ESAB | Mig 4004i Pulse WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Pulse WeldCloud™ User manual

ESAB Mig 4004i Pulse WeldCloud™ User manual
Aristo®
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
380 -460 V
Kezelési utasítás
0463 677 001 HU 20190429
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
1
BIZTONSÁG ................................................................................................
4
1.1
Jelmagyarázat.........................................................................................
4
1.2
Biztonsági óvintézkedések....................................................................
4
BEVEZETÉS ................................................................................................
8
2.1
Berendezés .............................................................................................
8
3
MŰSZAKI ADATOK .....................................................................................
9
4
TELEPÍTÉS ..................................................................................................
11
4.1
Helyszín ...................................................................................................
11
4.2
Emelési utasítás .....................................................................................
11
4.3
Hálózati áramellátás ...............................................................................
11
ÜZEMELTETÉS ...........................................................................................
15
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök .....................................................
16
5.2
Szimbólumok ..........................................................................................
16
5.3
A hegesztőkábel és a testkábel csatlakoztatása .................................
16
5.4
Az áramforrás be-/kikapcsolása ...........................................................
17
5.5
Ventilátorvezérlés ...................................................................................
17
5.6
Hővédelem ..............................................................................................
17
5.7
VRD (feszültségcsökkentő eszköz) ......................................................
17
5.8
Távvezérlő egység .................................................................................
18
5.9
Ívfeszültség-visszacsatolás ..................................................................
18
KARBANTARTÁS........................................................................................
19
6.1
Ellenőrzés és tisztítás ............................................................................
19
HIBAELHÁRÍTÁS ........................................................................................
20
7.1
Hibakódok ...............................................................................................
21
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE .............................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
RENDELÉSI SZÁM..............................................................................................
PÓTALKATRÉSZLISTA.......................................................................................
TARTOZÉKOK.....................................................................................................
22
23
25
26
27
2
5
6
7
8
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0463 677 001
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
1.1
Jelmagyarázat
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELMEZTETÉS!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.
VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és a
biztonsági adatlapokat (SDSs).
1.2
Biztonsági óvintézkedések
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
2.
3.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak kell lennie
○ huzatmentesnek kell lennie.
0463 677 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
4.
5.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás
FIGYELMEZTETÉS!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
•
•
•
•
A hegesztőkészüléket a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően
telepítse és földelje.
Ne érjen puszta kézzel, illetve nedves kesztyűvel vagy ruhával az áram
alatt álló elektromos alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
Szigetelje magát a munkadarabtól és a földtől.
Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen
AZ ELEKTROMOS ÉS A MÁGNESES MEZŐK (EMF) – veszélyeztethetik az
egészséget
•
•
•
A szívritmus-szabályozóval rendelkező hegesztő hegesztés előtt
konzultáljon orvosával. Az EMF és egyes szívritmus-szabályozók között
interferencia jöhet létre.
Az EMF-nek más, eddig ismeretlen egészségügyi hatásai is lehetnek.
A hegesztő az alábbi eljárások alkalmazásával minimalizálhatja az EMF
hatásainak való kitettségét:
○ Vezesse az elektródát és a munkakábeleket együtt, teste azonos
oldalán. Ha lehetséges, rögzítse ragasztószalaggal azokat. Ne
helyezkedjen a hegesztőpisztoly és a munkakábelek közé. Figyeljen
arra, hogy a hegesztőpisztoly kábele vagy a munkakábelek ne
tekeredjenek a teste köré. Tartsa a hegesztőpisztoly áramforrását és
a kábeleket olyan távol a testétől, amennyire csak lehetséges.
○ Csatlakoztassa a munkakábelt a munkadarabhoz minél közelebb a
hegesztendő felülethez.
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
•
•
Tartsa a fejét a füsttől távol.
Alkalmazzon szellőztetést, elszívást az ívnél vagy egyszerre mindkét
megoldást, hogy eltávolítsa a füstöket és gázokat a belélegzés helyéről és
a környezetből.
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
•
•
0463 677 001
Védje szemét és testét. Használjon megfelelő védőpajzsot és
védőszemüveget, valamint viseljen védőruházatot.
Védje a közelben tartózkodókat megfelelő paravánnal vagy függönnyel.
-5-
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.
MOZGÓ ALKATRÉSZEK - sérülést okozhatnak
•
•
•
Valamennyi ajtó, panel és fedőlap legyen zárva és biztonságos helyzetben.
Karbantartás és hibaelhárítás esetén kizárólag szakképzett személy
távolíthatja el a fedőlapokat. A szervizelés végeztével, a motor elindítása
előtt helyezze vissza a paneleket vagy fedőlapokat, és zárja be az ajtókat.
Az egység üzembe helyezése vagy csatlakoztatása előtt állítsa le a motort.
Kezét, haját, laza ruhadarabjait és a szerszámokat tartsa a mozgó
alkatrészektől távol.
TŰZVESZÉLY!
•
•
A szikra (a szétfröccsenő anyag) tüzet okozhat. Győződjön meg arról,
hogy nincs a közelben gyúlékony anyag.
Ne használja zárt tartályok közelében.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a hegesztőkészüléket befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a
nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel
az elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket
hasznos élettartamuk leteltével újrahasznosító
létesítményben kell elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
0463 677 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
Az ESAB-nál hegesztési tartozékok és személyi védőfelszerelések széles választéka
kapható. Rendeléssel kapcsolatos információkért forduljon a helyi ESAB
forgalmazóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra.
0463 677 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
Az U82 panellel kombinált Mig 4004i Pulse WeldCloud™ áramforrás több folyamatból álló,
teljes csomagot kínál, mely a következőket támogatja: MMA, TIG, MIG/MAG és MIG Pulse.
A Mig 4004i Pulse WeldCloud™ része egy felülre szerelt vezérlődoboz, mely vezeték
nélküli vezérlést tesz lehetővé.
Az áramforrást a Feed 3004/4804 vagy YardFeed 2000 huzalelőtoló egységgel és a COOL 1
hűtőegységgel való használatra tervezték. A huzalelőtoló egységekre és a hűtőegységre
vonatkozó további információkat a használati útmutatókban találja.
A készülékhez való ESAB tartozékok jelen útmutató „TARTOZÉKOK” fejezetében
találhatók.
2.1
Berendezés
Az áramforrást az alábbi tartozékokkal együtt szállítjuk:
•
•
5 m-es testkábel földelő érintkezővel
Használati útmutató a hegesztő áramforráshoz
Mig 4004i Pulse WeldCloud™ esetén a WeldCloud™ telepítésére vonatkozó utasításokkal
kapcsolatban lásd a WeldCloud™ használati útmutatót.
0463 677 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
3
MŰSZAKI ADATOK
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Hálózati feszültség
380-460 V, ±10%, 3~ 50/60 Hz
Hálózati áramellátás Sscmin
5,8 MVA
Primér áram Imax
28 A
Terhelés nélküli áramfelvétel
57 W
Beállítási tartomány (DC)
MIG/MAG
16 A / 14,8 V - 400 A / 34 V
MMA
16 A / 20,6 V - 400 A / 36 V
TIG
4 A / 10,2 V - 400 A / 26 V
Megengedhető terhelés MIG/MAG hegesztésnél
60 %-os eszközkihasználtság
esetén
400 A / 34,0 V
100%-os eszközkihasználtság
esetén
300 A / 29,0 V
Megengedhető terhelés MMA hegesztésnél
60 %-os eszközkihasználtság
esetén
400 A / 36,0 V
100%-os eszközkihasználtság
esetén
300 A / 32,0 V
Megengedhető terhelés TIG hegesztésnél
60 %-os eszközkihasználtság
esetén
400 A / 26,0 V
100%-os eszközkihasználtság
esetén
300 A / 22,0 V
Teljesítménytényező maximális
áramerősség esetén
0,95
Hatékonyság maximális
áramerősség esetén
89,5 %
Üresjárási feszültség
55 V
Üzemi hőmérséklet
-10 °C-tól 40 °C-ig (+14 °F-től 104 °F-ig)
Szállítási hőmérséklet
-20 °C-tól 55 °C-ig (-4 °F-től 131 °F-ig)
Állandó hangnyomás üresjárás
esetén
<70 dB (A)
Méretek H × Sz × M
613 × 257 × 517 mm (24,0 × 10,1 × 20,3 hüvelyk)
Tömeg
54 kg (119 lb)
Szigetelési osztály
H
A készülékház érintésvédelmi
osztálya
IP23
Alkalmazási osztály
Elektromos hálózat, Ssc min
A hálózatban a minimális zárlati áram megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak.
0463 677 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
Működési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon
belül, ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A
működési ciklust legfeljebb 40 °C-ra tervezték.
A készülékház érintésvédelmi osztálya
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelem mértékét.
Az IP23 jelű berendezés beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
Alkalmazási osztály
A
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrást fokozottan veszélyes környezetben történő
használatra tervezték.
0463 677 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 TELEPÍTÉS
4
TELEPÍTÉS
A telepítést szakembernek kell végeznie.
VIGYÁZAT!
A terméket ipari használatra tervezték. Lakókörnyezetben a berendezés interferenciát
okozhat. A megfelelő óvintézkedések megtétele a felhasználó feladata.
4.1
Helyszín
A hegesztő áramforrás elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy semmi se akadályozza a
hűtőlevegő áramlását a bemeneti és kimeneti nyílásokon keresztül.
Ügyeljen arra, hogy a felső doboz antennája ne legyen lefedve vagy blokkolva.
4.2
Emelési utasítás
4.3
Hálózati áramellátás
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos hálózatra vonatkozó követelmények
E berendezés megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak azzal, hogy a zárlati áram
meghaladja vagy azonos az Sscmin értékkel a felhasználó igénybevételi pontja és a
nyilvános hálózat közötti csatlakozási ponton. A berendezés telepítője vagy
használója felelős azért, hogy – szükség esetén a hálózat üzemeltetőjével való
konzultáció révén is – biztosítsa, hogy a berendezést a fentiek szerint csak Sscmin-nél
nagyobb vagy azzal azonos zárlati árammal jellemezhető hálózathoz csatlakoztassák.
Tekintse meg a műszaki adatokat a MŰSZAKI ADATOK c. fejezetben.
0463 677 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 TELEPÍTÉS
MEGJEGYZÉS!
Az áramforrás származhat generátortól is. További információért forduljon az
engedéllyel rendelkező ESAB szakszerviz személyzetéhez.
Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelő feszültségre van kapcsolva és megfelelő méretű
biztosítékkal védett. Az előírásoknak megfelelő védőföldelést kell kialakítani.
A.
Adattábla a hálózatra kapcsolás
adataival
MEGJEGYZÉS!
Az itt látható kép és a berendezés eltérhet egymástól. Ez nem befolyásolja az
ismertetett funkció működését.
Ajánlott biztosítékméret és minimális kábelkeresztmetszet
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Hálózati feszültség
380-460 V, +/- 10%, 3~50/60 Hz
Kábel-keresztmetszeti értékek
4G4 mm2
Fázisáram Ieff Uin 380 V
20 A
Biztosíték túláramvédelemmel
20 A
Biztosíték C típusú
MCB-megszakítóval
25 A
Fázisáram Ieff Uin 400 V
19,2 A
Biztosíték túláramvédelemmel
20 A
Biztosíték C típusú
MCB-megszakítóval
25 A
Fázisáram Ieff Uin 415 V
18 A
Biztosíték túláramvédelemmel
20 A
Biztosíték C típusú
MCB-megszakítóval
20 A
Fázisáram Ieff Uin 440 V
17,6 A
Biztosíték túláramvédelemmel
20 A
Biztosíték C típusú
MCB-megszakítóval
20 A
Fázisáram Ieff Uin 460 V
17 A
0463 677 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 TELEPÍTÉS
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Biztosíték túláramvédelemmel
20 A
Biztosíték C típusú
MCB-megszakítóval
20 A
MEGJEGYZÉS!
A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosítékméretek
megfelelnek a svéd előírásoknak. Egyéb régiók esetén a műveletre alkalmas,
valamint a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelő tápkábeleket kell alkalmazni.
A hálózati kábel bekötése
Ha a hálózati kábelt ki kell cserélni, a földelő csatlakozást az alsó lemezen megfelelő módon
kell kialakítani. Az oldalsó panel eltávolításához és a hálózati kábel bekötéséhez lásd a fenti
képet. Ne csatlakoztasson másik kábelt a csatlakozási ponthoz.
0463 677 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 TELEPÍTÉS
Utasítások a csatlakozás kialakításához – 0445 301 880
Áramforrás rendelési sz.
A bemenő feszültség alapértelmezett értéke
0445 301 880
400 V
Csatlakoztatott hálózati kábellel és
tápcsatlakozó dugasszal szállítjuk.
Ha más hálózati feszültség szükséges, a nyomtatott áramköri lapon lévő kábelt el kell
távolítani (lásd a fenti ábrán), valamint a hálózati kábelt és a tápcsatlakozó dugaszt a
vonatkozó nemzeti rendeletekkel összhangban ki kell cserélni. Ezt a műveletet olyan
személyeknek kell végrehajtani, akik megfelelő villanyszerelői ismeretekkel rendelkeznek. A
művelet végrehajtása közben az áramforrásnak nem szabad az elektromos hálózathoz
csatlakoznia.
0463 677 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
5
ÜZEMELTETÉS
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
"BIZTONSÁG" c. fejezetében találhatók. A berendezés használata előtt tanulmányozza
alaposan!
FIGYELMEZTETÉS!
Rögzítse a berendezést, különösen,
ha a talaj egyenetlen, vagy lejtős.
MEGJEGYZÉS!
A Mig rövid impulzushegesztés mellett a lehető legjobb eredmény elérése
érdekében a hegesztő és a testkábelek nem lehetnek 10 m-nél hosszabbak.
0463 677 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök
1. Negatív hegesztő kimenet: Testkábel
2. Hálózati főkapcsoló, 0 / 1
3. A huzalelőtoló vagy a távirányító egység
csatlakoztatása
4. LED-jelzőlámpa, áramellátás
bekapcsolva (BE)
5. LED-jelzőlámpa, hővédelem
6. Pozitív hegesztő kimenet:
Hegesztőkábel
7. Biztosíték (10 A) a huzaladagoló
tápfeszültségéhez (42 V)
8. Hálózati kábel
9. USB-memória csatlakozása
5.2
10. Antenna
11. LED-jelzőlámpa, fehér, áramellátás
bekapcsolva (BE)
12. LED-jelzőlámpa, piros, csatlakozási állapot
(világító LED = csatlakozási hiba)
13. CAN-csatlakozás
14. Arc feszültségfelügyelet (+), piros
banánaljzat
15. Arc feszültségfelügyelet (-), fekete
banánaljzat
16. Ethernet-kapcsolat
17. Robotinterfész
Szimbólumok
Távirányító egység (2)
Túlmelegedés (3)
Áramellátás BE (4)
5.3
A hegesztőkábel és a testkábel csatlakoztatása
Az áramforrásnak két kimenete van, egy pozitív kivezetés (+) és egy negatív kivezetés (-) a
hegesztő és a testkábelek csatlakoztatásához.
0463 677 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
Csatlakoztassa a testkábelt az áramforrás negatív kimenetéhez. Rögzítse a testkábel
érintkezőjét a munkadarabhoz, és biztosítsa, hogy jó legyen az érintkezés a munkadarab és
a hegesztő-áramforrás testkábelének kivezetése között.
Csatlakozókábelek javasolt maximális áramerősség-értékei
Imax
Kábelkeresztmetszet
Kábelhossz
70 mm2
2 - 35 m
(6,6 / 114,8 láb)
95 mm2
2 - 35 m
(6,6 / 114,8 láb)
450 A (60% működési ciklus)
350 A (100% működési ciklus)
550 A (60% működési ciklus)
430 A (100% működési ciklus)
Működési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon
belül, ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A
működési ciklust 40 °C-ra (104 °F) tervezték.
5.4
Az áramforrás be-/kikapcsolása
A kapcsolót (2) „1” állásba fordítva kapcsolja be az áramforrást. A kapcsolót (2) „0” állásba
fordítva kapcsolja ki az áramforrást. Függetlenül attól, hogy az áramellátás szokatlan módon
megszakadt vagy az áramforrást a szokásos módon kapcsolták ki, a hegesztési adatok
elmentődnek, és azok a berendezés következő bekapcsolásakor rendelkezésre állnak.
5.5
Ventilátorvezérlés
Az áramforrás olyan időzítővel rendelkezik, amely a hegesztés befejezése után 6,5 perccel
kapcsolja ki a ventilátorokat, amikor a berendezés energiatakarékos üzemmódra kapcsol. A
ventilátorok a hegesztés megkezdésekor újraindulnak. A ventilátorok max. 150 A
áramerősségig csökkentett fordulatszámmal üzemelnek, nagyobb áramerősség mellett teljes
fordulatszámmal.
VIGYÁZAT!
A ventilátorok bármikor bekapcsolhatnak, hogy ezáltal megóvják az áramforrást a
túlmelegedéstől.
5.6
Hővédelem
A hegesztő áramforrás hővédelemmel rendelkezik, amely akkor lép működésbe, ha a belső
hőmérséklet túl magas lesz. Amikor ez bekövetkezik, a hegesztőáram lekapcsol, és a
vezérlőpanelen hibakód jelenik meg. A hővédelem automatikusan kikapcsol, amikor a
hőmérséklet a normális üzemi hőmérsékletre csökken.
5.7
VRD (feszültségcsökkentő eszköz)
A VRD-funkció biztosítja, hogy az üresjárási feszültség ne haladja meg a 35 V értéket,
amikor nem folyik hegesztés. A VRD LED akkor világít, ha a VRD-funkció be van kapcsolva.
A VRD-funkciót szakképzett szerviztechnikusnak kell bekapcsolnia, az ESAT segítségével
(ESAB Software Administration Tool – szerviztechnikai készlet, melynek egy olyan szoftver is
része, amellyel többek között módosíthatók a beállítások és frissíthetők a szoftverek).
A VRD-funkció blokkolódik, amikor a rendszer érzékeli, hogy megkezdődött a hegesztés.
0463 677 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
5.8
Távvezérlő egység
Amennyiben a távvezérlő egységgel kapcsolatos további információra van szüksége,
tanulmányozza a vezérlőpanel használati útmutatóját.
5.9
Ívfeszültség-visszacsatolás
Az ívfeszültség-visszacsatolás a megfelelő hegesztési munka elengedhetetlen része.
MIG/MAG hegesztés során az áramforrás a huzalelőtolóban érzékeli az ívfeszültséget. A
funkció működéséhez ESAB huzalelőtoló és ESAB csatlakozókábel használata szükséges!
Az így mért ívfeszültség ellensúlyozza a hegesztőkábel és a huzalelőtoló közötti
feszültségcsökkenést. Egy „TrueArcVoltage” funkciót támogató ESAB hegesztőpisztollyal
egészen az érintkezőcsúcsig ellensúlyozható a feszültségcsökkenés.
FIGYELMEZTETÉS!
A WeldCloud™ felső doboz hátoldalán lévő külső ívfeszültségi bemeneteket (a piros
és fekete banánaljzatokat) nem szabad használni, hacsak a berendezést erre fel
nem készítette egy szakképzett ESAB-szerviztechnikus.
MEGJEGYZÉS!
A testkábelben jelentkező feszültségcsökkenés ellensúlyozásának érdekében az
áramforrás külső, a munkadarab felől érkező ívfeszültség-érzékelő vezeték
használatára is konfigurálható (szakképzett ESAB-szerviztechnikus által).
0463 677 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
6 KARBANTARTÁS
6
KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT!
Csak megfelelő villanyszerelési ismeretekkel rendelkező (jogosult) személyek
távolíthatják el a készülék fedelét, illetve szervizelhetik, karbantarthatják vagy
javíthatják a hegesztőkészüléket.
VIGYÁZAT!
A termékre gyártói garancia vonatkozik. Ha a szervizelést jogosulatlan
szervizközpont végzi, a garancia érvényét veszti.
MEGJEGYZÉS!
A biztonságos és megbízható működés érdekében fontos a rendszeres
karbantartás.
A hűtőegységgel kapcsolatos további információkért tekintse meg a hűtőegység használati
útmutatóját.
6.1
Ellenőrzés és tisztítás
Rendszeresen ellenőrizze, hogy az áramforrás nem szennyeződött-e.
Az áramforrást rendszeresen, csökkentett nyomású, száraz sűrített levegővel kell lefúvatni.
Szennyezett környezetben gyakoribb tisztítás szükséges.
Egyébként a ház légbemenete és kimenete elzáródhat és túlmelegedést okozhat. Ennek
elkerülése érdekében a légszűrőt rendszeresen meg kell tisztítani. A szűrő egy nagy és egy
kis méretű hálóból készült. Gondoskodjon róla, hogy a nagy méretű háló az áramforrás
legfelső részéhez, a kis méretű háló pedig az áramforrás legbelső részéhez rögzüljön.
A porszűrő cseréje és tisztítása:
1.
2.
3.
4.
Az ábra szerint vegye ki a porszűrőt.
Sűrített levegővel (csökkentett nyomással) fúvassa át a szűrőt.
Ellenőrizze, hogy a legfinomabb hálójú szűrő nézzen a rács felé.
Illessze vissza a szűrőt.
MEGJEGYZÉS!
Az itt látható kép és a
berendezés eltérhet
egymástól. Ez nem
befolyásolja az
ismertetett funkció
működését.
0463 677 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
7 HIBAELHÁRÍTÁS
7
HIBAELHÁRÍTÁS
Mielőtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenőrzési és vizsgálati
módszerekkel:
A hiba típusa
Nincs ív.
Intézkedések
•
•
•
•
Hegesztés közben megszakad a
hegesztőáram-ellátás.
•
•
•
A hővédelem gyakran működésbe lép.
•
•
•
Gyenge hegesztési teljesítmény.
•
•
•
•
Semmi sem történik, amikor a
hegesztőpisztoly működtető kapcsolóját
megnyomják.
•
•
•
0463 677 001
- 20 -
Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e
kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a hálózat, a
hegesztőáram és a testkábelek
helyesen vannak-e csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték
van-e beállítva.
Ellenőrizze a villamos hálózat
biztosítékait.
Ellenőrizze, hogy a hővédelmi kapcsoló
működésbe lépett-e (világít-e az
előlapon (5) a narancsszínű
LED-lámpa)?
Ellenőrizze a fő áramforrás
biztosítékait, és nézze meg, hogy nem
világít-e a tápegység (4)
LED-jelzőlámpája.
Ellenőrizze, hogy a testkábelek
helyesen vannak-e csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e
eltömődve a légszűrők.
Győződjön meg arról, hogy nem
lépték-e túl az áramforrásra megadott
határértékeket (azaz a berendezés
nincs-e túlterhelve).
Gondoskodjon róla, hogy a működési
ciklus legfeljebb 40 °C/104 °F
környezeti hőmérsékleten valósuljon
meg.
Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram és a
testkábelek helyesen vannak-e
csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték
van-e beállítva.
Ellenőrizze, hogy megfelelő
elektródákat használ-e.
Ellenőrizze a villamos hálózat
biztosítékait.
Ellenőrizze az áramforrás hátulján lévő
biztosítékot.
Ellenőrizze, hogy a hegesztő- és a
testkábelek nem sérültek-e meg.
Ellenőrizze, hogy a huzaladagoló
megfelelően működik-e. Tekintse meg a
huzaladagoló használati útmutatóját.
© ESAB AB 2019
7 HIBAELHÁRÍTÁS
7.1
Hibakódok
Az alábbi két állapotjelző LED a
Mig 4004i WeldCloud™ elején található:
1.
2.
Fehér LED, amely a BEkapcsolt
áramellátást jelzi
Piros LED, amely hibákat jelez
A hibákat a piros LED jelzi, morzekódot használva. A hibakódok a következők.
Hibakód
Morzekód 1) Jelentés
•——
W
Nincs kábelkapcsolat a W82 hegesztési adategység (24AP1) és a
Quark 2188/2189 panel (25AP1) között.
••
I
A Quark 2188/2189 panelnek (25AP1) nincs hálózati kapcsolata.
A LED folyamatosan
világít.
1)
Leírás
Konfigurációs fájlt érintő hiba (a konfigurációs fájl sérült)
A • jel rövid, a — pedig hosszú LED-jelzést szimbolizál.
A WeldCloud™-ra vonatkozó további információkat a WeldCloud™ használati útmutatóban
találja (0463 450).
0463 677 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB szerviztechnikus
végezhet. Csak eredeti ESAB cserealkatrészeket használjon.
A Mig 4004i Pulse WeldCloud™ kialakítása és tesztelése az IEC-/EN 60974-1 és az
IEC-/EN 60974-10 nemzetközi és európai szabvány szerint történik. A szervizelést vagy
javítást végző szervizcsapat feladata annak ellenőrzése, hogy a termék továbbra is
megfeleljen az említett szabványoknak.
Pót- és kopó alkatrészek a legközelebbi ESAB forgalmazótól rendelhetők, lásd:
esab.comértéket. Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és
a pótalkatrész listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés
összeállítását és a pontos szállítást.
0463 677 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
DIAGRAM
0463 677 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
Additional diagram
0463 677 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
RENDELÉSI SZÁM
RENDELÉSI SZÁM
Ordering
number
Denomination
Type
0445 301 880 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™
0463 396 001 Spare parts list
Note
380-460 V. CE
Mig 4004i Pulse, Mig 4004i
Pulse WeldCloud™
A műszaki dokumentáció a következő oldalon érhető el: www.esab.com.
0463 677 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZLISTA
PÓTALKATRÉSZLISTA
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
MEGJEGYZÉS!
Az itt látható kép és a berendezés eltérhet egymástól. Ez nem befolyásolja az
ismertetett funkció működését.
0463 677 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK
Trolleys
0445 499 880
Trolley, 4-wheel
For use with Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™.
0445 499 881
Trolley, 4-wheel
Aristo® Mig 4004i Pulse WeldCloud™ with
Cool1.
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0445 501 880
Robot Interface Kit Devicenet WeldCloud™
0445 501 881
Robot Interface Kit Profibus WeldCloud™
0445 501 882
Robot Interface Kit CANopen WeldCloud™
0445 501 883
Robot Interface Kit EtherNet IP WeldCloud™
0460 564 880
Trolley 8, 2-wheel
Shelf for YardFeed and MobileFeed.
0460 815 880
0461 310 880
0463 677 001
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880.
- 27 -
© ESAB AB 2019
TARTOZÉKOK
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm (11 in.) bobbin
0458 705 882
for 440 mm (17 in.) bobbin
Wire feeders
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 891
Feed 3004 U82, water-cooled
0460 526 991
Feed 4804 U82, water-cooled
Feeder accessories
0458 674 880
1 Bobbin cover, plastic
0459 431 880
1 Bobbin cover, metal
0455 410 001
1 Adapter for 5 kg (11 lb) bobbin
0459 233 880
1 Adapter for 440 mm (17 in.) bobbin
0463 677 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
TARTOZÉKOK
0458 706 880
1 Lifting eye
F102 440 880
2 Quick connector Marathon Pac™
899F50
2 Quick connector Marathon Pac™ NA
0558 002 354
Connector Adapter Marathon Pac™ NA
0458 707 880
1 Wheel kit for feeder, front wheels
turnable
0457 341 881
1 Strain relief for welding torch
0463 677 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
TARTOZÉKOK
0459 234 880
Strain relief for interconnection cables
Cooler
0462 300 880
Water cooling unit, COOL1
0456 855 881
Flow guard, COOL1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781
5 m (16.0 ft)
0459 528 782
10 m (32.8 ft)
0459 528 783
15 m (49.2 ft)
0459 528 784
25 m (82.0 ft)
0459 528 785
35 m (114.8 ft)
Control panels
0460 820 880
0463 677 001
Aristo®U82, complete including holder
- 30 -
© ESAB AB 2019
TARTOZÉKOK
0460 820 881
Aristo®U82, plus complete including
holder
0460 877 891
Control cable extension U82, 7.5 m (24.6 ft)
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0349 312 450
1.7 m (5.6 ft)
0349 312 451
5 m (16.0 ft)
0349 312 452
10 m (32.8 ft)
0349 312 453
15 m (49.2 ft)
0349 312 454
25 m (82.0 ft)
0349 312 455
35 m (114.8 ft)
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791
5 m (16.0 ft)
0459 528 792
10 m (32.8 ft)
0459 528 793
15 m (49.2 ft)
0459 528 794
25 m (82.0 ft)
0459 528 795
35 m (114.8 ft)
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0463 677 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
TARTOZÉKOK
Remote controls
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5 m (16.0 ft)
0459 960 881
10 m (32.8 ft)
0459 960 882
25 m (82.0 ft)
0459 960 883
0.25 m (114.8 ft)
Remote adapter kit
0459 681 880
For Miggy-/Railtrac
0459 681 881
For MXH PP and PSF RS3
Connection kit
0459 020 883
For MXH™ 300/400w PP connection kit
A PSF hegesztőpisztolyokra vonatkozó tudnivalók külön kiadványokban olvashatók.
A tartozékokra vonatkozó további információkért forduljon a legközelebbi ESAB
ügynökséghez.
0463 677 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
TARTOZÉKOK
0463 677 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising