ESAB | Miggytrac™ B501 | Instruction manual | ESAB Miggytrac™ B501 Manual de utilizare

ESAB Miggytrac™ B501 Manual de utilizare
Miggytrac™ B501,
Miggytrac™ B5001
Manual de instrucțiuni
0463 404 101 RO 20181102
Valid for: B501: serial no. 1847 xxxx,
B5001: serial no. 1847 xxxx
CUPRINS
1
SIGURANȚĂ ................................................................................................
5
1.1
Semnificaţia simbolurilor ......................................................................
5
2
INTRODUCERE ...........................................................................................
9
3
DATE TEHNICE ...........................................................................................
10
4
INSTALAREA...............................................................................................
11
4.1
Asamblarea .............................................................................................
11
4.2
Reglarea braţului frontal ........................................................................
11
4.3
Instalarea bateriei ...................................................................................
12
4.4
Montarea arzătorului ..............................................................................
13
4.5
Instalarea kitului de magneţi (opţional)................................................
13
FUNCŢIONARE ...........................................................................................
15
5.1
Operaţiunile de sudură ..........................................................................
15
5.2
Pornirea şi oprirea tractorului Miggytrac™ B501................................
15
5.3
Operarea tractorului Miggytrac™ B5001..............................................
16
5.3.1
Conexiuni și dispozitive de control .......................................................
16
5.3.2
Panoul de setare, care include afişajul color ........................................
17
5.3.3
Selectarea meniului ..............................................................................
17
5.3.4
Selectarea unităţilor de măsură............................................................
18
5.3.5
Setarea funcţiilor ..................................................................................
18
5.3.6
Instalarea alimentatorului cu sârmă .....................................................
20
ÎNTREȚINERE .............................................................................................
21
6.1
Întreţinere zilnică ....................................................................................
21
6.2
Întreţinere săptămânală .........................................................................
21
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB...................................................
DESEN DIMENSIONAL .......................................................................................
NUMERE DE CATALOG......................................................................................
ACCESORII .........................................................................................................
22
23
25
27
5
6
7
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0463 404 101
© ESAB AB 2018
1 SIGURANȚĂ
1
SIGURANȚĂ
1.1
Semnificaţia simbolurilor
Aşa cum se utilizează în cadrul acestui manual: Semnifică Atenţie! Fiţi vigilent!
PERICOL!
Semnifică pericole imediate care, dacă nu sunt evitate, vor cauza vătămare
corporală imediată şi gravă sau decesul.
AVERTIZARE!
Semnifică pericole potenţiale care ar putea cauza vătămare corporală sau
decesul.
ATENȚIE!
Semnifică pericole care ar putea cauza vătămare corporală minoră.
AVERTIZARE!
Înainte de utilizare, citiţi şi înţelegeţi manualul de utilizare şi
respectaţi toate etichetele, practicile de siguranţă ale
angajatorului şi fişele cu date de securitate (FDS-urile).
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1.
2.
3.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului
când acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu
echipamentul
Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
0463 404 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIGURANȚĂ
4.
5.
Echipament individual de siguranță:
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum
ochelari de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
Măsuri generale de protecție:
○ Asigurați-vă că este conectat sigur cablul de retur
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către
un electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în
mod vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
exploatării
AVERTIZARE!
Sudura și tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. și pe alții. Luați măsuri de
precauție când sudați sau tăiați.
ȘOC ELECTRIC – Pericol de moarte
•
•
•
•
Instalați și împământați unitatea în conformitate cu manualul de utilizare.
Nu atingeţi componentele electrice sub tensiune sau electrozii cu pielea
neprotejată, mănuşi ude sau îmbrăcăminte udă.
Izolaţi-vă faţă de lucrare şi pământ.
Asigurați-vă că poziția dvs. de lucru este sigură
CÂMPURI ELECTRICE ŞI MAGNETICE – Pot prezenta pericol pentru
sănătate
•
•
•
Sudorii cu stimulatoare cardiace trebuie să se consulte cu medicul înainte
de a efectua operaţiuni de sudare. Câmpurile electromagnetice pot
interfera cu anumite stimulatoare cardiace.
Expunerea la câmpurile electromagnetice poate avea şi alte efecte
necunoscute asupra sănătăţii.
Sudorii trebuie să utilizeze următoarele proceduri pentru a minimiza
expunerea la câmpurile electromagnetice:
○ Dirijaţi electrodul şi cablurile de lucru împreună pe aceeaşi parte a
corpului dvs. Fixaţi-le cu bandă atunci când este posibil. Nu staţi cu
nicio parte a corpului între cablurile de lucru şi ale arzătorului. Nu
înfăşuraţi niciodată cablurile de lucru sau ale arzătorului în jurul
corpului dvs. Menţineţi sursa de alimentare şi cablurile pentru sudură
cât mai departe posibil de corpul dvs.
○ Conectaţi cablul de sudură la piesa de lucru cât mai aproape posibil
de zona care se sudează.
FUM ȘI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
•
•
Ţineţi capul în afara zonei cu fum.
Folosiţi ventilaţia, extracţia arcului sau ambele pentru a scoate vaporii şi
gazele din zona dumneavoastră de respiraţie şi spaţiul general.
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii și pot arde pielea
•
•
0463 404 101
Protejați-vă ochii și corpul. Utilizați paravanul de sudură și geamul de
filtrare corecte și purtați îmbrăcăminte de protecție.
Protejaţi-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.
-6-
© ESAB AB 2018
1 SIGURANȚĂ
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz.
PIESE ÎN MIŞCARE - Pot cauza vătămări
•
•
•
Menţineţi toate uşile, panourile şi capacele închise şi în poziţii sigure.
Permiteţi numai persoanelor calificate să îndepărteze capacele pentru
întreţinere şi depanare, după cum este necesar. Montaţi din nou panourile
sau capacele şi închideţi uşile după finalizarea operaţiunilor de service şi
înainte de pornirea motorului.
Opriţi motorul înainte de montarea sau conectarea unităţii.
Ţineţi mâinile, părul, hainele largi şi uneltele departe de piesele în mişcare.
PERICOL DE INCENDIU
•
•
Scânteile (stropii) pot cauza incendii. Asiguraţi-vă că nu există materiale
inflamabile în apropiere.
Nu utilizaţi pentru containere închise.
FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ – Apelați la un expert pentru asistență în caz de
funcționare defectuoasă.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
ATENȚIE!
Acest produs este destinat exclusiv sudurii cu arc.
AVERTIZARE!
Dacă temperatura maximă de operare a bateriei (+60 °C) este depăşită, există
un risc ridicat de explozie!
AVERTIZARE!
Nu utilizați sursa de alimentare pentru dezghețarea țevilor înghețate.
ATENȚIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru
utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia
electrică este furnizată de sistemul public de alimentare de
joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și radiate,
pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității
electromagnetice a echipamentelor din clasa A în aceste
locații.
0463 404 101
-7-
© ESAB AB 2018
1 SIGURANȚĂ
NOTĂ!
Predați echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice, precum și cu implementarea acesteia conform
legislației naționale, echipamentul electric și/sau electronic
care a atins limita maximă a duratei de viață trebuie să fie
predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile de
colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
ESAB oferă spre achiziţionare un sortiment de accesorii pentru sudură şi echipamente
individuale de protecție. Pentru informații despre comenzi, contactați distribuitorul
dvs. local ESAB sau vizitați-ne pe site-ul nostru web.
0463 404 101
-8-
© ESAB AB 2018
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
Miggytrac™ B501 şi Miggytrac™ B5001 sunt proiectate pentru sudura MIG/MAG a plăcilor şi
grinzilor.
Miggytrac™ B501 şi Miggytrac™ B5001 sunt tractoare compacte pe care se poate monta un
arzător de sudură. Ambele tractoare pot fi acţionate cu 18 V c.c. de la o baterie litiu-ion.
Miggytrac™ B5001 poate fi acţionat şi cu 42 V c.a. de la o sursă de alimentare pentru
sudură. Tractoarele sunt echipate cu transmisie integrală pentru tracţiune eficientă şi cu
motor pas cu pas de cuplu ridicat, pentru o viteză de sudură stabilă. Miggytrac™ este
conceput pentru sudură în modul de control în 4 timpi.
Este disponibil un kit de magneţi cu montare simplă ca opţiune. Kitul de magneţi poate fi
ataşat la partea inferioară a tractorului pentru a stabiliza şi mai mult mişcarea atunci când
panta sudurii ajunge până la 45°.
Livrarea nu include o baterie şi un încărcător de baterie, consultaţi capitolul „ACCESORII”
din acest manual.
Accesoriile ESAB pentru produs se găsesc în capitolul „ACCESORII” din acest
manual.
0463 404 101
-9-
© ESAB AB 2018
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
Miggytrac™ B501 şi Miggytrac™ B5001, de la nr. de serie 1847 xxxx
Miggytrac™ B501 Miggytrac™ B5001
Tensiune baterie (litiu-ion)
18 V c.c.
20–50 V CA
Tensiune de alimentare externă
–
Timp de funcţionare pe baterie
6-8 ore
Tip motor
24–70 V CC
4-6 ore
Motor pas cu pas
10-130 cm/min
(4-51 in./min)
2-170 cm/min
(1-66 in./min)
Viteza de deplasare la sudura în pas
–
250 cm/min
(99 in./min)
Lungime sudură în pas
–
1-99 cm
(0,1-19,9 in.)
Pauză crater
–
0-5,0 s
Material de umplutură
–
0-50 mm (0-2,0 in.)
Preîncălzire
–
0–5,0 s
Tensiune şi viteza de avans a sârmei la
distanţă
–
10-95%
Viteza de sudură
Ajustări mecanice:
Glisare orizontală
±32 mm (±1,3 in.)
Glisare verticală
±40 mm (±1,6 in.)
Braţele roţilor de ghidare
±40 mm (±1,6 in.)
Temperatură de funcţionare maximă:
Baterie
+60 °C (140 °F)
Cărucior
+80 °C (176 °F)
Roţi de acţionare
+150 °C (302 °F)
Forţă de tracţiune orizontală:
Fără magneţi
12 kg (26 lb)
Cu magneţi
25 kg (55 lb)
Forţă de tracţiune verticală la 45° cu magnet
11 kg (24 lb)
Unghi de acţionare maxim cu set de magneţi
45°
310×290×250 mm 310×290×340 mm
(12,2×11,4×9,84 in.) (12,2×11,4×13,4 in.)
Dimensiuni (L×l×î)
Greutate
0463 404 101
12 kg (26 lb)
- 10 -
13 kg (29 lb)
© ESAB AB 2018
4 INSTALAREA
4
INSTALAREA
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
NOTĂ!
Graficele din acest capitol prezintă tractorul Miggytrac™ B501. Cu toate acestea,
instalarea şi toate ajustările sunt făcute în acelaşi mod şi pe tractorul Miggytrac™
B5001, cu excepţia cazului în care este indicat altfel.
4.1
1.
2.
3.
4.
5.
Asamblarea
Buton rotativ, reglare orizontală
Braţ reglabil
Roată de suport
Buton rotativ, reglare verticală
Conexiune pentru arzătorul de sudură
4.2
6.
7.
8.
9.
Mâner
Panou de comandă
Baterie
Roţi de acţionare
Reglarea braţului frontal
Reglaţi braţul frontal astfel încât să fie cu 10 mm mai scurt decât braţul posterior, pentru ca
Miggytrac™ să se deplaseze diagonal pe placă. Aceasta conferă tracţiune pozitivă pe
structura de ghidare şi tractorul menţine calea dorită.
0463 404 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALAREA
4.3
Instalarea bateriei
Miggytrac™ este conceput pentru a funcţiona cu o baterie de 18 volţi, cu o capacitate de 4
Ah sau 5 Ah.
NOTĂ!
Înainte de utilizare, încărcaţi bateria cu un încărcător de baterie aprobat.
0463 404 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALAREA
4.4
•
Montarea arzătorului
Montaţi arzătorul de sudură pe tractor conform cu graficul de mai jos.
1. Direcţia corectă de acţionare în
combinaţie cu poziţia curentă a
arzătorului
4.5
2. Direcţia greşită de acţionare în
combinaţie cu poziţia curentă a
arzătorului
Instalarea kitului de magneţi (opţional)
Un kit de magneţi poate fi instalat la partea inferioară a tractorului pentru a stabiliza şi mai
mult mişcarea şi pentru a creşte frecarea între roţile de acţionare şi fundaţie.
ATENȚIE!
Din motive de securitate, panta maximă a fundaţiei este setată la 45°.
0463 404 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALAREA
0463 404 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 FUNCŢIONARE
5
FUNCŢIONARE
5.1
Operaţiunile de sudură
Tractorul va fi utilizat pentru sudură în modul de control în 4 timpi.
Consultaţi documentaţia aplicabilă pentru echipamentul pe care doriţi să îl conectaţi.
5.2
Pornirea şi oprirea tractorului Miggytrac™ B501
Porniţi şi opriţi tractorul folosind comutatorul (1).
Reglaţi viteza de deplasare a tractorului folosind butonul rotativ pentru viteza de deplasare
(2).
LED-ul (3) indică nivelul de încărcare a bateriei:
Indicaţie
Nivel de încărcare
Lumină verde
100%
Lumină galbenă
60%
Lumină galbenă
intermitentă
30%
Lumină roşie
15%
Lumină roşie cu aprindere 7%
intermitentă
Lumină roşie cu aprindere 0%
intermitentă rapidă
NOTĂ!
Încărcaţi bateria după fiecare zi de lucru.
NOTĂ!
Asiguraţi-vă că aveţi cel puţin două baterii de rezervă încărcate în cazul sudurii în
două schimburi de lucru.
0463 404 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 FUNCŢIONARE
5.3
Operarea tractorului Miggytrac™ B5001
5.3.1
Conexiuni și dispozitive de control
1. Panoul de setare pe bază de meniuri este 2. Conector cu 12 pini pentru conectarea la
format dintr-un afişaj color grafic şi
ieşirea telecomenzii pentru alimentatorul
butoane cu apăsare
cu sârmă. Pentru instalarea adaptoarelor
la distanţă, consultaţi manualul de
instrucţiuni pentru alimentatorul cu sârmă
în cauză.
0463 404 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 FUNCŢIONARE
5.3.2
Panoul de setare, care include afişajul color
1 Afişaj
color
Informaţii grafice şi digitale
2 Meniu
Butonul
este blocat
10 s după
ultima
apăsare.
Înainte de pornire: Selecţiile pentru
programarea tuturor parametrilor
3 Pornire
spre
stânga
(START)
Un singur clic: Pornire spre stânga fără
sudare
După pornire: Selecţiile pentru
programarea anumitor parametri
Un led indică parametrul selectat.
Dublu-clic: Pornire sudură spre stânga
Un clic după pornire: Reducerea vitezei
În meniu: Reducerea deschiderii supapei
4 Oprire
Oprire tractor/sudură
În meniu: Blochează meniul
5 Pornire
spre
dreapta
(START)
Un singur clic: Pornire spre dreapta fără
sudare
Dublu-clic: Pornire sudură spre dreapta
Un clic după pornire: Creşterea vitezei
În meniu: Creşterea valorii
5.3.3
Selectarea meniului
Oprir Rulare cu pas Rulare fără pas
e
Viteza de sudură
X
X
X
Oprire/pornire sudură cu pas
X
Lungime de sudare
X
X
Distanţă între suduri
X
X
Timp de umplere a craterului1)
X
X
Lungime de umplere2)
X
X
Preîncălzire3)
X
X
X
Tensiune %4)
X
X
Viteza de avans a sârmei %4)
X
X
1)
Pauză atunci când tractorul rămâne nemişcat la finalul unei suduri cu pas pentru sursele
de alimentare echipate cu funcţionalitatea cu arc
2)
Se inversează la finalul unei suduri cu pas pentru umplerea unui arc
3)
Pornire întârziată a tractorului comparativ cu începutul sudurii
4)
Controlul de la distanţă al tensiunii sau viteza de avans a sârmei, dacă este conectat un
alimentator cu sârmă ESAB cu adaptor. Aceşti parametri nu sunt disponibili dacă tractorul
este alimentat pe baterie.
0463 404 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 FUNCŢIONARE
5.3.4
Selectarea unităţilor de măsură
Pe Miggytrac™ B5001 există o opţiune de selectare a
unităţilor de măsură metrice (mm şi cm) sau
imperiale/SUA (ţoli).
Selectarea este efectuată în UNITĂŢI meniu, prin
apăsarea butonului Meniu pentru 4 secunde, apoi prin
selectarea unităţilor preferate, făcând clic pe butonul
Meniu repetat.
Un led pentru „METRIC” sau „ŢOLI” pe afişaj indică
selecţia curentă.
Meniul este blocat automat după 10 secunde.
5.3.5
Setarea funcţiilor
Viteza
Viteză cărucior de sudură
cm sau ţoli pe minut
Sudură cu trasare
Pornire/Oprire
Trasare pornită
Trasare oprită
Oprire
0463 404 101
Pornire
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 FUNCŢIONARE
Lungime
Lungimea cordonului în timpul sudurii cu trasare
1.
Lungime (cm)
Spaţiu
Spaţiu între fiecare sudură în timpul sudurii cu trasare
1.
Spaţiu (cm)
Timp de umplere a craterului
Timpul în care căruciorul este staţionar pentru ca sursa de alimentare să aplice o funcţie pe
crater
Poate fi folosit şi ca timp de răcire înainte de „umplere”
1.
2.
3.
4.
0463 404 101
- 19 -
Pornire
Oprire
Sudură
Timp de umplere a craterului
(secunde)
© ESAB AB 2018
5 FUNCŢIONARE
Material de umplutură
O alternativă dacă sursa de alimentare folosită nu are nicio funcţie pentru crater
Se inversează la finalul sudurii pentru umplerea unui crater
Puteţi adăuga un timp de răcire înainte de inversare, de oprirea sudurii, folosind timpul de
umplere a craterului.
1.
2.
3.
4.
Material de umplutură (mm)
Pornire
Timp umplere crater
(secunde) => Sudură oprită
Sudură
1.
2.
3.
4.
Început
Sudură
Cărucior
Preîncălzire
Preîncălzire
Pornire întârziată a căruciorului
5.3.6
Instalarea alimentatorului cu sârmă
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
Miggytrac™ B5001 poate fi conectat la una dintre următoarele unităţi de alimentare cu
sârmă: Origo™ Feed 304, Origo™ Feed 484 sau Warrior™ Feed 304
Pentru adaptarea necesară dintre Miggytrac™ B5001 şi unitatea de alimentare cu sârmă
utilizată (inclusiv alegerea cablului de comandă), consultaţi anexa „NUMERE DE
COMANDĂ” din acest manual.
Conexiunea alimentatorului universal
Pentru funcţionarea Miggytrac™ B5001 de la alte alimentatoare cu sârmă (niciunul dintre
care nu este ESAB), utilizaţi unitatea de transformare şi cablul de comandă în conformitate
cu anexa „NUMERE DE COMANDĂ”.
0463 404 101
- 20 -
© ESAB AB 2018
6 ÎNTREȚINERE
6
ÎNTREȚINERE
ATENȚIE!
Toate garanțiile asumate de către furnizor își pierd valabilitatea în cazul oricărei
încercări din partea clientului de a remedia eventualele defecțiuni ale produsului
pe parcursul perioadei de garanție.
6.1
•
•
Întreţinere zilnică
Încărcaţi bateria după fiecare zi de lucru.
Verificaţi roţile de acţionare şi roţile de ghidare pentru stropii de sudură.
6.2
Întreţinere săptămânală
•
Curăţaţi lanţul de acţionare, roţile de acţionare, roţile de ghidare, şuruburile de glisare şi
baza tractorului Miggytrac™ folosind aer comprimat.
•
Lubrifiaţi lanţul folosind o vaselină uscată pe bază de PTFE (politetrafluoretilenă) sau
un spray.
NOTĂ!
Folosiţi o cantitate mică de lubrifiant! Prea multă lubrifiere face ca suprafaţa
externă a lanţului să devină lipicioasă şi va atrage praf şi mizerie.
0463 404 101
- 21 -
© ESAB AB 2018
7 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
7
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service
autorizat de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca
ESAB.
Miggytrac™ B501 şi Miggytrac™ B5001 sunt concepute şi testate în conformitate cu
standardele internaţionale şi europene IEC/EN 60204-1, ISO/EN 12100-2 şi IEC/EN
60974-10. La finalizarea lucrărilor de service sau de reparații, persoanele care au efectuat
intervenția au responsabilitatea de a se asigura că produsul corespunde în continuare
cerințelor standardului de mai sus.
Piesele de schimb şi consumabilele se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat
dealer ESAB; vizitaţi esab.com. Atunci când comandați, vă rugăm să specificați tipul de
produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în conformitate cu lista de
piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură livrarea corectă.
0463 404 101
- 22 -
© ESAB AB 2018
DESEN DIMENSIONAL
DESEN DIMENSIONAL
Miggytrac™ B501
0463 404 101
- 23 -
© ESAB AB 2018
DESEN DIMENSIONAL
Miggytrac™ B5001
0463 404 101
- 24 -
© ESAB AB 2018
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering numbers
Denomination
0457 357 882
Miggytrac™ B501
Battery excluded
0459 990 645
Miggytrac™ B5001
Battery excluded
0463 404 101
Type
- 25 -
Notes
© ESAB AB 2018
NUMERE DE CATALOG
Cable key function diagram Miggytrac™ B5001
Feeder, control
panel
Cable
0457 360 880
Origo™ Feed Origo™ Feed Origo™/ Aristo™ Warrior™ Universal
304/484, M12 304/484, M13 Feed, all panels Feed 304 feeder (any
none Esab)
X
X
X
X
Control cable
0457 360 886
X
Battery 5 Ah
0457 468 074
X1
Remote adapter
kit 0465 451 881
X
Remote adapter
kit 0459 681 880
X
Transformer
230 V AC
0457 467 880
X2
Transformer
115 V AC
0457 467 882
X3
1, 2
and 3: Alternatives if the Miggytrac™ tractor cannot be powered from a welding power
source
0463 404 101
- 26 -
© ESAB AB 2018
ACCESORII
ACCESORII
0457 468 074
0457 468 072
Battery, Makita 18V 5 Ah
Battery charger, Makita
0457 468 073
Battery (18 V) and battery charger kit, Makita
0457 357 131
Magnet kit
0457 360 880
Control cable Miggytrac™/Railtrac 5 m.
Suitable for all ESAB feeders.
0457 360 886
Connection cable universal (only with
12-pin).
Only for use with NON ESAB feeders.
0465 451 881
Remote adapter kit Miggytrac™/Railtrac for
Warrior™ Feed 304.
0459 681 880
Remote adapter kit RA 23 CAN
Miggytrac™/Railtrac for Aristo and Origo™
Feed 3004/4804 - MA23, MA24, MA25, U6.
0457 467 880
Transformer kit 230 V AC.
Only for use with NON ESAB feeders.
0457 467 882
Transformer kit 115 V AC.
Only for use with NON ESAB feeders.
0398 145 106
Torch holder Ø20–30 mm
0457 357 171
Adjustable guide wheel kit Miggytrac™,
Adjustable height (H): 52–75 mm
(2.0–3.0 in.)
0463 404 101
- 27 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising