ESAB | EMP 215ic | Instruction manual | ESAB EMP 215ic Manual de utilizare

ESAB EMP 215ic Manual de utilizare
EMP 215ic, EM 215ic
Manual de instrucțiuni
0463 408 001 RO 20180619
Valid for: serial no. EMP: 615-xxx-xxxx, EM: 627-xxx-xxxx
CUPRINS
1
2
SIGURANŢĂ ................................................................................................
5
1.1
Semnificaţia simbolurilor ......................................................................
5
1.2
Măsuri de siguranţă ...............................................................................
5
INTRODUCERE ...........................................................................................
9
2.1
Echipament .............................................................................................
10
3
DATE TEHNICE ...........................................................................................
11
4
INSTALARE .................................................................................................
14
4.1
Poziționare ..............................................................................................
14
4.2
Instrucțiuni de ridicare...........................................................................
14
4.3
Rețea de alimentare ...............................................................................
15
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiunea minimă a
cablului .................................................................................................
16
OPERARE....................................................................................................
17
5.1
Conexiuni ................................................................................................
18
5.2
Conexiune a cablurilor de sudură și de retur ......................................
19
5.3
Schimbarea polarităţii ............................................................................
19
5.4
Introducerea şi înlocuirea sârmei .........................................................
20
5.5
Setarea presiunii de avans a sârmei ....................................................
22
5.6
Schimbarea rolelor de alimentare/presiune.........................................
22
5.7
Gaz de protecţie .....................................................................................
23
5.8
Ciclu de funcţionare ...............................................................................
24
5.9
Protecție la supraîncălzire .....................................................................
25
PANOU DE COMANDĂ ...............................................................................
26
6.1
Cum se navighează - EMP 215ic ...........................................................
26
6.1.1
Meniul principal ....................................................................................
26
6.1.2
Mod sMIG .............................................................................................
26
6.1.3
Mod MIG manual ..................................................................................
27
6.1.4
Mod sârmă tubulară cu flux ..................................................................
27
6.1.5
Mod MMA .............................................................................................
27
6.1.6
Mod LIFT-TIG .......................................................................................
27
6.1.7
Setări ....................................................................................................
28
6.1.8
Informaţii din manualul de utilizare .......................................................
28
6.1.9
Ghid de referinţă pentru pictograme.....................................................
28
Cum se navighează - EM 215ic .............................................................
31
Referință simbol EM 215ic ...................................................................
31
ÎNTREŢINERE .............................................................................................
32
7.1
Întreţinere de rutină................................................................................
32
7.2
Întreţinerea sursei de alimentare şi a alimentatorului de sârmă .......
32
7.3
Întreţinerea arzătorului şi a manşonului ..............................................
34
DEPANARE..................................................................................................
35
4.3.1
5
6
6.2
6.2.1
7
8
0463 408 001
© ESAB AB 2018
CUPRINS
9
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB...................................................
DIAGRAMĂ..........................................................................................................
NUMERE DE CATALOG .....................................................................................
PIESE DE UZURĂ ...............................................................................................
ACCESORII .........................................................................................................
PIESE DE SCHIMB..............................................................................................
37
38
39
40
42
43
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0463 408 001
© ESAB AB 2018
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
1.1
Semnificaţia simbolurilor
Aşa cum se utilizează în cadrul acestui manual: Semnifică Atenţie! Fiţi vigilent!
PERICOL!
Semnifică pericole imediate care, dacă nu sunt evitate, vor cauza vătămare
corporală imediată şi gravă sau decesul.
AVERTIZARE!
Semnifică pericole potenţiale care ar putea cauza vătămare corporală sau
decesul.
ATENȚIE!
Semnifică pericole care ar putea cauza vătămare corporală minoră.
AVERTIZARE!
Înainte de utilizare, citiţi şi înţelegeţi manualul de utilizare şi
respectaţi toate etichetele, practicile de siguranţă ale
angajatorului şi fişele cu date de securitate (FDS-urile).
1.2
Măsuri de siguranţă
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1.
2.
3.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului
când acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu
echipamentul
Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
0463 408 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIGURANŢĂ
4.
5.
Echipament individual de siguranță:
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum
ochelari de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
Măsuri generale de protecție:
○ Asigurați-vă că este conectat sigur cablul de retur
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către
un electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în
mod vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
exploatării
AVERTIZARE!
Sudura și tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. și pe alții. Luați măsuri de
precauție când sudați sau tăiați.
ȘOC ELECTRIC – Pericol de moarte
•
•
•
•
Instalați și împământați unitatea în conformitate cu manualul de utilizare.
Nu atingeţi componentele electrice sub tensiune sau electrozii cu pielea
neprotejată, mănuşi ude sau îmbrăcăminte udă.
Izolaţi-vă faţă de lucrare şi pământ.
Asigurați-vă că poziția dvs. de lucru este sigură
CÂMPURI ELECTRICE ŞI MAGNETICE – Pot prezenta pericol pentru
sănătate
•
•
•
Sudorii cu stimulatoare cardiace trebuie să se consulte cu medicul înainte
de a efectua operaţiuni de sudare. Câmpurile electromagnetice pot
interfera cu anumite stimulatoare cardiace.
Expunerea la câmpurile electromagnetice poate avea şi alte efecte
necunoscute asupra sănătăţii.
Sudorii trebuie să utilizeze următoarele proceduri pentru a minimiza
expunerea la câmpurile electromagnetice:
○ Dirijaţi electrodul şi cablurile de lucru împreună pe aceeaşi parte a
corpului dvs. Fixaţi-le cu bandă atunci când este posibil. Nu staţi cu
nicio parte a corpului între cablurile de lucru şi ale arzătorului. Nu
înfăşuraţi niciodată cablurile de lucru sau ale arzătorului în jurul
corpului dvs. Menţineţi sursa de alimentare şi cablurile pentru sudură
cât mai departe posibil de corpul dvs.
○ Conectaţi cablul de sudură la piesa de lucru cât mai aproape posibil
de zona care se sudează.
FUM ȘI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
•
•
Ţineţi capul în afara zonei cu fum.
Folosiţi ventilaţia, extracţia arcului sau ambele pentru a scoate vaporii şi
gazele din zona dumneavoastră de respiraţie şi spaţiul general.
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii și pot arde pielea
•
•
0463 408 001
Protejați-vă ochii și corpul. Utilizați paravanul de sudură și geamul de
filtrare corecte și purtați îmbrăcăminte de protecție.
Protejaţi-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.
-6-
© ESAB AB 2018
1 SIGURANŢĂ
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz.
PIESE ÎN MIŞCARE - Pot cauza vătămări
•
•
•
Menţineţi toate uşile, panourile şi capacele închise şi în poziţii sigure.
Permiteţi numai persoanelor calificate să îndepărteze capacele pentru
întreţinere şi depanare, după cum este necesar. Montaţi din nou panourile
sau capacele şi închideţi uşile după finalizarea operaţiunilor de service şi
înainte de pornirea motorului.
Opriţi motorul înainte de montarea sau conectarea unităţii.
Ţineţi mâinile, părul, hainele largi şi uneltele departe de piesele în mişcare.
PERICOL DE INCENDIU
•
•
Scânteile (stropii) pot cauza incendii. Asiguraţi-vă că nu există materiale
inflamabile în apropiere.
Nu utilizaţi pentru containere închise.
FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ – Apelați la un expert pentru asistență în caz de
funcționare defectuoasă.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
ATENȚIE!
Acest produs este destinat exclusiv sudurii cu arc.
AVERTIZARE!
Nu utilizați sursa de alimentare pentru dezghețarea țevilor înghețate.
ATENȚIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru
utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia
electrică este furnizată de sistemul public de alimentare de
joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și radiate,
pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității
electromagnetice a echipamentelor din clasa A în aceste
locații.
0463 408 001
-7-
© ESAB AB 2018
1 SIGURANŢĂ
NOTĂ!
Predați echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice, precum și cu implementarea acesteia conform
legislației naționale, echipamentul electric și/sau electronic
care a atins limita maximă a duratei de viață trebuie să fie
predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile de
colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
ESAB oferă spre achiziţionare un sortiment de accesorii pentru sudură şi echipamente
individuale de protecție. Pentru informații despre comenzi, contactați distribuitorul
dvs. local ESAB sau vizitați-ne pe site-ul nostru web.
0463 408 001
-8-
© ESAB AB 2018
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
Familia de produse ESAB EM şi EMP reprezintă o nouă generaţie de surse de alimentare
pentru sudură MIG şi multiproces (MIG/MMA/TIG).
Sursele de alimentare EMP 215ic şi EM 215ic sunt concepute pentru a îndeplini cerinţele
utilizatorului de produse de nivel uşor-mediu. Acestea sunt rezistente, durabile şi portabile,
oferind o performanţă excelentă a arcului, într-o gamă variată de aplicaţii de sudură.
EMP dispune de un afişaj de 11 cm (4,3 in.) TFT color pentru interfaţa cu utilizatorul, ce oferă
o selecţie simplă şi rapidă a proceselor şi parametrilor de sudură, fiind adecvat atât pentru
utilizatorii începători, cât şi pentru cei de nivel intermediar. Pentru utilizatorii mai avansaţi, se
poate introduce un număr de funcţii şi caracteristici suplimentare, care pot fi personalizate
pentru a asigura flexibilitate maximă.
Exclusiv pentru ESAB, sMIG oferă utilizatorilor o caracteristică excelentă de arc electric cu
„scurtcircuit”.
Produsele din familia EM şi EMP se conectează la surse de alimentare de intrare cuprinse
între 120 V – 230 V, 1 ~ 50/60 Hz. Alimentarea de intrare poate fi furnizată de la reţeaua de
electricitate sau de la un generator. Incorporarea unui circuit PFC (Corecţia factorului de
putere) creşte în mod semnificativ eficienţa alimentării.
Caracteristici cheie:
•
•
•
•
•
•
•
•
Caracteristici MIG excelente (EM)
Capacităţi excelente de sudură multiproces, MIG/MMA şi Lift/TIG (EMP)
Recunoaşterea automată a alimentării de intrare cu PFC (120 V – 230 V)
Interfaţă cu utilizatorul personalizabilă, de rezoluţie ridicată şi de mari dimensiuni,
11 cm (4,3 in.) (EMP)
Design de carcasă şi componente interne solide
Design portabil ce permite transportul de către o singură persoană
Sistemul de acţionare a sârmei din aluminiu turnat, de grad ridicat, oferă un control
excelent al geometriei cilindrului de acţionare, asigurând un avans lin şi precis al
sârmei
Accesorii de nivel profesional
0463 408 001
-9-
© ESAB AB 2018
2 INTRODUCERE
2.1
Echipament
Pachetul include următoarele:
Seria EMP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sursă de alimentare ESAB EMP 215ic
Arzător MIG ESAB MXL 200, 3 m (10 ft)
Vârf de contact M6 pentru sârmă de 0,8 mm (0,030 in.) (cant. 2)
Vârf de contact M6 pentru sârmă de 1,0 mm (0,040 in.) (cant. 2)
Furtun de gaz, 4,5 m (14,8 ft), conector rapid
Kit de cabluri de sudură MMA 3 m (10 ft)
Kit de cabluri de retur 3 m (10 ft)
Bobină OK 12,50 0,8 mm (0,030 in.) × 5 kg (11 lb)
Cilindru de acţionare: 0,6/0,8 mm (0,023 in./0,030 in.) Sârmă tubulară din oţel şi oţel
inoxidabil (instalată pe sistemul de acţionare)
Cilindru de acţionare: 0,8/1,0 mm (0,030 in./0,040 in.) Sârmă tubulară din oţel şi oţel
inoxidabil (în cutia de accesorii)
Tub de ghidare de 1,0 mm – 1,2 mm (0,040 in. – 0,045 in.) (instalat pe sistemul de
acţionare)
Tub de ghidare de 0,6 mm – 0,8 mm (0,023 in. – 0,030 in.) (în cutia de accesorii)
Cablu de reţea 3 m (10 ft), fix, cu fişă
Manual de siguranţă
USB cu Manual de operare
Ghid pentru grosimea materialelor
Seria EM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sursă de alimentare ESAB EM 215ic
Arzător MIG ESAB MXL 200, 3 m (10 ft)
Vârf de contact M6 pentru sârmă de 0,8 mm (0,030 in.) (cant. 2)
Vârf de contact M6 pentru sârmă de 1,0 mm (0,040 in.) (cant. 2)
Furtun de gaz, 4,5 m (14,8 ft), conector rapid
Kit de cabluri de retur 3 m (10 ft)
Bobină OK 12,50 0,8 mm (0,030 in.) × 5 kg (11 lb)
Cilindru de acţionare: 0,6/0,8 mm (0,023 in./0,030 in.) Sârmă tubulară din oţel şi oţel
inoxidabil (instalată pe sistemul de acţionare)
Cilindru de acţionare: 0,8/1,0 mm (0,030 in./0,040 in.) Sârmă tubulară din oţel şi oţel
inoxidabil (în cutia de accesorii)
Tub de ghidare de 1,0 mm – 1,2 mm (0,040 in. – 0,045 in.) (instalat pe sistemul de
acţionare)
Tub de ghidare de 0,6 mm – 0,8 mm (0,023 in. – 0,030 in.) (în cutia de accesorii)
Cablu de reţea 3 m (10 ft), fix, cu fişă
Manual de siguranţă
USB cu Manual de operare
Ghid pentru grosimea materialelor
0463 408 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
EMP 215ic
Tensiune
230 V, 1 ~ 50/60 Hz
120 V, 1 ~ 50/60 Hz
Curent primar
Imax. GMAW - MIG
Disjunctor 20 A: 28,6 A
30 A
Disjunctor 15 A: 20,3 A
Imax. GTAW - TIG
19 A
Disjunctor 15 A: 20,8 A
Imax. SMAW - MMA
25 A
Disjunctor 15 A: 20,8 A
Ieff. GMAW - MIG
Disjunctor 20 A: 13 A
14 A
Disjunctor 15 A: 13 A
Ieff. GTAW - TIG
10 A
Disjunctor 15 A: 14,7 A
Ieff. SMAW - MMA
13 A
Disjunctor 15 A: 14,7 A
Sarcina admisibilă la GMAW - MIG
100% ciclu de funcționare
110 A/19,5 V
Disjunctor 20 A: 90 A/18,5 V
Disjunctor 15 A: 75 A/17,75 V
60% ciclu de funcționare
125 A/20,25 V
Disjunctor 20 A: 110 A/19,5 V
Disjunctor 15 A: 90 A/18,5 V
40% din ciclul de funcţionare
150 A/21,5 V
Disjunctor 15 A: 100 A/19 V
25% ciclu de funcționare
205 A/24,25 V
-
20% ciclu de funcționare
-
Disjunctor 20 A: 130 A/20,5 V
Domeniu de reglare (c.c.)
15 A/14,75 V – 230 A / 25,5 V 15 A/14,75 V – 130 A / 20,5 V
Sarcina admisibilă la GTAW - TIG
100% ciclu de funcționare
110 A/14,4 V
100 A/14 V
60% ciclu de funcționare
125 A/15 V
120 A/14,8 V
40% din ciclul de funcţionare
-
130 A/15,2 V
30% ciclu de funcționare
180 A/17,2 V
-
Domeniu de reglare (c.c.)
5 A/10,2 V – 200 A / 18 V
5 A/10,2 V – 150 A / 16 V
Sarcina admisibilă la SMAW - MMA
100% ciclu de funcționare
100 A/24 V
65 A/22,6 V
60% ciclu de funcționare
125 A/25 V
80 A/23,2 V
40% din ciclul de funcţionare
-
85A/23,4V
25% ciclu de funcționare
180 A/27,2 V
-
Domeniu de reglare (c.c.)
16 A/20,6 V – 180 A / 27,2 V
16 A/20,6 V – 110 A / 24,4 V
Tensiune în circuit deschis (OCV)
VRD dezactivat, OCV
68 V/(90 V)
nominală (OCV de încărcare)
68 V/(90 V)
Eficienţă
86%
84%
Factor de putere
0,98
0,99
Viteza de avans a sârmei
1,5–12 m/min
(62–475 in./min)
1,5–12 m/min
(62–475 in./min)
0463 408 001
- 11 -
© ESAB AB 2018
3 DATE TEHNICE
EMP 215ic
Diametrul sârmei
Sârmă plină din oţel moale
0,6–1,0 mm (0,023–0,040 in.) 0,6–1,0 mm (0,023–0,040 in.)
Sârmă plină din oţel inoxidabil 0,8–1,0 mm (0,030–0,040 in.) 0,9–1,0 mm (0,035–0,040 in.)
Sârmă tubulară cu flux
0,8-1,1 mm (0,030-0,045 in.)
0,8-1,1 mm (0,030-0,045 in.)
Aluminiu
0,8–1,2 mm (0,030–3/64 in.)
0,8–1,2 mm (0,030–3/64 in.)
Dimensiune bobină
Ø 100–200 mm (4–8 in.)
Ø 100–200 mm (4–8 in.)
Dimensiuni L × l × h
548 × 229 × 406 mm
(23,0 × 9,0 × 16,0 in.)
548 × 229 × 406 mm
(23,0 × 9,0 × 16,0 in.)
Greutate
18,2 kg (40 lb)
18,2 kg (40 lb)
Temperatură de exploatare
de la -10 la +40 °C (de la -14 de la -10 la +40 °C (de la -14
la +104 °F)
la +104 °F)
Clasă de protecţie carcasă
IP23S
IP23S
Clasificarea aplicaţiei
EM 215ic
Tensiune
230 V, 1 ~ 50/60 Hz
120 V, 1 ~ 50/60 Hz
Curent primar
Imax. GMAW - MIG
30 A (27,6 A la ciclu de
funcționare de 25%)
Ieff. GMAW - MIG
Disjunctor 20 A: 28,6 A
Disjunctor 15 A: 20,3 A
Disjunctor 15 A: 14,6 A
14 A
Disjunctor 20 A: 18,0 A
Sarcina admisibilă la GMAW - MIG
100% ciclu de funcționare
110 A/19,5 V
Disjunctor 15 A: 75 A/17,75 V
Disjunctor 20 A: 90 A/18,5 V
60% ciclu de funcționare
125 A/20,25 V
Disjunctor 15 A: 90 A/18,5 V
Disjunctor 20 A: 110 A/19,5 V
40% din ciclul de funcţionare
150 A/21,5 V
Disjunctor 15 A: 100 A/19 V
25% ciclu de funcționare
205 A/24,25 V
-
20% ciclu de funcționare
-
Disjunctor 20 A: 130 A/20,5 V
Domeniu de reglare (c.c.)
15 A / 14,75 V – 235 A / 26,0
V
15 A / 14,75 V – 130 A / 20,5
V
Tensiune în circuit deschis (OCV)
Funcţie VRD dezactivată
68 V
68 V
Funcţie VRD activată
35 V
35 V
Eficienţă
86%
84%
Factor de putere
0,98
0,99
Viteza de avans a sârmei
2-12,1 m/min (80–475 in./min) 2-12,1 m/min (80–475 in./min)
Diametrul sârmei
Sârmă plină din oţel moale
0,6-0,9 mm (0,023-0,035 in.)
0,6-0,9 mm (0,023-0,035 in.)
Sârmă plină din oţel inoxidabil 0,8-0,9 mm (0,030-0,035 in.)
0,8-0,9 mm (0,030-0,035 in.)
Sârmă tubulară cu flux
0,8-1,1 mm (0,030-0,045 in.)
0463 408 001
0,8-1,1 mm (0,030-0,045 in.)
- 12 -
© ESAB AB 2018
3 DATE TEHNICE
EM 215ic
Aluminiu
0,8–1,2 mm (0,030–3/64 in.)
0,8–1,2 mm (0,030–3/64 in.)
Dimensiune bobină
Ø 100–200 mm (4 in.–8 in.)
Ø 100–200 mm (4 in.–8 in.)
Dimensiuni L × l × h
548 × 229 × 406 mm
(23,0 × 9,0 × 16,0 in.)
548 × 229 × 406 mm
(23,0 × 9,0 × 16,0 in.)
Greutate
18,2 kg (40 lb)
18,2 kg (40 lb)
Temperatură de exploatare
de la -10 la +40 °C (de la -14 de la -10 la +40 °C (de la -14
la +104 °F)
la +104 °F)
Clasă de protecţie carcasă
IP23S
IP23S
Clasificarea aplicaţiei
Ciclu de funcţionare
Ciclul de funcţionare se referă la timp ca procent dintr-o perioadă de zece minute în care
puteţi suda la un anumit curent, fără supraîncălzire. Ciclul de funcționare este valabil pentru
o temperatură de 40 °C/104 °F.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea „Ciclul de funcţionare” din capitolul
FUNCŢIONARE.
Clasă de protecţie carcasă
Codul IP indică clasa de protecţie a carcasei, respectiv gradul de protecţie împotriva
pătrunderii unor obiecte solide sau a apei.
Echipamentul marcat IP 23S este proiectat pentru utilizarea în interior și exterior; totuși, nu
trebuie operat când cad precipitații.
Clasă de aplicaţie
Simbolul
arată că sursa de alimentare este proiectată pentru utilizarea în zone de
periculozitate ridicată din punct de vedere electric.
0463 408 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALARE
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
ATENȚIE!
Acest produs este destinat utilizării în medii industriale. Într-un mediu casnic,
acest produs poate cauza interferențe radio. Utilizatorului îi revine
responsabilitatea să ia măsurile de protecție adecvate.
4.1
Poziționare
Poziţionaţi sursa de alimentare astfel încât orificiile de admisie şi evacuare a aerului să nu fie
obstrucţionate.
A. 100 mm (4 in.)
B. 100 mm (4 in.)
4.2
Instrucțiuni de ridicare
Sursa de alimentare poate fi ridicată folosind oricare dintre mânere.
0463 408 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALARE
AVERTIZARE!
Asigurați echipamentul – mai ales
dacă terenul este neuniform sau
înclinat.
4.3
Rețea de alimentare
NOTĂ!
Cerinţe pentru reţeaua de alimentare
Acest echipament este conform cu IEC 61000-3-12 cu condiția ca puterea de
scurtcircuit să fie mai mare sau egală cu Sscmin la punctul de interfață dintre
racordul utilizatorului şi sistemul public. Este responsabilitatea instalatorului sau a
utilizatorului echipamentului să se asigure că echipamentul este conectat numai
la o sursă de alimentare cu o putere de scurtcircuit mai mare sau egală cu Sscmin,
consultându-se cu operatorul rețelei de distribuție, dacă este necesar Consultaţi
datele tehnice din capitolul DATE TEHNICE.
Tensiunea de alimentare trebuie să fie de 230 V c.a. ±10% sau 120 V ±10%. O tensiune de
alimentare prea joasă poate cauza o performanţă redusă a sudurii. O tensiune de alimentare
pentru sudură prea ridicată va cauza supraîncălzirea şi posibila defectare a componentelor.
Contactaţi departamentul electric local pentru informaţii referitoare la tipul de depanare
electrică disponibilă, modul în care trebuie efectuate conexiunile şi inspecţiile necesare.
Sursa de alimentare a sudurii trebuie să fie:
•
•
•
Corect instalată, dacă este necesar, de către un electrician calificat.
Corect împământată (electric) în conformitate cu reglementările locale.
Conectată la punctul de alimentare de dimensiune corectă şi la siguranţa
corespunzătoare, conform tabelului de mai jos.
NOTĂ!
Utilizaţi sursa de alimentare pentru sudură în conformitate cu reglementările
naţionale relevante.
ATENȚIE!
Deconectaţi alimentarea de intrare şi securizaţi folosind procedurile de
„blocare”/”interdicţie”. Asiguraţi-vă că aţi blocat comutatorul de deconectare a
alimentării cu energie electrică (blocare/interdicţie) în poziţia „Deschis” ÎNAINTE
de a elimina siguranțele de alimentare de intrare. Conectarea/deconectarea
trebuie efectuate de persoane competente.
0463 408 001
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALARE
1.
Plăcuţa cu date de conectare la
alimentare
4.3.1
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiunea minimă a cablului
AVERTIZARE!
Este posibilă apariţia unui şoc electric sau a unui pericol de incendiu în cazul în
care următoarele recomandări din ghidul depanării electrice nu sunt respectate.
Aceste recomandări vizează un circuit derivat dedicat, dimensionat pentru ieşirea
nominală şi ciclul de funcţionare al sursei de alimentare pentru sudură.
120 – 230 V, 1 ~ 50/60 Hz
Tensiune de alimentare
230 V c.a.
120 V c.a.
Curent de intrare la ieşire maximă
30 A
30 A
Valoare nominală maximă recomandată pentru
siguranţe* sau disjunctor
*Siguranţă cu întârziere
30 A
30 A
Valoare nominală maximă recomandată pentru
siguranţe sau disjunctor
50 A
50 A
Dimensiune minimă recomandată pentru cablu
2,5 mm2
(13 AWG)
2,5 mm2
(13 AWG)
Lungime maximă recomandată pentru cablul de
prelungire
15 m (50 ft)
15 m (50 ft)
2,5 mm2
(13 AWG)
2,5 mm2
(13 AWG)
Dimensiune minimă recomandată pentru conductorul
de împământare
Alimentarea de la generatoare de curent
Sursa de alimentare poate fi alimentată de la diferite tipuri de generatoare. Totuşi, este
posibil ca unele generatoare să nu poată asigura o putere suficientă pentru ca sursa de
alimentare pentru sudură să funcţioneze corect. Se recomandă generatoare cu reglarea
automată a tensiunii (AVR) sau cu un tip de reglare echivalent sau mai bun, cu putere
nominală de 8 kW.
0463 408 001
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 OPERARE
5
OPERARE
Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în
capitolul „MĂSURI DE SIGURANŢĂ” din acest manual. Citiți-le în întregime înainte de
a începe să utilizați echipamentul!
NOTĂ!
Când mutaţi echipamentul, utilizaţi mânerul proiectat în acest scop. Nu trageţi
niciodată de cabluri.
AVERTIZARE!
Aveți mare grijă, deoarece componentele în mișcare de
rotație pot cauza vătămări.
AVERTIZARE!
Șoc electric! Nu atingeți piesa de prelucrat sau capul de sudură în timpul
funcționării!
AVERTIZARE!
Asigurați-vă că, în timpul funcţionării, capacele laterale sunt închise.
AVERTIZARE!
Strângeţi piuliţa de blocare a bobinei pentru a preveni alunecarea acesteia de pe
butuc.
100 mm (4 in.)
0463 408 001
200 mm (8 in.)
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 OPERARE
5.1
Conexiuni
Față și spate:
1. Buton rotativ pentru selectarea curentului 9. Conexiune arzător tip european
sau a vitezei de avans a sârmei (EMP)
2. Afişaj (EMP)
10. Cablu de reţea
3. Buton rotativ pentru selectarea tensiunii 11. Comutator PORNIRE/OPRIRE alimentare
(EMP)
de la reţea
4. Buton rotativ principal pentru navigarea în 12. Admisie supapă de gaz mamă
meniu (EMP)
5. Conexiune de control lampă/de la distanţă 13. Buton rotativ pentru selectarea tensiunii
(EM)
6. Ieşire negativă [-]
14. Afişaj - Volt/Amper (EM)
7. Cablu de comutare a polarităţii
15. Buton rotativ pentru grosimea plăcii sau
viteza de avans a sârmei (EM)
8. Ieşire pozitivă [+]
16. Buton rotativ pentru selectarea procesului
(EM)
0463 408 001
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 OPERARE
Schema sistemului de acţionare
1. Butuc bobină
2. Filtru EMC
3. Disjunctor
5.2
4. Capac lateral cu deschidere
5. Supapă de gaz
6. Mecanism de avans al sârmei
Conexiune a cablurilor de sudură și de retur
Sursa de alimentare are două ieşiri pentru conectarea cablurilor de sudură şi de retur
(consultaţi ilustraţia Faţă şi spate), o bornă negativă [-] (6) şi o bornă pozitivă [+] (8).
Pentru procesul MIG/MMA, ieşirea la care se conectează cablul de sudură depinde de tipul
de electrod, consultaţi ambalajul electrodului pentru informaţii despre polaritatea corectă a
electrodului. Conectaţi cablul de retur la borna de sudură rămasă de la sursa de alimentare.
Fixaţi clema de contact a cablului de retur de piesa de prelucrat şi asiguraţi-vă că este un
contact bun.
Pentru procesul TIG (necesită accesorii TIG opţionale), conectaţi cablul de alimentare al
arzătorului TIG la borna negativă [-] (6), consultaţi ilustraţia din faţă. Conectaţi piuliţa de
admisie a gazului la o sursă reglată de gaz de protecţie. Conectaţi cablul de lucru de retur la
borna pozitivă [+] (8), consultaţi ilustraţia Faţă şi spate.
5.3
Schimbarea polarităţii
Sursa de alimentare este livrată cu cablul de comutare a polarităţii conectat la borna pozitivă.
Pentru unele sârme, de exemplu, sârmele tubulare autoecranate, se recomandă sudarea cu
polaritatea negativă. Polaritate negativă înseamnă că s-a conectat cablul de comutare a
polarităţii la borna negativă şi cablul de retur la borna pozitivă. Verificaţi polaritatea
recomandată pentru sârma de sudură pe care doriţi să o utilizaţi.
Polaritatea poate fi modificată prin mutarea cablului de comutare a polarităţii pentru a se
conforma procesului de sudură aplicabil.
0463 408 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
5 OPERARE
5.4
Introducerea şi înlocuirea sârmei
Instrumentele EMP 215ic şi EM 215ic vor accepta dimensiuni de bobine de 100 mm (4 in.) şi
200 mm (8 in.). Consultaţi capitolul DATE TEHNICE pentru dimensiunile corespunzătoare
pentru fiecare tip de sârmă.
AVERTIZARE!
Nu puneţi sau nu orientaţi arzătorul aproape de faţă, mâini sau corp, deoarece
acest lucru poate cauza leziuni.
AVERTIZARE!
Pericol de strivire sau prindere la înlocuirea bobinei de sârmă! Nu utilizați mănuși
de protecție când introduceți sârma de sudură între rolele de alimentare.
NOTĂ!
Asiguraţi-vă că utilizaţi rolele de presiune/alimentare corespunzătoare. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi anexa PIESE DE UZURĂ.
NOTĂ!
Nu uitaţi să utilizaţi vârful de contact corect în arzătorul de sudură, corespunzător
diametrului sârmei utilizate. Arzătorul are montat un vârf de contact pentru sârmă
de 0,8 mm (0,030 in.). Dacă utilizaţi un alt diametru, trebuie să schimbaţi vârful
de contact şi cilindrul de acţionare. Manşonul pentru sârmă montat în arzător
este recomandat pentru sudura cu sârmă din Fe şi din SS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Deschideți capacul lateral.
Scoateţi braţul rolei de presiune, împingând şurubul de tensionare spre dvs. (1).
Ridicaţi braţul rolei de presiune (2).
Având sârma de sudură MIG alimentată din partea de jos a bobinei, treceţi sârma
electrodului prin ghidajul de admisie (3), între role, prin ghidajul de evacuare şi în
arzătorul MIG.
Securizaţi din nou braţul rolei de presiune şi şurubul de tensionare a acţionării sârmei
şi, dacă este necesar, reglaţi presiunea.
Menţinând cablul arzătorului MIG suficient de drept, avansaţi sârma prin arzătorul
MIG, apăsând comutatorul declanşatorului.
Închideți capacul lateral.
0463 408 001
- 20 -
© ESAB AB 2018
5 OPERARE
Sudura cu fir de aluminiu
Pentru a suda aluminiu cu arzătorul standard MXL 200 MIG furnizat, consultaţi manualul de
utilizare a arzătorului MIG pentru înlocuirea manşoanelor de canal din oţel cu manşoane de
canal din Teflon.
Comandaţi următoarele accesorii: Cilindru de acţionare cu canelură în formă de „U”
1,0 mm/1,2 mm (0,040 in./0,045 in.) şi manşon de canal din Teflon (manşon PTFE), 3 m
(10 ft). Consultaţi capitolul PIESE DE UZURĂ din acest manual şi capitolul PIESE DE
UZURĂ din manualul de utilizare al dispozitivului MXL 200 pentru numărul de catalog.
0463 408 001
- 21 -
© ESAB AB 2018
5 OPERARE
5.5
Setarea presiunii de avans a sârmei
Bucată de lemn
Începeți prin a vă asigura că sârma se mișcă ușor prin ghidajul pentru sârmă. Setați apoi
presiunea rolelor de presiune ale alimentatorului cu sârmă. Este important ca presiunea să
nu fie prea mare.
Pentru a verifica dacă presiunea este setată corect, puteți avansa sârma contra unui obiect
izolat, de exemplu o bucată de lemn.
Când țineți arzătorul de sudură la aproximativ 6 mm (¼ in.) de bucata de lemn (ilustraţia A),
rolele de alimentare trebuie să alunece.
Dacă țineți arzătorul de sudură la aproximativ 50 mm (2 in.) de bucata de lemn, sârma
trebuie să fie avansată și îndoită (ilustraţia B).
5.6
Schimbarea rolelor de alimentare/presiune
O rolă de alimentare cu caneluri duble este furnizată ca dotare standard. Schimbaţi rola de
alimentare pentru a se potrivi cu metalul de umplere.
NOTĂ!
Asiguraţi-vă că nu pierdeţi cheia de pe arborele motorului de acţionare. Această
cheie trebuie să se alinieze cu fanta cilindrului de acţionare pentru funcţionare
corectă.
0463 408 001
- 22 -
© ESAB AB 2018
5 OPERARE
1.
2.
3.
4.
5.
Deschideți capacul lateral.
Scoateţi şurubul de reţinere a rolei de alimentare, rotindu-l spre stânga.
Schimbaţi rola de alimentare.
Strângeţi şurubul de reţinere a rolei de alimentare, rotindu-l spre dreapta.
Închideți capacul lateral.
NOTĂ!
Numărul ştanţat vizibil pe sârmă desemnează canelura pentru diametrul sârmei
utilizate.
5.7
Gaz de protecţie
Alegerea gazului de protecţie potrivit depinde de material. De regulă, oţelul moale se
sudează cu amestec de gaze (Ar + CO2) sau cu dioxid de carbon 100% (CO2). Oţelul moale
poate fi sudat cu amestec de gaze (Ar + CO2) sau cu Trimix (He + Ar + CO2). Pentru
aluminiu şi bronz siliconic se utilizează argon pur (Ar). În modul sMIG (consultaţi secţiunea
„Mod sMIG” din capitolul PANOU DE COMANDĂ), arcul de sudură optim adecvat gazului
utilizat va fi setat automat.
0463 408 001
- 23 -
© ESAB AB 2018
5 OPERARE
5.8
Ciclu de funcţionare
Instrumentele EMP 215ic şi EM 215ic au o ieşire de curent de sudură de 205 A la un ciclu
de funcţionare de 25% (230 V). Un termostat cu auto-resetare va proteja sursa de
alimentare dacă ciclul de funcţionare este depăşit.
Exemplu: Dacă sursa de alimentare funcţionează la un ciclu de funcţionare de 25%,
aceasta va produce curentul nominal pentru maxim 2,5 minute din cadrul fiecărui interval de
10 minute. Pentru timpul rămas, de 7,5 minute, sursa de alimentare trebuie lăsată să se
răcească.
2,5 minute
7,5 minute
Se poate selecta o combinaţie diferită dintre ciclul de funcţionare şi curentul de sudură.
Utilizaţi graficele de mai jos pentru a determina ciclul de funcţionare corect pentru un anumit
curent de sudură.
Ciclu de funcţionare la 120 V c.a.
Curent de sudură (Amperi)
0463 408 001
- 24 -
© ESAB AB 2018
5 OPERARE
Ciclu de funcţionare la 230 V c.a.
Curent de sudură (Amperi)
5.9
Protecție la supraîncălzire
Sursa de alimentare pentru sudură are un circuit de protecție la
supraîncălzire, care intră în funcțiune dacă temperatura internă devine prea
ridicată. Când survine acest lucru, curentul de sudură este întrerupt și pe
afişaj apare un simbol ce denotă supraîncălzirea. Protecția la supraîncălzire
se resetează automat când temperatura a revenit între limitele de
temperatură de lucru normale.
0463 408 001
- 25 -
© ESAB AB 2018
6 PANOU DE COMANDĂ
6
PANOU DE COMANDĂ
Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în
capitolul „MĂSURI DE SIGURANŢĂ” din acest manual. Puteţi găsi informaţii generale
despre funcţionare în capitolul „FUNCŢIONARE” din acest manual. Citiți ambele
capitole în întregime înainte de a începe să utilizați echipamentul!
După finalizarea pornirii, pe panoul de comandă apare meniul principal.
6.1
Cum se navighează - EMP 215ic
1.
2.
3.
6.1.1
Selectare curent/viteză de avans
a sârmei
Selectare tensiune
Navigare în meniuri. Rotiţi şi
împingeţi pentru a selecta
opţiunea din meniu.
Meniul principal
EMP 215ic
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.1.2
0463 408 001
8.
Mod sMIG
Mod MIG manual
Mod sârmă tubulară cu flux
Mod MMA
Mod Lift-TIG
Setări
Informaţii din manualul de
utilizare
Casetă de dialog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ecran principal
Informaţii
Memorie
Selectare pistol MIG/cu bobină
Viteza de avans a sârmei
Grosime material
Casetă de dialog
Mod sMIG
- 26 -
© ESAB AB 2018
6 PANOU DE COMANDĂ
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
0463 408 001
Mod MIG manual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ecran principal
Informaţii
Memorie
Selectare pistol MIG/cu bobină
Viteza de avans a sârmei
Tensiune
Casetă de dialog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ecran principal
Informaţii
Memorie
Viteza de avans a sârmei
Tensiune
Casetă de dialog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ecran principal
Informaţii
Memorie
Parametru
Amperaj
Tensiune (OCV sau de Arc)
Casetă de dialog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ecran principal
Informaţii
Memorie
Parametru
Amperaj
Casetă de dialog
Mod sârmă tubulară cu flux
Mod MMA
Mod LIFT-TIG
- 27 -
© ESAB AB 2018
6 PANOU DE COMANDĂ
6.1.7
Setări
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.1.8
Informaţii din manualul de utilizare
1.
2.
3.
4.
5.
6.1.9
Mod resetare
Inch/Metric
De bază/avansat
Limbă
Informaţii
Ecran principal
Casetă de dialog
Informaţii de întreţinere
Piese de schimb şi de uzură
Informaţii privind funcţionarea
Ecran principal
Casetă de dialog
Ghid de referinţă pentru pictograme
Pagina principală
Selectare pornire/oprire
durată mod prin puncte
Informaţii
0463 408 001
Arzător MIG
Reglare pornire durată mod
prin puncte
Parametri
Sârmă tubulară cu flux
Parametri
MIG manual
Procent
MMA
- 28 -
© ESAB AB 2018
6 PANOU DE COMANDĂ
0463 408 001
Preflux Durata pentru care
gazul de protecţie rămâne
activat înainte de pornirea
arcului de sudură
Smart MIG
Postflux Durata pentru
care gazul de protecţie
rămâne activat după
oprirea arcului de sudură
Lift-TIG
Secunde
Salvarea programelor de
sudură pentru o aplicaţie
specifică când sunteţi în Modul
Memorie
Setări din meniul
manualului de utilizare
Anulare
Pistol cu bobină
(Nu este disponibil pe toate
pieţele)
De la distanţă
Setări
Control de picior
2T, Pornire/OPRIRE
declanşator
Stingere Reglarea duratei de
timp pentru care tensiunea
rămâne activată după ce
avansul sârmei este oprit în
scopul de a proteja sârma
împotriva îngheţării în baia de
sudură
4T, Menţinere/blocare
declanşator
Manual de utilizare în meniul
principal
Amperi
Grosime placă în modul sMIG
Forţa arcului La sudura
manuală cu electrod învelit
- creşterea amperajului
atunci când lungimea
arcului este prescurtată
pentru a reduce sau elimina
îngheţarea electrodului
învelit în baia de sudură
Bară de egalizare
Schimbarea profilului
cordonului de sudură de la plat
la convex sau de la plat la
concav
- 29 -
© ESAB AB 2018
6 PANOU DE COMANDĂ
0463 408 001
Pantă descendentă
Reducerea curentului în
decursul unei perioade de
timp, la finalul ciclului de
sudură
Setări avansate
Pornire caldă Creşterea
amperilor la aprinderea
electrodului pentru a reduce
lipirea
Setări de bază
Inductanţă Adăugarea
inductanţei la
caracteristicile arcului
pentru a stabiliza arcul şi a
reduce stropirea în cazul
procesului cu scurtcircuit
Diagnosticare
Memorie, oferă
posibilitatea de a salva
programele de sudură
pentru o aplicaţie specifică
Selectare limbă
Alegerea electrodului
învelit
Unitate de măsură
Pantă ascendentă
Creşterea curentului în
decursul unei perioade de
timp, la începutul ciclului de
sudură
Profil cordon, concav
Volţi
Profil cordon, convex
Viteza de avans a sârmei
Diametrul sârmei
- 30 -
© ESAB AB 2018
6 PANOU DE COMANDĂ
6.2
Cum se navighează - EM 215ic
1.
2.
3.
4.
5.
6.2.1
0463 408 001
Indicaţie de supratemperatură:
Simbolul se aprinde atunci când
produsul este supraîncălzit.
Afişaj volt/amp: LED-ul afișează
valorile pentru volți și amperi în
timpul sudării. Reține ultimul
parametru utilizat.
În sMIG „V” afişează diametrul
sârmei, în regim de inactivitate „A”
afişează viteza setată de avans a
sârmei.
Buton rotativ pentru tensiune:
Reglaţi valoarea tensiunii (în sMIG
nu funcționează).
Buton rotativ pentru grosimea plăcii
sau viteza de avans a sârmei: în
modul sMIG (cerc exterior, în
galben) poate fi reglată grosimea
plăcii. Viteza de avans a sârmei
poate fi reglată în MIG/MAG manual
sau în modul pentru sârmă tubulară
cu flux (cerc interior, în alb).
Buton rotativ pentru selectarea
procesului: Permite selectarea între
modul sMIG (stânga, în galben) și
modul MIG manual (dreapta, în alb).
Referință simbol EM 215ic
Supratemperatură
Volţi (numai modul MIG
manual)
Smart MIG
Amperi
Diametrul sârmei (numai
modul sMIG)
Viteza de avans a sârmei
MIG manual
Instrument de măsurare a
grosimii (numai modul sMIG)
- 31 -
© ESAB AB 2018
7 ÎNTREŢINERE
7
ÎNTREŢINERE
NOTĂ!
Întreţinerea periodică este importantă pentru o funcţionarea sigură și fiabilă.
ATENȚIE!
Numai persoanele care deţin cunoștinţe corespunzătoare de electricitate
(personal autorizat) pot demonta capacul produsului sau pot efectua lucrări de
service, întreţinere sau reparaţie asupra echipamentului de sudură.
ATENȚIE!
Produsul este acoperit de garanţia producătorului. Orice încercare de a efectua
lucrări de reparaţii de către centrele de service neautorizate va invalida garanţia.
AVERTIZARE!
Deconectaţi alimentarea înainte de a efectua operaţiunile de întreţinere. Menţineţi
controlul şi supravegheaţi conexiunile de alimentare deconectate în timpul
lucrărilor. Detectaţi şi preveniţi reconectarea prematură a alimentării.
NOTĂ!
Efectuaţi operaţiunile de întreţinere mai des în cazul condiţiilor de praf excesiv.
Înainte de fiecare utilizare, asiguraţi-vă de următoarele:
•
•
•
Corpul arzătorului şi cablul şi conectoarele arzătorului nu sunt avariate.
Vârful de contact al arzătorului nu este avariat.
Duza de pe arzător este curată şi nu conţine impurităţi.
7.1
Întreţinere de rutină
Programul de întreţinere în condiţii normale.
Interval
Zona de întreţinut
La fiecare 3 luni
Curăţaţi sau
Curăţaţi bornele de Verificaţi sau înlocuiţi cablurile de
înlocuiţi etichetele
sudură.
sudură.
ilizibile.
La fiecare 6 luni
Curăţaţi interiorul
echipamentului.
7.2
Întreţinerea sursei de alimentare şi a alimentatorului de sârmă
Curăţaţi sursa de alimentare de fiecare dată când înlocuiţi o bobină de sârmă cu diametru de
100 mm (4 in.) sau de 200 mm (8 in.).
0463 408 001
- 32 -
© ESAB AB 2018
7 ÎNTREŢINERE
Procedura de curăţare a sursei de alimentare şi a alimentatorului de sârmă
NOTĂ!
Întotdeauna purtaţi mănuşi şi ochelari de siguranţă în timpul activităţilor
de curăţare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Deconectaţi sursa de alimentare de la priza de alimentare de intrare.
Deschideţi capacul şi eliberaţi tensiunea din rola de presiune, rotind şurubul de
tensionare (1) spre stânga iar apoi trăgându-l spre dvs.
Scoateţi sârma şi bobina de sârmă.
Scoateţi arzătorul şi utilizaţi o conductă de aer de joasă presiune, având grijă să nu
permiteţi desfacerea firului consumabil, pentru a curăţa interiorul sursei de
alimentare şi orificiile de admisie şi de evacuare pentru aer ale sursei de
alimentare.
Verificaţi dacă ghidajul orificiului de admisie pentru sârmă (4), ghidajul orificiului de
evacuare pentru sârmă (2) sau rola de alimentare (3) sunt uzate şi dacă trebuie
înlocuite. Consultaţi anexa PIESE DE UZURĂ pentru numerele de catalog ale
pieselor.
Scoateţi şi curăţaţi rola de alimentare cu o perie moale. Curăţaţi rola de presiune
ataşată la mecanismul de avans al sârmei cu o perie moale.
0463 408 001
- 33 -
© ESAB AB 2018
7 ÎNTREŢINERE
7.3
Întreţinerea arzătorului şi a manşonului
Procedura de curăţare a arzătorului şi a manşonului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Deconectaţi sursa de alimentare de la priza de alimentare de intrare.
Deschideţi capacul şi eliberaţi tensiunea din rola de presiune, rotind şurubul de
tensionare (1) spre stânga iar apoi trăgându-l spre dvs.
Scoateţi sârma şi bobina de sârmă.
Scoateţi arzătorul din sursa de alimentare.
Scoateţi manşonul din arzător şi inspectaţi-l. Curăţaţi manşonul, suflând cu aer
comprimat (max. 5 bari) prin capătul manşonului care a fost montat cel mai
aproape de sursa de alimentare.
Puneţi manşonul la loc.
0463 408 001
- 34 -
© ESAB AB 2018
8 DEPANARE
8
DEPANARE
Înainte de a solicita un specialist de service autorizat, încercați următoarele verificări și
inspecții.
Tip problemă
Porozitatea din interiorul
metalului de sudură
Măsură corectivă
•
•
•
•
•
•
Probleme referitoare la
avansul sârmei
Consultaţi anexa PIESE
DE UZURĂ pentru
dimensiunile şi tipurile
corecte.
•
•
•
•
•
•
•
Probleme referitoare la
sudura MIG
(GMAW/FCAW)
•
•
•
•
Probleme referitoare la
sudura de bază MMA
(SMAW)
0463 408 001
•
Verificaţi dacă recipientul cu gaz nu este gol.
Verificaţi dacă regulatorul de gaz nu este închis.
Verificaţi furtunul de admisie a gazului pentru scurgeri sau
blocaje.
Verificaţi dacă este conectat gazul corespunzător şi dacă
se utilizează fluxul de gaz corect.
Menţineţi distanţa minimă între duza arzătorului MIG şi
piesa de prelucrat.
Asiguraţi-vă că piesa de prelucrat este curată înainte de
sudură.
Asiguraţi-vă că frâna bobinei de sârmă este reglată corect.
Asiguraţi-vă că rola de alimentare este de dimensiunea
corectă şi că nu este uzată.
Asiguraţi-vă că este setată presiunea corectă pe rolele de
alimentare.
Asiguraţi-vă că direcţia de mişcare este cea corectă
pentru tipul de sârmă utilizat (spre baia de sudură pentru
aluminiu, dinspre baia de sudură pentru oţel).
Asiguraţi-vă că se utilizează vârful de contact
corespunzător şi că nu este uzat.
Asiguraţi-vă că manşonul este de dimensiunea corectă şi
de tipul corect pentru sârma utilizată.
Asiguraţi-vă că manşonul nu este îndoit, pentru a nu
exista frecare între manşon şi sârmă.
Asiguraţi-vă că arzătorul MIG este conectat la polaritatea
corectă. Consultaţi producătorul sârmei de electrod pentru
polaritatea corectă.
Înlocuiţi vârful de contact dacă are semne de arc electric
în alezaj, ce cauzează încetinirea excesivă a sârmei.
Asiguraţi-vă că se utilizează gazul de protecţie, fluxul de
gaz, tensiunea, curentul de sudură, viteza de deplasare şi
unghiul arzătorului MIG corecte.
Asiguraţi-vă că există contact corespunzător între
conectorul de lucru şi piesa de prelucrat.
Asiguraţi-vă că utilizaţi polaritatea corectă. Suportul
electrodului este, de obicei, conectat la polaritatea pozitivă
iar conectorul de lucru la polaritatea negativă. Dacă aveţi
dubii, consultaţi fişa tehnică a electrodului.
- 35 -
© ESAB AB 2018
8 DEPANARE
Tip problemă
Probleme referitoare la
sudura TIG (GTAW)
Măsură corectivă
•
•
•
•
Fără alimentare/fără arc
•
•
•
•
•
•
Protecția la supraîncălzire
se declanșează frecvent.
•
•
0463 408 001
Asiguraţi-vă că aţi conectat conectorul arzătorului TIG la
borna de sudură negativă
Asiguraţi-vă că se utilizează gazul de protecţie, fluxul de
gaz, tensiunea, curentul de sudură, viteza de deplasare,
amplasarea vergelei de metal de umplere, diametrul
electrodului şi modul de sudură din sursa de alimentare
corecte.
Asiguraţi-vă că există contact corespunzător între clema
de lucru şi piesa de prelucrat.
Asiguraţi-vă că supapa de gaz de pe arzătorul TIG este
activată.
Verificați comutatorul sursei de alimentare de intrare
pentru a vedea dacă este pornit.
Verificaţi dacă afişajul prezintă un defect de temperatură.
Verificaţi dacă disjunctorul sistemului este declanşat.
Verificați dacă sunt conectate corect cablurile de
alimentare de intrare, de sudură și de retur.
Verificați dacă a fost setată valoarea corectă a curentului.
Verificați siguranțele sursei de alimentare de intrare.
Asiguraţi-vă că nu depăşiţi ciclul de funcţionare
recomandat pentru curentul de sudură pe care îl utilizaţi.
Consultaţi secţiunea „Ciclul de funcţionare” din capitolul
FUNCŢIONARE.
Asiguraţi-vă că orificiile de admisie sau de evacuare a
aerului nu sunt înfundate.
- 36 -
© ESAB AB 2018
9 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
9
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service
autorizat de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca
ESAB.
Instrumentele EMP 215ic şi EM 215ic sunt concepute şi testate în conformitate cu
standardele internaţionale IEC-/EN 60974-1, IEC-/EN 60974-5, IEC-/EN 60974-7, IEC-/EN
60974-10, IEC-/EN 60974-12 şi IEC-/EN 60974-13. Centrul de service autorizat care
efectuează lucrările de service sau de reparaţii are obligaţia de a se asigura că produsul
respectă în continuare standardele menţionat.
Lista de piese de schimb este publicată într-un document separat care poate fi descărcat de
pe site-ul web: www.esab.com
0463 408 001
- 37 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMĂ
DIAGRAMĂ
EMP 215ic, EM 215ic
0463 408 001
- 38 -
© ESAB AB 2018
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering no.
Denomination
Note
0700 300 985
EMP 215ic
Bobbin Ø100–200 mm (4–8 in.) CE, euro
connection
0700 300 986
EM 215ic
Bobbin Ø100–200 mm (4–8 in.) CE, euro
connection
0463 412 001
Spare parts list
0459 560 101
Instruction manual for
MXL™ 200
0463 408 001
- 39 -
© ESAB AB 2018
PIESE DE UZURĂ
PIESE DE UZURĂ
Item Ordering no. Denomination
1
Wire type Wire dimensions
0558 102 460 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 1.0 mm – 1.2 mm
Cored
(0.040 in. – 0.045 in.)
0558 102 461 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 0.6 mm – 0.8 mm
Cored
(0.023 in. – 0.030 in.)
0464 598 880 Wire outlet guide
teflon
Aluminium 1.0 mm – 1.2 mm (0.040 in. –
0.045 in.)
2
0558 102 328 Wire inlet guide
Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm / 0.9 mm / 1.2 mm
Cored
(0.023 in. / 0.030 in. / 0.035 in. /
0.045 in.)
3
0191 496 114 Key-drive shaft
crescent
N/A
4
0367 556 001 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm (0.023 in. /
Cored
0.030 in.)
N/A
0367 556 002 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.8 mm / 1.0 mm (0.030 in. /
Cored
0.040 in.)
0367 556 003 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
Cored
0.045 in.)
0367 556 004 Feed roll "U" groove Aluminium 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
0.045 in.)
5
0558 102 329 Locking knob
N/A
N/A
6
0558 102 331 Pressure arm
N/A
complete assembly
N/A
7
0558 102 330 Screw
N/A
N/A
8
0558 102 459 Euro adapter
locating screw
N/A
N/A
0463 408 001
- 40 -
© ESAB AB 2018
PIESE DE UZURĂ
0463 408 001
- 41 -
© ESAB AB 2018
ACCESORII
ACCESORII
0700 300 869 TIG Torch
ET 17V 4 m TIG torch c/w 8 pin plug
0700 200 004 MIG Torch
MXL™ 270 3 m (for FCW 1.2 mm)
0459 366 887 Trolley
W4014450
0463 408 001
Foot control
Contactor on/off and current control with
4.6 m (15 ft) cable and 8-pin male plug
- 42 -
© ESAB AB 2018
PIESE DE SCHIMB
PIESE DE SCHIMB
Item
Ordering no.
Denomination
1
0700 200 002
MIG Torch MXL™ 200, 3 m (10 ft)
3
0349 312 105
Gas hose, 4.5 m (14.8 ft)
4
0700 006 900
MMA welding cable kit, 3 m (10 ft)
5
0700 006 901
Return welding cable kit, 3 m (10 ft)
0463 408 001
- 43 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising