ESAB | ESAB Cutmaster 60 Plasma Cutting System | Instruction manual | ESAB ESAB Cutmaster 60 Plasma Cutting System Uputstvo za upotrebu

ESAB ESAB Cutmaster 60 Plasma Cutting System Uputstvo za upotrebu
ESAB Cutmaster 60
®
REZANJA PLAZMOM SUSTAV
SL60 1Torch™
Priručnik za
korištenje
Art #A-12773HR
IZLAZ
MAKS. IZLAZ
60
ULAZNO NAPAJANJE
FAZA
NAPONUOBIČAJENOGOPTEREĆENJA
400V
AMPERI
Povijest: AD
Datum izdavanja: 18/10/2017
Priručnik #: 300X5395HR
esab.eu
CIJENIMO VAŠE POSLOVANJE!
Čestitamo na vašem novom ESAB proizvodu. Ponosni smo što ste naš kupac i trudit ćemo se
pružiti vam najbolju uslugu i pouzdanost u industriji. Ovaj proizvod je pokriven našim opsežnim
jamstvom i uslužnom mrežom diljem svijeta. Da locira najbliži ili service agencija, posjeti nas
www.esab.eu.
Ovaj priručnik osmišljen je kako bi vas uputio o ispravnom postavljanju i uporabi vašeg ESAB
proizvoda. Naš glavni cilj je vaše zadovoljstvo ovim proizvodom i njegovim sigurnim radom.
Stoga vas molimo da odvojite vremena kako biste pročitali cijeli priručnik, naročito sigurnosne
mjere. One će vam pomoći kako biste izbjegli potencijalne opasnosti koje mogu nastati kada
radite s ovim proizvodom.
U DOBROM STE DRUŠTVU!
Marka po izboru izvoditelja i graditelja diljem svijeta.
ESAB je globalni brend priručnika i automatizaciju rezanju plazmom proizvoda.
Od konkurencije se izdvajamo uistinu pouzdanim proizvodima koji su vodeći na tržištu i koji
će dugo trajati. Ponosimo se našom tehničkom inovacijom, konkurentnim cijenama, izvrsnom
isporukom, nadmoćnom službom za korisnike i tehničkom podrškom kao i istaknutom prodajom i tržišnom stručnošću.
Prije svega, zalažemo se za razvoj tehnološki naprednih proizvoda kako bismo stvorili sigurnije
radno okruženje u zavarivačkoj industriji.
!
UPOZORENJE
Pročitajte i razumjeti cijeli ovaj priručnik i sigurnosne prakse svog poslodavca
prije instaliranja, operativni ili servisiranja opreme.
Iako su informacije sadržane u ovom Priručniku predstavlja najbolju presudu
proizvođača, Proizvođač ne preuzima odgovornost za njegovu uporabu.
Napajanje od rezanja plazmom
ESAB Cutmaster® 60
SL60 1Torch™
Priručnik za korištenje brojka 300X5395HR
Objavljeno:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd.
Denton, TX 76208
(940) 566-2000
www.esab.eu
Autorska prava 2015 ESAB
Sva prava pridržana.
Zabranjeno je umnožavanje ovog rada, u cijelosti ili djelomično, bez pismenog dopuštenja izdavača.
Izdavač ne preuzima i ovime odriče bilo kakvu odgovornost prema bilo kojoj strani bilo
kakav gubitak ili štetu uzrokovanu bilo kakve greške ili propusta u ovom priručniku,
je li takvim rezultatima pogreškama iz nehaja, nesreće, ili bilo kojeg drugog razloga.
Za tiskanje materijala specifikacija potražite dokumentirati 47x1909
Izvorni Datum izdanja: 15. siječanj 2015
Povijest pregleda: 18/10/2017
Snimite sljedeće podatke za jamstvo svrhe:
Gdje Kupljen:________________________________________________
Datum kupnje:_______________________________________________
Napajanje Serijski broj:________________________________________
Baklja Serijski broj:____________________________________ _______
i
Ova obavijest mor a doći do operator a.
Mo žete dobiti dodatne primjerke preko svog dobavljača.
OPREZ
Ove UPUTE namijenjene su iskusnim operatorima. Ako niste u potpunosti upoznati
s načelima rada i sigurnim postupcima rukovanja opremom za lučno zavarivanje i
rezanje, pozivamo vas da pročitate našu knjižicu “Mjere opreza i sigurni postupci
lučnog zavarivanja, rezanja i žlijebljenja”, Obrazac 52-529. NE dozvolite neobučenoj
osobi da montira ovu opremu, radi s njom ili je održava. NE pokušavajte montirati ili
raditi s ovom opremom dok ne pročitate i u potpunosti razumijete ove upute. Ako u
potpunosti ne razumijete ove upute, kontaktirajte dobavljača za dodatne informacije.
Svakako pročitajte Sigurnosne mjere opreza prije montaže ili rada s ovom opremom.
ODGOVORNOST KORISNIKA
Ova oprema radit će u skladu s opisom iste sadržanom u ovom priručniku i pratećim natpisima i/ili umecima ako je montirana te se njome radi, održava i popravlja u skladu s dostavljenim uputama. Ova oprema mora
se periodički provjeravati. Neispravna ili loše održavana oprema ne smije se koristiti. Slomljeni dijelovi, dijelovi
koji nedostaju, istrošeni su, iskrivljeni ili zagađeni moraju se smjesta zamijeniti novima. Ukoliko bude potrebno
izvršiti takav popravak ili zamjenu, proizvođač preporuča telefonom ili pismeno zatražiti servisni savjet od ovlaštenog distributera kod kojeg je oprema kupljena.
Ova oprema ili bilo koji njezin dio ne smiju se prepravljati bez prethodnog pismenog odobrenja proizvođača. Korisnik opreme bit će isključivo odgovoran za bilo kakav neispravan rad koji nastane kao posljedica
nepravilne uporabe, lošeg održavanja, oštećenja, nepravilnog popravka ili preinake koje izvrše druge osobe
osim proizvođača ili servisne ustanove koju odredi proizvođač.
!
PRIJE MONTAŽE ILI RADA , PROČITAJTE I UVJERITE SE DA RAZUMIJETE UPUTE ZA
UPORABU.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
IZJAVA O SUKLADNOSTI
U skladu s
Direktiva o niskom naponu 2006/95/EZ, stupa na snagu 16. siječnja 2007
EMC Direktiva 2004/108/EZ, stupa na snagu 20 Srpnja 2007
RoHS Direktiva 2011/65/EC, stupa na snagu 2 Siječnja 2013
Tip opreme
SUSTAV ZA REZANJE PLAZMOM
Oznaka tipa itd.
ESAB Cutmaster® 60, iz serijskog broja MX1518XXXXXX
Naziv marke ili zaštitnog znaka
ESAB
Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik
Ime, adresa, br. telefona
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd
Denton TX 76207
Telefon: +01 800 426 1888, FAX +01 603 298 7402
Slijedeći usklađeni standardi na snazi unutar EEA bili su korišteni u dizajnu:
IEC/EN 60974-1:2012 oprema za elektrolučno zavarivanje - Dio 1: Izvori napajanja zavarivanja.
IEC/EN 60974-10:2007 oprema za elektrolučno zavarivanje - Dio 10: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)
zahtjevi
Dodatne informacije: Ograničena upotreba, oprema klase A, namijenjeno za upotrebu na drugim mjestima.
Potpisom ovog dokumenta, dolje potpisani kao proizvođač ili ovlašteni predstavnik proizvođača, izjavljuje da je oprema usklađena s navedenim sigurnosnim uvjetima.
Datum
Potpis
1 Studeni 2015
Flavio Santos
2015
Položaj
Generalni direktor
Dodaci i uređaji
Sadržaj
1. DIO SIGURNOSNE MJERE OPREZA................................................................................1-1
1.0
Sigurnosne mjere opreza............................................................................ 1-1
ODJELJAK 2. SUSTAV: UVOD . .............................................................................................2-1
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
Kako koristiti ovaj priručnik..........................................................................2-1
Identifikacija opreme....................................................................................2-1
Zaprimanje opreme......................................................................................2-1
Specifikacije napajanja................................................................................2-2
Specifikacije ulaznog ožičenja.....................................................................2-3
Karakteristike napajanja..............................................................................2-4
ODJELJAK 2. PLAMENIK: UVOD ........................................................................................2T-1
2T.01
2T.02
2T.03
2T.04
2T.05
Opseg primjene priručnika.........................................................................2T-1
Opći opis....................................................................................................2T-1
Specifikacije . ............................................................................................2T-1
Opcije i dodatni pribor................................................................................2T-2
Uvod u plazmu...........................................................................................2T-2
ODJELJAK 3. SUSTAV: UGRADNJA .....................................................................................3-1
3.01
3.02
3.03
3.04
Raspakiravanje............................................................................................3-1
Opcije podizanja..........................................................................................3-1
Primarni priključci ulaznog napajanja..........................................................3-1
Plinski priključci............................................................................................3-2
ODJELJAK 3. PLAMENIK: UGRADNJA...............................................................................3T-1
3T.01
3T.02
Spajanje plamenika...................................................................................3T-1
Podešavanje mehaničkog plamenika........................................................3T-1
ODJELJAK 4. SUSTAV: RAD..................................................................................................4-1
4.01
4.02
Komande/značajke prednje ploče................................................................4-1
Pripreme za rad...........................................................................................4-2
ODJELJAK 4. PLAMENIK: RAD...........................................................................................4T-1
4T.01
4T.02
4T.03
4T.04
4T.05
4T.06
4T.07
4T.08
4T.09
Odabir dijelova plamenika.........................................................................4T-1
Kvaliteta reza.............................................................................................4T-1
Opće informacije o rezanju........................................................................4T-2
Upravljanje ručnim plamenikom.................................................................4T-3
Žlijebljenje..................................................................................................4T-6
Upravljanje mehaniziranim plamenikom....................................................4T-7
Odabir dijelova za SL60 rezanje plamenikom...........................................4T-8
Preporučene brzine rezanja za SL60 plamenik s izloženim vrhom........... 4T-9
Preporučene brzine rezanja za SL60 plamenik sa zaštićenim vrhom..... 4T-11
INFORMACIJE O PATENTU................................................................................................4T-13
Sadržaj
ODJELJAK 5. SUSTAV: SERVIS.............................................................................................5-1
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
Opće održavanje..........................................................................................5-1
Raspored održavanja...................................................................................5-2
Najčešći kvarovi...........................................................................................5-2
Indikator kvara.............................................................................................5-3
Osnovni vodič za uklanjanje smetnji............................................................5-4
Zamjena osnovnih dijelova za napajanje.....................................................5-6
ODJELJAK 5. PLAMENIK: SERVIS......................................................................................5T-1
5T.01
5T.02
Opće održavanje........................................................................................5T-1
Pregled i zamjena potrošnih dijelova plamenika........................................5T-2
ODJELJAK 6: POPISI DIJELOVA...........................................................................................6-1
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
UVOD..........................................................................................................6-1
Informacije o naručivanju.............................................................................6-1
Zamjena za napajanje.................................................................................6-1
Zamjenski dijelovi za napajanje...................................................................6-1
Opcije i dodatni pribor..................................................................................6-2
Zamjenski dijelovi za ručni plamenik ..........................................................6-3
Zamjenski dijelovi - za strojne plamenike s nezaštićenim vodilicama......... 6-4
Potrošni dijelovi plamenika (SL60)..............................................................6-6
Potrošni dijelovi plamenika (SL100)............................................................6-7
DODATAK 1.: REDOSLIJED POSTUPAKA (BLOK SHEMA)............................................... A-1
DODATAK 2.: INFORMACIJE NA OZNACI S PODACIMA................................................... A-2
DODATAK 3.: SHEME SPAJANJA PLAMENIKA.................................................................. A-3
DODATAK 4.: DIJAGRAM SPAJANJA PLAMENIKA............................................................ A-4
DODATAK 5.: DIJAGRAM SUSTAVA, JEDINICE OD 380/400/415V.................................... A-6
Povijest pregleda.................................................................................................................... A-8
1. DIO SIGURNOSNE MJERE OPREZA
1.0
ESAB CUTMASTER 60
Sigurnosne mjere opreza
Krajnja je odgovornost korisnika ESAB opreme za zavarivanje i rezanje plazmom osigurati da se svi koji rade na
ili u blizini opreme pridržavaju svih primjenjivih sigurnosnih mjera opreza. Sigurnosne mjere opreza moraju
udovoljavati zahtjevima koji se primjenjuju na ovu vrstu opreme za zavarivanje ili rezanje plazmom. Osim
standardnih propisa koji se primjenjuju na radnom mjestu, treba poštivati sljedeće preporuke.
Sve radove mora izvoditi obučeno osoblje dobro upoznato s radom opreme za zavarivanje ili rezanje plazmom.
Neispravan rad opremom može dovesti do opasnih situacija koje mogu imati za posljedicu ozljedu operatora i
oštećenje opreme.
1. Svi koji koriste opremu za zavarivanje ili rezanje plazmom moraju poznavati:
- njezin rad
- mjesto prekida rada u slučaju opasnosti
- njezinu funkciju
- primjenjive sigurnosne mjere opreza
- zavarivanje i/ili rezanje plazmom
2. Operator mora osigurati da:
- nema neovlaštenih osoba unutar radnog prostora opreme u trenutku započinjanja rada.
- nitko nije nezaštićen u trenutku pokretanja luka.
3. Radno mjesto mora:
- odgovarati namjeni
- ne smije biti na propuhu
4. Oprema za osobnu sigurnost:
- Uvijek nosite preporučenu opremu za osobnu sigurnost kao što su sigurnosne naočale, odjeća otporna na
plamen, sigurnosne rukavice.
- Ne nosite slabo pričvršćene predmete kao što su šalovi, narukvice, prstenje itd. koji bi mogli zapeti ili
izazvati opekline.
5. Opće mjere opreza:
- Provjerite je li povratni kabel čvrsto spojen.
- Radove na visokonaponskoj opremi može izvoditi samo kvalificirani električar.
- Odgovarajuća oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nalaziti se u blizini.
- Podmazivanje i održavanje ne smije se izvoditi na opremi tijekom rada.
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi
i njenom primjenom u skladu s nacionalnim zakonom električna i/ili elektronička roba kojoj
je istekao uporabni vijek mora se zbrinuti u reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti informacije o ovlaštenim sakupljačkim
stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB osigurava vam svu potrebnu zaštitu za zavarivanje i dodatnu opremu.
300X5395HR
Opće informacije
1-1
ESAB CUTMASTER 60
ZAVARIVANJEM I REZANJEM PLAZMOM MOŽETE OZLIJEDITI SEBE I
DRUGE. PODUZMITE MJERE OPREZA KAD ZAVARUJETE ILI REŽETE. ZATRAŽITE
OD POSLODAVCA SIGURNOSNE POSTUPKE KOJI SE MORAJU ZASNIVATI NA
PODACIMA O OPASNOSTI KOJE JE DAO PROIZVOĐAČ.
ELEKTRIČNI UDAR - može ubiti.
- Montirajte i uzemljite uređaj za zavarivanje ili rezanje plazmom u skladu s primjenjivim standardima.
- Ne dodirujte električne dijelove pod naponom ili elektrode golom kožom, mokrim rukavicama ili odjećom.
- Izolirajte se od tla i predmeta obrade.
- Uvjerite se da je vaš radni položaj siguran.
UPOZORENJE
ISPARAVANJA I PLINOVI - mogu biti opasni po zdravlje.
- Držite glavu podalje od isparavanja.
- Koristite se ventilacijom, izvlačenjem luka ili oboje kako bi udaljili isparavanja i plinove od područja disanja
i općeg područja rada.
ZRAKE LUKA - mogu ozlijediti oči i opeći kožu.
- Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajući zaslon za zavarivanje/rezanje plazmom i štitnik i nosite zaštitnu
odjeću.
- Zaštitite promatrače odgovarajućim zaslonom ili zastorom.
OPASNOST OD POŽARA
- Iskre (prskanje) mogu izazvati požar. Zato osigurajte da u blizini nema zapaljivih materijala.
BUKA - Prekomjerna buka može oštetiti sluh.
- Zaštitite uši. Koristite štitnike za uši ili drugu zaštitu za sluh.
- Upozorite promatrače na rizik.
NEISPRAVAN RAD - Potražite stručnu pomoć u slučaju neispravnog rada.
PROČITAJTE I UVJERITE SE DA RAZUMIJETE UPUTE ZA UPORABU PRIJE MONTAŽE ILI RADA.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
UPOZORENJE
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u stambenim prostorima u kojima se električna energija isporučuje
javnim niskonaponskim sustavom. U tim prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog vođenih i zračenih smetnji.
OPREZ
Ovaj proizvod je namijenjen isključivo za rezanje plazmom. Uporaba za bilo
koju drugu svrhu može prouzročiti osobne ozljede i/ili oštećenja opreme.
OPREZ
Pročitajte i uvjerite se da razumijete upute za uporabu prije
montaže ili rada.
1-2
Opće informacije
!
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
ODJELJAK 2. SUSTAV:
UVOD
2.02 Identifikacija opreme
2.01 Kako koristiti ovaj priručnik
Ovaj korisnički priručnik primjenjuje se samo na specifikaciju ili brojeve artikla navedene na stranici i.
Pročitajte cijeli priručnik, uključujući i poglavlje o sigurnosnim
uputama i upozorenjima kako biste osigurali siguran rad.
U ovom priručniku mogu se pojavljivati riječi UPOZORENJE, OPASNOST, OPREZ i NAPOMENA. Obratite
posebnu pozornost na podatke navedene pod ovim
naslovima. Ove se posebne bilješke jednostavno prepoznaju kako slijedi:
NAPOMENA!
Rad, postupak ili pozadinske informacije koje zahtijevaju dodatni
naglasak ili su korisne za učinkovito
upravljanje sustavom.
!
!
Identifikacijski broj jedinice (specifikacija ili broj artikla),
model i serijski broj obično se nalaze na oznaci s podacima pričvršćenoj na stražnju ploču. Oprema koja
nema oznaku s podacima kao što su sklopovi plamenika
i kabela identificira se samo s pomoću specifikacije ili
broja dijela ispisanog na labavo pričvršćenoj kartici ili
spremniku za isporuku. Evidentirajte te brojeve na dnu
stranice i za kasniju upotrebu.
2.03 Zaprimanje opreme
Kada primite opremu, provjerite je prema fakturi kako
biste osigurali da je potpuna i pregledajte ima li na
opremi oštećenja nastalih u prijevozu. Ako postoji neko
oštećenje, odmah obavijestite prijevoznika da ponese
pritužbu. Dostavite kompletne informacije koje se odnose na traženje naknade štete ili pogrešne isporuke na
lokaciju u vašem području navedenu s unutarnje strane
stražnjih korica ovog priručnika.
Uključitie sve identifikacijske brojeve opreme kako je
opisano iznad uz puni opis pogrešnih dijelova.
OPREZ
Postupak koji, ako ga se ne slijedi
ispravno, može uzrokovati oštećenje
opreme.
Pomaknite opremu na mjesto ugradnje prije pakiranja
jedince. Budite pažljivi kako biste izbjegli oštećivanje
opreme prilikom korištenja poluga, čekića, itd. za vađenje
jedinice iz kutije.
UPOZORENJE
Postupak koji, ako ga se ne slijedi
ispravno, može uzrokovati ozljedu
korisnika ili drugih osoba u radnom
području.
UPOZORENJE
Navodi informacije koje se odnose
na eventualne ozljede od strujnog
udara. Upozorenja će se nalaziti u
okviru kao što je ovaj.
!
OPASNOST
Znači izravne opasnosti koje, ako
se ne izbjegnu, mogu uzrokovati
neposrednu, ozbiljnu ozljedu osobe
ili gubitak života.
Dodatne primjerke ovog priručnika moguće je kupiti
kontaktiranjem tvrtke ESAB putem adrese ili telefonskog
broja za vaše područje navedenih na stražnjim koricama
ovog priručnika. Uključiti broj korisničkog priručnika i
identifikacijske brojeve opreme.
Elektroničke primjerke ovog priručnika moguće je besplatno preuzeti u formatu Acrobat PDF na mrežnoj
stranici ESAB navedenoj u nastavku.
http://www.esab.eu
300X5395HR
UVOD
2-1
ESAB CUTMASTER 60
2.04 Specifikacije napajanja
ESAB Cutmaster 60 Specifikacije napajanja
Ulazna snaga
400 VAC (360 - 440 V AC), trofazno, 50/60 Hz
Napajanje uključuje ulazni kabel.
Ulazni strujni kabel
Kabel za 400 V, trofazni.
Izlazna struja
20 - 60 ampera, kontinuirano podesivo
Sposobnost napaja- Čestice do 5 mikrona
nja za filtriranje plina
ESAB Cutmaster 60 Radni ciklus napajanja*
Temperatura
Podaci o radnom ciklusu pri 40 ° C (104 ° F)
okoline
Radni raspon 0° - 50 °C
Sve jedinice
Radni ciklus
40%
60%
100%
Ocjene
IEC
CE
IEC
CE
IEC
CE
Struja
60A 60A 50A
50A 30A 30A
Istosmjerni
104
104
100
100
92
92
napon
* NAPOMENA: Radni ciklus smanjuje se ako je primarna ulazna struja (izmjenična)
niska ili ako je izlazni napon (istosmjerni) veći nego što je prikazano u tablici.
NAPOMENA!
IEC ocjena određena je u skladu s odredbama Međunarodne elektrotehničke komisije.
Ove specifikacije uključuju izračun izlaznog napona na temelju nazivne struje napajanja.
Svi proizvođači koriste ovaj izlazni napon za određivanje radnog ciklusa kako bi olakšali
usporedbu između napajanja.
Dimenzije i težina napajanja
Zahtjevi razmaka od ventilacije
305 mm
12"
Art # A-12888BR
Art # A-07925HR
381 mm
15"
150 mm
6"
610 mm
24"
610 mm
24"
43 lb / 19,5 kg
2-2
150 mm
6"
UVOD
150 mm
6"
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
2.05 Specifikacije ulaznog ožičenja
ESAB Cutmaster 60 Zahtjevi ožičenja za ulazni kabel napajanja za
Ulazni
UčeUlaz
Preporučene veličine
napon
stalost napajanja
Volti
Hz
kVA
Maks.
vrijednost
(I maks.)
Efektivna
vrijednost
(I eff)
Osigurač
(amperi)
Fleksibilni kabel
(min. AWG)
Trofazna
400
50/60
11
16
11
20
14
Linijski naponi s predloženom zaštitom strujnog kruga i dimenzijama žica
Na temelju Nacionalnog zbornika zakona o električnoj energiji i Kanadskog zbornika zakona
o električnoj energiji
NAPOMENA!
Pogledajte lokalne i nacionalne šifre ili lokalno tijelo koje ima nadležnost za odgovarajuće
zahtjeve ožičenja.
Nazivni podaci za veličinu kabela se smanjuju na temelju radnog ciklusa opreme.
300X5395HR
UVOD
2-3
ESAB CUTMASTER 60
2.06 Karakteristike napajanja
Ručkaiomotvodilice
Kontrolnaploča
Priključakvodilicaplamenika
Art # A-08359HR
Radnikabeliobujmica
Ulazzaopcionalnikabelautomatizacijskogsučelja
Sklopfiltra
Ulazdovodaplina
Vodičulaznognapajanja
2-4
Art # A-08547HR
UVOD
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
ODJELJAK 2. PLAMENIK:
UVOD
257 mm (10,125")
2T.01 Opseg primjene priručnika
95 mm
(3,75")
Ovaj priručnik sadrži opise, upute za rad i postupke
održavanja za modele plamenika SL60/Priručnik i
SL100/Mehanički plamenici za plazma rezanje. Servis
ove opreme ograničen je na pravilno obučeno osoblje;
nekvalificirano osoblje strogo se upozorava da ne pokušavaju popravke ili prilagodbe koje nisu pokrivene ovim
priručnikom, na rizik poništavanja jamstva.
Art # A-03322HR_AB
29 mm (1,17")
2. Mehanizirani plamenik, model
Standardni strojni plamenik ima cijev za namještanje sa sklopom okvira i bloka za stezanje.
403 mm / 15,875"
236 mm / 9,285"
Detaljno pročitajte ovaj priručnik. Potpuno razumijevanje
značajki i mogućnosti ove opreme osigurat će pouzdan
rad za koji je ona i namijenjena.
35 mm / 1,375"
2T.02 Opći opis
Plazma plamenici su dizajnom slični automobilskim
svjećicama. Oni se sastoje od negativnih i pozitivnih dijelova odvojenih središnjim izolatorom. U plameniku pilot
luk počinje u rupi između negativno nabijene elektrode
i pozitivno nabijenog vrha. Nakon što pilot luk ionizira
plazma plin, vrlo zagrijana količina plina teče kroz mali
otvor na vrhu plamenika, koji služi za rezanje metala.
44,5 mm /
1,75"
Ručni plamenici dostupni su kako slijedi:
• 6,1 m / 20 stopa, s ATC priključcima
• 15,2 m / 50 stopa, s ATC priključcima
Strojni plamenici dostupni su kako slijedi:
• 1,5 m / 5 stopa, s ATC priključcima
• 3,05 m / 10 stopa, s ATC priključcima
• 7,6 m / 25 stopa, s ATC priključcima
• 15,2 m / 50 stopa, s ATC priključcima
C. Dijelovi plamenika
Početni uložak, elektroda, vrh, sapnica
D. Dijelovi na mjestu (eng. Parts - in -Place, PIP)
2T.03 Specifikacije
Glava plamenika ima ugrađeni prekidač
Nazivni podaci strujnog kruga 12 VDC
A. Konfiguracije plamenika
E. Vrsta hlađenja
1. Ručni plamenik, modeli
Glava ručnog plamenika nalazi se na 75 ° prema
ručki plamenika. Ručni plamenici uključuju ručku
plamenika i sklop okidača plamenika.
300X5395HR
Art # A-02998HR
B. Duljina vodova plamenika
Jedan vod plamenika dovodi plin iz jednog izvora koji će
se upotrebljavati kao plazma i sekundarni plin. Protok
zraka podijeljen je unutar glave plamenika. Rad s jednim
plinom omogućuje manji plamenik i povoljni rad.
NAPOMENA!
Pogledajte odjeljak »2T.05 Uvod u
plazmu« za detaljniji opis rada s plazma
plamenikom.
Pogledajte stranice dodatka za dodatne specifikacije povezane s korištenim
napajanjem.
16 mm /
0,625"
30 mm / 1,175"
126 mm / 4,95"
UVOD
Kombinacija zraka iz okoline i toka plina kroz plamenik.
2T-1
ESAB CUTMASTER 60
2T.04 Opcije i dodatni pribor
F. Nazivni podaci plamenika
Nazivni podaci ručnog plamenika
Temperatura
okoline
40 °C
104 °F
Radni ciklus
100 % pri 60 ampera pri
400 kubičnih stopa na sat
Maksimalna struja
60 ampera
Napon (Vvršni)
500 V
Udarni napon luka
Za opcije i dodatni pribor vidi odjeljak 6.
2T.05 Uvod u plazmu
A. Protok plazma plina
Plazma je plin koji je zagrijan na ekstremno visoku
temperaturu i ioniziran tako da postane električni
provodljiv. Postupci rezanja i dubljenja plazma lukom koriste tu plazmu za prijenos električnog luka
na izrađevinu. Metal koji se reže ili uklanja topi se
toplinom luka i zatim otpuhuje.
7 kV
Nazivni podaci mehaniziranog plamenika
Temperatura
okoline
40 °C
104 °F
Radni ciklus
100 % pri 100 ampera pri
400 kubičnih stopa na sat
Maksimalna struja
120 ampera
Napon (Vvršni)
500 V
Udarni napon luka
Dok je cilj rezanja plazma lukom odvajanje materijala, dubljenje plazma lukom koristi se za uklanjanje
metala na kontroliranu dubinu i širinu.
U plameniku za rezanje plazmom hladni plin ulazi u zonu
B, gdje se pilot luk između elektrode i vrha plamenika
zagrijava i ionizira plin. Glavni luk rezanja zatim se prenosi na izrađevinu kroz stupac plazma plina u zoni C.
7 kV
G. Zahtjevi plina
Specifikacije plina ručnog i mehaniziranog
plamenika
Stlačeni zrak
Radni tlak
pogledajte NAPOMENU
4,1 - 6,5 bara
60 - 95 psi
Maksimalni ulazni tlak
8,6 bar / 125 psi
Protok plina
(rezanje i dubljenje)
142 - 235 litara
po minuti
300 - 500
kubičnih stopa
na sat
!
Očistitevanjskidionapajanja
Plin (plazma i sekundarni)
A
+
B
Radnikomad
UPOZORENJE
Ovaj se plamenik ne smije koristiti s
kisikom (O2)
C
NAPOMENA!
Radni tlak razlikuje se ovisno o modelu plamenika, radnoj amperaži i
duljini vodilica plamenika. Pogledajte
grafikone podešavanja tlaka plina za
svaki model.
H- Opasnost izravnog kontakta
Za nastavak za odmak preporučeni odmak iznosi
4,7 mm / 3/16 inča.
2T-2
_
UVOD
A-00002HR
Detalji uobičajene glave plamenika
Provođenjem plazma plina i električnog luka kroz
maleni otvor plamenik donosi veliku koncentraciju
topline na malo područje. Čvrsti i ograničeni plazma
luk prikazan je u zoni C. Ravna polarnost istosmjerne
struje (DC) upotrebljava se za rezanje plazmom,
kako je prikazano na ilustraciji.
Zona A kanalizira sekundarni plin koji hladi plamenik.
Ovaj plin također pomaže plazma plinu velike brzine
u otpuhivanju rastopljenog metala s reza, omogućujući brzo rezanje bez šljake.
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
B. Distribucija plina
Daljinskiviseći
Jedan plin koji se koristi je interno podijeljen u plazma i sekundarne plinove.
Plazma plin protječe u plamenik kroz negativni vod,
početni uložak, oko elektrode i prema van kroz vršni
otvor.
Za ATC
Sekundarni plin protječe prema dolje oko vanjskog
dijela početnog uloška plamenika i prema van između vrha i sapnice oko plazma luka.
PIP prekidač
Čašicaštitnika
CNC Start
C. Pilot luk
Kada se plamenik pokrene, između elektrode i vrha
za rezanje uspostavlja se pilot luk. Pilot luk stvara
put za glavni luk za prenošenje u rad.
PIP prekidač
Čašicaštitnika
Art # A-08168HR
Za ATC
D. Glavni luk za rezanje
Istosmjerna struja također se upotrebljava za glavni
luk rezanja. Negativni izlaz spojen je na elektrodu
plamenika putem voda plamenika. Negativni izlaz
priključen je na izrađevinu putem radnog kabela i
na plamenik putem pilot žice.
Automation Torch
Za ATC
PIP prekidač
Čašicaštitnika
E. Dijelovi na mjestu (eng. Parts - in -Place,
PIP)
Plamenik uključuje krug dijelova na mjestu (eng.
Parts - in -Place, PIP). Kada je sapnica pravilno
instalirana, ona zatvara prekidač. Plamenik neće
raditi ako je ovaj prekidač otvoren.
Prekidačplamenika
Strujna shema dijelova na mjestu za strojni plamenik
Okidačplamenika
Zakontrolukabelskogožičenja
PIP prekidač
A-02997HR
Čašicaštitnika
Strujna shema dijelova na mjestu za ručni plamenik
300X5395HR
UVOD
2T-3
ESAB CUTMASTER 60
Ova je stranica namjerno prazna
2T-4
UVOD
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
ODJELJAK 3. SUSTAV:
UGRADNJA
3.03 Primarni priključci ulaznog
napajanja
OPREZ
Provjerite je li ispravan napon na
izvoru napajanja prije uključivanja ili
priključivanja jedinice. Primarni izvor
napajanja, osigurač i svi produžni
kabeli moraju se pridržavati lokalnog
zakona o električnoj energiji i preporučene zaštite strujnog kruga te
zahtjeva za ožičenje kako je utvrđeno u odjeljku 2.
!
1. Koristite popise za pakiranje za identifikaciju i
objašnjenje svakog predmeta.
2. Provjerite ima li oštećenja nastalih uslijed dostave na svim stavkama. Ako je očito oštećenje
kontaktirajte svog distributera i / ili tvrtku koja je
vršila dostavu prije nego nastavite s ugradnjom.
3. Zabilježite model napajanja i plamenika i serijske
brojeve, datum kupnje i naziv prodavatelja u blok
s informacijama prednjoj strani ovog priručnika.
3.02 Opcije podizanja
Sve se jedinice isporučuju iz tvornice s ulaznim kabelom za napajanje od 380/400 V spojenim žicom na
ulazni sklopnik u trofaznu konfiguraciju. Sljedeća ilustracija i upute su za zamjenu ulaznog strujnog kabela.
Napajanje uključuje ručku samo za ručno podizanje.
Pobrinite se da se jedinica podiže i prevozi sigurno i
zaštićeno.
Trofazne (3ø) ipostavkekratkospojnika
UPOZORENJE
Nemojte dirati električne dijelove
pod naponom.
Odspojite ulazni kabel za napajanje
prije pomicanja jedinice.
!
UPOZORENJE
OPREMA KOJA PADNE može uzrokovati teške osobne ozljede i može
oštetiti opremu.
RUČKA ne služi mehaničkom dizanju.
• Upotrijebite kolica ili sličan uređaj prikladnog kapaciteta za pomicanje jedinice.
• Stavite jedinicu na odgovarajuću nosivu jedinicu i
učvrstite prije prijevoza viličarom ili drugim vozilom.
L1
L2
L2
L3
KRATKOSPOJNIK
L1 -L4
L3
L4
GND
L4
Trofazno ulazno strujno ožičenje
A. Priključci na trofazno ulazno napajanje
UPOZORENJE
Isključite ulazno napajanje od napajanja i ulaznog kabela prije pokretanja ovog postupka.
• Jedinicu bi trebale podizati samo osobe odgovarajuće fizičke snage.
• Podignite jedinicu ručkom s dvjema rukama.
Nemojte upotrebljavati remene za podizanje.
L1
Art # A-08546HR
3.01 Raspakiravanje
Ove su upute za zamjenu ulaznog strujnog kabela od
380/400 V na napajanje za trofaznu ulaznu struju.
1. Skinite poklopac napajanja u skladu s uputama
koje se nalaze u odjeljku 5.
2. Isključite originalni kabel ulaznog napajanja iz
glavnog ulaznog sklopnika i priključka za uzemljenje postolja.
3. Otpustite zaštitu kroz rupe na stražnjoj ploči
napajanja. Izvucite originalni strujni kabel iz
napajanja.
4. Koristeći isporučeni ulazni strujni kabel s četiri
vodiča za željeni napon skinite izolaciju na pojedinačnim žicama.
300X5395HR
UGRADNJA
3-1
ESAB CUTMASTER 60
5. Dodajte kabel koji se koristi kroz otvor za pristup
u stražnjoj ploči izvora napajanja. Pogledajte
odjeljak 2. za specifikacije kabela za napajanje.
OPREZ
Primarni izvor napajanja i strujni kabel
moraju se pridržavati lokalnog zakona
o električnoj energiji i preporučene
zaštite strujnog kruga te zahtjeva (pogledajte tablicu u odjeljku 2).
!
Regulator/sklopfiltra
Ulazdovoda
Obujmicazacijev
Priključak 1/4 NPT ili
ISO-R na 1/4" (6mm)
Cijevzadovodplina
6. Spojite žice kako slijedi.
•
Postaviti žice kratkospojnika na sklopnik. Vidi
prethodne slike.
•
Zelena / žuta žica za uzemljenje.
•
Preostale žice na ulaze L1, L2 i L3. Nije važno
kojim su redoslijedom žice pričvršćene.
7. Slabo olabavljenim žicama zategnite štitnik prolazne rupe radi osiguravanja strujnog kabela.
Art # A-07943HR
Priključivanje zraka na ulazni priključak
Ugradnja opcionalnog zračnog filtra s jednim
stupnjem
8. Ponovno ugradite poklopac napajanja u skladu
s uputama koje se nalaze u odjeljku 5.
Opcionalni komplet filtara preporučuje se za poboljšano
filtriranje s komprimiranim zrakom, kako vlaga i ostaci
ne bi ušli u plamenik.
9. Spojite suprotne krajeve pojedinačnih žica na
utikač koji je isporučen korisniku ili na glavnu
sklopku za isključivanje.
1. Pričvrstite crijevo za filtriranje s jednim stupnjem
na ulazni priključak.
10. Priključite ulazni strujni kabel (ili uklopite glavnu
sklopku za isključivanje) kako biste uspostavili
napajanje.
2. Pričvrstite sklop filtra na crijevo za filtriranje.
3. Spojite zračni vod na filtar. Ilustracija prikazuje
uobičajenu opremu kao primjer.
3.04 Plinski priključci
Spajanje dovoda plina na jedinicu
Povezivanje je jednako za boce s komprimiranim zrakom
ili pod visokim tlakom. Pogledajte sljedeća dva pododjeljka ako je potrebno ugraditi opcionalni zračni filtar.
1. Spojite zračni vod na ulazni priključak. Ilustracija
prikazuje uobičajenu opremu kao primjer.
NAPOMENA!
Za čvrstu brtvu nanesite brtvilo za
navoje na navoje instalacije prema
uputama proizvođača. Nemojte upotrebljavati teflonsku traku kao brtvilo
za navoje jer se male čestice trake
mogu otkinuti i blokirati male zračne
prolaze na plameniku. Spojite kako
slijedi:
NAPOMENA!
Za čvrstu brtvu nanesite brtvilo za
navoje na navoje instalacije prema
uputama proizvođača. Nemojte upotrebljavati teflonsku traku kao brtvilo
za navoje jer se male čestice trake
mogu otkinuti i blokirati male zračne
prolaze na plameniku.
3-2
UGRADNJA
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
Regulator/sklopfiltra
Regulator/sklopfiltra
2-fazni filtarskiumetak (ULAZ)
Ulazregulatora
Izlaznipriključak (IZLAZ)
Ulazdovoda
Dvofaznisklopfiltra
Obujmicazacijev
Cijevzadovodplina
1/4 NPT to 1/4”
(6mm) Fitting
Art # A-07944HR
Art # A-07945HR
Obujmicazacijev
Cijevzadovodplina
Priključak 1/4 NPT ili
ISO-R na 1/4" (6mm)
Ugradnja opcionalnog filtra s dva stupnja
Koristeći boce sa zrakom pod visokim tlakom
Ugradnja opcionalnog filtra s jednim stupnjem
Ugradnja opcionalnog kompleta zračnog filtra
s dva stupnja
Ovaj opcionalni zračni filtar s dva stupnja također se koristi na radioničkim sustavima s komprimiranim zrakom.
Filtar uklanja vlagu i onečišćujuće čestice do najmanje
5 mikrona.
Spojite dovod zraka kako slijedi:
1. Pričvrstite nosač za filtar s dva stupnja na stražnju
stranu napajanja prema uputama dobivenima sa
sklopom filtra.
NAPOMENA!
Radi čvrste brtve nanesite brtvilo za
navoje na navoje instalacije prema
uputama proizvođača. Nemojte upotrebljavati teflonsku traku kao brtvilo
za navoje jer se male čestice trake
mogu otkinuti i blokirati male zračne
prolaze na plameniku.
Pri korištenju boca sa zrakom pod visokim tlakom kao
dovoda zraka:
1. Pogledajte proizvođačeve specifikacije za postupke ugradnje i održavanja za visokotlačne
regulatore.
2. Pregledajte ventile boce kako biste bili sigurni
da su čisti i da na njima nema ulja, masnoća ili
bilo kakvog stranog materijala. Nakratko otvorite
svaki ventil boce kako biste ispuhali svu prašinu
koja je mogla nastati.
3. Boca mora biti opremljena prilagodljivim visokotlačnim regulatorom koji može postići izlazni
tlak do 100 psi (6,9 bar) maksimalno i protok od
najmanje 141,5 litara po minuti (300 kubičnih
stopa na sat).
4. Spojite dovodno crijevo na bocu.
2. Priključite izlazno crijevo dvostupanjskog filtra na
ulazni priključak regulatora / sklopa filtra.
3. Koristite isporučenu opremu za spajanje zračnog
voda na filtar. Kao primjer je prikazana instalacija
1/4 NPT na crijevo od 1/4 inča.
300X5395HR
UGRADNJA
NAPOMENA!
Tlak bi trebao biti podešen na 6,9
bara (100 psi) na cilindarskom regulatoru visokog tlaka.
Cijev napajanja mora biti najmanje
6 mm (1/4 inča) unutarnjeg promjera.
Za čvrstu brtvu nanesite brtvilo za
navoje na navoje instalacije prema
uputama proizvođača. Nemojte upotrebljavati teflonsku traku kao brtvilo
za navoje jer se male čestice trake
mogu otkinuti i blokirati male zračne
prolaze na plameniku.
3-3
ESAB CUTMASTER 60
Ova je stranica namjerno prazna
3-4
UGRADNJA
300X5395HR
ODJELJAK 3. PLAMENIK:
UGRADNJA
3T.01 Spajanje plamenika
Ako je potrebno, spojite plamenik na izvor napajanja.
Spojite samo plamenik ESAB model SL60/ručni ili
SL100/mehanički na ovaj izvor napajanja. Maksimalna
duljina vodilica plamenika je 30,5 m / 100 stopa, uključujući produžetke.
ESAB CUTMASTER 60
3. Stavite leću filtra za zavarivanje ispred plamenika
i uključite zrak. Nemoj pokretati luk!
Sve ulje ili vlaga u zraku bit će vidljivi na leći.
3T.02 Podešavanje mehaničkog
plamenika
NAPOMENA!
U napajanje treba biti ugrađen adapter ako se ručni sustav plamenika
prebacuje kako bi se upotrebljavao
strojni plamenik.
UPOZORENJE
Isključite primarno napajanje na
izvoru prije priključivanja plamenika.
1. Poravnajte ATC muški priključak (na vodu plamenika) sa ženskom utičnicom. Gurnite muški
priključak u ženski priključak. Priključci bi se
trebali zajedno gurati uz mali pritisak.
2. Osigurajte priključak okretanjem matice za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne
na mjesto. NEMOJTE upotrebljavati sigurnosnu
maticu kako biste suzili spoj. Nemojte se služiti
alatima kako biste učvrstili spoj.
UPOZORENJE
Isključite primarno napajanje na
izvoru prije priključivanja plamenika.
Mehanički plamenik uključuje cijev za namještanje sa
sklopom okvira i bloka za stezanje.
1. Montirajte sklop plamenika na stol za rezanje.
2. Koristite kvadrat za poravnanje plamenika okomito na površinu izrađevine kako biste dobili čisti
vertikalni rez.
Sklopblokasasponama
2
Četvornih
1
Art # A-07885
Radnikomad
A-02585HR
Spajanje plamenika na izvor napajanja
3. Sustav je spreman za rad.
Provjerite kvalitetu zraka
Za ispitivanje kvalitete zraka:
1.
/
Podešavanje mehaničkog plamenika
Stavite prekidač UKLJUČENO/ISKLJU-
ČENO u položaj ON (prema gore).
2. Stavite funkcijski upravljački prekidač u položaj
3. Pravilni dijelovi plamenika (sapnica, vrh, početni
uložak i elektroda) moraju biti instalirani za vrstu
rada. Za detalje pogledajte odjeljak 4T.07, Odabir
dijelova plamenika.
SET (podesi).
300X5395HR
UGRADNJA
3T-1
ESAB CUTMASTER 60
Ova je stranica namjerno prazna
3T-2
UGRADNJA
300X5395HR
ODJELJAK 4. SUSTAV:
RAD
ESAB CUTMASTER 60
5.
AC indikator
Neprekidno svjetlo označava da je napajanje spremno za rad. Svjetlo koje treperi naznačuje da je
jedinica u zaštitnom načinu rada blokade. ISKLJUČITE jedinicu, ISKLJUČITE ili odspojite ulaznu struju,
uklonite kvar i ponovno pokrenite jedinicu. Za detalje
pogledajte odjeljak 5.
4.01 Komande/značajke prednje
ploče
1
Pogledajte sliku za identifikaciju numeriranja
2
3
4
1. Kontrola izlazne struje
Podešava željenu izlaznu struju. Izlazne postavke do
60 ampera mogu se primjenjivati na rezanje povlačenjem (s vrhom plamenika u kontaktu s izrađevinom)
ili više za rezanje s odmakom.
MIN
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
2. Kontrola funkcija
Kotačić za kontrolu funkcija, koji se upotrebljava za
odabir različitih načina rada.
+
!
PODESI Koristi se za puštanje zraka kroz jedinicu, plamenik i vodilice te podešavanje tlaka plina.
rezanja
POKRENI Koristi se za općenite radnje
BRZO AUTOMATSKO PONOVNO POKRETANJE Omogućuje brže ponovno pokretanje pilot
luka za neometano rezanje.
ZATVARAČ Koristi se za duže ručne
rezove. Nakon uspostave luka rezanja prekidač
plamenika može se otpustiti. Luk rezanja ostat će
UKLJUČEN dok se plamenik ne podigne s izrađevine, plamenik ne makne od ruba izrađevine, prekidač
plamenika opet aktivira ili dok se ne aktivira jedna
od blokada sustava.
3. Strujni prekidač UKLJUČENO/
ISKLJUČENO
5 6 7 8 9 10
6.
7.
Indikator plina
Indikator je UKLJUČEN kada je prisutan minimalni
ulazni tlak plina za napajanje strujom. Minimalni
tlak za rad na napajanju nije dovoljan za upravljanje
plamenikom.
8.
DC indikator
Indikator je UKLJUČEN kada je izlaz istosmjerne
struje aktivan.
9.
!
Indikator pogreške zbog kvara
Indikator je UKLJUČEN kada je neispravni strujni
krug aktivan. Vidi odjeljak 5. za objašnjenja svjetala
za kvar.
+ Kontrola tlaka je u načinu rada »POSTAV-
LJANJE« kako bi se podesio tlak zraka/plina. Izvucite
kotačić da biste prilagodili i gurnuli za zaključavanje.
300X5395HR
Indikator temperature
Indikator je obično ISKLJUČEN. Indikator je UKLJUČEN kada unutarnja temperatura prelazi uobičajene
granice. Pustite da se jedinica ohladi prije nastavka
rada.
/
Prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE kontrolira ulaznu struju u napajanje strujom.
Gore je UKLJUČENO, dolje je ISKLJUČENO.
4. Kontrola tlaka zraka/plina
Art# A-07886
RAD
4-1
ESAB CUTMASTER 60
10. Indikator tlaka
Priključite radni kabel
BAR
MAX
MAX
90
6.3
85
5.9
80
5.5
75
5.2
70
4.8
65
4.5
MIN
MIN
Pritegnite radni kabel za izrađevinu ili stol za rezanje.
U području ne smije biti ulja, boje ni hrđe. Spojite
samo s glavnim dijelom izrađevine; nemojte spajati
s dijelom koji će se izrezivati.
Art # A-08170
PSI
Art # A-04509
Indikatori će se upaliti u skladu s tlakom postavljenim
regulatorom tlaka (broj 4).
Struja je UKLJUČENA
Stavite prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE napajanja na UKLJUČUJE (prema gore).
4.02 Pripreme za rad
AC indikator se UKLJUČUJE. Indikator
plina UKLJUČUJE se ako ima dovoljno tlaka plina za rad na napajanju, a rashladni ventilatori se
UKLJUČE.
Na početku svakog razdoblja rada:
UPOZORENJE
Isključite primarno napajanje na
izvoru prije sastavljanja ili rastavljanja napajanja, dijelova plamenika, ili
plamenika i sklopova vodova.
NAPOMENA!
Minimalni tlak za rad na napajanju
niži je od minimuma za upravljanje
plamenikom.
Ventilatori za hlađenje će se UKLJUČITI čim se jedinica UKLJUČI. Kada
je jedinica u mirovanje deset (10)
minuta ventilatori će se ISKLJUČITI.
Ventilatori će se opet UKLJUČITI
čim se prekidač plamenika (početni signal) aktivira ili ako je jedinica
ISKLJUČENA, a zatim ponovno
UKLJUČENA. Ako dođe do stanja
previsoke temperature, ventilatori će
nastaviti raditi dok je stanje prisutno i tijekom razdoblja od deset (10)
minuta nakon prestanka stanja.
Odabir dijelova plamenika
Provjerite je li plamenik ispravno sastavljen i ima li
odgovarajuće dijelove. Dijelovi plamenika moraju odgovarati vrsti rada i izlazu amperaže ovog napajanja
(najviše 60 ampera). Za odabir dijelova plamenika
pogledajte odjeljak 4T.07 i sljedeći.
Spajanje plamenika
Provjerite je li plamenik ispravno priključen. Samo
ESAB model SL60/ručni ili SL100 / mehanički plamenici mogu biti spojeni na ovaj izvor napajanja. Vidi
odjeljak 3T ovog priručnika.
Provjerite primarni ulazni izvor napajanja
1. Provjerite je li na izvoru napajanja odgovarajući
ulazni napon. Pazite da izvor ulazne struje zadovoljava zahtjeve napajanja za jedinicu u skladu
s odjeljkom 2., Specifikacije.
Podesite radni tlak
2. Priključite ulazni strujni kabel (ili uklopite glavnu
sklopku za isključivanje) kako biste uspostavili
napajanje sustava.
Izvor zraka
1. Stavite funkcijski gumb za upravljanje napajanja
na položaj SET (PODESI).
Plin će teći.
2. Za rezanje s odmakom, prilagodite tlak plina od
4,8 - 5,9 bara / 70 - 85 psi (svjetleće diode na
sredini upravljačke ploče). Pogledajte grafikon
Odmak za informacije o podešavanju tlaka.
Provjerite ispunjava li izvor zahtjeve (vidiodjeljak
2.). Provjerite priključke i UKLJUČITE dovod zraka.
4-2
RAD
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
2. Podesite izlaznu struju na željenu amperažu
pomoću okretnog kotačića za izlaznu struju.
2
1
Postupak rezanja
MIN
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
Kada se plamenik odmakne od izrađevine tijekom postupaka rezanja s gumbom za kontrolu funkcija u položaju POKRETANJE, dolazi do
kratke odgode u ponovnom pokretanju pilot luka.
S gumbom u položaju BRZO AUTOMATSKO
PONOVNO POKRETANJE, kada se plamenik odmakne od izrađevine pilot luk se odmah ponovno pokrene,
a luk rezanja se odmah ponovno pokrene kada pilot luk
dođe u dodir s izrađevinom. (Koristite položaj »Rapid
Auto Restart« (brzo automatsko ponovno pokretanje)
pri rezanju istegnutog metala ili rešetki ili pri postupcima
dubljenja ili obrezivanja kada je poželjno neprekinuto
ponovno pokretanje). S kotačićem u položaju ZATVARAČ glavni luk rezanja će se zadržati nakon što se
prekidač plamenika otpusti.
+
!
Art# A-07946
ODMAK
ESAB Cutmaster 60 Postavke tlaka plina za
®
Duljina vodilica
SL60
(ručni
plamenik)
SL100
(mehanički
plamenik)
Do 7,6 m
(25 stopa)
5,2 bara
75 psi
5,2 bara
75 psi
Svakih dodatnih
Dodajte
7,6 m (25 stopa) 0,4 bara 5 psi
Uobičajene brzine rezanja
Brzine rezanja razlikuju se ovisno o izlaznoj amperaži plamenika, vrsti materijala koji se reže i
sposobnostima korisnika. Za podrobnije informacije
pogledajte odjeljak 4T.08 i sljedeći.
Dodajte
0,4 bara 5 psi
3. Za izrezivanje povlačenjem podesite tlak plina
od 5,2 - 6,5 bara / 75 - 95 psi (svjetleće diode u
središtu upravljačke ploče). Pogledajte grafikon
Rezanje povlačenjem za informacije o podešavanju tlaka.
Postavka izlazne struje ili brzine rezanja mogu se
smanjiti kako bi se omogućilo sporije rezanje kada
se prati linija, ili kada se koristi predložak ili vodilica
za rezanje dok se rade rezovi vrhunske kvalitete.
Naknadni protok
Otpustite okidač kako biste zaustavili luk rezanja.
Plin nastavlja teći otprilike 20 sekundi. Tijekom
naknadnog protoka, ako korisnik pomakne otponac
prema natrag i pritisne okidač, pilot luk se pokreće.
Glavni luk se prenosi na izrađevinu ako je vrh plamenika unutar prijenosne udaljenosti za izrađevinu.
POVLAČENJE
ESAB Cutmaster® 60 Postavke
tlaka plina za
Duljina vodilica
SL60
(ručni plamenik)
Do 7,6 m
(25 stopa)
5,5 bara
80 psi
Isključivanje
/
Prebacite prekidač za UKLJUČIVANJE /
ISKLJUČIVANJE na ISKLJUČENI (prema dolje).
Svakih dodatnih
Dodajte 0,4 bara 5 psi
7,6 m (25 stopa)
Svi indikatori napajanja ISKLJUČENI. Odspojite
ulazni strujni kabel ili odspojite ulaznu struju. Struja
je uklonjena iz sustava.
Odaberite razinu izlaza struje
1. Stavite funkcijski gumb za upravljanje u jedan
od tri dostupna radna položaja:
POKRENI,
BRZO AUTOMATSKO PONOVNO
POKRETANJE,
ili ZATVARAČ.
300X5395HR
Protok plina staje.
RAD
4-3
ESAB CUTMASTER 60
Ova je stranica namjerno prazna
4-4
RAD
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
ODJELJAK 4. PLAMENIK:
RAD
3. Ugradite zamjensku elektrodu njezinim guranjem
izravno u glavu plamenika dok se sjedne na
mjesto.
4. Ugradite početni uložak i željeni vrh za rad u
glavu plamenika.
4T.01 Odabir dijelova plamenika
Vrsta postupka koji trebate izvršiti određuje koje ćete
dijelove plamenika upotrebljavati.
rsta postupka:
V
Rezanje povlačenjem, rezanje s odmakom ili
dubljenje
Dijelovi plamenika:
Sapnica, vrh za rezanje, elektroda i početni uložak
5. Ručno stegnite sklop sapnice dok ne sjedne na
mjesto na glavi plamenika. Ako se pri ugradnji
sapnice osjeti otpor, prije nego nastavite provjerite navoje.
4T.02 Kvaliteta reza
NAPOMENA!
Kvaliteta reza ponajviše ovisi o
postavkama i parametrima kao što
su odmak plamenika, poravnanje s
izrađevinom, brzina rezanja, tlakovi
plina i sposobnosti korisnika.
NAPOMENA!
Za dodatne informacije o dijelovima
plamenika pogledajte odjeljak 4T.07
i sljedeći.
Za drugačiji postupak zamijenite dijelove plamenika
kako slijedi:
UPOZORENJE
Isključite primarno napajanje na
izvoru prije sastavljanja ili rastavljanja napajanja, dijelova plamenika, ili
plamenika i sklopova vodova.
Zahtjevi kvalitete rezanja razlikuju se ovisno o primjeni.
Na primjer, nakupljanje nitrida i kut nagiba mogu biti
značajni čimbenici kada će se površina zavarivati nakon
rezanja. Šljaka - slobodno rezanje je važno kada se želi
postići kvaliteta završnog rezanja kako bi se izbjegao
postupak sekundarnog čišćenja. Sljedeće karakteristike
kvalitete reza ilustrirane su na sljedećoj slici:
NAPOMENA!
Sapnica drži vrh i početni uložak na
mjestu. Namjestite plamenik tako
da sapnica gleda prema gore kako
bi se spriječilo da ti dijelovi ispadnu
kada se uklone.
Širinazareza
Kutkosinerezanepovršine
Gornjeprskanje
Zaobljenjegornjegruba
1. Odvijte i skinite sklop sapnice s glave plamenika.
2. Skinite elektrodu tako da je povučete ravno iz
glave plamenika.
Nakupinašljake
Hrapavost po
presjekurezanepovršine
A-00007HR
Glavaplamenika
Značajke kvalitete rezanja
Elektroda
Površina rezanja
Željeno ili određeno stanje (glatko ili grubo) naličja
reza.
Nabojza start
Nastavak
Nakupljanje nitrida
Na površini reza mogu ostati naslage nitrida kada
je dušik prisutan u mlazu plazma plina. Te nakupine
mogu stvoriti poteškoće ako se materijal vari nakon
postupka rezanja.
Čašicaštitnika
A-03510HR
Dijelovi plamenika (prikazani zaštitni
poklopac i kućište sapnice)
300X5395HR
RAD
4T-1
ESAB CUTMASTER 60
Kut nagiba
Pilotiranje
Kut između površine ruba reza i ravnine okomite na
površinu ploče. Savršeno okomiti rez rezultirao bi
kutom nagiba od 0 °.
Pilotiranje je na dijelovima teže od samog rezanja
jer je pilot luk usmjeren s elektrode do vrha, a ne
na izrađevinu. Kada god je to moguće, izbjegavajte
predugo trajanje pilot luka da biste poboljšali uporabni vijek dijelova.
Zaokruživanje gornjeg ruba
Zaokruženi dio na gornjem rubu reza uslijed trošenja
zbog početnog kontakta plazma luka na izrađevini.
Odmak plamenika
Neodgovarajući odmak (udaljenost između vrha
plamenika i izrađevine) može negativno utjecati na
vijek trajanja vrha kao i na vijek trajanja sapnice. Odmak također može značajno utjecati na kut nagiba.
Smanjivanje odmaka općenito rezultira četvrtastijim
rezom.
Nakupljanje šljake na dnu
Rastaljeni materijal koji nije otpuhan s rezanog područja i koji se ponovno stvrdne na ploči. Prekomjerna
šljaka može zahtijevati sekundarne poslove čišćenja
nakon rezanja.
Rubno pokretanje
Širina zareza
Za početak rezanja rubova, držite plamenik okomito na izrađevinu s prednjom stranom vrha blizu
(ali bez dodirivanja) ruba izrađevine na točki gdje
će se početi s rezanjem. Pri započinjanju od ruba
ploče nemojte pauzirati na rubu i prisiljavati luk da
»posegne« za rubom metala. Utvrdite luk rezanja
što je brže moguće.
Širina reza (ili širina materijala koji se uklanja tijekom
reza).
Vršne kapljice (šljaka)
Vršne kapljice ili šljaka na vrhu reza uzrokovane
sporom brzinom kretanja, prevelikom visinom rezanja ili vrhom za rezanje čiji je otvor postao izdužen.
Smjer reza
U plamenicima mlaz plazma plina stvara vrtlog dok
izlazi iz plamenika kako bi se održavao neprekinut
mlaz plina. Ovaj učinak vrtloga s jedne strane rezultira
time da je rez četvrtastiji od drugih. Gledano po smjeru
pomicanja, desna strana reza je četvrtastija od lijeve.
4T.03 Opće informacije o rezanju
!
UPOZORENJE
Isključite primarno napajanje na
izvoru prije rastavljanja napajanja,
plamenika ili vodova plamenika.
Često konzultirajte Važne sigurnosne
mjere na prednjoj strani ovog priručnika. Provjerite je li korisnik opremljen odgovarajućim rukavicama,
odjećom, zaštitom za oči i uha. Pazite da nijedan dio korisnikova tijela ne
dođe u kontakt s izrađevinom dok je
plamenik aktiviran.
Kutrezanja na
lijevojstrani
Kutrezanja na
desnojstrani
A-00512HR
!
OPREZ
Iskre od postupka rezanja mogu
uzrokovati oštećenja premazanih,
obojenih i drugih površina kao što su
staklo, plastika i metal.
NAPOMENA!
S kablovima plamenika rukujte pažljivo te ih zaštitite od oštećenja.
Bočne karakteristike reza
Plamenik bi se trebao kretati u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu oko kruga kako bi se izradio rez četvrtastog ruba duž unutarnjeg promjera kruga. Plamenik
se treba kretati u smjeru kazaljke na satu kako bi se
zadržao četvrtasti rub duž reza vanjskog promjera.
Šljaka
Kada je prisutna šljaka na ugljičnom čeliku, obično
se zove »šljaka pri velikoj brzini, maloj brzini ili
površinska šljaka«. Šljaku prisutnu na vrhu ploče
4T-2
RAD
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
obično uzrokuje prevelika udaljenost između plamenika i ploče. »Površinsku šljaku« obično je vrlo
jednostavno ukloniti, a često je se može izbrisati
s pomoću rukavice za zavarivanje. »Šljaka koja
nastaje zbog male brzine« obično je prisutna s donje strane ruba ploče. Može varirati od laganog do
teškog snopa, ali ne prianja čvrsto uz rub reza te
se lako može sastrugati. »Šljaka koja nastaje zbog
velike brzine« obično formira uzak sloj zavara duž
donje strane ruba reza i vrlo ju je teško ukloniti. Pri
rezanju problematičnog čelika ponekad je korisno
smanjiti brzinu rezanja kako bi se stvorila »šljaka
male brzine«. Svako posljedično čišćenje može se
provesti struganjem, a ne brušenjem.
Plamenik
Čašicaštitnika
4T.04 Upravljanje ručnim plamenikom
Udaljenost
3 - 9mm (1/8" - 3/8")
A-00024HR
Udaljenost
Rezanje s odmakom ručnim plamenikom
NAPOMENA!
Na najbolji rad i dugotrajnost dijelova uvijek upotrebljavajte ispravne
dijelove za određenu vrstu rada.
3. Plamenik držite podalje od tijela.
4. Pomaknite otponac prema kraju ručke plamenika
uz istovremeno pritiskanje prekidača. Pilot luk će
se pokrenuti.
1. Plamenik se može udobno držati u jednoj ruci ili
učvrstiti dvjema rukama. Namjestite ruku kako
biste pritisnuli okidač na ručki plamenika. S
ručnim plamenikom ruka se može nalaziti blizu
glave plamenika za maksimalnu kontrolu ili blizu
stražnjeg kraja za maksimalnu zaštitu od topline.
Odaberite tehniku držanja koja vam je najugodnija i koja omogućuje dobru kontrolu i pomicanje.
Okidač
Otpuštanjeokidača
NAPOMENA!
Vrh nikad ne smije doći u dodir s
izrađevinom osim tijekom radnji
rezanja povlačenjem.
A-02986HR
5. Stavite plamenik na prijenosnu udaljenost od
izrađevine. Glavni luk će se prenijeti u rad, a pilot
luk će se ISKLJUČITI.
2. Ovisno o postupku rezanja, učinite nešto od
sljedećeg:
NAPOMENA!
Prethodni i naknadni protok plina
karakteristični su za napajanje i nisu
funkcija plamenika.
a. Za početak rezanja rubova , držite plamenik
okomito na izrađevinu s prednjom stranom
vrha blizu (ali bez dodirivanja) ruba izrađevine
na točki gdje će se početi s rezanjem.
b. Za rezanje s odmakom, držite plamenik
3-9 mm (1/8 - 3/8 udaljeno) od izrađevine
kako je prikazano u nastavku.
300X5395HR
RAD
4T-3
ESAB CUTMASTER 60
Sapnica s ravnim rubom
Okidač
Zaštitna sapnica može se koristiti s nevodljivim
ravnim rubom kako bi se ručno izvodili ravni rezovi.
1
2
UPOZORENJE
Ravni rub mora biti nevodljiv.
Otpuštanjeokidača
3
Nevodljivivodičzarezanjeravnogruba
4
Art # A-03383HR
A-03539HR
6. Režite kao i obično. Jednostavno otpustite sklop
prekidača da biste zaustavili rezanje.
Koristeći zaštitnu sapnicu s ravnim rubom
7. Pridržavajte se uobičajene preporučene prakse
rezanja kako je navedeno u korisničkom priručniku za napajanje.
NAPOMENA!
Kada je sapnica pravilno ugrađena,
između sapnice i ručke plamenika
nalazi se mali razmak. Plin izlazi
kroz ovu rupu kao dio uobičajenog
rada. Nemojte pokušavati na silu
ugurati sapnicu kako bi zatvorili taj
otvor. Prisilno navlačenje sapnice na
glavu plamenika ili ručku plamenika
može oštetiti komponente.
Sapnica s krunom najbolje funkcionira kada reže
čvrsti metal od 4,7 mm (3/16 inča) relativno glatke
površine.
Rezanje povlačenjem s pomoću ručnog
plamenika
Rezanje povlačenjem najbolje funkcionira na metalu
debelom 6 mm (1/4 inča) ili tanjem.
NAPOMENA!
Na najbolji rad i dugotrajnost dijelova uvijek upotrebljavajte ispravne
dijelove za određenu vrstu rada.
8. Za stalnu visinu odmaka od izrađevine postavite
vodilicu za odmak tako da je nataknete na sapnicu plamenika. Ugradite vodilice s nožicama
sa strane tijela sapnice da bi se i dalje osigurala
dobra vidljivost luka rezanja. Tijekom rada, postavite noge vodilice za odmak tako da se odupiru
o izrađevinu.
2. Plamenik se može udobno držati u jednoj ruci ili
učvrstiti dvjema rukama. Namjestite ruku kako
biste pritisnuli okidač na ručki plamenika. S
ručnim plamenikom ruka se može nalaziti blizu
glave plamenika za maksimalnu kontrolu ili blizu
stražnjeg kraja za maksimalnu zaštitu od topline.
Odaberite tehniku držanja koja vam je najugodnija i koja omogućuje dobru kontrolu i pomicanje.
Čašicaštitnika
3. Plamenik mora biti u kontaktu s izrađevinom
tijekom ciklusa rezanja.
Vodičzadržanjerazmaka
4. Plamenik držite podalje od tijela.
Nastavakplamenika
Radnikomad
4T-4
1. Ugradite vrh za rezanje povlačenjem i podesite
izlaznu struju.
5. Pomaknite otponac prema kraju ručke plamenika
uz istovremeno pritiskanje prekidača. Pilot luk će
se pokrenuti.
Art # A-04034HR
RAD
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
Bušenje ručnim plamenikom
1. Plamenik se može udobno držati u jednoj ruci ili
učvrstiti dvjema rukama. Namjestite ruku kako
biste pritisnuli okidač na ručki plamenika. S
ručnim plamenikom ruka se može nalaziti blizu
glave plamenika za maksimalnu kontrolu ili blizu
stražnjeg kraja za maksimalnu zaštitu od topline.
Odaberite tehniku koja vam je najugodnija i koja
omogućuje dobru kontrolu i pomicanje.
Okidač
Otpuštanjeokidača
A-02986HR
NAPOMENA!
Vrh nikad ne smije doći u dodir s
izrađevinom osim tijekom radnji
rezanja povlačenjem.
6. Stavite plamenik na prijenosnu udaljenost od
izrađevine. Glavni luk će se prenijeti u rad, a pilot
luk će se ISKLJUČITI.
NAPOMENA!
Prethodni i naknadni protok plina
karakteristični su za napajanje i nisu
funkcija plamenika.
2. Lagano nagnite plamenik kako biste usmjerili
povratne čestice koje se raspršuju dalje od vrha
plamenika (i korisnika) umjesto izravno natrag u
njega dok bušenje ne završi.
3. U dijelu neželjenog metala počnite bušenje od
linije rezanja pa nastavite rezati na liniji. Plamenik
držite okomito na izrađevinu nakon dovršetka
bušenja.
Okidač
1
2
4. Plamenik držite podalje od tijela.
5. Pomaknite otponac prema kraju ručke plamenika
uz istovremeno pritiskanje prekidača. Pilot luk će
se pokrenuti.
Otpuštanjeokidača
3
Okidač
4
Otpuštanjeokidača
Art # A-03383HR
A-02986HR
7. Režite kao i obično. Jednostavno otpustite sklop
prekidača da biste zaustavili rezanje.
6. Stavite plamenik na prijenosnu udaljenost od
izrađevine. Glavni luk će se prenijeti u rad, a pilot
luk će se isključiti.
8. Pridržavajte se uobičajene preporučene prakse
rezanja kako je navedeno u korisničkom priručniku za napajanje.
NAPOMENA!
Prethodni i naknadni protok plina
karakteristični su za napajanje i nisu
funkcija plamenika.
Kada je sapnica pravilno ugrađena,
između sapnice i ručke plamenika
nalazi se mali razmak. Plin izlazi
kroz ovu rupu kao dio uobičajenog
rada. Nemojte pokušavati na silu
ugurati sapnicu kako bi zatvorili taj
otvor. Prisilno navlačenje sapnice na
glavu plamenika ili ručku plamenika
može oštetiti komponente.
NAPOMENA!
Kada je sapnica pravilno ugrađena,
između sapnice i ručke plamenika
nalazi se mali razmak. Plin izlazi
kroz ovu rupu kao dio uobičajenog
rada. Nemojte pokušavati na silu
ugurati sapnicu kako bi zatvorili taj
otvor. Prisilno navlačenje sapnice na
glavu plamenika ili ručku plamenika
može oštetiti komponente.
300X5395HR
RAD
4T-5
ESAB CUTMASTER 60
7. Očistite kapljice i naslage sa sapnice i vrha što je
prije moguće. Raspršivanje smjese protiv kapljica
po sapnici smanjit će količinu naslaga koje se
nakupljaju na njoj.
Brzina pomicanja plamenika
NAPOMENA!
Pogledajte stranice dodatka za dodatne informacije povezane s korištenim napajanjem.
Brzina rezanja ovisi o materijalu, debljini i sposobnostima
korisnika da precizno slijedi željenu liniju reza. Sljedeći
čimbenici mogu utjecati na radni učinak sustava:
Optimalna brzina pomaka plamenika ovisi o trenutnoj
postavi, kutu vodilice i načinu rada (ručni ili strojni
plamenik).
• Istrošenost dijelova plamenika
• Kvaliteta zraka
Trenutačna postavka
• Fluktuacije linijskog napona
Trenutne postavke ovise brzini pomaka plamenika,
načinu rada (ručni ili strojni plamenik) i količini materijala koji se želi ukloniti.
• Visina odmaka plamenika
• Odgovarajući priključak strujnog kabela
Glavni kut
4T.05 Žlijebljenje
!
!
Kut između plamenika i izrađevine ovisi o postavki
izlazne struje i brzini kretanja plamenika. Preporučeni kut voda je 35 °. Pod glavnim kutom većim od
45° rastaljeni metal neće se ispuhati iz udubljenja
i moguće ga je upuhati natrag u plamenik. Ako je
kut vodilice premalen (manji od 35°), možda će biti
uklonjeno manje materijala, što će zahtijevati više
prolaza. To može biti poželjno u nekim primjenama,
poput uklanjanja varova ili rada s laganim metalom.
UPOZORENJE
Provjerite je li korisnik opremljen odgovarajućim rukavicama, odjećom,
zaštitom za oči i uha te da su poduzete sve mjere sigurnosti s početka
ovog priručnika. Pazite da nijedan
dio korisnikova tijela ne dođe u kontakt s izrađevinom kad je plamenik
aktiviran.
Isključite primarno napajanje sustava prije rastavljanja plamenika,
vodova ili napajanja.
Glavaplamenika
35°
OPREZ
Iskre od plazma dubljenja mogu
uzrokovati oštećenja premazanih,
obojenih ili drugih površina kao što
su staklo, plastika i metal.
Provjerite dijelove plamenika. Dijelovi plamenika moraju odgovarati
vrsti rada. Pogledajte odjeljak 4T.07,
Odabir dijelova plamenika.
Visinazadržanjerazmaka
Radnikomad
A-00941HR
Kut dubljenja i udaljenost odmaka
Udaljenost
Parametri dubljenja
Učinkovitost dubljenja ovisi o parametrima poput
brzine pomaka plamenika, razine struje, kuta vodilica
(kut između plamenika i izrađevine), i udaljenosti
između vrha plamenika i izrađevine (odmak).
!
4T-6
OPREZ
Dodir vrha plamenika ili sapnice s
radnom površinom uzrokovat će
preveliko trošenje dijelova.
RAD
Udaljenost između vrha i izrađevine utječe na kvalitetu
i dubinu dubljenja. Udaljenost odmaka od 3 - 6 mm
(1/8 - 1/4 inča) omogućuje nesmetano i ujednačeno
uklanjanje metala. Manje udaljenosti odmaka mogu
uzrokovati maksimalni rez umjesto dubljenja. Udaljenosti odmaka veće od 6 mm (1/4 inča) mogu rezultirati
minimalnim uklanjanjem metala ili gubitkom prenesenog glavnog luka.
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
Naslage šljake
Šljaka stvorena dubljenjem materijala kao što su ugljični i nehrđajući čelik, nikal i legirani čelici, u većini
se slučajeva može jednostavno ukloniti. Šljaka ne
ometa postupak dubljenja ako se nakuplja pokraj
puta dubljenja. No nakupine šljake mogu uzrokovati
nedosljednosti i nepravilno uklanjanje metala ako se
ispred luka nalaze velike nakupine materijala. Naslage su najčešće rezultat nepravilne brzine kretanja,
kuta voda ili visine odmaka.
Sm
jerk
4T.06 Upravljanje mehaniziranim
plamenikom
ret
anj
apl
am
eni
ka
Ravniluk
Rezanje s mehaniziranim plamenikom
Zadnjiluk
Mehanizirani plamenik može se aktivirati daljinskim
upravljačem ili uređajem daljinskog sučelja kao što
je CNC.
A-02586HR
Upravljanje mehaniziranim plamenikom
Glavni luk
1. Postavite središte plamenika uz rub ploče kako
biste započeli rezanje na rubu ploče.
Za optimalnu kvalitetu s glatkom površinom, brzinu
pomicanja trebalo bi prilagoditi tako da samo vodeći
rub stupca luka radi rez. Ako je brzina pomicanja
prespora, nastat će oštar rez kako se luk pomiče
s jedne na drugu stranu tražeći metal za prijenos.
Brzina pomicanja
Odgovarajuća brzina pomicanja naznačena je
tragom luka koji se vidi ispod ploče. Luk može biti
jedan od sljedećeg:
Brzina pomicanja utječe i na kut nagiba reza. Pri
rezanju u krug ili oko kuta, usporavanjem brzine
pomicanja postići će se četvrtastiji rez. Izlaz izvora
napajanja također bi trebao biti reduciran. Pogledajte
odgovarajući Priručnik za rad za modul upravljanja
za sve prilagodbe kutnog usporavanja koje mogu
biti potrebne.
1. Ravni luk
Ravan luk okomit je na površinu izrađevine. Ovaj
se luk načelno preporučuje za najbolji rez korištenjem zračne plazme na nehrđajućem ili aluminiju.
2. Glavni luk
Glavni luk je usmjeren u istom smjeru kao i
kretanje plamenika. Glavni luk od pet stupnjeva
načelno se preporučuje za zračnu plazmu na
mlakom čeliku.
Bušenje strojnim plamenikom
Luk treba započeti s plamenikom postavljenim što
je više moguće iznad ploče uz omogućavanje luku
da prenese i buši kako bi se bušilo strojnim plamenikom. Ovaj odmak pomaže spriječiti otpuhivanje
rastopljenog metala natrag na prednji kraj plamenika.
3. Zadnji luk
Prateći luk je usmjeren u suprotnom smjeru od
kretanja plamenika.
300X5395HR
Udaljenost
Pri rukovanju strojem za rezanje potrebno je vrijeme
bušenja ili vrijeme zadržavanja. Kretanje plamenika
ne bi trebalo biti omogućeno dok luk ne probije dno
ploče. Dok kretanje započne, odmak plamenika
potrebno je smanjiti na preporučenu udaljenost od
3-6 mm (1/8 - 1/4 inča) za optimalnu brzinu i kvalitetu rezanja. Očistite kapljice i naslage sa sapnice i
vrha što je prije moguće. Raspršivanje smjese protiv
kapljica po sapnici ili umakanje sapnice u nju smanjit
će količinu naslaga koje se nakupljaju na njoj.
RAD
4T-7
ESAB CUTMASTER 60
4T.07 Odabir dijelova za SL60 rezanje plamenikom
Nastavci:
REZANJE S
NASTAVKOM
ZA OTPOR
20A
30A
40A
60A
Tijeločašiceštitnika,
9-8237
9-8205
9-8206
9-8207
9-8252
Čašicaštitnika
9-8218
REZANJE SA
ŠTITNIKOM ZA OTPOR
40A
Nastavci:
REZANJE
40A 9-8208
REZANJE S
DRŽANJEM RAZMAKA
REZANJE SA
ŠTITNIKOM ZA OTPOR
50-60A
Nastavci:
REZANJE
50-55A 9-8209
60A 9-8210
Početni uložak
9-8213
REZANJE S
DRŽANJEM RAZMAKA
Elektroda
9-8215
70-120A
REZANJE
O-prsten br. 8-3488
Tijeločašiceštitnika,
9-8237
70A
80A
90/100A
120A
9-8231
9-8211
9-8212
9-8253
Vodič za držanje razmaka
9-8251
O-prsten br. 8-3488
Tijeločašiceštitnika,
9-8237
Vodič za držanje razmaka
9-8281
O-prsten br. 8-3488
Čašicaštitnika
9-8218
Čašicaštitnikazaotpor
50-60A 9-8235
Kapicaštitnika, deflektor
9-8243
Čašicaštitnika
9-8218
Tijeločašiceštitnika,
9-8237
Čašicaštitnikazaotpor
40A 9-8244
Kapicaštitnika, deflektor
9-8243
Čašicaštitnika
9-8218
REZANJE SA
ŠTITNIKOM ZA OTPOR
Nastavci:
Kapicaštitnika, deflektor
9-8243
Čašicaštitnikazaotpor
70-100A 9-8236
Kapicaštitnika, deflektor
9-8243
Vodič za držanje razmaka
9-8281
REZANJE S DRŽANJEM RAZMAKA
40-120A
ŽLIJEBLJENJE
Tijeločašiceštitnika,
9-8237
Čašicaštitnika, žlijebljenje
9-8241
Nastavci:
Nastavak A 9-8225 (40 Maks. amperi)
Nastavak B 9-8226 (50 - 100 Amperi)
Art # A-12790HR_AA
Nastavak C 9-8227 (60 - 120 Amperi)
NAPOMENA
ESAB CutMaster 60 koristi 60A i manje
ESAB CutMaster 80 koristi 80A i manje
ESAB CutMaster 100 koristi 100A i manje
ESAB CutMaster 120 koristi 120A i manje
Nastavak D 9-8228 (60 - 120 Amperi)
Nastavak E 9-8254 (60 - 120 Amperi)
4T-8
RAD
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
4T.08 Preporučene brzine rezanja za SL60 plamenik s izloženim vrhom
Vrsta plamenika: SL60 s izloženim vrhom
Vrsta materijala: Meki čelik
Vrsta plazma plina: Zrak
Vrsta sekundarnog plina: Plamenik s jednim plinom
Debljina
Vrh
Izlaz
Amperaža
(Kat. Br.) Volti (VDC) (Amperi)
Brzina (u minuti)
Odmak
Tlak plazma plina
Protok (kubična
stopa na
sat - CFH)
Bušenje
Visina bušenja
Inči
mm
Inči
Metri
Inči
mm
psi*
bar
Inči
mm
0,036
0,9
9-8208
104
40
340
8,64
0,19
4,8
65
4,5
Plazma Ukupno** Kašnjenje (s)
55
170
0,00
0,2
5,1
0,06
1,5
9-8208
108
40
250
6,35
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,075
1,9
9-8208
108
40
190
4,83
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135
3,4
9-8208
110
40
105
2,67
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188
4,8
9-8208
113
40
60
1,52
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4
9-8208
111
40
40
1,02
0,19
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375
9,5
9-8208
124
40
21
0,53
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,500 12,7
9-8208
123
40
11
0,28
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,625 15,9
9-8208
137
40
7
0,18
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Vrsta plamenika: SL60 s izloženim vrhom
Vrsta materijala: Nehrđajući čelik
Vrsta plazma plina: Zrak
Vrsta sekundarnog plina: Plamenik s jednim plinom
Debljina
Vrh
Izlaz
Inči
mm
0,036
0,9
9-8208
103
0,05
1,3
9-8208
98
Amperaža
(Kat. Br.) Volti (VDC) (Amperi)
Brzina (u minuti)
Odmak
Tlak plazma plina
Protok (kubična
stopa na
sat - CFH)
Inči
Metri
Inči
mm
psi*
bar
40
355
9,02
0,125
3,2
65
4,5
55
170
40
310
7,87
0,125
3,2
65
4,5
55
170
Bušenje
Plazma Ukupno** Kašnjenje (s)
Visina bušenja
Inči
mm
0,00
0,2
5,1
0,00
0,2
5,1
0,06
1,5
9-8208
98
40
240
6,10
0,125
3,2
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,078
2,0
9-8208
100
40
125
3,18
0,125
3,2
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135
3,4
9-8208
120
40
30
0,76
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188
4,8
9-8208
124
40
20
0,51
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4
9-8208
122
40
15
0,38
0,187
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375
9,5
9-8208
126
40
10
0,25
0,187
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Vrsta plamenika: SL60 s izloženim vrhom
Vrsta materijala: Aluminij
Vrsta plazma plina: Zrak
Vrsta sekundarnog plina: Plamenik s jednim plinom
Debljina
Vrh
Izlaz
Amperaža
(Kat. Br.) Volti (VDC) (Amperi)
Brzina (u minuti)
Odmak
Tlak plazma plina
Protok (kubična
stopa na
sat - CFH)
Bušenje
Inči
mm
Inči
Metri
Inči
mm
psi*
bar
Inči
mm
0,032
0,8
9-8208
110
40
440
11,18
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
0,051
1,3
9-8208
109
40
350
8,89
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,064
1,6
9-8208
112
40
250
6,35
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,079
2,0
9-8208
112
40
200
5,08
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,125
3,2
9-8208
118
40
100
2,54
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188
4,8
9-8208
120
40
98
2,49
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,250
6,4
9-8208
123
40
50
1,27
0,187
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375
9,5
9-8208
134
40
16
0,41
0,187
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
300X5395HR
RAD
Plazma Ukupno** Kašnjenje (s)
Visina bušenja
4T-9
ESAB CUTMASTER 60
Vrsta plamenika: SL60 s izloženim vrhom
Vrsta materijala: Nehrđajući čelik
Vrsta plazma plina: Zrak
Vrsta sekundarnog plina: Plamenik s jednim plinom
Debljina
Vrh
Inči
mm
0,06
1,5
9-8210
0,075
1,9
0,120
3,0
0,135
Izlaz
Amperaža
(Kat. Br.) Volti (VDC) (Amperi)
Brzina (u minuti)
Odmak
Tlak plazma plina
Protok (kubična
stopa na
sat - CFH)
Bušenje
Plazma Ukupno** Kašnjenje (s)
Visina
bušenja
Inči
Metri
Inči
mm
psi*
bar
Inči
mm
119
60
350
8,91
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,00
0,20
5,1
9-8210
116
60
300
7,64
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
9-8210
123
60
150
3,82
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
3,4
9-8210
118
60
125
3,18
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,188
4,8
9-8210
122
60
90
2,29
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
0,250
6,4
9-8210
120
60
65
1,65
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
0,375
9,5
9-8210
130
60
30
0,76
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7
9-8210
132
60
21
0,53
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,20
5,1
0,625 15,9
9-8210
130
60
15
0,38
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1
9-8210
142
60
12
0,31
0,25
6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Vrsta plamenika: SL60 s izloženim vrhom
Vrsta materijala: Meki čelik
Vrsta plazma plina: Zrak
Vrsta sekundarnog plina: Plamenik s jednim plinom
Debljina
Vrh
Izlaz
Amperaža
Brzina (u minuti)
(Kat. Br.) Volti (VDC) (Amperi)
Odmak
Tlak plazma plina
Protok (kubična
stopa na
sat - CFH)
Bušenje
Plazma Ukupno** Kašnjenje (s)
Visina
bušenja
Inči
mm
Inči
Metri
Inči
mm
psi*
bar
Inči
mm
0,060
1,5
9-8210
110
60
290
7,37
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,00
0,19
4,8
0,075
1,9
9-8210
120
60
285
7,24
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
0,120
3,0
9-8210
120
60
180
4,57
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
0,135
3,4
9-8210
119
60
170
4,32
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
0,188
4,8
9-8210
121
60
100
2,54
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,20
0,19
4,8
0,250
6,4
9-8210
119
60
80
2,03
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,19
4,8
0,375
9,5
9-8210
124
60
50
1,27
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,19
4,8
0,500 12,7
9-8210
126
60
26
0,66
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,19
4,8
0,625 15,9
9-8210
127
60
19
0,48
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1
9-8210
134
60
14
0,36
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
1,000 25,4
9-8210
140
60
6
0,15
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Vrsta plamenika: SL60 s izloženim vrhom
Vrsta materijala: Aluminij
Vrsta plazma plina: Zrak
Vrsta sekundarnog plina: Plamenik s jednim plinom
Debljina
Vrh
Izlaz
Amperaža
(Kat. Br.) Volti (VDC) (Amperi)
Brzina (u minuti)
Inči
Metri
Odmak
Tlak plazma plina
bar
Protok (kubična
stopa na
sat - CFH)
Inči
mm
0,060
1,5
9-8210
110
60
440
0,075
1,9
9-8210
110
60
440
0,120
3,0
9-8210
116
60
250
6,35
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,188
3,4
9-8210
116
60
170
4,32
0,25
6,4
70
4,8
90
245
Bušenje
Plazma Ukupno** Kašnjenje (s)
Visina
bušenja
Inči
mm
psi*
Inči
mm
11,18
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,00
0,25
6,4
11,18
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,10
0,25
6,4
0,10
0,25
6,4
0,20
0,25
6,4
0,250
6,4
9-8210
132
60
85
2,16
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,30
0,25
6,4
0,375
9,5
9-8210
140
60
45
1,14
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,50
0,25
6,4
0,500
12,7
9-8210
143
60
30
0,76
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,80
0,25
6,4
0,625
15,9
9-8210
145
60
20
0,51
0,25
6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750
19,1
9-8210
145
60
18
0,46
0,25
6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
NAPOMENA!
Prikazani tlak plina odnosi se na plamenike s vodilicama dugima do najviše 7,6 m / 25'.
Za vodove od 15,2 m / 50’, vidi odjeljak »Postavljanje radnog tlaka« na stranici <?>.
** Ukupna brzina protoka uključuje plazmu i sekundarni protok plina.
4T-10
RAD
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
4T.09 Preporučene brzine rezanja za SL60 plamenik sa zaštićenim vrhom
Vrsta plamenika: SL60 sa zaštićenim vrhom
Vrsta materijala: Meki čelik
Vrsta plazma plina: Zrak
Vrsta sekundarnog plina: Plamenik s jednim plinom
Debljina
Vrh
Izlaz
Amperaža
Brzina (u minuti)
Odmak
Tlak plazma plina
Protok (kubična
stopa na
sat - CFH)
Bušenje
Plazma Ukupno** Kašnjenje (s)
Visina
bušenja
Inči
mm
(Kat. Br.)
Volti (VDC)
(Amperi)
Inči
Metri
Inči
mm
psi*
bar
Inči
mm
0,036
0,9
9-8208
114
40
170
4,32
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
0,06
1,5
9-8208
120
40
90
2,29
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,075
1,9
9-8208
121
40
80
2,03
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135
3,4
9-8208
122
40
75
1,91
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188
4,8
9-8208
123
40
30
0,76
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4
9-8208
125
40
25
0,64
0,19
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375
9,5
9-8208
138
40
11
0,28
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,500 12,7
9-8208
142
40
7
0,18
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,625 15,9
9-8208
152
40
3
0,08
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Vrsta plamenika: SL60 sa zaštićenim vrhom
Vrsta materijala: Nehrđajući čelik
Vrsta plazma plina: Zrak
Vrsta sekundarnog plina: Plamenik s jednim plinom
Debljina
Vrh
Izlaz
Amperaža
Brzina (u minuti)
Odmak
Tlak plazma plina
Protok (kubična
stopa na
sat - CFH)
Inči
mm
(Kat. Br.)
Volti (VDC)
(Amperi)
Inči
Metri
Inči
mm
psi*
bar
0,036
0,9
9-8208
109
40
180
4,57
0,125
3,2
65
4,5
55
170
0,05
1,3
9-8208
105
40
165
4,19
0,125
3,2
65
4,5
55
170
Bušenje
Plazma Ukupno** Kašnjenje (s)
Visina
bušenja
Inči
mm
0,00
0,2
5,1
0,00
0,2
5,1
0,06
1,5
9-8208
115
40
120
3,05
0,125
3,2
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,078
2,0
9-8208
120
40
65
1,65
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135
3,4
9-8208
125
40
25
0,64
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188
4,8
9-8208
132
40
20
0,51
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4
9-8208
130
40
15
0,38
0,187
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375
9,5
9-8208
130
40
10
0,25
0,187
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Vrsta plamenika: SL60 sa zaštićenim vrhom
Vrsta materijala: Aluminij
Vrsta plazma plina: Zrak
Vrsta sekundarnog plina: Plamenik s jednim plinom
Debljina
Vrh
Izlaz
Amperaža
Brzina (u minuti)
Odmak
Tlak plazma plina
Protok (kubična
stopa na
sat - CFH)
Bušenje
Inči
mm
(Kat. Br.)
Volti (VDC)
(Amperi)
Inči
Metri
Inči
mm
psi*
bar
Inči
mm
0,032
0,8
9-8208
116
40
220
5,59
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
0,051
1,3
9-8208
116
40
210
5,33
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
0,064
1,6
9-8208
118
40
180
4,57
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,079
2,0
9-8208
116
40
150
3,81
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,125
3,2
9-8208
130
40
75
1,91
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188
4,8
9-8208
132
40
60
1,52
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,250
6,4
9-8208
134
40
28
0,71
0,187
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375
9,5
9-8208
143
40
11
0,28
0,187
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
300X5395HR
RAD
Plazma Ukupno** Kašnjenje (s)
Visina
bušenja
4T-11
ESAB CUTMASTER 60
Vrsta plamenika: SL60 sa zaštićenim vrhom
Vrsta materijala: Meki čelik
Vrsta plazma plina: Zrak
Vrsta sekundarnog plina: Plamenik s jednim plinom
Debljina
Vrh
Izlaz
Inči
mm
0,060
1,5
9-8210
124
0,075
1,9
9-8210
126
0,120
3,0
9-8210
0,135
3,4
9-8210
0,188
4,8
0,250
6,4
0,375
Amperaža
Brzina (u minuti)
(Kat. Br.) Volti (VDC) (Amperi)
Odmak
Tlak plazma plina
Protok (kubična
stopa na
sat - CFH)
Inči
Metri
Inči
mm
psi*
bar
60
250
6,35
0,19
4,8
70
4,8
90
245
60
237
6,02
0,19
4,8
70
4,8
90
245
126
60
230
5,84
0,19
4,8
70
4,8
90
128
60
142
3,61
0,19
4,8
70
4,8
90
9-8210
128
60
125
3,18
0,19
4,8
70
4,8
9-8210
123
60
80
2,03
0,19
4,8
70
4,8
Visina
bušenja
Bušenje
Plazma Ukupno** Kašnjenje (s)
Inči
mm
0,00
0,2
5,1
0,10
0,2
5,1
245
0,10
0,2
5,1
245
0,10
0,2
5,1
90
245
0,20
0,2
5,1
90
245
0,30
0,2
5,1
5,1
9,5
9-8210
132
60
34
0,86
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,2
0,500 12,7
9-8210
137
60
23
0,58
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,2
5,1
0,625 15,9
9-8210
139
60
14
0,36
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1
9-8210
145
60
14
0,36
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
1,000 25,4
9-8210
156
60
4
0,10
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Vrsta plamenika: SL60 sa zaštićenim vrhom
Vrsta materijala: Nehrđajući čelik
Vrsta plazma plina: Zrak
Vrsta sekundarnog plina: Plamenik s jednim plinom
Debljina
Vrh
Izlaz
Amperaža
(Kat. Br.) Volti (VDC) (Amperi)
Brzina (u minuti)
Odmak
Tlak plazma plina
Protok (kubična
stopa na
sat - CFH)
Visina
bušenja
Bušenje
Inči
mm
Inči
Metri
Inči
mm
psi*
bar
Inči
mm
0,06
1,5
9-8210
110
60
165
4,19
0,13
3,2
70
4,8
Plazma Ukupno** Kašnjenje (s)
90
245
0,00
0,20
5,1
0,075
1,9
9-8210
116
60
155
3,94
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,120
3,0
9-8210
115
60
125
3,18
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,135
3,4
9-8210
118
60
80
2,03
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,188
4,8
9-8210
120
60
75
1,91
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
0,250
6,4
9-8210
121
60
60
1,52
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
0,375
9,5
9-8210
129
60
28
0,71
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7
9-8210
135
60
17
0,43
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,20
5,1
0,625 15,9
9-8210
135
60
14
0,36
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1
9-8210
142
60
10
0,25
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Vrsta plamenika: SL60 sa zaštićenim vrhom
Vrsta materijala: Aluminij
Vrsta plazma plina: Zrak
Vrsta sekundarnog plina: Plamenik s jednim plinom
Debljina
Vrh
Izlaz
Inči
mm
0,060
1,5
9-8210
105
0,075
1,9
9-8210
110
0,120
3,0
9-8210
0,188
3,4
0,250
6,4
0,375
Amperaža
(Kat. Br.) Volti (VDC) (Amperi)
Brzina (u minuti)
Odmak
Tlak plazma plina
Protok (kubična
stopa na
sat - CFH)
Inči
Metri
Inči
mm
psi*
bar
60
350
8,89
0,13
3,2
70
4,8
90
245
60
350
8,89
0,13
3,2
70
4,8
90
245
110
60
275
6,99
0,13
3,2
70
4,8
90
9-8210
122
60
140
3,56
0,13
3,2
70
4,8
9-8210
134
60
80
2,03
0,19
4,8
70
4,8
Bušenje
Plazma Ukupno** Kašnjenje (s)
Visina bušenja
Inči
mm
0,00
0,20
5,1
0,10
0,20
5,1
245
0,10
0,20
5,1
90
245
0,20
0,20
5,1
90
245
0,30
0,20
5,1
9,5
9-8210
140
60
45
1,14
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7
9-8210
144
60
26
0,66
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,80
0,20
5,1
0,625 15,9
9-8210
145
60
19
0,48
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1
9-8210
150
60
15
0,38
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
NAPOMENA!
Prikazani tlak plina odnosi se na plamenike s vodilicama dugima do najviše 7,6 m / 25'.
Za vodove od 15,2 m / 50’, vidi odjeljak »Postavljanje radnog tlaka« na stranici <?>.
** Ukupna brzina protoka uključuje plazmu i sekundarni protok plina.
4T-12
RAD
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
INFORMACIJE O PATENTU
Patenti plamenika za plazma rezanje
Sljedeći su dijelovi obuhvaćeni patentima u SAD-u i inozemstvu kako slijedi:
Katalog #
Opis
Patent(i)
9-8215
Elektroda
9-8213
Uložak
9-8205
Vrh
9-8206
Vrh
9-8207
Vrh
9-8252
Vrh
9-8208
Vrh
9-8209
Vrh
9-8210
Vrh
9-8231
Vrh
9-8211
Vrh
9-8212
Vrh
9-8253
Vrh
9-8225
Vrh
9-8226
Vrh
9-8227
Vrh
9-8228
Vrh
9-8241
Zaštitni poklopac
9-8243
Zaštitni poklopac
9-8235
Zaštitni poklopac
9-8236
Zaštitni poklopac
9-8237
Sapnica
9-8238
Zaštitni poklopac
9-8239
Zaštitni poklopac
9-8244
Zaštitni poklopac
300X5395HR
Br. patenata u SAD-u 6163008; 6987238
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6903301; 6717096;
6936786; 6703581; D496842; D511280;
D492709; D499620; D504142 Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6774336; 7145099; 6933461
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6914211; D505309
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6914211; D493183
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6914211; D505309
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6914211; D505309
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6914211; D501632; D511633
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6914211; D496951
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6914211; D496951
Ostali dijelovi na čekanju
Br. patenata u SAD-u 6914211; D505309
Ostali dijelovi na čekanju
RAD
4T-13
ESAB CUTMASTER 60
Katalog #
Opis
Patent(i)
9-8245
Zaštitni poklopac
Br. patenata u SAD-u 6914211; D496951
Ostali dijelovi na čekanju
Sljedeći su dijelovi također licencirani pod br. patenta u SAD-u 5, 120, 930 i 5, 132, 512:
Katalog #
Opis
9-8235
9-8236
9-8237
9-8238
9-8239
9-8244
9-8245
Zaštitni poklopac
Zaštitni poklopac
Sapnica
Zaštitni poklopac
Zaštitni poklopac
Zaštitni poklopac
Zaštitni poklopac
4T-14
RAD
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
ODJELJAK 5. SUSTAV: SERVIS
5.01 Opće održavanje
UPOZORENJE!
Isključiteulaznonapajanjeprijeodržavanja.
Održavajtečešćeako se
koristi u teškimuvjetima.
Svakauporaba
Vizualnaprovjeranastavkaplamenikaielektrode
Tjedno
Vizualnoprovjeritenastavaktijelaplamenika,
elektrodu, nabojza start ičašicuštitnika
Vizualnoprovjeritekabloveivodilice.
Zamijenipopotrebi.
3 Mjeseci
Zamijenisveneispravnedijelove
Očistitevanjskidionapajanja
6 Mjeseci
Vizualnoprovjeriteipažljivoočistiteunutrašnjost
Art # A-07938HR
300X5395HR
SERVIS
5-1
ESAB CUTMASTER 60
5.02 Raspored održavanja
5.03 Najčešći kvarovi
NAPOMENA!
Stvarna učestalost održavanja možda će se morati prilagoditi u skladu s
radnom okolinom.
Problem simptom
Nedovoljno
prodiranje
Svakodnevne operativne provjere ili provjere
nakon svakih šest sati rezanja:
1. Provjerite potrošne dijelove plamenika i zamijenite ih ako su oštećeni ili istrošeni.
2. Provjerite plazmu i sekundarni dovod te tlak/
protok.
3. Očistite liniju plazma plina da biste uklonili nakupine vlage.
Tjedno ili svakih 30 sati rezanja:
1. Provjerite radi li ventilator ispravno i je li u njemu
odgovarajući protok zraka.
2. Provjerite ima li na plameniku pukotina ili izloženih žica, te ga prema potrebi zamijenite.
3. Provjerite ima li na ulaznom strujnom kabelu
oštećenja ili izloženih žica, te ga prema potrebi
zamijenite.
Šest mjeseci ili svakih 720 sati rezanja:
1. Provjerite linijski zračni filtar/filtre, očistite ih i
zamijenite prema potrebi.
2. Provjerite propuštaju li kabeli i crijeva i imaju li
pukotine te ih zamijenite prema potrebi.
3. Provjerite sve točke sklopnika kako biste utvrdili
ima li na njima većeg iskrenja ili rupa te ga zamijenite prema potrebi.
5-2
1. Brzina rezanja je prevelika.
2. Plamenik je previše nagnut.
3. Metal je predebeo.
4. Istrošeni dijelovi plamenika
5. Struja rezanja je preniska.
6. Koriste se neoriginalni dijelovi
tvrtke ESAB
7. Netočan tlak plina
Aparati za gašenje 1. Brzina rezanja je premala.
glavnog luka
2. Odmak plamenika je previsok u
odnosu na izrađevinu.
3. Struja rezanja je previsoka.
4. Radni kabel odspojen.
5. Istrošeni dijelovi plamenika.
6. Koriste se neoriginalni dijelovi
tvrtke ESAB
Prekomjerno
1. Brzina rezanja je premala.
stvaranje šljake 2. Odmak plamenika je previsok u
odnosu na izrađevinu.
3. Istrošeni dijelovi plamenika.
4. Neodgovarajuća struja rezanja.
5. Koriste se neoriginalni dijelovi
tvrtke ESAB
6. Netočan tlak plina
Uporabni vijek 1. Ulje ili vlaga u izvoru zraka.
dijelova kratkog 2. Premašivanje mogućnosti
plamenika
sustava (materijal predebeo).
3. Predugo trajanje pilot luka
4. Tlak plina je prenizak.
5. Nepravilno sastavljeni plamenik.
6. Koriste se neoriginalni dijelovi
tvrtke ESAB
4. Usisajte prašinu i nečistoće iz cijelog stroja.
!
Najčešći uzrok
OPREZ
Nemojte upuhivati zrak u izvor napajanja tijekom čišćenja. Upuhivanje
zraka u jedinicu može izazvati da
metalne čestice uzrokuju smetnje
kod osjetljivih električnih komponenata i oštećenje jedinice.
SERVIS
Poteškoće s
pokretanjem
1. Istrošeni dijelovi plamenika.
2. Koriste se neoriginalni dijelovi
tvrtke ESAB.
3. Netočan tlak plina.
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
5.04 Indikator kvara
Tijekom početnog pokretanja, dva svjetla privremeno će se upaliti na 2-3 sekunde kako bi prikazala inačicu softvera
koja se upotrebljava.
Brojite indikatore funkcije slijeva nadesno, od 1 do 5, kako biste odredili prvu znamenku. Brojite indikatore tlaka,
očitavajući od dna do vrha, od 0 do 7, kako biste odredili drugu znamenku. U primjeru u nastavku indikator temperature i indikatori od 75 psi su uključeni i označavaju da će verzija biti 2.3.
7
6
5
4
3
2
1
MIN
0
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
+
!
1
2 3 4
5
Art# A-07988
!
Kada je indikator kvara uključen ili bljeska, pratit će ga jedno od svjetala indikatora tlaka ovisno o vrsti
kvara. Sljedeća tablica objašnjava svaki od tih kvarova.
Indikator
tlaka
Kvar
Maks.
Prevelik tlak
90
Unutarnja greška
85
Provjerite potrošne dijelove
80
Potrošni dijelovi nedostaju
75
Početna greška
70
Dijelovi na mjestu
65
Ulazna snaga
Min.
Pod tlakom
NAPOMENA!
Objašnjenja kvarova nalaze se u sljedećim tablicama.
300X5395HR
SERVIS
5-3
ESAB CUTMASTER 60
5.05 Osnovni vodič za uklanjanje smetnji
UPOZORENJE
Unutar ove jedinice prisutne su iznimno opasne razine napona i struje. Nemojte pokušavati dijagnosticirati problem ili ga popraviti osim ako ste prošli obuku za mjerenje energetske elektronike i tehnike uklanjanja smetnji.
Problem - simptom Mogući uzrok
Preporučena mjera
Prekidač za
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE je
uključen ali indikator
izmjenične struje ne
svijetli
1. Primarno isključivanje struje je u
položaju ISKLJUČENO.
2. Primarni osigurači / prekidači su
pregorjeli ili iskočili.
3. Unutarnji osigurač jedinice je u
kvaru.
4. Neispravne komponente u jedinici.
1. Prebacite primarni strujni prekidač za isključivanje u položaj ON.
2. a) Kvalificirana bi osoba trebala provjeriti primarne osigurače /
prekidače.
b) Priključite jedinicu na poznati ispravan priključak primarnog
napajanja
3. a) Zamijenite osigurač.
b) ako osigurač ponovno pregori, vratite aparat u ovlašteni
servisni centar radi popravka ili zamjene.
4. Vratite aparat u ovlašteni servisni centar radi popravka ili
zamjene.
Indikator kvara
bljeska, 65 PSI
indikator bljeska
1. Neispravan ulazni napon.
1. Provjerite primarni problem ulaznog napona.
2. Primarni problem ulaznog napona. 2. Kvalificirana bi osoba trebala provjeriti primarni napon kako bi
3. Neispravne komponente u jedinici. se osiguralo da zadovoljava zahtjeve jedinice, vidi odjeljak 2.05.
3. Vratite aparat u ovlašteni servisni centar radi popravka ili
zamjene.
Indikator
TEMPERATURE
UKLJUČEN.
Indikator KVARA
bljeska.
1. Protok zraka kroz ili oko jedinice je
ometan.
2. Radni ciklus jedinice je premašen
3. Komponente u kvaru u jedinici
1. Pogledajte prateću dokumentaciju - odjeljak 2.04
2. Ostavite jedinicu da se ohladi.
3. Vratite aparat u ovlašteni servisni centar radi popravka ili
zamjene.
LED LAMPICA
ZA PLIN JE
ISKLJUČENA,
indikatori kvara i
minimalnog tlaka
bljeskaju.
1. Dovod plina nije spojen na
jedinicu.
2. Dovod plina nije UKLJUČEN.
3. Tlak dovoda plina je prenizak.
4. Regulator KONTROLA TLAKA
ZRAKA postavljen je prenisko.
5. Komponente u kvaru u jedinici.
1. Spojite dovoda plina na jedinicu.
2. UKLJUČITE dovod plina.
3. Podesite ulazni tlak dovoda zraka na jedinici na 120 psi.
4. Podesite regulator kako biste postavili tlak zraka - vidi odjeljak
4.02.
5. Vratite aparat u ovlašteni servisni centar radi popravka ili
zamjene.
KVAR i indikatori od 1. Olabavljena sapnica.
1. Ručno stegnite sapnicu dok ne sjedne na mjesto.
70 PSI bljeskaju.
2. Plamenik nije pravilno priključen na 2. Pazite da je ATC plamenika čvrsto pričvršćen za jedinicu.
napajanje.
3. Zamijenite plamenik i vodilice ili vratite na popravak ili
3. Problem u plameniku i PIP strujni zamjenu ovlaštenom servisnom centru.
krug vodilica.
4. Vratite aparat u ovlašteni servisni centar radi popravka ili
4. Komponente u kvaru u jedinici.
zamjene.
KVAR i indikatori od 1. Početni signal je aktivan kada
1. Početak može biti aktivan za jedno od sljedećeg:
75 PSI bljeskaju.
je prekidač za UKLJUČIVANJE/
• Prekidač ručnog plamenika drži se zatvorenim
ISKLJUČIVANJE postavljen u položaj • Prekidač ručnog upravljača drži se zatvorenim
ON.
• CNC POČETNI signal sada je aktivan
2. Problem u plameniku i strujnom
Otpustite izvor signala START
krugu prekidača vodilica.
2. Zamijenite plamenik i vodilice ili vratite na popravak ili
3. Komponente u kvaru u jedinici.
zamjenu ovlaštenom servisnom centru.
3. Vratite aparat u ovlašteni servisni centar radi popravka ili
zamjene.
5-4
SERVIS
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
Problem - simptom Mogući uzrok
Preporučena mjera
KVAR i indikatori od
80 PSI bljeskaju.
Protok plina regulira
se s pomoću
UKLJUČIVANJE i
ISKLJUČIVANJE.
1. Rukom zategnite sapnicu. Nemojte previše zategnuti.
2. ISKLJUČITE napajanje. Skinite sapnicu. Ugradite dijelove
koji nedostaju.
3. ISKLJUČITE napajanje. Ispustite tlak iz sustava. Skinite
sapnicu, vrh i početni uložak. Provjerite pomiče li se element na
donjem kraju uloška elektropokretača slobodno. Zamijenite ako
se instalacija ne pomiče slobodno.
4. Zamijenite plamenik i vodilice ili vratite na popravak ili
zamjenu ovlaštenom servisnom centru.
5. Zamijenite plamenik i vodilice ili vratite na popravak ili
zamjenu ovlaštenom servisnom centru.
6. Vratite aparat u ovlašteni servisni centar radi popravka ili
zamjene.
1. Sapnica plamenika je olabavljena.
2. Nedostaje vrh plamenika, elektroda
ili početni uložak.
3. Početni uložak plamenika je zapeo.
4. Otvorite sklopnik u kabelima
plamenika.
5. Problem u plameniku i strujnom
krugu prekidača vodilica.
6. Komponente u kvaru u jedinici.
Ništa se ne događa
kada je prekidač
plamenika ili daljinski
prekidač zatvoren
(ili kada je aktivan
CNC START signal),
nema protoka plina,
DC LED lampica
isključena (OFF).
1. Problem u plameniku i strujni
krug prekidača vodilica (strujni krug
prekidača daljinskog upravljača).
2. Uređaj za upravljanje CNC ne daje
početni signal.
3. Komponente u kvaru u jedinici.
1. Odnesite plamenik i vodove (daljinski upravljač) u ovlašteni
servis za popravak.
2. Kontaktirajte proizvođača upravljača.
3. Vratite aparat u ovlašteni servisni centar radi popravka ili
zamjene.
KVAR i indikatori od 1. Gornji O-prsten na glavi plamenika
85 PSI bljeskaju.
je u pogrešnom položaju.
2. Početni uložak plamenika je zapeo.
3. Istrošeni ili neispravni dijelovi
plamenika.
4. Plamenik s kratkim spojem.
5. Privremeno kratko označeno s 5
treptanja u sekundi.
6. Kvar napajanja (standardna brzina
treperenja)
1. Skinite sapnicu s plamenika; provjerite položaj gornjeg
O-prstena; ispravite ako je potrebno.
2. ISKLJUČITE napajanje. Ispustite tlak iz sustava. Skinite
sapnicu, vrh i početni uložak. Provjerite pomiče li se element na
donjem kraju uloška elektropokretača slobodno. Zamijenite ako se
instalacija ne pomiče slobodno.
3. Pregledajte potrošne dijelove plamenika. Po potrebi zamijenite.
4. Zamijenite plamenik i vodilice ili vratite na popravak ovlaštenom
servisnom centru.
5. Otpustite prekidač plamenika i ponovno ga uključite.
6. Vratite aparat u ovlašteni servisni centar radi popravka ili
zamjene.
Svjetla za kvar nisu 1. Komponente u kvaru u jedinici.
UKLJUČENA, u
plameniku nema luka.
1. Vratite na popravak ovlaštenom servisnom centru.
KVAR i indikatori od 1. Unutarnja greška
85 PSI bljeskaju
1. Prebacite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na
OFF i zatim opet na ON. Ako time ne riješite kvar vratite aparat
u ovlašteni servisni centar na popravak.
Pilot luk je
UKLJUČEN ali luk
rezanja neće biti
uspostavljen
1. Priključite radni kabel.
2. Zamijenite radni kabel.
3. Vratite na popravak ovlaštenom servisnom centru.
1. Radni kabel nije spojen na
izrađevinu.
2. Radni kabel/priključak u kvaru.
3. Komponente u kvaru u jedinici.
Rezanje plamenikom 1. Netočna postavka struje.
je lošije
2. Istrošeni potrošni dijelovi
plamenika.
3. Spoj radnog kabela i izrađevine je
loš.
4. Plamenik se prebrzo pomiče.
5. Previše ulja ili vode u plameniku.
6. Komponente u kvaru u jedinici.
300X5395HR
1. Provjerite i postavite na odgovarajuću postavku.
2. Provjerite potrošne dijelove plamenika i zamijenite ih prema
potrebi.
3. Provjerite priključak radnog voda na izrađevinu.
4. Smanjite brzinu rezanja.
5. Pogledajte »Provjerite kvalitetu zraka« u odjeljku 3.
Plamenik.
6. Vratite na popravak ovlaštenom servisnom centru.
SERVIS
5-5
ESAB CUTMASTER 60
5.06 Zamjena osnovnih dijelova za
napajanje
!
UPOZORENJE
Isključite primarno napajanje sustava prije rastavljanja plamenika,
vodova ili napajanja.
C. Zamjena sklopa elementa filtra
Sklop elementa filtra je u stražnjoj ploči. Za bolji rad
sustava potrebno je provjeravati element filtra prema
Rasporedu održavanja (Odjeljak 5.02) te ga očistiti ili
zamijeniti.
1. Ispraznite struju iz električnog napajanja; ISKLJUČITE dovod plina i ispraznite sustav.
Ovaj odjeljak opisuje postupke za zamjenu osnovnih
dijelova. Za detaljnije opise postupaka zamjene dijelova
pogledajte Priručnik za servisiranje napajanja.
A. Uklanjanje poklopca
1. Skinite NAPOMENA vijke koji učvršćuju poklopac
glavnog sklopa. Nemojte otpuštati donje vijke
unutar izrezanih utora na dnu poklopca.
2. Skinite poklopac sustava. Pogledajte »A Uklanjanje poklopca« u ovom odjeljku.
3. Locirajte unutrašnji zračni vod i pribor iz sklopa
filtra. Broj 1 u sljedećoj slici.
4. Držite francuski ključ ili sličan alat pritisnut na
prsten za zaključavanje na priboru sklopa filtra,
pa povucite crijevo da biste ga otpustili. (Brojevi
2 i 3 u sljedećoj slici).
Gornjivijci
Spustivijke
1
Utori
Spustivijke
Art # A-07989
2
Art # A-07947HR
2. Oprezno povucite poklopac prema gore i skinite
ga s jedinice.
3
B. Ugradnja poklopca
1. Ponovno spojite žicu za uzemljenje, ako je potrebno.
2. Stavite poklopac na izvor napajanja tako da utori
na donjim rubovima poklopca zadrže donje vijke.
4
5
6mm
3. Zategnite donje vijke.
4. Ponovno ugradite i zategnite gornje vijke.
5-6
SERVIS
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
5. Skinite instalaciju sa sklopa elementa filtra
umetanjem imbus ključa od 6 mm u unutrašnju
šesterokutnu instalaciju i okrenite je u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu (lijevo). Brojevi
4 i 5 u prethodnoj slici.
4. Okrenite poklopac kućišta filtra u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i skinite ga. Element
filtra se nalazi u kućištu.
Kućište
6. Isključite ulazni vod iz sklopa elementa filtra.
7. Skinite sklop elementa filtra kroz stražnji otvor.
Element filtra
(Kataloškibroj 9-7741)
NAPOMENA!
U slučaju zamjene ili čišćenja samo
elementa filtra pogledajte sljedeću
sliku za rastavljanje.
Opruga
O-prsten
(Kataloškibroj 9-7743)
Sklopljenifiltar
Pokrov
Priključakzacrijevo
Art # A-02476HR
Element filtra
Zamjena opcionalnog elementa filtra s jednim
stupnjem
5. Skinite element filtra iz kućišta i ostavite element
sa strane da se osuši.
6. Obrišite unutrašnjost kućišta tako da bude čisto,
zatim umetnite zamjenski element filtra tako da
prvo ide otvorena strana.
Art # A-07990HR
7. Zamijenite kućište na poklopcu.
8. Ugradite novi ili očišćeni sklop obrnutim redoslijedom ovih postupaka.
8. Ponovno spojite napajanje plinom.
9. UKLJUČITE dovod zraka i provjerite ima li propuštanja prije ponovnog stavljanja poklopca.
NAPOMENA!
Ako jedinica curi između kućišta i
poklopca provjerite ima li na O-prstenu rezova ili ostalih oštećenja.
Zamjena opcionalnog elementa filtra s jednim
stupnjem
Ove se upute primjenjuju na napajanja kada je instaliran
opcionalni filtar s jednim stupnjem.
Napajanje se automatski isključuje kada element filtra
postane potpuno zasićen. Element filtra se može izvaditi
iz svog kućišta, osušiti i ponovno koristiti. Ostavite element 24 sata da se osuši. Pogledajte odjeljak 6., Popis
dijelova za kataloški broj elementa zamjenskog filtra.
Opcionalna zamjena elementa filtra s dva
stupnja
Zračni filtar s dva stupnja ima dva elementa filtra. Kada
elementi filtra postanu prljavi napajanje će nastaviti
raditi, ali kvaliteta rezanja može postati neprihvatljiva.
Pogledajte odjeljak 6., Popis dijelova za kataloški broj
elementa zamjenskog filtra.
1. Ispraznite struju iz električnog napajanja.
1. ISKLJUČITE primarnu ulaznu struju.
2. ISKLJUČITE dotok zraka i ispraznite sustav prije
rastavljanja filtra kako biste zamijenili element
filtra.
2. ISKLJUČITE dotok zraka i ispraznite sustav.
3. Odspojite crijevo za dovod plina.
300X5395HR
SERVIS
5-7
ESAB CUTMASTER 60
!
UPOZORENJE
Uvijek ISKLJUČITE dovod zraka i ispustite zrak iz sustava prije rastavljanja sklopa filtra
jer bi u protivnom moglo doći do ozljede.
3. Otpustite dva vijka na vrhu sklopa filtra dovoljno da se elementi filtra slobodno pomiču.
4. Zabilježite lokaciju i orijentaciju starih elemenata filtra.
5. Izvadite stare elemente filtra.
Nabojiprveidruge
faze (kako je označeno)
Art # A-02942HR
Opcionalna zamjena filtra s dva stupnja
6. Umetnite zamjenske elemente filtra u sklop filtra uz isto usmjerenje kako je navedeno gore u koraku 4.
7. Ručno ravnomjerno stegnite dva vijka, a zatim stegnite svaki vijak na 2,3 - 3,4 Nm (20 - 30 in-lbs).
Neodgovarajući plamenik može oštetiti brtvu.
8. Polako pustite zrak pod tlakom u sklop, provjeravajući ima li propuštanja.
NAPOMENA!
Mala količina curenja zraka iz donjeg dijela je normalna.
To dovršava postupke zamjene dijelova.
5-8
SERVIS
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
ODJELJAK 5. PLAMENIK:
SERVIS
Gornjižlijeb s
otvorimazaventilacijumoraostatiotvoren
5T.01 Opće održavanje
NAPOMENA!
Pogledajte prethodni »Odjeljak 5.:
Sustav« za opise običnih indikatora i
indikatora kvarova.
Gornji O-prsten
u ispravnomžlijebu
Narez
Spusti O-prsten
Art # A-03725HR
O-prsten glave plamenika
Plamenik za čišćenje
Čak i ako se poduzmu mjere opreza koje uključuju
primjenu isključivo čistog zraka u plameniku, unutrašnjost plamenika svejedno s vremenom postane
obložena ostacima. Ova naslaga može utjecati na
pokretanje pilot luka i općenitu kvalitetu rezanja
plamenika.
UPOZORENJE
Isključite primarno napajanje sustava prije rastavljanja plamenika ili
vodova plamenika.
NEMOJTE dodirivati nikoji unutarnji dio plamenika dok je svjetlo AC
indikatora napajanja UKLJUČENO.
ATC muškipriključak
Postavljanjeplina
Unutrašnjost plamenika treba čistiti sredstvom za čišćenje električnih kontakata koristeći vateni štapić ili
meku vlažnu krpu. U teškim slučajevima plamenik se
može ukloniti s vodilica i pomnije očistiti ulijevanjem
sredstva za čišćenje električnih kontakata u plamenik
i njihovim ispuhivanjem komprimiranim zrakom.
!
ATC O-prsten
Podmazivanje O-prstena
O-prsten na glavi plamenika i muškom ATC konektoru zahtijeva planirano redovito podmazivanje. To
će omogućiti O-prstenovima da ostanu savitljivi i
pružaju pravilno brtvljenje. O-prstenovi će se isušiti, postati tvrdi i popucati ako se redovito ne koristi
mazivo. To može dovesti do potencijalnih problema
s radnim učinkom.
Preporučuje se primijeniti vrlo lagani sloj maziva za
O-prsten (kataloški br. 8-4025) na O-prstenove na
tjednoj bazi.
300X5395HR
O-prsten
#8-0525
Art #A-03791HR_AB
OPREZ
Temeljito osušite plamenik prije ponovne instalacije.
SERVIS
NAPOMENA!
NEMOJTE upotrebljavati druga
maziva ili masti; oni možda nisu
predviđeni za rad na visokim temperaturama ili mogu sadržavati »nepoznate elemente« koji mogu reagirati
s atmosferom. Ova reakcija može
ostaviti kontaminante unutar plamenika. Bilo koji od tih uvjeta može
dovesti do neustaljene kvalitete rada
i kratkog vijeka trajanja dijelova.
5T-1
ESAB CUTMASTER 60
5T.02 Pregled i zamjena potrošnih
dijelova plamenika
4. Skinite vrh. Provjerite ima li velikih znakova
trošenja (to dokazuje izduženi ili preveliki otvor).
Očistite ili zamijenite nastavak prema potrebi.
Istrošeninastavak
Dobarsavjet
UPOZORENJE
Isključite primarno napajanje sustava prije rastavljanja plamenika ili
vodova plamenika.
NEMOJTE dodirivati nikoji unutarnji
dio plamenika dok je svjetlo AC indikatora napajanja UKLJUČENO.
A-03406HR
Primjer trošenja nastavka
5. Skinite početni uložak. Provjerite ima li velikih
znakova trošenja, rupa uzrokovanih priključenim
plinom i je li došlo do promjene boje. Provjerite
pomiče li se element na donjem kraju slobodno.
Po potrebi zamijenite.
Skinite potrošne dijelove plamenika kako slijedi:
NAPOMENA!
Sapnica drži vrh i početni uložak na
mjestu. Namjestite plamenik tako
da sapnica gleda prema gore kako
bi se spriječilo da ti dijelovi ispadnu
kada se uklone.
Opružnidonjizavršetakpostavljennapotpunostezanje
Opružnidonjizavršetakpostavljennaponovnopostavljanje /
potpunoistezanje
1. Odvijte i skinite sapnicu s plamenika.
NAPOMENA!
Naslage šljake na sapnici koje se ne
mogu ukloniti mogu utjecati na radni
učinak sustava.
Art # A-08064HR
6. Povucite elektrodu ravno iz glave plamenika.
Provjerite ima li na prednjoj strani elektrode velikih znakova istrošenosti. Pogledajte sljedeću
sliku.
2. Pregledajte ima li oštećenja na sapnici. Obrišite
tako da bude čisto ili zamijenite ako je oštećeno.
Sapnica
Nova elektroda
Art # A-08067HR
3. Na plamenicima s tijelom sapnice i sapnicom
ili deflektorom pazite da su kapica ili deflektor
čvrsto namotani na tijelo sapnice. U radnjama
zaštićenog rezanja povlačenjem (samo), između
tijela sapnice i sapnice za povlačenje može se
nalaziti O-prsten. Nemojte podmazivati O-prsten.
Art # A-03284HR
Istrošenaelektroda
Istrošenost elektroda
7. Ponovno umetnite elektrodu guranjem izravno u
glavu plamenika dok ne sjedne na mjesto.
Kapicaštitnikazaotpor
Tijeločašiceštitnika
8. Ponovno ugradite željeni početni uložak i nastavak u glavu plamenika.
9. Ručno stegnite sapnicu dok ne sjedne na mjesto
na glavi plamenika. Ako se pri ugradnji sapnice
osjeti otpor, prije nego nastavite provjerite navoje.
O-prsten br. 8-3488
Art # A-03878HR
To dovršava postupke zamjene dijelova.
5T-2
SERVIS
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
ODJELJAK 6: POPISI DIJELOVA
6.01 UVOD
A. Popis dijelova - analiza
Popis dijelova pruža analizu svih zamjenjivih komponenti. Popisi dijelova raspoređeni su na sljedeći način:
Odjeljak "6.03 Zamjena za napajanje"
Odjeljak "6.04 Zamjenski dijelovi za napajanje"
Odjeljak "6.05 Opcije i dodatni pribor"
Odjeljak "6.06 Zamjenski dijelovi za ručni plamenik"
Odjeljak "6.07 Zamjenski dijelovi - za strojne plamenike s nezaštićenim vodilicama"
Odjeljak "6.08 Potrošni dijelovi plamenika (SL60)"
Odjeljak "6.09 Potrošni dijelovi plamenika (SL100)"
NAPOMENA!
Dijelovi navedeni bez brojeva stavki nisu prikazani, ali mogu biti naručeni prema prikazanom kataloškom broju.
B. Povrati
Ako proizvod mora biti vraćen na servis, kontaktirajte svog distributera. Materijali vraćeni bez odgovarajuće autorizacije neće biti prihvaćeni.
6.02 Informacije o naručivanju
Naručite zamjenske dijelove prema kataloškom broju i kompletnom opisu dijela ili sklopa, kako je navedeno u dijelovima navedenima za svaku vrstu stavke. Također uključite model i serijski broj napajanja. Za sve upite obratite
se svom ovlaštenom distributeru.
6.03 Zamjena za napajanje
Sljedeće je uključeno u zamjensko napajanje: radni kabel i stezaljka, ulazni strujni kabel, regulator/filtar tlaka plina
i priručnik za korištenje.
Količina
1 Opis
Br. u katalogu
ESAB Cutmaster® 60 CE napajanje od 400VAC, trofazni,
50/60 Hz, s ulaznim strujnim kabelom 0559311304
6.04 Zamjenski dijelovi za napajanje
Količina
1
1 1
300X5395HR
Opis
Br. u katalogu
Regulator
Element za zamjenu sklopa filtra Ulazni kabel za napajanje za napajanje od 400 V POPIS DIJELOVA
9-0115
9-0116
9-0218
6-1
ESAB CUTMASTER 60
6.05 Opcije i dodatni pribor
Količina
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
Opis
Br. u katalogu
Komplet filtra s jednim stupnjem (uključuje filtar i cijev)
Zamjensko tijelo filtra
Zamjensko crijevo filtra (nije prikazano)
Zamjenski element filtra
Komplet filtra s dva stupnja (uključuje cijev i vijke za montažu)
Sklop zračnog filtra s dva stupnja
Uložak prvog stupnja
Uložak drugog stupnja
Produljeni radni kabel (15,2 m / 50 stopa) sa stezaljkom
Višenamjenska kolica Automatizacijski paket sučelja
CNC kabel kompleta za automatizacijsko sučelje od 7,6 m / 25'
CNC kabel kompleta za automatizacijsko sučelje od 10,7 m / 35'
CNC kabel kompleta za automatizacijsko sučelje od 15,2 m / 50'
Najlonska zaštita od prašine 7-7507
9-7740
9-7742
9-7741
9-9387
9-7527
9-1021
9-1022
9-8529
7-8888
9-8310
9-1008
9-1010
9-1011
9-7071
Kućište
Element filtra
(Kataloškibroj 9-7741)
Opruga
O-prsten
(Kataloškibroj 9-7743)
Nabojiprveidruge
faze (kako je označeno)
Sklopljenifiltar
Pokrov
Priključakzacrijevo
Art # A-02942HR
Art # A-02476HR
Opcionalni komplet filtra s jednim stupnjem
6-2
Opcionalni komplet filtra s dva stupnja
POPIS DIJELOVA
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
6.06 Zamjenski dijelovi za ručni plamenik
Br. stavke Količina
Opis
Br. u katalogu
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
1
1
1
8
1
10
1
11
1
Komplet za zamjenu ručke plamenika (uključuje stavke br. 2 i 3)
Komplet za zamjenu sklopa okidača Komplet za ručno zavijanje (5 od svakog, 6-32 x vijci s glavom od 1/2” ,
i francuski ključ)
Komplet za zamjenu sklopa glave plamenika (uključuje stavke br. 5 i 6)
Veliki O-prsten
Maleni O-prsten
Sklopovi vodilica s ATC priključcima (uključuje sklopove sklopke)
SL60, 20 - dovodni sklop s ATC konektorom SL60, 50 - dovodni sklop s ATC konektorom SL100, sklop vodova od 20 stopa s ATC priključkom
SL100, sklop vodova od 50 stopa s ATC priključkom
Komplet prekidača
Adapter upravljačkog kabela plamenika (uključuje stavku br. 11)
Štitnik prolazne rupe
9-7030
9-7034
9-8062
9-8219
8-3487
8-3486
4-7834
4-7835
4-7836
4-7837
9-7031
7-3447
9-8103
1
8
2
4
5
6
3
7
Art # A-07993_AB
300X5395HR
POPIS DIJELOVA
6-3
ESAB CUTMASTER 60
6.07 Zamjenski dijelovi - za strojne plamenike s nezaštićenim vodilicama
Br. stavke Količina Opis
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
1
1
1
6
1
1
1
1
7
1
8
1
9
1
10
2
11
1
12
1
13
1
1
1
Br. u katalogu
Sklop glave plamenika bez vodova (uključuje stavke 2, 3 i 14)
Veliki O-prsten
Maleni O-prsten
Komplet PIP prekidača
Sklopovi automatiziranih nezaštićenih vodilica s ATC priključcima
Sklop vodova s ATC priključkom od 1,5 m / 5 stopa
Sklop vodova s ATC priključkom od 3,05 m / 10 stopa
Sklop vodova s ATC priključkom od 7,6 m / 25 stopa
Sklop vodova s ATC priključkom od 15,2 m / 50 stopa
Sklopovi mehaniziranih nezaštićenih vodilica s ATC priključcima
Sklop vodova s ATC priključkom od 1,5 m / 5 stopa
Sklop vodova s ATC priključkom od 3,05 m / 10 stopa
Sklop vodova s ATC priključkom od 7,6 m / 25 stopa
Sklop vodova s ATC priključkom od 15,2 m / 50 stopa
Stalak od 279 mm / 11” Montažna cijev 279 mm / 11”
Sklop završne kapice
Tijelo, montiranje, blok za stezanje
Tijelo, montiranje, blok za stezanje
Navlaka nosača plamenika
PIP komplet klipa i povratne opruge
Sklop pogonskog zupčanika (nije prikazan)
Cijev za namještanje od 5” / 126 mm (nije prikazana)
9-8220
8-3487
8-3486
9-7036
4-7850
4-7851
4-7852
4-7853
4-7842
4-7843
4-7844
4-7845
9-7041
9-7043
9-7044
9-4513
9-4521
7-2896
9-7045
7-2827
9-7042
NAPOMENA!
*Ne uključuje adapter kontrolnog kabela ili štitnik za prolazne rupe.
6-4
POPIS DIJELOVA
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
9
7
10
8
10
1
2
11
3
4
12
13
5&6
A-07994HR
300X5395HR
POPIS DIJELOVA
6-5
ESAB CUTMASTER 60
6.08 Potrošni dijelovi plamenika (SL60)
Nastavci:
REZANJE S
NASTAVKOM
ZA OTPOR
20A
30A
40A
60A
Tijeločašiceštitnika,
9-8237
9-8205
9-8206
9-8207
9-8252
REZANJE SA
ŠTITNIKOM ZA OTPOR
40A
Nastavci:
REZANJE
40A 9-8208
REZANJE S
DRŽANJEM RAZMAKA
REZANJE SA
ŠTITNIKOM ZA OTPOR
50-60A
Nastavci:
REZANJE
50-55A 9-8209
60A 9-8210
Početni uložak
9-8213
REZANJE S
DRŽANJEM RAZMAKA
Elektroda
9-8215
70-120A
REZANJE
Čašicaštitnika
9-8218
O-prsten br. 8-3488
Tijeločašiceštitnika,
9-8237
70A
80A
90/100A
120A
9-8231
9-8211
9-8212
9-8253
Vodič za držanje razmaka
9-8251
O-prsten br. 8-3488
Tijeločašiceštitnika,
9-8237
Vodič za držanje razmaka
9-8281
O-prsten br. 8-3488
Čašicaštitnika
9-8218
Čašicaštitnikazaotpor
50-60A 9-8235
Kapicaštitnika, deflektor
9-8243
Čašicaštitnika
9-8218
Tijeločašiceštitnika,
9-8237
Čašicaštitnikazaotpor
40A 9-8244
Kapicaštitnika, deflektor
9-8243
Čašicaštitnika
9-8218
REZANJE SA
ŠTITNIKOM ZA OTPOR
Nastavci:
Kapicaštitnika, deflektor
9-8243
Čašicaštitnikazaotpor
70-100A 9-8236
Kapicaštitnika, deflektor
9-8243
Vodič za držanje razmaka
9-8281
REZANJE S DRŽANJEM RAZMAKA
40-120A
ŽLIJEBLJENJE
Tijeločašiceštitnika,
9-8237
Čašicaštitnika, žlijebljenje
9-8241
Nastavci:
Nastavak A 9-8225 (40 Maks. amperi)
Nastavak B 9-8226 (50 - 100 Amperi)
Art # A-12790HR_AA
Nastavak C 9-8227 (60 - 120 Amperi)
NAPOMENA
ESAB CutMaster 60 koristi 60A i manje
ESAB CutMaster 80 koristi 80A i manje
ESAB CutMaster 100 koristi 100A i manje
ESAB CutMaster 120 koristi 120A i manje
Nastavak D 9-8228 (60 - 120 Amperi)
Nastavak E 9-8254 (60 - 120 Amperi)
6-6
POPIS DIJELOVA
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
6.09 Potrošni dijelovi plamenika (SL100)
ObujmicaOhmicručnogplamenika
9-8259
20-40A
Nastavak:
REZANJE S
DRŽANJEM
RAZMAKA
20A
30A
40A
9-8205
9-8206
9-8208
ObujmicaOhmicautomatizacijskogplamenika
9-8224
Tijeločašiceštitnika,
9-8237
Kapicaštitnika, uređaj
40A 9-8245
Čašicaštitnika
9-8218
Kapicaštitnika, deflektor
9-8243
Čašicaštitnikazaotpor
9-8235
50-60A
Nastavci:
REZANJE S
DRŽANJEM
RAZMAKA
50-55A
60A
Elektroda Početninaboj PočetninabojAuto 9-8232
9-8213
zateškeuvjeterada
Ručno 9-8215
Samokojinije HF 9-8277
70-120A
REZANJE S
DRŽANJEM
RAZMAKA
9-8209
9-8210
Tijeločašiceštitnika,
9-8237
Kapicaštitnika, uređaj
50-60A 9-8238
Čašicaštitnika
9-8218
Kapicaštitnika, deflektor
9-8243
Čašicaštitnikazaotpor
70-100A 9-8236
Nastavci:
70A 9-8231
80A 9-8211
90/100A 9-8212
120A Auto 9-8233
120A Ručnol 9-8253
Tijeločašiceštitnika,
9-8237
Čašicaštitnikazaotpor
120A 9-8258
Kapicaštitnika, uređaj
70-100A 9-8239
Čašicaštitnika
9-8218
Kapicaštitnika, uređaj
120A 9-8256
Kapicaštitnika, deflektor
9-8243
40-120A
ŽLIJEBLJENJE
Tijeločašiceštitnika,
9-8237
Nastavci:
Nastavak A 9-8225 (40 Maks. amperi)
Nastavak B 9-8226 (50 - 120 Amperi)
Čašicaštitnika, žlijebljenje
9-8241
Nastavak C 9-8227 (60 - 120 Amperi)
Nastavak D 9-8228 (60 - 120 Amperi)
Art # A-08066HR
300X5395HR
Nastavak E 9-8254 (60 - 120 Amperi)
POPIS DIJELOVA
6-7
ESAB CUTMASTER 60
Ova je stranica namjerno prazna
6-8
POPIS DIJELOVA
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
DODATAK 1.: REDOSLIJED POSTUPAKA (BLOK SHEMA)
POSTUPAK:
Zatvorite vanjski
prekidač za
isključivanje.
POSTUPAK:
Prekidač
UKLJUČENO/ISKLJUČENO
na UKLJUČENO
REZULTAT:
Sustav nema
napajanja.
REZULTAT:
AC indikator UKLJUČEN.
Indikator plina UKLJUČEN
kad je ulazni tlak primjeren
za rad napajanja.
Strujni krug spreman.
POSTUPAK:
POKRENI / brzo
automatsko ponovno
pokretanje / POSTAVI
/ ZAPORNI prekidač
na POSTAVI
REZULTAT:
Plin teče za
podešavanje tlaka
POSTUPAK:
POKRENI / brzo automatsko
ponovno pokretanje / POSTAVI
/ ZAPORNI prekidač na
POKRENI (za većinu
primjena) ili na brzo
automatsko ponovno
pokretanje (za žljebljenje,
podrezivanje ili primjene
na istegnutom metalu)
ili na zapirač koji se koristi
za posebne primjene (prekidač
plamenika može se otpustiti
nakon prijenosa glavnog luka).
REZULTAT:
Protok plina se zaustavlja.
POSTUPAK:
Spojiti radni kabel na radni komad.
Postavi izlaznu jakost
električne struje.
REZULTAT:
POSTUPAK:
Plamenik odmaknut od rada
(dok je još uvijek uključen).
Sustav je spreman za rad.
REZULTAT:
Glavni se luk zaustavlja.
Pilot luk automatski se ponovno pokreće.
POSTUPAK:
Zaštitite oči i aktivirajte
prekidač plamenika (START)
PILOT LUK
REZULTAT:
Uključi ventilatore.
Plin kratko teče, a zatim staje.
Plin se ponovno pokreće.
DC indikator UKLJUČEN
Pilot luk uspostavljen.
POSTUPAK:
Plamenik odmaknut unutar udaljenosti
prijenosa radnog komada.
REZULTAT:
Glavni luk se prenosi.
Pilot luk isključen.
POSTUPAK:
Otpusti prekidač plamenika.
REZULTAT:
Glavni se luk zaustavlja.
Protok plina staje nakon
post - protoka.
(Ventilatori će raditi još 10 minuta
nakon uklanjanja prekidača
[START] plamenika)
POSTUPAK:
Prekidač
UKLJUČENO/ISKLJUČENO
na ISKLJUČENO
POSTUPAK:
Iskopčajte ulazni kabel
za napajanje ili otvorite
vanjski prekid veze.
REZULTAT:
REZULTAT:
Svi indikatori isključeni.
Isključeni ventilatori napajanja.
Sustav nema napajanja.
Art #A-08793HR_AB
300X5395HR
DODATAK
A-1
ESAB CUTMASTER 60
DODATAK 2.: INFORMACIJE NA OZNACI S PODACIMA
Model :
Dat e of Mf r :
Vrstanapajanja
(Napomena 1)
1/ 3
f1
Proizvođačevnazivi/ililogotip,
lokacija, model
serijskibrojiproizvodnašifra
S/N
Regulatorni standard
kojiobuhvaćaovuvrstunapajanja
f2
Tip izlaznestruje
Faktorradnogciklusa
Rasponizlaza (jakostelektričnestruje
u amperima/napon)
Simbolrezanjaplazmom
X
U0 =
Nazivninaponneopterećenja
Podaciradnogciklusa (Napomena 3)
I
U2
Naponuobičajenogopterećenja
Nazivnamaksimalnastrujanapajanja
Simbolulaznognapajanja
U1
I 1max 3Ø
1
1Ø
1
1Ø
I 1eff
3Ø
Maksimalnaefektivnastrujanapajanja
Specifikacijeulaznognapajanja
(faza, frekvencija AC ili
DC u hercima)
Razinazaštite
Nazivninaponnapajanja
(Napomena 2)
Napomena :
Standardnisimboli
1. Naznačenisimbolpokazujejedno- ilitrofazni AC ulaz, konvertertransformator-ispravljačstatičkefrekvencije, DC izlaz.
AC (izmjeničnastruja)
2. Naznačavaulaznenaponezaovonapajanje. VećinaopremezanapajanDC
(istosmjernastruja)
jeimaoznakunakabeluulaznognapajanjanakojojsunavedenizahtjevizaulazninaponzaizvedenonapajanje.
Faza
Ø
3. Gornji red: vrijednostiradnogciklusa.
Vrijednostradnogciklusa IEC računa se kako je
odredilaMeđunarodnaelektrotehničkakomisija.
Art # A-12765HR_AB
TDC vrijednostradnogciklusautvrđena je
ispitnimpostupcimaproizvođačanapajanja.
Drugi red: nazivnevrijednostistrujezarezanje.
Treći red: vrijednostinaponauobičajenogopterećenja.
4. Dijelovipodatkovneoznakemogu se primijenitinaodvojenapodručjanapajanja.
A-2
DODATAK
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
DODATAK 3.: SHEME SPAJANJA PLAMENIKA
A. Sheme spajanja plamenika
Napajanje: saženskimpriključkom ATC
Prednjastrana
ATC muškipriključak
Prednjastrana
Negativno /
plazma
8 - Otvoreno
4 - Zeleni / prekidač
8 - Otvoreno
4 - Prekidač
7 - Otvoreno 7 - Otvoreno
3 - Bijeliprekidačh
4
3
2- Narančasto /
PIP
1 - Crni /
PIP
Negativno /
plazma
6
5
2
1
8
7
8
7
6 - Otvoreno
5 - Otvoreno
6 - Otvoreno
6
5
2
1
3 - Prekidač
4
3
2 - PIP
5 - Otvoreno
1 - PIP
Pilot
Pilot
A-03701HR_AB
B. Shema spajanja mehaniziranog (strojnog) plamenika
ATC ženskipriključak
Prednjastrana
PLAMENIK BEZ ŠTITNIKA
ATC muškipriključak
Prednjastrana
Negativno / plazma
8 - Zeleni visećipriključakzatlo
4- Crni visećipriključak
3 - Bijeli visećipriključak
2 - Narančasto
/ PIP
Negativno / plazma
4 - Prekidač
8 - Tlo
4
3
2
1
6
5
8
7
7 - Zeleni /
nekorišten
6 - Otvoreno
6 - Otvoreno
5 - Bijeli /
nekorišten
1 - Crni / PIP
7 - Otvoreno
8
7
6
5
2
1
5 - Otvoreno
Pilot
4
3
3 - Prekidač
2 - PIP
1 - PIP
Pilot
Art # A-03799HR
300X5395HR
DODATAK
A-3
ESAB CUTMASTER 60
DODATAK 4.: DIJAGRAM SPAJANJA PLAMENIKA
A. Shema spajanja ručnog plamenika
Plamenik: SL60 / SL100 Ručniplamenik
Vodilica: vodilicaplamenika s ATC priključkom
Napajanje: s priključkom ATC
Glavaplamenika
ATC
Muškipriključak
ATC vodilice ženskipriključak
Napajanje
Vodilicaplamenika
PIP
prekidač
Crni
1
1
Narančasto
2
2
5
5
6
6
Zeleni
4
4
Bijeli
3
3
8
8
7
7
Prekidačplamenika
Negativno / plazma
Zastrujnekrugovenapajanja
Zastrujnekrugovenapajanja
Negativno / plazma
Pilot
Pilot
Art # A-03797HR
B. Shema spajanja mehaniziranog plamenika
Torch: Unshielded Mechanized SL100 Machine Torch
Leads: Leads with ATC Connector and
Remote Pendant Connector
Power Supply: with ATC Female Receptacle
Male
ATC Leads
Connector
Torch
Head
To Remote Control
Remote
Pendant
Connector
ATC Female
Receptacle
Power
Supply
Torch
Leads
PIP
Switch
Black
1
1
Orange
2
2
White
5
5
6
6
Black 4
White 3
Green 8
4
7
7
Not
Used
Green
Negative / Plasma Lead
Pilot Lead
3
To Power Supply
Circuitry
To Power Supply
Circuitry
8
Negative / Plasma
Pilot
Art # A-03798
A-4
DODATAK
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
Ova je stranica namjerno prazna
300X5395HR
DODATAK
A-5
ESAB CUTMASTER 60
DODATAK 5.: DIJAGRAM SUSTAVA, JEDINICE OD 380/400/415V
5
4
PRI 1
PRI 2
D
SW1
1
J1
3
EMI
*CHOKE
UNITS
* CEONLY
*
L1
1
1
L2
2
2
L3
PRI 3
C
Q1
K1
+ C1-C4*
/INRUSH
D1
MTH4
EMI
FILTER
GND
D
+12VDC
1
2
3
4
5
4
PRI 4
A
MTH2
MTH1
INRUSH
RESISTORS
2
C
B
BIAS
SUPPLY
3
3
4
4
W1
L1
T1
L2
T2
L3
T3
L4
T4
MTH3
AC1
7
AC2
8
AC3
9
7A
MTH8
MTH6
Q2
380/400/415V
OR 600V
3 PH AC INPUT
+ C5-C8*
PRIMARY POWER CONNECTIONS:
USE L1, L2, L3 & GND
MTH7
MTH5
PCB2
INPUT CAPACITOR PCB
24VAC
*CM52/12mm/20mm/A40
C3 & C5 may not be installed
J6
1
2
W1
TEST POINTS
24 VAC RETURN
GND1
GND2
GND3
+12V1
48V1
I_DMD_1
TIP_SEN
6
J4
SERIAL PORT
B
1
2
3
4
5
D59 PCR
COMMON
COMMON
COMMON
+12 VDC SUPPLY
+48 VDC SUPPLY
CURRENT DEMAND
TIP DRAG SENSE
3.3VDC
TXD
RXD
D78 CSR
D
+12VDC
PCB1
MAIN PCB ASSY
/SOLENOID
J5
J2
1
2
3
5
40 CIRCUIT
RIBBON CABLE
J1
40 PIN RIBBON CABLE SIGNALS
-V_OUT_SIGNAL
/TIP_VOLTS
/TIP_SENSE
/460V_IN
/230V_IN
CUR_SET
/RAR (RAPID AUTO RESTART)
/INRUSH
/W1_ON
/SHDN
/TORCH_SOLENOID
/SOLENOID_ON
/OK_TO_MOVE
/FAN_ON
/LATCH_ACTIVE
/TORCH_SWITCH
/PIP
AC_ON
CSR
/TORCH_SOLENOID_DETECT
/OVERTEMP
V_IN
+12VDC
+12VDC
COMMON
COMMON
MAIN_PCB_ID
460_IN
+3.3VDC
TXD
RXD
COMMON
D
SOL1
AC
OVERTEMP
GAS
DC
ERROR
Current Control
LATCH
ERROR IND
FAULT
MAX
90
85
80
75
70
65
MIN
OVER PRESSURE
INTERNAL ERROR
SHORTED TORCH
CONSUMABLES MISSING
START ERROR
PARTS IN PLACE
INPUT POWER
UNDER PRESSURE
MAX
90
85
TEST POINTS
80
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
70
GND
+12 VDC
+5 VDC
3.3 VDC
0.v - 5.0 VDC / 0-100PSI
1.8 VDC
POT. DEMAND
GAS CONTROL
75
REGULATOR
D1
+5VDC
RUN
0-100PSI / 0-4.5VDC
PCB3
LOGIC PCB
ATC
AIR
INLET
MIN
SET
SOLENOID
VALVE
FILTER
65
+12VDC
RAR
5
A-6
M-L
M-L
M-L
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
L-M
M-L
M-L
L-M
M-L
PRESSURE
TRANSDUCER
J3
1
2
3
A-12767_AA
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
34
35
36
37
38
39
1
2
3
4
DODATAK
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
3
2
1
TS1
T1
1TORCH
L1
PIP SWITCH
1
2
J11
SEC1
CHOKE1
SEC2
D
+12VDC
TORCH SWITCH
TEMP
CIRCUIT
/OVERTEMP
ATC CONNECTOR
J1
1
2
3
4
5
6
7
8
NTC
-V OUT 1
E64
-
E35
+
ELECTRODE1
D3
TIP1
Q5
1
2
3
4
5
6
7
8
AUTOMATION
TORCH SOLENOID
PILOT IGBT
WORK1
WORK
J9
/PIP
78
79
80
81
82
1
2
3
4
5
6
7
/START
24VAC RETURN
24VAC SUPPLY
C
83
CNC INTERFACE STANDARD ON A40 & A60 UNITS
CNC INTERFACE OPTIONAL ON CM52 & CM82 UNITS
J2
J10
1
2
3
4
5
6
7
8
OK-TO-MOVE
+12VDC
1
2
3
4
5
6
7
8
} OK TO MOVE
(5A @250VAC / 30VDC)
*
1
2
1
2
To -V OUT 1
on PCB1
J3
P10
FAN
-
+
MOT1
FAN
4
8
12
/ STOP
} /START
(Sink 50mA @12VDC)
B
* To configure DIVIDED ARC VOLTS signal output
No jumper installed for ARC VOLTS /16.67
Jumper pins 1 & 2 for ARC VOLTS / 30
Jumper pins 2 & 3 for ARC VOLTS / 50
J2
E1
+
1
11
14
/FAN
J8
J2 PINOUT
3
7
FULL FEATURED AUTOMATION INTERFACE PCB OPTION
+12VDC
/FAN
J7
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
+12VDC
P10
1
2
3
4
5
6
7
8
-
MOT2
J1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
+12VDC
K1
K1
PCB4
} /START / STOP
(-)
} (+) *DIVIDED
ARC VOLTS
(-)
VOLTS
} (+) (W/ARC
100K IN SERIES (2))
} OK-TO-MOVE
AUTOMATION
INTERFACE PCB
A-12767_AA
Rev
SEE
AA
AB
Revisions
By
Date
INTRO ECO B1357
RWH 03/31/09
ECO B1399
RWH
A
PCB No:
Assy No:
Scale
05/05/09
Supersedes
Date:
Thursday, March 27, 2008
A-09133
NOTE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1. RESISTOR VALUES ARE EXPRESSED IN OHMS, 1/4W 5%.
2. CAPACITOR VALUES ARE EXPRESSED IN MICROFARADS (uF).
TITLE:
Last Modified: Wednesday, May 06, 2009 13:16:29
3
300X5395HR
2
DODATAK
Drawn:
RWH
Chk:
Schematic ESAB Cutmaster 60/80 20'/50' SL60 400V/208-460V 3ph Size
C
CE/Non-CE CCC / 1/3ph CSA (Configured for 460V 3ph)
App:
References
1
Sheet
of 1
DWG No:
42X1329
1
A-7
ESAB CUTMASTER 60
Povijest pregleda
Datum
Rev.
Opis
15. siječnja 2015.
AA
Ručno otpuštanje
14. kolovoz 2015
AB
Ažurirano umjetnosti na naslovnici, Ažurirano doc, dodao vrijednosti radnog ciklusa, uklonjen oklopljen stroj
Baklja vodi skupove
14. novembris
2015
AC
Revidirani DOC, ukloni Tiskano u tekstu
18/10/2017
AD
Ubacio Sect1 i pročitaj mi prevoðenje u engleskom jeziku prevesti, Hvala tekst, ažurirani datoteke umjetnosti
A-8
DODATAK
300X5395HR
ESAB CUTMASTER 60
Ova je stranica namjerno prazna
300X5395HR
DODATAK
A-9
ESAB CUTMASTER 60
Ova je stranica namjerno prazna
A-10
DODATAK
300X5395HR
Ova je stranica namjerno prazna
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.eu
©2015 ESAB Welding and Cutting Products
Distributors
For addresses and phone numbers to our distributors in other
countries, please visit our home
page
www.esab.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising