ESAB | W82 | Instruction manual | ESAB W82 Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB W82 Εγχειρίδιο χρήστη
Aristo®
W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Οδηγίες χρήσεως
0460 971 401 GR 20181120
Valid for: W82 serial no. 710-xxx-xxxx;
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ serial no. 627-, 834-xxx-xxxx
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ...................................................................................................
5
1.1
Σημασία συμβόλων ................................................................................
5
1.2
Προφυλάξεις ασφαλείας ........................................................................
5
ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................................
9
2.1
Εξοπλισμός.............................................................................................
9
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ....................................................................................
10
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ...........................................................................................
11
4.1
Οδηγίες συναρμολόγησης ....................................................................
11
4.2
Περιγραφή συστήματος .........................................................................
11
4.3
Τρόπος ρύθμισης του U82 για χρήση με το W82 ................................
12
4.3.1
Αποθήκευση των αποθηκευμένων δεδομένων σας .............................
12
4.3.2
Μετατροπή της αυτόνομης μονάδας U82 σε μονάδα παρουσίασης ....
12
Σχεδιαγράμματα συστήματος ...............................................................
13
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ................................................................................................
15
5.1
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου ...........................................................
15
5.2
Προστασία από υπερθέρμανση............................................................
16
5.3
Ανάδραση τάσης τόξου .........................................................................
16
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ................................................................................................
18
6.1
Έλεγχος και καθαρισμός .......................................................................
18
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ..............................................................
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.................................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ....................................................................................
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ .................................................................................................
19
20
23
24
2
4.4
5
6
7
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
0460 971 401
© ESAB AB 2018
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1.1
Σημασία συμβόλων
Όπως χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο: Σημαίνει "Προσοχή!" Να είστε σε
εγρήγορση!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Υποδεικνύει ότι υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι που, αν δεν αποφευχθούν, θα
οδηγήσουν σε άμεσο, σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υποδεικνύει ότι υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε
τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ελαφρύ
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν από τη χρήση, διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο
οδηγιών και τηρήστε όλες τις ετικέτες, τις πρακτικές
ασφαλείας του εργοδότη και τα δελτία δεδομένων
ασφαλείας (SDS).
1.2
Προφυλάξεις ασφαλείας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Αυτή η μονάδα ελέγχεται από την ESAB σε γενική ρύθμιση. Η ευθύνη για την
ασφάλεια και τη λειτουργία, της συγκεκριμένης ρύθμισης, ανήκει στον υπεύθυνο
εγκατάστασης.
Οι χρήστες του εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι
οποιοσδήποτε εργάζεται στον εξοπλισμό ή κοντά σε αυτόν τηρεί όλες τις σχετικές
προφυλάξεις ασφαλείας. Οι προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
που ισχύουν για εξοπλισμό αυτού του τύπου. Επιπλέον των τυπικών κανονισμών που
εφαρμόζονται στον τόπο εργασίας, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συστάσεις.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει πλήρη
γνώση της λειτουργίας του εξοπλισμού. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί
να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό
του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1.
Όποιος χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με:
○ τον χειρισμό του
○ τη θέση των διακοπτών έκτακτης ανάγκης
○ τη λειτουργία του
○ τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας
○ τις λειτουργίες συγκόλλησης και κοπής ή τις υπόλοιπες λειτουργίες του
εξοπλισμού
0460 971 401
-5-
© ESAB AB 2018
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
2.
3.
4.
5.
Ο χειριστής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:
○ κανένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν βρίσκεται μέσα στην περιοχή
εργασίας του εξοπλισμού κατά την εκκίνησή του
○ δεν υπάρχει κάποιο απροστάτευτο άτομο όταν ανάβει το τόξο ή όταν ξεκινά η
εργασία με τον εξοπλισμό
Ο τόπος εργασίας πρέπει:
○ να είναι κατάλληλος για το συγκεκριμένο σκοπό
○ να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα
Προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας:
○ Χρησιμοποιείτε πάντα τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας,
όπως γυαλιά ασφαλείας, πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας
○ Μην φοράτε χαλαρά αξεσουάρ, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, κ.λπ.,
που μπορεί να παγιδευτούν ή να προκαλέσουν εγκαύματα
Γενικές προφυλάξεις:
○ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι καλά συνδεδεμένο
○ Οι εργασίες σε εξοπλισμό υψηλής τάσης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο
από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο
○ Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης με ευανάγνωστη
σήμανση και σε προσιτή θέση
○ Η λίπανση και η συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να εκτελούνται κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η συγκόλληση και κοπή με ηλεκτρικό τόξο μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό
σε εσάς και σε άλλα άτομα. Λαμβάνετε προφυλάξεις κατά τη συγκόλληση και την
κοπή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ – Μπορεί να είναι θανατηφόρα
•
•
•
•
Εγκαταστήστε και γειώστε τη μονάδα σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.
Μην αγγίζετε ηλεκτρικά εξαρτήματα ή ηλεκτρόδια υπό τάση με ακάλυπτα
σημεία του δέρματος, υγρά γάντια ή υγρά ρούχα.
Μονώστε τον εαυτό σας από το αντικείμενο εργασίας και τη γη.
Βεβαιωθείτε ότι η στάση σας κατά την εργασία είναι ασφαλής
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την
υγεία
•
•
•
0460 971 401
Οι ηλεκτροσυγκολλητές που φέρουν βηματοδότες πρέπει να
συμβουλεύονται το γιατρό τους προτού εκτελέσουν συγκολλήσεις. Τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ορισμένων
βηματοδοτών.
Η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να έχει άλλες άγνωστες
επιπτώσεις στην υγεία.
Οι ηλεκτροσυγκολλητές πρέπει να χρησιμοποιούν τις παρακάτω
διαδικασίες για ελαχιστοποίηση της έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία:
○ Δρομολογήστε τα ηλεκτρόδια και τα καλώδια εργασίας μαζί, στην ίδια
πλευρά του σώματός σας. Αν είναι εφικτό, ασφαλίστε τα με ταινία.
Μην τοποθετείτε το σώμα σας ανάμεσα στην τσιμπίδα και τα καλώδια
εργασίας. Μην τυλίγετε ποτέ την τσιμπίδα ή το καλώδιο εργασίας
γύρω από το σώμα σας. Διατηρείτε την πηγή ηλεκτρικής ισχύος
ηλεκτροσυγκόλλησης και τα καλώδια όσο το δυνατόν πιο μακριά από
το σώμα σας.
○ Συνδέστε το καλώδιο εργασίας στο αντικείμενο εργασίας όσο το
δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή συγκόλλησης.
-6-
© ESAB AB 2018
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ – Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία
•
•
Διατηρείτε το κεφάλι σας μακριά από τις αναθυμιάσεις.
Χρησιμοποιήστε εξαερισμό, εξαγωγή στο τόξο ή και τα δύο, για να
απομακρύνετε τις αναθυμιάσεις και τα αέρια από τη ζώνη αναπνοής σας
και τη γενικότερη περιοχή.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ – Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια
και έγκαυμα στο δέρμα
•
•
Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιήστε τη σωστή μάσκα
ηλεκτροσυγκόλλησης και φακούς με φίλτρο και φορέστε προστατευτικό
ρουχισμό.
Προστατέψτε τους παρευρισκομένους με κατάλληλα χωρίσματα ή
παραπετάσματα.
ΘΟΡΥΒΟΣ – Ο υπερβολικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
ακοή
Προστατέψτε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιήστε ωτασπίδες ή άλλο μέσο
προστασίας της ακοής.
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς
•
•
•
Διατηρήστε όλες τις θύρες, τα πλαίσια και τα καλύμματα κλειστά και
στερεωμένα στη θέση τους. Η αφαίρεση των καλυμμάτων για συντήρηση
και αντιμετώπιση προβλημάτων, αν χρειαστεί, πρέπει να γίνεται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό. Επανατοποθετήστε τα πλαίσια ή τα καλύμματα
και κλείστε τις θύρες μετά την ολοκλήρωση του σέρβις και πριν από την
εκκίνηση του κινητήρα.
Διακόψτε τη λειτουργία του κινητήρα πριν από την εγκατάσταση ή τη
σύνδεση της μονάδας.
Διατηρείτε τα χέρια, τα μαλλιά σας, χαλαρά ενδύματα και εργαλεία σε
απόσταση από τα κινούμενα μέρη.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
•
•
Οι σπινθήρες (πιτσιλίσματα) μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά σε κοντινή απόσταση.
Μην το χρησιμοποιείτε σε κλειστά δοχεία.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για συγκόλληση με τόξο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην χρησιμοποιείτε την πηγή ρεύματος για ξεπάγωμα παγωμένων σωλήνων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε
οικιστικές περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
γίνεται από το δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης. Στις
περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες ως προς
τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του
εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή
ακτινοβολούμενων παρενοχλήσεων.
0460 971 401
-7-
© ESAB AB 2018
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εγκατάσταση
ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/ΕΚ
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και για την εφαρμογή της σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχει φτάσει
στο τέλος της ζωής του πρέπει να απορρίπτεται σε
εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της
λήψης πληροφοριών σχετικά με τους εγκεκριμένους
σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο της ESAB.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλείς πρακτικές για τις
ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου και τη χρήση του εξοπλισμού κοπής, ζητήστε
από τον προμηθευτή ένα αντίγραφο της Φόρμας 52-529 "Μέτρα
προφύλαξης και ασφαλείς πρακτικές για τις συγκολλήσεις τόξου, την κοπή
και το σκάψιμο με ηλεκτρικό τόξο.
Συνιστούμε να συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έντυπα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.
ANSI/ASC Z49.1 - “Safety in Welding and Cutting”
AWS C5.5 - “Recommended Practices for Gas Tungsten Arc Welding”
AWS C5.6 - “Recommended Practices for Gas Metal Arc welding”
AWS SP - “Safe practices” - Reprint, Welding Handbook
ANSI/AWS F4.1 - “Recommended Safe Practices for Welding and
Cutting of Containers That Have Held Hazardous Substances”
OSHA 29 CFR 1910 - "Safety and health standards"
CSA W117.2 - "Code for safety in welding and cutting"
NFPA Standard 51B, “Fire Prevention During Welding, Cutting, and
Other Hot Work"
CGA Standard P-1, “Precautions for Safe Handling of Compressed
Gases in Cylinders”
ANSI Z87.1, "Occupational and Educational Personal Eye and Face
Protection Devices"
Η ESAB διαθέτει πλούσια γκάμα αξεσουάρ συγκόλλησης και εξοπλισμού ατομικής
προστασίας για αγορά. Για πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ESAB της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε τον
ιστότοπό μας.
0460 971 401
-8-
© ESAB AB 2018
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Aristo® W82
Το W82 είναι μια μονάδα ελέγχου που επιτρέπει την επικοινωνία
μεταξύ του εξοπλισμού συγκολλήσεων και του εξοπλισμού
αυτοματισμού, όπως τα ρομπότ και οι υπολογιστές. Πρωτόκολλα
επικοινωνίας: DeviceNet, Profibus, CANopen, Ethernet και
EtherCAT.
Το W82 χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με πηγές ηλεκτρικού
ρεύματος που διαθέτουν δίαυλο ESAB CANbus για αυτοματισμό των
διαδικασιών συγκόλλησης. Για το χειρισμό των πηγών ρεύματος και
των μονάδων τροφοδότησης σύρματος, ανατρέξτε στο σχετικό
εγχειρίδιο οδηγιών.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Το Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ τοποθετείται ως πρόσθετος
εξοπλισμός πάνω στις υποστηριζόμενες πηγές ηλεκτρικού ρεύματος
της ESAB. Συνδέεται στον δίαυλο CANbus εσωτερικά. Πρωτόκολλο
επικοινωνίας: WeldCloud™.
Υπάρχουν δύο εκδόσεις του Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ με
διαφορετικές λειτουργίες. Οι διαθέσιμες εκδόσεις έχουν τους εξής
αριθμούς παραγγελίας: 0445 302 880 (χωρίς σύνδεση Ethernet και
επικοινωνία με το ρομποτικό σύστημα) και 0445 302 881 (με
σύνδεση Ethernet και επικοινωνία με το ρομποτικό σύστημα).
Για πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες πηγές ηλεκτρικού
ρεύματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της
ESAB.
2.1
Εξοπλισμός
Aristo® W82
•
•
Τα W82 DeviceNet, W82 Profibus, W82 CANopen, W82 EtherNet και W82 EtherCAT
παρέχονται με μονάδα μνήμης USB και εγχειρίδιο οδηγιών.
Το W82 Integrated παρέχεται με εγχειρίδιο οδηγιών.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
•
Το Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ παρέχεται με το λογισμικό WeldCloud™ και έναν
οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
Το κιτ των καλωδίων μετρήσεων και τα καλώδια σύνδεσης για τις διάφορες πηγές
ηλεκτρικού ρεύματος διατίθενται ως παρελκόμενα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ" και στον ξεχωριστό κατάλογο ανταλλακτικών.
0460 971 401
-9-
© ESAB AB 2018
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Aristo® W82
Τάση παροχής (για τη μονάδα
τροφοδότησης μέσω του W82)
42 V, 50 - 60 Hz
Τάση τροφοδοσίας (από το ρομπότ)
24 V DC
Τάση τροφοδοσίας (από την πηγή
τροφοδοσίας)
12 V DC
Βάρος
4 kg (8,8 lb.)
Διαστάσεις (μ × π × υ)
366 × 101 × 159 mm (14,41 × 3,98 × 6,26 in.)
Κατηγορία περιβλήματος
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 880)
Τάση τροφοδοσίας (για τη μονάδα τροφοδότησης
μέσω του WeldCloud™)
42 V, 50 - 60 Hz
Τάση τροφοδοσίας (από την πηγή τροφοδοσίας)
12 V DC
Βάρος
6 kg (13,2 lb.)
Διαστάσεις (μ × π × υ)
527 × 257 × 115 mm
(20,75 × 10,12 × 4,52 in.)
Κατηγορία περιβλήματος
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 881)
Τάση τροφοδοσίας (για τη μονάδα τροφοδότησης
μέσω του WeldCloud™)
42 V, 50 - 60 Hz
Τάση τροφοδοσίας (από την πηγή τροφοδοσίας)
12 V DC
Βάρος
6 kg (13,2 lb.)
Διαστάσεις (μ × π × υ)
527 × 257 × 105 mm
(20,75 × 10,12 × 4,13 in.)
Κατηγορία περιβλήματος
IP23
Κατηγορία περιβλήματος
Ο κωδικός IP υποδεικνύει την κατηγορία του περιβλήματος, δηλ. το βαθμό προστασίας
έναντι διείσδυσης στερεών αντικειμένων ή νερού.
Ο εξοπλισμός που επισημαίνεται με την ένδειξη IP23 προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους.
0460 971 401
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται από επαγγελματία.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις του Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile.
Για το Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™, βεβαιωθείτε ότι η κεραία στο επάνω κιβώτιο
δεν καλύπτεται ή εμποδίζεται.
4.1
Οδηγίες συναρμολόγησης
Σύνδεση του Aristo® W82 στην πηγή τροφοδοσίας Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig U5000i,
Mig U5000iw
1. Αφαιρέστε τις βίδες στην πίσω λαβή της
πηγής τροφοδοσίας.
2. Τοποθετήστε το W82 στην πηγή
τροφοδοσίας συγκόλλησης.
3. Βιδώστε το W82 και τη λαβή στη θέση τους
στις ίδιες οπές βιδών.
Σύνδεση του Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για το Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ ή
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης ή διανομέα της ESAB.
Σύνδεση του Aristo® W82 στις πηγές τροφοδοσίας Mig 3001i, Mig 4001i, Mig 4002c,
Mig 5002c και Mig 6502c
Συνδέστε το W82 με ένα καλώδιο μήκους 2 m και τοποθετήστε το στο δάπεδο ή σε μια βάση
δίπλα στην πηγή τροφοδοσίας.
4.2
Περιγραφή συστήματος
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη μονάδα U82 για αυτόνομη χρήση (αυτόνομη μονάδα) ή για
χρήση παρουσίασης (μονάδα παρουσίασης). Η παρουσία της μονάδας W82 εντός του
συστήματος συγκόλλησης καθορίζει ποια μονάδα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
0460 971 401
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η αυτόνομη μονάδα χρησιμοποιείται όταν
δεν υπάρχει μονάδα W82 στο σύστημα.
Η μονάδα παρουσίασης χρησιμοποιείται
όταν υπάρχει μονάδα W82 στο σύστημα.
Κατά την εκκίνηση της μονάδας, μπορείτε να δείτε εάν η μονάδα είναι μονάδα παρουσίασης
ή όχι.
4.3
Τρόπος ρύθμισης του U82 για χρήση με το W82
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Είναι απαραίτητο να αλλάξετε την αυτόνομη μονάδα U82 σε μονάδα
παρουσίασης προτού χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μια μονάδα W82.
4.3.1
1.
2.
3.
4.
5.
Αποθήκευση των αποθηκευμένων δεδομένων σας
Συνδέστε την αυτόνομη μονάδα U82 σε μια πηγή τροφοδοσίας ή μια μονάδα
τροφοδότησης σύρματος.
Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη της πηγής τροφοδοσίας.
Εξαγάγετε τα σύνολα δεδομένων συγκόλλησης από τη μνήμη του U82 σε μια μνήμη
USB (βλ. κεφάλαιο Εισαγωγή/Εξαγωγή στο εγχειρίδιο οδηγιών του U82).
Απενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη της πηγής τροφοδοσίας.
Αφαιρέστε τη μνήμη USB.
4.3.2
Μετατροπή της αυτόνομης μονάδας U82 σε μονάδα παρουσίασης
1. Συνδέστε την ενσωματωμένη μνήμη USB σε έναν υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι ο
υπολογιστής έχει ρυθμιστεί ώστε να εμφανίζει τις επεκτάσεις αρχείων.
2. Μετονομάστε: το αρχείο "update.txt_" σε "update.txt" και το αρχείο "reset.txt_" σε
"reset.txt"
0460 971 401
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3. Ανοίξτε το κάλυμμα στο αριστερό άκρο του
πίνακα ελέγχου.
4. Τοποθετήστε την ενσωματωμένη μνήμη
USB στην υποδοχή USB.
5. Κλείστε το κάλυμμα.
6. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη της
πηγής τροφοδοσίας. Ένας χαρακτηριστικός
ήχος "μπιπ" υποδεικνύει ότι έχει ξεκινήσει η
διαδικασία μετατροπής. Δύο
χαρακτηριστικοί ήχοι "μπιπ" υποδεικνύουν
ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
7. Απενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη
της πηγής τροφοδοσίας.
8. Ανοίξτε το κάλυμμα και αφαιρέστε την
ενσωματωμένη μνήμη USB.
9. Κλείστε το κάλυμμα. Η μονάδα είναι τώρα έτοιμη για χρήση σε συνδυασμό με μια
μονάδα W82.
4.4
Σχεδιαγράμματα συστήματος
Ακολουθούν σχηματικά διαγράμματα όπου απεικονίζεται η σύνδεση μεταξύ διαφορετικών
μονάδων.
1.
2.
3.
4.
Σύνδεση μεταξύ της πηγής τροφοδοσίας συγκόλλησης και του W82 - "CAN σε πηγή
τροφοδοσίας".
Σύνδεση μεταξύ του W82 και του ερμαρίου ελέγχου ρομπότ - "Fieldbus".
Σύνδεση μεταξύ της πηγής τροφοδοσίας συγκόλλησης και της μονάδας τροφοδότησης
σύρματος - "Εσωτερικό CAN".
Σύνδεση μεταξύ της πηγής τροφοδοσίας συγκόλλησης και του πίνακα ελέγχου "Εσωτερικό CAN".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Εάν δεν χρησιμοποιείται η μονάδα τροφοδότησης σύρματος της ESAB, απαιτείται
ξεχωριστή ανάδραση τάσης τόξου στην επαφή μέτρησης στη μονάδα ελέγχου.
0460 971 401
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
0460 971 401
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οι γενικοί κανονισμοί ασφαλείας για τον χειρισμό του εξοπλισμού βρίσκονται στο
κεφάλαιο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» αυτού του εγχειριδίου. Διαβάστε τους καλά πριν αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό!
5.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου
Ενδεικτική λυχνία
Πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία - Υπερθέρμανση
Προαιρετική εξωτερική σύνδεση CAN και στοιχείο τερματισμού
Fieldbus
Σύνδεση επικοινωνίας με ρομποτικό σύστημα
Μέτρηση
Σύνδεση καλωδίου μέτρησης για επιστροφή σήματος τάσης τόξου και σήματος
διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, κιτ μετρήσεων
Εσωτερικό CAN
Συνδέσεις για επικοινωνία με τη μονάδα τροφοδότησης σύρματος και τον πίνακα
ελέγχου της ESAB
LAN
Σύνδεση με το δίκτυο, Ethernet
CAN προς την πηγή ηλεκτρικού ρεύματος συγκόλλησης
Σύνδεση για επικοινωνία με την πηγή ρεύματος συγκόλλησης
USB
Σύνδεση μονάδας μνήμης USB
0460 971 401
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Κεραία
Ενδεικτική λυχνία LED, λευκή,
Παροχή ρεύματος ΕΝΤΟΣ
Ενδεικτική λυχνία LED, κόκκινη
Κατάσταση σύνδεσης (Ενδεικτική λυχνία LED αναμμένη = σφάλμα σύνδεσης)
USB
Σύνδεση μονάδας μνήμης USB
Σύνδεση CAN
Παρακολούθηση τάσης τόξου (+), κόκκινη υποδοχή βύσματος τύπου "μπανάνα"
Παρακολούθηση τάσης τόξου (-), μαύρη υποδοχή βύσματος τύπου "μπανάνα"
Fieldbus Σύνδεση επικοινωνίας με ρομποτικό σύστημα
Σύνδεση Ethernet
5.2
Προστασία από υπερθέρμανση
Η μονάδα ελέγχου διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, η οποία λειτουργεί εάν η
θερμοκρασία γίνει πολύ υψηλή. Στην περίπτωση αυτή, το ρεύμα συγκόλλησης διακόπτεται
και ανάβει η πορτοκαλί λυχνία.
Η επαναφορά της λειτουργίας προστασίας από υπερθέρμανση γίνεται αυτόματα όταν η
θερμοκρασία μειωθεί και σβήσει η λυχνία.
5.3
Ανάδραση τάσης τόξου
Για επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος συγκόλλησης, η ανάδραση τάσης τόξου
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Στη συγκόλληση MIG/MAG, η πηγή τροφοδοσίας
προετοιμάζεται ώστε να ανιχνεύει την τάση τόξου στη μονάδα τροφοδότησης σύρματος.
Προϋπόθεση για αυτήν τη λειτουργία είναι η χρήση της μονάδας τροφοδότησης σύρματος
της ESAB και ενός καλωδίου διασύνδεσης της ESAB! Αυτή η μέθοδος μέτρησης της τάσης
τόξου αντισταθμίζει την πτώση τάσης στο καλώδιο συγκόλλησης στη μονάδα τροφοδότησης
σύρματος. Με μια τσιμπίδα της ESAB που υποστηρίζει τη λειτουργία "TrueArcVoltage",
αντισταθμίζεται η πτώση τάσης έως και το άκρο επαφής.
0460 971 401
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Οι εξωτερικές είσοδοι τάσης τόξου (οι κόκκινες και μαύρες πρίζες τύπου μπανάνα)
στο πίσω μέρος του επάνω κιβωτίου WeldCloud™ δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται, εκτός εάν ο εξοπλισμός έχει διαμορφωθεί για αυτήν τη
διαρρύθμιση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της ESAB.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Για αντιστάθμιση της πτώσης τάσης στο καλώδιο επιστροφής, η πηγή
τροφοδοσίας μπορεί να διαμορφωθεί (από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις
της ESAB) για χρήση εξωτερικού σύρματος ανίχνευσης τάσης τόξου από το
αντικείμενο εργασίας.
0460 971 401
- 17 -
© ESAB AB 2018
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μόνο άτομα που έχουν κατάλληλες γνώσεις ηλεκτρολογίας (εξουσιοδοτημένο
προσωπικό) επιτρέπεται να αφαιρούν τις πινακίδες ασφαλείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνει ο προμηθευτής παύουν να ισχύουν εάν ο
ίδιος ο πελάτης επιχειρήσει οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν για να διορθώσει
οποιαδήποτε σφάλματα κατά την χρονική περίοδο της εγγύησης.
6.1
Έλεγχος και καθαρισμός
Ελέγχετε τακτικά ότι η μονάδα ελέγχου έχει ηλεκτρική επαφή με την πηγή ρεύματος και ότι οι
συνδέσεις έχουν γίνει σωστά και δεν έχουν σφάλματα.
0460 971 401
- 18 -
© ESAB AB 2018
7 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
7
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Οι μονάδες W82 και Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ έχουν σχεδιαστεί και ελεγχθεί κατά τα
διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα IEC/EN 60974-1 και IEC/EN 60974-10. Είναι υποχρέωση
της μονάδας συντήρησης που εκτελεί την εργασία συντήρησης ή επισκευής να εξασφαλίζει
ότι το προϊόν συνεχίζει να συμμορφώνεται με τα εν λόγω πρότυπα.
Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά και αναλώσιμα από τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο
της ESAB. Ανατρέξτε στη διεύθυνση esab.com. Όταν παραγγέλλετε, παρακαλούμε
αναφέρετε τύπο προϊόντος, αριθμό σειράς, χαρακτηρισμό και αριθμό ανταλλακτικού
σύμφωνα με τον κατάλογο ανταλλακτικών. Αυτό διευκολύνει την αποστολή και διασφαλίζει τη
σωστή παράδοση.
0460 971 401
- 19 -
© ESAB AB 2018
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Aristo® W82
0460 971 401
- 20 -
© ESAB AB 2018
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
0460 971 401
- 21 -
© ESAB AB 2018
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0460 971 401
- 22 -
© ESAB AB 2018
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ordering no.
Denomination
0460 891 880
Aristo® W82, Integrated
0460 891 881
Aristo® W82, DeviceNet
0460 891 882
Aristo® W82, Profibus
0460 891 883
Aristo® W82, CANopen
0460 891 884
Aristo® W82, EtherNet
0460 891 885
Aristo® W82, EtherCAT
0445 302 880
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0445 302 881
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0459 839 038
Spare parts list W82 , Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0740 800 203
Service manual W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile
Τα εγχειρίδια οδηγιών και ο κατάλογος ανταλλακτικών είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο, στη
διεύθυνση: www.esab.com
0460 971 401
- 23 -
© ESAB AB 2018
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
0456 527 885
Control cable (connectors included)*
0.45 m, 12 poles
For power sources Mig 4004i and 5000is
0462 000 880
Control cable (connectors included)*
2 m, 10 - 12 poles
For Origo™ Mig power sources
0461 182 880
Connection set CAN Robot for Aristo®
W82 Integrated*
7.5 m
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0459 314 880
Terminating resistor*
0445 501 880
Robot Interface Kit Devicenet WeldCloud™
0445 501 881
Robot Interface Kit Profibus WeldCloud™
0445 501 882
Robot Interface Kit CANopen WeldCloud™
0445 501 883
Robot Interface Kit EtherNet IP WeldCloud™
0445 501 884
Robot Interface Kit EtherCAT WeldCloud™
*Not applicable for Retrofit Aristo® W82 with ordering number 0465 826 881.
0460 971 401
- 24 -
© ESAB AB 2018
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
0460 971 401
- 25 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising