ESAB | A6 OPC | Instruction manual | ESAB A6 OPC User manual

ESAB A6 OPC User manual
A6 OPC Flux recovery unit
Kezelési utasítás
0333 125 001 HU 20190219
TARTALOMJEGYZÉK
1
BIZTONSÁG ................................................................................................
3
2
MŰSZAKI LEÍRÁS .......................................................................................
5
3
ÜZEMELTETÉS ...........................................................................................
8
KARBANTARTÁS........................................................................................
MŰSZAKI RAJZ...................................................................................................
PÓTALKATRÉSZEK ............................................................................................
9
10
11
4
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0333 125 001
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
FIGYELMEZTETÉS!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket. Ismerje meg munkáltatójának biztonsági előírásait, amelynek a
gyártó biztonsági adatain kell alapulniuk.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
•
•
•
•
A hegesztõkészüléket az alkalmazandó szabványok szerint telepítse és
földelje.
Puszta kézzel, nedves kesztyűvel vagy ruházattal ne érjen áram alatti
alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
Szigetelje magát a földtõl és a munkadarabtól.
Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen.
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
•
•
Ne lélegezze be a gázokat, gőzöket.
Alkalmazzon szellőztetést és elszívást az ív közelében vagy mindkettőt, hogy
a gőzöket és gázokat eltávolítsa a közeléből a belélegzett levegőből.
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
•
•
Védje szemét és testét. Használjon védőpajzsot és védőszemüveget és
viseljen védőruházatot.
A közelben lévőket védje megfelelő pajzzsal vagy függönnyel.
TŰZVESZÉLY!
•
A szikra (a szétfreccsenõ anyag) tüzet okozhat. Ügyeljen arra, hogy ne legyen
gyúlékony anyag a közelben.
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
•
•
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet. Védje hallását.
Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.
A közelben lévőket figyelmeztesse a veszélyre.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
Telepítés vagy üzemeltetés előtt olvassa el és ismerje meg a használati
utasítást.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
0333 125 001
-3-
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
1.
2.
3.
4.
5.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
0333 125 001
-4-
© ESAB AB 2019
2 MŰSZAKI LEÍRÁS
2
MŰSZAKI LEÍRÁS
Az OPC folyasztószer-visszanyerő egységet olyan rögzített és hordozható
hegesztőegységekkel történő alkalmazásokhoz tervezték, ahol kis méretű és kompakt
folyasztószer-visszanyerő egységre van szükség.
Maximálisan megengedett légnyomás: 6 kp/cm2
Levegőfogyasztás különböző nyomásokon:
kp/cm²
liter/perc
4
5
6
175
225
250
A folyasztószer-visszanyerő egység gumialkatrészei max. 220 °C-ra előmelegített
folyasztószer használatakor és a munkadarab 350 °C alatti hőmérséklete esetén képesek
ellenállni a képződő hőnek.
MEGJEGYZÉS!
Kötelező a fém folyasztószer-adagoló használata.
Az elszívóteljesítményre vonatkozó adatok jelen kézikönyv „KARBANTARTÁS” c.
fejezetében találhatók.
Az OPC folyasztószer-visszanyerő egység a következőkből áll:
0333 125 001
-5-
© ESAB AB 2019
2 MŰSZAKI LEÍRÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sűrített levegővel hajtott
kilökőszerkezet.
A kilökőszerkezet
ciklonszeparátorhoz
csatlakoztatható oldala egy
közbetéttel van ellátva.
A kilökőszerkezet másik oldalán
találhatók az elszívótömlő és a
sűrítettlevegő-tömlő (1/4 hüvelyk)
csatlakozásai.
Elszívótömlő, a visszanyerő
egységet és az elszívófúvókát köti
össze.
Elszívófúvóka, négy változatban
áll rendelkezésre:
○ szabványos
tompavarratokhoz
○ nagyobb méretű
tompavarratokhoz
○ sarokvarratokhoz, bal oldali
○ sarokvarratokhoz, jobb oldali
Fúvókakonzol, a varrat feletti
pozícióban tartja a
folyasztószer-visszanyerő fúvókát.
Folyasztószer-adagoló, opcionális
tartozékok.
Ciklonszeparátor, a visszanyert
folyasztószer levegőtől történő
elválasztásához és a
folyasztószer-adagolóba való
visszaáramoltatásához. A
folyasztószer-adagoló fölé
rögzítve.
Rögzítőheveder
Szűrőzsák
0333 125 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 MŰSZAKI LEÍRÁS
A folyasztószer-adagoló a következőkből áll:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Folyasztószer-szita, a salak és a folyasztószer szétválasztásához
Folyasztószer-adagoló (10 l)
Folyasztószer-tömlő, 1" × 500 mm
Kémlelőablak, a folyasztószer szintjének ellenőrzéséhez
Manuális folyasztószer-szelep
Állítható folyasztószer-adagoló fúvóka, a hegesztőfejre illeszthető
0333 125 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 ÜZEMELTETÉS
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ÜZEMELTETÉS
Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően van-e beszerelve, és a tömlők rögzítve
vannak-e.
Ellenőrizze, hogy a folyasztószer-szelep el van-e zárva.
Töltse fel folyasztószerrel a folyasztószer-adagolót.
Nyissa meg a folyasztószer-szelepet, hagyva, hogy a folyasztószer az
adagolófúvókán keresztül a hegesztett kötésre folyjon.
Kezdje meg a hegesztést, és ezzel egy időben indítsa be az elszívóegységet. A
rendszer az elszívófúvókán és -tömlőn keresztül visszaszívja a felesleges
folyasztószert a ciklonszeparátorba, ahol sor kerül a folyasztószer és a salak
szétválasztására. A folyasztószer a szitán áthaladva a folyasztószer-adagolóba jut,
míg a szűrőzsák megtisztítja a portartalmú levegőt annak kibocsátása előtt.
A műszaki rajz jelen kézikönyv „MŰSZAKI RAJZ” c. fejezetében található.
0333 125 001
-8-
© ESAB AB 2019
4 KARBANTARTÁS
4
1.
2.
3.
KARBANTARTÁS
Ellenőrizze, hogy a ciklonszeparátor gumibélése sértetlen-e, és szükség esetén
cserélje ki.
Ellenőrizze, hogy a tömítések és kötések megfelelően illeszkednek-e.
Cserélje ki a szűrőzsákot, miután az elszívóhatás körülbelül 3–5 üzemórát követően
csökkenni kezd. A teljesítmény növelhető a szűrőzsák cserék közötti kirázásával.
*1 Légnyomás (bar)
*2 Hegesztési sebesség (m/min)
*3 Folyasztószer-terület (mm)
*4 H = Emelési magasság méterben
0,8 m-es elszívási magasság mellett a használt folyasztószer típusa nem befolyásolja a
hegesztési sebességet.
Légnyomás (kp/cm2)
Elszívási magasság (m)
6
0,8
70
5
0,8
60
4
0,8
45
0333 125 001
-9-
Max. hegesztési sebesség
(m/h)
© ESAB AB 2019
MŰSZAKI RAJZ
MŰSZAKI RAJZ
Flux recovery unit
1.
2.
Hose length 1000 mm
Nozzle length 210 mm
Flux hopper
0333 125 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
PÓTALKATRÉSZEK
Pótalkatrészek a legközelebbi ESAB forgalmazótól rendelhetőek. Lásd: esab.com.
Rendeléskor a pótalkatrészlistának megfelelően adja meg a termék típusát, sorozatszámát,
megnevezését és rendelési számát. Ez lehetővé teszi a rendelés összeállítását és a pontos
szállítást.
A karbantartási és javítási munkálatokat tapasztalt személy, az elektromos munkákat pedig
kizárólag képzett szakember végezze. Kizárólag az ajánlott pótalkatrészeket használja.
0333 125 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
C = Component designation in the circuit diagram
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0148140880
Flux recovery unit
1
1
0148141001
Cyclone
2
1
0145073001
Rubber lining (cyclone)
3
2
0145815001
Locking ring
4
1
0148142001
Funnel
5
1
0145565001
Rubber lining
8
1
0192855002
Securing strap
11
2
0155966001
Filter bag
13
1
0252900411
Hose clamp
14
1
0147640880
Ejector
15
1
0145824881
Valve
16
2
0252900410
Hose clamp
17
1
0191813801
Hose
18
1
0145740880
Suction nozzle
19
1
0147384881
Nozzle holder
28
1
0215201345
0-ring
0333 125 001
- 12 -
Notes
C
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0145740880
Flux recovery unit
1
1
0145501001
Suction nozzle
2
1
0145502001
Suction nozzle
3
1
0145504001
Suction nozzle
4
1
0145505001
Suction nozzle
0333 125 001
- 13 -
Notes
C
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
Item Qty Ordering no.
Denomination
Notes
K
0147384881 Nozzle holder
kit
4
1
7
4
Nut
M6
8
4
Washer
12×6.4 T=1.5
10
2
0456601001 Clamp
11
1
0145131002 Insulating sleeve
12
1
0145131003 Insulating sleeve
13
2
0154739001 Attachment
14
1
0154738001 Boom
15
1
0154737001 Boom
16
1
0145131004 Insulating sleeve Belső átmérő, 20 mm
0333 125 001
0193733012 Stop ring
- 14 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0147649881
Flux hopper compl.
Notes
C
Optional equipment (OPC)
01
1
0154007001
Hopper for flux
02
1
0146837001
Window
03
1
0147645001
Fitting
04
4
05
4
0191898108
Rivet
06
1
0153347880
Flux valve
07
1
0148823001
Seal
08
2
0148799001
Washer
09
2
13
1
0020301780
Flux strainer
14
1
0443383002
Flux hose
L=500
15
1
0153299880
Flux nozzle
More information on next page
0333 125 001
Washer
D8/4.3×0.8
Screw
M3×16
- 15 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0153299880
Flux nozzle
01
1
0153290002
Pipe holder
02
1
0153296001
Pipe bend
03
1
0153425001
Wheel
0333 125 001
Notes
K
Optional equipment (OPC)
- 16 -
© ESAB AB 2019
PÓTALKATRÉSZEK
0333 125 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising