ESAB | PSF 420w Expert | Instruction manual | ESAB PSF 420w Expert Kullanım kılavuzu

ESAB PSF 420w Expert Kullanım kılavuzu
PSF 315 Expert, PSF 415 Expert,
PSF 420w Expert
Kullanma talimatı
0463 695 001 TR 20190712
İÇINDEKILER
1
GÜVENLİK ...................................................................................................
4
1.1
Sembollerin anlamı ................................................................................
4
1.2
Güvenlik önlemleri .................................................................................
4
2
GİRİŞ............................................................................................................
7
3
NAKLİYE VE AMBALAJ .............................................................................
8
4
TEKNİK VERİLER .......................................................................................
9
5
ÇALIŞTIRMA ...............................................................................................
11
5.1
Korumayı takma .....................................................................................
11
5.2
Üfleç donanımlarını seçme ....................................................................
11
5.3
Orta adaptörü ekipmana takma.............................................................
11
5.4
Soğutma devresini bağlama..................................................................
12
5.5
Koruyucu gaz seviyesini ayarlama .......................................................
12
5.6
Kontrol listesi..........................................................................................
12
5.7
Teli değiştirme ........................................................................................
12
5.8
Kaynak işlemini başlatma ve durdurma ...............................................
12
BAKIM..........................................................................................................
13
6.1
Genel bakış .............................................................................................
13
6.2
Kablo grubu ............................................................................................
13
6.3
Tel beslemesini temizleme.....................................................................
13
6.4
Çelik koruma / Plastik koruma ..............................................................
13
6.5
Kuğu boynunu temizleme......................................................................
15
6.6
Soğutma sisteminin kontrolü ................................................................
15
SORUN GİDERME.......................................................................................
16
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ ...........................................................................
SİPARİŞ NUMARALARI ......................................................................................
YEDEK PARÇA LİSTESİ .....................................................................................
AŞINAN PARÇALAR...........................................................................................
18
19
20
22
6
7
8
Özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakları saklıdır.
0463 695 001
© ESAB AB 2019
1 GÜVENLİK
1
GÜVENLİK
1.1
Sembollerin anlamı
Bu kılavuz boyunca kullanıldığı gibi: Dikkatli Olun! Uyanık olun!
TEHLİKE!
Ani tehlike anlamına gelir. Önlenmediği takdirde ani, ciddi yaralanmalara
veya can kaybına neden olur.
UYARI!
Potansiyel tehlike anlamına gelir; yaralamalara veya can kaybına neden
olabilir.
DİKKAT!
Küçük çaplı bedensel yaralanmalara sebep olabilecek tehlike anlamına gelir.
UYARI!
Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve
anlayın; tüm etiketlere, işveren güvenlik uygulamalarına
ve Güvenlik Veri Formlarına (SDS'ler) uyun.
1.2
Güvenlik önlemleri
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik
önlemlerine uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip
cihazlar için geçerli gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek
olarak aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın
hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek
tehlikeli durumlara yol açabilir.
1.
2.
3.
Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
○ çalışmasına
○ acil durdurma yerlerine
○ fonksiyonuna
○ ilgili güvenlik önlemlerine
○ cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
○ çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz kişinin
bulunmaması.
○ ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin korumasız
olmaması
İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
○ amaca uygun
○ hava akımından etkilenmeyen
0463 695 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 GÜVENLİK
4.
5.
Kişisel güvenlik ekipmanı:
○ Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven gibi,
önerilen kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
○ Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin eşarp,
bilezik, yüzük, vb., takmayın.
Genel önlemler:
○ Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
○ Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi
tarafından gerçekleştirilebilir
○ Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında
olmalıdır.
○ Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
UYARI!
Ark kaynak ve kesme kendinize ve başkalarına zararlı olabilir. Kaynak ve kesme
sırasında önlemler alın.
ELEKTRİK ÇARPMASI - Öldürebilir
•
•
•
•
Üniteyi kullanım kılavuzuna uygun şekilde takın ve topraklayın.
Çıplak tenle, ıslak eldivenle veya ıslak giysilerle üzerinde elektrik bulunan
parçalara veya elektrotlara dokunmayın.
Kendinizi işten ve topraktan izole edin.
Çalışma konumunuzun güvenli olduğundan emin olun
ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR - Sağlık için tehlikeli olabilir
•
•
•
Kalp pili olan kaynakçılar, kaynak işinden önce doktorlarına danışmalıdır.
EMF, bazı kalp pillerinde parazit yapabilir.
EMF'ye maruz kalmanın, sağlık üzerinde bilinmeyen diğer etkileri olabilir.
Kaynakçılar, EMF maruziyeti etkilerini en aza indirmek için aşağıdaki
prosedürleri kullanmalıdır:
○ Elektrodu ve çalışma kablolarını vücudunuzla aynı tarafta olacak
şekilde birlikte yönlendirin. Mümkünse bunları bantla sabitleyin.
Şaluma ve iş kabloları arasında durmayın. Şalumayı veya iş
kablosunu asla vücudunuza dolamayın. Kaynaklama güç kaynağını
ve kabloları vücudunuzdan olabildiğince uzakta tutun.
○ İş kablosunu, iş parçasına kaynak yapılan alana mümkün olduğunca
yakın şekilde bağlayın.
DUMAN VE GAZLAR - sağlık için tehlikeli olabilir
•
•
Başınızı dumandan uzak tutun.
Gazları ve dumanları nefes aldığınız yerden veya genel olarak bölgeden
çıkarmak için havalandırmayı, arkta dışa atımı veya ikisini birden kullanın.
ARK IŞINLARI - gözlerinize zarar verebilir ve cildi yakabilir
•
•
Gözlerinizi ve bedeninizi koruyun. Doğru kaynak paravanını ve filtre
merceğini kullanın ve koruyucu giysiler giyin.
Yakındakileri uygun paravanlar veya perdelerle koruyun.
GÜRÜLTÜ - Aşırı gürültü işitmeye zarar verebilir
Kulaklarınızı koruyun. Kulak tıkaçları veya diğer işitme korumalarını kullanın.
0463 695 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 GÜVENLİK
HAREKETLİ PARÇALAR - Yaralanmaya neden olabilir
•
•
•
Tüm kapıların, panellerin ve kapakların kapalı ve emniyetli bir şekilde
yerinde olduğundan emin olun. Gerektiğinde, yalnızca yetkili kişilerin
kapakları bakım ve sorun giderme işlemleri için çıkarmasını sağlayın.
Servis işlemi bittiğinde, motoru çalıştırmadan önce panelleri veya kapakları
yeniden takın ve kapıları kapatın.
Üniteyi takmadan veya bağlamadan önce motoru durdurun.
Ellerinizi, saçınızı, bol giysileri ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun.
YANGIN TEHLİKESİ
•
•
Kıvılcımlar (sıçrayan alevler) yangına neden olabilir. Yakında tutuşabilen
malzemeler olmadığından emin olun.
Kapalı konteynerlerde kullanmayın.
ARIZA - arıza durumunda uzmanından yardım isteyiniz.
KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNİ KORUYUN!
DİKKAT!
Bu ürün sadece ark kaynağı için tasarlanmıştır.
UYARI!
Donmuş boruların erimesi için güç kaynağı kullanmayın.
DİKKAT!
A sınıfı ekipman, düşük voltajlı elektrik besleme sistemi
tarafından elektrik sağlanan konut mahallerinde
kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sebebiyet verilen
ve aynı zamanda yayılan bozukluklar nedeniyle, bu
yerlerde A sınıfı ekipmanın elektromanyetik uyumluluk
sağlanmasında olası güçlükler söz konusu olabilir.
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha
edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2012/19/EC ve ulusal hukuka uygun olarak
uygulanmasına riayet edilerek, kullanım ömrünün
sonuna gelen elektrikli ve/veya elektronik cihazların geri
dönüşüm tesisinde bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
ESAB, çeşitli kaynak aksesuarları ve kişisel koruyucu ekipmanları satışa sunmaktadır.
Sipariş bilgileri için yerel ESAB bayinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret
edin.
0463 695 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 GİRİŞ
2
GİRİŞ
Bu serideki MIG/MAG kaynak üfleçleri özellikle, sanayi ve ticari amaçlı çalışmalarda asal gaz
(MIG) veya aktif gaz (MAG) yöntemi kullanarak uygun eğitimi almış çalışanlar tarafından
gerçekleştirilen korumalı ark kaynağı uygulamaları içindir. Üfleçler yalnızca manuel tipte
bulunmaktadır.
0463 695 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 NAKLİYE VE AMBALAJ
3
NAKLİYE VE AMBALAJ
Bileşenler dikkatli bir şekilde kontrol edilir ve paketlenir ancak nakliye sırasında hasar
oluşabilir.
Malların teslim alınması sırasında izlenmesi gereken kontrol prosedürü
Sevkiyat bildirisine başvurarak teslimatın doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edin.
Ürünlerin hasar görmesi durumunda
Ambalajı ve bileşenleri herhangi bir hasar olup olmadığını anlamak için kontrol edin (görsel
teftiş).
Şikayetiniz olması durumunda
Nakliye sırasında ambalajın ve/veya bileşenlerin hasar görmesi durumunda:
•
•
Derhal son nakliye firmasıyla iletişime geçin.
Ambalajları saklayın (nakliye firması ya da tedarikçinin teftiş etmek istemesi ya da
malların iade edilmesi olasılığına karşı).
Kapalı bir alanda saklama
Nakliye ve saklama sırasında ortam sıcaklığı: -20°C ile +55°C arasında
Havanın bağıl nemi: 20°C'de en fazla %90
0463 695 001
-8-
© ESAB AB 2019
4 TEKNİK VERİLER
4
TEKNİK VERİLER
Kaynak üfleci
PSF 315 Expert
PSF 415 Expert
PSF 420w Expert
Soğutma tipi
Hava
Hava
Su
%60 görev döngüsünde izin verilen yük*
Karbondioksit CO2
315 A
380 A
450 A
Karışık gaz, Ar/CO2 M21
285 A
325 A
450 A
Tavsiye edilen gaz akışı
8-15 l/dk
10-18 l/dk
10-20 l/dk
0,8-1,2 mm
0,8-1,6 mm
0,8-1,6 mm
Tel çapı
Çalışma sıcaklığı**
-10 °C ile 40 °C arasında
* Darbeli kaynak durumunda kapasite %30'a kadar azaltılabilir.
** Dondurucu koşullarda sıvı soğutmalı üfleç kullanırken uygun bir soğutma sıvısından
yararlanın.
Görev döngüsü
Görev döngüsü, aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede kaynak yapabileceğiniz bir on
dakikalık sürenin yüzde cinsinden değeri anlamına gelir. Görev döngüsü, 40°C/104°F veya
daha düşük sıcaklıklar için geçerlidir.
IEC/EN 60 974−7 standardına atfen genel üfleç verisi
Yönlendirme tipi:
Manuel
Tel türü:
Standart yuvarlak tel
Gerilim değeri:
Kontrol devresi ve tetikleme anahtarının
değeri 42 V ve en fazla 1 A'dir
Üfleç soğutma devresinin özellikleri (yalnızca
sıvı soğutmalı üfleçler için):
•
•
•
•
•
•
minimum debi: 1,2 l/dak
minimum su basıncı: 2.5 bar
maksimum su basıncı: 3.5 bar
giriş sıcaklığı: maks. 40°C
dönüş sıcaklığı: maks. 60°C
soğutma kapasitesi: min. 1000 W,
uygulamaya bağlı olarak 2000 W'a
kadar
Sıvı soğutmalı üfleçler
60°C üzerindeki dönüş sıcaklıkları üflecin ömrünü kısaltabilir, üflece zarar verebilir veya
tamamen tahrip edebilir. Soğutucu her zaman yeterli miktarda soğutma sıvısıyla
doldurulmalıdır. Lütfen soğutma ünitesi kullanım kılavuzuna bakın. Üfleç üzerinde yüksek
termal yük olması durumunda yeterli kapasiteye sahip bir soğutucu kullanın. Kaynak üfleçleri
için yalnızca korozyon engelleyici içeren özel soğutma sıvısı kullanın. Uygun ürünler için en
yakın ESAB bayisine başvurun.
Değerler 3,0 m ile 5,0 m arasındaki kablo uzunlukları için geçerlidir.
Nominal yükler, standart kullanım durumunu ifade eder. Özel durumlarda (örneğin üfleç
üzerinde yüksek seviyede ısı yansıması olduğunda) üfleç nominal yük altında
çalıştırıldığında bile aşırı ısınabilir. Bu durumda, daha güçlü bir model seçin veya görev
döngüsünü azaltın.
0463 695 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 TEKNİK VERİLER
Kullanım koşulları
1. Kaynak üfleci yalnızca yukarıda belirtilen teknik özellikler ile ve amacına uygun olarak
kullanılmalıdır.
2. Üfleç tipi, kaynak uygulamasına uygun olarak seçilmelidir. Gereken görev döngüsü ve
yük, soğutma tipi, yönlendirme yöntemi ve tel çapı dikkate alınmalıdır. Önceden
ısıtılmış iş parçaları ve köşelerde yüksek ısı yansıması gibi nedenlerden ihtiyaçların
artması durumunda, nominal yükte yeterli yedek kaynağı sağlayabilecek bir üfleç
seçerek bu ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır.
3. Ürün; taşıma, depolama ve kullanım sırasında neme karşı korunmalıdır.
0463 695 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
5 ÇALIŞTIRMA
5
ÇALIŞTIRMA
Cihazın kullanımı için genel güvenlik düzenlemelerini bu kılavuzun "GÜVENLİK"
bölümünde bulabilirsiniz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bunu dikkatlice
okuyun!
DİKKAT!
Bu ürün endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır. Ev ortamında bu ürün radyo
parazitine neden olabilir. Gerekli önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
TEHLİKE!
Acil bir durumda güç kaynağı derhal kesilmelidir. Bu tür durumlarda uygulanacak
diğer işlemler için güç kaynağının kullanım kılavuzundan daha fazla bilgi
bulabilirsiniz.
Kaynak üfleci tüm kaynak konumlarında kullanılabilir.
Sıcak cisimlere temas etmesi, üfleç ve kablo grubuna zarar verebilir.
Güç kaynağını üfleci kullanarak sürüklemeyin.
Kablo grubunu keskin kenarların üzerinden çekiştirmeyin. Kablo grubunu keskin bir şekilde
bükmeyin.
5.1
Korumayı takma
Tel tipi ve çapına uygun olarak, uygulama için doğru tel kılavuzu korumasını kullanın.
"BAKIM" bölümündeki "Çelik koruma / Plastik koruma" başlığına bakın.
NOT!
Yeni korumaların nasıl takılacağı ve doğru montaj yöntemi hakkında bilgi için
"Bakım" adlı bölüme bakın
Çelik koruma = çelik teller için
Plastik koruma = alüminyum, bakır, nikel ve paslanmaz çelik teller için
5.2
Üfleç donanımlarını seçme
Üfleç donanımları, tel çapına ve malzemeye uyacak şekilde seçilmelidir. Doğru koruma,
temas ucu, uç adaptörü, gaz nozülü ve gaz difüzörünü seçin (uygun şekilde). Uygun
parçaların ayrıntılı bir özetini üflecin yedek parça listesinde bulabilirsiniz.
Uç adaptörünü ve temas ucunu uygun bir alet kullanarak sıkın.
Yedek parça listesinde gösterilen tüm parçaların (yalıtıcı gibi) takıldığından emin olun.
Bunları kullanmadan kaynak yapılırsa üfleç anında tamamen tahrip olabilir.
5.3
1.
2.
Orta adaptörü ekipmana takma
Tel kılavuzu korumasının doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
Orta fişi tel besleme ünitesindeki sokete takın ve adaptör somununu elinizle iyice
sıkarak sabitleyin.
0463 695 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
5 ÇALIŞTIRMA
5.4
Soğutma devresini bağlama
Su hortumlarını soğutma ünitesine bağlayın: soğutucudan üflece ileri yönde akan su için
mavi, üfleçten soğutucuya geri yönde akan ısıtılmış su için kırmızı. Su soğutmalı bir üfleci
kullanmadan önce, soğutucuyu birkaç dakika boyunca çalıştırarak soğutma çevrimindeki
havanın giderilmesi gerekir.
DİKKAT!
Hatalı şekilde bağlanan su hortumları, aşırı ısınmaya ve üfleç boynu ve su-güç
kablosunun zarar görmesine neden olabilir. Soğutma ünitesindeki soğutucu seviyesini
ve çıkışı düzenli olarak kontrol edin. Yeterli soğutma yapılmaması, aşırı ısınmaya ve
üfleç boynu ve su-güç kablosunun zarar görmesine neden olabilir.
NOT!
En uygun gaz ve su akışını elde etmek için kablo grubu ile gaz ve su hortumlarını
mümkün olduğunca düz bir şekilde yerleştirin. Bükülen hortumlar, aşırı ısınmaya
neden olur ve üflece zarar verebilir. Kablo ve besleme hortumlarını hasara karşı
koruyun.
5.5
Koruyucu gaz seviyesini ayarlama
Gaz regülatöründen gereken gaz miktarını ayarlayın. Kullanılacak gazın tipi ve miktarı,
yapılacak kaynak uygulamasına bağlı olarak değişir.
5.6
Kontrol listesi
Kablo düzeneğini tel besleme ünitesine bağlamadan önce tel kılavuzunun, tel çapına ve
türüne uygunluğunu kontrol edin.
Kuğu boynu üzerindeki ön uç sarf malzemelerini kontrol edin (tel çapı ve tipi için doğru temas
ucunun vb. kullanılıp kullanılmaması gibi).
5.7
Teli değiştirme
Teli değiştirirken telin ucundaki çapakların giderildiğinden emin olun.
Teli, kullanım talimatlarına uygun şekilde tel besleme ünitesine yerleştirin.
Teli yerleştirirken tel besleme ünitesindeki tel hareket düğmesine basın.
5.8
Kaynak işlemini başlatma ve durdurma
Tel besleyici ve kaynak işlemi, üfleç tetiğini çekerek başlatılır. Kaynak makinesinin
konfigürasyonuna bağlı olarak kaynak işlemi, tetiği bırakarak veya tetiği ikinci kez çekerek
durdurulur. Daha fazla bilgi için güç kaynağının kullanım kılavuzuna bakın.
TEHLİKE!
Kullanım sırasında üfleç kafası çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir, ciddi yanık riski
vardır. Soğurken başından ayrılmayın, yangın riski vardır. Sıcak haldeki üfleci ısıya
duyarlı cisimlerin üzerine veya yakınına koymayın. Su soğutmalı üfleçlerde, kaynak
işlemini durdurduktan sonra soğutma sistemi birkaç dakika açık bırakılmalıdır.
İş yerinden ayrılırken sistem tercihen güç kaynağını kapatarak istem dışı çalışmaya
karşı korunmalıdır.
0463 695 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
6 BAKIM
6
BAKIM
6.1
Genel bakış
NOT!
Düzenli bakım, emniyetli ve güvenilir bir çalışma için önemlidir.
Sorunsuz tel beslemesi elde etmek için kaynak üflecinin aşınan parçaları düzenli aralıklarla
temizlenmeli ve değiştirilmelidir. Tel kılavuzunu düzenli olarak üfleyin, temizleyin ve temas
ucunu temizleyin.
UYARI!
Temizlik, servis ve onarım çalışmalarına başlamadan önce aşağıdaki kapatma
işlemi yapılmalıdır.
1.
2.
Güç kaynağını kapatın.
Gaz beslemesini kapatın.
Servis sırasında ekipman güç kaynağının ve gazın daima kapalı olduğundan emin
olun.
6.2
Kablo grubu
Kullanmadan önce üfleç ve kablo grubunda hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlar,
ürünü kullanmaya devam etmeden önce kalifiye personel tarafından onarılmalıdır.
6.3
Tel beslemesini temizleme
Üfleç kablo grubunun ekipman ile bağlantısını kesin ve düz bir şekilde yerleştirin.
Somunu sökün ve tel kılavuzu korumasını çekerek çıkartın. Kuğu boynundan diğer parçaları
çıkarın.
Tel kalıntılarını gidermek için tel kanalının her iki ucundan basınçlı hava üfleyin.
Korumayı tel kanalına yerleştirin ve somunu tekrar takın.
NOT!
Yeni korumalar doğru uzunlukta kesilmelidir.
6.4
Çelik koruma / Plastik koruma
Bir tel besleme sorununu temas ucunu değiştirerek ve tel kılavuzu kanalını temizleyerek
çözemiyorsanız koruma değiştirilmelidir.
Koruma ve kaynak teli, kablo grubu düz bir şekilde yatırılmışken takılmalıdır.
0463 695 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
6 BAKIM
Çelik pulun takılması
1.
2.
3.
4.
Manşon somununu orta
konnektörden sökün, gaz nozülünü,
temas ucunu ve uç tutucuyu üfleçten
çıkarın.
Korumayı orta konnektörden geçirin
ve manşon somunuyla sabitleyin.
Korumanın ön kısmını üflece
sonuna kadar nazik bir şekilde itin,
kuvvet uygulamayın. Üfleç
boynunun ucunu koruma üzerinde
işaretleyin.
Şekilde gösterildiği gibi işaretten "X"
parçası kadar bir mesafe ölçerek
korumayı doğru uzunlukta kesin.
Korumayı üfleçten çıkarın ve dikkatli bir
şekilde ön ucunu düzleştirin. Gerekirse
çapaklı kenarları taşlayın. İçteki deliğin
tamamen açık olduğundan emin olun.
Yalıtımlı korumalarda, ön uçtaki yalıtımı
kaldırarak kalan yalıtımın yaklaşık olarak
üfleç tutacağının ön ucunda bitmesini
sağlayın.
Korumayı tekrar takın ve manşon somunuyla
sabitleyin. Tüm ekipman parçalarını üfleç
boynuna takın.
Kesme uzunluğu
Kaynak üfleci
"X" parçası
PSF 315 Expert
16 mm
PSF 415 Expert
12 mm
PSF 420w Expert
12 mm
0463 695 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
6 BAKIM
Plastik pulun takılması
1.
2.
3.
4.
Manşon somununu orta
konnektörden sökün, gaz nozülünü,
temas ucunu ve uç tutucuyu üfleçten
çıkarın.
Korumayı orta konnektörden geçirin
ve manşon somunuyla sabitleyin.
Korumanın ön kısmını üflece
sonuna kadar nazik bir şekilde itin,
kuvvet uygulamayın. Üfleç
boynunun ucunu koruma üzerinde
işaretleyin.
Şekilde gösterildiği gibi işaretten "X"
parçası kadar bir mesafe ölçerek
korumayı doğru uzunlukta kesin.
Korumayı doğru uzunlukta kestikten
sonra korumanın ön ucunda hafifçe
pah kırın.
NOT!
Korumanın ön ucu bronzdan yapılmışsa ilk olarak plastik korumayı uygun bir
uzunlukta kesin ve bronz korumanın üfleç boynundan yaklaşık 40-50 mm dışarı
çıkmasını sağlayın. Bronz korumayı plastik korumanın ön tarafına takın ve ancak
bunu yaptıktan sonra bu koruma grubunu doğru uzunlukta kesin.
Korumayı üflece yerleştirmekte
zorlanıyorsanız korumanın ön ucunu temiz bir
şekilde kesin ve kenarlarda pah kırın (örneğin
kalemtıraş ile).
Tüm ekipman parçalarını üfleç boynuna
takın.
Kesme uzunluğu
Kaynak üfleci
"X" parçası
PSF 315 Expert
13 mm
PSF 415 Expert
9 mm
PSF 420w Expert
9 mm
6.5
•
•
Kuğu boynunu temizleme
Sıçrayan kaynak parçalarını gidermek için gaz nozülünün iç kısmını düzenli olarak
temizleyin ve ESAB® kaynak kalıntısı temizleyici sıkın.
Sarf malzemelerinde gözle görülür bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa
değiştirin.
6.6
Soğutma sisteminin kontrolü
Soğutma sıvısının temiz olduğundan emin olun, gerekirse değiştirin. Soğutma sıvısındaki
yabancı maddeler, üflecin su kanallarını tıkayabilir. Her zaman üfleçler için korozyon
engelleyici içeren uygun soğutma sıvısı kullanın.
0463 695 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
7 SORUN GİDERME
7
SORUN GİDERME
Aşağıda belirtilen önlemlerin başarıyla sonuçlanmaması durumunda satıcınıza ya da
üreticinize başvurun.
Güç kaynağı ve tel besleme ünitesi gibi kaynaklama bileşenlerine yönelik çalıştırma
talimatlarını okuyun.
Sorun
Üfleç aşırı ısınıyor
Olası neden
•
•
•
•
Temas ucu / uç tutucu
yeterince sıkı değil
Soğutma sistemi doğru
çalışmıyor
Üfleç çok fazla geriliyor
Kablo grubu arızalı
Aksiyon
•
•
•
•
Kablo besleme sorunları
•
•
•
•
•
•
Temas ucu aşınmıştır
Koruma
aşınmıştır/kirlidir
Sarf malzemeleri, tel
çapına veya malzemeye
uygun değildir
Tel besleyici doğru
şekilde ayarlanmamıştır
Kablo grubu bükülmüş
veya keskin dönüşler
olacak şekilde
yerleştirilmiştir
Tel kirlenmiştir
•
•
•
•
•
•
Gözenekli kaynak
•
•
•
•
•
0463 695 001
Sıçrayan kaynak
parçalarının
yapışmasından
kaynaklanan gaz
türbülansı
Üfleçteki gaz debisi çok
düşük veya aşırı yüksek
Gaz beslemesi sorunlu
İş yerinde şiddetli hava
akışı
Tel veya iş parçası
üzerinde nem veya
kirlenme
- 16 -
•
•
•
•
•
Kontrol edin ve elinizle
sıkın
Su akışını, dolum
seviyesini ve temizliğini
kontrol edin
Teknik verilere uyun ve
gerekirse farklı bir tip
seçin
Kabloları, boruları ve
bağlantıları kontrol edin
Temas ucunu değiştirin
Korumayı kontrol edin,
her iki taraftan üfleyin.
Gerekiyorsa değiştirin.
Yedek parça listesi ile
kontrol edin
Tel besleme silindirlerini,
temas basıncını ve
makara frenini kontrol
edin
Kablo grubunu kontrol
edin ve düz bir şekilde
yerleştirin
Temizleme keçesi
kullanın
Üfleç kafasını temizleyin
ve gaz difüzörü/sıçrama
koruması kullanın
Ölçüm aletiyle debiyi
kontrol edin
Debiyi ve kaçak olup
olmadığını kontrol edin
Korumayı takın
Teli ve iş parçasını
kontrol edin, daha az
veya farklı bir sıçrama
önleyici sıvı kullanın
© ESAB AB 2019
7 SORUN GİDERME
Sorun
Olası neden
Aksiyon
Değişken ark
•
•
Temas ucu aşınmıştır
Hatalı kaynak
parametreleri
•
•
Temas ucunu değiştirin
Kaynaklama
parametrelerini düzeltin
Kaynak işlemi başlamıyor
•
Kontrol kablosu kopuk
veya tetik arızalı
•
Tetik bağlantılarını
kontrol edin ve onarın,
tetik anahtarını
temizleyin veya
değiştirin
0463 695 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
8 YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
8
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
DİKKAT!
Onarım ve elektrik işleri yetkili bir ESAB servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
Sadece ESAB orijinal yedek ve aşınma parçalarını kullanın.
PSF 315 Expert, PSF 415 Expert ve PSF 420w Expert, uluslararası ve Avrupa standardı
IEC/EN 60974-7'ye göre tasarlanıp test edilmiştir. Bakım ve onarım işleminden sonra,
ürünün hala yukarıdaki standarda uygun olmasını sağlamak işlemi yapan kişinin (lerin)
sorumluluğundadır.
Yedek parçalar ve aşınma parçaları en yakın ESAB bayisinden sipariş edilebilir; bkz.
esab.com. Sipariş verirken, lütfen ürün tipini, seri numarasını, tanımı ve yedek parça listesine
uygun olarak yedek parça numarasını belirtin. Bu gönderiyi kolaylaştırır ve doğru teslimatı
güvenceye alır.
0463 695 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
SİPARİŞ NUMARALARI
SİPARİŞ NUMARALARI
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0700 025 034
PSF 315 Expert
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 035
PSF 315 Expert
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 036
PSF 315 Expert
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
0700 025 044
PSF 415 Expert
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 045
PSF 415 Expert
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 046
PSF 415 Expert
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
Gas cooled torches
Water cooled torches
0700 025 066
PSF 420w Expert
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 067
PSF 420w Expert
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 068
PSF 420w Expert
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
0463 695 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
YEDEK PARÇA LİSTESİ
YEDEK PARÇA LİSTESİ
Item Denomination
Ordering no.
PSF 315
Expert
200
Torch neck PSF 315 Expert
0700 025 006
X
201
Torch neck PSF 415 Expert
0700 025 007
203
Handle cpl. Expert
0700 025 909
X
X
205
Trigger, yellow, 2-poles
0700 025 903
X
X
206
Screw for handle
0700 025 904
X
X
207
Cable support cpl., large, G
0700 025 907
X
X
208
Adaptor nut
0700 025 951
X
X
209
Central connector G
0700 200 101
X
X
210
Liner locking nut
0700 200 098
X
X
211
Cylinder head screw M4 × 6
0700 025 952
X
X
212
O-ring 4.0 × 1.0 mm
0700 025 953
X
X
Item Denomination
PSF 415
Expert
X
Ordering no. / 3 m Ordering no. / 4 m Ordering no. / 5 m
213
Coaxial cable for PSF 0700 025 964
315 Expert
0700 025 965
0700 025 966
-
Coaxial cable for PSF 0700 025 957
415 Expert
0700 025 958
0700 025 959
0463 695 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
YEDEK PARÇA LİSTESİ
Item
Denomination
Ordering no.
PSF 420w Expert
300
Torch neck PSF 420w Expert
0700 025 008
X
302
Handle cpl. Expert
0700 025 909
X
304
Trigger, yellow, 2-poles
0700 025 903
X
305
Screw for handle
0700 025 904
X
306
Cable support cpl.
0700 025 971
X
307
Quick connector
0700 025 973
X
308
Hose clamp with ring Ø 9.0
0700 025 975
X
309
Adaptor nut
0700 025 951
X
310
Central connector W
0700 025 970
X
311
Liner locking nut
0700 200 098
X
312
Cylinder head screw M4 × 6
0700 025 952
X
313
O-ring 4.0 × 1.0 mm
0700 025 953
X
314
Hose clamp with ring Ø 8.7
0700 025 974
X
315
Hose clamp with ring Ø 9.5
0700 025 976
X
316
Clamping ring for outer cover
0700 025 972
X
317
PVC-Gas hose, black, 4.5 × 1.5 mm
0700 025 993
X
318
PVC hose, braided, black, 5 × 1.5 mm
0700 025 994
X
319
Fabric outer cover
0700 025 992
X
Item
Denomination
Ordering no. / 3 m Ordering no. / 4 m Ordering no. / 5 m
320
Water-power cable
0700 025 983
0700 025 984
0700 025 985
321
Wire conduit
0700 025 986
0700 025 987
0700 025 988
322
Control cable cpl.
0700 025 989
0700 025 990
0700 025 991
323
Cable assembly
0700 025 980
0700 025 981
0700 025 982
0463 695 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
AŞINAN PARÇALAR
AŞINAN PARÇALAR
PSF 315 Expert
1. Gaz nozülü
2. Temas ucu M6 × 27
3. Uç adaptörü M6
4. Yalıtım burcu
5. Temas ucu M8 × 37
6. Uç adaptörü M8
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 882 Gas nozzle
Standard
16 mm
80 mm
0458 465 882 Gas nozzle
Conical
14 mm
80 mm
0458 470 882 Gas nozzle
Straight
19 mm
80 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0366 394 001 Tip adaptor M6
L=40.6 mm
0460 819 001 Tip adaptor M8
L=31.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0366 397 002 Insulation bushing
Kalın = Standart teslimat
0463 695 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
AŞINAN PARÇALAR
PSF 415 Expert
1. Gaz nozülü
2. Temas ucu M8 × 37
3. Uç adaptörü M8
4. Yalıtım burcu
5. Temas ucu M6 × 27
6. Uç adaptörü M6
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 883 Gas nozzle
Standard
17 mm
80 mm
0458 465 883 Gas nozzle
Conical
15 mm
80 mm
0458 470 883 Gas nozzle
Straight
21 mm
80 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0366 394 001 Tip adaptor M6
L=40.6 mm
0460 819 001 Tip adaptor M8
L=31.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0366 397 002 Insulation bushing
Kalın = Standart teslimat
0463 695 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
AŞINAN PARÇALAR
PSF 420w Expert
1. Gaz nozülü
2. Temas ucu M8 × 37
3. Uç adaptörü M8
4. Yalıtım pulu
5. Temas ucu M6 × 27
6. Uç adaptörü M6
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 882 Gas nozzle
Standard
16 mm
80 mm
0458 465 882 Gas nozzle
Conical
14 mm
80 mm
0458 470 882 Gas nozzle
Straight
19 mm
80 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0366 394 001 Tip adaptor M6
L=40.6 mm
0460 819 001 Tip adaptor M8
L=31.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0458 874 001 Insulation washer
Kalın = Standart teslimat
0463 695 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
AŞINAN PARÇALAR
Temas ucu tablosu
PSF 315 Expert, PSF 415 Expert, PSF 420w Expert temas uçları
M6 × 27
M8 × 37
Gas / wire Ø
PSF 315 Expert
PSF 415 Expert /
PSF 420w Expert
CO2
Mix/Ar
M6
M6
M6
0.6
-
0468 500 001
0468 500 001
W0.6 / 0.8
-
0.6
0468 500 002
0468 500 002
W0.8 / 0.9
0.8
-
0468 500 003
0468 500 003
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 500 004
W0.9 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 500 005
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 500 006
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 500 007
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 500 008
0468 500 008
W1.4 / 1.7
1.6
-
-
0468 500 009
W1.6 / 1.9
-
1.6
-
0468 500 010
W1.6 / 2.1
PSF 315 Expert
PSF 415 Expert /
PSF 420w Expert
Gas / wire Ø
CO2
Mix/Ar
M8
M8
M8
0.8
-
0468 502 003
0468 502 003
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 502 004
0468 502 004
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 502 005
0468 502 005
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 502 006
0468 502 006
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 502 007
0468 502 007
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 502 008
0468 502 008
W1.4 / 1.7
1.6
-
-
0468 502 009
W1.6 / 1.9
-
1.6
-
0468 502 010
W1.6 / 2.1
0463 695 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
AŞINAN PARÇALAR
Nib M6
Gas / wire Ø
Contact tip
CO2
Mix/Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
Çelik koruma
Ordering no.
Ø
Length
Notes
PSF 315
Expert
PSF 415
Expert
PSF 420w
Expert
0700 200 085
0.8–1.0
3m
Blue
X
X
X
0700 200 086
0.8–1.0
4m
Blue
X
X
X
0700 025 800
0.8–1.0
5m
Blue
X
X
X
0700 200 087
1.0–1.2
3m
Red
X
X
X
0700 200 088
1.0–1.2
4m
Red
X
X
X
0700 025 801
1.0–1.2
5m
Red
X
X
X
0700 025 802
1.2–1.6
3m
Yellow
X
X
0700 025 803
1.2–1.6
4m
Yellow
X
X
0700 025 804
1.2–1.6
5m
Yellow
X
X
Ordering no.
Ø
Length
Notes
0700 200 089
0.8–1.0
3m
Blue
X
X
X
0700 200 090
0.8–1.0
4m
Blue
X
X
X
0700 025 811
0.8–1.0
5m
Blue
X
X
X
0700 200 091
1.0–1.2
3m
Red
X
X
X
0700 200 092
1.0–1.2
4m
Red
X
X
X
0700 025 812
1.0–1.2
5m
Red
X
X
X
0700 025 813
1.2–1.6
3m
Yellow
X
X
0700 025 814
1.2–1.6
4m
Yellow
X
X
0700 025 815
1.2–1.6
5m
Yellow
X
X
PTFE koruma
0463 695 001
- 26 -
PSF 315
Expert
PSF 415
Expert
PSF 420w
Expert
© ESAB AB 2019
AŞINAN PARÇALAR
Bronz ön uçlu PA Koruma
Ordering no.
Ø
Length
Notes
PSF 315
Expert
PSF 415
Expert
PSF 420w
Expert
0700 025 816
0.8–1.0
3m
Anthracite
X
X
X
0700 025 817
0.8–1.0
4m
Anthracite
X
X
X
0700 025 818
0.8–1.0
5m
Anthracite
X
X
X
0700 025 819
1.2–1.6
3m
Anthracite
X
X
X
0700 025 820
1.2–1.6
4m
Anthracite
X
X
X
0700 025 821
1.2–1.6
5m
Anthracite
X
X
X
Kalın = Standart teslimat
0463 695 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising