ESAB | Warrior™ YardFeed 200 | Instruction manual | ESAB Warrior™ YardFeed 200 Kullanım kılavuzu

ESAB Warrior™ YardFeed 200 Kullanım kılavuzu
Warrior™ YardFeed 200
Warrior™ YardFeed 200w
Kullanma talimatı
0463 387 201 TR 20180115
Valid for: serial no. 802-xxx-xxxx
İÇINDEKILER
GÜVENLİK ...................................................................................................
4
1.1
Sembollerin anlamı ................................................................................
4
1.2
Güvenlik önlemleri .................................................................................
4
2
GİRİŞ............................................................................................................
7
3
TEKNİK VERİLER .......................................................................................
8
4
MONTAJ.......................................................................................................
10
4.1
Kaldırma talimatları ................................................................................
10
ÇALIŞTIRMA ...............................................................................................
11
5.1
Bağlantılar ve kontrol cihazları .............................................................
12
5.2
Fonksiyon................................................................................................
13
5.3
Tel besleme basıncı................................................................................
14
5.4
Teli değiştirme ve takma ........................................................................
15
5.5
Makaraların değiştirilmesi .....................................................................
15
BAKIM..........................................................................................................
16
6.1
Muayene ve temizlik ...............................................................................
16
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ ...........................................................................
17
DEVRE ŞEMASI ..................................................................................................
18
ORDERING NUMBERS .......................................................................................
20
AŞINAN PARÇALAR...........................................................................................
21
AKSESUARLAR ..................................................................................................
26
1
5
6
7
Özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakları saklıdır.
0463 387 201
© ESAB AB 2018
1 GÜVENLİK
1
GÜVENLİK
1.1
Sembollerin anlamı
Bu kılavuz boyunca kullanıldığı gibi: Dikkatli Olun! Uyanık olun!
TEHLİKE!
Ani tehlike anlamına gelir. Önlenmediği takdirde ani, ciddi yaralanmalara
veya can kaybına neden olur.
UYARI!
Potansiyel tehlike anlamına gelir; yaralamalara veya can kaybına neden
olabilir.
DİKKAT!
Küçük çaplı bedensel yaralanmalara sebep olabilecek tehlike anlamına
gelir.
UYARI!
Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve anlayın;
tüm etiketlere, işveren güvenlik uygulamalarına ve Güvenlik
Veri Formlarına (SDS'ler) uyun.
1.2
Güvenlik önlemleri
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik
önlemlerine uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip
cihazlar için geçerli gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek
olarak aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın
hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek
tehlikeli durumlara yol açabilir.
1.
2.
3.
Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
○ çalışmasına
○ acil durdurma yerlerine
○ fonksiyonuna
○ ilgili güvenlik önlemlerine
○ cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
○ çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz kişinin
bulunmaması.
○ ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin korumasız
olmaması
İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
○ amaca uygun
○ hava akımından etkilenmeyen
0463 387 201
-4-
© ESAB AB 2018
1 GÜVENLİK
4.
5.
Kişisel güvenlik ekipmanı:
○ Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven gibi,
önerilen kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
○ Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin eşarp,
bilezik, yüzük, vb., takmayın.
Genel önlemler:
○ Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
○ Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi
tarafından gerçekleştirilebilir
○ Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında
olmalıdır.
○ Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
UYARI!
Tel besleyicilerin, yalnızca MIG/MAG modundaki güç kaynakları ile kullanılması
amaçlanmıştır.
MMA gibi başka bir kaynaklama modunda kullanılırsa tel besleyici ve güç kaynağı
arasındaki kaynaklama kablosunun sökülmesi gerekir, aksi taktirde tel besleyici
akım taşır ya da enerji yüklenir.
UYARI!
Ark kaynak ve kesme kendinize ve başkalarına zararlı olabilir. Kaynak ve kesme
sırasında önlemler alın.
ELEKTRİK ÇARPMASI - Öldürebilir
• Çıplak ten, ıslak eldivenler veya ıslak giysilerle elektrik parçalarına veya
elektrotlara dokunmayın
• Kendinizi işten ve topraktan izole edin.
• Çalışma konumunuzun güvenli olduğundan emin olun
ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR - Sağlık için tehlikeli olabilir
• Kalp pili olan kaynakçılar, kaynak işinden önce doktorlarına danışmalıdır.
EMF, bazı kalp pillerinde parazit yapabilir.
• EMF'ye maruz kalmanın, sağlık üzerinde bilinmeyen diğer etkileri olabilir.
• Kaynakçılar, EMF maruziyeti etkilerini en aza indirmek için aşağıdaki
prosedürleri kullanmalıdır:
○ Elektrodu ve çalışma kablolarını vücudunuzla aynı tarafta olacak
şekilde birlikte yönlendirin. Mümkünse bunları bantla sabitleyin.
Şaluma ve iş kabloları arasında durmayın. Şalumayı veya iş
kablosunu asla vücudunuza dolamayın. Kaynaklama güç kaynağını
ve kabloları vücudunuzdan olabildiğince uzakta tutun.
○ İş kablosunu, iş parçasına kaynak yapılan alana mümkün olduğunca
yakın şekilde bağlayın.
DUMAN VE GAZLAR - sağlık için tehlikeli olabilir
• Başınızı dumandan uzak tutun
• Duman ve gazları nefes alma bölgenizden ve genel alandan uzak tutmak
için havalandırmayı, arktaki dışa atımı, ya da her ikisini birden kullanın
ARK IŞINLARI - gözlerinize zarar verebilir ve cildi yakabilir
• Gözlerinizi ve bedeninizi koruyun. Doğru kaynak perdesi ve filtre merceği
kullanın ve koruyucu giysiler giyin
• İzleyenleri uygun paravanlar veya perdelerle koruyun
0463 387 201
-5-
© ESAB AB 2018
1 GÜVENLİK
GÜRÜLTÜ - Aşırı gürültü işitmeye zarar verebilir
Kulaklarınızı koruyun. Kulak tıkaçları veya diğer işitme korumalarını kullanın.
HAREKETLİ PARÇALAR - Yaralanmaya neden olabilir
• Tüm kapıların, panellerin ve kapakların kapalı ve emniyetli bir şekilde
yerinde olduğundan emin olun. Gerektiğinde, yalnızca yetkili kişilerin
kapakları bakım ve sorun giderme işlemleri için çıkarmasını sağlayın.
Servis işlemi bittiğinde, motoru çalıştırmadan önce panelleri veya kapakları
yeniden takın ve kapıları kapatın.
• Üniteyi takmadan veya bağlamadan önce motoru durdurun.
• Ellerinizi, saçınızı, bol giysileri ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun.
YANGIN TEHLİKESİ
• Kıvılcımlar (sıçrayan alevler) yangına neden olabilir. Yakında alev alıcı
malzeme bulunmadığından emin olun
• Kapalı konteynerlerde kullanmayın.
ARIZA - arıza durumunda uzmanından yardım isteyiniz.
KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNİ KORUYUN!
DİKKAT!
Bu ürün sadece ark kaynağı için tasarlanmıştır.
DİKKAT!
A sınıfı ekipman, düşük voltajlı elektrik besleme sistemi
tarafından elektrik sağlanan konut mahallerinde kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır. Sebebiyet verilen ve aynı zamanda
yayılan bozukluklar nedeniyle, bu yerlerde A sınıfı
ekipmanın elektromanyetik uyumluluk sağlanmasında olası
güçlükler söz konusu olabilir.
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha
edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2012/19/EC ve ulusal hukuka uygun olarak uygulanmasına
riayet edilerek, kullanım ömrünün sonuna gelen elektrikli
ve/veya elektronik cihazların geri dönüşüm tesisinde
bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
ESAB, çeşitli kaynak aksesuarları ve kişisel koruyucu ekipmanları satışa sunmaktadır.
Sipariş bilgileri için yerel ESAB bayinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret
edin.
0463 387 201
-6-
© ESAB AB 2018
2 GİRİŞ
2
GİRİŞ
Warrior™ YardFeed 200 ve Warrior™ YardFeed 200w tel besleme üniteleri aşağıdaki
kaynaklama güç sistemleriyle çalışabilecek MIG/MAG (GMAW) kaynak için tasarlanmıştır:
•
•
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Bunlar farklı değişikliklerle gelir, bkz. "SİPARİŞ NUMARASI" bölümü.
Tel besleme üniteleri, mühürlenmiştir ve dört tekerlek tahrikli tel besleme mekanizmalarına ve
ayrıca kumanda elektroniğine sahiptir.
Standart S200 Ø 200 mm / Ø 8 inç ESAB kablolarıyla kullanılabilir.
Ürün için ESAB aksesuarlarını bu kılavuzun "AKSESUARLAR" bölümünde
bulabilirsiniz.
0463 387 201
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEKNİK VERİLER
3
TEKNİK VERİLER
Warrior™ YardFeed 200
Şebeke voltajı
42 V, 50-60 Hz
Güç gereksinimi
252 VA
Nominal besleme akımı I1
6A
Ayar bilgileri
Tel besleme hızı
1,9 - 25,0 m/dak (75 - 985 inç/dak)
2/4 zamanlı
2 zamanlı veya 4 zamanlı
Kablo seçimi / Geriyanma
Sert veya çekirdekli
Sürüngen başlatma
Her zaman açık
Gaz temizleme
Evet
Tel santimleme
Evet
Şaluma bağlantısı
EURO
Tel bobini: Tip, Maks. çap
S200, 200 mm (8 inç)
Tel ölçüleri
Fe
0,6 - 1,2 mm (0,023 - 0,045 inç)
Ss
0,6 - 1,2 mm (0,023 - 0,045 inç)
Al
1,0 - 1,2 mm (0,040 - 0,045 inç)
Çekirdekli tel
0,8 - 1,6 mm (0,030 - 1/16 inç)
Ağırlık
WYF 200
12 kg (26,5 lb)
WYF 200w
12,2 kg (26,9 lb)
Ölçüler (boy × en × yüks.)
593 × 210 × 312 mm (23,3 × 8,3 × 12,28
inç)
Çalışma sıcaklığı
-10 - +40 °C (+14 - +104 °F)
Nakliye ve depolama sıcaklığı
-20 - +55 °C (-4 - +131 °F)
Koruyucu gaz
MIG/MAG kaynağı için düşünülmüş tüm
tipler
Azami basınç
0,5 MPA (5 bar / 72,5 psi)
Aşağıdaki değerlerde izin verilen azami yük
%60 görev döngüsü
365 A
%100 görev döngüsü
280 A
Koruma sınıfı
IP23
Standart fabrika ayarları
Warrior™ YardFeed 200 için standart fabrika ayarları, inç/dak cinsinden verilmiştir ve tam
açık konumdaki gaz valfidir.
Görev döngüsü
Görev döngüsü, kaynak yapabileceğiniz veya aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede
kesebileceğiniz bir on dakikalık bir sürenin yüzdesi olan süre anlamına gelir. Görev döngüsü,
40°C (104°F) için geçerlidir.
0463 387 201
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEKNİK VERİLER
Koruma sınıfı
IP kodu koruma sınıfını, yani katı nesneler veya suyun nüfuzuna karşı koruma derecesini
belirtir.
IP23 ile işaretlenmiş cihaz iç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır.
0463 387 201
-9-
© ESAB AB 2018
4 MONTAJ
4
MONTAJ
Kurulum mutlaka bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
UYARI!
Yüksek elektrik tehlikesi olan bir ortamda kaynak yaparken, sadece bu ortam için
üretilen güç kaynakları kullanılabilir. Bu güç kaynakları, sembol ile işaretlenmiştir
.
4.1
0463 387 201
Kaldırma talimatları
- 10 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
5
ÇALIŞTIRMA
Cihazın kullanımı için genel güvenlik düzenlemelerini bu kılavuzun "GÜVENLİK"
bölümünde bulabilirsiniz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bunu dikkatlice
okuyun!
UYARI!
Şoku önlemek için, elektrot teline veya onunla temas eden veya izolasyonsuz
kablolara veya bağlantılara dokunmayın.
NOT!
Cihazı taşırken, nakliye için tasarlanmış tutamacı kullanın. Cihazı asla kaynak
torçu ile çekmeyin.
UYARI!
Çalışma sırasında yan panellerin kapalı olmasına dikkat edin.
UYARI!
Dönen parçalar yaralanmaya neden olabilir, çok dikkatli
olun.
UYARI!
Tel bobinini değiştirirken sıkışma tehlikesi!
Besleme silindirleri arasına kaynak teli takarken,
koruyucu eldiven kullanmayın.
DİKKAT!
Kaynak telini ilerletmeden önce, telin şaluma kılavuzunda sıkışmasını önlemek
için, keski noktasının ve çapakların telin ucundan uzaklaştırılmasını sağlayın.
0463 387 201
- 11 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
5.1
Bağlantılar ve kontrol cihazları
1'dan
Güvenlik kontak anahtarı
9'dan
Güç kaynağına giden soğutma suyu
için KIRMIZI bağlantı (soğutma
ünitesi) **
2'den
Kaynak şaluması için bağlantı (Euro 10'dan Gaz temizleme için geçiş anahtarı /
konektörü)
tel santimleme
3'dan
Tel besleme hızı ekranı (inç/dak
veya m/dak)*
11'dan 2 zamanlı / 4 zamanlı için anahtar
4'dan
Voltaj ayarlama düğmesi
12'dan Güç kaynağından gelen (OKC)
kaynak akımı bağlantısı
5'dan
Akım (A) göstergesi
13'dan Koruyucu gaz bağlantısı
6'dan
Voltaj (V) göstergesi
14'dan Güç kaynağından gelen kumanda
kablosu bağlantısı
7'dan
Tel besleme hızını ayarlama
düğmesi (m/dak veya inç/dak)
15'dan Güç kaynağına giden soğutucu için
KIRMIZI bağlantı (soğutma ünitesi)
8'dan
Güç kaynağından gelen soğutma
suyu için MAVİ bağlantı (soğutma
ünitesi) **
16'dan Güç kaynağından gelen soğutucu
için MAVİ bağlantı (soğutma ünitesi)
*Tel besleme hız ünitesi ekran ayarı için "Fonksiyon" bölümüne bakın.
** Soğutma suyu bağlantıları sadece bazı modellerde mevcuttur.
0463 387 201
- 12 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
NOT!
Tel besleme hızı ekranı, güvenlik kontak anahtarı "Kaynak AÇIK" moduna (1)
ayarlandıktan birkaç saniye sonra etkinleşir.
NOT!
Soğutucu bağlantıları sadece bazı modellerde mevcuttur.
5.2
Fonksiyon
Su bağlantısı
Su soğutmalı bir kaynak şaluması bağlarken, güç kaynağının şebeke besleme anahtarı
mutlaka OFF ve soğutma ünitesi anahtarı ise 0 konumunda olmalıdır.
Su bağlantısı kiti aksesuar olarak sipariş edilebilir, bkz. "Aksesuarlar" bölümü.
Gerilim azaltıcı
Gerilim azaltıcıyı besleme ünitesi ve bağlantı
kablosunun arkasında kancaya takın.
Güvenlik kontak anahtarı
0'da Kaynak KAPALI
n
1'da Kaynak AÇIK
n
Isı AÇIK (aksesuar) ve kaynak KAPALI
Bobin alanı kaynak teli, kaynak sırasında
kuru kalacak kadar ısınır.
Gaz akışı kontrolü ve sert/çekirdekli tel
Gaz akışı kontrolüne ve sert/çekirdekli tele
erişmek için kapağı açın.
A
= Gaz akışı ölçer
B
= Sert veya çekirdekli tel ayarı
C
= Ekran ayarı, inç/dak veya m/dak
Tel seçimi – Sert tel
Sert tel ile kaynak işlemine adapte olmak üzere, tetik bırakıldığında Kısa Devre
Sonlandırma (SCT) davranışı seçilir.
SCT yöntemi, son krater ve oksidasyonu azaltmak üzere kaynak işlemini bazı
küçük kısa devrelerle durdurmak için olan yoldur. Bu durum ayrıca, sert tel ile iyi
bir başlangıç performansı avantajı verir.
0463 387 201
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
Tel seçimi – Çekirdekli tel
Çekirdekli tel ile kaynak işlemine adapte olmak üzere, tetik bırakıldığında sabit
bir geri yanma süresi seçilir.
Gaz temizleme
Gaz temizleme, gaz akışı ölçülürken veya kaynak başlamadan önce gaz
hortumlarından herhangi bir hava veya nemi temizlemek için kullanılır. Gaz
temizleme düğme basılı tutulduğu sürece ve voltaj veya tel besleme
başlatılmadan oluşur.
Tel santimleme
Tel santimleme, kaynak gerilimi olmadan tel beslemek gerektiğinde kullanılır. Tel,
düğmeye basıldığı sürece beslenir.
2-zamanlı
2 zamanlı gaz ön akışı, kaynak şalumasının tetik düğmesine basıldığında başlar.
Kaynak prosesi sonra başlar. Tetikleme anahtarı bırakıldığında kaynak tamamen
durur ve gaz sonrası akış başlar.
4-zamanlı
4 zamanlı ile, gaz öncesi akış, kaynak torçu tetik anahtarına basıldığında başlar
ve serbest bırakıldığında tel besleme başlar. Kaynak işlemi anahtara tekrar
basılana kadar devam eder, sonra tel besleme durur ve anahtar serbest
bırakıldığında gaz son akışı başlar.
Voltaj
Yüksek voltaj ark uzunluğunu artırır ve daha sıcak, daha geniş ark oluşturur.
Tel besleme hızı
Bu, gerekli dolgu teli besleme hızını inç/dak veya m/dak cinsinden ayarlar.
5.3
Tel besleme basıncı
Telin tel kılavuzundan sorunsuz geçerek hareket ettiğinden emin olarak başlayın. Daha sonra
tel besleyicinin basınç silindirlerinin basıncını ayarlayın. Basıncın çok yüksek olmaması
önemlidir.
Şekil A
0463 387 201
Şekil B
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
Besleme basıncının doğru ayarlanmış olup olmadığını kontrol etmek için teli yalıtılmış bir
nesneye, örneğin bir tahta parçasına karşı besleyebilirsiniz.
Kaynak torçunu tahta parçasından (şekil A) yaklaşık 5 mm uzakta tuttuğunuzda, besleme
silindirlerinin kayması gerekir.
Kaynak torçunu tahta parçasından yaklaşık 50 mm uzakta tutarsanız, telin dışa açılması ve
bükülmesi gerekir (şekil B).
5.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Teli değiştirme ve takma
Yan paneli açın.
Basınç sensörünü arkaya doğru katlayarak ayırın, baskı makaraları yukarı doğru
kayar.
Yeni teli 10-20 cm dışarı doğru doğrultun. Teli besleme ünitesine yerleştirmeden önce
ucundaki çapakları ve keskin kenarları eğeleyin.
Telin besleme makaraları yoluna ve çıkış memesine veya tel kılavuzuna düzgün
şekilde girmesini sağlayın.
Basınç sensörünü sabitleyin.
Yan paneli kapayın.
5.5
1.
2.
3.
4.
Makaraların değiştirilmesi
Yan paneli açın.
Basınç sensörünü (1) arkaya doğru
katlayarak ayırın, baskı makaraları yukarı
doğru kayar.
Aksı (3) saat yönünde 1/4 tur döndürerek
ve dışarı doğru çekerek, baskı
makaralarını (2) ayırın. Baskı makaraları
ayrılır.
Somunları (5) sökerek ve makaraları
dışarı doğru çekerek, besleme
makaralarını (4) ayırın.
Montaj sırasında, yukarıdaki işlemleri ters sıra ile tekrar edin.
Besleme makaralarındaki yol seçimi
Besleme makarasını, gerekli yol ile ilgili ölçülendirme işareti ile kendinize doğru çevirin.
0463 387 201
- 15 -
© ESAB AB 2018
6 BAKIM
6
BAKIM
NOT!
Düzenli bakım, emniyetli ve güvenilir bir çalışma için önemlidir.
DİKKAT!
Müşteri, garanti süresi içinde hata düzeltmek amacıyla ürün üzerinde herhangi bir
çalışma yaparsa, tedarikçinin tüm garanti taahhütleri uygulamasına son verilir.
6.1
Muayene ve temizlik
Tel besleme ünitesi
Tel besleme ünitesinin kirle tıkanmış olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
Sorunsuz tel besleme elde etmek için, tel besleme ünitesi mekanizmasının aşınmış
parçalarının temizliği ve değiştirilmesi düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Ön-germe çok sert
ayarlanırsa bunun, basınç silindiri, besleme silindiri ve tel kılavuz üzerinde anormal aşınmaya
neden olabileceğini unutmayın.
Fren merkezi
Merkez teslim anında ayarlanır.
Tel besleme durduğunda, fren merkezini telin
hafif gevşek olacağı bir şekilde ayarlayın.
Kaynak şaluması
Kaynak torçunun aşınma parçaları sorunsuz tel besleme elde etmek için düzenli aralıklarla
temizlenmeli ve değiştirilmelidir. Tel kılavuzunu düzenli olarak üfleyin, temizleyin ve temas
ucunu temizleyin.
0463 387 201
- 16 -
© ESAB AB 2018
7 YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
7
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
DİKKAT!
Onarım ve elektrik işleri yetkili bir ESAB servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
Sadece ESAB orijinal yedek ve aşınma parçalarını kullanın.
Warrior™ YardFeed 200 ve Warrior™ YardFeed 200w IEC/EN 60974-5 ve
IEC/EN 60974-10 uluslararası ve Avrupa standartlarına, CAN/CSA-E60974-5 Kanada
standardına ve ANSI/IEC 60974-5 ABD standardına göre tasarlanmış ve test edilmiştir.
Bakım ve onarım işleminden sonra, ürünün hala yukarıdaki standartlara uygun
olmasını sağlamak işlemi yapan kişinin (lerin) sorumluluğundadır.
Yedek parçalar ve aşınma parçaları en yakın ESAB bayisinden sipariş edilebilir; bu belgenin
arka kapağına bakın. Sipariş verirken, lütfen ürün tipini, seri numarasını, tanımı ve yedek
parça listesine uygun olarak yedek parça numarasını belirtin. Bu gönderiyi kolaylaştırır ve
doğru teslimatı güvenceye alır.
0463 387 201
- 17 -
© ESAB AB 2018
DEVRE ŞEMASI
DEVRE ŞEMASI
Warrior™ Yard Feed 200
0463 387 201
- 18 -
© ESAB AB 2018
DEVRE ŞEMASI
0463 387 201
- 19 -
© ESAB AB 2018
ORDERING NUMBERS
ORDERING NUMBERS
Ordering no.
Denomination
0459 906 900
Warrior™ YardFeed 200
0459 906 901
Warrior™ YardFeed 200w
0463 390 001
Spare parts list
Type
with water cooling
Kullanım talimatları ve yedek parça listesi www.esab.com internet adresinde mevcuttur.
0463 387 201
- 20 -
© ESAB AB 2018
AŞINAN PARÇALAR
AŞINAN PARÇALAR
Item
Ordering
number
HI 1 0455 072 002
0456 615 001
Denomination
Ara meme
Wire type
Fe, Ss ve
çekirdekli
Intermediate nozzle Al
Wire dimensions
Ø 2.0 mm çelik, 0.6-1.6 mm için
(0,023-1/16 inç için 0,079 inç
çelik)
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
(0.079 in. plastic for .030-1/16
in.)
HI 2 0469 837 880
0469 837 881
Çıkış memesi
Outlet nozzle
Fe, Ss ve
çekirdekli
Ø 2.0 mm çelik, 0.6-1.6 mm için
Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
(0.079 in. steel for .023-1/16 in.)
(0079 in. plastic for .030-1/16
in.)
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro,
drive gear
0463 387 201
- 21 -
© ESAB AB 2018
AŞINAN PARÇALAR
Item
Ordering
number
Denomination
Wire
type
Wire dimen- Groove
sions mm (in.) type
Roller
markings
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 & 0.8
& cored (.023 & .030)
V
0.6 S2 &
0.8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.8 & 1.0
& cored (.030 & .040)
V
0.8 S2 &
1.0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.9/1.0 & 1.2
& cored (.035-.040 &
0.045)
V
1.0 S2 &
1.2 S2
0459 052 013 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 1.4 & 1.6
& cored (.055 & 1/16)
V
1.4 S2 &
1.6 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2
V1.0 R2 &
(.035-.040 &
knurled 1.2 R2
0.045
0458 825 010 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.2 & 1.2
(0.045 &
0.045)
V1.2 R2 &
knurled 1.2 R2
0458 825 002 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.2 & 1.4
(0.045 & .055)
V1.2 R2 &
knurled 1.4 R2
0458 825 003 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.6 (1/16)
V1.6 R2 &
knurled 2.0 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0
(.030 &
.035-.040)
U
0.8 A2 &
1.0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.0 & 1.2
(.040 & 0.045)
U
1.0 A2 &
1.2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.2 & 1.6
(0.045 & 1/16)
U
1.2 A2 &
1.6 A2
Only use pressure and feed rollers marked A2 , R2 or S2 .
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inches.
0463 387 201
- 22 -
© ESAB AB 2018
AŞINAN PARÇALAR
0463 387 201
- 23 -
© ESAB AB 2018
AŞINAN PARÇALAR
Item Ordering number Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5×1
HI 7
Screw
M4×12
HI 8
Screw
M6×12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4×1.5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and Nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
Ø 3 mm for 0.6-1.6 mm (.118 in for .023-1/16 in.)
Fe, Ss, Al and cored wire)
Giriş memesi
Long-life for Fe, Ss and cored wire
0460 007 001
HI 14 0458 999 001
Shaft
Alüminyum tel ile kaynaklama
Alüminyum tel ile kaynak yapmak üzere alüminyum tel için U şekilli makaralar, memeler ve
kılavuzlar kullanılmalıdır. Alüminyum tel için uygun aşınma parçaları ile donatılmış 3 m
uzunluğunda kaynak şalumasının kullanılması önerilir.
0463 387 201
- 24 -
© ESAB AB 2018
AŞINAN PARÇALAR
0463 387 201
- 25 -
© ESAB AB 2018
AKSESUARLAR
AKSESUARLAR
0457 341 881
Strain relief for welding gun
Connection set air, 50 mm², 19/19 pole
0459 836 562
10 m
0459 836 563
15 m
0459 836 564
25 m
0459 836 565
35 m
0459 836 566
50 m
Connection set water, 50 mm², 19/19 pole
0459 836 572
10 m
0459 836 573
15 m
0459 836 574
25 m
0459 836 575
35 m
0459 836 576
50 m
0463 387 201
- 26 -
© ESAB AB 2018
AKSESUARLAR
0463 387 201
- 27 -
© ESAB AB 2018
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising