ESAB | TA33 | Instruction manual | ESAB TA33 User manual

ESAB TA33 User manual
Caddy®
TA33, TA34
Kezelési utasítás
0460 447 174 HU 20180816
Valid for: from program version 1.35P
TARTALOMJEGYZÉK
1
BEVEZETÉS ................................................................................................
3
1.1
Áttekintés ................................................................................................
3
1.2
TA33 vezérlőpanel ..................................................................................
3
1.3
TA 34 vezérlőpanel .................................................................................
4
TIG HEGESZTÉS.........................................................................................
6
2.1
Beállítások ..............................................................................................
6
2.2
A szimbólumok és a funkciók magyarázata ........................................
7
2.3
Rejtett TIG-funkciók ...............................................................................
11
MMA HEGESZTÉS ......................................................................................
13
3.1
Beállítások ..............................................................................................
13
3.2
A szimbólumok és a funkciók magyarázata ........................................
13
3.3
Rejtett MMA funkciók .............................................................................
14
4
HEGESZTÉSI ADATTÁR.............................................................................
16
5
HIBAKÓDOK ...............................................................................................
17
5.1
Általános .................................................................................................
17
5.2
A hibakódok jegyzéke ............................................................................
17
5.3
A hibakódok leírása ...............................................................................
17
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE .............................................................
RENDELÉSI SZÁM..............................................................................................
19
20
2
3
6
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0460 447 174
© ESAB AB 2018
1 BEVEZETÉS
1
BEVEZETÉS
1.1
Áttekintés
Az útmutató a TA33 és TA34 vezérlőpanel használatát ismerteti.
A működésre vonatkozó általános információt megtalálja az áramforrás kezelési
utasításában.
Bekapcsolás után a berendezés végrehajtja a LED-ek és a kijelző
diagnosztikai tesztjét, a program verziószáma megjelenik a kijelzőn; ebben a
példában a program verziószáma 0.18.
MEGJEGYZÉS!
Attól függően, hogy melyik termékhez van telepítve, a panel funkcióiban
előfordulhatnak eltérések.
1.2
TA33 vezérlőpanel
1.
Gomb az adatok (áram (A), idő (s) vagy anyagvastagság (mm/hüvelyk) beállításához
2.
Kijelző
3.
A hegesztési módszer kiválasztása; TIG
4.
Az indítás kiválasztása; NF-start
5.
Az ütem kiválasztása; 2 ütem
6.
A VRD-funkció (csökkentett üresjárási feszültség) megjelenítése; aktív vagy inaktív
vagy MMA
vagy LiftArc start ™
vagy 4 ütem
MEGJEGYZÉS!
Ez a funkció azoknak az áramforrásoknak az esetében működik,
amelyekben az telepítve van.
7.
Annak jelzése, hogy melyik paraméter jelenik meg a kijelzőn; áram (A), idő (s) vagy
anyagvastagság (mm/hüvely)
0460 447 174
-3-
© ESAB AB 2018
1 BEVEZETÉS
8.
A beállítási paraméter kiválasztása;
anyagvastagság
, áramlefutás
vagy utólagos gázáram
MEGJEGYZÉS!
A nyomógombot használják a fejtett funkciókhoz is, lásd a "Rejtett TIG
funkciók" szakaszt.
Az hegesztőáram (A) esetében a kijelzőn látható mért érték, számtani átlag = módosított
átlag.
1.3
TA 34 vezérlőpanel
1.
Gomb az áram (A) vagy idő (s) beállításához
2.
Kijelző
3.
A hegesztési módszer kiválasztása; TIG
4.
Egyenárammal végzett TIG/MMA hegesztés kiválasztása
vagy MMA
vagy TIG impulzushegesztés
5.
Az indítás kiválasztása; NF-start
6.
Az ütem kiválasztása; 2 ütem
Beállítás a panelről
7.
vagy LiftArc™
vagy 4 ütem
, a hegesztési adatok a pisztoly működtető kapcsolójával
módosíthatók
vagy a távvezérlő-egység csatlakoztatásával
8.
A VRD-funkció (csökkentett üresjárási feszültség) megjelenítése; aktív vagy inaktív
0460 447 174
-4-
© ESAB AB 2018
1 BEVEZETÉS
MEGJEGYZÉS!
Ez a funkció azoknak az áramforrásoknak az esetében működik,
amelyekben az telepítve van.
9.
A kijelzőn megjelenő paraméter jelzése: áram (A), feszültség (V) vagy idő (s)
10.
A mért érték – áramerősség (A) és feszültség (V) – kijelzése hegesztés közben.
11.
A kiválasztott beállítási paraméter kijelzése, lásd a "Szimbólumok és funkciók
magyarázata" szakaszt.
A jobb nyomógombot használják a fejtett funkciókhoz is, lásd a "Rejtett TIG funkciók"
és "Rejtett MMA funkciók" szakaszt.
12.
Gombok a hegesztésiadat-memória beállításaihoz, lásd a "Hegesztésiadat-memória"
szakaszt.
Az ívfeszültség (V) és a hegesztőáram (A) esetében a kijelzőn látható mért érték, számtani
átlag = módosított átlag.
0460 447 174
-5-
© ESAB AB 2018
2 TIG HEGESZTÉS
2
TIG HEGESZTÉS
2.1
Beállítások
Funkció
Beállítási tartomány
HF/LiftArc™2)
NF vagy LiftArc™
x
x
LiftArc™
2/4 ütem2)
2 ütem vagy 4 ütem
x
x
2 ütem
A hegesztőgáz-előáramlás
ideje1)
0–5 másodperc
x
x
0,5 másodperc
Felfutási idő1)
0-10 másodperc
x
x
0,0 másodperc
Áramlefutás
0-10 másodperc
x
x
1,0 másodperc
A hegesztőgáz utóáramlás ideje
0-25 másodperc
x
x 10,0 másodperc
Áram
4 - max. A3)
x
x
60 A
Aktív panel
KI vagy BE
-
x
BE
A működtető kapcsoló adatainak KI vagy BE
módosítása
-
x
KI
Távvezérlő egység
KI vagy BE
-
x
KI
Min. áram1)
0–99%
-
x
0%
Impulzusáram
4 - max. A3)
x
x
60 A
Impulzusidő
Mikroimpulzus1)
0,01–2,5 másodperc
0,001 - 0,250 másodperc
-
x
1,0 másodperc
Alapáram
4 - max. A3)
-
x
20 A
Alapáramidő
Mikroimpulzus1)
0,01–2,5 másodperc
0,001 - 0,250 másodperc
-
x
1,0 másodperc
Anyagvastagság3)
30 A/mm 0,1 mm-es
lépésekben
x
-
-
-
VRD
TA TA Alapértelmezet
33 34
t érték
Mértékegység
0 = hüvelyk, 1 = mm
x
-
1
Meleghuzalos TIG hegesztés,
be/ki1)
0 = KI; 1 = BE
x
-
KI
Meleghuzalos TIG hegesztés,
ívkioltási feszültség1)
2 – 30 V
x
-
Meleghuzalos TIG hegesztés,
automatikus indítás1)
0 = automatikus indítás ki,
1 = automatikus indítás be
x
-
KI
1)
Ezek a funkciók rejtett Tig funkciók; a leírásért lásd a „Rejtett TIG funkciók” című részt
2)
Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
3)
A beállítási tartomány az alkalmazott áramforrástól függ.
0460 447 174
-6-
© ESAB AB 2018
2 TIG HEGESZTÉS
2.2
A szimbólumok és a funkciók magyarázata
Feszültségcsökkentő eszköz (VRD)
A VRD-funkció biztosítja, hogy az üresjárási feszültség ne haladja meg a 35 V-t,
amikor nem folyik hegesztés. Ezt a világító VRD LED jelzi.
A VRD-funkció blokkolódik, amikor a rendszer érzékeli, hogy megkezdődött a
hegesztés.
Ha a VRD-funkció aktiválva van, és az üresjárási feszültség meghaladja a 35
V-os határt, ezt a kijelzőn látható hibaüzenet (16) jelzi; a hegesztés nem
kezdhető meg, amíg a hibaüzenet látható.
A funkció aktiválását illetően vegye fel a kapcsolatot egy engedéllyel rendelkező ESAB
technikussal.
TIG hegesztés
TIG hegesztés során a nem olvadó volfram elektródával húzott ívvel
megömlesztik a munkadarabot. Az ömledéket és az elektródát védőgáz veszi
körül.
DC, egyenáram
Az erősebb áram mélyebb beolvadást, nagyobb hegfürdőt eredményez.
Impulzusáram
Az impulzus a hegesztési olvadék és a szilárdulási folyamat jobb kontrollját
szolgálja. Az impulzusfrekvencia olyan alacsonyra van beállítva, hogy az
olvadéknak legyen ideje két impulzus között legalább részben megszilárdulni.
Az impulzus beállításához négy paraméter szükséges: az impulzusáram, az
impulzusidő, az alapáram és az alapáramidő.
A paraméterek beállítása
1.
Felfutás
2.
Hegesztőáram
3.
Impulzusidő
4.
Alapáram
5.
Alapáramidő
6.
Áramlefutás
7.
A hegesztőgáz utóáramlás
ideje
Áramfelfutás
Az áramfelfutási funkció azt jelenti, hogy amikor TIG-hegesztéssel ívet húznak,
az áramerősség lassan emelkedik a beállított értékre. Ezzel az elektróda
kevésbé melegszik fel, és lehetőséget ad a hegesztőnek arra, hogy az
elektródát megfelelően pozícionálja, mielőtt a beállított áramerősséget elérné.
0460 447 174
-7-
© ESAB AB 2018
2 TIG HEGESZTÉS
Impulzusáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül a magasabb.
Impulzusidő
Az az idő, ameddig az impulzusidő alatt az impulzusáram hat.
Alapáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül az alacsonyabb.
Alapáramidő
Az alapáramidő az impulzusáram idejével együtt kiadja az impulzus időszakot.
Áramlefutás
TIG hegesztés során áramlefutást alkalmaznak, ami révén az áramerősség
meghatározott idő alatt „lassan” csökken, hogy elkerülhető legyen a kráterek
és/vagy a repedések kialakulása a hegesztés befejezésekor.
Utólagos gázáram
Ez szabályozza azt az időt, ameddig a védőgáz még kiáramlik az ív kioltása
után.
NF gyújtás
NF gyújtás funkcióval úgy lehet ívet húzni, hogy az elektróda csúcsát
szikrázásig közelítik a munkadarabhoz.
0460 447 174
-8-
© ESAB AB 2018
2 TIG HEGESZTÉS
LiftArc™
LiftArc™ funkcióval úgy lehet ívet húzni, hogy az elektródát elõször hozzáérintik
a munkadarabhoz, majd elemelik attól.
Ívhúzás LiftArc™ funkcióval:
1.
2.
3.
Érintse hozzá az elektródát a munkadarabhoz.
Nyomja meg a működtető kapcsolót: megindul a kis áramerősségű áram.
A hegesztő elemeli az elektródát a munkadarabtól: ívet húz és az áram
automatikusan a beállított értékre nő.
2 ütem
2 ütemű módban nyomja le a TIG hegesztőpisztoly működtető kapcsolóját (1) a
védőgáz áramlásának elindításához és az ív létrehozásához. Az áramerősség a
beállított áramértékre emelkedik. Az áram csökkentéséhez és az ív
megszakításához engedje el a működtető kapcsolót (2). A védőgáz áramlása
tovább folytatódik a hegesztés és a volfrám elektróda védelme érdekében.
A = Gázelőáramlás
B = Felfutás
C = Lefutás
D = Gázutóáramlás
0460 447 174
-9-
© ESAB AB 2018
2 TIG HEGESZTÉS
4 ütem
4 ütemű módban nyomja le a TIG hegesztőpisztoly működtető kapcsolóját (1) a
védőgáz áramlásának elindításához, valamint egy próbaszintű ív létrehozásához. Az
áram beállított áramértékre növeléséhez engedje el a működtető kapcsolót (2). A
hegesztés befejezéséhez nyomja le ismét a működtető kapcsolót (3). Az áram ismét
a próbaszintre csökken. Az ív megszakításához engedje el a működtető kapcsolót
(4). A védőgáz áramlása tovább folytatódik a hegesztés és a volfrám elektróda
védelme érdekében.
A = Gázelőáramlás
C = Lefutás
B = Felfutás
D = Gázutóáramlás
Anyagvastagság
Az áram beállítása az anyagvastagságnak megfelelően automatikusan történik
(mm/hüvelyk).
Az áram növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja addig a
gombot, ameddig az
anyagvastagságot, a lefutást és a hegesztőáram utóáramlását jelző szimbólum már nem
aktív, és állítsa be az áramot.
Utólagos gázáram
Ez szabályozza azt az időt, ameddig a védőgáz még kiáramlik az ív kioltása
után.
Aktív panel
A beállításokat a vezérlőpanelről hajtják végre.
A trigger adatok módosítása
Ez a funkció lehetővé teszi a hegesztőpisztoly működtető kapcsolójának kétszeri
megnyomásával a különféle hegesztési adatmemóriák közötti váltást. Csak a
TIG-hegesztésre vonatkozik.
Távvezérlő egység
A beállításokat a távvezérlő egységről adják meg.
A távvezérlő egységet bekapcsolás előtt csatlakoztatni kell a készüléken a
távvezérlő egység számára kialakított csatlakozóhoz. Ha a távvezérlő egység
aktiválva van, a panel inaktív.
0460 447 174
- 10 -
© ESAB AB 2018
2 TIG HEGESZTÉS
2.3
Rejtett TIG-funkciók
A vezérlőpanel rejtett funkciókkal is rendelkezik.
A rejtett funkciók eléréséhez nyomja 5 másodpercig a
gombot. A kijelzőn egy betű és
egy érték jelenik meg. A megfelelő gomb megnyomásával válassza ki a kívánt funkciót. A
gombbal módosíthatja a kiválasztott funkció értékét.
A rejtett funkciókból való kilépéshez nyomja 5 másodpercig a
gombot.
Vezérlőpanel TA33
Funkció
Beállítások
A = védőgáz előáramlás
0–5 másodperc
b = felfutás
0–9,9 mp
C = mértékegység
0 = hüvelyk, 1 = mm
h = Meleghuzalos TIG hegesztés, be/ki
0 = KI; 1 = BE
U = Meleghuzalos TIG hegesztés, ívkioltási
feszültség
2 – 30 V
S = Meleghuzalos TIG hegesztés,
automatikus indítás
0 = automatikus indítás ki, 1 = automatikus
indítás be
Vezérlőpanel TA34
Funkció
Beállítások
A = védőgáz előáramlás
0–5 másodperc
b = mikroimpulzus
0 = KI; 1 = BE
l = min. áram
0–99%
Gázöblítés
Ez szabályozza azt az időt, ameddig az ívhúzást megelőzően védőgáz
kiáramlik.
Áramfelfutás
Az áramfelfutási funkció azt jelenti, hogy amikor TIG-hegesztéssel ívet húznak,
az áramerősség lassan emelkedik a beállított értékre. Ezzel az elektróda
kevésbé melegszik fel, és lehetőséget ad a hegesztőnek arra, hogy az
elektródát megfelelően pozícionálja, mielőtt a beállított áramerősséget elérné.
Mértékegység
0 = hüvelyk/perc, 1 = mm/perc, alapértelmezett érték = 1
0460 447 174
- 11 -
© ESAB AB 2018
2 TIG HEGESZTÉS
Meleghuzalos TIG hegesztés
Ez a funkció az áramforrás segítségével előmelegít egy meglévő TIG-olvadékhoz előtolt
huzalt. Ez nagyobb termelési mennyiséget eredményez, emellett jobb hegesztési eredményt
biztosít, mint hideg huzal használata esetén.
A Meleghuzalos TIG hegesztés funkciót a „h” paraméter használatával kapcsolhatja be. A
funkció a következőképpen működik. Ha a rendszer aktiválási jelet generál vagy az „S”
paraméter (lásd alább) „1” értékre van állítva, az előmelegítés megkezdődik, a
Meleghuzalos TIG hegesztést pedig egy villogó TIG-jelzőlámpa jelzi.
Ha a feszültség elér egy bizonyos határértéket, az egy ív létrejöttének tekinthető, amelyet az
áramforrás megpróbál kioltani. Mindez azért történik, mert a Meleghuzalos TIG hegesztés
célja nem az ív fenntartása, hanem az állandó áram biztosítása a huzal melegen tartása
érdekében. A feszültség határértékét az „U” paraméter használatával állíthatja be (lásd
alább).
Aktiválási jellel nem rendelkező rendszer esetében az előmelegítés az „S” paraméter
használatával automatikusan elindítható.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha az „S” paraméter az „1” helyzetben van, a hegesztési kimenet folyamatos
feszültség alatt áll. Ezt egy villogó VRD-jelzőlámpa jelzi.
Mikroimpulzus
A mikroimpulzus választásához az egységen az impulzusáram funkciót kell
beállítani . Az impulzusidő és az alapáram értéke rendszerint 0,02-2,50
másodperc. A mikroimpulzus alkalmazásával az idő 0,001 másodpercre
csökkenthető. Amikor a mikroimpulzus funkció aktív, a 0,25 másodpercnél
rövidebb időtartam tizedespont nélkül jelenik meg.
Min. áram
A távvezérlőn a min. áram beállításához használandó.
Ha a max. áram 100 A, és a min. áramnak 50 A-nak kell lennie, a rejtett min. áram funkciót
50 %-ra kell beállítani.
Ha a max. áram 100 A, és a min. áramnak 90 A-nak kell lennie, a min. áram funkciót 90%-ra
kell beállítani.
Ez a funkció akkor is alkalmazható, amikor az alapáramot impulzusos TIG-hegesztéshez
állítják be.
0460 447 174
- 12 -
© ESAB AB 2018
3 MMA HEGESZTÉS
3
MMA HEGESZTÉS
3.1
Beállítások
Funkció
Beállítási tartomány
TA33
TA34
Alapértelmez
ett érték
Áram
16 – max. A2)
x
x
100 A
Melegindítás1)
0–99
x
x
0
Az ív ereje1)
0–99
x
x
5
Cseppentő hegesztés1)
0 = KI vagy 1 = BE
x
x
KI
Hegesztés szabályozó
ArcPlus™1)
1 = KI vagy 0 = BE
x
x
BE
Aktív panel
KI vagy BE
x
x
BE
Távvezérlő egység
KI vagy BE
x
x
KI
Min. áram1)
0–99%
-
x
0%
VRD
-
1)Ezek
2)A
-
a funkciók rejtettek; lásd a „Rejtett MMA funkciók” című részt
beállítási tartomány az alkalmazott áramforrástól függ.
3.2
A szimbólumok és a funkciók magyarázata
Feszültségcsökkentő eszköz (VRD)
A VRD-funkció biztosítja, hogy az üresjárási feszültség ne haladja meg a 35 V-t,
amikor nem folyik hegesztés. Ezt a világító VRD LED jelzi.
A VRD-funkció blokkolódik, amikor a rendszer érzékeli, hogy megkezdődött a
hegesztés.
Ha a VRD-funkció aktiválva van, és az üresjárási feszültség meghaladja a 35
V-os határt, ezt a kijelzőn látható hibaüzenet (16) jelzi; a hegesztés nem
kezdhető meg, amíg a hibaüzenet látható.
E funkció aktiválása érdekében vegye fel a kapcsolatot egy engedéllyel rendelkező ESAB
szerviztechnikussal.
MMA hegesztés
Az MMA hegesztést bevonatos elektródával végzett hegesztésnek is nevezik.
Az ívhúzás megolvasztja az elektródát, annak bevonata védőréteget képez.
Aktív panel
A beállításokat a vezérlőpanelről hajtják végre.
0460 447 174
- 13 -
© ESAB AB 2018
3 MMA HEGESZTÉS
Távvezérlő egység
A beállításokat a távvezérlő egységről adják meg.
A távvezérlő egységet bekapcsolás előtt csatlakoztatni kell a készüléken a
távvezérlő egység számára kialakított csatlakozóhoz. Ha a távvezérlő egység
aktiválva van, a panel inaktív.
3.3
Rejtett MMA funkciók
A vezérlőpanel rejtett funkciókkal is rendelkezik.
E funkciók eléréséhez nyomja 5 másodpercig a
gombot. A kijelzőn egy betű és egy
érték jelenik meg. A jobb gomb megnyomásával válassza ki a funkciót. A gombbal
módosíthatja a kiválasztott funkció értékét.
A rejtett funkciókból való kilépéshez nyomja 5 másodpercig a
gombot.
Vezérlőpanel TA33
Funkció
Beállítások
C = Arc Force
0–99%
d = a cseppentő hegesztés
0 = KI; 1 = BE
F = ArcPlus típusú hegesztésszabályozás™
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = Melegindítás
0–99%
Vezérlőpanel TA34
Funkció
Beállítások
C = Arc Force
0–99%
d = a cseppentő hegesztés
0 = KI; 1 = BE
F = ArcPlus típusú hegesztésszabályozás™
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = Melegindítás
0–99%
I = min. áram
0–99%
Az íverősség
Az ív erőssége fontos annak meghatározásában, hogy az áram hogyan változik
az ívhossz változásának hatására. Kisebb érték esetén nyugodtabb, kevesebb
anyagot kifröcskölő ív keletkezik.
Cseppentő hegesztés
Cseppentő hegesztés rozsdamentes elektródákkal való hegesztéskor alkalmazható. E
funkció alkalmazása esetén az ívet felváltva gyújtják és kioltják, hogy jobban lehessen
szabályozni a hőtermelést. Csak kismértékben kell felemelni az elektródát, hogy az ív
kihúnyjon.
Hegesztés szabályozó
A hegesztés szabályozó olyan új típusú szabályozás, amellyel intenzívebb, koncentráltabb
és nyugodtabb ív hozható létre. Helyi rövidzárlat után gyorsabb a helyreállítás, ami csökkenti
annak a kockázatát, hogy az elektróda hozzátapadjon a fémhez.
•
•
Arc Plus™ (0) ajánlott a bázikus elektródatípusokhoz
Arc Plus™ (1) ajánlott a rutil elektródatípusokhoz
0460 447 174
- 14 -
© ESAB AB 2018
3 MMA HEGESZTÉS
Melegindítás
A melegindítás a hegesztés megkezdésekor szabályozható időtartamig
megnöveli a hegesztőáramot, ezáltal csökkentve a varrat kezdésénél a kezdési
kötéshiba veszélyét.
Min. áram
A távvezérlőn a min. áram beállításához használandó.
Ha a max. áram 100 A, és a min. áramnak 50 A-nak kell lennie, a rejtett min. áram funkciót
50 %-ra kell beállítani.
Ha a max. áram 100 A, és a min. áramnak 90 A-nak kell lennie, a min. áram funkciót 90%-ra
kell beállítani.
0460 447 174
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 HEGESZTÉSI ADATTÁR
4
HEGESZTÉSI ADATTÁR
A vezérlőpanel memóriájában kétféle hegesztőadat beállítás tárolható.
Nyomja a
vagy a
gombot 5 másodpercig, hogy tárolja a hegesztési adatokat a
memóriában. A hegesztési adatok tárolása akkor valósul meg, amikor a zöld kijelző villogni
kezd.
A hegesztõadat-memóriák közötti váltáshoz nyomja a következő gombokat:
vagy
.
A hegesztóadat-memória akkumulátorral rendelkezik, hogy a beállítások akkor se vesszenek
el, amikor a berendezést kikapcsolják.
0460 447 174
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 HIBAKÓDOK
5
HIBAKÓDOK
5.1
Általános
A hibakód azt jelzi, hogy valamilyen hiba keletkezett a berendezésben. A kijelzőn egy E betű
jelenik meg, amit a hibakód számjele követ. Az egység száma is látható, hogy jelezze,
melyik egységben keletkezett a hiba. A hibakódok és az egységek számai külön jelennek
meg.
Ha egyszerre több hibát érzékelnek, csak az utoljára előforduló hiba kódja jelenik meg. A
hibajelzést azzal törölheti a kijelzőről, ha megnyomja bármelyik funkcióbillentyűt vagy
elfordítja a gombot.
MEGJEGYZÉS!
Ha a távvezérlés aktív, a távvezérlés kikapcsolásához nyomja meg
hibajelzés megszüntetéséhez.
5.2
A hibakódok jegyzéke
U 0 = hegesztésiadat-egység
U 2 = áramforrás
U 1 = hűtőegység
U 4 = távvezérlő egység
5.3
a
A hibakódok leírása
Az alábbiakban ismertetjük azokat az eseménykódokat, amelyek esetén a felhasználó
önállóan intézkedhet. Ha bármilyen egyéb kód jelenik meg, hívja a szerviztechnikust.
Hibakód
Leírás
E6
E7
Magas hőmérséklet
A hővédő megszakító működésbe lépett.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt és a hőmérséklet csökkenéséig
nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a hűtőlevegő bemeneti vagy kimeneti
nyílásai nincsenek elzáródva vagy eltömődve. Ellenőrizze az
alkalmazott működési ciklust, hogy meggyőződjön róla, hogy a
berendezés nincs-e túlterhelve.
E 14
Kommunikációs hiba (busz kikapcsolva)
Súlyos zavarok a CAN-buszon.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy nem csatlakoznak-e hibás egységek a
CAN-buszhoz. Ellenőrizze a kábeleket.
Ha a hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
E 16
0460 447 174
Magas üresjárási feszültség VRD
Az üresjárási feszültség túl magas.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati
áramellátást. Ha a hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 HIBAKÓDOK
Hibakód
Leírás
E 29
Nincs hűtővízáramlás
Kioldott a vízőr.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt, és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Ellenőrizze a hűtővízkört és a szivattyút.
E 41
0460 447 174
Nincs kapcsolat a hűtőegységgel
Nincs összeköttetés a hegesztési adatokat tartalmazó egység és a
hűtőegység között. A hegesztés folyamata leáll.
Intézkedés: Ellenőrizze a huzalokat. Ha a hiba nem szüntethető meg,
hívja a szerviztechnikust.
- 18 -
© ESAB AB 2018
6 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
6
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
Pót- és kopó alkatrészek a legközelebbi ESAB forgalmazótól rendelhetőek. Lásd: esab.com.
Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és a pótalkatrész
listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés összeállítását és a
pontos szállítást.
0460 447 174
- 19 -
© ESAB AB 2018
RENDELÉSI SZÁM
RENDELÉSI SZÁM
Rendelési sz.
Megnevezés
0460 250 882
Vezérlőpanel Caddy™ TA34
0460 250 886
Vezérlőpanel Caddy™ TA33
A műszaki dokumentáció a következő oldalon érhető el: www.esab.com.
0460 447 174
- 20 -
© ESAB AB 2018
RENDELÉSI SZÁM
0460 447 174
- 21 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising