ESAB | EMP 215ic | Instruction manual | ESAB EMP 215ic Kullanım kılavuzu

ESAB EMP 215ic Kullanım kılavuzu
EMP 215ic, EM 215ic
Kullanma talimatı
0463 408 001 TR 20180619
Valid for: serial no. EMP: 615-xxx-xxxx, EM: 627-xxx-xxxx
İÇINDEKILER
1
GÜVENLİK ...................................................................................................
5
1.1
Sembollerin anlamı ................................................................................
5
1.2
Güvenlik önlemleri .................................................................................
5
GİRİŞ............................................................................................................
8
2.1
Donanım ..................................................................................................
8
3
TEKNİK VERİLER .......................................................................................
10
4
MONTAJ.......................................................................................................
13
4.1
Yerleştirme ..............................................................................................
13
4.2
Kaldırma talimatları ................................................................................
13
4.3
Şebeke besleme .....................................................................................
14
Önerilen sigorta boyutları ve minimum kablo alanı ..............................
15
ÇALIŞTIRMA ...............................................................................................
16
5.1
Bağlantılar ...............................................................................................
17
5.2
Kaynaklama ve dönüş kabloları bağlantısı ..........................................
18
5.3
Kutup değişikliği.....................................................................................
18
5.4
Tel ekleme ve değiştirme .......................................................................
18
5.5
Tel besleme basıncını ayarlama ............................................................
20
5.6
Besleme/baskı makaralarını değiştirme ...............................................
20
5.7
Koruyucu gaz..........................................................................................
21
5.8
Görev döngüsü .......................................................................................
22
5.9
Aşırı ısınma koruması ............................................................................
23
KONTROL PANELİ......................................................................................
24
6.1
Gezinme - EMP 215ic .............................................................................
24
6.1.1
Ana menü .............................................................................................
24
6.1.2
sMIG modu ...........................................................................................
24
6.1.3
Manuel MIG modu ................................................................................
25
6.1.4
Fluks özlü tel modu ..............................................................................
25
6.1.5
MMA modu ...........................................................................................
25
6.1.6
LIFT-TIG modu .....................................................................................
25
6.1.7
Ayarlar ..................................................................................................
26
6.1.8
Kullanım kılavuzu bilgileri .....................................................................
26
6.1.9
Simge referans kılavuzu .......................................................................
26
Gezinme - EM 215ic ................................................................................
29
Simge referansı EM 215ic ....................................................................
29
BAKIM..........................................................................................................
30
7.1
Rutin bakım .............................................................................................
30
7.2
Güç kaynağı ve tel besleyici bakımı .....................................................
31
7.3
Şaluma ve kılavuz bakımı ......................................................................
32
8
SORUN GİDERME.......................................................................................
33
9
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ ...........................................................................
35
2
4.3.1
5
6
6.2
6.2.1
7
0463 408 001
© ESAB AB 2018
İÇINDEKILER
DEVRE ŞEMASI ..................................................................................................
SİPARİŞ NUMARALARI .....................................................................................
AŞINAN PARÇALAR...........................................................................................
AKSESUARLAR ..................................................................................................
YEDEK PARÇALAR ............................................................................................
36
37
38
40
41
Özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakları saklıdır.
0463 408 001
© ESAB AB 2018
1 GÜVENLİK
1
GÜVENLİK
1.1
Sembollerin anlamı
Bu kılavuz boyunca kullanıldığı gibi: Dikkatli Olun! Uyanık olun!
TEHLİKE!
Ani tehlike anlamına gelir. Önlenmediği takdirde ani, ciddi yaralanmalara
veya can kaybına neden olur.
UYARI!
Potansiyel tehlike anlamına gelir; yaralamalara veya can kaybına neden
olabilir.
DİKKAT!
Küçük çaplı bedensel yaralanmalara sebep olabilecek tehlike anlamına
gelir.
UYARI!
Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve anlayın;
tüm etiketlere, işveren güvenlik uygulamalarına ve Güvenlik
Veri Formlarına (SDS'ler) uyun.
1.2
Güvenlik önlemleri
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik
önlemlerine uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip
cihazlar için geçerli gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek
olarak aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın
hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek
tehlikeli durumlara yol açabilir.
1.
2.
3.
Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
○ çalışmasına
○ acil durdurma yerlerine
○ fonksiyonuna
○ ilgili güvenlik önlemlerine
○ cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
○ çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz kişinin
bulunmaması.
○ ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin korumasız
olmaması
İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
○ amaca uygun
○ hava akımından etkilenmeyen
0463 408 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 GÜVENLİK
4.
5.
Kişisel güvenlik ekipmanı:
○ Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven gibi,
önerilen kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
○ Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin eşarp,
bilezik, yüzük, vb., takmayın.
Genel önlemler:
○ Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
○ Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi
tarafından gerçekleştirilebilir
○ Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında
olmalıdır.
○ Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
UYARI!
Ark kaynak ve kesme kendinize ve başkalarına zararlı olabilir. Kaynak ve kesme
sırasında önlemler alın.
ELEKTRİK ÇARPMASI - Öldürebilir
•
•
•
•
Üniteyi kullanım kılavuzuna uygun şekilde takın ve topraklayın.
Çıplak tenle, ıslak eldivenle veya ıslak giysilerle üzerinde elektrik bulunan
parçalara veya elektrotlara dokunmayın.
Kendinizi işten ve topraktan izole edin.
Çalışma konumunuzun güvenli olduğundan emin olun
ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR - Sağlık için tehlikeli olabilir
•
•
•
Kalp pili olan kaynakçılar, kaynak işinden önce doktorlarına danışmalıdır.
EMF, bazı kalp pillerinde parazit yapabilir.
EMF'ye maruz kalmanın, sağlık üzerinde bilinmeyen diğer etkileri olabilir.
Kaynakçılar, EMF maruziyeti etkilerini en aza indirmek için aşağıdaki
prosedürleri kullanmalıdır:
○ Elektrodu ve çalışma kablolarını vücudunuzla aynı tarafta olacak
şekilde birlikte yönlendirin. Mümkünse bunları bantla sabitleyin.
Şaluma ve iş kabloları arasında durmayın. Şalumayı veya iş
kablosunu asla vücudunuza dolamayın. Kaynaklama güç kaynağını
ve kabloları vücudunuzdan olabildiğince uzakta tutun.
○ İş kablosunu, iş parçasına kaynak yapılan alana mümkün olduğunca
yakın şekilde bağlayın.
DUMAN VE GAZLAR - sağlık için tehlikeli olabilir
•
•
Başınızı dumandan uzak tutun.
Gazları ve dumanları nefes aldığınız yerden veya genel olarak bölgeden
çıkarmak için havalandırmayı, arkta dışa atımı veya ikisini birden kullanın.
ARK IŞINLARI - gözlerinize zarar verebilir ve cildi yakabilir
•
•
Gözlerinizi ve bedeninizi koruyun. Doğru kaynak paravanını ve filtre
merceğini kullanın ve koruyucu giysiler giyin.
Yakındakileri uygun paravanlar veya perdelerle koruyun.
GÜRÜLTÜ - Aşırı gürültü işitmeye zarar verebilir
Kulaklarınızı koruyun. Kulak tıkaçları veya diğer işitme korumalarını kullanın.
0463 408 001
-6-
© ESAB AB 2018
1 GÜVENLİK
HAREKETLİ PARÇALAR - Yaralanmaya neden olabilir
•
•
•
Tüm kapıların, panellerin ve kapakların kapalı ve emniyetli bir şekilde
yerinde olduğundan emin olun. Gerektiğinde, yalnızca yetkili kişilerin
kapakları bakım ve sorun giderme işlemleri için çıkarmasını sağlayın.
Servis işlemi bittiğinde, motoru çalıştırmadan önce panelleri veya kapakları
yeniden takın ve kapıları kapatın.
Üniteyi takmadan veya bağlamadan önce motoru durdurun.
Ellerinizi, saçınızı, bol giysileri ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun.
YANGIN TEHLİKESİ
•
•
Kıvılcımlar (sıçrayan alevler) yangına neden olabilir. Yakında tutuşabilen
malzemeler olmadığından emin olun.
Kapalı konteynerlerde kullanmayın.
ARIZA - arıza durumunda uzmanından yardım isteyiniz.
KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNİ KORUYUN!
DİKKAT!
Bu ürün sadece ark kaynağı için tasarlanmıştır.
UYARI!
Donmuş boruların erimesi için güç kaynağı kullanmayın.
DİKKAT!
A sınıfı ekipman, düşük voltajlı elektrik besleme sistemi
tarafından elektrik sağlanan konut mahallerinde kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır. Sebebiyet verilen ve aynı zamanda
yayılan bozukluklar nedeniyle, bu yerlerde A sınıfı
ekipmanın elektromanyetik uyumluluk sağlanmasında olası
güçlükler söz konusu olabilir.
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha
edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2012/19/EC ve ulusal hukuka uygun olarak uygulanmasına
riayet edilerek, kullanım ömrünün sonuna gelen elektrikli
ve/veya elektronik cihazların geri dönüşüm tesisinde
bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
ESAB, çeşitli kaynak aksesuarları ve kişisel koruyucu ekipmanları satışa sunmaktadır.
Sipariş bilgileri için yerel ESAB bayinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret
edin.
0463 408 001
-7-
© ESAB AB 2018
2 GİRİŞ
2
GİRİŞ
ESAB EM ve EMP ürün ailesi, yeni nesil bir MIG ve Çoklu İşlem (MIG/MMA/TIG) kaynaklama
güç kaynağı serisidir.
EMP 215ic ve EM 215ic güç kaynakları, hafif-orta ölçekli üretim gerçekleştiren kullanıcıların
ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Sağlam, dayanıklı ve taşınabilir olmaları sayesinde
çeşitli kaynaklama uygulamalarında kusursuz ark performansı sağlarlar.
EMP'de, kaynak işleminin ve parametrelerinin hızlı ve kolay bir şekilde seçilebilmesini
sağlayan, hem yeni eğitim almış hem de orta düzey kullanıcılar için uygun 11 cm'lik (4,3 inç)
bir renkli TFT kullanıcı arayüzü ekranı bulunur. Maksimum esneklik sunmak için daha ileri
düzey kullanıcılara yönelik olarak çeşitli işlevler ve özellikler eklenebilir ve özelleştirilebilir.
ESAB'ın özel sMIG işlevi, kullanıcılara olağanüstü bir "Kısa devre" ark özelliği sağlar.
EM ve EMP ailesi, 120 V - 230 V, 1 ~ 50/60 Hz giriş güç kaynağı değerleri arasındaki bir giriş
güç kaynağı aralığına bağlanır. Giriş gücü, elektrik şebekesinden veya jeneratörden
sağlanabilir. PFC (Güç Faktörü Düzeltmesi) devresinin kullanılması güç verimliliğini önemli
ölçüde artırır.
Temel özellikler:
•
•
•
•
•
•
•
•
Üstün MIG özellikleri (EM)
Üstün çoklu işlem kaynaklama özellikleri, MIG/MMA ve Lift/TIG (EMP)
PFC ile giriş gücünün otomatik olarak tanınması (120 V - 230 V)
Geniş, 11 cm (4,3 inç) yüksek çözünürlüklü, özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü (EMP)
Dayanıklı muhafaza tasarımı ve iç donanım
Taşınabilir, tek kişinin kaldırıp taşıyabileceği tasarım
Yüksek kaliteli dökme alüminyum tel tahrik sistemi, tahrik silindiri geometrisinin
kusursuz bir şekilde kontrol edilmesini sağlayarak sorunsuz, hassas tel beslemesi
sunar
Profesyonel yüksek kaliteli aksesuarlar
2.1
Donanım
Pakette şunlar bulunur:
EMP serisi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ESAB EMP 215ic güç kaynağı
ESAB MXL 200 MIG şaluma, 3 m (10 ft)
0,8 mm (0,030 inç) tel için M6 kontak ucu (2 adet)
1,0 mm (0,040 inç) tel için M6 kontak ucu (2 adet)
Gaz hortumu, 4,5 m (14,8 ft), Hızlı konnektör
MMA kaynaklama kablo kiti 3 m (10 ft)
Dönüş kablosu kiti 3 m (10 ft)
OK 12,50 0,8 mm (0,030 inç) × 5 kg (11 lb) bobin
Tahrik silindiri: 0,6/0,8 mm (0,023 inç/0,030 inç) Özlü, Çelik ve Paslanmaz tel (tahrik
sistemine takılı)
Tahrik silindiri: 0,8/1,0 mm (0,030 inç/0,040 inç) Özlü, Çelik ve Paslanmaz tel
(aksesuar kutusunda)
Kılavuz boru 1,0 mm – 1,2 mm (0,040 inç – 0,045 inç) (tahrik sistemine takılı)
Kılavuz boru 0,6 mm – 0,8 mm (0,023 inç – 0,030 inç) (aksesuar kutusunda)
Elektrik şebekesi kablosu 3 m (10 ft), fişle sabit
Güvenlik kılavuzu
USB ile Operatör Kılavuzu
Malzeme kalınlığı kılavuzu
0463 408 001
-8-
© ESAB AB 2018
2 GİRİŞ
EM serisi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ESAB EM 215ic güç kaynağı
ESAB MXL 200 MIG şaluma, 3 m (10 ft)
0,8 mm (0,030 inç) tel için M6 kontak ucu (2 adet)
1,0 mm (0,040 inç) tel için M6 kontak ucu (2 adet)
Gaz hortumu, 4,5 m (14,8 ft), Hızlı konnektör
Dönüş kablosu kiti 3 m (10 ft)
OK 12,50 0,8 mm (0,030 inç) × 5 kg (11 lb) bobin
Tahrik silindiri: 0,6/0,8 mm (0,023 inç/0,030 inç) Özlü, Çelik ve Paslanmaz tel (tahrik
sistemine takılı)
Tahrik silindiri: 0,8/1,0 mm (0,030 inç/0,040 inç) Özlü, Çelik ve Paslanmaz tel
(aksesuar kutusunda)
Kılavuz boru 1,0 mm – 1,2 mm (0,040 inç – 0,045 inç) (tahrik sistemine takılı)
Kılavuz boru 0,6 mm – 0,8 mm (0,023 inç – 0,030 inç) (aksesuar kutusunda)
Elektrik şebekesi kablosu 3 m (10 ft), fişle sabit
Güvenlik kılavuzu
USB ile Operatör Kılavuzu
Malzeme kalınlığı kılavuzu
0463 408 001
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEKNİK VERİLER
3
TEKNİK VERİLER
EMP 215ic
Gerilim
230 V, 1 ~ 50/60 Hz
120 V, 1 ~ 50/60 Hz
Ana akım
Imax. GMAW - MIG
Devre kesici 20 A: 28,6 A
30 A
Devre kesici 15 A: 20,3 A
Imax. GTAW - TIG
19 A
Devre kesici 15 A: 20,8 A
Imax. SMAW - MMA
25 A
Devre kesici 15 A: 20,8 A
Ieff. GMAW - MIG
Devre kesici 20 A: 13 A
14 A
Devre kesici 15 A: 13 A
Ieff. GTAW - TIG
10 A
Devre kesici 15 A: 14,7 A
Ieff. SMAW - MMA
13 A
Devre kesici 15 A: 14,7 A
GMAW - MIG durumunda izin verilen yük
%100 görev döngüsü
110 A/19,5 V
Devre kesici 20 A: 90 A/18,5
V
Devre kesici 15 A: 75 A/17,75
V
%60 görev döngüsü
125 A/20,25 V
Devre kesici 20 A: 110 A/19,5
V
Devre kesici 15 A: 90 A/18,5
V
%40 görev döngüsü
150 A/21,5 V
Devre kesici 15 A: 100 A/19 V
%25 görev döngüsü
205 A/24,25 V
-
%20 görev döngüsü
-
Devre kesici 20 A: 130 A/20,5
V
Ayar aralığı (DC)
15 A / 14,75 V –
230 A / 25,5 V
15 A / 14,75 V –
130 A / 20,5 V
GTAW - TIG durumunda izin verilen yük
%100 görev döngüsü
110 A/14,4 V
100 A/14 V
%60 görev döngüsü
125 A/15 V
120 A/14,8 V
%40 görev döngüsü
-
130 A/15,2 V
%30 görev döngüsü
180 A/17,2 V
-
Ayar aralığı (DC)
5 A / 10,2 V – 200 A / 18 V
5 A / 10,2 V – 150 A / 16 V
SMAW - MMA durumunda izin verilen yük
%100 görev döngüsü
100 A/24 V
65 A/22,6 V
%60 görev döngüsü
125 A/25 V
80 A/23,2 V
%40 görev döngüsü
-
85A/23,4V
%25 görev döngüsü
180 A/27,2 V
-
Ayar aralığı (DC)
16 A / 20,6 V – 180 A / 27,2 V 16 A / 20,6 V – 110 A / 24,4 V
Açık devre voltajı (OCV)
0463 408 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
3 TEKNİK VERİLER
EMP 215ic
VRD devre dışı, nominal OCV 68 V / (90 V)
(Takviye OCV)
68 V / (90 V)
Verimlilik
%86
%84
Güç faktörü
0,98
0,99'dan
Tel besleme hızı
1,5–12 m/dak
(62–475 inç/dak)
1,5–12 m/dak
(62–475 inç/dak)
Tel çapı
Yumuşak çelik sert tel
0,6–1,0 mm (0,023–0,040 inç) 0,6–1,0 mm (0,023–0,040 inç)
Paslanmaz çelik sert tel
0,8–1,0 mm (0,030–0,040 inç) 0,9–1,0 mm (0,035–0,040 inç)
Fluks özlü tel
0,8–1,1 mm (0,030–0,045 inç) 0,8–1,1 mm (0,030–0,045 inç)
Alüminyum
0,8–1,2 mm (0,030–3/64 inç) 0,8–1,2 mm (0,030–3/64 inç)
Bobin boyutu
Ø 100–200 mm (4–8 inç)
Ø 100–200 mm (4–8 inç)
Boyutlar u×g×y
548 × 229 × 406 mm
(23,0 × 9,0 × 16,0 inç)
548 × 229 × 406 mm
(23,0 × 9,0 × 16,0 inç)
Ağırlık
18,2 kg (40 lb)
18,2 kg (40 lb)
Çalışma sıcaklığı
-10 ila +40°C (-14 ila +104°F) -10 ila +40°C (-14 ila +104°F)
Koruma sınıfı
IP23S
IP23S
Uygulama sınıflandırması
EM 215ic
Gerilim
230 V, 1 ~ 50/60 Hz
120 V, 1 ~ 50/60 Hz
Ana akım
Imax. GMAW - MIG
30 A (%25'lik görev
döngüsünde 27,6 A)
Ieff. GMAW - MIG
Devre kesici 20 A: 28,6 A
Devre kesici 15 A: 20,3 A
Devre kesici 15 A: 14,6 A
14 A
Devre kesici 20 A: 18,0 A
GMAW - MIG durumunda izin verilen yük
%100 görev döngüsü
110 A/19,5 V
Devre kesici 15 A:
75 A/17,75 V
Devre kesici 20 A:
90 A/18,5 V
%60 görev döngüsü
125 A/20,25 V
Devre kesici 15 A:
90 A/18,5 V
Devre kesici 20 A:
110 A/19,5 V
%40 görev döngüsü
150 A/21,5 V
Devre kesici 15 A: 100 A/19 V
%25 görev döngüsü
205 A/24,25 V
-
%20 görev döngüsü
-
Devre kesici 20 A:
130 A/20,5 V
Ayar aralığı (DC)
15 A / 14,75 V – 235 A / 26,0
V
15 A / 14,75 V – 130 A / 20,5
V
Açık devre voltajı (OCV)
0463 408 001
- 11 -
© ESAB AB 2018
3 TEKNİK VERİLER
EM 215ic
VRD devre dışı
68 V
68 V
VRD etkin
35 V
35 V
Verimlilik
%86
%84
Güç faktörü
0,98
0,99'dan
Tel besleme hızı
2–12,1 m/dak
(80–475 inç/dak)
2–12,1 m/dak
(80–475 inç/dak)
Tel çapı
Yumuşak çelik sert tel
0,6–0,9 mm (0,023–0,035 inç) 0,6–0,9 mm (0,023–0,035 inç)
Paslanmaz çelik sert tel
0,8–0,9 mm (0,030–0,035 inç) 0,8–0,9 mm (0,030–0,035 inç)
Fluks özlü tel
0,8–1,1 mm (0,030–0,045 inç) 0,8–1,1 mm (0,030–0,045 inç)
Alüminyum
0,8–1,2 mm (0,030–3/64 inç) 0,8–1,2 mm (0,030–3/64 inç)
Bobin boyutu
Ø 100–200 mm (4 inç–8 inç)
Ø 100–200 mm (4 inç–8 inç)
Boyutlar u×g×y
548 × 229 × 406 mm
(23,0 × 9,0 × 16,0 inç)
548 × 229 × 406 mm
(23,0 × 9,0 × 16,0 inç)
Ağırlık
18,2 kg (40 lb)
18,2 kg (40 lb)
Çalışma sıcaklığı
-10 ila +40°C (-14 ila +104°F) -10 ila +40°C (-14 ila +104°F)
Koruma sınıfı
IP23S
IP23S
Uygulama sınıflandırması
Görev döngüsü
Görev döngüsü, aşırı ısınma olmadan belirli bir akımda kaynak yapabileceğiniz on dakikalık
bir periyodun yüzdesi olan süre anlamına gelir. Görev döngüsü 40°C / 104°F için geçerlidir.
Daha fazla bilgi için ÇALIŞTIRMA bölümündeki "Görev döngüsü" kısmına bakın.
Koruma sınıfı
IP kodu koruma sınıfını, yani katı nesneler veya suyun nüfuzuna karşı koruma derecesini
belirtir.
IP 23S ile işaretlenmiş cihaz iç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır; ancak yağışta
çalıştırılmamalıdır.
Uygulama sınıfı
sembolü güç kaynağının yüksek elektrik tehlikesi olan yerlerde kullanılmak üzere
tasarlanmış olduğunu gösterir.
0463 408 001
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAJ
4
MONTAJ
Kurulum mutlaka bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
DİKKAT!
Bu ürün endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır. Ev ortamında bu ürün radyo
parazitine neden olabilir. Gerekli önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
4.1
Yerleştirme
Güç kaynağını, soğutma havası girişleri ve çıkışları engellenmeyecek şekilde yerleştirin.
A. 100 mm (4 inç)
B. 100 mm (4 inç)
4.2
Kaldırma talimatları
Güç kaynağı, kollardan biri kullanılarak kaldırılabilir.
0463 408 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAJ
UYARI!
Cihazı güvene alın - özellikle zemin
düz değil ise veya eğimli ise.
4.3
Şebeke besleme
NOT!
Şebeke besleme gereksinimleri
Bu donanım, kullanıcı beslemesi ile şebeke sistemi arasında olan girişim
noktasındaki kısa devre gücünün Sscmin değerinden büyük veya eşit olması
koşuluyla IEC 61000-3-12 ile uyumludur. Gerekirse dağıtım şebeke operatörüne
danışarak ekipmanın Scmin'e eşit ya da daha büyük bir kısa devre gücü ile
sadece bir kaynağa bağlı olduğundan emin olmak ekipmanı monte edenin veya
kullanıcısının sorumluluğundadır. TEKNİK VERİLER bölümündeki teknik bilgilere
bakın.
Besleme voltajı, 230 V AC ± %10 veya 120 V ± %10 olmalıdır. Besleme voltajının çok düşük
olması, kaynaklama performansının yetersiz olmasına neden olabilir. Kaynak besleme
voltajının çok yüksek olması, bileşenlerin aşırı ısınmasına ve muhtemelen arızalanmasına
neden olur. Mevcut elektrik hizmetinin türü, uygun bağlantıların nasıl yapılması gerektiği ve
gerçekleştirilmesi gereken incelemeler hakkında bilgi almak için yerel elektrik kurumuna
başvurun.
Kaynaklama güç kaynağı şu özelliklere sahip olmalıdır:
•
•
•
Gerekirse yetkili bir elektrikçi tarafından doğru şekilde takılmalıdır.
Yerel düzenlemelere uygun şekilde doğru biçimde topraklanmalıdır (elektriksel).
Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi doğru boyutta bir güç noktasına ve sigortaya bağlı
olmalıdır.
NOT!
Kaynaklama güç kaynağını ilgili ulusal düzenlemelere uygun olarak kullanın.
DİKKAT!
Giriş gücünün bağlantısını kesin ve "Kilitleme"/"Etiketleme" prosedürlerini
uygulayarak sabitleyin. Giriş gücü sigortaları çıkarılmadan önce giriş gücü hattı
anahtarının "Açık" konumda kilitli (kilitleme/Etiketleme) olduğundan emin olun.
Bağlanma/Bağlantıyı Kesme işlemi yetkin kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
0463 408 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAJ
1.
Besleme bağlantısı bilgilerini içeren
anma değeri plakası
4.3.1
Önerilen sigorta boyutları ve minimum kablo alanı
UYARI!
Aşağıdaki elektrik hizmet kılavuzundaki öneriler uygulanmazsa elektrik çarpması
veya yangın tehlikesi söz konusu olabilir. Bu öneriler, kaynaklama güç kaynağının
nominal çıkış ve görev döngüsü için boyutlandırılan özel olarak tahsis edilmiş bir
şube devresi içindir.
120 – 230 V, 1 ~ 50/60 Hz
Besleme voltajı
230 V AC
120 V AC
Maksimum çıkışta giriş akımı
30 A
30 A
Maksimum önerilen sigorta* veya devre kesici değeri
*Gecikme süresi sigortası
30 A
30 A
Maksimum önerilen sigorta veya devre kesici değeri
50 A
50 A
2.5 mm2
(13 AWG)
2.5 mm2
(13 AWG)
Önerilen maksimum uzatma kablosu uzunluğu
15 m (50 ft)
15 m (50 ft)
Önerilen minimum topraklama iletkeni boyutu
2.5 mm2
(13 AWG)
2.5 mm2
(13 AWG)
Önerilen minimum kablo boyutu
Güç jeneratörlerinden besleme
Güç kaynağına farklı tip jeneratörlerden besleme yapılabilir. Bununla birlikte, bazı
jeneratörler kaynaklama güç kaynağının doğru şekilde çalışması için yeterli güç
sağlayamaz. Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR) olan veya eşdeğer ya da daha iyi tipte
düzenlemeye sahip, 8 kW nominal gücü bulunan jeneratörlerin kullanılması önerilir.
0463 408 001
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
5
ÇALIŞTIRMA
Ekipmanın taşınmasıyla ilgili genel güvenlik düzenlemelerini bu kılavuzun "GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ" bölümünde bulabilirsiniz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bunu
dikkatlice okuyun!
NOT!
Ekipmanı taşırken, bu amaçla tasarlanmış kolu kullanın. Hiçbir zaman
kablolardan çekmeyin.
UYARI!
Dönen parçalar yaralanmaya neden olabilir, çok dikkatli
olun.
UYARI!
Elektrik çarpması! Çalışma sırasında iş parçasına veya kaynak kafasına
dokunmayın!
UYARI!
Çalıştırma sırasında yan kapakların kapalı olduğundan emin olun.
UYARI!
Merkezden kaymasını önlemek için bobin kilitleme somununu sıkın.
100 mm (4 inç)
0463 408 001
200 mm (8 inç)
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
5.1
Bağlantılar
Ön ve arka:
1. Akım veya tel besleme hızı seçimi
düğmesi (EMP)
2. Ekran (EMP)
3. Voltaj seçimi düğmesi (EMP)
4.
5.
6.
7.
Menüde gezinme ana düğmesi (EMP)
Şaluma/Uzaktan kumanda bağlantısı
Eksi çıkış [-]
Kutup değiştirme kablosu
8. Artı çıkış [+]
0463 408 001
9. Euro şaluma konnektörü
10. Şebeke kablosu
11. Elektrik şebekesi besleme anahtarı
AÇMA/KAPATMA DÜĞMESİ
12. Gaz valfi girişi dişi
13. Voltaj seçimi düğmesi (EM)
14. Ekran - Volt/Amper (EM)
15. Levha kalınlığı veya tel besleme hızı
seçimi düğmesi (EM)
16. İşlem seçimi düğmesi (EM)
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
Tahrik sistemi şeması
1. Bobin merkezi
2. EMC filtresi
3. Devre kesici
5.2
4. Yan kapağı açma noktası
5. Gaz valfi
6. Tel besleme mekanizması
Kaynaklama ve dönüş kabloları bağlantısı
Güç kaynağında kaynaklama ve dönüş kablolarını bağlamak için bir eksi [-] kutup başı (6) ve
bir artı [+] kutup başı (8) olmak üzere iki çıkış vardır (bkz. Ön ve arka resmi).
MIG/MMA işleminde kaynaklama kablosunun bağlandığı çıkış, elektrot tipine bağlıdır. Doğru
elektrot kutbuyla ilgili bilgi için lütfen elektrot ambalajına bakın. Dönüş kablosunu güç
kaynağında kalan kaynaklama terminaline bağlayın. Dönüş kablosunun kontak kelepçesini iş
parçasına sabitleyin ve yeterli temasın sağlandığından emin olun.
TIG işlemi için (isteğe bağlı TIG aksesuarları gerektirir) TIG şaluma güç kablosunu, eksi [-]
kutup başına (6) bağlayın (bkz. ön resmi). Gaz girişi somununu, regüle edilmiş bir koruyucu
gaz beslemesine bağlayın. İş dönüş kablosunu artı [+] kutup başına (8) bağlayın (bkz. Ön ve
arka resmi).
5.3
Kutup değişikliği
Güç kaynağı, artı kutup başına bağlanan kutup değiştirme kablosuyla birlikte sağlanır.
Kendinden korumalı özlü teller gibi bazı tellerin eksi kutup ile kaynaklanması önerilir. Eksi
kutup, kutup değiştirme kablosunun eksi kutup başına, dönüş kablosunun artı kutup başına
bağlanması anlamına gelir. Kullanmak istediğiniz kaynaklama telinin önerilen kutbunu kontrol
edin.
Kutup, kutup değiştirme kablosunun ilgili kaynaklama işlemine uygun şekilde taşınmasıyla
değiştirilebilir.
5.4
Tel ekleme ve değiştirme
EMP 215ic ve EM 215ic modellerinde 100 mm (4 inç) ve 200 mm'lik (8 inç) bobin boyutları
kullanılabilir. Her bir tel tipine ilişkin uygun tel boyutları için TEKNİK VERİ bölümüne bakın.
0463 408 001
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
UYARI!
Şalumayı yüzünüze, elinize veya vücudunuza yakın bir yere koymayın veya
doğrultmayın; aksi takdirde, yaralanma meydana gelebilir.
UYARI!
Tel bobinini değiştirirken ezilme veya sıkışma tehlikesi! Besleme silindirleri
arasına kaynak teli takarken, koruyucu eldiven kullanmayın.
NOT!
Doğru besleme/baskı makaralarının kullanıldığından emin olun. Daha fazla bilgi
için AŞINAN PARÇALAR ekine bakın.
NOT!
Kaynaklama şalumasında, kullanılan tel çapı için doğru kontak ucunu kullanmayı
unutmayın. Şalumaya, 0,8 mm (0,030 inç) tel için bir kontak ucu takılıdır. Başka
bir çap boyutu kullanırsanız kontak ucunu ve tahrik silindirini değiştirmeniz
gerekir. Fe ve SS teller ile kaynaklama için şalumaya tel kılavuzu takılması
önerilir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Yan kapağı açın.
Gerdirme vidasını kendinize doğru iterek baskı makarası kolunu serbest bırakın (1).
Baskı makarası kolunu yukarı kaldırın (2).
Makaranın altından MIG kaynaklama teli beslemesiyle, elektrot kablosunu giriş
kılavuzundan (3), makaralar arasından çıkış kılavuzuna ve MIG şalumasına doğru
geçirin.
Baskı makarası kolunu ve tel tahriki gerdirme vidasını yeniden sabitleyin ve gerekirse
basıncı ayarlayın.
MIG şaluma kablosu makul derecede düz durumdayken tetikleme anahtarına basarak
teli MIG şaluması üzerinden besleyin.
Yan kapağı kapatın.
0463 408 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
Alüminyum tel ile kaynaklama
Standart olarak sağlanan MXL 200 MIG şalumasını kullanarak alüminyum kaynaklamak
üzere standart, çelik ark kılavuzunu Teflon ark kılavuzuyla değiştirmek için MIG şaluma
kullanım kılavuzuna bakın.
Lütfen aşağıdaki aksesuarları sipariş edin: "U" yivli tahrik silindiri 1,0 mm / 1,2 mm (0,040 inç
/ 0,045 inç) ve Teflon ark kılavuzu (PTFE kılavuzu), 3 m (10 ft). Sipariş numaraları için bu
kılavuzdaki AŞINAN PARÇALAR bölümüne ve MXL 200 Kullanım kılavuzundaki AŞINAN
PARÇALAR bölümüne bakın.
5.5
Tel besleme basıncını ayarlama
Tahta parçası
Telin tel kılavuzundan sorunsuz geçerek hareket ettiğinden emin olarak başlayın. Daha
sonra tel besleyicinin basınç silindirlerinin basıncını ayarlayın. Basıncın çok yüksek
olmaması önemlidir.
Besleme basıncının doğru ayarlanmış olup olmadığını kontrol etmek için teli yalıtılmış bir
nesneye, örneğin bir tahta parçasına karşı besleyebilirsiniz.
Kaynak şalumasını tahta parçasından (şekil A) yaklaşık 6 mm (¼ inç) uzakta tuttuğunuzda
besleme silindirlerinin kayması gerekir.
Kaynak şalumasını tahta parçasından yaklaşık 50 mm (2 inç) uzakta tutarsanız telin dışa
açılması ve bükülmesi gerekir (şekil B).
5.6
Besleme/baskı makaralarını değiştirme
Standart olarak bir adet iki yivli besleme makarası sağlanır. Besleme makarasını, kaynak
metaline uygun şekilde değiştirin.
NOT!
Tahrik motor şaftında bulunan anahtarı kaybetmemeye özen gösterin. Bu
anahtar, düzgün çalıştırma için tahrik silindiri yuvasıyla hizalanmalıdır.
0463 408 001
- 20 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
1.
2.
3.
4.
5.
Yan kapağı açın.
Besleme makarası tespit vidasını, saatin tersi yönünde döndürerek çıkarın.
Besleme makarasını değiştirin.
Besleme makarası tespit vidasını saat yönünde döndürerek sıkın.
Yan kapağı kapatın.
NOT!
Görsel tel damgası, kullanılmakta olan tel çapı yivini belirtir.
5.7
Koruyucu gaz
Uygun koruyucu gaz seçimi, malzemeye bağlıdır. Yumuşak çelik genellikle karışık gaz (Ar +
CO2) veya %100 karbondioksit (CO2) ile kaynaklanır. Paslanmaz Çelik, karışık gaz (Ar +
CO2) veya Trimix (He + Ar + CO2) ile kaynaklanabilir. Alüminyum ve silikon bronz, saf argon
gazı (Ar) kullanır. sMIG modunda (bkz. KONTROL PANELİ bölümünde "sMIG modu" kısmı),
kullandığınız gazına en uygun kaynaklama arkı otomatik olarak ayarlanır.
0463 408 001
- 21 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
5.8
Görev döngüsü
EMP 215ic ve EM 215ic, %25 görev döngüsünde (230 V) 205 A'lık bir kaynak akımı çıkışına
sahiptir. Kendiliğinden sıfırlanan bir termostat, görev döngüsü aşılırsa güç kaynağını korur.
Örnek: Güç kaynağı %25'lik bir görev döngüsünde çalışıyorsa her 10 dakikalık sürede
maksimum 2,5 dakika için nominal amper değerini sağlar. Kalan 7,5 dakikalık sürede, güç
kaynağının soğuması beklenmelidir.
2,5 dakika
7,5 dakika
Farklı bir görev döngüsü ve kaynak akımı kombinasyonu seçilebilir. Belirli bir kaynak
akımına ilişkin doğru görev döngüsünü belirlemek için aşağıdaki grafikleri kullanın.
120 V AC'de görev döngüsü
Kaynak akımı (AMP)
0463 408 001
- 22 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
230 V AC'de görev döngüsü
Kaynak akımı (AMP)
5.9
Aşırı ısınma koruması
Kaynaklama güç kaynağı, içerideki sıcaklık çok yükselirse devreye giren
aşırı ısınma korumasına sahiptir. Bu durum ortaya çıktığında kaynak akımı
kesilir ve ekranda bir aşırı ısınma simgesi görünür. Sıcaklık normal çalışma
sıcaklığına döndüğünde, aşırı ısınma koruması otomatik olarak sıfırlanır.
0463 408 001
- 23 -
© ESAB AB 2018
6 KONTROL PANELİ
6
KONTROL PANELİ
Ekipmanın taşınmasıyla ilgili genel güvenlik düzenlemelerini bu kılavuzun
"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ" bölümünde bulabilirsiniz. Çalıştırmayla ilgili genel bilgileri,
bu kılavuzun "ÇALIŞTIRMA" bölümünde bulabilirsiniz. Ekipmanı kullanmaya
başlamadan önce her iki bölümü de dikkatli bir şekilde okuyun!
Açılış tamamlandıktan sonra, kontrol panelinde ana menü görüntülenir.
6.1
6.1.1
Gezinme - EMP 215ic
1.
2.
3.
Akım / Tel besleme hızı seçimi
Voltaj seçimi
Menüde gezinme. Menü
seçeneğini belirlemek için
döndürün ve itin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
sMIG modu
Manuel MIG modu
Fluks özlü tel modu
MMA modu
Lift-TIG modu
Ayarlar
Kullanım kılavuzu bilgileri
İletişim kutusu
1.
2.
3.
4.
Ana ekran
Bilgi
Bellek
MIG tabanca/Bobin Tabancası
Seçimi
Tel besleme hızı
Malzeme kalınlığı
İletişim kutusu
Ana menü
EMP 215ic
6.1.2
sMIG modu
5.
6.
7.
0463 408 001
- 24 -
© ESAB AB 2018
6 KONTROL PANELİ
6.1.3
Manuel MIG modu
1.
2.
3.
4.
6.1.4
6.1.5
6.1.6
0463 408 001
5.
6.
7.
Ana ekran
Bilgi
Bellek
MIG tabanca/Bobin tabancası
seçimi
Tel besleme hızı
Gerilim
İletişim kutusu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ana ekran
Bilgi
Bellek
Tel besleme hızı
Gerilim
İletişim kutusu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ana ekran
Bilgi
Bellek
Parametre
Amper değeri
Voltaj (OCV veya Ark)
İletişim kutusu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ana ekran
Bilgi
Bellek
Parametre
Amper değeri
İletişim kutusu
Fluks özlü tel modu
MMA modu
LIFT-TIG modu
- 25 -
© ESAB AB 2018
6 KONTROL PANELİ
6.1.7
6.1.8
6.1.9
Ayarlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Modu sıfırla
İnç/Metrik
Temel/Gelişmiş
Dil
Bilgi
Ana ekran
İletişim kutusu
1.
2.
3.
4.
5.
Bakım bilgileri
Aşınan ve Yedek parçalar
Çalıştırma bilgileri
Ana ekran
İletişim kutusu
Kullanım kılavuzu bilgileri
Simge referans kılavuzu
Ana ekran
Puntalama süresi açık/kapalı
seçimi
Bilgi
0463 408 001
MIG Şaluma
Ayarlama sırasında
puntalama süresi
Parametreler
Fluks özlü
Parametreler
Manuel MIG
Yüzde
MMA
- 26 -
© ESAB AB 2018
6 KONTROL PANELİ
0463 408 001
Akış öncesi Kaynaklama
arkı başlamadan önce
koruyucu gazın kaldığı süre
Smart MIG
Akış sonrası Kaynaklama
arkı durduktan sonra
koruyucu gazın kaldığı süre
Lift-TIG
Saniye
Bellek Modu'ndayken belirli bir
uygulamaya ilişkin kaynak
programlarını kaydetme
Kullanım kılavuzu
menüsündeki Ayarlar
İptal
Bobin Tabancası
(Her pazarda yoktur)
Uzaktan kumanda
Ayarlar
Ayak kontrolü
2T, Tetikleyici
Açma/KAPATMA
Geriyanma Tel beslemesi
durduktan sonra, telin kaynak
karışımında donmasını
önlemek için voltajın açık
kalacağı süreyi ayarlama
4T, Tetikleyici
Bekletme/Kilitleme
Ana menüdeki kullanım
kılavuzu
Amper
sMIG modundaki levha
kalınlığı
Ark kuvveti Yapıştırma
kaynağında, kaynak
karışımındaki yapıştırma
elektrodunun donmasını
azaltmak veya ortadan
kaldırmak için ark uzunluğu
kısaltıldığında amper
değerini artırma
Ayar çubuğu Kaynak kafası
profilini düzden dışbükeye
veya düzden içbükeye
değiştirme
İniş Kaynak döngüsünün
sonunda belirli bir süre
boyunca akımı azaltma
Gelişmiş Ayarlar
- 27 -
© ESAB AB 2018
6 KONTROL PANELİ
0463 408 001
Sıcak başlatma Yapışmayı
azaltmak için elektrodu
temas ettirirken amper
değerinin artması
Temel Ayarlar
İndüktans Kısa devre
işlemindeyken arkı
dengelemek ve sıçramayı
azaltmak için ark
özelliklerine indüktans
eklenmesi
Tanılamalar
Bellek, belirli bir uygulama
için kaynak programlarını
kaydedebilir
Dil seçimi
Yapıştırma elektrodu
seçimi
Ölçü Birimi
Çıkış Kaynak döngüsünün
başında belirli bir süre
boyunca akımı artırma
Kafa profili, içbükey
Volt
Kafa profili, dışbükey
Tel besleme hızı
Tel çapı
- 28 -
© ESAB AB 2018
6 KONTROL PANELİ
6.2
Gezinme - EM 215ic
1.
2.
3.
4.
5.
6.2.1
0463 408 001
Aşırı sıcaklık göstergesi: Ürün aşırı
ısındığında simge yanar.
Volt/Amper ekranı: LED, kaynak
sırasında Volt ve Amper değerlerini
görüntüler. En son kullanılan
parametreyi gösterir.
sMIG "V" modunda tel çapı
görüntülenir; boş "A"da ise
ayarlanan tel besleme hızı
görüntülenir.
Voltaj düğmesi: Voltaj değerini
ayarlayın (sMIG modunda işlevsel
değil).
Levha kalınlığı veya tel besleme hızı
seçimi düğmesi: sMIG modunda (dış
çember, sarı renkte) levha kalınlığı
ayarlanabilir. Tel besleme hızı,
manuel MIG/MAG veya fluks özlü (iç
çember, beyaz renkte) modunda
ayarlanabilir.
İşlem seçimi düğmesi: sMIG modu
(sol, sarı renkte) ve manuel MIG
modu (sağ, beyaz renkte) arasında
seçim yapılmasını sağlar.
Simge referansı EM 215ic
Aşırı sıcaklık
Volt (yalnızca manuel MIG
modu)
Smart MIG
Amper
Tel çapı (yalnızca sMIG
modu)
Tel besleme hızı
Manuel MIG
Kalınlık göstergesi (yalnızca
sMIG modu)
- 29 -
© ESAB AB 2018
7 BAKIM
7
BAKIM
NOT!
Düzenli bakım, emniyetli ve güvenilir bir çalışma için önemlidir.
DİKKAT!
Sadece yeterli elektrik bilgisine sahip kişiler (yetkili personel) kaynak
ekipmanındaki servis, bakım ya da onarım çalışmalarını yürütmek için ürünün
kapağını çıkarabilir.
DİKKAT!
Ürün, üretici garantisi kapsamındadır. Yetkili olmayan servis merkezlerinde
gerçekleştirilmeye çalışılacak onarım işleri, garantiyi geçersiz kılar.
UYARI!
Bakım gerçekleştirmeden önce gücü kesin. Çalışma gerçekleştirirken kesilmiş
güç bağlantılarını kontrol edin ve bu bağlantıların durumundan haberdar olun.
Gücün yeniden bağlanmasının erken olduğu durumları tespit edin ve önleyin.
NOT!
Ciddi miktarda tozlu ortamlarda çalışıldığında bakım işlemini daha sık
gerçekleştirin.
Her kullanımdan önce aşağıdakileri kontrol edin:
•
•
•
Şaluma gövdesi ve şaluma kablosu ve teller zarar görmemiş olmalıdır.
Şalumadaki kontak ucu zarar görmemiş olmalıdır.
Şaluma başlığı temiz olmalı ve üzerinde kir bulunmamalıdır.
7.1
Rutin bakım
Normal koşullarda bakım programı.
Aralık
Bakım yapılacak alan
Her 3 ayda bir
Okunamayan
etiketleri temizleyin
veya değiştirin.
Kaynak
terminallerini
temizleyin.
Kaynak kablolarını kontrol edin
veya değiştirin.
Her 6 ayda bir
Ekipmanın içini
temizleyin.
0463 408 001
- 30 -
© ESAB AB 2018
7 BAKIM
7.2
Güç kaynağı ve tel besleyici bakımı
Her Ø100 mm (4 inç) veya Ø200 mm (8 inç) tel bobin değişiminde güç kaynağı temizliği
gerçekleştirin.
Güç kaynağı ve tel besleyici temizleme prosedürü
NOT!
Temizlik sırasında her zaman koruyucu eldiven ve gözlük takın.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Güç kaynağının fişini, giriş güç soketinden çıkarın.
Kapağı açın ve gerdirme vidasını (1) saatin tersi yönünde döndürerek baskı
makarasındaki gerilimi serbest bırakın, daha sonra kendinize doğru çekin.
Teli ve tel bobinini çıkarın.
Şalumayı çıkarın ve düşük basınçlı bir hava hattıyla, tel sarf malzemesinin
sökülmemesine özen göstererek güç kaynağının içini ve güç kaynağı hava giriş ve
çıkışını temizleyin.
Giriş tel kılavuzunun (4), çıkış tel kılavuzunun (2) veya besleyici makarasının (3)
aşınıp aşınmadığını ve değiştirilmesinin gerekip gerekmediğini inceleyin. Parçaların
sipariş numaraları için AŞINAN PARÇALAR ekine bakın.
Besleyici makarasını çıkarın ve yumuşak bir fırçayla temizleyin. Tel besleyici
mekanizmasına takılı baskı makarasını yumuşak bir fırçayla temizleyin.
0463 408 001
- 31 -
© ESAB AB 2018
7 BAKIM
7.3
Şaluma ve kılavuz bakımı
Şaluma ve kılavuz temizleme prosedürü
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Güç kaynağının fişini, giriş güç soketinden çıkarın.
Kapağı açın ve gerdirme vidasını (1) saatin tersi yönünde döndürerek baskı
makarasındaki gerilimi serbest bırakın, daha sonra kendinize doğru çekin.
Teli ve tel bobinini çıkarın.
Şalumayı güç kaynağından çıkarın.
Kılavuzu şalumadan çıkarın ve inceleyin. Güç kaynağının en yakınına monte edilen
kılavuz ucundan basınçlı hava (maks. 5 bar) üfleyerek kılavuzu temizleyin.
Kılavuzu yerine takın.
0463 408 001
- 32 -
© ESAB AB 2018
8 SORUN GİDERME
8
SORUN GİDERME
Ürünü yetkili bir servis teknisyenine göndermeden önce aşağıdaki kontrolleri ve incelemeleri
deneyin.
Arıza tipi
Kaynak metalinde
gözeneklilik
Düzeltici işlem
•
•
•
•
•
•
Kablo besleme sorunları
Doğru boyutlar ve tipler
için AŞINAN PARÇALAR
ekine bakın.
•
•
•
•
•
•
•
MIG (GMAW/FCAW)
kaynak sorunları
•
•
•
•
Gaz şişesinin boş olmadığından emin olun.
Gaz regülatörünün kapalı olmadığından emin olun.
Gaz giriş hortumunda kaçak veya tıkanıklık olup
olmadığını kontrol edin.
Doğru gazın bağlı olduğundan ve doğru gaz akışının
kullanıldığından emin olun.
MIG şaluma başlığı ile iş parçası arasındaki mesafeyi en
düşük seviyede tutun.
Kaynaklamadan önce iş parçasının temiz olduğundan
emin olun.
Tel makara freninin doğru şekilde ayarlandığından emin
olun.
Besleme makarasının doğru boyutta olduğundan ve
aşınmadığından emin olun.
Besleme makaralarında doğru basıncın ayarlandığından
emin olun.
Hareket yönünün tel tipine göre doğru olduğundan emin
olun (alüminyum için kaynak havuzunun içine, çelik için
kaynak havuzunun dışına doğru).
Doğru kontak ucunun kullanıldığından ve bu ucun
aşınmadığından emin olun.
Kılavuzun tel için doğru boyutta ve tipte olduğundan emin
olun.
Kılavuzun, kılavuz ile tel arasında sürtünmeye neden
olacak şekilde bükülmediğinden emin olun.
MIG şalumasının doğru kutba bağlandığından emin olun.
Doğru kutup için elektrot kablosu üreticisine başvurun.
Kontak ucunun deliğinde, tel üzerinde aşırı sürüklenmeye
neden olan ark işaretleri varsa kontak ucunu değiştirin.
Doğru koruyucu gazın, gaz akışının, voltajın, kaynak
akımının, hareket hızının ve MIG şaluma açısının
kullanıldığından emin olun.
Çalışma kablosunun, çalışma parçasıyla uygun şekilde
temas ettiğinden emin olun.
MMA (SMAW) temel
kaynak sorunları
•
Doğru kutbu kullandığınızdan emin olun. Elektrot tutucu
genellikle artı kutba ve çalışma kablosu eksi kutba
bağlanır. Şüphe duyarsanız elektrot veri sayfasına bakın.
TIG (GTAW) kaynak
sorunları
•
TIG şaluma kablosunun, eksi kaynaklama terminaline
bağlandığından emin olun
Güç kaynağında doğru koruyucu gazın, gaz akışının,
voltajın, kaynak akımının, hareket hızının, dolgu çubuğu
yerleşiminin, elektrot çapının ve kaynak modunun
kullanıldığından emin olun.
İş kelepçesinin, iş parçasıyla uygun şekilde temas
ettiğinden emin olun.
TIG şalumasındaki gaz valfinin açık olduğundan emin
olun.
•
•
•
0463 408 001
- 33 -
© ESAB AB 2018
8 SORUN GİDERME
Arıza tipi
Güç yok/Ark yok
Düzeltici işlem
•
•
•
•
•
•
Aşırı ısınma koruma
sistemi sık sık devreye
giriyor.
•
•
0463 408 001
Giriş güç besleme anahtarının açık olduğundan emin olun.
Ekranda bir sıcaklık arızasının gösterilip gösterilmediğini
kontrol edin.
Sistem devre kesicisinin atıp atmadığını kontrol edin.
Giriş gücü, kaynaklama ve dönüş kablolarının doğru
birleştirildiğinden emin olun.
Doğru akım değerinin ayarlanmış olup olmadığını kontrol
edin.
Giriş güç besleme sigortalarını kontrol edin.
Kullanmakta olduğunuz kaynak akımı için önerilen görev
döngüsünü aşmadığınızdan emin olun.
ÇALIŞTIRMA bölümündeki "Görev döngüsü" kısmına
bakın.
Hava girişlerinin veya çıkışlarının tıkanmadığından emin
olun.
- 34 -
© ESAB AB 2018
9 YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
9
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
DİKKAT!
Onarım ve elektrik işleri yetkili bir ESAB servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
Sadece ESAB orijinal yedek ve aşınma parçalarını kullanın.
EMP 215ic ve EM 215ic, IEC-/EN 60974-1, IEC-/EN 60974-5, IEC-/EN 60974-7, IEC-/EN
60974-10, IEC-/EN 60974-12 ve IEC-/EN 60974-13 uluslararası standartlarına uygun olarak
tasarlanmış ve test edilmiştir. Ürünün, yukarıda belirtilen standartlara uygunluğunun devam
etmesini sağlayacak servis veya onarım işini gerçekleştirmek yetkili servis merkezinin
görevidir.
Yedek parça listesi internetten indirilebilen ayrı bir belgede yayınlanmıştır: www.esab.com
0463 408 001
- 35 -
© ESAB AB 2018
DEVRE ŞEMASI
DEVRE ŞEMASI
EMP 215ic, EM 215ic
0463 408 001
- 36 -
© ESAB AB 2018
SİPARİŞ NUMARALARI
SİPARİŞ NUMARALARI
Ordering no.
Denomination
Note
0700 300 985
EMP 215ic
Bobbin Ø100–200 mm (4–8 in.) CE, euro
connection
0700 300 986
EM 215ic
Bobbin Ø100–200 mm (4–8 in.) CE, euro
connection
0463 412 001
Spare parts list
0459 560 101
Instruction manual for
MXL™ 200
0463 408 001
- 37 -
© ESAB AB 2018
AŞINAN PARÇALAR
AŞINAN PARÇALAR
Item Ordering no. Denomination
1
Wire type Wire dimensions
0558 102 460 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 1.0 mm – 1.2 mm
Cored
(0.040 in. – 0.045 in.)
0558 102 461 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 0.6 mm – 0.8 mm
Cored
(0.023 in. – 0.030 in.)
0464 598 880 Wire outlet guide
teflon
Aluminium 1.0 mm – 1.2 mm (0.040 in. –
0.045 in.)
2
0558 102 328 Wire inlet guide
Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm / 0.9 mm / 1.2 mm
Cored
(0.023 in. / 0.030 in. / 0.035 in. /
0.045 in.)
3
0191 496 114 Key-drive shaft
crescent
N/A
4
0367 556 001 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm (0.023 in. /
Cored
0.030 in.)
N/A
0367 556 002 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.8 mm / 1.0 mm (0.030 in. /
Cored
0.040 in.)
0367 556 003 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
Cored
0.045 in.)
0367 556 004 Feed roll "U" groove Aluminium 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
0.045 in.)
5
0558 102 329 Locking knob
N/A
N/A
6
0558 102 331 Pressure arm
N/A
complete assembly
N/A
7
0558 102 330 Screw
N/A
N/A
8
0558 102 459 Euro adapter
locating screw
N/A
N/A
0463 408 001
- 38 -
© ESAB AB 2018
AŞINAN PARÇALAR
0463 408 001
- 39 -
© ESAB AB 2018
AKSESUARLAR
AKSESUARLAR
0700 300 869 TIG Torch
ET 17V 4 m TIG torch c/w 8 pin plug
0700 200 004 MIG Torch
MXL™ 270 3 m (for FCW 1.2 mm)
0459 366 887 Trolley
W4014450
0463 408 001
Foot control
Contactor on/off and current control with
4.6 m (15 ft) cable and 8-pin male plug
- 40 -
© ESAB AB 2018
YEDEK PARÇALAR
YEDEK PARÇALAR
Item
Ordering no.
Denomination
1
0700 200 002
MIG Torch MXL™ 200, 3 m (10 ft)
3
0349 312 105
Gas hose, 4.5 m (14.8 ft)
4
0700 006 900
MMA welding cable kit, 3 m (10 ft)
5
0700 006 901
Return welding cable kit, 3 m (10 ft)
0463 408 001
- 41 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising