ESAB | ES 300i | Instruction manual | ESAB ES 300i Navodila za uporabo

ESAB ES 300i Navodila za uporabo
ES 300i
300 A-es MMA hegesztő áramforrás
Kezelési utasítás
0463 415 301 HU 20180703
Valid for: serial no. 815-xxx-xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
1
BIZTONSÁG ................................................................................................
4
1.1
Jelmagyarázat.........................................................................................
4
1.2
Biztonsági óvintézkedések....................................................................
4
BEVEZETÉS ...............................................................................................
8
2.1
Áttekintés ................................................................................................
8
2.2
A berendezés ..........................................................................................
8
3
MŰSZAKI ADATOK .....................................................................................
9
4
TELEPÍTÉS ..................................................................................................
11
4.1
Helyszín ...................................................................................................
11
4.2
Emelési utasítások .................................................................................
11
4.3
Hálózati áramellátás ...............................................................................
12
ÜZEMELTETÉS ...........................................................................................
17
5.1
Áttekintés ................................................................................................
17
5.2
Csatlakozások és vezérlő eszközök .....................................................
17
5.3
A hegesztőkábel és a testkábel csatlakoztatása .................................
18
5.4
A hálózati csatlakozás be-/kikapcsolása .............................................
18
5.5
Ventilátorvezérlés ...................................................................................
18
5.6
Hővédelem ..............................................................................................
18
5.7
Funkciók és szimbólumok.....................................................................
18
5.8
Vezérlőpanel ...........................................................................................
21
5.8.1
Navigáció..............................................................................................
21
5.8.2
Hegesztési program .............................................................................
22
5.9
Analóg távvezérlő...................................................................................
22
5.10
Távvezérlő ...............................................................................................
22
5.11
USB-csatlakozás ....................................................................................
22
KARBANTARTÁS........................................................................................
23
6.1
Szokásos karbantartás ..........................................................................
23
6.2
Tisztítási útmutató..................................................................................
24
7
HIBAELHÁRÍTÁS ........................................................................................
27
8
HIBAKÓDOK ...............................................................................................
28
8.1
A hibakódok ismertetése .......................................................................
28
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE .............................................................
GRAFIKON ..........................................................................................................
RENDELÉSI SZÁMOK ........................................................................................
TARTOZÉKOK.....................................................................................................
29
30
31
32
2
5
6
9
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0463 415 301
© ESAB AB 2018
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
1.1
Jelmagyarázat
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELMEZTETÉS!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.
VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és a
biztonsági adatlapokat (SDSs).
1.2
Biztonsági óvintézkedések
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
2.
3.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
0463 415 301
-4-
© ESAB AB 2018
1 BIZTONSÁG
4.
5.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
•
•
•
•
A hegesztőkészüléket a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően
telepítse és földelje.
Ne érjen puszta kézzel, illetve nedves kesztyűvel vagy ruhával az áram
alatt álló elektromos alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
Szigetelje magát a munkadarabtól és a földtől.
Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen
AZ ELEKTROMOS ÉS A MÁGNESES MEZŐK (EMF) – veszélyeztethetik az
egészséget
•
•
•
A szívritmus-szabályozóval rendelkező hegesztő hegesztés előtt
konzultáljon orvosával. Az EMF és egyes szívritmus-szabályozók között
interferencia jöhet létre.
Az EMF-nek más, eddig ismeretlen egészségügyi hatásai is lehetnek.
A hegesztő az alábbi eljárások alkalmazásával minimalizálhatja az EMF
hatásainak való kitettségét:
○ Vezesse az elektródát és a munkakábeleket együtt, teste azonos
oldalán. Ha lehetséges, rögzítse ragasztószalaggal azokat. Ne
helyezkedjen a hegesztőpisztoly és a munkakábelek közé. Figyeljen
arra, hogy a hegesztőpisztoly kábele vagy a munkakábelek ne
tekeredjenek a teste köré. Tartsa a hegesztőpisztoly áramforrását és
a kábeleket olyan távol a testétől, amennyire csak lehetséges.
○ Csatlakoztassa a munkakábelt a munkadarabhoz minél közelebb a
hegesztendő felülethez.
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
•
•
Tartsa a fejét a füsttől távol.
Alkalmazzon szellőztetést, elszívást az ívnél vagy egyszerre mindkét
megoldást, hogy eltávolítsa a füstöket és gázokat a belélegzés helyéről és
a környezetből.
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
•
•
0463 415 301
Védje szemét és testét. Használjon megfelelő védőpajzsot és
védőszemüveget, valamint viseljen védőruházatot.
Védje a közelben tartózkodókat megfelelő paravánnal vagy függönnyel.
-5-
© ESAB AB 2018
1 BIZTONSÁG
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.
MOZGÓ ALKATRÉSZEK - sérülést okozhatnak
•
•
•
Valamennyi ajtó, panel és fedőlap legyen zárva és biztonságos helyzetben.
Karbantartás és hibaelhárítás esetén kizárólag szakképzett személy
távolíthatja el a fedőlapokat. A szervizelés végeztével, a motor elindítása
előtt helyezze vissza a paneleket vagy fedőlapokat, és zárja be az ajtókat.
Az egység üzembe helyezése vagy csatlakoztatása előtt állítsa le a motort.
Kezét, haját, laza ruhadarabjait és a szerszámokat tartsa a mozgó
alkatrészektől távol.
TŰZVESZÉLY!
•
•
A szikra (a szétfröccsenő anyag) tüzet okozhat. Győződjön meg arról,
hogy nincs a közelben gyúlékony anyag.
Ne használja zárt tartályok közelében.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a hegesztőkészüléket befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a nemzeti
jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az
elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket hasznos
élettartamuk leteltével újrahasznosító létesítményben kell
elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
0463 415 301
-6-
© ESAB AB 2018
1 BIZTONSÁG
Az ESAB-nál hegesztési tartozékok és személyi védőfelszerelések széles választéka
kapható. Rendeléssel kapcsolatos információkért forduljon a helyi ESAB
forgalmazóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra.
0463 415 301
-7-
© ESAB AB 2018
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
2.1
Áttekintés
Az ES 300i bevonatos elektródákkal végzett (MMA hegesztéshez) és TIG hegesztéshez
használandó hegesztő-áramforrás.
A készülékhez való ESAB tartozékok jelen útmutató „TARTOZÉKOK” fejezetében
találhatók.
2.2
A berendezés
Az áramforrást az alábbi tartozékokkal együtt szállítjuk:
•
•
3 m hálózati kábel, csatlakozóval
Használati utasítás
0463 415 301
-8-
© ESAB AB 2018
3 MŰSZAKI ADATOK
3
MŰSZAKI ADATOK
ES 300i (0445 100 880, 0445 100 884)
Hálózati feszültség
230-480 V±10%, 3~ 50/60 Hz 230 V±10%, 1~ 50/60 Hz1)
Elektromos hálózat Ssc min
4,4 MVA2), 4,1 MVA3)
Nincs követelmény
Zmax
0,04 Ohm
Nincs követelmény
Imax MMA
30,0 A
29,0 A
Imax TIG
21,0 A
20,0 A
Primer áramerősség
Terhelés nélküli áramigény energiatakarékos üzemmódban
Uin 230 V
Uin 480 V
74 W
91 W
Beállítási tartomány
MMA
5 A / 20 V - 300 A / 32 V
5A / 20 V - 200 A / 28 V
TIG
5 A / 10 V - 300 A / 22 V
5A / 10 V - 200 A / 18 V
Megengedhető terhelés MMA hegesztésnél
40%-os eszközkihasználtság
esetén
300 A / 32,0 V
60%-os eszközkihasználtság
esetén
250 A / 30,0 V
100%-os
eszközkihasználtság esetén
200 A / 28,0 V
200 A / 28,0 V
Megengedhető terhelés TIG hegesztésnél
40%-os eszközkihasználtság
esetén
300 A / 22,0 V
60%-os eszközkihasználtság
esetén
250 A / 20,0 V
100%-os
eszközkihasználtság esetén
200 A / 18,0 V
200 A / 18,0 V
Észlelhető teljesítmény I2
maximális áramerősség
esetén
11,6 kVA2), 11,3 kVA3)
6,6 kVA
Aktív teljesítmény l2
maximális áramerősség
esetén
11,2 kW2), 10,8 kW3)
6,6 kW
Teljesítménytényező maximális áramerősség esetén
TIG
0,96
0,99
MMA
0,96
0,98
Hatékonyság maximális áramerősség esetén
MMA
89%
87%
TIG
85%
84%
Üresjárati feszültség U0 max
0463 415 301
-9-
© ESAB AB 2018
3 MŰSZAKI ADATOK
ES 300i (0445 100 880, 0445 100 884)
VRD 35 V kikapcsolva
48 V
48 V
VRD 35 V bekapcsolva
32 V2), 34 V3)
34 V
Üzemi hőmérséklet
Szállítási hőmérséklet
-10 °C-tól +40 °C-ig (+14 °F-től +104 °F-ig)
-20 °C-tól +55 °C-ig (-4 °F-től +131 °F-ig)
Folyamatos hangnyomás
terhelés nélküli állapotban
Méretek H × Sz × M
< 70 db (A)
460 × 200 × 320 mm (18,1 × 7,9 × 12,6 hüvelyk)
Tömeg
15 kg (33 font)
Szigetelési fokozat
transzformátor
F
A készülékház
érintésvédelmi osztálya
IP23
Alkalmazási osztály
1)
Az 1 fázisú működés a 725-xxx-xxxx szériaszámtól elérhető
2)
A 627-xxx-xxxx-tól a 719-xxx-xxxx szériaszámig
3)
A 725-xxx-xxxx szériaszámtól
Elektromos hálózat, Ssc min
A hálózatban a minimális zárlati áram megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak.
Működési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon
belül, ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A
működési ciklust legfeljebb 40 °C-ra tervezték.
A készülékház érintésvédelmi osztálya
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelem mértékét.
Az IP23 jelű berendezés beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
Alkalmazási osztály
A
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrást fokozottan veszélyes környezetben történő
használatra tervezték.
0463 415 301
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 TELEPÍTÉS
4
TELEPÍTÉS
A telepítést szakembernek kell végeznie.
VIGYÁZAT!
A terméket ipari használatra tervezték. Lakókörnyezetben a berendezés
interferenciát okozhat. A megfelelő óvintézkedések megtétele a felhasználó
feladata.
4.1
Helyszín
Úgy helyezze el az áramforrást, hogy a hűtőlevegő bemeneti és kimeneti nyílásai ne
legyenek elfedve.
A. Minimum 200 mm (8")
B. Minimum 200 mm (8")
FIGYELMEZTETÉS!
Rögzítse a berendezést, különösen,
ha a talaj egyenetlen, vagy lejtős.
4.2
Emelési utasítások
A gépi emelést a két külső fogantyú együttes használatával kell elvégezni.
0463 415 301
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 TELEPÍTÉS
4.3
Hálózati áramellátás
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos hálózatra vonatkozó követelmények
E berendezés megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak azzal, hogy a zárlati
áram meghaladja vagy azonos az Sscmin értékkel a felhasználó igénybevételi
pontja és a nyilvános hálózat közötti csatlakozási ponton. A berendezés
telepítője vagy használója felelős azért, hogy – szükség esetén a hálózat
üzemeltetőjével való konzultáció révén is – biztosítsa, hogy a berendezést a
fentiek szerint csak Sscmin-nél nagyobb vagy azzal azonos zárlati árammal
jellemezhető hálózathoz csatlakoztassák. Tekintse meg a műszaki adatokat a
MŰSZAKI ADATOK c. fejezetben.
Az áramforrás automatikusan módosul a bemenő feszültségnek megfelelően; győződjön
meg arról, hogy a megfelelő méretű biztosítékkal védett. Az előírásoknak megfelelő
védőföldelést kell kialakítani.
Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival
0463 415 301
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 TELEPÍTÉS
Ajánlott biztosítékméret és minimális ES 300i kábelkeresztmetszet
Hálózati feszültség
3~ 50/60 Hz
1~ 50/60 Hz
230 V
380 V
400 V
415 V
480 V
230 V
4×4 mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
3×6 mm²
Maximális
áramérték Imax
MMA
30 A
18 A
16 A
16 A
14 A
28,0 A
I1eff
MMA
18 A
11 A
10 A
10 A
9A
28,0 A
Biztosíték
túláramvédelem
20 A
16 A
10 A
10 A
10 A
35 A
C MCB típus
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
35 A
Ajánlott
hosszabbító
maximális hossza
100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
100 m/330 ft
Hosszabbító
javasolt minimális
mérete
4×4 mm² 4×4 mm² 4×4 mm² 4×4 mm² 4×4 mm² 3×6 mm²
Kábelkeresztmetszeti
értékek
MEGJEGYZÉS!
Különböző ES 300i változatok különböző hálózati feszültségekhez. Mindig nézze
meg az adattáblát a használatban lévő áramforrás specifikációiért.
MEGJEGYZÉS!
A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosítékméretek
megfelelnek a svéd előírásoknak. Az áramforrás használata során tartsa be a
vonatkozó nemzeti rendeleteket és előírásokat.
1 fázisú, 230 V-os hálózati feszültség 16 A-es főbiztosítékkal
Az alábbi táblázatban megtekintheti az 1 fázisú, 230 V-os hálózati feszültség 16 A-es
főbiztosítékkal való használatára vonatkozó tájékoztató adatokat. Egy 16 A-es főbiztosíték
lehetővé teheti egy 16 A-es hálózati csatlakozó 3×2,5 mm2 -es hálózati kábellel való
használatát.
MMA 1~ 230 V 16 A
25%
60%
100%
I2
200 A*
150 A
120 A
U2
28,0 V
26,0 V
24,8 V
Imax
28,2 A
20,2 A
15,3 A
Itényl
14,1 A
15,6 A
15,3 A
TIG 1~ 230 V 16 A
60%
100%
I2
200 A*
170 A
U2
18,0 V
16,8 V
0463 415 301
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 TELEPÍTÉS
Imax
19,1 A
15,3 A
Itényl
14,8 A
15,3 A
*) MMA és TIG üzemmódban a 200 A-es áramerősség eléréséhez porcelán biztosítékok
használata javasolt. Az MCB biztosítékok gyorsabban szakítják meg az áramkört, mint a
porcelán biztosítékok.
Áramellátás generátorral
Az áramforrás különböző típusú generátorokról táplálható. Egyes generátorok azonban
esetleg nem biztosítanak elegendő energiát a hegesztő-áramforrás megfelelő
működtetéséhez. Automatikus feszültségszabályozással (Automatic Voltage Regulation –
AVR), vagy ezzel egyenértékű vagy jobb típusú szabályozással rendelkező, 20 kW-os
névleges teljesítményű generátorok ajánlottak.
A hálózati kábel bekötése
MEGJEGYZÉS!
Az áramforrást egy 4×2,5 mm2 -es hálózati kábellel és egy 16 A-es csatlakozóval
szállítjuk, amelyek egymással kombinálva megfelelőek a 3 fázisú, 380–415 V-os
hálózathoz megadott határértéken történő használathoz. Amennyiben más
hálózati feszültség szükséges, a hálózati kábelt ki lehet cserélni a vonatkozó
nemzeti rendeleteknek megfelelően. A javaslatokért lapozza fel az Ajánlott
biztosítékméret és minimális kábelkeresztmetszet című részt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Távolítsa el az oldalsó panelt.
Ha meg van húzva, akkor lazítsa ki az ütközőt (A).
Ha egy kábel csatlakoztatva van, akkor húzza ki az összes vezetéket, vágja el a
kábelköteget (D), és távolítsa el a kábelt.
Opcionális: Ekkor el lehet távolítani a ventilátort az egyszerűbb beüzemelés
érdekében. Ügyeljen a ventilátor irányára (a matrica befelé nézzen).
A specifikációnak megfelelően csupaszítsa le az új huzalt (B).
Helyezze el a körülbelül 1 cm (0,4 hüvelyk) szigeteléssel rendelkező kábelt az
ütközőben. Húzza meg az ütközőt az 1,5 – -2 Nm (13,3 – -17,7 hüvelyk font) (A)
használatával.
Két kábelköteg segítségével rögzítse a kábeleket (D).
Opcionális: Ha a ventilátort eltávolította, most helyezze vissza. A ventilátor oldalsó
részén elhelyezkedő szimbólum (G) jelzi a légáramlás irányát.
0463 415 301
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 TELEPÍTÉS
9.
10.
11.
12.
13.
Helyezze fel a ferriteket és csatlakoztassa a földkábelt (C). A fogazott alátétet a lehető
legközelebb kell helyezni a hűtőbordához. 6,0 ± 0,6 Nm (53,1 ±5,3 hüvelyk font)
forgatónyomatékkal húzza meg a csavart.
Csatlakoztasson minden vezetéket az 1 és 3 fázisú működtetésre vonatkozó
illusztrációknak megfelelően. 1,0 ± 0,2 Nm (8,9 ±1,8 hüvelyk font) forgatónyomatékkal
húzza meg a csavart.
Győződjön meg arról, hogy az IP pajzs megfelelően helyezkedik el az oldalsó panel
belsején (E).
Szerelje össze az oldalsó panelt (F).
Húzza meg az oldalsó panelen található csavarokat a 3 ± 0,3 Nm (26,6 ±
2,7 hüvelyk font) forgatónyomatékkal.
3 fázisú
1 fázisú
FIGYELMEZTETÉS!
1 fázisú működtetés esetén az L3-as terminál áram alatt áll, még ha nincs is
csatlakoztatva. Győződjön meg róla, hogy az L3-as terminál nincs csatlakoztatva.
0463 415 301
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 TELEPÍTÉS
0463 415 301
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 ÜZEMELTETÉS
5
ÜZEMELTETÉS
5.1
Áttekintés
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok a "Biztonság" c.
fejezetében találhatók. Tanulmányozza alaposan a berendezés bekapcsolása előtt.
MEGJEGYZÉS!
A berendezés mozgatásához az erre való fogantyút használja. Soha ne húzza a
kábeleknél fogva.
FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés! Működés közben ne érjen a munkadarabhoz vagy a hegesztőfejhez!
5.2
1.
2.
3.
4.
Csatlakozások és vezérlő eszközök
Vezérlőpanel
Pozitív hegesztő kimenet
Negatív hegesztő kimenet
Csatlakoztatás a távvezérlő egységhez
(Az áramforrás digitális és analóg
távvezérlő egységekkel is használható.)
5. Hálózati főkapcsoló, O/I
6. USB-csatlakozás
7. Hálózati kábel
MEGJEGYZÉS!
Mindig használja a fedelet, amikor nem használ USB-csatlakozást.
0463 415 301
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 ÜZEMELTETÉS
5.3
A hegesztőkábel és a testkábel csatlakoztatása
Az áramforrásnak két kimenete van, egy pozitív hegesztő kimenet (+) és egy negatív
hegesztő kimenet (-) a hegesztő és a testkábelek csatlakoztatásához. A hegesztési eljárástól
vagy a használt elektróda típusától függ, hogy a hegesztőkábelt melyik kivezetéshez kell
csatlakoztatni.
Csatlakoztassa a testkábelt az áramforrás másik kimenetéhez. Rögzítse a testkábel
érintkezőjét a munkadarabhoz, és biztosítsa, hogy jó legyen az érintkezés a munkadarab és
a hegesztő áramforrás testkábelének kivezetése között.
•
•
TIG-hegesztés esetén a hegesztőpisztoly a negatív hegesztő kimenetet (-), a testkábel
pedig a pozitív hegesztő kimenetet (+) használja.
MMA hegesztés esetén, a használt elektróda típusától függően, a hegesztőkábel
csatlakoztatható a pozitív hegesztő kimenethez (+) vagy a negatív (-) hegesztő
kimenethez. A kivezetés polaritása megtalálható az elektróda csomagolásán.
5.4
A hálózati csatlakozás be-/kikapcsolása
A kapcsoló „I” állásba kapcsolásával helyezze áram alá a berendezést.
A berendezést a kapcsoló „O” állásba fordításával kapcsolja ki.
Ha az áramellátás megszakad vagy az áramforrást a szokásos módon kikapcsolják, a
hegesztési programok elmentődnek, és azok a berendezés következő bekapcsolásakor
rendeltetésre állnak.
VIGYÁZAT!
Hegesztés közben (terhelés alatt) ne kapcsolja ki az áramforrást.
5.5
Ventilátorvezérlés
Az áramforrás egy automatikus hőszabályozóval van ellátva. A ventilátor a hegesztés
befejezése után még pár percig működik, majd az áramforrás energiatakarékos üzemmódra
kapcsol. A ventilátor a hegesztés folytatásakor újraindul.
Energiatakarékos üzemmódban a ventilátor időnkét elindul, és pár percig működik.
5.6
Hővédelem
Az áramforrás rendelkezik túlmelegedés elleni hővédelemmel. Túlmelegedés
esetén leáll a hegesztés, a panelen világítani kezd a túlhevülést jelző lámpa, és
egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. A védelem automatikusan helyreáll, amint
megfelelő mértékben lecsökken a hőmérséklet.
5.7
Funkciók és szimbólumok
MMA hegesztés
Az MMA hegesztést bevonatos elektródával végzett hegesztésnek is nevezik.
Az ívhúzás megolvasztja az elektródát, annak bevonata védőréteget képez.
MMA hegesztés esetén a hegesztő áramforrást a következők egészítik ki:
•
•
0463 415 301
hegesztőkábel elektródafogóval
Testkábel bilinccsel
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 ÜZEMELTETÉS
Az íverősség
Az íverősség funkció határozza meg az áramerősség változását az ív
hosszának hegesztés során történő változása közben. Használjon alacsony
értékű íverősséget egy nyugodtabb, kevesebb anyagot kifröcskölő ívért, illetve
magasabb értékű íverősséget a forró ívért.
Az íverősség csak MMA hegesztésre vonatkozik.
Melegindítás
A melegindítás funkció ideiglenesen megnöveli az áramértéket a hegesztés
elején. Ezzel a funkcióval csökkentheti az elégtelen fúzió, valamint az elektróda
hegedésének és karcolásának kockázatát.
Melegindítás csak MMA hegesztésre vonatkozik.
Cel 6010
Optimalizált ívtulajdonságok a 6010 és hasonló típusú cellulóz elektródákhoz.
Min. távvezérelt áram
Ez a funkció a lábpedál és az analóg távvezérlő minimális áramértékének
beállítására szolgál. Beállítása a beállított áram bizonyos %-ának megadásával
történik 0-tól 99%-ig, 1%-os lépésekben.
Például: Ha az áramerősség 100 A-re, a min. távvezérelt áram funkció pedig
20%-ra van állítva, a min. távvezérelt áram 20 A-es lesz. Ha az áramerősség
80 A-re, a min. távvezérelt áram funkció pedig 50%-ra van állítva, a min.
távvezérelt áram 40 A-es lesz. Ha a min. távvezérelt áram funkció 0%-ra van
állítva, a min. távvezérelt áram a lehető legalacsonyabb áramértékkel (5 A) lesz
egyenlő.
TIG-hegesztés
TIG-hegesztés során a nem olvadó volfrám elektródával húzott ívvel
megömlesztik a munkadarabot. Az ömledéket és az elektródát védőgáz veszi
körül.
TIG-hegesztés esetén a hegesztő áramforrást a következők egészítik ki:
•
•
•
•
TIG-hegesztőpisztoly és gázszelep
argongáz-palack
argongáz nyomásszabályozó
volfrám elektróda
Az áramforrás végrehajtja a Live TIG start-ot.
A volfrám-elektródát hozzá kell érinteni a munkadarabhoz. Amikor később
elemelik azt a munkadarabtól, az ív korlátozott áramszinten jön létre.
0463 415 301
- 19 -
© ESAB AB 2018
5 ÜZEMELTETÉS
Feszültségcsökkentő eszköz (VRD)
A VRD-funkció biztosítja, hogy az üresjárati feszültség ne haladja meg a 35 V
értéket, amikor nem folyik hegesztés. Ezt a panelen egy világító VRD lámpa
jelzi. E funkció aktiválása érdekében vegye fel a kapcsolatot egy engedéllyel
rendelkező ESAB szerviztechnikussal.
Rejtett funkciók
A vezérlőpanel rejtett funkciókkal is rendelkezik. A funkciók eléréséhez nyomja le 3
másodpercig a paraméterek kiválasztására szolgáló gombot (9) (a gombok
elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a VEZÉRLŐPANEL című részt). A kijelzőn egy betű és
egy érték jelenik meg. Ugyanazon gomb megnyomásával válassza ki a funkciót. A gombbal
módosíthatja a kiválasztott funkció értékét. A rejtett funkciókból való kilépéshez ismét nyomja
le a gombot 3 másodpercig.
Betű Funkció
I
Min. távvezérelt áram
0463 415 301
Beállítások
Beállítási
lépések
Alapértelmezett
érték
0–99%
1
20%
- 20 -
© ESAB AB 2018
5 ÜZEMELTETÉS
5.8
Vezérlőpanel
1. A hegesztési program gombjaiért tekintse 7. Jelzi a paraméter-visszajelzőt.
meg a HEGESZTÉSI PROGRAM című
részt.
2. A képernyőn látszanak a beállított és mért 8. Visszajelző beállítása.
értékek.
3. Választható hegesztési módszer: MMA
9. Válassza ki azt a paramétert, amit a
vagy TIG.
kijelzőn látni szeretne; a következő jelzi:
(7). A rejtett funkciók eléréséhez is
használható.
4. A „cellulóz” elektródatípus választása
10. Túlmelegedés visszajelzése.
MMA hegesztés során.
5. Távvezérlő egység be- vagy kikapcsolása. 11. VRD-funkció (csökkentett üresjárati
feszültség) visszajelző.
6. Gomb az adatok beállításához.
MEGJEGYZÉS!
A vezérlőpanelen megjelenő esetleges vizuális eltérések nem befolyásolják az
ismertetett funkciókat.
5.8.1
Navigáció
Paraméter kiválasztása
A (9) gomb megnyomásával számos értéket meg lehet jeleníteni és változtatni. A (6) gomb
megnyomásával változtassa meg az értékeket. A sorrend a következő:
1.
2.
Beállított áram értékek.
Mért áram értékek.
0463 415 301
- 21 -
© ESAB AB 2018
5 ÜZEMELTETÉS
3.
4.
5.
Mért feszültség értékek.
Melegindítás, tartomány beállítása: 0-100%, alapértelmezett: 0%. (csak MMA)
Íverősség, 0-100%. (csak MMA)
Paraméterek beállítása
A beállítási visszajelző (8) világítani kezd, amikor egy érték módosítása elérhetővé válik.
Aktivált távvezérlő esetén az érték nem módosítható a panelről. Az érték
megváltoztatásának a mért érték üzemmódban történő megkísérlése automatikusan a
beállított áramérték üzemmódra való átálláshoz vezet.
5.8.2
Hegesztési program
Minden hegesztési folyamathoz (MMA/TIG) három különböző hegesztési program tárolható
a vezérlőpanel memóriájában (1). Tartsa lenyomva 3 másodpercig az 1., 2. vagy 3.
választógombot a hegesztési adatok tárolásához. A folyamat befejeződésével a memória
jelzőlámpája világítani kezd.
A különböző hegesztőprogramok között az 1., 2. és 3. gombokkal válthat.
5.9
Analóg távvezérlő
Az analóg távvezérlőre vonatkozó érték beállítása a min. távvezérelt áram paraméter
használatával történik. Az analóg távvezérlő beállítási tartománya a min. távvezérelt áram
(min.) és a beállított áramérték (max.) között helyezkedik el.
5.10
Távvezérlő
Csatlakoztassa a távvezérlőt az áramforrás hátsó oldalához, majd a panelen
található távvezérlő gomb megnyomásával aktiválja a távvezérlőt (aktiváláskor a
távvezérlő gombja világítani kezd). A távvezérlő aktiválásakor a vezérlőpanel
nem engedélyezi az interakciót, de megmutatja a hegesztési adatokat.
5.11
USB-csatlakozás
Mindig használja az USB-fedelet, ha nem használ USB-csatlakozást.
Ne használja mobiltelefonok és hasonló eszközök töltéséhez.
A hegesztési folyamat USB-adattároló csatlakoztatásakor blokkolva van. Az
USB-kapcsolat segítségével lehívhatja a hegesztéssel kapcsolatos
statisztikákat. A statisztikákban megtekintheti az eddig elvégzett hegesztések
számát, a hegesztés teljes időtartamát és az átlagos feszültséget.
A hegesztési statisztikák lehívása
Mindig győződjön meg róla, hogy az áramforrást nem használják hegesztéshez
a hegesztési statisztikák lehívása közben.
1.
2.
3.
4.
5.
0463 415 301
Helyezzen egy üres USB-adattárolót az áramforrás
USB-csatlakozójába.
Az áramforrás kijelzőjén egy pillanatra felvillan az „USB” szöveg –
ezzel megerősítve, hogy az áramforrás sikeresen beolvasta az
USB-adattárolót –, majd az „USB” szöveg folyamatosan láthatóvá válik
a kijelzőn.
Amikor az „USB” szöveg folyamatosan látható a kijelzőn: Távolítsa el
az USB-adattárolót az USB-csatlakozóból.
Az USB-adattárolón egy .txt kiterjesztésű szövegfájl található, amely a
hegesztési statisztikákat tartalmazza.
A szövegfájl megnyitásához a Microsoft WordPad vagy Microsoft Word
program ajánlott.
- 22 -
© ESAB AB 2018
6 KARBANTARTÁS
6
KARBANTARTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Áramtalanítsa a készüléket a karbantartás megkezdése előtt.
VIGYÁZAT!
A védőlemezek eltávolítását kizárólag megfelelő villamosági ismeretekkel
rendelkező (jogosult) személyek végezhetik.
VIGYÁZAT!
A termékre gyártói garancia vonatkozik. Ha a szervizelést jogosulatlan
szervizközpont végzi, a garancia érvényét veszti.
MEGJEGYZÉS!
A biztonságos és megbízható működés érdekében fontos a rendszeres
karbantartás.
MEGJEGYZÉS!
Rendkívül poros környezet esetén gyakrabban végezzen karbantartást.
Minden használatot megelőzően ellenőrizze a következőket:
•
•
A termék és a kábelek nem sérültek,
A pisztoly tiszta és nem sérült.
6.1
Szokásos karbantartás
Karbantartási ütemterv normál körülmények mellett. Minden használat előtt ellenőrizze a
berendezést.
Intervallum
Karbantartási terület
3 havonta
Tisztítsa meg vagy
távolítsa el az
olvashatatlan
címkéket.
Tisztítsa meg a
hegesztőkimeneteket:
Ellenőrizze vagy
cserélje ki a
hegesztőkábeleket.
6 havonta
Tisztítsa meg a
berendezés belsejét.
Használjon
csökkentett nyomású,
száraz sűrített
levegőt.
0463 415 301
- 23 -
© ESAB AB 2018
6 KARBANTARTÁS
6.2
Tisztítási útmutató
Az áramforrás teljesítményének fenntartása és élettartamának növelése érdekében
elengedhetetlen a termék rendszeres tisztítása. A gyakoriság a következőktől függ:
•
•
•
a hegesztési eljárás,
az ívhúzás ideje
a munkakörnyezet
VIGYÁZAT!
Győződjön meg róla, hogy a tisztítást megfelelően előkészített munkaterületen
végzik.
VIGYÁZAT!
Tisztítás közben mindig viselje az ajánlott személyi védőfelszereléseket, pl.
füldugót, védőszemüveget, maszkot, kesztyűt és biztonsági cipőt.
1.
Kapcsolja le az áramforrást a főáramkörről.
FIGYELMEZTETÉS!
A művelet folytatása előtt várjon legalább 30 másodpercet a kondenzátorok
kisüléséig.
2.
Távolítsa el a jobb oldali panelt tartó négy csavart, (R) majd távolítsa el a panelt.
3.
Tisztítsa meg csökkentett nyomású, száraz sűrített levegővel az áramforrás jobb
oldalát.
MEGJEGYZÉS!
Mivel az áramforrásnak egy „piszkos oldala” (a jobb oldal) és egy „tiszta
oldala” (a bal oldal) van, fontos, hogy ne távolítsa el a bal oldali panelt
addig, amíg az áramforrás jobb oldalát meg nem tisztította.
0463 415 301
- 24 -
© ESAB AB 2018
6 KARBANTARTÁS
4.
Távolítsa el a bal oldali panelt tartó négy csavart, (L) majd távolítsa el a panelt.
5.
Tisztítsa meg csökkentett nyomású, száraz sűrített levegővel az áramforrás bal
oldalát.
Győződjön meg róla, hogy az áramforrás egyetlen részén sem maradt por.
Az áramforrás megtisztítása után fordított sorrendben szerelje vissza az áramforrás
paneljeit.
6.
7.
MEGJEGYZÉS!
A jobb oldali panel visszaszerelésekor győződjön meg róla, hogy a panel
belső oldalán található IP-pajzs megfelelő pozícióban van. Az IP-pajzsnak
nagyjából 90°-ban kell állnia az áramforráshoz képest úgy, hogy a
hegesztő kimeneti csatlakozója és a transzformátor-kimenetek közé
kerüljön.
0463 415 301
- 25 -
© ESAB AB 2018
6 KARBANTARTÁS
8.
Húzza meg az oldalsó panelen található csavarokat 3 Nm ± 0,3 Nm
(26,6 hüvelyk font ± 2.6) forgatónyomatékkal.
0463 415 301
- 26 -
© ESAB AB 2018
7 HIBAELHÁRÍTÁS
7
HIBAELHÁRÍTÁS
A szakszerviz értesítése előtt próbálkozzon az alábbi ellenőrzési és vizsgálati módszerekkel.
A hiba típusa
MMA hegesztési
problémák
Megszüntetésére tett intézkedés
•
•
•
•
•
TIG hegesztési problémák
•
•
•
•
•
Nincs ív
•
•
•
•
•
Hegesztés közben
megszakad a
hegesztőáram-ellátás.
•
A hővédelem gyakran
működésbe lép.
•
•
•
•
0463 415 301
Ellenőrizze, hogy a hegesztő- és testkábelek helyesen
vannak-e csatlakoztatva az áramforráshoz.
Ellenőrizze, hogy a bilincs megfelelően érintkezik-e a
munkadarabbal.
Ellenőrizze, hogy megfelelő elektródákat és polaritást
használjon. A polaritást az elektróda csomagolásán
ellenőrizheti.
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva.
Íverősség és melegindítás módosítása.
Ellenőrizze, hogy a hegesztő- és a testkábelek helyesen
vannak-e csatlakoztatva az áramforráshoz.
Ellenőrizze, hogy a bilincs megfelelően érintkezik-e a
munkadarabbal.
Ellenőrizze, hogy a TIG pisztoly kábele csatlakozik-e a
negatív hegesztő kimenethez.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő védőgázt, gázáramot,
hegesztőáramot, töltőrúd elhelyezkedést,
elektródaátmérőt, illetve hogy az áramforrás megfelelő
hegesztési módját használja-e.
Ellenőrizze, hogy a gázszelep be van-e kapcsolva a TIG
pisztolyon.
Ellenőrizze azt, hogy be van-e kapcsolva a képernyő; így
meggyőződhet arról, hogy az áramforrás áram alatt van-e.
Ellenőrizze, hogy a vezérlőpanel kijelzője helyes értékeket
mutat-e.
Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a hálózat, a hegesztő és a testkábelek
helyesen vannak-e csatlakoztatva.
Ellenőrizze a villamos hálózat biztosítékait.
Ellenőrizze, hogy a túlmelegedés lámpa (hővédelem) a
vezérlőpanelen be van-e kapcsolva.
Folytassa a „Nincs ív” hibatípussal.
Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az Ön által használt
hegesztési áram ajánlott működési ciklusát.
Tekintse meg az MŰSZAKI ADATOK fejezet „Működési
ciklus” részét.
Ellenőrizze, hogy a levegőbeszívó és kifújó nyílások
nincsenek-e eldugulva.
A szokásos karbantartásnak megfelelően tisztítsa meg a
berendezés belsejét.
- 27 -
© ESAB AB 2018
8 HIBAKÓDOK
8
HIBAKÓDOK
A hibakód azt jelzi, hogy valamilyen hiba keletkezett a berendezésben. A hibákat a kijelzőn
megjelenő „Err” szöveg, valamint az azt követő hibakód jelzi.
Egyszerre több hiba érzékelése esetén csak az utoljára előforduló hiba kódja jelenik meg.
8.1
A hibakódok ismertetése
A felhasználó által elhárítható hibák kódjai alább olvashatók. Bármely hibakód megjelenése
esetén vegye fel a kapcsolatot egy engedéllyel rendelkező ESAB szerviztechnikussal.
Hibakód
Err 1
Leírását
Hőmérséklettel kapcsolatos hiba
Az áramforrás hőmérséklete túl magas. Felvillan a hőmérséklettel kapcsolatos
hibát jelző LED lámpa a panelen. A hőmérséklettel kapcsolatos hibákat a
vezérlőpanelen található túlhevülés visszajelző jelzi.
Intézkedés: Ha az áramforrás lehűlt és ismét használható, a hibakód
automatikusan eltűnik, és a hőmérséklettel kapcsolatos hibát jelző LED lámpa
kikapcsol. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon egy szerviztechnikushoz.
Err 3
Tápellátáshiba
Az áramforrás tápellátása túl alacsony vagy túl magas.
Egy fázis elvész a 3 fázisú működtetés során. 3. fázisú feszültség észlelhető
az 1 fázisú működtetés során.
Intézkedés: Győződjön meg arról, hogy az áramellátás stabil, minden
vezeték csatlakozik, illetve a hálózati feszültség (mindhárom fázis) rendben
van, majd indítsa újra a rendszert. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon egy
szerviztechnikushoz.
Err 4
Kommunikációs hiba
Megszakadt a kommunikáció az áramforrásban.
Intézkedés: Ellenőrizze a kábeleket és a csatlakozásokat, majd indítsa újra
az áramforrást. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon egy
szerviztechnikushoz.
Err 5
Memória hiba
Sérült a programmemória. Ez a hiba letilthatja az előrebeállított funkciókat,
vagy más olyan funkciókat, amelyek értékeket tárolnak.
Intézkedés: A panelen található gomb megnyomásával eltávolíthatja a
hibajelzést a kijelzőről. Indítsa újra az áramforrást. Ha a hiba továbbra is
fennáll, forduljon egy szerviztechnikushoz.
Err 6
Időzítési hiba
Az áramforrás elektronikája nem képes az összes funkció időben történő
elvégzésére.
Intézkedés: Indítsa újra az áramforrást. Ha a hiba továbbra is fennáll,
forduljon egy szerviztechnikushoz.
Err 7
OCV hiba
Az OCV túl magas, vagy megszakadt az OCV elektronikus vezérlése.
Intézkedés: Indítsa újra az áramforrást. Ha a hiba továbbra is fennáll,
forduljon egy szerviztechnikushoz.
0463 415 301
- 28 -
© ESAB AB 2018
9 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
9
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB
szerviztechnikus végezhet. Csak eredeti ESAB cserealkatrészeket használjon.
Az ES 300i tervezése és tesztelése a nemzetközi és európai szabványnak megfelelően
történt. IEC/EN 60974-1 és IEC/EN 60974-10, A. osztály. Szervizelés vagy javítás
elvégzése után a munkát végző személy(ek) feladata annak biztosítása, hogy készülék
továbbra is megfeleljen a fenti szabvány előírásainak.
Pót- és kopó alkatrészek a legközelebbi ESAB forgalmazótól rendelhetőek. Lásd: esab.com.
Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és a pótalkatrész
listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés összeállítását és a
pontos szállítást.
0463 415 301
- 29 -
© ESAB AB 2018
GRAFIKON
GRAFIKON
0463 415 301
- 30 -
© ESAB AB 2018
RENDELÉSI SZÁMOK
RENDELÉSI SZÁMOK
Ordering number
Denomination
Type
0445 100 880
Welding power source ES 300i
0463 423 001
Pótalkatrészjegyzék
Notes
Europe
ES 300i
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 415 301
- 31 -
© ESAB AB 2018
TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC 50, 4 m
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Welding cable kit 3 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 888
Welding cable kit 5 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 903
Return cable kit 3 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0700 006 889
Return cable kit 5 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0463 415 301
- 32 -
© ESAB AB 2018
TARTOZÉKOK
0445 536 881
ER 1 Remote control. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 882
ER 1 Remote control. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 883
ER 1 Remote control. 25 m (82 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0445 139 880
1 to 3 phase adapter
Note! Only for use with Renegade ES 300i
(0445 100 880), ET 300i (0445 100 900)
and ET 300iP (0445 100 920)
0445 840 880
Renegade analogue remote kit
0445 870 880
Remote Control MMA3, 10 m
0445 870 881
Remote Control MMA3, 25 m
0445 693 880
Interconnection cable for analogue remote
control MMA3, 10 m
0445 693 881
Interconnection cable for analogue remote
control MMA3, 25 m
0445 694 880
Interconnection cable for analogue remote
controls AT1 and AT1 C/F, 10 m
0445 694 881
Interconnection cable for analogue remote
controls AT1 and AT1 C/F, 25 m
0463 415 301
- 33 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising