ESAB | EAC 10 | Instruction manual | ESAB EAC 10 User manual

ESAB EAC 10 User manual
EAC 10 Control panel
Kezelési utasítás
0463 612 001 HU 20190305
Valid for: From software version: 1.01A
TARTALOMJEGYZÉK
1
2
BEVEZETÉS ................................................................................................
4
1.1
Nyelv ........................................................................................................
4
1.2
Vezérlőpanel ...........................................................................................
4
1.3
Kezdeti konfiguráció ..............................................................................
6
MENÜK ........................................................................................................
7
2.1
Általános .................................................................................................
7
2.2
Üzembe helyezés....................................................................................
7
2.3
Mért érték képernyő ...............................................................................
8
2.4
Beállítás képernyő..................................................................................
8
Beállítás képernyő, AC áramforrás ......................................................
9
2.5
Hegesztési adattár..................................................................................
9
2.6
Hegesztés menü .....................................................................................
10
2.7
Eszközök menü ......................................................................................
11
2.8
Általános beállítások menü ...................................................................
11
2.9
Gépkonfigurációs menü ........................................................................
12
FEDETTÍVŰ HEGESZTÉS (SAW) ...............................................................
13
3.1
Fedettívű hegesztés beállításai.............................................................
13
VÉDŐGÁZAS FOGYÓELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS (GMAW)...............
14
4.1
Védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés beállításai ..........................
14
AZ EGYES FUNKCIÓK ISMERTETÉSE .....................................................
15
5.1
Ívfeszültség .............................................................................................
15
5.2
CA, állandó hegesztőáram ....................................................................
15
5.3
CW, állandó huzalelőtolási sebesség ...................................................
15
5.4
Huzalelőtolási sebesség ........................................................................
15
5.5
Haladási sebesség .................................................................................
15
5.6
A hegesztés iránya .................................................................................
15
5.7
AC frekvencia .........................................................................................
15
5.8
AC egyensúly..........................................................................................
15
5.9
AC eltolás ................................................................................................
16
5.10
Start típusa..............................................................................................
16
5.11
Krátertöltés .............................................................................................
16
5.12
Kioltási idő ..............................................................................................
16
ESZKÖZÖK .................................................................................................
17
6.1
Eseménykezelés .....................................................................................
17
6.1.1
Hibalista................................................................................................
17
6.1.2
Aktív hibák ............................................................................................
18
6.2
Exportálás/Importálás ............................................................................
18
6.3
Minőségellenőrzési funkciók ................................................................
18
6.4
Az egység adatai ....................................................................................
19
6.5
Jogosultsági profilok .............................................................................
19
2.4.1
3
4
5
6
0463 612 001
© ESAB AB 2019
TARTALOMJEGYZÉK
7
HIBAKÓDOK ...............................................................................................
RENDELÉSI SZÁM..............................................................................................
20
23
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0463 612 001
© ESAB AB 2019
1 BEVEZETÉS
1
BEVEZETÉS
Javasoljuk, hogy a hegesztőberendezés maximális kihasználása érdekében olvassa el ezt a
használati utasítást.
Az EAC 10 vezérlőegységgel kapcsolatos általános információkért olvassa el a
vezérlőegység használati utasítását.
1.1
Nyelv
Szállításkor a vezérlőpanel angol nyelvre van beállítva. Az alábbi nyelvek érhetők el: Angol,
svéd, finn, dán, német, francia, olasz, holland, spanyol, portugál, magyar, lengyel, cseh,
norvég, amerikai angol, orosz és török.
A nyelv kiválasztásához vagy módosításához kövesse a „Kezdeti konfiguráció” című
fejezetben megadott utasításokat.
1.2
Vezérlőpanel
MEGJEGYZÉS!
Attól függően, hogy melyik termékhez van telepítve, a panel funkcióiban
előfordulhatnak eltérések.
1. A hegesztés leállítása
2. A hegesztés megkezdése
3. Hegesztőáram/Huzalelőtolási
sebesség/Egyensúly*
4. Ívfeszültség/Ofszet feszültség*
5. OK/Beállítások menü
6. Vissza
7. Manuális huzalelőtolás felfelé
8. Manuális haladás iránya
9. Gyors mozgás
10. Manuális huzalelőtolás lefelé
11. Manuális haladás iránya
12. 1., 2., 3. memória/Funkciógombok
13. Haladási sebesség/Frekvencia*
14. USB-csatlakozás
*Csak AC üzemmódban működő Aristo® 1000 esetén.
0463 612 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEVEZETÉS
Fel
A gombok a Fel, Le, Jobbra, Balra és Megerősítés
(középső gomb) utasításoknak felelnek meg a
konfigurálás és beállítás során.
Jobbr
a
Balra
Le
A hegesztés leállítása (1). Leállít minden haladó mozgást és minden motort,
valamint a hegesztőáramot.
A hegesztés megkezdése (2). Hegesztés közben a LED világít.
Az OK gomb (5) a kiválasztott lehetőség megerősítésére szolgál.
A Vissza gombbal (6) visszaléphet egyet a menüben.
A Manuális huzalelőtolás felfelé gomb (7) megnyomásával a huzalelőtolás
felfelé történik. A huzal előtolása addig történik, ameddig a gombot lenyomva
tartják.
A Haladó mozgás (8) gomb megnyomásával a hegesztés azon irányába
haladhat, ahol a szimbólum fel van tüntetve a hegesztőberendezésen.
A Gyors mozgás gomb (9) további gombokkal együtt használva a sebesség
növelésére szolgál. Nyomja meg a gombot a gyors mozgás aktiválásához,
majd nyomja meg a manuális huzalelőtolás (7, 10) vagy haladó mozgás (8,
11) gombot. A gyors mozgás aktiválásakor a gyors mozgás gomb LED-je
világít. Nyomja meg ismét a gyors mozgás kikapcsolásához.
A gyors mozgás gomb használatával a konfigurálás során megerősíthet és
elmenthet egy értéket, valamint visszatérhet az előző képernyőre.
A Manuális huzalelőtolás lefelé gomb (10) megnyomásával a huzalelőtolás
lefelé történik. A huzal előtolása addig történik, ameddig a gombot lenyomva
tartják.
A Haladó mozgás (11) gomb megnyomásával a hegesztés azon irányába
haladhat, ahol a szimbólum fel van tüntetve a hegesztőberendezésen.
A vezérlőpanel memóriájában az 1., 2. és 3. funkciógombok használatával
(12) hegesztőfejenként három különböző hegesztőadat-memória tárolható. A
funkciógombok emellett az éppen használt menütől függően eltérő funkciókkal
is rendelkeznek. Az aktuális funkció a kijelző alsó sorában megjelenő
szövegben látható.
A hegesztőáram/huzalelőtolási sebesség/egyensúly forgatógomb1 (3) a
beállított értékek növeléséhez vagy csökkentéséhez használható.
Az ívfeszültség/ofszet feszültség forgatógomb1 (4) a beállított értékek
növeléséhez vagy csökkentéséhez használható.
A haladási sebesség/frekvencia forgatógomb1 (13) a beállított értékek
növeléséhez vagy csökkentéséhez használható.
1
Csak AC üzemmódban működő Aristo® 1000 esetén.
0463 612 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEVEZETÉS
1.3
Kezdeti konfiguráció
A kiszállítást követő első bekapcsoláskor, egy program frissítésekor és a visszaállítást
követően a vezérlőpanel kezdeti konfigurációja szükséges. A kezdeti konfiguráció
automatikusan megkezdődik.
A kezdeti konfigurációt úgy is megkezdheti, hogy bekapcsoláskor lenyomja és nyomva tartja
az OK gombot, amíg az ESAB logó látható.
A konfiguráció egy jogosult felhasználó által az ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK menübe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Válassza ki a nyelvet a Fel/Le/Jobbra/Balra gombok használatával. A kiválasztott
lehetőséget az OK gombbal vagy a középső gombbal erősítheti meg.
Válassza ki a mértékegységet a Jobbra/Balra gombok használatával. A kiválasztott
lehetőséget az OK gombbal vagy a középső gombbal erősítheti meg.
Állítsa be a dátumot a Fel/Le gombok használatával. Módosítsa az évet, a hónapot és
a napot a Jobbra/Balra gombok használatával. A kiválasztott lehetőséget az OK
gombbal vagy a középső gombbal erősítheti meg.
Állítsa be az időt a Fel/Le gombok használatával. Módosítsa az órákat és a perceket a
Jobbra/Balra gombok használatával. A kiválasztott lehetőséget az OK gombbal vagy a
középső gombbal erősítheti meg.
Válassza ki a huzaltípust a Fel/Le gombok használatával. A megjelenített
huzaltípusok az üzembe helyezés során észlelt hegesztőfejtől függnek. A kiválasztott
lehetőséget az OK gombbal vagy a középső gombbal erősítheti meg.
Válassza ki a huzalméretet a Fel/Le gombok használatával. A kiválasztott lehetőséget
az OK gombbal vagy a középső gombbal erősítheti meg.
A kezdeti konfigurációt követően a vezérlőpanel továbblép a BEÁLLÍTÁS menübe.
0463 612 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 MENÜK
2
MENÜK
2.1
Általános
MEGJEGYZÉS!
A gombok hosszan történő lenyomása 3 másodpercnél hosszabb időt jelent. A rövid
gombnyomás kevesebb mint 3 másodperc.
Ha a vezérlőpanelen a BEÁLLÍTÁS vagy MÉRT ÉRTÉK képernyő látható, az OK
gomb hosszú megnyomásával megnyitható a HEGESZTÉS MENÜ. A kijelzőn
megjelenő adatok a jogosultsági szinttől függnek. A jogosultsági szintet egy, a
kijelző jobb felső sarkában látható ikon jelzi, leírása a „Jogosultsági profilok” című
fejezetben található.
2.2
1.
Üzembe helyezés
Üzembe helyezéskor a vezérlőpanelen megjelenik a szoftververzió. A vezérlőpanel az
üzembe helyezés során automatikusan észleli a hegesztőfejet.
MEGJEGYZÉS!
A hegesztőfej beazonosítása a hegesztőfej kábele alapján történik. A funkció
megőrzése érdekében a kábel cseréjekor eredeti ESAB pótalkatrészt
használjon.
2.
3.
Amennyiben nincs digitális áramforrás csatlakoztatva, egy, az analóg áramforrás
típusának kiválasztására szolgáló menü jelenik meg.
Ha a be/ki kapcsoló „II” helyzetben van, megjelenik a korábban használat analóg
áramforrás. Nyomjon meg egy gombot 3 másodpercen belül – ekkor megnyílik a
menü, és a Fel/Le és OK gombok használatával módosíthatja az analóg áramforrást.
Amennyiben egy gombot sem nyom meg, az üzembe helyezési folyamat az
áramforrást érintő módosítások nélkül folytatódik.
A korábban kiválasztott huzaltípus és huzalátmérő is megjelenik. A menü
megnyitásához nyomjon meg egy gombot 7 másodpercen belül. Válassza ki a
huzaltípust és a huzalátmérőt a Fel/Le és OK gombok használatával.
Amennyiben egy gombot sem nyom meg, a vezérlőpanel a huzaltípust és a
huzalátmérőt érintő módosítások nélkül lép tovább a BEÁLLÍTÁS menübe.
0463 612 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 MENÜK
2.3
Mért érték képernyő
BEÁLLÍTÁS
MÉRT ÉRTÉK
A MÉRT ÉRTÉK képernyő a hegesztés során mért értékeket jeleníti meg. A képernyőn
megjelenő adatok a kiválasztott hegesztési eljárástól függnek.
A képernyőn látható adatok négy részre oszlanak:
Eljárás, huzal, hőbemenet Áramerősség
Haladási sebesség Feszültség
AC áramforrás csatlakoztatása esetén az OK gombot röviden megnyomva
megnyílik az AC beállítások képernyő. Az OK gombot hosszan megnyomva a
HEGESZTÉS MENÜ beállítási képernyő nyílik meg.
A hegesztés leállítása után bármelyik gomb elforgatásával megnyitható a
BEÁLLÍTÁS képernyő. Megjelennek az értékek, és a BEÁLLÍTÁS képernyő nyitva
marad.
Az 1., 2. vagy 3. gombok egyikének rövid megnyomásával a rendszer előhívja az
adott gombhoz tartozó memóriahelyet. Megnyílik a BEÁLLÍTÁS képernyő, és
megjelennek az értékek.
2.4
Beállítás képernyő
MEGJEGYZÉS!
A BEÁLLÍTÁS képernyőn elérhető funkciók a kiválasztott hegesztési eljárástól
függnek.
BEÁLLÍTÁS
0463 612 001
MÉRT ÉRTÉK
-8-
© ESAB AB 2019
2 MENÜK
A BEÁLLÍTÁS képernyő a hegesztési beállítások módosítására, valamint a beállítások a
memóriahelyekre történő elmentésére szolgál – utóbbi az 1., 2. és 3. gombokkal hajtható
végre.
Hegesztés közben bármelyik gomb elforgatásával megnyitható a BEÁLLÍTÁS képernyő a
MÉRT ÉRTÉK képernyőről. Az értékek 2 másodpercig láthatók, majd a rendszer –
amennyiben a felhasználó nem végez semmilyen módosítást – visszatér a MÉRT ÉRTÉK
képernyőre.
Ha a BEÁLLÍTÁS képernyőt folyamatban lévő hegesztés nélkül nyitják meg, továbbra is aktív
marad. A hegesztés megkezdésekor aktiválódik a MÉRT ÉRTÉK képernyő.
A hegesztési beállítások a kijelzőn megjelenő érték mellett található forgatógombbal
módosíthatók. Az egyszerű hozzáférés érdekében a beállítások elmentése is lehetséges.
Az 1., 2. vagy 3. gombok egyikének rövid megnyomásával megjelennek az
elmentett hegesztőadat-memóriabeállítások, a beállított értékek, és ismét
megnyílik a MÉRT ÉRTÉK képernyő. Az éppen használt hegesztőadat-memória
száma a BEÁLLÍTÁS fülön látható, valamint egy, az adott számmal jelzett gomb
feletti sáv is jelzi.
AC áramforrás esetén: Az OK gomb rövid megnyomásával megnyílik az AC
BEÁLLÍTÁSOK képernyő.
Az OK gomb hosszú megnyomásával megnyílik a HEGESZTÉS MENÜ. A Vissza
gomb megnyomásával visszatérhet az előző képernyőre.
2.4.1
Beállítás képernyő, AC áramforrás
BEÁLLÍTÁS
MÉRT ÉRTÉK
AC áramforrás esetén: Az OK gomb rövid megnyomásával megnyílik az AC
BEÁLLÍTÁSOK képernyő.
Aristo® 1000 áramforrás és SAW hegesztőfej esetén: Az OK gomb rövid
megnyomásával megnyílik egy képernyő, amelyen a forgatógombok a frekvencia,
az egyensúly és az ofszet szabályozására szolgálnak.
A Vissza gomb megnyomásával elmentheti az értékeket és visszatérhet a MÉRT
ADATOK képernyőre.
2.5
Hegesztési adattár
A vezérlőpanel memóriájában hegesztőfejenként három különböző hegesztési adatprogram
tárolható.
0463 612 001
-9-
© ESAB AB 2019
2 MENÜK
A beállításokat az 1., 2. vagy 3. gomb hosszan történő lenyomásával mentheti el a
hegesztési adattárban. A rendszer felülírja a korábban elmentett beállításokat.
A rendszer automatikusan az elmentett beállításokat alkalmazza.
A különböző hegesztési adattárak között az 1., 2. és 3. gombokkal válthat. Az éppen
használatban lévő hegesztési adattárat a kijelzőn egy, a hozzá tartozó gomb felett megjelenő
vonal, valamint a BEÁLLÍTÁS fülön látható szám jelzi.
A hegesztési adattár rendelkezik akkumulátorral is, hogy a beállítások akkor se vesszenek
el, ha a berendezést kikapcsolják.
2.6
Hegesztés menü
Ha a vezérlőpanelen a BEÁLLÍTÁS vagy MÉRT ÉRTÉK képernyő látható, az OK
gomb hosszú megnyomásával megnyitható a HEGESZTÉS MENÜ.
A kijelzőn látható adatok a jogosultsági szinttől, a csatlakoztatott áramforrástól és a
hegesztőfejtől függnek. A jogosultsági szintet egy, a kijelző jobb felső sarkában látható ikon
jelzi.
Példa az Aristo® 1000 AC/DC hegesztés menüjére
HEGESZTÉS MENÜ
MÓDSZER
DC+
SZABÁLYOZÁS TÍPUSA
CA
START TÍPUSA
DIREKT
KRÁTERTÖLTÉSI IDŐ
0,0 másodperc
KIOLTÁSI IDŐ
0,50 másodperc
Példa egy hegesztési menüre GMAW hegesztés esetén
HEGESZTÉS MENÜ
MÓDSZER
DC+
SZABÁLYOZÁS TÍPUSA
CA
START TÍPUSA
DIREKT
KRÁTERTÖLTÉSI IDŐ
0,0 másodperc
KIOLTÁSI IDŐ
0,50 másodperc
Példa a LAF vagy TAF áramforrással végzett SAW hegesztés hegesztési menüjére
HEGESZTÉS MENÜ
0463 612 001
SZABÁLYOZÁS TÍPUSA
CA
START TÍPUSA
DIREKT
KRÁTERTÖLTÉSI IDŐ
0,0 másodperc
KIOLTÁSI IDŐ
0,7 másodperc
- 10 -
© ESAB AB 2019
2 MENÜK
Válassza ki a HEGESZTÉS MENÜ lehetőséget a Jobb gomb
megnyomásával.
Válasszon ki egy menüsort a Fel/Le gombok használatával, majd nyomja
meg az OK gombot, vagy erősítse meg választását a középső gombbal.
Állítson be egy számértéket az ívfeszültség/ofszet feszültség
forgatógombbal (4). További értékeket a Fel és Le gombokkal választhat
ki.
Nyomja meg az OK gombot vagy a középső gombot a választás
megerősítéséhez és az előző menüszintre való visszatéréshez.
Megjelenik az új érték.
Ha a módosított beállítások alkalmazása NÉLKÜL szeretne visszatérni az
előző menüszintre, nyomja meg a Vissza vagy a Bal gombot.
2.7
Eszközök menü
MEGJEGYZÉS!
Jogosultsági szint: Kezelő, lásd a „Jogosultsági profilok” című fejezetet.
TOOLS MENU
EXPORT/IMPORT
MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI
FUNKCIÓK
AZ EGYSÉG ADATAI
HIBALISTA
ACTIVE ERRORS
További információkért tekintse meg az „ESZKÖZÖK” c. fejezetet.
2.8
Általános beállítások menü
MEGJEGYZÉS!
Jogosultsági szint: Kezelő, lásd a „Jogosultsági profilok” című fejezetet.
ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK
NYELV
Magyar
NAPTÁR
2018-10-01
IDŐ
12.31.59
HOSSZMÉRTÉK
METRIKUS
Az Általános beállítások menü a kezdeti konfiguráció során megadott adatok elérésére és
módosítására szolgál.
DÁTUM : mindig ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban van megadva.
0463 612 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
2 MENÜK
IDŐ : mindig ÓÓ:PP formátumban van megadva.
HOSSZMÉRTÉK : metrikus vagy angolszász.
2.9
Gépkonfigurációs menü
MEGJEGYZÉS!
Jogosultsági szint: Szerviz, lásd a „Jogosultsági profilok” című részt.
MACHINE CONFIGURATION
PRODUCT CODE
0463 612 001
VERSOTRAC
- 12 -
© ESAB AB 2019
3 FEDETTÍVŰ HEGESZTÉS (SAW)
3
FEDETTÍVŰ HEGESZTÉS (SAW)
Főmenü » Folyamat
Fedettívű hegesztés (SAW) alatt az ív megolvasztja a folyamatosan adagolt huzalt. A
hegesztési ömledéket flux védi. SAW eljárás kiválasztása esetén válassza a VÁLTAKOZÓ
ÁRAM vagy EGYENÁRAMlehetőséget. A Váltakozó áram lehetőség csak az Aristo® 1000
egységhez érhető el.
SAW eljárás kiválasztása esetén válassza a SZABÁLYOZÁS TÍPUSAlehetőséget. Válasszon
az állandó hegesztőáram (CA) és az állandó huzalelőtolás (CW) között.
3.1
Fedettívű hegesztés beállításai
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Érték a
lenullázás
után
Ívfeszültség1)
14 – 50 V
0,1 V (1 V)
30 V
Hegesztőáram1) (CA)
0 - 3200 A
1A
400 A
Huzalelőtolási sebesség1) (CW) 0–2500 cm/perc
1 cm/perc
300 cm/perc
Haladási sebesség*
0–200 cm/perc
1 cm/perc
50 cm/perc
A hegesztés iránya
▲
-
▲
AC frekvencia3)
10–100 Hz
1
50 Hz
AC egyensúly3)
25 - 75%
1
50%>
AC eltolás3)
-300 - +300 A/-10 - +10 V
1 A / 0,1 V
0
Direkt vagy Scratch
-
Direkt
Kráterkitöltés ideje
0–10 másodperc
0,1
másodperc
1 másodperc
Kioltási idő
0–10 másodperc
0,01
másodperc
0,55
másodperc,
egyenáram3)
0,66
másodperc,
váltakozó
áram3)
Start adatok2)
Start típusa
Stop adatok2)
1)
A beállítási tartomány az alkalmazott terméktől függ.
2)
A menü a kiválasztott szabályozási típushoz tartozó beállításokat mutatja.
3)
Csak az Aristo® 1000 áramforrásokra vonatkozik.
0463 612 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 VÉDŐGÁZAS FOGYÓELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS (GMAW)
4
VÉDŐGÁZAS FOGYÓELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS
(GMAW)
FŐMENÜ » FOLYAMAT
Védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés (GMAW) alatt az ív megolvasztja a folyamatosan
adagolt huzalt. A hegesztési ömledéket védőgáz védi. Védőgázas fogyóelektródás
ívhegesztés (GMAW) választása esetén két szabályozási módszer közül választhat, ha a
pozícionáló gombbal megjelöli a SZABÁLYOZÁS TÍPUSÁT (REGULATION TYPE), és
megnyomja az ENTER gombot. Válasszon az állandó hegesztőáram (CA), az állandó
huzalelőtolás (CW) vagy az állandó áram (CC) között. Az állandó áram (CC) csak az Aristo®
1000 áramforrásokra vonatkozik, a magyarázatot lásd „AZ EGYES FUNKCIÓK
ISMERTETÉSE” című fejezetben.
4.1
Védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés beállításai
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Érték a
lenullázás
után
Ívfeszültség*
14 – 50 V
0,1 V (1 V)
30 V
Hegesztőáram (CA) beállítása*
0 - 3200 A
1A
400 A
Huzalelőtolás sebessége* (CW) 0–2500 cm/perc
1 cm/perc
300 cm/perc
Haladási sebesség*
0–200 cm/perc
1 cm/perc
50 cm/perc
A hegesztés iránya
▲
-
▲
Gázelőáramlás
0 - 99,0 másodperc
0,1
másodperc
2,0
másodperc
Start típusa
Direkt vagy dörzsindítás
-
Direkt
Huzal kúszóstart
Auto vagy seb. beáll.
-
Auto
Huzal kúszóstart seb.
0–1000 cm/perc
1 cm/perc
20 cm/perc
Startfázisok
KI vagy BE
-
KI
Üresjárati feszültség
KI vagy BE
-
KI
Maximális üresjárási feszültség
5 – 60 V
0,1 V
50 V
Gázutóáramlás
0 - 99,0 másodperc
0,1
másodperc
2,0
másodperc
Krátertöltés
KI vagy BE
-
KI
Kráterkitöltés ideje
0–10 másodperc
0,01
másodperc
1 másodperc
Kioltási idő
0–10 másodperc
0,01
másodperc
1 másodperc
Stopfázisok
KI vagy BE
-
KI
Din. szabályozás
Auto vagy beállított érték
-
Auto
Beállítási határértékek
-
-
-
Mérési határértékek
-
-
-
Start adatok
Stop adatok
*) A beállítási tartomány az alkalmazott terméktől függ.
0463 612 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 AZ EGYES FUNKCIÓK ISMERTETÉSE
5
AZ EGYES FUNKCIÓK ISMERTETÉSE
5.1
Ívfeszültség
Az ívfeszültség a mérési adatok ablakban, a hegesztési adatok beállítása, vagy a
programváltás menüben állítható be.
A magasabb ívfeszültség megnöveli az ív hosszát és forróbb, mélyebb beolvadást
eredményez.
5.2
CA, állandó hegesztőáram
Az állandó hegesztőáram a főmenüben választható ki.
A huzalelőtolást az áramforrás szabályozza, ezáltal állandó hegesztőáram érhető el.
5.3
CW, állandó huzalelőtolási sebesség
Az állandó huzalelőtolási sebesség kiválasztható a főmenüben.
A hegesztőáram a kiválasztott huzalelőtolási sebesség eredménye.
5.4
Huzalelőtolási sebesség
A huzalelőtolási sebesség a mérési adatok ablakban, a hegesztési adatok beállítása, vagy a
programváltás menüben állítható be.
Ezzel a kitöltő huzal megkívánt előtolási sebességét lehet megadni cm/percben. Nagyobb
huzalelőtolás esetén magasabb a hegesztőáram.
5.5
Haladási sebesség
A haladási sebesség a mérési adatok ablakban, a hegesztési adatok beállítása vagy a
programváltás menüben állítható be.
A haladási sebesség a szükséges sebességet (cm/perc) jelzi, amellyel az oszlopnak és a
gémnek, vagy a kocsinak mozognia kell.
5.6
A hegesztés iránya
Haladó mozgás a hegesztőberendezésen látható szimbólum által jelzett irányban.
5.7
AC frekvencia
Csak az Aristo® 1000 áramforrásra vonatkozik.
Az AC frekvencia a hegesztési adatok beállítása menüben állítható be.
Az AC frekvencia a nulla szinten keresztüli rezgések másodpercenkénti számára vonatkozik.
5.8
AC egyensúly
Csak az Aristo® 1000 áramforrásra vonatkozik.
Az AC egyensúly a hegesztési adatok beállítása menüben állítható be.
Az AC egyensúly a pozitív (+) és negatív (-) impulzusok közötti viszonyt jelenti. A beállított
érték a pozitív rész időtartamának százalékos méretét jelzi.
0463 612 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 AZ EGYES FUNKCIÓK ISMERTETÉSE
5.9
AC eltolás
Csak az Aristo® 1000 áramforrásra vonatkozik.
Az AC eltolás a hegesztési adatok beállítása menüben állítható be.
Az AC eltolás révén az AC szintet pozitív vagy negatív irányba lehet eltolni a nulla szinthez
képest.
5.10
Start típusa
A Start típusát a HEGESZTÉS MENÜ » START ADATOKpontnál választhatja ki.
A start típusánál két lehetőség van:
•
•
Direkt start, ami azt jelenti, hogy a haladási sebesség akkor indul, amikor megtörténik
az ívhúzás.
A „scratch” indítás azt jelenti, hogy a haladási sebesség a huzalelőtolással egy időben
indul.
5.11
Krátertöltés
a krátertöltést itt állíthatja be: HEGESZTÉS MENÜ » STOP ADATOK
A krátertöltés szabályozott módon teszi lehetővé az ömledék hőmérsékletének és méretének
a csökkentését a hegesztés elvégzése során. Ez megkönnyíti az üregek, repedések és
kráterek kialakulásának megelőzését a hegesztési varratban.
5.12
Kioltási idő
A kioltási időt itt állíthatja be: HEGESZTÉS MENÜ » KIOLTÁSI IDŐ
A visszaégési idő a huzal letörésének kezdetétől tart addig, amíg a tápegység lekapcsolja az
ívfeszültséget. Ha a kioltási idő túl rövid, a hegesztés befejezése után túl hosszú huzal áll ki,
ami azzal a veszéllyel jár, hogy beleragad a megszilárduló ömledékbe. Ha a kioltási idő túl
hosszú, rövidebb lesz a huzal, de nagyobb lesz a veszélye, hogy a hegesztőív visszaugrik az
érintkező csúcsra.
0463 612 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 ESZKÖZÖK
6
ESZKÖZÖK
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK
6.1
Eseménykezelés
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » EVENT HANDLING
6.1.1
Hibalista
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » EVENT HANDLING » HIBALISTA
HIBALISTA
Index
Dátum
Ido
1
180917
11:24:13
8
19
2
181021
10:15:36
8
17
VISSZA
ÖSSZES
MEGTEKINTÉSE
TÖRLÉS
MINDENT
TÖRÖL
Egység
FRISSÍTÉS
Hiba
A hegesztőberendezés használata közben fellépő minden hiba hibaüzenetként kerül
dokumentálásra a hibalistában.
Legfeljebb 99 hibaüzenet tárolható. Ha a hibalista megtelik, azaz ha 99 hibaüzenet van
benne, a legrégebbi üzenet automatikusan törlődik, amikor új hiba keletkezik.
A vezérlőpanelen csak a legutóbbi hibaüzenet jelenik meg.
A hibák felügyelete/észlelése kétféleképpen, az indításkor lefuttatott rutinvizsgálatok és a
hiba bekövetkezésekor annak észlelésére szolgáló funkciók által történik.
A hibalistában használt címek:
•
Index
A hibaüzenet száma
•
Dátum
A hiba bekövetkezésének dátuma ÉÉHHNN formátumban
•
Ido
A hiba bekövetkezésének időpontja óó:pp:mp formátumban
•
Egység
A hibaüzenetet generáló egység
•
Hiba
A hibakód száma
Egységazonosító Aristo® 1000 áramforrás esetén:
1 = Áramforrás
8 = Hegesztési adatokat tartalmazó egység
6 = Motorvezérlő kártya
9 = Analóg I/O kártya
Egységazonosító LAF és TAF áramforrás esetén:
2 = Áramforrás
8 = Hegesztési adatokat tartalmazó egység
6 = Motorvezérlő kártya
9 = Analóg I/O kártya
A hibaüzenetek törlése
A hibalista egyetlen üzenetének törléséhez vigye a kurzort a hibára, és nyomja meg a
TÖRLÉSgombot.
A hibalistán szerepló összes üzenet törléséhez nyomja meg a MINDENT TÖRÖLgombot. Ez
a művelet minden hibaüzenetet töröl a hibalistáról.
0463 612 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 ESZKÖZÖK
6.1.2
Aktív hibák
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » EVENT HANDLING » ACTIVE ERRORS
Ebben a menüben csak a jelenleg is aktív hibák jelennek meg.
6.2
Exportálás/Importálás
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS
Az EXPORTÁLÁS/IMPORTÁLÁS menüben az USB memórián keresztül lehet információt
továbbítani és fogadni.
A következő információ továbbítható:
•
HEGESZTÉSI ADATKÉSZLETEK
Export/Import
•
RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK
Export/Import
•
HIBALISTA
Export
•
MINŐSÉGELLENŐRZÉSI
FUNKCIÓLISTA
Export
•
BEKAPCSOLÁSI STATISZTIKA
Export
Mentés USB memóriára és USB memóriáról
Helyezze be az USB-memóriát a vezérlőpanelbe.
Válassza ki a továbbítandó információt tartalmazó sort. Nyomja meg a EXPORTÁLÁS vagy
IMPORTÁLÁSgombot attól függően, hogy az információt exportálni vagy importálni szeretné.
Az átvitel több másodpercet is igénybe vehet. Az átvitel befejeződésekor a kijelzőn a
következők egyike jelenik meg: Exported vagy Importálva. A megerősítés után távolítsa el az
USB-memóriát.
A listán szereplő memóriaszámok
Az alábbi listán látható memóriaszámok csak akkor jelennek meg, ha adatokat exportál az
IMPORT/EXPORTlehetőség használatával.
Memóriaszám
Hegesztőfej
0-2
1 EWH 1000 (SAW)
3-5
2 EWH 1000 twin (SAW)
9 - 11
4 EWH 1000 gmaw (MIG/MAG)
6.3
Minőségellenőrzési funkciók
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI FUNKCIÓK
A minőség-ellenőrzési funkciókkal nyomon követheti az egyes hegesztéseknél a különböző
érdekes hegesztési adatokat. Ezek a funkciók a következők:
•
•
•
•
•
A hegesztés indításának ideje.
Hegesztés időtartama.
Max., min. és átlagos áram a hegesztés alatt.
Max., min. és átlagos feszültség a hegesztés alatt
Egy egységre jutó maximális, minimális és átlagos energia a hegesztés során.
A legutóbbi nullázás óta történt hegesztések száma megjelenik fent, egy sorban. Kb. max.
100 hegesztésről tárolhatók információk. 100-nál több hegesztés esetén a rendszer az első
tárhelyet írja felül.
0463 612 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
6 ESZKÖZÖK
6.4
Az egység adatai
FŐMENÜ » ESZKÖZÖK » AZ EGYSÉG ADATAI
Az egység adataira leginkább a szervizeléshez és támogatáshoz van szükség.
AZ EGYSÉG ADATAI
MACHINE ID
NODE ID
SOFTWARE VERSION
47
18
4.65C
SETTING WELD DATA UNIT
FRISSÍTÉS
6.5
Jogosultsági profilok
Három különböző jogosultsági profil érhető el:
Normál
Hozzáférés a következőkhöz: Hegesztő képernyői,
HEGESZTÉS MENÜ.
Kezelő
Hozzáférés minden beállításhoz, a MACHINE
CONFIGURATION menü kivételével.
Szerviz
Hozzáférés minden beállításhoz.
A jogosultsági szint módosítása
Ha a bekapcsoláskor nem áll rendelkezésre jogosultsági szintet tartalmazó USB, a
berendezés Normál jogosultsági szinttel indul.
A jogosultsági szint módosításához kapcsolja ki az EAC 10 vezérlőpaneljét. Helyezze be a
jogosultsági profilt tartalmazó USB-t. Kapcsolja be az EAC 10 vezérlőpaneljét. Az EAC 10 a
bekapcsoláskor egy hangjelzéssel erősíti meg az USB memória jelenlétét.
MEGJEGYZÉS!
A Normál jogosultsági szintet az egység USB memória nélkül történő
újraindításával állíthatja vissza. Ha egyszerűen csak eltávolítja az USB memóriát,
azzal a jogosultsági szint nem módosul.
Jogosultsági profilt tartalmazó USB létrehozása
A jogosultsági profil egy USB memória használatával hozható létre. Ahhoz, hogy működjön,
az USB-memóriát FAT 32 rendszerűként kell megformázni. Hozzon létre különböző
jogosultsági profilokat tartalmazó USB memóriákat a kezelő és a szerviz részére.
1.
2.
Hozzon létre egy profiles.txt nevű szövegfájlt az USB gyökérkönyvtárában.
Szerkessze a fájlt és adja meg a MANAGER kifejezést a Kezelő jogosultsági profil
létrehozásához,
vagy adja meg a SERVICE kifejezést a Szerviz jogosultsági profil létrehozásához.
MEGJEGYZÉS!
A jogosultsági profil nevét angol nyelven, nagybetűkkel kell megadnia. A
szöveg megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
3.
Mentse el a szövegfájlt.
0463 612 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
7 HIBAKÓDOK
7
HIBAKÓDOK
A hibakódok azt jelzik, hogy hiba történt a hegesztési eljárás során. A hiba egy előugró
menüben jelenik meg a kijelzőn.
A jelen kézikönyv az EAC 10 hibakódjait ismerteti. A további egységekre vonatkozó
hibakódokat az adott egységek kézikönyve ismerteti.
Error code
Leírás
LAF, TAF
Aristo®
1000
6
4201, 4202, Túl nagy homérséklet
4203
Az áramforrás túlmelegedett és leállítja a hegesztést. A
hegesztés akkor engedélyezett újból, amikor a hőmérséklet a
maximális hőmérsékleti paraméter alá csökken.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a hűtőlevegő bemeneti vagy
kimeneti nyílásai szennyeződés miatt nincsenek elzáródva vagy
eltömődve. Ellenőrizze az alkalmazott működési ciklust, hogy
meggyőződjön róla, hogy a berendezés nincs túlterhelve. Ha a
hiba makacsul visszatér, hívja a szerviztechnikust.
7
Alacsony hegesztőáram
A hegesztési folyamat során az alacsony hegesztőáram miatt
kikapcsolt a hegesztőív.
Intézkedés: Alaphelyzetbe áll a következő hegesztésstartnál. Ha
a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviztechnikust.
8
Alacsony akkumulátorfeszültség
Az akkumulátor feszültsége túl alacsony. Ha az akkumulátort
nem cserélik ki, minden tárolt adat el fog veszni. A hiba nem tilt le
semmilyen funkciót.
Intézkedés: Hívja a szerviztechnikust és cseréltesse ki az
akkumulátort.
11
8411 alkód: Speed error on a motor, (huzalelőtolás, továbbító motor)
0
A motor nem képes a sebesség tartására. A hegesztés leáll.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy nem akadt-e el a huzal, vagy nem
túl gyors-e a huzalelőtolás. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a
szerviztechnikust.
12
12 93
Belső kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
A rendszerben a CAN-busz terhelése átmenetileg túl nagy.
Megszűnt az összeköttetés az áramforrás és a vezérlőegység
között.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően van
csatlakoztatva. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a
szerviztechnikust.
0463 612 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
7 HIBAKÓDOK
Error code
Leírás
LAF, TAF
Aristo®
1000
14
14 95
Kommunikációs hiba
A rendszer CAN-busza átmenetileg működésképtelenné vált a túl
nagy terhelés miatt. Az aktuális hegesztési folyamat leállt.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően van
csatlakoztatva. Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati
áramellátást. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a
szerviztechnikust.
17
8117
Nincs összeköttetés az egységgel
Nincs összeköttetés az egységgel.
Intézkedés: Ellenőrizze a vezetéket és az összeköttetést a
vezérlőegység és az áramforrás között. Ha a hiba makacsul
visszatér, hívja a szerviztechnikust.
32
Nincs gázáram
A rendszer nem indítható.
Intézkedés: Ellenőrizze a gázszelepet, a tömlőket és a
csatlakozásokat.
43
71
Nagy hegesztőáram
Az áramforrás leállította a hegesztési folyamatot, mivel az áram
meghaladta az áramforrásra megadott áramparamétert.
Intézkedés: Alaphelyzetbe áll a következő hegesztésstartnál. Ha
a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviztechnikust.
44
100
A hegesztőáram felfüggesztése
A hegesztési folyamat leállt, mivel 10 másodpercig nem volt
előrelépés.
Intézkedés: Alaphelyzetbe áll a következő hegesztésstartnál. Ha
a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviztechnikust.
168 169
8411 alkód: Egy motor leállt.
1
Nem jönnek impulzusok a motorimpulzus-transzduktortól.
LAF és TAF esetén: 168 = M1 motor (huzalelőtoló motor),
169 = Motor M2 (Továbbító motor)
Intézkedés: Ellenőrizze a motorkábeleket. Cserélje ki az
impulzustranszduktort.
2310
Pillanatnyi szervotelítettség
Az áramforrás átmenetileg maximális áramot biztosított.
Intézkedés: Ha a hiba nem szűnik meg, próbálja csökkenteni a
hegesztési adatokat.
0463 612 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
7 HIBAKÓDOK
Error code
Leírás
LAF, TAF
Aristo®
1000
4
3205
Magas DC feszültség
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség túl alacsony
vagy túl magas-e.
88
5010
Nagy induktancia
Az induktancia túl magas hosszú hegesztőhuzalok és/vagy nagy
hegesztési adatok miatt.
Intézkedés: Próbálja módosítani a hegesztési adatokat.
0463 612 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
RENDELÉSI SZÁM
RENDELÉSI SZÁM
Ordering number
Denomination
Type
0445 680 880
Control unit
EAC 10
0463 609 *
Control unit, Instruction manual
0463 611 001
Spare parts list
Notes
A műszaki dokumentáció a következő oldalon érhető el: www.esab.com.
0463 612 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising