ESAB | F20 | Instruction manual | ESAB F20 Navodila za uporabo

ESAB F20 Navodila za uporabo
F20
Varilna čelada
Profesionalna varilna čelada
VARNOSTNA OPOZORILA –
PREBERITE PRED UPORABO
OPOZORILO
Pred uporabo morate prebrati in razumeti vsa navodila pred uporabo
Varilne čelade so zasnovane za zaščito oči in obraza pred iskrami, škropljenjem razbeljenih
delcev in škodljivim sevanjem pri normalnih pogojih varjenja.
Varilne čelade so odporne samo do določene temperature. Držal elektrod ne odlagajte v
notranjost čelade in čelade ne odlagajte v bližino odprtega ognja ali vročih delovnih površin. Če
so stekla spraskana, poškodovana, zlomljena, prekrita z varilnimi odkruški do te mere, da to
vpliva na vidljivost, je treba zaščitna stekla zamenjati.
Uporabnik mora vsakodnevno preverjati, da ni vidnih poškodb. Materiali, ki pridejo v stik s kožo
varilca, lahko pri nekaterih posameznikih povzročijo alergijsko reakcijo. Zaščita za oči, ki varuje
pred delci pri visokih hitrostih, nameščena nad običajna očala za korekcijo vida, lahko prenese
udarec dalje, kar ogroža uporabnika.
Redno preverjajte potrošne dele in jih zamenjajte, če sta prizadeti zmožnost servisiranja in
vidljivost. Izdelek zavrzite, če kritični deli niso več na voljo kot nadomestni deli, so ti poškodovani
ali jih ni več mogoče popraviti.
OPOZORILO
 Varilna čelada ni primerna za lasersko varjenje.
 Čelade nikoli ne odlagajte na vročo površino.
 Čelada ne ščiti pred eksplozivnimi napravami ali jedkimi tekočinami.
 Predelave stekla in čelade niso dovoljene, razen če to ni navedeno v teh navodilih.
 Ne uporabljajte nadomestnih delov, ki niso navedeni v teh navodilih. Nepooblaščene
predelave in uporaba neodobrenih nadomestnih delov povzročijo prenehanje veljavnosti
garancije in povečajo izpostavljenost uporabnika telesnim poškodbam.
 Čelade ne potapljajte v vodo
 Stekla filtra ali delov čelade ne čistite s topili.
 Temperatura skladiščenja: -20 °C~+85 °C (-4 °F~+185 °F). Čelado pred daljšim obdobjem
neuporabe shranite v suhem, hladnem in temnem prostoru.
 Površino stekla redno čistite in pri tem ne uporabljajte močnih čistil. Počena/spraskana/vdrta
sprednja stekla redno menjajte.
NAVODILA ZA UPORABO
POZOR! Pred uporabo varilne čelade morate prebrati in razumeti varnostna navodila.
Navodila za zaščitne varilne čelade F20 so skladna s členom 1.4 Priloge II uredbe ES.
Čelade F20 nudijo trajno zaščito pred UV-/IR-žarki, poleg tega pa tudi zaščito za obraz in
oči pred iskrenjem, ki nastaja med varjenjem.
Brez zaščite za oči ne glejte v svetlobo, ki nastaja ob sprožitvi obloka med varjenjem. To
lahko povzroči boleče vnetje roženice in nepopravljive poškodbe očesne leče, kar lahko
privede do sive mrene.
NAČINI UPORABE
POZOR! Pred uporabo varilne čelade morate prebrati in razumeti varnostna navodila.
Varilne čelade ESAB so primerni za uporabo pri veliki večini aplikacij obločnega varjenja, kjer je
navedeno, pa tudi varjenja TIG. Varilno steklo nudi zaščito pred škodljivim UV- in IR-sevanjem,
skladno z zahtevami za oznake za stopnje zatemnitve, navedene na vsakem pasivnem steklu.
Oči so zaščitene, dokler je pokrovček spuščen in pokriva vizir.
Na naslednji sliki so prikazana območja najprimernejših stopenj zatemnitve za varilni filter:
Trenutni tok v amperih
Postopek varjenja ali
povezane tehnike
0,5
2,5
1
Ročno z elektrodo
Elektroda z jedrom iz talila
Paličaste elektrode s talilom
MIG (varjenje kovin v inertnem plinu), argon
(Ar/He)
Jekla in zlitine jekel
Baker in bakrove zlitine itd.
MIG (varjenje kovin v inertnem plinu), argon
(Ar/He)
Aluminij, baker, nikelj in druge zlitine
10
5
20
15
8
TIG (varjenje v inertnem plinu z volframovo
elektrodo), argon (Ar/H₂) (Ar/He)
Vse kovine, ki jih je mogoče variti, na primer
jekla, aluminij, baker, nikelj in njihove zlitine
MAG (varjenje kovin v aktivnem plinu)
(Ar/Co₂O₂) (Ar/Co₂/He/H₂)
Konstrukcijska jekla, kaljena in legirana jekla
Cr-Ni-jekla, Cr-jeklo on druge zlitine jekel
Elektroobločno spajanje s stisnjenim zrakom
Ogljikove elektrode (za spajanje s taljenjem)
(O₂)
Plamensko žlebljenje s stisnjenim zrakom (O₂)
Plazemsko rezanje (fuzijsko)
Vsi materiali, ki jih je mogoče variti, glejte WIG
Središčni in zunanji plin: Argon (Ar/H₂) (Ar/He)
Plazemsko rezanje (fuzijsko)
Mikroplazemsko varjenje
4
Plin za plazemsko varjenje in zaščitni plin:
Argon (Ar/H₂) (Ar/He)
8
40
80
30
60
9
10
9
125 175 225 275 350 450
100
150 200 250 300 400
500
11
10
11
10
11
12
11
12
10
10
11
12
11
11
6 7
1
0,5
8
9
5
2,5
10
15
10
11
30
20
12
60
40
80
13
14
12
13
14
13
12
13
14
13
13
10
5
12
12
14
13
14
13
14
100
150 200 250 300 400
500
125 175 225 275 350 450
Odvisno od pogojev aplikacije je mogoče uporabiti tudi naslednji višjo ali naslednjo nižjo stopnjo
zatemnitve.
Najtemnejša polja predstavljajo območja, v katerih ustreznih varilnih postopkov ni mogoče
uporabiti.
Varilne čelade ESAB F20 so primerne, vendar ne izključno, za naslednje aplikacije:
Izmenični/enosmerni tokovni impulzi
Inverterji WIG/TIG
Ročno obločno varjenje z oplaščeno elektrodo
Argon/helij
Elektrode za varjenje MIG/MAG z zaščitnim plinom
PRIPRAVA IN UPORABA
Varilne čelade ESAB F20 so ob dobavi popolnoma sestavljene in pripravljene za uporabo;
potrebne so le manjše nastavitve. Vse varilne čelade so opremljene z udobnimi naglavnimi
Mehanizmi, ki jih je mogoče nastavljati na štiri različne načine:
• Pritisnite in premaknite za nastavitev višine na glavi
• Nastavite kot za omejitev zgornjega in spodnjega položaja čelade
• Pritisnite in obrnite za nastavitev obsega glave
• Obrnite za nastavitev oddaljenosti od obraza
1.
2.
3.
4.
Pritisnite in premaknite za nastavitev višine na glavi
Nastavitev kota
Potisnite in obrnite "velikost glave"
Obrnite za nastavitev oddaljenosti od obraza
Pred nadaljnjim delom natančno preverite varilno čelado in pasivno steklo, zaradi morebitnih
vidnih znakov, razpok, vdrtin ali prask; poškodovane površine, tudi na zaščitnih površinah,
zmanjšujejo vidljivost in negativno vplivajo na zaščito. Če so zaščitne površine spraskane,
poškodovane ali so se na njih nabrani odkruški, zamenjajte.
Varilna čelada ne sme pasti na tla. Na ali v čelado ne postavljajte težkih predmetov ali orodij, saj
lahko ti poškodujejo dele čelade. Če pasivno steklo uporabljate pravilno, ne potrebuje nobenega
dodatnega vzdrževanja.
SERVIS IN VZDRŽEVANJE
F20 čistite samo z blagimi mili in vodo. Osušite s čisto bombažno krpo.
Uporaba topil je strogo prepovedana, saj lahko ti poškodujejo masko in steklo.
Spraskane ali poškodovane vizirje je treba obvezno zamenjati.
Uporabnik mora vsakodnevno preverjati, da ni vidnih poškodb. Zunanje in notranje zaščitno
steklo sta potrošni material, zaradi česar ju je treba redno menjati z originalnimi homologiranimi
nadomestnimi deli ESAB.
ZAMENJAVA ZUNANJEGA STEKLA
Dvignite preklopni vizir v najbolj odprt položaj,odstranite sponko stekla, s katero sta pritrjena
zaščitno in mineralno steklo, zamenjajte dele in jih vstavite nazaj v pravilnem zaporedju. Po
potrebi zamenjajte sponko stekla. Mineralno steklo mora biti obvezno med zunanjim in notranjim
zaščitnim steklom.
Enakemu postopku sledite pri zamenjavi zaščitnega stekla na varilni čeladi; preprosto odstranite
sponko stekla in notranje zaščitno steklo maske ter vstavite ustrezen nadomestni del podjetja
ESAB.
Glejte spodnjo sliko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mineralno steklo
Sprednje zaščitno steklo
Dvižni okvir
Notranje zaščitno steklo
Sponka stekla
Maska
OZNAKE NA IZDELKU
Oznake na izdelku
Oznake na varilni maski:
ESAB
EN175
F
CE
10
ESAB
1
CE
ESAB
1
B
CE
Proizvajalec
Ustrezen EU-standard
Mehanska trdnost pri 45
m/s
Znak skladnosti ES
Oznake na mineralnem
steklu:
Stopnja zatemnitve
Proizvajalec
Optični razred
Znak skladnosti ES
Oznake na zaščitnem
steklu:
Proizvajalec
Optični razred
Mehanska trdnost pri 120
m/s
Znak skladnosti ES
Če znaki F, B in A niso enaki za steklo in okvir, velja za zaščito oči oznaka z nižjo stopnjo
zaščite.
Zaščito za oči je dovoljeno uporabljati samo za zaščito pred delci pri visokih hitrostih in pri sobni
temperaturi, ne pa pred delci pri visokih temperaturah pri ekstremnih temperaturah.
SEZNAM DELOV IN SKLOPOV ZA F20
ARTIKEL
OPIS
ŠT. DELA
0
Maska F20
0700 000 509
1
Preklopni nosilec vizirja 60 × 110
0700 000 510
1
Preklopni nosilec vizirja 90 × 110
0700 000 511
2
Sprednje zaščitno steklo F20 60 × 110
0160 307 001
2
Sprednje zaščitno steklo F20 90 × 110
0160 307 004
3
Mineralno steklo 60 × 110, DIN 8
0160 292 000
3
Mineralno steklo 60 × 110, DIN 9
0160 292 001
3
Mineralno steklo 60 × 110, DIN 10
0160 292 002
3
Mineralno steklo 60 × 110, DIN 11
0160 292 003
3
Mineralno steklo 60 × 110, DIN 12
0160 292 004
3
Mineralno steklo 60 × 110, DIN 13
0160 292 005
3
Mineralno steklo 90 × 110, DIN 9
0760 031 631
3
Mineralno steklo 90 × 110, DIN 10
0760 031 632
3
Mineralno steklo 90 × 110, DIN 11
0760 031 633
3
Mineralno steklo 90 × 110, DIN 12
0760 031 634
3
Mineralno steklo 90 × 110, DIN 13
0760 031 635
4
Sponka stekla 90 × 110
0760 031 633
4
Sponka stekla 60 × 110
0160 292 003
5
Sponka notranjega stekla
0700 000 524
6
Notranje zaščitno steklo F20 90 × 110
0160 307 004
7
Naglavni mehanizem F20
0700 000 415
8
Znojni trak F20
0700 000 414
CERTIFIKATI IN KONTROLNE NALEPKE
Varilne čelade F20 so testirani za zaščito oči pri naslednjih priglašenih organih: DIN Prüf-und
Zertifizierungsstelle für Augenschutz, Alboinstr. 56, D-12103 Berlin, priglašeni organ št. 0196, ki
podeli odobritev in skrbi za neprekinjeno izvajanje nadzora kakovosti v skladu s predpisi
Evropske komisije, nemškega ministrstva za delo in centralnega provincialnega urada.
Za izdelek lahko uporabimo naslednje oznake:
EN 166:2002
Oznako EC.
Potrjuje, da izdelek izpolnjuje
zahteve Direktive 89/686/
EGS
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Gothenburg
Sweden
Naslov
DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstr. 56,
D-12103 Berlin
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising