ESAB | Autotransformer TUA 1 | Instruction manual | ESAB Autotransformer TUA 1 Manual de utilizare

ESAB Autotransformer TUA 1 Manual de utilizare
Autotransformer TUA 1,
Autotransformer TUA 2
Manual de instrucțiuni
0459 302 101 RO 20180627
Valid for: serial no. 808-xxx-xxxx
CUPRINS
1
SIGURANŢĂ ................................................................................................
4
1.1
Semnificaţia simbolurilor ......................................................................
4
1.2
Măsuri de siguranţă ...............................................................................
4
INTRODUCERE ...........................................................................................
8
2.1
Echipament .............................................................................................
8
3
DATE TEHNICE ...........................................................................................
9
4
INSTALARE .................................................................................................
10
4.1
Alimentare de la reţeaua electrică ........................................................
10
ÎNTREŢINERE .............................................................................................
12
5.1
Curăţarea filtrului de aer ........................................................................
12
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB...................................................
INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE ......................................................................
DIAGRAMĂ..........................................................................................................
INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE.......................................................................
NUMERE DE CATALOG......................................................................................
PIESE DE UZURĂ ...............................................................................................
ACCESORII .........................................................................................................
13
14
15
16
18
19
20
2
5
6
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0459 302 101
© ESAB AB 2018
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
1.1
Semnificaţia simbolurilor
Aşa cum se utilizează în cadrul acestui manual: Semnifică Atenţie! Fiţi vigilent!
PERICOL!
Semnifică pericole imediate care, dacă nu sunt evitate, vor cauza vătămare
corporală imediată şi gravă sau decesul.
AVERTIZARE!
Semnifică pericole potenţiale care ar putea cauza vătămare corporală sau
decesul.
ATENȚIE!
Semnifică pericole care ar putea cauza vătămare corporală minoră.
AVERTIZARE!
Înainte de utilizare, citiţi şi înţelegeţi manualul de utilizare şi
respectaţi toate etichetele, practicile de siguranţă ale
angajatorului şi fişele cu date de securitate (FDS-urile).
1.2
Măsuri de siguranţă
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1.
2.
3.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului
când acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu
echipamentul
Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
0459 302 101
-4-
© ESAB AB 2018
1 SIGURANŢĂ
4.
5.
Echipament individual de siguranță:
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum
ochelari de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
Măsuri generale de protecție:
○ Asigurați-vă că este conectat sigur cablul de retur
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către
un electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în
mod vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
exploatării
AVERTIZARE!
Sudura și tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. și pe alții. Luați măsuri de
precauție când sudați sau tăiați.
ȘOC ELECTRIC – Pericol de moarte
•
•
•
•
Instalați și împământați unitatea în conformitate cu manualul de utilizare.
Nu atingeţi componentele electrice sub tensiune sau electrozii cu pielea
neprotejată, mănuşi ude sau îmbrăcăminte udă.
Izolaţi-vă faţă de lucrare şi pământ.
Asigurați-vă că poziția dvs. de lucru este sigură
CÂMPURI ELECTRICE ŞI MAGNETICE – Pot prezenta pericol pentru
sănătate
•
•
•
Sudorii cu stimulatoare cardiace trebuie să se consulte cu medicul înainte
de a efectua operaţiuni de sudare. Câmpurile electromagnetice pot
interfera cu anumite stimulatoare cardiace.
Expunerea la câmpurile electromagnetice poate avea şi alte efecte
necunoscute asupra sănătăţii.
Sudorii trebuie să utilizeze următoarele proceduri pentru a minimiza
expunerea la câmpurile electromagnetice:
○ Dirijaţi electrodul şi cablurile de lucru împreună pe aceeaşi parte a
corpului dvs. Fixaţi-le cu bandă atunci când este posibil. Nu staţi cu
nicio parte a corpului între cablurile de lucru şi ale arzătorului. Nu
înfăşuraţi niciodată cablurile de lucru sau ale arzătorului în jurul
corpului dvs. Menţineţi sursa de alimentare şi cablurile pentru sudură
cât mai departe posibil de corpul dvs.
○ Conectaţi cablul de sudură la piesa de lucru cât mai aproape posibil
de zona care se sudează.
FUM ȘI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
•
•
Ţineţi capul în afara zonei cu fum.
Folosiţi ventilaţia, extracţia arcului sau ambele pentru a scoate vaporii şi
gazele din zona dumneavoastră de respiraţie şi spaţiul general.
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii și pot arde pielea
•
•
0459 302 101
Protejați-vă ochii și corpul. Utilizați paravanul de sudură și geamul de
filtrare corecte și purtați îmbrăcăminte de protecție.
Protejaţi-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIGURANŢĂ
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz.
PIESE ÎN MIŞCARE - Pot cauza vătămări
•
•
•
Menţineţi toate uşile, panourile şi capacele închise şi în poziţii sigure.
Permiteţi numai persoanelor calificate să îndepărteze capacele pentru
întreţinere şi depanare, după cum este necesar. Montaţi din nou panourile
sau capacele şi închideţi uşile după finalizarea operaţiunilor de service şi
înainte de pornirea motorului.
Opriţi motorul înainte de montarea sau conectarea unităţii.
Ţineţi mâinile, părul, hainele largi şi uneltele departe de piesele în mişcare.
PERICOL DE INCENDIU
•
•
Scânteile (stropii) pot cauza incendii. Asiguraţi-vă că nu există materiale
inflamabile în apropiere.
Nu utilizaţi pentru containere închise.
FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ – Apelați la un expert pentru asistență în caz de
funcționare defectuoasă.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
ATENȚIE!
Acest produs este destinat exclusiv sudurii cu arc.
AVERTIZARE!
Nu utilizați sursa de alimentare pentru dezghețarea țevilor înghețate.
ATENȚIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru
utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia
electrică este furnizată de sistemul public de alimentare de
joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și radiate,
pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității
electromagnetice a echipamentelor din clasa A în aceste
locații.
0459 302 101
-6-
© ESAB AB 2018
1 SIGURANŢĂ
NOTĂ!
Predați echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice, precum și cu implementarea acesteia conform
legislației naționale, echipamentul electric și/sau electronic
care a atins limita maximă a duratei de viață trebuie să fie
predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile de
colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
ESAB oferă spre achiziţionare un sortiment de accesorii pentru sudură şi echipamente
individuale de protecție. Pentru informații despre comenzi, contactați distribuitorul
dvs. local ESAB sau vizitați-ne pe site-ul nostru web.
0459 302 101
-7-
© ESAB AB 2018
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
Autotransformatoarele TUA 1 şi TUA 2 sunt două autotransformatoare care pot fi utilizate
în combinaţie cu majoritatea surselor de alimentare pentru sudură ESAB.
Autotransformatorul este disponibil în două versiuni:
•
•
TUA 1 îngust
TUA 2 lat
Accesoriile pentru produs se găsesc la capitolul „ACCESSORII” din acest manual.
2.1
Echipament
Autotransformatorul TUA 1 şi Autotransformatorul TUA 2 sunt livrate împreună cu:
•
Manual de instrucțiuni
0459 302 101
-8-
© ESAB AB 2018
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
NOTĂ!
Dacă autotransformatorul este conectat la o sursă de alimentare, se aplică datele
tehnice ale autotransformatorului.
Autotransformatorul TUA 1
Autotransformatorul TUA 2
Tensiune reţea de
alimentare
208/230/400/460/475/500/575V, 208/230/400/460/475/500/575V,
±10%, 3~ 50/60 Hz
±10%, 3~ 50/60 Hz
Curent primar Imax1)
78 A
78 A
Putere fără sarcină
(stare de mers în gol)
125 W
125 W
Valorile sarcinii convenţionale (MMA) 1)
60% ciclu de funcționare 500 A
500 A
100% ciclu de funcţionare 400 A
400 A
Factor de putere la curent maxim (I2) 1)
MMA
0,93
0,93
Eficienţă la curent maxim (I2) 1)
MMA
82,7
82,7
Putere aparentă la
curent maxim (I2) 1)
26,0 kVA
26,0 kVA
Putere activă la curent
maxim (I2) 1)
24,2 kW
24,2 kW
Temperatură de lucru
de la -10 ° la +40 °C (de la +14 de la -10 ° la +40 °C (de la +14
° la +104 °F)
° la +104 °F)
Presiune sonoră
ponderată A constantă
< 70 db
< 70 db
Dimensiuni L × l × h
614×289×266 mm
621×389×266 mm
Greutate
67 kg
80 kg
Clasă de izolaţie
H
H
Clasă de protecţie
carcasă
IP 23
IP 23
Clasa A
Clasa A
Clasă de aplicaţie
Utilizare limitată
1)
Pe baza autotransformatorului conectat la sursa de alimentare Mig 5000i de la ESAB
Clasă de protecţie carcasă
Codul IP indică clasa de protecţie a carcasei, respectiv gradul de protecţie împotriva
pătrunderii unor obiecte solide sau a apei.
Echipamentul marcat IP23 este proiectat pentru utilizarea în interior și exterior.
0459 302 101
-9-
© ESAB AB 2018
4 INSTALARE
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
Pentru instrucţiuni cu privire la asamblare şi conectare, consultaţi anexele separate ale
acestui manual.
ATENȚIE!
Acest produs este destinat utilizării în medii industriale. Într-un mediu casnic,
acest produs poate cauza interferențe radio. Utilizatorului îi revine
responsabilitatea să ia măsurile de protecție adecvate.
4.1
Alimentare de la reţeaua electrică
A. Conectarea la reţea
B. Cablu de reţea de la sursa de alimentare pentru sudură
Verificaţi dacă autotransformatorul este conectat la reţeaua de
alimentare cu tensiunea corectă şi dacă este protejat de
siguranţe de dimensiuni corecte. Trebuie efectuată o
conexiune de împământare de protecţie, în conformitate cu
normele aplicabile.
A. Plăcuţa cu date de conectare la alimentare
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiuni minime de cabluri
Autotransformator
60 Hz 50/60 Hz 50 Hz 60 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
Tensiune reţea de alimentare
208 V
230 V
Suprafaţa cablului de reţea (mm2)
4×10
4×10
4×6
4×4
4×4
4×4
4×2,5
Curent primar, Imax
78 A
74 A
47 A
40 A
38 A
33 A
27 A
Curent de fază, I1eff
60 A
56 A
38 A
32 A
30 A
27 A
20 A
Protecţie la supratensiune
63 A
63 A
50 A
35 A
35 A
35 A
25 A
Tip C MCB
63 A
63 A
40 A
40 A
32 A
32 A
25 A
400 V 460 V 475 V 500 V 575 V
Siguranţă
Dimensiunile siguranţelor şi suprafeţele cablurilor specificate mai sus se bazează pe
autotransformatorul conectat la sursa de alimentare Mig 5000i de la ESAB.
0459 302 101
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALARE
NOTĂ!
Secțiunile pentru cablurile de rețea și dimensiunile pentru siguranțe prezentate
mai sus sunt în conformitate cu reglementările din Suedia. Este posibil să nu fie
aplicabile în alte ţări: asiguraţi-vă că secţiunile de cablu şi dimensiunile de
siguranţe sunt în conformitate cu normele naţionale relevante.
0459 302 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
5 ÎNTREŢINERE
5
ÎNTREŢINERE
Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în
capitolul „SIGURANȚĂ” din acest manual. Citiți-le în întregime înainte de a începe să
utilizați echipamentul!
NOTĂ!
Întreţinerea periodică este importantă pentru o funcţionarea sigură și fiabilă.
Numai persoanele cu cunoștințe corespunzătoare de electricitate (personal autorizat) pot
demonta plăcile de siguranță pentru conectare sau pentru efectuarea lucrărilor de service,
întreținere sau reparație a echipamentului de sudură.
ATENȚIE!
Toate garanţiile asumate de către furnizor îşi pierd valabilitatea dacă clientul
încearcă să repare produsul în timpul perioadei de garanţie pentru a remedia
orice deficienţă.
5.1
•
•
•
•
•
•
Curăţarea filtrului de aer
Eliberaţi capacul de protecţie cu filtrul
de praf (1).
Îndepărtaţi capacul de protecţie (2).
Scoateţi filtrul de praf (3).
Suflaţi cu aer comprimat la presiune
redusă pentru a curăţa filtrul.
Reaşezaţi filtrul cu textura mai fină în
dreptul capacului de protecţie (2).
Remontaţi capacul de protecţie cu filtrul
de aer.
0459 302 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
6 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
6
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service
autorizat de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca
ESAB.
Autotransformatorul TUA 1/Autotransformatorul TUA 2 este proiectat şi testat în
conformitate cu standardele internaţionale şi europene IEC/EN 60974-1 şi IEC/EN 60974-10.
Unitatea de service care a efectuat lucrările de service sau de reparaţii are obligaţia de a se
asigura că produsul se conformează în continuare cu standardul menţionat.
Piesele de schimb se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat dealer ESAB;
consultaţi ultima pagină a acestei publicaţii.
0459 302 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE
INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE
0459 302 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMĂ
DIAGRAMĂ
0459 302 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE
INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE
0459 302 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE
0459 302 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering no.
Denomination
0459 144 880
Autotransformer TUA 1 Narrow
0459 145 880
Autotransformer TUA 2 Wide
0459 302 990
Spare part list
Lista de piese de schimb este disponibilă pe Internet la adresa www.esab.com.
0459 302 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
PIESE DE UZURĂ
PIESE DE UZURĂ
Item Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 001
Front grill
0459 302 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
ACCESORII
ACCESORII
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 307 880
Narrow
0459 307 881
Wide
0459 302 101
- 20 -
© ESAB AB 2018
ACCESORII
0459 302 101
- 21 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising