ESAB | TAF 801 | Instruction manual | ESAB TAF 801 Manual de utilizare

ESAB TAF 801 Manual de utilizare
TAF 801
Manual de instrucțiuni
0449 509 001 RO 20180426
Valid for: serial no. 935-, 126-xxx-xxxx
CUPRINS
SIGURANŢĂ ................................................................................................
4
1.1
Semnificaţia simbolurilor ......................................................................
4
1.2
Măsuri de siguranţă ...............................................................................
4
2
INTRODUCERE ...........................................................................................
8
3
DATE TEHNICE ...........................................................................................
9
4
INSTALARE .................................................................................................
10
4.1
Locaţie .....................................................................................................
10
4.2
Conexiuni ................................................................................................
11
OPERARE....................................................................................................
12
5.1
Comenzi...................................................................................................
12
ÎNTREŢINERE .............................................................................................
13
6.1
Curăţarea.................................................................................................
13
6.1.1
Sursă de alimentare pentru sudură ......................................................
13
6.1.2
Contactor ..............................................................................................
13
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB...................................................
14
DIAGRAMĂ..........................................................................................................
15
INSTRUCŢIUNI DE CONECTARE.......................................................................
19
NUMERE DE CATALOG......................................................................................
20
1
5
6
7
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0449 509 001
© ESAB AB 2018
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
1.1
Semnificaţia simbolurilor
Aşa cum se utilizează în cadrul acestui manual: Semnifică Atenţie! Fiţi vigilent!
PERICOL!
Semnifică pericole imediate care, dacă nu sunt evitate, vor cauza vătămare
corporală imediată şi gravă sau decesul.
AVERTIZARE!
Semnifică pericole potenţiale care ar putea cauza vătămare corporală sau
decesul.
ATENȚIE!
Semnifică pericole care ar putea cauza vătămare corporală minoră.
AVERTIZARE!
Înainte de utilizare, citiţi şi înţelegeţi manualul de utilizare şi
respectaţi toate etichetele, practicile de siguranţă ale
angajatorului şi fişele cu date de securitate (FDS-urile).
1.2
Măsuri de siguranţă
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1.
2.
3.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului
când acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu
echipamentul
Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
0449 509 001
-4-
© ESAB AB 2018
1 SIGURANŢĂ
4.
5.
Echipament individual de siguranță:
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum
ochelari de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
Măsuri generale de protecție:
○ Asigurați-vă că este conectat sigur cablul de retur
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către
un electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în
mod vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
exploatării
AVERTIZARE!
Sudura și tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. și pe alții. Luați măsuri de
precauție când sudați sau tăiați.
ȘOC ELECTRIC – Pericol de moarte
• Instalați și împământați unitatea în conformitate cu manualul de utilizare.
• Nu atingeţi componentele electrice sub tensiune sau electrozii cu pielea
neprotejată, mănuşi ude sau îmbrăcăminte udă.
• Izolaţi-vă faţă de lucrare şi pământ.
• Asigurați-vă că poziția dvs. de lucru este sigură
CÂMPURI ELECTRICE ŞI MAGNETICE – Pot prezenta pericol pentru
sănătate
• Sudorii cu stimulatoare cardiace trebuie să se consulte cu medicul înainte
de a efectua operaţiuni de sudare. Câmpurile electromagnetice pot
interfera cu anumite stimulatoare cardiace.
• Expunerea la câmpurile electromagnetice poate avea şi alte efecte
necunoscute asupra sănătăţii.
• Sudorii trebuie să utilizeze următoarele proceduri pentru a minimiza
expunerea la câmpurile electromagnetice:
○ Dirijaţi electrodul şi cablurile de lucru împreună pe aceeaşi parte a
corpului dvs. Fixaţi-le cu bandă atunci când este posibil. Nu staţi cu
nicio parte a corpului între cablurile de lucru şi ale arzătorului. Nu
înfăşuraţi niciodată cablurile de lucru sau ale arzătorului în jurul
corpului dvs. Menţineţi sursa de alimentare şi cablurile pentru sudură
cât mai departe posibil de corpul dvs.
○ Conectaţi cablul de sudură la piesa de lucru cât mai aproape posibil
de zona care se sudează.
FUM ȘI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
• Ţineţi capul în afara zonei cu fum.
• Folosiţi ventilaţia, extracţia arcului sau ambele pentru a scoate vaporii şi
gazele din zona dumneavoastră de respiraţie şi spaţiul general.
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii și pot arde pielea
• Protejați-vă ochii și corpul. Utilizați paravanul de sudură și geamul de
filtrare corecte și purtați îmbrăcăminte de protecție.
• Protejaţi-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.
0449 509 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIGURANŢĂ
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz.
PIESE ÎN MIŞCARE - Pot cauza vătămări
• Menţineţi toate uşile, panourile şi capacele închise şi în poziţii sigure.
Permiteţi numai persoanelor calificate să îndepărteze capacele pentru
întreţinere şi depanare, după cum este necesar. Montaţi din nou panourile
sau capacele şi închideţi uşile după finalizarea operaţiunilor de service şi
înainte de pornirea motorului.
• Opriţi motorul înainte de montarea sau conectarea unităţii.
• Ţineţi mâinile, părul, hainele largi şi uneltele departe de piesele în
mişcare.
PERICOL DE INCENDIU
• Scânteile (stropii) pot cauza incendii. Asiguraţi-vă că nu există materiale
inflamabile în apropiere.
• Nu utilizaţi pentru containere închise.
FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ – Apelați la un expert pentru asistență în caz de
funcționare defectuoasă.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
ATENȚIE!
Acest produs este destinat exclusiv sudurii cu arc.
AVERTIZARE!
Nu utilizați sursa de alimentare pentru dezghețarea țevilor înghețate.
ATENȚIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru
utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia
electrică este furnizată de sistemul public de alimentare de
joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și radiate,
pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității
electromagnetice a echipamentelor din clasa A în aceste
locații.
0449 509 001
-6-
© ESAB AB 2018
1 SIGURANŢĂ
NOTĂ!
Predați echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice, precum și cu implementarea acesteia conform
legislației naționale, echipamentul electric și/sau electronic
care a atins limita maximă a duratei de viață trebuie să fie
predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile de
colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
ESAB oferă spre achiziţionare un sortiment de accesorii pentru sudură şi echipamente
individuale de protecție. Pentru informații despre comenzi, contactați distribuitorul
dvs. local ESAB sau vizitați-ne pe site-ul nostru web.
0449 509 001
-7-
© ESAB AB 2018
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
TAF 801 este o sursă de alimentare pentru sudură cu c.a., bifazată, cu comandă de la
distanţă, proiectată pentru sudura mecanizată de eficienţă ridicată cu arc scufundat (SAW).
Sursa de alimentare pentru sudură converteşte, printr-un rectificator de punte prin tiristor,
unda sinusoidală a tensiunii secundare într-o undă pătrată cu caracteristici excelente de
aprindere în arc şi de sudură.
Sursa de alimentare pentru sudură este răcită de ventilator şi este protejată de suprasarcină
printr-un releu termic. Re-setarea are loc în mod automat, de îndată ce temperatura s-a
redus la un nivel permis.
0449 509 001
-8-
© ESAB AB 2018
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
TAF 801
Tensiune
346/380/400/415/500 V ± 10%, 1~50 Hz
440/550 V ± 10%, 1~60 Hz
Curent primar
Imax 147 A
Sarcină admisibilă la:
100 % ciclu de funcționare
800 A/44,0 V
Domeniu de reglare
300 A/32,0 V - 800 A/44,0 V
Tensiune fără sarcină
70 V
Putere fără sarcină
214 W
Eficiență la curent maxim
84%
Factor de putere la curent maxim
0,83
Putere aparentă la curent maxim
50,7 kVA
Putere activă la curent maxim
42,2 kW
Temperatură de exploatare
între -10 °C şi +40 °C (între +14 °F şi +104
°F)
Greutate
495,0 kg (1091,3 lb)
Dimensiuni L x l x H
774 × 598 × 1228 mm
(30,47 × 23,54 × 48,35 in.)
Clasă de izolaţie (transformator)
F
Clasă de protecţie carcasă
IP23
Clasă de aplicaţie
Clasă de protecţie carcasă
Codul IP indică clasa de protecţie a carcasei, respectiv gradul de protecţie împotriva
pătrunderii unor obiecte solide sau a apei.
Echipamentul marcat IP23 este proiectat pentru utilizarea în interior și exterior.
0449 509 001
-9-
© ESAB AB 2018
4 INSTALARE
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
NOTĂ!
Cerinţe pentru reţeaua de alimentare
Datorită curentului primar absorbit de la rețeaua de alimentare cu energie,
echipamentele de mare putere pot influența calitatea rețelei. În consecinţă,
pentru anumite tipuri de echipamente se pot aplica restricţii sau cerinţe de
conectare referitoare la impedanţa maximă admisă a reţelei de alimentare sau la
capacitatea minimă de alimentare necesară la punctul de interfaţă cu reţeaua
publică (consultaţi capitolul „DATE TEHNICE”). În acest caz, este
responsabilitatea instalatorului sau a utilizatorului echipamentului să se asigure,
consultându-se dacă este necesar cu operatorul care distribuie energia, că
echipamentul poate fi conectat.
4.1
Locaţie
AVERTIZARE!
Asigurați echipamentul – mai ales dacă terenul este neuniform sau înclinat.
•
•
Aşezaţi sursa de alimentare pentru sudură pe o fundaţie orizontală.
Asiguraţi-vă că nu există nimic care să împiedice răcirea.
Instrucțiuni de ridicare
0449 509 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALARE
4.2
Conexiuni
• În momentul livrării, sursa de alimentare pentru
sudură este conectată pentru 400 V. Pentru alte
tensiuni de alimentare, comutaţi la tensiunea dorită pe
transformatorul principal şi pe transformatorul de
control, conform instrucţiunilor de conectare din
capitolul „INSTRUCȚIUNE DE CONECTARE”.
• Asiguraţi-vă că aveţi o zonă secţională corectă a
cablului de reţea şi o siguranţă corespunzătoare,
conform cu directivele locale aplicabile (consultaţi
tabelul de mai jos din secţiunea „Conectarea la
reţea”).
• Conectaţi cablul de împământare la şurubul marcat
•
•
•
•
•
.
Conectaţi cablul de reţea la bornele de conectare
principale L1 şi L3.
Strângeţi suportul pentru cablu (1 ).
Conectaţi cablul de control între sursa de alimentare
pentru sudură şi cutia de comandă la conectorul cu 28
de pini (2 ) din interiorul sursei de alimentare pentru
sudură.
Conectaţi cablul de măsurare cu 1 pin (4 ) pentru
măsurarea tensiunii de arc la cablul de retur/capul de
sudură.
Conectaţi un cablu de sudură şi de retur adecvat în
conectorii (3 ) marcaţi cu
pe partea frontală a
sursei de alimentare pentru sudură.
Conectarea la reţea
TAF 801
50 Hz
60 Hz
Tensiune (V)
346 ± 10% 380 ± 10% 400/415 ±
10%
500 ± 10% 440 ± 10% 550 ± 10%
Curent de fază
I1eff (A)
147
102
134
127
127
102
Suprafaţă cablu 2 × 70 + 35 2 × 70 + 35 2 × 70 + 35 2 × 50 + 35 2 × 70 + 35 2 × 50 +
35
(mm2)
Siguranţă, lentă 160
(A)
160
160
125
160
125
NOTĂ!
Secțiunile pentru cablurile de rețea și dimensiunile pentru siguranțe prezentate
mai sus sunt în conformitate cu reglementările din Suedia. Pentru alte regiuni,
cablurile de alimentare trebuie să fie adecvate aplicaţiei și să îndeplinească
reglementările locale și naționale.
0449 509 001
- 11 -
© ESAB AB 2018
5 OPERARE
5
OPERARE
Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în
capitolul „SIGURANȚĂ” din acest manual. Citiți-le în întregime înainte de a începe să
utilizați echipamentul!
NOTĂ!
Nu utilizaţi niciodată sursa de energie pentru sudură fără plăcile laterale.
NOTĂ!
Sursa de alimentare trebuie setată pe modul analogic pentru a fi posibilă
utilizarea unităţii de comandă PEI.
5.1
Comenzi
Panoul frontal conţine:
1.
Disjunctor de reţea pentru comutarea în poziţiile pornit şi oprit a tensiunii
reţelei şi ventilatorului în sursa de alimentare pentru sudură.
• Poziţia „1” Pornit
• Poziţia „0” Oprit
2.
• Lampa indicatoare (albă) se aprinde când comutatorul principal este
pornit.
3.
Lampa indicatoare pentru supraîncălzire (galbenă)
• Lampa indicatoare se aprinde când se declanşează releul termic din
cauza temperaturii excesive din sursa de alimentare pentru sudură.
• Lampa indicatoare se stinge când temperatura sursei alimentare
pentru sudură a scăzut la un nivel permis.
4.
Butonul de resetare a siguranţei automate FU2 pentru tensiunea de
alimentare de 42 V.
0449 509 001
- 12 -
© ESAB AB 2018
6 ÎNTREŢINERE
6
ÎNTREŢINERE
ATENȚIE!
Toate garanțiile asumate de către furnizor își pierd valabilitatea în cazul oricărei
încercări din partea clientului de a remedia eventualele defecțiuni ale produsului
pe parcursul perioadei de garanție.
6.1
Curăţarea
6.1.1
Sursă de alimentare pentru sudură
AVERTIZARE!
Orificiile de admisie sau de evacuare a aerului blocate vor conduce la
supraîncălzire.
•
Curăţaţi sursa de alimentare pentru sudură, după cum este necesar.
În acest scop, este recomandată utilizarea aerului comprimat uscat.
6.1.2
Contactor
AVERTIZARE!
Nu utilizaţi niciodată aer comprimat pentru a curăţa contactorul fără a-l demonta
complet mai întâi.
NOTĂ!
Pentru a asigura funcţionarea fiabilă a contactorului, piesele magnetice trebuie să
fie menţinute curate.
În cazul în care contactorul trebuie curăţat, acesta trebuie demontat şi toate
piesele trebuie curăţate.
Alternativ, contactorul poate fi înlocuit.
0449 509 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
7 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
7
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service
autorizat de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca
ESAB.
Unitatea TAF 801 este proiectată şi testată în conformitate cu standardele
internaţionale şi europene EN 60974-1 şi EN 60974-10. Unitatea de service care a
efectuat lucrările de service sau de reparaţii are obligaţia de a se asigura că produsul
se conformează în continuare cu standardul menţionat.
Piesele de schimb şi consumabilele se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat
dealer ESAB; vizitaţi esab.com. Atunci când comandați, vă rugăm să specificați tipul de
produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în conformitate cu lista de
piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură livrarea corectă.
0449 509 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMĂ
DIAGRAMĂ
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx
0449 509 001
- 15 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMĂ
0449 509 001
- 16 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMĂ
Valid for serial no. 126-xxx-xxxx
0449 509 001
- 17 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMĂ
0449 509 001
- 18 -
© ESAB AB 2018
INSTRUCŢIUNI DE CONECTARE
INSTRUCŢIUNI DE CONECTARE
0449 509 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering number
Denomination
Type
0460 516 880
Welding power source TAF 801
0459 839 062
Spare parts list
Notes
TAF 801
Lista de piese de schimb este publicată într-un document separat care poate fi descărcat de
pe site-ul web: www.esab.com
0449 509 001
- 20 -
© ESAB AB 2018
NUMERE DE CATALOG
0449 509 001
- 21 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising