ESAB A6 OPC Handleiding
A6 OPC Flux recovery unit
Gebruiksaanwijzing
0333 125 001 NL 20190219
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .................................................................................................
3
2
TECHNISCHE BESCHRIJVING ..................................................................
5
3
BEDIENING .................................................................................................
7
ONDERHOUD ..............................................................................................
MAATTEKENING.................................................................................................
RESERVEONDERDELEN ...................................................................................
8
9
10
4
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0333 125 001
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
WAARSCHUWING!
Booglassen en snijden kunnen gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen. Neem
voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden. Vraag uw werkgever naar de
veiligheidsmaatregelen. Deze moeten gebaseerd zijn op de gegevens van de
fabrikant.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de eenheid volgens de geldende standaarden
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote handen,
natte handschoenen of natte kleding
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt
Zorg voor een veilige werkhouding
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren
BOOGSTRALEN - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
BRANDGEVAAR
•
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg daarom dat er geen
brandbare materialen in de buurt zijn
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
•
•
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming
Waarschuw omstanders voor de gevaren
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
Lees de instructiehandleiding vóór installatie of gebruik goed door.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
0333 125 001
-3-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
1.
2.
3.
4.
5.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
0333 125 001
-4-
© ESAB AB 2019
2 TECHNISCHE BESCHRIJVING
2
TECHNISCHE BESCHRIJVING
De OPC-fluxopvangeenheid is bedoeld voor gebruik op stilstaande en transporteerbare
laseenheden, waar een kleine, compacte fluxopvangeenheid nodig is.
Maximaal toegestane luchtdruk: 6 kp/cm2
Luchtverbruik bij verschillende drukken:
kp/cm²
l/min
4
5
6
175
225
250
Rubberen onderdelen in de fluxopvangeenheid zijn bestand tegen temperaturen die
optreden bij het gebruik van voorverwarmde flux van maximaal 220 °C en
werkstuktemperaturen van maximaal 350 °C.
LET OP!
Er moet een metalen fluxtrechter worden gebruikt.
Gegevens over de aanzuigcapaciteit vindt u in het hoofdstuk "ONDERHOUD" van deze
handleiding.
De OPC-fluxopvangeenheid bestaat uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ejecteur, aangedreven door
perslucht.
De zijde van de ejecteur die wordt
aangesloten op de cycloon is
uitgerust met een flens.
Aan de andere kant van de
ejecteur zijn aansluitingen
aangebracht voor de zuigslang en
de persluchtslang van 1/4 inch.
Zuigslang, verbindt de
opvangeenheid met de zuigmond.
Zuigmond, beschikbaar in vier
uitvoeringen:
○ voor normale stomplassen
○ voor grotere stomplassen
○ voor hoeklassen, links
○ voor hoeklassen, rechts
Steun voor mondstuk, houdt het
mondstuk van de
fluxopvangeenheid op zijn plaats
boven de las.
Fluxtrechter, optionele
accessoires.
Cycloon, om de opgevangen flux
te scheiden van de lucht en deze
terug te voeren naar de
fluxtrechter. Aangebracht boven
de fluxtrechter.
Veiligheidsriem
Filterzak
0333 125 001
-5-
© ESAB AB 2019
2 TECHNISCHE BESCHRIJVING
De fluxtrechter bestaat uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fluxzeef, scheidt slak van flux
Fluxtrechter (10 l)
Flux-slang, 1" x 500 mm
Inspectieraam, voor controle van het fluxniveau
Handmatige fluxkraan
Instelbaar flux-uitvoermondstuk, voor aansluiting op de laskop
0333 125 001
-6-
© ESAB AB 2019
3 BEDIENING
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BEDIENING
Zorg ervoor dat de apparatuur correct is gemonteerd en dat alle slangen zijn
aangesloten.
Controleer of de fluxkraan is gesloten.
Vul de fluxtrechter met flux.
Open de fluxkraan, zodat de flux via het toevoermondstuk naar de lasnaad loopt.
Begin te lassen en start tegelijkertijd de aanzuigeenheid. Ongebruikte flux wordt
opgezogen door de zuigmond en de slang naar de cycloon, waar de flux van de slak
wordt gescheiden. De flux valt door de zeef in de fluxtrechter, terwijl de stoffige lucht
door de filterzak wordt gereinigd voordat deze wordt afgevoerd.
De maattekening is te vinden in het hoofdstuk "MAATTEKENING" van deze
handleiding.
0333 125 001
-7-
© ESAB AB 2019
4 ONDERHOUD
4
1.
2.
3.
ONDERHOUD
Controleer of de rubberen voering van de cycloon onbeschadigd is en vervang deze
indien nodig.
Controleer of alle pakkingen en verbindingen goed afdichten.
Vervang de filterzak wanneer de zuigcapaciteit ontoereikend is, of na ongeveer 3-5
bedrijfsuren. De prestaties kunnen worden verbeterd door de filterzak tussen
vervanging uit te schudden.
*1 Luchtdruk (bar)
*2 Lassnelheid (m/min)
*3 Fluxgebied (mm)
*4 H=Hoogte in m
Op een zuighoogte van 0,8 m wordt de lassnelheid niet beïnvloed door het type flux.
Luchtdruk (kp/cm2)
Zuighoogte (m)
6
0,8
70
5
0,8
60
4
0,8
45
0333 125 001
-8-
Max. lassnelheid (m/h)
© ESAB AB 2019
MAATTEKENING
MAATTEKENING
Flux recovery unit
1.
2.
Hose length 1000 mm
Nozzle length 210 mm
Flux hopper
0333 125 001
-9-
© ESAB AB 2019
RESERVEONDERDELEN
RESERVEONDERDELEN
Reserveonderdelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde ESAB-dealer, zie
esab.com. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het serienummer, de
productaanduidingen en bestelnummers die u in de lijst met reserveonderdelen vindt. Dit
versnelt het verzenden en garandeert een juiste levering.
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een ervaren
persoon en elektrische werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een
geschoolde elektricien. Gebruik uitsluitend aanbevolen reserveonderdelen.
0333 125 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
RESERVEONDERDELEN
C = Component designation in the circuit diagram
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0148140880
Flux recovery unit
1
1
0148141001
Cyclone
2
1
0145073001
Rubber lining (cyclone)
3
2
0145815001
Locking ring
4
1
0148142001
Funnel
5
1
0145565001
Rubber lining
8
1
0192855002
Securing strap
11
2
0155966001
Filter bag
13
1
0252900411
Hose clamp
14
1
0147640880
Ejector
15
1
0145824881
Valve
16
2
0252900410
Hose clamp
17
1
0191813801
Hose
18
1
0145740880
Suction nozzle
19
1
0147384881
Nozzle holder
28
1
0215201345
0-ring
0333 125 001
- 11 -
Notes
C
© ESAB AB 2019
RESERVEONDERDELEN
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0145740880
Flux recovery unit
1
1
0145501001
Suction nozzle
2
1
0145502001
Suction nozzle
3
1
0145504001
Suction nozzle
4
1
0145505001
Suction nozzle
0333 125 001
- 12 -
Notes
C
© ESAB AB 2019
RESERVEONDERDELEN
Item Qty Ordering no.
Denomination
Notes
C
0147384881 Nozzle holder
kit
4
1
7
4
Nut
M6
8
4
Washer
12×6.4 T=1.5
10
2
0456601001 Clamp
11
1
0145131002 Insulating sleeve
12
1
0145131003 Insulating sleeve
13
2
0154739001 Attachment
14
1
0154738001 Boom
15
1
0154737001 Boom
16
1
0145131004 Insulating sleeve Binnendiameter 20 mm
0333 125 001
0193733012 Stop ring
- 13 -
© ESAB AB 2019
RESERVEONDERDELEN
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0147649881
Flux hopper compl.
Notes
C
Optional equipment (OPC)
01
1
0154007001
Hopper for flux
02
1
0146837001
Window
03
1
0147645001
Fitting
04
4
05
4
0191898108
Rivet
06
1
0153347880
Flux valve
07
1
0148823001
Seal
08
2
0148799001
Washer
09
2
13
1
0020301780
Flux strainer
14
1
0443383002
Flux hose
L=500
15
1
0153299880
Flux nozzle
More information on next page
0333 125 001
Washer
D8/4.3×0.8
Screw
M3×16
- 14 -
© ESAB AB 2019
RESERVEONDERDELEN
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0153299880
Flux nozzle
01
1
0153290002
Pipe holder
02
1
0153296001
Pipe bend
03
1
0153425001
Wheel
0333 125 001
Notes
C
Optional equipment (OPC)
- 15 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising