ESAB | ESAB Air Battery Charger | Instruction manual | ESAB ESAB Air Battery Charger User manual

ESAB ESAB Air Battery Charger User manual
ESAB Air Battery Charger
Kezelési utasítás
ESAB Air Battery Charger HU
20180614
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Gothenburg
Sweden
Phone +46 (0) 31 50 90 00
www.esab.com
TARTALOMJEGYZÉK
1
2
BIZTONSÁG ................................................................................................
4
1.1
Jelmagyarázat.........................................................................................
4
1.2
Biztonsági óvintézkedések....................................................................
4
ESAB AIR AKKUMULÁTORTÖLTŐ ...........................................................
6
2.1
Áttekintés ................................................................................................
6
2.2
Tulajdonságok ........................................................................................
6
2.3
Használat.................................................................................................
6
2.4
Műszaki leírás .........................................................................................
6
2.5
Rendelési számok ..................................................................................
6
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
ESAB Air Battery Charger
© ESAB AB 2018
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
1.1
Jelmagyarázat
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELMEZTETÉS!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.
VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és a
biztonsági adatlapokat (SDSs).
1.2
Biztonsági óvintézkedések
FIGYELMEZTETÉS!
Az utasítások figyelmen kívül hagyása tűzveszélyhez, áramütéshez vagy
személyi sérüléshez vezethet.
•
•
•
•
A robbanásveszély, a személyi sérülés és az egyéb károsodások
kockázatának csökkentése érdekében kizárólag a megfelelő típusú
tölthető akkumulátort töltse fel.
Ne szerelje szét a töltőt. Minden javítást kizárólag a gyártó vagy egy
hivatalos szerviz személyzete végezhet el.
Ne kísérelje meg szétszereli az egységet, mert ez semmissé teszi a
garanciát. Az áramütés és tűz elkerülése érdekében ne szerelje szét az
egységet akkor, ha fali áramforráshoz van csatlakoztatva.
Ne használja a töltőt, ha látható sérülések vannak rajta.
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
ESAB Air Battery Charger
-4-
© ESAB AB 2018
1 BIZTONSÁG
1.
2.
3.
4.
5.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a nemzeti
jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az
elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket hasznos
élettartamuk leteltével újrahasznosító létesítményben kell
elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
Az ESAB-nál hegesztési tartozékok és személyi védőfelszerelések széles választéka
kapható. Rendeléssel kapcsolatos információkért forduljon a helyi ESAB
forgalmazóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra.
ESAB Air Battery Charger
-5-
© ESAB AB 2018
2 ESAB AIR AKKUMULÁTORTÖLTŐ
2
ESAB AIR AKKUMULÁTORTÖLTŐ
2.1
Áttekintés
Az ESAB Air akkumulátortöltő könnyű és egyszerűen hordozható töltő. Megfelel az európai
biztonsági szabványoknak.
Jövőbeli hivatkozás céljából tartsa meg ezt a használati útmutatót.
2.2
•
Tulajdonságok
Az ESAB Air akkumulátortöltő kizárólag lítium-ionos akkumulátorokkal való használatra
alkalmas. Rövidzárlat elleni védelmet biztosító eszközzel van felszerelve.
Minden ESAB Air akkumulátortöltő gyorsan cserélhető aljzatú adapterrel van
felszerelve, így többféle hálózati aljzattal használható. CCCV technológiát alkalmaz, és
arra tervezték, hogy 4000–4300 mAh teljesítményének köszönhetően gyorsan felöltse
a 2-4 cellás lítium-ionos akkumulátorokat.
Olyan akkumulátorokat használjon az ESAB Air akkumulátortöltővel, amely megfelel a
műszaki leírásnak.
•
•
2.3
Használat
A kiszállításkor az akkumulátorban kismértékű töltés lehet jelen. Merítse le teljesen az
akkumulátort, majd töltse tizenhat órán keresztül az első használat előtt.
Először a kimeneti dugót csatlakoztassa az akkumulátorhoz. Ezt követően csatlakoztassa a
hálózati csatlakozódugót a 100–240 V AC áramellátáshoz, majd ezután kapcsolja be az
áramköri ellátási pontot. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő töltési jelzőfények
világítanak-e. Ellenőrizze az Air akkumulátortöltő hátulján található címkét.
Az Air akkumulátortöltő és az akkumulátor a töltés alatt felmelegedhet (<50 °C-os
hőmérsékletre). Túlhevülés esetén függessze fel a felszerelés használatát.
Amikor a piros színű LED világít, az akkumulátorok töltés alatt állnak. Amikor a zöld színű
LED világít, az akkumulátorok teljesen feltöltődtek.
Amikor a töltés véget ér, először az Air akkumulátortöltő hálózati csatlakozóját válassza le.
Ezt követően válassza le a kimeneti dugót.
2.4
Műszaki leírás
Működési feszültségtartomány
110–240 V AC, 50–60 Hz
Névleges áram
150 mA
Üzemi hőmérsékletek
0–40 °C (32–104 °F)
Relatív működési páratartalom
<75% RH
2.5
Rendelési számok
Ordering no.
0700 002 311
Denomination
Notes
ESAB Air Battery Charger
ESAB Air Battery Charger
-6-
© ESAB AB 2018
2 ESAB AIR AKKUMULÁTORTÖLTŐ
ESAB Air Battery Charger
-7-
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising