ESAB | LAF 631 | Instruction manual | ESAB LAF 631 Manual de utilizare

ESAB LAF 631 Manual de utilizare
LAF 631
Manual de instrucțiuni
0449 501 101 RO 20171211
Valid for: serial no. 536-xxx-xxxx
CUPRINS
1
SIGURANŢĂ ................................................................................................
4
1.1
Semnificaţia simbolurilor ......................................................................
4
1.2
Măsuri de siguranţă ...............................................................................
4
2
INTRODUCERE ...........................................................................................
8
3
DATE TEHNICE ...........................................................................................
9
4
INSTALARE .................................................................................................
11
4.1
Locaţie .....................................................................................................
11
4.2
Conexiuni ................................................................................................
12
OPERARE....................................................................................................
14
5.1
Comenzi...................................................................................................
14
ÎNTREŢINERE .............................................................................................
15
6.1
Curăţarea.................................................................................................
15
6.1.1
Sursă de alimentare pentru sudură ......................................................
15
6.1.2
Contactor ..............................................................................................
15
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB...................................................
SCHEMĂ ..............................................................................................................
INSTRUCŢIUNI DE CONECTARE.......................................................................
NUMERE DE CATALOG......................................................................................
16
17
19
20
5
6
7
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0449 501 101
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
1.1
Semnificaţia simbolurilor
Aşa cum se utilizează în cadrul acestui manual: Semnifică Atenţie! Fiţi vigilent!
PERICOL!
Semnifică pericole imediate care, dacă nu sunt evitate, vor cauza vătămare
corporală imediată şi gravă sau decesul.
AVERTIZARE!
Semnifică pericole potenţiale care ar putea cauza vătămare corporală sau
decesul.
ATENȚIE!
Semnifică pericole care ar putea cauza vătămare corporală minoră.
AVERTIZARE!
Înainte de utilizare, citiţi şi înţelegeţi manualul de
utilizare şi respectaţi toate etichetele, practicile de
siguranţă ale angajatorului şi fişele cu date de securitate
(FDS-urile).
1.2
Măsuri de siguranţă
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1.
2.
3.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului
când acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu
echipamentul
Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
0449 501 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
4.
5.
Echipament individual de siguranță:
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum
ochelari de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
Măsuri generale de protecție:
○ Asigurați-vă că este conectat sigur cablul de retur
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către
un electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în
mod vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
exploatării
AVERTIZARE!
Sudura și tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. și pe alții. Luați măsuri de
precauție când sudați sau tăiați.
ȘOC ELECTRIC – Pericol de moarte
•
•
•
•
Instalați și împământați unitatea în conformitate cu manualul de utilizare.
Nu atingeţi componentele electrice sub tensiune sau electrozii cu pielea
neprotejată, mănuşi ude sau îmbrăcăminte udă.
Izolaţi-vă faţă de lucrare şi pământ.
Asigurați-vă că poziția dvs. de lucru este sigură
CÂMPURI ELECTRICE ŞI MAGNETICE – Pot prezenta pericol pentru
sănătate
•
•
•
Sudorii cu stimulatoare cardiace trebuie să se consulte cu medicul înainte
de a efectua operaţiuni de sudare. Câmpurile electromagnetice pot
interfera cu anumite stimulatoare cardiace.
Expunerea la câmpurile electromagnetice poate avea şi alte efecte
necunoscute asupra sănătăţii.
Sudorii trebuie să utilizeze următoarele proceduri pentru a minimiza
expunerea la câmpurile electromagnetice:
○ Dirijaţi electrodul şi cablurile de lucru împreună pe aceeaşi parte a
corpului dvs. Fixaţi-le cu bandă atunci când este posibil. Nu staţi cu
nicio parte a corpului între cablurile de lucru şi ale arzătorului. Nu
înfăşuraţi niciodată cablurile de lucru sau ale arzătorului în jurul
corpului dvs. Menţineţi sursa de alimentare şi cablurile pentru sudură
cât mai departe posibil de corpul dvs.
○ Conectaţi cablul de sudură la piesa de lucru cât mai aproape posibil
de zona care se sudează.
FUM ȘI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
•
•
Ţineţi capul în afara zonei cu fum.
Folosiţi ventilaţia, extracţia arcului sau ambele pentru a scoate vaporii şi
gazele din zona dumneavoastră de respiraţie şi spaţiul general.
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii și pot arde pielea
•
•
0449 501 101
Protejați-vă ochii și corpul. Utilizați paravanul de sudură și geamul de
filtrare corecte și purtați îmbrăcăminte de protecție.
Protejaţi-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz.
PIESE ÎN MIŞCARE - Pot cauza vătămări
•
•
•
Menţineţi toate uşile, panourile şi capacele închise şi în poziţii sigure.
Permiteţi numai persoanelor calificate să îndepărteze capacele pentru
întreţinere şi depanare, după cum este necesar. Montaţi din nou panourile
sau capacele şi închideţi uşile după finalizarea operaţiunilor de service şi
înainte de pornirea motorului.
Opriţi motorul înainte de montarea sau conectarea unităţii.
Ţineţi mâinile, părul, hainele largi şi uneltele departe de piesele în mişcare.
PERICOL DE INCENDIU
•
•
Scânteile (stropii) pot cauza incendii. Asiguraţi-vă că nu există materiale
inflamabile în apropiere.
Nu utilizaţi pentru containere închise.
FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ – Apelați la un expert pentru asistență în caz de
funcționare defectuoasă.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
ATENȚIE!
Acest produs este destinat exclusiv sudurii cu arc.
AVERTIZARE!
Nu utilizați sursa de alimentare pentru dezghețarea țevilor înghețate.
ATENȚIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru
utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia
electrică este furnizată de sistemul public de alimentare
de joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și
radiate, pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității
electromagnetice a echipamentelor din clasa A în
aceste locații.
0449 501 101
-6-
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
NOTĂ!
Predați echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice
și electronice, precum și cu implementarea acesteia
conform legislației naționale, echipamentul electric
și/sau electronic care a atins limita maximă a duratei de
viață trebuie să fie predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile
de colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
ESAB oferă spre achiziţionare un sortiment de accesorii pentru sudură şi echipamente
individuale de protecție. Pentru informații despre comenzi, contactați distribuitorul
dvs. local ESAB sau vizitați-ne pe site-ul nostru web.
0449 501 101
-7-
© ESAB AB 2017
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
LAF 631 este o sursă de alimentare pentru sudură trifazată controlată de la distanţă,
concepută pentru sudură mecanică de eficienţă ridicată cu gaz metal-arc (MIG/MAG) sau
sudură cu arc scufundat (SAW).
Sursa de alimentare pentru sudură este răcită cu ventilator şi este monitorizată prin
intermediul unui releu termic împotriva suprasarcinii. Când se declanşează releul termic,
lampa galbenă de pe panoul frontal se aprinde automat. Resetarea este efectuată automat
atunci când temperatura a scăzut la un nivel permis.
Sursele de alimentare pentru sudură şi unitatea de comandă sunt legate prin intermediul
unei magistrale cu două fire, care permite controlul de precizie al procesului de sudură.
Toate setările parametrilor de sudură pentru sursa de alimentare pot fi efectuate de către
operator pe panoul frontal al unităţii de comandă.
Operarea sursei de alimentare este controlată integral şi monitorizată de această unitate.
Chiar şi funcţiile de pornire şi oprire pot fi setate cu ajutorul unităţii de comandă. Parametrii
presetaţi pentru curentul de sudură pot fi, de asemenea, monitorizaţi în timpul sudurii.
0449 501 101
-8-
© ESAB AB 2017
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
LAF 631
Conectarea la reţea
380/400/415 V 3~50 Hz
440 V 3~60 Hz
Curent primar Imax :
SAW
69 A
MIG
69 A
Valorile sarcinii convenţionale:
SAW (ciclu de funcţionare la 40 °C temperatură ambiantă)
60%
800 A, 44 V
100%
630 A, 44 V
MIG (ciclu de funcţionare la 40 °C temperatură ambiantă)
60%
800 A, 44 V
100%
630 A, 44 V
Domeniu de reglare:
SAW
60 A/22 V – 800 A/44 V
MIG
75 A/18 V – 800 A/44 V
Tensiune fără sarcină (U0 )
56 V
Putere fără sarcină
172 W
Eficienţă la curent maxim (I2 ):
SAW
84%
MIG
84%
Factor de putere la curent maxim (I2 ):
SAW
0,91
MIG
0,91
Putere aparentă la curent max. (I2 )
46,4 kVA
Putere activă la curent max. (I2 )
42 kW
Ssc min (MVA)
5,6 MVA
Temperatura de lucru
între -10 °C şi +40 °C
Presiune sonoră continuă în lipsa sarcinii <70 dB(A)
Greutate (în modul de livrare)
260 kg
Dimensiuni L × l × Î
652 × 483 × 800 mm
652 × 483 × 916 mm (inclusiv piciorul)
Clasă de izolaţie (transformator)
H
Clasă de protecţie carcasă
IP 23
Clasă de aplicaţie
Utilizare limitată
0449 501 101
Clasa A
-9-
© ESAB AB 2017
3 DATE TEHNICE
Clasă de protecţie carcasă
Codul IP indică clasa de protecţie a carcasei, respectiv gradul de protecţie împotriva
pătrunderii unor obiecte solide sau a apei.
Echipamentul marcat IP23 este proiectat pentru utilizarea în interior și exterior.
Clasă de aplicaţie
Simbolul
arată că sursa de alimentare este proiectată pentru utilizarea în zone de
periculozitate ridicată din punct de vedere electric.
0449 501 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALARE
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
NOTĂ!
Cerinţe pentru reţeaua de alimentare
Acest echipament este conform cu IEC 61000-3-12 cu condiția ca puterea de
scurtcircuit să fie mai mare sau egală cu Sscmin la punctul de interfață dintre
racordul utilizatorului şi sistemul public. Este responsabilitatea instalatorului sau a
utilizatorului echipamentului să se asigure că echipamentul este conectat numai la o
sursă de alimentare cu o putere de scurtcircuit mai mare sau egală cu Sscmin,
consultându-se cu operatorul rețelei de distribuție, dacă este necesar Consultaţi
datele tehnice din capitolul DATE TEHNICE.
4.1
Locaţie
AVERTIZARE!
Asigurați echipamentul – mai ales
dacă terenul este neuniform sau
înclinat.
•
Montaţi suporturile furnizate. Poziţionaţi sursa de alimentare pentru sudură astfel încât
orificiile de admisie şi de evacuare pentru aerul de răcire să nu fie obstrucţionate.
Instrucțiuni de ridicare
0449 501 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALARE
4.2
•
•
•
•
•
•
•
•
Conexiuni
În momentul livrării, sursa de alimentare pentru
sudură este conectată pentru 400 V. Pentru alte
tensiuni de alimentare, comutaţi la tensiunea dorită
pe transformatorul principal şi pe transformatorul de
control, conform instrucțiunilor de conectare din
capitolul „Instrucțiuni de conectare”.
Asiguraţi-vă că aveţi o zonă secţională corectă a
cablului de reţea şi o siguranţă corespunzătoare,
conform cu directivele locale aplicabile (consultaţi
tabelul de mai jos din secţiunea „Conectarea la
reţea”).
Conectaţi cablul de împământare la şurubul marcat
.
Conectaţi cablul de reţea la bornele de conectare
principale L1, L2 şi L3.
Strângeţi suportul pentru cablu, amplasat pe partea
din spate a sursei de alimentare pentru sudură.
Conectaţi cablul de control între sursa de
alimentare pentru sudură şi cutia de comandă la
conectorul cu 28 de pini (1) din partea frontală a
sursei de alimentare pentru sudură.
Conectaţi cablul de măsurare cu 1 pin (2) pentru măsurarea tensiunii de arc la cablul
de retur/capul de sudură.
Conectaţi un cablu de sudură şi de retur adecvat la şinele de contact marcate cu + şi
−. Şinele sunt amplasate în interiorul capacului (3) din partea frontală a sursei de
alimentare pentru sudură.
Conectarea la reţea
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiuni minime de cabluri
Tensiune reţea de alimentare
380 V ±10%, 3~50 Hz
Secţiunea cablului de reţea
4 × 16 mm2
Curent primar Imax
69 A
Curent de fază I1eff
55 A
Siguranţă cu ardere lentă (dispozitiv împotriva
supratensiunii tranzitorii)
63 A
Tip C MCB
63 A
Tensiune reţea de alimentare
400 V ±10%, 3~50 Hz
Secţiunea cablului de reţea
4 × 16 mm2
Curent primar Imax
67 A
Curent de fază I1eff
54 A
Siguranţă cu ardere lentă (dispozitiv împotriva
supratensiunii tranzitorii)
63 A
Tip C MCB
63 A
Tensiune reţea de alimentare
415 V ±10%, 3~50 Hz
Secţiunea cablului de reţea
4 × 16 mm2
0449 501 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALARE
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiuni minime de cabluri
Curent primar Imax
66 A
Curent de fază I1eff
52 A
Siguranţă cu ardere lentă (dispozitiv împotriva
supratensiunii tranzitorii)
63 A
Tip C MCB
63 A
Tensiune reţea de alimentare
440 V ±10%, 3~60 Hz
Secţiunea cablului de reţea
4 × 16 mm2
Curent primar Imax
66 A
Curent de fază I1eff
52 A
Siguranţă cu ardere lentă (dispozitiv împotriva
supratensiunii tranzitorii)
63 A
Tip C MCB
63 A
NOTĂ!
Secțiunile pentru cablurile de rețea și dimensiunile pentru siguranțe prezentate mai
sus sunt în conformitate cu reglementările din Suedia. Pentru alte regiuni, cablurile
de alimentare trebuie să fie adecvate aplicaţiei și să îndeplinească reglementările
locale și naționale.
0449 501 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 OPERARE
5
OPERARE
Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în
capitolul „SIGURANȚĂ” din acest manual. Citiți-le în întregime înainte de a începe să
utilizați echipamentul!
NOTĂ!
Nu utilizaţi niciodată sursa de energie pentru sudură fără plăcile laterale.
NOTĂ!
Sursa de alimentare trebuie setată pe modul analogic pentru a fi posibilă utilizarea
unităţii de comandă PEI.
5.1
Comenzi
Panoul frontal conţine:
1.
2.
Disjunctor de reţea pentru comutarea în
poziţiile pornit şi oprit a tensiunii reţelei şi
ventilatorului în sursa de alimentare
pentru sudură.
• Poziţia „1” Pornit
• Poziţia „0” Oprit
•
Lampa indicatoare (albă) se aprinde
când comutatorul principal este
pornit.
3.
Lampa indicatoare pentru supraîncălzire
(galbenă)
• Lampa indicatoare se aprinde când
se declanşează releul termic din
cauza temperaturii excesive din
sursa de alimentare pentru sudură.
• Lampa indicatoare se stinge când
temperatura sursei alimentare
pentru sudură a scăzut la un nivel
permis.
4.
Butonul de resetare a siguranţei automate
FU2 pentru tensiunea de alimentare de
42 V.
5.
Butoane de resetare a siguranţei
automate FU3 pentru tensiunea de
alimentare de 230 V.
0449 501 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 ÎNTREŢINERE
6
ÎNTREŢINERE
ATENȚIE!
Toate garanțiile asumate de către furnizor își pierd valabilitatea în cazul oricărei
încercări din partea clientului de a remedia eventualele defecțiuni ale produsului pe
parcursul perioadei de garanție.
6.1
Curăţarea
6.1.1
Sursă de alimentare pentru sudură
AVERTIZARE!
Orificiile de admisie sau de evacuare a aerului blocate vor conduce la supraîncălzire.
•
Curăţaţi sursa de alimentare pentru sudură, după cum este necesar.
În acest scop, este recomandată utilizarea aerului comprimat uscat.
6.1.2
Contactor
AVERTIZARE!
Nu utilizaţi niciodată aer comprimat pentru a curăţa contactorul fără a-l demonta
complet mai întâi.
NOTĂ!
Pentru a asigura funcţionarea fiabilă a contactorului, piesele magnetice trebuie să fie
menţinute curate.
În cazul în care contactorul trebuie curăţat, acesta trebuie demontat şi toate piesele
trebuie curăţate.
Alternativ, contactorul poate fi înlocuit.
0449 501 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
7
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service autorizat
de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca ESAB.
Unitatea LAF 631 este proiectată şi testată în conformitate cu standardele
internaţionale şi europene EN 60974-1 şi EN 60974-10. Unitatea de service care a
efectuat lucrările de service sau de reparaţii are obligaţia de a se asigura că produsul
se conformează în continuare cu standardul menţionat.
Piesele de schimb şi piesele uzate se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat dealer
ESAB; consultați coperta din spate a acestui document. Atunci când comandați, vă rugăm să
specificați tipul de produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în
conformitate cu lista de piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură
livrarea corectă.
0449 501 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
SCHEMĂ
SCHEMĂ
0449 501 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
SCHEMĂ
0449 501 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
INSTRUCŢIUNI DE CONECTARE
INSTRUCŢIUNI DE CONECTARE
0449 501 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering number
Denomination
Type
0460 512 880
Welding power source LAF 631
0459 839 056
Spare parts list
Notes
LAF 631
Lista de piese de schimb este publicată într-un document separat care poate fi descărcat de
pe site-ul web: www.esab.com
0449 501 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
NUMERE DE CATALOG
0449 501 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising