ESAB | ERD-20b/ERI-20 | Instruction manual | ESAB ERD-20b/ERI-20 User manual

ESAB ERD-20b/ERI-20 User manual
ERD-5b/ERI-5, ERD-10b/ERI-10,
ERD-20b/ERI-20,
ERD-30b/ERI-30,
ERD-30Xb/ERI-30X,
ERD-60b/ERI-60,
ERD-100b/ERI-100
Conventional Roller Beds, Basic version
Kezelési utasítás
Eredeti használati utasítás fordítása
0463 688 001 HU 20190516
Valid for: serial no. 827-, 851-, 903-xxx-xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
1
2
3
BIZTONSÁG ................................................................................................
5
1.1
Jelmagyarázat.........................................................................................
5
1.2
Nem rendeltetésszerű használat...........................................................
5
1.3
Biztonsági óvintézkedések....................................................................
5
BEVEZETÉS ................................................................................................
9
2.1
Berendezés .............................................................................................
9
2.2
A forgatógép célja és funkciója ............................................................
9
2.3
A kézikönyvben használt elnevezések .................................................
9
MŰSZAKI ADATOK .....................................................................................
11
3.1
ERD-5b/ERI-5 ..........................................................................................
11
3.1.1
Hajtóegység .........................................................................................
11
3.1.2
Szabadonfutókerék-egység..................................................................
11
3.1.3
Inverter paraméterbeállításai................................................................
12
ERD-10b/ERI-10 ......................................................................................
12
3.2.1
Hajtóegység .........................................................................................
12
3.2.2
Szabadonfutókerék-egység..................................................................
13
3.2.3
Inverter paraméterbeállításai................................................................
13
ERD-20b/ERI-20 ......................................................................................
14
3.3.1
Hajtóegység .........................................................................................
14
3.3.2
Szabadonfutókerék-egység..................................................................
15
3.3.3
Inverter paraméterbeállításai................................................................
15
ERD-30b/ERI-30 ......................................................................................
16
3.4.1
Hajtóegység .........................................................................................
16
3.4.2
Szabadonfutókerék-egység..................................................................
16
3.4.3
Inverter paraméterbeállításai................................................................
17
ERD-30Xb/ERI-30X .................................................................................
18
3.5.1
Hajtóegység .........................................................................................
18
3.5.2
Szabadonfutókerék-egység..................................................................
19
3.5.3
Inverter paraméterbeállításai................................................................
19
ERD-60b/ERI-60 ......................................................................................
20
3.6.1
Hajtóegység .........................................................................................
20
3.6.2
Szabadonfutókerék-egység..................................................................
20
3.6.3
Inverter paraméterbeállításai................................................................
21
ERD-100b/ERI-100 ..................................................................................
21
3.7.1
Hajtóegység .........................................................................................
21
3.7.2
Szabadonfutókerék-egység..................................................................
22
3.7.3
Inverter paraméterbeállításai................................................................
22
TELEPÍTÉS ..................................................................................................
24
4.1
Helyszín ...................................................................................................
24
4.2
Emelési utasítások .................................................................................
24
4.3
A keréktartó konzolok beállítása ..........................................................
25
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
0463 688 001
© ESAB AB 2019
TARTALOMJEGYZÉK
4.4
Bezárt szög módosítása ........................................................................
25
4.5
Üzembe helyezés....................................................................................
26
4.6
Bejáratás .................................................................................................
26
ÜZEMELTETÉS ...........................................................................................
27
5.1
A gép adatai ............................................................................................
27
5.2
Vezérlőpanel ...........................................................................................
27
5.3
Függesztett kapcsoló.............................................................................
28
5.4
Hálózati tápellátás felkapcsolása .........................................................
28
5.5
A forgatógép használata........................................................................
29
5.6
Biztonságos használat...........................................................................
29
5.7
Hegesztés................................................................................................
31
5.8
A forgatógép leállítása ...........................................................................
32
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS ........................................................
33
6.1
Általános .................................................................................................
33
6.2
Tárolás.....................................................................................................
33
6.3
Javítás és karbantartás..........................................................................
33
6.4
Tisztítás ...................................................................................................
34
6.5
Leállás .....................................................................................................
34
6.6
Hajtóműszekrény....................................................................................
34
6.6.1
A hajtóműszekrény ellenőrzése és karbantartása................................
34
6.6.2
A hajtómű kenése.................................................................................
34
HIBAELHÁRÍTÁS ........................................................................................
37
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE .............................................................
KAPCSOLÁSI RAJZ ...........................................................................................
ORDERING NUMBERS .......................................................................................
PÓTALKATRÉSZEK ............................................................................................
39
40
41
43
5
6
7
8
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0463 688 001
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
1.1
Jelmagyarázat
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELMEZTETÉS!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.
VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és a
biztonsági adatlapokat (SDSs).
1.2
Nem rendeltetésszerű használat
VIGYÁZAT!
Ez a forgatógép nem használhatók az alábbiakra:
•
•
•
1.3
Olyan elemekkel, amelyek súlya meghaladja a forgatógép maximális súlyra
vonatkozó határértékét.
Olyan elemekkel, amelyek nagyobbak/kisebbek a maximális/minimális
támogatható átmérőnél.
Ha a forgatógéphez poliuretánból vagy gumiból készült abroncsok tartozik: Ne
használjon 60 °C-nál magasabb hőmérsékletre előmelegített elemeket.
Biztonsági óvintézkedések
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
0463 688 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
1.
2.
3.
4.
5.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
•
•
•
•
A hegesztőkészüléket a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően
telepítse és földelje.
Ne érjen puszta kézzel, illetve nedves kesztyűvel vagy ruhával az áram
alatt álló elektromos alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
Szigetelje magát a munkadarabtól és a földtől.
Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen
AZ ELEKTROMOS ÉS A MÁGNESES MEZŐK (EMF) – veszélyeztethetik az
egészséget
•
•
•
0463 688 001
A szívritmus-szabályozóval rendelkező hegesztő hegesztés előtt
konzultáljon orvosával. Az EMF és egyes szívritmus-szabályozók között
interferencia jöhet létre.
Az EMF-nek más, eddig ismeretlen egészségügyi hatásai is lehetnek.
A hegesztő az alábbi eljárások alkalmazásával minimalizálhatja az EMF
hatásainak való kitettségét:
○ Vezesse az elektródát és a munkakábeleket együtt, teste azonos
oldalán. Ha lehetséges, rögzítse ragasztószalaggal azokat. Ne
helyezkedjen a hegesztőpisztoly és a munkakábelek közé. Figyeljen
arra, hogy a hegesztőpisztoly kábele vagy a munkakábelek ne
tekeredjenek a teste köré. Tartsa a hegesztőpisztoly áramforrását és
a kábeleket olyan távol a testétől, amennyire csak lehetséges.
○ Csatlakoztassa a munkakábelt a munkadarabhoz minél közelebb a
hegesztendő felülethez.
-6-
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
•
•
Tartsa a fejét a füsttől távol.
Alkalmazzon szellőztetést, elszívást az ívnél vagy egyszerre mindkét
megoldást, hogy eltávolítsa a füstöket és gázokat a belélegzés helyéről és
a környezetből.
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
•
•
Védje szemét és testét. Használjon megfelelő védőpajzsot és
védőszemüveget, valamint viseljen védőruházatot.
Védje a közelben tartózkodókat megfelelő paravánnal vagy függönnyel.
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.
MOZGÓ ALKATRÉSZEK - sérülést okozhatnak
•
•
•
Valamennyi ajtó, panel és fedőlap legyen zárva és biztonságos helyzetben.
Karbantartás és hibaelhárítás esetén kizárólag szakképzett személy
távolíthatja el a fedőlapokat. A szervizelés végeztével, a motor elindítása
előtt helyezze vissza a paneleket vagy fedőlapokat, és zárja be az ajtókat.
Az egység üzembe helyezése vagy csatlakoztatása előtt állítsa le a motort.
Kezét, haját, laza ruhadarabjait és a szerszámokat tartsa a mozgó
alkatrészektől távol.
TŰZVESZÉLY!
•
•
A szikra (a szétfröccsenő anyag) tüzet okozhat. Győződjön meg arról,
hogy nincs a közelben gyúlékony anyag.
Ne használja zárt tartályok közelében.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a hegesztőkészüléket befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
0463 688 001
-7-
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a
nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel
az elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket
hasznos élettartamuk leteltével újrahasznosító
létesítményben kell elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
Az ESAB-nál hegesztési tartozékok és személyi védőfelszerelések széles választéka
kapható. Rendeléssel kapcsolatos információkért forduljon a helyi ESAB
forgalmazóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra.
0463 688 001
-8-
© ESAB AB 2019
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
Ebben a kezelési kézikönyvben a hagyományos forgatógépek (amelyeket ebben a
dokumentumban forgatógépnek nevezünk) alapváltozatának használatát és karbantartását
ismertetjük. A gyártó által elvégzendő műveletekre nem térünk ki.
Ez a kézikönyv a gép részét képezi. Tartsa a kézikönyv másolatát a gép közelében, az
eredetit pedig tárolja biztonságos helyen. Ha eladja a forgatógépet, adja oda vele a
kézikönyvet is.
A kézikönyvben használt képek és ábrák csak illusztrációs célokat szolgálnak, feladatuk,
hogy kiegészítsék a szöveget. A ténylegesen kiszállított berendezés eltérően nézhet ki az
ezeken ábrázolttól.
2.1
Berendezés
A forgatógép hajtott részéhez a következők tartoznak:
•
•
•
•
•
Hajtóegységek
Felszerelt vezérlőszekrény
Függesztett kapcsoló
Váz
Kezelési utasítás
A szabadonfutó kerekekhez a következők tartoznak:
•
•
•
Szabadonfutó kerekek
Váz
Kezelési utasítás
2.2
A forgatógép célja és funkciója
A forgatógép célja, hogy megkönnyítse a hengeres elemek hegesztését.
Az egymástól független hajtott és szabadonfutó kerekek használatával különböző
hosszúságú elemeket helyezhet a forgatógép kerekeire. Az alapkeretbe helyezett kerekek
állíthatók, így a berendezés különböző átmérőjű elemek kezelésére egyaránt alkalmas.
2.3
A kézikönyvben használt elnevezések
Hajtóegység
A forgatógép hajtott kerekekkel felszerelt része.
Szabadonfutókerékegység
A forgatógép szabadonfutó kerekekkel felszerelt része.
forgatógép
A forgatógép, amely 1 hajtott egységből és 1 vagy több
szabadonfutókerék-egységből áll.
Váz
A váz, amelyre fel vannak szerelve a hajtott és a szabadonfutó
kerekek. A váz előre kialakított furatokkal rendelkezik, így a
keréktartó konzolokat szabadon, a kezelendő elem átmérőjének
megfelelően helyezheti el.
Keréktartó konzol
Tartókonzol, amely a forgatógépben használt kerekeket tartja. A
konzolokat hozzá kell csavarozni a vázhoz.
Vezérlőpanel
Elektromos vezérlőszekrény a hajtóegységen.
0463 688 001
-9-
© ESAB AB 2019
2 BEVEZETÉS
Függesztett kapcsoló A kezelő által használható, kézzel szabályozható függesztett
kapcsoló.
Elem
0463 688 001
Bármilyen alkatrész vagy eszköz, amelyet kezelni szándékozik a
forgatógépen.
- 10 -
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
3
MŰSZAKI ADATOK
3.1
ERD-5b/ERI-5
3.1.1
Hajtóegység
ERD-5b
Max. terhelhetőség
2500 kg (5512 lb)
Forgatási kapacitás
7500 kg (16535 lb)
Forgatómotor
1×0,55 kW
Forgatási sebesség
140-1500 mm/perc (5,51–-59,05 hüvelyk/perc)
Munkadarab min. átmérője
Ø200 mm (7,87 hüvelyk), 80°-os bezárt szög
Munkadarab max. átmérője
Ø3500 mm (137,79 hüvelyk), 50°-os bezárt szög
Tápellátás
380–480 V, 3 fázis, 50/60 Hz
Görgő típusa
Gumi (100 °C/85 °A Shore)
Görgő szélessége/átmérője
127 mm (5 hüvelyk)/381 mm (15 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
2150×610×620 mm (84,64×24,01×24,41 hüvelyk)
Tömeg
590 kg (1301 lb)
Függesztett kapcsoló
Igen
Szabályozó feszültség
24 V
IP-osztály
IP 65 (vezérlőszekrény), IP 55 (motor)
3.1.2
0463 688 001
Szabadonfutókerék-egység
- 11 -
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
ERI-5
Max. terhelhetőség
2500 kg (5512 lb)
Görgő típusa
Gumi (100 °C/85 °A Shore)
Görgő szélessége/átmérője
127 mm (5 hüvelyk)/381 mm (15 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
2150×440×620 mm (84,64×17,32×24,41 hüvelyk)
Tömeg
470 kg (1036 lb)
3.1.3
Inverter paraméterbeállításai
Gyári beállítások:
Paraméter száma
Érték
1
0
2
59,7
3
2
4
2
5
AV
6
1,8
7
1405
8
400
9
0,85
10
MIND
11
0
41
FD
A programozással kapcsolatos utasításokért olvassa el az inverter kézikönyvét. A többi
értéket az inverter gyártója gyárilag állítja be, ezeket nem szükséges módosítani.
MEGJEGYZÉS!
A motorforgási túlterhelés beállítása 1,6 A, a kényszerszellőztetés beállítása 0,4 A.
3.2
ERD-10b/ERI-10
3.2.1
Hajtóegység
0463 688 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
ERD-10b
Max. terhelhetőség
5000 kg (11023 lb)
Forgatási kapacitás
15000 kg (33069 lb)
Forgatómotor
2×0,55 kW
Forgatási sebesség
140-1500 mm/perc (5,51–-59,05 hüvelyk/perc)
Munkadarab min. átmérője
Ø350 mm (13,78 hüvelyk) 80°-os bezárt szög
Munkadarab max. átmérője
Ø3500 mm (137,79 hüvelyk), 50°-os bezárt szög
Tápellátás
380–480 V, 3 fázis, 50/60 Hz
Görgő típusa
Poliuretán (90 °C/92 °A Shore)
Görgő szélessége/átmérője
76 mm (3 hüvelyk)/381 mm (15 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
2850×610×625 mm (112,2×24,01×24,61 hüvelyk)
Tömeg
675 kg (1488 lb)
Függesztett kapcsoló
Igen
Szabályozó feszültség
24 V
IP-osztály
IP 65 (vezérlőszekrény), IP 55 (motor)
3.2.2
Szabadonfutókerék-egység
ERI-10
Max. terhelhetőség
5000 kg (11023 lb)
Görgő típusa
Poliuretán (90 °C/92 °A Shore)
Görgő szélessége/átmérője
76 mm (3 hüvelyk)/381 mm (15 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
2850×410×625 mm (112,2×16,14×24,61 hüvelyk)
Tömeg
400 kg (882 lb)
3.2.3
Inverter paraméterbeállításai
Gyári beállítások:
Paraméter száma
Érték
1
0
2
59
3
2
4
2
5
AV
0463 688 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
Paraméter száma
Érték
6
2,8
7
1500
8
400
9
0,85
10
MIND
11
0
41
FD
A programozással kapcsolatos utasításokért olvassa el az inverter kézikönyvét. A többi
értéket az inverter gyártója gyárilag állítja be, ezeket nem szükséges módosítani.
MEGJEGYZÉS!
A motorforgási túlterhelés beállítása 1,6 A, a kényszerszellőztetés beállítása 0,4 A.
3.3
ERD-20b/ERI-20
3.3.1
Hajtóegység
ERD-20b
Max. terhelhetőség
10000 kg (22046 lb)
Forgatási kapacitás
30000 kg (66139 lb)
Forgatómotor
2×0,75 kW
Forgatási sebesség
140-1500 mm/perc (5,51–-59,05 hüvelyk/perc)
Munkadarab min. átmérője
Ø350 mm (13,78 hüvelyk) 80°-os bezárt szög
Munkadarab max. átmérője
Ø5000 mm (196,85 hüvelyk), 50°-os bezárt szög
Tápellátás
380–480 V, 3 fázis, 50/60 Hz
Görgő típusa
Poliuretán (90 °C/92 °A Shore)
Görgő szélessége/átmérője
127 mm (5 hüvelyk)/381 mm (15 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
2850×610×625 mm (112,2×24,01×24,61 hüvelyk)
Tömeg
750 kg (1653 lb)
Függesztett kapcsoló
Igen
Szabályozó feszültség
24 V
IP-osztály
IP 65 (vezérlőszekrény), IP 55 (motor)
0463 688 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
3.3.2
Szabadonfutókerék-egység
ERI-20
Max. terhelhetőség
10000 kg (22046 lb)
Görgő típusa
Poliuretán (90 °C/92 °A Shore)
Görgő szélessége/átmérője
127 mm (5 hüvelyk)/381 mm (15 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
2850×410×625 mm (112,2×16,14×24,61 hüvelyk)
Tömeg
500 kg (1102 lb)
3.3.3
Inverter paraméterbeállításai
Gyári beállítások:
Paraméter száma
Érték
1
0
2
58,9
3
2
4
2
5
AV
6
4,1
7
1500
8
400
9
0,85
10
MIND
11
0
41
FD
A programozással kapcsolatos utasításokért olvassa el az inverter kézikönyvét. A többi
értéket az inverter gyártója gyárilag állítja be, ezeket nem szükséges módosítani.
MEGJEGYZÉS!
A motorforgási túlterhelés beállítása 1,8 A, a kényszerszellőztetés beállítása 0,4 A.
0463 688 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
3.4
ERD-30b/ERI-30
3.4.1
Hajtóegység
ERD-30b
Max. terhelhetőség
15000 kg (33069 lb)
Forgatási kapacitás
45000 kg (99208 lb)
Forgatómotor
2×1,1 kW
Forgatási sebesség
130-1300 mm/perc (5,12–-51,2 hüvelyk/perc)
Munkadarab min. átmérője
Ø570 mm (22,44 hüvelyk) 80°-os bezárt szög
Munkadarab max. átmérője
Ø6800 mm (267,72 hüvelyk), 50°-os bezárt szög
Tápellátás
380–480 V, 3 fázis, 50/60 Hz
Görgő típusa
Poliuretán (90 °C/92 °A Shore)
Görgő szélessége/átmérője
178 mm (7 hüvelyk)/521 mm (20,5 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
3570×755×765 mm
(140,55×29,72×30,12 hüvelyk)
Tömeg
1525 kg (3362 lb)
Függesztett kapcsoló
Igen
Szabályozó feszültség
24 V
IP-osztály
IP 65 (vezérlőszekrény), IP 55 (motor)
3.4.2
0463 688 001
Szabadonfutókerék-egység
- 16 -
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
ERI-30
Max. terhelhetőség
15000 kg (33069 lb)
Görgő típusa
Poliuretán (90 °C/92 °A Shore)
Görgő szélessége/átmérője
178 mm (7 hüvelyk)/521 mm (20,5 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
3570×520×765 mm
(140,55×20,47×30,12 hüvelyk)
Tömeg
960 kg (2116 lb)
3.4.3
Inverter paraméterbeállításai
Gyári beállítások:
Paraméter száma
Érték
1
0
2
51,25
3
2
4
2
5
AV
6
5,6
7
1500
8
400
9
0,85
10
MIND
41
FD
06,004
0
A programozással kapcsolatos utasításokért olvassa el az inverter kézikönyvét. A többi
értéket az inverter gyártója gyárilag állítja be, ezeket nem szükséges módosítani.
MEGJEGYZÉS!
A motorforgási túlterhelés beállítása 3,5 A, a kényszerszellőztetés beállítása 0,4 A.
0463 688 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
3.5
ERD-30Xb/ERI-30X
3.5.1
Hajtóegység
ERD-30Xb
Max. terhelhetőség
15000 kg (33069 lb)
Forgatási kapacitás
45000 kg (99208 lb)
Forgatómotor
2×1,1 kW
Forgatási sebesség
130-1400 mm/perc (5,12–-55,12 hüvelyk/perc)
Munkadarab min. átmérője
Ø300 mm (11,81 hüvelyk) 80°-os bezárt szög
Munkadarab max. átmérője
Ø5500 mm (216,54 hüvelyk), 50°-os bezárt szög
Tápellátás
380–480 V, 3 fázis, 50/60 Hz
Görgő típusa
Poliuretán (90 °C/92 °A Shore)
Görgő szélessége/átmérője
250 mm (9,84 hüvelyk)/330 mm (12,99 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
2500×620×605 mm (98,43×24,41×23,82 hüvelyk)
Tömeg
700 kg (1543,24 lb)
Függesztett kapcsoló
Igen
Szabályozó feszültség
24 V
IP-osztály
IP 65 (vezérlőszekrény), IP 55 (motor)
0463 688 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
3.5.2
Szabadonfutókerék-egység
ERI-30X
Max. terhelhetőség
15000 kg (33069 lb)
Görgő típusa
Poliuretán (90 °C/92 °A Shore)
Görgő szélessége/átmérője
250 mm (9,84 hüvelyk)/330 mm (12,99 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
2500×480×605 mm (98,43×18,90×23.82 hüvelyk)
Tömeg
400 kg (881,85 lb)
3.5.3
Inverter paraméterbeállításai
Gyári beállítások:
Paraméter száma
Érték
1
0
2
55
3
2
4
2
5
AV
6
5,6
7
1500
8
400
9
0,85
10
MIND
41
FD
06,004
0
A programozással kapcsolatos utasításokért olvassa el az inverter kézikönyvét. A többi
értéket az inverter gyártója gyárilag állítja be, ezeket nem szükséges módosítani.
MEGJEGYZÉS!
A motorforgási túlterhelés beállítása 3,5 A, a kényszerszellőztetés beállítása 0,4 A.
0463 688 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
3.6
ERD-60b/ERI-60
3.6.1
Hajtóegység
ERD-60b
Max. terhelhetőség
30000 kg (66139 lb)
Forgatási kapacitás
90000 kg (198416 lb)
Forgatómotor
2×1,5 kW
Forgatási sebesség
130-1300 mm/perc (5,12–-51,2 hüvelyk/perc)
Munkadarab min. átmérője
Ø570 mm (22,44 hüvelyk) 80°-os bezárt szög
Munkadarab max. átmérője
Ø6800 mm (267,72 hüvelyk), 50°-os bezárt szög
Tápellátás
380–480 V, 3 fázis, 50/60 Hz
Görgő típusa
Poliuretán (90 °C/92 °A Shore)
Görgő szélessége/átmérője
256 mm (14 hüvelyk)/521 mm (20,5 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
3570×880×765 mm
(140,55×34,65×30,12 hüvelyk)
Tömeg
2050 kg (4519 lb)
Függesztett kapcsoló
Igen
Szabályozó feszültség
24 V
IP-osztály
IP 65 (vezérlőszekrény), IP 55 (motor)
3.6.2
0463 688 001
Szabadonfutókerék-egység
- 20 -
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
ERI-60
Max. terhelhetőség
30000 kg (66139 lb)
Görgő típusa
Poliuretán (90 °C/92 °A Shore)
Görgő szélessége/átmérője
256 mm (14 hüvelyk)/521 mm (20,5 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
3570×705×765 mm
(140,55×27,76×30,12 hüvelyk)
Tömeg
1250 kg (2756 lb)
3.6.3
Inverter paraméterbeállításai
Gyári beállítások:
Paraméter száma
Érték
1
0
2
51,35
3
2
4
2
5
AV
6
7,3
7
1500
8
400
9
0,85
10
MIND
11
0
41
FD
A programozással kapcsolatos utasításokért olvassa el az inverter kézikönyvét. A többi
értéket az inverter gyártója gyárilag állítja be, ezeket nem szükséges módosítani.
MEGJEGYZÉS!
A motorforgási túlterhelés beállítása 3,5 A, a kényszerszellőztetés beállítása 0,4 A.
3.7
ERD-100b/ERI-100
3.7.1
Hajtóegység
0463 688 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
ERD-100b
Max. terhelhetőség
50000 kg (110231 lb)
Forgatási kapacitás
150000 kg (330693 lb)
Forgatómotor
2×2,2 kW
Forgatási sebesség
130-1300 mm/perc (5,12–-51,2 hüvelyk/perc)
Munkadarab min. átmérője
Ø570 mm (22,44 hüvelyk) 80°-os bezárt szög
Munkadarab max. átmérője
Ø6800 mm (267,72 hüvelyk), 50°-os bezárt szög
Tápellátás
380–480 V, 3 fázis, 50/60 Hz
Görgő típusa
Poliuretán (90 °C/92 °A Shore)
Görgő szélessége/átmérője
533 mm (21 hüvelyk)/521 mm (20,5 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
3570×1120×765 mm
(140,55×44,1×30,12 hüvelyk)
Tömeg
2800 kg (6173 lb)
Függesztett kapcsoló
Igen
Szabályozó feszültség
24 V
IP-osztály
IP 65 (vezérlőszekrény), IP 55 (motor)
3.7.2
Szabadonfutókerék-egység
ERI-100
Max. terhelhetőség
50000 kg (110231 lb)
Görgő típusa
Poliuretán (90 °C/92 °A Shore)
Görgő szélessége/átmérője
533 mm (21 hüvelyk)/521 mm (20,5 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
3570×900×765 mm
(140,55×35,43×30,12 hüvelyk)
Tömeg
1600 kg (3527 lb)
3.7.3
Inverter paraméterbeállításai
Gyári beállítások:
Paraméter száma
Érték
1
0
2
50
3
2
0463 688 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
Paraméter száma
Érték
4
2
5
AV
6
13
7
1500
8
400
9
0,85
10
MIND
11
1
41
FD
A programozással kapcsolatos utasításokért olvassa el az inverter kézikönyvét. A többi
értéket az inverter gyártója gyárilag állítja be, ezeket nem szükséges módosítani.
MEGJEGYZÉS!
A motorforgási túlterhelés beállítása 5,0 A, a kényszerszellőztetés beállítása 0,4 A.
0463 688 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
4 TELEPÍTÉS
4
TELEPÍTÉS
4.1
Helyszín
FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen rá, hogy a forgatógép körül mindig legyen elegendő hely.
Ügyeljen rá, hogy a forgatógéphez akkor is kényelmesen hozzá lehessen férni és elegendő
hely legyen körülötte, ha a feldolgozandó elem be van helyezve. Úgy helyezze el a
forgatógépet, hogy egy futódaruval vagy más emelőberendezéssel akadálytalanul be
lehessen helyezni az elemeket a forgatógépre, valamint el lehessen azokat távolítani a
forgatógépről.
4.2
Emelési utasítások
A forgatógép mozgatásához kizárólag megfelelő teljesítményű futódarut vagy emelővillás
targoncát használjon.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha emelővillás targoncával emeli meg a forgatógépet, használja a villák vázának
hosszabb oldalán lévő nyílásokat. Figyeljen oda a vázon található keréktartó
konzolokra, mivel azok kibillenthetik a vázat az egyensúlyi helyzetből. Ügyeljen rá,
hogy a konzolok azonos távolságra legyenek a váz középvonalától, és hogy
megfelelően rá legyenek csavarozva a vázra, és nem tudjanak emelés közben
elmozdulni.
Emelés daruval:
A forgatógépeket a keréktartó konzolokon található
emelési pontok segítségével emelje meg. Használjon a
keréktartó konzol minden oldalán egy-egy emelési
pontot, összesen 4 pontot. A lánc és az emelési pontok
60°-os szöget zárjanak be.
Helyezze a forgatógépeket sima, vízszintes, kemény padlóra, amelynek érintkezési felülete
elbírja a forgatógép és az elem súlyát.
A vázak közötti távolságot az elem méretének megfelelően határozza meg. Ha az elem
tökéletesen szimmetrikus, és 1 hajtott és 1 szabadonfutó kereket használ, helyezze a hajtott
és a szabadonfutó kereket az elem hosszának egyharmadához, hogy minden szakasz
azonos mértékben viselje a terhelést. Ha az elem valamelyik vége nehezebb, vigye közelebb
a hajtott vagy a szabadonfutó részt ehhez a véghez, hogy minden szakasz azonos
mértékben viselje a terhelést.
0463 688 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
4 TELEPÍTÉS
VIGYÁZAT!
Ügyeljen rá, hogy azonos terhelés jusson a hajtott és a szabadonfutó részekre. Ha
ezt elmulasztja, valamelyik szakasz túlterheltté válhat, ennek következtében pedig
az elem forgatása során a kerekek elcsúszhatnak. Ez ahhoz vezethet, hogy az elem
még a forgatógép leállítása után is tovább forog. Ennek elkerülése érdekében
ügyeljen a hajtott és a szabadonfutó részek megfelelő elhelyezésére, ellenkező
esetben ugyanis kár keletkezhet a berendezésben.
FIGYELMEZTETÉS!
Amint a kezelő megnyomja valamelyik iránygombot (előre vagy hátra), a forgatógép
elkezdi forgatni az elemet.
4.3
A keréktartó konzolok beállítása
Ha eltérő átmérőjű elemeket szeretne behelyezni, módosítsa a keréktartó konzolok pozícióját
a vázon.
1.
2.
3.
4.
Csavarozza le a keréktartó konzolt a vázról.
Az emelési pontoknál, daru használatával emelje meg a keréktartó konzolt.
Állítsa a konzolt az elem átmérőjének megfelelő pozícióba.
Az összes korábban kiszerelt csavar segítségével szerelje vissza a keréktartó
konzolokat a vázra, majd szorítsa meg a csavarokat.
A két keréktartó konzol közötti távolsággal kapcsolatos információkért lásd: „A bezárt szög
beállítása”.
MEGJEGYZÉS!
Állítsa be úgy a keréktartó konzolokat, hogy az elem forgástengelye a hajtott és
szabadonfutó konzolok középvonalán legyen.
4.4
Bezárt szög módosítása
A bezárt szög az elem forgástengelyének középpontjának vonala és a hajtott vagy
szabadonfutó rész középvonala által bezárt szög. A szög növekedésével az egyes
kerekekre, és ezzel a csapágyakra nehezedő terhelés is nő. A szög növelése esetén
nagyobb lesz a nyomaték is, ezért több erőre van szükség az elem forgatásához.
A keréktartó konzolok közötti távolság az elem átmérőjétől függ (mind a hajtott, mind a
szabadonfutó részen). A bezárt szögnek 50° és 80° között kell lennie. Javasoljuk, hogy úgy
állítsa be a forgatógépet, hogy a bezárt szög a lehető legközelebb legyen a 60°-hoz.
0463 688 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
4 TELEPÍTÉS
80°-os bezárt szög
60°-os bezárt szög
50°-os bezárt szög
MEGJEGYZÉS!
Az alábbi egyenlet segítségével kiszámolhatja, hogy mekkora legyen a távolság a
keréktartó konzolok között ahhoz, hogy a bezárt szög 60° legyen:
Kerekek középpontjának távolsága = Elem sugara + Kerék sugara
4.5
Üzembe helyezés
Az első használat előtt, karbantartási vagy javítási munkák után vagy hosszabb ideig tartó
tárolást követően végezze el az itt ismertetett üzembehelyezési eljárást.
A gyárból való kiszállítás előtt a lehető legalaposabban ellenőrizzük a forgatógépek
működését. Javasoljuk, hogy üzembe állítás előtt tesztelje a forgatógép vezérlőinek
működését.
Üzembe helyezés:
•
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek (például a kerekek) szabadon tudnak-e
mozogni.
Ellenőrizze az olajszintet a hajtóműszekrényben, lásd: „A hajtóműszekrény kenése”.
Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e meg a kábelek, a hálózati vezetékek, a függesztett
kapcsoló, valamint hogy nem lát-e ezeken vágásokat stb.
Ellenőrizze, hogy a függesztett kapcsoló vezérlői megfelelően működnek-e.
Ellenőrizze, hogy a függesztett kapcsolón található vészleállító megfelelően működik-e,
és hogy zárolja-e a többi vezérlőt, hogy a forgatógépet ne lehessen újraindítani, majd
alaphelyzetbe állítja a vezérlőpanelt.
Ellenőrizze, hogy a vezérlőpanelen található vészleállító megfelelően működik-e, és
hogy zárolja-e a többi vezérlőt, hogy a forgatógépet ne lehessen újraindítani, majd
alaphelyzetbe állítja a vezérlőpanelt.
Ellenőrizze, hogy az acélból készült váz nem sérült-e meg.
4.6
Bejáratás
Annak érdekében, hogy a csigahajtás elérje optimális hatékonyságát, az első beszerelést
követően járassa adott időn át mindkét irányba a forgatógépet:
•
•
•
Legalább 8 órán át terhelés nélkül.
10 órán át egyharmados terheléssel.
15 órán át kétharmados terheléssel.
A bejáratást követően teljes kapacitással is használhatja a forgatógépet.
0463 688 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
5
ÜZEMELTETÉS
5.1
A gép adatai
A forgatógép általában egy hajtott egységből és 1, 2 vagy 3 szabadonfutókerék-egységből
áll.
A szabadonfutókerék-egység egy vázból és az erre rácsavarozott két keréktartó konzolból
áll. A váz felső részén különböző távolságokban kialakított furatok találhatók, amelyeknek
köszönhetően különböző átmérőjű elemek is behelyezhetők a gépbe.
A hajtott rész két keréktartó konzolból áll, amelyeket az elem átmérőjének megfelelően lehet
elhelyezni. Típustól függően ezek közül egy vagy két kerék hajtott kerék. A kereket egy
reduktoros villanymotor forgatja. Ez a motor csatlakoztatva van a hajtóegység
vezérlőpaneléhez. A vezérlőpanelben egy inverter található, amely a motorokat szabályozza.
A vezérlőpanelhez egy rugalmas kábellel csatlakoztatott függesztett kapcsoló tartozik.
5.2
1.
2.
3.
4.
Vezérlőpanel
Mains ON (Tápellátásjelző) – Fehéren világít, ha a vezérlőpanel be van kapcsolva (az
izolátor (4) az ON (BE) pozícióban van).
Reset (Alaphelyzet) nyomógomb – Ezzel a gombbal állíthatja alaphelyzetbe a gépet a
vészleállítást követően. A gomb kéken világít, ez jelzi, hogy a forgatógépet
alaphelyzetbe kell állítani.
Vészleállító gomb – Ha megnyomja, a rendszer működése leáll. Az alaphelyzetbe
állításhoz ezt a gombot ki kell oldani.
Ajtó elektromos izolátora – Kapcsolja OFF (KI) állásba, ha szeretné kinyitni a
vezérlőpanel ajtaját.
0463 688 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
5.3
Függesztett kapcsoló
VIGYÁZAT!
A forgásirány módosítása előtt mindig nyomja meg a leállítás gombot.
MEGJEGYZÉS!
Ha a kezelő megnyomja valamelyik iránygombot (előre vagy hátra), a forgatógép
azonnal elkezdi forgatni az elemet.
1.
2.
3.
Forgásirányt meghatározó nyomógombok:
1a. Forgatás visszafelé
1b. Leállítás
1c. Forgatás előrefelé
Sebességszabályozó potenciométer.
Ha az óramutató járásának megfelelő irányba forgatja, a forgatógép sebessége nő, ha
az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja, a sebesség csökken.
Vészleállító gomb, amely a függesztett kapcsoló végén, a védőelem alatt található.
Sárga gomb: Fordított forgatás esetén a rendszer az óramutató járásával megegyező
irányba forog, ha a hajtott résszel szemben áll, és a hajtóműszekrény van a kezelőhöz
közelebbi oldalon.
Zöld gomb: Előre forgatás esetén a rendszer az óramutató járásával ellentétes irányba
forog, ha a hajtott résszel szemben áll, és a hajtóműszekrény van a kezelőhöz közelebbi
oldalon.
5.4
Hálózati tápellátás felkapcsolása
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a forgatógépet, ha sérülés jeleit látja rajta. Ebben az esetben nézesse
át a gépet az ESAB hivatalos szerviztechnikusával, és végeztesse el a szükséges
javításokat.
A forgatógép bekapcsolása előtt ellenőrizze az alábbiakat:
0463 688 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
•
•
•
hogy a keréktartó konzolok megfelelően rá vannak-e csavarozva a vázra.
hogy a kerekek megfelelően helyezkednek-e el az elem alatt.
hogy az elem forgását semmi nem akadályozza-e (ha már behelyezte az elemet).
Szemrevételezéssel ellenőrizze a kerekeket, a motorokat, a hajtóműszekrényeket, a
függesztett kapcsolót, a vezérlőpanelt és a kábeleket, hogy nem lát-e rajtuk sérülést.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy a hálózati áramellátás egyezik-e a vezérlőpanelen látható
feszültséggel.
FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen rá, hogy a hálózati tápkábel és a függesztett kapcsoló kábele ne
keresztezze járművek vagy villás targoncák útvonalát, és ne okozzon
botlásveszélyt.
1.
2.
3.
4.
Dugja be a tápkábelt a tápellátásba.
Kapcsolja fel a tápellátást. A vezérlőpanelen található bekapcsolásjelző lámpa
világítani kezd.
Ellenőrizze, hogy nincs-e benyomva valamelyik vészleállító gomb.
Nyomja meg az alaphelyzetbe állítás gombot.
Ha ESAB CaB van csatlakoztatva a forgatógéphez, ellenőrizze, hogy a forgatógép
paraméterei szerint megfelelők-e a PEK-beállítások szempontjából.
A gép ezzel készen áll a használatra.
5.5
A forgatógép használata
Ha elvégezte a forgatógép megfelelő pozicionálását, és a keréktartó konzolok is a helyükön
vannak, megkezdheti az elemek behelyezését. Ezt egyenletesen kell elvégezni, hogy a
forgatógép ne ütődjön meg. Ha túl gyorsan helyezi be az elemeket, azzal kárt tehet a
hajtásláncban.
Ügyeljen rá, hogy az elem kiálló részei forgatás közben ne ütközhessenek bele a forgatógép
körül vagy a közelben a földön található tárgyakba.
A sebességszabályozó potenciométer segítségével állítsa be a kívánt sebességet.
Nyomja meg a kívánt haladási irányt (zöld vagy sárga gomb). A forgatógép elkezdi forgatni
az elemet.
5.6
Biztonságos használat
Ne helyezze a hajtóegységeket egy elem alá. Ez csak az opcionális szinkronizálókábel
használata esetén lehetséges. Ebben az esetben a fölérendelt vezérlőpanelek szabályozzák
az alárendelt hajtást.
Ügyeljen rá, hogy az elem forgás közben ne érjen hozzá a forgatógéphez, a padlóhoz és a
közelben lévő tárgyakhoz. Ez kárt okozhat a forgatógépben, és a kerekek csúszásához,
valamint az egységek túlterheléséhez vezethet.
Hegesztés során használjon megfelelő földelést. A megfelelő földelés használatának
elmulasztása esetén a forgatógép elektronikai elemei rövidzárlatot kaphatnak.
Ha szükség van a vészleállító gomb használatára, a gép újraindítása előtt vizsgálja ki, hogy
mi okozta a vészleállítást igénylő helyzetet.
0463 688 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
Ügyeljen rá, hogy a keréktartó konzolok NE
legyenek túl messze egymástól.
Ha a keréktartó konzolok túl messze vannak
egymástól, több terhelés jut az egyes
kerekekre, és ez a forgatógép túlterhelését
okozhatja.
Ügyeljen rá, hogy a keréktartó konzolok NE
legyenek túl közel egymástól.
VESZÉLY!
Ez nem biztonságos.
A bezárt szög ne legyen kisebb 50°-nál.
Ebben az esetben a forgatás során az elem legördülhet a forgatógépről, és súlyos
sérülést okozhat a közelben tartózkodóknak. Ez akkor is megtörténhet, ha a teher
nincs megfelelően kiegyenlítve, és az elem súlypontja nem a forgástengelyen van.
További információkért lásd: „A bezárt szög módosítása”.
0463 688 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
Ügyeljen rá, hogy a hajtott és a szabadonfutó egységek egymással párhuzamosan
helyezkedjenek el. Ellenkező esetben az elem hosszában elmozdulhat, és idővel kieshet a
forgatógépből. Ez egyben a forgatógép kerekeinek idő előtti elkopásához és károsodásához
vezethet.
Az illusztráción láthatja, hogyan kell megfelelően beállítani a hajtott és a szabadonfutó
részeket. Hagyományos forgatógép beállítása:
1.
2.
3.
4.
5.
Ügyeljen a következőkre: A1 = A2 ± 0,5 mm (0,02 hüvelyk) és B1 = B2 ± 0,5 mm
(0,02 hüvelyk)
Ügyeljen rá, hogy az egységek ne legyenek megdöntve.
Ügyeljen rá, hogy az egységek ne legyenek megdöntve.
Ügyeljen a magasságra vonatkozó határértékek betartására.
Ügyeljen rá, hogy az egységek ne legyenek megdöntve.
5.7
Hegesztés
FIGYELMEZTETÉS!
A hegesztés során az elemet a forgatógéptől függetlenül le kell földelni. A
forgatógépen keresztül történő földelés súlyos kárt okozhat a gépben.
Ez alól kizárólag a speciális acélból készült forgatógépek jelentenek kivételt,
amelyeken földelési pont is található. Az ilyen típusú forgatógépek használata
esetén fontos, hogy a hegesztés megkezdése előtt megfelelően csatlakoztassa a
földelőkábelt a földelési ponthoz.
0463 688 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
Tájékozódjon az adott hegesztési művelet földelési követelményeiről, és csatlakoztasson
megfelelő földelést az elemhez a hegesztés megkezdése előtt. A standard forgatógépek
nem alkalmasak arra, hogy a hegesztés során földelést biztosítsanak az elemnek.
5.8
A forgatógép leállítása
A forgatás leállításához nyomja meg a függesztett kapcsolón található piros leállítógombot. A
forgatás újraindításához nyomja meg valamelyik iránygombot.
MEGJEGYZÉS!
A vezérlőpanelen és a függesztett kapcsolón található vészleállító gombot csak
vészhelyzetben használja.
0463 688 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
6 KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
6
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
6.1
Általános
FIGYELMEZTETÉS!
A karbantartási és javítási műveletek idejére biztosítsa a forgatógép elektromos
leválasztását. Kapcsolja ki a hálózati tápellátást és húzza ki a tápkábelt.
FIGYELMEZTETÉS!
A tápellátás leválasztását követően is maradhat némi maradék töltés a panel
alkatrészeiben. A hálózati tápellátás leválasztását követően várjon néhány percet, és
csak ennek elteltével végezzen munkát a gép elektromos alkatrészein.
Karbantartást, javítást vagy hosszabb időtartamú inaktivitást követően el kell végezni az
üzembehelyezési eljárást, lásd: „Üzembe helyezés”.
6.2
Tárolás
A forgatógépet mindig száraz, hűvös helyen tárolja. Ha hosszabb ideig nem használta,
ellenőrizze alaposan a forgatógépet, mielőtt ismét üzembe állítja.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a forgatógépet alacsony hőmérsékleten tárolták vagy szállították, és ezt
követően meleg helyre viszik, kondenzáció alakulhat ki a forgatógépben vagy az
elektromos vezérlőkben. A károk elkerülése érdekében várja meg, hogy a gép
alkalmazkodjon az új környezeti hőmérséklethez.
VIGYÁZAT!
Ne tárolja a szabadban szabadon a forgatógépet. A korrózió elkerülése érdekében
a forgatógépet le kell takarni, a csupasz fémterületeket, például a csapágyakat, a
fogaskerekeket és a tengelyeket megfelelő kenéssel kell ellátni.
6.3
Javítás és karbantartás
Tartsa tisztán, szennyeződésektől és a hegesztési folyamat során keletkezett hulladékoktól
mentesen a forgatógépet.
Ellenőrizze rendszeresen a hajtás olajszintjét, és tartsa azt a megfelelő szinten, lásd: „A
hajtóműszekrény karbantartása”.
Évente legalább egyszer vizsgálja át a teljes forgatógéprendszert. Fordítson különös
figyelmet az alábbiakra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromos csatlakozások
Kapcsolók és vezérlők
Mechanikus alkatrészek, nem lazultak-e ki az illesztékek
Gumiabroncsok állapota a kerekeken (ha vannak)
Tömöracél kerekek állapota (ha vannak)
Teljesen körbe tudnak-e fordulni a kerekek, nincs-e excenteres forgás a tengelyek körül
Fémelemek korróziója
Váz sérülései
Kerékcsapágyak sérülésére utaló jelek
A hajtóműszekrény karbantartása
0463 688 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
6 KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
•
•
•
Kábelek sérülései: hálózati tápkábel, függesztett kapcsoló kábele és bármilyen, a
vezérlőpanel és a motorok között futó kábel
A vészleállító gombok és a vezérlőpanelen található ajtóizolátor megfelelő működése
Távolítsa el a védőelemeket, és ellenőrizze a hajtott kerekek homlokfogaskerekének és
közlőfogaskerekének állapotát.
Távolítsa el, és cserélje ki a sérült alkatrészeket.
6.4
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
A tisztítás megkezdése előtt biztosítsa a forgatógép elektromos leválasztását. Az
elektromos alkatrészeket nem érheti víz, sem tisztításra használt más folyadék.
MEGJEGYZÉS!
Tartsa tisztán a forgatógépet. Távolítsa el a lehető leghamarabb a szikraíveket,
forrasztószer- és salakmaradványokat a forgatógépről.
A forgatógép nem igényel speciális tisztítást. A forgatógép rendeltetésszerű használat
esetén nem szennyezi a környezetet, a segítségével végzett hegesztési folyamat azonban
beszennyezheti a közelben lévő forgatógépeket.
6.5
Leállás
Ha a forgatógép leáll, kérje meg a javításra az ESAB egy hivatalos szerviztechnikusát.
MEGJEGYZÉS!
Ha a gép többször is leáll, elképzelhető, hogy meghibásodott. Tájékoztassa a
szervizelésért és karbantartásért felelős személyt.
6.6
Hajtóműszekrény
6.6.1
A hajtóműszekrény ellenőrzése és karbantartása
A forgatógép élettartamának meghosszabbítása érdekében ellenőrizze és cserélje le
rendszeresen a hajtómű olaját.
MEGJEGYZÉS!
Az első 100 üzemóra után eressze le és cserélje le a hajtómű olaját.
Rendszeres karbantartási ellenőrzések:
•
•
•
•
•
•
Az első olajcserét követően 2500 óránként vagy 6 havonta cserélje le a hajtómű olaját.
Ha a szigetelés szivárog vagy egyenetlen, cserélje le.
Figyelje, hogy nem hall-e szokatlan zajokat a gép működése közben. Ha igen,
elképzelhető, hogy a csapágy megsérült.
Ügyeljen rá, hogy a hajtómű szellőzőnyílásán át szabadon áramolhasson a levegő.
A hajtómű hűtésének elősegítése érdekében javasoljuk, hogy tartsa tisztán a külső
burkolatát.
Ellenőrizze a csavarokat. Ha nem elég szorosak, húzza meg őket.
6.6.2
A hajtómű kenése
A forgatógép hajtóműveit a gyárból való kiszállítás előtt föltöltjük a megfelelő minőségű
kenőanyaggal. Az alábbi táblázatban a hajtóművekhez javasolt olajak típusát ismertetjük.
0463 688 001
- 34 -
© ESAB AB 2019
6 KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
MEGJEGYZÉS!
Ne keverjen különböző márkájú olajokat. Ha más márkájú olajat tervez betölteni a
hajtóműbe, először eressze le az előző olajat belőle.
Kenőanyag-választási táblázat
Standard terhelés/600 ford./perc vagy több mint 600 ford./perc
Hőmérséklet
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
-30 °C és -15 °C
között
HD 100
VG 100
Mobilgear 627
Omala 100
HD 150
VG 150
Mobilgear 629
Omala 150
HD 220
VG 220
Mobilgear 630
Omala 220
HD 320
VG 320
Mobilgear 632
Omala 320
HD 460
VG 460
Mobilgear 634
Omala 460
(-22 °F és 5 °F
között)
-15 °C és -3 °C
között
(5 °F és 26,6 °F
között)
-3 °C és 23 °C között
(26,6 °F és 73,4 °F
között)
23 °C és 40 °C
között
(73,4 °F és 104 °F
között)
40 °C és 80 °C
között
(104 °F és 176 °F
között)
Jelentős terhelés/600 ford./perc vagy több mint 600 ford./perc
Hőmérséklet
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
-30 °C és -15 °C
között
HD 150
VG 150
Mobilgear 629
Omala 150
HD 220
VG 220
Mobilgear 630
Omala 220
HD 320
VG 320
Mobilgear 632
Omala 320
(-22 °F és 5 °F
között)
-15 °C és -3 °C
között
(5 °F és 26,6 °F
között)
-3 °C és 23 °C között
(26,6 °F és 73,4 °F
között)
0463 688 001
- 35 -
© ESAB AB 2019
6 KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Hőmérséklet
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
23 °C és 40 °C
között
HD 460
VG 460
Mobilgear 634
Omala 460
HD 680
VG 680
Mobilgear 636
Omala 680
(73,4 °F és 104 °F
között)
40 °C és 80 °C
között
(104 °F és 176 °F
között)
1.
2.
Olajcsere előtt tisztítsa meg a hajtómű belső részét, és eressze le a régi olajat.
Ha a gép hőmérséklete működés közben 80 °C fölé emelkedik vagy a gép
rendellenes zajokat ad ki, állítsa le, és haladéktalanul nézesse át. Csak akkor indítsa
be ismét, ha sikerült azonosítania és elhárítania a problémát.
0463 688 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
7 HIBAELHÁRÍTÁS
7
HIBAELHÁRÍTÁS
A szakszerviz értesítése előtt próbálkozzon az alábbi ellenőrzési és vizsgálati módszerekkel.
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a hegesztőberendezés tápellátása megfelelő hálózati feszültséghez
van-e csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy mind a három fázisban van-e feszültség (a fázisok sorrendje nem
fontos).
Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a hegesztőkábeleken és az egyéb csatlakozásokon.
Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be a vezérlőket.
Mielőtt javítási munkálatokba kezdene, ellenőrizze, hogy le van-e választva a hálózati
tápellátás.
A hiba típusa
Lehetséges ok
Intézkedés
A tápellátást jelző Nincs tápellátás
fény nem világít Fáziskiesés
Ellenőrizze a hálózati tápellátást.
Ellenőrizze, hogy megvan-e az összes
fázis.
Leoldott vagy meghibásodott Ellenőrizze/állítsa vissza az áramköri
az áramköri megszakító
megszakítót.
MEGJEGYZÉS!
NE használjon D típusú
megszakítót!
A gép nem áll
alaphelyzetbe,
amikor
megnyomják az
alaphelyzetbe
állítás gombját
Megnyomták a vészleállító
gombot
Ellenőrizze, hogy alaphelyzetbe állította-e
a vészleállító gombokat.
A megszakító leoldott
Ellenőrizze, szükség esetén állítsa
alaphelyzetbe a leoldott megszakító(ka)t.
Kisfeszültségű tápellátás
hibája
Ellenőrizze a kisfeszültségű tápellátást
(24 V).
Nincs forgás (a
lámpa világít)
Szakadás történt a
függesztett kapcsolóban.
Az inverter nem kapja meg a
sebességreferenciát
Cserélje ki a függesztett kapcsoló kábelét.
A leállítógomb nem old ki
Tisztítsa ki a gombot, ellenőrizze a
függesztett kapcsoló csatlakozásait.
Ellenőrizze a sebességszabályozó
potenciométert és a függesztett kapcsoló
kábelét.
1. és 2. vészleállító csatlakozók (N/C)
FWD és fordított irány tűi, 3. és 4. (N/O)
A függesztett kapcsoló
dugasza nincs megfelelően
bedugva
Ellenőrizze a függesztett kapcsoló kábelét
és dugaszát.
A lámpa világít/a relé áram
alatt van
Cserélje le az invertert.
A gép forog, de a Motorhiba
kerekek
akadoznak
Kerékcsapágy hibája
0463 688 001
Ellenőrizze, hogy a motor szabadon tud-e
forogni.
Ellenőrizze a csapágyak épségét és
holtjátékát.
- 37 -
© ESAB AB 2019
7 HIBAELHÁRÍTÁS
A hiba típusa
Lehetséges ok
Intézkedés
A gépnek
nehézséget okoz
az elem
forgatása
A munkadarab meghaladja a Ellenőrizze az elem súlyát.
gép kapacitását
A kerekek középpontja túl
távol van egymástól
Ellenőrizze, hogy az elem átmérőjének
megfelelően állította-e be a kerekek
középpontját.
Nem megfelelő a
terheléselosztás
Oszlassa el megfelelően a terhet.
Csak egy irányba A biztonsági relé nem kap
lehet forgatni az áramot
elemet
Szakadás történt a
függesztett kapcsolóban.
0463 688 001
- 38 -
Ellenőrizze a biztonsági relét.
Ellenőrizze a 3. és 4. érintkezőt.
© ESAB AB 2019
8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB szerviztechnikus
végezhet. Csak eredeti ESAB cserealkatrészeket használjon.
Az ERD-5b és ERI-5, ERD-10b és ERI-10, ERD-20b és ERI-20, ERD-30b és ERI-30,
ERD-30Xb és ERI-30X, ERD-60b és ERI-60, valamint az ERD-100b és ERI-100 kialakítása
és tesztelése a következő nemzetközi és európai szabványok szerint történik:
EN 12100:2010, EN ISO 13857:2008, EN ISO 349:1993/A1:2008,
EN 60204-1:2006/AC:2010, EN 61000-6-2:2005/AC:2005 és EN 61000-6-4:2007/A1:2011.
Szervizelés vagy javítás elvégzése után a munkát végző személy(ek) feladata annak
biztosítása, hogy a készülék továbbra is megfeleljen a fenti szabvány előírásainak.
Pót- és kopó alkatrészek a legközelebbi ESAB forgalmazótól rendelhetőek. Lásd: esab.com.
Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és a pótalkatrész
listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés összeállítását és a
pontos szállítást.
0463 688 001
- 39 -
© ESAB AB 2019
KAPCSOLÁSI RAJZ
KAPCSOLÁSI RAJZ
Áramelosztás
0463 688 001
- 40 -
© ESAB AB 2019
ORDERING NUMBERS
ORDERING NUMBERS
Ordering number
Denomination
Type
0370 255 886
Roller Bed Drive Unit
ERD-5b
0370 254 887
Roller Bed Idler Unit
ERI-5
0370 255 888
Roller Bed Drive Unit
ERD-10b
0370 254 889
Roller Bed Idler Unit
ERI-10
0370 255 890
Roller Bed Drive Unit
ERD-20b
0370 254 891
Roller Bed Idler Unit
ERI-20
0370 255 892
Roller Bed Drive Unit
ERD-30b
0370 254 893
Roller Bed Idler Unit
ERI-30
0370 255 900
Roller Bed Drive Unit
ERD-30Xb
0370 254 901
Roller Bed Idler Unit
ERI-30X
0370 255 894
Roller Bed Drive Unit
ERD-60b
0370 254 895
Roller Bed Idler Unit
ERI-60
0370 255 896
Roller Bed Drive Unit
ERD-100b
0370 254 897
Roller Bed Idler Unit
ERI-100
0463 688 001
- 41 -
Notes
© ESAB AB 2019
ORDERING NUMBERS
A műszaki dokumentáció a következő oldalon érhető el: www.esab.com.
0463 688 001
- 42 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
PÓTALKATRÉSZEK
Javítások és pótalkatrészek
A garancia időtartama alatt a javításokat a gyártó irányításával kell elvégezni. A jóvá nem
hagyott javítások kárt okozhatnak a gépben, és semmissé tehetik a garanciát.
Javasoljuk, hogy ha cserealkatrészekre van szüksége, forduljon a gyártóhoz. Így garantáltan
megfelelő alkatrészeket vagy alternatív alkatrészeket fog használni a berendezéshez.
FIGYELMEZTETÉS!
A cserealkatrészekre vonatkozó javaslatok figyelmen kívül hagyása esetén
elképzelhető, hogy a gép biztonsági szintje csökkenni fog. A gyártó nem vonható
felelősségre a nem javasolt alkatrészek beszerelése miatt felmerülő problémákért.
0463 688 001
- 43 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERD-5b Mechanikai alkatrészek jegyzéke – Hajtott rész
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 103 Wheel
4
2
0370 254 104 Rubber roll
5
1
0370 254 105 Spur gear
6
1
0370 254 106 Pinion
7
1
8
1
0370 254 108 Drive shaft
9
4
0370 254 110 Wheel shaft bearing
10
1
0370 254 111 Reduction gearbox
11
1
0370 254 112 AC motor with force vent fan
12
1
0370 254 113 Set of wheel bracket guards
13
1
0370 254 109 Idler shaft
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 44 -
0.55 kW
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERI-5 Mechanikai alkatrészek jegyzéke – Szabadonfutó rész
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 116 Idler wheel
4
2
0370 254 117 Rubber roll
5
2
0370 254 109 Idler shaft
6
4
0370 254 118 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 45 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERD-5b Elektronikai alkatrészek jegyzéke
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 050 Inverter drive 0.55 kW
Rotation
inverter
2
1
0370 254 079 Emergency stop contactor
ESC
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent
CB5
fan motor)
6
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
7
1
0370 254 031 Earthing bar
8
1
0370 254 032 Door isolator
9
12 0370 254 030 Terminals
Grey
10
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
11
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
0463 688 001
- 46 -
T1
F1
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERD-10b Mechanikai alkatrészek jegyzéke – Hajtott rész
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 132 Wheel
4
2
0370 254 133 Polyurethane roll
5
2
0370 254 134 Spur gear
6
2
0370 254 135 Pinion
7
2
8
2
0370 254 137 Drive shaft
9
4
0370 254 138 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 139 Reduction gearbox
11
2
0370 254 140 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 141 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 47 -
0.55 kW
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERI-10 Mechanikai alkatrészek jegyzéke – Szabadonfutó rész
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 144 Idler wheel
4
2
0370 254 145 Polyurethane roll
5
2
0370 254 146 Idler shaft
6
4
0370 254 147 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 48 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERD-10b Elektronikai alkatrészek jegyzéke
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 079 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
F1
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
6
2
0370 254 040 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 051 Inverter drive 1.1 kW
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
1
0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
1
0370 254 031 Earthing bar
0463 688 001
- 49 -
Rotation
inverter
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERD-20b Mechanikai alkatrészek jegyzéke – Hajtott rész
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 162 Wheel
4
2
0370 254 163 Polyurethane roll
5
2
0370 254 164 Spur gear
6
2
0370 254 165 Pinion
7
2
8
2
0370 254 167 Drive shaft
9
4
0370 254 168 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 169 Reduction gearbox
11
2
0370 254 170 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 171 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 50 -
0.75 kW
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERI-20 Mechanikai alkatrészek jegyzéke – Szabadonfutó rész
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 174 Idler wheel
4
2
0370 254 175 Polyurethane roll
5
2
0370 254 176 Idler shaft
6
4
0370 254 177 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 51 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERD-20b Elektronikai alkatrészek jegyzéke
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 078 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
3
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
4
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
5
1
0370 254 052 Inverter drive 1.6 kW
Rotation
inverter
6
2
0370 254 040 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 031 Earthing bar
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
0463 688 001
- 52 -
F1
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERD-30b Mechanikai alkatrészek jegyzéke – Hajtott rész
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 192 Wheel
4
2
0370 254 193 Polyurethane roll
5
2
0370 254 194 Spur gear
6
2
0370 254 195 Pinion
7
2
8
2
0370 254 197 Drive shaft
9
4
0370 254 198 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 199 Reduction gearbox
11
2
0370 254 201 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 202 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 53 -
1.1 kW
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERI-30 Mechanikai alkatrészek jegyzéke – Szabadonfutó rész
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 205 Idler wheel
4
2
0370 254 206 Polyurethane roll
5
2
0370 254 207 Idler shaft
6
4
0370 254 208 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 54 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERD-30b Elektronikai alkatrészek jegyzéke
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
3
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
4
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
5
1
0370 254 053 Inverter drive 2.2 kW
Rotation
inverter
6
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 031 Earthing bar
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
0463 688 001
- 55 -
F1
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERD-30Xb Mechanikai alkatrészek jegyzéke – Hajtott rész
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 273 Polyurethane wheel
4
2
0370 254 274 Spur gear
5
2
0370 254 275 Pinion
6
2
7
2
0370 254 277 Drive shaft
8
4
0370 254 278 Wheel shaft bearing
9
2
0370 254 279 Reduction gearbox
10
2
0370 254 280 AC motor with force vent fan
11
2
0370 254 281 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 56 -
1.1 kW
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERI-30X Mechanikai alkatrészek jegyzéke – Szabadonfutó rész
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 284 Polyurethane idler wheel
4
2
0370 254 285 Idler shaft
5
4
0370 254 286 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 57 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERD-30Xb Elektronikai alkatrészek jegyzéke
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
3
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
4
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
5
1
0370 254 053 Inverter drive 2.2 kW
Rotation
inverter
6
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 031 Earthing bar
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
0463 688 001
- 58 -
F1
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERD-60b Mechanikai alkatrészek jegyzéke – Hajtott rész
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
4
4
5
4
0370 254 224 Polyurethane roll
6
2
0370 254 225 Spur gear
7
2
0370 254 226 Pinion
8
2
9
2
0370 254 228 Drive shaft
10
4
0370 254 229 Wheel shaft bearing
11
4
0370 254 230 Wheel shaft bearing keep plate
12
2
0370 254 231 Reduction gearbox
13
2
0370 254 232 AC motor with force vent fan
14
2
0370 254 233 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
0370 254 222 Wheel
On request
On request
Wheel keep plate
Pinion keep plate
- 59 -
1.5 kW
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERI-60 Mechanikai alkatrészek jegyzéke – Szabadonfutó rész
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 236 Idler wheel
4
4
0370 254 237 Polyurethane roll
5
2
0370 254 238 Idler shaft
6
4
0370 254 239 Wheel shaft bearing
7
4
0370 254 240 Wheel shaft bearing keep plate
0463 688 001
- 60 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERD-60b Elektronikai alkatrészek jegyzéke
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
F1
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
6
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 054 Inverter drive 3.0 kW
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
1
0370 254 031 Earthing bar
0463 688 001
- 61 -
Rotation
inverter
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERD-100b Mechanikai alkatrészek jegyzéke – Hajtott rész
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
4
4
5
6
0370 254 254 Polyurethane roll
6
2
0370 254 255 Spur gear
7
2
0370 254 256 Pinion
8
2
9
2
0370 254 258 Drive shaft
10
4
0370 254 259 Wheel shaft bearing
11
4
0370 254 260 Wheel shaft bearing keep plate
12
2
0370 254 261 Reduction gearbox
13
2
0370 254 262 AC motor with force vent fan
14
2
0370 254 263 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
0370 254 252 Wheel
On request
On request
Wheel keep plate
Pinion keep plate
- 62 -
2.2 kW
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERI-100 Mechanikai alkatrészek jegyzéke – Szabadonfutó rész
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 266 Idler wheel
4
6
0370 254 267 Polyurethane roll
5
2
0370 254 268 Idler shaft
6
4
0370 254 269 Wheel shaft bearing
7
4
0370 254 270 Wheel shaft bearing keep plate
0463 688 001
- 63 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
ERD-100b Elektronikai alkatrészek jegyzéke
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
2
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
F1
6
1
0370 254 055 Inverter drive 5.5 kW
Rotation
inverter
7
2
0370 254 042 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
8
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 031 Earthing bar
0463 688 001
- 64 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
Elektromos pótalkatrészek jegyzéke
Függesztett kapcsoló és panelajtó – minden modell
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
0370 254 061 LED light, Power On
White
2
1
0370 254 063 LED light, E-stop reset push button
Blue
3
2
0370 254 066 Control panel emergency stop button
4
1
0370 254 032 Door isolator switch
7
1
0370 254 070 Pendant body
4 position
8
1
0370 254 071 Pushbutton
Yellow
9
1
0370 254 072 Pushbutton
Red
10
1
0370 254 073 Pushbutton
Green
11
1
0370 254 074 Speed potentiometer
12
1
0370 254 075 Pendant button legends set
13
1
0370 254 076 E-stop guard
14
1
0370 254 077 Emergency stop button
Under guard
1
0370 254 003 Pendant complete with cable and plug
15 m
0463 688 001
- 65 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising