ESAB | F20 | Instruction manual | ESAB F20 Brugermanual

ESAB F20 Brugermanual
F20
Svejsehjelm
Svejsehjelm i professionel kvalitet
SIKKERHEDSADVARSLER - LÆS FØR BRUG
ADVARSEL
Læs og forstå alle anvisninger før brug
Svejsehjelmene er udviklet til at beskytte øjnene og ansigtet imod gnister, stænk og skadelig
stråling under normale svejsebetingelser.
Svejsehjelme kan kun modstå en vis mængde varme. Undgå at placere varme
elektrodeholdere inde i hjelmen, og sørg for ikke at placere hjelmen i nærheden af åben ild eller
varme arbejdsflader. Ridsede eller beskadigede linser skal udskiftes, hvis de er defekte,
beskadigede eller dækket af svejsestænk i et omfang, der hæmmer udsynet.
Det anbefales, at der foretages regelmæssige daglige kontroller for at sikre, at der ikke er
synlige skader. Materialer, der kan komme i berøring med bærerens hud, kan forårsage
allergiske reaktioner på modtagelige individer. Øjenværn mod højhastighedspartikler kan, hvis
de bæres over almindelige synskorrigerende briller, overføre stødpåvirkninger og således
komme til at udgøre en fare for brugeren.
Foretag regelmæssige kontroller af sliddele og udskift disse, hvis funktionaliteten eller udsynet
menes at være blevet forringet, og endelig, skift hele hjelmen ud, hvis vigtige komponenter, der
ikke fås som reservedele, synes at være beskadiget, eller hvis funktionaliteten er forringet.
ADVARSEL
 Denne svejsehjelm er ikke egnet til lasersvejsning.
 Anbring aldrig hjelmen på et varmt underlag.
 Hjelmen beskytter ikke mod eksplosive anordninger eller ætsende væsker.
 Foretag ikke ændringer på hverken linsen eller hjelmen, medmindre det er angivet i denne
betjeningsvejledning.
 Brug ikke andre reservedele end dem, der er anført i denne betjeningsvejledning.
Uautoriserede ændringer og reservedele medfører bortfald af garantien og udsætter brugeren
for risiko for personskade.
 Hjelmen må ikke nedsænkes i vand.
 Brug ikke opløsningsmidler på filterskærmen eller hjelmens komponenter.
 Opbevaringstemperatur: -20 °C ~ +85 °C (- 4 °F ~ +185 °F). Hjelmen skal opbevares et tørt,
køligt og mørkt sted, når den ikke skal bruges i længere tid.
 Rengør linsens overflade regelmæssigt, og brug ikke kraftige rengøringsmiddelopløsninger.
Udskift regelmæssigt den revnede/ridsede/skrammede forsidelinse.
BRUGSANVISNING
ADVARSEL! Før hjelmen tages i brug til svejsning, skal du sørge for at have læst og forstået
sikkerhedsanvisningerne.
Informationsvejledning vedr. F20 svejsebeskyttelseshjelme i overensstemmelse med afsnit
1.4 i tillæg II til EF-forordningerne.
F20 hjelme yder permanent beskyttelse imod UV/IR-stråler og derudover ansigts- og
øjenbeskyttelse imod gnister forårsaget af svejseprocessen.
Se ikke direkte på svejsestrålerne uden øjenværn, når lysbuen tændes. Dette kan medføre
smertefuld betændelse i hornhinden og uoprettelige skader på øjets linse, der fører til grå
stær.
ANVENDELSESOMRÅDE
ADVARSEL! Før hjelmen tages i brug til svejsning, skal du sørge for at have læst og forstået
sikkerhedsanvisningerne.
ESAB svejsehjelme kan anvendes til de fleste lysbuesvejseteknikker og til TIG, hvis det
fremgår. Svejselinsen yder beskyttelse imod skadelige UV- og IR-stråler i henhold til kravene til
det skærmfilternummer, der fremgår af de individuelle passive glasmodeller; øjenbeskyttelsen
er givet, så længe flip up-fronten vender nedad og dækker synsfeltet.
Følgende tabel kan bruges som reference til udvælgelse af det bedst egnede skærmfilter til
svejsefilteret:
Intern strøm i ampere
Svejseproces eller relaterede
teknikker
0,5
2,5
1
10
5
20
15
40
80
30
60
9
10
125
100
175
150
225
200
275
250
350
300
450
400
500
E-manuel
Pulverfyldte elektroder
8
11
12
13
14
12
13
14
Stavelektroder overtrukket med flusmiddel
MIG / Metal-inaktiv gas Argon (Ar/He)
Stål, legeret stål
10
11
10
11
12
11
12
Kobber og legeringer af dette osv.
MIG / Metal-inaktiv gas Argon (Ar/He)
Aluminium, kobber, nikkel og andre legeringer
13
14
TIG / Tungsten-inaktiv gas Argon (Ar/H₂) (Ar/He)
8
Alle metaller, der kan svejses, f.eks.: stål,
aluminium, kobber, nikkel og legeringer af disse
MAG / Metal-aktiv gas (Ar/Co₂O₂) (Ar/Co₂/He/H₂)
9
10
Konstruktionsstål, hærdet og tempereret stål
10
11
12
13
13
14
Cr-Ni-stål, Cr-stål og andre typer legeret stål
Lysbuesvejsning med komprimeret luft
(Sveltesvejsning) kulelektroder (O₂)
10
11
12
13
14
Flammehøvling med komprimeret luft (O₂)
Plasmaskæring (smelteskæring)
Alle metaller, der kan svejses, se WIG
11
12
13
Center- og ydre gas: Argon (Ar/H₂) (Ar/He)
Plasmaskæring (smelteskæring)
Mikroplasmasvejsning
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Center- og ydre gas: Argon (Ar/H₂) (Ar/He)
1
0,5
5
2,5
15
10
30
20
60
40
100
80
150
125
200
175
250
225
300
275
400
350
500
450
Det vil afhængigt af forholdene være muligt at anvende det næste højere eller næste lavere
beskyttelsesniveau.
De mørkere felter svarer til de områder, hvor den tilsvarende svejseproces ikke kan anvendes.
ESAB F20 svejsehjelmene er egnede, men ikke begrænsede til følgende anvendelser:
AC/DC-impulser
Invertere WIG/TIG
Stavelektrodesvejsning
Argon/helium
MIG/MAG beskyttelsesgaselektroder
FORBEREDELSE OG DRIFT
ESAB F20 svejsehjelme er færdigmonterede og klar til brug efter mindre justeringer. Alle
svejsehjelme er udstyret med et komfortabelt hovedbånd, som kan justeres på fire forskellige
måder:
• Tryk og skub for at justere "Hovedhøjde"
• "Højdejustering" for at afgrænse øverste og nederste hjelmposition
• Tryk og drej for at justere "Hovedstørrelse"
• Drej for at justere "Afstand fra ansigt"
1.
2.
3.
4.
Tryk og skub "Hovedhøjde"
"Højdejustering"
Skub og drej "Hovedstørrelse"
Drej "Afstand fra ansigt"
Inden arbejdet påbegyndes, skal svejsehjelmen og det passive glas efterses omhyggeligt for
synlige mærker, revner, poredannelse og ridsede overflader; beskadigede overflader forringer
synsbeskyttelsen, også selv om der er tale om beskyttelsesplader. Hvis beskyttelsespladerne er
ridsede, beskadigede eller har ophobninger af svejsestænk, skal de udskiftes.
Svejsehjelme må ikke tabes. Anbring ikke tunge genstande eller værktøj på eller i hjelmen, da
de kan beskadige komponenterne. Hvis det bruges korrekt, kræver det passive glas ingen
yderligere vedligeholdelse i løbet af dets levetid.
SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengør kun F20 med mild sæbe og vand. Tør med en ren bomuldsklud.
Vær opmærksom på, at det er strengt forbudt at bruge opløsningsmidler, da de vil beskadige
masken og linsen.
Ridsede eller beskadigede visirer skal altid udskiftes.
Brugeren skal foretage regelmæssige daglige kontroller for at sikre, at der ikke er synlige
skader. Udvendige og indvendige dæklinser er sliddele og skal udskiftes regelmæssigt med
originale certificerede ESAB reservedele.
UDSKIFTNING AF DEN UDVENDIGE LINSE
Løft flip up-visiret til dets øverste position, fjern linsespændet, der holder beskyttelseslinserne og
mineralglasset, udskift komponenterne og sørg for at sætte dem tilbage i samme rækkefølge.
Udskift om nødvendigt linsespændet. Sørg for at mineralglasset forbliver inden for den
udvendige og den indvendige beskyttelseslinse.
Følg den samme procedure for at udskifte beskyttelseslinsen monteret på svejseskallen, fjern
ganske enkelt linsespændet, der holder dæklinsen, fra indersiden af skallen og udskift den med
en egnet ESAB del.
Se billede nedenfor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mineralglas
Forsidedæklinse
Flip up-klap
Indvendig beskyttelseslinse
Linsespænde
Hovedskal
PRODUKTMÆRKNING
Produktmærkning
Mærkning af svejseskal:
ESAB
EN175
F
CE
10
ESAB
1
CE
ESAB
1
B
CE
Producent
Gældende EU-standard
Mekanisk styrke ved 45 m/sek.
EF-overensstemmelsesmærke
Mærkning af mineralglas:
Skærmfilternummer
Producent
Optisk klassificering
EF-overensstemmelsesmærke
Mærkning af
beskyttelseslinse
Producent
Optisk klassificering
Mekanisk styrke ved 120 m/sek.
EF-overensstemmelsesmærke
Hvis symbolerne F, B og A ikke er ens for både okular og ramme, så er det det laveste niveau,
der skal gælde for hele øjenværnet.
Øjenværnet må kun anvendes mod højhastighedspartikler ved stuetemperatur, ikke mod
højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer.
STYKLISTE OG MONTERING F20
PKT. BESKRIVELSE
DELNR.
0
Skal F20
0700 000 509
1
Flip up-klap 60 x 110
0700 000 510
1
Flip up-klap 90 x 110
0700 000 511
2
Forsidedæklinse F20 60 x 110
0160 307 001
2
Forsidedæklinse F20 90 x 110
0160 307 004
3
Mineralglas 60 x 110 DIN 8
0160 292 000
3
Mineralglas 60 x 110 DIN 9
0160 292 001
3
Mineralglas 60 x 110 DIN 10
0160 292 002
3
Mineralglas 60 x 110 DIN 11
0160 292 003
3
Mineralglas 60 x 110 DIN 12
0160 292 004
3
Mineralglas 60 x 110 DIN 13
0160 292 005
3
Mineralglas 90 x 110 DIN 9
0760 031 631
3
Mineralglas 90 x 110 DIN 10
0760 031 632
3
Mineralglas 90 x 110 DIN 11
0760 031 633
3
Mineralglas 90 x 110 DIN 12
0760 031 634
3
Mineralglas 90 x 110 DIN 13
0760 031 635
4
Linsespænde 90 x 110
0760 031 633
4
Linsespænde 60 x 110
0160 292 003
5
Indvendigt linsespænde
0700 000 524
6
Indvendig beskyttelseslinse F20 90x110
0160 307 004
7
Hovedbånd F20
0700 000 415
8
Svedbånd F20
0700 000 414
CERTIFICERINGS- OG KONTROLMÆRKATER
F20 svejsehjelmen er testet vedr. øjenbeskyttelse af følgende bemyndigede organ: DIN Prüfund Zertifizierungsstelle für Augenschutz, Alboinstr. 56, D-12103 Berlin, bemyndiget organ
0196, som leverer godkendelses- og løbende kvalitetskontrolydelser superviseret af den
Europæiske Kommission, det tyske Arbejdsministerium og Fælleskontoret for Delstaterne
Vi har derfor tilladelse til at bruge følgende mærker:
EN 166:2002
Det europæiske
overensstemmelsesmærke.
Dette bekræfter, at produktet
opfylder kravene i direktiv
89/686/EØF
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Göteborg
Sverige
Adresse for
DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstr. 56,
D-12103 Berlin
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising