ESAB | ESAB Cutmaster 40 Plasma Cutting System | Instruction manual | ESAB ESAB Cutmaster 40 Plasma Cutting System Navodila za uporabo

ESAB ESAB Cutmaster 40 Plasma Cutting System Navodila za uporabo
ESAB Cutmaster 40
®
PLAZMAVÁGÁS RENDSZER
SL60 1Torch™
Kezelési
kézikönyv
Art # A-12782HU_AB
KIMENET
MAX. TELJESÍTMÉNY
40
BEMENŐ ÁRAM
FÁZIS
FESZÜLTSÉG
115V
FESZÜLTSÉG
230V
AMPER
Változtatások: AD
Dátum: 18/10/2017
Kézikönyv #: 300X5394HU
esab.eu
NAGYRA ÉRTÉKELJÜK VÁLLALKOZÁSÁT!
Köszönjük, hogy egy ESAB termék megvásárlása mellett döntött! Megtisztelő, hogy ügyfeleink
között üdvözölhetjük, és mindent meg fogunk tenni, hogy az iparágban elérhető legjobb
szervizszolgáltatást és megbízhatóságot nyújtsuk Önnek. A termék mögött kiterjedt garanciánk
és globális szervizhálózatunk áll. Az Önhöz legközelebbi képviselet vagy szerviz megkereséséhez
vagy látogasson el weboldalunkra, amelynek címe www.esab.eu.
Jelen kézikönyvet azért hozták létre, hogy tájékoztatást adjon az ESAB termék helyes telepítéséről.
Legfőbb célunk, hogy megelégedettséggel és biztonságosan használhassa termékünket.
Ezért kérjük, szenteljen időt a teljes kézikönyv elolvasására, különös tekintette a biztonsági
óvintézkedésekre. Segítségükkel elkerülheti azokat a potenciális kockázatokat, amelyek a
termékkel végzett munkavégzés közben előfordulhatnak.
KIVÁLÓ TÁRSASÁGBA KERÜLT!
Az építők és gyártók első számú márkája világszerte.
ESAB globális márkájú kézi és automatizált plazma vágás.
Vállalatunk piacvezető innovációival és megbízható, az idő próbáját kiálló termékeivel
emelkedik ki versenytársai közül. Büszkék vagyunk technológiai fejlesztéseinkre,
versenyképes árainkra, kedvező szállítási feltételeinkre, kiváló ügyfélszolgálatunkra és
terméktámogatásunkra, valamint az értékesítési és a marketing tapasztalatainkra.
Legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy olyan csúcstechnológiájú termékeket
fejlesszünk, amelyekkel biztonságosabbá tehető a munkakörnyezetet a hegesztési iparban.
!
VIGYÁZAT
Olvassa el a teljes kézikönyvet és a munkáltató biztonsági gyakorlatok előtt,
vagy a berendezést.
A kézikönyvben található információk a gyártó legjobb tudása szerint, a gyártó
semmilyen felelősséget nem vállal.
Plazmavágás tápegység
ESAB Cutmaster® 40
SL60 1Torch™
Kezelési Kézikönyv Szám 300X5394HU
Hirdetni:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd.
Denton, TX 76208
(940) 566-2000
www.esab.eu
Szerzői jog 2015 a ESAB
Minden jog fenntartva.
A munka részben vagy egészben az írásbeli engedélye nélkül tilos a kiadó.
A kiadó nem vállalja, és kizár minden felelősséget bármilyen veszteségért vagy kárért
semmiféle mulasztás ebben a könyvben, hogy az ilyen hiba a gondatlanság, baleset,
vagy egyéb ok.
A nyomtatási anyag van a dokumentum 47x1909
Az eredeti kiadás dátumát: 2015. január 15.
Változtatások jegyzéke: 18/10/2017
Jegyezze fel a következő adatokat garancia céljából:
Amennyiben a vásárolt:________________________________________
Vásárlás dátuma:_____________________________________________
Tápfeszültség ellátás, motorszám:_______________________________
Fáklyát, motorszám:__________________________________________
i
BIZTOSÍTSA, HOGY EZ AZ INFORMÁCIÓ ELJUT A BERENDEZÉS
KEZELŐJÉHEZ.A SZÁLLÍTÓTÓL KÜLÖN PÉLDÁNYOKAT IGÉNYELHET.
FIGYELEM
Ezek az UTASÍTÁSOK gyakorlott személyeknek szólnak. Ha nem teljesen jártas az
ívhegesztő és vágó berendezések működtetésében és biztonsági intézkedéseiben,
mindenképpen olvassa el «az ívhegesztés-, vágás és faragás óvintézkedései és biztonsági előírásai» című, 52-529. ismertető füzetünket. NE engedje szakképzetlen
személyzet számára a berendezés összeszerelését, működtetését és karbantartását. NE kísérelje meg a berendezés összeszerelését és működtetését azelőtt, hogy
elolvasta és teljesen megértette volna a következőkben leírt utasításokat. Ha nem
értené teljesen az utasításokat, kérjük forduljon szállítójához további információért.
A berendezés összeállításának és működtetésének megkezdése előtt olvassa el a
biztonsági intézkedéseket.
FELHASZNÁLÓI FELELŐSSÉG
Ez a berendezés ennek a kézikönyvnek és az azt kísérő felirati tábláknak és/vagy betétanyagoknak megfelelően fog
teljesíteni, amennyiben az utasításoknak megfelelően történik a berendezés összeszerelése, működtetése és karbantartása. Ezt a berendezést rendszeres ellenőrzésnek kell alávetni. Hibásan működő, vagy elégtelenül karbantartott berendezést nem szabad használni. A törött, hiányzó, elhasznált, eldeformálódott vagy szennyezett alkatrészeket azonnal ki
kell cserélni. Amennyiben ilyen jellegű karbantartási, vagy alkatrészcsere igény merülne fel, a gyártó azt javasolja, hogy
telefonos, vagy írásos kéréssel forduljon ahhoz az illetékes forgalmazóhoz, akitől a berendezést vásárolta.
A berendezésen, vagy annak alkatrészein végzett bármilyen módosításhoz a gyártó írásos beleegyezése szükséges. A
gyártó, vagy az általa kijelölt karbantartó eljárását kivéve a helytelen használatból, megfelelőtlen karbantartásból, károkból, helytelen javításból, vagy módosításból eredő bármely működési hibáért egyedül a berendezés működtetője felel.
!
AZ ÖSSZESZERELÉS ÉS MŰKÖDTETÉS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS MÁSOKAT!
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
További információk
Az alacsony feszültségről szóló 2006/95 / EK irányelv, amely 2007. január 16-án lépett hatályba
Az EMC 2004/108 / EK irányelv, amely 2007. július 20-án lépett hatályba
A 2011/65 / EC RoHS irányelv, amely 2013. január 2-án lép hatályba
A berendezés típusa
PLAZMA VÁGÓRENDSZER
Típusjelölés stb.
ESAB Cutmaster® 40, sorozatszámtól WT1530XXXXXX
Márkanév vagy védjegy
ESAB
Gyártó vagy meghatalmazott képviselője
Név, cím, telefonszám:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd
Denton TX 76207
Telefon: +01 800 426 1888, FAX +01 603 298 7402
A tervben, az Európai Gazdasági Térségben hatályos alábbi szabványt alkalmazták:
IEC/EN 60974-1: 2012 ívhegesztő berendezések - 1. rész: Hegesztőenergia-források.
IEC/EN 60974-10:2007 vhegesztő berendezések - 10. rész: Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) követelmények
Szerint: Korlátozott használatú, A. osztályú berendezés, amelyet nem lakóhelyi használatra szántak.
Aláírásával a gyártó, vagy a gyártó meghatalmazott képviselője kijelenti, hogy a szóban forgó berendezés
megfelel a fenti biztonsági követelményeknek
Dátum
Aláírás
2015. november 1
Flavio Santos
2015
Pozíció
Vezérigazgató
Tartozékok és kellékek
TARTALOMJEGYZÉK
1. SZAKASZ: Biztonsági.........................................................................................................1-1
1.0
Biztonsági óvintézkedések..........................................................................1-1
2. FEJEZET - RENDSZER: BEVEZETÉS................................................................................2-1
2.01
2.02
2.03
2.04
2.04
2.06
2.07
A kézikönyv használata...............................................................................2-1
A berendezés azonosítása..........................................................................2-1
A berendezés átvétele.................................................................................2-1
Működési elv................................................................................................2-2
Áramellátás specifikációi.............................................................................2-2
Bemenő huzalozási specifikációi.................................................................2-3
Tápegység jellemzői....................................................................................2-4
2. FEJEZET - PISZTOLY: BEVEZETÉS.................................................................................2T-1
2T.01
2T.02
2T.03
A kézikönyv tartalma..................................................................................2T-1
Műszaki adatok..........................................................................................2T-1
Ismerkedés a plazmával............................................................................2T-1
3. FEJEZET: TELEPÍTÉS.........................................................................................................3-1
3.01
3.02
3.03
3.04
Kicsomagolás..............................................................................................3-1
Emelési módok............................................................................................3-1
Primer bemenő áram csatlakozások...........................................................3-1
Levegőellátás bekötései..............................................................................3-2
4. FEJEZET - RENDSZER: ÜZEMELTETÉS...........................................................................4-1
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
Vezérlőpanel................................................................................................4-1
Felkészítés az üzemeltetésre......................................................................4-2
Működési sorrend........................................................................................4-5
Vágásminőség.............................................................................................4-7
Általános vágási információk.......................................................................4-8
5. FEJEZET - RENDSZER: KARBANTARTÁS........................................................................5-1
5.01
5.02
Általános karbantartás.................................................................................5-1
Általános hibaelhárítási útmutató.................................................................5-2
5. FEJEZET - PISZTOLY: KARBANTARTÁS........................................................................5T-1
5T.01
5T.02
Általános karbantartás...............................................................................5T-1
A pisztoly fogyóalkatrészeinek ellenőrzése és cseréje..............................5T-1
6. FEJEZET: ALKATRÉSZLISTA.............................................................................................6-1
6.01
6.02
6.03
6.04
Bevezetés....................................................................................................6-1
A tápegység pótalkatrészei..........................................................................6-2
SL60 pisztoly fogyóalkatrészei....................................................................6-3
Opcionális tartozékok..................................................................................6-4
1. MELLÉKLET: KAPCSOLÁSI RAJZ.................................................................................... A-1
Változtatások jegyzéke.......................................................................................................... A-2
ESAB CUTMASTER 40
1. SZAKASZ: Biztonsági
1.0
Biztonsági óvintézkedések
Az ESAB hegesztő- és plazmaíves vágókészülékek működtetőinek felelőssége annak biztosítása, hogy a
készülék közelében dolgozók betartsák a vonatkozó biztonsági utasításokat. A biztonsági utasításoknak meg
kell felelniük az ilyen típusú hegesztő- vagy plazmaíves vágókészülékekre vonatkozó követelményeknek. A
munkahelyen érvényes általános szabályozáson kívül a következő ajánlásokat is be kell tartani.
Mindenfajta munkálatot olyan képzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztő- és plazmaíves
vágókészülékek működését. A készülék helytelen működtetése olyan veszélyes helyzetet eredményezhet,
amely a berendezés működtetőjének sérülését okozhaztja, illetve kárt tehet a berendezésben.
1. A hegesztő- vagy plazmaíves vágókészüléket működtetőjének ismernie kell a következőket:
- a készülék működését
- a vészleállító kapcsolók elhelyezkedését
- azok működését
- a vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket
- hegesztést és / vagy plazmaíves vágást
2. A működtetőnek biztosítania kell a következőket:
- nem tartózkodik jogosulatlan személy a készülék környezetében annak indításakor
- senki nem marad védelem nélkül az ív begyulladása után
3. A munkahely követelményei:
- a célnak való alkalmasság
- huzatmentes környezet
4. Személyi védőfelszerelés:
- Mindig viseljen olyan védőfelszerelést, mint védőszemüveg, tűzálló ruházat, védőkesztyű.
- Ne viseljen olyan szabadon álló kellékeket, mint sál, karkötő, gyűrű, stb., amelyek beszorulhatnak,
vagy égési sérüléseket okozhatnak.
5. Általános óvintézkedések:
- Győződjön meg arról, hogy a vezeték biztosan van rögzítve.
- Magasfeszültségű készüléken kizárólag képzett villanyszerelő végezhet munkálatokat.
- Megfelelő tűzoltó készüléknek kell lennie a közelben, egyértelműen megjelölt helyen.
- Kenési és karbantartási munkálatok végzése tilos a készüléken működés közben.
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvre
és/vagy elektronikus berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével újrahasznosító létesítményben kell elhelyezni.
Miután ön felel a berendezéseket, az ön feladata, hogy tájékoztatást szerezzen a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB forgalmazóhoz.
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védőeszközt és kiegészítőt kínál.
300X5394HU
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1-1
ESAB CUTMASTER 40
VIGYÁZAT
A HEGESZTÉS ÉS PLAZMAÍVES VÁGÁS AZ ÖN ÉS MÁSOK SÉRÜLÉSÉT OKOZHATJÁK. TEGYEN ÓVINTÉZKEDÉSEKET HEGESZTÉSKOR ÉS VÁGÁSKOR. HASZNÁLJA MUNKÁLTATÓJÁNAK BIZTONSÁGI ELŐÍRTÁSAIT, AMELYEKNEK A GYÁRTÓ BIZTONSÁGI
ADATAIN KELL ALAPULNIUK.
ÁRAMÜTÉS - halálos kimenetelű lehet.
- A hegesztő vagy plazmaíves vágókészüléket az alkalmazható szabványoknak megfelelően szerelje össze,
és lássa el földeléssel.
- Ne érintse a készülék elektromos részeit vagy elektródáit bőrhöz, nedves kesztyűhöz vagy ruhához.
- Szigetelje magát a földeléstől és a munkadarabtól.
- Győződjön meg arról, hogy biztonságos munkatávolságban van.
FÜST ÉS GÁZ - egészségre káros lehet.
- Tartsa fejét füstöktől távol.
- Használjon szellőztetést, légelszívást (vagy mindkettőt) az ív helyén a gázok eltávolítására a légzési
és az általános területről.
ÍVSUGARAK - szem- és bőrsérüléseket okozhatnak.
- Óvja szemét és testét. Viseljen megfelelő hegesztő- / plazmavágó pajzsot és lencsét, illetve
viseljen megfelelő védőruházatot.
- Védje a berendezés közelében állókat megfelelő válaszfallal vagy függönnyel.
TŰZVESZÉLY
- A szikrák (fröccsenés) tüzet okozhatnak. Ezért gondoskodjon arról, hogy ne legyen a közelben gyúlékony anyag..
ZAJ - a túlzott zaj károsíthatja a hallást.
- Védje a fülét. Viseljen fülvédő vagy egyéb hallásvédő készüléket.
- Figyelmeztesse a veszélyre a berendezés közelében állókat.
MEGHIBÁSODÁS - meghibásodás esetén hívjon szakavatott segítséget.
AZ ÖSSZESZERELÉS ÉS MŰKÖDTETÉS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS MÁSOKAT!
VIGYÁZAT
Ne használja a hegesztő berendezést befagyott csövek kiolvasztására!
FIGYELEM
"Class A" osztályú berendezés nem használható lakókörnyezetben, ahol a tápellátás a kisfeszültségű hálózaton
keresztül biztosított. A vezetett, valamint a sugárzott
zavarás következtében ezeken a helyeken potenciális nehézséget okozhat “Class A” osztályú berendezés elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
FIGYELEM
A termék kizárólag plazmaíves vágásra használható. Az eltérő használat személyi sérülést és / vagy anyagi kárt okozhat.
FIGYELEM
Az összeszerelés és működtetés előtt olvassa el a használati
útmutatót.
1-2
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
!
300X5394HU
2. FEJEZET - RENDSZER:
BEVEZETÉS
2.01 A kézikönyv használata
A felhasználói kézikönyv kizárólag az i oldalon megadott specifikációra vagy cikkszámokra érvényes.
A biztonságos üzemeltetéshez olvassa el a teljes
kézikönyvet, beleértve a biztonsági utasításokat és
figyelmeztetéseket tartalmazó fejezeteket is.
A kézikönyvben a VIGYÁZAT, FIGYELEM, VESZÉLY
és MEGJEGYZÉS felhívó kifejezésekkel találkozhat.
Fordítson különös figyelmet az ilyen fejlécek alatti
információkra. Ezeket a speciális magyarázatokat
egyszerűen felismerheti a következőkről:
MEGJEGYZÉS
Olyan művelet, eljárás vagy háttérinformáció, amelyet külön ki kell
hangsúlyozni, illetve amely hasznos
a rendszer hatékony működése
szempontjából.
!
!
FIGYELEM
Olyan eljárás, amely ha nem követik
pontosan, a berendezés károsodását eredményezheti.
ESAB CUTMASTER 40
2.02 A berendezés azonosítása
Az egység azonosító száma (specifikáció vagy cikkszám), típusa és sorozatszáma általában szerepel a
hátlapon elhelyezett adattáblán. Azon berendezések,
amelyeken nem található adattábla (pl. pisztoly és
kábel egységek), csak a lazán felhelyezett bilétára
vagy a szállítóládára nyomtatott specifikáció vagy
alkatrészszám alapján azonosíthatók. Jegyezze fel az
i oldal alján található számokat egy esetleges későbbi
felhasználáshoz.
2.03 A berendezés átvétele
A berendezés átvételekor, ellenőrizze a hiánytalanságát a számla alapján, és győződjön meg arról, hogy
nem károsodott szállítás közben. Ha bármilyen sérülést talál, azonnal értesítse a fuvarozót, és nyújtson
be kárigényt. Részletes információk a kárigényekről
és a hibákról a kézikönyv hátsó borítólapján felsorolt
régiókra és helyekre vonatkozóan.
Mellékelje a berendezés összes azonosító számát a
fentiek szerint, a hibás alkatrészek részletes leírásával
együtt.
Mielőtt kicsomagolja a berendezést, vigye a telepítés helyére. Ügyeljen arra, hogy ne károsodjon a
berendezés, amikor feszítőrudat, kalapácsot stb. használ a csomagolás megbontásához.
VIGYÁZAT
Olyan eljárás, amely ha nem követik pontosan, a gépkezelő vagy a
kezelési területen tartózkodó más
személyek sérülését eredményezi.
VIGYÁZAT
A lehetséges áramütéses sérülésről
nyújt információkat. A figyelmeztetések
ehhez hasonló keretben találhatók.
VESZÉLY
Azonnali veszélyre utal, amely, ha
nem kerülik el, azonnali és súlyos
személyi sérülést vagy halált okoz.
A jelen kézikönyvből további példányokat vásárolhat.
Ehhez forduljon az ESAB vállalathoz a kézikönyv
hátsó borítólapján megadott címen vagy telefonszámon. Mellékelje a felhasználói kézikönyv számát és a
berendezés azonosító számait.
A jelen kézikönyv elektronikus példányát díjmentesen
le is töltheti Acrobat PDF formátumban az ESAB vállalat alábbi weboldaláról
http://www.esab.eu
300X5394HU
2-1
BEVEZETÉS
ESAB CUTMASTER 40
2.04 Működési elv
Egyenirányító
Sűrített levegő
Egyenirányító
Transzformátor
Frekvenciaváltó
Csökkentse a nyomást
a szűrőnél
Gázszelep
Vágópisztoly
Munkadarab
Art # A-09204HU
2.04 Áramellátás specifikációi
ESAB Cutmaster 40 áramellátás specifikációk
Bemenő áram
115 V AC (+-10 %), 1 fázis, 50/60 Hz
230 V AC (+-10 %), 1 fázis, 50/60 Hz
Kimenő áram
20-27 A, 115 VAC feszültségnél
20-40 A, 115 VAC feszültségnél
ESAB Cutmaster 40 tápegység munkaciklus (1. megjegyzés)
Környezeti hőmérséklet
40 °C (104 °F)
Munkaciklus
30 % 115 VAC mellett, 40 % 230 VAC mellett
Névleges áram
27 A 115 VAC feszültségnél, 40 A, 230 V feszültségnél
SL60 pisztoly gázzal szembeni követelményei (lásd 2T.02 fejezet)
Megjegyzések
1. A munkaciklus az a százalékban kifejezett idő, amíg a rendszer túlmelegedés nélkül képes
működni. A munkaciklus csökken, ha a primer bemenő feszültség (AC) alacsony, vagy a DC-feszültség nagyobb a diagramban látható értéknél.
2. A táplevegőben nem lehet olaj, nedvesség vagy egyéb szennyeződés. A túl sok olaj vagy nedvesség kettős ív kialakulását, gyorsabb csúcskopást vagy akár a pisztoly teljes meghibásodását
eredményezheti. A szennyeződések hatására csökkenhet a vágási teljesítmény és hamarabb
elkophat az elektróda. Az opcionális szűrők növelt szűrési hatékonyságot garantálnak.
MEGJEGYZÉS
Az IEC-besorolás megállapítása a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság előírásai szerint
történt. Jelen specifikációk része a kimenő feszültség számítása a tápegység névleges
árama alapján. A tápegységek könnyebb összehasonlíthatósága érdekében minden gyártó
ezt a kimenő feszültséget használja a munkaciklus meghatározásához.
A TDC besorolása egy olyan kimenő feszültséggel határozható mely, amely megfelel a
TDC-pisztollyal végzett vágás során használt tényleges kimenő feszültségnek. Ez a feszültség a választott pisztolytól, a fogyóalkatrészektől és az adott vágási művelettől függően
nagyobb vagy kisebb lehet az IEC-feszültségnél.
BEVEZETÉS
2-2
300X5394HU
ESAB CUTMASTER 40
228,6mm (9")
120V 15A
120V 20A
230V 20A
30
24
20
20
27
40
A
469,9mm (18.5")
Art# A-12781HU
177mm (7")
11,8kg / 26lb
2-1. ábra: A tápegység méretei és tömege
MEGJEGYZÉS
A tömeg a pisztolyra és a vezetékekre, a hálózati kábelre, valamint a szorítóval ellátott
munkakábelre vonatkozik.
!
FIGYELEM
Hagyjon megfelelő távolságot, hogy a levegő akadálytalanul átáramolhasson a tápegységen. A megfelelő levegőáramlás nélküli üzemeltetés elégtelen hűtést eredményez és
csökkenti a munkaciklust.
2.06 Bemenő huzalozási specifikációi
ESAB Cutmaster 40 Áramfelvétel követelmények
Bemenet
Teljesítmény
bemenet
Bemenő áram
Bemenő áram
Javasolt méretek
(lásd jegyzet)
Feszültség
Frekv.
(kVA)
Max. (A)
Ieff (A)
Biztosítékok (A)
(Volt-AC)
(Hz)
1 fáz.
1 fáz.
1 fáz.
1 fáz.
115
50/60
3,3
28,5
15
32
230
50/60
5,0
21,4
13,5
16
240
50/60
5,0
20,8
13
16
Vonali feszültségek javasolt áramköri védelemmel
Az alkalmazáshoz motorindító biztosítékok vagy termikus megszakítók használata javasolt. Ellenőrizze a helyi
követelményeket az adott helyzetre vonatkozóan.
MEGJEGYZÉS
A helyes huzalozásra vonatkozó követelményeket lásd a helyileg és országosan érvényes előírásokban és a helyileg illetékes hatóság rendelkezéseiben.
A kábel méretének csökkentése a berendezés munkaciklusa alapján történik.
A javasolt méretek dugasszal ellátott flexibilis tápkábelre értendők.
Használt vezetőkábel hőmérséklete 75 °C (167 °F).
300X5394HU
2-3
BEVEZETÉS
ESAB CUTMASTER 40
2.07 Tápegység jellemzői
Áramforrás 120/230 VAC
Levegőbemenet
Vezérlőpanel
120V 15A
120V 20A
230V 20A
30
24
20
20
27
40
A
Art # A-12779HU
Pisztolyvezeték
Munkakábel és szorító
On/Off
kapcsoló
Levegőbemenet
Hálózati kábel
Art# A-09335HU
BEVEZETÉS
2-4
300X5394HU
2. FEJEZET - PISZTOLY:
BEVEZETÉS
2T.01 A kézikönyv tartalma
Jelen kézikönyvben leírásokat, kezelési utasításokat és karbantartási eljárásokat olvashat az SL60
plazmavágó pisztolyokról.A berendezést kizárólag
megfelelően képzett személyek szervizelhetik.
Megfelelő képzettség nélkül ne próbáljon meg a
jelen kézikönyvben nem szereplő javításokat vagy
beállításokat végezni, különben érvényét veszti a
garancia.Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet.A
berendezés jellemzőinek és képességeinek alapos
megértése garanciát jelent arra, hogy megbízhatóan látja el azt a feladatot, amire tervezték.
ESAB CUTMASTER 40
F. A pisztoly névleges értékei
Kézi pisztoly névleges értékei
Környezeti
hőmérséklet
40 °C
104 °F
Munkaciklus
100 % 60 amper és
400 scfh mellett
Maximális áram
60 A
Feszültség (Vcsúcs)
500 V
Ívgyújtási feszültség
7 kV
G. Gázra vonatkozó követelmények
Kézi és gépi pisztoly gázra vonatkozó
specifikációi
Gáz (plazma és szekunder)
Sűrített levegő
2T.02 Műszaki adatok
Az üzemi nyomást
lásd a MEGJEGYZÉSBEN
4,1 - 6,5 bar
60 - 95 psi
A. Pisztoly kialakítások
Maximális bemenő nyomás
8,6 bar / 125 psi
Gázáramlás (vágás és faragás)
300 - 500 scfh
142 - 235 lpm
1. Kézi/manuális pisztoly, típusok
A kézi pisztoly feje 75°-ot zár be a pisztoly
markolatával.A kézi pisztolyok része egy
markolat és egy billentyű egység.
257 mm (10,125")
95 mm
(3,75")
Art # A-03322HU_AB
29 mm (1,17")
MEGJEGYZÉS
Az üzemi nyomás a pisztoly típusától, az üzemi áramtól és a pisztolyvezetékek hosszától függően
változik.Lásd az egyes típusok
gáznyomás-beállítási diagramjait.
H. Közvetlen érintkezés veszélye
B. Pisztolyvezetékek hossza
A kézi pisztolyok a következő kivitelekben
kaphatók:
• 6,1 m / 20 láb, ATC csatlakozókkal
C. Pisztoly alkatrészei
Indítópatron, elektróda, csúcs, védőkúp
D. Cserélhető érintkezők (PIP)
A pisztolyfejben beépített kapcsoló található
12 VDC névleges feszültségű áramkör
E. Hűtés típusa
A környezeti levegő és a gázáramlás egyesítése
a pisztolyban.
300X5394HU
!
VIGYÁZAT
Ez a pisztoly oxigénnel (O2) nem
használható.
2T-1
Távtartós csúcs esetén a javasolt távolság
4,7 mm / 3/16 hüvelyk.
2T.03 Ismerkedés a plazmával
A. Plazmagáz-áramlás
A plazma egy rendkívül magas hőmérsékletre
felhevített gáz, amely ionizálás hatására elektromosan vezetővé válik.A plazmaíves vágási
és faragási eljárásoknál ez a plazma viszi át
az elektromos ívet a munkadarabra.A vágandó
vagy eltávolítandó fém az ív hőjének hatására
megolvad, majd a gáz elfújja.
Ha a plazmaíves vágás célja az anyagleválasztás, plazmaíves faragás használatos az
anyag szabályozott mélységű és szélességű
leválasztásához.
BEVEZETÉS
ESAB CUTMASTER 40
Plazmavágó pisztolynál hűtőgáz áramlik a B
zónába, ahol az elektróda és a pisztoly csúcsa
közötti ív felhevíti és ionizálja a gázt.A fő vágóív
ezután a plazmagáz sugarával együtt átjut a
munkadarabra a C zónában.
A plazmagázt és az elektromos ívet egy kis
nyíláson átbocsátva a pisztoly koncentrált hőt
képes átadni egy kis területnek.A stabil, koncentrált plazmaív a C zónában látható. Normál
polaritású egyenáram (DC) használatos a plazmavágáshoz, ahogy az ábrán is látható.
D. Fő vágóív
A DC-áram használatos a fő vágóívhez is.A
negatív kimenet a pisztolyvezetéken keresztül
csatlakozik a pisztoly elektródájához.A pozitív
kimenet a munkakábellel a munkadarabhoz,
illetve egy segédvezetékkel a pisztolyhoz
csatlakozik.
E. Cserélhető érintkezők (PIP)
A pisztoly része egy cserélhető érintkezős (PIP)
áramkör.Ha a védőkúp helyesen van felszerelve, akkor zár egy kapcsolót.Ha ez a kapcsoló
megszakítva, a pisztoly nem működik.
Az A zóna egy szekunder gázt bocsát ki, amely
hűti a pisztolyt.Ez a gáz a nagy sebességű plazmagáznak is segít kifújni a megolvadt fémet a
vágásból, gyorsabb, salakmentes vágást téve
ezzel lehetővé.
A vezérlőkábel
huzalozásához
Pisztoly
kapcsolója
Pisztoly
billentyűje
PIP kapcsoló
Védőkúp
A-02997HU
Cserélhető érintkezők kapcsolási rajza kézi pisztolyhoz
_
Tápellátás
A
+
B
Munkadarab
C
A-00002HU
Tipikus pisztolyfej részletei
B. Gázelosztás
Egyetlen gáz használata esetén a gázt a pisztoly plazmagázra és szekunder gázra osztja.
A plazmagáz a negatív vezetéken át jut a
pisztolyba, ott átáramlik az indítópatronon, az
elektróda körül, és végül a csúcs kimeneti nyílásán keresztül távozik.
A szekunder gáz a pisztoly indítópatronjának
külső felületén halad, majd a csúcs és a védőkúp között, a plazmaív körül áramlik ki.
C. Segédív
A pisztolyt aktiválva segédív jön létre az
elektróda és a vágócsúcs között.Ez a segédív
létrehoz egy utat, amelyen a főív átjuthat a
munkadarabra.
BEVEZETÉS
2T-2
300X5394HU
3. FEJEZET: TELEPÍTÉS
3.01 Kicsomagolás
ESAB CUTMASTER 40
3.03 Primer bemenő áram
csatlakozások
Hálózati kábel és dugasz
1. Ellenőrizze az egyes elemek meglétét és
számát a csomaglisták alapján.
2. Vizsgálja át az összes elemet, és ellenőrizze, nem károsodtak-e szállítás közben. Ha
a károsodás egyértelmű, forduljon viszonteladójához és/vagy a fuvarozó vállalathoz,
mielőtt hozzálátna a telepítéshez.
3. Jegyezze fel a tápegység és a pisztoly típusát és sorozatszámát, a vásárlás dátumát
és a viszonteladó nevét a jelen kézikönyv
elején található információs részhez.
Ez a tápegység tápkábellel együtt, dugasz, egyfázisú bemenő áramhoz való kivitelben kerül kiszállításra.
!
3.02 Emelési módok
A tápegységen található egy kizárólag kézi emelésre
szolgáló fogantyú. Ügyeljen arra, hogy az egységet
biztonságosan és stabilan emelje és szállítsa.
VIGYÁZAT
Ne érjen az áram alatt álló elektromos alkatrészekhez.
Válassza le a tápkábelt, mielőtt
elhagyja a helyiséget.
!
VIGYÁZAT
A BERENDEZÉS LEESÉSE súlyos
személyi sérüléseket okozhat és a
berendezés károsodását eredményezheti.
A FOGANTYÚ nem gépi emelésre
szolgál.
Bemenő
feszültség
(VAC)
FIGYELEM
Mielőtt bedugja vagy beköti az
egységet, ellenőrizze az áramforrás
feszültségének helyességét. A primer áramforrásnak, biztosítéknak és
az összes hosszabbítónak meg kell
felelnie a helyi elektromos előírásoknak, illetve az áramkörvédelmi és
huzalozási követelményeknek
(lásd 2. fejezet).
Betáplált árameNévrősség (RMS)
leges
névleges teljesítteljesítménynél, 60 Hz,
mény
egyfázisú
115 V, 16 A
áramkör
20 A,
88 V
21,3
2,5
115 V, 32 A
áramkör
27 A,
91 V
21,3
3,5
230 V, 16 A
áramkör
40 A,
96 V
23-21,4
4,8
• Az egységet csak megfelelő erőnlétű
személyek emelhetik meg.
• Emelje fel az egységet a fogantyúnál,
két kézzel. Ne használjon hevedereket
az emeléshez.
• Használjon opcionálisan beszerezhető
kocsit vagy hasonló, megfelelő teherbírású eszközt az egység mozgatásához.
• Helyezze az egységet raklapra és
rögzítse azon, mielőtt villástargoncával
vagy más géppel szállítaná.
300X5394HU
3-1
kVA
TELEPÍTÉS
ESAB CUTMASTER 40
3.04 Levegőellátás bekötései
A. Levegőellátás csatlakoztatása az egységhez
A csatlakozás sűrített levegő és nagynyomású palackos ipari sűrített levegő esetén ugyanaz.
1.
Csatlakoztassa a gázvezetéket a sűrített levegő bemeneti nyílásához, megfelelő nyomással.
On/Off
kapcsoló
Levegőbemenet
Art# A-09337HU
3-2. ábra: Gázcsatlakozás a sűrített levegő bemenetre.
B. Palackos ipari sűrített levegő használata
Ha gázellátáshoz palackos ipari sűrített levegőt használ:
1. A nagynyomású gázszabályozók telepítéséről és karbantartásáról a gyártó specifikációiban olvashat.
2. Vizsgálja meg a palackszelepeket, és győződjön meg arról, hogy tiszták, olajtól, zsírtól és más idegen
anyagoktól mentesek. Nyissa ki rövid időre mindegyik palackszelepet, hogy kifúvassa az esetlegesen
található port.
3. A palackra olyan állítható nagynyomású szabályozót kell szerelni, amely képes max. 6,9 bar (100 psi)
kimeneti nyomást és legalább 120 lpm (250 scfh) térfogatáramot biztosítani.
4. Csatlakoztassa a gázellátás tömlőjét a palackra.
MEGJEGYZÉS
A nyomást 6,9 bar (100 psi) értékre kell állítani a nagynyomású palack szabályozójánál.
A táptömlő belső átmérője legalább 6 mm (1/4 hüvelyk) legyen.
A biztos tömítés érdekében vigyen fel menettömítőt a szerelvény meneteire, a gyártó útmutatásai szerint. Ne használjon teflonszalagot a menet szigeteléséhez, mert a szalagon
kis részecskék lehetnek, amelyek leválva eltömítik a pisztoly kis méretű levegőjáratait.
TELEPÍTÉS
3-2
300X5394HU
ESAB CUTMASTER 40
4. FEJEZET - RENDSZER: ÜZEMELTETÉS
4.01 Vezérlőpanel
On/Off
kapcsoló
AC visszajelző
DC visszajelző (készenlét) Hálózati kábel
Levegőbemenet
AIR (LEVEGŐ)
visszajelző
Túlmelegedés
visszajelző
115V 16A
115V 32A
230V 16A
30
24
20
20
27
40
A
Art# A-12783HU
Az előlap
A hátlap
1. BE/KI kapcsoló (főkapcsoló/lámpa)
A tápegység áramát vezérli. I - BEKAPCSOLVA (piros lámpa), O - KIKAPCSOLVA.
2. (A) Kimenő áram szabályozás
Állítsa be a kívánt kimenő áramot. Ha a bemeneti áramkör túlterhelésvédelme (biztosítéka vagy megszakítója) gyakran kiold, csökkentse a vágási teljesítményt illetve a vágás időtartamát, vagy csatlakoztassa
nagyobb áramforrásra az egységet. Megjegyzés: 115 V-os bemenő feszültség esetén az egység automatikusan maximum 27 A-re korlátozza a kimenő áramot. 230 V-os bemenő teljesítmény esetén a maximális kimenő áram 40 A. A bemenő árammal kapcsolatos követelményeket lásd a 2. fejezetben.
3.
AC visszajelző
A folyamatosan világító fény azt jelzi, hogy a tápegység üzemkész.
4.
OVERHEAT (TÚLMELEGEDÉS) visszajelző (TEMP (HŐMÉRSÉKLET) visszajelző)
A visszajelző alaphelyzetben nem világít. A visszajelző világít, ha a belső hőmérséklet túllépi a normál
határértékeket. Hagyja járni az egység ventilátorát, amíg ki nem alszik a hőmérséklet visszajelző.
5.
AIR (LEVEGŐ) visszajelző
Az AIR (LEVEGŐ) lámpának világítania kell, ha elégséges a gáznyomás.
6.
READY (DC visszajelző)
A visszajelző világít, ha a DC kimeneti áramkör aktív.
300X5394HU
4-1
ÜZEMELTETÉS
ESAB CUTMASTER 40
4.02 Felkészítés az üzemeltetésre
Minden művelet kezdetén:
VIGYÁZAT
Válassza le az elsődleges tápellátást a forrásnál, mielőtt össze- vagy szétszereli a tápegységet, a pisztoly alkatrészeit vagy a pisztolyt és a vezetékezést.
MEGJEGYZÉS
A hibátlan működés érdekében minden fogyóalkatrészt előírásszerűen kell behelyezni és
karbantartani.
A. A pisztoly alkatrészeinek kiválasztása
A végrehajtandó művelet típusától függően határozza meg a pisztoly használandó alkatrészeit.
Művelet típusa:
Húzó vágás, fix távolságú vágás, faragás
Pisztoly alkatrészei:
Védőkúp, vágócsúcs, elektróda és indítópatron
MEGJEGYZÉS
A pisztoly alkatrészeivel kapcsolatos további információkat lásd a 4T.07 fejezetben és az
utána következő részekben.
Szerelje át a pisztoly alkatrészeit másik művelethez, a következők szerint:
VIGYÁZAT
Válassza le az elsődleges tápellátást a forrásnál, mielőtt össze- vagy szétszereli a tápegységet, a pisztoly alkatrészeit vagy a pisztolyt és a vezetékezést.
MEGJEGYZÉS
A védőkúp tartja a helyén a csúcsot és az indítópatront. Tartsa a pisztolyt védőkúppal
felfelé, hogy ezek az alkatrészek ne essenek ki a kúp eltávolításakor.
1. Csavarozza le és távolítsa el a védőkúp egységet a pisztolyfejről.
2. Távolítsa el az elektródát. Ehhez húzza ki egyenesen a pisztolyfejből.
Pisztolyfej
Elektróda
Indítópatron
Csúcs
Védőkúp
A-03510HU
Pisztoly alkatrészek (a húzó védősapka és a védőkúptest látszik)
ÜZEMELTETÉS
4-2
300X5394HU
ESAB CUTMASTER 40
3. Szerelje be a csere-elektródát. Ehhez nyomja be egyenesen a pisztolyfejbe kattanásig.
4. Szerelje be az indítópatront és a művelethez választott csúcsot a pisztolyfejbe.
5. Húzza meg kézzel a védőkúp-egységet annyira, hogy szorosan illeszkedjen a pisztoly fejéhez.
Ha ellenállást érez a kúp felhelyezésekor, ellenőrizze a meneteket, mielőtt folytatná a műveletet.
B. A pisztoly csatlakoztatása
Ellenőrizze a pisztoly megfelelő csatlakoztatását.
C. A primer áramforrás ellenőrzése
1. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az áramforrás bemenő feszültsége. Győződjön meg arról, hogy a
bemenő áram forrása megfelel a 2. Specifikációk c. rész előírásainak.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt (vagy zárja a fő leválasztó kapcsolót), áram alá helyezve ezzel a rendszert.
D. Gázválasztás
Győződjön meg arról, hogy a gázforrás megfelel a 2T fejezetben felsorolt követelményeknek. Ellenőrizze a csatlakozásokat, és kapcsolja be a gázellátást.
E. A munkakábel csatlakoztatása
Rögzítse a munkakábelt a munkadarabhoz vagy a vágóasztalhoz. A területen nem lehet olaj, festék
vagy rozsda. Mindig a munkadarab maradó részéhez csatlakozzon, és ne a levágandó részhez.
Art # A-03387
F. Bekapcsolás
Állítsa a tápegység BE/KI főkapcsolóját bekapcsolt (felső) állásba.
300X5394HU
4-3
Az áramellátás visszajelző bekapcsol.
ÜZEMELTETÉS
ESAB CUTMASTER 40
On/Off
kapcsoló
Levegőbemenet
Hálózati kábel
115V 16A
115V 32A
230V 16A
30
24
20
Art# A-09936
20
27
40
A
Art# A-09335HU
Hátsó panel, rajta a főkapcsolóval
Elülső panel az áramellátás visszajelzővel
G. Kimenő áram kiválasztása
Állítsa be az áram kívánt kimeneti szintjét.
115V 16A
115V 32A
230V 16A
30
A#09937
24
4
20
2
20
27
7
40
40
30
20
0
115V, 16A
ÜZEMELTETÉS
30
30
24
20
A
24
27
7
40
40
20
A
24
27
20
40
0
115V, 32A
4-4
A
20
20
230V, 16A
300X5394HU
27
740
A
ESAB CUTMASTER 40
4.03 Működési sorrend
A következőkben a tápegység egy tipikus működtetési sorrendje szerepel.
1. Állítsa a tápegység BE/KI kapcsolóját bekapcsolt (felső) pozícióba (a piros visszajelző lámpa világít).
a.
AC visszajelző bekapcsol; ventilátor bekapcsol.
MEGJEGYZÉS
A kezdeti bekapcsolás során kb. 2
másodperces késleltetés tapasztalható az AC visszajelző lámpa kigyulladása, a gáz előáramlása és a
ventilátor bekapcsolása előtt. A gáz
automatikusan áramlik a pisztolyból,
kb. 10 másodpercig (csak miután
az áramellátás visszajelző kigyulladt) (az áramellátás visszajelző és
a ventilátor kb. két másodperccel a
főkapcsoló felkapcsolása után kapcsol be), ami arra szolgál, hogy az
összes bemenet (gáz, áram, pisztolybekötés és pisztolyalkatrészek)
üzemkész állapota ellenőrizhető
legyen.
MEGJEGYZÉS
Húzó vágás kivételével a pisztoly
soha nem érhet a munkadarabhoz.
B. A vágási művelettől függően tegye az
alábbiak egyikét:
a). Húzó vágáshoz helyezze a csúcsot
a lemezre olyan szögben, hogy csak
a csúcs vége érintkezzen a lemezzel.
Ezzel megelőzhető a csúcs károsodása lyukasztás közben.
b). Fix távolságú vágáshoz tartsa a
pisztoly csúcsát a munkadarabon és
húzza meg a billentyűt. Miután az ív
létrejött, emelje el a csúcsot 3-4 mmre (1/8" - 3/8") a munkadarabtól.
Pisztoly
Védőkúp
2. Viseljen védőruházatot, úgymint hegesztőkesztyűt és megfelelő védőszemüveget (lásd
1-1 táblázat). Helyezze a csúcsot a munkadarabra, és húzza meg a billentyűt. Létrejön az
ív, és kezdetét veszi az anyag vágása.
• Fix távolságú vágás kézi pisztollyal
FIX TÁVOLSÁG
3 - 9mm (1/8" - 3/8")
A-00024HU
FIX TÁVOLSÁG
Art # A-09342HU
MEGJEGYZÉS
A maximális teljesítmény és alkatrész-élettartam érdekében mindig az
adott művelethez való alkatrészeket
használja.
A. A pisztoly kényelmesen tartható egy
kézzel, és stabilan vezethető két kézzel.
Pozicionálja a kart a pisztoly fogantyúján
található billentyű megnyomásához. Kézi
pisztoly esetén a kezét a pisztolyfej közelébe helyezheti a pontos irányításhoz,
illetve a pisztoly hátsó végéhez helyezheti
a hő elleni védelem érekében. Válassza
azt a fogást, amely a legkényelmesebb és
legpontosabb irányíthatóságot garantálja.
300X5394HU
4-5
Billentyű
Billentyű elengedése
ÜZEMELTETÉS
ESAB CUTMASTER 40
Billentyű
Art # A-09342HU
1
2
Billentyű
elengedése
Billentyű
Billentyű elengedése
3
F. Helyezze a pisztoly csúcsát a munkadarabra. A főív átjut a munkadarabra.
4
Art # A-11462HU
MEGJEGYZÉS
Ha a védőkúp helyesen van felszerelve, hézag található a kúp és a pisztoly
markolata között. A gáz normál működés során átáramlik ezen a hézagon. Ne próbálja meg a védőkúpot
erőltetve megszüntetni a hézagot. Ha
a védőkúpot erővel a pisztolyfejnek
vagy a pisztoly fogantyújának nyomja,
károsodhatnak az alkatrészek.
•
Húzó vágás kézi pisztollyal
A húzó vágás 6 mm (1/4 hüvelyk) vagy kisebb vastagságú fémeknél jelent optimális
megoldást.
MEGJEGYZÉS
A maximális teljesítmény és alkatrész-élettartam érdekében mindig az
adott művelethez való alkatrészeket
használja.
A. Szerelje fel a húzó vágócsúcsot, és állítsa
be a kimenő áramot.
B. A pisztoly kényelmesen tartható egy
kézzel, és stabilan vezethető két kézzel.
Pozicionálja a kart a pisztoly fogantyúján
található billentyű megnyomásához. Kézi
pisztoly esetén a kezét a pisztolyfej közelébe helyezheti a pontos irányításhoz,
illetve a pisztoly hátsó végéhez helyezheti
a hő elleni védelem érekében. Válassza
azt a fogást, amely a legkényelmesebb és
legpontosabb irányíthatóságot garantálja.
C. Tartsa a pisztolyt folyamatosan a munkadarabhoz a vágási ciklus során.
D. Ne irányítsa a pisztolyt maga felé.
E. Mozdítsa el a billentyű kioldó gombját a
pisztoly markolatának hátulja felé, és közben húzza meg a billentyűt. Létrejön az ív.
ÜZEMELTETÉS
4-6
MEGJEGYZÉS
A gáz elő- és utóáramlása a tápegység jellemzője és nem a pisztolytól
függ.
Billentyű
1
2
Billentyű elengedése
3
4
Art# A-09341HU
G. Végezze a vágást a megszokott módon.
A vágás leállításához egyszerűen csak
engedje el a billentyűt.
H. Az itt ismertetett szabványos vágási gyakorlat szerint járjon el.
3. Fejezze be a vágási műveletet.
MEGJEGYZÉS
Ha a pisztolyt vágás közben túl
messzire emeli a munkadarabtól, a
főív megszakad és a segédív automatikusan újraindul.
4. Engedje el a pisztoly billentyűjét.
a. A főív megszakad.
5. Állítsa a tápegység BE/KI kapcsolóját kikapcsolt (alsó) állásba.
a.
Az AC visszajelző kikapcsol.
6. Szakítsa meg a fő áramellátás leválasztó
kapcsolóját, vagy húzza ki a hálózati kábelt.
a. A rendszer nem kap áramot.
300X5394HU
ESAB CUTMASTER 40
4.04 Vágásminőség
Felső szél lekerekedése
MEGJEGYZÉS
A vágás minősége nagyban függ a
beállítástól és az olyan paraméterektől, mint a pisztoly távolsága és a
munkadarabhoz képesti helyzete, a
vágási sebesség, a gáznyomás és a
gépkezelő képességei. A tápegységgel kapcsolatos kiegészítő információkat a függelékben találja.
A vágás minőségi követelményei alkalmazásonként
eltérők. A nitridlerakódás és a hajlásszög például
fontos tényezők akkor, ha a felületet vágás után
hegeszteni fogják. A salakmentes vágás rendkívül
fontos, ha olyan végleges vágási minőség a cél,
amely nem igényel utólagos tisztítást. Az alábbi ábrán a vágás következő minőségi jellemzői láthatók:
Résszélesség
Vágási felület
hajlásszöge
A vágás felső szélének lekerekedése a plazmaív és a munkadarab kezdeti érintkezése
okozta kopás miatt.
Alsó salaklerakódás
A megolvadt anyag nem távozik a vágási résből,
és újra megszilárdul a lemezen. Túl sok salak
esetén második tisztítási műveletre lehet szükség vágás után.
Résszélesség
A vágás szélessége (illetve a vágás során eltávolított anyag szélessége).
Felső fröcskölés (salak)
A vágás tetején felhalmozódó fröcskölés vagy
salak, amelyet a túl kis elmozdulási sebesség,
a túl nagy vágási magasság, illetve az oválisra
kopott kimeneti nyílású pisztoly okozhat.
Fröcskölés
felül
Felső él
lekerekítése
Salaklerakódás
Vágási felület
húzási vonalai
A-00007HU
Vágás minőségi jellemzői
Vágási felület
A vágás homlokfelületére vonatkozó kívánt vagy
előírt jellemző (sima vagy durva).
Nitridlerakódás
Ha nitrogén található a plazmagázban, nitridlerakódások maradhatnak a felületen. Ezek a
lerakódások nehézséget jelenthetnek, ha vágás
után az anyagot hegeszteni kell.
Hajlásszög
A vágás szélének felülete és a lemez felületére merőleges sík által bezárt szög. A 0°-os
hajlásszög tökéletesen merőleges vágást
eredményezne.
300X5394HU
4-7
ÜZEMELTETÉS
ESAB CUTMASTER 40
4.05 Általános vágási információk
!
!
VIGYÁZAT
Válassza le az elsődleges tápellátást
a forrásnál, mielőtt leválasztja a tápellátást, a pisztolyt vagy a pisztoly
vezetékeit.
Olvassa el rendszeresen a jelen
kézikönyv elején található biztonsági
óvintézkedéseket. Ügyeljen arra,
hogy a gépkezelő megfelelő kesztyűt, ruházatot, védőszemüveget
és fülvédőt viseljen. Ügyeljen arra,
hogy a gépkezelő semmiképpen ne
érjen a munkadaraboz, miközben a
pisztoly működésben van.
FIGYELEM
A vágási folyamat során keletkező
szikrák kárt tehetnek a bevont és
festett felületekben, illetve az üveg,
műanyag és fém felületekben.
MEGJEGYZÉS
Kezelje óvatosan a pisztolyvezetékeket, és óvja őket a károsodástól.
Pisztoly távtartó
A nem megfelelő távolság (a pisztoly csúcsa
és a munkadarab között) kedvezőtlenül befolyásolhatja a csúcs és a védőkúp élettartamát.
A távolság nagyban befolyásolhatja a hajlásszöget. A fix távolság csökkentése általában
szögletesebb vágást eredményez.
Szélkezdés
Szélkezdésnél tartsa a pisztolyt a munkadarabra merőlegesen, és vigye a csúcs végét a
munkadarab szélének közelébe (érintkezés
nélkül), a vágás kezdőpontjához. Ha a lemez
szélétől kezdi a műveletet, ne álljon meg a szélnél, és ne próbálja meg erővel áthúzni az ívet
a fém szélére. Hozza létre a vágóívet, amilyen
gyorsan csak lehetséges.
Bal oldali
vágási szög
Jobb oldali
vágási szög
A-00512HU
A vágás oldalának jellemzői
Ahhoz, hogy belső átmérőn történő vágásnál
a vágás széle szögletes maradjon, a pisztolyt
az óramutató járásával ellentétes irányba kell
mozgatni. Ahhoz, hogy külső átmérőn történő
vágásnál a vágás széle szögletes maradjon, a
pisztolyt az óramutató járásával egyező irányba
kell mozgatni.
Salak
A szénacélon megjelenő salakot gyakran „nagy
sebességű, kis sebességű vagy felső salaknak“
szokás nevezni. A lemez tetején általában azért
jelenik meg salak, mert túl nagy a pisztoly és
a lemez távolsága. A „felső salak“ általában
rendkívül egyszerűen eltávolítható, gyakran
a hegesztőkesztyűvel is letörölhető. A „kis sebességű salak“ normál esetben a lemez szélén
jelenik meg. Ez vékony vagy vastag perem
egyaránt lehet, de nem tapad szilárdan a vágott
szélhez, és könnyedén lekaparható. A „nagy
sebességű salak“ általában keskeny peremet
képez a vágási szél alján, és rendkívül nehezen
távolítható el. Problémás acél vágásakor néha
előnyös csökkenteni a vágási sebességet, hogy
„kis sebességű salak“ képződjön. Az ebből
következő tisztítás kaparással és nem csiszolással hajtható végre.
Vágásirány
A pisztolyokban, a pisztolyból kiáramló plazmagáz örvénylik, hogy a gáz egyenes nyalábban
áramoljon. Az örvénylés hatására a vágás
egyik oldala szögletesebb lesz a másiknál. Az
elmozdulás irányába nézve a vágás jobb oldala
szögletesebb a balnál.
ÜZEMELTETÉS
4-8
300X5394HU
ESAB CUTMASTER 40
5. FEJEZET - RENDSZER: KARBANTARTÁS
5.01 Általános karbantartás
VIGYÁZAT!
A készülék belsejében életveszélyes nagyságú feszültség és áram működik.
Ne próbálja meg felnyitni vagy javítani, ha nem képzett villamos szakember
Fokozott igénybevétel
és nincs megfelelő gyakorlata a teljesítményelektronikai mérések és a
esetén gyakrabban
hibaelhárítási technikák terén. Ha fontosabb komplex alegységek
végezzen karbantartást.
hibásodtak meg, javítás céljából vissza kell juttatni a vágó áramforrást a
hivatalos szervizhez.
Minden egyes használat
A pisztolycsúcs és az
elektróda szemrevételezése
Hetente
Ellenőrizze
szemrevételezéssel a
kábeleket és a vezetékeket.
Replace as needed
Ellenőrizze szemrevételezéssel a
pisztolytest csúcsát, az elektródát,
az indítópatront és a védőkúpot
3 Hónap
Tisztítsa meg a
tápegység külsejét
Cseréljen ki
minden törött
alkatrészt
30
20
A
40
CURRENT
6 Hónap
Ellenőrizze szemrevételezéssel
és tisztítsa meg alaposan a belsejét
30
20
A
40
CURRENT
Art # A-12778HU
300X5394HU
5-1
KARBANTARTÁS
ESAB CUTMASTER 40
3. Az aktuális bemenő feszültség nem felel meg
az egység feszültségének.
A. Háromhavonta
Ellenőrizze a külső levegőszűrőt, és cserélje ki, ha
szükséges.
a. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a bemenő hálózati feszültség.
1. Kapcsolja ki az áramellátást; zárja el a gázellátást.
Szüntesse meg a gázellátás nyomását. Ellenőrizze
és cserélje ki a levegőszűrőt, ha szükséges.
MEGJEGYZÉS
Hagyja a helyén a belső földelő
vezetéket.
4. Hibás alkatrészek az egységben.
a. Küldje vissza javításra, vagy szakképzett szerelővel végeztesse el a javítást a
kézikönyv alapján.
B. Az AC visszajelző villog
1. A visszajelző villog (1 másodpercig ég/1
másodpercig nem, a gáz is pulzálhat 3
alkalommal).
a. Keressen hiányzó, vagy rosszul felszerelt pisztolyalkatrészeket. Kapcsolja
ki a BE/KI kapcsolót, majd indítsa újra a
gépet a főkapcsoló bekapcsolásával.
B. Hathavonta
1. Ellenőrizze a vezetékbe integrált szűrő(ke)t, és
cserélje ki (őket), ha szükséges.
2. Ellenőrizze a kábeleket és tömlőket szivárgások
és repedések szempontjából, és cserélje ki őket,
ha szükséges.
2. A visszajelző villog (1 másodpercig ég/3
másodpercig nem).
3. Ellenőrizze az érintkezési pontokat jelentős
ívkisülés vagy gödrösödés szempontjából, és
cserélje ki őket, ha szükséges.
a. Keressen elhasználódott vagy beragadó pisztolyalkatrészeket. Cserélje ki,
ha szükséges.
4. Porszívózza ki a port és a szennyeződéseket a
gép egészéből.
3. A visszajelző villog (3 másodpercig ég/3
másodpercig nem).
5.02 Általános hibaelhárítási
útmutató
VIGYÁZAT
Az egység belsejében életveszélyes
nagyságú feszültség és áram működik. Ha nincs megfelelő képesítése
a teljesítményelektronikai mérések
és a hibaelhárítási technikák terén,
ne próbálja meg diagnosztizálni
vagy javítani.
Gyakori hibajelenségek LED-es visszajelzései
A. Az AC visszajelző kikapcsolva
1. A fő hálózati kábel nincs csatlakoztatva a
villamos hálózatra.
C. A levegő visszajelző kikapcsolva
1. Túl alacsony gáznyomás. Ellenőrizze a tápnyomást.
D.
HŐM visszajelző bekapcsolva, (AC vis�szajelző ég)
1. Az egység levegőáramlása akadályozott.
a. Keressen akadályt a levegőáram útjában az egység körül, és szüntesse meg
a helyzetet.
2. A ventilátor mozgása akadályozott.
a. Csatlakoztassa a tápkábelt.
2. A BE/KI kapcsoló kikapcsolt (alsó) helyzetben található.
a. Állítsa a főkapcsolót bekapcsolt (felső)
helyzetbe.
KARBANTARTÁS
a. A pisztoly billentyűjét azelőtt nyomták
meg, hogy a rendszer teljesen bekapcsolt.
Kapcsolja le a főkapcsolót, majd kapcsolja
vissza és indítsa újra vele a berendezést.
5-2
a. Keressen akadályt, és szüntesse meg.
3. Az egység túlmelegedett.
a. Hagyja bedugva a berendezést, és
kapcsolja be öt percre. A ventilátor ilyen
300X5394HU
ESAB CUTMASTER 40
módon bekapcsolhat és megfelelően
hűtheti a gépet.
4. Hibás alkatrész az egységben.
a. Küldje vissza javításra, vagy szakképzett szerelővel végeztesse el a javítást a
kézikönyv alapján.
E. A pisztolyban nem keletkezik segédív a
pisztoly billentyű meghúzásakor.
1. Hibás pisztolyalkatrészek.
a. Ellenőrizze a pisztoly alkatrészeit a 4.02
fejezet alapján; szükség esetén cserélje.
2. Túl alacsony gáznyomás.
a. Állítsa be a tápnyomást a helyes értékre.
3. Hibás alkatrészek az egységben.
a. Küldje vissza javításra, vagy szakképzett szerelővel végeztesse el a javítást a
kézikönyv alapján.
F. Nincs vágó kimenet működő pisztolynál;
Az AC visszajelző ég, a gáz áramlik, a ventilátor forog.
1. A pisztoly nem csatlakozik megfelelően a
tápegységre.
a. Ellenőrizze a pisztoly csatlakozását az
áramellátásra.
2. A munkakábel nincs csatlakoztatva a munkadarabhoz, vagy nem megfelelő a csatlakozása.
a. Ügyeljen rá, hogy a munkakábel megfelelően érintkezzen a munkadarab egy
tiszta, száraz területével.
3. Hibás alkatrész az egységben.
a. Küldje vissza javításra, vagy szakképzett szerelővel végeztesse el a javítást a
kézikönyv alapján.
4. Hibás a pisztoly.
a. Küldje vissza javításra, vagy szakképzett szerelővel javítassa.
G. A pisztoly vág, de nem megfelelően.
1. Helytelenül beállított kimenő áram vezérlés
a. Ellenőrizze és javítsa a beállításokat.
2. A munkakábel nem csatlakozik megfelelően
a munkadaraboz.
300X5394HU
5-3
a. Ügyeljen rá, hogy a munkakábel megfelelően érintkezzen a munkadarab egy
tiszta, száraz területével.
3. Hibás alkatrész az egységben.
a. Küldje vissza javításra, vagy szakképzett szerelővel javítassa.
H. A leadott teljesítmény korlátozott és nem
szabályozható.
1. Rossz a bemenő vagy kimenő csatlakozás.
a. Ellenőrizze az összes bemenő/kimenő
csatlakozó vezetéket.
2. A munkakábel nem csatlakozik megfelelően
a munkadaraboz.
a. Ügyeljen rá, hogy a munkakábel megfelelően érintkezzen a munkadarab egy
tiszta, száraz területével.
3. Hibás alkatrész az egységben.
a. Küldje vissza javításra, vagy szakképzett szerelővel végeztesse el a javítást a
kézikönyv alapján.
I. A leadott vágóteljesítmény ingadozó vagy
nem megfelelő.
1. A bemeneti vagy kimeneti csatlakozás nem
megfelelő
a. Ellenőrizze az összes bemenő/kimenő
csatlakozó vezetéket.
2. A munkakábel csatlakozása nem megfelelő.
a. Ügyeljen rá, hogy a munkakábel megfelelően érintkezzen a munkadarab egy
tiszta, száraz területével.
3. Alacsony vagy ingadozó bemenő feszültség
a. Szerelővel ellenőriztesse a bemenő
hálózati feszültséget, terhelés alatt.
J. Indítási nehézségek
1. A pisztoly alkatrészei elkoptak (fogyóalkatrészek)
a. Kapcsolja ki az áramellátást, távolítsa
el a védőkúpot, a csúcsot, az indítópatront és az elektródát, majd ellenőrizze
valamennyit. Ha az elektróda vagy a
vágócsúcs kopott, cserélje ki. Ha az indítópatron nem mozog akadálytalanul,
cserélje ki. Ha túl sok a fröcskölődés a
védőkúpon, cserélje ki a kúpot.
KARBANTARTÁS
ESAB CUTMASTER 40
K. Nem lép ki ív üzem közben. Nem indítható újra az ív a pisztolybillentyű elsütésekor.
1. A tápegység túlmelegedett (a TEMP (HŐMÉRSÉKLET) visszajelző világít).
a. Hagyja hűlni az egységet legalább öt percig. Győződjön meg arról, hogy az egységet nem
működtették a munkaciklus határaink kívül.
2. A ventilátorlapátok mozgása akadályozott (világít a TEMP visszajelző).
a. Ellenőrizze és tisztítsa meg a lapátokat.
3. Akadály a légáram útjában.
a. Keressen akadályt a levegőáram útjában az egység körül, és szüntesse meg a helyzetet.
4. A gáznyomás túl kicsi. (A levegő visszajelző világit a pisztolybillentyű meghúzásakor.)
a. Ellenőrizze a gázforrást. Állítsa helyes értékre.
5. Kopott pisztolyalkatrészek.
a. Ellenőrizze a védőkúpot, a vágócsúcsot, az indítópatront és az elektródát. Cserélje ki, ha
szükséges.
6. Hibás alkatrész az egységben.
a. Küldje vissza javításra, vagy szakképzett szerelővel végeztesse el a javítást a kézikönyv
alapján.
L. A pisztoly vág, de nem jól.
1. Az áram beállított szabályozási értéke túl kicsi.
a. Növelje az áramerősség beállítást.
2. A pisztoly túl gyorsan mozog a munkadarabon keresztül
a. Csökkentse a vágási sebességet.
3. Túl sok olaj vagy nedvesség a pisztolyban.
a. Tartsa a pisztolyt 3 mm-re (1/8 inch) valamilyen tiszta felülettől, és ürítse ki, miközben figyeli
az olaj- és nedvesség-felhalmozódást (ne indítsa el a pisztolyt). Ha szennyeződések találhatók
a gázban, kiegészítő szűrésre lehet szükség.
4. Kopott pisztolyalkatrészek.
a. Ellenőrizze a védőkúpot, a vágócsúcsot, az indítópatront és az elektródát. Cserélje ki, ha
szükséges.
M. A gáz háromszor pulzál a pisztolyban, majd eláll. Az AC visszajelző lámpa villog.
1. A pisztoly alkatrészei nincsenek megfelelő beszerelve a pisztolyba. Esetleg úgy próbálták eltávolítani a pisztoly alkatrészeit, hogy nem kapcsolták le az egységen lévő főkapcsolót.
a. Ellenőrizze, hogy helyesen vannak-e beszerelve a pisztoly alkatrészei.
b. Kapcsolja le, majd vissza a főkapcsolót.
KARBANTARTÁS
5-4
300X5394HU
ESAB CUTMASTER 40
5. FEJEZET - PISZTOLY:
KARBANTARTÁS
ATC-csatlakozódugasz
5T.01 Általános karbantartás
MEGJEGYZÉS
Az általános és hibajelzőket az
előző fejezet ismerteti: „5. fejezet:
Rendszer“.
Pisztoly tisztítása
Bizonyos idő után akkor is lerakódás képződik a pisztoly belsejében, ha megtesz minden
óvintézkedést azért, hogy a pisztolyba csak
tiszta levegő kerüljön. A lerakódás kedvezőtlenül
befolyásolhatja az ív kialakulását és a pisztoly
vágási minőségét.
VIGYÁZAT
Válassza le az elsődleges tápellátást
a rendszerről, mielőtt szétszereli a
pisztolyt, vagy a pisztolyvezetékeket.
Ne érjen a pisztoly belső alkatrészeihez, ha világít a tápegység AC
visszajelző lámpája.
A pisztoly belsejét kontakttisztító szerrel és
vattával vagy puha és tiszta ruhával kell megtisztítani. Súlyos esetekben a pisztoly levehető a
vezetékekről és alaposabban is megtisztítható.
Ehhez öntsön kontakttisztítót a pisztolyba, majd
sűrített levegővel.
!
FIGYELEM
Mielőtt visszaszerelné a pisztolyt,
szárítsa meg alaposan.
O-gyűrű kenése
Az ATC apa csatlakozóban található O-gyűrű
rendszeres kenést igényel. Az O-gyűrűk így
rugalmasak maradnak és megfelelő tömítést
garantálnak. Rendszeres kenés hiányában az
O-gyűrűk kiszáradnak, megkeményednek és
töredezetté válnak. Ez problémákat eredményezhet a teljesítménnyel kapcsolatosan.
Tanácsos hetente nagyon vékony rétegben
ó-gyűrű kenőanyag (katalógusszáma, 8-4025)
filmet felvinni az ó-gyűrűkre.
Gázszerelvény
O-gyűrű
#8-0525
Art #A-03791HU_AB
ATC O-gyűrű
MEGJEGYZÉS
TILOS más kenőanyagot vagy zsírt
használni, mert előfordulhat, hogy
nem használhatók magas hőmérsékleten vagy olyan „ismeretlen
elemeket“ tartalmazhatnak, melyek reakcióba lépnek a környezeti
levegővel. Ezen reakció miatt szen�nyeződések maradhatnak a pisztolyban. A feltételek bármelyike vezethet
ingadozó teljesítményhez és lerövidítheti az alkatrészek élettartamát.
5T.02 A pisztoly fogyóalkatrészeinek
ellenőrzése és cseréje
VIGYÁZAT
Válassza le az elsődleges tápellátást a rendszerről, mielőtt szétszereli a pisztolyt, vagy a pisztolyvezetékeket.
Ne érjen a pisztoly belső alkatrészeihez, ha világít a tápegység AC
visszajelző lámpája.
Távolítsa el a pisztoly fogyóalkatrészeit az
alábbiak szerint:
300X5394HU
5T-1
KARBANTARTÁS
ESAB CUTMASTER 40
Rugós feszítésű alsó
végi szerelvény teljesen
összenyomva
MEGJEGYZÉS
A védőkúp tartja a helyén a csúcsot
és az indítópatront. Tartsa a pisztolyt védőkúppal felfelé, hogy ezek
az alkatrészek ne essenek ki a kúp
eltávolításakor.
Rugós feszítésű alsó végi
szerelvény Alaphelyzetben /
Teljesen kinyúlva
1. Csavarozza le és távolítsa el a védőkúpot a
pisztolyról.
Art # A-08064HU
5. Húzza ki az elektródát egyenesen a pisztolyfejből. Ellenőrizze az elektróda csúcsát túlzott
kopás szempontjából. Lásd a következő
ábrát.
MEGJEGYZÉS
A védőkúpra rakódott és el nem
távolítható salak kedvezőtlenül
befolyásolhatja a rendszer teljesítményét.
2. Ellenőrizze a kúp állapotát. Törölje tisztára
vagy cserélje ki, ha megsérült.
Új elektróda
Pisztolyfej
Art # A-03284HU
Kopott elektróda
Elektródakopás
Elektróda
6. Szerelje vissza az elektródát. Ehhez nyomja
be egyenesen a pisztolyfejbe kattanásig.
Indítópatron
7. Szerelje vissza a kívánt indítópatront és
csúcsot a pisztolyfejbe.
Csúcs
8. Húzza meg kézzel a védőkúpot annyira, hogy
szorosan illeszkedjen a pisztoly fejéhez. Ha ellenállást érez a kúp felhelyezésekor, ellenőrizze
a meneteket, mielőtt folytatná a műveletet.
Védőkúp
A-03510HU
Fogyóalkatrészek
3. Távolítsa el a csúcsot. Ellenőrizze túlzott kopás
szempontjából (ezt az oválissá vált vagy túl
nagyra tágult kimeneti nyílás jelzi). Tisztítsa
meg vagy cserélje ki a csúcsot, ha szükséges.
Jó csúcs
Kopott csúcs
A-03406HU
Példa csúcskopásra
4. Távolítsa el az indítópatront. Ellenőrizze
túlzott kopás, eltömődött gázfuratok és elszíneződés szempontjából. Ellenőrizze az
alsó végen található szerelvény akadálytalan
mozgását. Cserélje ki, ha szükséges.
KARBANTARTÁS
5T-2
300X5394HU
ESAB CUTMASTER 40
6. FEJEZET: ALKATRÉSZLISTA
6.01 Bevezetés
A. Az alkatrészlista felosztása
Az alkatrészjegyzék részletesen kitér az összes cserélhető komponensre.
B. Visszaküldés
A termék szervizcélú visszaküldéséhez forduljon viszonteladójához. A megfelelő engedélyek nélkül
visszaküldött anyagok nem kerülnek elfogadásra.
C. Rendelési információk
Pótalkatrészeket a katalógusszám és az alkatrész vagy részegység komplett leírásával rendelhet, az
elemek alkatrészjegyzékében szereplő információk alapján. Adja meg a pisztoly típusát és sorozatszámát is. Kérdéseivel forduljon hivatalos viszonteladójához.
300X5394HU
6-1
ALKATRÉSZLISTA
ESAB CUTMASTER 40
6.02 A tápegység pótalkatrészei
Tételsz.
Menny.MegnevezésKatalógussz.
1
1
Vezérlő PCB egység
9-0077
2
1
Első vezérlő PCB egység
9-0076
3
1
Fő PCB egység
9-0079
41Nyomásszabályzó 9-0081
51Mágnestekercs egység
9-0082
6
1
Nyomáskapcsoló készlet
9-0075
7
1
Első panel címkével
9-0071E
8
1
Hátsó panel címkével
9-0072E
91Burkolat címkékkel9-0080E
10
1
Hall áramerősség szenzor 9-0088
11
1
Vágásszabályzó gomb
9-0073
12
1
Főkapcsoló
9-0074
131ATC csatlakozás9-0083
141Ventilátor 9-0042
151AC/DC egyenirányító9-0049
16
1
Cserepisztoly (nincs ábra)
7-5204
9
Art # A-12834
4
5
6
15
12
1
8
2
11
13
7
14
10
ALKATRÉSZLISTA
3
6-2
300X5394HU
ESAB CUTMASTER 40
6.03 SL60 pisztoly fogyóalkatrészei
Csúcsok:
Védőkúptest,
9-8237
HÚZÓCSÚCSOS
VÁGÁS
20A
30A
40A
60A
40A
9-8205
9-8206
9-8207
9-8252
HÚZÓ
VÉDŐLEMEZES
VÁGÁS
Csúcs
VÁGÁS
40A 9-8208
FIX TÁVOLSÁGÚ
VÁGÁS
50-60A
VÁGÁS
Indítópatron
9-8213
HÚZÓ
VÉDŐLEMEZES
VÁGÁS
Csúcsok:
50-55A 9-8209
60A 9-8210
FIX TÁVOLSÁGÚ
VÁGÁS
Elektróda
9-8215
70-120A
VÁGÁS
HÚZÓ
VÉDŐLEMEZES
VÁGÁS
Csúcsok:
70A
80A
90/100A
120A
9-8231
9-8211
9-8212
9-8253
Védősapka, terelő
9-8243
Védőkúp
9-8218
O-gyűrű száma 8-3488
Védőkúptest,
9-8237
Védőkúp
9-8218
O-gyűrű száma 8-3488
Védőkúptest,
9-8237
Védőkúp
9-8218
O-gyűrű száma 8-3488
Védőkúptest,
9-8237
Védőkúp
9-8218
Védősapka, húzás
40A 9-8244
Védősapka, terelő
9-8243
Távtartó vezetőelem
9-8251
Védősapka, húzás
50-60A 9-8235
Védősapka, terelő
9-8243
Távtartó vezetőelem
9-8281
Védősapka, húzás
70-100A 9-8236
Védősapka, terelő
9-8243
Távtartó vezetőelem
9-8281
FIX TÁVOLSÁGÚ VÁGÁS
40-120A
FARAGÁS
Védőkúptest,
9-8237
Védősapka, faragás
9-8241
Csúcsok:
Csúcs faragás A 9-8225 (40 Max. áramerősség)
Csúcs faragás B 9-8226 (50 - 100 Amper)
Art # A-12835HU
Csúcs faragás C 9-8227 (60 - 120 Amper)
Csúcs faragás D 9-8228 (60 - 120 Amper)
Csúcs faragás E 9-8254 (60 - 120 Amper)
300X5394HU
6-3
ALKATRÉSZLISTA
ESAB CUTMASTER 40
6.04 Opcionális tartozékok
Leírás
Kat. sz.
7-3291
7-7501
7-7507
9-7740
9-7742
9-7741
9-9387
9-1021
9-1022
Vezetőkészlet körvágáshoz,
Rádiusz/görgős vágásvezető készlet
Egylépcsős levegőszűrő
Szűrőtest
Tömlő, egylépcsős levegőszűrő
Szűrőtest, egylépcsős levegőszűrő
Kétlépcsős levegőszűrő
Első lépcső betétje, kétlépcsős szűrő
Második fokozat betétje, kétlépcsős szűrő
ALKATRÉSZLISTA
6-4
300X5394HU
A-1
AC 230V/120V
INPUT 50/60Hz
1
2
2
1
3
4
L
G
V+
AC
AC
V-
V-
AC
AC
V+
S
D
4
3
1
2
1 2
CURRENT CONTROL
DC
AIR
OT
A
1
2
DRIVE SIGNAL
7 6 5 4 3 2 1
1
2
U_D
G
G
+15V-15V S G
+15V-15V S G
S
D
2 1
3 2 1
+ - S G
6 5 4 3 2 1
XFIF/IN/OUT
FEEDBACK SIGNAL
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2
HFOUT
N/A
+24V
D
3 2 1
3 2 1
Rev
G
S
Revision
1 2 3 4
+ - S G
2 1
2 1
D_port
4 3 2 1
+
HF/QF +
WV OUTPUT
WV OUTPUT
1 2
DC 24V TRANSF IFB
5 4 3 2 1
SOURCE&TIP
FEEDBACK SIGNAL
7 6 5 4 3 2 1
DRIVE SIGNAL
5 4 3 2 1
1 2
D
+
300X5394HU
S
-
POWER
1
2
3
1
2
TEST 1
2
3
4
By
PIP SW
Date
SEE
Art # A-12780_AA
MELLÉKLET
A-09396
TITLE:
NOTE:
SCHEMATIC
WORK
ESAB Cutmaster 40 20' SL60 120/230V 1ph CE/CSA (O)
Unless otherwise Specified resistors are in Ohms 1/4W 5%
Capacitors are in Microfarads (UF)
PILOT
T
O
R
C
H
OVER TEMPERATURE
PRESSURE SW
TORCH SW
GAS SOLENOID
ESAB CUTMASTER 40
1. MELLÉKLET: KAPCSOLÁSI RAJZ
ESAB CUTMASTER 40
Változtatások jegyzéke
Dátum
Rev.
Leírás
2015.01.15.
AA
Manuális kioldás
2015.08.14
AB
Új borítót és DoC, egyfokozatú, frissített Szűrőkészlet SL60 art
2015.11.14
AC
Felülvizsgált DoC, nyomtatott szöveg.
18/10/2017
AD
1. rész olvasás helyezve, a fordítások angol nyelvre lefordított szöveget, Köszönjük az ART-fájlok
MELLÉKLET
A-2
300X5394HU
Ez az oldal szándékosan maradt üresen
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.eu
©2015 ESAB Welding and Cutting Products
Distributors
For addresses and phone numbers to our distributors in other
countries, please visit our home
page
www.esab.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising