılanları .................................................................................
61
9.5
Hızlı mod yazılım tuşları.........................................................................
62
9.6
İkili başlatma kaynakları ........................................................................
62
9.7
Panel uzaktan etkinleştirme ..................................................................
62
9.8
WF gözetim .............................................................................................
62
6.2
7
8
9
9.2
9.3
0460 896 601
© ESAB AB 2019
İÇINDEKILER
9.9
Otomatik kayıt modu ..............................................................................
63
9.10
Kaynağın durdurulacağı sınırları ölçme ...............................................
63
9.11
Kaynaklama için oturum açmak gerekir...............................................
63
9.12
Tetik kaynak veri anahtarı......................................................................
63
9.13
Çoklu tel besleyiciler..............................................................................
65
9.13.1
Çoklu tel besleyicileri yapılandırma ......................................................
65
9.13.2
M1 10P uzaktan kumandalar için kaynak veri hafızası kavramı...........
66
Kalite fonksiyonları ................................................................................
66
Kalite fonksiyonu günlüğünü kaydetme ................................................
67
9.15
Bakım.......................................................................................................
67
9.16
Uzunluk birimi.........................................................................................
67
9.17
Ölçüm değeri frekansı............................................................................
67
9.18
Kayıt tuşu ................................................................................................
68
9.19
Aydınlatmalı ekran zamanlayıcı ............................................................
68
ARAÇLAR....................................................................................................
69
10.1
Hata günlüğü...........................................................................................
69
Hata kodu açıklamaları.........................................................................
70
10.2
Gönder/Al ................................................................................................
74
10.3
Dosya yöneticisi .....................................................................................
75
10.3.1
Bir dosya/klasörü silme ........................................................................
76
10.3.2
Bir dosya/klasörün adını değiştirme .....................................................
76
10.3.3
Yeni klasör oluştur ................................................................................
76
10.3.4
Dosyaları kopyalama ve yapıştırma .....................................................
76
10.4
Ayar limiti düzenleyici ............................................................................
77
10.5
Ölçüm limiti düzenleyici ........................................................................
78
10.6
Üretim istatistikleri .................................................................................
79
10.7
Kalite fonksiyonları ................................................................................
80
10.8
Kullanıcı tanımlı sinerjik veri .................................................................
80
10.8.1
Voltaj/tel hızı koordinatlarını belirtin......................................................
81
10.8.2
Geçerli tel/gaz kombinasyonu belirleme...............................................
82
10.8.3
Kendi tel/gaz alternatifinizi oluşturun ....................................................
83
10.9
Takvim .....................................................................................................
84
10.10
Kullanıcı hesapları..................................................................................
84
10.11
Ünite bilgileri...........................................................................................
86
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ ...........................................................................
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ ...............................................................................
SİPARİŞ NUMARALARI ......................................................................................
AKSESUARLAR ..................................................................................................
87
88
94
95
9.14
9.14.1
10
10.1.1
11
Özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakları saklıdır.
0460 896 601
© ESAB AB 2019
1 GÜVENLİK
1
GÜVENLİK
NOT!
Cihaz ESAB tarafından genel bir kurulumda test edilmiştir. Belirli kurulumun
güvenliğinin ve fonksiyonunun sorumluluğu, integratöre aittir.
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik
önlemlerine uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip
cihazlar için geçerli gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek
olarak aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın
hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek
tehlikeli durumlara yol açabilir.
1.
2.
3.
4.
5.
Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
○ çalışmasına
○ acil durdurma yerlerine
○ fonksiyonuna
○ ilgili güvenlik önlemlerine
○ cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
○ çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz kişinin
bulunmaması.
○ ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin korumasız
olmaması
İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
○ amaca uygun
○ hava akımından etkilenmeyen
Kişisel güvenlik ekipmanı:
○ Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven gibi,
önerilen kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
○ Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin eşarp,
bilezik, yüzük, vb., takmayın.
Genel önlemler:
○ Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
○ Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi
tarafından gerçekleştirilebilir
○ Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında
olmalıdır.
○ Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
Kurmadan veya çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve anlamaya çalışın.
KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNi KORUYUN!
0460 896 601
-6-
© ESAB AB 2019
1 GÜVENLİK
DİKKAT!
Bu TALİMATLAR, deneyimli operatörlere yöneliktir. Çalışma ilkelerine ve ark
kaynaklama ekipmanına ilişkin güvenli uygulamalara tamamen aşina değilseniz "Ark,
Kesme ve Oluk Açmaya Yönelik Önlemler ve Güvenli Uygulamalar", Form 52-529 adlı
kitapçığımızı okumanızı öneririz. Eğitilmemiş kişilerin bu ekipmanın kurulumunda,
çalıştırılmasında veya bakımının yapılmasında yer almasına izin VERMEYİN. Bu
talimatları okumadan ve tüm yönleriyle anlamadan bu ekipmanı kurmayı veya
çalıştırmayı denemeyin. Bu talimatları tüm yönleriyle anlamadığınız takdirde daha
fazla bilgi için tedarikçinizle irtibata geçin. Bu ekipmanı kurmadan veya çalıştırmadan
önce Güvenlik Önlemleri'ni okuduğunuzdan emin olun.
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha
edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2012/19/EC ve ulusal hukuka uygun olarak
uygulanmasına riayet edilerek, kullanım ömrünün
sonuna gelen elektrikli ve/veya elektronik cihazların geri
dönüşüm tesisinde bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
0460 896 601
-7-
© ESAB AB 2019
2 GİRİŞ
2
GİRİŞ
Kaynak cihazınızdan mümkün olduğunca çok yararlanmak için, bu kullanma kılavuzunu
okumanızı öneririz.
Çalışması hakkında genel bilgiler için, güç kaynağı ve tel besleme ünitesine ait kullanıcı el
kitaplarına bakın.
Ekranda sunulan metin aşağıdaki dillerde mevcuttur: İngilizce, İsveççe, Fince, Danca,
Almanca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Portekizce, Macarca, Lehçe,
Çekçe, Norveççe, Amerikan İngilizcesi, Çince, Rusça ve Türkçe.
Kontrol paneli bir güç kaynağına bağlıyken bu kılavuzda açıklanan tüm işlevler
kullanılamayabilir. Kontrol panelindeki menüler ve işlevler, bağlı güç kaynağına uygun hale
getirilmiştir.
NOT!
Panelin işlevinde yüklü olduğu ürüne bağlı olarak farklılıklar ortaya çıkabilir.
2.1
Kontrol paneli Aristo U82
Kontrol paneli vidalı bir montaj desteği ve İngilizce kullanım kılavuzu ile birlikte verilir. 1,2 m
kablo panel üzerine montedir. Bir USB bellek ve bir uzatma kablosu aksesuar olarak temin
edilebilir; bu kılavuzun "AKSESUARLAR" bölümüne bakın.
Diğer dillerdeki kullanım kılavuzları İnternetten indirilebilir: www.esab.com
1.
USB bellek yeri
2.
İmleci hareket ettirme düğmesi
3.
Ekran
4.
Yazılım tuşları
5.
Menü
6.
Giriş
7.
Ayar değerlerini artırmak veya azaltmak
için # ile işaretlenmiş düğme. Ekranda
gösterilen değer de # ile işaretlenir.
8.
Ayar değerlerini artırmak veya azaltmak
için * ile işaretlenmiş düğme. Ekranda
gösterilen değer de * ile işaretlenir.
0460 896 601
-8-
© ESAB AB 2019
2 GİRİŞ
2.1.1
Tuşlar ve düğmeler
Yazılım tuşları (4)
Ekranın altındaki sıralı beş tuşun değişken işlevleri vardır. Bunlar
"yazılım" tuşlarıdır, o anda çalıştığınız menüye göre farklı
fonksiyonlara sahip olabilirler. Bu tuşlar için geçerli işlevler ekranın
alt satırındaki metinde görülebilir.
İşlev etkin olduğunda, ilgili tuş beyaz renge dönüştürülerek gösterilir:
Menü tuşu (5)
Menü tuşunu
kullanmak sizi her zaman ana menüye geri götürür:
MIG/MAG
YÖNTEM
MIG/MAG
METOD
KISA/SPREY
QSET
KAPALI
TEL TİPİ
Fe ER70S
KORUYUCU GAZ
Ar+8%CO2
TEL ÇAPI
1.2 mm
YAPILANDIRMA►
ARAÇLAR►
AYAR
ÖLÇÜM
HAFIZA
HIZLI MOD
Giriş tuşu (6)
Giriş tuşunu
kullanmak bir seçimi onaylar.
İmleç düğmesi (2)
Sol düğmeyi kullanmak imleci ekranda farklı satırlara hareket ettirir.
Artı/eksi düğmeleri (7, 8)
Sağ düğmeler bir ayar değerini artırır veya azaltır. Düğmelerin yan tarafında bir sembol, bir
kare # ya da bir yıldız * vardır. Bazı ayarların belirli bir düğme ile yapılması gerekmesine
rağmen çoğu sayısal ayar her iki düğme ile de ayarlanabilir.
2.2
Konum
Kontrol panelinin arkasında, paneli bir yere
koyup yine de ekranı dik konumda
görüntülemenizi sağlayan katlanabilir bir
stand vardır. Stand ayrıca kontrol panelinin
tel besleme ünitesine asılabilmesini sağlayan
bir montaj parçası gibi davranır.
0460 896 601
-9-
© ESAB AB 2019
2 GİRİŞ
2.3
USB bağlantısı
Kontrol paneline ve kontrol panelinden dosyaları aktarmak için harici USB bellekler
kullanılabilir.
Kontrol panelinde üretilen dosyalar xml dosyaları olarak saklanır. USB belleğin çalışması
için FAT 32 olarak biçimlendirilmiş olması gerekir.
Normal kullanım sırasında "virüslerin" cihazı enfekte edebilme riski yoktur. Bu riski tamamen
ortadan kaldırmak için bu cihazla kullanılan USB belleğin başka bir amaçla kullanılmamasını
öneririz.
Bazı USB bellekler bu cihaz ile çalışmayabilir. Biz saygın bir tedarikçinin USB belleklerini
kullanmanızı öneririz. ESAB bir USB belleğin yanlış kullanımı sonucu oluşan herhangi bir
hasar için sorumluluk kabul etmez.
NOT!
U82 sunum modunda W82 ile birlikte kullanılırken U82'e bağlanan USB yalnızca
programları aktarmak için kullanılır. Program, güç kaynağı başlatılırken aktarılır.
Programları W82'e aktarmak veya dosyaları saklamak için W82'e bağlanan ayrı bir
USB kullanılır.
2.3.1
USB bellek kullanarak program güncelleme
Aşağıdaki işlemleri yapın:
•
•
•
•
•
Güç kaynağı ana şalterini kapatın.
Kontrol panelinin sol ucu üzerindeki kapağı açın.
USB belleği USB konektörüne takın.
Kapağı kapatın.
Güç kaynağı ana şalterini açın.
2.3.2
USB bellek kullanarak dosya aktarma
Aşağıdaki işlemleri yapın:
•
•
•
•
Kontrol panelinin sol ucu üzerindeki kapağı açın.
USB belleği USB konektörüne takın.
Kapağı kapatın.
"Gönder/Al" bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
2.4
Birinci adım - dil seçimi
Bu menü cihazı ilk kez başlattığınızda ekranında görünür.
0460 896 601
- 10 -
© ESAB AB 2019
2 GİRİŞ
Kontrol paneli teslimatta İngilizce olarak ayarlanmıştır. Dilinizi seçmek için, aşağıdaki
işlemleri yapınız.
Bir menü veya listede seçili tercihi uygulamak için MENÜ
tuşuna basın.
Sol düğmeyi kullanarak imleci YAPILANDIRMAsatırına getirin.
MIG/MAG
YÖNTEM
MIG/MAG
METOD
KISA/SPREY
QSET
KAPALI
TEL TİPİ
Fe ER70S
KORUYUCU GAZ
Ar+8%CO2
TEL ÇAPI
1.2 mm
YAPILANDIRMA►
ARAÇLAR►
AYAR
GİRİŞ (ENTER)
ÖLÇÜM
HAFIZA
HIZLI MOD
tuşuna basın
İmleci DİL satırına getirin. Kontrol panelinde kullanılabilir dillerin bir listesini ekrana getirmek
için GİRİŞ (ENTER) tuşuna basın.
0460 896 601
- 11 -
© ESAB AB 2019
2 GİRİŞ
YAPILANDIRMA
DİL TÜRKÇE
KOD KİLİDİ►
UZAKTAN KUMANDALAR►
MIG/MAG VARSAYILANLARI►
MMA VARSAYILANLARI►
HIZLI MOD YAZILIM TUŞLARI
İKİLİ BAŞLATMA KAYNAĞI
KAPALI
PANEL UZAKTAN KUMANDA AKTİF
KAPALI
WF GÖZETİM
ACIK
OTOTATİK KAYIT MODU
KAPALI
TETİKLEYİCİ VERİ ANAHTARI►
ÇIKIŞ
İmleci dilinizin bulunduğu satır üzerine getirin ve GİRİŞ (ENTER) tuşuna basın.
2.5
Ekran
MIG/MAG
YÖNTEM
MIG/MAG
METOD
KISA/SPREY
QSET
KAPALI
TEL TİPİ
Fe ER70S
KORUYUCU GAZ
Ar+8%CO2
TEL ÇAPI
1.2 mm
YAPILANDIRMA►
ARAÇLAR►
AYAR
ÖLÇÜM
HAFIZA
HIZLI MOD
İmleç
Kontrol panelinin imleci, seçili metnin beyaza dönüştüğü, metin etrafında gölgeli bir alan
olarak sunulmuştur. Seçim kullanım kılavuzunda kalın metin ile görüntülenir.
0460 896 601
- 12 -
© ESAB AB 2019
2 GİRİŞ
Oklar ve kaydırma çubukları
Bir sıranın arkasında daha fazla bilgi olması durumunda, bu metnin arkasındaki siyah bir
okla gösterilir. Listede daha fazla satır varsa ekranın sağında bir kaydırma çubuğu görülür.
YAPILANDIRMA
DİL
ENGLISH
KOD KİLİDİ►
UZAKTAN KUMANDALAR►
MIG/MAG VARSAYILANLARI►
MMA VARSAYILANLARI►
HIZLI MOD YAZILIM TUŞLARI►
ÇİFT BAŞLAMA ÜNİTESİ
KAPALI
PANEL UZAKTAN KUMANDA AKTİF
KAPALI
WF GÖZETİM
ACIK
OTOTATİK KAYIT MODU
KAPALI
ÇIKIŞ
Metin kutuları
Ekranın alt kısmında, doğrudan kutularının altındaki beş tuşun geçerli işlevlerini açıklayan
metinler içeren beş kutu vardır.
Enerji tasarruf modu
Arka aydınlatmanın ömrünü uzatmak için, hiçbir faaliyet olmaması durumunda üç dakika
sonra kapanır.
2.5.1
0460 896 601
Ekrandaki semboller
A
Seçili kaynak veri seti
B
S = Ayar sınırı aktif
M = Ölçüm sınırı aktif
C
Seçili tel besleme ünitesi
D
VRD durumu simgesidir ve hata
oluşması durumunda görüntülenir.
"VRD simgesi ve hata göstergesi"
bölümüne bakın.
E
Geri çağrılan bellek konum numarası
F
Bir parametre değerini artırmak veya
azaltmak için # ile işaretlenmiş artı/eksi
düğmesini seçin.
G
Ölçülen motor akımı
- 13 -
© ESAB AB 2019
2 GİRİŞ
2.5.2
H
Bir parametre değerini artırmak veya
azaltmak için * ile işaretlenmiş artı/eksi
düğmesini seçin.
I
Düzenleme modu, bellek konumu
düzenleniyor
VRD simgesi ve hata göstergesi
Bu simge, birbirinden ayrı iki gösterge için kullanılmaktadır:
•
•
Bağlı güç kaynağındaki VRD durumunu belirtmek için
Hata oluşması durumunda bu hatayı belirtmek için
VRD fonksiyonu, kaynak yapılmadığında, açık devre geriliminin 35 V değerini aşmaması
sağlar. Sistem kaynaklamanın başladığını algıladığında güç kaynağında VRD işlevi
engellenir. Etkin olan veya etkin olmayan VRD işlevi, bir hata oluşması durumunda bu hatayı
belirten simgenin aynısıyla belirtilir. Aşağıdaki tabloyu inceleyin.
Simge
Simge görüntülenmiyor.
VRD durumu
Hata durumu
VRD etkin değil.
Bir hata oluştu, "ARAÇLAR"
bölümündeki "Hata günlüğü"
kısmına bakın.
VRD etkin.
Bir hata oluştu, "ARAÇLAR"
bölümündeki "Hata günlüğü"
kısmına bakın.
VRD etkin.
Hata yok.
VRD etkin değil.
Hata yok.
NOT!
VRD işlevi, uygulandığı güç kaynakları için çalışır.
2.6
Ayarları hakkında genel bilgiler
Ayarın üç ana türü vardır:
•
•
•
Sayısal değerlerin ayarlanması
Verilen alternatiflerle ayarlama
AÇIK/KAPALI (ON/OFF) modu ayarlama
2.6.1
Sayısal değerlerin ayarlanması
Bir sayısal değeri ayarlarken, iki artı/eksi düğmesinden biri belirli bir değeri artırmak veya
azaltmak için kullanılır. Bir takım değerler uzaktan kumanda ünitesinden de değiştirilebilir.
0460 896 601
- 14 -
© ESAB AB 2019
2 GİRİŞ
2.6.2
Verilen alternatiflerle ayarlama
Bazı ayarlar bir listeden alternatif seçilerek yapılır.
Böyle bir liste aşağıdaki gibi görünebilir:
Burada imleç MIG/MAG ile ilgili satıra yerleştirilir. Bu konumda GİRİŞ tuşuna basılarak
MIG/MAG alternatifi seçilir. Bunun yerine başka bir alternatif seçmek istiyorsanız, sol
düğmeyle yukarı veya aşağı doğru atlayarak imleci doğru satıra yerleştirin. Ardından, GİRİŞ
tuşuna basın. Seçim yapmadan çıkmak için ÇIKIŞ tuşuna basın.
2.6.3
AÇIK/KAPALI (ON/OFF) Ayarları
Bazı fonksiyonlar için, AÇIK (ON) ve KAPALI (OFF) değerlerini ayarlamak mümkündür.
MIG/MAG ve MMA kaynak işlemi sırasındaki sinerji fonksiyonu böyle bir fonksiyonun
örneğidir. AÇIK (ON) veya KAPALI (OFF) ayarları yukarıda açıklandığı gibi alternatif bir
listeden seçilebilir.
2.6.4
ÇIKIŞ (QUIT) VE GİRİŞ (ENTER)
Zaman zaman diğer işlevler için kullanılmasına rağmen en sağdaki yazılım tuşu öncelikle
ÇIKIŞ için kullanılır.
•
Bir menü veya listede seçili tercihi uygulamak için ÇIKIŞ tuşuna basın. Değişiklikler
ayarlandığında otomatik olarak kaydedilir.
Bu kılavuzda,
•
tuşuna GİRİŞ adı verilir.
Bir menü veya listede seçili tercihi uygulamak için GİRİŞ tuşuna basın.
0460 896 601
- 15 -
© ESAB AB 2019
3 MENÜLER
3
MENÜLER
Kontrol paneli birçok farklı menü kullanır. Menüler şunlardır: ANA MENÜ, YAPILANDIRMA,
TOOLS, KAYNAK VERİ AYARLARI, ÖLÇÜM, KAYNAK VERİ HAFIZASI ve HIZLI MOD.
Menü yapıları bu kılavuzda farklı bölümlerde gösterilir. Başlatma sırasında, geçerli program
sürümü hakkında bilgi içeren bir başlangıçekranı da kısaca görüntülenir.
Başlangıç ekranı örneği
3.1
Ana menü
Bu ANA MENÜ altından kaynak işlemi, kaynak yöntemi, tel tipi vb. üzerinde değişiklik
yapabilirsiniz.
Bu menüden diğer tüm alt menülere geçebilirsiniz.
MIG/MAG
YÖNTEM
MIG/MAG
METOD
KISA/SPREY
QSET
KAPALI
TEL TİPİ
Fe ER70S
KORUYUCU GAZ
Ar+8%CO2
TEL ÇAPI
1.2 mm
YAPILANDIRMA►
ARAÇLAR►
AYAR
3.1.1
ÖLÇÜM
HAFIZA
HIZLI MOD
Yapılandırma menüsü
Bu YAPILANDIRMAmenüsünde dil, diğer temel ayarlar, ölçü birimi vb. üzerinde değişiklik
yapabilirsiniz.
0460 896 601
- 16 -
© ESAB AB 2019
3 MENÜLER
YAPILANDIRMA
DİL
ENGLISH
KOD KİLİDİ►
UZAKTAN KUMANDALAR►
MIG/MAG VARSAYILANLARI►
MMA VARSAYILANLARI►
HIZLI MOD YAZILIM TUŞLARI►
ÇİFT BAŞLAMA ÜNİTESİ
KAPALI
PANEL UZAKTAN KUMANDA AKTİF
KAPALI
WF GÖZETİM
ACIK
OTOTATİK KAYIT MODU
KAPALI
TETİKLEYİCİ VERİ ANAHTARI►
ÇIKIŞ
Daha fazla bilgi için "YAPILANDIRMA" bölümüne bakın.
3.1.2
Araçlar menüsü
Bu ARAÇLAR menüsünde dosyaları aktarabilir, kalite ve üretim istatistikleri ile hata günlükleri
vb. görebilirsiniz.
ARAÇLAR
HATA GÜNLÜĞÜ►
GÖNDER/AL►
DOSYA YÖNETİCİSİ►
AYAR LİMİTİ DÜZENLEYİCİ►
ÖLÇÜM LİMİTİ DÜZENLEYİCİ►
ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ►
KALİTE FONKSİYONLARI►
KULLANICI TANIMLI SİNERJK VERİ►
TAKVİM►
KULLANICI HESAPLARI►
ÜNİTE BİLGİLERİ►
ÇIKIŞ
Daha fazla bilgi için "ARAÇLAR" bölümüne bakın.
3.1.3
Kaynak veri ayarları menüsü
Önce, AYAR tuşuna basarak KAYNAK VERİ AYARLARI bölümüne gidin. Bu
KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünde, çeşitli kaynak parametrelerini
değiştirebilirsiniz. Menü hangi kaynak işleminin seçildiğine bağlı olarak farklı
görünüşlere sahiptir. Örnek kısa sprey ark ile MIG/MAG kaynağını göstermektedir.
0460 896 601
- 17 -
© ESAB AB 2019
3 MENÜLER
KAYNAK VERİ AYARLARI
GERİLİM
28,2 (+3,5) V
TEL SÜRME HIZ
6,0 M/DK
ENDÜKTANS
80%
SİNERJİK
ACIK
BAŞLANGIÇ VERİLERİ►
BİTİŞ VERİLERİ►
AYAR LİMİTLERİ►
ÖLÇÜM LİMİTLERİ►
PUNTALAMA►
AÇIKLAMAYI DÜZENLE►
KRATER DOLGU
3.1.4
SICAK
BAŞLAMA
4 ZAMANLI
ÇIKIŞ
Ölçüm
Kaynak işlemi devam ederken çeşitli kaynak parametreleri için ölçülen değerleri
görüntülemek üzere ÖLÇÜM tuşuna basın.
Belirli parametrelerin değerini ÖLÇÜM ekranından değiştirebilirsiniz. Bu parametrelerin
hangisi olduğu hangi kaynak işleminin ayarlandığına bağlıdır. Ayarlanabilir parametre
değerleri her zaman # veya * ile işaretlenmiştir.
Ölçülen değerler kaynak tamamlandıktan sonra bile ekranda kalır. Ölçüm değerlerini
kaybetmeden farklı menülere gidebilirsiniz. Kaynak işlemi devam etmediği durumlarda
ayarlanmış değer değiştirilirse, ölçüm değeri karışıklığı önlemek için sıfıra çevrilir.
NOT!
Darbeleme sırasında gerilim değerinin ortalama bir değer veya tepe değeri olarak
görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Bu ayar, MIG/MAG varsayılanları kapsamında
ayarlanabilir; "MIG/MAG varsayılanları" bölümüne bakın.
0460 896 601
- 18 -
© ESAB AB 2019
3 MENÜLER
3.1.5
Kaynak veri hafızası
Bu KAYNAK VERİ HAFIZASI menüsünde, çeşitli kaynak verilerini saklayabilir,
çağırabilir, silebilir ve kopyalayabilirsiniz. Kaynak veri setleri 255 farklı bellek
konumunda, saklanabilir.
KAYNAK VERİ HAFIZASI
1234567SAKLA
12
ÇIKIŞ
Daha fazla bilgi için "BELLEK YÖNETİMİ" bölümüne bakın.
3.1.6
Hızlı mod menüsü
Bu HIZLI MOD menüsünde, yazılım tuşlarını kaynak veri hafızası konumlarıyla
"ilişkilendirebilirsiniz." Bu ayarlarYAPILANDIRMA menüsünden yapılır. Seçilen
bellek konumlarının sayısı sağ üst köşede görüntülenir.
Daha fazla bilgi için "Hızlı mod yazılım tuşları" bölümüne bakın.
0460 896 601
- 19 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
4
MIG/MAG KAYNAĞI
ANA MENÜ » YÖNTEM » MIG/MAG
MIG/MAG kaynağı, koruyucu gaz ile korunan kaynak banyosunda sürekli olarak sağlanan
dolgu telini eritir.
Darbeleme damlacıkların arktan transferini etkilemek için kullanılır, böylece düşük kaynak
verilerinde bile sabit ve damlacıksız kalır
MIG/MAG kaynağında KISA-/SPREYARK ve DARBELEME ile birlikte kullanılabilen tel
çapları için bu kılavuzun sonunda bulunan "KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ" ekine bakın.
MIG/MAG işlemi seçildiğinde sol düğme ile METOD öğesini seçip GİRİŞ tuşuna basarak dört
yöntem arasında seçim yapabilirsiniz. SeçinKISA/SPREY, PULSE veya SUPERPULSE ve
GİRİŞ tuşuna basın.
MIG/MAG
YÖNTEM
MIG/MAG
METOD
KISA/SPREY
QSET
KAPALI
TEL TİPİ
Fe ER70S
KORUYUCU GAZ
CO2
TEL ÇAPI
1.2 mm
YAPILANDIRMA►
MIG/MAG
ARAÇLAR►
MIG/MAG
AYAR
ÖLÇÜM
HAFIZA
HIZLI MOD
MIG/MAG » METOD
KISA/SPREY
PULSE
SUPERPULSE
4.1
Kaynak verileri ayarı menüsündeki ayarlar
4.1.1
Kısa spreyark ile MIG/MAG kaynağı
Aşağıdaki tabloda, MIG/MAG » METOD » KISA/SPREY seçilip AYAR tuşuna basıldığında
ulaşılan ayarlar ve menü yapısı gösterilmektedir.
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Gerilim
8 - 60 V
0,25 V (bir
ondalıkla
görüntülenir)
Tel sürme hızı 1)
0.8 - 30.0 m/min
0.1 m/min
İndüktans
%0 - %100
%1
x
x
Kontrol tipi 9)
1 - 12, 17
1
x
x
0460 896 601
- 20 -
Sinerji
bağımlı
x
Sinerji
ayarlanabil
ir
x
x
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Sinerji
bağımlı
Sinerjik modu 3)
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
Başlangıç verileri » Gaz
ön-akış
0,1 - 25 sn
Başlangıç verileri »
Sürme başlatma
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Sıcak başlatma
KAPALI veya AÇIK
-
x
Sıcak başlatma » Sıcak
başlatma süresi 9)
0,0 - 10,0 sn
0.1 s
x
-
0.1 s
8,0 - 60,0 V
0,25 V (bir
ondalıkla
görüntülenir)
9)
x
Sıcak başlatma » Sıcak
Komple tel besleme 0.1 m/min
başlatma tel sürme hızı 9) aralığı
Sıcak başlatma » gerilim
Sinerji
ayarlanabil
ir
x
x
x
Başlangıç verileri »
Dokunma algılama 5), 10)
10 - 16 A (0 - 16 A)
Sıcak başlatma »
Yumuşak başlatma 10)
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
R parametresini başlat
8 - 60
0,25 (bir
ondalıkla
görüntülenir)
Bitiş verileri » Krater
dolgu
KAPALI veya AÇIK
-
x
Bitiş verileri » Krater
dolgu » Zaman
0 - 10 sn
0.1 s
x
Bitiş verileri » Krater
dolgu » Krater dolgu tel
sürme hızı
Geçerli tel besleme
hızında 1,5 m/dak
0.1 m/min
x
Nihai krater doldurma
voltajı
8 - 24,7 V
Nihai krater doldurma
süresi
0,0−5,0 sn
0.1 s
Bitiş verileri » Büzülme
kesme darbesi 9)
%10 - %120
%1
x
Bitiş verileri » Salma
darbesi 6)
KAPALI (OFF) veya
AÇIK (ON)
Bitiş verileri » Geri yanma 0 - 1 sn
süresi 9)
0,01 sn
x
Bitiş verileri » KISA
DEVRE SONLAN. 7)
KAPALI (OFF),
AÇIK (ON) veya
SİNERJİK
(SYNERGIC)
-
Bitiş verileri » Gaz
son-akış
0,1 - 25 sn
0.1 s
0460 896 601
x
x
x
- 21 -
x
x
x
x
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Ayar sınırları
1 - 50
-
-
-
Ölçüm sınırları
1 - 50
-
-
-
Puntalama » Puntalama
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
0 - 25 sn
x
8)
Puntalama » Puntalama
süresi
Sinerji
bağımlı
0.1 s
Sinerji
ayarlanabil
ir
Açıklamayı düzenle »
Klavye
1)Ayar
aralığı, kullanılan tel besleme ünitesine bağlıdır.
3)Ayar
aralığı, kullanılan tel besleme ünitesine bağlıdır. Teslimattaki sinerjik hat: sert tel
(Fe ER70S), koruyucu gaz CO2, 1,2 mm'lik tel ile birlikte.
5)0-16
A, 5000 serisi güç kaynakları için uygundur.
6)Ayar
aralığı, kullanılan tel besleme ünitesine bağlıdır. Yapılandırma menüsü MIG/MAG
varsayılanlarında ayarlanır.
7)SCT,
AÇIK (ON) olarak yapılandırıldığında Geriyanma süresi ayarı -0,05 sn. olarak yapılır.
SCT, KAPALI (OFF) olarak yapılandırıldığında kayıtlı Geriyanma süresi değeri kullanılır.
SCT, SİNERJİK (SYNERGIC) olarak yapılandırıldığında SCT değeri [AÇIK (ON) veya
KAPALI (OFF)] sinerjik hattan alınır.
8)Tabanca
9)Ayara
tetikleme modu 4 zamanlıysa puntalamayı (AÇIK [ON]) seçmek mümkün değildir.
bağlı olarak görünür.
10)Bağlanan
4.1.2
cihaza bağlı olarak görünür.
Darbeli MIG/MAG kaynağı
Aşağıdaki tabloda, MIG/MAG » METOD » PULSE seçilip AYAR tuşuna basıldığında ulaşılan
ayarlar ve menü yapısı gösterilmektedir.
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Gerilim
10 - 50 V
0,25 V (bir
ondalıkla
görüntülenir)
Tel sürme hızı 1)
0.8 - 30.0 m/min
0.1 m/min
Pulse akım 2), 9)
100 - 650 A
1A
x
Darbe süresi 9)
1.7 - 25.5 ms
0.1 ms
x
Darbe frekansı 9)
16 - 312 Hz
2 Hz
x
Arkaplan akımı 9)
4 - 300 A
1A
x
Eğim 9)
1-9
1
x
Sinerjik modu 3)
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
-
Dahili sabitler » Ka
%0 - %100
%1
x
Dahili sabitler » Ki
%0 - %100
%1
x
0460 896 601
- 22 -
Sinerji
bağımlı
x
Sinerji
ayarlanabil
ir
x
x
x
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Başlangıç verileri » Gaz
ön-akış
0,1 - 25 sn
0.1 s
Başlangıç verileri »
Sürme başlatma
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Başlangıç verileri »
Yumuşak başlatma
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Başlangıç verileri » S
parametresini başlat
8 - 60
0,25 (bir
ondalıkla
görüntülenir)
Sinerji
bağımlı
Sinerji
ayarlanabil
ir
x
x
Başlangıç verileri » Sıcak KAPALI veya AÇIK
başlatma
-
x
Başlangıç verileri » Sıcak 0,0 - 10,0 sn
başlatma » Sıcak
başlatma süresi
0.1 s
x
Başlangıç verileri » Sıcak Komple tel besleme 0.1 m/min
başlatma » Sıcak
aralığı
başlatma tel sürme hızı
Başlangıç verileri » Sıcak 8,0 - 50,0 V
başlatma » Gerilim
x
0,25 V (bir
ondalıkla
görüntülenir)
x
1A
x
Sıcak başlatma arka plan 4 - 300 A
akımı
1A
x
Sıcak başlatma darbe
frekansı
16 - 312 Hz
2 Hz
x
R parametresini başlat
8,0 - 50,0
0,25 (bir
ondalıkla
görüntülenir)
x
Bitiş verileri » Krater
dolgu
KAPALI veya
PULSE KAPALI
veya PULSE
-
x
Bitiş verileri » Krater
dolgu » Zaman
0 - 10 sn
0.1 s
x
0.1 m/min
x
Başlangıç verileri »
Dokunma algılama 5)
10 - 16 A (0 - 16 A)
Sıcak başlatma pulse
akım 2)
100 - 650 A
Bitiş verileri » Krater
Geçerli tel besleme
dolgu » Nihai krater dolgu hızında 1,5 m/dak
tel sürme hızı
Son krater dolgu gerilimi
8 - 33,2 V
x
Nihai darbe akımı
100 - maks A
x
Nihai arkaplan akımı
12 - 50 A
x
Nihai frekans
20 - 270 Hz
x
0460 896 601
- 23 -
x
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Nihai krater doldurma
süresi
0,0−5,0 sn
0.1 s
Bitiş verileri » Büzülme
kesme darbesi
%20 - %200
%1
x
Salma darbesi 6)
KAPALI (OFF) veya
AÇIK (ON)
0,01 sn
x
Bitiş verileri » Geri yanma 0 - 1 sn
süresi
Sinerji
bağımlı
Sinerji
ayarlanabil
ir
x
SCT 7)
KAPALI (OFF),
AÇIK (ON) veya
SİNERJİK
(SYNERGIC)
-
Bitiş verileri » Gaz
son-akış
0,1 - 25 sn
0.1 s
Ayar sınırları
1 - 50
-
-
-
Ölçüm sınırları
1 - 50
-
-
-
Puntalama » Puntalama
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
0 - 25 sn
x
8)
Puntalama » Puntalama
süresi
x
0.1 s
x
x
Açıklamayı düzenle »
Klavye
1)Ayar
2)En
aralığı, kullanılan tel besleme ünitesine bağlıdır.
düşük arka plan akımı ve darbe akımı, kullanılan ürün tipine bağlıdır.
3)Teslimattaki
5)0
sinerjik hat: sert tel (Fe ER70S), koruyucu gaz CO2, 1,2 mm'lik tel ile birlikte.
- 16 A, 5000 serisi güç kaynakları için uygundur.
6)Yapılandırma
menüsü MIG/MAG varsayılanlarında ayarlanır.
7)SCT,
AÇIK (ON) olarak yapılandırıldığında Geriyanma süresi ayarı -0,05 sn. olarak yapılır.
SCT, KAPALI (OFF) olarak yapılandırıldığında kayıtlı Geriyanma süresi değeri kullanılır.
SCT, SİNERJİK (SYNERGIC) olarak yapılandırıldığında SCT değeri [AÇIK (ON) veya
KAPALI (OFF)] sinerjik hattan alınır.
8)Tabanca
9)Ayara
tetikleme modu 4 zamanlıysa puntalamayı (AÇIK [ON]) seçmek mümkün değildir.
bağlı olarak görünür.
10)Bağlanan
4.1.3
cihaza bağlı olarak görünür.
SüperDarbeli, birincil/ikincil, darbeli kısa sprey ark ile MIG/MAG kaynağı
Aşağıdaki tabloda, MIG/MAG » METOD » SUPERPULSE seçilip AYAR tuşuna basıldığında
ulaşılan ayarlar ve menü yapısı gösterilmektedir.
0460 896 601
- 24 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Gerilim
8 - 60 V
0,25 V (bir
ondalıkla
görüntülenir)
Tel sürme hızı 1)
0.8 - 30.0 m/min
0.1 m/min
x
Faz
Birincil veya İkincil
-
x
Yöntem
Kısa-/sprey ark veya darbeli
x
Gerilim
10 - 50 V
0,25 V(1 ondalık
ile görüntülenir)
Tel besleme hızı 1)
0.8 - 30.0 m/min
0.1 m/min
İndüktans
%0 - %100
%1
x
Pulse akım 2)
100 - 650 A
1A
x
Darbe süresi
1.7 - 25.5 ms
0.1 ms
x
Darbe frekansı
16 - 312 Hz
2 Hz
x
Arkaplan akımı
4 - 300 A
1A
x
Eğim
1-9
1
x
Ka
%0 - %100
%1
x
Ki
%0 - %100
%1
x
Regülatör tipi
Sinerji
bağımlı
x
x
Sinerji
ayarlanabil
ir
x
x
x
x
1
Sinerji 3)
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
-
Faz kaynak süresi
0,10 - 2,50 sn
0,01 sn
x
Gaz ön-akış
0,1 - 25 sn
0.1 s
x
Sürme başlatma
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Yumuşak başlatma
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
S parametresini başlat
8,0 - 60,0
0,25 (bir
ondalıkla
görüntülenir)
Sıcak başlatma
KAPALI veya AÇIK
-
x
Sıcak başlatma süresi
0,0 - 10,0 sn
0.1 s
x
Sıcak başlatma tel
beslemesi
Komple tel besleme 0.1 m/min
aralığı
x
Sıcak başlatma gerilimi
-14 ile +27 V arası
-
Sıcak başlatma pulse
akım 2)
100 - 650 A
x
1A
x
Sıcak başlatma arka plan 4 - 300 A
akımı
1A
x
Sıcak başlatma darbe
frekansı
2 Hz
x
0460 896 601
16 - 312 Hz
- 25 -
-
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
R parametresini başlat
8,0 - 50,0
0,25 (bir
ondalıkla
görüntülenir)
Dokunma algılama 5)
10 - 16 A (0 - 16 A)
Krater dolgu
KAPALI veya
PULSE KAPALI
veya PULSE
-
x
Krater doldurma süresi
0 - 10 sn
0.1 s
x
Nihai krater doldurma tel
beslemesi
Geçerli tel besleme
hızında 1,5 m/dak
0.1 m/min
x
Nihai krater doldurma
voltajı
8 - 33,2 V
x
Nihai darbe akımı
100 - maks A
x
Nihai arkaplan akımı
12 - 50 A
x
Nihai frekans
20 - 270 Hz
x
Nihai krater doldurma
süresi
0,0−5,0 sn
Kesme darbesi
%
Geriyanma süresi
0 - 1 sn
0,01 sn
SCT 7)
KAPALI (OFF),
AÇIK (ON) veya
SİNERJİK
(SYNERGIC)
-
Gaz son-akış
0,1 - 25 sn
0.1 s
Ayar sınırları
1 - 50
-
-
-
Ölçüm sınırları
1 - 50
-
-
-
Puntalama
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Puntalama süresi
0 - 25 sn
x
Salma darbesi 6)
KAPALI (OFF) veya
AÇIK (ON)
1)Ayar
2)En
Sinerji
ayarlanabil
ir
x
x
0.1 s
x
x
x
x
x
0.1 s
x
aralığı, kullanılan tel besleme ünitesine bağlıdır.
düşük arka plan akımı ve darbe akımı, kullanılan ürün tipine bağlıdır.
3)Teslimattaki
5)0
Sinerji
bağımlı
sinerjik hat: sert tel (Fe ER70S), koruyucu gaz CO2, 1,2 mm'lik tel ile birlikte.
- 16 A, 5000 serisi güç kaynakları için uygundur.
6)Ayar,
YAPILANDIRMA » MIG/MAG VARSAYILANLARI bölümünden yapılır.
7)SCT,
AÇIK (ON) olarak yapılandırıldığında Geriyanma süresi ayarı -0,05 sn. olarak yapılır.
SCT, KAPALI (OFF) olarak yapılandırıldığında kayıtlı Geriyanma süresi değeri kullanılır.
SCT, SİNERJİK (SYNERGIC) olarak yapılandırıldığında SCT değeri [AÇIK (ON) veya
KAPALI (OFF)] sinerjik hattan alınır.
9)Ayara
bağlı olarak görünür.
0460 896 601
- 26 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
10)Bağlanan
4.2
cihaza bağlı olarak görünür.
Ayarlar için fonksiyon açıklamaları
Voltaj
Yüksek voltaj ark uzunluğunu artırır ve daha sıcak, daha geniş kaynak banyosu oluşturur.
Voltaj ayarı sinerji ve sinerji olmayan modlar arasında değişir. Sinerji modunda, voltaj, voltajın
sinerjik hattından pozitif veya negatif sapma olarak ayarlanır. Sinerji olmayan modda, voltaj
değeri mutlak değer olarak ayarlanır.
Gerilim ölçümü, KAYNAK VERİ AYARLARI veya HIZLI MOD menüsünden ayarlanır. Uzaktan
kumanda ünitesi kullanıldığı zaman, ayar buradan ayarlanabilir.
Tel besleme hızı
Bu gerekli dolgu teli besleme hızını m/dak olarak ayarlar.
Tel besleme hızı ÖLÇÜM, KAYNAK VERİ AYARLARI veya HIZLI MOD menüsünden
ayarlanır. Uzaktan kumanda ünitesi kullanıldığı zaman, ayar buradan ayarlanabilir.
İndüktans
Daha yüksek indüktans daha geniş bir kaynak banyosu ve daha az damlacık ile
sonuçlanır. Daha düşük indüktans daha sert bir ses ancak sabit, yoğun bir ark
oluşturur.
İndüktans KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden etkinleştirilir.
Sadece kısa sprey ark ile MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Kontrol tipi
Kaynaktaki ısıyı ve kısa devre prosesini etkiler.
Ayar değiştirilmemelidir.
Pulse akım
Darbeli akım durumunda iki akım değerinden daha yüksek olanıdır.
Pulse akım, sinerji fonksiyonu kapalıyken KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden ayarlanır.
Sadece darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Darbe süresi
Darbe periyodu boyunca darbe akımının açık olduğu süredir.
Pulse akım, sinerji fonksiyonu kapalıyken KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden ayarlanır.
Sadece darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Darbe frekansı
Arkaplan akım süresi, darbe akımı için geçen zamanla birlikte, darbe periyodu vermektedir
Darbe frekansı, sinerji fonksiyonu kapalıyken KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden
ayarlanır.
Sadece darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Arkaplan akımı
Darbeli akım durumunda iki akım değerinden daha düşük olanıdır.
Arka plan akımı KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden ayarlanır.
0460 896 601
- 27 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Sadece darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Akım
Süre
Darbeli MIG/MAG kaynağı
A = Arkaplan akımı
B = Pulse süresi
C = Pulse periyodu süresi
D = Pulse akım
Eğim
Eğim, pulse akımın ayarlanan değere göre yavaşça arttığı/azaldığı anlamına gelir. Eğim
parametresi her biri 100 µs'ye karşılık gelen dokuz aşamada ayarlanabilir.
Ses ile ilgili olarak eğim önemlidir. Dik bir eğim daha yüksek ve daha keskin ses üretir. Çok
hafif bir eğim, en kötü durum senaryosunda, darbenin damlacık kesme yeteneğini bozabilir.
Eğim, sinerji fonksiyonu kapalıyken KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden ayarlanır.
Sadece darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Ka
Ka, ark uzunluğu regülatörünün oransal kazanımıdır. Yüksek bir değer, regülatörün ark
uzunluğu değişimlerine daha hızlı yanıt vereceği anlamına gelir.
Ka, sinerji fonksiyonu kapalıyken KAYNAK VERİ AYARLARI » Dahili sabitler menüsünden
ayarlanır.
Sadece darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Ki
Ki, ark uzunluğu regülatörünün integral kazanımıdır. Dengeli bir düzenleme için bu değeri
düşük tutun.
Ki, sinerji fonksiyonu kapalıyken KAYNAK VERİ AYARLARI » Dahili sabitler menüsünden
ayarlanır.
Sadece darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Sinerjik modu
Tel tipi, tel çapı ve gaz karışımının her kombinasyonu, tel besleme hızı ve voltaj (ark
uzunluğu) arasında sabit, işleyen ark elde etmek için özel bir ilişki gerektirir. Gerilim (ark
uzunluğu), doğru kaynak parametrelerini hızlı bir şekilde bulmanızı kolaylaştırmak üzere
seçilen önceden programlanmış sinerjik hattı otomatik olarak "uygular". Tel besleme hızı ve
diğer parametreler arasındaki bağlantı sinerjik hat olarak bilinir.
0460 896 601
- 28 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Tel ve gaz kombinasyonları için bu kılavuzun sonunda yer alan ekteki "KABLO VE GAZ
ÖLÇÜLERİ" bölümüne bakın.
Yetkili ESAB servis mühendisi tarafından monte edilmesi gerekmesine rağmen, farklı sinerjik
hat paketleri sipariş etmek mümkündür.
Kendi sinerjik hatlarınızı oluşturmak için "Kullanıcı tanımlı sinerjik veri" bölümüne bakın.
Sinerjinin etkinleştirilmesi KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden etkinleştirilir.
Faz
Bu fonksiyonda, seçim birincil ve ikincil arasında yapılır.
Yüksek veri birincil ve düşük veri ikincil'de ayarlanır.
Ayarlar birincil veya ikincil verilerin düzenlenme için kullanılabilir olması gerektiğini belirlemek
için kullanılır. Ayrıca ölçüm ve uzaktan kumanda modlarında hangi verilerin etkilendiğini
belirler. Ölçüm ekranında gösterilen tel besleme hızı seçilen faz için geçerli hızı gösterir.
Ancak, voltaj, akım ve kaynak çıkışı her faz altındaki ölçümlere dayanmaktadır.
Birincil ve ikincil fazlarda farklı sinerji seçebilirsiniz.
Birincil veya ikincil faz, Süperdarbe seçili ve sinerji kapalıyken MIG/MAG AYARI altından
ayarlanır.
Gaz ön-akış
Bu ark vurmadan önce koruyucu gazın akacağı süreyi kontrol eder.
Gaz ön akışı, KAYNAK VERİ AYARLARI » BAŞLANGIÇ VERİLERİ menüsünden
etkinleştirilir.
Sürme başlatma
Sürme başlatma, tel iş parçası ile elektriksel temas kurana kadar teli 1,5
metre/dakika hızla besler.
Sürme başlatma, KAYNAK VERİ AYARLARI » BAŞLANGIÇ VERİLERİ menüsünden
etkinleştirilir.
Yumuşak başlatma
Yumuşak başlatma, kaynak teli iş malzemesine karşı kısa devreye girdiğinde tel
beslemesinin duracağı anlamına gelir. Besleme ünitesi kaynak telinin iş parçasıyla devresi
kesilene ve ark çıkana kadar geri sarmaya başlar. Besleme ünitesi daha sonra kaynak telini
doğru yönde beslemeye başlar ve kaynak başlatma gerçekleştirilir.
Yumuşak başlatma, KAYNAK VERİ AYARLARI » BAŞLANGIÇ VERİLERİ menüsünden
etkinleştirilir.
Geri tel beslemesini destekleyen besleme üniteleri ile kaynak yaparken geçerlidir.
R parametresini başlat
R parametresini başlatmak, kaynak yaparken başlatma sırasında elektrik arkına ince ayar
yapılmasını sağlar. Parametre 0,25 saniyelik adımlar ile 8,0 ile 60,0 saniye arasında
ayarlanabilir. Bu işlev yalnızca sinerji etkin olmadığında (yani seçili yöntem Kısa Ark
olduğunda) görülebilir ve ayarlanabilir.
0460 896 601
- 29 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Sıcak başlatma
Sıcak başlatma, tel sürme hızını ve gerilimi kaynak işleminin başlangıcında ayarlanabilir bir
süre için artırır. Bunun temel amacı, birleştirmenin başlangıcında zayıf erime riskini azaltmak
için kaynağa başlarken daha fazla enerji sağlamaktır.
Sinerji - sıcak başlama
Kaynak başlatma sırasında daha fazla enerji sağlamak ve nüfuz etmesini sağlamak için,
belirli bir süre boyunca tel besleme hızını mevcut tel besleme hızına göre arttırmak
mümkündür. Hız olağan tel besleme hızına göre ayarlanır. Ark yandığı zaman süre başlar ve
sürenin uzunluğu ayarlanan sıcak başlatma zamanıdır. Sinerji tel hızında 2 m/dak bir artış
sağlar.
Sinerji olmayan - sıcak başlama
Sinerji olmayan seçilirse, voltaj ayarlanabilir.
Sinerji olmayan ve darbeli sırasında, voltaj, darbe akımı, arka plan akımı ve frekans
ayarlanabilir.
NOT!
Sıcak başlatma tel beslemesi ve sıcak başlatma voltajı için negatif değerler
ayarlamak mümkündür. Bu seçenek, başlangıçta kaynak verileri "hızlandırılması" ile
pürüzsüz bir kaynak başlatma için yüksek kaynak verileriyle kullanılabilir.
Sıcak başlatma, ölçüm ekranından veya KAYNAK VERİ AYARLARI » BAŞLANGIÇ
VERİLERİ menüsünden etkinleştirilir.
Dokunma algılama
Sistem telin iş malzemesi ile temas ettiğini tespit eder.
Dokunma algılama, KAYNAK VERİ AYARLARI » BAŞLANGIÇ VERİLERİ menüsünden
etkinleştirilir.
Sadece robot kaynak için geçerlidir.
Krater doldurma
Krater doldurma kaynağı tamamlarken kaynak havuzunun ısı ve boyutunda kontrollü bir
azalmayı mümkün kılar. Bu kaynak birleşim yerinde gözenek, termal çatlama ve krater
oluşumunu önlemeyi daha kolaylaştırır.
Darbeli kaynak modunda, darbeli ve darbesiz krater doldurma arasında seçim yapmak
mümkündür. Darbesiz krater doldurma daha hızlı bir süreçtir. Darbeli krater doldurma biraz
daha uzun sürer, ama uygun değerler kullanıldığında damlacıksız krater doldurma sağlar.
Sinerji - krater doldurma
Sinerji modunda, krater doldurma süresi ve nihai tel besleme hızı hem darbeli hem darbesiz
krater doldurma için ayarlanır. Voltaj ve darbe parametreleri sinerji yardımıyla nihai değerlere
düşer.
Sinerji olmayan - krater doldurma
Sinerji olmayan modda, ayarlar krater doldurma sonunda başka bir ark uzunluğu vermek için
değiştirilebilir. Krater doldurmanın nihai değeri için nihai bir süre de ayarlanabilir.
Nihai voltaj darbesiz krater doldurma için ayarlanabilir. Nihai voltaj, nihai darbe akımı, nihai
arka plan akımı ve nihai frekans darbeli krater doldurma için ayarlanabilir.
Nihai parametre değerleri her zaman sürekli kaynak için ayarlı değerlere eşit veya daha
düşük olmalıdır. Sürekli kaynak ayarları ayarlanan nihai değerlerin altına düşürülürse, bu
aynı zamanda nihai değerleri de düşürecektir. Sürekli kaynak ayarının arttırılması durumunda
nihai parametre değerleri tekrar artmaz.
0460 896 601
- 30 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Örnek: Nihai tel sürme hızı olarak 4 m/dk. değerine sahipsiniz ve tel sürme hızını 3,5 m/dk.
değerine düşürüyorsunuz. Nihai tel sürme hızı da 3,5 m/dk. değerine düşürülecektir. Tel
sürme hızı tekrar artırılsa bile nihai tel hızı 3,5 m/dk. değerinde kalır.
Krater dolgu, ölçüm ekranından veya KAYNAK VERİ AYARLARI » BİTİŞ VERİLERİ
menüsünden etkinleştirilir.
Büzülme kesme darbesi
Büzülme kesme darbesi kaynak durduğunda tel üzerinde bir top oluşmamasını sağlamak için
uygulanan bir darbedir.
Kısa/sprey ark ve kısa darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir. Darbeleme işlemi sırasında,
tamamlama bir bitirme darbesiyle senkronize edilir.
Büzülme kesme darbesi KAYNAK VERİ AYARLARI » BİTİŞ VERİLERİ menüsünden
etkinleştirilir.
Geri yanma süresi
Geri yanma süresi telin kırılmaya başladığı zaman ile güç kaynağının kaynak
voltajını kapattığı zaman arasındaki gecikmedir. Çok kısa geri yanma süresi,
telin sertleştirme kaynak banyosunda yakalanmış olması riski olan kaynak
tamamlandıktan sonra uzun bir tel uzaması ile sonuçlanır. Çok uzun geri yanma
süresi arkın kontak ucuna geri çarpma riski ile, daha kısa bir uzama sonucunu
verir.
Geri yanma süresi, KAYNAK VERİ AYARLARI » BİTİŞ VERİLERİ menüsünden etkinleştirilir.
Kısa Devre Sonlandırma (SCT)
SCT, kaynak sonunda, tel besleme tamamen durana ve iş malzemesi ile temas kesilene
kadar küçük tekrarlı kısa devreler veren bir fonksiyondur.
SCT, çekirdekli tel ile kullanılmaz.
Sonlandırma
Burada Bitimer akımı veya SCT'yi (Kısa Devre Sonlandırma) seçin.
Sonlandırma, KAYNAK VERİ AYARLARI » BİTİŞ VERİLERİ menüsünden etkinleştirilir.
Geri tel beslemesini destekleyen besleme üniteleri ile kaynak yaparken geçerlidir.
Salma darbesi
Sistem, kablo iş malzemesinde takılırsa bu durumu algılar. Yüzeyden teli serbest bırakan bir
akım darbesi gönderilir.
Kısa/sprey ark ve kısa darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir. Darbelerken, tamamlama bir
pulse ile senkronize edilir, bitirme pulsı, %20 ve %200 arasında ayarlanabilir.
Ayar, YAPILANDIRMA » MIG/MAG VARSAYILANLARI menüsünden yapılır.
Gaz son-akış
Bu ark söndükten sonra koruyucu gazın akacağı süreyi kontrol eder.
Gaz son akışı, KAYNAK VERİ AYARLARI » BİTİŞ VERİLERİ menüsünden etkinleştirilir.
Ayar sınırları ve ölçüm sınırları
Sınırlarda, bir sınır numarası seçilir. Ayarlar için “Ayar limiti düzenleyici” ve “Ölçüm limiti
düzenleyici” bölümlerine bakın.
Limitler, KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden etkinleştirilir.
0460 896 601
- 31 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Puntalama
Puntalama, önceden belirlenen bir sürede kısa tekrarlanan durumlarda yapılan
kaynak işlemidir.
Puntalama ince levhaları puntalamak istediğinizde kullanılır.
Puntalamanın etkinleştirilmesi ve puntalama süresi KAYNAK VERİ AYARLARI »
PUNTALAMA menüsüne geri dönün.
Tel santimleme
Tel santimleme, kaynak gerilimi uygulamadan teli beslemek için kullanılır. Tel,
düğmeye basıldığı sürece beslenir.
Gaz temizleme
Gaz temizleme, gaz akışı ölçülürken veya kaynak başlamadan önce gaz
hortumlarından herhangi bir hava veya nemi temizlemek için kullanılır. Gaz
temizleme düğme basılı tutulduğu sürece ve voltaj veya tel besleme
başlatılmadan oluşur.
4.2.1
QSet
QSet, kaynak parametrelerinin ayarını kolaylaştırmak için kullanılır. Artı/eksi düğmelerini
kullanarak, ark uzunluğu -18 ila + 18 adım artırılabilir veya azaltılabilir.
KISA ARK
Yeni bir tel tipi/gaz tipi ile ilk defa kaynağa başlarken, QSet otomatik olarak tüm gerekli
kaynak parametrelerini ayarlar. Bundan sonra QSet iyi bir kaynak oluşturmak için gerekli tüm
verileri depolar. Voltaj otomatik olarak tel besleme hızı değişikliklerine uyar.
SPREY
Sprey ark alanına yaklaşırken, QSet değerinin arttırılması gerekir. Saf sprey ark ile kaynak
yaparken QSet işlevini devreden çıkarın. Ayarlanması gereken voltaj dışındaki tüm ayarlar
QSet'den devralınmıştır.
Öneri: İlk kaynağı (6 saniye) QSet ile tüm doğru verileri elde etmek için bir test parçası
üzerinde yapın.
QSet değeri, MIG/MAG yöntemi ve KISA/SPREY metodu için kaynak verileri ayarı
menüsünde ayarlanır.
4.2.2
Sinerji grubu
Mekanize kaynak için üç sinerji grubu arasından seçim yapmak mümkündür:
•
•
•
STANDARD
ROBOT
CMT
0460 896 601
- 32 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Çeşitli sinerji grupları için kaynak hızı ve plaka kalınlığı arasındaki ilişki:
Levha kalınlığı
Kaynak hızı
A = STANDART çizgi
B = ROBOT çizgisi
C = SAT çizgisi
ROBOT sinerji grubu robotik kaynak veya diğer mekanize kaynaklar için kullanılır. Standart
hatlarda kaynak yapmaktan daha yüksek aktarım hızları için uygundur.
SAT Seri Ark Transferi anlamına gelir. Bu sinerji grubu yüksek aktarım hızları, büyük açılar
ve 2 - 3 mm levha kalınlıkları için uygundur.
SAT tel ve gaz kombinasyonları için bu kılavuzun sonunda yer alan ekteki "KABLO VE GAZ
ÖLÇÜLERİ" bölümüne bakın.
Sinerji grubu MIG/MAG prosesi için kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
4.3
SüperDarbe
ANA MENÜ » YÖNTEM » METOD
NOT!
SüperDarbe yöntemi, bu yöntemde eklenen gerilimle başa çıkabilen seçili tel
besleyiciler için kullanılır ve görüntülenir.
SüperDarbe yöntemi kaynak banyosu ve katılaşma sürecinin daha iyi kontrolü için kullanılır.
Kaynak banyosunun her darbe arasında kısmen katılaşmaya zaman vardır.
SüperDarbe kullanmanın faydaları:
•
•
•
•
Kök açıklığı değişimlerine daha az hassasiyet
Pozisyon kaynağı sırasında kaynak banyosunun daha iyi kontrolü
Nüfuz ve nüfuz profilinin daha iyi kontrolü
Düzensiz ısı iletimi için azaltılmış duyarlılık
SüperDarbe iki MIG/MAG ayarı arasında programlanmış bir değiştirme olarak görülebilir.
Zaman aralıkları birincil ve ikincil faz süresi ayarları tarafından belirlenir.
Kaynak her zaman birincil fazda başlar. Sıcak başlama seçildiğinde birincil verilerin faz
süresine ek olarak sıcak başlama süresi sırasında da birincil veriler kullanılır. Krater
doldurma her zaman ikincil verilere dayanmaktadır. Bir durdurma komutu birincil faz
0460 896 601
- 33 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
sırasında etkinleştirilirse, işlem hemen ikincil veriye geçer. Kaynak tamamlama ikincil veriye
dayanmaktadır.
4.3.1
Kablo ve gaz kombinasyonları
Tel ve gaz kombinasyonları için bu kılavuzun sonunda yer alan ekteki "KABLO VE GAZ
ÖLÇÜLERİ" bölümüne bakın.
4.3.2
Farklı darbeleme yöntemleri
Aşağıda, kaynak yapılacak olan levha kalınlığına bağlı olarak, hangi darbeleme yönteminin
kullanılabileceğini görebilirsiniz.
Isı
Levha boyutu
A = Darbeleme birincil fazda ve kısa ark ikincil fazda
B = Darbeleme birincil fazda ve darbeleme ikincil fazda
C = Sprey birincil fazda ve darbeleme ikincil fazda
4.3.3
Tel besleme ünitesi
İhtiyati tedbirler!
SüperDarbe kullanırken, tel besleme ünitesine üzerinde kayda değer bir yük vardır. Tel
besleme ünitesinin fonksiyonel emniyetinin tehlike altında olmaması amacıyla, aşağıdaki
şemadaki sınır değerleri uygulayın.
0460 896 601
- 34 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Tel besleme hızındaki fark
Grafik 15 m/dak ve 20 m/dak için birincil tel besleme hızı ile ilgilidir. Döngü süresi birincil ve
ikincil faz süreleri toplamıdır.
Birincil ve ikincil tel besleme hızları arasındaki fark birincil tel hızı için grafik tarafından
belirtilen hızı geçemez.
Örnek: Çevrim süresi 0,25 sn. ve birincil tel sürme hızı 15 m/dk. iken, birincil ve ikincil tel
sürme hızları arasındaki fark 6 m/dk. değerinden fazla olamaz.
Kaynak örneği A
Bu örnekte 10 mm levhayı1,2 mm alüminyum tel ve argon koruyucu gaz ile
kaynaklayacağız.
Kontrol panelini kullanarak aşağıdaki ayarları yapın:
Proses
Süperdarbe
Süperdarbe
Faz
Birincil
İkincil
Yöntem
Kısa-/Sprey ark
Darbeleme
Tel
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Koruyucu gaz
Ar
Ar
Tel çapı
1.2 mm
1.2 mm
Gerilim
(+1,0 V)
(+3,0 V)
Tel besleme hızı
15.0 m/min
11.0 m/min
Faz süresi
0.1 s
0.1 s
Birincil ve ikincil faz süresi 0,1 sn. + 0,1 sn. =0,2 sn.'dir.
Tel sürme hızındaki fark15,0 m/dk. - 11,0 m/dk. = 4 m/dk.'dir.
0460 896 601
- 35 -
© ESAB AB 2019
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Kaynak örneği B
Bu örnekte 6 mm levhayı1,2 mm alüminyum tel ve argon koruyucu gaz ile
kaynaklayacağız.
Kontrol panelini kullanarak aşağıdaki ayarları yapın:
Proses
Süperdarbe
Süperdarbe
Faz
Birincil
İkincil
Yöntem
Darbeleme
Darbeleme
Tel
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Koruyucu gaz
Ar
Ar
Tel çapı
1.2 mm
1.2 mm
Gerilim
(+1,0 V)
(+2,0 V)
Tel besleme hızı
12.5 m/min
9.0 m/min
Faz süresi
0.15 s
0.15 s
Birincil ve ikincil faz süresi 0,15 sn. + 0,15 sn. =0,3 sn.'dir.
Tel sürme hızındaki fark 12,5 m/dk. - 9,0 m/dk. = 3,5 m/dk.'dir.
0460 896 601
- 36 -
© ESAB AB 2019
5 MMA KAYNAĞI
5
MMA KAYNAĞI
ANA MENÜ » YÖNTEM » ELEKTROT
MMA kaynağı kaplanmış elektrotlar ile kaynak olarak da ifade edilebilir. Ark çarpması
elektrodu eritir ve kaplaması koruyucu cüruf oluşturur.
MMA kaynağı için kullanılabilecek elektrot çapları için bu kılavuzun sonunda yer alan ekteki
"KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ" bölümüne bakın.
ELEKTROT
YÖNTEM
ELEKTROT
METOD
DC
ELEKTROT TİPİ
BAZİK
ELEKTROT ÇAPI
3.2 mm
YAPILANDIRMA►
ARAÇLAR►
AYAR
5.1
ÖLÇÜM
HAFIZA
HIZLI MOD
ELEKTROT
Aşağıdaki tabloda, ELEKTROT seçilip AYAR tuşuna basıldığında ulaşılan ayarlar ve menü
yapısı gösterilmektedir.
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Sinerji
bağımlı
Sinerji
ayarlanabil
ir
Akım 1)
16 - 650 A
1A
Ark kuvveti
%0 - %100
%1
x
Min. akım faktörü
%0 - %100
%1
x
Kontrol tipi
0-1
Sinerjik modu
KAPALI veya AÇIK
-
-
Sıcak başlatma
KAPALI veya AÇIK
-
x
Sıcak başlatma süresi
1 - 30
1
x
Sıcak başlatma amplitüdü %0 - %100
1
x
Ayar sınırları
0 - 50
1
-
-
Ölçüm sınırları
0 - 50
1
-
-
x
x
-
Açıklamayı düzenle »
Klavye
1)Maksimum
5.2
akım, kullanılan ürün tipine bağlıdır.
Ayarlar için fonksiyon açıklamaları
DC, Doğru akım
Daha yüksek akım, parçanın içine daha iyi nüfuz ile birlikte, daha geniş bir
kaynak banyosu oluşturur.
Akım; ölçüm ekranı, kaynak verileri ayarlama veya hızlı mod menülerinde ayarlanır.
0460 896 601
- 37 -
© ESAB AB 2019
5 MMA KAYNAĞI
Ark kuvveti
Ark kuvveti, akımın, ark uzunluğundaki bir değişikliğe yanıt olarak ne kadar
değiştiğini belirlemek açısından önemlidir. Düşük bir değer daha az sıçratma ve
daha yumuşak bir ark oluşturur.
Ark kuvveti, sinerji fonksiyonu devre dışı iken kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Min. akım faktörü
Min. akım faktörü ayarı belli özel elektrotlar kullanılırken kullanılmaktadır.
Ayar değiştirilmemelidir.
Kontrol tipi
Kaynaktaki ısıyı ve kısa devre prosesini etkiler.
Ayar değiştirilmemelidir.
Sinerji
MMA kaynağı için sinerji güç kaynağı otomatik olarak seçilen elektrot tipi ve boyutu için
özelliklerini optimize edeceği anlamına gelir.
MMA kaynağı için sinerji kaynak verileri ayar menüsünde etkinleştirilir.
Sıcak başlatma
Sıcak başlatma, kaynak başlangıcında ayarlanabilir bir süre için kaynak akımını
artırır, böylece birleştirmenin başlangıcında zayıf erime riskini azaltır.
MMA için sıcak başlatma kaynak verileri ayar menüsünde etkinleştirilir.
Ayar sınırları ve ölçüm sınırları
Sınırlarda, bir sınır numarası seçilir. Ayarlar için "ARAÇLAR" bölümünde “Ayar limiti
düzenleyici” ve “Ölçüm limiti düzenleyici” kısımlarına bakın.
Sınırlar kaynak verileri ayarı menüsünde etkinleştirilir.
0460 896 601
- 38 -
© ESAB AB 2019
6 TIG KAYNAĞI
6
TIG KAYNAĞI
ANA MENÜ » YÖNTEM » TIG
TIG kaynağı
TIG kaynağı bir tungsten elektrottan bir ark çarpması kullanarak, iş parçasının
metalini eritir, ancak kendisi erimez. Kaynak banyosu ve elektrot koruyucu gaz
tarafından korunur.
Darbeli akım
Darbeleme, kaynak banyosu ve katılaşma sürecinin daha iyi kontrolü için
kullanılır. Darbe frekansı kaynak banyosunun her darbe arasında en azından
kısmen katılaşmaya zamanı olacak şekilde yavaş ayarlanır. Darbelemeyi
ayarlamak için, dört parametre gereklidir: darbe akımı, darbe süresi, arka plan
akımı ve arka plan süresi.
TIG
YÖNTEM
TIG
METOD
SABİT I
BAŞLANGIÇ METODU
YÜKSEK FREKANS BAŞLANGIÇ
TORÇ TETİK BİÇİMİ
2 TETİK
YAPILANDIRMA►
ARAÇLAR►
AYAR
ÖLÇÜM
HAFIZA
HIZLI MOD
6.1
Kaynak verileri ayarı menüsündeki ayarlar
6.1.1
Darbesiz TIG kaynağı
Aşağıdaki tabloda, darbesiz TIG kaynağı için ayarlar ve menü yapısı gösterilmektedir.
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Başlangıç metodu
HF veya LiftArc™
-
Canlı TIG başlatma 1)
-
-
Torç tetik biçimi 2)
2 zamanlı veya 4 zamanlı
-
Aşağıdaki ayarlar, YÖNTEM » TIG seçilip AYAR tuşuna basıldığında kullanılabilir.
Akım 1)
4 - 500 A
1A
Yukarı eğim süresi 2)
0 - 25 sn
0.1 s
Aşağı eğim süresi 2)
0 - 25 sn
0.1 s
Gaz ön-akış 2)
0 - 25 sn
0.1 s
Gaz son-akış 2)
0 - 25 sn
0.1 s
HF otomatik başlatma darbesi 2)
KAPALI (OFF) veya AÇIK
(ON)
-
HF başlatma darbesi 2)
4 - 500 A
1A
Ayar sınırları
0 - 50
1
0460 896 601
- 39 -
© ESAB AB 2019
6 TIG KAYNAĞI
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Ölçüm sınırları
0 - 50
1
Puntalama » Puntalama
KAPALI / AÇIK
-
Puntalama » Puntalama süresi
0 - 25 sn
0.1 s
Açıklamayı düzenle » Klavye
1)Kullanılan
2)Canlı
ürün tipine bağlıdır.
TIG başlatma için geçerli değildir veya görüntülenmez.
6.1.2
Darbeli TIG kaynağı
Aşağıdaki tabloda, darbeli TIG kaynağı için ayarlar ve menü yapısı gösterilmektedir.
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Başlangıç metodu
HF veya LiftArc™
-
Torç tetik biçimi
2 zamanlı veya 4 zamanlı
-
Aşağıdaki ayarlar, YÖNTEM » TIG seçilip AYAR tuşuna basıldığında kullanılabilir.
Pulse akım 1)
4 - 500 A
1A
Arkaplan akımı
4 - 500 A
1A
Darbe süresi
0,001 - 5 sn
0,001 sn
Arkaplan süresi
0,001 - 5 sn
0,001 sn
Yukarı eğim süresi
0 - 25 sn
0.1 s
Aşağı eğim süresi
0 - 25 sn
0.1 s
Gaz ön-akış
0 - 25 sn
0.1 s
Gaz son-akış
0 - 25 sn
0.1 s
HF otomatik başlatma darbesi
KAPALI (OFF) veya AÇIK
(ON)
-
HF başlatma darbesi
4 - 500 A
1A
Ayar sınırları
0 - 50
1
Ölçüm sınırları
0 - 50
1
Puntalama » Puntalama
0 - 25 sn
0.1 s
Puntalama » Puntalama süresi
KAPALI / AÇIK
-
Açıklamayı düzenle » Klavye
1)Maksimum
6.2
akım, kullanılan ürün tipine bağlıdır.
Ayarlar için fonksiyon açıklamaları
HF başlatma
Elektrot, iş parçasının yakınına getirilince, HF başlatma fonksiyonu elektrottan iş
parçasına bir kıvılcım yoluyla ark vurur.
0460 896 601
- 40 -
© ESAB AB 2019
6 TIG KAYNAĞI
LiftArc™
LiftArc™ fonksiyonu elektrot iş parçasıyla temas ettirilip ve daha sonra ondan
uzağa kaldırıldığında ark vurur.
LiftArc™ fonksiyonu ile ark vuruşu:
1.
2.
3.
Elektrot iş parçasına dokunduruldu.
Tetik düğmesine basıldı ve düşük bir akım akmaya başlar.
Kaynakçı iş parçasından elektrodu kaldırır: ark vurur ve otomatik olarak geçerli
ayar değerine yükselir.
LiftArc™, ANA MENÜ » BAŞLANGIÇ METODU altından etkinleştirilir.
Canlı TIG başlatma
Canlı TIG başlatma ile tungsten elektrot iş parçasıyla temas ettirilip daha sonra ondan uzağa
kaldırıldığında ark vurur.
- Canlı TIG başlatma işleminin etkinleştirilmesi YÖNTEM menüsünden yapılır.
0460 896 601
- 41 -
© ESAB AB 2019
6 TIG KAYNAĞI
2 zamanlı
A = Ön gaz
B = Yukarı eğim
C = Aşağı eğim
D = Son gaz
Kaynak torçunun 2 zamanlı kontrolü kullanılırkenki fonksiyonlar.
2 zamanlı kontrol modunda, TIG torçunun tetikleme anahtarına (1) basmak gaz ön-akışı
(eğer kullanılıyorsa) başlatır ve ark vurur. Akım ayarlanmış değere yükselir (yukarı eğim
fonksiyonu tarafından kontrol edildiği gibi, eğer işlemdeyse). Tetik anahtarını (2) serbest
bırakmak akımı azaltır (veya işlemdeyse aşağı eğimi başlatır) ve ark söner. Eğer işlemdeyse
gaz son-akışı akar.
2 zamanlı ANA MENÜ » TETİK MODU veya ölçüm ekranında etkinleştirilir.
4 zamanlı
A = Ön gaz
B = Yukarı eğim
C = Aşağı eğim
D = Son gaz
Kaynak torçunun 4 zamanlı kontrolü kullanılırkenki fonksiyonlar.
4 zamanlı kontrol modunda, tetikleme anahtarına (1) basmak gaz ön-akışı (eğer
kullanılıyorsa) başlatır. Gaz ön-akış süresi sonunda, akım pilot düzeye (bir kaç amper)
yükselir, ve ark vurur. Tetik anahtarını (2) bırakmak akımı ayar değerine (yukarı eğim ile,
eğer işlemdeyse) artırır. Kaynağın sonunda, kaynakçı akımı tekrar pilot düzeye azaltmak için
tetik anahtarına tekrar basar (3), (aşağı eğim ile, eğer kullanımdaysa). Anahtarı tekrar (4)
bırakmak arkı söndürür ve gaz son-akışı başlatır.
4 zamanlı ANA MENÜ » TETİK MODU veya ÖLÇÜM ekranından etkinleştirilir.
Akım
Daha yüksek akım, parçanın içine daha iyi nüfuz ile birlikte, daha geniş bir kaynak banyosu
oluşturur.
Akım; ölçüm ekranı, kaynak veri ayarları veya hızlı mod menülerinden ayarlanır.
Sadece sabit akımlı TIG kaynak için geçerlidir.
Pulse akım
Darbeli akım durumunda iki akım değerinden daha yüksek olanıdır. Darbelerken aşağı eğim
ve yukarı eğim de darbelidir.
Pulse akım KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden ayarlanır.
Sadece darbeli akımlı TIG kaynak için geçerlidir.
Arkaplan akımı
Darbeli akım durumunda iki akım değerinden daha düşük olanıdır.
Arka plan akımı KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden ayarlanır.
Sadece darbeli akımlı TIG kaynak için geçerlidir.
0460 896 601
- 42 -
© ESAB AB 2019
6 TIG KAYNAĞI
Darbe süresi
Darbe periyodu boyunca darbe akımının açık olduğu süredir.
Darbe süresi KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden ayarlanır.
Sadece darbeli akımlı TIG kaynak için geçerlidir.
Arkaplan süresi
Arkaplan akım süresi, darbe akımı için geçen zamanla birlikte, darbe periyodu vermektedir
Arka plan süresi KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden ayarlanır.
Sadece darbeli akımlı TIG kaynak için geçerlidir.
Akım
Süre
TIG kaynağı darbeli.
A = Arkaplan akımı
B = Arkaplan süresi
C = Pulse süresi
D = Pulse akım
Yukarı eğim
Yukarı eğim fonksiyonu, TIG arkı vurunca, akım ayar değerine yavaş yavaş
yükselir, anlamına gelir. Bu elektrodun `ılımlı' ısınmasını sağlar ve kaynakçıya
ayarlı kaynak akımına ulaşılmadan önce elektrodu düzgün şekilde yerleştirmek
için bir şans verir.
Yukarı eğim KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden ayarlanır.
Aşağı eğim
TIG kaynağı, "Aşağı eğimi", akımı, kaynak bitince, kraterler ve/veya çatlakları
önlemek için, kontrollü bir zaman içinde 'yavaşça' düşürmek için, kullanır.
Aşağı eğim KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden ayarlanır.
Gaz ön-akış
Bu ark vurmadan önce koruyucu gazın akacağı süreyi kontrol eder.
Gaz ön akışı KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden ayarlanır.
0460 896 601
- 43 -
© ESAB AB 2019
6 TIG KAYNAĞI
Gaz son-akış
Bu ark söndükten sonra koruyucu gazın akacağı süreyi kontrol eder.
Gaz son akışı KAYNAK VERİ AYARLARI menüsünden ayarlanır.
HF Otomatik başlatma darbesi
Bu fonksiyon, hızlı bir şekilde kararlı bir ark elde etmek için kullanılır.
Puntalama
Puntalama, önceden belirlenen bir sürede kısa tekrarlanan durumlarda yapılan
kaynak işlemidir.
Puntalama ince levhaları puntalamak istediğinizde kullanılır.
Puntalamanın etkinleştirilmesi ve puntalama süresi KAYNAK VERİ AYARLARI »
PUNTALAMA menüsünden ayarlanır.
Gaz temizleme
Gaz temizleme, gaz akışı ölçülürken veya kaynak başlamadan önce gaz
hortumlarından herhangi bir hava veya nemi temizlemek için kullanılır. Gaz
temizleme düğme basılı tutulduğu sürece ve voltaj veya tel besleme
başlatılmadan oluşur.
Gaz temizleme ÖLÇÜM ekranından etkinleştirilir.
0460 896 601
- 44 -
© ESAB AB 2019
7 ARK HAVA OLUK AÇMA
7
ARK HAVA OLUK AÇMA
ANA MENÜ » YÖNTEM » OLUK AÇMA
Ark hava oluk açma ile, bakır gövdeli karbon bir çubuk içeren özel bir elektrot kullanılır.
Karbon çubuk ve iş parçası arasında, malzemeyi eriten, bir ark oluşturulur. Eritilmiş
malzemeyi uzaklaştırmak için hava verilir.
Aşağıdaki elektrot çapları ark hava oluk açma için seçilebilir: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 ve 10 mm.
Ark hava oluk açma 400 A'den düşük güç kaynakları için tavsiye edilmez
OLUK AÇMA
YÖNTEM
OLUK AÇMA
ELEKTROT ÇAPI
5 mm
YAPILANDIRMA►
ARAÇLAR►
AYAR
7.1
ÖLÇÜM
HAFIZA
HIZLI MOD
Kaynak verileri ayarı menüsündeki ayarlar
Aşağıdaki tabloda, OLUK AÇMA seçilip AYAR tuşuna basıldığında ulaşılan ayarlar ve menü
yapısı gösterilmektedir.
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Gerilim
8 - 60 V
1V
Açıklamayı düzenle » Klavye
7.2
Fonksiyon açıklamaları
Gerilim
Daha yüksek voltaj parçanın içine daha iyi nüfuz ile birlikte, daha geniş bir kaynak banyosu
oluşturur.
Voltaj, ölçüm ekranı, kaynak verileri ayarlama, veya hızlı mod menülerinde ayarlanır.
0460 896 601
- 45 -
© ESAB AB 2019
8 HAFIZA YÖNETİMİ
8
HAFIZA YÖNETİMİ
8.1
Kontrol paneli çalışma yöntemi
Kontrol panelinin iki üniteden oluştuğu düşünülebilir: Çalışma hafızası ve kaynak veri
hafızası.
Kaydetme
Kaynak verileri belleği
Çağır
Çalışma belleği
Çalışma belleğinde , kaynak verileri belleğinde saklanabilecek komple kaynak veri ayarları
seti oluşturulur.
Kaynak esnasında, prosesi her zaman kontrol eden çalışma belleği içeriğidir. Bu sebeple
kaynak veri belleğinden çalışma belleğine kaynak veri setini çağırmak da mümkündür.
Çalışma belleğinin her zaman en son ayarlanan kaynak verileri ayarlarını içerdiğini
unutmayın. Bunlar kaynak verileri belleğinden geri çağırılabilir veya ayarlar ayrı ayrı
değiştirilebilir. Diğer bir deyişle, çalışma hafızası asla boşalmaz ya da "sıfırlanmaz."
ANA MENÜ » HAFIZA » KAYNAK VERİ HAFIZASI
MIG/MAG
YÖNTEM
MIG/MAG
METOD
KISA/SPREY
QSET
KAPALI
SYNERGY GROUP
STANDARD
TEL TİPİ
Fe ER70S
KORUYUCU GAZ
Ar+8%CO2
TEL ÇAPI
1.2 mm
YAPILANDIRMA►
ARAÇLAR►
AYAR
ÖLÇÜM
HAFIZA
HIZLI MOD
Kontrol panelinde 255 set kadar kaynak verisi kaydetmek mümkündür. Her sete 1 ile 255
arasında bir sayı verilir.
Ayrıca veri setlerini silebilir ve kopyalayabilir ve çalışma belleğine kaynak veri seti
çağırabilirsiniz.
Aşağıda, kaydetme, geri çağırma, silme ve kopyalamanın nasıl kullanılacağını gösteren
örnekler vardır.
8.2
Kaydetme
Kaynak veri belleği boş ise, aşağıdaki ekran görüntülenir.
Şimdi bir set kaynak verisini kaydedeceğiz. 5 numaralı hafıza konumu verilecektir. Ardından,
SAKLA tuşuna basın. 1 numaralı konum görüntülenir. 5 numaralı konuma ulaşana kadar ayar
düğmelerinden birini çevirin. Ardından,SAKLA tuşuna basın.
0460 896 601
- 46 -
© ESAB AB 2019
8 HAFIZA YÖNETİMİ
KAYNAK VERİ HAFIZASI
SAKLA
ÇIKIŞ
Satır beşi düğmelerinden birini kullanarak seçin. Ardından,SAKLA tuşuna basın.
KAYNAK VERİ HAFIZASI
5-
SAKLA
ÇIKIŞ
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
KAYNAK VERİ HAFIZASI
5 - (TIG)
TIG HF-BAŞLATMA
100 AMP
SAKLA
ÇAĞIR
SİL
12
ÇIKIŞ
5 numaralı veri kümesi içeriğinin bir kısmı, ekranın alt kısmında gösterilir.
8.3
Geri çağır
Kayıtlı bir veri setini geri çağıracağız.
Satırı düğmelerinden birini kullanarak seçin. Ardından,ÇAĞIR tuşuna basın.
KAYNAK VERİ HAFIZASI
5 - (TIG)
TIG HF-BAŞLATMA
100 AMP
SAKLA
ÇAĞIR
SİL
12
ÇIKIŞ
5 numaralı veri ayarını çağırmak isteğinizi onaylamak için EVET tuşuna basın.
0460 896 601
- 47 -
© ESAB AB 2019
8 HAFIZA YÖNETİMİ
KAYNAK VERİ HAFIZASI
5 - (TIG)
TIG HF-BAŞLATMA
100 AMP
HAYIR
EVET
KAYNAK VERİ HAFIZASI » 5 - (TIG)
ÇAĞIR
VERİ AYARI 5
HAFIZADAN MI?
Ölçüm ekranının sağ üst köşesindeki simge hangi hafıza konumunun çağrıldığını gösterir.
8.4
Sil
Bellek menüsünden bir ya da daha fazla veri setini silmek mümkündür.
Bir önceki örnekte kaydedilen veri setini sileceğiz.
Veri setini seçin. Ardından, SİL tuşuna basın.
KAYNAK VERİ HAFIZASI
5 - (TIG)
TIG HF-BAŞLATMA
100 AMP
SAKLA
ÇAĞIR
SİL
12
ÇIKIŞ
Silmek istediğinizi onaylamak için EVET tuşuna basın.
0460 896 601
- 48 -
© ESAB AB 2019
8 HAFIZA YÖNETİMİ
KAYNAK VERİ HAFIZASI
5 - (TIG)
TIG HF-BAŞLATMA
100 AMP
HAYIR
EVET
5 - (TIG) » SİL
KAYNAK VERİSİ
NO. 5 SİLİNSİN Mİ?
Hafıza menüsüne dönmek için HAYIR tuşunu kullanın.
8.5
Kopyala
Yeni bir bellek konumuna bir kaynak veri setinin içeriğini kopyalamak için, aşağıdaki gibi
hareket edin:
Kopyalamak istediğiniz bellek konumunu seçin ve "1 2" (2. İŞLEV [2ND FUNCT]) seçeneğine
basın.
KAYNAK VERİ HAFIZASI
5 - (TIG)
TIG HF-BAŞLATMA
100 AMP
SAKLA
ÇAĞIR
SİL
12
ÇIKIŞ
12
ÇIKIŞ
Ardından, KOPYALA tuşuna basın.
KAYNAK VERİ HAFIZASI
5 - (TIG)
TIG HF-BAŞLATMA
100 AMP
KOPYALA
DÜZENLE
Şimdi bellek konumu 5'in içeriğini 50 konumuna kopyalayacağız.
Seçilen bellek konumuna gitmek için, bu durumda 50 konumu, düğmelerden birini kullanın.
Ardından, EVET tuşuna basın.
0460 896 601
- 49 -
© ESAB AB 2019
8 HAFIZA YÖNETİMİ
KAYNAK VERİ HAFIZASI
50 -
KOPYALA
DATA SET 5 TO POSITION: 50
HAYIR
EVET
Şimdi 5 numaralı kaynak verileri bellek konumu 50'ye kopyalanmıştır.
Hafıza menüsüne geri dönmek için ÇIKIŞ tuşunu kullanın.
8.6
Düzenle
Bir kaynak veri setinin içeriğini düzenlemek için, aşağıdaki işlemleri yapın:
Düzenlemek istediğiniz bellek konumunu seçin ve "1 2" (2. İŞLEV [2ND FUNCTION])
seçeneğine basın. Ardından, DÜZENLE tuşunu kullanın.
KAYNAK VERİ HAFIZASI
5 - (TIG)
TIG HF-BAŞLATMA
100 AMP
KOPYALA
DÜZENLE
12
ÇIKIŞ
Ana menünün bir kısmı görüntülenir ve menü bir düzenleme modunda olduğunuz anlamına
gelen
sembolünü gösterir.
Düzenlemek istediğiniz ayarı seçin veGİRİŞ tuşuna basın. Listeden seçim yapın veGİRİŞ
tuşuna yeniden basın.
TIG
BAŞLANGIÇ METODU
YÜKSEK FREKANS BAŞLANGIÇ
TORÇ TETİK BİÇİMİ
4 TETİK
TIG HF-BAŞLATMA
100 AMP
AYAR
ÇIKIŞ
Ardından, AYAR tuşuna basarakKaynak veri ayarları bölümüne gidin. Düzenlemek istediğiniz
değerleri seçin ve artı/eksi düğmeleri ile ayarlayın . Son olarak, ÇIKIŞ tuşuyla sonlandırın.
0460 896 601
- 50 -
© ESAB AB 2019
8 HAFIZA YÖNETİMİ
KAYNAK VERİ AYARLARI
AKIM
100 A
ÇIKIŞ SÜRESİ
0.0 S
İNİŞ SÜRESİ
2.0 S
ÖN GAZ
0.5 S
SON GAZ
5.0 S
AYAR LİMİTLERİ
-
ÖLÇÜM LİMİTLERİ
-
AÇIKLAMAYI DÜZENLE
GAZ VER
....
4 TETİK
REM
ÇIKIŞ
5 numaralı kaynak verileri için ayarlar artık düzenlenmiş ve kaydedilmiştir.
8.7
Ad
Kayıtlı bir kaynak verileri setine kendi adını vermek için şu şekilde hareket edin:
Adlandırmak istediğiniz bellek konumunu seçin ve "1 2" 2. İŞLEV (2ND FUNCTION)
seçeneğine basın. Ardından, DÜZENLE tuşuna basın.
KAYNAK VERİ HAFIZASI
5 - (TIG)
TIG HF-BAŞLATMA
100 AMP
KOPYALA
DÜZENLE
12
ÇIKIŞ
Önce, AYAR » AÇIKLAMAYI DÜZENLE öğelerini seçin. Ardından, GİRİŞ tuşuna basın.
KAYNAK VERİ AYARLARI
AKIM
100 A
ÇIKIŞ SÜRESİ
0.0 S
İNİŞ SÜRESİ
2.0 S
ÖN GAZ
0.5 S
SON GAZ
5.0 S
AYAR LİMİTLERİ
-
ÖLÇÜM LİMİTLERİ
-
AÇIKLAMAYI DÜZENLE
GAZ VER
....
4 TETİK
REM
ÇIKIŞ
Burada aşağıdaki gibi kullanılan bir klavyeye erişiminiz vardır:
0460 896 601
- 51 -
© ESAB AB 2019
8 HAFIZA YÖNETİMİ
•
•
Sol düğme ve ok tuşlarını kullanarak istediğiniz klavye karakteri üzerine imleci
konumlandırın. Ardından, GİRİŞ tuşuna basın. Bu şekilde 40 karaktere kadar tam bir
karakter dizisi girin.
Saklamak için TAMAM tuşuna basın. Adlandırmış olduğunuz alternatif şimdi listede
görülebilir.
KEYBOARD
ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
0123456789
BOŞLUK BÜYÜK
_
0 (MAKS 40)
SİL
SEMBOL
TAMAM
Kaynak veri planı açıklaması
Her kaynak veri planının kısa bir açıklaması olabilir. Entegre klavye ile, AYAR » AÇIKLAMAYI
DÜZENLE menüsünün altında çağrılan kaynak veri planına en fazla 40 karakterlik bir
açıklama girilebilir. Mevcut açıklama ayrıca değiştirilebilir veya silinebilir.
İstenen planda açıklama varsa bu, aksi halde görüntülenecek kaynak veri parametreleri
yerine HAFIZA,ÖLÇÜM ve UZAK menü ekranlarında gösterilir.
0460 896 601
- 52 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
9
YAPILANDIRMA
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA
Aşağıdaki listede menü yapısı gösterilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dil , "GİRİŞ" bölümünün " "Birinci adım - dil seçimi" kısmına bakın.
Kod kilidi
Uzaktan kumandalar
MIG/MAG varsayılanları
MMA varsayılanları
Hızlı mod yazılım tuşları
İkili başlatma kaynakları
Panel uzaktan etkinleştirme
WF gözetim
Otomatik kayıt modu
Kaynağın durdurulacağı sınırları ölçme
Kaynaklama için oturum açmak gerekir
Tetikleyici veri anahtarı
Çoklu tel besleyiciler
Kalite fonksiyonları
Bakım
Uzunluk birimi
Ölçüm değeri frekansı
Kayıt tuşu
Aydınlatmalı ekran zamanlayıcı
9.1
Kod kilidi
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » KİLİT KODU
Kilitleme fonksiyonu etkinleştirilmişse ve ölçüm ekranı, uzaktan kumanda modu veya hızlı
mod menüsündeyseniz, bu menülerden çıkmak için bir şifre (kilit kodu) gereklidir.
KİLİT KODU
KİLİT DURUMU
KAPALI
SET / CHANGE LOCK CODE
ÇIKIŞ
Kod kilidi YAPILANDIRMA menüsünden etkinleştirilir.
9.1.1
Kilit kodu durumu
Kod KİLİT DURUMUhalindeyken, fonksiyonu devre dışı bıraktığınız olaydaki mevcut kilit
kodunu silmeden kilit işlevini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. Hiçbir kilit kodu kayıtlı
değilse ve kod kilidini etkinleştirmeye çalışıyorsanız, yeni bir kilit kodu girmek için klavye
görüntülenir.
0460 896 601
- 53 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
KEYBOARD
ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
0123456789
BOŞLUK BÜYÜK
_
0 (MAKS 16)
SİL
SEMBOL
TAMAM
Kilit durumundan çıkmak için
Ölçüm ekranı veya hızlı mod menüsündeyseniz ve kod kilidi devre dışı bırakıldıysa ana
menüye gitmek için ÇIKIŞ veya MENU tuşlarına basarak kısıtlama olmadan bu menülerden
çıkabilirsiniz.
Kod kilidi etkinleştirildiyse ve çıkış yapmak istiyorsanız REM'i bırakın veya "1 2" (2. İŞLEV
[2ND FUNCT]) yazılım tuşuna basın. Kullanıcıyı kilit koruması hakkında uyarmak için
aşağıdaki ekran görünür.
KİLİT KODU İÇİN GİRİŞ'e (ENTER) BASIN
...
Buradan, ÇIKIŞ öğesini seçerek önceki menüyü geri alabilir veya menüye geri dönebilir ya
da kilit kodunu girmek için GİRİŞ tuşuna basarak devam edebilirsiniz.
Daha sonra kodu girebileceğiniz, klavyeli menüye gidersiniz. Her karakterden sonra GİRİŞ
tuşuna basın ve TAMAMtuşuna basın.
Aşağıdaki metin kutusu belirir:
UNIT UNLOCKED!
Kod doğru değilse, tekrar deneme veya orijinal menüye dönme seçeneği sunan bir hata
mesajı görüntülenir, örn. ölçüm ekranı veya hızlı modu menüsü
Kod doğru ise, diğer menüler için tüm engeller kaldırılır, yine de kod kilidi etkin kalır. Bu,
geçici olarak ölçüm ekranı ve hızlı mod menüsünden çıkabileceğiniz anlamına gelir, fakat
hala bu menülere döndüğünüzde kilit durumu korunur.
9.1.2
Kilit kodunu belirt/düzenle
Kilit kodunu belirt/düzenle'de, varolan bir kilit kodunu düzenleyebilir veya yeni bir tane
girebilirsiniz. Bir kilit kodu en fazla 16 opsiyonel harf veya rakam içerebilir.
9.2
Uzaktan kumandalar
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » UZAKTAN KUMANDALAR
İşleme ve uzaktan kumandaya bağlı olarak farklı yapılandırma seçenekleri mevcuttur.
CAN-veri yolu olmayan bağlantılı uzaktan kumanda üniteleri bir uzaktan kumanda adaptör ile
bağlı olmak zorundadır. SüperDarbe yöntemi bu fonksiyon tarafından desteklenmez.
Bağlantıdan sonra ÖLÇÜM ekranında UZAK yazılım tuşuyla uzaktan kumandayı etkinleştirin.
0460 896 601
- 54 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
9.2.1
Unutma geçersiz kılması
İmleci UZAKTAN KUMANDALAR satırına getirin. Alternatifler listesini görüntülemek için
GİRİŞ tuşuna basın.
MIG/MAG UZAKTAN KUMANDALAR
DEĞİŞİKLİKLER İPTAL
ACIK
DİJİTAL
5 PROGRAM
ANALOG 1
TEL SÜRME HIZ
-MIN
0,8
-MAKS
25,0
ANALOG 2
GERİLİM
-MIN
-10
-MAKS
+10
ÇIKIŞ
Önce, DEĞİŞİKLİKLER İPTAL ayarı ACIKolduğunda, en son çağrılan hafıza otomatik olarak
her yeni kaynak işlemine başlamadan önce çağrılır. Bu en son kaynak prosedürü sırasında
üretilen tüm kaynak verileri ayarları sonuçlarını ortadan kaldırmak içindir.
9.2.2
Dijital uzaktan kumanda ünitesi için yapılandırma
Uzaktan kumanda adaptörü olmaksızın
CAN-tabanlı uzaktan kumanda ünitesi bağlanırken yapılandırma otomatik olarak gerçekleşir,
DİJİTAL.
Uzaktan kumanda adaptörü ile
Dijital bir uzaktan kumanda ünitesi kullanırken, kullanılmakta olan uzaktan kumanda
ünitesinin türünü belirtin.
İmleci DİJİTAL satırına getirin ve alternatif seçeceğiniz listeyi görüntülemek için GİRİŞ
tuşuna basın.
İKİLİ KODLAMA
•
32 programlı birim
10-PROGR
•
10 programlı birim *
* veya RS3 program seçimli Kaynak torcu
9.2.3
Analog uzaktan kumanda ünitesi için yapılandırma
Uzaktan kumanda adaptörü olmaksızın
CAN-tabanlı uzaktan kumanda ünitesi bağlarken, ANALOG 1 ve ANALOG 2 yapılandırması
otomatik olarak gerçekleşir Yapılandırma değiştirilemez.
Uzaktan kumanda adaptörü ile
Uzaktan kumanda adaptörü ile analog uzaktan kumanda birimi kullandığınızda kullanmak
istediğiniz potansiyometreleri (maksimum 2) kontrol panelinde belirleyebilirsiniz.
Potansiyometreler kontrol panelinde ANALOG 1 ve ANALOG 2 olarak adlandırılır ve kaynak
işlemi için kendi ayarlanmış parametrelerine başvurular, örn. MIG/MAG ile tel besleme
parametresi (ANALOG 1) ve voltaj parametresi (ANALOG 2).
İmleci ANALOG 1 satırına konumlandırır ve GİRİŞ'e (ENTER) basarsanız, bu bir liste getirir.
0460 896 601
- 55 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
YOK
TEL SÜRME HIZ
İmleci ANALOG 1 satırına konumlandırır ve GİRİŞ'e (ENTER) basarsanız, bu bir liste getirir.
Artık ANALOG 1 potansiyometresinin TEL SÜRME HIZ için kullanılıp kullanılmayacağını ve
kullanılmayacaksa YOKtuşuna basın.
Ardından, TEL SÜRME HIZ satırını seçin ve GİRİŞ tuşuna basın.
İmleci ANALOG 2 satırına konumlandırır ve GİRİŞ'e (ENTER) basarsanız, bu bir liste getirir.
YOK
GERİLİM
İmleci ANALOG 2 satırına konumlandırır ve GİRİŞ'e (ENTER) basarsanız, bu bir liste getirir.
Artık ANALOG 2 potansiyometresinin GERİLİM için kullanılıp kullanılmayacağını ve
kullanılmayacaksa YOKtuşuna basın.
Ardından, GERİLİM satırı üzerine getirin ve GİRİŞ tuşuna basın.
Uzaktan kumanda ünitesi ile ilgili tüm yapılandırma tüm bağlı tel besleme üniteleri için
geçerlidir. Eğer yapılandırmada ANALOG 1'i kaldırırsanız bu durum ikiz üniteleri kullanırken
iki tel sürme ünitesi için de geçerlidir.
9.2.4
Girdilerde ölçekleme
Kullanılacak potansiyometrenin (lerin) kontrol aralığını ayarlayabilirsiniz. Bu kontrol
panelinde artı/eksi düğmeleri ile bir minimum ve maksimum değer belirleyerek yapılır.
Sinerji ve sinerji olmayan modlarda farklı voltaj sınırları ayarlayabileceğinizi unutmayın.
Sinerji içindeki voltaj ayarı sinerji değerinin bir sapmasıdır (artı veya eksi). Sinerji olmayan
modda, voltaj ayarı mutlak değerdir. Sinerji modundayken ayarlanan değer sinerji için
geçerlidir. Sinerji modunda değilseniz, bu mutlak bir değerdir.
Ayrıca sinerji olmayan modda kısa-/spreyark kaynağı ve darbeleme için farklı gerilim kontrol
limitleri bulunmaktadır.
Sıfırlandıktan sonraki değer
Sinerji kısa-/spreyark ve darbeleme
min. -10 V
maks. 10 V
Sinerji olmayan kısa-/spreyark
min. 8 V
maks. 60 V
Sinerji olmayan darbeleme
min. 8 V
maks. 50 V
9.3
MIG/MAG varsayılanları
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » MIG/MAG VARSAYILANLARI
Bu menüde ayarlayabilecekleriniz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Torç tetik biçimi (2 zamanlı/4 zamanlı)
4 zamanlı yapılandırma
Yazılım tuşları yapılandırması
Darbeli durumda gerilim ölçümü
AVC besleyici
Salma darbesi
Voltaj regülatörü düz statiği
Gecikme süresi oyuk doldurma etkin
Kaynak başlatma arkı kapanış gecikmesi süresi
Tahmini Amper Değerini Görüntüle
0460 896 601
- 56 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
9.3.1
Tabanca tetik modu (2-zamanlı/4-zamanlı)
2-zamanlı
A = Ön gaz
B = Sıcak başlama
C = Kaynak
D = Krater doldurma
E = Son gaz
Kaynak torçunun 2 zamanlı kontrolünde kullanılan fonksiyonlar.
Gaz ön akış (eğer kullanılıyorsa) kaynak tabancası tetik düğmesine basıldığında başlar (1).
Kaynak prosesi sonra başlar. Tetikleme anahtarı bırakıldığında (2), krater doldurma başlar
(seçiliyse) ve kaynak akımı durdurulur. Gaz son-akışı başlar (seçiliyse).
İPUCU: Krater doldurma işlemi devam ederken tetik anahtarına tekrar basılması anahtarı
(noktalı çizgi) basılı tutulduğu sürece krater doldurmayı devam ettirir. Krater doldurma, işlem
sürerken tetik anahtarına hızla basıp ve serbest bırakarak kesilebilir.
2 zamanlı; ölçüm ekranında, yapılandırma menüsünde veya ölçüm ekranındaki bir yazılım
tuşu ile etkinleştirilir.
4-zamanlı
4 zamanlı için 3 başlangıçve 2 durma konumu vardır. Bu, 1 numaralı başlangıç ve durma
konumudur. Sıfırlamada 1 numaralı konum seçilir. "4-zamanlı yapılandırma" bölümüne bakın.
A = Ön gaz
B = Sıcak başlama
C = Kaynak
D = Krater doldurma
E = Son gaz
Kaynak torçunun 4 zamanlı kontrolünde kullanılan fonksiyonlar
Gaz ön akış kaynak tabancası tetik düğmesine basıldığında başlar (1). Tetikleme anahtarı
bırakıldığında kaynak prosesi başlar. Tetik anahtarına tekrar basılması (3) krater doldurmayı
başlatır (seçiliyse) ve kaynak verilerini daha düşük bir değere azaltır. Tetikleme anahtarı (4)
bırakıldığında kaynak tamamen durur ve (seçiliyse) gaz son-akış başlar.
İPUCU: Tetikleme anahtarı bırakıldığında krater doldurma durur. Basılı tutulması aksine
krater doldurmayı (noktalı çizgi) devam ettirir.
4 zamanlı; ölçüm ekranında, yapılandırma menüsünde veya ölçüm ekranındaki bir yazılım
tuşu ile etkinleştirilir. Puntalama ACIKtuşuna basın.
0460 896 601
- 57 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
9.3.2
4 zamanlı yapılandırma
4 zamanlı yapılandırmada, 4 zamanlı başlama ve durmanın çeşitli fonksiyonları ortaya
çıkabilir.
4 zamanlı başlama ayarı
•
•
Tetik kontrollü ön gaz ("4-zamanlı" bölümüne bakın).
Süre kontrollü ön gaz.
A = Gaz akışı
B = Tel sürmesi
C = Ön gaz
D = Kaynak
Tetikleme anahtarına (1) basmak, gaz ön-akışını başlatır; ayarlı gaz ön-akış süresinden
sonra, kaynak prosesi başlar. Tetikleme anahtarını (2) bırakın.
•
Tetik kontrollü sıcak başlatma
A = Gaz akışı
B = Tel sürmesi
C = Ön gaz
D = Sıcak başlama
E = Kaynak
Tetikleme anahtarına (1) basın; gaz ön akışı başlar ve anahtar (2) serbest bırakılıncaya
kadar sıcak başlama çalışır.
4 zamanlı durma ayarı
•
•
Zaman kontrollü krater doldurma muhtemel uzantı ile ("4-zamanlı" bölümüne bakın).
Tetik kontrollü krater doldurma zamanı
A = Gaz akışı
B = Tel sürmesi
C = Kaynak
D = Krater doldurma
Tetikleme anahtarına (3) basın; krater doldurma başlar ve sona erer. Tetikleme anahtarı
(krater doldurma süresi kısaltılır) krater doldurma süresi içinde (4) serbest bırakılırsa, kaynak
kesilir.
0460 896 601
- 58 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
9.3.3
Yazılım tuşu yapılandırması
MIG/MAG kaynağı yapılırken, kullanıcının bu yazılım tuşlarının işlevini ayar seçenekleri
listesinden seçerek ayarlama imkanı vardır. Fonksiyon atanabilen yedi yazılım tuşu vardır.
Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapmak mümkündür:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiç
Gaz temizleme
Tel santimleme
Tetik modu (2/4)
Krater dolgu AÇIK/KAPALI (ON/OFF)
Sürme başlatma AÇIK/KAPALI (ON/OFF)
Sıcak başlatma AÇIK/KAPALI (ON/OFF)
Tetikleyici veri anahtarı
Hava temizleme
İşlemi engelleme
Teli tersine çevir
Hatayı temizle
Görüntüleme ekranında iki sütun vardır: biri Fonksiyon ve diğeri Tuşlar numarasıdır.
YAZILIM TUŞLARININ AYARI
Fonksiyon
Tuşlar
YOK
GAZ VER
1
TEL VER
2
2 / 4 TORÇ TETİK BİÇİM
3
KRATER DOLGU
4
TEL YAVAŞ BAŞLAMA
5
SICAK BAŞLAMA
6
TETİKLEYİCİ ANAHTAR
7
GAZ VER
TEL
SANTİMLEME
4 TETİK
12
ÇIKIŞ
Panelde beş yazılım tuşu vardır. "1 2" (2. İŞLEV [2ND FUNCT]) tuşuna bastığınızda beş
yazılım tuşuyla daha karşılaşırsınız.
Bu tuşlara işlev atadığınızda aşağıdaki gibi soldan numaralandırılırlar:
0460 896 601
- 59 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
Yazılım tuşuna yeni bir işlev atamak için şu işlemleri yapın:
•
•
•
İmleci YOK işlev satırı üzerine getirin ve tuş numarasına değişme işlevine sahip
yazılım tuşuna basın.
Kullanılacak tuş numarasına sahip tuş ile bu işlem tekrarlayın.
İmleci yeni bir anahtar numarası vermek istediğiniz fonksiyon satırı üzerine
konumlandırın ve fonksiyonu taşımasını istediğiniz yazılım tuşuna basın.
Aynı şekilde diğer tuşlar için de yeni fonksiyonlar ayırabilirsiniz, sağ sütunda bir anahtar
numarası ile sol taraftaki sütundaki işlevlerinden birini eşleştirerek.
9.3.4
Darbelemede voltaj ölçümü
Darbelemede voltaj yöntemleri için seçenekler aşağıdaki gibidir:
•
•
Darbe geriliminde tepe değeri PULSE Voltaj sadece darbe bölümü sırasında ölçülür ve
voltaj değeri ekranda sunulmadan önce süzülür.
Ortalama gerilim değeri ORTALAMA
Voltaj sürekli olarak ölçülür ve voltaj değeri sunulmadan önce süzülür.
Ekranda gösterilen ölçüm değerleri, iç ve dış kalite fonksiyonları için giriş verisi olarak
kullanılırlar.
9.3.5
AVC besleyici
AVC tel besleme ünitesine (ARK VOLTAJ KONTROL) bağlandıysanız YAPILANDIRMA
menüsüne ( MIG/MAG VARSAYILANLARIaltında) gidin. AVC tel besleme ünitesi satırında
GİRİŞ tuşuna basın ve ACIKtuşuna basın. Ekipman daha sonra bir AVC tel besleme ünitesi
uyacak şekilde otomatik olarak yeniden yapılandırılır.
Ark gerilim besleyiciyi kullanırken besleyici doğrudan kaynak gerilimi tarafından kontrol edilir.
Tel besleyici ile başka hiçbir şekilde iletişim yoktur. Daha iyi performans elde etmek için özel
bir regülatör kullanılır.
9.3.6
Salma darbesi
Sistem, kablo iş malzemesinde takılırsa bu durumu algılar. Yüzeyden teli serbest bırakan bir
akım darbesi gönderilir.
Bu işlevi elde etmek için listede TEL KURTARMA AKIMI ( MIG/MAG
VARSAYILANLARIaltında) seçin, ardından GİRİŞ tuşuna basın ve ACIKtuşuna basın.
9.3.7
Voltaj regülatörü düz statiği
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ DÜZ STATİĞİ normal olarak etkinleştirilir (ACIK).
Fonksiyon müşteriye özel çözümler için kullanılır.
9.3.8
Gecikme süresi oyuk doldurma etkin
GECİKME SÜRESİ OYUK DOLDURMA ETKİN krater dolgu etkin olduğunda KRATER
DOLGU işlevinin etkinleştirilmesi için kaynak başlatmadan sonra geçmesi gereken gecikme
süresidir.
Varsayılan değer 1,0 S'dir.
9.3.9
Kaynak Başlatma Arkı Kapanış Gecikmesi Süresi
Bu gecikme süresi, kaynak başlatmada başlayan ve (kaynak başlatma + KAYNAK
BAŞLATMA ARKI KAPANIŞ GECİKME SÜRESİ [WELD START ARC OFF DELAY TIME])
aşamasında sona eren bir süreyi tanımlar.
0460 896 601
- 60 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
Tanımlanmış sürede birden fazla arka açma ve ark kapatma etkinliğinin gerçekleşmesi
durumunda tanımlanmış sürenin sona ermesinden önceki son etkinlik bir ark açma
etkinliğiyse ark kapatma etkinlikleri iletilmez.
Tanımlanmış sürede birden fazla arka açma ve ark kapatma etkinliğinin gerçekleşmesi
durumunda tanımlanmış sürenin sona ermesinden önceki son etkinlik bir ark kapatma
etkinliğiyse bu ark kapatma etkinliği tanımlanmış sürenin sona ermesinden sonra iletilir.
Yalnızca tanımlanmış süre boyunca gerçekleşen ilk ark açma etkinliği iletilir.
Örnek: Tanımlanmış sürede sırasıyla ark açma, ark kapatma ve ark açma etkinlikleri
gerçekleşirse yalnızca ilk ark açma etkinliği güç kaynağından bağlı ekipmana iletilir. Ark
kapatma etkinliği önce güç kaynağında geciktirilir ancak son ark açma etkinliği alındığında
silinir.
Varsayılan değer 0,00 s'dir.
Fonksiyon müşteriye özel çözümler için kullanılır.
9.3.10
Tahmini Amper Değerini Görüntüle
Seçilen sinerjik hata bağlı olarak tahmini amper değeri, geçerli tel besleme hızı kullanılarak
hesaplanır.
Varsayılan ayar KAPALItuşuna basın.
Kaynakçı ayarlaması gereken tel besleme hızını bilmiyorsa tahmini amper değeri referans
olarak görüntülenir. Kullanılan bağlantı tipi ve çıkartma miktarına (temas ucu ile iş parçası
arasındaki mesafe) bağlı olarak tahmini amper değeri ile gerçekte ölçülen amper değeri
arasında biraz sapma olur. Sapmanın büyük olması, en iyi kaynak sonuçları için çıkartma
miktarının ayarlanması gerektiği anlamına gelebilir.
Tel besleme hızı veya gerilim ayarlandığında tahmini amper ÖLÇÜM menüsünde gösterilir.
ROBOT veya SAT sinerji gruplarını kullanarak kaynaklama yapıldığında Tahmini Amper
Değerini Görüntüle seçeneği ACIKtuşuna basın.
9.4
MMA varsayılanları
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » MMA VARSAYILANLARI
Damlacık kaynağı
0460 896 601
- 61 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
Damlacık kaynağı paslanmaz elektrotlar ile kaynak yapılırken kullanılabilir. Fonksiyon, ısı
beslemesini daha iyi kontrol edebilmek için, arkın dönüşümlü olarak vurulması ve
söndürülmesini içerir. Arkın söndürülmesi için elektrodun sadece hafifçe yükseltilmiş olması
gerekmektedir.
Önce, ACIK veya KAPALI öğesini seçin.
9.5
Hızlı mod yazılım tuşları
Yazılım tuşları KAYNAK VERİSİ 1 - KAYNAK VERİSİ 4 hızlı mod menüsünde görüntülenir.
Bunlar aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:
İmleci YAZILIM TUŞU NUMARASI satırına getirin.
HIZLI MOD YAZILIM TUŞLARI
YAZILIM TUŞU NUMARASI
1
İLGİLİ KAYNAK VERİSİ
5
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE ON
Fe ER70S, C=2, 1,2 mm
+ 3.5 VOLT, 7.6 M/MIN
SAKLA
SİL
ÇIKIŞ
Tuşlar soldan sağa doğru 1-4 numaralandırılır. Artı/eksi düğmelerinin yardımı ile numarasını
belirterek istediğiniz tuşu seçin.
Ardından, sol düğme ile sonraki satır olan İLGİLİ KAYNAK VERİSİ satırına gidin. Burada
kaynak verileri belleğinde kayıtlı kaynak veri setlerine göz atabilirsiniz. Artı/eksi düğmelerini
kullanarak istenen kaynak verileri numarasını seçin. Kaydetmek içinSAKLA tuşuna basın.
Kayıtlı seti silmek için SİL tuşuna basın.
9.6
İkili başlatma kaynakları
Bu seçenek etkinleştirildiğinde (AÇIK) MIG/MAG kaynağını hem tel sürme ünitesi başlangıç
girişinden hem de güç kaynağının TIG başlatma girişinden ya da tam tersi şekilde
başlatabilirsiniz. Kaynak bir başlatma sinyali girişinden başlatıldığında aynı girişten
durdurulmalıdır.
9.7
Panel uzaktan etkinleştirme
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » PANEL UZAKTAN KUMANDA AKTİF
Panel uzaktan kumanda modundayken panel düğmeleri kullanılarak ayar yapılamaz. Kaynak
hafızaları arasında geçiş yapan uzaktan kumandalar için: Eğer PANEL UZAKTAN
KUMANDA AKTİF seçeneği ACIKise akım/tel sürme veya gerilim, kontrol paneli ve uzaktan
kumanda kullanılarak ayarlanabilir.
Eğer PANEL UZAKTAN KUMANDA AKTİF seçeneği limitlerle beraber kullanılıyorsa makine
kullanımı belirli ayar aralıklarına sınırlanabilir. Bu durum şu ayarlar için geçerlidir: MIG/MAG
kaynağı için tel sürme ve gerilimi, MMA ve TIG kaynağı için akım ayarı, pulslu TIG ile pulse
akımı.
9.8
WF gözetim
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » WF GÖZETİM
0460 896 601
- 62 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
WF GÖZETİM normal olarak etkinleştirilir (ACIK). Fonksiyon müşteriye özel çözümler için
kullanılır. İşlev, WDU ile tel besleyici arasındaki temasın kaybolup kaybolmadığını kontrol
eder ve bu durumda bir hata oluşturur.
NOT!
ESAB güç kaynağına sahip ESAB olmayan bir tel besleyici kullanılırken denetimin
devre dışı bırakılması gerekir.
9.9
Otomatik kayıt modu
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » OTOTATİK KAYIT MODU
Varsayılan ayar KAPALI.
Kaynak veri ayarları, kaynak veri hafızasındaki hafıza konumlarına kaydedilir.
Otomatik kayıt modu AÇIK olarak ayarlandığında: Bir kaynak veri ayarı geri çağrılırken
ayarlar değiştirilir ve ardından başka bir kaynak veri ayarı çağrılırsa ilk kaynak veri ayarı,
değiştirilen ayarlara göre güncellenir.
Bir bellek konumuna manuel olarak kaynak verilerini kaydetmek bir sonraki otomatik
kaydetmeyi devre dışı bırakır.
Kaynak veri setinin kaydedilmiş olduğu bellek konumu ölçüm ekranın sağ üst köşesinde
görüntülenir.
9.10
Kaynağın durdurulacağı sınırları ölçme
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » KYNAĞIN DURDUR. SINIRI ÖLÇ
Varsayılan ayar KAPALItuşuna basın.
Bu işlev, ölçüm sınırları hatası ortaya çıktığında gerçekleştirilecek davranışı kontrol eder.
MIG/MAG ve torç tetiğine sahip TIG için kullanılabilir.
Üç ayar mevcuttur:
•
•
•
ACIK
AÇIK, DENETLE
KAPALI
Başlatma sayısı yerine KYNAĞIN DURDUR. SINIRI ÖLÇ seçeneği etkinse (ACIK) ve ölçüm
limitleri hatası meydana gelirse kaynaklama işlemi anında durdurulur.
Bu AÇIK,DENETLE ayarı, güç kaynağı KULLANICI HESAPLARI işlevi ile birlikte kullanılabilir.
Eğer AÇIK,DENETLE ayarı seçilir ve ölçüm sınırları hatası meydana gelirse kaynaklama
işlemi anında durdurulur ve sadece bir yönetici veya üst kullanıcı parolasını girdikten
sonra devam ettirilebilir. (Kullanıcı hesapları ve kullanıcı hesapları seviyeleri hakkında bilgi
almak için bu kılavuzda yer alan ayrı "Kullanıcı hesapları" bölümüne bakın.)
9.11
Kaynaklama için oturum açmak gerekir
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » Kaynaklama için oturum açmak gerekir
Eğer Kaynaklama için oturum açmak gerekir seçeneği etkinse kullanıcı hesapları
etkinleştirilmeli ve kaynaklama yapabilmek için oturum açılmalıdır.
9.12
Tetik kaynak veri anahtarı
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » TRIGGER WELD DATA SWITCH
0460 896 601
- 63 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
Bu işlev, kaynak şalumasının tetikleyicisine hızlı tıklayarak (düğmeye basıp doğrudan serbest
bırakarak) farklı ön ayar kaynak veri alternatiflerine değiştirme olanağı sağlar. Tek veya çift
tıklama arasından seçim yapmak mümkündür. Tek tıklama, hızlı bir tıklama anlamına gelir.
Çift tıklama, hızlı iki tıklama anlamına gelir.
ARK KAPATMA SIRASINDA İLK DEĞİŞİKLİK, SONRAKİ veya BAŞLAT olarak ayarlanabilir
SONRAKİ - BİR TETİKLEYİCİ VERİ ANAHTARI, belleği sıradaki sonraki belleğe değiştirir.
BAŞLAT - ARK KAPATMA sırasında BİR TETİKLEYİCİ VERİ ANAHTARI, en son Tetikleyici
veri anahtarının gerçekleşmesinden sonra 4 saniye geçmişse belleği sıradaki ilk belleğe
değiştirir.
En son Tetikleyici veri anahtarından sonra 4 saniye içinde BİR TETİKLEYİCİ VERİ
ANAHTARI, belleği sıradaki bir sonraki belleğe değiştirir.
En fazla 5 seçili hafıza konumu arasında değişiklik yapmak mümkündür ("HAFIZA
YÖNETİMİ" bölümüne bakın).
KAPALI - Kaynak verileri arasında hiçbir geçiş yok.
ARK KAPALI - Kullanıcı kaynak sırasında bellek konumları arasında geçiş yapamaz.
ACIK - Kullanıcı her zaman bellek konumları arasında geçiş yapabilir.
3 PROGRAM - 3 bellek konumu ekleyin. 2 zamanlı ayarı seçin (bkz. bölüm 9.3.1). 3 Prog, 2
zamanlı 3 bellek tetikleyici veri anahtarının uzatılmış bir şeklidir. Tetikleyici veri anahtarı,
kaynak tabancası tetik düğmesine basıldığında bellek 1'e geçer. Kaynak prosesi sonra
başlar. Tetikleyici anahtarı bırakıldığında Tetikleyici veri anahtarı, bellek 2'ye geçer ve
kaynaklamaya devam edilir. Tetikleyici veri anahtarı, kaynak tabancası tetik düğmesine tekrar
basıldığında bellek 3'e geçer. Tetikleyici anahtarı ikinci kez bırakıldığında krater doldurma
başlar (seçiliyse) ve kaynak akımı durdurulur. Gaz son-akışı başlar (seçiliyse).
Kaynak veri anahtarını etkinleştirmek
İmleci TRIGGER WELD DATA SWITCH satırı üzerine getirin ve GİRİŞ tuşuna basın.
Ardından, KAPALI, ARK KAPALI, ACIK veya 3 PROGRAM öğesini seçin. GİRİŞ (ENTER)
tuşuna basın.
TETİKLEYİCİ VERİ ANAHTARI
TETİKLEYİCİ VERİ ANAHTARI
KAPALI
TIKLAT
TEK
ARK KAPATMA SIRASINDA İLK DEĞİŞİKLİK
İLERİ
KAYNAK VERİLERİNİ EKLE/SİL
5
SEÇİLİ KAYNAK VERİSİ
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE ON
Fe ER70S, CO2, 1,2 mm
+ 3,5 VOLT, 7,6 M/DK
ÇIKIŞ
Bellekten kaynak verileri seçimi
İmleci KAYNAK VERİSİ EKLE/SİL satırına getirin.
0460 896 601
- 64 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
TETİKLEYİCİ VERİ ANAHTARI
TETİKLEYİCİ VERİ ANAHTARI
KAPALI
TIKLAT
TEK
ARK KAPATMA SIRASINDA İLK DEĞİŞİKLİK
İLERİ
KAYNAK VERİLERİNİ EKLE/SİL
19
SEÇİLİ KAYNAK VERİSİ 5 19
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE ON
Fe ER70S, CO2, 1,2 mm
+ 3,5 volt, 7,6 M/DK
SAKLA
SİL
ÇIKIŞ
Geçerli kaynak verilerinin saklandığı belleklerin numaralarını artı/eksi düğmelerini kullanarak
seçin ve ardından SAKLA tuşuna basın.
Bu SELECTED WELD DATA satırı hangi kaynak verilerinin seçildiğini ve bunların soldan
sağa hangi sırayla gerçekleşeceğini gösterir. En son seçilen konum için ayarlanan kaynak
verileri ekranda satırda görüntülenir.
Kaynak verilerini kaldırmak için yukarıdaki aynı prosedürü izleyin ancak SİL'e (DELETE)
basın.
9.13
Çoklu tel besleyiciler
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » TEL SÜRME ÜNİTELERİ
Birkaç tel sürme ünitesi (maks. 4) bağlarken kaynak veri ünitesi olmayan tel sürme üniteleri
(örn. boş panelli) kullanmanız gerekir.
Müşteriye sağlanan tüm tel besleme ünitelerinin kimlik numarası 1'dir.
9.13.1
Çoklu tel besleyicileri yapılandırma
Birkaç tel besleme ünitesi bağlarken yapmanız gereken ilk şey tel besleme ünitesinin kimlik
numarasını (düğüm adresi) değiştirmektir.
ID numarasını değiştirmek için, şu şekilde hareket edin:
•
•
•
İlk tel besleme ünitesini bağlayın ve TEL SÜRME ÜNİTELERİ menüsüne gidin.
Tel besleme ünitesi etkinleştirmek için tetik anahtarına basın ve bırakın.
Tel besleme ünitesinin sahip olduğu kimlik numarasını ilk satırda okuyun (ilk seferinde 1
olmalıdır). 2 ve 4 arasında yeni bir kimlik numarası seçin.
İmleci YENİ ID NUMARASI SEÇİNİZ satırına getirin. Artı/eksi düğmeleri ile atlayarak 1
ve 4 arasındaki istediğiniz numarayı ayarlayın. GİRİŞ (ENTER) tuşuna basın.
TEL SÜRME ÜNİTELERİ
GÜNCEL ID NUMARASI
-
YENİ ID NUMARASI SEÇİNİZ
1
CONNECTED WIRE FEEDERS ID:
ÇIKIŞ
Üst satırda, kimlik numarası için rakam istenen numara ile değişecektir.
0460 896 601
- 65 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
•
•
Sonraki tel besleme ünitesini bağlayın.
Bu tel besleme ünitesi etkinleştirmek için tetik anahtarına basın ve bırakın. Artık
ünitenin ID numarasının 1 olduğunu görebilirsiniz.
Yapılandırma artık tamamlanmıştır ve normal olarak cihazı kullanmaya başlayabilirsiniz. Aynı
şekilde dört tel besleme ünitesini yapılandırmak ve çalıştırmak mümkündür. Birkaç tel
besleme ünitesi kullanırken önemli şey verilmiş olan kimlik numaraları değil, ancak onlara
ayırt edilebilmeleri amacıyla farklı numaraların verilmesidir.
İki tel besleme ünitesine aynı kimlik numarasını vermeyin. Bu ortaya çıkarsa ünitelerin birini
bağlantısını kesip ve sonra tekrar baştan yukarıdaki prosedürü başlatarak durumu düzeltin.
Dilediğiniz zaman TEL SÜRME ÜNİTELERİ menüsüne gidebilir ve tetik anahtarına basarak
bağlı tel sürme ünitelerinin kimlik numaralarını kontrol edebilirsiniz.
Bu BAĞLANTILI TEL SÜRME ID LERİ satırında, tüm bağlı tel besleme ünitelerinin kimlik
numaralarını görebilirsiniz.
9.13.2
M1 10P uzaktan kumandalar için kaynak veri hafızası kavramı
Hafızalar ve 10P uzaktan kumandalar, bir kavramı takip eden farklı tel besleyici kimlik
numaralarına sahip tel besleyicilerle çalışır.
Aşağıdaki listeye göre her tel besleyici kimlik numarası için doğru kaynak veri hafızası aralığı
konumlarını kullanın:
•
•
•
•
Tel besleyici kimliği 1: Hafıza konumu 1-10
Tel besleyici kimliği 2: Hafıza konumu 11-20
Tel besleyici kimliği 3: Hafıza konumu 21-30
Tel besleyici kimliği 4: Hafıza konumu 31-40
9.14
Kalite fonksiyonları
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » KALİTE FONKSİYONLARI
Tamamlanan kaynakları günlüğe kaydetme koşulları KALİTE FONKSİYONLARI
altındaYAPILANDIRMA MENÜSÜ bölümünde yer alır.
KALİTE FONKSİYONLARI
KALİTE VERİLERİNİ DOSYAYA KAYDETME
ACIK
ÇIKIŞ
Satırı seçin ve GİRİŞ tuşuna basın. Eğer ACIK seçilirse her kaynak .aqd uzantılı bir metin
dosyası olarak kaydedilecektir, her gün için yeni bir dosya. Aşağıdaki bilgiler burada
kayıtlıdır:
•
•
•
•
•
Kaynak başlama zamanı
Kaynak süresi
Kaynak sırasında maksimum, minimum ve ortalama akım
Kaynak sırasında maksimum, minimum ve ortalama voltaj
Kaynak sırasında maksimum, minimum ve ortalama çıkış
“ARAÇLAR, Kalite fonksiyonları" bölümünde kalite fonksiyonu hakkında daha fazla bilgi
bulabilirsiniz.
0460 896 601
- 66 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
9.14.1
Kalite fonksiyonu günlüğünü kaydetme
ANA MENÜ » ARAÇLAR » GÖNDER/AL
Kontrol panelinde üretilen kalite fonksiyonu günlük dosyaları xml dosyaları olarak saklanır.
USB belleğin çalışması için FAT olarak biçimlendirilmiş olması gerekir.
Kontrol paneline bir USB bellek takın; “Dosya yöneticisi” bölümüne bakın.
Önce, KALİTE FONKSİYON MESAJıöğesini seçin ve GÖNDERtuşuna basın.
Dosya QData adlı bir klasördedir. QData, bir USB bellek taktığınızda otomatik olarak
oluşturulur.
Gönder/Al hakkında daha fazla bilgi için "Gönder/Al" bölümüne bakın.
9.15
Bakım
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » BAKIM
Bu menüden bakım aralığını; yani bakımın yapılması gereken zamandan önce
gerçekleştirilen kaynak başlatma sayısını ayarlayabilirsiniz (örn. kontak ucunun
değiştirilmesi). Bakımın kaç kaynak başlatma işleminden sonra yapılması gerektiğini
ayarlamak için BAKIM ARALIĞI satırını seçip GİRİŞ tuşuna basın. Ardından değere ulaşana
kadar artı/eksi düğmelerini ayarlayın. Aralık geçtikten sonra, hata kodu 54 hata mesajlarında
görüntülenir. Sıfırlamak için RESET yazılım tuşuna basın.
Başlatma sayısı yerine TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİ LİMİTİ seçildiğinde, yetkili ESAB servis
teknisyenine başvurulur.
SERVİS
BAKIM ARALIĞI
0 Kaynak
KAYNAK SAYACI
0 Kaynak
TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİ LİMİTİ
0d00:00:00
TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİ
0d00:00:00
RESET
9.16
ÇIKIŞ
Uzunluk birimi
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » ÜNİTENİN UZUNLUĞU
Ölçü birimi buradan seçilir, Metrik veya İnç:
9.17
Ölçüm değeri frekansı
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » ÖLÇÜLEN FREKANS DEĞERİ
Ölçüm değerinin frekansı, artı/eksi düğmelerinden biri kullanılarak 1 ve 10 Hz arasında bir
değere kademeleyerek buradan ayarlanır. Ölçüm değeri frekansı sadece kalite verilerinin
hesaplamasındaki ölçüm verilerini etkiler.
0460 896 601
- 67 -
© ESAB AB 2019
9 YAPILANDIRMA
9.18
Kayıt tuşu
YAPILANDIRMA » KAYIT KODU
Bu KAYIT KODU fonksiyonu ile kontrol panelinin temel versiyonunda bulunmayan bazı
fonksiyonların kilidini açabilirsiniz.
Bu fonksiyonları erişim elde etmek için ESAB'a başvurmanız gerekir. Ünitenin seri
numarasını belirttiğiniz zaman KAYIT KODU menüsüne girilecek bir anahtar kodu alırsınız.
KAYIT KODU
Seri No: 00000 - 00000 - 00000
Kod: AAA
KOD
GİR
ETKİNLEŞTİR
ÇIKIŞ
GİRİŞ TUŞU'na (ENTER KEY) basın ve ekranda beliren klavyenin üzerinde anahtar kodunu
yazın. Sol düğme ve ok tuşlarını kullanarak istediğiniz klavye karakteri üzerine imleci
konumlandırın. GİRİŞ (ENTER) tuşuna basın. Karakter dizisi kayıtlanınca TAMAM'a (DONE)
basın.
Anahtarı etkinleştirmek için AKTİF tuşuna basın. Bir mesaj gösterilir: KOD AKTİVE EDİLDİ.
Kayıt başarısız olursa, mesaj şu şekilde olur: HATALI KOD. Ardından açma kodunu kontrol
edip tekrar deneyin.
9.19
Aydınlatmalı ekran zamanlayıcı
ANA MENÜ » YAPILANDIRMA » AYDINLATMALI EKRAN ZAMANL.
Varsayılan ayar ACIK.
Arka aydınlatmanın ömrünü uzatmak için, hiçbir faaliyet olmaması durumunda üç dakika
sonra kapanır.
Ayarı değiştirmek için satırı seçin ve GİRİŞ tuşuna basın.
Arka plan ışığını üç dakika boyunca etkin olmadığında kapatmak için Aydınlatmalı ekran
zamanlayıcı özelliğini ACIK olarak ayarlayın.
Arka plan ışığının kapanmasını önlemek için özelliği KAPALI olarak ayarlayın. Ekran sürekli
açık kalır.
Bu özellik, sunum modunda W82 ile birlikte U82 kullanıldığında kullanılamaz.
0460 896 601
- 68 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
10
ARAÇLAR
ANA MENÜ » ARAÇLAR
ARAÇLAR
HATA GÜNLÜĞÜ►
GÖNDER/AL►
DOSYA YÖNETİCİSİ►
AYAR LİMİTİ DÜZENLEYİCİ►
ÖLÇÜM LİMİTİ DÜZENLEYİCİ►
ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ►
KALİTE FONKSİYONLARI►
KULLANICI TANIMLI SİNERJK VERİ►
TAKVİM►
KULLANICI HESAPLARI►
ÜNİTE BİLGİLERİ►
ÇIKIŞ
10.1
Hata günlüğü
ANA MENÜ » ARAÇLAR » HATA GÜNLÜĞÜ
Arıza yönetimi kodları, kaynak prosesinde bir arıza oluştuğunu belirtmek için kullanılır. Bu
ekranda bir açılır menü yardımı ile belirtilir. Ekranın sağ üst köşesinde bir ünlem işareti
görünür.
NOT!
Hata günlüğü menüsüne gittiğinizde
kısa sürede ekrandan kaybolur.
Kaynak makinesi kullanımı sırasında ortaya çıkan tüm hatalar hata günlüğünde hata
mesajları olarak belgelenmektedir. En fazla 99 hata mesajı kaydedilebilir. Hata günlüğü
dolarsa, yani 99 hata mesajı kaydedilmişse bir sonraki hata oluştuğunda en eski mesaj
otomatik olarak silinir.
Aşağıdaki bilgiler hata günlüğü menüsünden okunabilir:
•
•
•
•
•
•
Hatanın indeks numarası
Hatanın oluştuğu tarih, biçim: YYAAGG
Hatanın oluştuğu saat
Hatanın oluştuğu ünite
Hata kodu
Hata koduna bağlı olarak ek veriler, örneğin hata kodunu oluşturan ünite
0460 896 601
- 69 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
HATA GÜNLÜĞÜ
İndek Zaman
s
Zaman
Ünite
Hata
Veri
1
121029
13:29:16
8
19
2
2
121029
13:29:21
8
17
3
171113
09:38:49
8
19
Pilden kaynaklanan hafıza hatası
SİL
TÜMÜNÜ SİL
YENİLE
TOPLAMI
GÖRÜNTÜLE
ÇIKIŞ
Üniteler
1 = su soğutma ünitesi
4 = uzaktan kumanda ünitesi
2 = güç kaynağı
5 = AC-ünitesi
3 = tel sürme ünitesi
8 = kontrol paneli
10.1.1
Hata kodu açıklamaları
Hata kodu
Açıklama
1
Eprom hatası
Program hafızasında hata var.
Bu hata herhangi bir fonksiyonu devre dışı bırakmaz.
İşlem: Yeniden başlat. Hata devam ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
2
Mikroişlemci de bellek hatası
Mikroişlemci, dahili hafızasındaki bazı hafıza konumlarını okuyamıyor veya
bu konumlara yazamıyor.
Bu hata herhangi bir fonksiyonu devre dışı bırakmaz.
İşlem: Yeniden başlat. Hata devam ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
3
Harici bellek hatası
Mikroişlemci, harici hafızasındaki bazı hafıza konumlarını okuyamıyor veya
bu konumlara yazamıyor.
Bu hata herhangi bir fonksiyonu devre dışı bırakmaz.
İşlem: Yeniden başlat. Hata devam ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
4
5V besleme hattında düşüş
Güç kaynağı voltajı çok düşük.
Mevcut kaynak işlemi durdurulur ve başlatılamaz.
İşlem: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Hata devam
ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
5
DC gerilim limitlerin dışında
Gerilim çok düşük veya çok yüksek. Çok yüksek gerilim, şebeke güç kaynağı
üzerindeki ciddi geçişler veya zayıf bir güç kaynağı (beslemenin yüksek
indüktansı veya faz kaybı) nedeniyle olabilir.
Güç ünitesi durdurulur ve başlatılamaz.
İşlem: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Hata devam
ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
0460 896 601
- 70 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
Hata kodu
Açıklama
6
Yüksek sıcaklık
Termik yük kesme çalıştırıldı.
Geçerli kaynak işlemi durdurulur ve kesme sıfırlanana kadar yeniden
başlatılamaz.
İşlem: Soğutma hava giriş veya çıkışlarında engel ya da kir tıkanması olup
olmadığını kontrol edin. Cihazın aşırı yüklü olmadığından emin olmak için,
kullanılan iş döngüsünü kontrol edin.
7
Yüksek primer akım
Güç ünitesi akımı sağlayan DC voltajından çok fazla akım alır. Güç ünitesi
durdurulur ve başlatılamaz.
İşlem: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Hata devam
ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
8
Dc gerilim 1 limitlerinin dışında
W82 kontrol ünitesindeki devre kartında bulunan akünün değiştirilmesi
gerekir. Bu akü değiştirilmezse güç kesilmesi durumunda akü destekli
belleğin tüm içeriğini kaybedersiniz.
İşlem: Yetkili bir ESAB servis teknisyeniyle irtibata geçin.
9
Güç kaynağı 2
Harici kaynaktan hata kodu
İşlem: Bağlı üniteler için kılavuza göz atın.
10
Güç kaynağı 3
Harici kaynaktan hata kodu
İşlem: Bağlı üniteler için kılavuza göz atın.
11
Servo hatası
Harici kaynaktan hata kodu
İşlem: Bağlı üniteler için kılavuza göz atın.
12
Veri iletişim arayüzünde hata
Sistemin CAN veriyolu üzerindeki yük geçici olarak çok yüksek.
Güç ünitesi ya da tel sürme ünitesi kontrol paneli ile teması kaybetti.
İşlem: Sadece bir tel sürme ünitesi veya uzaktan kumanda ünitesi bağlı
olduğunu doğrulamak için cihazı kontrol edin. Hata devam ederse, bir servis
teknisyeni çağırın.
14
Veri iletişimi hatası
Sistemin CAN veriyolu, aşırı yük nedeniyle geçici olarak çalışmayı durdurdu.
Geçerli kaynak işlemi durdurulur.
İşlem: Sadece bir tel sürme ünitesi veya uzaktan kumanda ünitesi bağlı
olduğunu doğrulamak için cihazı kontrol edin. Üniteyi sıfırlamak için ana güç
kaynağını kapatın. Hata devam ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
15
Veri iletişimi kaybı
Mikroişlemci gelen mesajları yeterince hızlı işleyemiyor ve bilgiler kaydoldu.
İşlem: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Hata devam
ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
0460 896 601
- 71 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
Hata kodu
Açıklama
16
Yüksek açık devre voltajı
Açık devre gerilimi çok yüksek.
İşlem: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Hata devam
ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
17
Başka bir ünite ile temas kayboldu
Mevcut faaliyetler durdurulur ve kaynak başlatma önlenir.
Bu hata kaynak verileri ünitesi ile diğer bir cihaz arasındaki bağlantının
kesilmesi (örn. CAN kablosu) nedeniyle ortaya çıkabilir. Hangi üniteyi
ilgilendirdiği hata günlüğünde görüntülenir.
İşlem: CAN kablolarını kontrol edin. Hata devam ederse, bir servis
teknisyeni çağırın.
19
Pilden kaynaklanan hafıza hatası
Pil voltajı kaybetti
İşlem: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Kontrol paneli
sıfırlanır. Ayarlar İngilizcedir; MIG/MAG, KISA/SPREY, Fe, CO2, 1,2 mm.
Hata devam ederse servis teknisyeni çağırın.
22
Arabellek iletiminde taşma
Kontrol paneli diğer ünitelere yeterince yüksek hızda bilgi iletemiyor.
İşlem: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın.
23
Arabellek alımında taşma
Kontrol paneli diğer ünitelerden gelen bilgileri yeterince yüksek hızda
işleyemiyor.
İşlem: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın.
25
Uyumsuz kaynak veri formatı
USB bellek üzerinde kaynak verilerini depolamayı deneyin. USB belleğin
kaynak veri belleğinden farklı bir veri biçimi vardır.
İşlem: Farklı bir USB belleği kullanın.
26
Tetiklenen resetleme kontrolü (Program hatası)
Bir şey işlemcinin programdaki normal görevlerini yerine getirmesini
engelledi.
Program otomatik olarak yeniden başlatılır. Geçerli kaynak işlemi durdurulur.
Bu hata herhangi bir fonksiyonu devre dışı bırakmaz.
İşlem: Kaynak sırasında kaynak programlarının kullanımını inceleyin. Hata
tekrar ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
27
Tel yok
Kablo yok / Donanım yakalama hatası
Harici kaynaktan hata kodu
İşlem: Bağlı üniteler için kılavuza göz atın.
28
Yığın taşması
Program yürütme çalışmıyor.
İşlem: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Hata devam
ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
0460 896 601
- 72 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
Hata kodu
Açıklama
29
Su akışı yok
Soğutma suyu akışı yok
Harici kaynaktan hata kodu
Bu hata, bekleme modundan çıkıldıktan sonraki 10 saniye içinde yeteri kadar
soğutma suyuna ulaşılmazsa meydana gelir.
İşlem: Bağlı üniteler için kılavuza göz atın.
30
Regülatör süre hatası düzey aşıldı
Çok uzun regülatör süresi oluştu (yalnızca MIG/MAG'de).
32
Gaz akışı yok
Harici kaynaktan hata kodu
İşlem: Bağlı üniteler için kılavuza göz atın.
54
Servis aralığı geçti
Kontak ucu değişimi için servis aralığı geçti.
İşlem: Kontak ucunu değiştirin.
60
Haberleşme hatası
Sistemin dahili CAN-veriyolu yük çok yüksek olduğu için geçici olarak
çalışmayı durdurdu. Geçerli kaynak işlemi durur.
İşlem: Tüm cihazların doğru şekilde bağlandığından emin olun. Üniteyi
sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Hata devam ederse, bir servis
teknisyeni çağırın.
64
Kontrol tipi yükleme hatası
Çalıştırma/geri çağrılan bellek sırasında U8 2'den güç kaynağına
desteklenmeyen bir kontrol türü gönderilmiştir.
İşlem: Regülatör tipini değiştirin.
70
Akım ölçüm değeri sınırı aşıldı
Akım ölçüm değerleri kendi sınırlarını aştı.
İşlem: Akım sınırın doğru ayarlanmış olduğunun yanı sıra birleşimin
kalitesini de kontrol edin.
71
Voltaj ölçüm değeri sınırı aşıldı
Voltaj ölçüm değerleri kendi sınırlarını aştı.
İşlem: Voltaj sınırın doğru ayarlanmış olduğunun yanı sıra birleşimin
kalitesini de kontrol edin.
72
Güç ölçüm değeri sınırı aşıldı
Güç ölçüm değerleri kendi sınırlarını aştı.
İşlem: Güç sınırın doğru ayarlanmış olduğunun yanı sıra birleşimin kalitesini
de kontrol edin.
73
WF akım ölçüm değeri sınırı aşıldı
WF akım ölçüm değerleri kendi sınırlarını aştı.
İşlem: WF akım sınırın doğru ayarlanmış olduğunun yanı sıra birleşimin
kalitesini de kontrol edin.
75
Uyarı sinerjik veri hesaplanıyor
Sinerjik veri tekrar hesaplanır.
İşlem: Tekrar hesaplanmış veriyi kabul etmek için giriş tuşuna basın.
0460 896 601
- 73 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
Hata kodu
Açıklama
76
Kaynak için oturum açmak gerekir
Kullanıcı oturum açmadığından kaynak başlatma işlemi reddedildi. Bu hata,
yalnızca "Oturum Açma Gerekli Servis" işlevi etkinleştirilirse oluşabilir.
İşlem: Kullanıcı hesabını etkinleştirin ve oturum açın.
78
İlgili daldırma/sprey hattı yok
Darbeli kaynak (aynı malzeme, gaz karışımı ve boyuttan oluşan) için seçilen
sinerji hattına karşılık gelen kısa hat/sprey hattı kullanılabilir değil.
İşlem: Karşılık gelen bir kullanıcı tanımlı sinerjik kısa hat/sprey hattı
oluşturun ve yeniden başlatın.
10.2
Gönder/Al
ANA MENÜ » ARAÇLAR » GÖNDER/AL
Bu GÖNDER/AL menüsünde, bir USB belleği aracılığıyla kontrol paneline ve kontrol
panelinden bilgi aktarmak mümkündür.
Aşağıdaki bilgiler transfer edilebilir:
KAYNAK VERİ AYARLARI
GÖNDER/AL
SİSTEM AYARLARI
GÖNDER/AL
AYAR LİMİTLERİ
GÖNDER/AL
ÖLÇÜM LİMİTLERİ
GÖNDER/AL
HATA GÜNLÜĞÜ
GÖNDER
KALİTE FONKSİYON MESAJı
GÖNDER
ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ
GÖNDER
SİNERJİK HATLAR
GÖNDER/AL
BASİT AYARLAR
GÖNDER/AL
KULLANICI HESAPLARI
GÖNDER/AL
USB belleği takın. USB belleğin nasıl takılacağının açıklaması için "USB bağlantısı"
bölümüne bakın. Aktarılacak olan bilginin olduğu satırı seçin. Bilgilerin alınacağına veya
verileceğine bağlı olarak,GÖNDER veya ALtuşuna basın.
GÖNDER/AL
KAYNAK VERİ AYARLARI
SİSTEM AYARLARI
AYAR LİMİTLERİ
ÖLÇÜM LİMİTLERİ
HATA GÜNLÜĞÜ
KALİTE FONKSİYON MESAJı
ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ
SİNERJİK HATLAR
BASİT AYARLAR
KULLANICI HESAPLARI
GÖNDER
0460 896 601
AL
ÇIKIŞ
- 74 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
10.3
Dosya yöneticisi
ANA MENÜ » ARAÇLAR » DOSYA YÖNETİCİSİ
Dosya yöneticisinde hem (C: \) hem de bir USB bellekte bulunan bilgiyi işleyebilirsiniz .
Dosya yöneticisi kaynak verileri ve kalite verilerini elle silmeyi ve kopyalamayı mümkün kılar.
Hiçbir klasörün önceden seçilmemiş olması durumunda USB bellek takıldığında, ekran
belleğin temel klasörünü gösterir.
Kontrol paneli dosya yöneticisini en son kullandığınızda nerede olduğunuzu hatırlar böylece
geri geldiğinizde dosya yapısında aynı yere dönmenizi sağlar.
DOSYA YÖNETİCİSİ
..
BİLGİ
YENİLE
ALT.
ÇIKIŞ
Bellekte ne kadar depolama alanı kaldığını belirlemek içinBİLGİ işlevini kullanın.
Bilgilerinizi güncellemek için YENİLE tuşuna basın.
Silmek, ismini değiştirmek, yeni klasör oluşturmak, kopyalamak veya yapıştırmak
istersenizALT tuşuna basın. Daha sonra seçim yapabileceğiniz bir liste görünür. Eğer (..) ya
da bir klasör seçiliyse, sadece yeni bir klasör oluşturabilir veya daha önce kopyaladığınız bir
dosyaya yapıştırabilirsiniz. Bir dosya seçtiyseniz İSİM DEĞİŞTİR, KOPYALA veya YAPIŞTIR
seçenekleri önceden bir dosyayı kopyaladığınızda eklenir.
Bir klasör veya dosya seçin ve ALT tuşuna basın.
DOSYA YÖNETİCİSİ
..
Kaynak Verisi
YENİ DİZİN
ErrorLog.xml
QData.xml
~Weldoffice.dat
BİLGİ
YENİLE
ALT.
ÇIKIŞ
Bu liste, ALT tuşuna bastığınızda görüntülenir.
DOSYA YÖNETİCİSİ » ALT.
KOPYALA
YAPIŞTIR
SİL
İSİM DEĞİŞTİR
YENİ DİZİN
0460 896 601
- 75 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
10.3.1
Bir dosya/klasörü silme
Silinecek dosya veya klasörü seçin ve ALT.'a basın.
Ardından, SİL öğesini seçin ve GİRİŞtuşuna basın.
DOSYA YÖNETİCİSİ » ALT.
SİL
İSİM DEĞİŞTİR
YENİ DİZİN
Dosya/klasör artık silindi. Bir klasörü silmek için boş olması gerekir, yani önce klasörde
bulunan dosyaları silin.
10.3.2
Bir dosya/klasörün adını değiştirme
Adı değiştirilecek dosya veya klasörü seçin ve ALT.'a basın.
Ardından, İSİM DEĞİŞTİR öğesini seçin ve GİRİŞtuşuna basın.
DOSYA YÖNETİCİSİ » ALT
SİL
İSİM DEĞİŞTİR
YENİ DİZİN
Ekranda bir klavye görüntülenir. Satırı değiştirmek için sol düğmeyi ve sola ve sağa hareket
ettirmek için ok tuşlarını kullanın. Kullanılacak olan karakteri/fonksiyonu seçin ve
GİRİŞtuşuna basın.
10.3.3
Yeni klasör oluştur
Yeni klasörün bulunacağı yeri seçin ve ALT.'a basın.
Ardından, YENİ DİZİN öğesini seçin ve GİRİŞtuşuna basın.
DOSYA YÖNETİCİSİ » ALT
SİL
İSİM DEĞİŞTİR
YENİ DİZİN
Ardından ekranda bir klavye görüntülenir. Satırı değiştirmek için sol düğmeyi ve sola ve sağa
hareket ettirmek için ok tuşlarını kullanın. Kullanılacak olan karakteri/fonksiyonu seçin ve
GİRİŞtuşuna basın.
10.3.4
Dosyaları kopyalama ve yapıştırma
Kopyalanacak dosya veya klasörü seçin ve ALT.'a basın.
Ardından, KOPYALA öğesini seçin ve GİRİŞtuşuna basın.
0460 896 601
- 76 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
DOSYA YÖNETİCİSİ » ALT
KOPYALA
YAPIŞTIR
SİL
İSİM DEĞİŞTİR
YENİ DİZİN
İmleci kopyalanan dosyanın bulunduğu klasöre konumlandırın ve ALT.'a basın.
Ardından, YAPIŞTIR öğesini seçin ve GİRİŞtuşuna basın.
DOSYA YÖNETİCİSİ » ALT
KOPYALA
YAPIŞTIR
SİL
İSİM DEĞİŞTİR
YENİ DİZİN
Kopya "Copy of" artı orijinal adı ile kaydedilir, örneğin Copy of WeldData.awd.
10.4
Ayar limiti düzenleyici
ANA MENÜ » ARAÇLAR » LİMİT DÜZENLEYİCİ AYARLAR
Bu menüde çeşitli kaynak yöntemleri için kendi maks. ve min. değerlerinizi ayarlayın. Bu
sınırlar, güç kaynağının boyutlandırıldığı değerlerin üstünde veya altında olamaz. 50
depolama noktası vardır. Boş bir depo noktası satırını seçin ve GİRİŞ tuşuna basın. Prosesi
seçin (MIG/MAG, MMA, TIG) ve GİRİŞ tuşuna basın. MIG/MAG için, maks. ve min. voltaj ve
tel besleme hızı değerleri seçilebilir.
LİMİT DÜZENLEYİCİ AYARLAR
YÖNTEM
MIG/MAG
GERİLİM
- MIN
8,0 V
- MAKS
60,0 V
TEL SÜRME HIZ
- MIN
0,8 M/DK
- MAKS
SAKLA
25,0 M/DK
OTOMATİK
SİL
ÇIKIŞ
MMA ve TIG için, maks. ve min. akım değerleri değiştirilebilir.
0460 896 601
- 77 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
AYAR LİMİTLERİ
1 MIG
2 MMA
3456720 - 394 AMP
ÇIKIŞ
Değerler ayarlandıktan sonra SAKLA tuşuna basın. Limit değerinin seçili depolama
noktasında kaydedilip kaydedilmeyeceği sorulduğunda HAYIR veya EVET tuşuna basın.
Depolama noktasının değerleri alt kısımda yer alan çizginin altında görülebilir. Bu durumda,
MMA sınır değerleri 20 - 394 A için depolama noktası 2'dir.
Bu OTOMATİK seçeneği ile sınırlar her kaynak yöntemi için ayarlanmış olan sınırlara göre
otomatik olarak ayarlanır.
Ayar sınırlarının otomatik olarak ayarlanıp ayarlanmayacağı sorulduğunda HAYIR veya
EVET ve ardından ayarlar korunacaksa SAKLA tuşuna basın.
10.5
Ölçüm limiti düzenleyici
ANA MENÜ » ARAÇLAR » ÖLÇÜM LİMİTLERİ DÜZENLEYİ
Bu menüde çeşitli kaynak yöntemleri için kendi ölçüm değerlerinizi ayarlayın. 50 depolama
noktası vardır. Boş bir depo noktası satırını seçin veGİRİŞ tuşuna basın. Prosesi seçmek için
GİRİŞ tuşuna basın. Ardından, açılan listeden kaynak prosesini seçin ve GİRİŞ tuşuna
yeniden basın.
Aşağıdaki bilgiler seçilebilir:
MIG/MAG için
•
•
•
•
gerilim: süre (0-10 s), min., maks., min. ortalama, maks. ortalama
akım: süre (0-10 s), min., maks., min. ortalama, maks. ortalama
çıkış: min., maks., min. ortalama, maks. ortalama
tel sürme ünitesi akımı: min., maks., min. ortalama, maks. ortalama
NOT!
Besleme sorunlarını önlemek için, özellikle robot kaynaklama yaparken, besleme
ünitesi motor akımı için bir maks. değeri verilmesi tavsiye edilir. Yüksek motor akımı
besleme sorunlarını gösterir. Doğru maks. değeri vermek için motor akımının bir
aylık kaynaklama sırasında incelenmiş olması önerilir. Ardından uygun bir
maksimum değer verilir.
MMA ve TIG için
•
•
•
gerilim: süre (0-10 s), min., maks., min. ortalama, maks. ortalama
akım: süre (0-10 s), min., maks., min. ortalama, maks. ortalama
çıkış: min., maks., min. ortalama, maks. ortalama
Sağ düğmelerden biri ile istenen değeri ayarlayın ve SAKLA tuşuna basın.
0460 896 601
- 78 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
İletişim kutusunda, seçili depolama noktasını kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur. Değeri
kaydetmek için EVET tuşuna basın. Depolama değerleri alt kısımda yer alan çizginin altında
görülebilir.
ÖLÇÜM LİMİTLERİ
1 - MIG
2 - TIG
3456724.0 - 34.0 VOLT, 90 - 120 AMP
2000 - 3000 Kw
ÇIKIŞ
Bu OTOMATİKseçeneği ile sınırlar en son kullanılan ölçüm değerlerine göre otomatik olarak
ayarlanır.
Ölçüm değerlerinin otomatik olarak ayarlanıp ayarlanmayacağı sorulduğunda HAYIR veya
EVET ve ardından ayarlar korunacaksa SAKLA tuşuna basın.
10.6
Üretim istatistikleri
ANA MENÜ » ARAÇLAR » ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ
Üretim istatistikleri toplam ark zamanı, toplam malzeme miktarı ve en son sıfırlamadan bu
yana geçen kaynak sayısını takip eder. Aynı zamanda en son kaynaklamada kullanılan ark
zamanı, toplam malzeme miktarını da takip eder. Bilgi amaçlı olarak, hesaplanmış birim
uzunluk başına erimiş tel malzemesi ve en son sıfırlamanın ne zaman meydana geldiğinde
de görüntülenir.
Ark süresi 1 saniyeden daha kısa ise kaynak sayısı artmaz. Bu nedenle, bu tür kısa bir
kaynak için kullanılan malzeme miktarı gösterilmez. Ancak, malzeme tüketimi ve süre,
toplam malzeme tüketimi ve süreye dahil edilir.
ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ
SON KAY.
LAM
ARK SÜRESİ
0s
0s
TEL TÜKETİMİ
0g
0g
-E GÖRE
0g/m
KAYNAK SAYISI
0
SON RESET
RESET
081114
YENİLE
08:38:03
ÇIKIŞ
Eğer RESETtuşuna basarsanız tüm sayaçlar sıfırlanır. Tarih ve saat en son sıfırlamayı
gösterir.
0460 896 601
- 79 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
Eğer sayaçları sıfırlamazsanız, hepsi, içlerinden herhangi biri maksimum değere ulaştığında
otomatik olarak sıfırlanır.
Maksimum sayaç değerleri
Süre
999 saat, 59 dakika, 59 saniye
Ağırlık
13350000 gram
Miktar
65535
Müşteriye özel sinerji hatları kullanıldığında malzeme tüketimi sayılmaz.
10.7
Kalite fonksiyonları
ANA MENÜ » ARAÇLAR » KALİTE FONKSİYONLARI
Kalite fonksiyonlar ayrı kaynaklar için çeşitli ilginç kaynak verilerini takip eder.
Bu fonksiyonlar şunlardır:
•
•
•
•
•
Kaynak başlama zamanı.
Kaynak süresi.
Kaynak sırasında maksimum, minimum ve ortalama akım.
Kaynak sırasında maksimum, minimum ve ortalama voltaj.
Kaynak sırasında maksimum, minimum ve ortalama çıkış.
Isı girişini hesaplamak için, seçilmiş kaynak vurgulanır. Sağ üst düğme (#) ile kaynaklar
arasında gezinin ve alttaki düğme (*) ile birleşimin uzunluğunu ayarlayın. Kaynak ünitesinin
seçili kaynağın ısı girişini hesaplaması için YENİLE tuşuna basın.
En son sıfırlamadan bu yana yapılan kaynak sayısı alt satırda gösterilir. Bilgi yaklaşık
maksimum 100 kaynak için saklanabilir. 100'den fazla kaynak olması durumunda, ilk olanın
üstüne yazılır. Kaynak, kayıtlanabilmesi için bir saniyeden daha uzun sürmelidir.
En son kayıtlı kaynak, ekranda gösterilir, ancak diğer kayıtlı kaynaklar arasında gezinmek te
mümkündür. Tüm günlük kayıtları RESET tuşuna basıldığında silinir.
KALİTE FONKSİYONLARI
KAYNAK SAYISI: 1 / 4 *W UZUNLUK: 102 cm
BAŞLANGIÇ 20081009 10 : 14 : 48
KAYNAK SÜRESİ 00 : 00 : 03 KAYNAK VERİSİ:
ISI GİRDİSİ: 3,12 kJ/mm
I (Amp)
U (V)
MAKSİMUM
MİNİMUM
ORTA
120.00
58.00
81.00
12,50
6,50
8,75
3,11
1,47
2,10
P (kW)
SIFIRLAMA SONRASI KAYNAK SAYISI: 4
RESET
YENİLE
ÇIKIŞ
Saklanan veriler hakkında bilgi için "YAPILANDIRMA, Kalite fonksiyonları" bölümüne bakın.
10.8
Kullanıcı tanımlı sinerjik veri
ANA MENÜ » ARAÇLAR » KULLANICI SİNERJİK VERİ
0460 896 601
- 80 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
Tel besleme hızı ve voltaj ile ilgili olarak kendi sinerjik hatlarınızı oluşturmak mümkündür. Bu
tür maksimum on sinerjik hat kaydedilebilir.
Yeni bir sinerjik hat iki adımda oluşturulur:
•
Bir dizi voltaj/tel hızı koordinatlarını belirterek yeni sinerjik hatları tanımlayın, aşağıdaki
şekildeki noktalara A-D bakın:
Gerilim
Tel beslemesi
•
Sinerjik hattın uygulanacağı tel/gaz kombinasyonunu belirtin.
10.8.1
Voltaj/tel hızı koordinatlarını belirtin
Kısa-spreyark metodu için bir sinerjik hat oluştururken dört koordinat gerekir; darbeleme
metodu için, iki koordinat gerekir. Bu koordinatlar daha sonra kaynak veri belleğinde ayrı
kaynak veri numaraları altında kaydedilmelidir.
Kısa-/Sprey ark
•
•
•
•
Ana menüyü ekrana getirin ve MIG/MAG yöntemini seçin KISA/SPREY.
İlk koordinat için istenen voltaj ve tel besleme hızı değerlerini girin.
Ardından, HAFIZA menüsünü getirin ve herhangi bir sayıya ilk koordinatı kaydedin.
Kısa/spreyark hattı için dört koordinat herhangi bir sayı olarak kaydedilebilir. Fabrikadan
tedarik edildiğinde, sayıları 96, 97, 98 ve 99 olarak kayıtlıdır.
Daha yüksek kaynak veri sayısı en yakın önceki kaynak veri sayısından voltaj,
başlatma parametresi R, tahmini amper değeri ve tel sürme hızı için daha yüksek
değerler içermelidir.
Tahmini Amper Değerinin görüntülenmesi, YAPILANDIRMA » MIG/MAG
VARSAYILANLARI menüsünden yapılır.
Kaynak parametreleri indüktans ve regülatör tipi dört kaynak veri numarası için aynı
değere sahip olmalıdır.
Gerekli koordinat numaralarını tanımlayın, ardından "Geçerli tel/gaz kombinasyonu
belirleme" bölümüne geçin.
Darbeleme
•
•
Ana menüyü ekrana getirin ve MIG/MAG yöntemini seçin DARBELEMEtuşuna basın.
İlk koordinat için istenen voltaj ve tel besleme hızı değerlerini girin.
0460 896 601
- 81 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
•
•
Ardından, HAFIZA menüsünü getirin ve herhangi bir sayıya ilk koordinatı kaydedin.
Daha yüksek kaynak veri numarası en yakın önceki kaynak veri sayısından voltaj, tel
besleme hızı, darbe frekansı, darbe amplitüdü, başlatma parametresi R ve arka plan
akımı için daha yüksek değerler içermelidir.
Kaynak parametreleri darbe süresi, Ka, Ki ve "eğim" her kaynak veri numarası için aynı
değere sahip olmalıdır.
Gerekli koordinat numaralarını tanımlayın, ardından "Geçerli tel/gaz kombinasyonu
belirleme" bölümüne geçin.
10.8.2
Geçerli tel/gaz kombinasyonu belirleme
İmleci KABLO satırı üzerine getirin ve GİRİŞ tuşuna basın.
SİNERJİK HATLARI UYARLAMAK
KABLO
Fe ER70S
KORUYUCU GAZ
CO2
TEL ÖLÇÜLERİ
0.6 mm
SİNERJİK TASARIM PROG. 1
96
SİNERJİK TASARIM PROG. 2
97
SİNERJİK TASARIM PROG. 3
98
SİNERJİK TASARIM PROG. 4
99
SİL
ÇIKIŞ
Listede görüntülenen bir alternatifi seçin ve GİRİŞtuşuna basın. Aynı seçimi KORUYUCU
GAZ için de yapın ve GİRİŞ tuşuna basın.
SİNERJİK HATLARI UYARLAMAK »
KABLO
Fe ER70S
Ss ER316LSi
Duplex ER2209
AIMg ER5356
AISi ER4043
Fe E70 MCW
Listede görüntülenen bir alternatifi seçin ve GİRİŞ'e (ENTER) basın.
SİNERJİK HATLARI UYARLAMAK »
KORUYUCU GAZ
CO2
Ar 18%CO2
Ar2%O2
Ar
He
ArHeO2
Aynı seçimi TEL ÇAPI için de yapın ve GİRİŞ tuşuna basın.
0460 896 601
- 82 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
SİNERJİK HATLARI UYARLAMAK » TEL
ÇAPI
0.6 mm
0.8 mm
1.0 mm
1.2 mm
1.4 mm
1.6 mm
Ardından, SİNERJİK TASARIM PROG. 1 satırını seçin ve SAKLAtuşuna basın.
İşlem şimdi tamamlandı - sinerjik bir hat tanımlanmıştır.
NOT!
Her darbeli örnek için, buna karşılık gelen bir kısa/spreyark sinerjisi gereklidir.
Darbeleme yöntemi için yeni bir sinerjik hat oluşturduğunuzda, bu yüzden, her zaman buna
karşılık gelen kısa/spreyark yöntemi için bir hat olmadığı ile ilgili bir uyarı mesajı alırsınız.
Mesaj şöyledir: UYARI! Karşılık gelen bir kısa/spreyark sinerji hattı yok. (No corresponding
synergic line for short-/sprayarc.)
10.8.3
Kendi tel/gaz alternatifinizi oluşturun
Tel/gaz alternatif listeleri kendi on alternatifiniz ile uzatılabilir. Her listenin alt kısmında boş bir
satır (---) bulunmaktadır. İmleci bu satır üzerine konumlayarak ve GİRİŞ'e (ENTER) basarak,
kendi alternatiflerinizi girmenizi sağlayan bir klavyeye erişim kazanırsınız.
Satırı seçin ve GİRİŞ tuşuna basın
Ar15%CO2
Ar8%O2
Ar30%He
Ar30%He2%H2
Ar30%HeO5%CO2
--Kontrol panelinin klavyesi aşağıdaki gibi kullanılır:
•
•
Sol düğme ve ok tuşlarını kullanarak istediğiniz klavye karakteri üzerine imleci
konumlandırın. GİRİŞ (ENTER) tuşuna basın. Bu şekilde 16 karaktere kadar tam bir
karakter dizisi girin.
Saklamak için TAMAMtuşuna basın. Adlandırmış olduğunuz alternatif listede görülebilir.
0460 896 601
- 83 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
KEYBOARD
ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
0123456789
BOŞLUK BÜYÜK
_
0 (MAKS 16)
SİL
SEMBOL
TAMAM
Adlandırılmış bir alternatifi aşağıdaki gibi silin:
•
•
İlgili listeden kendi tel/gaz alternatifinizi seçin.
Ardından, SİLtuşuna basın.
NOT!
Adlandırılmış bir tel/gaz alternatifi şu anda çalışan bellekte bulunan kaynak veri setine
dahilse silinemez.
10.9
Takvim
ANA MENÜ » ARAÇLAR » TAKVİM
Tarih ve saat burada ayarlanır.
Ayarlanacak satırı seçin: YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE veya UTC SAAT DİLİMİ.
Sağ düğmelerden birini kullanarak doğru değeri belirleyin. Ardından, AYAR tuşuna basın.
TARİH VE SAAT
YIL
2018
AY
ŞUBAT
GÜN
07
SAAT
12
DAKİKA
16
SANİYE
46
UTC SAAT DİLİMİ
+0,0
20180207 12:20:50
AYAR
10.10
ÇIKIŞ
Kullanıcı hesapları
ANA MENÜ » ARAÇLAR » KULLANICI HESAPLARI
Bazen güç kaynağının yetkisiz kişiler tarafından kullanılamaması kalite açısından özellikle
önemlidir. Kullanıcı hesapları fonksiyonu, güç kaynağının yalnızca oturum açtıktan sonra
kullanılabilmesini sağlar.
Bu fonksiyonu istemez ancak bunun yerine güç kaynağı ve kontrol panelinin tüm kullanıcılar
için kilitli olmasını isterseniz KULLANICI HESAPLARI » KAPALI öğesini seçin.
0460 896 601
- 84 -
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
Aşağıdaki talimatlar KULLANICI HESAPLARI seçeneği ACIK olarak ayarlandığında
uygulanır.
Kullanıcı adı, hesap seviyesi ve şifre KULLANICI HESAPLARI menüsünde kayıtlıdır.
Yeni kullanıcı ekleme
Önce, KULLANICI ADIöğesini seçin ve giriş tuşuna basın. Boş bir satıra gidin ve giriş tuşuna
basın.
Sol düğme, sağ ve sol oklar ve giriş tuşunu kullanarak klavye üzerinde yeni bir kullanıcı adı
girin.
16 kullanıcı hesabı için yer vardır. Kalite veri dosyalarında hangi kullanıcıların belirli kaynağı
kimin yaptığı açıkça görülecektir.
Ardından, HESAP SEVİYESİ altındaki şu seçeneklerden birini belirleyin:
•
•
•
•
YÖNETİCİ (yönetici), tam erişim (yeni kullanıcı ekleyebilir)
ÜST KULLANICI şunlar hariç her şeye erişebilir:
○ kilit kodu
○ çoklu tel besleyiciler
○ takvim
○ kullanıcı hesapları
NORMAL KULLANICI ölçüm menüsüne erişebilir
WELD MEMORY USER ölçüm menüsüne erişebilir ancak voltaj veya tel besleme hızını
değiştiremez
○ Bellek kaynakçısı, diğer bellekleri çağırmak için kaynak veri hafızasına erişebilir.
○ Bellek kaynakçısı, kaynak veri belleklerini depolayamaz veya düzenleyemez.
Klavyeyi kullanarak, KULLANICI ŞİFRESİ satırında bir şifre girin. Güç kaynağı açıldığında ve
kontrol paneli etkinleştirildiğinde, ekranda şifrenizi girmeniz istenir.
KULLANICI HESAPLARI
KULLANICI ADI
YÖNETİCİ
HESAP SEVİYESİ
YÖNETİCİ
KULLANICI ŞİFRESİ
KULLANICI HESAPLARI
SAKLA
KAPALI
SİL
ÇIKIŞ
Kullanıcı değiştirme
ARAÇLAR » Kullanıcı değiştir
Eğer KULLANICI HESAPLARI seçeneği ACIKise menü görüntülenir. Bu kullanıcıyı
değiştirmek için bir olanak verir.
Bir kullanıcı için şifre girin ve oturum açın veya ÇIKIŞ öğesini seçerek ARAÇLARmenüsüne
geri dönün.
Kullanıcı değiştir
ŞİFRE GİRİŞİ
-
ÇIKIŞ
0460 896 601
GİRİŞ
- 85 -
ŞİFRE GİR
© ESAB AB 2019
10 ARAÇLAR
10.11
Ünite bilgileri
ANA MENÜ » ARAÇLAR » ÜNİTE BİLGİSİ
Bu menüde aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:
•
•
•
Makine Kimliği
Node ID
2 = güç kaynağı
3 = tel sürme
8 = kontrol paneli
Yazılım Versiyonu
ÜNİTE BİLGİSİ
Makine ID
Node ID
Yazılım Versiyonu
44
8
1,00A
23
2
2,00A
5
3
1,18A
KONTROL PANELİ
ÇIKIŞ
0460 896 601
- 86 -
© ESAB AB 2019
11 YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
11
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
DİKKAT!
Onarım ve elektrik işleri yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Sadece
orijinal yedek ve aşınma parçalarını kullanın.
U82 uluslararası ve Avrupa standartları 60974-1 ve 60974-10'a uygun olarak tasarlanmış ve
test edilmiştir. Ürünün hala bahsedilen standarda uygun olduğundan emin olmak servisi
gerçekleştiren servis ya da onarım biriminin görevidir.
Yedek parçalar ve aşınma parçaları en yakın ESAB bayisinden sipariş edilebilir; bkz.
esab.com. Sipariş verirken, lütfen ürün tipini, seri numarasını, tanımı ve yedek parça listesine
uygun olarak yedek parça numarasını belirtin. Bu gönderiyi kolaylaştırır ve doğru teslimatı
güvenceye alır.
0460 896 601
- 87 -
© ESAB AB 2019
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 18% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 8% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 23% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 15% CO2 + 5% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 16% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 25% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 5% O2
1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 30% He + 1% O2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 30% He + 1% O2
1.0
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 50% He
0.9 1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Rutile flux cored wire
(Fe E70 RFCW)
CO2
1.2 1.4* 1.6*
Ar + 18% CO2
1.2 1.4* 1.6*
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
0460 896 601
- 88 -
© ESAB AB 2019
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Basic flux cored wire
(Fe E70 BFCW)
CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Ar + 18% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
SELF-SHIELDING
1.2 1.6*
Stainless flux cored wire (Ss RFCW) Ar + 18% CO2
1.2
Ar + 8% CO2
1.2
SELF-SHIELDING
1.6* 2.4*
Duplex rutile flux cored wire
(Ss DUP E2209)
Ar + 18% CO2
1.2
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 8% CO2
1.2
Ar + 2% O2
1.2
Ar + 18% CO2
1.2
Ar + 2% CO2
1.2
ERNiCrMo
Ar + 50% He
0.9
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Ar
1.0 1.2
Ss ER347Si
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Almg ER5087
Ar
1.0 1.2 1.6
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Rutile flux cored wire
(Fe RCW Dual-S)
CO2
1.2
*) Only for power sources above 400 V
0460 896 601
- 89 -
© ESAB AB 2019
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
Ar + 18% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 8% CO2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 23% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 16% CO2
0.8 1.0 1.2 1.6*
Ar + 25% CO2
0.9
Ar + 5% O2
1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar 30% He + O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 2% O2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0.9 1.0 1.2 1.6
Ar + 2% O2
0.9
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Ar + 2% O2
1.0 1.2
Ar + 30% He + 1% O2
1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 50% He
1.2
Ar + 30% He
1.2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5183)
Ar
1.6
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 50% He
0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Ar
1.2 1.6
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4047)
0460 896 601
- 90 -
© ESAB AB 2019
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 2% O2
1.2
Ar + 2% CO2
1.2
Ar + 8% CO2
1.2
Ar
1.0 1.2
Ar + 50% He
0.9 1.0 1.2
Ar + 30% He + 2% H2
1.0
Ar + 30% He + 0.5% CO2
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Ar
1.0 1.2
Stainless wire (1.3964)
Ar + 8% O2
1.0LOW 1.0HIGH
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Aluminium solid wire
(Al99,5 ER1100)
Ar
1.2
SS ER 347Si
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
ERNiCrMo
Silicon bronze (ERCuSi-A)
*) Only for power sources above 400 V
MMA welding
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0*
Rutile
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0* 7.0*
Cellulose
2.5 3.2
*) Only for power sources above 400 V
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm): 4.0 5.0 6.0 10.0 13.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1.2, 1.6
AlSi ER4043
Ar
1.2, 1.6
ERCuSi-A
Ar
0.8, 1.0
ERCuAl-A1
Ar
1.0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
0.8, 1.0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
0460 896 601
- 91 -
© ESAB AB 2019
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe ER70S
CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1.0
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1.0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1.2, 1.6
AlSi ER4043
Ar
1.2, 1.6
ERCuAl-A1
Ar
1.0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
1.0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
1.0
16 - 25
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
1.0
16 - 25
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.9
16 - 29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.9
17 - 29
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0.8
19 - 29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0.9
19 - 29
Ss 307
Ar + 2% CO2
0.8
20 - 26
0460 896 601
- 92 -
© ESAB AB 2019
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Ss 307
Ar + 2% CO2
1.0
12 - 21
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2
6.5 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2
7 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.4
5.9 - 12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.4
6.6 - 12
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1.0
14.2 - 25
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0.9
16 - 27
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
1.0
14.2 - 25
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1.0
14.2 - 27.5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
1.0
15-27.5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.9
16 - 28
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0.8
18 - 29.5
0460 896 601
- 93 -
© ESAB AB 2019
SİPARİŞ NUMARALARI
SİPARİŞ NUMARALARI
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo® U82*
0460 820 881
Control panel Aristo® U82 Plus*
0460 820 882
Control panel Aristo® U82 Plus I/O*
0460 820 883
Control panel Aristo® U82 Plus I/O 255*
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see the "Functional differences" section.
Teknik belgelere İnternet üzerinden şu adrese giderek ulaşabilirsiniz: www.esab.com
0460 896 601
- 94 -
© ESAB AB 2019
AKSESUARLAR
AKSESUARLAR
0460 877 891
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles
0457 043 880
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for
control box (for training with the control box
disconnected from the machine).
0462 062 001
USB Memory stick
0349 312 604
Display protection U82
0460 896 601
- 95 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising