ESAB | Warrior™ YardFeed 200 | Instruction manual | ESAB Warrior™ YardFeed 200 User manual

ESAB Warrior™ YardFeed 200 User manual
Warrior™ YardFeed 200
Warrior™ YardFeed 200w
Kezelési utasítás
0463 387 201 HU 20180115
Valid for: serial no. 802-xxx-xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
BIZTONSÁG ................................................................................................
4
1.1
Jelmagyarázat.........................................................................................
4
1.2
Biztonsági óvintézkedések....................................................................
4
2
BEVEZETÉS ................................................................................................
8
3
MŰSZAKI ADATOK .....................................................................................
9
4
TELEPÍTÉS ..................................................................................................
11
4.1
Emelési utasítások .................................................................................
11
ÜZEMELTETÉS ...........................................................................................
12
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök .....................................................
13
5.2
Funkció....................................................................................................
14
5.3
Huzaladagolási nyomás.........................................................................
15
5.4
A huzal cseréje és bevezetése ..............................................................
16
5.5
A huzaladagoló görgők cseréje ............................................................
16
KARBANTARTÁS........................................................................................
17
6.1
Ellenőrzés és tisztítás ............................................................................
17
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE .............................................................
18
GRAFIKON ..........................................................................................................
19
RENDELÉSI SZÁMOK ........................................................................................
21
KOPÓ ALKATRÉSZEK .......................................................................................
22
TARTOZÉKOK.....................................................................................................
27
1
5
6
7
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0463 387 201
© ESAB AB 2018
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
1.1
Jelmagyarázat
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELMEZTETÉS!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.
VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és a
biztonsági adatlapokat (SDSs).
1.2
Biztonsági óvintézkedések
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
2.
3.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
0463 387 201
-4-
© ESAB AB 2018
1 BIZTONSÁG
4.
5.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
FIGYELMEZTETÉS!
A huzalelőtolók csak MIG/MAG üzemmódú tápegységekkel való használatra
szolgálnak.
Más hegesztési módban, például MMA-ban használva a huzalelőtoló és a
tápegység közötti hegesztőkábelt le kell csatlakoztatnia, különben a huzalelőtoló
áram alá kerülhet, feltöltődhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
• Puszta kézzel, nedves kesztyűvel vagy ruházattal ne érjen áram alatti
alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
• Szigetelje magát a munkadarabtól és a földtől.
• Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen
AZ ELEKTROMOS ÉS A MÁGNESES MEZŐK (EMF) – veszélyeztethetik az
egészséget
• A szívritmus-szabályozóval rendelkező hegesztő hegesztés előtt
konzultáljon orvosával. Az EMF és egyes szívritmus-szabályozók között
interferencia jöhet létre.
• Az EMF-nek más, eddig ismeretlen egészségügyi hatásai is lehetnek.
• A hegesztő az alábbi eljárások alkalmazásával minimalizálhatja az EMF
hatásainak való kitettségét:
○ Vezesse az elektródát és a munkakábeleket együtt, teste azonos
oldalán. Ha lehetséges, rögzítse ragasztószalaggal azokat. Ne
helyezkedjen a hegesztőpisztoly és a munkakábelek közé. Figyeljen
arra, hogy a hegesztőpisztoly kábele vagy a munkakábelek ne
tekeredjenek a teste köré. Tartsa a hegesztőpisztoly áramforrását és
a kábeleket olyan távol a testétől, amennyire csak lehetséges.
○ Csatlakoztassa a munkakábelt a munkadarabhoz minél közelebb a
hegesztendő felülethez.
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
• Ne lélegezze be a gőzöket.
• Alkalmazzon szellőztetést, elszívást vagy mindkettőt az ív közelében,
hogy a gőzöket és gázokat eltávolítsa a közeléből a belélegzett levegőből.
0463 387 201
-5-
© ESAB AB 2018
1 BIZTONSÁG
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
• Védje szemét és testét. Használjon megfelelő védőpajzsot és
védőszemüveget, valamint viseljen védőruházatot.
• A közelben lévőket védje megfelelő pajzzsal vagy függönnyel.
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.
MOZGÓ ALKATRÉSZEK - sérülést okozhatnak
• Valamennyi ajtó, panel és fedőlap legyen zárva és biztonságos
helyzetben. Karbantartás és hibaelhárítás esetén kizárólag szakképzett
személy távolíthatja el a fedőlapokat. A szervizelés végeztével, a motor
elindítása előtt helyezze vissza a paneleket vagy fedőlapokat, és zárja be
az ajtókat.
• Az egység üzembe helyezése vagy csatlakoztatása előtt állítsa le a
motort.
• Kezét, haját, laza ruhadarabjait és a szerszámokat tartsa a mozgó
alkatrészektől távol.
TŰZVESZÉLY!
• A szikra (a szétfröccsenő anyag) tüzet okozhat. Ügyeljen arra, hogy ne
legyen gyúlékony anyag a közelben.
• Ne használja zárt tartályok közelében.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.
VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
0463 387 201
-6-
© ESAB AB 2018
1 BIZTONSÁG
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a nemzeti
jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az
elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket hasznos
élettartamuk leteltével újrahasznosító létesítményben kell
elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
Az ESAB-nál hegesztési tartozékok és személyi védőfelszerelések széles választéka
kapható. Rendeléssel kapcsolatos információkért forduljon a helyi ESAB
forgalmazóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra.
0463 387 201
-7-
© ESAB AB 2018
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
A Warrior™ YardFeed 200 és a Warrior™ YardFeed 200w huzaladagoló egységek MIG/MAG
(GMAW) hegesztésére szolgálnak a következő hegesztő áramforrásokkal:
•
•
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Különféle változatokban szerezhetők be, lásd a „RENDELÉSI SZÁM” c. fejezetet.
A huzaladagoló egységek zártak, és négykerék-meghajtású huzaladagoló mechanizmust,
valamint vezérlő elektronikát tartalmaznak.
Használhatók az ESAB S200 normál 200 mm / 8 hüvelyk átmérőjű huzallal.
A készülékhez való ESAB tartozékok jelen útmutató „TARTOZÉKOK” fejezetében
találhatók.
0463 387 201
-8-
© ESAB AB 2018
3 MŰSZAKI ADATOK
3
MŰSZAKI ADATOK
Warrior™ YardFeed 200
Hálózati feszültség
42 V, 50-60 Hz
Energiafelvétel
252 VA
Névleges tápáram I1
6A
Beállítási adatok
Huzalelőtolási sebesség
1,9–25,0 méter/perc (75–985 hüvelyk/perc)
2/4 ütem
2 ütem vagy 4 ütem
Huzalválasztás / Kioltás
Tömör vagy porbeles
Kúszóstart
Mindig bekapcsolva
Gáz kifúvatás
Igen
Huzalbefűzés
Igen
A pisztoly csatlakozása
EURO
Huzaldob: Típus, maximális átmérő
S200, 200 mm (8 hüvelyk)
Huzalátmérő
Fe
0,6–1,2 mm (0,023–0,045 hüvelyk)
Ss
0,6–1,2 mm (0,023–0,045 hüvelyk)
Al
1,0–1,2 mm (0,040–0,045 hüvelyk)
Porbeles huzal
0,8–1,6 mm (0,030–1/16 hüvelyk)
Tömeg
WYF 200
12 kg (26,5 hüvelyk)
WYF 200w
12,2 kg (26,9 hüvelyk)
Méretek (H × Sz × M)
593×210×312 mm (23,3×8,3×12,28
hüvelyk)
Üzemi hőmérséklet
-10 °C-tól +40 °C-ig (+14 °F-től +104 °F-ig)
Szállítási és tárolási hőmérséklet
-20 °C-tól +55 °C-ig (-4 °F-től +131 °F-ig)
Védőgáz
Minden típus MIG/MAG hegesztéshez való
max. nyomás
0,5 MPa (5 bar / 72,5 psi)
Maximális megengedett terhelés
60%-os eszközkihasználtság esetén
365 A
100%-os eszközkihasználtság esetén
280 A
A készülékház érintésvédelmi osztálya
IP23
Általános gyári beállítások
A Warrior™ YardFeed 200 általános gyári beállításai a hüvelyk/perc és a teljesen nyitott
gázszelep.
Működési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon
belül, ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A
működési ciklust 40°C-ra (104°F) tervezték.
0463 387 201
-9-
© ESAB AB 2018
3 MŰSZAKI ADATOK
A készülékház érintésvédelmi osztálya
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelem mértékét.
Az IP23 jelű berendezés beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
0463 387 201
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 TELEPÍTÉS
4
TELEPÍTÉS
A telepítést szakembernek kell végeznie.
FIGYELMEZTETÉS!
Elektromos áram miatt jelentős veszélyt rejtő környezetben végzett hegesztés
esetén csak az adott környezetben használható áramforrást alkalmazza. Az ilyen
áramforrásokon a következő szimbólum látható
4.1
0463 387 201
.
Emelési utasítások
- 11 -
© ESAB AB 2018
5 ÜZEMELTETÉS
5
ÜZEMELTETÉS
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
"BIZTONSÁG" c. fejezetében találhatók. A berendezés használata előtt tanulmányozza
alaposan!
FIGYELMEZTETÉS!
Az áramütés elkerülése érdekében ne érjen hozzá az elektróda huzalhoz vagy a
hozzá kapcsolódó alkatrészekhez, a szigeteletlen kábelhez vagy
csatlakozásokhoz.
MEGJEGYZÉS!
A berendezés mozgatásához a rászerelt fogantyút használja. A
hegesztőpisztolynál fogva soha ne vonszolja a berendezést.
FIGYELMEZTETÉS!
Gondoskodjon róla, hogy működés közben az oldalsó panelek zárva legyenek.
FIGYELMEZTETÉS!
A forgó alkatrészek sérülést okozhatnak; legyen nagyon
óvatos!
FIGYELMEZTETÉS!
A huzalorsó cseréjekor fennáll a zúzódásos sérülés
veszélye.
Ne viseljen védőkesztyűt, amikor a hegesztőhuzalt
bevezeti az adagológörgők közé.
0463 387 201
- 12 -
© ESAB AB 2018
5 ÜZEMELTETÉS
VIGYÁZAT!
A hegesztőhuzal befűzése előtt ellenőrizze, hogy a töréspont és a sorják el
legyenek távolítva a huzal végéről, hogy a huzal ne akadjon el a pisztoly
huzalvédőjében.
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök
1
Biztonsági érintőkapcsoló
9
Az áramforráshoz vezetett hűtővíz
PIROS csatlakozása (hűtőegység)
**
2
Hegesztőpisztoly csatlakozása
(Euro csatlakozó)
10
Kétállású kapcsoló gázkifúvatáshoz
/ huzalbefűzés
3
Huzaladagoló sebességének
megjelenítése (hüvelyk/perc vagy
méter/perc)*
11
2 ütem / 4 ütem kapcsoló
4
Feszültség beállító gomb
12
Az áramforrástól érkező
hegesztőáram csatlakoztatása
(OKC)
5
Kijelzett áram (A)
13
A védőgáz csatlakoztatása
6
Hálózati feszültség (V)
14
Az áramforrástól vezetett
vezérlőkábel csatlakoztatása
0463 387 201
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 ÜZEMELTETÉS
7
A huzaladagoló sebességének
beállítására szolgáló gomb (m/perc
vagy hüvelyk/perc)
15
Az áramforráshoz vezetett
hűtőfolyadék PIROS csatlakozása
(hűtőegység)
8
Az áramforrástól érkező hűtővíz
KÉK csatlakozása (hűtőegység) **
16
Az áramforrástól érkező
hűtőfolyadék KÉK csatlakozása
(hűtőegység)
*A huzaladagoló egység sebességének megjelenítéséhez tekintse át a „Funkció” szakaszt.
** A hűtővízbekötés csak egyes modelleknél áll rendelkezésre.
MEGJEGYZÉS!
A huzalelőtolási sebesség kijelzője bekapcsol néhány másodperccel azután,
hogy a biztonsági érintőkapcsolót „Hegesztés BE” üzemmódba állították (1).
MEGJEGYZÉS!
A hűtőfolyadék-bekötés csak egyes modelleknél áll rendelkezésre.
5.2
Funkció
Vízhűtés csatlakoztatása
Vízhűtéses hegesztőpisztoly csatlakoztatása esetén az áramforrás főkapcsolójának KI
állásban, a hűtőegység kapcsolójának pedig „0” állásban kell lennie.
A vízhűtés csatlakozó készlete tartozékként rendelhető meg, lásd a „Tartozékok” c. fejezetet.
Feszültségmentesítő
Akassza a feszültségmentesítőt az adagoló
egység és a csatlakozó kábel hátulján lévő
kampóra.
Biztonsági érintőkapcsoló
0
Hegesztés KI
1
Hegesztés BE
Fűtés BE (tartozék) és hegesztés KI
Az orsózási terület fűtött, hogy a
hegesztőhuzal hegesztés közben száraz
maradjon.
Gázáramlás szabályozás és tömör/porbeles
huzal
Nyissa ki a fedelet, hogy hozzáférjen a
gázáramlás szabályozóhoz és a tömör/porbeles
huzal kiválasztásához.
A
= Gázáram mérő
B
= Tömör vagy porbeles huzal beállítása
C
= Megjelenítési beállítás, hüvelyk/perc
vagy méter/perc
0463 387 201
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 ÜZEMELTETÉS
Huzalválasztás – Tömör huzal
A rövidzárlati leállás (SCT) akkor van kiválasztva, amikor a működtető kapcsolót
felengedik, hogy igazodjanak a tömör huzallal végzett hegesztéshez.
Az SCT a hegesztés leállításának egy módszere, mely néhány rövidzárlattal
csökkenti a végkrátert és az oxidációt. Biztosítja a jó kezdő teljesítmény előnyét
a tömör huzallal.
Huzalválasztás – Porbeles huzal
Az állandó kioltási idő akkor van kiválasztva, amikor a működtető kapcsolót
felengedik, hogy igazodjanak a porbeles huzallal végzett hegesztéshez.
Gáz kifúvatás
A gázzal való lefúvatást akkor alkalmazzák, ha mérni kívánják a gázáramot,
vagy ha a hegesztés megkezdése előtt el kívánják távolítani a levegőt vagy a
nedvességet a tömlőkből. A gázzal való lefúvatás addig tart, ameddig a gombot
lenyomva tartják, és feszültség nélkül, a huzaladagolás beindulása előtt történik.
Huzalbetolás
Huzalbetolást akkor alkalmaznak, amikor hegesztőfeszültség nélkül van
szükség a hegesztőhuzal adagolására. A huzal adagolása addig történik,
ameddig a gombot lenyomva tartják.
2 ütem
Két ütem esetén az előzetes gázáram akkor indul be, amikor a hegesztőpisztoly
működtető kapcsolóját megnyomják. Ezután kezdődik a hegesztés folyamata. A
működtető kapcsoló elengedésekor a hegesztés teljesen leáll, és megindul az
utólagos gázáramlás.
4 ütem
Négy ütem esetén az előzetes gázáram akkor indul, amikor megnyomják a
hegesztőpisztoly működtető kapcsolóját, és akkor ér véget, amikor azt
elengedik. A hegesztési folyamat addig tart, amíg újból meg nem nyomják a
kapcsolót, ekkor leáll a huzaladagolás, és amikor a kapcsolót elengedik, beindul
az utólagos gázáramlás.
Feszültség
A magasabb feszültség megnöveli az ív hosszát, és forróbb, mélyebb ívet
eredményez.
Huzalelőtolási sebesség
Ezzel a kitöltő huzal megkívánt adagolási sebességét lehet megadni
hüvelyk/percben vagy méter/percben.
5.3
Huzaladagolási nyomás
Kezdje azzal, hogy biztosítja, hogy a huzal egyenletesen haladjon keresztül a vezetőgörgőn.
Majd állítsa be a huzalelőtoló feszítőgörgőjének nyomását. Fontos, hogy a nyomás ne
legyen túl nagy.
0463 387 201
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 ÜZEMELTETÉS
A ábra
B ábra
Az adagoló nyomás megfelelő beállításának ellenőrzésére használhat egy szigetelt tárgyat,
például egy fadarabot.
Amikor a hegesztőpisztolyt kb. 5 mm-re tartja a fadarabtól (A ábra), az adagológörgőknek
csúszniuk kell.
Amikor a hegesztőpisztolyt kb. 50 mm-re tartja a fadarabtól (B ábra), a huzalnak
meggörbülve túl kell lógnia.
5.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A huzal cseréje és bevezetése
Nyissa ki az oldalsó panelt.
Visszahajtva kapcsolja ki a nyomásérzékelőt; a nyomástovábbító görgők felfelé
mozdulnak el.
Az új huzal 10-20 cm-ét egyenesítse ki. Mielőtt a huzal végét beillesztené a
huzaladagoló egységbe, távolítsa el a sorjákat és az éles széleket.
Ellenőrizze, hogy a huzal megfelelően illeszkedjen a huzaltovábbító vájatába és az
adagoló csúcsba vagy a huzalvezetőbe.
Rögzítse a nyomásérzékelőt.
Csukja be az oldalsó panelt.
5.5
1.
2.
3.
4.
A huzaladagoló görgők cseréje
Nyissa ki az oldalsó panelt.
Visszahajtva kapcsolja ki a
nyomásérzékelőt (1); a nyomástovábbító
görgők felfelé mozdulnak el.
A tengelyt (3) az óramutató járásával
azonos irányban egynegyed fordulattal
elforgatva kapcsolja szét a
nyomástovábbító görgőket (2), és húzza
ki a tengelyt. A nyomástovábbító görgők
szétkapcsolódnak.
Az anyákat (5) lecsavarozva szerelje szét
az adagológörgőket (4) és húzza ki a
görgőket.
A telepítés során fordított sorrendben ismételje meg a fenti lépéseket.
Vájatválasztás az adagológörgőkben
Fordítsa maga felé a kívánt vájathoz tartozó, méretbeállító jellel ellátott adagológörgőt.
0463 387 201
- 16 -
© ESAB AB 2018
6 KARBANTARTÁS
6
KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS!
A biztonságos és megbízható működés érdekében fontos a rendszeres
karbantartás.
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő a garanciális
időszak alatt megkísérli, hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki.
6.1
Ellenőrzés és tisztítás
Huzaladagoló egység
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a huzaladagoló egység ne legyen elszennyeződve.
A huzaladagoló egység elkopott részeit rendszeresen meg kell tisztítani és cserélni kell,
hogy a huzaladagolás zavarmentes legyen. Megjegyzendő, hogy ha az előfeszítés túl erős, a
nyomógörgő, az adagológörgő és a huzalvezető túlzottan elkophat.
A fékagy
A fékagyat a szállításakor állítják be.
Úgy állítsa be a fékagyat, hogy a
huzaladagolás leállításakor a huzal kicsit laza
maradjon.
Hegesztőpisztoly
A problémamentes huzaladagolás érdekében a hegesztőpisztoly kopó alkatrészeit
rendszeresen meg kell tisztítani és ki kell cserélni. Rendszeresen fúvassa ki a huzalvezetőt
és tisztítsa meg a fúvókacsúcsot.
0463 387 201
- 17 -
© ESAB AB 2018
7 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
7
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB
szerviztechnikus végezhet. Csak eredeti ESAB cserealkatrészeket használjon.
A Warrior™ YardFeed 200 és a Warrior™ YardFeed 200w kialakítása és tesztelése az
IEC/EN 60974-5 és az IEC/EN 60974-10 nemzetközi és európai szabvány, a
CAN/CSA-E60974-5 kanadai szabvány és az ANSI/IEC 60974-5 amerikai szabvány
szerint történik. Szervizelés vagy javítás elvégzése után a munkát végző személy(ek)
feladata annak biztosítása, hogy a készülék továbbra is megfeleljen a fenti szabvány
előírásainak.
Pót- és kopó alkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány
legutolsó oldalát. Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és
a pótalkatrész listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés
összeállítását és a pontos szállítást.
0463 387 201
- 18 -
© ESAB AB 2018
GRAFIKON
GRAFIKON
Warrior™ Yard Feed 200
0463 387 201
- 19 -
© ESAB AB 2018
GRAFIKON
0463 387 201
- 20 -
© ESAB AB 2018
RENDELÉSI SZÁMOK
RENDELÉSI SZÁMOK
Ordering no.
Denomination
0459 906 900
Warrior™ YardFeed 200
0459 906 901
Warrior™ YardFeed 200w
0463 390 001
Spare parts list
Type
with water cooling
A használati útmutatók és a pótalkatrészlisták az interneten elérhetők, a következő
internetcímen: www.esab.com.
0463 387 201
- 21 -
© ESAB AB 2018
KOPÓ ALKATRÉSZEK
KOPÓ ALKATRÉSZEK
Item
Ordering
number
HI 1 0455 072 002
Denomination
Közbenső csúcs
Wire type
Fe, Ss és
porbeles
Wire dimensions
Ø 2,0 mm acél, 0,6–1,6 mm
esetén
(0,079 hüvelyk acél, .023–1/16
hüvelyk esetén)
0456 615 001
Intermediate nozzle Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
(0.079 in. plastic for .030-1/16
in.)
HI 2 0469 837 880
Adagoló csúcs
Fe, Ss és
porbeles
Ø 2,0 mm acél, 0,6–1,6 mm
esetén
(0.079 in. steel for .023-1/16 in.)
0469 837 881
Outlet nozzle
Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
(0079 in. plastic for .030-1/16
in.)
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro,
drive gear
0463 387 201
- 22 -
© ESAB AB 2018
KOPÓ ALKATRÉSZEK
Item
Ordering
number
Denomination
Wire
type
Wire dimen- Groove
sions mm (in.) type
Roller
markings
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 & 0.8
& cored (.023 & .030)
V
0.6 S2 &
0.8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.8 & 1.0
& cored (.030 & .040)
V
0.8 S2 &
1.0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.9/1.0 & 1.2
& cored (.035-.040 &
0.045)
V
1.0 S2 &
1.2 S2
0459 052 013 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 1.4 & 1.6
& cored (.055 & 1/16)
V
1.4 S2 &
1.6 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2
V1.0 R2 &
(.035-.040 &
knurled 1.2 R2
0.045
0458 825 010 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.2 & 1.2
(0.045 &
0.045)
V1.2 R2 &
knurled 1.2 R2
0458 825 002 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.2 & 1.4
(0.045 & .055)
V1.2 R2 &
knurled 1.4 R2
0458 825 003 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.6 (1/16)
V1.6 R2 &
knurled 2.0 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0
(.030 &
.035-.040)
U
0.8 A2 &
1.0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.0 & 1.2
(.040 & 0.045)
U
1.0 A2 &
1.2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.2 & 1.6
(0.045 & 1/16)
U
1.2 A2 &
1.6 A2
Only use pressure and feed rollers marked A2 , R2 or S2 .
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inches.
0463 387 201
- 23 -
© ESAB AB 2018
KOPÓ ALKATRÉSZEK
0463 387 201
- 24 -
© ESAB AB 2018
KOPÓ ALKATRÉSZEK
Item Ordering number Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5×1
HI 7
Screw
M4×12
HI 8
Screw
M6×12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4×1.5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and Nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
0460 007 001
HI 14 0458 999 001
Ø 3 mm for 0.6-1.6 mm (.118 in for .023-1/16 in.)
Fe, Ss, Al and cored wire)
Bemeneti csúcs Long-life for Fe, Ss and cored wire
Shaft
Alumínium huzallal történő hegesztés
Az alumínium huzallal történő hegesztéshez U alakú görgőket, fúvókákat és alumínium
huzalokhoz szánt huzalvezetőket kell használni. 3 m hosszú, megfelelő fogyó alkatrészekkel
felszerelt, alumínium huzalokhoz szánt hegesztőpisztoly használata javasolt.
0463 387 201
- 25 -
© ESAB AB 2018
KOPÓ ALKATRÉSZEK
0463 387 201
- 26 -
© ESAB AB 2018
TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK
0457 341 881
Strain relief for welding gun
Connection set air, 50 mm², 19/19 pole
0459 836 562
10 m
0459 836 563
15 m
0459 836 564
25 m
0459 836 565
35 m
0459 836 566
50 m
Connection set water, 50 mm², 19/19 pole
0459 836 572
10 m
0459 836 573
15 m
0459 836 574
25 m
0459 836 575
35 m
0459 836 576
50 m
0463 387 201
- 27 -
© ESAB AB 2018
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising