ESAB | ESAB PAPR System | Instruction manual | ESAB ESAB PAPR System Manual de utilizare

ESAB ESAB PAPR System Manual de utilizare
ESAB PAPR System
Aparat de protecție respiratorie
Manual de instrucțiuni
ESAB PAPR System RO 20180614
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Gothenburg
Sweden
Phone +46 (0) 31 50 90 00
www.esab.com
CUPRINS
1
SIGURANŢĂ ................................................................................................
4
1.1
Semnificaţia simbolurilor ......................................................................
4
1.2
Măsuri de siguranţă ...............................................................................
4
INTRODUCERE ...........................................................................................
6
2.1
Prezentare generală ...............................................................................
6
2.2
Echipament .............................................................................................
6
2.3
Condiții prealabile ..................................................................................
6
DATE TEHNICE ...........................................................................................
8
3.1
Prezentare generală a sistemului .........................................................
8
3.2
Date tehnice ............................................................................................
8
3.3
Garanţie ...................................................................................................
9
OPERARE....................................................................................................
10
4.1
Asamblarea .............................................................................................
10
4.1.1
Reglarea curelei ...................................................................................
10
4.1.2
Filtru de particule ..................................................................................
11
4.1.3
Scoaterea filtrului..................................................................................
11
4.1.4
Introducerea unui filtru nou...................................................................
12
4.1.5
Schimbarea prefiltrului..........................................................................
12
4.1.6
Fixarea furtunului pe unitatea ventilatorului..........................................
12
4.1.7
Punerea căştii de sudură......................................................................
13
4.2
Utilizare ...................................................................................................
13
4.3
Verificare înainte de utilizare .................................................................
13
4.3.1
Testarea alarmelor................................................................................
14
4.3.2
Testarea debitului de aer ......................................................................
14
4.3.3
Baterii ...................................................................................................
14
4.3.3.1
Încărcarea bateriei.............................................................................
15
4.3.3.2
Înlocuirea bateriei ..............................................................................
15
ÎNTREŢINERE .............................................................................................
16
5.1
Curăţarea.................................................................................................
16
5.2
Depozitare şi transport ..........................................................................
16
DEPANARE..................................................................................................
CĂŞTI CERTIFICATE ..........................................................................................
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB...........................................................
LISTĂ CU NUMERE DE COMENZI ŞI PIESE DE SCHIMB ...............................
17
18
19
20
Sistem ESAB PAPR ...................................................................................................
20
Sentinel A50 Air .........................................................................................................
21
Warrior Tech Air.........................................................................................................
21
F20 şi F20 Air .............................................................................................................
22
G30 şi G30 Air ............................................................................................................
23
G40, G50, G40 Air şi G50 Air ....................................................................................
24
2
3
4
5
6
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
ESAB PAPR System
© ESAB AB 2018
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
1.1
Semnificaţia simbolurilor
Aşa cum se utilizează în cadrul acestui manual: Semnifică Atenţie! Fiţi vigilent!
PERICOL!
Semnifică pericole imediate care, dacă nu sunt evitate, vor cauza vătămare
corporală imediată şi gravă sau decesul.
AVERTIZARE!
Semnifică pericole potenţiale care ar putea cauza vătămare corporală sau
decesul.
ATENȚIE!
Semnifică pericole care ar putea cauza vătămare corporală minoră.
AVERTIZARE!
Înainte de utilizare, citiţi şi înţelegeţi manualul de utilizare şi
respectaţi toate etichetele, practicile de siguranţă ale
angajatorului şi fişele cu date de securitate (FDS-urile).
1.2
Măsuri de siguranţă
AVERTIZARE!
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la pericol de incendiu,
electrocutare sau vătămări corporale.
•
•
•
•
Încărcaţi numai tipul corect de baterie reîncărcabilă pentru a reduce riscul
de explozie, vătămare corporală sau alte daune.
Nu deschideți încărcătorul. Toate reparaţiile trebuie efectuate de către
producător sau de personalul de service autorizat.
Nu încercaţi să demontaţi unitatea; această operaţie duce la pierderea
garanţiei. Nu demontaţi unitatea când este conectată la sursa de
alimentare electrică, pentru a evita riscul de electrocutare sau de
incendiu.
Nu utilizaţi încărcătorul dacă este vizibil deteriorat.
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
ESAB PAPR System
-4-
© ESAB AB 2018
1 SIGURANŢĂ
1.
2.
3.
4.
5.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului
când acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu
echipamentul
Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
Echipament individual de siguranță:
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum
ochelari de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
Măsuri generale de protecție:
○ Asigurați-vă că este conectat sigur cablul de retur
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către
un electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în
mod vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
exploatării
NOTĂ!
Predați echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice, precum și cu implementarea acesteia conform
legislației naționale, echipamentul electric și/sau electronic
care a atins limita maximă a duratei de viață trebuie să fie
predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile de
colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
ESAB oferă spre achiziţionare un sortiment de accesorii pentru sudură şi echipamente
individuale de protecție. Pentru informații despre comenzi, contactați distribuitorul
dvs. local ESAB sau vizitați-ne pe site-ul nostru web.
ESAB PAPR System
-5-
© ESAB AB 2018
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
Aceste instrucţiuni de utilizare trebuie urmate la utilizarea şi operarea sistemului ESAB
PAPR. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la anularea garanţiei produsului
(produselor). Consultaţi termenii contractului dvs. de achiziţie referitor la produs(e) pentru
detaliile specifice ale garanţiei.
2.1
Prezentare generală
Sistemul ESAB PAPR este un aparat de protecţie respiratorie care asigură circulaţia aerului
la suprapresiune în sânge. Ventilatorul montat pe o curea livrează aer printr-un filtru şi
printr-un furtun de aer în cască, Cantitatea de aer filtrat creează o presiune pozitivă în
interiorul căştii, ceea ce previne pătrunderea aerului contaminat din exterior în zona de
respiraţie.
2.2
Echipament
Sistemul ESAB PAPR este prevăzut cu:
•
•
•
•
•
•
2.3
Ventilator care include baterie, filtru de particule P R SL şi prefiltru
Curea
Furtun de aer
Indicator debit de aer
Încărcător de baterie
Manual de instrucţiuni
Condiții prealabile
Utilizaţi sistemul ESAB PAPR în timpul sudurii în spaţii fără limitări, în strictă conformitate cu
acest manual de instrucţiuni şi cu instrucţiunile furnizate cu căştile corespunzătoare.
Nu utilizaţi unitatea:
•
•
•
•
•
•
•
Când ventilatorul este oprit. Când ventilatorul este oprit, protecţia respiratorie este
limitată sau inexistentă. În unitatea pentru cap se poate produce o acumulare rapidă de
dioxid de carbon şi o reducere a cantităţii de oxigen.
Într-o atmosferă care prezintă un pericol imediat pentru sănătate sau igienă şi/sau care
conţine oxigen în proporţie de sub 19,5% sau conţine substanţe necunoscute.
În spaţii limitate sau zone fără ventilaţie, precum rezervoare, conducte şi canale.
În apropierea flăcărilor şi/sau a scânteilor.
În zone cu pericol de explozie.
În zone cu vânt puternic.
În caz de defecţiune a ventilatorului.
Asiguraţi-vă că piesele în mişcare nu sunt blocate în timpul mişcării.
Nu aduceţi modificări la unitate sau la filtrul de particule.
Protejaţi unitatea de pătrunderea apei sau a altor lichide, în special motorul şi ventilatorul,
filtrul şi bateria.
Asiguraţi-vă de potrivirea perfectă a căştii. Eficienţa sistemului este suficientă numai în acest
caz. Factorul de protecţie al sistemului complet este redus dacă etanşarea căştii nu este
montată corespunzător, de exemplu, dacă părul lung sau părul facial se prelungeşte până la
linia etanşării.
Dacă o parte a echipamentului suferă modificări, nu se va asigura o protecţie respiratorie
corectă.
Poziţionaţi suflanta într-un mod care să reducă la minimum riscul de prindere a furtunului
unităţii pentru cap. Filtrele trebuie să fie ataşate la ventilator, nu direct la cască.
ESAB PAPR System
-6-
© ESAB AB 2018
2 INTRODUCERE
În timpul unui flux de inhalare ridicat, presiunea din dispozitiv poate deveni negativă.
Părăsiţi imediat suprafaţa contaminată şi, dacă este necesar, solicitaţi asistenţă medicală
dacă:
•
•
•
•
•
•
•
Se aude alarma de avertisment pentru flux proiectat minim al producătorului (MMDF).
Respiraţia devine dificilă.
Apar ameţelile sau epuizarea.
Orice parte a sistemului se deteriorează.
Debitul de aer din unitatea pentru cap se reduce sau se opreşte.
Se simte miros sau gust de contaminant în unitatea pentru cap.
În eventualitatea improbabilă a unei reacţii alergice la materialul piesei pentru cap.
ESAB PAPR System
-7-
© ESAB AB 2018
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
3.1
Prezentare generală a sistemului
Sistemul ESAB PAPR este un dispozitiv respirator acţionat electric, montat pe curea, cu un
filtru de particule înlocuibil, de unică folosinţă, cu eficienţă ridicată. Sistemul este certificat cu
căştile prezentate în secţiunea „Căşti certificate”.
Unitatea este prevăzută cu o baterie amovibilă şi reîncărcabilă cu ioni de litiu. Durata de
viaţă a bateriei variază în funcţie de calitatea aerului şi de concentraţia în particule din zona
de lucru.
Unitatea dispune de o alarmă vizuală pentru indicarea nivelului redus al bateriei şi o alarmă
multifuncţională care indică blocarea filtrului. Nu utilizaţi unitatea în caz de alarmă,
Filtrul de particule este proiectat pentru aparat. Verificaţi filtrul de particule pentru orice daună
sau deformare care poate duce la pătrunderea de aer condiţionat în unitate. Într-un mediu cu
praf, filtrul de trebuie înlocuit frecvent. Filtrul de particule trebuie eliminat la deşeuri dacă este
deteriorat sau înfundat şi declanşarea alarmei.
Unitatea emite avertismente cu ajutorul unei alarme audibile şi al unor LED-uri dacă valoarea
MMDF de 170 l/min nu este obţinută. Părăsiţi imediat zona contaminată dacă se aude o
alarmă de avertisment.
3.2
Date tehnice
Debit de aer
Informații generale
180–220 l/min
Minim
170 l/min
Greutate cu filtru de particule
870 g (1,9 lb)
Temperatură de exploatare
0–40 °C (32–104 °F)
Timpul de funcţionare
Debit mediu, baterie complet încărcată, mediu
curat
> 8 ore
Debit maxim
6 ore
Tip de filtru de particule
P R SL
Baterie
Tip
Cu ioni de litiu, înlocuibilă şi
reîncărcabilă, 7,4 V 5.200 mAh
Cicluri de încărcare
> 350
Alarme
Baterie slabă
Alarmă vizuală
Debit insuficient (sub 170 l/min)
Alarme vizuale, audibile, prin vibraţii
Factor de protecţie curent (APF)
20/50
Nivel de zgomot
65 dBA
ESAB PAPR System
-8-
© ESAB AB 2018
3 DATE TEHNICE
Simboluri
Consultaţi manualul de instrucţiuni al producătorului
A se depozita la temperaturi între 0-40 °C
(32–104 °F)
A se utiliza înainte de AAAA/LL
Umiditate maximă de depozitare < 75%
Simboluri filtru:
R = Filtrul este reutilizabil pentru mai multe schimburi.
S = Filtrul protejează împotriva particulelor solide.
L = Filtrul protejează împotriva particulelor lichide.
3.3
Garanţie
ESAB confirmă că fiecare produs este liber de defecte de material şi manoperă la momentul
livrării şi că funcţionează în conformitate cu domeniul de utilizare.
ESAB furnizează garanţie faţă de defectele de material şi de manoperă în conformitate cu
cerinţele legale. Consumabilele sunt exceptate de la această garanţie.
ESAB oferă garanţie pentru unitatea ventilatorului ESAB, pentru o perioadă de 12 luni de la
data achiziţiei, împotriva defectelor mecanice sau electrice.
ESAB oferă garanţie pentru bateria ESAB pentru o perioadă de 12 luni de la data de
fabricaţie.
Garanţia nu acoperă daune sau deficienţe funcţionale derivate din
•
•
•
•
•
•
•
•
supraîncărcarea, abuzarea sau utilizarea nedorită a produsului
coliziuni sau accidente
nerespectarea indicaţiilor prezentate în aceste instrucţiuni de utilizare
instalare sau asamblare inadecvată
întreţinere insuficientă
modificarea produsului în raport cu starea sa originală
influenţe chimice
uzură normală pe durata funcţionării corespunzătoare
ESAB nu îşi asumă nicio responsabilitate alta decât înlocuirea sau repararea pieselor
defecte.
NOTĂ!
În eventualitatea unei reclamaţii, contactaţi vânzătorul cu amănuntul de la care a
fost achiziţionată unitatea.
ESAB PAPR System
-9-
© ESAB AB 2018
4 OPERARE
4
OPERARE
4.1
Asamblarea
Fixaţi unitatea respiratorie pe curea. Treceţi banda prin bucle şi cataramă.
Montaţi bateria pe unitatea ventilatorului:
Asiguraţi-vă că bateria este orientată în sus, aşa cum este indicat.
Asiguraţi-vă că bateria este fixată la poziţie.
4.1.1
Reglarea curelei
Fixaţi cureaua cu ajutorul sistemelor de reglare, pentru a asigura o potrivire confortabilă şi
sigură. Asiguraţi porţiunea de curea în exces.
ESAB PAPR System
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 OPERARE
Slăbiţi
4.1.2
Strângeţi
Filtru de particule
Utilizaţi numai filtre de particule furnizate de ESAB.
AVERTIZARE!
Utilizarea oricărui alt filtru duce la anularea garanţiei şi/sau creează un pericol
grav pentru sănătatea operatorului.
Asiguraţi-vă că utilizaţi tipul de filtru corect, pentru a obţine o protecţie adecvată împotriva
acestui risc. Unitatea respiratorie cu alimentare electrică este prevăzută cu un filtru de
particule cu eficienţă ridicată, din clasa P R SL.
La alarma de avertizare, înlocuiţi sau verificaţi prefiltrul. În zone cu mult praf, această
operaţie trebuie efectuată frecvent.
Verificaţi şi înlocuiţi filtrele cu regularitate, consultaţi secţiunea „Testarea debitului de aer”. Nu
încercaţi să curăţaţi şi să reutilizaţi filtrul.
Asiguraţi-vă că filtrul se află în perioada de valabilitate, nu este utilizat şi nu este deteriorat.
Durata maximă de viaţă a unui filtru este de 2 săptămâni sau 90 de ore, indiferent de
termenul care se împlineşte primul. Nu depăşiţi intervalul de timp.
4.1.3
Scoaterea filtrului
Ridicaţi capacul, prin tragere, din partea dreaptă a ventilatorului, pentru a deschide capacul
filtrului.
NOTĂ!
Nu utilizaţi scule pentru a deschide capacul filtrului.
Pentru a scoate filtrul, trageţi-l afară din unitate. Curăţaţi unitatea de praf, asigurându-vă că
nu pătrunde praf prin orificiile de admisie a aerului.
ESAB PAPR System
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 OPERARE
4.1.4
Introducerea unui filtru nou
Pentru a introduce un filtru nou, repuneţi filtrul înapoi la poziţie. Apăsaţi cu atenţie până când
potrivirea este corectă.
Fixaţi corect capacul pe ventilator, pentru a închide capacul filtrului. Nu utilizaţi ventilatorul
fără capacul corect montat.
4.1.5
Schimbarea prefiltrului
Prefiltrul este un manşon montat peste filtrul
principal. Pentru a scoate sau pentru a
înlocui, pur şi simplu scoateţi filtrul vechi şi
fixaţi-l pe cel nou la poziţie, prin extensie.
Asiguraţi-vă că filtrul principal este complet
acoperit de prefiltru.
4.1.6
Fixarea furtunului pe unitatea ventilatorului
Aliniaţi pinii conectorului de tip baionetă al furtunului cu fantele din orificiul de evacuare a
aerului de la ventilator. Introduceţi conectorul baionetă în ventilator până când ajunge la baza
orificiului, apoi rotiţi-l la dreapta până când pinii de localizare se fixează la poziţie.
Montaţi furtunul pe capote utilizând aceeaşi metodă.
ESAB PAPR System
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 OPERARE
4.1.7
Punerea căştii de sudură
Aranjaţi grila căştii de sudură. Reglaţi în mod
adecvat filtrul de sudură, consultaţi manualul
de utilizare a căştii.
Ridicaţi casca în poziţie superioară.
Puneţi-vă casca pe cap. Reglaţi clichetul
echipamentului pentru cap prin împingere şi
răsucire, până la obţinerea unei strângeri
adecvate.
Trageţi în jos cureluşa elastică pentru bărbie
şi, în acelaşi timp, trageţi casca în jos.
Asiguraţi-vă că apărătoarea elastică pentru
bărbie este comod poziţionată sub bărbie.
Casca pentru sudură este acum pregătită
pentru utilizare.
4.2
Utilizare
Porniţi unitatea apăsând pe butonul
PORNIT/OPRIT de la panoul de control.
Debitul de aer poate fi reglat prin apăsarea
pe butoanele + / - de la 180 l/min până la
220 l/min, în şase trepte.
Diodele LED verzi prezintă nivelul curent al
debitului de aer.
Pentru a preveni schimbările accidentale,
apăsaţi prelung butoanele timp de 2 secunde
pentru a efectua modificarea.
Unitatea asigură un debit constant de aer. Microprocesorul reglează turaţia motorului. Dacă
microprocesorul nu poate menţine debitul de aer reglat, se va auzi un sunet de alarmă.
Verificaţi ventilatorul în acest punct. Dacă este posibil, microprocesorul va reduce debitul de
aer la nivelul imediat anterior. Dacă nu reuşeşte, alarma va continua să sune. Când debitul
de aer scade sub nivelul de operare minim de siguranţă, se va auzi o a doua alarmă sonoră.
Părăsiţi mediul de lucru şi accesaţi o zonă sigură pentru a schimba filtrul sau reîncărcaţi sau
înlocuiţi bateria.
Funcţionarea normală se obţine cu o baterie complet încărcată.
La pornire, LED-ul bateriei va lumina roşu intermitent la panoul de control. Dacă LED-ul se
menţine roşu, nivelul bateriei este redus şi bateria trebuie încărcată.
Dacă problema persistă, consultaţi secţiunea „Depanare”.
4.3
•
•
•
Verificare înainte de utilizare
Verificaţi dacă toate componentele sunt în stare bună, fără daune vizibile.
Verificaţi furtunul de aer, etanşările şi piesa pentru faţă. Înlocuiţi toate piesele
deteriorate sau uzate.
Asiguraţi-vă de existenţa unei conexiuni adecvate între furtunul de aer, piesa pentru
cap şi ventilator.
Verificaţi dacă debitul de aer este suficient, consultaţi secţiunea „Testarea debitului de
aer”.
ESAB PAPR System
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 OPERARE
•
•
•
Verificaţi dacă aerul este furnizat prin întregul sistem respiratoriu, de la ventilator la
capotă.
Verificaţi dacă bateria este suficient încărcată, consultaţi secţiunea „Baterii”.
Asiguraţi-vă că alarmele funcţionează corect, consultaţi secţiunea „Testarea alarmelor”.
4.3.1
Testarea alarmelor
Blocaţi orificiul de ieşire a aerului cu palma sau cu alte mijloace adecvate.
Motorul va încerca să compenseze prin creşterea turaţiei până la activarea alarmei.
4.3.2
1.
2.
3.
4.3.3
Testarea debitului de aer
Decuplaţi furtunul de aer de la
ventilator.
Introduceţi indicatorul debitului de
aer în conectorul furtunului de aer şi
ţineţi furtunul în poziţie verticală,
aproximativ la nivel ochilor.
Cuplaţi sursa de alimentare
electrică. Debitul de aer este
suficient numai dacă indicatorul cu
sferă atinge nivelul debitului minim.
Dacă indicatorul se află sub nivelul
debitului minim, reîncărcaţi sau
înlocuiţi bateria sau schimbaţi filtrul.
Dacă problema persistă, consultaţi
secţiunea „Depanare”.
Baterii
AVERTIZARE!
Utilizaţi numai încărcătorul de baterie original ESAB livrat cu produsul. Utilizarea
oricărui alt încărcător de baterie duce la anularea garanţiei şi/sau creează un
pericol grav de incendiu sau explozie pentru sănătatea operatorului.
NOTĂ!
Bateriile sunt livrate parţial încărcate. Toate bateriile trebuie să fie complet
încărcate înainte de prima utilizare. Bateria poate fi încărcată separat sau în
unitatea ventilatorului.
Nu utilizaţi încărcătorul în alte scopuri decât cele pentru care a fost produs.
Nu încărcaţi bateria într-o atmosferă potenţial explozivă.
Încărcătorul pentru baterii este conceput pentru uz intern şi trebuie protejat de umiditate.
Încărcătorul de baterii controlează automat încărcarea. Când bateria s-a încărcat,
încărcătorul comută la regimul de încărcare intermitentă şi menţine bateria în stare complet
încărcată. Durata de încărcare este de 4 până la 6 ore.
ESAB PAPR System
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 OPERARE
4.3.3.1
1.
2.
3.
4.
5.
Încărcarea bateriei
Verificaţi dacă tensiunea sursei de alimentare electrice este corectă.
Conectaţi încărcătorul la soclu, fie direct la ventilator când bateria este montată, fie
direct la baterie.
Conectaţi bateria la încărcător. Soclul bateriei este poziţionat pe partea din spate.
Starea de încărcare este indicată de un LED roşu.
După finalizarea încărcării, se activează regimul de încărcare intermitentă. LED-ul
roşu se stinge, iar LED-ul verde luminează în timpul încărcării intermitente.
Deconectaţi încărcătorul de la sursa de alimentare. Nu lăsaţii încărcătorul de
baterie în sursa de alimentare dacă nu îl utilizaţi!
4.3.3.2
Înlocuirea bateriei
Scoateţi bateria
Localizaţi opritorul bateriei. Trageţi în spate opritorul bateriei şi scoateţi bateria prin ridicare în
sus.
Introduceţi bateria
Asiguraţi-vă că bateria este orientată în direcţia corectă, consultaţi secţiunea „Asamblare”.
Glisaţi bateria în ventilator până la cuplarea opritorului.
Asiguraţi-vă că opritorul bateriei este complet blocat.
ESAB PAPR System
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 ÎNTREŢINERE
5
ÎNTREŢINERE
5.1
Curăţarea
Curăţaţi cu regularitate ventilatorul, carcasa filtrului şi unitatea capului.
Pentru utilizatori individuali, unităţile pot fi curăţate cu o lavetă umezită cu apă călduţă şi
săpun,
Pentru utilizatori multipli, dezinfectaţi la trecerea unităţii de la un utilizator la altul.
Nu permiteţi pătrunderea lichidului în mecanismele unităţii ventilatorului sau în elementul
filtrului.
Permiteţi uscarea la aer a pieselor. Nu utilizaţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi. Nu
uscaţi unitatea la aer cald sau la căldură radiantă.
Unitatea asigură protecţie conform specificaţiei indicate timp de 2 - 3 ani, când este
întreţinută în conformitate cu aceste instrucţiuni. Înainte de fiecare utilizare, verificaţi că
unitatea nu prezintă defecte precum crăpături, filtre şi furtunuri sparte, vizoare şi componente
ale căştii crăpate.
5.2
Depozitare şi transport
Stocaţi sau depozitaţi ventilatorul şi unităţile pentru cap în containerul în care au fost
furnizate sau într-un container similar.
Protejaţi aparatul de lumină solară directă, solvenţi şi daune fizice.
A se depozita între 0-40 °C şi sub 75% RH.
ESAB PAPR System
- 16 -
© ESAB AB 2018
6 DEPANARE
6
DEPANARE
Dacă apare o modificare bruscă în alimentarea cu aer în timpul utilizării sistemului, verificaţi:
•
•
•
•
•
•
•
bateria şi conectorul acesteia.
dacă toate componentele sistemului de alimentare cu aer sunt asamblate
corespunzător.
dacă încărcătorul nu este defect sau funcţionează defectuos (diode stinse).
dacă filtrele nu sunt înfundate şi trebuie înlocuite.
dacă nu există orificii în furtunul de aer.
dacă garnitura capotei nu este deteriorată.
dacă durata de utilizare după o reîncărcare completă a bateriei nu s-a redus (dacă da,
înlocuiţi bateria).
Defecţiune
Motiv probabil
Unitatea ventilatorului nu
funcţionează.
Baterie complet descărcată: Încărcaţi bateria. Dacă
Verificaţi dacă unitatea
problema persistă, verificaţi
ventilatorului funcţionează cu bateria.
o altă baterie încărcată.
Motor, placă de circuite sau
conector defect.
Debit de aer redus.
Timp de funcţionare redus.
ESAB PAPR System
Contactaţi furnizorul.
Furtun de aer blocat sau
Eliminaţi blocajul potenţial.
conductă pneumatică blocată.
Scurgeri.
Verificaţi etanşările, conectorii
şi furtunul de aer. Verificaţi
dacă aerul nu iese prin orificii
sau rupturi.
Bateria este insuficient
încărcată.
Încărcaţi bateria. Dacă
problema persistă, verificaţi
bateria.
Filtru sau prefiltru blocat.
Schimbaţi prefiltrul. Dacă
problema persistă, schimbaţi
filtrul principal.
Filtru înfundat.
Schimbaţi filtrul.
Bateria nu este încărcată
corespunzător.
Încărcaţi bateria. Dacă
problema persistă, verificaţi
bateria.
Bateria nu poate fi încărcată. Contactul bateriei este
deteriorat.
Bateria nu poate fi încărcată
suficient.
Recomandare
Verificaţi contactul bateriei.
Încărcătorul este defect.
Contactaţi furnizorul.
Bateria este uzată.
Instalaţi o baterie nouă.
- 17 -
© ESAB AB 2018
CĂŞTI CERTIFICATE
CĂŞTI CERTIFICATE
Căşti certificate cu sistemul PAPR:
A20
A30
SENTINEL A50™
Warrior™ Tech
F20
G30
G40
G50
ESAB PAPR System
- 18 -
© ESAB AB 2018
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service
autorizat de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca
ESAB.
Sistemul ESAB PAPR este proiectat şi realizat în conformitate cu standardul internaţional şi
european EN12941:1998+A1:2003+A2:2008 ca dispozitiv TH2 / + P R SL, care oferă un
factor de protecţie atribuit de 20 / 50 în conformitate cu BS4275. Certificat de APAVE
SUDEUROPE SAS, organism notificat 0082. Sistemul ESAB PAPR poate furniza acest
nivel de protecţie când este utilizat cu filtrele furnizate de producător cu marcajul ESAB şi
EN12941:1998 TH2/3P R SL. Căştile de sudură sunt certificate conform EN 175B. Acest
dispozitiv din PPE este conform cu următoarele standarde UE aplicabile: EN166B:2001
EN379:2003 + A1:2009 EN175B. Sistemul ESAB PAPR este produs în conformitate cu
sistemul de calitate ISO 9001:2000. La finalizarea lucrărilor de service sau de reparații,
persoanele care au efectuat intervenția au responsabilitatea de a se asigura că produsul
corespunde în continuare cerințelor standardelor de mai sus.
Piesele de schimb şi consumabilele se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat
dealer ESAB; vizitaţi esab.com. Atunci când comandați, vă rugăm să specificați tipul de
produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în conformitate cu lista de
piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură livrarea corectă.
ESAB PAPR System
- 19 -
© ESAB AB 2018
LISTĂ CU NUMERE DE COMENZI ŞI PIESE DE SCHIMB
LISTĂ CU NUMERE DE COMENZI ŞI PIESE DE
SCHIMB
Sistem ESAB PAPR
Item Ordering no.
Denomination
Notes
0700 002 303 Proban hose cover
1000 mm
0700 002 304 Proban hose cover
850 mm
0700 002 305 Air hose standard
850 mm
0700 002 306 Air hose long
1000 mm
0700 002 314 Flexi hose
0700 002 307 Comfort belt
0700 002 308 Motor unit
0700 002 309 P3 filter
0700 002 310 Pre-filter Pk 5
0700 002 311 Intelligent charger
0700 002 312 Battery
0700 002 313 Battery HD
ESAB PAPR System
- 20 -
© ESAB AB 2018
LISTĂ CU NUMERE DE COMENZI ŞI PIESE DE SCHIMB
Sentinel A50 Air
Item Ordering no.
Denomination
Notes
1
0700 000 802 Front cover lens
Clear
1
0700 000 803 Front cover lens
Amber
2
0700 000 813 Sentinel A50 Air shell with air duct
3
0700 000 806 Auto-darkening filter
4
0700 000 807 2 × CR2450 lithium battery
5
0700 000 808 Inside cover lens
100 × 64 mm
6
0700 000 805 Headgear for A50 Air
Including sweatbands
7
0700 000 810 Front sweat band
8
0700 000 812 Rear sweat band
9
0700 000 814 Face seal for A50 Air
Including 2 × CR2450
lithium battery
Warrior Tech Air
Item Ordering no.
Denomination
Notes
2
0700 000 010 Front lens
4
0700 000 419 Warrior lens retainer
5
0700 000 420 Headgear and airduct
6
0700 000 421 Warrior face seal
ESAB PAPR System
- 21 -
© ESAB AB 2018
LISTĂ CU NUMERE DE COMENZI ŞI PIESE DE SCHIMB
F20 şi F20 Air
Item Ordering no.
Denomination
Notes
0700 000 426 F20, complete
60 × 110 mm
0700 000 427 F20, complete
90 × 110 mm
0700 000 428 F20 Air, complete
60 × 110 mm
0700 000 429 F20 Air, complete
90 × 110 mm
1
0700 000 509 Main shell
F20
2
0700 000 510 Visor flip
F20 60 × 110 mm
2
0700 000 511 Visor flip
F20 90 × 110 mm
3
0160 307 001 Front cover lens
F20 60 × 110 mm
3
0160 307 004 Front cover lens
F20 90 × 110 mm
4
0160 307 004 Inside cover lens
F20 90 × 110 mm and
60 × 110 mm
5
0700 000 256 Lens buckle
90 × 110 mm
5
0700 000 255 Lens buckle
60 × 110 mm
6
0760 031 633 Mineral glass
90 × 110 mm
6
0160 292 003 Mineral glass
60 × 110 mm
7
0700 000 415 Headgear
8
0700 000 414 Sweatband
9
0700 000 522 Head and face seal
10
0700 000 420 Headgear including airduct
11
0700 000 274 Sweatband for air
ESAB PAPR System
F20
- 22 -
© ESAB AB 2018
LISTĂ CU NUMERE DE COMENZI ŞI PIESE DE SCHIMB
G30 şi G30 Air
Item Ordering no.
Denomination
Notes
0700 000 430 G30 DIN 10, complete
0700 000 431 G30 DIN 11, complete
0700 000 433 G30 Air DIN 10, complete
0700 000 434 G30 Air DIN 11, complete
1
0700 000 515 Main shell
2
0700 000 415 Headgear
3
0700 000 414 Sweatband
4
0700 000 508 Flip up frame
G30, Including screws
5
0700 000 501 Large inner visor
Clear, G30, G40 and
G50
5
0700 000 502 Large inner visor
G30 DIN 2
5
0700 000 503 Large inner visor
G30 DIN 3
5
0700 000 504 Large inner visor
G30 DIN 5
6
0700 000 505 Outer flip visor
G30 DIN 5
6
0700 000 506 Outer flip visor
G30 DIN 8
6
0700 000 507 Outer flip visor
G30 DIN 10
7
0700 000 420 Headgear including air duct
8
0700 000 512 Head and face seal
9
0700 000 274 Sweatband for air
ESAB PAPR System
G30, G40 and G50
G30, G40 and G50
- 23 -
© ESAB AB 2018
LISTĂ CU NUMERE DE COMENZI ŞI PIESE DE SCHIMB
G40, G50, G40 Air şi G50 Air
Item Ordering no.
Denomination
Notes
0700 000 436 G40, complete
60 × 110 mm
0700 000 437 G40, complete
90 × 110 mm
0700 000 438 G50 9-13, complete
0700 000 439 G40 Air, complete
60 × 110 mm
0700 000 440 G40 Air, complete
90 × 110 mm
0700 000 441 G50 Air 9-13, complete
1
0700 000 515 Main shell
G30, G40 and G50
2
0700 000 501 Large inner visor
Clear, G30, G40 and
G50
3
0700 000 517 Front cover lens
G40 and G50
4
0160 292 003 Mineral glass
G40 60 × 110 mm
4
0760 031 633 Mineral glass
G40 90 × 110 mm
5
0700 000 518 Lens retainer
G40 and G50
6
0700 000 523 ADF
G50
7
0700 000 519 Cradle
G40 90 × 110 mm and
G50
7
0700 000 520 Cradle
G40 60 × 110 mm
8
0700 000 521 Gasket for mineral glass
G40 60 × 110 mm and
90 × 110 mm
9
0700 000 415 Headgear
10
0700 000 420 Headgear including air duct
11
0700 000 951 Head and face seal
G30, G40 and G50
0700 000 274 Sweatband for air
ESAB PAPR System
- 24 -
© ESAB AB 2018
LISTĂ CU NUMERE DE COMENZI ŞI PIESE DE SCHIMB
ESAB PAPR System
- 25 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising