ESAB | Warrior™ YardFeed 200 | Instruction manual | ESAB Warrior™ YardFeed 200 Navodila za uporabo

ESAB Warrior™ YardFeed 200 Navodila za uporabo
Warrior™ YardFeed 200
Warrior™ YardFeed 200w
Navodila za uporabo
0463 387 201 SI 20180115
Valid for: serial no. 802-xxx-xxxx
VSEBINA
VARNOST ....................................................................................................
4
1.1
Razlaga simbolov ...................................................................................
4
1.2
Varnostni ukrepi .....................................................................................
4
2
UVOD ...........................................................................................................
8
3
TEHNIČNI PODATKI....................................................................................
9
4
NAMESTITEV ..............................................................................................
11
4.1
Navodila za dvigovanje ..........................................................................
11
DELOVANJE................................................................................................
12
5.1
Priključki in krmilne naprave.................................................................
13
5.2
Funkcija ...................................................................................................
14
5.3
Pritisk podajanja žice .............................................................................
15
5.4
Zamenjava in vstavljanje žice ...............................................................
16
5.5
Menjava podajalnih valjev .....................................................................
16
VZDRŽEVANJE ...........................................................................................
17
6.1
Preverjanje in čiščenje...........................................................................
17
NAROČANJE REZERVNIH DELOV............................................................
18
SLIKA...................................................................................................................
19
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ..............................................................................
21
OBRABNI DELI ...................................................................................................
22
PRIBOR ...............................................................................................................
27
1
5
6
7
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0463 387 201
© ESAB AB 2018
1 VARNOST
1
VARNOST
1.1
Razlaga simbolov
Kot je uporabljeno v tem priročniku: Pomeni pozor! Bodite pozorni!
NEVARNOST!
Pomeni neposredno nevarnost, ki se ji je treba izogniti, sicer lahko
povzroči takojšnje, hude telesne poškodbe ali izgubo življenja.
POZOR!
Pomeni morebitno nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali
izgubo življenja.
PREVIDNO!
Pomeni nevarnost, ki lahko povzroči lažje telesne poškodbe.
POZOR!
Pred uporabo morate prebrati in razumeti navodila za
uporabo, upoštevati podatke na nalepkah, upoštevati
varnostne predpise delodajalca in biti seznanjeni z
varnostnimi listi (SDS).
1.2
Varnostni ukrepi
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
1.
2.
3.
Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene
osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
0463 387 201
-4-
© ESAB AB 2018
1 VARNOST
4.
5.
Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna
očala, ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj
jih lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanje in vzdrževanje opreme se ne sme izvajati med delovanjem.
POZOR!
Podajalniki žic so predvideni za uporabo samo z varilnimi transformatorji v
načinih MIG/MAG.
Pri uporabi v katerem koli drugem načinu, na primer MMA, mora biti varilni kabel
med podajalnikom žice in varilnim transformatorjem odklopljen, v nasprotnem
primeru se podajalnik žice vklopi ali je napajan.
POZOR!
Obločno varjenje in rezanje sta lahko nevarna za vas in druge osebe. Pri varjenju
in rezanju izvajajte varnostne ukrepe.
ELEKTRIČNI UDAR – lahko je smrtno nevaren
• Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo,
mokrimi rokavicami ali mokrimi oblačili.
• Izolirajte se od obdelovanca in ozemljitve.
• Med delom bodite pozorni na varno ravnanje.
ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA – lahko škodujejo zdravju
• Varilci s srčnimi spodbujevalniki se morajo pred varjenjem posvetovati s
svojim zdravnikom. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje
nekaterih spodbujevalnikov.
• Izpostavljenost elektromagnetnim poljem ima lahko do zdaj še nepoznane
posledice.
• Varilci morajo za zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem
izvesti naslednje ukrepe:
○ Elektrodo in delovne kable speljite na isti strani telesa. Če je
mogoče, jih pritrdite s trakom. Telo se sme biti med gorilnikom in
delovnimi kabli. Varilnika ali delovnih kablov nikoli ne ovijte okrog
svojega telesa. Varilni transformator in kabli morajo biti čim bolj
oddaljeni od vašega telesa.
○ Delovni kabel namestite na obdelovanec tako, da bo čim bližje
delovnemu območju.
HLAPI IN PLINI – lahko škodujejo zdravju
• Z glavo ne segajte v območje hlapov.
• Uporabljajte prezračevanje ali odvod plinov iz obloka ali oboje, s čimer
zagotovite odvod hlapov in plinov iz svojega dihalnega območja ter iz
celotnega delovnega območja.
0463 387 201
-5-
© ESAB AB 2018
1 VARNOST
SEVANJE IZ OBLOKA – lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
• Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno zaščitno masko za varjenje z
zaščitnim steklom in nosite zaščitna oblačila.
• Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zastori.
HRUP – premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito za sluh.
Premikajoči deli – lahko povzročijo poškodbe
• Vsa vratca, plošče in pokrovi morajo biti zaprti in varno pritrjeni. Pokrove
lahko z namenom izvajanja vzdrževalnih del in odpravljanja napak
odstrani le usposobljeno osebje. Po koncu servisnih del in pred zagonom
motorja znova namestite plošče ali pokrove in zaprite vratca.
• Pred namestitvijo ali priklopom enote izklopite motor.
• Z rokami, lasmi, ohlapnimi oblačili in orodji ne segajte v območje delovanja
gibljivih delov.
NEVARNOST POŽARA
• Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini
ni nobenih vnetljivih snovi
• Ne uporabljajte na zaprtih posodah.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA – ob morebitnem nepravilnem delovanju se
obrnite na strokovnjaka.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen izključno obločnemu varjenju.
PREVIDNO!
Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v
stanovanjskih prostorih, kjer električno energijo zagotavlja
javno nizkonapetostno omrežje. V takih prostorih lahko
pride do težav pri elektromagnetni združljivosti opreme
razreda A zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
0463 387 201
-6-
© ESAB AB 2018
1 VARNOST
OPOMBA!
Odrabljeno elektronsko opremo oddajte ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno zakonodajo
predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno predelavo
električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za
recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
ESAB se ponaša z obsežno ponudbo dodatne varilne opreme in osebne zaščitne
opreme. Za podatke o naročanju se obrnite na najbližjega prodajalca podjetja ESAB ali
obiščite naše spletno mesto.
0463 387 201
-7-
© ESAB AB 2018
2 UVOD
2
UVOD
Podajalniki žic Warrior™ YardFeed 200 in Warrior™ YardFeed 200w so zasnovani za
varjenje MIG/MAG (GMAW) skupaj z varilnimi transformatorji:
•
•
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Na voljo so v več različicah. Glejte poglavje »ŠTEVILKE ZA NAROČANJE«.
Podajalniki varilnih žic so zaprti in vsebujejo štirikolesni pogonski mehanizem za podajanje
žice ter krmilno elektroniko.
Uporabiti jih je mogoče skupaj z žicami družbe ESAB; S200 s standardnim premerom
200 mm (8 palcev).
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan v poglavju »PRIBOR« v tem priročniku.
0463 387 201
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČNI PODATKI
3
TEHNIČNI PODATKI
Warrior™ YardFeed 200
Omrežna napetost
42 V, 50-60 Hz
Priključna moč
252 VA
Nazivni napajalni tok I1
6A
Podatki o nastavitvah
Hitrost podajanja žice
1,9–25,0 m/min (75–985 palcev/min)
2-/4-koračni način
2-koračni ali 4-koračni način
Izbira žice/odgorevanje
Polna ali z jedrom
Počasni zagon
Vedno vklopljeno
Prepihovanje s plinom
Da
Koračno pomikanje žice (Wire inching)
Da
Priključek gorilnika
EURO
Tuljava za žico: Tip, najv. premer
S200, 200 mm (8 palcev)
Premer žice
Fe
0,6–1,2 mm (0,023–0.045 palca)
Ss
0,6–1,2 mm (0,023–0.045 palca)
Al
1,0–1,2 mm (0,040–0.045 palca)
Žica z jedrom
0,8–1,6 mm (0,030–1/16 palca)
Teža
WYF 200
12 kg (26,5 lb)
WYF 200w
12,2 kg (26,9 lb)
Dimenzije (d × š × v)
593 × 210 × 312 mm
(23,3 × 8,3 × 12,28 palca)
Delovna temperatura
od –10 do +40 °C (od +14 do +104 °F)
Temperatura med transportom in
skladiščenjem
od -20 do +55 °C (od -4 do +131 °F)
Zaščitni plin
Vse vrste, namenjene varjenju MIG/MAG
najvišji tlak
0,5 MPA (5 barov/72,5 psi)
Največja dovoljena obremenitev pri
60-odstotni obratovalni cikel
365 A
100-odstotni obratovalni cikel
280 A
Razred ohišja
IP 23
Standardne tovarniške nastavitve
Warrior™ YardFeed 200 je standardno tovarniško nastavljen na palce/min in popolnoma
odprt ventil za plin.
Obratovalni cikel
Delovni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete
variti z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Delovni cikel velja pri temperaturi
40 °C (104 °F).
0463 387 201
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČNI PODATKI
Razred ohišja
Koda IP označuje razred ohišja, tj. raven zaščite pred vdorom trdih predmetov ali vode.
Oprema z oznako IP23 je namenjena delu v zaprtih prostorih in na prostem.
0463 387 201
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 NAMESTITEV
4
NAMESTITEV
Vgradnjo mora izvesti usposobljen strokovnjak.
POZOR!
Ko varite v okolju z visoko električno nevarnostjo, lahko uporabljate izključno
varilne transformatorje, ki so namenjeni za tako okolje. Taki varilni transformatorji
so označeni s simbolom
4.1
0463 387 201
.
Navodila za dvigovanje
- 11 -
© ESAB AB 2018
5 DELOVANJE
5
DELOVANJE
Splošni varnostni predpisi za ravnanje z opremo so opisani v poglavju »VARNOST« v
tem priročniku. Preden začnete uporabljati opremo, preberite to poglavje!
POZOR!
Da ne pride do udarca električnega toka, se ne dotikajte elektrodne žice, delov, ki
so v stiku z njo, ali neizoliranih kablov in kontaktov.
OPOMBA!
Ko opremo premikate, uporabite za to namenjeni ročaj. Opreme nikoli ne
premikajte z vlečenjem za varilni gorilnik.
POZOR!
Prepričajte se, da so stranski okrovi med delovanjem zaprti.
POZOR!
Rotirajoči deli lahko povzročijo poškodbe, zato bodite zelo
previdni.
POZOR!
Nevarnost zmečkanin pri menjavi tuljave z žico!
Pri vstavljanju varilne žice med podajalne valje ne
uporabljajte zaščitnih rokavic.
PREVIDNO!
Pred napeljavo varilne žice v vodilo ne pozabite oblikovati konca žice v klin in
odstraniti zarobkov, da se žica ne bo zagozdila v vodilu.
0463 387 201
- 12 -
© ESAB AB 2018
5 DELOVANJE
5.1
Priključki in krmilne naprave
1
Varnostno stikalo
9
RDEČI priključek za dovod hladilne
vode v varilni transformator
(hladilna enota) **
2
Priključek za varilni gorilnik
(Euro-priključek)
10
Preklopnik za prepihovanje s
plinom/koračno pomikanje žice
3
Prikaz hitrosti podajanja žice
(palci/min ali m/min)*
11
Stikalo 2-/4-hodni način
4
Gumb za nastavljanje napetosti
12
Priključek za varilni tok iz
transformatorja (OKC)
5
Prikaz toka (A)
13
Priključek za zaščitni plin
6
Prikaz napetosti (V)
14
Priključek za krmilni kabel iz
varilnega transformatorja
7
Gumb za nastavitev hitrosti
podajanja žice (m/min ali palci/min)
15
RDEČI priključek za dovod hladilne
tekočine v varilni transformator
(hladilna enota)
8
MODRI priključek za izhod hladilne
vode iz varilnega transformatorja
(hladilna enota) **
16
MODRI priključek za odvod hladilne
tekočine iz varilnega
transformatorja (hladilna enota)
*Za nastavitev prikaza hitrosti enote podajalnika žice, glejte poglavje »Funkcije«
0463 387 201
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 DELOVANJE
** Priključki za hladilno vodo so na voljo samo pri nekaterih modelih.
OPOMBA!
Na zaslonu je nekaj sekund po preklopu varnostnega stikala na VKLOP varjenja
(1) prikazana hitrost podajanja žice.
OPOMBA!
Priključki za hladilno tekočino so na voljo samo pri nekaterih modelih.
5.2
Funkcija
Priključek za vodo
Ko priključujete vodno hlajeni varilni gorilnik, mora biti glavno stikalo varilnega
transformatorja izklopljeno (v položaju OFF) in stikalo hladilne enote v položaju 0.
Komplet za priklop vode lahko naročite kot pribor; glejte poglavje »Pribor«.
Varovalo kabla
Varovalo namestite na kavelj na hrbtni strani
podajalnika in na priključni kabel.
Varnostno stikalo
0
IZKLOP varjenja
1
VKLOP varjenja
VKLOP segrevanja (dodatna oprema) in
IZKLOP varjenja
Območje tuljave se segreva, tako da žica
pri varjenju ni vlažna.
Krmiljenje pretoka plina pri polni žici/žici z
jedrom
Odprite pokrov in tako pridobite dostop do
krmilnika pretoka plina in enote za nastavitev
polne žice ali žice z jedrom.
A
= Merilnik pretoka plina
B
= Nastavitev polne žice ali žice z jedrom
C
= Nastavitev prikaza, palci/min ali m/min
Izbira žice – polna žica
Izbran je zaključek s kratkim stikom (SCT) po sprostitvi sprožilca, kar je primerno
pri varjenju s polno žico.
SCT je način zaključka varjenja, pri katerem se z nekaj manjšimi kratkimi stiki
zmanjšata končni krater in oksidacija. Dodatna prednost tega načina je dobro
obnašanje na začetku pri varjenju s polno žico.
0463 387 201
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 DELOVANJE
Izbira žice – žica z jedrom
Izbran je konstantni čas odgorevanja po sprostitvi sprožilca, kar je primerno pri
varjenju z žico z jedrom.
Prepihovanje s plinom
Prepihovanje s plinom se uporablja pri merjenju pretoka plina ali za odstranitev
preostankov vlage iz plinskih cevi pred začetkom varjenja. Prepihovanje s
plinom teče, dokler je pritisnjen gumb, in zanj ni potrebna napetost ali podajanje
žice.
Koračno pomikanje žice
Koračno pomikanje žice se uporabi, ko je treba žico podati brez varilne
napetosti. Žica se pomika, dokler je gumb pritisnjen.
2-koračni način
Pri nastavitvi 2 hodov se predtok plina odpre, ko pritisnete na sprožilno stikalo
varilne pištole. Nato se začne varjenje. Ko stikalo sprostite, se varjenje prekine
in odpre pretok plina po koncu varjenja.
4-koračni način
Pri nastavitvi 4 hodov se predtok plina odpre ob pritisku na prožilno stikalo
varilne pištole, podajanje žice pa takrat, ko stikalo sprostite. Varjenje se
nadaljuje, dokler stikala ne pritisnete znova. Takrat se podajanje žice ustavi, ko
pa stikalo izpustite, se odpre tok plina po koncu.
Napetost
Z višanjem napetosti se dolžina varilnega obloka povečuje, kopel zvarne taline
pa je bolj vroča in širša.
Hitrost podajanja žice
Tu nastavite zahtevano hitrost podajanja žice v palcih na minuto (palci/min) ali
metrih na minuto (m/min).
5.3
Pritisk podajanja žice
Začnite tako, da se prepričate, da žica gladko teče skozi vodilo. Potem nastavite pritisk na
pritisnih valjčkih podajalnika žice. Pomembno je, da pritisk ni prevelik.
Slika A
0463 387 201
Slika B
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 DELOVANJE
Da bi preverili, ali je pritisk pravilno nastavljen, lahko podajate žico proti izoliranemu
predmetu, recimo kosu lesa.
Ko držite pištolo približno 5 mm od kosa lesa (slika A), bi morali podajalni valjčki zdrsniti.
Če držite pištolo približno 50 mm od kosa lesa, bi morala žica izhajati iz vodila in se kriviti
(slika B).
5.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zamenjava in vstavljanje žice
Odprite stransko ploščo.
Tlačno tipalo odklopite tako, da ga zložite nazaj, potisni valji se umaknejo navzgor.
Poravnajte 10 do 20 cm nove žice. Preden jo vstavite v podajalnik žice, s konca spilite
ostre robove.
Žica mora biti pravilno vstavljena v pot podajalnih valjev in izhodno šobo ali vodilo
žice.
Pritrdite tlačno tipalo.
Zaprite stransko ploščo.
5.5
1.
2.
3.
4.
Menjava podajalnih valjev
Odprite stransko ploščo.
Tlačno tipalo (1) odklopite tako, da ga
preklopite nazaj; potisni valji se nato
pomaknejo navzgor.
Odstranite potisne valje (2) tako, da os
(3) zavrtite za četrtino obrata v desno in
jo izvlečete. Pritisni valjčki se odmaknejo.
Odstranite podajalne valje (4) tako, da
odvijete matice (5) in izvlečete valje.
Med namestitvijo zgornje postopke ponovite v obratnem zaporedju.
Izbiranje poti podajalnih valjev
Podajalni valj obrnite tako, da je oznaka za dimenzioniranje za želeno pot obrnjena proti
vam.
0463 387 201
- 16 -
© ESAB AB 2018
6 VZDRŽEVANJE
6
VZDRŽEVANJE
OPOMBA!
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
PREVIDNO!
Vsak kupčev poskus odpraviti napake s posegi v izdelek v garancijski dobi izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1
Preverjanje in čiščenje
Podajalnik žice
Redno preverjajte, da podajalnik žice ni zamašen z umazanijo.
Čiščenje in zamenjava izrabljenih delov mehanizma podajalnika žice naj se izvajata redno,
da dosežete nemoteno podajanje žice. Preveliko prednapenjanje povzroči neobičajno obrabo
pritisnih valjčkov, podajalnih valjčkov in vodila žice.
Pesto zavore
Pesto je nastavljeno ob dobavi.
Pesto zavore nastavite tako, da ostane žica
po ustavitvi podajanja rahlo ohlapna.
Varilni gorilnik
Za podajanje žice brez težav sta potrebna redno čiščenje in menjava izrabljenih delov
varilnega gorilnika. Redno izpihujte vodilo žice in čistite kontaktno točko.
0463 387 201
- 17 -
© ESAB AB 2018
7 NAROČANJE REZERVNIH DELOV
7
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
PREVIDNO!
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Warrior™ YardFeed 200 in Warrior™ YardFeed 200w so zasnovani in preizkušeni v
skladu z mednarodnimi in evropskimi standardi IEC/EN 60974-5 in IEC/EN 60974-10,
kanadskim standardom CAN/CSA-E60974-5 in ameriškim
standardom ANSI/IEC 60974-5. Izvajalec del je odgovoren, da izdelek po zaključenih
servisnih delih ali popravilu še vedno izpolnjuje zahteve omenjenih standardov.
Nadomestne dele in obrabljene dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca
ESAB – glejte hrbtno stran tega dokumenta. Pri naročanju navedite tip in serijsko številko
izdelka ter oznako in številko nadomestnega dela po seznamu nadomestnih delov. S tem
poenostavite dobavo in si zagotovite, da bo pravilna.
0463 387 201
- 18 -
© ESAB AB 2018
SLIKA
SLIKA
Warrior™ Yard Feed 200
0463 387 201
- 19 -
© ESAB AB 2018
SLIKA
0463 387 201
- 20 -
© ESAB AB 2018
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Ordering no.
Denomination
0459 906 900
Warrior™ YardFeed 200
0459 906 901
Warrior™ YardFeed 200w
0463 390 001
Spare parts list
Type
with water cooling
Navodila in seznam nadomestnih delov so na voljo na spletnem naslovu: www.esab.com
0463 387 201
- 21 -
© ESAB AB 2018
OBRABNI DELI
OBRABNI DELI
Item
Ordering
number
HI 1 0455 072 002
Denomination
Vmesna šoba
Wire type
Wire dimensions
Fe, Ss ter žice Premer 2,0 mm jeklo za
z jedrom
0,6–1,6 mm
(0,079 palca jeklo za
0.023–1/16 palca)
0456 615 001
Intermediate nozzle Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
(0.079 in. plastic for .030-1/16
in.)
HI 2 0469 837 880
Izhodna šoba
Fe, Ss ter žice Premer 2,0 mm jeklo za
z jedrom
0,6–1,6 mm
(0.079 in. steel for .023-1/16 in.)
0469 837 881
Outlet nozzle
Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
(0079 in. plastic for .030-1/16
in.)
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro,
drive gear
0463 387 201
- 22 -
© ESAB AB 2018
OBRABNI DELI
Item
Ordering
number
Denomination
Wire
type
Wire dimen- Groove
sions mm (in.) type
Roller
markings
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 & 0.8
& cored (.023 & .030)
V
0.6 S2 &
0.8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.8 & 1.0
& cored (.030 & .040)
V
0.8 S2 &
1.0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.9/1.0 & 1.2
& cored (.035-.040 &
0.045)
V
1.0 S2 &
1.2 S2
0459 052 013 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 1.4 & 1.6
& cored (.055 & 1/16)
V
1.4 S2 &
1.6 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2
V1.0 R2 &
(.035-.040 &
knurled 1.2 R2
0.045
0458 825 010 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.2 & 1.2
(0.045 &
0.045)
V1.2 R2 &
knurled 1.2 R2
0458 825 002 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.2 & 1.4
(0.045 & .055)
V1.2 R2 &
knurled 1.4 R2
0458 825 003 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.6 (1/16)
V1.6 R2 &
knurled 2.0 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0
(.030 &
.035-.040)
U
0.8 A2 &
1.0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.0 & 1.2
(.040 & 0.045)
U
1.0 A2 &
1.2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.2 & 1.6
(0.045 & 1/16)
U
1.2 A2 &
1.6 A2
Only use pressure and feed rollers marked A2 , R2 or S2 .
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inches.
0463 387 201
- 23 -
© ESAB AB 2018
OBRABNI DELI
0463 387 201
- 24 -
© ESAB AB 2018
OBRABNI DELI
Item Ordering number Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5×1
HI 7
Screw
M4×12
HI 8
Screw
M6×12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4×1.5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and Nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
Ø 3 mm for 0.6-1.6 mm (.118 in for .023-1/16 in.)
Fe, Ss, Al and cored wire)
Sesalna šoba
Long-life for Fe, Ss and cored wire
0460 007 001
HI 14 0458 999 001
Shaft
Varjenje z aluminijasto žico
Pri varjenju z aluminijasto žico MORATE uporabiti U-valjčke, šobe in obloge. Za aluminijasto
žico je priporočena uporaba 3-metrske varilnega gorilnika, opremljenega s primernimi
obrabnimi deli.
0463 387 201
- 25 -
© ESAB AB 2018
OBRABNI DELI
0463 387 201
- 26 -
© ESAB AB 2018
PRIBOR
PRIBOR
0457 341 881
Strain relief for welding gun
Connection set air, 50 mm², 19/19 pole
0459 836 562
10 m
0459 836 563
15 m
0459 836 564
25 m
0459 836 565
35 m
0459 836 566
50 m
Connection set water, 50 mm², 19/19 pole
0459 836 572
10 m
0459 836 573
15 m
0459 836 574
25 m
0459 836 575
35 m
0459 836 576
50 m
0463 387 201
- 27 -
© ESAB AB 2018
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising