ESAB | Mig U5000i | Instruction manual | ESAB Mig U5000i Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB Mig U5000i Εγχειρίδιο χρήστη
Aristo®
Mig U5000i
400 V
Οδηγίες χρήσεως
0459 291 701 GR 20190121
Valid for: serial no. 950-xxx-xxxx
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ...................................................................................................
4
1.1
Σημασία συμβόλων ................................................................................
4
1.2
Προφυλάξεις ασφαλείας ........................................................................
4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................................
8
2.1
Εξοπλισμός.............................................................................................
8
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ....................................................................................
9
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ...........................................................................................
11
4.1
Οδηγίες ανύψωσης ................................................................................
11
4.2
Τοποθέτηση ............................................................................................
11
4.3
Παροχή ρεύματος από το δίκτυο..........................................................
12
4.4
Αντίσταση τερματισμού .........................................................................
12
4.5
Σύνδεση πολλαπλών μονάδων τροφοδότησης σύρματος ...............
12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ................................................................................................
15
5.1
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου ...........................................................
16
5.2
Θέση της πηγής ρεύματος σε λειτουργία ............................................
16
5.3
Έλεγχος ανεμιστήρα..............................................................................
17
5.4
Προστασία από υπερθέρμανση............................................................
17
5.5
Μονάδα ψύξης ........................................................................................
17
5.6
Μονάδα τηλεχειρισμού ..........................................................................
18
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ................................................................................................
19
6.1
Καθημερινά .............................................................................................
19
6.2
Εάν είναι απαραίτητο.............................................................................
19
6.3
Ετησίως ...................................................................................................
20
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ .....................................................................
21
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ..............................................................
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.................................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ....................................................................................
ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ...................................................................................
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.....................................................................................................
22
23
25
26
27
2
5
6
7
8
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
0459 291 701
© ESAB AB 2019
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1.1
Σημασία συμβόλων
Όπως χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο: Σημαίνει Προσοχή!
Προσέξτε!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Δηλώνει άμεσο κίνδυνο, ο οποίος αν δεν αποφευχθεί, θα έχει ως
αποτέλεσμα άμεσο, σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Δηλώνει ενδεχόμενους κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν ως
αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Δηλώνει κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα ελαφρές
σωματικές βλάβες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν από τη χρήση, διαβάστε και κατανοήστε το
εγχειρίδιο οδηγιών και ακολουθήστε όλες τις ετικέτες, τις
πρακτικές ασφαλείας του εργοδότη και τα δελτία
δεδομένων ασφαλείας (SDS).
1.2
Προφυλάξεις ασφαλείας
Οι χρήστες του εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι
οποιοσδήποτε εργάζεται στον εξοπλισμό ή κοντά σε αυτόν τηρεί όλες τις σχετικές
προφυλάξεις ασφαλείας. Οι προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
που τίθενται για εξοπλισμό αυτού του τύπου. Οι ακόλουθες συστάσεις θα πρέπει να
τηρούνται επιπλέον των πρότυπων κανονισμών που έχουν εφαρμογή στον τόπο εργασίας.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει πλήρη
γνώση της λειτουργίας του εξοπλισμού. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί
να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό
του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1.
2.
Όποιος χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με:
○ τον χειρισμό του
○ τη θέση των στοπ έκτακτης ανάγκης
○ τη λειτουργία του
○ τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας
○ τις λειτουργίες συγκόλλησης και κοπής ή τις υπόλοιπες λειτουργίες του
εξοπλισμού
Ο χειριστής θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι:
○ κανένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν βρίσκεται μέσα στην περιοχή
εργασίας του εξοπλισμού κατά την εκκίνησή του
○ κανένα πρόσωπο δεν είναι απροστάτευτο όταν ανάβει το τόξο ή όταν ξεκινά η
εργασία με τον εξοπλισμό
0459 291 701
-4-
© ESAB AB 2019
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
3.
4.
5.
Η θέση εργασίας πρέπει:
○ να είναι κατάλληλη για την αποσκοπούμενη χρήση
○ να μην είναι εκτεθειμένη σε ρεύματα αέρα
Προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας:
○ Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας,
όπως γυαλιά ασφαλείας, πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας
○ Μην φοράτε χαλαρά αξεσουάρ, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, κ.λπ.,
που μπορούν να πιαστούν ή να προκαλέσουν εγκαύματα
Γενικές προφυλάξεις:
○ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεδεμένο ασφαλώς
○ Εργασίες σε εξοπλισμό υψηλής τάσης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από
ειδικευμένο ηλεκτρολόγο
○ Ο κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να φέρει σαφή επισήμανση και
να βρίσκεται σε προσιτή θέση
○ Η λίπανση και η συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να διεξάγονται κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η συγκόλληση και η κοπή με τόξο μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς και
σε άλλα άτομα. Λαμβάνετε προφυλάξεις κατά τη συγκόλληση ή την κοπή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - μπορεί να είναι θανατηφόρα
•
•
•
•
Εγκαταστήστε και γειώστε τη μονάδα σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.
Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα εξαρτήματα ή ηλεκτρόδια με γυμνό δέρμα,
υγρά γάντια ή υγρά ρούχα.
Χρησιμοποιήστε μονωτικά μέσα για προστασία από το αντικείμενο
εργασίας και τη γείωση.
Βεβαιωθείτε ότι η θέση εργασίας είναι ασφαλής
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - μπορεί να είναι επικίνδυνα για την
υγεία
•
•
•
Οι συγκολλητές που έχουν βηματοδότες θα πρέπει να συμβουλευτούν το
γιατρό τους πριν από τη συγκόλληση. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ)
μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία ορισμένων βηματοδοτών.
Η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να έχει άλλες επιπτώσεις
στην υγεία που είναι άγνωστες.
Οι συγκολλητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις ακόλουθες διαδικασίες για
να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία:
○ Δρομολογήστε τα καλώδια ηλεκτροδίου και εργασίας μαζί στην ίδια
πλευρά του σώματός σας. Στερεώστε τα με μία ταινία όπου είναι
δυνατό. Μην τοποθετείτε το σώμα σας μεταξύ της τσιμπίδας και των
καλωδίων εργασίας. Μην τυλίγετε το καλώδιο της τσιμπίδας ή το
καλώδιο εργασίας γύρω από το σώμα σας. Διατηρήστε την πηγή
ρεύματος συγκόλλησης και τα καλώδια όσο γίνεται πιο μακριά από το
σώμα σας.
○ Συνδέστε το καλώδιο εργασίας στο αντικείμενο εργασίας όσο γίνεται
πιο κοντά στην περιοχή όπου γίνεται συγκόλληση.
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ – Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία
•
•
0459 291 701
Κρατήστε το κεφάλι σας έξω από τις αναθυμιάσεις.
Χρησιμοποιήστε εξαερισμό, εξαγωγή στο τόξο ή και τα δύο, για να
απομακρύνετε τις αναθυμιάσεις και τα αέρια από τη ζώνη αναπνοής σας
και την περιοχή γενικά.
-5-
© ESAB AB 2019
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ – Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια
και έγκαυμα στο δέρμα
•
•
Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιήστε τη σωστή μάσκα
συγκόλλησης και φακούς με φίλτρο και φορέστε προστατευτικό ρουχισμό.
Προστατέψτε τους παρευρισκομένους με κατάλληλα χωρίσματα ή
παραπετάσματα.
ΘΟΡΥΒΟΣ – Ο υπερβολικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
ακοή
Προστατέψτε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιήστε ωτασπίδες ή άλλο μέσο
προστασίας της ακοής.
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς
•
•
•
Διατηρήστε όλες τις πόρτες, τους πίνακες και τα καλύμματα κλειστά και
στερεωμένα. Αναθέτετε μόνο σε πιστοποιημένα άτομα να αφαιρούν
καλύμματα για συντήρηση και επίλυση προβλημάτων, όταν χρειάζεται.
Τοποθετήστε ξανά τους πίνακες ή τα καλύμματα και κλείστε τις πόρτες,
όταν τελειώσει η συντήρηση και προτού ξεκινήσετε τον κινητήρα.
Σταματήστε τον κινητήρα προτού εγκαταστήσετε ή συνδέσετε τη μονάδα.
Κρατήστε τα χέρια σας, τα μαλλιά σας, τον χαλαρό ρουχισμό ή τα εργαλεία
μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
•
•
Οι σπινθήρες (πιτσιλίσματα) μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πλησίον εύφλεκτα υλικά.
Μην χρησιμοποιείτε κλειστά δοχεία.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για συγκόλληση με τόξο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην χρησιμοποιείτε την πηγή ρεύματος για ξεπάγωμα παγωμένων σωλήνων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε
οικιστικές περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος γίνεται από το δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης.
Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες
ως προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας του εξοπλισμού class A, εξαιτίας
αγόμενων ή ακτινοβολούμενων παρενοχλήσεων.
0459 291 701
-6-
© ESAB AB 2019
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε
εγκατάσταση ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/ΕΚ
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για την εφαρμογή της
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός
εξοπλισμός που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του
πρέπει να απορρίπτεται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της
λήψης πληροφοριών σχετικά με τους εγκεκριμένους
σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο της ESAB.
Η ESAB διαθέτει μεγάλη ποικιλία παρελκόμενων συγκόλλησης και μέσων ατομικής
προστασίας για αγορά. Για πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες, επικοινωνήστε
με τον τοπικό αντιπρόσωπο της ESAB ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
0459 291 701
-7-
© ESAB AB 2019
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Mig U5000i είναι μια πηγή ρεύματος συγκολλήσεων MIG/MAG και TIG, η οποία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί επίσης για συγκολλήσεις MMA.
Το εγχειρίδιο ισχύει για:
•
Mig U5000iw με μονάδα ψύξης
Η πηγή ρεύματος προορίζεται για χρήση με τις μονάδες τροφοδότησης σύρματος Feed 3004
ή Feed 4804.
Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται από τη μονάδα τροφοδότησης σύρματος ή το κιβώτιο ελέγχου.
Παρελκόμενα της ESAB για το προϊόν μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο
"ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ" σε αυτό το εγχειρίδιο.
2.1
Εξοπλισμός
Η πηγή ρεύματος παραδίδεται πλήρης με αντίσταση τερματισμού, καλώδιο επιστροφής 5 m
και εγχειρίδιο οδηγιών.
0459 291 701
-8-
© ESAB AB 2019
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Mig U5000i
Τάση δικτύου
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Παροχή δικτύου
Ssc, ελάχ. 8,7 MVA
Zμέγ. 0,018 Ω
Πρωτεύον ρεύμα
Iμέγ MIG/MAG (GMAW)
33 A
Iμέγ. MMA
34 A
Iμέγ. TIG (GTAW)
26 A
Ζήτηση ισχύος εν κενώ σε λειτουργία με εξοικονόμηση ενέργειας, 6,5 λεπτά μετά τη
συγκόλληση
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
45 W
MMA (SMAW)
55 W
Περιοχή τάσης/ρεύματος
MIG/MAG (GMAW)
8 - 60 V / 16 - 500 A
MMA (SMAW)
16 - 500 A
TIG (GTAW)
4 - 500 A
Επιτρεπόμενο φορτίο κατά τη συγκόλληση MIG/MAG (GMAW)
60 % κύκλου εργασίας
500 A / 39 V
100 % κύκλου λειτουργίας
400 A / 34 V
Επιτρεπόμενο φορτίο κατά τη συγκόλληση MMA (SMAW)
60 % κύκλου εργασίας
500 A / 40 V
100 % κύκλου λειτουργίας
400 A / 36 V
Επιτρεπόμενο φορτίο κατά τη συγκόλληση TIG (GTAW)
60 % κύκλου εργασίας
500 A / 30 V
100 % κύκλου λειτουργίας
400 A / 26 V
Συντελεστής ισχύος στη μέγιστη ένταση ρεύματος (I2)
Συγκόλληση MMA
0.91
Συγκόλληση TIG
0,90
MIG
0,90
Απόδοση στη μέγιστη ένταση ρεύματος (I2)
Συγκόλληση MMA
87 %
Συγκόλληση TIG
82 %
MIG
83 %
Τάση ανοιχτού κυκλώματος U0 μέγ.
MIG/MAG (GMAW), TIG (GTAW), χωρίς
λειτουργία VRD 1)
72 - 88 V
MMA (SMAW) χωρίς λειτουργία VRD 1)
68 - 80 V
U0L "Live TIG (GTAW)", λειτουργία VRD
79 V
απενεργοποιημένη
0459 291 701
2)
-9-
© ESAB AB 2019
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Mig U5000i
MIG/MAG (GMAW), MMA (SMAW),
λειτουργία VRD απενεργοποιημένη 2)
59 V
Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία VRD 2)
< 35 V
Θερμοκρασία λειτουργίας
-10 έως +40 °C
(14 έως 104°F)
Θερμοκρασία μεταφοράς
-20 έως +55 °C
(-4 έως 131 °F)
Διαστάσεις μ × π × υ
χωρίς μονάδα ψύξης
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 in.)
με μονάδα ψύξης
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 in.)
Διαρκής πίεση ήχου σε κατάσταση εν
κενώ
<70 db (A)
Βάρος
χωρίς μονάδα ψύξης
71 kg (159 lb)
91 kg (200 lb)
με μονάδα ψύξης
Κατηγορία μόνωσης μετασχηματιστή
H
Κατηγορία περιβλήματος
IP23
Κατηγορία εφαρμογής
1)
Ισχύει για πηγές ρεύματος χωρίς προδιαγραφή VRD στην πινακίδα στοιχείων.
2)
Ισχύει για πηγές ρεύματος με προδιαγραφή VRD στην πινακίδα στοιχείων. Η λειτουργία
VRD περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον πίνακα ελέγχου.
0459 291 701
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται από επαγγελματία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Απαιτήσεις παροχής ρεύματος
Ο παρών εξοπλισμός είναι σύμφωνος με το πρότυπο IEC 61000-3-12, υπό την
προϋπόθεση ότι η ισχύς του βραχυκυκλώματος Sscmin είναι ίση με ή μεγαλύτερη από
την τιμή που δίδεται στα τεχνικά στοιχεία για το σημείο διεπαφής μεταξύ της παροχής
του χρήστη και του δημοσίου δικτύου. Είναι ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης ή του
χρήστη του εξοπλισμού να διασφαλίσει, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου
διανομής εάν χρειαστεί, ότι ο εξοπλισμός έχει συνδεθεί μόνο σε παροχή με ισχύ
βραχυκυκλώματος μεγαλύτερη από ή ίση με την τιμή Sscmin. Ανατρέξτε στα ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ που θα βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα.
4.1
Οδηγίες ανύψωσης
Πηγή ρεύματος
4.2
Φορείο και πηγή ρεύματος
Φορείο 2 και πηγή
ρεύματος
Τοποθέτηση
Τοποθετήστε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης έτσι ώστε να μην φράζονται οι είσοδοι και
έξοδοι του αέρα ψύξης.
0459 291 701
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4.3
Παροχή ρεύματος από το δίκτυο
Ελέγξτε αν η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε σωστή τάση παροχής
δικτύου και αν προστατεύεται με ασφάλειες σωστού μεγέθους.
Πρέπει να γίνει σύνδεση προστασίας με τη γείωση, σύμφωνα με
τους κανονισμούς.
Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών με στοιχεία σύνδεσης
παροχής
Συνιστώμενα μεγέθη ασφαλειών και ελάχιστες διατομές καλωδίων
Mig U5000i
400 V 3~ 50 Hz
Τάση δικτύου
400 V
Διατομή καλωδίου τροφοδοσίας από το
δίκτυο, mm2
4G6
Ρεύμα φάσης, I1eff
28 A
Ασφάλεια
Προστασίας υπέρτασης
25 A
Μικροαυτόματος (MCB) τύπου C
32 A
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Οι διατομές του καλωδίου τροφοδοσίας από το δίκτυο και τα μεγέθη ασφαλειών που
αναφέρονται παραπάνω είναι σύμφωνα με τους σουηδικούς κανονισμούς. Για άλλες
περιοχές, τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να είναι κατάλληλα για την εκάστοτε
χρήση και να πληρούν τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
4.4
Αντίσταση τερματισμού
Για να αποφεύγεται παρεμβολή στην επικοινωνία, στα άκρα
της αρτηρίας CAN πρέπει να τοποθετούνται αντιστάσεις
τερματισμού.
Το ένα άκρο της αρτηρίας CAN είναι στον πίνακα ελέγχου, ο
οποίος έχει ενσωματωμένη αντίσταση τερματισμού. Στο άλλο
άκρο στην πηγή ρεύματος πρέπει να τοποθετείται η
αντίσταση τερματισμού, όπως φαίνεται δεξιά.
4.5
Σύνδεση πολλαπλών μονάδων τροφοδότησης σύρματος
Με τη μονάδα ελέγχου και τις μονάδες τροφοδότησης σύρματος χωρίς πίνακα ελέγχου,
υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης έως 4 μονάδων τροφοδότησης σύρματος από μία πηγή
ρεύματος.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων συνδέσεων:
0459 291 701
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
•
•
•
•
1 τσιμπίδα TIG και 1 πιστόλι MIG (απαιτείται πηγή ρεύματος γενικής χρήσης)
2 πιστόλια MIG/MAG
1 τσιμπίδα TIG και 3 πιστόλια MIG (απαιτείται πηγή ρεύματος γενικής χρήσης)
4 πιστόλια MIG
Κατά τη συγκόλληση με τα υδρόψυκτα πιστόλια MIG σε όλες τις μονάδες τροφοδότησης
σύρματος, συνιστάται η σύνδεση μιας ξεχωριστής μονάδας ψύξης για τα 2 πρόσθετα
πιστόλια.
Συνιστούμε τα πιστόλια να συνδέονται παράλληλα.
Δύο μονάδες τροφοδότησης σύρματος
Όταν συνδέονται δύο μονάδες τροφοδότησης σύρματος, απαιτείται κιτ σύνδεσης. Δείτε το
κεφάλαιο "ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ".
A. Σύνδεση νερού
B. Σύνδεση ρεύματος συγκόλλησης
C. Σύνδεση κιβωτίου ελέγχου
Τέσσερις μονάδες τροφοδότησης σύρματος
Όταν συνδέονται τέσσερις μονάδες τροφοδότησης σύρματος, απαιτούνται τρία κιτ σύνδεσης
και μια πρόσθετη μονάδα ψύξης. Δείτε το κεφάλαιο "ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ".
0459 291 701
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
A. Σύνδεση νερού
B. Σύνδεση ρεύματος συγκόλλησης
C. Σύνδεση κιβωτίου ελέγχου
0459 291 701
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οι γενικοί κανονισμοί ασφαλείας για τον χειρισμό του εξοπλισμού βρίσκονται στο
κεφάλαιο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» αυτού του εγχειριδίου. Διαβάστε τους καλά πριν αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό!
0459 291 701
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5.1
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου
1
Σύνδεση για νερό ψύξης από την
τσιμπίδα TIG - ΚΟΚΚΙΝΗ
10 Λευκή ενδεικτική λυχνία – Παροχή
ρεύματος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
2
Σύνδεση με ELP* για νερό ψύξης προς
την τσιμπίδα TIG - ΜΠΛΕ
11 Πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία Υπερθέρμανση
3
Πλήρωση νερού ψύξης
12 Σύνδεση για καλώδιο ελέγχου προς τη
μονάδα τροφοδότησης σύρματος ή προς
την αντίσταση τερματισμού
4
Σύνδεση για καλώδιο ρεύματος
13 Σύνδεση για εύκαμπτο σωλήνα αερίου
συγκόλλησης (+) σε συγκόλληση MMA ή
για καλώδιο επιστροφής σε συγκόλληση
TIG
5
Σύνδεση για τον απομακρυσμένο έλεγχο 14 Σύνδεση για ρεύμα συγκόλλησης προς
τη μονάδα τροφοδότησης σύρματος
6
Σύνδεση για καλώδιο επιστροφής (-) ή
για καλώδιο ρεύματος συγκόλλησης σε
συγκόλληση TIG
7
Σύνδεση για το σήμα εκκίνησης από την 16 Σύνδεση για νερό ψύξης από τη μονάδα
τσιμπίδα
τροφοδότησης σύρματος - ΚΟΚΚΙΝΗ
8
Σύνδεση για αέριο προς την τσιμπίδα
TIG
9
Κεντρικός διακόπτης παροχής ρεύματος
δικτύου, 0 / 1 / START
15 Σύνδεση για νερό ψύξης προς τη μονάδα
τροφοδότησης σύρματος - ΜΠΛΕ
17 Ασφάλεια τάσης παροχής για τη μονάδα
τροφοδότησης, 42 V
* ELP = ESAB Logic Pump, βλ. ενότητα
"Μονάδα ψύξης" σε αυτό το κεφάλαιο.
5.2
Θέση της πηγής ρεύματος σε λειτουργία
Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος γυρίζοντας το διακόπτη (7) στη θέση "START". Αφήστε
το διακόπτη. Θα επιστρέψει στη θέση "1".
0459 291 701
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος από το δίκτυο ενώ γίνεται συγκόλληση, όταν
αποκατασταθεί το ρεύμα η παροχή θα παραμείνει απενεργοποιημένη μέχρι να γυρίσετε ξανά
το διακόπτη με το χέρι στη θέση "START".
Διακόψτε τη μονάδα γυρίζοντας το διακόπτη στη θέση "0".
Σε περίπτωση απώλειας της παροχής ρεύματος ή διακοπής της πηγής ρεύματος με κανονικό
τρόπο, τα στοιχεία της συγκόλλησης θα αποθηκεύονται, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα την
επόμενη φορά που θα ξεκινήσει η μονάδα.
5.3
Έλεγχος ανεμιστήρα
Οι ανεμιστήρες της πηγής ρεύματος συνεχίζουν να λειτουργούν για 6,5 λεπτά μετά τη
διακοπή της συγκόλλησης και η μονάδα μεταφέρεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Οι ανεμιστήρες ξεκινούν πάλι όταν αρχίζει εκ νέου η συγκόλληση.
Οι ανεμιστήρες λειτουργούν με μειωμένη ταχύτητα για ρεύματα συγκόλλησης έως 180 A και
με πλήρη ταχύτητα για υψηλότερα ρεύματα.
5.4
Προστασία από υπερθέρμανση
Η πηγή ρεύματος έχει δύο θερμικούς διακόπτες υπερφόρτισης που λειτουργούν εάν η
εσωτερική θερμοκρασία γίνεται πολύ υψηλή, διακόπτοντας το ρεύμα συγκόλλησης και
ανάβοντας την πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία στο εμπρός μέρος της μονάδας. Επαναφέρονται
αυτόματα όταν πέσει η θερμοκρασία.
5.5
Μονάδα ψύξης
Για να διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα κατά τη λειτουργία, το ύψος
εγκατάστασης από τη μονάδα ψύξης έως την τσιμπίδα συγκόλλησης θα πρέπει να είναι 7 m
το μέγιστο. Ύψη που υπερβαίνουν αυτόν τον περιορισμό μπορεί να προκαλέσουν
προβλήματα, όπως καθυστερήσεις κατά την εκκίνηση, φυσαλίδες αέρα, κενά κ.λπ.
Εάν απαιτείται ύψος εγκατάστασης πάνω από 7 m, συνιστούμε τη χρήση ενός κιτ
εγκατάστασης που αποτελείται από μια ανεπίστροφη βαλβίδα και μια ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα. Δείτε το κεφάλαιο "ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ". Αφού εγκατασταθούν αυτές οι βαλβίδες, η
συσκευασία εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση κατά την αρχική
εκκίνηση, ώστε να γεμίσουν τα εξαρτήματα με νερό. Έπειτα, ανυψώστε τη μονάδα
τροφοδότησης σύρματος και τη συσκευασία εύκαμπτου σωλήνα στο πιο υψηλό σημείο. Η
ασφαλής λειτουργία σε ύψος εγκατάστασης έως και 12 m μπορεί να συνεχιστεί.
Σύνδεση νερού (συγκόλληση TIG)
Η μονάδα ψύξης είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανίχνευσης ELP (ESAB Logic Pump), το
οποίο ελέγχει αν είναι συνδεδεμένοι οι σωλήνες νερού.
Οι διακόπτες On/Off της πηγής ρεύματος πρέπει να είναι στη θέση "0" (Off) όταν γίνεται
σύνδεση μιας υδρόψυκτης τσιμπίδας TIG.
Εάν συνδεθεί μια υδρόψυκτη τσιμπίδα TIG, η αντλία νερού ξεκινά αυτόματα όταν τίθεται ο
κεντρικός διακόπτης On/Off στη θέση "START" ή/και όταν ξεκινά η συγκόλληση. Μετά τη
συγκόλληση, η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί για 6,5 λεπτά και κατόπιν μεταφέρεται στη
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Λειτουργία κατά τη συγκόλληση
Για να ξεκινήσει τη συγκόλληση, ο συγκολλητής πιέζει το διακόπτη σκανδάλης της τσιμπίδας
συγκόλλησης. Η πηγή ρεύματος τίθεται σε λειτουργία και ξεκινά την τροφοδότηση σύρματος
και την αντλία νερού ψύξης.
0459 291 701
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Για να σταματήσει τη συγκόλληση, ο συγκολλητής απελευθερώνει το διακόπτη σκανδάλης
της τσιμπίδας συγκόλλησης. Η συγκόλληση σταματά, αλλά η αντλία νερού ψύξης συνεχίζει
να λειτουργεί για 6,5 λεπτά και κατόπιν η μονάδα μεταφέρεται στη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
Προστασία ροής νερού
Η προστασία παροχής νερού διακόπτει το ρεύμα συγκόλλησης σε περίπτωση απώλειας
ψυκτικού και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου. Η προστασία παροχής
νερού είναι ένα εξάρτημα.
5.6
Μονάδα τηλεχειρισμού
Όταν συνδέεται το τηλεχειριστήριο, η πηγή ρεύματος και η μονάδα τροφοδότησης σύρματος
βρίσκονται σε λειτουργία τηλεχειρισμού. Τα κουμπιά και τα περιστροφικά χειριστήρια είναι
μπλοκαρισμένα. Οι λειτουργίες μπορούν να ρυθμιστούν μόνο μέσω της μονάδας
τηλεχειρισμού.
Εάν η μονάδα τηλεχειρισμού δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποσυνδέεται από
την πηγή ρεύματος / τη μονάδα τροφοδότησης σύρματος, ώστε να μην παραμείνει σε
λειτουργία τηλεχειρισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας τηλεχειρισμού, δείτε τις
οδηγίες λειτουργίας για τον πίνακα ελέγχου.
0459 291 701
- 18 -
© ESAB AB 2019
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία.
Μόνο τα άτομα που έχουν κατάλληλες γνώσεις ηλεκτρολογίας (εξουσιοδοτημένο προσωπικό)
επιτρέπεται να αφαιρούν τις πινακίδες ασφαλείας, να συνδέουν ή να εκτελούν εργασία σέρβις,
συντήρησης ή επισκευής σε εξοπλισμό συγκόλλησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνει ο προμηθευτής παύουν να ισχύουν εάν ο ίδιος ο
πελάτης επιχειρήσει οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν για να διορθώσει οποιαδήποτε
σφάλματα κατά την χρονική περίοδο της εγγύησης.
6.1
Καθημερινά
Διεξάγετε, επί καθημερινής βάσεως, τις παρακάτω πρακτικές συντήρησης.
•
•
Ελέγχετε εάν όλα τα καλώδια και οι συνδέσεις δεν είναι ελαττωματικά. Εάν είναι
απαραίτητο, σφίγγετε και αντικαθιστάτε τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα.
Ελέγχετε τη στάθμη και τη ροή νερού, συμπληρώνετε με ψυκτικό, εφόσον είναι
απαραίτητο.
6.2
•
•
Εάν είναι απαραίτητο
Ελέγχετε τακτικά ότι η πηγή ρεύματος δεν είναι φραγμένη με ρύπους.
Οι μπλοκαρισμένες ή φραγμένες είσοδοι και έξοδοι αέρα προκαλούν υπερθέρμανση.
Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης.
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε τη γρίλια του ανεμιστήρα
με το φίλτρο σκόνης (1).
Περιστρέψτε προς τα έξω τη γρίλια
(2).
Ελευθερώστε το φίλτρο σκόνης (3).
Καθαρίστε το φίλτρο φυσώντας με
πεπιεσμένο αέρα (με μειωμένη
πίεση).
Τοποθετήστε πάλι το φίλτρο με το
λεπτό πλέγμα προς την πλευρά της
γρίλιας (2) (έξω από την πηγή
ρεύματος).
Επανατοποθετήστε τη γρίλια του
ανεμιστήρα με το φίλτρο σκόνης.
0459 291 701
- 19 -
© ESAB AB 2019
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
•
Συμπληρώστε με ψυκτικό υγρό
Συνιστάται η χρήση έτοιμου ψυκτικού υγρού της ESAB. Βλ.
κεφάλαιο "ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ".
•
Συμπληρώστε με ψυκτικό έως ότου αυτό καλύψει κατά το
ήμισυ τον αγωγό εισόδου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Πρέπει να συμπληρώνετε το ψυκτικό υγρό, εάν πρόκειται να
συνδέσετε τσιμπίδα συγκόλλησης ή καλώδια σύνδεσης με
μήκος 5 m ή μεγαλύτερο. Όταν ρυθμίζετε τη στάθμη νερού
με συμπλήρωση, ο εύκαμπτος σωλήνας του ψυκτικού δεν
χρειάζεται να αποσυνδεθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το ψυκτικό πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χημικό απόβλητο.
6.3
Ετησίως
Διεξάγετε τις παρακάτω πρακτικές συντήρησης τουλάχιστον μια φορά ετησίως.
•
•
•
Αφαιρείτε τυχόν ρύπους και σκόνες. Καθαρίζετε την πηγή ρεύματος φυσώντας με
πεπιεσμένο αέρα (με μειωμένη πίεση).
Αλλάζετε το ψυκτικό και καθαρίζετε τους εύκαμπτους σωλήνες και τη δεξαμενή νερού
με καθαρό νερό.
Ελέγχετε τα σφραγίσματα, τα καλώδια και τις συνδέσεις. Εάν είναι απαραίτητο,
σφίγγετε και αντικαθιστάτε τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα.
0459 291 701
- 20 -
© ESAB AB 2019
7 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Προτού καλέσετε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις, δοκιμάστε αυτούς τους συνιστώμενους
ελέγχους και επιθεωρήσεις.
Τύπος σφάλματος
Ενέργεια
Δεν εμφανίζεται τόξο.
•
•
•
Το ρεύμα συγκόλλησης διακόπτεται κατά τη
συγκόλληση.
•
•
Οι θερμικοί διακόπτες υπερφόρτισης
λειτουργούν συχνά.
•
•
Κακή επίδοση συγκόλλησης.
•
•
•
•
0459 291 701
- 21 -
Ελέγξτε αν ο διακόπτης τροφοδοσίας
από το δίκτυο βρίσκεται στη θέση
λειτουργίας.
Ελέγξτε αν η παροχή ρεύματος
συγκόλλησης και τα καλώδια
επιστροφής έχουν συνδεθεί σωστά.
Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή
για την ένταση ρεύματος.
Ελέγξτε μήπως έχουν λειτουργήσει οι
θερμικοί διακόπτες υπερφόρτισης
(ένδειξη της πορτοκαλί λυχνίας στον
εμπρός πίνακα).
Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής
ρεύματος από το δίκτυο.
Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένα τα
φίλτρα αέρα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τα
ονομαστικά στοιχεία λειτουργίας της
πηγής ρεύματος (δηλαδή ότι η συσκευή
δεν υπερφορτώνεται).
Ελέγξτε αν η παροχή ρεύματος
συγκόλλησης και τα καλώδια
επιστροφής έχουν συνδεθεί σωστά.
Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή
για την ένταση ρεύματος.
Ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται τα σωστά
ηλεκτρόδια.
Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής
ρεύματος από το δίκτυο.
© ESAB AB 2019
8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Το Mig U5000iw έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά
πρότυπα IEC/EN 60974-1/-2/-3 και EN 60974-10.
Είναι υποχρέωση της μονάδας συντήρησης που εκτελεί την εργασία συντήρησης ή
επισκευής να εξασφαλίζει ότι το προϊόν συνεχίζει να συμμορφώνεται με τα εν λόγω
πρότυπα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η επισκευή και η εργασία στο ηλεκτρικό μέρος θα πρέπει να γίνονται από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της ESAB. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά
και φθειρόμενα μέρη της ESAB.
Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά και αναλώσιμα από τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο
της ESAB. Ανατρέξτε στη διεύθυνση esab.com. Όταν παραγγέλλετε, παρακαλούμε
αναφέρετε τύπο προϊόντος, αριθμό σειράς, χαρακτηρισμό και αριθμό ανταλλακτικού
σύμφωνα με τον κατάλογο ανταλλακτικών. Αυτό διευκολύνει την αποστολή και διασφαλίζει τη
σωστή παράδοση.
0459 291 701
- 22 -
© ESAB AB 2019
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
0459 291 701
- 23 -
© ESAB AB 2019
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Μονάδα ψύξης
0459 291 701
- 24 -
© ESAB AB 2019
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ordering no.
Denomination
Product
0459 230 883
Welding power
source
Mig U5000iw
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig U5000i,
Mig 5000i WeldCloud™,
Mig U5000i WeldCloud™
Notes
With cooling unit
Τεχνική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.esab.com
0459 291 701
- 25 -
© ESAB AB 2019
ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0459 291 701
Denomination
- 26 -
© ESAB AB 2019
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 291 701
- 27 -
© ESAB AB 2019
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0459 291 701
- 28 -
© ESAB AB 2019
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 291 701
- 29 -
© ESAB AB 2019
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Η χρήση οποιουδήποτε άλλου ψυκτικού
υγρού από το προδιαγραφόμενο μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό. Σε
περίπτωση τέτοιας βλάβης, όλες οι εγγυήσεις
που παρέχονται από την ESAB παύουν να
ισχύουν.
0459 291 701
- 30 -
© ESAB AB 2019
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
0459 291 701
- 31 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising