ESAB | TA33 | Instruction manual | ESAB TA33 Navodila za uporabo

ESAB TA33 Navodila za uporabo
Caddy®
TA33, TA34
Navodila za uporabo
0460 447 174 SI 20180816
Valid for: from program version 1.35P
VSEBINA
1
UVOD ...........................................................................................................
3
1.1
Pregled ....................................................................................................
3
1.2
Nadzorna plošča TA33 ...........................................................................
3
1.3
Nadzorna plošča TA34 ...........................................................................
4
VARJENJE TIG............................................................................................
6
2.1
Nastavitve ...............................................................................................
6
2.2
Razlaga simbolov in funkcij ..................................................................
7
2.3
Skrite funkcije TIG ..................................................................................
10
VARJENJE MMA .........................................................................................
13
3.1
Nastavitve ...............................................................................................
13
3.2
Razlaga simbolov in funkcij ..................................................................
13
3.3
Skrite funkcije MMA ...............................................................................
14
4
POMNILNIK ZA VARILNE PARAMETRE ...................................................
16
5
KODE NAPAK..............................................................................................
17
5.1
Splošno ...................................................................................................
17
5.2
Seznam kod napak .................................................................................
17
5.3
Opisi kod napak......................................................................................
17
NAROČANJE REZERVNIH DELOV............................................................
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ..............................................................................
19
20
2
3
6
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0460 447 174
© ESAB AB 2018
1 UVOD
1
UVOD
1.1
Pregled
Priročnik opisuje uporabo nadzornih plošč TA33 in TA34.
Splošna navodila za uporabo najdete v priročniku z navodili za varilni transformator.
Ob vklopu omrežnega napajanja enota izvede diagnostični samopreizkus
diod LED in prikazovalnika ter prikaže različico programske opreme. V tem
primeru je prikazana različica programske opreme 0.18.
OPOMBA!
Funkcije nadzorne plošče se lahko razlikujejo, kar je odvisno od izdelka, na
katerem je plošča vgrajena.
1.2
Nadzorna plošča TA33
1.
Gumb za nastavljanje parametrov: toka (A), časa (s) ali debeline materiala (mm/col)
2.
Prikazovalnik
3.
Izbira varilnega postopka: TIG
4.
Izbira načina začetka: zagon HF
5.
Izbira načina: 2-koračni
6.
Prikaz, ali je funkcija VRD (znižana napetost pri odprtem tokokrogu) aktivna ali
neaktivna.
ali MMA
ali LiftArc ™
ali 4-koračni
OPOMBA!
Funkcija deluje samo na varilnih transformatorjih, ki jo imajo vgrajeno.
7.
Oznaka, kateri parameter je prikazan na prikazovalniku: tok (A), čas (s) ali debelina
materiala (mm/col)
0460 447 174
-3-
© ESAB AB 2018
1 UVOD
8.
Izbira parametra, ki se nastavlja:
debelina materiala
, spuščanje
ali naknadni tok plina
OPOMBA!
Tipka služi tudi za skrite funkcije; glejte točko »Skrite funkcije«.
Merjena vrednost na prikazovalniku za varilni tok A je aritmetična povprečna vrednost =
povprečna vrednost za usmernikom.
1.3
Nadzorna plošča TA34
1.
Gumb za nastavljanje toka (A) oziroma časa (s)
2.
Prikazovalnik
3.
Izbira varilnega postopka: TIG
4.
Izbira varjenja TIG/MMA z enosmernim tokom
ali MMA
ali varjenja TIG s pulznim tokom
5.
Izbira načina začetka: zagon HF
6.
Izbira načina: 2-koračni
Nastavljanje s plošče
7.
ali LiftArc™
ali 4-koračni
, sprememba varilnih parametrov s stikalom varilnega
gorilnika
oziroma s povezavo z enoto za daljinsko upravljanje
8.
Prikaz, ali je funkcija VRD (znižana napetost pri odprtem tokokrogu) aktivna ali
neaktivna.
0460 447 174
-4-
© ESAB AB 2018
1 UVOD
OPOMBA!
Funkcija deluje samo na varilnih transformatorjih, ki jo imajo vgrajeno.
9.
Oznaka, kateri parameter je prikazan na prikazovalniku: tok (A), napetost (V) ali čas
(s)
10.
Prikaz merjene vrednosti toka (A) ali napetosti (V) med varjenjem.
11.
Prikaz izbranega parametra nastavljanja, glejte točko »Razlaga simbolov in funkcij«.
Desna tipka služi tudi za skrite funkcije; glejte točko »Skrite funkcije TIG« in točko
»Skrite funkcije MMA«.
12.
Tipki za nastavitve pomnilnika varilnih parametrov; glejte točko »Pomnilnik varilnih
parametrov«.
Na prikazovalniku prikazana izmerjena vrednost napetosti obloka (V) in varilnega toka (A) je
aritmetična povprečna vrednost = povprečna vrednost za usmernikom.
0460 447 174
-5-
© ESAB AB 2018
2 VARJENJE TIG
2
VARJENJE TIG
2.1
Nastavitve
Funkcija
Območje nastavitev
HF/LiftArc™2)
HF ali LiftArc™
x
x
LiftArc™
2-/4-hodni način2)
2-hodni ali 4-hodni način
x
x
2 hodi
Čas toka plina pred varjenjem1)
0-5 s
x
x
0,5 s
Čas dvigovanja1)
0-10 s
x
x
0,0 s
Čas spuščanja (slope down)
0-10 s
x
x
1,0 s
Čas toka plina po varjenju
0-25 s
x
x
10,0 s
Tok
4 – najv.3)
x
x
60 A
Aktivna nadzorna plošča
IZKL (OFF) ali VKL (ON)
-
x
Vključen
Spreminjanje podatkov proženja IZKL (OFF) ali VKL (ON)
-
x
Izključen
Enota za daljinsko upravljanje
IZKL (OFF) ali VKL (ON)
-
x
Izključen
Najmanjši tok1)
0–99 %
-
x
0%
Tok impulza
4 – najv.3)
x
x
60 A
Čas pulza
Mikroimpulz1)
0,01–2,5 s
0,001–0,250 s
-
x
1,0 s
Tok ozadja
4 – najv.3)
-
x
20 A
Čas ozadja
Mikroimpulz1)
0,01–2,5 s
0,001–0,250 s
-
x
1,0 s
Debelina materiala3)
30 A/mm v korakih po 0,1 mm
x
-
-
-
VRD
TA TA
33 34
Privzeta
vrednost
Merilna enota
0 = palec, 1 = mm
x
-
1
TIG z vročo žico, vklop/izklop1)
0 = IZKLOP, 1 = VKLOP
x
-
Izključen
TIG z vročo žico, Izklopna
napetost obloka1)
2–30 V
x
-
TIG z vročo žico, samodejni
zagon1)
0 = izklop samodejnega
zagona,
1 = vklop samodejnega
zagona
x
-
1)
Te funkcije so skrite funkcije TIG; glejte »Skrite funkcije TIG«.
2)
Teh funkcij ni mogoče spreminjati med varjenjem.
3)
Območje nastavljanja je odvisno od uporabljenega varilnega transformatorja.
0460 447 174
-6-
Izključen
© ESAB AB 2018
2 VARJENJE TIG
2.2
Razlaga simbolov in funkcij
Naprava za zniževanje napetosti (VRD)
Funkcija VRD zagotovi, da napetost pri odprtem tokokrogu, kadar varjenje ne
poteka, ne preseže 35 V. Pri aktivni funkciji je prižgana LED VRD.
Funkcija VRD se blokira, ko sistem zazna začetek varjenja.
Če pri vključeni funkciji VRD napetost pri odprtem tokokrogu preseže 35 V, se na
zaslonu prikaže obvestilo o napaki (16), pri prikazanem obvestilu o napaki pa
varjenja ni mogoče začeti.
Če želite funkcijo aktivirati, se obrnite na pooblaščenega tehnika ESAB.
Varjenje TIG
Pri varjenju TIG se tali material obdelovanca z oblokom, ki ga vzpostavi
volframova elektroda, ki se sama ne tali. Kopel taline in elektrodo ščiti zaščitni
plin.
DC, enosmerni tok
Večji tok pomeni širšo kopel zvarne taline in boljšo penetracijo v obdelovanec.
Pulzni tok
Pulziranje se uporablja za izboljšan nadzor nad zvarno talino in strjevanjem.
Frekvenca pulzov je nastavljena tako nizko, da se lahko zvarna talina med pulzi
vsaj delno strdi. Nastavitev pulziranja obsega štiri parametre: tok pulza, čas
pulza, tok ozadja in čas ozadja.
Nastavitve parametrov
1.
Dvigovanje
2.
Varilni tok
3.
Čas pulza
4.
Tok ozadja
5.
Čas ozadja
6.
Spuščanje
7.
Čas toka plina po varjenju
Naraščanje
Funkcija naraščanja pomeni, da po vzpostavitvi obloka TIG tok postopoma
naraste na nastavljeno vrednost. To omogoča »nežnejše« gretje elektrode in
omogoči varilcu, da pravilno postavi elektrodo, preden varilni tok doseže polno
vrednost.
0460 447 174
-7-
© ESAB AB 2018
2 VARJENJE TIG
Tok impulza
Večja od obeh vrednosti toka pri impulznem varjenju.
Čas pulza
Čas, v katerem je pulzni tok vklopljen, v okviru periode pulza.
Tok ozadja
Manjša od obeh vrednosti toka pri varjenju s pulznim tokom.
Čas ozadja
Čas toka ozadja, ki skupaj s časom pulza sestavlja celotno periodo pulza.
Spuščanje
Varjenje TIG uporablja spuščanje, pri katerem tok »počasi« nadzorovano pada,
tako da pri zaključku varjenja ne nastanejo kraterji in/ali razpoke.
Naknadni pretok plina
S tem nastavljate čas, v katerem teče zaščitni plin še po izklopu obloka.
Zagon HF
Funkcija Zagon HF vzpostavi oblok tako, da sproži iskro z elektrode na
obdelovanec takrat, ko se elektroda približa obdelovancu.
0460 447 174
-8-
© ESAB AB 2018
2 VARJENJE TIG
LiftArc™
Funkcija LiftArc™ vzpostavi oblok, ko se elektroda dotakne obdelovanca in se
potem dvigne stran.
Vzpostavljanje obloka pri funkciji LiftArc™:
1.
2.
3.
Z elektrodo se dotaknite obdelovanca.
Ko pritisnete sprožilno stikalo, začne teči nizek tok.
Dvignite elektrodo od obdelovanca: Vzpostavi se oblok in tok samodejno naraste
na nastavljeno vrednost.
2-koračni način
V 2-koračnem načinu pritisnite sprožilno stikalo gorilnika TIG (1), da zaženete
tok zaščitnega plina in ustvarite oblok. Tok naraste na nastavljeno vrednost.
Spustite sprožilno stikalo (2), da zaženete upadanje toka in prekinete oblok.
Zaščitni plin še naprej teče ter ščiti zvar in volframovo elektrodo.
A = tok plina pred varjenjem
B = dvig naklona
C = spuščanje naklona
D = tok plina po varjenju
0460 447 174
-9-
© ESAB AB 2018
2 VARJENJE TIG
4-koračni način
V 4-koračnem načinu pritisnite sprožilno stikalo gorilnika TIG (1), da zaženete tok
zaščitnega plina in ustvarite oblok na pilotni ravni. Spustite sprožilno stikalo (2), da
tok naraste na nastavljeno vrednost. Za ustavitev varjenja znova pritisnite sprožilno
stikalo (3). Tok upade nazaj na pilotno raven. Spustite sprožilno stikalo (4), da
prekinete oblok. Zaščitni plin še naprej teče ter ščiti zvar in volframovo elektrodo.
A = tok plina pred varjenjem
C = spuščanje naklona
B = dvig naklona
D = tok plina po varjenju
Debelina materiala
Tok se nastavlja samodejno glede na debelino materiala (mm/cole).
Če želite tok zvišati, pritiskajte
, dokler znaki za debelino materiala, spuščanje in tok
plina po koncu niso več dejavni, in nato nastavite tok.
Naknadni tok plina
S tem nastavljate čas, v katerem teče zaščitni plin še po izklopu obloka.
Aktivna nadzorna plošča
Parametre nastavljate na nadzorni plošči.
Spreminjanje podatkov proženja
Ta funkcija omogoča preklapljanje med različnimi pomnilniki varilnih parametrov
z dvojnim pritiskom na prožilno stikalo varilnega gorilnika. Velja samo pri
varjenju TIG.
Enota za daljinsko upravljanje
Parametre nastavljate daljinsko iz enote za upravljanje.
Pred aktiviranjem je treba enoto za daljinsko upravljanje priključiti v vtičnico za
enoto za daljinsko upravljanje na stroju. Pri aktivni enoti za daljinsko upravljanje
je nadzorna plošča stroja neaktivna.
2.3
Skrite funkcije TIG
Nadzorna plošča ima tudi skrite funkcije.
0460 447 174
- 10 -
© ESAB AB 2018
2 VARJENJE TIG
Za dostop do skritih funkcij za pet sekund pridržite tipko
. Na zaslonu se prika¾eta èrka
in vrednost. Želeno funkcijo izberete tako, da pritisnete ustrezen gumb. Vrednost izbrane
funkcije spremenite z gumbom.
Za izhod iz skritih funkcij za 5 sekund pridržite
.
Komandna plošča TA33
Funkcija
Nastavitve
A = predtok plina
0–5 s
b = dvigovanje
0–9,9 s
C = merska enota
0 = palec, 1 = mm
h = TIG z vročo žico, vklop/izklop
0 = IZKLOP, 1 = VKLOP
U = TIG z vročo žico, Izklopna napetost
obloka
2–30 V
S = TIG z vročo žico, samodejni zagon
0 = izklop samodejnega zagona, 1 = vklop
samodejnega zagona
Komandna plošča TA34
Funkcija
Nastavitve
A = predtok plina
0–5 s
b = mikro pulz
0 = IZKLOP, 1 = VKLOP
l = najniž. tok
0–99 %
Predtok plina
S tem nastavljate čas, v katerem teče zaščitni plin, preden se vzpostavi oblok.
Naraščanje
Funkcija naraščanja pomeni, da po vzpostavitvi obloka TIG tok postopoma
naraste na nastavljeno vrednost. To omogoča »nežnejše« gretje elektrode in
omogoči varilcu, da pravilno postavi elektrodo, preden varilni tok doseže polno
vrednost.
Merilna enota
0 = palec/min, 1 = mm/min, privzeta vrednost = 1
0460 447 174
- 11 -
© ESAB AB 2018
2 VARJENJE TIG
TIG z vročo žico
Funkcija uporablja varilni transformator za predgretje žice do obstoječe stopnje za taljenje
TIG. Posledica tega je višja stopnja proizvodnje in boljši rezultati varjenja v primerjavi s
taljenjem hladne žice.
Po vklopu funkcije TIG z vročo žico s parametrom "h" je funkcionalnost skladna z opisom v
nadaljevanju. Če je sprožen sprožilni signal ali je parameter "S" (glejte spodaj) nastavljen na
"1", je predgretje zagnano in TIG z vročo žico označuje utripajoča indikatorska lučka TIG.
Če napetost doseže določeno omejitev, je zaznana možnost nastanka obloka, ki ga nato
poskuša varilni transformator pogasiti. To je zaradi tega, ker TIG z vročo žico ne sme
ohranjati obloka aktivnega, ampak le vzdrževati konstanten tok z namenom gretja žice.
Omejitev napetosti lahko nastavite s parametrom "U" (glejte zgoraj).
Pri sistemih brez sprožilnega signala je mogoče parameter "S" uporabiti za nastavitev
samodejnega zagona predgretja.
POZOR!
Ko je parameter "S" v položaju "1", je na varilnem izhodu vzdrževana konstantna
napetost. To označuje utripanje indikatorske lučke VRD.
Mikroimpulz
Da lahko izberete mikroimpulze, mora biti enota v načinu delovanja s pulznim
tokom. Navadno se uporabljajo vrednosti časa impulza in toka ozadja
0,02–2,50 sekunde. Z uporabo mikroimpulza pa je mogoče nastaviti čase do
0,001 sekunde. Pri aktivni funkciji mikroimpulza so časi, krajši od 0,25 sekunde,
prikazani brez decimalne pike.
Najmanjši tok
Uporablja se za nastavitev najmanjšega toka pri daljinskem upravljanju.
Če je maksimalni tok 100 A, minimalni tok pa naj bo 50 A, nastavite minimalni tok pri skriti
funkciji na 50 %.
Če je največji tok 100 A, najmanjši tok pa naj bo 90 A, nastavite najmanjši tok na 90 %.
Ta funkcija se uporablja tudi pri nastavljanju toka ozadja pri pulznem varjenju TIG.
0460 447 174
- 12 -
© ESAB AB 2018
3 VARJENJE MMA
3
VARJENJE MMA
3.1
Nastavitve
Funkcija
Območje nastavitev
TA33
TA34
Privzeta
vrednost
Tok
16 – najv. A2)
x
x
100 A
Vroči zagon1)
0–99
x
x
0
Sila obloka1)
0–99
x
x
5
Spustno varjenje1)
0 = IZKLOPLJENO ali 1 =
VKLOPLJENO
x
x
Izključen
Regulator varjenja
ArcPlus™1)
1 = IZKLOPLJENO ali 0 =
VKLOPLJENO
x
x
Vključen
Aktivna nadzorna plošča
IZKL (OFF) ali VKL (ON)
x
x
Vključen
Enota za daljinsko
upravljanje
IZKL (OFF) ali VKL (ON)
x
x
Izključen
Najmanjši tok1)
0–99 %
-
x
0%
VRD
-
1)Te
-
funkcije so skrite, glejte "Skrite funkcije MMA"
2)Območje
nastavljanja je odvisno od uporabljenega varilnega transformatorja.
3.2
Razlaga simbolov in funkcij
Naprava za zniževanje napetosti (VRD)
Funkcija VRD zagotovi, da napetost pri odprtem tokokrogu, kadar varjenje ne
poteka, ne preseže 35 V. Pri aktivni funkciji je prižgana LED VRD.
Funkcija VRD se blokira, ko sistem zazna začetek varjenja.
Če pri vključeni funkciji VRD napetost pri odprtem tokokrogu preseže 35 V, se na
zaslonu prikaže obvestilo o napaki (16), pri prikazanem obvestilu o napaki pa
varjenja ni mogoče začeti.
Če želite funkcijo aktivirati, se obrnite na pooblaščenega serviserja ESAB.
Varjenje MMA
Varjenje MMA pomeni varjenje z oplaščenimi elektrodami. Oblok tali elektrodo,
njen plašč pa ustvarja zaščitno žlindro.
Aktivna nadzorna plošča
Parametre nastavljate na nadzorni plošči.
0460 447 174
- 13 -
© ESAB AB 2018
3 VARJENJE MMA
Enota za daljinsko upravljanje
Parametre nastavljate daljinsko iz enote za upravljanje.
Pred aktiviranjem je treba enoto za daljinsko upravljanje priključiti v vtičnico za
enoto za daljinsko upravljanje na stroju. Pri aktivni enoti za daljinsko upravljanje
je nadzorna plošča stroja neaktivna.
3.3
Skrite funkcije MMA
Nadzorna plošča ima tudi skrite funkcije.
Za dostop do funkcij za pet sekund pridržite tipko
. Na zaslonu sta prikazana črka in
vrednost. Funkcijo izberite z desno tipko. Vrednost izbrane funkcije spremenite z gumbom.
Za izhod iz funkcije za pet sekund pridržite tipko
.
Komandna plošča TA33
Funkcija
Nastavitve
C = sila obloka
0–99 %
d = spustno varjenje (drop welding)
0 = IZKLOP, 1 = VKLOP
F = varilni regulator ArcPlus™
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = vroči zagon
0–99 %
Komandna plošča TA34
Funkcija
Nastavitve
C = sila obloka
0–99 %
d = spustno varjenje (drop welding)
0 = IZKLOP, 1 = VKLOP
F = varilni regulator ArcPlus™
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = vroči zagon
0–99 %
I = najnižji tok
0–99 %
Sila obloka
Sila obloka je pomembna pri nastavljanju spremembe toka v odgovor na
spremembo dolžine obloka. Manjša vrednost omogoča mirnejši oblok z manj
škropljenja.
Spustno varjenje
Spustno varjenje se uporablja pri varjenju z nerjavnimi elektrodami. Ta tehnika vključuje
izmenično vzpostavljanje in ugašanje obloka, tako da se doseže boljša regulacija dovoda
toplote. Elektrodo je treba samo rahlo dvigniti, da oblok ugasne.
Regulator varjenja
Regulator varjenja je vrsta krmilnika, ki med varjenjem ustvarja intenzivnejši, bolj
koncentriran in umirjen oblok. Prav tako hitreje nadaljuje varjenje po spuščenem kratkem
stiku, kar zmanjšuje tveganje, da bi se elektroda ujela.
•
•
Arc Plus™ (0) je priporočen za varjenje z osnovno vrsto elektrod
Arc Plus™ (1) je priporočen za varjenje z rutilno vrsto elektrod
0460 447 174
- 14 -
© ESAB AB 2018
3 VARJENJE MMA
Vroči zagon
Vroči zagon poveča tok varjenja za nastavljiv čas na začetku varjenja in tako
zmanjša tveganje slabega zlitja na začetku zvara.
Najmanjši tok
Uporablja se za nastavitev najmanjšega toka pri daljinskem upravljanju.
Če je maksimalni tok 100 A, minimalni tok pa naj bo 50 A, nastavite minimalni tok pri skriti
funkciji na 50 %.
Če je največji tok 100 A, najmanjši tok pa naj bo 90 A, nastavite najmanjši tok na 90 %.
0460 447 174
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 POMNILNIK ZA VARILNE PARAMETRE
4
POMNILNIK ZA VARILNE PARAMETRE
V pomnilniku nadzorne plošče lahko shranite dve različni nastavitvi varilnih parametrov.
Držite tipko
ali
pritisnjeno pet sekund in varilni parametri se shranijo v pomnilnik.
Ko so varilni parametri shranjeni, začne zelena signalna lučka utripati.
Med pomnilnikoma varilnih parametrov preklopite tako, da pritisnete tipko
ali
.
Pomnilnik varilnih parametrov ima rezervno baterijsko napajanje, tako da nastavitve ostanejo
v pomnilniku tudi ob izklopu naprave.
0460 447 174
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 KODE NAPAK
5
KODE NAPAK
5.1
Splošno
Kode napak kažejo, da je v opremi prišlo do napake. Na prikazovalniku se prikažeta črka E
in številska koda napake. Prikazana je tudi številka enote, ki je povzročila napako. Številske
kode napak in številke enot se prikazujejo izmenično.
Če je sistem zaznal več napak, je prikazana samo koda napake, ki je nastopila nazadnje.
Kodo napake s prikazovalnika izbrišete tako, da pritisnete poljubno funkcijsko tipko ali
zasukate gumb.
OPOMBA!
Če je aktivna enota za daljinsko upravljanje, deaktivirajte daljinsko upravljanje s
pritiskom na tipko
5.2
in prikaz napake se izbriše.
Seznam kod napak
U 0 = enota varilnih parametrov
U 2 = varilni transformator
U 1 = hladilna enota
U 4 = enota za daljinsko upravljanje
5.3
Opisi kod napak
V nadaljevanju so opisane kode dogodkov, pri katerih lahko napake odpravi sam uporabnik.
Če je prikazana kaka druga koda napake, pokličite serviserja.
Koda napake
Opis
E6
E7
Visoka temperatura
Sprožila se je toplotna zaščita.
Postopek varjenja se prekine. Nov začetek varjenja ni mogoč, dokler
temperatura ne pade.
Ukrep: Preverite, ali so dovodne ali odvodne odprtine za hladilni zrak
prekrite ali zamašene z umazanijo. Preverite obratovalni cikel in se
prepričajte, da oprema ni preobremenjena.
E 14
Napaka v komunikaciji (izpad vodila)
Hude motnje na vodilu CAN.
Ukrep: Preverite, ali je na vodilo CAN priključena kaka okvarjena enota.
Preverite kable.
Če se napaka ponavlja, pokličite serviserja.
E 16
0460 447 174
Visoka napetost odprtega tokokroga VRD
Napetost pri odprtem tokokrogu je previsoka.
Ukrep: Izklopite omrežno napajanje, da s tem ponastavite enoto. Če se
napaka ponavlja, pokličite serviserja.
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 KODE NAPAK
Koda napake
Opis
E 29
Ni pretoka hladilne vode
Sprožilo se je nadzorno stikalo pretoka.
Postopek varjenja se prekine, nov začetek varjenja pa ni več mogoč.
Ukrep: Preverite tokokrog hladilne vode in črpalko.
E 41
0460 447 174
Izgubljen stik s hladilno enoto
Enota varilnih parametrov je izgubila stik s hladilno enoto. Postopek
varjenja se prekine.
Ukrep: Preverite kable in ožičenje. Če se napaka ponavlja, pokličite
serviserja.
- 18 -
© ESAB AB 2018
6 NAROČANJE REZERVNIH DELOV
6
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
Nadomestne in obrabne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB –
glejte esab.com. Pri naročanju navedite tip in serijsko številko izdelka ter oznako in številko
nadomestnega dela po seznamu nadomestnih delov. S tem poenostavite dobavo in si
zagotovite, da bo pravilna.
0460 447 174
- 19 -
© ESAB AB 2018
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Št. za naročanje
Denomination
0460 250 882
Komandna Plošča Caddy™ TA34
0460 250 886
Komandna Plošča Caddy™ TA33
Tehnična dokumentacije je na voljo na spletnem naslovu: www.esab.com
0460 447 174
- 20 -
© ESAB AB 2018
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
0460 447 174
- 21 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising