ESAB | EMP 235ic | Instruction manual | ESAB EMP 235ic Používateľská príručka

ESAB EMP 235ic Používateľská príručka
EMP 235ic
Kezelési utasítás
0463 486 001 HU 20190108
Valid for: serial no. EMP 235ic 709-, 740-xxx-xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
1
BIZTONSÁG ................................................................................................
5
1.1
Jelmagyarázat.........................................................................................
5
1.2
Biztonsági óvintézkedések....................................................................
5
BEVEZETÉS ................................................................................................
9
2.1
A berendezés ..........................................................................................
9
3
MŰSZAKI ADATOK .....................................................................................
10
4
TELEPÍTÉS ..................................................................................................
13
4.1
Helyszín ...................................................................................................
13
4.2
Emelési utasítások .................................................................................
13
4.3
Hálózati áramellátás ...............................................................................
14
Ajánlott biztosítékméret és minimális kábelkeresztmetszet .................
15
ÜZEMELTETÉS ...........................................................................................
16
5.1
Csatlakozások ........................................................................................
17
5.2
A hegesztőkábel és a testkábel csatlakoztatása .................................
18
5.3
Polaritásváltás ........................................................................................
18
5.4
A huzal bevezetése és cseréje ..............................................................
19
5.5
A huzaladagolás nyomásának beállítása .............................................
21
5.6
Cserélje ki az adagoló-/nyomástovábbító görgőket............................
21
5.7
Védőgáz...................................................................................................
22
5.8
Működési ciklus......................................................................................
23
5.9
Túlhevülés elleni védelem .....................................................................
24
FELHASZNÁLÓI FELÜLET.........................................................................
25
6.1
Útmutató a navigációhoz .......................................................................
25
6.1.1
Főmenü ................................................................................................
25
6.1.2
sMIG üzemmód ....................................................................................
25
6.1.3
Kézi MIG üzemmód ..............................................................................
26
6.1.4
Hegesztőpor töltetű huzal üzemmód ....................................................
26
6.1.5
MMA üzemmód ....................................................................................
27
6.1.6
LIFT-TIG üzemmód ..............................................................................
27
6.1.7
Beállítások ............................................................................................
28
6.1.8
Használati útmutató információi ...........................................................
28
6.1.9
Ikonokra vonatkozó útmutató ...............................................................
28
KARBANTARTÁS........................................................................................
31
7.1
Szokásos karbantartás ..........................................................................
31
7.2
Az áramforrás és a huzaladagoló karbantartása.................................
32
7.3
A pisztoly és a vezető karbantartása....................................................
33
HIBAELHÁRÍTÁS ........................................................................................
34
ORDERING SPARE PARTS ........................................................................
GRAFIKON ..........................................................................................................
RENDELÉSI SZÁM..............................................................................................
36
37
38
2
4.3.1
5
6
7
8
9
0463 486 001
© ESAB AB 2019
TARTALOMJEGYZÉK
KOPÓ ALKATRÉSZEK .......................................................................................
TARTOZÉKOK.....................................................................................................
CSEREALKATRÉSZEK.......................................................................................
39
41
42
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0463 486 001
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
1.1
Jelmagyarázat
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELMEZTETÉS!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.
VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és a
biztonsági adatlapokat (SDSs).
1.2
Biztonsági óvintézkedések
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
2.
3.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
0463 486 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
4.
5.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
•
•
•
•
A hegesztőkészüléket a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően
telepítse és földelje.
Ne érjen puszta kézzel, illetve nedves kesztyűvel vagy ruhával az áram
alatt álló elektromos alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
Szigetelje magát a munkadarabtól és a földtől.
Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen
AZ ELEKTROMOS ÉS A MÁGNESES MEZŐK (EMF) – veszélyeztethetik az
egészséget
•
•
•
A szívritmus-szabályozóval rendelkező hegesztő hegesztés előtt
konzultáljon orvosával. Az EMF és egyes szívritmus-szabályozók között
interferencia jöhet létre.
Az EMF-nek más, eddig ismeretlen egészségügyi hatásai is lehetnek.
A hegesztő az alábbi eljárások alkalmazásával minimalizálhatja az EMF
hatásainak való kitettségét:
○ Vezesse az elektródát és a munkakábeleket együtt, teste azonos
oldalán. Ha lehetséges, rögzítse ragasztószalaggal azokat. Ne
helyezkedjen a hegesztőpisztoly és a munkakábelek közé. Figyeljen
arra, hogy a hegesztőpisztoly kábele vagy a munkakábelek ne
tekeredjenek a teste köré. Tartsa a hegesztőpisztoly áramforrását és
a kábeleket olyan távol a testétől, amennyire csak lehetséges.
○ Csatlakoztassa a munkakábelt a munkadarabhoz minél közelebb a
hegesztendő felülethez.
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
•
•
Tartsa a fejét a füsttől távol.
Alkalmazzon szellőztetést, elszívást az ívnél vagy egyszerre mindkét
megoldást, hogy eltávolítsa a füstöket és gázokat a belélegzés helyéről és
a környezetből.
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
•
•
0463 486 001
Védje szemét és testét. Használjon megfelelő védőpajzsot és
védőszemüveget, valamint viseljen védőruházatot.
Védje a közelben tartózkodókat megfelelő paravánnal vagy függönnyel.
-6-
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.
MOZGÓ ALKATRÉSZEK - sérülést okozhatnak
•
•
•
Valamennyi ajtó, panel és fedőlap legyen zárva és biztonságos helyzetben.
Karbantartás és hibaelhárítás esetén kizárólag szakképzett személy
távolíthatja el a fedőlapokat. A szervizelés végeztével, a motor elindítása
előtt helyezze vissza a paneleket vagy fedőlapokat, és zárja be az ajtókat.
Az egység üzembe helyezése vagy csatlakoztatása előtt állítsa le a motort.
Kezét, haját, laza ruhadarabjait és a szerszámokat tartsa a mozgó
alkatrészektől távol.
TŰZVESZÉLY!
•
•
A szikra (a szétfröccsenő anyag) tüzet okozhat. Győződjön meg arról,
hogy nincs a közelben gyúlékony anyag.
Ne használja zárt tartályok közelében.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a hegesztőkészüléket befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a
nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel
az elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket
hasznos élettartamuk leteltével újrahasznosító
létesítményben kell elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
0463 486 001
-7-
© ESAB AB 2019
1 BIZTONSÁG
Az ESAB-nál hegesztési tartozékok és személyi védőfelszerelések széles választéka
kapható. Rendeléssel kapcsolatos információkért forduljon a helyi ESAB
forgalmazóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra.
0463 486 001
-8-
© ESAB AB 2019
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
Az ESAB EMP termékcsalád a MIG és a többfolyamatos (MIG/MMA/TIG)
hegesztő-áramforrások új generációját képviseli.
Az EMP 235ic áramforrást úgy tervezték, hogy mind a könnyű, mind pedig a közepes
fémgyártási felhasználói igényeknek megfeleljenek. Kemény, tartós és hordozható, számos
hegesztési alkalmazás esetében kiváló ívteljesítményt biztosít.
Az EMP egy 11 cm-es (4,3 hüvelyk), színes TFT felhasználói felület kijelzőjével rendelkezik,
amely lehetővé teszi a hegesztési folyamat és paraméterek gyors és egyszerű kiválasztását,
ezáltal az újonnan képzett és a haladóbb tudással rendelkező felhasználók számára
egyaránt alkalmas. A tapasztaltabb felhasználók számára számos további funkció és
tulajdonság adható hozzá, illetve szabható személyre a maximális rugalmasság érdekében.
A kizárólag az ESAB-nál kapható sMIG kiváló „rövidzárlatos” ívtulajdonságokat biztosít a
felhasználók számára.
Az EMP család olyan bemeneti áramforráshoz csatlakozik, amely
120 V – 230 V, 1 ~ 50/60 Hz közötti bemeneti áramot biztosít. A bemeneti áramforrás lehet
hálózati vagy generátoros. A PFC (Teljesítménytényező korrekció) áramkör révén jelentős
mértékben nő az áramforrás hatékonysága.
Főbb jellemzők:
•
•
•
•
•
•
Kiváló, több folyamatból álló hegesztési képességek, MIG/MMA és Lift/TIG
A bemeneti áramforrás automatikus felismerése a PFC (120 V - 230 V) segítségével
Széles, 11 cm (4,3 hüvelyk) nagyságú felbontás, testre szabható felhasználói felület
Masszív házkialakítás és belső hardver
A kiváló minőségű, öntött alumínium huzallal ellátott hajtórendszer kiváló vezérlést
biztosít a hajtógörgő-geometriához, egyenletes, precíz huzalelőtolás mellett
Professzionális, magas minőségű tartozékok
2.1
A berendezés
A csomag tartalma:
EMP sorozat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ESAB EMP 235ic áramforrás
ESAB MXL™ 270 MIG pisztoly, 3 m (10 láb)
MMA hegesztőkábel-készlet, 3 méter (10 láb)
Testkábel-készlet, 3 méter (10 láb)
Gáztömlő, 4,5 m (14,8 láb), gyorscsatlakozóval
Hajtógörgők 0,8 mm-es (0,030 hüvelyk) és 1,0 mm-es (0,040 hüvelyk) huzalhoz (a
hajtórendszerbe építve)
M6-os érintkezőcsúcs 0,8 mm-es (0,030 hüvelyk) és 1,2 mm-es (0,045 hüvelykes)
huzalhoz
Vezetőcső 0,8 mm - 1,2 mm-es (0,030 hüvelyk - 0,045 hüvelyk) huzalhoz (a
hajtórendszerbe építve)
Vezetőcső 0,6 mm-es (0,023 hüvelyk) huzalhoz (a tartozékok dobozában)
Vezetőcső 1,0 mm-es (0,040 hüvelyk) és 1,2 mm-es (0,045 hüvelyk) alumínium
huzalhoz (a tartozékok dobozában)
3 m-es (10 láb) hálózati kábel, csatlakozóval
Vastagságmérő
USB használati útmutatóval
Biztonsági kézikönyv
0463 486 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
3
MŰSZAKI ADATOK
EMP 235ic
Feszültség
230 V, 1~ 50/60 Hz
120 V, 1~ 50/60 Hz
Primer áramerősség
Imax. GMAW - MIG
Megszakító, 20 A: 28,6 A
31,7 A
Megszakító, 15 A: 20,3 A
Imax. GTAW - TIG
24,9 A
Megszakító, 15 A: 20,8 A
Imax. SMAW - MMA
31,2 A
Megszakító, 15 A: 20,8 A
Itényl. GMAW - MIG
Megszakító, 20 A: 18,0 A
15,9 A
Megszakító, 15 A: 13,0 A
Itényl. GTAW - TIG
15,8 A
Megszakító, 15 A: 14,7 A
Itényl. SMAW - MMA
15,9 A
Megszakító, 15 A: 14,7 A
Megengedhető terhelés GMAW - MIG hegesztésnél
100%-os
eszközkihasználtság esetén
140 A / 21,00 V
Megszakító, 20 A: 90 A / 18,5
V
Megszakító, 15 A: 75 A /
17,75 V
60%-os eszközkihasználtság 170 A / 22,50 V
esetén
Megszakító, 20 A: 110 A /
19,5 V
Megszakító, 15 A: 90 A / 18,5
V
40%-os működési ciklus
195 A / 23,75 V
Megszakító, 15 A: 100 A /
19,0 V
25%-os eszközkihasználtság 230 A / 25,50 V
esetén
-
20%-os működési ciklus
-
Megszakító, 20 A: 130 A /
20,5 V
Beállítási tartomány (DC)
15 A / 14,75 V –
235 A / 26,0 V
15 A / 14,75 V –
130 A / 20,5 V
Megengedhető terhelés GTAW - TIG hegesztésnél
100%-os
eszközkihasználtság esetén
170 A / 16,8 V
100 A / 14,0 V
60%-os eszközkihasználtság 200 A / 18,0 V
esetén
120 A / 14,8 V
40%-os működési ciklus
130 A / 15,2 V
-
30%-os eszközkihasználtság 235 A / 19,4 V
esetén
-
Beállítási tartomány (DC)
5 A / 10,2 V – 200 A / 18,0 V
5 A / 10,2 V – 240 A / 19,8 V
Megengedhető terhelés SMAW - MMA hegesztésnél
100%-os
eszközkihasználtság esetén
0463 486 001
120 A / 24,8 V
- 10 -
65 A / 22,6 V
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
EMP 235ic
60%-os eszközkihasználtság 150 A / 26,0 V
esetén
80 A / 23,2 V
40%-os működési ciklus
-
85A / 23,4V
25%-os működési ciklus
210 A / 28,4 V
-
Beállítási tartomány (DC)
16 A / 20,6 V – 210 A / 28,4 V 16 A / 20,6 V – 130 A / 25,2 V
Üresjárati feszültség (OCV)
VRD kikapcsolva, névleges
OCV (megnövelt OCV)
68 V / (90 V)
68 V / (90 V)
Hatékonyság
86%
84%
Teljesítmény tényező
0,98
0,99
Huzalelőtolási sebesség
2,0-17,8 m/perc
(80–-700 hüvelyk/perc)
2,0-17,8 m/perc
(80–-700 hüvelyk/perc)
Tömör lágyacél huzal
0,6 – -1,0 mm (0,023–0,040
hüvelyk)
0,6 – -1,0 mm (0,023–0,040
hüvelyk)
Tömör rozsdamentes acél
huzal
0,8 – -1,0 mm (0,030–0,040
hüvelyk)
0,9 – -1,0 mm (0,035–0,040
hüvelyk)
Hegesztőpor töltetű huzal
0,8 – -1,1 mm (0,030-0,045
hüvelyk)
0,8 – -1,1 mm (0,030-0,045
hüvelyk)
Alumínium
0,8–1,2 mm
(0,030–3/64 hüvelyk)
0,8–1,2 mm
(0,030–3/64 hüvelyk)
Huzaldob mérete
Ø 100-300 mm (4-12 hüvelyk) Ø 100-300 mm (4-12 hüvelyk)
Méretek H × Sz × M
686 × 292 × 495 mm
(27,0 × 11,5 × 19,5 hüvelyk)
686 × 292 × 495 mm
(27,0 × 11,5 × 19,5 hüvelyk)
Tömeg
28,6 kg (63 font)
28,6 kg (63 font)
Üzemi hőmérséklet
-10 °C-tól +40 °C-ig (+14
°F-től +104 °F-ig)
-10 °C-tól +40 °C-ig (+14
°F-től +104 °F-ig)
A készülékház
érintésvédelmi osztálya
IP23S
IP23S
Huzalátmérő
Alkalmazási osztály
Működési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon
belül, ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A
működési ciklust 40°C-ra (104°F) tervezték.
További információkért tekintse meg az ÜZEMELTETÉS című fejezet „Működési ciklus” című
részét.
A készülékház érintésvédelmi osztálya
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelem mértékét.
Az IP 23S jelű készüléket kültéri és beltéri használatra tervezték; csapadék esetén azonban
nem üzemeltethető.
0463 486 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
3 MŰSZAKI ADATOK
Alkalmazási osztály
A
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrást fokozottan veszélyes környezetben történő
használatra tervezték.
0463 486 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 TELEPÍTÉS
4
TELEPÍTÉS
A telepítést szakembernek kell végeznie.
VIGYÁZAT!
A terméket ipari használatra tervezték. Lakókörnyezetben a berendezés interferenciát
okozhat. A megfelelő óvintézkedések megtétele a felhasználó feladata.
4.1
Helyszín
Úgy helyezze el az áramforrást, hogy a hűtőlevegő bemeneti és kimeneti nyílásai ne
legyenek elfedve.
A. 100 mm (4 hüvelyk)
B. 100 mm (4 hüvelyk)
4.2
Emelési utasítások
Az áramforrás bármely fogó segítségével felemelhető.
0463 486 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 TELEPÍTÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Rögzítse a berendezést, különösen,
ha a talaj egyenetlen, vagy lejtős.
4.3
Hálózati áramellátás
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos hálózatra vonatkozó követelmények
E berendezés megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak azzal, hogy a zárlati áram
meghaladja vagy azonos az Sscmin értékkel a felhasználó igénybevételi pontja és a
nyilvános hálózat közötti csatlakozási ponton. A berendezés telepítője vagy
használója felelős azért, hogy – szükség esetén a hálózat üzemeltetőjével való
konzultáció révén is – biztosítsa, hogy a berendezést a fentiek szerint csak Sscmin-nél
nagyobb vagy azzal azonos zárlati árammal jellemezhető hálózathoz csatlakoztassák.
Tekintse meg a műszaki adatokat a MŰSZAKI ADATOK c. fejezetben.
A tápfeszültség értékének 230 V AC ±10%-nak vagy 120 V ±10%-nak kell lennie. A nagyon
alacsony tápfeszültség gyenge hegesztési teljesítményt eredményezhet. A nagyon magas
hegesztő-tápfeszültség az alkatrészek túlhevülését, illetve helytelen működését okozhatja.
Forduljon a helyi áramszolgáltatóhoz a rendelkezésre álló elektromos szervizelés típusával,
a megfelelő csatlakozások módjával és a szükséges vizsgálatokkal kapcsolatos további
információkért.
A hegesztő-áramforrásra vonatkozó utasítások:
•
•
•
Legyen megfelelően beszerelve, szükség esetén szakképzett villanyszerelő által.
Legyen a helyi előírásoknak megfelelően földelve (elektromosság szempontjából).
Legyen csatlakoztatva az alábbi táblázatban ismertetett megfelelő méretű fali dugaljhoz
és biztosítékhoz.
MEGJEGYZÉS!
A hegesztő-áramforrást a vonatkozó nemzeti rendeletekkel összhangban kell
használni.
VIGYÁZAT!
Csatlakoztassa le a bemeneti áramforrást, és rögzítse a „kizárás” / „kitáblázás”
módszerekkel. Ellenőrizze, hogy a bemeneti áramforrás leválasztó kapcsolója „nyitott”
állásba van zárva (kizárás/kitáblázás), MIELŐTT eltávolítja a bemeneti áramforrás
biztosítékait. A csatlakoztatást/lecsatlakoztatást hozzáértő személynek kell
elvégeznie.
0463 486 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
4 TELEPÍTÉS
1.
Adattábla a hálózatra
kapcsolás adataival
4.3.1
Ajánlott biztosítékméret és minimális kábelkeresztmetszet
FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés vagy tűzveszély jelentkezhet, ha az elektromos szervizelési útmutató alábbi
ajánlásait nem követik. Ezek az ajánlások egy adott mellékáramkörre vonatkoznak,
melyet a hegesztő-áramforrás névleges teljesítményéhez és működési ciklusához
igazítottak.
120 – 230 V, 1 ~ 50/60 Hz
Tápfeszültség
230 V AC
120 V AC
Bemenő áram maximális teljesítmény mellett
31,7 A
30,0 A
Ajánlott biztosíték* vagy áramköri megszakító
maximális besorolása
*Késleltetett biztosíték
32,0 A
30,0 A
Ajánlott biztosíték vagy áramköri megszakító
maximális besorolása
50,0 A
50,0 A
2,5 mm2
(13 AWG)
2,5 mm2
(13 AWG)
15 m (*50 láb)
15 m (*50 láb)
Javasolt minimális huzalméret
Ajánlott hosszabbító maximális hossza
Javasolt minimális földelővezeték-méret
mm2
2,5
(13 AWG)
2,5 mm2
(13 AWG)
Áramellátás generátorral
Az áramforrás különböző típusú generátorokról táplálható. Egyes generátorok azonban
esetleg nem biztosítanak elegendő energiát a hegesztő-áramforrás megfelelő
működtetéséhez. Automatikus feszültségszabályozással (Automatic Voltage Regulation –
AVR), vagy ezzel egyenértékű vagy jobb típusú szabályozással rendelkező, 8 kW-os
névleges teljesítményű generátorok ajánlottak.
0463 486 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
5
ÜZEMELTETÉS
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
„BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK” c. fejezetében találhatók. A berendezés használata
előtt tanulmányozza alaposan!
MEGJEGYZÉS!
A berendezés mozgatásához az erre való fogantyút használja. Soha ne húzza a
kábeleknél fogva.
FIGYELMEZTETÉS!
A forgó alkatrészek sérülést okozhatnak; legyen nagyon
óvatos!
FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés! Működés közben ne érjen a munkadarabhoz vagy a hegesztőfejhez!
FIGYELMEZTETÉS!
Gondoskodjon róla, hogy működés közben az oldalsó panelek zárva legyenek.
FIGYELMEZTETÉS!
Húzza meg a huzaldob záróanyáját, hogy a huzaldob ne csúszhasson le az
agyról.
100 mm (4 hüvelyk)
0463 486 001
200 mm (8 hüvelyk), 300 mm (12 hüvelyk)
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
5.1
Csatlakozások
Elülső és hátsó rész:
1. Áram vagy huzalelőtolási sebesség
kiválasztó gombja
2. Kijelző
3. Feszültségválasztó gomb
4. Menünavigáció főgombja
5. Gázkimenet, opcionális: TIG- vagy
Spool-gun pisztoly
6. Pisztoly/távvezérlő csatlakozása
7. Negatív kimenet [-]
0463 486 001
8. Polaritásváltó kábel
9. Pozitív kimenet [+]
10. Euro pisztoly csatlakozása
11. Hálózati kábel
12. Hálózati főkacsoló BE/KI
13. Gázbemenet, opcionális: TIG- vagy
Spool-gun pisztoly
14. Gázbemenet MIG/MAG hegesztéshez
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
Hajtórendszer ábrája
1. Tekercs
2. Áramköri megszakító
3. Tekercsoldali nyitható ajtó
5.2
4. Gázszelepek
5. Huzaladagoló mechanizmus
A hegesztőkábel és a testkábel csatlakoztatása
Az áramforrás két kimenettel rendelkezik – egy negatív [-] (7) és egy pozitív [+] kimenettel (9)
–, amelyekhez hegesztőkábel és testkábel csatlakoztatható (lásd az elülső és hátsó rész
ábráját).
MIG/MMA hegesztés esetén az alkalmazott elektróda típusa határozza meg, hogy a
hegesztőkábelt melyik kimenethez kell csatlakoztatni; az elektróda megfelelő polaritásával
kapcsolatban az elektróda csomagolásán talál részletes információt. Csatlakoztassa a
testkábelt az áramforrás másik hegesztőkimenetéhez. Rögzítse a testkábel érintkezőjét a
munkadarabhoz, és győződjön meg arról, hogy a két elem megfelelően érintkezik.
TIG hegesztés esetén (opcionális TIG tartozékok szükségesek hozzá) a TIG
hegesztőpisztoly kábelét a negatív [-] kimenethez (7) csatlakoztassa (lásd az elülső és hátsó
rész ábráját). A TIG hegesztőpisztolyhoz tartózó gázbemeneti anyát csatlakoztassa a gép
elülső részén található gázkimeneti csatlakozóhoz (5). A hátsó panelen lévő gázbemeneti
anyát (13) csatlakoztassa a szabályozott védőgáz-ellátáshoz. Csatlakoztassa a
munkavezetéket a pozitív [+] kimenethez (9) (lásd az első és hátsó rész ábráját).
5.3
Polaritásváltás
Az áramforrást a pozitív kivezetéshez csatlakoztatott polaritásváltó kábel biztosítja. Egyes
huzalok esetén, például a saját védelmet biztosító porbeles huzaloknál, ajánlott a negatív
polaritással történő hegesztés. A negatív polaritás azt jelenti, hogy a polaritásváltó kábel a
negatív kivezetéshez, míg a testkábel a pozitív kivezetéshez csatlakozik. Ellenőrizze a
használni kívánt hegesztőhuzalhoz ajánlott polaritást.
A polaritást meg lehet változtatni azáltal, hogy a polaritásváltó kábelt az alkalmazandó
hegesztési folyamat szerint mozgatják.
0463 486 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
5.4
A huzal bevezetése és cseréje
Az EMP 235ic 100 mm-es (4 hüvelyk), 200 mm-es (8 hüvelyk) és 300 mm-es (12 hüvelyk)
huzaldobok kezelésére képes. Az egyes huzaltípusok megfelelő méreteit lásd a MŰSZAKI
ADATOK c. fejezetben.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne helyezze vagy szegezze a pisztolyt az arcához, kezéhez vagy testéhez közel,
mivel ez sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS!
A huzalorsó cseréjekor fennáll a zúzódásos sérülés veszélye. Ne viseljen
védőkesztyűt, amikor a hegesztőhuzalt bevezeti az adagológörgők közé.
MEGJEGYZÉS!
Ellenőrizze, hogy a megfelelő adagoló/nyomástovábbító görgőket használja-e.
További információkért tekintse meg a melléklet KOPÓ ALKATRÉSZEK c. fejezetét.
MEGJEGYZÉS!
Ne feledje, hogy az alkalmazott huzalátmérőhöz való helyes érintkező csúcsot kell
használnia a hegesztőpisztolyban. A pisztoly 0,8 mm-es (0,030 hüvelyk) huzalhoz
való érintkező csúccsal van felszerelve. Ha másik huzalátmérőt használ, cserélje ki az
érintkezőcsúcsot és a hajtógörgőt. Fe és SS huzallal végzett hegesztéshez ajánlott
pisztolyba illesztett huzalvezetőt használni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nyissa ki a tekercsoldali ajtót.
Engedje ki a nyomástovábbító görgő karját úgy, hogy a feszítőcsavart maga felé
húzza (1).
Emelje fel a nyomástovábbító görgő karját (2).
A tekercs aljából adagolt MIG hegesztőhuzal segítségével vezesse az elektródahuzalt
a bemeneti vezetőn (3) keresztül, a görgők között, majd pedig a kimeneti vezetőn
keresztül, és aztán a MIG pisztolyba.
Rögzítse újra a nyomástovábbító görgő karját és a huzalmeghajtó feszítőcsavarját,
majd szükség szerint állítsa be a nyomást.
Miközben a MIG pisztoly kábele kellően egyenes, a kapcsoló lenyomásával adagolja
a huzalt a MIG pisztolyon keresztül.
Zárja be a tekercsoldali ajtót.
0463 486 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
Alumínium huzallal történő hegesztés
A normál mellékelt MXL™ 270 MIG pisztollyal történő alumíniumhegesztéshez tekintse meg
a MIG pisztoly használati útmutatóját a normál acélvezető teflonvezetőre való cseréjére
vonatkozóan.
Rendelje meg az alábbi tartozékokat: „U” hornyos, 1,0 mm-es/1,2 mm-es
(0,040 hüvelyk/0,045 hüvelyk) hajtógörgő és 3 méteres (10 láb) teflon vezető (PTFE
vezető). A rendelési számokkal kapcsolatban lásd e kézikönyv KOPÓ ALKATRÉSZEK c.
fejezetét és az MXL™ 270 használati útmutatójának KOPÓ ALKATRÉSZEK c. fejezetét.
0463 486 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
5.5
A huzaladagolás nyomásának beállítása
A ábra
B ábra
Kezdje azzal, hogy biztosítja, hogy a huzal egyenletesen haladjon keresztül a vezetőgörgőn.
Majd állítsa be a huzalelőtoló feszítőgörgőjének nyomását. Fontos, hogy a nyomás ne
legyen túl nagy.
Az adagoló nyomás megfelelő beállításának ellenőrzésére használhat egy szigetelt tárgyat,
például egy fadarabot.
Amikor a hegesztőpisztolyt kb. 6 mm-re (¼ hüvelyk) tartja a fadarabtól (A ábra), az
adagológörgőknek csúszniuk kell.
Amikor a hegesztőpisztolyt kb. 50 mm-re (2 hüvelyk) tartja a fadarabtól (B ábra), a huzalnak
meggörbülve túl kell lógnia.
5.6
Cserélje ki az adagoló-/nyomástovábbító görgőket.
Egy darab két vájatos normál adagológörgő mellékelve. Cserélje ki az adagológörgőt a
töltőfémnek megfelelően.
MEGJEGYZÉS!
Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el a hajtómotor tengelyén lévő éket. A helyes működés
érdekében ennek az éknek igazodnia kell a hajtógörgő nyílásához.
0463 486 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
1.
2.
3.
4.
5.
Nyissa ki a tekercsoldali ajtót.
Távolítsa el az előtológörgőt biztosító csavart úgy, hogy azt az óramutató járásával
ellenkező irányba forgatja.
Cserélje ki az előtológörgőket.
Húzza meg az előtológörgőt biztosító csavart úgy, hogy azt az óramutató járásával
megegyező irányba forgatja.
Zárja be a tekercsoldali ajtót.
MEGJEGYZÉS!
A huzalon vizuális bélyeg jelöli a használatban lévő huzalátmérő vájatot.
5.7
Védőgáz
Az anyagtól függ a megfelelő védőgáz kiválasztása. Általában a lágyacél hegesztése vegyes
gázzal (Ar + CO2) vagy 100%-ban széndioxiddal történik (CO2). A rozsdamentes acél
hegeszthető vegyes gázzal (Ar + CO2) vagy trimix (He + Ar + CO2) segítségével.
Alumíniumhoz és szilikon-bronzhoz tiszta argongáz (Ar) használható. sMIG üzemmódban
(lásd a FELHASZNÁLÓI FELÜLET fejezet „sMIG üzemmód” részét) a gázzal együtt
alkalmazott optimális hegesztő ív beállítása automatikusan történik.
0463 486 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
5.8
Működési ciklus
Az EMP 235ic kimeneti hegesztőárama 25%-os kapacitás-kihasználtság (230 V) esetén
235 A. Önvisszaállító termosztát védi az áramforrást, ha a működési ciklust túllépnék.
Példa: Ha az áramforrás 25%-os működési ciklus mellett működik, a névleges
áramerősségét minden 10 perces időszakban legfeljebb 2,5 percig biztosítja. A fennmaradó
7,5 perces időszakban hagyja lehűlni az áramforrást.
2,5 perc
7,5 perc
A működési ciklus és hegesztőáram különböző kombinációi választhatók ki. Használja az
alábbi grafikonokat egy adott hegesztőáramhoz tartozó megfelelő működési ciklus
meghatározásához.
Működési ciklus 120 V AC mellett
0463 486 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
5 ÜZEMELTETÉS
Működési ciklus 230 V AC mellett
5.9
Túlhevülés elleni védelem
A hegesztő-áramforrás túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik, amely
akkor lép működésbe, ha a belső hőmérséklet túl magas lesz. Amikor ez
bekövetkezik, a hegesztőáram megszakad, és egy túlhevülést jelző
szimbólum jelenik meg a kijelzőn. A túlhevülés elleni védelem
automatikusan kikapcsol, amikor a hőmérséklet visszatér a normális üzemi
hőmérsékletre.
0463 486 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
6 FELHASZNÁLÓI FELÜLET
6
FELHASZNÁLÓI FELÜLET
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
„BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK” c. fejezetében találhatók. Az üzemeltetéssel
kapcsolatos általános információk e kézikönyv „ÜZEMELTETÉS” c. fejezetében
találhatók. A berendezés használata előtt alaposan tanulmányozza mindkét fejezetet!
A bekapcsolást követően a felhasználói felületen megjelenik a főmenü.
6.1
Útmutató a navigációhoz
1.
2.
3.
6.1.1
Főmenü
1.
2.
3.
6.1.2
Áram / huzalelőtolási sebesség
kiválasztása
Feszültségválasztó
Menünavigáció. Forgassa el és
nyomja meg a menüpont
kiválasztásához.
4.
5.
6.
7.
8.
sMIG üzemmód
Kézi MIG üzemmód
Hegesztőpor töltetű huzal
üzemmód
MMA üzemmód
Lift-TIG üzemmód
Beállítások
Használati útmutató információi
Párbeszéd doboz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kezdőképernyő
Információ
Memória
Anyagválasztás
Huzalelőtolási sebesség
Anyagvastagság
Párbeszéd doboz
sMIG üzemmód
Bázikus
0463 486 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
6 FELHASZNÁLÓI FELÜLET
Speciális
6.1.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kezdőképernyő
Információ
Memória
Anyagválasztás
Paraméter
Huzalelőtolási sebesség
Anyagvastagság
Feszültségcsökkentés
Párbeszéd doboz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kezdőképernyő
Információ
Memória
Anyagválasztás
Huzalelőtolási sebesség
Feszültség
Párbeszéd doboz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kezdőképernyő
Információ
Memória
Anyagválasztás
Paraméter
Huzalelőtolási sebesség
Feszültség
Párbeszéd doboz
Kézi MIG üzemmód
Bázikus
Speciális
6.1.4
Hegesztőpor töltetű huzal üzemmód
Bázikus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0463 486 001
- 26 -
Kezdőképernyő
Információ
Memória
Huzalelőtolási sebesség
Feszültség
Párbeszéd doboz
© ESAB AB 2019
6 FELHASZNÁLÓI FELÜLET
Speciális
6.1.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kezdőképernyő
Információ
Memória
Paraméter
Huzalelőtolási sebesség
Feszültség
Párbeszéd doboz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kezdőképernyő
Információ
Memória
Áramerősség
Feszültség (OCV vagy ív)
Párbeszéd doboz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kezdőképernyő
Információ
Memória
Paraméter
Áramerősség
Feszültség (OCV vagy ív)
Ív BE/KI
Párbeszéd doboz
1.
2.
3.
4.
5.
Kezdőképernyő
Információ
Memória
Áramerősség
Párbeszéd doboz
MMA üzemmód
Bázikus
Speciális
6.1.6
LIFT-TIG üzemmód
Bázikus
0463 486 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
6 FELHASZNÁLÓI FELÜLET
Speciális
6.1.7
6.1.8
6.1.9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kezdőképernyő
Információ
Memória
Paraméter
Áramerősség
Párbeszéd doboz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Alaphelyzet üzemmód
Hüvelyk/metrikus
Alap/haladó
Nyelv
Információ
Kezdőképernyő
Párbeszéd doboz
1.
2.
3.
4.
5.
Karbantartási információk
Fogyó- és pótalkatrészek
Üzemeltetési információk
Kezdőképernyő
Párbeszéd doboz
Beállítások
Használati útmutató információi
Ikonokra vonatkozó útmutató
Kezdőlap
Ponthegesztés
be-/kikapcsolásának
kiválasztása
Információ
MIG hegesztőpisztoly
0463 486 001
Ponthegesztés beállításon
- 28 -
© ESAB AB 2019
6 FELHASZNÁLÓI FELÜLET
0463 486 001
Paraméterek
Hegesztőpor töltetű
Paraméterek
Kézi MIG
Százalék
MMA
Előáramlás Az az idő,
ameddig a védőgáz áramlik
a hegesztőív elindítását
megelőzően
Smart MIG
Utóáramlás Az az idő,
ameddig a védőgáz áramlik
a hegesztőív leállítását
követően
Lift-TIG
Másodperc
Hegesztési programok
elmentése egy adott
alkalmazás számára memória
üzemmódban
Beállítások a használati
útmutató menüjében
Mégse
Spool gun pisztoly
(Nem minden országban)
Távoli használat
Beállítások
Vezérlőpedál
2T, Kapcsoló be/ki
Kioltás Azon időtartam
beállítása, amikor a
huzaladagolás leállását
követően még marad
feszültség; ezzel
megakadályozható, hogy a
huzal rögzüljön a
hegesztőfürdőben
4T, Kapcsoló nyitott/zárt
állásban
Használati útmutató a
főmenüben
- 29 -
© ESAB AB 2019
6 FELHASZNÁLÓI FELÜLET
0463 486 001
Amper
Lemezvastagság sMIG
üzemmódban
Íverősség
Hegesztőpálcával történő
hegesztés, illetve
amperszám növelése
közben, amikor az ívhossz
megrövidül annak
érdekében, hogy
megakadályozza az
elektróda-hegesztőpálca
rögzülését a
hegesztőfürdőben
Vágási sáv A hegesztési
varratprofil módosítása
laposról konvexre vagy
laposról konkávra
Áramlefutás Áramlefutás
egy adott ideig a hegesztési
ciklus végét követően
Speciális beállítások
Melegindítás Az
amperszám növelése
húzás közben a tapadás
csökkentése érdekében
Alapbeállítások
Induktancia Induktancia
hozzáadása az
ívtulajdonságokhoz az ív
stabilizálása és a
szikramennyiség
csökkentése érdekében a
rövidzárlati folyamat során
Diagnosztika
Memória Képes elmenteni
hegesztési programokat
egy adott alkalmazás
számára
Nyelv kiválasztása
Elektróda hegesztőpálca
kiválasztása
Mértékegység
Áramfelfutás Áramfelfutás
egy adott ideig a hegesztési
ciklus kezdetekor
Varratprofil, konkáv
Volt
Varratprofil, konvex
Huzalelőtolási sebesség
Huzalátmérő
- 30 -
© ESAB AB 2019
7 KARBANTARTÁS
7
KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS!
A biztonságos és megbízható működés érdekében fontos a rendszeres karbantartás.
VIGYÁZAT!
Csak megfelelő villanyszerelési ismeretekkel rendelkező (jogosult) személyek
távolíthatják el a készülék fedelét, illetve szervizelhetik, karbantarthatják vagy
javíthatják a hegesztőkészüléket.
VIGYÁZAT!
A termékre gyártói garancia vonatkozik. Ha a szervizelést jogosulatlan szervizközpont
végzi, a garancia érvényét veszti.
FIGYELMEZTETÉS!
Áramtalanítsa a készüléket a karbantartás megkezdése előtt. Munka közben
fokozottan ügyeljen a lecsatlakoztatott elektromos csatlakozókra. Vegye észre, és
akadályozza meg az áramforrás idő előtti újracsatlakozását.
MEGJEGYZÉS!
Rendkívül poros környezet esetén gyakrabban végezzen karbantartást.
Minden használatot megelőzően ellenőrizze a következőket:
•
•
•
A pisztolyfoglalat, illetve a pisztolykábel és -vezetékek nem sérültek-e.
A pisztoly érintkezőjének csúcsa nem sérült-e.
A pisztoly fúvókája tiszta-e, illetve hogy nincs-e rajta szennyeződés.
7.1
Szokásos karbantartás
Karbantartási ütemterv normál körülmények mellett:
Intervallum
Karbantartási terület
3 havonta
Tisztítsa meg vagy
Tisztítsa meg a
távolítsa el az
hegesztőkimenetek
olvashatatlan
et:
címkéket.
Ellenőrizze vagy cserélje ki a
hegesztőkábeleket.
6 havonta
Tisztítsa meg a
berendezés
belsejét.
0463 486 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
7 KARBANTARTÁS
7.2
Az áramforrás és a huzaladagoló karbantartása
Az általános gyakorlat szerint a legideálisabb, ha minden huzaldob-csere után megtisztítja az
áramforrást.
Az áramforrás és a huzaladagoló tisztítása
MEGJEGYZÉS!
Tisztítás közben mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Csatlakoztassa le az áramforrást a bemeneti csatlakozóaljzatról.
Nyissa ki a tekercsoldali ajtót, majd oldja fel a nyomástovábbító görgőtől származó
nyomást úgy, hogy a feszítőcsavart (1) az óramutató járásával ellenkező irányba
forgatja, majd pedig maga felé húzza.
Távolítsa el a huzalt és a huzaldobot.
Távolítsa el a pisztolyt, majd kisnyomású, száraz levegő segítségével tisztítsa meg
az áramforrás belsejét, illetve az áramforrás légbemenetét és légkimenetét.
Vizsgálja meg, hogy a bemeneti huzalvezető (4), a kimeneti huzalkimenet (2) vagy
az adagológörgő (3) nem kopott-e, illetve nincs-e szükség a cseréjükre. Tekintse
meg a melléklet KOPÓ ALKATRÉSZEK c. fejezetét az alkatrészek rendelési
számai érdekében.
Távolítsa el, majd egy puha kefe segítségével tisztítsa meg az adagológörgőt (3).
Tisztítsa meg egy puha kefe segítségével a huzaladagoló mechanizmushoz
rögzített nyomástovábbító görgőt.
0463 486 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
7 KARBANTARTÁS
7.3
A pisztoly és a vezető karbantartása
A pisztoly és a vezető tisztítása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Csatlakoztassa le az áramforrást a bemeneti csatlakozóaljzatról.
Nyissa ki a tekercsoldali ajtót, majd oldja fel a nyomástovábbító görgőtől származó
nyomást úgy, hogy a feszítőcsavart (1) az óramutató járásával ellenkező irányba
forgatja, majd pedig maga felé húzza.
Távolítsa el a huzalt és a huzaldobot.
Távolítsa el a pisztolyt az áramforrásról.
Távolítsa el a pisztolyból a vezetőt, és vizsgálja meg, nem található-e rajta sérülés
vagy törés. Tisztítsa meg a vezetőt sűrített levegővel (max. 5 bar) a vezető
áramforráshoz legközelebb eső végén keresztül.
Helyezze vissza a vezetőt.
0463 486 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
8 HIBAELHÁRÍTÁS
8
HIBAELHÁRÍTÁS
A szakszerviz értesítése előtt próbálkozzon az alábbi ellenőrzési és vizsgálati módszerekkel.
A hiba típusa
Porozitás a hegesztett fém
belsejében
Megszüntetésére tett intézkedés
•
•
•
•
•
•
•
Huzalvezetési problémák
Tekintse meg a melléklet
KOPÓ ALKATRÉSZEK c.
fejezetét a megfelelő
méretek és típusok
érdekében.
•
•
•
•
•
•
•
MIG (GMAW/FCAW)
hegesztési problémák
•
•
•
•
MMA (SMAW) alapvető
hegesztési problémák
0463 486 001
•
Ellenőrizze, hogy nem üres-e a gázpalack.
Ellenőrizze, hogy a gáz nyomásszabályozója nincs-e
lezárva.
Ellenőrizze, hogy a gáz bemeneti tömlője nem szivárog-e
vagy nincs-e akadályoztatva.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő gáz van-e csatlakoztatva,
illetve hogy a megfelelő gázáramot használja-e.
Tartsa a lehető legközelebb a MIG pisztoly fúvókát a
munkadarabhoz.
Ne dolgozzon huzatos területen, mivel a huzat elviszi a
védőgázt.
Hegesztés előtt győződjön meg arról, hogy a munkadarab
tiszta, olaj- és zsírmentes felülettel rendelkezik-e.
Ellenőrizze, hogy a huzaltekercs fékje megfelelően
illeszkedik-e.
Ellenőrizze, hogy az adagológörgő mérete megfelelő-e,
illetve hogy nem kopott-e.
Ellenőrizze, hogy az adagológörgők nyomása megfelelően
van-e beállítva.
Ügyeljen arra, hogy a huzaltípus szerinti helyes
mozgásirányt kövesse (alumínium esetén befelé az
ömledékbe, míg acél esetén elfelé az ömledéktől).
Ellenőrizze, hogy a megfelelő érintkező csúcsot
használja-e, illetve hogy nem kopott-e.
Ellenőrizze, hogy a vezető mérete és típusa megfelel-e a
huzalnak.
Ellenőrizze, hogy a vezető nincs-e meghajlítva, mivel ez a
vezető és a huzal súrlódását okozhatja.
Ellenőrizze, hogy a MIG pisztoly a megfelelő polaritáshoz
csatlakozik-e. A megfelelő polaritás érdekében forduljon
az elektródahuzal gyártójához.
Cserélje ki az érintkező csúcsot, ha az ív nyomot hagy a
furaton, mivel ez a huzal túlzott súrlódását okozhatja.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő védőgázt, gázáramot,
feszültséget, hegesztőáramot, haladási sebességet és
MIG pisztoly szöget használja-e.
Ellenőrizze, hogy a munkavezeték megfelelően
érintkezik-e a munkadarabbal.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő polaritást használja-e. Az
elektródafogó általában a pozitív polaritáshoz csatlakozik,
a munkavezeték pedig a negatív polaritáshoz. Kétség
esetén tekintse meg az elektróda adatlapját.
- 34 -
© ESAB AB 2019
8 HIBAELHÁRÍTÁS
A hiba típusa
TIG (GTAW) hegesztési
problémák
Megszüntetésére tett intézkedés
•
•
•
•
•
•
•
•
Nincs áram/Nincs ív
•
•
•
•
•
•
A túlmelegedés elleni
védelem gyakran lép
működésbe.
•
•
0463 486 001
Ellenőrizze, hogy a TIG pisztoly csatlakozik-e az
áramforráshoz: Csatlakoztassa a TIG pisztolyt a negatív
[-] hegesztőkimenethez. Csatlakoztassa hegesztő
testkábelt a pozitív [+] hegesztőkimenethez.
A TIG hegesztést 100%-ban argongázzal végezze.
Ellenőrizze, hogy a nyomásszabályozó/árammérő
csatlakoztatva van-e a gázpalackhoz.
Győződjön meg róla, hogy a TIG pisztolyhoz tartozó
gázvezeték csatlakoztatva van-e az áramforrás elülső
részén található gázkimeneti csatlakozóhoz (M12).
Ellenőrizze, hogy a munkadarab-földelőkapocs
megfelelően érintkezik-e a munkadarabbal.
Győződjön meg róla, hogy a gázpalack nyitva van-e, majd
ellenőrizze a gázáramlást a
nyomásszabályozón/árammérőn. Az áramlási
sebességnek 4,72–11,80 l/perc (1.25–3.12 gpm) között
kell lennie.
Ellenőrizze, hogy az áramforrás be van-e kapcsolva, és a
TIG hegesztési eljárás van-e kiválasztva.
Győződjön meg arról, hogy a csatlakozások szorosak és
szivárgásmentesek-e.
Ellenőrizze, hogy a bemeneti áramforrás be van-e
kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy nem jelent-e meg a képernyőn
hőmérséklettel kapcsolatos hiba.
Ellenőrizze, hogy a rendszermegszakító működésbe
lépett-e.
Ellenőrizze, hogy a bemeneti áramforrás, a hegesztő és a
testkábelek helyesen vannak-e csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva.
Ellenőrizze a bemeneti áramforrás biztosítékait.
Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az Ön által használt
hegesztési áram ajánlott működési ciklusát.
Tekintse meg az ÜZEMELTETÉS fejezet „Működési ciklus”
részét.
Ellenőrizze, hogy a levegőbeszívó és kifújó nyílások
nincsenek-e eldugulva.
- 35 -
© ESAB AB 2019
9 ORDERING SPARE PARTS
9
ORDERING SPARE PARTS
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB szerviztechnikus
végezhet. Csak eredeti ESAB cserealkatrészeket használjon.
The EMP 235ic is designed and tested in accordance with international standards IEC-/EN
60974-1, IEC-/EN 60974-5 and IEC-/EN 60974-10. It is the obligation of the authorized
service centre carrying out the service or repair work to ensure that the product still
conforms to the aforementioned standards.
Az alkatrészlistát külön dokumentum tartalmazza, amely letölthető az internetről:
www.esab.com
0463 486 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
GRAFIKON
GRAFIKON
EMP 235ic
0463 486 001
- 37 -
© ESAB AB 2019
RENDELÉSI SZÁM
RENDELÉSI SZÁM
Ordering no.
Denomination
Note
0700 300 989
EMP 235ic
Bobbin Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0700 300 994
EMP 235ic
Bobbin Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0463 485 001
Spare parts list
0459 560 101
Instruction manual for
MXL™ 270
0463 486 001
- 38 -
© ESAB AB 2019
KOPÓ ALKATRÉSZEK
KOPÓ ALKATRÉSZEK
Item Ordering no. Denomination
Wire type Wire dimensions
1
0558 102 515 Brass outlet
assembly
N/A
N/A
2
0464 635 880 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 1.0 mm – 1.2 mm
Cored
(0.040 in. – 0.045 in.)
0558 102 460 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 0.6 mm – 0.8 mm
Cored
(0.023 in. – 0.030 in.)
0464 598 880 Wire outlet guide
teflon
Aluminium 1.0 mm – 1.2 mm (0.040 in. –
0.045 in.)
3
0558 102 329 Wire tension knob
N/A
4
0558 102 328 Wire inlet guide
Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm / 0.9 mm / 1.2 mm
Cored
(0.023 in. / 0.030 in. / 0.035 in. /
0.045 in.)
5
0558 102 457 Crescent Woodruff
key
N/A
6
0367 556 001 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm (0.023 in. /
Cored
0.030 in.)
N/A
N/A
0367 556 002 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.8 mm / 1.0 mm (0.030 in. /
Cored
0.040 in.)
0367 556 003 Feed roll “V” knurled Fe/SS/Flux 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
Cored
0.045 in.)
0367 556 004 Feed roll "U" groove Aluminium 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
0.045 in.)
7
0558 102 518 Locking knob
N/A
N/A
8
0558 102 331 Pressure arm
N/A
complete assembly
N/A
9
0558 102 550 Shoulder screw
N/A
N/A
10
0558 102 459 Euro adapter
locating screw
N/A
N/A
11
0464 636 880 Euro adapter
assembly
N/A
N/A
0463 486 001
- 39 -
© ESAB AB 2019
KOPÓ ALKATRÉSZEK
0463 486 001
- 40 -
© ESAB AB 2019
TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK
0700 300 857 TIG Torch
TXH™ 201 4 m (13 ft) TIG torch c/w 8 pin
plug
W4014450
0463 486 001
Foot control
Contactor on/off and current control with
4.6 m (15 ft) cable and 8-pin male plug
- 41 -
© ESAB AB 2019
CSEREALKATRÉSZEK
CSEREALKATRÉSZEK
Item
Ordering no.
Denomination
1
0700 200 004
MIG Torch MXL™ 270, 3 m (10 ft)
3
0349 312 105
Gas hose, 4.5 m (14.8 ft)
4
0700 006 900
MMA welding cable kit, 3 m (10 ft)
5
0700 006 901
Return welding cable kit, 3 m (10 ft)
0463 486 001
- 42 -
© ESAB AB 2019
CSEREALKATRÉSZEK
0463 486 001
- 43 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising