ESAB | F20 | Instruction manual | ESAB F20 Vartotojo vadovas

ESAB F20 Vartotojo vadovas
F20
Suvirintojo šalmas
Profesionalios kokybės
suvirintojo šalmas
SAUGOS ĮSPĖJIMAI – PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE
ĮSPĖJIMAS
Prieš naudodami perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas
Suvirintojo šalmai skirti akims ir veidui apsaugoti nuo kibirkščių, tiškalų ir žalingos spinduliuotės
įprasto suvirinimo sąlygomis.
Suvirintojo šalmo atsparumas karščiui yra ribotas. Nedėkite į šalmą karštų elektrodų laikiklių ir
nestatykite šalmo greta atviros liepsnos arba įkaitusių paviršių. Subraižytus arba pažeistus
lęšius reikia visada pakeisti, jeigu jie sudaužyti, pažeisti arba padengti purslais, kurie blogina
matomumą.
Naudotojas turi kasdien patikrinti ir įsitikinti, kad nėra akivaizdžių pažeidimų požymių. Jautriems
asmenims medžiagos, besiliečiančios su dėvinčiojo oda, gali sukelti alerginę reakciją. Akių
apsauga nuo dideliu greičiu judančių dalelių nusidėvėjusi naudojant standartiniuose akiniuose
gali būti neatspari poveikiui, t. y. sukelti pavojų dėvinčiajam šias apsaugas.
Reguliariai tikrinkite susidėvinčias dalis ir jas keiskite, jei įtariate, jog apsauga nebetinka naudoti
arba suprastėjo matomumas, o galiausiai, kai įtariate, jog pažeisti kritiniai nekeičiami
komponentai arba jie tapo nebetinkami naudoti, apsaugą utilizuokite.
ĮSPĖJIMAS
 Šio suvirintojo šalmo netinka naudoti suvirinant lazeriu.
 Niekada nedėkite šio šalmo ant karštų paviršių.
 Šis šalmas neapsaugos nuo sprogstamųjų įtaisų ar koroziją sukeliančių skysčių.
 Nedarykite jokių lęšio ar šalmo pakeitimų, jei jie nenurodyti šiame vadove.
 Nenaudokite kitų nei vadove nurodytos pakaitinių dalių. Jei atliksite neteisėtų pakeitimų ar
naudosite netinkamas pakaitines dalis, garantija nebegalios, o operatoriui kils pavojus susižeisti.
 Neįmerkite šalmo į vandenį.
 Jokiais tirpikliais nevalykite filtro ekrano arba šalmo komponentų.
 Saugojimo temperatūra: –20 °C~+85 °C (–4 °F~+185 °F). Kai šalmas nenaudojamas ilgą
laiką, jį reikia laikyti sausoje, vėsioje ir tamsioje vietoje.
 Reguliariai valykite lęšio paviršių; nenaudokite stiprių valymo tirpiklių. Reguliariai pakeiskite
įtrūkusį / subraižytą / duobėtą priekinį apsauginį lęšį.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami suvirintojo šalmą būtinai atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.
F20 suvirintojo apsauginių šalmų instrukciją atitinka ES reglamento II priedo 1.4 dalies
reikalavimus.
F20 šalmai užtikrina nuolatinę apsaugą nuo UV / IR spindulių, veido ir akių apsaugą nuo
suvirinimo proceso metu susidarančių žiežirbų.
Nežiūrėkite tiesiai į virinimo spindulius be akių apsaugos, kai suduodamas smūgis elektros
lanku. Tai gali sukelti skausmingą uždegimą ir nepagydomai pažeisti akių lęšiukus, todėl
gali išsivystyti katarakta.
NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami suvirintojo šalmą būtinai atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.
ESAB suvirintojo šalmus galima naudoti daugeliu suvirinimo lanku atvejų ir, kai nurodyta, TIG.
Suvirinimo lęšiai užtikrina apsauga nuo kenksmingos UV ir IR spinduliuočių pagal užtamsinimo
numerio, pažymėto ant kiekvieno pasyvaus stiklinio modelio, reikalavimus; akių apsauga veikia,
kol pakeliamoji dalis yra nuleista ir dengia regėjimo lauką.
Toliau pateikta diagrama pateikta informacija padės pasirinkti tinkamiausią suvirinimo filtro
užtamsinimą:
Vidinė srovė amperais
Suvirinimo procesas arba
susiję metodai
0,5
2,5
1
Rankinis suvirinimas lanku naudojant elektrodą
Elektrodai su fliuso šerdimi
Elektrodai su fliusine danga
MIG / suvirinimas lydžiuoju elektrodu inertinėse
dujose argone (Ar/He)
Plienai, plieno lydiniai
Varis ir jo lydiniai, ir t. t.
MIG / suvirinimas lydžiuoju elektrodu inertinėse
dujose argone (Ar/He)
Aliuminis, varis, nikelis ir kiti lydiniai
10
5
20
15
8
TIG / suvirinimas volframo elektrodu inertinėse
dujose argone (Ar/H₂) (Ar/He)
8
Visi virinami metalai, pvz., plienas, aliuminis,
varis, nikelis ir kiti lydiniai
MAG / suvirinimas lydžiuoju elektrodu
aktyviosiose dujose (Ar/Co₂O₂) (Ar/Co₂/He/H₂)
Statybinis plienas, grūdintas ir atlaidintas
plienas
Cr-Ni-plienas, Cr-plienas ir kiti plieno lydiniai
Elektrolankinis suvirinimas naudojant suslėgtą
orą
(Prilydimas) angliniai elektrodai (O₂)
Pjovimas liepsna naudojant suslėgtą orą (O₂)
Pjovimas plazma (pjovimas lydant)
Visus suvirinamus metalus rasite WIG
Centrinės ir išorinės dujos: Argonas (Ar/H₂)
(Ar/He)
Pjovimas plazma (pjovimas lydant)
Mikroplazminis suvirinimas
4 5 6 7 8 9
Centrinės ir išorinės dujos: Argonas (Ar/H₂)
(Ar/He)
1
0,5
5
2,5
80
60
9
10
9
125 175 225 275 350 450
100
150 200 250 300 400
500
11
10
11
10
11
12
11
12
10
10
11
12
11
11
10
11
30
20
12
60
40
80
12
13
14
12
13
14
13
12
13
14
13
13
10
15
10
40
30
12
14
13
14
13
14
100
150 200 250 300 400
500
125 175 225 275 350 450
Atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, galima naudoti kitą aukščiausios arba kitą žemiausios
apsaugos lygį.
Tamsesni laukai atitinka sritis, kuriose atitinkamo suvirinimo proceso naudoti negalima.
ESAB F20 suvirintojo šalmai tinka, neapsiribojant, naudoti šiose srityse:
Kintamosios srovės (AC) / nuolatinės srovės (DC) impulsai
WIG / TIG inverteriai
Suvirinimas strypu
Argonas / helis
MIG / MAG apsauginių dujų elektrodai
PARUOŠIMAS IR NAUDOJIMAS
ESAB F20 suvirintojo šalmai yra visiškai surinkit ir, šiek tiek pareguliavus, paruošti naudoti.
Visuose suvirintojo šalmuose yra patogus galvos apdangalas, kurį galima reguliuoti keturiais
skirtingais būdais:
• Paspauskite ir paslinkite, kad galėtumėte reguliuoti galvos aukštį
• Nuolydžio reguliavimas leidžia apriboti viršutinę ir apatinę šalmo padėtį
• Paspauskite ir pasukite, kad galėtumėte reguliuoti galvos dydį
• Pasukite, kad galėtumėte reguliuoti atstumą nuo veido
1.
2.
3.
4.
Paspauskite ir paslinkite (galvos aukštis)
Nuolydžio reguliavimas
Paspauskite ir pasukite (galvos dydis)
Sukite (atstumas nuo veido)
Prieš pradėdami darbą, atidžiai patikrinkite suvirintojo šalmą ir pasyvųjį stiklą, ar nėra matomų
dėmių, įskilimų, įdubusių ar subraižytų paviršių. Net dėl apsauginių plokštelių pažeistų paviršių
pablogėja matomumas ir apsauga. Jeigu apsauginės plokštelės subraižytos, pažeistos arba
aptaškytos, pakeiskite jas.
Suvirintojo šalmo negalima mėtyti. Nedėkite ant šalmo ar į jį sunkių daiktų ar įrankių, nes galite
pažeisti jo komponentus. Tinkamai naudojamo pasyviojo stiklo visą jo eksploatavimo laiką
prižiūrėti nereikia.
PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
F20 valykite tik silpnu muilu ir vandeniu. Nusausinkite švariu medvilniniu audiniu.
Atminkite, kad griežtai draudžiama naudoti tirpiklius, nes jie gali pažeisti kaukę ir lęšį.
Subraižytus arba pažeistus skydelius visuomet reikia pakeisti.
Naudotojas privalo kasdien patikrinti ir įsitikinti, kad nėra akivaizdžių pažeidimų požymių. Vidinio
ir išorinio skydelio lęšiai yra susidėvinčios dalys, kurias reikia reguliariai keisti originaliomis
sertifikuotomis ESAB atsarginėmis dalimis.
IŠORINIO LĘŠIO KEITIMAS
Pakelkite atverčiamą skydelį į viršutinę padėtį, nuimkite lęšio sagtį, kuri laiko apsauginius lęšius
ir mineralinį stiklą, ir išimkite komponentą (-us) bei nepamirškite jų įdėti ta pačia tvarka. Jei
reikia, pakeiskite lęšio sagtį. Mineralinis stiklas privalo dengti apsauginio lęšio išorinę ir vidinę
puses.
Suvirinimo gaubto apsauginį lęšį pakeiskite ta pačia tvarka: tiesiog vidinėje gaubto pusėje
atsekite lęšio sagtį, laikančią apsauginį lęšį, ir pakeiskite atitinkama ESAB dalimi.
Žr. tolesnį paveikslėlį.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mineralinis stiklas
Priekinis apsauginis lęšis
Rėmelis
Vidinis apsauginis lęšis
Lęšio sagtis
Pagrindinis gaubtas
GAMINIO ŽYMĖS
Gaminio žymės
Suvirinimo gaubto žymės
ESAB
EN175
F
CE
10
ESAB
1
CE
ESAB
1
B
CE
Gamintojas
Taikomas ES standartas
Mechaninis atsparumas
esant 45 m / s greičiui
EB atitikties žymė
Mineralinio stiklo žymės
Užtamsinimo numeris
Gamintojas
Optinė klasifikacija
EB atitikties žymė
Apsauginio lęšio žymės
Gamintojas
Optinė klasifikacija
Mechaninis atsparumas
esant 120 m / s greičiui
EB atitikties žymė
Jei simboliai F, B ir A okuliare ir rėmelyje neatitinka, visiškai akių apsaugai galima priskirti tik
žemesnio lygio apsaugą.
Akių apsaugą galima naudoti tik nuo greitųjų dalelių kambario temperatūroje, o ne nuo greitųjų
dalelių esant ekstremaliai temperatūrai.
F 20 DALIŲ SĄRAŠAS IR KOMPLEKTAS
ELEMENTAS APIBŪDINIMAS
DALIES NR.
0
F20 gaubtas
0700 000 509
1
Atverčiamas skydelis 60 X 110
0700 000 510
1
Atverčiamas skydelis 90 X 110
0700 000 511
2
F20 priekinis apsauginis lęšis 60 x 110
0160 307 001
2
F20 priekinis apsauginis lęšis 90 x 110
0160 307 004
3
Mineralinis stiklas 60 x 110 DIN 8
0160 292 000
3
Mineralinis stiklas 60 x 110 DIN 9
0160 292 001
3
Mineralinis stiklas 60 x 110 DIN 10
0160 292 002
3
Mineralinis stiklas 60 x 110 DIN 11
0160 292 003
3
Mineralinis stiklas 60 x 110 DIN 12
0160 292 004
3
Mineralinis stiklas 60 x 110 DIN 13
0160 292 005
3
Mineralinis stiklas 90 x 110 DIN 9
0760 031 631
3
Mineralinis stiklas 90 x 110 DIN 10
0760 031 632
3
Mineralinis stiklas 90 x 110 DIN 11
0760 031 633
3
Mineralinis stiklas 90 x 110 DIN 12
0760 031 634
3
Mineralinis stiklas 90 x 110 DIN 13
0760 031 635
4
Lęšio sagtis 90 x 110
0760 031 633
4
Lęšio sagtis 60 x 110
0160 292 003
5
Vidinė lęšio sagtis
0700 000 524
6
F20 vidinis apsauginis lęšis 90 x 110
0160 307 004
7
F20 galvos apdangalas
0700 000 415
8
F20 juostelė prakaitui sulaikyti
0700 000 414
SERTIFIKATAI IR KONTROLINIAI LIPDUKAI
Akių apsaugai skirtus F20 suvirinimo šalmus išbandė ši registruotoji įstaiga: DIN Prüf-und
Zertifizierungsstelle für Augenschutz, Alboinstr. 56, D-12103 Berlynas, registruotoji įstaiga 0196,
išduodanti patvirtinimą ir teikianti nuolatinę kokybės sistemą, kontroliuojama Europos Komisijos,
Vokietijos darbo ministerijos ir Centrinio provincijų biuro.
Mums leidžiama naudoti šias žymas:
EN 166:2002
Europos atitikties ženklą.
Juo patvirtinama, kad
produktas atitinka Direktyvos
89/686/ EWG reikalavimus
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Gothenburg
Sweden (Švedija)
Adresas:
„DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH“
Alboinstr. 56,
D-12103 Berlynas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising