ESAB | TA33 | Instruction manual | ESAB TA33 Kasutusjuhend

ESAB TA33 Kasutusjuhend
Caddy®
TA33, TA34
Käyttöohjeet
0460 447 174 FI 20180816
Valid for: from program version 1.35P
SISÄLLYSLUETTELO
1
JOHDANTO .................................................................................................
3
1.1
Yleiskatsaus............................................................................................
3
1.2
Ohjauspaneeli TA33 ...............................................................................
3
1.3
Ohjauspaneeli TA34 ...............................................................................
4
TIG-HITSAUS...............................................................................................
6
2.1
Asetukset ................................................................................................
6
2.2
Symbolien ja toimintojen kuvaukset ....................................................
7
2.3
Piilotetut TIG-toiminnot..........................................................................
10
PUIKKOHITSAUS........................................................................................
13
3.1
Asetukset ................................................................................................
13
3.2
Symbolien ja toimintojen kuvaukset ....................................................
13
3.3
Piilotetut puikkohitsaustoiminnot.........................................................
13
4
HITSAUSTIETOMUISTI ...............................................................................
16
5
VIKAKOODIT ...............................................................................................
17
5.1
Yleistä ......................................................................................................
17
5.2
Vikakoodiluettelo....................................................................................
17
5.3
Vikakoodien kuvaukset..........................................................................
17
VARAOSIEN TILAAMINEN .........................................................................
TILAUSNUMEROT ..............................................................................................
19
20
2
3
6
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0460 447 174
© ESAB AB 2018
1 JOHDANTO
1
JOHDANTO
1.1
Yleiskatsaus
Tässä käyttöohjeessa selostetaan TA33 ja TA34 -ohjauspaneelien käyttö.
Katso tarkemmat käyttöohjeet virtalähteen käyttöohjeesta.
Kun verkkojännite on kytketty, laite suorittaa LEDien ja näytön itsediagnoosin.
Sen jälkeen näyttöön tulee ohjelmaversio, joka tässä esimerkissä on 0.18.
HUOM!
Paneelien toiminnoissa saattaa olla eroja asennetusta tuotteesta riippuen.
1.2
Ohjauspaneeli TA33
1.
Nuppi virran (A), ajan (s) tai ainepaksuuden (mm/tuuma) säätämistä varten
2.
Näyttö
3.
Hitsausmenetelmän valinta TIG
4.
Käynnistystavan valinta: HF Start
5.
Ohjaustavan valinta: 2-vaihe
6.
VRD-toiminnon näyttö (rajoitettu tyhjäkäyntijännite): aktiivinen tai ei-aktiivinen
tai MMA
tai LiftArc start ™
tai 4-vaihe
HUOM!
Tämä toiminto toimii virtalähteille, joissa se on aktivoitu.
7.
Näytössä näkyvän parametrin näyttö: virta (A), aika (s) tai ainepaksuus (mm/tuuma)
8.
Asetusparametrin valinta:
0460 447 174
-3-
© ESAB AB 2018
1 JOHDANTO
materiaalipaksuus
, laskuramppi
tai kaasun jälkivirtaus
HUOM!
Painiketta käytetään myös piilotetuille toiminnoille, katso luku "Piilotetut
TIG-toiminnot".
Mittausarvo hitsausvirran A näytössä on aritmeettinen keskiarvo = korjattu keskiarvo.
1.3
Ohjauspaneeli TA34
1.
Virran (A) tai ajan (s) säätönuppi
2.
Näyttö
3.
Hitsausmenetelmän valinta: TIG
4.
TIG/MMA-hitsaus tasavirralla
tai MMA
tai TIG-hitsaus pulssivirralla
5.
Käynnistystavan valinta: HF Start
6.
Ohjaustavan valinta: 2-vaihe
7.
Asetus paneelista
tai LiftArc™
tai 4-vaihe
, hitsaustietosarjan vaihto pistoolin liipaisimella
tai kaukosäätimestä
8.
VRD-toiminnon näyttö (rajoitettu tyhjäkäyntijännite): aktiivinen tai ei-aktiivinen
HUOM!
Tämä toiminto toimii virtalähteille, joissa se on aktivoitu.
9.
Näytössä näkyvän parametrin ilmaisu: virta (A), jännite (V) tai aika (s)
10.
Virran (A) ja jännitteen (V) mittausarvon näyttö hitsauksen aikana.
11.
Valitun asetusparametrin ilmaisu, katso luku "Symbolien ja toimintojen selitykset".
0460 447 174
-4-
© ESAB AB 2018
1 JOHDANTO
Oikeaa painiketta käytetään myös piilotetuille toiminnoille, katso luku "Piilotetut
TIG-toiminnot" ja "Piilotetut MMA-toiminnot".
12.
Hitsausmuistipainikkeet, katso luku "Hitsausdatamuisti".
Mittausarvo kaarijännitteen (V) ja hitsausvirran (A) näytössä on aritmeettinen keskiarvo =
korjattu keskiarvo.
0460 447 174
-5-
© ESAB AB 2018
2 TIG-HITSAUS
2
TIG-HITSAUS
2.1
Asetukset
Toiminto
Säätöalue
HF/LiftArc™2)
HF tai Liftarc™
x
x
LiftArc™
2/4-vaihe2)
2-vaihe tai 4-vaihe
x
x
2-vaihe
Kaasun esivirtausaika1)
0–5 s
x
x
0,5 s
Virran nousuaika1)
0-10 s
x
x
0,0 s
Virran laskuaika
0-10 s
x
x
1,0 s
Kaasun jälkivirtausaika
0-25 s
x
x
10,0 s
Virta
4 – maks.3)
x
x
60 A
Aktiivinen paneeli
OFF tai ON
-
x
ON
Tietojen vaihto liipaisimella
OFF tai ON
-
x
OFF
Kaukosäädin
OFF tai ON
-
x
OFF
Minimivirta1)
0–99 %
-
x
0%
Pulssivirta
4 – maks.3)
x
x
60 A
Pulssiaika
Mikropulssi1)
0,01–2,5 s
0,001 -0,250 s
-
x
1,0 s
Taustavirta
4 – maks.3)
-
x
20 A
Tausta-aika
Mikropulssi1)
0,01–2,5 s
0,001 -0,250 s
-
x
1,0 s
Materiaalipaksuus3)
30 A/mm – askel 0,1 mm
x
-
-
-
VRD
TA TA
33 34
Oletusarvo
Mittayksikkö
0 = tuuma, 1 = mm
x
-
1
TIG-kuumalanka, On/Off1)
0 = OFF, 1 = ON
x
-
OFF
TIG-kuumalanka, kaaren
sammutusjännite1)
2–30 V
x
-
TIG-kuumalanka,
automaattikäynnistys1)
0 = automaattikäynnistys
poissa käytöstä
1 = automaattikäynnistys
käytössä
x
-
1)
Nämä ovat piilotettuja TIG-toimintoja, katso luku Piilotetut TIG-toiminnot.
2)
Näitä toimintoja ei voi muuttaa hitsauksen aikana.
3)
Säätöalue määräytyy käytettävän virtalähteen mukaan.
0460 447 174
-6-
OFF
© ESAB AB 2018
2 TIG-HITSAUS
2.2
Symbolien ja toimintojen kuvaukset
Jännitteenrajoituslaite (VRD)
VRD-toiminto varmistaa, että tyhjäkäyntijännite ei ylitä 35 V silloin, kun hitsaus ei
ole käynnissä. Tämä osoitetaan palavalla VRD-ledillä.
VRD-toiminto on estetty, kun järjestelmä havaitsee, että hitsaus on aloitettu.
Jos VRD-toiminto on aktivoitu ja tyhjäkäyntijännite ylittää 35 V, näyttöön tulee
virheilmoitus (16). Hitsausta ei voi aloittaa virheilmoituksen näkyessä näytössä.
Ota yhteyttä valtuutettuun ESAB-teknikkoon toiminnon aktivointia varten.
TIG-hitsaus
TIG-hitsaus sulattaa työkappaleen metallin käyttäen volframielektrodin
sytyttämää kaarta. Volframielektrodi ei itse sula. Hitsisula ja elektrodi suojataan
suojakaasulla.
DC, tasavirta
Suurempi virta tuottaa leveämmän hitsisulan ja paremman tunkeutuman
työkappaleeseen.
Pulssivirta
Pulssitusta käytetään hitsisulan ja jähmettymisprosessin hallinnan
parantamiseen. Pulssitaajuus asetetaan niin alhaiseksi, että hitsisula ehtii
jähmettyä edes osittain kunkin pulssin välillä. Pulssituksen asettamiseen
tarvitaan neljä parametria: pulssivirta, pulssiaika, taustavirta ja tausta-aika.
Parametrien asetukset
1.
Virran nousu
2.
Hitsausvirta
3.
Pulssiaika
4.
Taustavirta
5.
Tausta-aika
6.
Virran lasku
7.
Kaasun jälkivirtausaika
Nousuramppi
Nousuramppitoiminto tarkoittaa, että TIG-kaaren syttyessä virta kasvaa hitaasti
asetettuun arvoon. Tämän ansiosta elektrodi kuumenee asteittain ja se antaa
hitsaajalle mahdollisuuden asetella elektrodi kunnolla ennen kuin asetettu
hitsausvirta saavutetaan.
0460 447 174
-7-
© ESAB AB 2018
2 TIG-HITSAUS
Pulssivirta
Kahdesta virran arvosta suurempi pulssivirralla hitsattaessa.
Pulssiaika
Pulssivirran käyttöaika pulssijakson aikana.
Taustavirta
Kahdesta virran arvosta pienempi pulssivirralla hitsattaessa.
Tausta-aika
Taustavirran aika, joka yhdessä pulssiajan kanssa muodostaa pulssijakson.
Laskuramppi
TIG-hitsauksessa käytetään laskuramppitoimintoa, joka tarkoittaa, että
hitsauksen lopussa virta pienenee hitaasti hallitussa ajassa kraatereiden ja/tai
halkeamien välttämiseksi.
Kaasun jälkivirtaus
Tämä asettaa ajan, jonka suojakaasu virtaa kaaren sammumisen jälkeen.
HF start
HF start -toiminto sytyttää kaaren elektrodin ja työkappaleen välisellä kipinällä,
kun elektrodi tuodaan työkappaleen lähelle.
0460 447 174
-8-
© ESAB AB 2018
2 TIG-HITSAUS
LiftArc™
LiftArc™ -toiminto sytyttää kaaren, kun elektrodilla kosketetaan työkappaletta ja
se nostetaan irti siitä.
Kaaren sytyttäminen LiftArc™ -toiminnolla:
1.
2.
3.
Elektrodilla kosketetaan työkappaletta.
Liipaisinta painetaan ja pieni virta kytkeytyy päälle.
Hitsari nostaa elektrodin irti työkappaleesta: kaari syttyy ja virta kasvaa
automaattisesti asetettuun arvoon.
2-vaihe
Käynnistä suojakaasun virtaus ja kaari 2-vaihetilassa painamalla TIG-polttimen
liipaisinta (1). Virta nousee asetettuun arvoon. Vapauta liipaisin (2), niin virta
alkaa laskea ja kaari sammuu. Suojakaasun virtaus jatkuu edelleen. Sillä
suojataan hitsausta ja volframielektrodia.
A = Kaasun esivirtaus
B = Virran nousu
C = Virran lasku
D = Kaasun jälkivirtaus
0460 447 174
-9-
© ESAB AB 2018
2 TIG-HITSAUS
4-vaihe
Käynnistä suojakaasun virtaus ja kaari ohjaustasolla 4-vaihetilassa painamalla
TIG-polttimen liipaisinta (1). Vapauta liipaisin (2), niin virta nousee asetettuun
virta-arvoon. Kun haluat lopettaa hitsaamisen, paina liipaisinta uudelleen (3). Virta
laskee jälleen ohjaustasolle. Sammuta kaari vapauttamalla liipaisin (4). Suojakaasun
virtaus jatkuu edelleen. Tällä suojataan hitsausta ja volframielektrodia.
A = Kaasun esivirtaus
C = Virran lasku
B = Virran nousu
D = Kaasun jälkivirtaus
Ainepaksuus
Virta asetetaan automaattisesti ainepaksuuden (mm/tuuma) mukaan.
Voit suurentaa tai pienentää virtaa painamalla painiketta
, kunnes materiaalin
paksuuden, virran laskun ja kaasun jälkivirtauksen symbolit eivät ole aktiivisia.
Kaasun jälkivirtaus
Tämä asettaa ajan, jonka suojakaasu virtaa kaaren sammumisen jälkeen.
Aktiivinen paneeli
Asetukset tehdään ohjauspaneelista.
Tietojen vaihto liipaisimella
Tämä toiminto mahdollistaa hitsaustietomuistin vaihtamisen liipaisimen
kaksoispainalluksella. Tämä koskee vain TIG-hitsausta.
Kauko-ohjain
Asetukset tehdään kauko-ohjaimesta.
Kauko-ohjain pitää kytkeä laitteen kauko-ohjainliitäntään ennen kuin se
aktivoidaan. Kun kauko-ohjain on aktivoitu, paneeli ei ole käytössä.
2.3
Piilotetut TIG-toiminnot
Ohjauspaneelissa on piilotettuja toimintoja.
0460 447 174
- 10 -
© ESAB AB 2018
2 TIG-HITSAUS
Jos haluat käyttää piilotettuja toimintoja, paina painiketta
viiden sekunnin ajan.
Näytössä näkyy kirjain ja arvo. Valitse haluamasi toiminto painamalla asianmukaista
painiketta. Voit säätää valitun toiminnon arvoa säätöpyörällä.
Jos haluat poistua piilotetuista toiminnoista, paina painiketta
viiden sekunnin ajan.
Ohjauspaneeli TA33
Toiminto
Asetukset
A = kaasun esisyöttö
0–5 s
b = virran nousu
0–9,9 s
C = mittayksikkö
0 = tuuma, 1 = mm
h = TIG-kuumalanka, On/Off
0 = OFF, 1 = ON
U = TIG-kuumalanka, kaaren
sammutusjännite
2–30 V
S = TIG-kuumalanka, automaattikäynnistys
0 = automaattikäynnistys poissa käytöstä, 1 =
automaattikäynnistys käytössä
Ohjauspaneeli TA34
Toiminto
Asetukset
A = kaasun esisyöttö
0–5 s
b = mikropulssi
0 = OFF, 1 = ON
l = minimivirta
0–99 %
Kaasun esivirtaus
Tämä asettaa ajan, jonka suojakaasu virtaa ennen kuin kaari syttyy.
Nousuramppi
Nousuramppitoiminto tarkoittaa, että TIG-kaaren syttyessä virta kasvaa hitaasti
asetettuun arvoon. Tämän ansiosta elektrodi kuumenee asteittain ja se antaa
hitsaajalle mahdollisuuden asetella elektrodi kunnolla ennen kuin asetettu
hitsausvirta saavutetaan.
Mittayksikkö
0 = tuumaa/min, 1 = mm/min, oletusarvo = 1
0460 447 174
- 11 -
© ESAB AB 2018
2 TIG-HITSAUS
TIG-kuumalanka
Tämä toiminto käyttää virtalähdettä ja lämmittää TIG-sulaan syötettyä lankaa. Tämän
ansiosta tuottoaste on korkeampi ja hitsaustulos parempi verrattuna tilanteeseen, jossa
sulaan syötetään kylmälankaa.
Kun TIG-kuumalanka-toiminto on otettu käyttöön h-parametrin avulla, toiminto on
seuraavanlainen. Jos käynnistyssignaali annetaan tai S-parametri (katso jäljempänä)
määritetään arvoon 1, esilämmitys käynnistyy ja TIG-kuumalanka-toiminto ilmaistaan
vilkkuvalla TIG-merkkivalolla.
Jos jännite saavuttaa tietyn rajan, järjestelmä katsoo kaaren muodostuneen ja virtalähde
yrittää sammuttaa sen. Tämä johtuu siitä, että TIG-kuumalanka-toiminnon tarkoitus ei ole
pitää kaarta sytytettynä vaan pitää virta vakiona langan lämmitystä varten. Jänniterajan voi
määrittää käyttämällä U-parametria (katso edellä).
Jos järjestelmässä ei ole käynnistyssignaalia, esilämmityksen automaattisen käynnistykseen
voi käyttää S-parametria.
VAROITUS!
Kun S-parametri on asennossa 1, hitsauslähdössä on vakiojännite. Tämä
ilmaistaan vilkkuvalla VRD-merkkivalolla.
Mikropulssi
Mikropulssin valitsemiseksi laitetta on käytettävä pulssivirtatilassa. Pulssiajan ja
tausta-ajan arvo on normaalisti 0.02 - 2.50 s. Mikropulssia käyttämällä aika
voidaan pienentää 0.001 sekuntiin. Kun mikropulssitoiminto on aktiivinen, alle
0.25 sekunnin ajat näytetään näytössä ilman desimaalipistettä.
Minimivirta
Asettaa kaukosäätimen minimivirran.
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 50 A, aseta piilotetussa toiminnossa
minimivirran arvoksi 50 %.
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 90 A, aseta minimivirran arvoksi 90 %.
Tämä toiminto on käytössä myös, kun pulssitetulle TIG-hitsaukselle asetetaan taustavirta.
0460 447 174
- 12 -
© ESAB AB 2018
3 PUIKKOHITSAUS
3
PUIKKOHITSAUS
3.1
Asetukset
Toiminto
Säätöalue
TA33
TA34
Oletusarvo
Virta
16 – maks. A2)
x
x
100 A
Kuumakäynnistys1)
0 - 99
x
x
0
Kaaripaine1)
0 - 99
x
x
5
Täppäyshitsaus1)
0 = OFF tai 1 = ON
x
x
OFF
Hitsaussäädin
ArcPlus™1)
1 = OFF tai 0 = ON
x
x
PÄÄLLÄ
Aktiivinen paneeli
OFF tai ON
x
x
PÄÄLLÄ
Kaukosäädin
OFF tai ON
x
x
OFF
Minimivirta1)
0 - 99 %
-
x
0%
VRD
-
1)Nämä
-
ovat piilotettuja toimintoja, katso luku Piilotetut puikkohitsaustoiminnot
2)Säätöalue
3.2
riippuu käytettävästä virtalähteestä.
Symbolien ja toimintojen kuvaukset
Jännitteenrajoituslaite (VRD)
VRD-toiminto varmistaa, että tyhjäkäyntijännite ei ylitä 35 V silloin, kun hitsaus ei
ole käynnissä. Tämä osoitetaan palavalla VRD-ledillä.
VRD-toiminto on estetty, kun järjestelmä havaitsee, että hitsaus on aloitettu.
Jos VRD-toiminto on aktivoitu ja tyhjäkäyntijännite ylittää 35 V, näyttöön tulee
virheilmoitus (16). Hitsausta ei voi aloittaa virheilmoituksen näkyessä näytössä.
Ota yhteyttä valtuutettuun ESAB-huoltoteknikkoon toiminnon aktivointia varten.
MMA-hitsaus
MMA-hitsausta kutsutaan myös puikkohitsaukseksi. Valokaari sulattaa
elektrodin, ja sen pinnoite muodostaa suojaavan kuonan.
Aktiivinen paneeli
Asetukset tehdään ohjauspaneelista.
Kauko-ohjain
Asetukset tehdään kauko-ohjaimesta.
Kauko-ohjain pitää kytkeä laitteen kauko-ohjainliitäntään ennen kuin se
aktivoidaan. Kun kauko-ohjain on aktivoitu, paneeli ei ole käytössä.
3.3
Piilotetut puikkohitsaustoiminnot
Ohjauspaneelissa on piilotettuja toimintoja.
0460 447 174
- 13 -
© ESAB AB 2018
3 PUIKKOHITSAUS
Jos haluat käyttää näitä toimintoja, paina painiketta
viiden sekunnin ajan. Näytössä
näkyy kirjain ja arvo. Valitse toiminto painamalla oikealle osoittavaa nuolta. Voit säätää
valitun toiminnon arvoa säätöpyörällä.
Jos haluat poistua piilotetuista toiminnoista, paina painiketta
viiden sekunnin ajan.
Ohjauspaneeli TA33
Toiminto
Asetukset
C = kaaripaine "Arc Force"
0 - 99 %
d = täppäyshitsaus
0 = OFF, 1 = ON
F = hitsaussäätimen tyyppi ArcPlus™
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = kuumakäynnistys
0 - 99 %
Ohjauspaneeli TA34
Toiminto
Asetukset
C = kaaripaine "ArcForce"
0 - 99 %
d = täppäyshitsaus
0 = OFF, 1 = ON
F = hitsaussäätimen tyyppi ArcPlus™
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = kuumakäynnistys
0 - 99 %
I = minimivirta
0 - 99 %
Kaaripaine
Kaaripaine määrittää, miten virta muuttuu suhteessa kaaren pituuden
muutoksiin. Pienempi arvo tuottaa rauhallisemman kaaren vähemmillä roiskeilla.
Täppäyshitsaus
Täppäyshitsausta voidaan käyttää hitsaukseen ruostumattomilla teräselektrodeilla. Tämä
toiminto käyttää kaaren vuorottaista sytytystä ja sammutusta lämmönsyötön parempaan
hallintaan. Elektrodia on nostettava vain hieman kaaren sammuttamiseksi.
Hitsaussäädin
Hitsaussäädin on ohjaintyyppi, joka tuottaa voimakkaamman, tiiviimmän ja rauhallisemman
kaaren. Se palautuu nopeammin oikosulun jälkeen, mikä pienentää elektrodin
kiinnitarttumisen riskiä.
•
•
ArcPlus™ (0) suositus perustyypin elektrodeille
ArcPlus™ II (1) suositus rutiilielektrodeille
Kuumakäynnistys
Kuumakäynnistys suurentaa hitsausvirtaa säädettäväksi ajaksi hitsauksen
alussa ja pienentää siten huonon sulatuksen riskiä liitoksen alussa.
Minimivirta
Asettaa kaukosäätimen minimivirran.
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 50 A, aseta piilotetussa toiminnossa
minimivirran arvoksi 50 %.
0460 447 174
- 14 -
© ESAB AB 2018
3 PUIKKOHITSAUS
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 90 A, aseta minimivirran arvoksi 90 %.
0460 447 174
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 HITSAUSTIETOMUISTI
4
HITSAUSTIETOMUISTI
Ohjauspaneelin muistiin voidaan tallentaa kaksi erilaista hitsaustietosarjaa.
Paina painiketta
tai
5 sekunnin ajaksi tallentaaksesi hitsaustiedot muistiin.
Hitsaustiedot on tallennettu, kun vihreä merkkivalo alkaa vilkkua.
Vaihda hitsaustietomuistia painamalla painiketta
tai
.
Hitsaustietomuisti on paristovarmennettu, jotta asetukset säilyvät muistissa vaikka laite
kytketään pois päältä.
0460 447 174
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 VIKAKOODIT
5
VIKAKOODIT
5.1
Yleistä
Vikakoodeilla osoitetaan, että laitteessa on ilmennyt jokin vika. Se osoitetaan näytössä
näkyvällä kirjaimella E ja vikakoodinumerolla. Näytössä näkyy yksikkönumero, joka osoittaa
mikä yksikkö on aiheuttanut vian. Vikakoodinumerot ja yksikkönumerot näytetään
vuorotellen.
Jos useita vikoja on havaittu, vain viimeisen ilmenneen vian koodi näytetään. Poista
vikakoodi näytöstä painamalla toimintopainiketta tai kiertämällä nuppia.
HUOM!
Kun kauko-ohjain on aktivoitu, deaktivoi kauko-ohjain painamalla
vikakoodin poistamiseksi.
5.2
Vikakoodiluettelo
U 0 = hitsausdatayksikkö
U 2 = virtalähde
U 1 = jäähdytyslaite
U 4 = kauko-ohjain
5.3
Vikakoodien kuvaukset
Alla on kuvattu vikakoodit, jotka käyttäjä voi itse yrittää korjata. Jos muu vikakoodi tulee
näyttöön, kutsu huoltoteknikko.
Vikakoodi
Kuvaus
E6
E7
Korkea lämpötila
Lämpösuojaus on lauennut.
Nykyinen hitsausprosessi keskeytetään eikä sitä voi jatkaa ennen kuin
lämpötila on laskenut.
Toimenpide: Varmista, että jäähdytysilman otto- tai poistoaukot eivät
ole tukossa. Tarkista kuormitusaikasuhde, varmista, että laitteistoa ei
ylikuormiteta.
E 14
Tiedonsiirtovika (väylävika)
Vakavia häiriöitä CAN-väylässä.
Toimenpide: Varmista, että CAN-väylään ei ole kytketty viallisia
yksiköitä. Tarkasta taulukot.
Kutsu huoltoteknikko, ellei vika häviä.
E 16
0460 447 174
Korkea tyhjäkäyntijännite VRD
Tyhjäkäyntijännite on ollut liian korkea.
Toimenpide: Nollaa yksikkö kytkemällä verkkojännite pois päältä.
Kutsu huoltoteknikko, ellei vika häviä.
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 VIKAKOODIT
Vikakoodi
Kuvaus
E 29
Ei jäähdytysvesivirtaa
Virtausvahti on lauennut.
Nykyinen hitsausprosessi keskeytetään ja käynnistys estetään.
Toimenpide: Tarkasta jäähdytysvesipiiri ja pumppu.
E 41
0460 447 174
Ei yhteyttä jäähdytyslaitteeseen
Hitsaustietoyksikkö on menettänyt yhteyden jäähdytyslaitteeseen.
Hitsausprosessi keskeytetään.
Toimenpide: Tarkasta kaapelit. Kutsu huoltoteknikko, ellei vika häviä.
- 18 -
© ESAB AB 2018
6 VARAOSIEN TILAAMINEN
6
VARAOSIEN TILAAMINEN
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Siirry osoitteeseen
esab.com. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi, valmistenumero, nimike
ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean toimituksen.
0460 447 174
- 19 -
© ESAB AB 2018
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Tilausnumero
Nimitys
0460 250 882
Ohjauspaneeli Caddy™ TA34
0460 250 886
Ohjauspaneeli Caddy™ TA33
Tekniset asiakirjat ovat saatavilla Internetissä osoitteessa: www.esab.com
0460 447 174
- 20 -
© ESAB AB 2018
TILAUSNUMEROT
0460 447 174
- 21 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising