ESAB | Warrior™ Feed 304 | Instruction manual | ESAB Warrior™ Feed 304 Manual de utilizare

ESAB Warrior™ Feed 304 Manual de utilizare
Warrior™ Feed 304,
Warrior™ Feed 304w
Manual de instrucțiuni
0463 363 101 RO 20190826
Valid for: serial no. 540-xxx xxxx
CUPRINS
1
SIGURANŢĂ ................................................................................................
4
1.1
Semnificaţia simbolurilor ......................................................................
4
1.2
Măsuri de siguranţă ...............................................................................
4
INTRODUCERE ...........................................................................................
8
2.1
Prezentare generală ...............................................................................
8
2.2
Echipament .............................................................................................
8
3
DATE TEHNICE ...........................................................................................
9
4
INSTALAREA...............................................................................................
11
4.1
Prezentare generală ...............................................................................
11
4.2
Instrucțiuni de ridicare...........................................................................
11
FUNCŢIONARE ...........................................................................................
12
5.1
Prezentare generală ...............................................................................
12
5.2
Conexiuni și dispozitive de control ......................................................
14
5.3
Conexiune apă ........................................................................................
14
5.4
Procedură de pornire .............................................................................
14
5.5
Explicarea funcțiilor ...............................................................................
15
5.6
Presiunea de avans a sârmei ................................................................
16
5.7
Schimbarea și încărcarea sârmei .........................................................
16
5.8
Schimbarea rolelor de alimentare.........................................................
16
ÎNTREȚINERE .............................................................................................
18
6.1
Prezentare generală ...............................................................................
18
6.2
Inspecția și curățarea.............................................................................
18
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB...................................................
DIAGRAMĂ..........................................................................................................
PIESE DE UZURĂ ...............................................................................................
NUMERE DE CATALOG......................................................................................
ACCESORII .........................................................................................................
19
20
22
26
27
2
5
6
7
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0463 363 101
© ESAB AB 2019
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
1.1
Semnificaţia simbolurilor
Aşa cum se utilizează în cadrul acestui manual: Semnifică Atenţie! Fiţi vigilent!
PERICOL!
Semnifică pericole imediate care, dacă nu sunt evitate, vor cauza vătămare
corporală imediată şi gravă sau decesul.
AVERTIZARE!
Semnifică pericole potenţiale care ar putea cauza vătămare corporală sau
decesul.
ATENȚIE!
Semnifică pericole care ar putea cauza vătămare corporală minoră.
AVERTIZARE!
Înainte de utilizare, citiţi şi înţelegeţi manualul de
utilizare şi respectaţi toate etichetele, practicile de
siguranţă ale angajatorului şi fişele cu date de securitate
(FDS-urile).
1.2
Măsuri de siguranţă
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1.
2.
3.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului
când acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu
echipamentul
Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
0463 363 101
-4-
© ESAB AB 2019
1 SIGURANŢĂ
4.
5.
Echipament individual de siguranță:
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum
ochelari de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
Măsuri generale de protecție:
○ Asigurați-vă că ați fixat cablul de retur
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către
un electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în
mod vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
operării echipamentului
AVERTIZARE!
Alimentatoarele cu sârmă sunt destinate pentru utilizare cu surse de alimentare numai
în modul MIG/MAG.
În cazul în care acestea sunt utilizate în orice alt mod de sudură, cum ar fi MMA,
cablul de sudură dintre alimentatorul cu sârmă și sursa de alimentare trebuie să fie
deconectat, căci altfel, alimentatorul cu sârmă intră sub tensiune sau este alimentat
cu energie electrică.
Dacă este dotat cu răcitorul ESAB
Utilizaţi numai agentul de răcire aprobat de ESAB. Un agent de răcire neaprobat ar putea
deteriora echipamentul și pune în pericol siguranța produsului. În cazul unei astfel de
deteriorări, toate garanțiile oferite de către ESAB își pierd valabilitatea.
Număr de catalog pentru agentul de răcire ESAB recomandat: 0465 720 002.
Pentru informații despre comenzi, consultați capitolul „ACCESORII” din manualul de
instrucțiuni.
AVERTIZARE!
Sudura și tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. și pe alții. Luați măsuri de
precauție când sudați sau tăiați.
0463 363 101
-5-
© ESAB AB 2019
1 SIGURANŢĂ
ȘOC ELECTRIC – Pericol de moarte
•
•
•
Nu atingeți componentele electrice sau electrozii sub tensiune cu pielea
neprotejată, cu mănuși ude sau cu îmbrăcăminte udă.
Izolaţi-vă faţă de lucrare şi pământ.
Asigurați-vă că poziția dvs. de lucru este sigură
CÂMPURI ELECTRICE ŞI MAGNETICE – Pot prezenta pericol pentru
sănătate
•
•
•
Sudorii cu stimulatoare cardiace trebuie să se consulte cu medicul înainte
de a efectua operaţiuni de sudare. Câmpurile electromagnetice pot
interfera cu anumite stimulatoare cardiace.
Expunerea la câmpurile electromagnetice poate avea şi alte efecte
necunoscute asupra sănătăţii.
Sudorii trebuie să utilizeze următoarele proceduri pentru a minimiza
expunerea la câmpurile electromagnetice:
○ Dirijaţi electrodul şi cablurile de lucru împreună pe aceeaşi parte a
corpului dvs. Fixaţi-le cu bandă atunci când este posibil. Nu staţi cu
nicio parte a corpului între cablurile de lucru şi ale arzătorului. Nu
înfăşuraţi niciodată cablurile de lucru sau ale arzătorului în jurul
corpului dvs. Menţineţi sursa de alimentare şi cablurile pentru sudură
cât mai departe posibil de corpul dvs.
○ Conectaţi cablul de sudură la piesa de lucru cât mai aproape posibil
de zona care se sudează.
FUM ȘI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
•
•
Țineți capul în afara zonei cu fum
Utilizați ventilația, aspirația la arc sau ambele, pentru a îndepărta fumul și
gazele de zona de respirație și de zona generală de lucru
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii și pot arde pielea
•
•
Protejați-vă ochii și corpul. Utilizați paravanul de sudură și geamul de
filtrare corecte și purtați îmbrăcăminte de protecție
Protejați-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz.
PIESE ÎN MIŞCARE - Pot cauza vătămări
•
•
•
Menţineţi toate uşile, panourile şi capacele închise şi în poziţii sigure.
Permiteţi numai persoanelor calificate să îndepărteze capacele pentru
întreţinere şi depanare, după cum este necesar. Montaţi din nou panourile
sau capacele şi închideţi uşile după finalizarea operaţiunilor de service şi
înainte de pornirea motorului.
Opriţi motorul înainte de montarea sau conectarea unităţii.
Ţineţi mâinile, părul, hainele largi şi uneltele departe de piesele în mişcare.
PERICOL DE INCENDIU
•
•
0463 363 101
Scânteile (stropii) pot cauza incendii. De aceea, asigurați-vă că nu există
materiale inflamabile în apropiere
Nu utilizaţi pentru containere închise.
-6-
© ESAB AB 2019
1 SIGURANŢĂ
SUPRAFAŢĂ FIERBINTE – Piesele pot cauza arsuri
•
•
•
Nu atingeţi piesele cu mâinile neprotejate.
Lăsaţi să treacă o perioadă de răcire înainte de a lucra cu echipamentul.
Pentru a manipula piesele fierbinţi, utilizaţi instrumente adecvate şi/sau
mănuşi de sudură izolate pentru a preveni arsurile.
FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ – Apelați la un expert pentru asistență în caz de
funcționare defectuoasă.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
ATENȚIE!
Acest produs este destinat exclusiv sudurii cu arc.
ATENȚIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru
utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia
electrică este furnizată de sistemul public de alimentare
de joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și
radiate, pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității
electromagnetice a echipamentelor din clasa A în
aceste locații.
NOTĂ!
Predaţi echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice
și electronice, precum și cu implementarea acesteia
conform legislației naționale, echipamentul electric
și/sau electronic care a atins limita maximă a duratei de
viață trebuie să fie predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile
de colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
ESAB oferă spre achiziţionare un sortiment de accesorii pentru sudură şi echipamente
individuale de protecție. Pentru informații despre comenzi, contactați distribuitorul
dvs. local ESAB sau vizitați-ne pe site-ul nostru web.
0463 363 101
-7-
© ESAB AB 2019
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
2.1
Prezentare generală
Unitatea de alimentare cu sârmă Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w este destinată
sudurii MIG/MAG împreună cu sursele de alimentare pentru sudură:
•
•
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Acestea se prezintă în diferite variante, consultați capitolul „Număr de catalog”.
Unitățile de alimentare cu sârmă sunt etanșate și conțin mecanisme de avans al sârmei cu
patru roți de antrenare, precum și componente electronice de comandă.
Acestea pot fi utilizate împreună cu sârmă din MarathonPac de la ESAB sau de la bobina de
sârmă (standard Ø 200 mm, Ø 300 mm și accesoriu Ø 440 mm).
Unitatea de alimentare cu sârmă poate fi așezată pe un cărucior suspendat deasupra locului
de muncă cu un inel de ridicare, pe un dispozitiv cu contragreutate sau pe pardoseală, cu
sau fără un set de roți.
Accesoriile ESAB pentru produs se găsesc în capitolul „ACCESORII” din acest
manual.
2.2
Echipament
Unitate de alimentare cu sârmă Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w este livrată cu:
•
•
Manual de instrucțiuni
Etichetă cu piesele de uzură recomandate
0463 363 101
-8-
© ESAB AB 2019
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w
Tensiune de alimentare de la rețea
42 V C.A., 50–60 Hz
Putere necesară
252 VA
Curent de alimentare nominal I1
6A
Date despre setări
Viteza de avans a sârmei
1,5–25,0 m/min (4,9–82 ft/min)
Începutul fluajului
OPRIT sau PORNIT
2/4 timpi
2 timpi sau 4 timpi
Selectarea sârmei
Plină sau tubulară
Conexiunea arzătorului
EURO
Diametru max. bobină de sârmă
300 mm (*440 mm), 12 inch (*17 inch)
Dimensiuni sârmă
Fe
0,6–1,6 mm (0,023 – 1/16 inch)
SS
0,8–1,6 mm (0,030 – 1/16 inch)
Al
1,0 & 1,6 mm (0,40 & 1/16 inch)
Sârmă tubulară
0,9–1,6 mm (0,035 – 1/16 inch)
Greutate
WF 304 cu capac de bobină
14,4 kg (31,7 lbs)
WF 304w cu capac de bobină
14,7 kg (32,4 lbs)
Greutate bobină sârmă (standard ESAB)
Ø 200 mm
5 kg (11,0 lbs)
Ø 300 mm
18 kg (39,7 lbs)
Ø 440 mm
30 kg (66,1 lbs)
Dimensiuni (L × l × h)
de bază
675 × 265 × 418 mm (26,6 × 10,4 × 16,5
inch)
Temperatură de exploatare
de la -10° la +40°C (de la +14° la +104°F)
Temperatură de transport și depozitare
de la -20° la +55°C (de la -4° la +131°F)
Gaz de protecție
presiune max.
Toate tipurile destinate sudurii MIG/MAG
5 bari (0,5 MPa)
Lichid de răcire (Warrior Feed 304w)
presiune max.
Agent de răcire ESAB gata pregătit
5 bari (0,5 MPa)
Sarcină admisibilă la
60% ciclu de funcționare
500 A
100% ciclu de funcționare
400 A
Clasă de protecție carcasă
cu bobina de Ø 440 mm (Ø 17 inch) și/sau
dispozitiv cu contragreutate
IP23
IP2X
* Consultați capitolul „ACCESORII” din manualul de instrucțiuni.
0463 363 101
-9-
© ESAB AB 2019
3 DATE TEHNICE
Ciclu de funcționare
Ciclul de funcționare se referă la timp ca procent dintr-o perioadă de zece minute în care
puteți suda sau tăia la o anumită sarcină, fără a suprasolicita echipamentul. Ciclul de
funcționare este valabil pentru o temperatură de 40°C.
Clasă de protecţie carcasă
Codul IP indică clasa de protecţie a carcasei, respectiv gradul de protecţie împotriva
pătrunderii unor obiecte solide sau a apei.
Echipamentul marcat IP23 este proiectat pentru utilizarea în interior și exterior.
Echipamentul marcat IP2X este proiectat pentru utilizarea în interior.
0463 363 101
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALAREA
4
INSTALAREA
4.1
Prezentare generală
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
AVERTIZARE!
Când se sudează într-un mediu cu pericol electric sporit, se pot utiliza numai sursele
de alimentare prevăzute pentru acest mediu. Aceste surse de alimentare sunt
marcate cu simbolul
4.2
.
Instrucțiuni de ridicare
ATENȚIE!
Pericol de strivire la ridicarea alimentatorului cu sârmă! Montarea unei bobine mari de
sârmă (Ø 440 mm) poate modifica centrul de greutate al alimentatorului cu sârmă și
poate mări riscul de răsturnare și strivire. Protejați-vă pe dumneavoastră și avertizați-i
pe cei din jur în privința acestui risc.
ATENȚIE!
Pentru a evita vătămarea corporală și/sau deteriorarea echipamentului, ridicați
utilizând metoda și punctele de atașare indicate aici.
Numărul de catalog pentru inelul de ridicare poate fi găsit în capitolul „Număr de catalog”.
NOTĂ!
Dacă se utilizează un alt dispozitiv de montare, acesta trebuie să fie izolat față de
unitatea de alimentare cu sârmă.
0463 363 101
- 11 -
© ESAB AB 2019
5 FUNCŢIONARE
5
FUNCŢIONARE
5.1
Prezentare generală
Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în
capitolul „SIGURANȚĂ” din acest manual. Citiți-le în întregime înainte de a începe să
utilizați echipamentul!
AVERTIZARE!
Pentru a evita electrocutarea, nu atingeți electrodul pentru sudură sau piesele care vin
în contact cu acesta și nici cablul sau conexiunile neizolate.
NOTĂ!
Când mutați echipamentul, utilizați mânerul destinat transportării. Nu trageți niciodată
de echipament apucând de arzătorul de sudură.
AVERTIZARE!
Asigurați-vă că panourile laterale sunt închise în timpul funcționării.
AVERTIZARE!
Pentru a împiedica alunecarea
bobinei de pe butuc: Fixați bobina
pe poziție răsucind butonul roșu așa
cum se arată pe eticheta de
avertizare atașată lângă butuc.
ATENȚIE!
Înainte de a introduce sârma de sudură, asigurați-vă că partea ascuțită și bavurile de
la capătul sârmei au fost îndepărtate pentru ca sârma să nu se blocheze în manșonul
arzătorului.
0463 363 101
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 FUNCŢIONARE
AVERTIZARE!
Aveți mare grijă, deoarece componentele în mișcare de
rotație pot cauza vătămări.
AVERTIZARE!
Există pericolul de răsturnare dacă unitatea de alimentare cu sârmă este prevăzută cu
braț cu contragreutate. Asiguraţi-vă că instalaţi kitul de stabilizare şi că securizaţi
echipamentul, mai ales dacă se utilizează pe o suprafață neuniformă sau înclinată.
Valoarea maximă recomandată a curentului pentru seturile de cabluri de conectare
Imax
450 A (60% ciclu de
funcţionare)
350 A (100% ciclu de
funcţionare)
550 A (60% ciclu de
funcţionare)
430 A (100% ciclu de
funcţionare)
450 A (60% ciclu de
funcţionare)
350 A (100% ciclu de
funcţionare)
550 A (60% ciclu de
funcţionare)
430 A (100% ciclu de
funcţionare)
Suprafaţă cablu
Lungime cablu
Notă
70 mm2
2 - 35 m
19 poli
95 mm2
2 - 35 m
19 poli
70 mm2
2 - 35 m
19 poli, apă
95 mm2
2 - 35 m
19 poli, apă
Ciclu de funcţionare
Ciclul de funcționare se referă la timp ca procent dintr-o perioadă de zece minute în care
puteți suda sau tăia la o anumită sarcină, fără a suprasolicita echipamentul. Ciclul de
funcţionare este valabil pentru o temperatură de 40 °C / 104 °F sau mai mică.
0463 363 101
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 FUNCŢIONARE
5.2
Conexiuni și dispozitive de control
1. Afișaj tensiune (V)
2. Afișaj intensitate (A)
3. Buton pentru setarea vitezei de avans a
sârmei
4. Buton pentru setarea tensiunii
5. Comutator pentru avansul sârmei în
secvențe scurte sau purjarea gazului
6. Conexiune ROŞIE pentru apa de răcire
de la arzătorul de sudură *)
7. Conexiune ALBASTRĂ pentru apa de
răcire către arzătorul de sudură *)
8. Conexiune pentru arzătorul de sudură
9. Comutator pentru 4 timpi / 2 timpi (interior)
10. Comutator pentru sârmă tubulară / sârmă
plină (interior)
11. Comutator pentru începere fluaj (interior)
12. Conexiune pentru curentul pentru sudură
de la sursa de alimentare (OKC)
13. Conexiune pentru cablul de control de la
sursa de alimentare
14. Conexiune pentru gazul de protecție
15. Conexiune ALBASTRĂ pentru apa de
răcire de la sursa de alimentare (unitate de
răcire) *)
16. Conexiune ROŞIE pentru apa de răcire
către sursa de alimentare (unitate de
răcire) *)
NOTĂ!
*) Conexiunile pentru apa de răcire sunt disponibile numai la anumite modele.
5.3
Conexiune apă
Când se conectează un arzător de sudură răcit cu apă, întrerupătorul de alimentare de la
rețea trebuie să fie în poziția OPRIT, iar comutatorul unității de răcire trebuie să fie în poziția
0.
Un kit de conexiuni pentru apă poate fi comandat ca accesoriu; consultați capitolul
„Accesorii”.
5.4
Procedură de pornire
Când începe alimentarea cu sârmă, sursa de alimentare generează tensiune de sudură.
0463 363 101
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 FUNCŢIONARE
Dacă nu există nici un flux de curent de sudură în decurs de trei secunde, sursa de
alimentare oprește tensiunea de sudură. Alimentarea cu sârmă continuă până când
comutatorul arzătorului de sudură este oprit.
5.5
Explicarea funcțiilor
Deschideți capacul pentru a avea acces la funcțiile 4 timpi/2 timpi, Sârmă tubulară/Plină și
Începere fluaj.
2 timpi
La acționarea în 2 timpi, pre-fluxul de gaz (dacă se utilizează) începe când este
apăsat comutatorul de declanșare a arzătorului de sudură. Apoi începe procesul
de sudură. Prin eliberarea comutatorului de declanșare se oprește complet
sudarea și începe post-fluxul de gaz (dacă este selectat).
4 timpi
La acționarea în 4 timpi, pre-fluxul de gaz începe când este apăsat comutatorul
de declanșare a pistolului de sudură și avansul sârmei începe când acesta este
eliberat. Procesul de sudură continuă până când se apasă din nou comutatorul,
după care avansul sârmei se oprește, iar când comutatorul este eliberat, începe
post-fluxul de gaz (dacă este selectat).
Selectarea sârmei – Sârmă tubulară
Este selectat un timp de stingere constant când declanșatorul este eliberat
pentru adaptare la sudură cu sârmă tubulară.
Selectarea sârmei – Sârmă plină
Este selectată comportarea de Închidere pe scurtcircuit (SCT) când
declanșatorul este eliberat pentru adaptare la sudură cu sârmă plină.
SCT este o nouă metodă de oprire a sudurii cu câteva scurtcircuite mici pentru a
reduce formarea de cratere la capăt și oxidarea. Totodată, aceasta oferă
avantajul unei bune performanțe de începere cu sârmă plină.
Începutul fluajului
Începerea fluajului determină avansul sârmei la 1,5 m/min (4,9 ft/min) până când
aceasta face contact electric cu piesa de prelucrat.
Avansul sârmei în secvențe scurte
Avansul de sârmă în secvențe scurte se utilizează când este necesar avansul
sârmei fără să se aplice tensiune de sudură. Sârma este avansată cât timp
butonul este apăsat.
Purjarea instalației de gaz
Purjarea instalației de gaz se utilizează când se măsoară fluxul de gaz sau
pentru evacuarea aerului sau umezelii din furtunurile de gaz înainte de
începerea sudurii. Purjarea instalației de gaz se efectuează cât timp butonul
este menținut apăsat și se produce fără tensiune și fără a se începe alimentarea
cu sârmă.
0463 363 101
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 FUNCŢIONARE
Viteza de avans a sârmei
Aceasta stabilește viteza necesară de alimentare cu electrod de sârmă în
m/minut.
5.6
Presiunea de avans a sârmei
Începeți prin a vă asigura că sârma se mișcă ușor prin ghidajul pentru sârmă. Setați apoi
presiunea rolelor de presiune ale alimentatorului cu sârmă. Este important ca presiunea să
nu fie prea mare.
Figura A
Figura B
Pentru a verifica dacă presiunea este setată corect, puteți avansa sârma contra unui obiect
izolat, de exemplu o bucată de lemn.
Când țineți arzătorul de sudură la aproximativ 5 mm de bucata de lemn (figura A), rolele de
alimentare trebuie să alunece.
Dacă țineți arzătorul de sudură la aproximativ 50 mm de bucata de lemn, sârma trebuie să
fie avansată și îndoită (figura B).
5.7
•
•
•
•
•
•
Schimbarea și încărcarea sârmei
Deschideți panoul lateral.
Deconectați senzorul de presiune prin plierea sa în spate, rolele de presiune glisează
în sus.
Îndreptaţi 10-20 cm din noul fir. Piliţi bavura şi muchiile ascuţite de la capătul sârmei
înainte de a o introduce în unitatea de alimentare cu sârmă.
Asigurați-vă că sârma intră în mod corect în canalul rolei de alimentare și în duza de
ieșire sau în ghidajul sârmei.
Asigurați senzorul de presiune.
Închideți panoul lateral.
5.8
•
•
•
Schimbarea rolelor de alimentare
Deschideți panoul lateral.
Deconectați senzorul de presiune (1)
prin plierea sa în spate.
Deconectați rolele de presiune (2)
rotind axul (3) 1/4 de tură în sensul
acelor de ceasornic și trăgând în afară
axul.
Deconectarea rolelor de presiune
•
Deconectați rolele de alimentare (4)
deșurubând piulițele (5) și extrăgând
rolele.
0463 363 101
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 FUNCŢIONARE
În timpul instalării, repetați operațiunile de mai sus în ordine inversă.
Alegerea canalului la rolele de alimentare
Rotiți rola de alimentare cu marcajul de dimensionare pentru canalul necesar spre
dumneavoastră.
0463 363 101
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 ÎNTREȚINERE
6
ÎNTREȚINERE
6.1
Prezentare generală
NOTĂ!
Întreţinerea periodică este importantă pentru o funcţionarea sigură și fiabilă.
ATENȚIE!
Toate garanțiile asumate de către furnizor își pierd valabilitatea în cazul oricărei
încercări din partea clientului de a remedia eventualele defecțiuni ale produsului pe
parcursul perioadei de garanție.
6.2
Inspecția și curățarea
Unitate de alimentare cu sârmă
Verificați în mod regulat ca unitatea de alimentare cu sârmă să nu fie înfundată cu murdărie.
•
Curățarea și înlocuirea componentelor uzate ale mecanismului de alimentare cu sârmă
trebuie să se facă la intervale regulate pentru a obține un avans fără probleme al
sârmei. Rețineți că o pretensionare prea mare poate avea ca rezultat o uzură anormală
a rolei de presiune, a rolei de alimentare și a ghidajului pentru sârmă.
Butucul de frână
Butucul este reglat la livrare; dacă este necesară o nouă reglare, urmați instrucțiunile de mai
jos. Reglați butucul de frână astfel încât sârma să fie ușor destinsă când alimentarea cu
sârmă se oprește.
•
Reglarea cuplului de frânare:
○ Puneți mânerul roșu în poziția
„blocat”.
○ Introduceți o șurubelniță în
arcurile din butuc.
Rotiți arcurile în orar pentru a reduce
cuplul de frânare.
Rotiți arcurile în sens antiorar pentru a
mări cuplul de frânare.
Notă: Asigurați-vă că rotiți ambele
arcuri în egală măsură.
Arzător de sudură
•
Curățarea și înlocuirea componentelor uzate ale arzătorului de sudură trebuie să se
facă la intervale regulate pentru a obține a obține un avans fără probleme al sârmei.
Curățați cu regularitate ghidajul pentru sârmă prin suflare și curățați vârful de contact.
0463 363 101
- 18 -
© ESAB AB 2019
7 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
7
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service autorizat
de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca ESAB.
Warrior Feed 304 este proiectat și testat în conformitate cu standardele europene și
internaționale IEC/EN 60974-5 şi IEC/EN 60974-10 Clasa A, standardul canadian
CAN/CSA-E60974-5 şi standardul din Statele Unite ANSI/IEC 60974-5. La finalizarea
lucrărilor de service sau de reparații, persoanele care au efectuat intervenția au
responsabilitatea de a se asigura că produsul corespunde în continuare cerințelor
standardelor de mai sus.
Piesele de schimb şi consumabilele se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat
dealer ESAB; vizitaţi esab.com. Atunci când comandați, vă rugăm să specificați tipul de
produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în conformitate cu lista de
piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură livrarea corectă.
0463 363 101
- 19 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAMĂ
DIAGRAMĂ
0463 363 101
- 20 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAMĂ
0463 363 101
- 21 -
© ESAB AB 2019
PIESE DE UZURĂ
PIESE DE UZURĂ
Item
Ordering
number
Denomination
Wire type
Wire dimensions
HI 1 0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Intermediate nozzle Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
HI 2 0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro,
drive gear
Item
Ordering
number
Denomination
Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
Wire
type
Wire dimensions (mm)
Groove
type
Roller
markings
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 & 0.8
& cored
V
0,6 S2 &
0,8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0,8 & 1,0
& cored
V
0,8 S2 &
1,0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0,9/1,0 & 1,2
& cored
V
1,0 S2 &
1,2 S2
0459 052 013 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 1,4 & 1,6
& cored
V
1,4 S2 &
1,6 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0,9/1,0 & 1,2
V1,0 R2 &
knurled 1,2 R2
0458 825 010 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,2 & 1,2
V1,2 R2 &
knurled 1,2 R2
0458 825 002 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,2 & 1,4
V1,2 R2 &
knurled 1,4 R2
0458 825 003 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,6
V1,6 R2 &
knurled 2,0 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0,8 & 0,9/1,0
U
0,8 A2 &
1,0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1,0 & 1,2
U
1,0 A2 &
1,2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1,2 & 1,6
U
1,2 A2 &
1,6 A2
Only use pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
0463 363 101
- 22 -
© ESAB AB 2019
PIESE DE UZURĂ
0463 363 101
- 23 -
© ESAB AB 2019
PIESE DE UZURĂ
Item Ordering number Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5×1
HI 7
Screw
M4×12
HI 8
Screw
M6×12
HI 9
Washer
Ø 16/8,4×1,5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and Nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
Ø 3mm for 0.6-1.6mm Fe, Ss, Al and cored wire
Duză de
admisie
Durată lungă de viaţă pentru sârmă din Fe, din
Ss şi tubulară
0460 007 001
HI 14 0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
HI 16 0458 748 002
Insulating
washer
HI 17 0458 748 001
Insulating
bushing
Item
Ordering
number
HI 18 0156 602 001
Denomination
Inlet nozzle
M10
Wire type
Ø 16/5×1
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6 - 1.6 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, U-shaped rollers, nozzles and liners for aluminium wire
must be used. It is recommended to use 3 m long welding torch for aluminium wire,
equipped with appropriate wear parts.
0463 363 101
- 24 -
© ESAB AB 2019
PIESE DE UZURĂ
0463 363 101
- 25 -
© ESAB AB 2019
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering Number
Denomination
0465 250 880
Warrior ™ Feed 304
0465 250 881
Warrior ™ Feed 304w
0459 839 085
Spare parts list
Type
with water cooling
Technical documentation is available on the Internet at: www.esab.com.
0463 363 101
- 26 -
© ESAB AB 2019
ACCESORII
ACCESORII
0458 674 880
Bobbin cover kit, plastic Ø 300 mm
0458 707 880
Wheel kit
0458 707 881
Wheel kit
0459 233 880
Adapter for Ø 440 mm bobbin
Note! IP23 not valid for wire feeder with Ø
17,32 Inch (400 mm) bobbin.
0458 706 880
0463 363 101
Lifting eye
- 27 -
© ESAB AB 2019
ACCESORII
0457 341 881
Strain relief for welding torch
F102 440 880
Quick connector MarathonPac™
0459 234 880
Strain relief bracket for connection set
0465 451 880
Remote kit
0459 491 895
Remote control unit M1
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
0465 510 880
0463 363 101
Trolley
- 28 -
© ESAB AB 2019
ACCESORII
0465 508 880
Trolley guide pin extension kit
Used together with the trolley when the wire
feed unit is equipped with wheel kit
0459 553 880
Remote cable 23 pole - 8 pole 5 m
0465 276 881
Water kit
0458 705 880
Counter balance device (includes mast and
counter balance)
Note! For use of the counter balance device,
a stabilizer kit (see below) is required!
Note! IP23 not valid for wire feeder with
counterbalance arm.
0465 509 880
0463 363 101
Kit de stabilizare Warrior™ (1)
- 29 -
© ESAB AB 2019
ACCESORII
0465 451 881
Remote Kit Railtrac / Miggytrac
Welding torch MXH 400w PP Note! MXH PP only recommended for Feed304/3004/L3004
0700 200 015
6m
0700 200 016
10 m
0700 200 019
10 m, 45°
Welding torch MXH 300w PP Notă! MXH PP recomandat numai pentru
Feed304/3004/L3004
0700 200 017
6m
0700 200 018
10 m
0700 200 020
10 m, 45°
Connection set, 70 mm², 19 poles
0459 836 880
2m
0459 836 881
5m
0459 836 882
10 m
0459 836 883
15 m
0459 836 884
25 m
0459 836 885
35 m
Connection set water, 70 mm², 19 poles
0459 836 890
2m
0459 836 891
5m
0459 836 892
10 m
0459 836 893
15 m
0459 836 894
25 m
0459 836 895
35 m
0463 363 101
- 30 -
© ESAB AB 2019
ACCESORII
Connection set, 95 mm², 19 poles
0459 836 980
2m
0459 836 981
5m
0459 836 982
10 m
0459 836 983
15 m
0459 836 984
25 m
0459 836 985
35 m
Connection set water, 95 mm², 19 poles
0459 836 990
2m
0459 836 991
5m
0459 836 992
10 m
0459 836 993
15 m
0459 836 994
25 m
0459 836 995
35 m
0463 363 101
- 31 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising