ESAB | G40 / G50 | Instruction manual | ESAB G40 / G50 Vartotojo vadovas

ESAB G40 / G50 Vartotojo vadovas
G40 / G50
Šlifuotojo ir suvirintojo
šalmas
Profesionalios kokybės
suvirintojo šalmas
SAUGOS ĮSPĖJIMAI – PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE
ĮSPĖJIMAS
Prieš naudodami perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas
Savaime tamsėjantys suvirintojo šalmai skirti akims ir veidui apsaugoti nuo kibirkščių, tiškalų ir
žalingos spinduliuotės įprasto suvirinimo sąlygomis. Savaime tamsėjančio filtro būsena
automatiškai pasikeičia iš šviesios į tamsią, kai suvirinimo lankas atlieka kirtį, ir grįžta į šviesią
būseną, kai nustojama virinti.
Savaime tamsėjantys suvirintojo šalmai parduodami surinkti. Tačiau prieš juos
naudojant reikia sureguliuoti ir pritaikyti konkrečiam naudotojui. Nustatykite savo
prietaiso delsos laiką, jautrumą ir užtamsinimo numerį.
Šalmą reikia saugoti sausoje, vėsioje ir tamsioje vietoje ir ilgą laiką nenaudojant
išimti akumuliatorių.
ĮSPĖJIMAS
 Šio savaime tamsėjančio suvirintojo šalmo netinka naudoti suvirinant lazeriu.
 Niekada nedėkite šio šalmo ir savaime tamsėjančio filtro ant karštų paviršių.
 Niekada neatidarykite ir nekiškite pirštų prie savaime tamsėjančio filtro.
 Šis savaime tamsėjantis suvirintojo šalmas neapsaugos nuo rimtą žalą galinčių sukelti
pavojų.
 Šis šalmas neapsaugos nuo sprogstamųjų įtaisų ar koroziją sukeliančių skysčių.
 Nedarykite jokių filtro ar šalmo pakeitimų, jei jie nenurodyti šiame vadove.
 Nenaudokite kitų nei vadove nurodytos pakaitinių dalių. Jei atliksite neteisėtų pakeitimų ar
naudosite netinkamas pakaitines dalis, garantija nebegalios, o operatoriui kils pavojus
susižeisti.
 Jei šis šalmas neužtamsėtų suvirinimo lankui atlikus kirtį, nedelsdami nustokite virinti ir
kreipkitės į prižiūrėtoją arba platintoją.
 Neįmerkite filtro į vandenį.
 Jokiais tirpikliais nevalykite filtro ekrano arba šalmo komponentų.
 Naudokite tik tokioje temperatūroje: -10 °C~+65 °C (14°F~+149 °F).
 Saugojimo temperatūra: -20 °C~+85 °C (-4 °F~+185 °F). Kai šalmas nenaudojamas ilgą
laiką, jį reikia laikyti sausoje, vėsioje ir tamsioje vietoje.
 Saugokite filtrą nuo kontakto su skysčiais ir purvu.
 Reguliariai valykite filtro paviršių; nenaudokite stiprių valymo tirpiklių. Prižiūrėkite, kad jutikliai
ir saulės moduliai visada būtų švarūs. Valykite juos nesipūkuojančia šluoste.
 Reguliariai pakeiskite įtrūkusį / subraižytą / duobėtą priekinį apsauginį lęšį.
 Medžiagos, besiliečiančios su dėvinčiojo oda, gali sukelti alerginę reakciją esant tam tikroms
aplinkybėms.
 ADF gali būti naudojamas tik kartu su vidiniu apsauginiu lęšiu.
 Akių apsauga nuo dideliu greičiu judančių dalelių nusidėvėjusi naudojant standartiniuose
akiniuose gali būti neatspari poveikiui, t. y. sukelti pavojų dėvinčiajam šias apsaugas.
 Grūdintų mineralų filtrų okuliarus derėtų naudoti tik kartu su tinkamu galiniu okuliaru.
 Jei simboliai F arba B okuliare ir rėmelyje neatitinka, visiškai akių apsaugai galima priskirti tik
žemesnio lygio apsaugą.
1
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami suvirintojo šalmą būtinai atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.
G40 / G50 suvirintojo apsauginių šalmų instrukciją atitinka ES reglamento II priedo 1.4 dalies
reikalavimus.
G40 / G50 šalmai užtikrina nuolatinę apsaugą nuo UV / IR spindulių, veido ir akių apsaugą
nuo suvirinimo proceso metu susidarančių žiežirbų.
Nežiūrėkite tiesiai į virinimo spindulius be akių apsaugos, kai suduodamas smūgis elektros
lanku. Tai gali sukelti skausmingą uždegimą ir nepagydomai pažeisti akių lęšiukus, todėl gali
išsivystyti katarakta.
NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami suvirintojo šalmą būtinai atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.
ESAB suvirintojo šalmus ir suvirinimo filtrus galima naudoti daugeliu suvirinimo lanku atvejų ir,
kai nurodyta, TIG. Suvirinimo filtrai užtikrina apsauga nuo kenksmingos UV ir IR spinduliuočių
pagal užtamsinimo numerio, pažymėto ant kiekvieno pasyvaus arba automatinio (ADF)
modelio, reikalavimus; akių apsauga veikia, kol pakeliamoji dalis yra nuleista ir dengia
regėjimo lauką.
Toliau pateikta diagrama pateikta informacija padės pasirinkti tinkamiausią suvirinimo filtro
užtamsinimą:
2
Vidinė srovė amperais
Suvirinimo procesas arba
susiję metodai
0,5
2,5
1
Rankinis suvirinimas lanku naudojant elektrodą
Elektrodai su fliuso šerdimi
Elektrodai su fliusine danga
MIG / suvirinimas lydžiuoju elektrodu inertinėse
dujose argone (Ar/He)
Plienai, plieno lydiniai
Varis ir jo lydiniai, ir t. t.
MIG / suvirinimas lydžiuoju elektrodu inertinėse
dujose argone (Ar/He)
Aliuminis, varis, nikelis ir kiti lydiniai
10
5
20
15
8
TIG / suvirinimas volframo elektrodu inertinėse
dujose argone (Ar/H₂) (Ar/He)
Visi virinami metalai, pvz., plienas, aliuminis,
varis, nikelis ir kiti lydiniai
MAG / suvirinimas lydžiuoju elektrodu
aktyviosiose dujose (Ar/Co₂O₂) (Ar/Co₂/He/H₂)
Statybinis plienas, grūdintas ir atlaidintas
plienas
Cr-Ni-plienas, Cr-plienas ir kiti plieno lydiniai
Elektrolankinis suvirinimas naudojant suslėgtą
orą
(Prilydimas) angliniai elektrodai (O₂)
Pjovimas liepsna naudojant suslėgtą orą (O₂)
Pjovimas plazma (pjovimas lydant)
Visus suvirinamus metalus rasite WIG
Centrinės ir išorinės dujos: Argonas (Ar/H₂)
(Ar/He)
Pjovimas plazma (pjovimas lydant)
Mikroplazminis suvirinimas
4
Centrinės ir išorinės dujos: Argonas (Ar/H₂)
(Ar/He)
8
40
80
30
60
9
10
9
125 175 225 275 350 450
100
150 200 250 300 400
500
11
10
11
10
11
12
11
12
10
10
11
12
11
11
6 7 8
1
0,5
9
5
2,5
10
15
10
11
30
20
12
60
40
80
13
14
12
13
14
13
14
13
13
10
5
12
12
12
13
14
13
14
13
14
100
150 200 250 300 400
500
125 175 225 275 350 450
Atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, galima naudoti kitą aukščiausios arba kitą žemiausios
apsaugos lygį.
Tamsesni laukai atitinka sritis, kuriose atitinkamo suvirinimo proceso naudoti negalima.
ESAB G40 / G50 suvirintojo šalmai tinka, neapsiribojant, naudoti šiose srityse:
Kintamosios srovės (AC) / nuolatinės srovės (DC) impulsai
WIG / TIG inverteriai
Suvirinimas strypu
Argonas / helis
MIG / MAG apsauginių dujų elektrodai.
3
PARUOŠIMAS IR NAUDOJIMAS
ESAB G40 / G50 suvirintojo šalmai yra visiškai surinkit ir, šiek tiek pareguliavus, paruošti
naudoti. Visuose suvirintojo šalmuose yra patogus galvos apdangalas, kurį galima reguliuoti
keturiais skirtingais būdais:
• Paspauskite ir paslinkite, kad galėtumėte reguliuoti galvos aukštį
• Nuolydžio reguliavimas leidžia apriboti viršutinę ir apatinę šalmo padėtį
• Paspauskite ir pasukite, kad galėtumėte reguliuoti galvos dydį
• Pasukite, kad galėtumėte reguliuoti atstumą nuo veido
1.
2.
3.
4.
Paspauskite ir paslinkite (galvos aukštis)
Nuolydžio reguliavimas
Paspauskite ir pasukite (galvos dydis)
Sukite (atstumas nuo veido)
Prieš pradėdami darbą, atidžiai patikrinkite suvirintojo šalmą ir pasyvųjį stiklą, ar nėra matomų
dėmių, įskilimų, įdubusių ar subraižytų paviršių. Net dėl apsauginių plokštelių pažeistų paviršių
pablogėja matomumas ir apsauga. Jeigu apsauginės plokštelės subraižytos, pažeistos arba
aptaškytos, pakeiskite jas.
Suvirintojo šalmo negalima mėtyti. Nedėkite ant šalmo ar į jį sunkių daiktų ar įrankių, nes galite
pažeisti jo komponentus. Tinkamai naudojamo suvirinimo filtro visą jo eksploatavimo laiką
prižiūrėti nereikia.
.
PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
G40 / G50 valykite tik silpnu muilu ir vandeniu. Nusausinkite švariu medvilniniu audiniu.
Atminkite, kad griežtai draudžiama naudoti tirpiklius, nes jie gali pažeisti kaukę ir filtrus.
Subraižytus arba pažeistus skydelius visuomet reikia pakeisti.
Naudotojas privalo kasdien patikrinti ir įsitikinti, kad nėra akivaizdžių pažeidimų požymių.
Vidinis ir išorinis skydeliai yra susidėvinčios dalys, kurias reikia reguliariai keisti originaliomis
sertifikuotomis ESAB atsarginėmis dalimis.
4
IŠORINIO LĘŠIO IR SUVIRINIMO FILTRO KEITIMAS
Pakelkite atverčiamą priekinį šalmo skydelį. Nuimkite fiksatorių, kuris laiko apsauginius lęšius
ir suvirinimo filtrą, ir išimkite komponentą (-us) bei nepamirškite jų įdėti ta pačia tvarka. Jei
reikia, pakeiskite fiksatorių. Suvirinimo filtras privalo dengti apsauginio lęšio išorinę ir vidinę
puses.
Suvirinimo skydelio apsauginį lęšį pakeiskite ta pačia tvarka: tiesiog vidinėje skydelio pusėje
nuimkite fiksatorių, laikantį apsauginį lęšį, ir pakeiskite atitinkama ESAB dalimi.
Žr. tolesnį paveikslą
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Priekinis apsauginis lęšis
Lopšys
Mineralinis stiklas
Mineralinio stiklo tarpiklis
Lęšio laikiklis
Pagrindinis gaubtas
5
1.
2.
3.
4.
5.
Priekinis apsauginis lęšis
Lopšys
Suvirinimo filtras
Lęšio laikiklis
Pagrindinis gaubtas
GAMINIO ŽYMĖS
Gaminio žymės
Suvirinimo gaubto žymės
ESAB
EN175
B
CE
ESAB
1
B
CE
ESAB
1
B
CE
Gamintojas
Taikomas ES standartas
Mechaninis atsparumas esant 120 m / s greičiui
EB atitikties žymė
Suvirinimo skydelio žymės
Gamintojas
Optinė klasifikacija
Mechaninis atsparumas esant 120 m / s greičiui
EB atitikties žymė
Apsauginio lęšio žymės
Gamintojas
Optinė klasifikacija
Mechaninis atsparumas esant 120 m / s greičiui
EB atitikties žymė
Jei simboliai F, B ir A okuliare ir rėmelyje neatitinka, visiškai akių apsaugai galima priskirti tik
žemesnio lygio apsaugą.
Akių apsaugą galima naudoti tik nuo greitųjų dalelių kambario temperatūroje, o ne nuo greitųjų
dalelių esant ekstremaliai temperatūrai.
6
G40 DALIŲ SĄRAŠAS IR KOMPLEKTAS
Dalių sąrašas
ELEMENTAS
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
9
10
APIBŪDINIMAS
G40 60 x 110
G40 90 x 110
Pagrindinis gaubtas
Didelis G50 vidinis skydelis skaidrus
(163 x 54 x 2,2 mm)
Mineralinis stiklas 60 x 110
Mineralinis stiklas 90 x 110
Pakeliamas G50 laikiklis
G50 lankelis
Nuo prakaito apsauganti galvos juostelė „Pro“
Lęšio laikiklis (su varžtais)
Priekinis apsauginis lęšis (110 x 90 x 1 mm)
Lopšys 60 x 110
Lopšys 90 x 110
Mineralinio stiklo tarpiklis 60 x 110 ir 90 x 110
7
DALIES NR.
0700 000 436
0700 000 437
0700 000 515
0700 000 501
0160 292 003
0760 031 633
0700 000 516
0700 000 415
0700 000 414
0700 000 518
0700 000 517
0700 000 520
0700 000 519
0700 000 521
G50 DALIŲ SĄRAŠAS IR KOMPLEKTAS
Dalių sąrašas
ELEMENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
APIBŪDINIMAS
G50 9-13
Pagrindinis gaubtas
Didelis G50 vidinis skydelis skaidrus
(163 x 54 x 2,2 mm)
Suvirinimo filtras(110 x 90 x 8,5 mm) 9-13
Pakeliamas G50 laikiklis
G50 lankelis
Nuo prakaito apsauganti galvos juostelė „Pro“
Lęšio laikiklis (su varžtais)
Vidinio gaubto lęšis ADF
Priekinis apsauginis lęšis (110 x 90 x 1 mm)
ADF lopšys
8
DALIES NR.
0700 000 438
0700 000 515
0700 000 501
0700 000 523
0700 000 516
0700 000 415
0700 000 414
0700 000 518
0700 000 517
0700 000 519
TECHNINIAI G50 DUOMENYS
◎ Matymo laukas
97 x 47 mm (3,8 x 1,85 col.)
◎ Optinė klasė
1/1/1/2
◎ Tamsinimo valdymas
Koreguojamo užtamsinimo filtras 9–13
◎ Persijungimo laikas
0,08 ms
◎ Jautrumas ir atidėjimo laikas
Koreguojamas (vidinis)
◎ Apsauga nuo UV / IR
DIN 15
◎ Darbinė temperatūra
-10 °C–65 °C(14 °F–149 °F)
◎ Maitinimo šaltinis
Saulės elementas, nereikia įkrauti
◎ Lęšių valdymas
Automatinis
◎ Standartai
CE/ANSI/CSA
◎ Šalmo medžiaga
Specialus nailonas
9
SERTIFIKATAI IR KONTROLINIAI LIPDUKAI
Akių apsaugai skirtus G40 ir G50 suvirinimo filtrus išbandė ši registruotoji įstaiga: DIN Prüf-und
Zertifizierungsstelle für Augenschutz, Alboinstr. 56, D-12103 Berlynas, registruotoji įstaiga
0196, išduodanti patvirtinimą ir teikianti nuolatinę kokybės sistemą, kontroliuojama Europos
Komisijos, Vokietijos darbo ministerijos ir Centrinio provincijų biuro.
Mums leidžiama naudoti šias žymas:
EN 166:2002
Europos atitikties ženklą.
Juo patvirtinama, kad
produktas atitinka Direktyvos
89/686/ EWG reikalavimus
Adresas:
„DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH“
Alboinstr. 56,
D-12103 Berlynas
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Gothenburg
Sweden (Švedija)
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising