ESAB | Mig U5000i | Instruction manual | ESAB Mig U5000i User manual

ESAB Mig U5000i User manual
Aristo®
Mig U5000i,
Mig U5000i WeldCloud™
400 V
Kezelési utasítás
0459 291 501 HU 20171107
Valid for: 608-, 613-xxx-xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
BIZTONSÁG ................................................................................................
5
1.1
Jelmagyarázat.........................................................................................
5
1.2
Biztonsági óvintézkedések....................................................................
5
BEVEZETÉS ................................................................................................
7
2.1
Berendezés .............................................................................................
7
3
MŰSZAKI ADATOK .....................................................................................
8
4
TELEPÍTÉS ..................................................................................................
10
4.1
Emelési utasítások .................................................................................
10
4.2
Elhelyezés ...............................................................................................
10
4.3
Hálózati áramellátás ...............................................................................
10
4.4
Lezáró ellenállás.....................................................................................
11
4.5
Több huzalelőtoló egység csatlakoztatása..........................................
11
ÜZEMELTETÉS ...........................................................................................
13
5.1
Csatlakozások és vezérlőeszközök ......................................................
14
5.2
Az áramforrás bekapcsolása.................................................................
15
5.3
Ventilátorvezérlés ...................................................................................
15
5.4
Túlhevülés elleni védelem .....................................................................
15
5.5
Hűtőegység .............................................................................................
15
5.6
Távvezérlő egység .................................................................................
16
5.7
WeldCloud™ egység..............................................................................
16
KARBANTARTÁS........................................................................................
17
6.1
Naponta ...................................................................................................
17
6.2
Szükség esetén ......................................................................................
17
6.3
Évente......................................................................................................
18
7
HIBAKERESÉS ...........................................................................................
19
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE .............................................................
20
1
2
5
6
GRAFIKON ...........................................................................................................
21
RENDELÉSI SZÁM...............................................................................................
23
PÓTALKATRÉSZLISTA........................................................................................
24
TARTOZÉKOK......................................................................................................
25
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0459 291 501
© ESAB AB 2017
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
1.1
Jelmagyarázat
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELMEZTETÉS!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.
VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és a
biztonsági adatlapokat (SDSs).
1.2
Biztonsági óvintézkedések
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
2.
3.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
0459 291 501
-5-
© ESAB AB 2017
1 BIZTONSÁG
4.
5.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a nemzeti
jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az
elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket hasznos
élettartamuk leteltével újrahasznosító létesítményben kell
elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
Az ESAB-nál hegesztési tartozékok és személyi védőfelszerelések széles választéka
kapható. Rendeléssel kapcsolatos információkért forduljon a helyi ESAB
forgalmazóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra.
0459 291 501
-6-
© ESAB AB 2017
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
A Mig U5000i olyan MIG/MAG és TIG hegesztő áramforrás, amellyel MMA hegesztés is
végezhető.
Az áramforrás kétféle változatban érhető el:
•
•
Mig U5000iw hűtőegységgel
Mig U5000iw hűtőegységgel és WeldCloud™-egységgel
Az áramforrást Feed 3004 vagy Feed 4804 huzalelőtoló egységekkel való használatra
tervezték.
A beállítások a huzalelőtoló egység vagy a vezérlődoboz használatával végezhetőek el.
A Mig U5000i WeldCloud™ áramforráshoz U82 egység, valamint egy vezérlődoboz is
tartozik, amely vezeték nélküli vezérlést tesz lehetővé.
A huzalelőtoló egységekkel és a WeldCloud™ egységgel kapcsolatos további információkért
tekintse át a használati útmutatókat.
A készülékhez való ESAB tartozékok jelen útmutató „TARTOZÉKOK” fejezetében
találhatók.
2.1
Berendezés
Az áramforrást lezáró ellenállással, egy 5 m hosszúságú testkábellel és egy használati
útmutatóval szállítjuk.
0459 291 501
-7-
© ESAB AB 2017
3 MŰSZAKI ADATOK
3
MŰSZAKI ADATOK
Mig U5000i
Mig U5000i WeldCloud™
Hálózati feszültség
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Hálózati áramellátás
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0.018 Ω
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0.018 Ω
Imax MIG/MAG (GMAW)
33 A
33 A
Imax MMA (SMAW)
34 A
34 A
Imax TIG (GTAW)
26 A
26 A
Primer áramerősség
Terhelés nélküli áramigény energiatakarékos üzemmódban, hegesztés után 6,5 perccel
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
45 W
45 W
MMA (SMAW)
55 W
55 W
Feszültség/áramerősség tartomány
MIG/MAG (GMAW)
8 - 60 V / 16 - 500 A
8 - 60 V / 16 - 500 A
MMA (SMAW)
16–500 A
16–500 A
TIG (GTAW)
4–500 A
4–500 A
Megengedhető terhelés MIG/MAG (GMAW) hegesztésnél
60%-os eszközkihasználtság
esetén
500 A / 39 V
500 A / 39 V
100 %-os
eszközkihasználtság esetén
400 A / 34 V
400 A / 34 V
Megengedhető terhelés MMA (SMAW) hegesztésnél
60%-os eszközkihasználtság
esetén
500 A / 40 V
500 A / 40 V
100 %-os
eszközkihasználtság esetén
400 A / 36 V
400 A / 36 V
Megengedhető terhelés TIG (GTAW) hegesztésnél
60%-os eszközkihasználtság
esetén
500 A / 30 V
500 A / 30 V
100 %-os
eszközkihasználtság esetén
400 A / 26 V
400 A / 26 V
Teljesítménytényező maximális áramerősség esetén (I2)
MMA
0,91
0,91
TIG
0,90
0,90
MIG
0,90
0,90
Hatékonyság maximális áramerősség esetén (I2)
MMA
87 %
87 %
TIG
82 %
82 %
MIG
83 %
83 %
Üresjárati feszültség U0 max
0459 291 501
-8-
© ESAB AB 2017
3 MŰSZAKI ADATOK
Mig U5000i
MIG/MAG (GMAW), TIG
(GTAW) VRD-funkció nélkül 1) 72 – 88 V
MMA (SMAW) VRD-funkció
nélkül 1)
72 – 88 V
68 – 80 V
68 – 80 V
U0L „Live TIG (GTAW)", VRD 79 V
funkció kikapcsolva
Mig U5000i WeldCloud™
79 V
2)
MIG/MAG (GMAW), MMA
(SMAW), VRD-funkció
kikapcsolva 2)
59 V
59 V
VRD-funkció bekapcsolva 2)
< 35 V
< 35 V
Üzemi hőmérséklet
-10 °C és +40 °C között
(14 és 104 °F között)
-10 °C és +40 °C között
(14 és 104 °F között)
Szállítási hőmérséklet
-20 °C és +55 °C között
(-4 és 131 °F között)
-20 °C és +55 °C között
(-4 és 131 °F között)
Méretek H × Sz × M
hűtőegység nélkül
625 × 394 × 496 mm
(24.6 × 15.5 × 19.5 hüvelyk)
625 × 394 × 496 mm
(24.6 × 15.5 × 19.5 hüvelyk)
hűtőegységgel együtt
625 × 394 × 776 mm
(24.6 × 15.5 × 30.6 hüvelyk)
625 × 394 × 776 mm
(24.6 × 15.5 × 30.6 hüvelyk)
Folyamatos hangnyomás
terhelés nélküli állapotban
<70 db (A)
<70 db (A)
Tömeg
hűtőegység nélkül
71 kg (159 font)
82 kg (183 font)
91 kg (200 font)
102 kg (225 font)
Szigetelési fokozat
transzformátor
H
H
A készülékház
érintésvédelmi osztálya
IP23
IP23
hűtőegységgel együtt
Alkalmazási osztály
1)
Azokra az áramforrásokra érvényes, amelyek esetében nem szerepel az adatlapon a
VRD-specifikáció.
2)
Azokra az áramforrásokra érvényes, amelyek esetében az adatlapon szerepel a
VRD-specifikáció. A VRD-funkciót a vezérlőpanelre vonatkozó használati útmutató ismerteti.
0459 291 501
-9-
© ESAB AB 2017
4 TELEPÍTÉS
4
TELEPÍTÉS
A telepítést szakembernek kell végeznie.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos hálózatra vonatkozó követelmények
E berendezés megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak azzal, hogy a zárlati
áram meghaladja vagy azonos az Sscmin értékkel a felhasználó igénybevételi
pontja és a nyilvános hálózat közötti csatlakozási ponton. A berendezés
telepítője vagy használója felelős azért, hogy – szükség esetén a hálózat
üzemeltetőjével való konzultáció révén is – biztosítsa, hogy a berendezést a
fentiek szerint csak Sscmin-nél nagyobb vagy azzal azonos zárlati árammal
jellemezhető hálózathoz csatlakoztassák. Tekintse meg a műszaki adatokat a
MŰSZAKI ADATOK c. fejezetben.
4.1
Emelési utasítások
Áramforrás
4.2
Kocsi és áramforrás
2-es kocsi és áramforrás
Elhelyezés
A hegesztő áramforrás elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza a
hűtőlevegő áramlását a bemeneti és kimeneti nyílásokon keresztül.
4.3
Hálózati áramellátás
Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelő feszültségre van-e
kapcsolva és megfelelő méretű biztosítékokkal védett-e. Az
előírásoknak megfelelő védőföldelést kell kialakítani.
Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival
0459 291 501
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 TELEPÍTÉS
Ajánlott biztosítékméret és minimális kábelkeresztmetszet
Mig U5000i
400 V 3~ 50 Hz
Hálózati feszültség
400 V
A hálózati kábel keresztmetszete, mm2
4G6
Fázisáram, I1eff
28 A
Biztosíték
Túláramvédelem
25 A
C MCB típus
32 A
MEGJEGYZÉS!
A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosítékméretek
megfelelnek a svéd előírásoknak. Egyéb régiók esetén a műveletre alkalmas,
valamint a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelő tápkábeleket kell alkalmazni.
4.4
Lezáró ellenállás
A kommunikációban fellépő interferencia elkerülése
érdekében a CAN-busz végeit lezáró ellenállásokkal kell
ellátni.
A CAN-busz egyik vége a vezérlőpanelen található, amely
belső lezáró ellenállással rendelkezik. Az áramforráson lévő
másik véget egy lezáró ellenállással kell ellátni a jobb oldali
ábrán látható módon.
4.5
Több huzalelőtoló egység csatlakoztatása
Vezérlőegység és vezérlőpanellel nem rendelkező huzalelőtoló egységek esetében
lehetőség van akár 4 huzalelőtoló egység egyetlen áramforrásról történő működtetésére is.
Az alábbi csatlakoztatási lehetőségek közül választhat:
•
•
•
•
1 TIG pisztoly és 1 MIG pisztoly (univerzális áramforrás szükséges)
2 MIG/MAG pisztoly
1 TIG pisztoly és 3 MIG pisztoly (univerzális áramforrás szükséges)
4 MIG pisztoly
Ha az összes huzalelőtoló egység esetében vízhűtéses MIG-pisztollyal hegeszt, a 2 plusz
pisztolyhoz egy különálló hűtőegység csatlakoztatása ajánlott.
Javasoljuk, hogy párhuzamosan csatlakoztassa a pisztolyokat.
Két huzalelőtoló egység
Két huzalelőtoló egység csatlakoztatása esetén csatlakozókészlet szükséges, lásd a
„TARTOZÉKOK” című fejezetet.
0459 291 501
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 TELEPÍTÉS
A. Vízcsatlakozás
B. A hegesztőáram csatlakozása
C. A vezérlődoboz csatlakozása
Négy huzalelőtoló egység
Négy huzalelőtoló egység csatlakoztatása esetén két csatlakozókészlet és egy plusz
hűtőegység szükséges, lásd a „TARTOZÉKOK” című fejezetet.
A. Vízcsatlakozás
B. A hegesztőáram csatlakozása
C. A vezérlődoboz csatlakozása
0459 291 501
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 ÜZEMELTETÉS
5
ÜZEMELTETÉS
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
"BIZTONSÁG" c. fejezetében találhatók. A berendezés használata előtt tanulmányozza
alaposan!
0459 291 501
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 ÜZEMELTETÉS
5.1
Csatlakozások és vezérlőeszközök
1
Narancsszínű jelzőlámpa –
Túlmelegedés
14* *csak a WeldCloud™ verzió esetében:
Vörös színű jelzőlámpa –Wifi-kapcsolat
2
Fehér jelzőlámpa - áramellátás
bekapcsolva (BE)
15 Biztosíték a huzaladagoló
tápfeszültségéhez, 42 V
3
Hálózati főkapcsoló, 0 / 1 / START
16* *csak a WeldCloud™ verzió esetében:
Az Ethernet csatlakozása
4
A pisztolytól érkező indítási jel
csatlakozása
17* *csak a WeldCloud™ verzió esetében:
Mérési kimeneti csavaros terminál Vörös (+)
5
A gáz bekötése a TIG
hegesztőpisztolyhoz
18* *csak a WeldCloud™ verzió esetében:
Mérési kimeneti csavaros terminál Fekete (+)
6
A testkábel csatlakozása (-) MMA
hegesztés, illetve a hegesztőáram
kábelének csatlakozása (-)
TIG-hegesztés esetén
19 A huzalelőtolóhoz vagy a lezáró
ellenálláshoz vezetett vezérlőkábel
csatlakozása
7
A távvezérlő csatlakozása
20 A huzalelőtolóhoz vagy a lezáró
ellenálláshoz vezetett vezérlőkábel
csatlakozása
8
A hegesztőáram-kábel csatlakozása (+)
MMA hegesztés, illetve a testkábel
csatlakozása (+) TIG hegesztés esetén
21 A gáztömlő csatlakozása
9
A hűtővíz töltőnyílása
22 A huzalelőtolóhoz vezetett
hegesztőáram-kábel (+) csatlakozása
(MIG/MAG)
10 Csatlakozás ELP-vel1 a
23 Csatlakozás (-) a testkábel számára
(MIG)
hegesztőpisztolytól visszaérkező hűtővíz
számára - KÉK
11 A hegesztőpisztolytól visszaérkező
hűtővíz csatlakozása - VÖRÖS
0459 291 501
24 A huzalelőtoló egységhez vezetett
hűtővíz csatlakozása – KÉK
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 ÜZEMELTETÉS
12* *csak a WeldCloud™ verzió esetében:
Antenna
25 A huzalelőtoló egységtől érkező hűtővíz
csatlakozása – PIROS
13* *csak a WeldCloud™ verzió esetében:
USB-csatlakozás
1)
ELP = ESAB intelligens szivattyúvezérlés, lásd a jelen fejezet „Hűtőegység" című részét.
5.2
Az áramforrás bekapcsolása
A kapcsoló (7) „START” állásba fordításával helyezze áram alá a berendezést. A kapcsoló
elengedésével az visszatér az „1” állásba.
Amennyiben a hegesztési művelet során a hálózati áramellátás előbb megszakad, majd
helyreáll, az áramforrás kikapcsolva marad, ameddig a kapcsolót manuálisan ismét „START”
állásba nem fordítják.
A berendezést a kapcsoló „0” állásba helyezésével kapcsolja ki.
Áramkimaradás vagy az áramforrás szokásos módon történő kikapcsolása esetén a
hegesztési adatok elmentésre kerülnek, és a berendezés következő bekapcsolásakor
elérhetőek lesznek.
5.3
Ventilátorvezérlés
Az áramforrás ventilátorai a hegesztés befejezése után még 6,5 percig működnek, majd az
egység energiatakarékos üzemmódra kapcsol. A ventilátorok a hegesztés folytatásakor
újraindulnak.
A ventilátorok max. 180 A áramerősségig csökkentett fordulatszámmal, nagyobb
áramerősség mellett teljes fordulatszámmal üzemelnek.
5.4
Túlhevülés elleni védelem
Az áramforrás két túlhevülés elleni kapcsolóval van ellátva, amelyek akkor lépnek
működésbe, ha a belső hőmérséklet túlságosan megnő. Megszakítják a hegesztőáramot, és
hatásukra egy narancsszínű jelzőlámpa kezd világítani a berendezés előlapján. A
hőmérséklet lecsökkenésekor a kapcsolók automatikusan visszaállnak eredeti helyzetükbe.
5.5
Hűtőegység
A problémamentes üzem biztosítása érdekében a hűtőegység és a hegesztőpisztoly közötti
telepítési magasság max. 7 méter lehet. Az ennél nagyobb magasság problémákat okozhat,
például hosszabb indítási időket, légbuborékokat, vákuumot stb.
Amennyiben 7 m-nél magasabb telepítési magasság szükséges, javasoljuk egy
torlószelepből és egy szolenoidból álló telepítőkészlet alkalmazását. Ezzel kapcsolatban
tekintse meg a „TARTOZÉKOK” című részt. E szelepek felszerelését követően a
tömlőszerelvénynek vízszintesnek kell lennie az indítás során, hogy minden feltöltődjön
vízzel. Ezután emelje a huzalelőtoló egységet és a tömlőszerelvényt a nagy magasságba.
Ezt követően megkezdődhet a folyamatos biztonságos üzem a legfeljebb 12 méteres
telepítési magasságban.
Vízcsatlakozás (TIG hegesztés)
A hűtőegység ELP (ESAB Logic Pump – intelligens szivattyúvezérlés) vízérzékelő
rendszerrel van felszerelve, amely ellenőrzi, hogy a tömlők csatlakoztatva vannak-e.
Az áramforrás Be/Ki (On/Off) kapcsolójának a vízhűtéses TIG pisztoly csatlakoztatásakor a
„0’ (Ki) állásban kell lennie.
Vízhűtéses TIG-pisztoly csatlakoztatásakor a vízszivattyú automatikusan elindul, ha a Be/Ki
(On/Off) kapcsoló „START” állásban van, és/vagy ha a hegesztés megkezdődik. A hegesztés
0459 291 501
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 ÜZEMELTETÉS
befejeződésével a szivattyú még 6,5 percig működik, majd energiatakarékos üzemmódba
kapcsol.
Működés a hegesztés során
A hegesztés megkezdéséhez a hegesztő megnyomja a hegesztőpisztoly működtető
kapcsolóját. Az áramforrás bekapcsol, majd elindítja a huzalelőtolót és a hűtővízszivattyút.
A hegesztés befejezéséhez a hegesztő elengedi a hegesztőpisztoly működtető kapcsolóját.
A hegesztés abbamarad, a hűtővízszivattyú azonban még 6,5 percig működik, majd ezt
követően az egység energiatakarékos üzemmódra kapcsol.
Vízáramlás-szabályozó
Ha a hűtőfolyadék megszűnik, a vízáram-szabályozó megszakítja a hegesztőáramot, és egy
hibaüzenet jelenik meg a vezérlőpanelen. A vízáram-szabályozó tartozék.
5.6
Távvezérlő egység
Távvezérlő egység csatlakoztatása esetén az áramforrás és a huzalelőtoló távvezérlés
módban van; a gombok és forgógombok nem működnek. A funkciók beállítása csak a
távvezérlő egység használatával lehetséges.
Ha nem használják, a távvezérlő egységet ki kell húzni az áramforrásból / huzalelőtoló
egységből, különben az áramforrás / huzalelőtoló egység távvezérlés módban marad.
A távvezérlő-egységgel kapcsolatos további információkért tanulmányozza át a vezérlőpanel
használati utasítását.
5.7
WeldCloud™ egység
A WeldCloud™-egység WiFi-n, vezetékes LAN-kapcsolaton vagy 3G-n keresztül
összekapcsolja a hegesztő-áramforrást egy helyi WeldCloud™ szerverrel. A
WeldCloud™-egységhez GPS is tartozik, amellyel meghatározható a hegesztő áramforrás
helye. Emellet Bluetooth-csatlakoztathatósággal is rendelkezik, amely lehetővé teszi a
harmadikféltől származó bemeneti eszközökhöz, például Bluetooth-képes vonalkód- vagy
QR-kód olvasókhoz történő csatlakoztatást.
A WeldCloud™ egység WiFi funkciója az áramforrás bekapcsolásakor aktiválódik. A funkció
hotspotként indul el, amely elérhető WiFi-hálózatként jelenik meg. A kapcsolat létrejötte után
lehetőség van az áramforrás webes felületének elérésére egy egyszeri beállítás
elvégzéséhez. A beállítást és újraindítást követően az áramforrás láthatóvá válik a
WeldCloud™-egységben. A WeldCloud™-egységgel és funkcióival kapcsolatos további
információkért tekintse meg a WeldCloud™ használati útmutatót.
0459 291 501
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 KARBANTARTÁS
6
KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS!
A biztonságos és megbízható működés érdekében fontos a rendszeres
karbantartás.
Csak megfelelő villanyszerelési ismeretekkel rendelkező (jogosult) személyek távolíthatják el
a biztonsági lemezeket, hogy bekössék a berendezést, vagy szervizeljék, karbantartsák vagy
megjavítsák a hegesztőkészüléket.
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő a garanciális
időszak alatt megkísérli, hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki.
6.1
Naponta
Végezze el naponta az alábbi karbantartási lépéseket.
•
•
Ellenőrizze, hogy minden kábel és csatlakozás ép-e. Szükség esetén rögzítse őket és
cserélje ki a hibás alkatrészeket.
Ellenőrizze a vízszintet és a vízátfolyást, szükség esetén töltse fel a hűtőegységet
hűtőfolyadékkal.
6.2
•
•
Szükség esetén
Rendszeresen ellenőrizze, hogy az áramforrás szellőzőnyílásai nem tömődtek-e el a
szennyeződéstől.
Az elzáródott vagy eltömődött légbemenetek vagy -kimenetek túlmelegedést
eredményeznek.
Tisztítsa meg a porszűrőt.
• Távolítsa el a szellőzőrácsot és a
porszűrőt (1).
• Nyissa ki a rácsot (2).
• Vegye ki a porszűrőt (3).
• Sűrített levegővel (csökkentett
nyomással) fúvassa át a szűrőt.
• Helyezze vissza a szűrőt úgy, hogy a
finomabb hálós része a rács felé
nézzen (2) (az áramforrástól kifelé
mutató irányba).
• Helyezze vissza a szellőzőrácsot és a
porszűrőt.
0459 291 501
- 17 -
© ESAB AB 2017
6 KARBANTARTÁS
• A hűtőfolyadék feltöltése
Az ESAB előre összeállított hűtőfolyadékát ajánljuk
használatra. Lásd a „TARTOZÉKOK” című fejezetet.
• Töltse fel a hűtőegységet hűtőfolyadékkal, amíg a folyadék
félig fel nem tölti a bemeneti csövet.
MEGJEGYZÉS!
A hűtőfolyadékot hegesztőpisztoly vagy 5 m-nél hosszabb
csatlakozó kábel csatlakoztatása esetén után kell tölteni.
Amikor a vízszintet utántöltéssel állítja be, a hűtőközeg
tömlőjét nem szükséges leszerelni.
VIGYÁZAT!
A hűtőközeget kémiai hulladékként kell kezelni.
6.3
Évente
Végezze el az alábbi karbantartási lépéseket legalább évente egyszer.
•
•
•
Tisztítsa meg az egységet a piszoktól és a portól. Sűrített levegővel (csökkentett
nyomással) fúvassa át az áramforrást.
Cserélje ki a hűtőfolyadékot, és tisztítsa meg tiszta vízzel a tömlőket és a víztárolót.
Ellenőrizze a tőmítéseket, kábeleket és csatlakozásokat. Szükség esetén rögzítse
őket és cserélje ki a hibás alkatrészeket.
0459 291 501
- 18 -
© ESAB AB 2017
7 HIBAKERESÉS
7
HIBAKERESÉS
Mielőtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenőrzési és vizsgálati
módszerekkel:
A hiba típusa
Intézkedés
Nincs ív.
• Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e
kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram
munka- és testkábelei helyesen legyenek
csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték
van-e beállítva.
Hegesztés közben megszakad a
hegesztőáram-ellátás.
• Ellenőrizze, hogy a túlmelegedés elleni
kapcsolók működtek-e (ezt az előlapon
lévő narancssárga lámpa jelzi).
• Ellenőrizze a fő áramforrás biztosítékait.
A túlmelegedés elleni kapcsolók gyakran
lépnek működésbe.
• Ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve
a légszűrők.
• Győződjön meg arról, hogy nem lépték-e
túl az áramforrásra megadott
határértékeket (azaz a berendezés
nincs-e túlterhelve).
Gyenge hegesztési teljesítmény.
• Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram
munka- és testkábelei helyesen legyenek
csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték
van-e beállítva.
• Ellenőrizze, hogy megfelelő elektródákat
használjon.
• Ellenőrizze a fő áramforrás biztosítékait.
0459 291 501
- 19 -
© ESAB AB 2017
8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
A Mig U5000iw és a Mig U5000iw WeldCloud™ kialakítása és tesztelése az IEC/EN
60974-1 és az EN 60974-10 nemzetközi és európai szabvány szerint történik.
A szervizelést vagy javítást végző szervizcsapat feladata annak ellenőrzése, hogy a termék
továbbra is megfeleljen az említett szabványoknak.
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB
szerviztechnikus végezhet. Csak eredeti ESAB cserealkatrészeket használjon.
Pót- és kopó alkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány
legutolsó oldalát. Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és
a pótalkatrész listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés
összeállítását és a pontos szállítást.
0459 291 501
- 20 -
© ESAB AB 2017
GRAFIKON
GRAFIKON
0459 291 501
- 21 -
© ESAB AB 2017
GRAFIKON
Hűtőegység
0459 291 501
- 22 -
© ESAB AB 2017
RENDELÉSI SZÁM
RENDELÉSI SZÁM
Ordering no.
Denomination
Product
Notes
0459 230 883
Welding power source
Mig U5000iw
With cooling unit
0445 400 883
Welding power source
Mig U5000iw
WeldCloud™
With cooling unit and
WeldCloud™ unit
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig
U5000i, Mig
5000i
WeldCloud™,
Mig U5000i
WeldCloud™
A műszaki dokumentáció a következő oldalon érhető el: www.esab.com.
0459 291 501
- 23 -
© ESAB AB 2017
PÓTALKATRÉSZLISTA
PÓTALKATRÉSZLISTA
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0459 291 501
Denomination
- 24 -
© ESAB AB 2017
TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 291 501
- 25 -
© ESAB AB 2017
TARTOZÉKOK
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0459 291 501
- 26 -
© ESAB AB 2017
TARTOZÉKOK
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 291 501
- 27 -
© ESAB AB 2017
TARTOZÉKOK
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Az előírttól eltérő hűtőfolyadékok használata
károsíthatja a berendezést. Ehhez hasonló
kár esetén az ESAB által vállalt összes
garancia érvényét veszti.
0459 291 501
- 28 -
© ESAB AB 2017
TARTOZÉKOK
0459 291 501
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising