ESAB | LAF 631 | Instruction manual | ESAB LAF 631 Kullanım kılavuzu

ESAB LAF 631 Kullanım kılavuzu
LAF 631
Kullanma talimatı
0449 501 201 TR 20181228
Valid for: serial no. 744-xxx-xxxx
İÇINDEKILER
1
GÜVENLİK ...................................................................................................
4
1.1
Sembollerin anlamı ................................................................................
4
1.2
Güvenlik önlemleri .................................................................................
4
2
GİRİŞ............................................................................................................
7
3
TEKNİK VERİLER .......................................................................................
8
4
MONTAJ.......................................................................................................
10
4.1
Konum .....................................................................................................
10
4.2
Bağlantılar ...............................................................................................
11
ÇALIŞTIRMA ...............................................................................................
13
5.1
Kontroller ................................................................................................
13
BAKIM..........................................................................................................
14
6.1
Temizlik....................................................................................................
14
6.1.1
Kaynak güç sistemi ..............................................................................
14
6.1.2
Kontaktör ..............................................................................................
14
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ ...........................................................................
DEVRE ŞEMASI ..................................................................................................
BAĞLANTI TALİMATI..........................................................................................
SİPARİŞ NUMARALARI ......................................................................................
15
16
18
19
5
6
7
Özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakları saklıdır.
0449 501 201
© ESAB AB 2018
1 GÜVENLİK
1
GÜVENLİK
1.1
Sembollerin anlamı
Bu kılavuz boyunca kullanıldığı gibi: Dikkatli Olun! Uyanık olun!
TEHLİKE!
Ani tehlike anlamına gelir. Önlenmediği takdirde ani, ciddi yaralanmalara
veya can kaybına neden olur.
UYARI!
Potansiyel tehlike anlamına gelir; yaralamalara veya can kaybına neden
olabilir.
DİKKAT!
Küçük çaplı bedensel yaralanmalara sebep olabilecek tehlike anlamına gelir.
UYARI!
Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve
anlayın; tüm etiketlere, işveren güvenlik uygulamalarına
ve Güvenlik Veri Formlarına (SDS'ler) uyun.
1.2
Güvenlik önlemleri
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik
önlemlerine uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip
cihazlar için geçerli gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek
olarak aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın
hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek
tehlikeli durumlara yol açabilir.
1.
2.
3.
Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
○ çalışmasına
○ acil durdurma yerlerine
○ fonksiyonuna
○ ilgili güvenlik önlemlerine
○ cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
○ çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz kişinin
bulunmaması.
○ ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin korumasız
olmaması
İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
○ amaca uygun
○ hava akımından etkilenmeyen
0449 501 201
-4-
© ESAB AB 2018
1 GÜVENLİK
4.
5.
Kişisel güvenlik ekipmanı:
○ Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven gibi,
önerilen kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
○ Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin eşarp,
bilezik, yüzük, vb., takmayın.
Genel önlemler:
○ Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
○ Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi
tarafından gerçekleştirilebilir
○ Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında
olmalıdır.
○ Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
UYARI!
Ark kaynak ve kesme kendinize ve başkalarına zararlı olabilir. Kaynak ve kesme
sırasında önlemler alın.
ELEKTRİK ÇARPMASI - Öldürebilir
•
•
•
•
Üniteyi kullanım kılavuzuna uygun şekilde takın ve topraklayın.
Çıplak tenle, ıslak eldivenle veya ıslak giysilerle üzerinde elektrik bulunan
parçalara veya elektrotlara dokunmayın.
Kendinizi işten ve topraktan izole edin.
Çalışma konumunuzun güvenli olduğundan emin olun
ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR - Sağlık için tehlikeli olabilir
•
•
•
Kalp pili olan kaynakçılar, kaynak işinden önce doktorlarına danışmalıdır.
EMF, bazı kalp pillerinde parazit yapabilir.
EMF'ye maruz kalmanın, sağlık üzerinde bilinmeyen diğer etkileri olabilir.
Kaynakçılar, EMF maruziyeti etkilerini en aza indirmek için aşağıdaki
prosedürleri kullanmalıdır:
○ Elektrodu ve çalışma kablolarını vücudunuzla aynı tarafta olacak
şekilde birlikte yönlendirin. Mümkünse bunları bantla sabitleyin.
Şaluma ve iş kabloları arasında durmayın. Şalumayı veya iş
kablosunu asla vücudunuza dolamayın. Kaynaklama güç kaynağını
ve kabloları vücudunuzdan olabildiğince uzakta tutun.
○ İş kablosunu, iş parçasına kaynak yapılan alana mümkün olduğunca
yakın şekilde bağlayın.
DUMAN VE GAZLAR - sağlık için tehlikeli olabilir
•
•
Başınızı dumandan uzak tutun.
Gazları ve dumanları nefes aldığınız yerden veya genel olarak bölgeden
çıkarmak için havalandırmayı, arkta dışa atımı veya ikisini birden kullanın.
ARK IŞINLARI - gözlerinize zarar verebilir ve cildi yakabilir
•
•
Gözlerinizi ve bedeninizi koruyun. Doğru kaynak paravanını ve filtre
merceğini kullanın ve koruyucu giysiler giyin.
Yakındakileri uygun paravanlar veya perdelerle koruyun.
GÜRÜLTÜ - Aşırı gürültü işitmeye zarar verebilir
Kulaklarınızı koruyun. Kulak tıkaçları veya diğer işitme korumalarını kullanın.
0449 501 201
-5-
© ESAB AB 2018
1 GÜVENLİK
HAREKETLİ PARÇALAR - Yaralanmaya neden olabilir
•
•
•
Tüm kapıların, panellerin ve kapakların kapalı ve emniyetli bir şekilde
yerinde olduğundan emin olun. Gerektiğinde, yalnızca yetkili kişilerin
kapakları bakım ve sorun giderme işlemleri için çıkarmasını sağlayın.
Servis işlemi bittiğinde, motoru çalıştırmadan önce panelleri veya kapakları
yeniden takın ve kapıları kapatın.
Üniteyi takmadan veya bağlamadan önce motoru durdurun.
Ellerinizi, saçınızı, bol giysileri ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun.
YANGIN TEHLİKESİ
•
•
Kıvılcımlar (sıçrayan alevler) yangına neden olabilir. Yakında tutuşabilen
malzemeler olmadığından emin olun.
Kapalı konteynerlerde kullanmayın.
ARIZA - arıza durumunda uzmanından yardım isteyiniz.
KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNİ KORUYUN!
DİKKAT!
Bu ürün sadece ark kaynağı için tasarlanmıştır.
UYARI!
Donmuş boruların erimesi için güç kaynağı kullanmayın.
DİKKAT!
A sınıfı ekipman, düşük voltajlı elektrik besleme sistemi
tarafından elektrik sağlanan konut mahallerinde
kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sebebiyet verilen
ve aynı zamanda yayılan bozukluklar nedeniyle, bu
yerlerde A sınıfı ekipmanın elektromanyetik uyumluluk
sağlanmasında olası güçlükler söz konusu olabilir.
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha
edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2012/19/EC ve ulusal hukuka uygun olarak
uygulanmasına riayet edilerek, kullanım ömrünün
sonuna gelen elektrikli ve/veya elektronik cihazların geri
dönüşüm tesisinde bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
ESAB, çeşitli kaynak aksesuarları ve kişisel koruyucu ekipmanları satışa sunmaktadır.
Sipariş bilgileri için yerel ESAB bayinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret
edin.
0449 501 201
-6-
© ESAB AB 2018
2 GİRİŞ
2
GİRİŞ
LAF 631, yüksek verimli mekanik gaz metal ark kaynakları (MIG/MAG) veya alt ark
kaynaklarına (SAW) yönelik uzaktan kumandalı 3 fazlı kaynaklama güç kaynağıdır.
Kaynaklama güç kaynağı fan soğutmalıdır ve aşırı yüke karşı termal yük kesme tarafından
izlenir. Termal yük kesme devreye girdiğinde ön paneldeki sarı lamba otomatik olarak yanar.
Sıcaklık izin verilen seviyeye düştüğünde sıfırlama işlemi otomatik olarak gerçekleşir.
Kaynaklama güç kaynakları ve kontrol ünitesi, kaynaklama işleminin hassas şekilde kontrol
edilmesini sağlayan 2 kablolu veriyolu üzerinden birbirine bağlıdır.
Güç kaynağının tüm kaynaklama parametreleri, operatör tarafından kontrol ünitesinin ön
panelinden ayarlanabilir.
Güç kaynağının çalışması tamamen bu ünite tarafından kontrol edilir ve izlenir. Başlatma ve
durdurma nitelikleri bile kontrol ünitesiyle ayarlanabilir. Önceden ayarlanan kaynaklama
akımı parametreleri de kaynaklama işlemi sırasında izlenebilir.
0449 501 201
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEKNİK VERİLER
3
TEKNİK VERİLER
LAF 631
Şebeke bağlantısı
380/400/415 V 3~50 Hz
440 V 3~60 Hz
Ana akım Imaks:
SAW
69 A
MIG
69 A
Klasik yük değerleri:
SAW (40°C ortam sıcaklığında görev döngüsü)
60%
800 A, 44 V
100%
630 A, 44 V
MIG (40°C ortam sıcaklığında görev döngüsü)
60%
800 A, 44 V
100%
630 A, 44 V
Ayar aralığı:
SAW
60 A / 22 V – 800 A / 44 V
MIG
75 A / 18 V – 800 A / 44 V
Yüksüz voltaj(U0)
56 V
Yüksüz güç
172 W
Maksimum akımda verimlilik (I2):
SAW
%84
MIG
%84
Maksimum akımda güç faktörü (I2):
SAW
0,91
MIG
0,91
Maksimum akımda görünür güç (I2)
46,4 kVA
Maksimum akımda aktif güç (I2)
42 kW
Ssc min (MVA)
5,6 MVA
Çalışma sıcaklığı
-10°C ile +40°C arasında
Yüksüz durumda sürekli ses basıncı
<70 dB(A)
Ağırlık (teslim modunda)
260 kg
Boyutlar U × G × Y
652 × 483 × 800 mm
652 × 483 × 916 mm (ayak dahil)
İzolasyon sınıfı (transformatör)
H
Koruma sınıfı
IP 23
Uygulama sınıfı
Kısıtlı kullanım
0449 501 201
A Sınıfı
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEKNİK VERİLER
Koruma sınıfı
IP kodu koruma sınıfını, yani katı nesneler veya suyun nüfuzuna karşı koruma derecesini
belirtir.
IP23 ile işaretlenmiş cihaz iç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır.
Uygulama sınıfı
sembolü güç kaynağının yüksek elektrik tehlikesi olan yerlerde kullanılmak üzere
tasarlanmış olduğunu gösterir.
0449 501 201
-9-
© ESAB AB 2018
4 MONTAJ
4
MONTAJ
Kurulum mutlaka bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
NOT!
Şebeke besleme gereksinimleri
Bu donanım, kullanıcı beslemesi ile şebeke sistemi arasında olan girişim
noktasındaki kısa devre gücünün Sscmin değerinden büyük veya eşit olması
koşuluyla IEC 61000-3-12 ile uyumludur. Gerekirse dağıtım şebeke operatörüne
danışarak ekipmanın Scmin'e eşit ya da daha büyük bir kısa devre gücü ile sadece
bir kaynağa bağlı olduğundan emin olmak ekipmanı monte edenin veya
kullanıcısının sorumluluğundadır. TEKNİK VERİLER bölümündeki teknik bilgilere
bakın.
4.1
Konum
UYARI!
Cihazı güvene alın - özellikle zemin
düz değil ise veya eğimli ise.
•
Tedarik edilen destek ayaklarını takın. Kaynaklama güç kaynağını, soğutma havası
girişinin ve çıkışının engellenmeyeceği şekilde yerleştirin.
Kaldırma talimatları
0449 501 201
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAJ
4.2
•
•
Bağlantılar
Kaynaklama güç kaynağı teslimatta 400 V bağlantılı
olarak verilir. Diğer besleme voltajları için
"BAĞLANTI TALİMATLARI" bölümündeki
talimatlara göre ana transformatör ve kontrol
transformatöründe istediğiniz voltajı ayarlayın.
Şebeke kablosunun kesit alanının doğru
olduğundan emin olun ve geçerli yerel yönergelere
göre uygun sigortayla sigortalayın (Aşağıda
"Şebeke bağlantısı" bölümündeki tabloya bakın).
•
•
•
•
•
•
Topraklama kablosunu
ile işaretlenen vidaya
bağlayın.
Şebeke kablosunu ana terminal blokları L1, L2 ve
L3'e bağlayın.
Kaynaklama güç kaynağının arka tarafında bulunan
kablo desteğini sıkın.
Kaynaklama güç kaynağı ve kontrol ünitesi
arasındaki kontrol kablosunu, kaynak güç ünitesinin
üstündeki 28 kutuplu kontağa (1) bağlayın.
Ark voltajını ölçmek için kullanılan 1 pimli ölçüm kablosunu (2) dönüş
kablosuna/kaynak kafasına bağlayın.
Uygun bir kaynağı ve dönüş kablosunu + ve − ile işaretlenen kontak raylarına
bağlayın. Raylar, kaynaklama güç kaynağının ön tarafında bulunan kapağın (3)
içerisinde bulunur.
Şebeke bağlantısı
Önerilen sigorta boyutları ve minimum kablo alanı
Şebeke voltajı
380 V ±%10, yaklaşık 3 ila 50
Hz
Şebeke kablo kesiti
4 × 16 mm2
Ana akım Imax
69 A
Faz akımı I1eff
55 A
Yavaş sigorta (dalgalanmaya dayanıklı)
63 A
Tip C MCB
63 A
Şebeke voltajı
400 V ±%10, yaklaşık 3 ila 50
Hz
Şebeke kablo kesiti
4 × 16 mm2
Ana akım Imax
67 A
Faz akımı I1eff
54 A
Yavaş sigorta (dalgalanmaya dayanıklı)
63 A
Tip C MCB
63 A
Şebeke voltajı
415 V ±%10, yaklaşık 3 ila 50
Hz
Şebeke kablo kesiti
4 × 16 mm2
Ana akım Imax
66 A
0449 501 201
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAJ
Önerilen sigorta boyutları ve minimum kablo alanı
Faz akımı I1eff
52 A
Yavaş sigorta (dalgalanmaya dayanıklı)
63 A
Tip C MCB
63 A
Şebeke voltajı
440 V ±%10, yaklaşık 3 ila 60
Hz
Şebeke kablo kesiti
4 × 16 mm2
Ana akım Imax
66 A
Faz akımı I1eff
52 A
Yavaş sigorta (dalgalanmaya dayanıklı)
63 A
Tip C MCB
63 A
NOT!
Yukarıda gösterilen şebeke elektrik kablosu alanları ve sigorta boyutları İsveç
mevzuatına uygundur. Diğer bölgeler için güç kaynağı kabloları uygulamaya uygun,
yerel ve ulusal düzenlemeler ile uyumlu olmalıdır.
0449 501 201
- 12 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
5
ÇALIŞTIRMA
Cihazın kullanımı için genel güvenlik düzenlemelerini bu kılavuzun "GÜVENLİK"
bölümünde bulabilirsiniz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bunu dikkatlice
okuyun!
NOT!
Kaynaklama güç kaynağını asla yan plakalar olmadan kullanmayın.
NOT!
PEI kontrol ünitesini kullanmak için güç kaynağı analog moduna ayarlanmalıdır.
5.1
Kontroller
Ön panel şunları içerir:
1.
2.
Şebeke voltajını ve kaynaklama güç
kaynağındaki fanı açıp kapatmak için ana
devre kesici.
• Konum "1" Açık
• Konum "0" Kapalı
•
Ana anahtar açıldığında gösterge
lambası (beyaz) yanar.
3.
Aşırı ısınma gösterge lambası (sarı)
• Termal kesme devreye alındığında
kaynaklama güç kaynağındaki aşırı
sıcaklıktan dolayı gösterge lambası
yanar.
• Kaynaklama güç kaynağındaki
sıcaklık izin verilen seviyeye
indiğinde gösterge lambası söner.
4.
FU2 otomatik sigortayı 42 V besleme
voltajı için sıfırlama düğmesi.
5.
FU3 otomatik sigortayı 230 V besleme
voltajı için sıfırlama düğmeleri.
0449 501 201
- 13 -
© ESAB AB 2018
6 BAKIM
6
BAKIM
DİKKAT!
Müşteri, garanti süresi içinde hata düzeltmek amacıyla ürün üzerinde herhangi bir
çalışma yaparsa, tedarikçinin tüm garanti taahhütleri uygulamasına son verilir.
6.1
Temizlik
6.1.1
Kaynak güç sistemi
UYARI!
Tıkalı hava girişleri veya çıkışları aşırı ısınmaya neden olur.
•
Kaynaklama güç kaynağını gerektiğinde temizleyin.
Temizlik için kuru sıkıştırılmış hava önerilir.
6.1.2
Kontaktör
UYARI!
Kontaktörü önce tamamen parçalarına ayırmadan sıkıştırılmış havayla asla
temizlemeyin.
NOT!
Kontaktörün güvenilir biçimde çalışması için manyetik parçaların temiz tutulması
gerekir.
Kontaktör temizlenecekse mutlaka parçalarına ayrılmalı ve tüm parçalar
temizlenmelidir.
Alternatif olarak kontaktör değiştirilebilir.
0449 501 201
- 14 -
© ESAB AB 2018
7 YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
7
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
DİKKAT!
Onarım ve elektrik işleri yetkili bir ESAB servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
Sadece ESAB orijinal yedek ve aşınma parçalarını kullanın.
LAF 631, uluslararası ve Avrupa standartları 60974-1 ve 60974-10'a uygun olarak
tasarlanmış ve test edilmiştir. Ürünün hala bahsedilen standarda uygun olduğundan
emin olmak servisi gerçekleştiren servis ya da onarım biriminin görevidir.
Yedek parçalar ve aşınma parçaları en yakın ESAB bayisinden sipariş edilebilir; bkz.
esab.com. Sipariş verirken, lütfen ürün tipini, seri numarasını, tanımı ve yedek parça listesine
uygun olarak yedek parça numarasını belirtin. Bu gönderiyi kolaylaştırır ve doğru teslimatı
güvenceye alır.
0449 501 201
- 15 -
© ESAB AB 2018
DEVRE ŞEMASI
DEVRE ŞEMASI
0449 501 201
- 16 -
© ESAB AB 2018
DEVRE ŞEMASI
0449 501 201
- 17 -
© ESAB AB 2018
BAĞLANTI TALİMATI
BAĞLANTI TALİMATI
0449 501 201
- 18 -
© ESAB AB 2018
SİPARİŞ NUMARALARI
SİPARİŞ NUMARALARI
Ordering number
Denomination
Type
0460 512 880
Welding power source LAF 631
0459 839 056
Spare parts list
Notes
LAF 631
Yedek parça listesi internetten indirilebilen ayrı bir belgede yayınlanmıştır: www.esab.com
0449 501 201
- 19 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising