ESAB | G40 / G50 | Instruction manual | ESAB G40 / G50 Používateľská príručka

ESAB G40 / G50 Používateľská príručka
G40 / G50
Brusná svářečská helma
Svářečská helma profesionální kvality
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ –
PŘED POUŽITÍM PŘEČTĚTE
VAROVÁNÍ
Před použitím si přečtěte veškeré pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte
Samostmívací svářečské helmy jsou určeny k ochraně očí a obličeje před jiskrami, prskáním a
škodlivým zářením za normálních podmínek svařování. Filtr pro automatické ztmavení
automaticky mění stav ze světlého na tmavý, když dojde k zapálení svářecího oblouku, a po
skončení svařování se vrátí do světlého stavu.
Samostmívací svářečská helma se dodává sestavená. Než ji však bude možné
použít, je nutné ji nastavit tak, aby správně padla svému uživateli. Nastavte dobu
prodlevy, citlivost a číslo odstínu pro příslušné použití.
Helmu je nutné skladovat v suchém, chladném prostoru. Před dlouhodobým
skladováním nezapomeňte vyjmout baterii.
VAROVÁNÍ
 Tato samostmívací svářečská helma není vhodná pro laserové svařování.
 Tuto helmu a filtr pro automatické ztmavení nikdy nepokládejte na horký povrch.
 Filtr pro automatické ztmavení nikdy neotevírejte ani ho nijak neporušujte.
 Tato samostmívací svářečská helma nechrání před riziky vznikajícími při silných nárazech.
 Tato helma nechrání před výbušnými zařízeními ani před korozivními kapalinami.
 Filtr ani helmu nijak neupravujte, pokud v této příručce není uvedeno jinak.
 Nepoužívejte jiné náhradní díly než ty, které jsou uvedeny v této příručce. Neoprávněné
úpravy a náhradní díly způsobí ztrátu platnosti záruky a vystaví pracovníka riziku zranění.
 Pokud by se tato helma po zapálení oblouku neztmavila, ihned přestaňte svářet a
kontaktujte svého nadřízeného nebo prodejce.
 Neponořujte filtr do vody.
 Nepoužívejte na filtr ani na součásti helmy žádná rozpouštědla.
 Používejte pouze při těchto teplotách: -10 °C až +65 °C (14°F až +149 °F).
 Skladovací teplota: -20 °C až +85 °C (-4 °F až +185 °F). Helmu je nutné skladovat
v suchém, chladném prostoru, pokud ji po dlouhou dobu nepoužíváte.
 Chraňte filtr před stykem s kapalinami a nečistotami.
 Pravidelně čistěte povrch filtru. Nepoužívejte k tomu silné chemické roztoky. Snímače a
solární články vždy udržujte v čistotě pomocí čistého hadříku, který nepouští vlákna.
 Pravidelně vyměňujte prasklý/poškrábaný/děravý přední kryt.
 Materiály, které jsou v kontaktu s pokožkou uživatele, mohou za určitých okolností způsobit
alergické reakce.
 Filtr ADF smí být používán jen v kombinaci s vnitřním krycím sklem.
 Ochrana očí před částicemi letícími vysokou rychlostí, která je nasazena na standardní
optické brýle, může přenášet nárazy, což vytváří riziko pro uživatele.
 Okuláry filtru z tvrzených minerálů by se měly používat pouze ve spojení s vhodným
pomocným okulárem.
 Pokud se symboly F nebo B na okuláru a rámečku neshodují, pak je nutné doplnit ochranu
očí podle nižší úrovně.
1
POKYNY K POUŽITÍ
VAROVÁNÍ! Před použitím helmy pro svařování si nezapomeňte přečíst bezpečnostní pokyny a ujistit se, že jim
rozumíte.
Informační příručka pro ochranné svářečské helmy G40/G50 odpovídá požadavkům předpisů
EU odst. 1.4 Přílohy II.
Helmy G40/G50 nabízejí trvalou ochranu před UV/IR paprsky a také ochranu tváře a očí před
jiskrami způsobenými svařováním.
Při svařování se nedívejte nechráněnýma očima přímo do záření do vytvořeného oblouku.
Může dojít k bolestivému zanícení rohovky a nevratnému poškození čočky v oku, které vede
ke kataraktům.
OBLAST POUŽITÍ
VAROVÁNÍ! Před použitím helmy pro svařování si nezapomeňte přečíst bezpečnostní pokyny a ujistit se, že jim
rozumíte.
Svářečské helmy ESAB a svářečské filtry lze použít pro většinu typů svařování obloukem a
pro svařování TIG tam, kde je to uvedeno. Svářečské filtry poskytují ochranu před škodlivým
UV (ultrafialovým) a IR (infračerveným) zářením podle požadavků na číslo odstínu označené
na každém pasivním automatickém modelu (ADF); ochrana očí platí, dokud je kukla spuštěná
a zakrývá zrak.
Následující tabulka má sloužit jako reference pro výběr nejvhodnějšího odstínu svářečského
filtru:
2
Proud interně v ampérech
Proces svařování nebo
související techniky
0,5
2,5
1
E ruční
Elektrody s tavidlovým jádrem
Tyčové tavidlové elektrody
MIG / svařování kovů za použití inertního
plynu, argon (Ar/He)
Oceli, legované oceli
Měď a její slitiny atd.
MIG / svařování kovů za použití inertního
plynu, argon (Ar/He)
Hliník, měď, nikl a ostatní slitiny
5
20
15
8
TIG / svařování s w olframovou elektrodou za
použití inertního plynu, argon (Ar/H₂) (Ar/He)
Všechny svařovatelné kovy, jako například
oceli, hliník, měď, nikl a jejich slitiny
MAG / svařování kovů za použití aktivního
plynu (Ar/Co₂O₂) (Ar/Co₂/He/H₂)
Stavební ocel, kalené a upravené oceli
Ocel s chrómem a niklem, ocel s chrómem a
jiné slitinové oceli
Spojování pomocí elektrického oblouku a
stlačeného vzduchu
(Tavné spojování) uhlíkové elektrody (O₂)
Drážkování plamenem, stlačený vzduch (O₂)
Řezání plazmou (tavné řezání)
Všechny svařovatelné kovy viz WIG
Středový a vnější plyn Argon (Ar/H₂) (Ar/He)
Řezání plazmou (tavné řezání)
Mikro-plazmové svařování
Středový a vnější plyn Argon (Ar/H₂) (Ar/He)
10
8
40
80
30
60
9
10
9
125 175 225 275 350 450
100
150 200 250 300 400
500
11
10
11
10
11
12
11
12
10
10
11
12
6 7 8
1
0,5
9
5
2,5
10
15
10
11
30
20
12
60
40
80
14
12
13
14
13
14
13
11
11
5
13
13
10
4
12
12
13
12
14
13
14
13
14
100
150 200 250 300 400
500
125 175 225 275 350 450
V závislosti na podmínkách použití lze použít nejbližší nejvyšší nebo nejnižší úroveň ochrany.
Tmavší pole odpovídají těm oblastem, kde nelze použít příslušný proces svařování.
Svářečské helmy ESAB G40/G50 jsou vhodné zejména pro tyto aplikace:
Pulzy střídavého/stejnosměrného proudu
Měniče WIG/TIG
Tyčové svařování
Argon/Helium
Elektrody s ochranným plynem MIG/MAG.
PŘÍPRAVA A PROVOZ
Svářečské helmy ESAB G40/G50 jsou kompletně sestavené a po drobném přizpůsobení jsou
připraveny k použití. Všechny svářečské helmy jsou vybaveny pohodlnou ochranou hlavy,
kterou lze nastavit čtyřmi způsoby:
• Zatlačením a posunutím nastavte „Výšku hlavy“
• „Úpravou sklonu“ omezíte horní a dolní polohu helmy
• Zatlačením a otočením nastavíte parametr „Velikost hlavy“
• Otočením upravíte „Vzdálenost od obličeje“
3
1.
2.
3.
4.
Zatlačením a posunutím nastavte „Výšku hlavy“
„Úprava sklonu“
Zatlačením a otáčením nastavte „Velikost hlavy“
Otočte „Vzdálenost od obličeje“
Než začnete pracovat, pečlivě zkontrolujte svářečskou helmu a pasivní sklo, zda nejsou
poškrábané, prasklé, nemají prohlubně nebo rýhy: poškozené povrchy (i na ochranných
deskách) snižují ochranu před poškozením zraku. Pokud jsou ochranné desky poškrábané,
poškozené nebo jsou na nich usazeniny rozstřiku ze svařování, vyměňte je.
Svářečské helmy nesmějí upadnout na zem. Nevkládejte do helmy ani na ni nepokládejte
těžké předmět či nástroje, protože by mohlo dojít k poškození součástí. Pokud je ochranný filtr
pro svářeče správně používán, nevyžaduje žádnou další údržbu během celé své životnosti.
.
SERVIS A ÚDRŽBA
Helmu G40/G50 čistěte pouze jemným mýdlem a vodou. Osušte suchým bavlněným
hadříkem.
Upozorňujeme, že je přísně zakázáno používat rozpouštědla, protože by poškodila masku a
filtry.
Poškrábané nebo poškozené štíty je nutné vždy vyměnit.
Uživatel musí provádět pravidelné kontroly a ujistit se, že helma nevykazuje známky
poškození. Vnější a vnitřní štíty jsou spotřební materiál a je potřeba je pravidelně vyměňovat
za originální, certifikované náhradní díly ESAB.
VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SKEL A SVÁŘEČSKÉHO FILTRU
Zvedněte přední část helmy v její horní poloze. Sejměte sponu, která přidržuje ochranná skla
a svářečský filtr, vyměňte díl(y) a znovu je ve stejném pořadí vraťte zpět. V případě nutnosti
sponu vyměňte. Zkontrolujte, zda svářečský filtr zůstává ve vnějších a vnitřních ochranných
sklech.
Stejně postupujte při výměně ochranných skel nainstalovaných na svařovací skořepině:
4
z vnitřní strany skořepiny sejměte sponu, která přidržuje krycí skla, a vyměňte ji za vhodný díl
ESAB.
Viz ilustrace níže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Přední krycí sklo
Kolébka
Minerální sklo
Označení těsnění skel:
Úchyt skel
Hlavní skořepina
1.
2.
3.
4.
5.
Přední krycí sklo
Kolébka
Svářečský filtr
Úchyt skel
Hlavní skořepina
5
OZNAČENÍ PRODUKTU
Označení produktu
Označení svařovací
skořepiny:
ESAB
EN175
B
CE
ESAB
1
B
CE
ESAB
1
B
CE
Výrobce
Platná norma EU
Mechanická síla při 120
m/s
Značka shody ES
Označení svařovacích
štítů:
Výrobce
Optická klasifikace
Mechanická síla při
120 m/s
Značka shody ES
Označení ochranných
skel:
Výrobce
Optická klasifikace
Mechanická síla při
120 m/s
Značka shody ES
Pokud se symboly F, B a A na okuláru a rámečku neshodují, pak je nutné doplnit ochranu očí
podle nižší úrovně.
Ochrana očí se musí používat pouze proti vysokorychlostním částicím při pokojové teplotě,
nikoliv proti vysokým rychlostem při extrémních teplotách.
6
SEZNAM DÍLŮ A SESTAVA G40
Seznam dílů
POLOŽKA
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
9
10
POPIS
G40 60x110
G40 90x110
Hlavní skořepina
Velký vnitřní štít G50 čirý (163 x 54 x 2,2 mm)
Minerální sklo 60x110
Minerální sklo 90x110
Držák kukly G50
Pokrývka hlavy G50
Čelenka Pro
Úchyt skel (včetně šroubů)
Přední ochranná sklad (110 x 90 x 1 mm)
Kolébka 60x110
Kolébka 90x110
Těsnění minerálního skla 60x110 a 90x110
7
Č. DÍLU
0700, 000, 436
0700, 000, 437
0700, 000, 515
0700, 000, 501
0160, 292, 003
0760, 031, 633
0700, 000, 516
0700, 000, 415
0700, 000, 414
0700, 000, 518
0700, 000, 517
0700, 000, 520
0700, 000, 519
0700, 000, 521
SEZNAM DÍLŮ A SESTAVA G50
Seznam dílů
POLOŽKA POPIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G50 9-13
Hlavní skořepina
Velký vnitřní štít G50 čirý (163 x 54 x 2,2 mm)
Svařovací filtr(110 x 90 x 8,5 mm) 9-13
Držák kukly G50
Pokrývka hlavy G50
Čelenka Pro
Úchyt skel (včetně šroubů)
Vnitřní ochranná skla ADF
Přední ochranná sklad (110 x 90 x 1 mm)
Kolébka ADF
8
Č. DÍLU
0700, 000, 438
0700, 000, 515
0700, 000, 501
0700, 000, 523
0700, 000, 516
0700, 000, 415
0700, 000, 414
0700, 000, 518
0700, 000, 517
0700, 000, 519
TECHNICKÉ ÚDAJE G50 ADF
◎ Zorné pole
97 x 47 mm (3,8” x 1,85”)
◎ Optická třída
1/1/1/2
◎ Ovládání odstínu
Variabilní odstín 9-13
◎ Doba přepnutí
0,08 ms
◎ Citlivost a čas prodlevy
Nastavitelné (vnitřní)
◎ Ochrana před UV/IR zářením
DIN 15
◎ Provozní teplota
-10 °C – 65 °C(14 °F – 149 °F)
◎ Napájecí zdroj
Solární článek, žádná výměna baterií
◎ Ovládání čočky
Automatické
◎ Normy
CE/ANSI/CSA
◎ Materiál helmy
Speciální silon
9
CERTIFIKACE A KONTROLNÍ ŠTÍTKY
Svářečské filtry G40 a G50 jsou testovány z hlediska ochrany očí následujícím notifikovaným
orgánem: DIN Prüf-und Zertifizierungsstelle für Augenschutz, Alboinstr. 56, D-12103 Berlín,
notifikovaný orgán 0196, který poskytuje schválení a průběžný systém kvality pod kontrolou
Evropské komise, německého ministerstva práce a ústřední kanceláře provincií.
Z toho důvodu máme povolení používat tyto značky:
EN 166:2002
Evropské značení shody.
To potvrzuje, že výrobek
splňuje požadavky Směrnice
89/686/ EWG
Adresa od
DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstr. 56 ,
D-12103 Berlín
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Gothenburg
Švédsko
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising