ESAB | Aristo Tig 4000i Tig 4000iw | Instruction manual | ESAB Aristo Tig 4000i Tig 4000iw Manual de utilizare

ESAB Aristo Tig 4000i Tig 4000iw Manual de utilizare
Aristo®
Tig 4000i / Tig 4000iw
Manual de instrucțiuni
0458 640 501 RO 20171110
Valid for: serial no. 950-406-xxxx
CUPRINS
SIGURANŢĂ ..................................................................................................
4
1.1
Semnificaţia simbolurilor ........................................................................
4
1.2
Măsuri de siguranţă .................................................................................
4
INTRODUCERE .............................................................................................
8
2.1
Echipament ...............................................................................................
8
2.2
Panoul de comandă..................................................................................
8
3
DATE TEHNICE .............................................................................................
9
4
INSTALARE ...................................................................................................
11
4.1
Instrucțiuni de ridicare.............................................................................
11
4.2
Poziţionarea sursei de alimentare ..........................................................
11
4.3
Alimentare de la reţeaua electrică ..........................................................
12
OPERARE......................................................................................................
13
5.1
Conexiuni și dispozitive de control ........................................................
13
5.2
Pornirea sursei de alimentare .................................................................
13
5.3
Comanda ventilatorului............................................................................
14
5.4
Protecție la supraîncălzire .......................................................................
14
5.5
Unitatea de răcire .....................................................................................
14
5.6
Unitatea de comandă de la distanţă .......................................................
14
ÎNTREŢINERE ...............................................................................................
16
6.1
Zilnic ..........................................................................................................
16
6.2
Dacă este necesar ....................................................................................
16
6.3
Anual..........................................................................................................
17
7
DEPANARE....................................................................................................
18
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB.....................................................
19
DIAGRAMĂ...........................................................................................................
20
NUMERE DE CATALOG.......................................................................................
23
LISTĂ DE PIESE DE SCHIMB .............................................................................
24
ACCESORII ..........................................................................................................
25
1
2
5
6
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0458 640 501
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
1.1
Semnificaţia simbolurilor
Aşa cum se utilizează în cadrul acestui manual: Semnifică Atenţie! Fiţi vigilent!
PERICOL!
Semnifică pericole imediate care, dacă nu sunt evitate, vor cauza vătămare
corporală imediată şi gravă sau decesul.
AVERTIZARE!
Semnifică pericole potenţiale care ar putea cauza vătămare corporală sau
decesul.
ATENȚIE!
Semnifică pericole care ar putea cauza vătămare corporală minoră.
AVERTIZARE!
Înainte de utilizare, citiţi şi înţelegeţi manualul de utilizare şi
respectaţi toate etichetele, practicile de siguranţă ale
angajatorului şi fişele cu date de securitate (FDS-urile).
1.2
Măsuri de siguranţă
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1.
2.
3.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului
când acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu
echipamentul
Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
0458 640 501
-4-
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
4.
5.
Echipament individual de siguranță:
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum
ochelari de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
Măsuri generale de protecție:
○ Asigurați-vă că este conectat sigur cablul de retur
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către
un electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în
mod vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
exploatării
AVERTIZARE!
Sudura și tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. și pe alții. Luați măsuri de
precauție când sudați sau tăiați.
ȘOC ELECTRIC – Pericol de moarte
• Instalați și împământați unitatea în conformitate cu manualul de utilizare.
• Nu atingeţi componentele electrice sub tensiune sau electrozii cu pielea
neprotejată, mănuşi ude sau îmbrăcăminte udă.
• Izolaţi-vă faţă de lucrare şi pământ.
• Asigurați-vă că poziția dvs. de lucru este sigură
CÂMPURI ELECTRICE ŞI MAGNETICE – Pot prezenta pericol pentru
sănătate
• Sudorii cu stimulatoare cardiace trebuie să se consulte cu medicul înainte
de a efectua operaţiuni de sudare. Câmpurile electromagnetice pot
interfera cu anumite stimulatoare cardiace.
• Expunerea la câmpurile electromagnetice poate avea şi alte efecte
necunoscute asupra sănătăţii.
• Sudorii trebuie să utilizeze următoarele proceduri pentru a minimiza
expunerea la câmpurile electromagnetice:
○ Dirijaţi electrodul şi cablurile de lucru împreună pe aceeaşi parte a
corpului dvs. Fixaţi-le cu bandă atunci când este posibil. Nu staţi cu
nicio parte a corpului între cablurile de lucru şi ale arzătorului. Nu
înfăşuraţi niciodată cablurile de lucru sau ale arzătorului în jurul
corpului dvs. Menţineţi sursa de alimentare şi cablurile pentru sudură
cât mai departe posibil de corpul dvs.
○ Conectaţi cablul de sudură la piesa de lucru cât mai aproape posibil
de zona care se sudează.
FUM ȘI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
• Ţineţi capul în afara zonei cu fum.
• Folosiţi ventilaţia, extracţia arcului sau ambele pentru a scoate vaporii şi
gazele din zona dumneavoastră de respiraţie şi spaţiul general.
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii și pot arde pielea
• Protejați-vă ochii și corpul. Utilizați paravanul de sudură și geamul de
filtrare corecte și purtați îmbrăcăminte de protecție.
• Protejaţi-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.
0458 640 501
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz.
PIESE ÎN MIŞCARE - Pot cauza vătămări
• Menţineţi toate uşile, panourile şi capacele închise şi în poziţii sigure.
Permiteţi numai persoanelor calificate să îndepărteze capacele pentru
întreţinere şi depanare, după cum este necesar. Montaţi din nou panourile
sau capacele şi închideţi uşile după finalizarea operaţiunilor de service şi
înainte de pornirea motorului.
• Opriţi motorul înainte de montarea sau conectarea unităţii.
• Ţineţi mâinile, părul, hainele largi şi uneltele departe de piesele în
mişcare.
PERICOL DE INCENDIU
• Scânteile (stropii) pot cauza incendii. Asiguraţi-vă că nu există materiale
inflamabile în apropiere.
• Nu utilizaţi pentru containere închise.
FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ – Apelați la un expert pentru asistență în caz de
funcționare defectuoasă.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
ATENȚIE!
Acest produs este destinat exclusiv sudurii cu arc.
AVERTIZARE!
Nu utilizați sursa de alimentare pentru dezghețarea țevilor înghețate.
ATENȚIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru
utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia
electrică este furnizată de sistemul public de alimentare de
joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și radiate,
pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității
electromagnetice a echipamentelor din clasa A în aceste
locații.
0458 640 501
-6-
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
NOTĂ!
Predați echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice, precum și cu implementarea acesteia conform
legislației naționale, echipamentul electric și/sau electronic
care a atins limita maximă a duratei de viață trebuie să fie
predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile de
colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
ESAB oferă spre achiziţionare un sortiment de accesorii pentru sudură şi echipamente
individuale de protecție. Pentru informații despre comenzi, contactați distribuitorul
dvs. local ESAB sau vizitați-ne pe site-ul nostru web.
0458 640 501
-7-
© ESAB AB 2017
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
Tig 4000i/Tig 4000iw este o sursă de alimentare pentru sudură TIG ce poate fi utilizată şi
pentru sudura MMA.
Accesoriile ESAB pentru produs se găsesc în capitolul „ACCESORII” din acest
manual.
2.1
Echipament
Tig 4000i/Tig 4000iw se livrează cu un cablu de retur de 5 m, cu manualul de instrucţiuni
pentru sursa de alimentare şi cu un manual de instrucţiuni pentru panoul de comandă.
Manualele de instrucțiuni în alte limbi se pot descărca de pe site-ul web: www.esab.com
2.2
Panoul de comandă
Sursa de alimentare este livrată împreună cu unul dintre următoarele panouri de comandă:
•
Panou TA4
•
Cu un buton rotativ pentru reglarea curentului. Alţi parametri sunt controlaţi cu ajutorul
butoanelor cu simboluri pe panoul de afişare.
Panou TA6
Cu un buton rotativ pentru reglarea curentului. Alţi parametri sunt controlaţi cu ajutorul
butoanelor cu text pe panoul de afişare.
Consultaţi manualul de instrucţiuni separat pentru descrieri detaliate ale panourilor de
comandă.
0458 640 501
-8-
© ESAB AB 2017
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
Tig 4000i/Tig 4000iw
Tensiune reţea de alimentare
400 V ±10 %, 3 ~ 50 Hz
Rețea de alimentare
Ssc min 6,1 MVA
Curent primar
Imax TIG
22 A
Imax MMA
28 A
Putere de mers în gol în modul de economisire a 39 W
energiei la 6,5 min. după sudură
Interval tensiune/curent
TIG
10 – 26 V / 4 – 400 A
MMA
20,6 – 36,0 V / 16 – 400 A
Sarcină admisibilă la TIG
35% ciclu de funcționare
400 A/26 V
60% ciclu de funcționare
320 A/23 V
100% ciclu de funcționare
250 A/20 V
Sarcină admisibilă la MMA
35% ciclu de funcționare
400 A/36 V
60% ciclu de funcționare
320 A/33 V
100% ciclu de funcționare
250 A/30 V
Factor de putere la curent maxim
0,90
Eficiență la curent maxim
81,2 %
Tensiune circuit deschis U0 max
fără funcție VRD 1)
78 – 90 V
U0L „Live TIG”, funcţie VRD dezactivată 2)
60 V
MMA, funcție VRD dezactivată 2)
60 V
Funcţie VRD activată 2)
< 26 V
Interval de temperaturi de exploatare
de la -10 ° la +40 °C (de la +14 ° la +104
°F)
Temperatură de transport
de la -20 la +55 °C (de la -4 la +131 °F)
Dimensiuni L × l × h
625 × 394 × 776 (24,6 × 15,5 × 30.5
inch)
Presiune sonoră continuă în lipsa sarcinii
< 70 db (A)
Greutate
84 kg (185 lbs)
Clasă de izolaţie
H
Clasă de protecţie carcasă
IP23
Clasă de aplicaţie
1)
Valabil pentru sursele de energie fără specificații VRD pe plăcuța cu valori nominale.
0458 640 501
-9-
© ESAB AB 2017
3 DATE TEHNICE
2)
Valabil pentru sursele de energie cu specificații VRD pe plăcuța cu valori nominale. Funcţia
VRD este explicată în instrucţiunile pentru panoul de comandă, dacă panoul are acea
funcţie.
Ciclu de funcţionare
Ciclul de funcționare se referă la timp ca procent dintr-o perioadă de zece minute în care
puteți suda sau tăia la o anumită sarcină, fără a suprasolicita echipamentul. Ciclul de
funcţionare este valabil pentru o temperatură de 40 °C / 104 °F sau mai mică.
Clasă de protecţie carcasă
Codul IP indică clasa de protecţie a carcasei, respectiv gradul de protecţie împotriva
pătrunderii unor obiecte solide sau a apei.
Echipamentul marcat IP23 este proiectat pentru utilizarea în interior și exterior.
Clasă de aplicaţie
Simbolul
arată că sursa de alimentare este proiectată pentru utilizarea în zone de
periculozitate ridicată din punct de vedere electric.
Rețea de alimentare, Ssc min
Puterea minimă de scurtcircuit pe rețea în conformitate cu IEC 61000-3-12
Unitate de răcire (Tig 4000iw)
Putere de răcire
50 Hz – 1,65 kW la 25 °C (77 °F)
temperatura ambiantă și un debit de
1,0 l/min, (0,26 gal/min)
60 Hz – 1,55 kW la 25 °C (77 °F)
temperatura ambiantă și un debit de
1,0 l/min, (0,26 gal/min)
Agent de răcire
Agent de răcire ESAB gata pregătit
Cantitate de lichid
5,5 l (1,45 gal)
Debit de apă maxim
2,0 l/min (0,53 gal/min)
Numărul maxim de arzătoare de sudură
răcite cu apă care pot fi conectate
Un arzător TIG şi un arzător de sudură MIG
Presiune maximă
50 Hz – 0,376 MPa (3,76 bari)
60 Hz – 0,474 MPa (4,74 bari)
0458 640 501
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALARE
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
NOTĂ!
Cerinţe pentru reţeaua de alimentare
Acest echipament este conform cu IEC 61000-3-12 cu condiția ca puterea de
scurtcircuit să fie mai mare sau egală cu Sscmin la punctul de interfață dintre
racordul utilizatorului şi sistemul public. Este responsabilitatea instalatorului sau a
utilizatorului echipamentului să se asigure că echipamentul este conectat numai
la o sursă de alimentare cu o putere de scurtcircuit mai mare sau egală cu Sscmin,
consultându-se cu operatorul rețelei de distribuție, dacă este necesar Consultaţi
datele tehnice din capitolul DATE TEHNICE.
4.1
Instrucțiuni de ridicare
Cu sursă de alimentare
4.2
Cu cărucior și sursă de
alimentare
Cu cărucior2 şi sursă de
alimentare
Poziţionarea sursei de alimentare
Poziţionaţi sursa de alimentare pentru sudură astfel încât orificiile de admisie şi de evacuare
pentru aerul de răcire să nu fie obstrucţionate.
0458 640 501
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALARE
4.3
Alimentare de la reţeaua electrică
Verificaţi dacă unitatea este conectată la tensiunea corectă a reţelei de
alimentare şi dacă este protejată prin siguranţe de dimensiuni corecte.
Trebuie efectuată o conexiune de împământare de protecţie, în
conformitate cu normele aplicabile.
Plăcuţa cu date de conectare la alimentare.
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiuni minime de cabluri
Tig 4000i/Tig 4000iw
50 Hz
Tensiune reţea de alimentare
400 V
Suprafaţă cablu de rețea, mm2
4G4
Curent de fază, I1eff
16 A
Siguranţă
Protecţie la supratensiune
20 A
20 A
Tip C MCB
NOTĂ!
Secțiunile pentru cablurile de rețea și dimensiunile pentru siguranțe prezentate
mai sus sunt în conformitate cu reglementările din Suedia. Pentru alte regiuni,
cablurile de alimentare trebuie să fie adecvate aplicaţiei și să îndeplinească
reglementările locale și naționale.
0458 640 501
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 OPERARE
5
OPERARE
Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în
capitolul „SIGURANȚĂ” din acest manual. Citiți-le în întregime înainte de a începe să
utilizați echipamentul!
5.1
Conexiuni și dispozitive de control
1
Conexiune pentru apa de răcire de la
arzătorul TIG - ROȘIE
9
2
Conexiune cu mecanismul de blocare a
apei pentru apa de răcire către arzătorul
TIG - ALBASTRĂ
10 Lampă de semnalizare albă - Sursă de
alimentare PORNITĂ
3
Instalație de umplere cu apă de răcire
11 Lampă indicatoare portocalie supraîncălzire
4
Conexiune pentru cablul de retur (+)
12 Panou de comandă (consultaţi
instrucţiunile respective)
5
Conexiune pentru telecomandă
13 Conexiune pentru furtun de gaz
6
Conexiune pentru cablul de sudură (-)
14 Conexiune pentru apa de răcire.
Neutilizată la acest model.
7
Conexiune pentru semnal de pornire de la 15 Conexiune pentru apa de răcire.
arzătorul de sudură
Neutilizată la acest model.
8
Conexiune pentru gaz la arzătorul TIG
5.2
Întrerupător de alimentare de la reţea,
0/1/PORNIRE
Pornirea sursei de alimentare
Porniţi alimentarea de la reţea rotind comutatorul (9) în poziţia de „PORNIRE”. Eliberați
comutatorul, iar acesta va reveni în poziția „1”.
Dacă sursa de alimentare de la rețea trebuie întreruptă în timp ce sudarea este în
desfășurare, și apoi repornită, sursa de alimentare va rămâne scoasă de sub tensiune până
când comutatorul va fi din nou rotit manual în poziția de „PORNIRE”.
0458 640 501
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 OPERARE
Opriți unitatea rotind comutatorul în poziția „0”.
Fie în eventualitatea unei pierderi a sursei de alimentare, fie prin oprirea sursei de alimentare
în maniera normală, datele de sudură vor fi memorate și vor fi disponibile la următoarea
pornire a unității.
5.3
Comanda ventilatorului
Ventilatoarele sursei de alimentare continuă să funcţioneze timp de 6,5 minute după oprirea
sudurii, iar unitatea trece în modul de economisire a energiei. Acestea pornesc din nou când
se reîncepe sudura.
Ventilatoarele funcţionează la viteză redusă pentru curenţi de sudură de până la 144 A şi la
viteză maximă pentru curenţi mai mari.
5.4
Protecție la supraîncălzire
Sursa de alimentare are două declanşatoare de suprasarcină termică, care intră în funcţiune
dacă temperatura internă devine prea mare, întrerupând curentul de sudură şi aprinzând
lampa indicatoare portocalie în partea frontală a unității. Acestea se resetează automat când
temperatura a scăzut.
5.5
Unitatea de răcire
Mecanism de blocare a apei
Unitatea de răcire are un mecanism de blocare a apei, care detectează dacă furtunurile de
apă de răcire sunt conectate.
Comutatorul pornire-oprire al sursei de alimentare trebuie să fie în poziția „0” (Oprire) atunci
când se conectează un arzător TIG răcit cu apă.
Dacă este conectat un arzător TIG răcit cu apă, pompa de apă pornește automat atunci când
comutatorul pornire-oprire este rotit pe „PORNIRE” și/sau atunci când începe sudarea. După
sudare, pompa continuă să funcționeze timp de 6,5 minute și apoi trece în modul de
economisire a energiei.
Funcții pe durata sudării
Pentru a porni sudarea, sudorul apasă comutatorul de declanșare a arzătorului. Sursa de
alimentare pune sub tensiune arzătorul și începe alimentarea cu sârmă și pornește pompa
de apă de răcire.
Pentru a opri sudarea, sudorul eliberează comutatorul de declanșare a arzătorului. Curentul
de sudură este întrerupt, însă pompa de apă de răcire continuă să funcționeze timp de 6,5
minute, după care unitatea trece în modul de economisire a energiei.
Protecţie pentru debitul de apă (opţională)
Protecţia debitului de apă întrerupe curentul de sudură în eventualitatea unei pierderi de
agent de răcire și afișează un mesaj de eroare pe panoul de comandă. Protecţia debitului de
apă este un accesoriu.
5.6
Unitatea de comandă de la distanţă
Sursele de alimentare Aristo cu panouri de comandă integrate trebuie să aibă versiunea de
program 1.21 sau mai recentă, pentru ca telecomanda să funcţioneze corect.
Atunci când unitatea de comandă de la distanţă este conectată, sursa de alimentare și
unitatea de alimentare cu sârmă sunt în modul telecomandă; butoanele și butoanele rotative
sunt blocate. Funcțiile pot fi reglate numai prin intermediul telecomenzii.
Dacă nu urmează să fie utilizată unitatea de comandă de la distanţă, aceasta trebuie
deconectată de la sursa de alimentare/unitatea de alimentare cu sârmă, altfel aceasta va
rămâne în modul telecomandă.
0458 640 501
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 OPERARE
În timpul efectuării sudurii TIG, valoarea pentru curentul pulsatoriu poate fi schimbată cu
ajutorul telecomenzii.
Pentru mai multe informaţii despre funcţionarea telecomenzii, consultaţi instrucţiunile
relevante pentru panoul de comandă.
0458 640 501
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 ÎNTREŢINERE
6
ÎNTREŢINERE
NOTĂ!
Întreţinerea periodică este importantă pentru o funcţionarea sigură și fiabilă.
Numai persoanele cu cunoștințe corespunzătoare de electricitate (personal autorizat) pot
demonta plăcile de siguranță pentru conectare sau pentru efectuarea lucrărilor de service,
întreținere sau reparație a echipamentului de sudură.
ATENȚIE!
Toate garanțiile asumate de către furnizor își pierd valabilitatea în cazul oricărei
încercări din partea clientului de a remedia eventualele defecțiuni ale produsului
pe parcursul perioadei de garanție.
6.1
Zilnic
Efectuați zilnic următoarele lucrări de întreținere.
•
•
Verificaţi dacă toate cablurile şi conexiunile sunt lipsite de defecțiuni. Dacă este
necesar, strângeți-le și înlocuiți orice piesă defectă.
Verificați nivelul apei și debitul de apă, completați cu agent de răcire dacă este
necesar.
6.2
•
Dacă este necesar
Verificați cu regularitate ca sursa de alimentare să nu fie înfundată cu murdărie.
Îmbâcsirea sau blocarea orificiilor de intrare şi de ieşire a aerului duce la
supraîncălzire
• Curățați filtrul de praf
○ Scoateți grila ventilatorului cu filtrul de praf (1).
○ Rabatați grila (2).
○ Eliberați filtrul de praf (3).
○ Suflaţi cu aer comprimat pentru a curăţa filtrul
(la presiune redusă).
○ Înlocuiţi filtrul cu textura mai fină din partea
de pe grilă (2) (afară din sursa de alimentare).
○ Înlocuiți grila ventilatorului cu filtrul de praf.
• Completați cu agent de răcire
Este recomandată utilizarea unui amestec de agent
de răcire gata pregătit de la ESAB.
Consultaţi capitolul „ACCESORII”.
○ Completați cu agent de răcire până când acoperă
jumătate din țeava de admisie.
0458 640 501
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 ÎNTREŢINERE
ATENȚIE!
Agentul de răcire trebuie tratat ca deșeu chimic.
6.3
Anual
Efectuați următoarele lucrări de întreținere cel puțin o dată pe an.
•
•
•
Curățați orice urmă de murdărie și praf. Suflaţi sursa de alimentare cu aer comprimat
uscat (la presiune redusă) pentru a o curăța.
Schimbați agentul de răcire și curățați furtunurile și rezervorul de apă cu apă curată.
Verificați garniturile, cablurile și conexiunile. Dacă este necesar, strângeți-le și înlocuiți
orice piesă defectă.
0458 640 501
- 17 -
© ESAB AB 2017
7 DEPANARE
7
DEPANARE
Înainte de a solicita un specialist de service autorizat, încercaţi următoarele verificări şi
inspecţii recomandate.
Tip problemă
Măsură
Lipsă arc
• Verificați dacă întrerupătorul de alimentare de la rețea
este conectat.
• Verificaţi dacă sunt conectate corect cablurile de
alimentare cu curent pentru sudură şi de retur.
• Verificați dacă a fost setată valoarea corectă a
curentului.
Curentul de sudură este
întrerupt în timpul sudurii
• Verificaţi dacă au fost acţionate declanşatoarele de
suprasarcină termică (indicate de lampa portocalie de pe
panoul frontal).
• Verificaţi siguranţele alimentării de la reţea.
Declanşatoarele de
suprasarcină termică
acţionează frecvent.
• Verificaţi filtrele de aer pentru a vedea dacă sunt
înfundate.
• Asigurați-vă că nu depășiți valorile nominale pentru
sursa de alimentare (adică unitatea nu este
suprasolicitată).
Performanțe de sudură
slabe.
• Verificaţi dacă sunt conectate corect cablurile de
alimentare cu curent pentru sudură şi de retur.
• Verificați dacă a fost setată valoarea corectă a
curentului.
• Verificaţi dacă se utilizează electrozii potriviţi.
• Verificaţi siguranţele alimentării de la reţea.
0458 640 501
- 18 -
© ESAB AB 2017
8 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service
autorizat de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca
ESAB.
Tig 4000i/Tig 4000iw este proiectată şi testată în conformitate cu standardele internaţionale
şi europene IEC-/EN 60974-1, /-2, /-3 şi IEC-/EN 60974-10 Unitatea de service care a
efectuat lucrările de service sau de reparaţii are obligaţia de a se asigura că produsul
respectă în continuare standardele menţionat.
Piesele de schimb şi piesele uzate se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat dealer
ESAB; consultați coperta din spate a acestui document. Atunci când comandați, vă rugăm să
specificați tipul de produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în
conformitate cu lista de piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură
livrarea corectă.
0458 640 501
- 19 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMĂ
DIAGRAMĂ
0458 640 501
- 20 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMĂ
0458 640 501
- 21 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMĂ
Unitatea de răcire
0458 640 501
- 22 -
© ESAB AB 2017
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0458 630 881 Welding power source
Aristo®Tig 4000iw TA4 400V with cooling unit
0458 630 885 Welding power source
Aristo®Tig 4000iw TA6 400V with cooling unit
0458 640 990 Spare parts list
Aristo®Tig 4000iw
0458 819 xxx
Instruction manual
Aristo® TA4
0458 855 xxx
Instruction manual
Aristo® TA6
Manualele de instrucţiuni şi lista de piese de schimb sunt disponibile pe Internet la:
www.esab.com
0458 640 501
- 23 -
© ESAB AB 2017
LISTĂ DE PIESE DE SCHIMB
LISTĂ DE PIESE DE SCHIMB
Item
Ordering no.
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Front grill
0458 640 501
Denomination
- 24 -
© ESAB AB 2017
ACCESORII
ACCESORII
0458 530 881
Trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of one of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0458 640 501
- 25 -
© ESAB AB 2017
ACCESORII
0460 315 880
Remote control unit T1 Foot CAN
For CAN based TIG equipment
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0700 006 895
Return cable 5 m 70 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Utilizarea oricărui alt lichid de răcire decât cel
prescris ar putea deteriora echipamentul. În
cazul unei astfel de deteriorări, toate garanțiile
oferite de către ESAB își pierd valabilitatea.
0458 640 501
- 26 -
© ESAB AB 2017
ACCESORII
0458 640 501
- 27 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising