ESAB | ESAB Cutmaster 60 Plasma Cutting System | Instruction manual | ESAB ESAB Cutmaster 60 Plasma Cutting System Vartotojo vadovas

ESAB ESAB Cutmaster 60 Plasma Cutting System Vartotojo vadovas
ESAB Cutmaster® 60
PLAZMINIO PJOVIMO SISTEMA
SL60 1Torch™
Naudojimo
instrukcija
Art #A-12773LT
REZULTATAS
DIDŽIAUSIA IŠĖJIMO GALIA
60
ĮĖJIMO GALIA
FAZĖ
ĮTAMPA
400V
AMPERAI
Istorija: AD
Išdavimo data: 18/10/2017
Instrukcija Nr.: 300X5395LT
esab.eu
DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ!
Sveikiname įsigijus naująjį ESAB gaminį. Didžiuojamės, kad jūs tapote mūsų klientu, ir padarysime
viską, kad užtikrintumėme aukščiausios kokybės techninę priežiūrą bei patikimumą. Turėdami
šį gaminį galėsite naudotis išplėstinės garantijos ir pasaulinio techninės priežiros atstovų tinklo
privalumais. Norėdami rasti artimiausią atstovą arba techninės priežiūros centrą apsilankykite
mūsų svetainėje www.esab.eu.
Vadovas yra sukurtas tam, kad paaiškintų, kaip teisingai sumontuoti ir naudoti „ESAB" gaminį.
Didžiausias mūsų rūpestis – kad jūs liktumėte patenkinti šiuo gaminiu ir jo saugia eksploatacija.
Todėl neskubėkite ir perskaitykite visą vadovą, ypač saugos priemones. Jos padeda jums išvengti
potencialių pavojų, galinčių atsirasti dirbant su šiuo gaminiu.
ESATE GEROJE KOMPANIJOJE!
Prekės ženklas, kurį renkasi rangovai ir gamintojai visame pasaulyje.
ESAB yra pasaulinis prekės ženklo vadovas ir automatizavimo Plazminio produktų.
Mes išsiskiriame iš savo konkurentų rinkoje pirmaujančiais, patikimais gaminiais, kurie atlaikė
laiko išbandymą. Didžiuojamės savo techninėmis naujovėmis, konkurencingomis kainomis,
puikiu pristatymu, aukščiausios klasės klientų aptarnavimu ir technine pagalba, kartu su mūsų
pardavimų ir marketingo kompetencijomis.
Visų pirma, mes esame įsipareigoję plėtoti technologiškai pažangių produktų pasiekti saugias
darbo sąlygas, suvirinimo pramonei.
!
ĮSPĖJIMAS
Perskaityti ir suprasti visą šį vadovą ir darbdavio saugumo praktiką prieš sumontuodami, dirbti ar techninę įrangą.
Nors šiame vadove pateikta informacija atitinka gamintojo geriausias sprendimas, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už jo naudojimą.
Plazminio pjovimo elektros tiekimo
ESAB Cutmaster® 60
SL60 1Torch™
Naudojimo instrukcija numeris 300X5395LT
Išleido:
ESAB
2800 Airport Rd.
Denton, TX 76208
(940) 566-2000
www.esab.eu
Autorių teisės 2015 pagal ESAB
Visos teisės saugomos.
Atgaminimo šį darbą, iš dalies ar visiškai, be raštiško leidimo leidėjas yra draudžiama.
Leidėjas neprisiima atsakomybės ir atsisako bet kuriai šaliai už bet kokius nuostolius
ar žalą, bet kokios klaidos ar neveikimo šiame vadove, ar tokios klaidos rezultatų iš
aplaidumo, nelaimingų atsitikimų, arba bet kokios kitos priežasties.
Spausdinti medžiaga techninius reikalavimus žr. dokumentą 47x1909
Pirminio viešo paskelbimo dienos: 2015 m. sausio 15 d.
Peržiūrėjimo datą: 18/10/2017
Užrašykite tokią informaciją dėl garantijos tikslams:
Kur pirkti:___________________________________________________
Pirkimo data:________________________________________________
Maitinimo gamyklinis numeris:___________________________________
Deglas gamyklinis numeris:_____________________________________
i
UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ.
PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO.
DĖMESIO
Šios INSTRUKCIJOS skirtos patyrusiems operatoriams. Jei nesate visiškai susipažinę su naudojimo principais ir saugia arkinio suvirinimo ir pjaustymo įrangos praktika, es primygtinai reikalaujame perskaityti mūsų brošiūrą „Atsargumo priemonės ir
saugus arkinis suvirinimas, pjaustymas ir skaptavimas“, forma 52-529. NELEISKITE
neapmokytiems asmenims montuoti, naudotis ar tvarkyti šios įrangos. NEBANDYKITE montuoti ar naudoti šios įrangos, jeigu neperskaitėte ir visiškai nesupratote
šių instrukcijų. Jei nevisiškaisuprantate šias instrukcijas, išsamesnės informacijos
kreipkitės į tiekėją. Prieš montuodami ir naudodami šią įrangą būtinai perskaitykite
saugos atsargumo priemones.
VARTOTOJO ATSAKOMYBĖ
Ši įranga veiks pagal šiame vadove pateikiamą instrukciją ir pagal etiketes ir/arba priedus, kuriuose
pateikiama informacija apie montavimą, veikimą, tvarkymą ir remontą. Šią įrangą reikia periodiškai tikrinti.
Blogai veikiančios arba prastai eksploatuojamos įrangos nereikėtų naudoti. Sulūžusias, trūkstamas, nusidėvėjusias, deformuotas ar nešvarias detales reikia nedelsiant pakeisti. Jei reikėtų atlikti tokį remontą ar pakeitimus,
gamintojas rekomenduoja įgaliotam platintojui, iš kurio buvo pirkta įranga, telefonu arba raštu pateikti prašymą
dėl aptarnavimo.
Ši įranga arba kuri nors jos dalis neturėtų būti keičiama be išankstinio raštiško gamintojo patvirtinimo.
Šios įrangos naudotojas yra visiškai atsakingas už blogą veikimą dėl netinkamo naudojimo, klaidingo aptarnavimo, sugadinimų, netinkamo remonto ar pakeitimų, kuriuos atliko ne gamintojas arba gamintojo įgaliota remonto
tarnyba.
!
PRIEŠ MONTUODAMI AR EKSPLOATUODAMI PERSKAITYKITE IR SUPRASKITE INSTRUKCIJŲ VADOVĄ.
APSISAUGOKITE IR APSAUGOKITE KITUS!
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Remiantis
Žemos įtampos direktyva 2006/95/EC, galioja nuo 2007 m. sausio 16 d.
EMC direktyva 2004/108/EB, galioja nuo 2007 m. liepos 20 d.
RoHS direktyva 2011/65/EC, galioja nuo 2013 m. sausio 2 d.
Įrangos tipas
PLASMA CUTTING SYSTEM (PLAZMINIO PJOVIMO SISTEMA)
Tipo pavadinimas ir kt.
ESAB Cutmaster® 60, iš serijos numerio MX1518XXXXXX
Prekės pavadinimas arba prekės ženklas
ESAB
Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas
Vardas, pavardė, adresas, telefono nr.:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd
Denton TX 76207
Telefonas: +01 800 426 1888, FAKSAS +01 603 298 7402
Projekte buvo naudojamas šis EAA galiojantis suderintas standartas:
IEC/EN 60974-1:2012 Lankinio suvirinimo įranga - Part 1: Suvirinimo šaltiniai.
IEC/EN 60974-10:2007 Lankinio suvirinimo įranga - 10 dalis: Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) reikalavimai
Papildoma informacija: Riboto naudojimo, A klasės įranga, skirta naudoti ne gyvenamosiose patalpose.
Pasirašydamas šį dokumentą, toliau pasirašęs asmuo, gamintojas ar gamintojo įgaliotas atstovas,
deklaruoja, kad aptariama įranga atitinka pirmiau nurodytus saugos reikalavimus.
Data
Parašas
2015 m. lapkričio 1 d.
Flavio Santos
2015
Pareigos
Generalinis direktorius
Priedai ir gretimumas
Turinys
1 SKYRIUS. ATSARGUMO PRIEMONĖS................................................................................1-1
1.0
Atsargumo priemonės................................................................................. 1-1
2 SKYRIUS. SISTEMA ĮVADAS ..............................................................................................2-1
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
Kaip naudotis šia instrukcija........................................................................2-1
Įrangos identifikavimas................................................................................2-1
Įrangos įsigijimo kvitas.................................................................................2-1
Elektros tiekimo specifikacijos.....................................................................2-2
Įėjimo laidų instaliacijos specifikacijos.........................................................2-3
Elektros šaltinio charakteristikos..................................................................2-4
2 SKYRIUS. DEGIKLIS ĮVADAS ...........................................................................................2T-1
2T.01
2T.02
2T.03
2T.04
2T.05
Instrukcijos turinys.....................................................................................2T-1
Bendrasis aprašymas................................................................................2T-1
Specifikacijos ............................................................................................2T-1
Variantai ir priedai......................................................................................2T-2
Įvadas apie plazmą....................................................................................2T-2
3 SKYRIUS. SISTEMA ĮRENGIMAS .......................................................................................3-1
3.01
3.02
3.03
3.04
Išpakavimas.................................................................................................3-1
Kėlimo galimybės.........................................................................................3-1
Pirminės įėjimo galios jungtys......................................................................3-1
Dujų sujungimai...........................................................................................3-2
3 SKYRIUS. DEGIKLIS ĮRENGIMAS.....................................................................................3T-1
3T.01
3T.02
Degiklio jungtys..........................................................................................3T-1
Mechaninio degiklio nustatymas................................................................3T-1
4 SKYRIUS. SISTEMA EKSPLOATAVIMAS............................................................................4-1
4.01
4.02
Priekinio valdymo skydelio mygtukai / savybės...........................................4-1
Pasiruošimas eksploatuoti...........................................................................4-2
4 SKYRIUS. DEGIKLIS EKSPLOATAVIMAS.........................................................................4T-1
4T.01
4T.02
4T.03
4T.04
4T.05
4T.06
4T.07
4T.08
4T.09
Degiklio dalių pasirinkimas........................................................................4T-1
Pjūvio kokybė.............................................................................................4T-1
Bendra informacija apie pjovimą................................................................4T-2
Rankinio degiklio eksploatavimas..............................................................4T-3
Drožimas....................................................................................................4T-6
Mechaninio degiklio eksploatavimas.........................................................4T-7
SL60 degiklio dalių pasirinkimas................................................................4T-8
Rekomenduojami mechaninio degiklio su neapsaugotu antgaliu pjovimo greičiai.............................................................................................................4T-9
Rekomenduojami SL60 degiklio su apsaugotu antgaliu pjovimo greičiai.4T-12
INFORMACIJA APIE PATENTĄ...........................................................................................4T-15
Turinys
5 SKYRIUS. SISTEMA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA......................................................................5-1
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
Bendra techninė priežiūra............................................................................5-1
Techninės priežiūros tvarkaraštis.................................................................5-2
Įprasti gedimai.............................................................................................5-2
Gedimo Indikatorius.....................................................................................5-3
Pagrindinis trikčių šalinimo vadovas............................................................5-4
Elektros šaltinio pagrindinių detalių keitimas...............................................5-6
5 SKYRIUS. DEGIKLIS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA...................................................................5T-1
5T.01
5T.02
Bendra techninė priežiūra..........................................................................5T-1
Degiklio susidėvinčių dalių tikrinimas ir pakeitimas...................................5T-2
6 SKYRIUS. DALIŲ SĄRAŠAS................................................................................................6-1
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
Įvadas..........................................................................................................6-1
Užsakymo informacija..................................................................................6-1
Elektros šaltinio keitimas.............................................................................6-1
Atsarginės elektros šaltinio dalys.................................................................6-1
Variantai ir priedai........................................................................................6-2
Atsarginės rankinio degiklio dalys ..............................................................6-3
Atsarginės mechaninio degiklio su neekranuotais laidais dalys..................6-4
Degiklio susidėvinčios dalys (SL60)............................................................6-6
Degiklio susidėvinčios dalys (SL100)..........................................................6-7
1 PRIEDAS. VEIKSMŲ SEKA (BLOKINĖ SCHEMA)............................................................. A-1
2 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE DUOMENŲ ŽYMAS......................................................... A-2
3 PRIEDAS. DEGIKLIO IŠVADŲ SCHEMA............................................................................ A-3
4 PRIEDAS. DEGIKLIO JUNGČIŲ SCHEMOS....................................................................... A-4
5 PRIEDAS. SISTEMOS SCHEMA, 380/400/415 V ĮRENGINIAI........................................... A-6
Redagavimo istorija............................................................................................................... A-8
1 SKYRIUS. ATSARGUMO PRIEMONĖS
1.0
ESAB CUTMASTER 60
Atsargumo priemonės
ESAB virinimo ir plazminio pjaustymo įrangos naudotojai yra visiškai atsakingi už tai, kad užtikrintų, jog visi,
dirbantys su ar šalia įrangos, laikosi visų atsargumo priemonių. Atsargumo priemonės turi atitikti reikalavimus,
taikomus šio tipo virinimo ar plazminio pjaustymo įrangai. Be standartinių nuostatų, taikomų darbo vietoje,
reikia atsižvelgti ir į šias rekomendacijas.
Visą darbą turi atlikti išmokytas personalas, kuris yra gerai susipažinęs su virinimo ar plazminio pjaustymo
įrangos eksploatavimu. Netinkamai naudojant įrangą gali įvykti nelaimingi atsitikimai, kurių metu operatorius
gali susižaloti bei sugadinti įrangą.
1. Visi, naudojantys virinimo ar plazminio pjaustymo įrangą, turi susipažinti su:
- jos veikimo principais;
- avarinių stabdiklių vieta;
- jos funkcijomis;
- atitinkamomis atsargumo priemonėmis;
- suvirinimu ir (arba) plazminiu pjaustymu.
2. Operatorius turi užtikrinti, kad:
- paleidus įrangą darbo vietoje nebūtų nė vieno neįgalioto asmens;
- paleidus arką nė vienas nėra be apsauginių priemonių.
3. Darbo vieta turi būti:
- tinkama tam tikslui;
- nesausa.
4. Asmeninė apsauginė įranga:
- visada dėvėkite rekomenduojamą asmeninę apsaugos įrangą, pvz., apsauginius akinius, ugniai atsparius
drabužius, apsaugines pirštines;
- nedėvėkite laisvai kabančių aksesuarų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali užkliūti arba sukelti
nudegimus.
5. Bendros atsargumo priemonės:
- patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis patikimai pritvirtintas;
- su aukštos įtampos įranga dirbti gali tik kvalifikuotas elektrikas;
- atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir lengvai pasiekiama;
- įrangos sutepimas ir apžiūra neturi būti atliekama eksploatavimo metu.
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2002/96/EB dėl elektrinių ir elektroninių atliekų ir jos pritaikymą
pagal nacionalinius įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba) elektroninė įranga
turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate gauti informacijos apie patvirtintas
surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB platintoją.
ESAB gali pateikti visas reikalingas suvirinimo apsaugas ir priedus.
300X5395LT
1-1
ESAB CUTMASTER 60
ĮSPĖJIMAS
ATLIKDAMI VIRINIMĄ IR PLAZMINĮ PJAUSTYMĄ GALITE SUSIŽALOTI ARBA SUŽALOTI KITUS. VIRINDAMI AR PJAUSTYDAMI
LAIKYKITĖS ATSARGUMO PRIEMONIŲ. DARBDAVIO SAUGUMO
PRAKTIKA TURI BŪTI PAGRĮSTA GAMINTOJO PATEIKTAIS DUOMENIMIS APIE PAVOJŲ.
ELEKTROS SMŪGIS – gali būti mirtinas.
- Sumontuokite ir įžeminkite virinimo ar plazminio pjaustymo įrenginį pagal atitinkamus standartus.
- Nelieskite veikiančių elektrinių dalių ar elektrodų plika oda, šlapiomis pirštinėmis ar šlapiais drabužiais.
- Izoliuokite save nuo įžeminimo ir apdirbamos detalės.
- Užtikrinkite, kad jūsų darbo padėtis yra saugi.
DŪMAI IR DUJOS – gali būti pavojingi sveikatai.
- Nelaikykite galvos dūmuose.
- Dūmams ir dujoms pašalinti iš kvėpavimo srities ir bendrosios srities naudokite ventiliaciją ir ištraukimą ties
arka.
ARKINIAI SPINDULIAI – gali sužaloti akis ir nudeginti odą.
- Apsaugokite akis ir kūną. Naudokite tinkamą virinimo / plazminio pjaustymo ekraną ir filtravimo lęšį bei
dėvėkite apsauginius drabužius.
- Pašalinius asmenis apsaugokite atitinkamais ekranais ar užuolaidomis.
GAISRO PAVOJUS
- Žiežirbos (purslai) gali sukelti gaisrą. Todėl turite patikrinti, ar šalia nėra degių medžiagų.
TRIUKŠMAS – itin didelis triukšmas gali pakenkti klausai
- Apsaugokite ausis. Naudokite ausines ar kitą klausos apsaugą.
- Pašalinius asmenis įspėkite apie pavojų.
BLOGAS FUNKCIONAVIMAS – blogai funkcionuojant skambinkite ekspertams.
PRIEŠ MONTUODAMI AR EKSPLOATUODAMI PERSKAITYKITE IR SUPRASKITE INSTRUKCIJŲ VADOVĄ.
APSISAUGOKITE IR APSAUGOKITE KITUS!
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
DĖMESIO
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais žemosios įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų tokiose
patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“ įrangos
suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir spinduliuojamų trikdžių.
DĖMESIO
Šis produktas yra skirtas išskirtinai pjovimui plazma. Bet kuris kitas panaudojimas gali sukelti asmeninius sužeidimus ir (arba) sugadinti įrengimą.
DĖMESIO
Prieš montuodami ar eksploatuodami perskaitykite ir supraskite
instrukcijų vadovą.
1-2
BENDRA INFORMACIJA
!
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
2 SKYRIUS. SISTEMA
ĮVADAS
2.02 Įrangos identifikavimas
2.01 Kaip naudotis šia instrukcija
Ši naudojimo instrukcija taikoma tik specifikacijoms ar i
puslapyje nurodytų numerių dalims.
Kad užtikrintumėte saugų įrenginio darbą, perskaitykite
visą instrukciją, įskaitant skyrių apie saugumo instrukcijas ir įspėjimus.
Kai kuriose šios instrukcijos vietose galima rasti žodžius
PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS, ASARGIAI ir PASTABA. Atkreipkite dėmesį į šiose antraštinėse dalyse pateiktą informaciją.
Šias specialiąsias pastabas galima lengvai pastebėti:
PASTABA!
Veiksmas, procedūra ar papildoma
informacija, į kurią būtina atkreipti
ypatingą dėmesį arba kuri gali padėti
efektyviai naudoti sistemą.
!
ATSARGIAI
Netinkamai atliekant šį veiksmą galima sugadinti įrangą.
!
ĮSPĖJIMAS
Netinkamai atliekant šį veiksmą galimi
dirbančiojo su įranga arba kitų netoliese esančių asmenų sužeidimai.
Įrenginio identifikacinis numeris (specifikacija arba dalies
numeris), modelis ir serijos numeris dažniausiai nurodyti
ant duomenų žymos, pritvirtintos prie galinio skydelio.
Įrenginiai be duomenų žymos, pvz. degiklis ir kabelių
mazgai, identifikuojami tik pagal specifikacijas arba dalių
numerį, atspausdintą ant laisvai pritvirtintos kortelės arba
siuntinio konteinerio. Užsirašykite šiuos skaičius puslapio
apačioje, kad prireikus turėtumėte šią informaciją.
2.03 Įrangos įsigijimo kvitas
Gavę įrangą, prieš pasirašydami važtaraštį ją patikrinkite,
kad įsitikintumėte, jog nieko netrūksta ir ar nėra galimų
defektų, atsiradusių transportavimo metu. Jei yra bet
koks defektas, iškart praneškite vežėjui ir užpildykite
skundą. Apsirūpinkite visa informacija apie nuostolių
atlyginimą ar pristatymo klaidas jūsų teritorijoje, kuri
nurodyta šios instrukcijos vidinėje galinio viršelio pusėje.
Taip pat nurodykite visus įrangos identifikavimo numerius, kaip aprašyta pirmiau, ir išsamiai aprašykite visas
netinkamai veikiančias dalis.
Prieš išmontuodami įrenginį, patraukite įrangą į montavimo vietą. Būkite atsargūs, kad naudodami strypus,
plaktukus ir kt. įrenginiui išardyti nepažeistumėte įrangos.
ĮSPĖJIMAS
Suteikia informaciją apie galimą
elektros smūgį. Įspėjimai bus pateikti
tokiuose kvadratėliuose kaip šis.
!
PAVOJUS
Nurodo neatidėliotinus pavojus,
kurie, jų neišvengus, gali sukelti tiesioginius sunkius kūno sužalojimus
arba mirtį.
Papildomas šios instrukcijos kopijas galite įsigyti susisiekę su ESAB pagal jūsų gyvenamą vietą, adresą ir
telefono numerį galite rasti ant šios instrukcijos galinio
viršelio. Nurodykite naudojimo instrukcijos numerį ir
įrangos identifikavimo numerius.
Šio vadovo elektronines kopijas taip pat galima atsisiųsti
nemokamai Acrobad PDF failo formatu iš ESAB interneto
svetainės, nurodytos toliau
http://www.esab.eu
300X5395LT
ĮVADAS
2-1
ESAB CUTMASTER 60
2.04 Elektros tiekimo specifikacijos
ESAB Cutmaster 60 elektros tiekimo specifikacijos
Įėjimo galia
Įėjimo elektros
tiekimo kabelis
Išėjimo srovė
Elektros šaltinio dujų
filtravimo funkcija
400 V kintamoji srovė (360–440 V kintamoji srovė), trifazė, 50/60 Hz
Prie elektros šaltinio pridedamas įėjimo kabelis.
Kabelis skirtas 400 V trifazei srovei.
20–60 nuolat reguliuojamų amperų (A)
Dalelės iki 5 mikronų
ESAB Cutmaster 60 elektros tiekimo darbo ciklas *
Aplinkos
temperatūra
Darbo ciklo vertės @ 40 °C (104 °F)
Darbo temperatūros intervalas 0–50 °C
Darbo
40%
60%
100%
ciklas
Vertės
IEC
CE
IEC
CE
IEC
CE
stanstanstandardartai
dartai
tai
Visi įrenginiai
Elektros
60A 60A 50A 50A
30A
30A
srovė
Nuolatinės
srovės (DC) 104
104
100
100
92
92
įtampa
* PASTABA. Darbo ciklas bus sumažinamas, jeigu pirminė įėjimo įtampa (AC) yra žema
arba išėjimo įtampa (DC) yra aukštesnė nei parodyta šioje diagramoje.
PASTABA!
IEC vertės nustatomos Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (angl. International
Electro-Technical Commission). Į šias specifikacijas įtrauktas išėjimo įtampos apskaičiavimas atsižvelgiant į elektros šaltinio vardinę srovę. Kad būtų lengviau palyginti elektros
šaltinius, visi gamintojai naudoja šią išėjimo įtampą darbo ciklui nustatyti.
Elektros šaltinio matmenys ir svoris
Ventiliacijos tarpų reikalavimai
305 mm
12"
Art # A-12888LT
Art # A-07925_AB
381 mm
15"
6"
150 mm
24"
610 mm
610 mm
24"
6"
150 mm
43 lb / 19,5 kg
2-2
ĮVADAS
6"
150 mm
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
2.05 Įėjimo laidų instaliacijos specifikacijos
ESAB Cutmaster 60 elektros tiekimo įėjimo kabelio instaliacijos reikalavimai
Įėjimo įtamDažnis Įėjimo galia
Rekomenduojami dydžiai
pa
I
Saugiklis
Lankstus laidas
Voltai
Hz
kVA
I eff
maks.
(amperai)
(min. AWG)
Trifazė
400
50/60
11
16
11
20
14
Linijos įtampos su rekomenduojamais grandinės apsaugos ir laidų dydžiais
remiantis nacionaliniu elektros energijos kodeksu ir Kanados elektros energijos kodeksu
PASTABA!
Pasidomėkite vietinių ir nacionalinių kodų ar vietinės valdžios tinkamos laidų instaliacijos
reikalavimais.
Kabelio dydis sumažinamas remiantis įrangos darbo ciklu.
300X5395LT
ĮVADAS
2-3
ESAB CUTMASTER 60
2.06 Elektros šaltinio charakteristikos
Rankena ir kabelių suvyniojimas
Valdymo skydelis
Degiklio laidų lizdai
Art # A-08359LT
Darbinis kabelis
ir gnybtas
Pasirenkamo automatizavimo
sąsajos kabelio jungtis
Filtro mazgas
Dujų įleidimo anga
Art # A-08547LT
Įėjimo galios laidas
2-4
ĮVADAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
2 SKYRIUS. DEGIKLIS
ĮVADAS
257 mm (10.125")
2T.01 Instrukcijos turinys
95 mm
(3.75")
Šioje instrukcijoje pateikiami aprašymai, naudojimo
instrukcijos ir techninės priežiūros nuostatos, taikytinos SL60 (rankinis) arba SL100 (mechaninis) modelių
degikliams. Atlikti šio įrenginio techninę priežiūrą gali
tik kvalifikuotas personalas; griežtai perspėjama, kad
nekvalifikuotam personalui draudžiama remontuoti ar
vykdyti kitus pakeitimus, nenurodytus šioje instrukcijoje,
priešingu atveju gaminio garantija nebegalios.
Art # A-03322LT_AB
29 mm (1.17")
2. Mechaninis degiklis, modelis
Standartiniame mechaniniame degiklyje yra
padėties nustatymo vamzdis su stovu ir suspaudimo bloku.
403 mm /15,875"
236 mm / 9,285"
Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Visiškai suprantant
įrangos charakteristikas ir galimybes bus užtikrintas
patikimas jos naudojimas atliekant darbus, kuriems ji
buvo sukurta.
35 mm / 1,375"
2T.02 Bendrasis aprašymas
Plazmos degiklių konstrukcija panaši į automobilių uždegimo žvakę. Juos sudaro neigiamos ir teigiamos dalys,
atskiriamos centrinio izoliatoriaus. Degiklyje pagalbinis
lankas pradeda veikti tarpe tarp neigiamai įkrauto elektrodo ir teigiamai įkrauto antgalio. Kai pagalbinis lankas
baigė jonizuoti dujas, itin karštų dujų kolona teka per
mažą angą į degiklio antgalį, kuris yra sufokusuotas į
pjaunamą metalą.
44,5 mm /
1,75"
Galima įsigyti toliau nurodytų rankinių degiklių:
• 6,1 m (arba 20 pėdų), su ATC jungtimis
• 15,2 m (arba 50 pėdų), su ATC jungtimis
Galima įsigyti toliau nurodytų mechaninių degiklių:
• 1,5 m (arba 5 pėdos), su ATC jungtimis
• 3,05 m (arba 10 pėdų), su ATC jungtimis
• 7,6 m (arba 25 pėdos), su ATC jungtimis
• 15,2 m (arba 50 pėdų), su ATC jungtimis
C. Degiklio dalys
Starterio kasetė, elektrodas, antgalis ir apsauginis
gaubtas
D. Patogus dalių surinkimas (PIP)
Degiklio galvutėje įrengtas jungiklis
2T.03 Specifikacijos
12 V nuolatinės srovės grandinės įtampa
A. Degiklio konfigūracijos
E. Aušinimo tipas
1. Rankinio degiklio modeliai
Rankinio degiklio galvutė pakreipta 75° laipsnių
kampu nuo degiklio rankenos. Rankinį degiklį sudaro degiklio rankena ir degiklio gaiduko mazgas.
300X5395LT
Art # A-02998LT
B. Degiklio laidų ilgiai
Vienas degiklio laidas tiekia dujas iš vieno šaltinio, kurios gali būti naudojamos ir kaip plazma, ir kaip antrinės
dujos. Oro srautas paskirstomas degiklio galvutėje. Kai
naudojamos tik vienos dujos, sumažinamos darbo išlaidos ir galima naudoti mažesnį degiklį.
PASTABA!
Žr. skyrių 2T.05 „Įvadas apie plazmą“,
kuriame pateikiamas detalesnis plazminio degiklio veikimo aprašymas.
Žr. priedą, kuriame pateikiama papildoma informacija apie naudojamo elektros
šaltinio specifikacijas.
16 mm /
0,625"
30 mm / 1,175"
126 mm / 4,95"
ĮVADAS
Per degiklį einančio aplinkos oro ir dujų srovės
kombinacija.
2T-1
ESAB CUTMASTER 60
2T.04 Variantai ir priedai
F. Degiklio vertės
Rankinio degiklio vertės
Dėl skirtingų variantų ir aksesuarų žr. 6 skyrių.
Aplinkos
temperatūra
40 °C
104 °F
Darbo ciklas
100 % @ 60 amperų @
400 scf/h (standartinių kubinių
pėdų/val. arba 188,8 l/min.)
Maksimali srovė
60 amperų (A)
Įtampa (Vdidž.)
500 V
Lanko
užsidegimo įtampa
2T.05 Įvadas apie plazmą
A. Plazmos dujų srautas
Plazma - tai iki itin aukštos temperatūros pašildytos ir
jozinuotos dujos, tokiu būdu padarytos laidžios elektrai.
Plazmos lanko pjovimo ir drožimo procesų metu ši
plazma panaudojama perkelti elektrinį lanką ant ruošinio. Metalas, kuris bus pjaunamas arba pašalinamas,
išlydomas lanko karščio, tada nupučiamas.
7 kV
Mechaninio degiklio vertės
Aplinkos
temperatūra
40 °C
104 °F
Darbo ciklas
100 % @ 100 amperų @
400 scf/h (standartinių kubinių
pėdų/val. arba 188,8 l/min.)
Maksimali srovė
120 amperų (A)
Įtampa (Vdidž.)
500 V
Lanko
užsidegimo įtampa
7 kV
Plazminio lanko pjovimo tikslas yra metalo atskyrimas, o plazminio lanko drožimo- pašalinti metalą iki
tam tikro gylio ir pločio.
Plazminio pjovimo degiklyje dujos įeina į B zoną, kur
pagalbinis lankas tarp elektrodo ir degiklio antgalio kaitina ir jonizuoja dujas. Tada pagrindinis pjovimo lankas
persikelia ant ruošinio per plazmos dujų koloną C srityje.
G. Dujų reikalavimai
Mechaninio ir rankinio degiklių dujų
specifikacijos
Dujos (plazma ir antrinis šaltinis)
Suslėgtas oras
Darbo slėgis,
žr. PASTABA
4,1–6,5 barai
(arba 60–95 psi)
Maksimalus įėjimo slėgis
8,6 barai
(arba 125 psi)
Dujų tekėjimas (pjovimas ir
drožimas)
142–235 l/min
(arba 300–
500 scf/h)
!
_
Elektros
energijos
tiekimas
+
B
Ruošinys
C
ĮSPĖJIMAS
Šis degiklis nėra skirtas naudoti su
deguonimi (O2)
A-00002LT
Įprastos degiklio galvutės detalės
Degiklis perduoda aukštos koncentracijos karštį mažam plotui išleisdamas plazmos dujas ir elektrinį lanką
per nedidelę angą. Standus, suspaustas plazmos
lankas rodomas C zonoje. Kaip pavaizduota iliustracijoje, atliekant pjūvį plazminiu pjovikliu, naudojamas
nuolatinės srovės (DC) tiesioginis poliškumas.
PASTABA!
Darbo slėgis skiriasi priklausomai
nuo degiklio modelio, darbo srovės
stiprumo amperais ir degiklio laidų
ilgio. Žr. kiekvieno modelio dujų slėgio nustatymų lenteles.
H. Tiesioginio kontakto pavojus
Rekomenduojamas pjovimo išlaikant atstumą nuo
degiklio antgalio iki ruošinio metodo antgalio atstumas yra 4,7 mm (3/16 colio).
2T-2
A
ĮVADAS
A sritis nukreipia antrines dujas, kurios aušina degiklį. Šios dujos taip pat padeda didelio greičio plazmos dujoms nuo pjūvio nupūsti išlydytą metalą, taip
sudarydamos sąlygas greitai atlikti pjovimą be šlako.
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
B. Dujų paskirstymas
Kabamasis nuotolinio valdymo pultas
Naudojamos vienos rūšies dujos prietaiso viduje yra
suskaidomos į plazmą ir antrines dujas.
Plazmos dujos teka į degiklį per neigiamą kabelį,
per starterio kasetę, aplink elektrodą ir išteka per
antgalio angą.
ATC
Antrinės dujos teka žemyn, aplink degiklio starterio
kasetės išorinę pusę ir išteka tarp antgalio bei apsauginio gaubto aplink plazmos lanką.
PIP Jungiklis
Apsauginis
gaubtas
CNC Paleidimas
C. Pagalbinis lankas
Paleidžiant degiklį, pagalbinis lankas būna tarp elektrodo ir pjovimo antgalio. Pagalbinis lankas sukuria
kelią pagrindiniam lankui persikelti ant ruošinio.
ATC
PIP Jungiklis
Art # A-08168LT
D. Pagrindinis pjovimo lankas
Nuolatinė srovė (DC) taip pat naudojama pjaunant
pagrindiniu pjovimo lanku. Neigiama išvestis sujungta su degiklio elektrodu per degiklio kabelį. Teigiama
išvestis sujungta su ruošiniu darbo kabeliu, o su
degikliu - pagalbiniu laidu.
Degiklis turi grandinę patogaus dalių surinkimo
grandinę (PIP). Kai apsauginis gaubtas yra tinkamai
įrengtas, jis uždaro jungiklį. Degiklis neveiks, jeigu
šis jungiklis bus suaktyvintas.
Laidams
valdyti
Degiklio jungiklis
PIP Jungiklis
A-02997LT
Automatinis degiklis
ATC
E. Patogus dalių surinkimas (PIP)
Apsauginis
gaubtas
PIP Jungiklis
Apsauginis
gaubtas
Mechaninio degiklio patogaus dalių surinkimo
grandinės schema
Degiklio
gaidukas
Apsauginis
gaubtas
Rankinio degiklio patogaus dalių surinkimo
grandinės schema
300X5395LT
ĮVADAS
2T-3
ESAB CUTMASTER 60
Šis puslapis yra tikslingai paliktas tuščias
2T-4
ĮVADAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
3 SKYRIUS. SISTEMA
ĮRENGIMAS
3.03 Pirminės įėjimo galios jungtys
ATSARGIAI
Prieš prijungdami įrenginį ar įjungdami jį į lizdą, patikrinkite, ar tinkama elektros tiekimo šaltinio įtampa.
Pirminis elektros šaltinis, saugiklis
ir ilginamieji laidai turi atitikti vietos
elektros dalies reikalavimus ir rekomenduojamus grandinės apsaugos
bei instaliacijos reikalavimus, kaip
nurodyta 2 skyriuje.
!
3.01 Išpakavimas
1. Naudokite pakavimo sąrašus ir nustatykite bei
patikrinkite visus gaminius.
2. Patikrinkite kiekvieną detalę dėl galimų defektų
gaminio pristatymo metu. Jei matomi gaminio
defektai, prieš pradedami jį montuoti, susisiekite
su savo tiekėju ar įmone, pristačiusia gaminį.
3. Šios instrukcijos pradžioje esančiame informacijos lauke užrašykite elektros šaltinio ir degiklio
modelius ir serijos numerius, pirkimo datą ir
pardavėjo vardą.
Visi įrenginiai išsiunčiami iš gamyklos su 380/400
voltų įėjimo tiekimo kabeliu, prijungtu prie įėjimo kontaktoriaus pagal trifazę konfigūraciją. Toliau pateiktas
paveikslas ir instrukcijos yra skirti paaiškinti, kaip
pakeisti įėjimo galios laidą.
3.02 Kėlimo galimybės
Trifazės (3 ø) ir jungės nustatymai
ĮSPĖJIMAS
Nelieskite elektros detalių, kuriomis
teka įtampa.
Prieš perkeldami įrenginį atjunkite
įėjimo elektros tiekimo laidą.
!
ĮSPĖJIMAS
KRENTANTIS ĮRENGINYS gali sukelti rimtus asmens sužeidimus arba
sugadinti įrangą.
RANKENĖLĖ nėra skirta mechaniniam kėlimui atlikti.
• Įrenginį gali kelti tik pakankamai fizinės jėgos turintys asmenys.
L1
L1
L2
L2
L3
JUNGĖ L1 -L4
L3
L4
ĮŽEIMINIMAS
(GND)
L4
Art # A-08546LT
Elektros šaltinyje esanti rankena skirta pakelti tik rankiniu būdu. Įsitikinkite, kad prietaisas būtų keliamas ir
transportuojamas atsargiai bei saugiai.
Trifazė įėjimo galios laidų instaliacija
A. Trifazės įėjimo galios jungtys
ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami šį veiksmą atjunkite
įėjimo elektros tiekimą nuo energijos
šaltinio ir įėjimo laido.
Šios instrukcijos taikomos keičiant 380/400V elektros
šaltinio įėjimo galios kabelį pagal trifazę įėjimo galią.
• Įrenginį kelkite už rankenos abejomis rankomis.
Nenaudokite kėlimo diržų.
1. Nuimkite elektros šaltinio dangtelį pagal 5 skyriuje pateiktas instrukcijas.
• Naudokite pasirenkamą vežimėlį ar panašų atitinkamo pajėgumo prietaisą įrenginiui perkelti.
2. Atjunkite originalų įėjimo elektros tiekimo kabelį
nuo pagrindinio įėjimo kontaktoriaus ir korpuso
įžeminimo jungties.
• Prieš transportuodami įrenginį šakiniu krautuvu
ar kita transporto priemone padėkite įrenginį ant
tinkamos lentos ir jį pritvirtinkite.
300X5395LT
3. Atlaisvinkite užpakalinėje elektros šaltinio skydelyje esančią apsaugą nuo kiaurymių. Ištraukite
originalų elektros tiekimo kabelį iš elektros šaltinio.
ĮRENGIMAS
3-1
ESAB CUTMASTER 60
4. Naudodami į rinkinį neįeinantį keturių laidų įėjimo elektros tiekimo kabelį pagal norimą įtampą,
nuimkite izoliaciją nuo atskirų laidų.
PASTABA!
Kad patikimai užsandarintumėte
jungčių sriegius, naudokite sriegių
sandariklį, laikydamiesi gamintojo
nurodymų. Nenaudokite tefloninės
juostos sriegiams sandarinti, nes
juostos dalelės gali atlūžti ir užblokuoti nedideles degiklio oro angas.
5. Įkiškite naudojamą kabelį į jam skirtą skylę
elektros šaltinio skydelio užpakalinėje pusėje.
Žr. 2 skyrių apie įėjimo elektros tiekimo kabelio
reikalavimus.
ATSARGIAI
Pirminis elektros šaltinis ir elektros
tiekimo kabelis turi atitikti vietinius
elektros dalies reikalavimus ir rekomenduojamus grandinės apsaugos
bei instaliacijos reikalavimus
(žr. 2 skyriuje pateiktą lentelę).
!
6. Prijunkite laidus kaip nurodyta toliau.
Reguliatorius / filtro
mazgas
Įleidimo anga
Žarnos gnybtas
•
Pritvirtinkite ant kontaktoriaus esančius jungės laidus. Žr. ankstesnius paveikslus.
•
Žalias ar geltonas įžeminimo laidas.
•
Likusių laidų L1, L2 ir L3 įvestis. Laidus galima
prijungti bet kokia tvarka.
7. Kad pritvirtintumėte elektros tiekimo kabelį, priveržkite apsaugą nuo kiaurymių, bet ties laidais
veržkite nestipriai.
8. Iš naujo įstatykite elektros šaltinio dangtelį, sekdami 5 skyriuje pateiktas instrukcijas.
9. Prijunkite priešingus atskirų laidų galus prie į rinkinį neįeinančio kištuko ar pagrindinio atjungimo
jungiklio.
10. Prijunkite įėjimo elektros tiekimo kabelį (arba
uždarykite pagrindinį atjungimo jungiklį), kad būtų
tiekiama elektra.
3.04 Dujų sujungimai
Dujų tiekimo
žarna
Art # A-07943LT
Oro prijungimas prie įleidimo angos
Papildomo vienpakopio filtro įrengimo
Rekomenduojama naudoti papildomą filtro rinkinį, siekiant geresnio suspausto oro filtravimo rezultato bei
neleisti į degiklį patekti drėgmei ir nuodegoms.
1. Pritvirtinkite vienpakopio filtravimo žarną prie
įleidimo angos.
2. Pritvirtinkite filtravimo mazgą prie filtro žarnos.
3. Prijunkite oro liniją prie filtro. Šiame paveiksle
pavaizduoti įprastiniai surinkimo būdai (pavyzdys).
Dujų tiekimo prijungimas prie įrenginio.
Sujungimas toks pats tiek naudojant suslėgtą orą, tiek
aukšto slėgio balionus. Žr. kitus du skyrelius, jei ketinama
įrengti pasirenkamą oro linijos filtrą.
1. Prijunkite oro liniją prie įleidimo angos. Šiame
paveiksle pavaizduoti įprastiniai surinkimo būdai
(pavyzdys).
3-2
Nuo 1/4 NPT arba ISO-R
iki 6 mm (arba 1/4 colio)
jungiamasis elementas
ĮRENGIMAS
PASTABA!
Kad patikimai užsandarintumėte
jungčių sriegius, naudokite sriegių
sandariklį, laikydamiesi gamintojo
nurodymų. Nenaudokite tefloninės
juostos sriegiams sandarinti, nes
juostos dalelės gali atlūžti ir užblokuoti nedideles degiklio oro angas.
Prijunkite kaip nurodyta:
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
Reguliatorius / filtro
mazgas
Reguliatorius / filtro
mazgas
Reguliatoriaus
įėjimo įtampa
Dvipakopio filtro
įleidimo anga (IN)
Išleidimo anga
(IŠLEIDIMAS)
Įleidimo anga
Dvipakopio
filtro mazgas
Žarnos gnybtas
Dujų tiekimo
žarna
Art # A-07944LT
Nuo 1/4 NPT 6 mm
(arba 1/4 colio)
jungiamasis elementas
Art # A-07945LT_AC
Žarnos gnybtas
Dujų tiekimo
žarna
Papildomo dvipakopio filtro įrengimas
Nuo 1/4 NPT 6 mm
(arba 1/4 colio)
jungiamasis elementas
Papildomo vienpakopio filtro įrengimas
Aukšto slėgio oro balionų naudojimas
Naudojant aukšto slėgio oro balionus kaip oro šaltinį:
1. Žr. gamintojo specifikacijas dėl aukšto slėgio
reguliatorių įrengimo ir priežiūros.
Papildomo dvipakopio oro filtro rinkinio
įrengimas
Šis pasirenkamas dvipakopis oro filtras taip pat naudojamas suspausto oro parduotuvių sistemose. Filtras
panaikina drėgmę ir teršalus, kurių dydis iki mažiau nei
5 mikronai.
Prijunkite oro tiekimą kaip aprašyta toliau:
1. Pritvirtinkite dvipakopio filtravimo laikiklį užpakalinėje elektros tiekimo šaltinio pusėje, kaip
nurodyta instrukcijoje, pridėtoje prie filtravimo
mazgo.
2. Apžiūrėkite cilindrų vožtuvus ir patikrinkite, ar jie
yra švarūs ir ar juose nėra alyvos, tepalų ar kitų
pašalinių medžiagų. Trumpam atidarykite kiekvieno cilindro vožtuvą, kad nupūstumėte visas
galimas dulkes.
3. Cilindre turi būti įrengtas aukšto spaudimo reguliatorius, kurio išeigos slėgis turi būti daugiausiai 6,9 barų
(100 psi), o dujų tėkmė ne mažesnė nei 141,5 l/
min (arba 300 scf/h)
4. Prijunkite tiekimo žarną prie cilindro.
PASTABA!
Kad patikimai užsandarintumėte
jungčių sriegius, naudokite sriegių
sandariklį, laikydamiesi gamintojo
nurodymų. Nenaudokite tefloninės
juostos sriegiams sandarinti, nes
juostos dalelės gali atlūžti ir užblokuoti nedideles degiklio oro angas.
2. Prijunkite dvipakopio filtravimo išleidimo žarną
prie reguliatoriaus / filtravimo mazgo įleidimo
angos.
3. Naudokite į rinkinį neįeinančias jungiamąsias detales oro linijai prie filtro prijungti. 1/4 NPT-6,35 mm
(arba 1/4 colio) štuceris pavaizduotas kaip pavyzdys.
300X5395LT
ĮRENGIMAS
PASTABA!
Aukšto slėgio cilindro reguliatoriaus
slėgis turėtų būti nustatytas 6,9 barų
(100psi).
Tiekimo žarna turi būti bent 6 mm
(arba 1/4 colio) ilgio I.D.
Kad patikimai užsandarintumėte
jungčių sriegius, naudokite sriegių
sandariklį, laikydamiesi gamintojo
nurodymų. Nenaudokite tefloninės
juostos sriegiams sandarinti, nes
juostos dalelės gali atlūžti ir užblokuoti nedideles degiklio oro angas.
3-3
ESAB CUTMASTER 60
Šis puslapis yra tikslingai paliktas tuščias
3-4
ĮRENGIMAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
3 SKYRIUS. DEGIKLIS
ĮRENGIMAS
3. Padėkite suvirinimo filtro lęšį prieš degiklį ir įjunkite oro srautą. Neįjunkite lanko!
Oro sudėtyje esanti alyva ar drėgme bus matoma
ant lęšio.
3T.01 Degiklio jungtys
Jei būtina, prijunkite degiklį prie elektros tiekimo šaltinio. Prijunkite tik ESAB SL60 (rankinio) arba SL100
(mechaninio) modelio degiklį prie šio elektros tiekimo
šaltinio. Maksimalus degiklio laidų ilgis yra 30,5 m
(100 pėdų), įskaitant ilginamuosius laidus.
3T.02 Mechaninio degiklio nustatymas
PASTABA!
Jei rankinio degiklio sistema konvertuojama mechaniniam degikliui
valdyti, reikia elektros tiekimo šaltinyje įrengti adapterį.
ĮSPĖJIMAS
Prieš prijungdami degiklį atjunkite
pirminį elektros tiekimą nuo energijos šaltinio.
1. Sulygiuokite ATC išorinę jungtį (ant degiklio laido)
su vidiniu lizdu. Įstumkite išorinę jungtį į vidinį
lizdą. Jungtys turėtų būti šiek tiek suspaustos.
2. Sustiprinkite jungtį sukdami fiksavimo veržlę, kol
ji užsifiksuos. NENAUDOKITE fiksavimo veržlės,
kad pritrauktumėte jungtį. Nenaudokite įrankių
jungčiai sutvirtinti.
ĮSPĖJIMAS
Prieš prijungdami degiklį atjunkite
pirminį elektros tiekimą nuo energijos
šaltinio.
Mechaniniame degiklyje taip pat yra padėties nustatymo
vamzdis su stovu ir suspaudimo bloku.
1. Įrenkite degiklio mazgą ant pjovimo stalo.
2. Norėdami gauti švarų statmeną pjūvį, naudokite
kvadratą, kad sulygiuotumėte degiklį statmenai
ruošinio paviršiui.
Suspaudimo
blokas
2
Kvadratas
1
Art # A-07885
Degiklio prijungimas prie elektros šaltinio.
Ruošinys
A-02585LT
3. Sistema yra paruošta veikti.
Patikrinkite oro kokybę.
Oro kokybės tikrinimas:
1.
/
jungiklį į padėtį ĮJUNGTA (į viršų).
2. Nustatykite funkcijų valdymo jungiklį į padėtį
NUSTATYTA.
300X5395LT
Mechaninio degiklio nustatymai
Nustatykite ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
3. Šio tipo darbui vykdyti būtina įrengti tinkamas
degiklio dalis (apsauginį gaubtą, antgalį, starterio
kasetę ir elektrodą). Žr. skyrių 4T.01 „Degiklio
dalių pasirinkimas“ dėl išsamesnės informacijos.
ĮRENGIMAS
3T-1
ESAB CUTMASTER 60
Šis puslapis yra tikslingai paliktas tuščias
3T-2
ĮRENGIMAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
4 SKYRIUS. SISTEMA
EKSPLOATAVIMAS
5.
Kintamosios srovės (AC) indikatorius
Pastoviai deganti lemputė rodo, kad elektros šaltinis paruoštas naudoti. Mirksinti švieselė rodo, kad
įjungtas įrenginio apsauginės blokuotės režimas.
IŠJUNKITE įrenginį, IŠJUNKITE arba atjunkite įėjimo
galią, ištaisykite gedimą ir iš naujo įjunkite įrenginį.
Žr. 5 skyrių dėl išsamesnė informacijos.
4.01 Priekinio valdymo skydelio
mygtukai / savybės
1
Žr. paveikslą dėl numeracijos atpažinimo
2
3
4
1. Išėjimo srovės kontrolė
Nustato norimą išėjimo srovę. Išėjimas iki 60 amperų
gali būti nustatytas taikant traukiamojo pjovimo metodą (kai degiklis liečiasi su ruošiniu) arba didesnis
taikant pjovimo išlaikant atstumą nuo degiklio antgalio iki ruošinio metodą.
MIN
A
MAX
2. Funkcijų valdymas
Funkcijų valdymo mygtukas, naudojamas pasirinkti
skirtingus darbo režimus.
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
+
!
NUSTATYTA Naudojama išleisti orą per
įrenginį, degiklį ir laidus bei nustatyti dujų slėgį.
atlikti
5 6 7 8 9 10
PALEISTI Naudojamas įprastam pjovimo darbui
GREITAS AUTOMATINIS PAKARTOTINIS
PALEIDIMAS Leidžia papildomam lankui greičiau
pakartotinai pasileisti ir atlikti nenutraukiamą pjovimą.
FIKSAVIMAS Ši funkcija naudojama rankiniu būdu atliekant ilgesnius pjūvius. Nustačius pjovimo lanką galima paleisti degiklio jungiklį. Pjovimo
lankas bus ĮJUNGTAS, kol degiklis nebus pakeltas
nuo ruošinio, kol degiklis nepaliks ruošinio krašto,
jeigu degiklio jungiklis bus vėl suaktyvintas arba jeigu
bus suaktyvinta viena iš blokavimo sistemų.
6.
7.
slėgis) nustačius režimą NUSTATYTI. Norėdami
pakeisti vertę, atitraukite mygtuką, tada įstumkite jį,
kad jis užsifiksuotų.
300X5395LT
Dujų indikatorius
Indikatorius ĮJUNGTAS, kai yra bent minimalus
dujų įėjimo slėgis, reikalingas tiekti elektros energiją įrenginiui. Minimalus slėgis, reikalingas elektros
tiekimui užtikrinti, nėra pakankamas, kad degiklis
galėtų veikti.
8.
Nuolatinės srovės (DC)
indikatorius
Indikatorius ĮJUNGTAS, kai nuolatinės srovės (DC)
grandinė yra aktyvi.
4. Oro / dujų slėgio kontrolė
+ Slėgis valdomas (pakeičiamas oro ar dujų
Temperatūros indikatorius
Paprastai indikatorius IŠJUNGTAS. Indikatorius
ĮJUNGTAS, kai vidinė temperatūra viršija įprastas
ribas. Prieš tęsdami darbą leiskite įrenginiui atvėsti.
3. Galios ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO jungiklis
/
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungikliu valdoma įėjimo galia į maitinimo šaltinį. Jungiant į viršų
ĮJUNGTA, o į apačią IŠJUNGTA.
Art# A-07886
!
9.
Gedimo ir klaidos indikatorius
Indikatorius ĮJUNGTAS, kai gedimo grandinė yra
aktyvi. Žr. 5 skyrių dėl gedimo švieselių paaiškinimų.
VEIKIMAS
4-1
ESAB CUTMASTER 60
10. Slėgio indikatoriai
Prijunkite darbinį kabelį
BAR
MAX
MAX
90
6.3
85
5.9
80
5.5
75
5.2
70
4.8
65
4.5
MIN
MIN
Pritvirtinkite darbinį kabelį prie ruošinio ar pjovimo
lentos. Plote neturi būti tepalo, dažų ar rūdžių. Prijunkite tik prie pagrindinės ruošinio dalies; neprijunkite
prie nupjaunamos dalies.
Art # A-08170
PSI
Indikatoriai šviečia priklausomai nuo slėgio, nustatyto
slėgio valdymo mygtuku (Nr. 4).
Art # A-04509
Elektros tiekimas ĮJUNGTAS
Nustatykite elektros šaltinio ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
jungiklį į padėtį ĮJUNGTA (į viršų).
Kintamosios srovės (AC) indikatorius ĮSIJUNGIA.
4.02 Pasiruošimas eksploatuoti
Veiksmai, kuriuos būtina atlikti kas kartą prieš pradedant
darbą su prietaisu.
Dujų indikatorius ĮSIJUNGIA, jei dujų slėgis yra
pakankamas, kad būtų tiekiama elektros energija, ir
aušinimo ventiliatoriai ĮSIJUNGIA.
ĮSPĖJIMAS
Prieš surinkdami ar išardydami elektros energijos šaltinį, degiklio dalis ar
degiklio ir jungiamųjų laidų mazgus,
atjunkite pirminį elektros tiekimą nuo
energijos šaltinio.
PASTABA!
Minimalus slėgis, reikalingas elektros tiekimui užtikrinti, mažesnis nei
minimali vertė, kurios būtina laikytis,
kad degiklis galėtų veikti.
Aušinimo ventiliatoriai ĮSIJUNGS, kai
įrenginys bus ĮJUNGTAS. Kai prietaisas nenaudojamas dešimt (10) minučių, ventiliatoriai IŠSIJUNGIA. Ventiliatoriai ĮSUJUNGS įjungus degiklio
jungiklį (paleidimo signalas) arba jeigu
įrenginys bus išjungtas ir vėl ĮJUNGTAS. Esant per aukštai temperatūrai,
ventiliatoriai dirbs tol, kol ši būklė tęsis
ir dar dešimt (10) minučių po to.
Degiklio dalių pasirinkimas
Patikrinkite, ar degiklis yra surinktas tinkamai ir ar
naudojamos tinkamos jo dalys. Degiklio dalys turi būti
parenkamos atsižvelgiant į darbo tipą ir į elektros šaltinio
srovės stiprumą amperais (ne daugiau nei 60 amperų).
Žr. 4T.07 ir kitą skyrius apie degiklio dalių pasirinkimą.
Degiklio sujungimas
Patikrinkite, ar degiklis yra tinkamai prijungtas. Tik
ESAB SL60 (rankinis) arba SL100 (mechaninis)
degiklių modeliai gali būti prijungti prie šio elektros
tiekimo šaltinio. Žr. šios instrukcijos 3T skyrių.
Nustatykite darbo slėgį
Patikrinkite pagrindinį įėjimo elektros tiekimo
šaltinį.
1. Patikrinkite, ar elektros tiekimo šaltinio įėjimo įtampa yra tinkama. Užtikrinkite, kad įėjimo elektros
tiekimo šaltinis atitiktų įrenginio galios reikalavimus, nurodytus 2 skyriuje „Specifikacijos“.
2. Prijunkite įėjimo elektros tiekimo kabelį (arba išjunkite pagrindinį atjungimo jungiklį), kad elektros
energija būtų tiekiama į sistemą.
Oro šaltinis
1. Nustatykite elektros tiekimo funkcijų valdymo
mygtuką į padėtį NUSTATYTA.
dės tekėti.
Dujos pra-
2. Norėdami taikyti pjovimo išlaikant atstumą nuo
degiklio antgalio iki ruošinio metodą, pakeiskite
dujų slėgį nuo 4,8 iki 5,9 barų (70-85 psi) (LED
indikatoriai yra valdymo skydelio viduryje). Žr.
atstumų tarp degiklio antgalio ir ruošinio lentelę,
kurioje pateikiami duomenys dėl slėgio nustatymo.
Įsitikinkite, kad šaltinis atitinka reikalavimus (žr.
2 skyrių). Patikrinkite jungtis ir ĮJUNKITE oro tiekimą.
4-2
VEIKIMAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
2
1
MIN
A
MAX
arba FIKSAVIMAS.
sustoja.
2. Išėjimo srovės valdymo mygtuku nustatykite
išėjimo srovės stiprumą amperais.
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
+
Pjovimo valdymas
MIN
!
Art# A-07946
ATSTUMAS TARP DEGIKLIO
ANTGALIO IR RUOŠINIO
ESAB Cutmaster® 60 dujų slėgio nutatymai
Laidų ilgis
SL60
(rankinis
degiklis)
SL100
(mechaninis degiklis)
Iki 15,2 m
(arba 25 pėdų)
5,2 barų
(arba 75 psi)
5,2 barų
(arba 75 psi)
Kiekvieni papildomi
Pridėkite
7,6 metrai
0,4 barų
(25 pėdos)
(arba 5 psi)
Pridėkite 0,4 barų
(arba 5 psi)
Iki 15,2 m
(arba 25 pėdų)
5,5 barai
(arba 80 psi)
Kiekvieni papildomi
7,6 metrai (25 pėdos)
Pridėkite 0,4 barų
(arba 5 psi)
Norint, kad būtų lėčiau pjaunama pagal liniją arba
naudojant šabloną ar pjovimo kreiptuvą bei kad pjūvis išeitų puikios kokybės, galima sumažinti nustatytą
išėjimo srovę arba pjovimo greitį.
Atleiskite gaiduką, taip sustabdydami pjovimo lanką.
Dujos ir toliau teka apie 20 sekundžių. Jeigu nustojus
tekėti dujoms dirbantysis nustums gaiduko atleidimo
mechanizmą atgal ir paspaus gaiduką, užsidegs
papildomas lankas. Pagrindinis lankas persikelia
ant ruošinio, jeigu degiklio antgalis yra pakankamu
atstumu nuo ruošinio.
ESAB Cutmaster®
60 dujų slėgio nutatymai
SL60
(rankinis degiklis)
Pjovimo greitis kinta priklausomai nuo degiklio
išėjimo srovės stiprumo amperais, pjaunamos medžiagos tipo ir dirbančiojo sugebėjimų. Žr. 4T.08 ir
kitą skyrius dėl išsamesnės informacijos.
Potiekis (dujų tiekimas lankui užgesus)
TRAUKIMAS
Laidų ilgis
Kai degiklis pasitraukia nuo ruošinio paviršiaus
pjovimo metu, o funkcijų valdymo mygtukas lieka
PALEISTA padėtyje, pagalbinis lankas pakartotinai
paleidžiamas po trumpo uždelsimo. Kai mygtukas
yra GREITAS AUTOMATINIS PAKARTOTINIS
PALEIDIMAS padėtyje ir degiklis atsitraukia nuo ruošinio, pagalbinis lankas ir pjovimo lankas akimirksniu
pakartotinai pasileidžia, kai pagalbinis lankas prisiliečia prie ruošinio. (Naudokite Rapid Auto Restart
(Greito Automatinio Pakartotinio Paleidimo) režimą,
kai pjaunate išplėstinius metalo lakštus ar groteles
arba droždami ar apipjaustydami medžiagą, kai būtinas nepertraukiamas pakartotinis paleidimas). Kai
mygtukas yra FIKSUOTOJE padėtyje, pagrindinis
pjovimo lankas bus išlaikomas toje pačioje padėtyje
netgi atleidus degiklio jungiklį.
Įprasti pjovimo greičiai
3. Norėdami taikyti traukiamojo pjovimo metodą, pakeiskite dujų slėgį nuo 5,2 iki 6.5 barų (75-95 psi)
(LED indikatoriai yra valdymo skydelio viduryje). Žr.
traukiamojo pjovimo lentelę dėl slėgio nustatymo
informacijos.
Sustabdymas
/
Nustatykite ĮJUNGTA / IŠJUNGTA jungiklį
į padėtį IŠJUNGTA (žemyn).
Pasirinkite srovės išėjimo lygį
1. Nustatykite vieną iš trijų galimų funkcijų valdymo mygtuko darbo padėtį:
PALEISTI,
GREITAS AUTOMATINIS PAKARTOTINIS PALEIDIMAS,
300X5395LT
Dujų tekėjimas
Visi tiekimo indikatoriai IŠJUNGTI. Ištraukite
įėjimo tiekimo laidą iš lizdo arba atjunkite įėjimo
elektros tiekimą. Elektros tiekimas sistemoje panaikinimas.
VEIKIMAS
4-3
ESAB CUTMASTER 60
Šis puslapis yra tikslingai paliktas tuščias
4-4
VEIKIMAS
300X5395LT
4 SKYRIUS. DEGIKLIS
EKSPLOATAVIMAS
4T.01 Degiklio dalių pasirinkimas
Degiklio dalys parenkamos atsižvelgiant į atliekamo darbo tipą.
arbo tipas:
D
Traukiamasis pjovimas, pjovimas išlaikant atstumą
nuo degiklio antgalio iki ruošinio ar drožimas
Degiklio dalys:
Apsauginis gaubtas, pjovimo antgalis, elektrodas ir
paleidiklio kasetė
ESAB CUTMASTER 60
3. Pakeiskite naują elektrodą stumdami jį tiesiai į
degiklio galvutę, kol jis užsifiksuos.
4. Įrenkite paleidiklio kasetę ir norimą antgalį į degiklio
galvutę.
5. Ranka veržkite apsauginio gaubto mazgą tol, kol
jis įsistatys ant degiklio galvutės. Jei montuojant
gaubtą jaučiamas pasipriešinimas, prieš tęsdami
patikrinkite sriegius.
4T.02 Pjūvio kokybė
PASTABA!
Pjūvio kokybė labai priklauso nuo nustatymų ir tokių parametrų, kaip atstumas nuo degiklio antgalio iki ruošinio,
lygiavimas su ruošiniu, pjovimo greitis,
dujų slėgis ir dirbančiojo įgūdžiai.
PASTABA!
Žr. 4T.07 ir kitą skyrius dėl išsamesnės
informacijos apie degiklio dalis.
Norėdami atlikti kitą veiksmą, pakeiskite degiklio dalis,
kaip nurodyta toliau:
ĮSPĖJIMAS
Prieš surinkdami ar išardydami
elektros energijos šaltinį, degiklio
dalis ar degiklio ir jungiamųjų laidų
mazgus, atjunkite pirminį elektros
tiekimą nuo energijos šaltinio.
PASTABA!
Apsauginis gaubtas tvirtai laiko antgalį
ir starterio kasetę vietoje. Padėkite
degiklį su apsauginiu gaubtu taip, kad
jis būtų nukreiptas į viršų, tokiu būdu
šios dalys neiškris nuimant gaubtą.
Pjūvio kokybės reikalavimai skiriasi priklausomai nuo
naudojimo paskirties. Pavyzdžiui, nitrido kaupimasis ir
nuožambis gali būti svarbūs veiksniai, jei baigus pjauti
paviršius bus suvirinamas. Bešlakio pjovimo metodas
naudojamas norint gauti geros kokybės pjūvį ir neatlikti
papildomo valymo. Šios pjovimo kokybės charakteristikos yra pavaizduotos toliau pateiktame paveiksle:
Įpjovos plotis
Pjūvio paviršiaus
nuožambis
Viršutiniai
purslai
Viršutinio krašto
užapvalinimas
1. Atsukite ir nuimkite apsauginio gaubto mazgą
nuo degiklio galvutės.
2. Išimkite elektrodą, ištraukdami jį tiesiai iš degiklio
galvutės.
Šlako
susidarymas
Degiklio galvutė
Pjūvio paviršiaus
išpjova
A-00007LT
Pjūvio kokybės charakteristikos
Elektrodas
Pjūvio paviršius
Norima ar apibrėžta pjaunamo paviršiaus būklė
(lygus ar šiurkštus paviršius).
Paleidiklio kasetė
Nitridų kaupimasis
Antgalis
Nitridų nuosėdos gali likti ant pjūvio paviršiaus, kai
plazmos dujų srovėje yra azoto. Šios sankaupos gali
sudaryti sunkumų, jeigu pabaigus pjauti medžiaga
turės būti suvirinta.
Apsauginis gaubtas
A-03510LT_AB
Degiklio dalys (traukimo skydelio dangtelis ir
apsauginio gaubto korpusas (parodyta)
300X5395LT
EKSPLOATAVIMAS
4T-1
ESAB CUTMASTER 60
Nuožambis
Pagalbinis pjovimas
Kampas tarp atpjauto krašto paviršiaus ir plokštės,
statmenos plokštės paviršiui. 0° nuožambis gaunamas atlikus tobulą statmeną pjūvį.
Viršutinio krašto užapvalinimas
Viršutinio pjūvio kraštas užapvalinamas dėl susidėvėjimo, atsirandančio plazmos lankui liečiantis
su ruošiniu.
Apatinio šlako susidarymas
Išlydyta medžiaga, kuri nėra nupučiama nuo pjūvio
ploto ir vėl sukietėja ant plokštės. Jeigu susidaro per
didelis kiekis šlako, galbūt baigus pjauti reikia atlikti
papildomą valymą.
Įpjovos plotis
Viršutiniai purslai (šlakas)
Viršutiniai purslai arba virš pjūvio susidarantis šlakas
atsiranda dėl lėto judėjimo greičio, per didelio pjovimo aukščio arba ištemptos pjovimo antgalio angos.
4T.03 Bendra informacija apie pjovimą
!
ĮSPĖJIMAS
Prieš surinkdami ar išardydami elektros energijos šaltinį, degiklį ar degiklio
laidus, atjunkite pirminį elektros tiekimą
nuo energijos šaltinio.
Dažnai peržiūrėkite svarbias atsargumo priemones, pateiktas šios instrukcijos pradžioje. Įsitikinkite, kad dirbantysis su įranga yra tinkamai apsirengęs,
t. y. mūvi tinkamas pirštines, dėvi
drabužius, akių ir ausų apsaugines
priemones. Užtikrinkite, kad nė viena
dirbančiojo su įrenginiu kūno dalis nesiliestų su ruošiniu, kol veikia degiklis.
ATSARGIAI
Pjovimo metu atsirandančios žiežirbos gali pakenkti padengtiems,
nudažytiems ir kitokiems paviršiams,
pvz., stiklui, plastikui ir metalui.
PASTABA!
Rūpestingai prižiūrėkite degiklio laidus
ir saugokite juos nuo apgadinimo.
4T-2
Atstumas tarp degiklio antgalio ir ruošinio
Netinkamas atstumas tarp degiklio antgalio ir ruošinio gali neigiamai paveikti antgalio bei apsauginio
gaubto eksploatavimo trukmę. Atstumas tarp degiklio
antgalio ir ruošinio taip pat gali turėti didelės įtakos
nuožambiui. Sumažinus atstumą tarp degiklio ir
ruošinio, pjūvis paprastai būna labiau kvadratinės
formos.
Pradėjimas nuo briaunos
Pjūvio plotis (arba medžiagos, kuri buvo pašalinta
pjūvio metu, plotis).
!
Pagalbinis pjovimas detalės eksploatavimo trukmei
turi daugiau neigiamos įtakos nei pats pjovimas,
nes pagalbinis lankas nukreiptas nuo elektrodo į
antgalį, o ne į ruošinį. Jei įmanoma, venkite per ilgo
pagalbinio lanko naudojimo, kad pailgintumėte dalies
eksploatavimo trukmę.
Pradedami nuo krašto, laikykite degiklį statmenai
ruošiniui, o antgalio priekis turėtų būti arti (bet neliesti) ruošinio krašto, kur turėtų prasidėti pjūvis. Pradedant nuo plokštės krašto nesustokite ant krašto ir
neverskite lanko pasiekti metalo kraštą. Kuo greičiau
sudarykite pjovimo lanką.
Pjūvio kryptis
Degikliuose plazmos dujų srautas sūkuriuoja, taip
leisdamas išlaikyti tolygią dujų koloną. Dėl šio sūkurio efekto viena pjūvio pusė būna labiau panaši
į kvadratą nei kita. Žiūrint judėjimo kryptimi, dešinė
pjūvio pusė yra labiau kvadratinė nei kairioji.
Kairiosios pusės
pjovimo kampas
Dešiniosios pusės
pjovimo kampas
A-00512LT
Šalutinės pjūvio charakteristikos
Siekiant padaryti pjūvį kvadratiniais kraštais palei
vidinį apskritimo skersmenį, degiklis turi judėti aplink
apskritimą prieš laikrodžio rodyklę. Siekiant išlaikyti
kvadratinį kraštą palei išorinį pjūvio skersmenį, degiklis turi judėti pagal laikrodžio rodyklę.
Šlakai
Kai šlakai susidaro ant anglinio plieno, dažniausiai jie
vadinami „dėl didelio greičio susidariusiais šlakais, dėl
EKSPLOATAVIMAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
lėto greičio susidariusiais šlakais arba viršutiniais šlakais‟. Ant plokštės viršaus esantis šlakas dažniausiai
atsiranda dėl per didelio atstumo tarp degiklio ir plokštės.
Viršutinį šlaką dažniausiai labai lengva pašalinti nuvalius suvirinimo darbams atlikti skirtomis pirštinėmis. Dėl
mažo greičio susidaręs šlakas dažniausiai susiformuoja
pjūvio apačioje. Jį gali sudaryti tiek lengvi, tiek ir sunkūs
lašeliai, kurie prie pjovimo krašto tvirtai neprisitvirtina,
todėl juos galima lengvai nugrandyti. Dėl didelio greičio
susidaręs šlakas dažniausiai susiformuoja ties pjūvio
apačia ir šio tipo šlaką labai sunku pašalinti. Pjaunant
sudėtingą plieną, kartais yra naudinga sumažinti pjovimo
greitį, kad būtų gaunami „dėl lėto greičio susidarę šlakai“.
Valyti galima tik grandant, bet ne šlifuojant.
4T.04 Rankinio degiklio eksploatavimas
Pjovimas rankiniu degikliu išlaikant atstumą
nuo degiklio antgalio iki ruošinio
PASTABA!
Visada naudokite tinkamas dalis pagal veiklos tipą, kad dalys dirbtų kiek
įmanoma geriau, o jų eksploatavimo
laikas būtų kuo ilgesnis.
1. Degiklis gali būti patogiai laikomas vienoje rankoje arba tvirčiau suimamas abejomis rankomis.
Padėkite ranką taip, kad galėtumėte paspausti
ant degiklio rankenėlės esantį gaiduką. Dirbant
rankiniu degikliu, ranka gali būti netoli degiklio
galvutės, siekiant maksimalaus valdymo efektyvumo, arba netoli nugarėlės, siekiant maksimalios apsaugos nuo karščio. Prietaisą laikykite
tokiu būdu, kad jums būtų kiek įmanoma patogiau
ir kad galėtumėte tinkamai valdyti prietaisą.
PASTABA!
Antgalis niekada neturi liestis su ruošiniu, išskyrus traukiamojo pjovimo
metu.
Degiklis
Apsauginis gaubtas
Atstumas tarp degiklio
antgalio ir ruošinio
3–6 mm
(arba 1/4–1/8 colio)
A-00024LT_AB
Atstumas tarp degiklio antgalio ir ruošinio
3. Laikykite degiklį atokiau nuo kūno.
4. Nuslinkite gaiduko atleidimo mechanizmą link
degiklio rankenos apačios, tuo pat metu spausdami gaiduką. Pagalbinis lankas pradės veikti.
Gaidukas
Gaiduko atleidimas
A-02986LT
5. Pritraukite degiklį prie ruošinio tokiu atstumu, kad
jį galima būtų lengvai perkelti. Pagrindinis lankas
persikelia ant ruošinio, o pagalbinis lankas bus
IŠJUNGTAS.
2. Priklausomai nuo pjovimo darbo, atlikite vieną iš
šių veiksmų:
PASTABA!
Dujų ikitiekiminis ir potiekiminis tiekimas siejamas tik su elektros šaltiniu,
tai nėra degiklio funkcija.
a Pradedami nuo krašto, laikykite degiklį statmenai ruošiniui, o antgalio priekis turėtų būti
ant ruošinio krašto, kur turėtų prasidėti pjūvis.
b. Pjaudami naudodami pjovimo išlaikant
atstumą nuo degiklio antgalio iki ruošinio
metodą, laikykite degiklį 3–9 mm (1/8–
3/8 colio) atstumu nuo ruošinio, kaip parodyta
toliau.
300X5395LT
EKSPLOATAVIMAS
4T-3
ESAB CUTMASTER 60
Apsauginis gaubtas su tiesiu kraštu
Gaidukas
Traukiamojo pjovimo apsauginis gaubtas gali būti
naudojamas kartu su nelaidžiu tiesiu kraštu, kad būtų
galima rankiniu būdu gauti tiesius pjūvius.
1
2
ĮSPĖJIMAS
Tiesusis kraštas turi būti nelaidus.
Gaiduko atleidimas
3
Nelaidus pjovimo
tiesiu kraštu
kreiptuvas
4
Art # A-03383LT
6. Pjaukite kaip įprasta. Norėdami baigti pjauti, tiesiog
atleiskite gaiduką.
7. Laikykitės įprastų elektros tiekimo šaltinio naudotojo
vadove pateiktų rekomenduojamų pjovimo nurodymų.
PASTABA!
Kai apsauginis gaubtas yra tinkamai
įrengtas, tarp apsauginio gaubto ir
degiklio rankenėlės yra mažas tarpelis. Dujų prasiskverbimas per šią angą
yra įprastas prietaisui veikiant. Nebandykite per prievartą uždaryti apsauginį
gaubtą, kad šis uždengtų atsiradusį
tarpelį. Per stipriai stumiant apsauginį
gaubtą ant degiklio galvutės ar degiklio rankenos, galima pažeisti dalis.
8. Norėdami gauti pastovų atstumo nuo degiklio antgalio iki ruošinio aukštį virš ruošinio, įrenkite atstumo
kreiptuvą įstatydami jį į degiklio apsauginį gaubtą.
Įrenkite kreiptuvą, pastatydami jo kojas apsauginio
gaubto šonuose, kad būtų užtikrintas geras pjovimo
lanko matomumas. Naudodami įtaisą, pastatykite
atstumo kreiptuvo kojas ant ruošinio.
Apsauginis gaubtas
Atstumo tarp degiklio antgalio
ir ruošinio kreiptuvas
Degiklio antgalis
Ruošinys
4T-4
A-03539LT
Traukiamojo apsauginio gaubto su tiesiu kraštu naudojimas
Karūninis apsauginis gaubtas geriausiai veikia pjaunant 4,7 mm (arba 3/16 colio) storio pakankamai
lygaus paviršiaus kietą metalą.
Traukiamasis pjovimas naudojant rankinį degiklį
Traukiamojo pjovimo metodą geriausiai taikyti pjaunant 6 mm (1/4 coli) ar mažesnio storio metalą.
PASTABA!
Visada naudokite tinkamas dalis pagal veiklos tipą, kad dalys dirbtų kiek
įmanoma geriau, o jų eksploatavimo
laikas būtų kuo ilgesnis.
1. Įrenkite traukiamojo pjovimo antgalį ir nustatykite
išėjimo srovę.
2. Degiklis gali būti patogiai laikomas vienoje rankoje
arba tvirčiau suimamas abejomis rankomis. Padėkite ranką taip, kad galėtumėte paspausti ant
degiklio rankenėlės esantį gaiduką. Dirbant rankiniu
degikliu, ranka gali būti netoli degiklio galvutės,
siekiant maksimalaus valdymo efektyvumo, arba
netoli nugarėlės, siekiant maksimalios apsaugos
nuo karščio. Prietaisą laikykite tokiu būdu, kad
jums būtų kiek įmanoma patogiau ir kad galėtumėte
tinkamai valdyti prietaisą.
3. Pjaudami užtikrinkite, kad degiklis liestųsi su ruošiniu.
4. Laikykite degiklį atokiau nuo kūno.
Art # A-04034LT
5. Nuslinkite gaiduko atleidimo mechanizmą link degiklio rankenos apačios, tuo pat metu spausdami
gaiduką. Pagalbinis lankas pradės veikti.
EKSPLOATAVIMAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
Prapjovimas naudojant rankinį degiklį
1. Degiklis gali būti patogiai laikomas vienoje rankoje
arba tvirčiau suimamas abejomis rankomis. Padėkite
ranką taip, kad galėtumėte paspausti ant degiklio
rankenėlės esantį gaiduką. Dirbant rankiniu degikliu,
ranka gali būti netoli degiklio galvutės, siekiant maksimalaus valdymo efektyvumo, arba netoli nugarėlės,
siekiant maksimalios apsaugos nuo karščio. Prietaisą
naudokite tokiu būdu, kad jums būtų kiek įmanoma
patogiau ir kad galėtumėte tinkamai valdyti prietaisą.
Gaidukas
Gaiduko atleidimas
A-02986LT
6. Pritraukite degiklį prie ruošinio tokiu atstumu, kad
jį galima būtų lengvai perkelti. Pagrindinis lankas
persikelia ant ruošinio, o pagalbinis lankas bus
IŠJUNGTAS.
PASTABA!
Dujų ikitiekiminis ir potiekiminis tiekimas siejamas tik su elektros šaltiniu,
tai nėra degiklio funkcija.
Gaidukas
PASTABA!
Antgalis niekada neturi liestis su ruošiniu, išskyrus traukiamojo pjovimo metu.
2. Šiek tiek nukreipkite degiklį, kad nukreiptumėte
daleles nuo degiklio galiuko (ir dirbančiojo) ir neleistumėte, jog jos būtų atgal įtrauktos į įrenginį, tol
kol įpjova bus pabaigta.
3. Prapjaudami nereikalingo metalo dalį, prapjaukite
metalą ties pjovimo linija, tada toliau tęskite pjūvį
pagal liniją. Baigę prapjauti, laikykite degiklį statmenai ruošinio.
4. Laikykite degiklį atokiau nuo kūno.
1
2
5. Nuslinkite gaiduko atleidimo mechanizmą link degiklio rankenos apačios, tuo pat metu spausdami
gaiduką. Pagalbinis lankas pradės veikti.
Gaiduko atleidimas
3
Gaidukas
4
Gaiduko atleidimas
A-02986LT
Art # A-03383LT
7. Pjaukite kaip įprasta. Norėdami baigti pjauti, tiesiog
atleiskite gaiduką.
6. Pritraukite degiklį prie ruošinio tokiu atstumu, kad jį
galima būtų lengvai perkelti. Pagrindinis lankas persikelia ant ruošinio, o pagalbinis lankas bus išjungtas.
8. Laikykitės įprastų elektros tiekimo šaltinio naudotojo
vadove pateiktų rekomenduojamų pjovimo nurodymų.
PASTABA!
Kai apsauginis gaubtas yra tinkamai
įrengtas, tarp apsauginio gaubto ir
degiklio rankenėlės yra mažas tarpelis. Dujų prasiskverbimas per šią angą
yra įprastas prietaisui veikiant. Nebandykite per prievartą uždaryti apsauginį
gaubtą, kad šis uždengtų atsiradusį
tarpelį. Per stipriai stumiant apsauginį
gaubtą ant degiklio galvutės ar degiklio rankenos, galima pažeisti dalis.
300X5395LT
EKSPLOATAVIMAS
PASTABA!
Dujų ikitiekiminis ir potiekiminis tiekimas siejamas tik su elektros šaltiniu,
tai nėra degiklio funkcija.
Kai apsauginis gaubtas yra tinkamai
įrengtas, tarp apsauginio gaubto ir
degiklio rankenėlės yra mažas tarpelis. Dujų prasiskverbimas per šią angą
yra įprastas prietaisui veikiant. Nebandykite per prievartą uždaryti apsauginį
gaubtą, kad šis uždengtų atsiradusį
tarpelį. Per stipriai stumiant apsauginį
gaubtą ant degiklio galvutės ar degiklio rankenos, galima pažeisti dalis.
4T-5
ESAB CUTMASTER 60
7. Kuo skubiau nuo apsauginio gaubto ir antgalio
nuvalykite purslus ir nuodegas. Apipurškus apsauginį gaubtą nuo purslų apsaugančiu mišiniu
sumažės prie jo prilimpančių nuodegų kiekis.
Pjovimo greitis priklauso nuo medžiagos, storio ir dirbančiojo sugebėjimų tiksliai sekti norima pjovimo linija. Toliau
nurodyti veiksniai gali turėti įtakos sistemos veikimui:
• Degiklio dalių susidėvėjimas
• Oro kokybė
Degiklio judėjimo greitis
PASTABA!
Žr. priedą, kuriame pateikta papildoma informacija apie naudojamą
elektros šaltinį.
Optimalus degiklio judėjimo greitis priklauso nuo
nustatytos srovės, pakėlimo kampo ir darbo režimo
(rankinis ar mechaninis degiklis).
Elektros srovės parametrai
• Linijinės įtampos svyravimai
Elektros srovės parametrai priklauso nuo degiklio judėjimo greičio, veikimo režimo (rankinis ar mechaninis
degiklis) ir medžiagų, kurias reikės pašalinti, kiekio.
• Atstumas tarp degiklio antgalio ir ruošinio
• Tinkamo darbinio laido prijungimas
Pakėlimo kampas
4T.05 Drožimas
!
!
ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad dirbantysis su įranga
yra tinkamai apsirengęs, t. y. mūvi tinkamas pirštines, dėvi drabužius, akių
ir ausų apsaugines priemones, ir kad
laikomasi visų šios instrukcijos pradžioje nurodytų atsargumo priemonių. Užtikrinkite, kad nė viena dirbančiojo su įrenginiu kūno dalis nesiliestų
su ruošiniu, kai veikia degiklis.
Prieš surinkdami ar išardydami degiklį, laidus ar elektros tiekimo šaltinį,
atjunkite pirminį elektros tiekimą nuo
energijos šaltinio.
ATSARGIAI
Plazminio drožimo metu atsirandančios žiežirbos gali pakenkti padengtiems, nudažytiems ir kitokiems paviršiams, pvz., stiklui, plastikui ir metalui.
Patikrinkite degiklio dalis. Degiklio
dalys turi būti parenkamos atsižvelgiant į darbo tipą. Žr. skyrių
4T.07 „Degiklio dalių pasirinkimas‟.
Drožimo parametrai
Drožimo rezultatai priklauso nuo tokių parametrų,
kaip degiklio judėjimo greitis, srovės lygis, pakėlimo
kampas (kampas tarp degiklio ir ruošinio) ir atstumo
tarp degiklio antgalio ir ruošinio.
!
4T-6
ATSARGIAI
Jeigu degiklio antgalis arba apsauginis gaubtuvas liečiasi su darbiniu paviršiumi, dalys susidėvės itin greitai.
Kampas tarp degiklio ir ruošinio priklauso nuo nustatytos išėjimo srovės ir degiklio judėjimo greičio. Rekomenduojamas pakėlimo kampas yra 35°. Kai pakėlimo
kampas didesnis nei 45°, išlydytas metalas nebus
nupučiamas nuo išpjovos ir gali būti nupūstas atgal
į degiklį. Jei pakėlimo kampas per mažas (mažesnis
nei 35°), pašalinama mažiau medžiagos, todėl būtina,
kad būtų daugiau vietų, per kurias medžiaga galėtų
išeiti. Gali prireikti tai padaryti, pavyzdžiui, pašalinant
suvirinimo siūles ar dirbant su lengvaisiais metalais.
Degiklio galvutė
35°
Atstumas tarp degiklio
antgalio ir ruošinio
Ruošinys
A-00941LT_AB
Drožimo kampas ir atstumas nuo degiklio antgalio iki
ruošinio
Atstumas tarp degiklio antgalio ir ruošinio
Antgalio atstumas tarp antgalio ir ruošinio turi įtakos
drožimo kokybei ir gyliui. Kai atstumas tarp degiklio
antgalio ir ruošinio yra 3-6 mm (arba 1/4-1/8 colio),
metalas bus tolygiai ir nuosekliai pašalinamas. Kai
atstumas tarp degiklio antgalio ir ruošinio mažesnis,
pjovimo rezultatas gali būti ne išpjova, o nebaigtas
pjūvis. Kai atstumas tarp degiklio antgalio ir ruošinio
yra didesnis nei 6 mm (arba 1/4 colio), metalas gali
būti šalinamas nepakankamai arba gali užgęsti perduotas pagrindinis lankas.
EKSPLOATAVIMAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
Šlako kaupimasis
Šlaką, drožiant susikaupusį ant tokių medžiagų,
kaip anglis, nerūdijantis plienas, nikelis ir legiruotas
plienas, dažniausiai galima lengvai pašalinti. Šlakas
nekliudo drožimo procesui, jeigu jo sankaupos yra
vienoje drožimo kelio pusėje. Tačiau susidarius
šlakams, gali atsirasti neatitikimų ir metalas gali būti
šalimas netinkamai, jei prieš lanką kaupiasi dideli
medžiagos kiekiai. Sankaupos dažniausiai atsiranda
dėl netinkamo judėjimo greičio, kabelio kampo ar
atstumo tarp degiklio antgalio ir ruošinio.
De
gik
4T.06 Mechaninio degiklio
eksploatavimas
jud
ėjim
ok
ryp
tis
Atstumas tarp degiklio
antgalio ir ruošinio
Tiesus lankas
Galinis lankas
Pjovimas mechaniniu degikliu
A-02586LT
Mechaninis degiklis gali būti įjungtas naudojant
pernešamą nuotolinio valdymo pultą arba nuotolinės
sąsajos prietaisu, pvz., CNC.
1. Norėdami pradėti pjūvį nuo plokštės krašto, nustatykite degiklio padėtį taip, kad jo vidurys būtų
ties plokštės kraštu.
Judėjimo greitis
Tinkamą judėjimo greitį nurodo žemiau plokštės
matomas lanko kelias. Lankas gali būti vienas iš šių:
1. Tiesus lankas
Tiesus lankas yra statmenas ruošinio paviršiui. Šį
lanką dažniausiai rekomenduojama naudoti norint gauti geriausią pjovimo rezultatą oro plazma
pjaunant nerūdijantį plieną ir aliuminį.
2. Pagrindinis lankas
Pagrindinis lankas nukreipiamas degiklio kryptimi. Oro plazminiu būdu pjaunant minkštą plieną
paprastai rekomenduojama naudoti penkių lygių
pagrindinį lanką.
3. Galinis lankas
Galinis lankas nukreiptas į priešingą nei degiklio
judėjimas kryptį.
300X5395LT
lio
Pagrindinis lankas
Mechaninio degiklio eksploatavimas
Siekiant optimalios lygaus paviršiaus kokybės, turi
būti sureguliuotas judėjimo greitis, kad tik vedantysis lanko kraštas atliktų pjūvį. Jei judėjimo greitis
per mažas, pjūvis bus šiurkštus, nes lankas juda iš
vienos pusės į kitą, ieškodamas perneštino metalo.
Judėjimo greitis taip pat turi įtakos pjūvio nuožambiui. Pjaunant ratu arba aplink kampą, eigos greičio
sumažinimo rezultatas gali būti labiau kvadratinis
pjūvis. Elektros šaltinio galia taip pat turėtų būti sumažinta. Žr. atitinkamą „Valdymo modulio naudojimo
instrukciją“, kurioje pateikiama informacija apie galbūt reikalingą atlikti kampo sulėtėjimo reguliavimą.
Prapjovimas naudojant mechaninį degiklį
Norint prapjauti medžiagą mechaniniu degikliu,
lankas turi būti uždegtas taip, kad degiklis būtų kuo
aukščiau virš plokštės, bet leisti lankui persikelti
ir prapjaut. Šis atstumas padeda išvengti išlydyto
metalo patekimo atgal į degiklio priekinę dalį.
Eksploatuojant pjovimo aparatą būtinas prasiskverbimo arba stovėjimo laikas. Degiklis neturi būti judinimas, kol lankas skverbiasi į plokštės apatinę dalį.
Procesui prasidėjus, atstumą nuo degiklio antgalio
iki ruošinio reikėtų sumažinti iki rekomenduojamos
3-6 mm (1/8-1/4 colio) vertės, siekiant optimalaus
greičio ir pjūvio kokybės. Kuo skubiau nuo apsauginio gaubto ir antgalio nuvalykite purslus ir nuodegas.
Apipurškus arba panardinus apsauginį gaubtą į nuo
purslų apsaugantį mišinį sumažės prie jo prilimpančių nuodegų kiekis.
EKSPLOATAVIMAS
4T-7
ESAB CUTMASTER 60
4T.07 SL60 degiklio dalių pasirinkimas
TRAUKIAMASIS
PJOVIMAS
NAUDOJANT
ANTGALĮ
Antgalis:
20A
30A
40A
60A
40A
PJOVIMAS
Apsauginio
gaubto
korpusas,
9-8237
9-8205
9-8206
9-8207
9-8252
TRAUKIAMOJO PJOVIMO
METODAS SU APSAUGA
Antgalis:
40A 9-8208
Skydelio dangtelis,
kreiptuvas
9-8243
Apsauginis
gaubtas
9-8218
Žiedinis tarpiklis # 8-3488
Apsauginio
gaubto
korpusas,
9-8237
Skydelio dangtelis,
traukiamasis pjovimas
40A 9-8244
Skydelio dangtelis,
kreiptuvas
9-8243
Atstumo tarp
degiklio antgalio ir
ruošinio kreiptuvas
9-8281
Apsauginis
gaubtas
9-8218
PJOVIMAS IŠLAIKANT ATSTUMĄ NUO DEGIKLIO ANTGALIO IKI RUOŠINIO
50-60A
TRAUKIAMOJO PJOVIMO
METODAS SU APSAUGA
Antgalis:
PJOVIMAS
Paleidiklio
kasetė
9-8213
50-55A 9-8209
60A 9-8210
Žiedinis tarpiklis # 8-3488
Apsauginio
gaubto
korpusas,
9-8237
Skydelio dangtelis,
traukiamasis pjovimas
50-60A 9-8235
Skydelio dangtelis,
kreiptuvas
9-8243
Apsauginis
gaubtas
9-8218
Atstumo tarp
degiklio antgalio ir
ruošinio kreiptuvas
9-8281
PJOVIMAS IŠLAIKANT ATSTUMĄ NUO DEGIKLIO ANTGALIO IKI RUOŠINIO
Elektrodas
9-8215
70-120A
PJOVIMAS
TRAUKIAMOJO PJOVIMO
METODAS SU APSAUGA
Antgalis:
70A
80A
90/100A
120A
9-8231
9-8211
9-8212
9-8253
Žiedinis tarpiklis # 8-3488
Apsauginio
gaubto
korpusas,
9-8237
Skydelio dangtelis,
traukiamasis pjovimas
70-100A 9-8236
Skydelio dangtelis,
kreiptuvas
9-8243
Apsauginis
gaubtas
9-8218
Atstumo tarp
degiklio antgalio ir
ruošinio kreiptuvas
9-8281
PJOVIMAS IŠLAIKANT ATSTUMĄ NUO DEGIKLIO ANTGALIO IKI RUOŠINIO
40-120A
DROŽIMAS
Antgalis:
Apsauginio
gaubto
korpusas,
9-8237
Skydelio dangtelis,
drožimas
9-8241
Drožimo antgalis A 9-8225 (40 Didžiausias srovės stiprumas amperais)
Drožimo antgalis B 9-8226 (50 - 100 Amperai)
Art # A-12790LT
Drožimo antgalis C 9-8227 (60 - 120 Amperai)
Drožimo antgalis D 9-8228 (60 - 120 Amperai)
PASTABA.
ESAB CutMaster veikia esant 60 A arba mažesnei srovei
ESAB CutMaster veikia esant 80 A arba mažesnei srovei
ESAB CutMaster veikia esant 100 A arba mažesnei srovei
ESAB CutMaster veikia esant 120 A arba mažesnei srovei
Drožimo antgalis E 9-8254 (60 - 120 Amperai)
4T-8
EKSPLOATAVIMAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
4T.08 Rekomenduojami mechaninio degiklio su neapsaugotu antgaliu
pjovimo greičiai
Degiklio tipas: SL60 su neapsaugotu antgaliu
Medžiagos rūšis: minkštas plienas
Plazmos dujų rūšis: oras
Antrinių dujų rūšis: vienos rūšies dujų degiklis
Storis
Antgalis
Atstumas
Srovės
tarp degiklio
Rezultatas stiprumas Greitis (per minutę)
antgalio ir
amperais
ruošinio
Coliai
mm
Voltai
(kat. Nr.) (nuolatinės (amperai)
srovės, DC)
0,036
0,9
9-8208
104
0,06
1,5
9-8208
108
0,075
1,9
9-8208
0,135
3,4
9-8208
0,188
4,8
9-8208
0,25
6,4
0,375
9,5
Plazmos dujų
slėgis
Srautas (CFH)
Plazma Iš viso**
Prapjovimas
Prapjovimo
aukštis
Uždelsimas
(sekundė- Coliai
mis)
Coliai
Skaitikliai
Coliai
mm
psi*
baras
mm
40
340
8,64
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
40
250
6,35
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
108
40
190
4,83
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
110
40
105
2,67
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
113
40
60
1,52
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
9-8208
111
40
40
1,02
0,19
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
9-8208
124
40
21
0,53
0,19
4,8
65
4,5
55
170
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
0,500 12,7
9-8208
123
40
11
0,28
0,19
4,8
65
4,5
55
170
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
0,625 15,9
9-8208
137
40
7
0,18
0,19
4,8
65
4,5
55
170
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
Degiklio tipas: SL60 su neapsaugotu antgaliu
Medžiagos rūšis: nerūdijantis plienas
Plazmos dujų rūšis: oras
Antrinių dujų rūšis: vienos rūšies dujų degiklis
Storis
Atstumas
Srovės
tarp degiklio
Antgalis Rezultatas stiprumas Greitis (per minutę)
antgalio ir
amperais
ruošinio
Plazmos dujų
slėgis
Coliai
mm
Voltai
(kat. Nr.) (nuolatinės (amperai)
srovės, DC)
0,036
0,9
9-8208
103
0,05
1,3
9-8208
98
Srautas (CFH) Prapjovimas
Prapjovimo
aukštis
Uždelsimas
Plazma Iš viso** (sekundė- Coliai
mis)
Coliai
Skaitikliai
Coliai
mm
psi*
baras
mm
40
355
9,02
0,125
3,2
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
40
310
7,87
0,125
3,2
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
0,06
1,5
9-8208
98
40
240
6,10
0,125
3,2
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,078
2,0
9-8208
100
40
125
3,18
0,125
3,2
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135
3,4
9-8208
120
40
30
0,76
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188
4,8
9-8208
124
40
20
0,51
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4
9-8208
122
40
15
0,38
0,187
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375
9,5
9-8208
126
40
10
0,25
0,187
4,8
65
4,5
55
170
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
Degiklio tipas: SL60 su neapsaugotu antgaliu
Medžiagos rūšis: aliuminis
Plazmos dujų rūšis: oras
Antrinių dujų rūšis: vienos rūšies dujų degiklis
Storis
Atstumas
Srovės
tarp degiklio
Antgalis Rezultatas stiprumas Greitis (per minutę)
antgalio ir
amperais
ruošinio
Plazmos dujų
slėgis
Coliai
mm
Voltai
(kat. Nr.) (nuolatinės (amperai)
srovės, DC)
0,032
0,8
9-8208
110
0,051
1,3
9-8208
0,064
1,6
9-8208
0,079
2,0
9-8208
0,125
3,2
0,188
4,8
0,250
0,375
Srautas (CFH) Prapjovimas
Prapjovimo
aukštis
Uždelsimas
Plazma Iš viso** (sekundė- Coliai
mis)
Coliai
Skaitikliai
Coliai
mm
psi*
baras
40
440
11,18
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
109
40
350
8,89
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
112
40
250
6,35
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
112
40
200
5,08
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
9-8208
118
40
100
2,54
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
9-8208
120
40
98
2,49
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
6,4
9-8208
123
40
50
1,27
0,187
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
9,5
9-8208
134
40
16
0,41
0,187
4,8
65
4,5
55
170
Nežinoma
300X5395LT
EKSPLOATAVIMAS
mm
Nežinoma Nežinoma
4T-9
ESAB CUTMASTER 60
Degiklio tipas: SL60 su neapsaugotu antgaliu
Medžiagos rūšis: nerūdijantis plienas
Plazmos dujų rūšis: oras
Antrinių dujų rūšis: vienos rūšies dujų degiklis
Storis
Antgalis
Atstumas
Srovės
tarp degiklio
Rezultatas stiprumas Greitis (per minutę)
antgalio ir
amperais
ruošinio
Coliai
mm
(kat. Nr.)
Voltai (nuolatinės srovės, DC)
(amperai)
Coliai
Skaitikliai
0,06
1,5
9-8210
119
60
350
0,075
1,9
9-8210
116
60
0,120
3,0
9-8210
123
60
0,135
3,4
9-8210
118
0,188
4,8
9-8210
122
0,250
6,4
9-8210
0,375
9,5
9-8210
0,500 12,7
Plazmos dujų
slėgis
Prapjovimo
aukštis
Srautas (CFH) Prapjovimas
Uždelsimas
(sekundėmis)
Coliai
mm
245
0,00
0,20
5,1
90
245
0,10
0,20
5,1
90
245
0,10
0,20
5,1
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,20
5,1
0,19
4,8
70
4,8
90
245
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
0,25
6,4
70
4,8
90
245
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
Coliai mm
psi*
baras
Plazma Iš viso**
8,91
0,19
4,8
70
4,8
90
300
7,64
0,19
4,8
70
4,8
150
3,82
0,19
4,8
70
4,8
60
125
3,18
0,19
4,8
70
60
90
2,29
0,19
4,8
70
120
60
65
1,65
0,19
4,8
130
60
30
0,76
0,19
4,8
9-8210
132
60
21
0,53
0,19
0,625 15,9
9-8210
130
60
15
0,38
0,750 19,1
9-8210
142
60
12
0,31
Degiklio tipas: SL60 su neapsaugotu antgaliu
Medžiagos rūšis: minkštas plienas
Plazmos dujų rūšis: oras
Antrinių dujų rūšis: vienos rūšies dujų degiklis
Storis
Antgalis
Atstumas
Srovės
tarp degiklio
Rezultatas stiprumas Greitis (per minutę)
antgalio ir
amperais
ruošinio
Voltai (nuolatinės srovės, DC)
(amperai)
Coliai
9-8210
110
60
290
7,37
9-8210
120
60
285
7,24
3,0
9-8210
120
60
180
0,135
3,4
9-8210
119
60
0,188
4,8
9-8210
121
60
0,250
6,4
9-8210
119
0,375
9,5
9-8210
124
0,500 12,7
9-8210
0,625 15,9
9-8210
0,750 19,1
1,000 25,4
Coliai
mm
(kat. Nr.)
0,060
1,5
0,075
1,9
0,120
4T-10
Plazmos dujų
slėgis
Srautas (CFH) Prapjovimas
Prapjovimo
aukštis
Uždelsimas
(sekundėmis)
Coliai
mm
245
0,00
0,19
4,8
245
0,10
0,19
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
4,8
90
245
0,20
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,19
4,8
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,19
4,8
4,8
70
4,8
90
245
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
0,19
4,8
70
4,8
90
245
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
0,19
4,8
70
4,8
90
245
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
Skaitikliai Coliai
mm
psi*
baras
0,19
4,8
70
4,8
90
0,19
4,8
70
4,8
90
4,57
0,19
4,8
70
4,8
170
4,32
0,19
4,8
70
100
2,54
0,19
4,8
70
60
80
2,03
0,19
4,8
60
50
1,27
0,19
4,8
126
60
26
0,66
0,19
127
60
19
0,48
0,19
9-8210
134
60
14
0,36
9-8210
140
60
6
0,15
EKSPLOATAVIMAS
Plazma Iš viso**
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
Degiklio tipas: SL60 su neapsaugotu antgaliu
Medžiagos rūšis: aliuminis
Plazmos dujų rūšis: oras
Antrinių dujų rūšis: vienos rūšies dujų degiklis
Atstumas
Srovės
tarp degiklio
Antgalis Rezultatas stiprumas Greitis (per minutę)
antgalio ir
amperais
ruošinio
Storis
Plazmos dujų
slėgis
Srautas (CFH) Prapjovimas
Prapjovimo
aukštis
psi*
baras
Plazma
Iš
viso**
Uždelsimas
(sekundėmis)
Coliai
mm
6,4
70
4,8
90
245
0,00
0,25
6,4
6,4
70
4,8
90
245
0,10
0,25
6,4
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,10
0,25
6,4
4,32
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,20
0,25
6,4
2,16
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,30
0,25
6,4
45
1,14
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,50
0,25
6,4
30
0,76
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,80
0,25
6,4
60
20
0,51
0,25
6,4
70
4,8
90
245
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
60
18
0,46
0,25
6,4
70
4,8
90
245
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
Coliai
mm
(kat. Nr.)
Voltai (nuolatinės srovės, DC)
(amperai)
Coliai
0,060
1,5
9-8210
110
60
440
11,18
0,25
0,075
1,9
9-8210
110
60
440
11,18
0,25
0,120
3,0
9-8210
116
60
250
6,35
0,188
3,4
9-8210
116
60
170
0,250
6,4
9-8210
132
60
85
0,375
9,5
9-8210
140
60
0,500
12,7
9-8210
143
60
0,625
15,9
9-8210
145
0,750
19,1
9-8210
145
Skaitikliai Coliai mm
PASTABA!
* Parodytas dujų slėgis skirtas degikliams su iki 7,6 m (25 pėdų) ilgio laidais. Jeigu naudojate 15,2 m (arba 50 pėdų) laidus, žr. skyrių „Set Operating Pressure‟ (liet. darbinio slėgio
nustatymas), <?> psl.
** Bendras srautas tai plazmos ir antrinių dujų srautas.
300X5395LT
EKSPLOATAVIMAS
4T-11
ESAB CUTMASTER 60
4T.09 Rekomenduojami SL60 degiklio su apsaugotu antgaliu pjovimo greičiai
Degiklio tipas: SL60 su apsaugotu antgaliu
Medžiagos rūšis: minkštas plienas
Plazmos dujų rūšis: oras
Antrinių dujų rūšis: vienos rūšies dujų degiklis
Storis
Antgalis
Rezultatas
Atstumas
Srovės
tarp degiklio
stiprumas Greitis (per minutę)
antgalio ir
amperais
ruošinio
Plazmos dujų
slėgis
Srautas (CFH)
Prapjovimas
Plazma Iš viso**
Uždelsimas
(sekundėmis)
Prapjovimo
aukštis
Coliai
mm
(kat. Nr.)
Voltai (nuolatinės
srovės, DC)
(amperai)
Coliai
Skaitikliai
Coliai
mm
psi*
baras
Coliai
mm
0,036
0,9
9-8208
114
40
170
4,32
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
0,06
1,5
9-8208
120
40
90
2,29
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,075
1,9
9-8208
121
40
80
2,03
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135
3,4
9-8208
122
40
75
1,91
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188
4,8
9-8208
123
40
30
0,76
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4
9-8208
125
40
25
0,64
0,19
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375
9,5
9-8208
138
40
11
0,28
0,19
4,8
65
4,5
55
170
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
0,500 12,7
9-8208
142
40
7
0,18
0,19
4,8
65
4,5
55
170
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
0,625 15,9
9-8208
152
40
3
0,08
0,19
4,8
65
4,5
55
170
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
Degiklio tipas: SL60 su apsaugotu antgaliu
Medžiagos rūšis: nerūdijantis plienas
Plazmos dujų rūšis: oras
Antrinių dujų rūšis: vienos rūšies dujų degiklis
Storis
Antgalis
Atstumas
Srovės
tarp degiklio
Rezultatas stiprumas Greitis (per minutę)
antgalio ir
amperais
ruošinio
Plazmos dujų
slėgis
Srautas (CFH) Prapjovimas
Coliai
mm
(kat. Nr.)
Voltai (nuolatinės srovės, DC)
(amperai)
Coliai
Skaitikliai
Coliai
mm
psi*
baras
0,036
0,9
9-8208
109
40
180
4,57
0,125
3,2
65
4,5
55
0,05
1,3
9-8208
105
40
165
4,19
0,125
3,2
65
4,5
55
Prapjovimo
aukštis
Uždelsimas
(sekundėmis)
Coliai
mm
170
0,00
0,2
5,1
170
0,00
0,2
5,1
Plazma Iš viso**
0,06
1,5
9-8208
115
40
120
3,05
0,125
3,2
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,078
2,0
9-8208
120
40
65
1,65
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135
3,4
9-8208
125
40
25
0,64
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188
4,8
9-8208
132
40
20
0,51
0,187
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4
9-8208
130
40
15
0,38
0,187
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375
9,5
9-8208
130
40
10
0,25
0,187
4,8
65
4,5
55
170
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
Degiklio tipas: SL60 su apsaugotu antgaliu
Medžiagos rūšis: aliuminis
Plazmos dujų rūšis: oras
Antrinių dujų rūšis: vienos rūšies dujų degiklis
Storis
Antgalis
Atstumas
Srovės
tarp degiklio
Rezultatas stiprumas Greitis (per minutę)
antgalio ir
amperais
ruošinio
Plazmos dujų
slėgis
Srautas (CFH) Prapjovimas
Plazma Iš viso**
Coliai
mm
(kat. Nr.)
Voltai (nuolatinės srovės, DC)
(amperai)
Coliai
Skaitikliai
Coliai
mm
psi*
baras
0,032
0,8
9-8208
116
40
220
5,59
0,187
4,8
65
4,5
55
0,051
1,3
9-8208
116
40
210
5,33
0,187
4,8
65
4,5
0,064
1,6
9-8208
118
40
180
4,57
0,187
4,8
65
4,5
0,079
2,0
9-8208
116
40
150
3,81
0,19
4,8
65
0,125
3,2
9-8208
130
40
75
1,91
0,19
4,8
65
0,188
4,8
9-8208
132
40
60
1,52
0,187
4,8
0,250
6,4
9-8208
134
40
28
0,71
0,187
4,8
0,375
9,5
9-8208
143
40
11
0,28
0,187
4,8
4T-12
EKSPLOATAVIMAS
Prapjovimo
aukštis
Uždelsimas
(sekundėmis)
Coliai
mm
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
65
4,5
55
170
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
Degiklio tipas: SL60 su apsaugotu antgaliu
Medžiagos rūšis: minkštas plienas
Plazmos dujų rūšis: oras
Antrinių dujų rūšis: vienos rūšies dujų degiklis
Storis
Antgalis
Atstumas
Srovės
tarp degiklio
Rezultatas stiprumas Greitis (per minutę)
antgalio ir
amperais
ruošinio
Coliai
mm
(kat. Nr.)
Voltai (nuolatinės srovės, DC)
(amperai)
Coliai
0,060
1,5
9-8210
124
60
250
6,35
0,19
0,075
1,9
9-8210
126
60
237
6,02
0,19
0,120
3,0
9-8210
126
60
230
5,84
0,135
3,4
9-8210
128
60
142
3,61
0,188
4,8
9-8210
128
60
125
0,250
6,4
9-8210
123
60
80
0,375
Skaitikliai Coliai mm
Plazmos dujų
slėgis
Srautas (CFH) Prapjovimas
Prapjovimo
aukštis
Uždelsimas
(sekundėmis)
Coliai
mm
245
0,00
0,2
5,1
245
0,10
0,2
5,1
90
245
0,10
0,2
5,1
90
245
0,10
0,2
5,1
4,8
90
245
0,20
0,2
5,1
4,8
90
245
0,30
0,2
5,1
psi*
baras
Plazma Iš viso**
4,8
70
4,8
90
4,8
70
4,8
90
0,19
4,8
70
4,8
0,19
4,8
70
4,8
3,18
0,19
4,8
70
2,03
0,19
4,8
70
9,5
9-8210
132
60
34
0,86
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,2
5,1
0,500 12,7
9-8210
137
60
23
0,58
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,2
5,1
0,625 15,9
9-8210
139
60
14
0,36
0,19
4,8
70
4,8
90
245
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
0,750 19,1
9-8210
145
60
14
0,36
0,19
4,8
70
4,8
90
245
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
1,000 25,4
9-8210
156
60
4
0,10
0,19
4,8
70
4,8
90
245
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
Degiklio tipas: SL60 su apsaugotu antgaliu
Medžiagos rūšis: nerūdijantis plienas
Plazmos dujų rūšis: oras
Antrinių dujų rūšis: vienos rūšies dujų degiklis
Storis
Antgalis
Atstumas
Srovės
tarp degiklio
Rezultatas stiprumas Greitis (per minutę)
antgalio ir
amperais
ruošinio
Coliai
mm
(kat. Nr.)
Voltai (nuolatinės srovės, DC)
(amperai)
Coliai
Skaitikliai
0,06
1,5
9-8210
110
60
165
0,075
1,9
9-8210
116
60
0,120
3,0
9-8210
115
60
0,135
3,4
9-8210
118
0,188
4,8
9-8210
120
0,250
6,4
9-8210
0,375
9,5
9-8210
0,500 12,7
0,625 15,9
0,750 19,1
300X5395LT
Plazmos dujų
slėgis
Srautas (CFH) Prapjovimas
Prapjovimo
aukštis
Uždelsimas
(sekundėmis)
Coliai
mm
245
0,00
0,20
5,1
90
245
0,10
0,20
5,1
90
245
0,10
0,20
5,1
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,20
5,1
4,8
70
4,8
90
245
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
4,8
70
4,8
90
245
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
Coliai mm
psi*
baras
4,19
0,13
3,2
70
4,8
90
155
3,94
0,13
3,2
70
4,8
125
3,18
0,13
3,2
70
4,8
60
80
2,03
0,13
3,2
70
60
75
1,91
0,13
3,2
70
121
60
60
1,52
0,13
3,2
129
60
28
0,71
0,13
3,2
9-8210
135
60
17
0,43
0,19
9-8210
135
60
14
0,36
0,19
9-8210
142
60
10
0,25
0,19
EKSPLOATAVIMAS
Plazma Iš viso**
4T-13
ESAB CUTMASTER 60
Degiklio tipas: SL60 su apsaugotu antgaliu
Medžiagos rūšis: aliuminis
Plazmos dujų rūšis: oras
Antrinių dujų rūšis: vienos rūšies dujų degiklis
Storis
Antgalis
Atstumas
Srovės
tarp degiklio
Rezultatas stiprumas Greitis (per minutę)
antgalio ir
amperais
ruošinio
Coliai
mm
(kat. Nr.)
Voltai (nuolatinės srovės, DC)
(amperai)
Coliai
0,060
1,5
9-8210
105
60
350
8,89
0,13
0,075
1,9
9-8210
110
60
350
8,89
0,13
0,120
3,0
9-8210
110
60
275
6,99
0,188
3,4
9-8210
122
60
140
0,250
6,4
9-8210
134
60
80
0,375
Skaitikliai Coliai mm
Plazmos dujų
slėgis
Srautas (CFH) Prapjovimas
Prapjovimo
aukštis
Uždelsimas
(sekundėmis)
Coliai
mm
245
0,00
0,20
5,1
245
0,10
0,20
5,1
90
245
0,10
0,20
5,1
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
psi*
baras
Plazma Iš viso**
3,2
70
4,8
90
3,2
70
4,8
90
0,13
3,2
70
4,8
3,56
0,13
3,2
70
2,03
0,19
4,8
70
9,5
9-8210
140
60
45
1,14
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7
9-8210
144
60
26
0,66
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,80
0,20
5,1
0,625 15,9
9-8210
145
60
19
0,48
0,19
4,8
70
4,8
90
245
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
0,750 19,1
9-8210
150
60
15
0,38
0,19
4,8
70
4,8
90
245
Nežinoma
Nežinoma Nežinoma
PASTABA!
* Parodytas dujų slėgis skirtas degikliams su iki 7,6 m (25 pėdų) ilgio laidais. Jeigu naudojate 15,2 m (arba 50
pėdų) laidus, žr. skyrių „Set Operating Pressure‟ (liet. darbinio slėgio nustatymas), <?> psl.
** Bendras srautas tai plazmos ir antrinių dujų srautas.
4T-14
EKSPLOATAVIMAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
INFORMACIJA APIE PATENTĄ
Plazminio pjautuvo degiklio patentai
Šios dalys yra apsaugotos pagal JAV ir užsienio šalių patentus, kaip išdėstyta toliau:
Katalogo Nr.
Aprašymas
9-8215
Elektrodas
9-8213
Kasetė
9-8205
Antgalis
9-8206
Antgalis
9-8207
Antgalis
9-8252
Antgalis
9-8208
Antgalis
9-8209
Antgalis
9-8210
Antgalis
9-8231
Antgalis
9-8211
Antgalis
9-8212
Antgalis
9-8253
Antgalis
9-8225
Antgalis
9-8226
Antgalis
9-8227
Antgalis
9-8228
Antgalis
9-8241
Skydelio dangtelis
9-8243
Skydelio dangtelis
9-8235
Skydelio dangtelis
9-8236
Skydelio dangtelis
9-8237
Apsauginis gaubtas
9-8238
Skydelio dangtelis
9-8239
Skydelio dangtelis
9-8244
Skydelio dangtelis
300X5395LT
Patentas(-ai)
JAV pat. Nr. 6163008; 6987238
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6903301; 6717096; 6936786;
6703581; D496842; D511280; D492709;
D499620; D504142 Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6774336; 7145099; 6933461
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6914211; D505309
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6914211; D493183
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6914211; D505309
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6914211; D505309
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6914211; D501632; D511633
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6914211; D496951
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6914211; D496951
Kitos dalies (-ių) laukiama
JAV pat. Nr. 6914211; D505309
Kitos dalies (-ių) laukiama
EKSPLOATAVIMAS
4T-15
ESAB CUTMASTER 60
Katalogo Nr.
Aprašymas
Patentas(-ai)
9-8245
Skydelio dangtelis
JAV pat. Nr. 6914211; D496951
Kitos dalies (-ių) laukiama
Šios dalys taip pat yra licencijuotos pagal JAV Patentus Nr. 5, 120, 930 ir 5, 132, 512:
Katalogo Nr.
Aprašymas
9-8235
9-8236
9-8237
9-8238
9-8239
9-8244
9-8245
Skydelio dangtelis
Skydelio dangtelis
Apsauginis gaubtas
Skydelio dangtelis
Skydelio dangtelis
Skydelio dangtelis
Skydelio dangtelis
4T-16
EKSPLOATAVIMAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
5 SKYRIUS. SISTEMA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
5.01 Bendra techninė priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Prieš atlikdami techninę priežiūrą,
išjunkite įėjimo galią.
Jeigu prietaisas naudojamas
nepalankiomis sąlygomis,
techninę priežiūrą būtina
atlikti dažniau.
Kaskart naudojant
Degiklio antgalio ir
elektrodo vizuali
patikra
Kiekvieną savaitę
Apžiūrėkite degiklio antgalį,
elektrodą, paleidiklio kasetę
ir apsauginį gaubtą
Apžiūrėkite kabelius
ir laidus. Jei reikia,
pakeiskite.
3 mėnesiai
Pakeiskite visas
sugedusias dalis
Išvalykite energijos
šaltinio vidų
6 mėnesiai
Vizualiai patikrinkite
ir atsargiai išvalykite
iš vidaus
Art # A-07938LT_AB
300X5395LT
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
5-1
ESAB CUTMASTER 60
5.02 Techninės priežiūros
tvarkaraštis
5.03 Įprasti gedimai
Triktis ir požymiai
PASTABA!
Būtina pakeisti faktinį techninės
apžiūros dažnumą atsižvelgiant į
aplinką, kurioje prietaisas veikia.
Kasdienė arba kas šešias pjovimo valandas
atliekama eksploatavimo patikra:
1. Patikrinkite degiklio susidėvinčias eksploatuojamas dalis, jei jos pažeistos ar susidėvėjusios,
pakeiskite.
2. Patikrinkite plazmą ir antrinį šaltinį bei slėgį / srautą.
3. Išvalykite plazmos dujų liniją, kad pašalintumėte
susikaupusią drėgmę.
Kas savaitę arba kas 30 pjovimo valandų:
1. Patikrinkite, ar ventiliatorius tinkamas eksploatuoti ir ar oro srautas yra pakankamas.
2. Patikrinkite degiklį, ar nėra įskilimų ar neapsaugotų laidų, jei reikia, pakeiskite.
3. Patikrinkite įėjimo elektros tiekimo kabelį, ar nėra
defektų ar neapsaugotų laidų, jei reikia, pakeiskite.
Šeši mėnesiai arba kas 720 pjovimo valandų:
1. Patikrinkite įmontuotą oro filtrą(-us), jeigu reikia,
išvalykite arba pakeiskite jį (juos).
Nepakankamas 1. Pjovimo greitis per didelis.
skverbimasis 2. Degiklis per daug pakrypęs.
3. Per didelis metalo storis.
4. Nusidėvėjusios degiklio dalys
5. Pjovimo srovė per žema
6. Naudojamos neoriginalios
ESAB dalys
7. Netinkamas dujų slėgis
Pagrindinio lanko 1. Pjovimo greitis per mažas.
gesintuvai
2. Atstumas tarp degiklio antgalio ir
ruošinio per didelis.
3. Pjovimo srovė per aukšta
4. Darbinis kabelis atjungtas.
5. Nusidėvėjusios degiklio dalys.
6. Naudojamos neoriginalios
ESAB dalys
Susidaro per daug 1. Pjovimo greitis per mažas.
šlako
2. Atstumas tarp degiklio antgalio ir
ruošinio per didelis.
3. Nusidėvėjusios degiklio dalys.
4. Netinkama pjovimo srovė.
5. Naudojamos neoriginalios
ESAB dalys
6. Netinkamas dujų slėgis
Degiklio
dalių trumpa
eksploatacinė
trukmė
1. Oro šaltinyje yra tepalo arba
drėgmės.
2. Sistemos pajėgumų viršijimas
(per didelis medžiagos storis).
3. Per ilgas pagalbinio lanko
naudojimo laikas
4. Per mažas dujų slėgis.
5. Netinkamai sumontuotas
degiklis.
6. Naudojamos neoriginalios
ESAB dalys
Sunki pradžia
1. Nusidėvėjusios degiklio dalys.
2. Naudojamos neoriginalios
ESAB dalys.
3. Netinkamas dujų slėgis.
2. Patikrinkite kabelius ir žarnas, ar nėra pratekėjimo ar skylių, ir, jei reikia, pakeiskite.
3. Patikrinkite visus kontaktoriaus taškus, ar nėra
kibirkščiavimo ar skylių, ir, jei reikia, pakeiskite.
4. Išsiurbkite dulkes ir išvalykite purvą visame
įrenginyje.
!
5-2
Įprasta priežastis
ATSARGIAI
Valydami nepūskite oro į elektros
šaltinį. Pučiant orą į įrenginį, metalo
dalelės gali patekti į jautrias elektros
dalis ir tokiu būdu pakenkti įrenginiui.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
5.04 Gedimo Indikatorius
Įjungus įrenginį, dvi švieselės laikinai švies 2-3 sekundes, parodydamos naudojamos programinės įrangos versiją.
Norėdami nustatyti pirmąjį skaičių, skaičiuokite funkcijų indikatorius iš kairės į dešinę nuo 1 iki 5. Norėdami nustatyti
antrąjį skaičių, skaičiuokite slėgio indikatorius nuo apačios į viršų nuo 0 iki 7. Toliau pateiktame pavyzdyje įjungti
laiko indikatorius ir 75 psi indikatoriai, tai rodo, kad naudojama 2.3 versija.
7
6
5
4
3
2
1
MIN
0
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
+
!
1
2 3 4
5
Art# A-07988
!
Kai ĮJUNGTAS arba mirksi gedimo indikatorius, kartu dega slėgio indikatoriaus šviesos, priklausomai nuo
gedimo rūšies. Toliau pateiktoje lentelėje aprašomi visi šie gedimai (triktys).
Slėgio
Gedimas
indikatorius
Maksimumas Viršslėgis
90
Vidinis gedimas
85
Patikrinkite susidėvinčias eksploatuojamas dalis
80
Trūkstamos susidėvinčios eksploatuojamos dalys.
75
Paleidimo klaida
70
Patogus dalių surinkimas
65
Įėjimo galia
Min.
Veikiant slėgiui
PASTABA!
Gedimų paaiškinimai išdėstyti toliau pateiktose lentelėse.
300X5395LT
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
5-3
ESAB CUTMASTER 60
5.05 Pagrindinis trikčių šalinimo vadovas
ĮSPĖJIMAS
Įrenginio viduje yra ypatingai pavojinga įtampa ir galingumo lygiai. Nebandykite diagnozuoti ar remontuoti, jei nesate praėjęs mokymų apie galios elektronikos matavimų ir gedimo šalinimų metodiką.
Triktis ir požymiai
Galimos priežastys
Rekomenduojami veiksmai
ĮJUNGIMO /
1. Pirminės galios išjungimas
1. Nustatykite pirminio elektros tiekimo atjungimo jungiklį į padėtį
IŠJUNGIMO jungiklis nustatytas IŠJUNGTA padėtyje.
ĮJUNGTA.
ĮJUNGTAS, bet A/C 2. Pirminiai saugikliai / perjungikliai 2. a
) Paveskite kvalifikuotam asmeniui patikrinkite pirminius
indikatorius nešviečia perdega arba išsijungia.
saugiklius / pertraukiklius.
3. Įrenginio vidinis saugiklis perdegė.
b) Prijunkite įrenginį prie pirminio elektros lizdo, kuris, kaip
4. Įrenginyje yra sugedusių dalių.
žinoma, tinkamai veikia.
3. a
) Pakeiskite saugiklį.
b) Jeigu saugiklis vėl perdegs, nuvežkite įrenginį į autorizuotą
aptarnavimo centrą, kad būtų atliktas įrenginio remontas ar
pakeitimas.
4. Nusiųskite prietaisą į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad jį
suremontuotų ar pakeistų.
Mirksi gedimo
indikatorius, mirksi
65 PSI indikatorius
1. Netinkama įėjimo įtampa.
1. Patikrinkite, ar tinkama pirminė įėjimo įtampa.
2. Netinkama pirminė įėjimo įtampa. 2. Paveskite kvalifikuotam asmeniu patikrinti pirminę įtampą ir
3. Įrenginyje yra sugedusių dalių.
užtikrinti, kad ji atitinka įrenginiui keliamus reikalavimus, žr. 2.05
skyrių.
3. Nusiųskite prietaisą į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad jį
suremontuotų ar pakeistų.
TEMPERATŪROS 1. Oro srautas per ar aplink įrenginį
indikatorius yra
yra blokuojamas
ĮJUNGTAS. Mirksi
2. Viršytas įrenginio darbo ciklas.
GEDIMO indikatorius 3. Prietaiso komponentų gedimas
1. Žr. informaciją apie tarpus (2.04 skyrius).
2. Leiskite įrenginiui atvėsti.
3. Nusiųskite prietaisą į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad jį
suremontuotų ar pakeistų.
Mirksi dujų LED
IŠJUNGTA,
GEDIMAS ir MIN
slėgio indikatoriai.
1. Dujų tiekimas neprijungtas prie
įrenginio.
2. Dujų tiekimas NEĮJUNGTAS.
3. Dujų tiekimo slėgis yra per mažas.
4. Nustatyta per maža ORO SLĖGIO
KONTROLĖS reguliatoriaus vertė.
5. Įrenginyje yra netinkamai
veikiančių dalių.
1. Prijunkite dujų tiekimą prie įrenginio.
2. ĮJUNKITE dujų tiekimą.
3. Nustatykite įrenginio oro tiekimo įėjimo slėgį iki 120 psi.
4. Sureguliuokite reguliatorių, kad nustatytumėte oro slėgį, žr.
4.02 skyrių.
5. Nusiųskite prietaisą į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad jį
suremontuotų ar pakeistų.
GEDIMAS ir mirksi
70 PSI indikatoriai.
1. Atsilaisvinęs apsauginis gaubtas.
2. Degiklis netinkamai prijungtas prie
elektros šaltinio.
3. Degiklio ir laidų PIP grandinės
triktis.
4. Įrenginyje yra netinkamai
veikiančių dalių.
1. Ranka veržkite apsauginį gaubtą tol, kol jis gerai priglus.
2. Įsitikinkite, kad degiklio ATC jungtis būtų saugiai prijungta prie
įrenginio.
3. Pakeiskite degiklį ir laidus arba kreipkitės į įgaliotą
aptarnavimo centrą dėl remonto arba keitimo.
4. Nusiųskite prietaisą į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad jį
suremontuotų ar pakeistų.
GEDIMAS ir mirksi
75 PSI indikatoriai.
1. Paleidimo signalas yra įjungtas, kai 1. Paleidimo signalas gali būti suaktyvintas dėl šių dalių:
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA JUNGIKLIS
• Rankinio degiklio jungiklis laikomas uždarytu
yra padėtyje ĮJUNGTA.
• Rankinis kabamasis jungiklis laikomas uždarytu
2. Laidų ir degiklio perjungimo
• Aktyvus žemas CNC paleidimo (START) signalas
grandinės gedimas.
Paleiskite paleidimo (START) signalo šaltinį
3. Įrenginyje yra netinkamai
2. Pakeiskite degiklį ir laidus arba kreipkitės į įgaliotą
veikiančių dalių.
aptarnavimo centrą dėl remonto arba keitimo.
3. Nusiųskite prietaisą į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad jį
suremontuotų ar pakeistų.
5-4
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
Triktis ir požymiai
Galimos priežastys
Mirksi GEDIMO ir
80 PSI indikatoriai.
Dujų tekėjimas yra
cikliškas, ĮJUNGTA ir
IŠJUNGTA
1. Degiklio apsauginis gaubtas
atsilaisvinęs.
2. Trūksta degiklio antgalio, elektrodo
ir paleidiklio kasetės.
3. Užstrigusi degiklio paleidimo
kasetė.
4. Degiklio laiduose yra neekranuotas
laidas.
Rekomenduojami veiksmai
Niekas nevyksta
uždarius degiklio
jungiklį arba
nuotolinio valdymo
jungiklį (arba aktyvus
CNS paleidimo
(START) signalas)
Dujos neteka,
nuolatinės srovės
(DC) LED šviesos
diodas IŠJUNGTAS.
1. Degiklio ir laidų perjungimo
1. Degiklį ir kabelius (nuotolinio pernešamą valdymo pultelį)
grandinės (nuotolinio valdymo
nuvežkite į įgaliotą remonto centrą.
perjungimo grandinės) triktis.
2. Susisiekite su valdiklio gamintoju.
2. CNC valdiklis be paleidimo signalo. 3. Nusiųskite prietaisą į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad jį
3. Įrenginyje yra netinkamai veikiančių suremontuotų ar pakeistų.
dalių.
GEDIMAS ir mirksi
85 PSI indikatoriai.
1. Degiklio galvutėje esantis viršutinis 1. Išimkite apsauginį gaubtą iš degiklio; patikrinkite, ar žiedinis
žiedinis tarpiklis yra netinkamoje
tarpiklis yra tinkamoje padėtyje; jei reikia, pataisykite.
padėtyje.
2. IŠJUNKITE elektros tiekimą. Išleiskite sistemos slėgį.
2. Užstrigusi degiklio paleidimo
Nuimkite apsauginį gaubtą, antgalį ir paleidiklio kasetę.
kasetė.
Patikrinkite, ar paleidiklio kasetės apatinio galo jungtis laisvai
3. Susidėvėjusios arba sugedusios
juda. Pakeiskite, jei jungtis nejuda laisvai.
degiklio dalys
3. Patikrinkite degiklio susidėvinčias dalis. Jei reikia, pakeiskite.
4. Degiklis, pažeistas trumpojo
4. Pakeiskite degiklį ir laidus arba kreipkitės į įgaliotą
sujungimo.
aptarnavimo centrą dėl remonto.
5. Laikinas trumpas jungimas
5. Atleiskite degiklio jungiklį ir įjunkite jį iš naujo.
(indikatorius mirksi 5 mirks. per minutę 6. Nusiųskite prietaisą į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad jį
dažnumu).
suremontuotų ar pakeistų.
6. Elektros šaltinio gedimas
(standartinis mirksėjimo dažnis)
1. Ranka suveržkite apsauginį gaubtą. Nesuveržkite per stipriai.
2. IŠJUNKITE elektros tiekimą. Nuimkite apsauginį gaubtą.
Įrenkite trūkstamas dalis.
3. IŠJUNKITE elektros tiekimą. Išleiskite sistemos slėgį.
Nuimkite apsauginį gaubtą, antgalį ir paleidiklio kasetę.
Patikrinkite, ar paleidiklio kasetės apatinio galo jungtis laisvai
juda. Pakeiskite, jei jungtis nejuda laisvai.
4. Pakeiskite degiklį ir laidus arba kreipkitės į įgaliotą
aptarnavimo centrą dėl remonto arba keitimo.
5. Laidų ir degiklio perjungimo
5. Pakeiskite degiklį ir laidus arba kreipkitės į įgaliotą
grandinės gedimas.
aptarnavimo centrą dėl remonto arba keitimo.
6. Įrenginyje yra netinkamai veikiančių 6. Nusiųskite prietaisą į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad jį
dalių.
suremontuotų ar pakeistų.
Gedimo švieselės
1. Įrenginyje yra netinkamai veikiančių 1. Nusiųskite prietaisą į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad jį
nėra ĮJUNGTOS,
dalių.
suremontuotų.
degiklyje nėra lanko.
Mirksi gedimo ir 85
PSI indikatoriai.
1. Vidinis gedimas
Pagalbinis lankas
ĮJUNGTAS, bet
pjovimo lankas
nesuaktyvinamas
1. Darbinis kabelis neprijungtas prie 1. Prijunkite darbinį kabelį.
ruošinio.
2. Pakeiskite darbinį kabelį.
2. Darbinis kabelis / jungtis sugedę. 3. Nusiųskite prietaisą į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad jį
3. Įrenginyje yra netinkamai veikiančių suremontuotų.
dalių.
Degiklis pjauna
nepakankamai
1. Netinkamai nustatyta srovė.
1. Patikrinkite ir sureguliuokite tinkamus nustatymus.
2. Susidėvėjusios susidėvinčios
2. Patikrinkite degiklio susidėvinčias eksploatuojamas dalis ir,
degiklio dalys.
jei reikia, jas pakeiskite.
3. Darbinis kabelis netinkamai
3. Patikrinkite jungtį tarp darbinio laido ir ruošinio.
prijungtas prie ruošinio.
4. Sumažinkite pjovimo greitį.
4. Degiklis juda per greitai.
5. Žr. 3 skyriuje Degiklis pateiktą dalį „Patikrinkite oro kokybę‟.
5. Degiklyje per daug tepalo ar
6. Nusiųskite prietaisą į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad jį
vandens.
suremontuotų.
6. Įrenginyje yra netinkamai veikiančių
dalių.
300X5395LT
1. Nustatykite ĮJUNGTA / IŠJUNGTA jungiklį į padėtį IŠJUNGTA,
tada vėl į padėtį ĮJUNGTA. Jei tai nepadeda pašalinti gedimo,
kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl prekės remonto.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
5-5
ESAB CUTMASTER 60
5.06 Elektros šaltinio pagrindinių
detalių keitimas
ĮSPĖJIMAS
Prieš surinkdami ar išardydami degiklį, laidus ar elektros tiekimo šaltinį,
atjunkite pirminį elektros tiekimą nuo
energijos šaltinio.
!
Šiuo skyriumi aprašoma pagrindinių dalių keitimo tvarka.
Išsamesni dalių pakeitimo veiksmai aprašyti Elektros
tiekimo naudojimo instrukcijoje.
A. Dangtelio šalinimas
1. Išimkite varžtus, kuriais dangtelis pritvirtintas prie
pagrindinio mazgo (žr. PASTABA). Neatlaisvinkite apatinių varžtų, esančių išpjautose angose
dangčio apačioje.
C. Filtro elemento mazgo keitimas
Filtro elemento mazgas yra galiniame skydelyje. Kad
sistema veiktų geriau, būtina tikrinti filtro elementą pagal
techninės priežiūros tvarkaraštį (5.02 skyrelis), taip pat
jį valyti arba pakeisti.
1. Nutraukite elektros tiekimą iš elektros šaltinio; IŠJUNKITE dujų tiekimą ir išleiskite dujas iš sistemos.
2. Nuimkite sistemos dangtelį. Žr. šio skyriaus dalį
„A Dangtelio šalinimas‟.
3. Suraskite vidinę oro liniją ir filtro mazgo jungtį.
Toliau pateiktame paveikslėlyje pažymėta 1.
4. Laikykite veržliaraktį ar panašų įrankį prieš fiksuojantį žiedą ant filtravimo mazgo jungties ir
tada patraukite už žarnos, kad ją atlaisvintumėte.
(Šios iliustracijos skaičiai 2 ir 3).
Viršutiniai
varžtai
1
Apatiniai
varžtai
Angos
Apatiniai
varžtai
Art # A-07989
2
Art # A-07947LT
2. Atsargiai pakelkite ir nuimkite dangtį nuo įrenginio.
3
4
5
B. Dantgelio įrengimas
1. Jei reikia, iš naujo prijunkite įžeminimo laidą.
2. Uždėkite dangtelį ant elektros šaltinio, kad apatiniuose kraštuose esantys grioveliai susijungtų
su žemiau esančiais varžtais.
6mm
3. Suveržkite žemiau esančius varžtus.
4. Iš naujo įstatykite ir užveržkite viršutinius varžtus.
5-6
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
5. Nuimkite jungiamąsias dalis nuo filtro mazgo,
įstatydami 6 mm veržliaraktį į vidinę jungtį ir
sukdami ją prieš laikrodžio rodyklę (į kairę).
Ankstesniame paveikslėlyje pažymėta 4 ir 5.
6. Atjunkite įėjimo liniją nuo filtravimo elemento
mazgo.
7. Išimkite filtro elemento mazgą per galinę angą.
PASTABA!
Keisdami ar valydami tik filtro elementą, laikykitės toliau pateiktų
išmontavimo paveikslėlių.
Korpusas
Filtro elementas
(Kat. # 9-7741)
Spyruoklės
Žiedinis tarpiklis
(kat. Nr. 9-7743)
Sumontuotas filtras
Dangtis
Štuceris
Art # A-02476LT
Papildomo vienpakopio filtro elemento pakeitimas
Filtro elementas
5. Išimkite filtro elementą iš korpuso ir padėkite
elementą atskirai, kad išdžiūtų.
6. Švariai iššluostykite korpuso vidų, tuomet įdėkite
atsarginį filtro elementą (pirmiausiai atidaryta
puse).
7. Pakeiskite ant dangtelio esantį korpusą.
Art # A-07990LT
8. Iš naujo prijunkite dujų šaltinį.
PASTABA!
Jei tarp korpuso ir dangčio prateka
dujos, patikrinkite žiedinį tarpiklį, ar
jame nėra įpjovimų ar kitų pažeidimų.
8. Įrenkite naują ar išvalytą mazgą atvirkščiai sekdami šiuos veiksmus.
9. ĮJUNKITE oro tiekimą ir prieš vėl įstatydami
dangtelį patikrinkite, ar nėra nutekėjimo.
Papildomo vienpakopio filtro elemento
pakeitimas
Papildomo dvipakopio filtro elemento
pakeitimas
Šios instrukcijos yra taikomos elektros šaltiniams su
įrengtu vienpakopiu filtru.
Dvipakopiame oro filtre yra du filtro elementai. Kai filtro
elementas yra purvinas, elektros šaltinis veiks ir toliau,
bet pjūvio kokybė gali būti nepriimtina. Žr. 6 skyrių "Dalių
sąrašas" dėl atsarginio filtro elemento katalogo numerių.
Elektros šaltinis automatiškai išsijungia, kai filtro elementas yra visiškai prisotintas. Filtro elementą galima išimti
iš korpuso, nusausinti ir vėl naudoti. Palikite elementą
24 valandoms išdžiūti. Žr. 6 skyrių "Dalių sąrašas" dėl
atsarginio filtro elemento katalogo numerių.
1. IŠJUNKITE pirminę įėjimo galią.
2. IŠJUNKITE oro tiekimą ir nuorinkite sistemą.
1. Nutraukite elektros tiekimą iš elektros šaltinio.
2. Prieš išardydami filtrą ir keisdami filtro elementą,
IŠJUNKITE oro tiekimą ir nuorinkite sistemą.
3. Atjunkite dujų tiekimo žarną.
4. Sukite filtro korpuso dangtį prieš laikrodžio rodyklę ir jį nuimkite. Filtro elementas yra korpuso
viduje.
300X5395LT
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
5-7
ESAB CUTMASTER 60
!
ĮSPĖJIMAS
Prieš išmontuodami filtravimo mazgą, visuomet IŠJUNKITE oro tiekimą ir išleiskite orą iš
sistemos, kad išvengtumėte sužeidimų.
3. Atlaisvinkite du varžtus, esančius ant filtro mazgo viršaus, kad filtro dalys galėtų laisvai judėti.
4. Įsidėmėkite senų filtro elementų vietą ir kryptį.
5. Išimkite senus filtro elementus
Pirmojo ir antrojo
etapų kasetės
(kaip paženklinta)
Art # A-02942LT
Papildomo dvipakopio filtro keitimas
6. Įdėkite naujus filtro elementus į filtro mazgą ta pačia kryptimi, kaip nurodyta pirmiau aprašytame 4 etape.
7. Ranka vienodai suveržkite du varžtus, tuomet sukite kiekvieną varžtą taikydami 2,3-3,4 Nm (20-30 in-lbs)
jėgą. Netinkamai sukant galima pažeisti tarpiklį.
8. Lėtai apdorokite mechanizmą oru, tikrindami, ar nėra nutekėjimo.
PASTABA!
Gali būti nedidelis oro nuotėkis iš apatinės jungties.
Dalių keitimo veiksmų eiga baigta.
5-8
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
5 SKYRIUS. DEGIKLIS
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Viršutinis griovelis su
ventiliacijos angomis
turi likti atviras
5T.01 Bendra techninė priežiūra
PASTABA!
Žr. pirmiau pateiktą skyrių „5 skyrius.
Sistema‟, kuriame pateikti bendrų ir
gedimo indikatorių aprašymai.
Degiklio valymas
Net imantis atsargos priemonių, kad degikliu būtų
tiekiamas tik švarus oras, galiausiai jo vidus vis tiek
pasidengia nuosėdomis. Šios sankaupos gali daryti
įtaką pagalbinio lanko suaktyvinimui ir bendrai degiklio pjovimo kokybei.
Viršutinis žiedinis tarpiklis
tinkamame griovelyje
Sriegiai
Apatinis žiedinis tarpiklis
Art # A-03725LT
Degiklio galvutės žiedinis tarpiklis
ATC išorinė jungtis
ĮSPĖJIMAS
Prieš surinkdami ar išardydami
degiklį ar degiklio laidus, atjunkite
pirminį elektros tiekimą nuo energijos šaltinio.
Nelieskite jokių vidinių degiklio
dalių, kol elektros šaltinio kintamosios srovės indikatoriaus švieselė
ĮJUNGTA.
Dujų aparatūra
Degiklio vidus turėtų būti valomas elektros kontaktų
valikliu, naudojant medvilninę plaušinę arba minkštą
šlapią skudurėlį. Sunkiais atvejais galima nuimti degiklio laidus ir kruopščiai juos išvalyti pilant elektros
kontaktų valiklį į degiklį ir išpučiant jį suslėgtu oru.
!
ATSARGIAI
Gerai nusausinkite degiklį prieš jį
surinkdami.
Art #A-03791LT_AB
Žiedinio tarpiklio tepimas
Ant degiklio galvutės esantis žiedinis tarpiklis ir ATC
išorinė jungtis turi būti tepami pagal tvarkaraštį. Tai
leis žiediniams tarpikliams išlikti lankstiems ir suteiks
reikiamą sandarumą. Reguliariai nesutepant žiedinių tarpiklių, jie išdžius, sukietės bei sutrūkinės. Dėl
to gali atsirasti potencialių veikimo trikčių.
Rekomenduojama kartą per savaitę tepti žiedinius
tarpiklius labai nedideliu žiedinių tarpiklio tepalo
sluoksniu (katalogo Nr. 8-4025).
300X5395LT
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Žiedinis tarpiklis
#8-0525
ATC žiedinis tarpiklis
PASTABA!
NENAUDOKITE kitus tepalus ar
alyvas, jos gali nebūti skirtos naudoti aukštoje temperatūroje arba jų
sudėtyje gali būti nežinomų sudedamųjų medžiagų, kurios gali reaguoti
su atmosfera. Šios reakcijos metu
degiklyje gali likti teršalų. Bet kuri
iš šių sąlygų gali būti nenuoseklaus
darbo rezultato arba trumpalaikės
dalių eksploatavimo trukmės priežastimi.
5T-1
ESAB CUTMASTER 60
5T.02 Degiklio susidėvinčių dalių
tikrinimas ir pakeitimas
ĮSPĖJIMAS
Prieš surinkdami ar išardydami degiklį
ar degiklio laidus, atjunkite pirminį
elektros tiekimą nuo energijos šaltinio.
Nelieskite jokių vidinių degiklio dalių,
kol elektros šaltinio kintamosios srovės indikatoriaus švieselė ĮJUNGTA.
Nuimkite susidėvinčias degiklio dalis kaip nurodyta:
PASTABA!
Apsauginis gaubtas tvirtai laiko antgalį ir starterio kasetę vietoje. Padėkite degiklį su apsauginiu gaubtu
taip, kad jis būtų nukreiptas į viršų,
tokiu būdu šios dalys neiškris nuimant gaubtą.
4. Nuimkite antgalį. Patikrinkite, ar nėra per didelio
susidėvėjimo (pasireiškiančio pailginta ar padidėjusia anga). Nuvalykite arba, jei reikia, pakeiskite
antgalį.
Tinkamas antgalis
Nusidėvėjęs antgalis
A-03406LT
Antgalio susidėvėjimo pavyzdys
5. Išimkite paleidiklio kasetę. Patikrinkite, ar nėra
per didelio susidėvėjimo, užkištų dujų skylių bei
spalvos nublukimo. Patikrinkite, ar apatinio galo
jungtis laisvai juda. Jei reikia, pakeiskite.
Spyruokle valdomo
jungiamojo elemento
apatinio galo suspaudimas
Spyruokle valdomo jungiamojo
elemento apatinis galas nustatant
numatytus parametrus / atliekant
visišką išplėtimą
1. Atsukite ir nuimkite apsauginio gaubtą nuo degiklio galvutės.
PASTABA!
Ant apsauginio gaubto susikaupęs
šlakas, kurį sunku pašalinti, gali
turėti neigiamos įtakos sistemos
veikimui.
Art # A-08064LT_AC
6. Ištraukite elektrodą tiesiai iš degiklio galvutės.
Patikrinkite elektrodo paviršių, ar jis nėra per
daug susidėvėjęs. Žr. kitą paveikslą.
2. Patikrinkite, ar nėra gaubto defektų. Jį nuvalykite
arba pakeiskite nauju, jei pažeistas.
Naujas elektrodas
Art # A-08067
Apsauginiai gaubtai
Art # A-03284LT
3. Kai degikliai yra su apsauginiais gaubtais ir
apsauginėmis galvutėmis arba kreiptuvu, įsitikinkite, kad galvutė arba kreiptuvas yra glaudžiai
įsriegtas į apsauginį gaubtą. (Tik) kai vykdomas
pjovimas su traukimo skydeliu, tarp apsauginio
gaubto korpuso ir traukimo skydelio dangtelio gali
būti žiedinis tarpiklis. Netepkite žiedinio tarpiklio.
Traukiamojo pjovimo
apsauginis gaubtas
Apsauginio
gaubto
korpusas
Žiedinio tarpiklio Nr. 8-3488
Nusidėvėjęs elektrodas
Elektrodo susidėvėjimas
7. Vėl įdėkite elektrodą stumdami jį tiesiai į degiklio
galvutę, kol jis užsifiksuos.
8. Iš naujo įstatykite norimą paleidiklio kasetę ir
antgalį į degiklio galvutę.
9. Ranka veržkite apsauginį gaubtą tol, kol jis
įsistatys ant degiklio galvutės. Jei montuojant
gaubtą jaučiamas pasipriešinimas, prieš tęsdami
patikrinkite sriegius.
Dalių keitimo veiksmų eiga baigta.
Art # A-03878LT
5T-2
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
6 SKYRIUS. DALIŲ SĄRAŠAS
6.01 Įvadas
A. Dalių sąrašo suskirstymas
Dalių sąraše pateikti suskirstyti keičiami komponentai. Dalių sąrašai išdėstyti taip:
Skyrius "6.03
Elektros šaltinio keitimas"
Skyrius "6.04
Atsarginės elektros šaltinio dalys"
Skyrius "6.05
Variantai ir priedai"
Skyrius "6.06
Atsarginės rankinio degiklio dalys"
Skyrius "6.07
Atsarginės mechaninio degiklio su neekranuotais laidais dalys"
Skyrius "6.08
Degiklio susidėvinčios dalys (SL60)"
Skyrius "6.09
Degiklio susidėvinčios dalys (SL100)"
PASTABA!
Dalių sąrašuose be gaminio numerio pateiktos dalys nėra rodomos, bet jas galima užsisakyti naudojant kataloge nurodytą numerį.
B. Grąžinimai
Jei produktą būtina grąžinti techninei priežiūrai atlikti, susiekite su savo tiekėju. Medžiagos, grąžintos be tinkamo
leidimo, nebus priimamos atgal.
6.02 Užsakymo informacija
Užsisakykite atsargines dalis pagal katalogo numerį ir pateikite dalies ar mazgo aprašymą, kaip nurodyta kiekvieno tipo gaminio dalių sąraše. Taip pat nurodykite elektros tiekimo šaltinio modelį ir serijos numerį. Dėl bet kokių
klausimų kreipkitės į savo įgaliotą tiekėją.
6.03 Elektros šaltinio keitimas
Šie prietaisai yra pridėti prie naujo elektros šaltinio: darbo kabelis ir gnybtai, įėjimo galios laidas, dujų slėgio reguliatorius / filtras ir naudojimo instrukcija.
Kiekis
1
Aprašymas
Katalogo Nr.
ESAB Cutmaster 60, CE elektros šaltinis su 400 V
trifaze kintamąja srove, 50/60 Hz, su įėjimo elektros tiekimo kabeliu 0559311304
®
6.04 Atsarginės elektros šaltinio dalys
Kiekis
Aprašymas
Katalogo Nr.
1
1
1
Reguliatorius Atsarginis filtro mazgo elementas
400 V elektros tiekimo įėjimo elektros laidas
9-0115
9-0116
9-0218
300X5395LT
DALIŲ SĄRAŠAS
6-1
ESAB CUTMASTER 60
6.05 Variantai ir priedai
Kiekis
Aprašymas
Katalogo Nr.
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1 Vienpakopio filtro rinkinys (įskaitant filtrą ir žarną) Atsarginis filtro korpusas Atsarginė filtro žarna (neparodyta)
Atsarginis filtro elementas Dvipakopio filtro rinkinys (įskaitant žarnas ir montavimo varžtus)
Dvipakopio oro filtro mazgas
Pirmos pakopos kasetė
Antros pakopos kasetė
Pailgintas darbo kabelis (15,2 m ilgio / 50 pėdų) su gnybtu
Daugiafunkcis vežimėlis Automatizavimo sąsajos rinkinys
Automatizavimo sąsajos rinkinio 7,6 m / 25 colių CNC kabelis
Automatizavimo sąsajos rinkinio 10,7 m / 35 colių CNC kabelis
Automatizavimo sąsajos rinkinio 15,2 m / 50 colių CNC kabelis
Nailoninis apdangalas nuo dulkių 7-7507
9-7740
9-7742
9-7741
9-9387
9-7527
9-1021
9-1022
9-8529
7-8888
9-8310
9-1008
9-1010
9-1011
9-7071
Korpusas
Filtro elementas
(Kat. # 9-7741)
Spyruoklės
Žiedinis tarpiklis
(kat. Nr. 9-7743)
Sumontuotas filtras
Pirmojo ir antrojo
etapų kasetės
(kaip paženklinta)
Dangtis
Štuceris
Art # A-02476LT
Papildomo vienpakopio filtro rinkinys
6-2
Art # A-02942LT
Papildomo dvipakopio filtro rinkinys
DALIŲ SĄRAŠAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
6.06 Atsarginės rankinio degiklio dalys
Dalis
Kiekis
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
1
1
1
8
1
10
1
11
1
Aprašymas
Degiklio rankenos keitimo rinkinys (įskaitant dalis Nr. 2 ir 3)
Paleidiklio mazgo keitimo rinkinys Rankenos varžtų rinkinys (5 varžtai kiekviename rinkinyje,
6-32 x 1/2 colio tvirtinimo sraigtas ir veržliaraktis)
Degiklio galvutės mazgo keitimo rinkinys (įskaitant dalis Nr. 5 ir 6)
Didelis žiedinis tarpiklis
Mažas žiedinis tarpiklis
Laidų mazgai su ATC jungtimis (įskaitant jungiklio mazgus)
SL60, 20 pėdų laidų mazgas su ATC jungtimi SL60, 50 pėdų laidų mazgas su ATC jungtimi SL100, 20 pėdų laidų mazgas su ATC jungtimi
SL100, 50 pėdų laidų mazgas su ATC jungtimi
Jungiklių rinkinys
Degiklio valdymo kabelio adapteris (įskaitant 11 dalį)
Apsauga nuo kiaurymių
Katalogo Nr.
9-7030
9-7034
9-8062
9-8219
8-3487
8-3486
4-7834
4-7835
4-7836
4-7837
9-7031
7-3447
9-8103
1
8
2
4
5
6
3
7
Art # A-07993_AB
300X5395LT
DALIŲ SĄRAŠAS
6-3
ESAB CUTMASTER 60
6.07 Atsarginės mechaninio degiklio su neekranuotais laidais dalys
Dalis
Kiekis
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
1
1
1
6
1
1
1
1
7
1
8
1
9
1
10
2
11
1
12
1
13
1
1
1
Aprašymas
Degiklio galvutės mazgas be laidų (įskaitant dalis Nr. 2, 3 ir 14)
Didelis žiedinis tarpiklis
Mažas žiedinis tarpiklis
PIP jungiklių rinkinys
Neekranuoti automatizuoti laidų mazgai su ATC jungtimis
1,5 m (5 pėdų) ilgio laidų mazgas su ATC jungtimi
3,05 m (10 pėdų) ilgio laidų mazgas su ATC jungtimi
7,6 m (25 pėdų) ilgio laidų mazgas su ATC jungtimi
15,2 m (50 pėdų) ilgio laidų mazgas su ATC jungtimi
Neekranuoti mechanizuoti laidų mazgai su ATC jungtimis
1,5 m (5 pėdų) ilgio laidų mazgas su ATC jungtimi
3,05 m (10 pėdų) ilgio laidų mazgas su ATC jungtimi
7,6 m (25 pėdų) ilgio laidų mazgas su ATC jungtimi
15,2 m (50 pėdų) ilgio laidų mazgas su ATC jungtimi
279 mm (11 colių) stovas
279 mm (11 colių) tvirtinimo vamzdelis
Galo dangtelio mazgas
Korpusas, montavimas, suspaudimo blokas Kaištis, montavimas, suspaudimo blokas Degiklio laikiklio mova
PIP stūmoklio ir grąžinamosios spyruoklės rinkinys
Krumpliaračių mazgas (neparodyta)
126 mm (5 colių) padėties nustatymo vamzdis (neparodyta)
Katalogo Nr.
9-8220
8-3487
8-3486
9-7036
4-7850
4-7851
4-7852
4-7853
4-7842
4-7843
4-7844
4-7845
9-7041
9-7043
9-7044
9-4513
9-4521
7-2896
9-7045
7-2827
9-7042
PASTABA!
* Neįskaitant valdymo kabelio adapterio ir apsaugos nuo kiaurymių.
6-4
DALIŲ SĄRAŠAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
9
7
10
8
10
1
2
11
3
4
12
13
5&6
A-07994_AB
300X5395LT
DALIŲ SĄRAŠAS
6-5
ESAB CUTMASTER 60
6.08 Degiklio susidėvinčios dalys (SL60)
TRAUKIAMASIS
PJOVIMAS
NAUDOJANT
ANTGALĮ
Antgalis:
20A
30A
40A
60A
40A
PJOVIMAS
Apsauginio
gaubto
korpusas,
9-8237
9-8205
9-8206
9-8207
9-8252
TRAUKIAMOJO PJOVIMO
METODAS SU APSAUGA
Antgalis:
40A 9-8208
Skydelio dangtelis,
kreiptuvas
9-8243
Apsauginis
gaubtas
9-8218
Žiedinis tarpiklis # 8-3488
Apsauginio
gaubto
korpusas,
9-8237
Skydelio dangtelis,
traukiamasis pjovimas
40A 9-8244
Skydelio dangtelis,
kreiptuvas
9-8243
Atstumo tarp
degiklio antgalio ir
ruošinio kreiptuvas
9-8281
Apsauginis
gaubtas
9-8218
PJOVIMAS IŠLAIKANT ATSTUMĄ NUO DEGIKLIO ANTGALIO IKI RUOŠINIO
50-60A
TRAUKIAMOJO PJOVIMO
METODAS SU APSAUGA
Antgalis:
PJOVIMAS
Paleidiklio
kasetė
9-8213
50-55A 9-8209
60A 9-8210
Žiedinis tarpiklis # 8-3488
Apsauginio
gaubto
korpusas,
9-8237
Skydelio dangtelis,
traukiamasis pjovimas
50-60A 9-8235
Skydelio dangtelis,
kreiptuvas
9-8243
Apsauginis
gaubtas
9-8218
Atstumo tarp
degiklio antgalio ir
ruošinio kreiptuvas
9-8281
PJOVIMAS IŠLAIKANT ATSTUMĄ NUO DEGIKLIO ANTGALIO IKI RUOŠINIO
Elektrodas
9-8215
70-120A
PJOVIMAS
TRAUKIAMOJO PJOVIMO
METODAS SU APSAUGA
Antgalis:
70A
80A
90/100A
120A
9-8231
9-8211
9-8212
9-8253
Žiedinis tarpiklis # 8-3488
Apsauginio
gaubto
korpusas,
9-8237
Skydelio dangtelis,
traukiamasis pjovimas
70-100A 9-8236
Skydelio dangtelis,
kreiptuvas
9-8243
Apsauginis
gaubtas
9-8218
Atstumo tarp
degiklio antgalio ir
ruošinio kreiptuvas
9-8281
PJOVIMAS IŠLAIKANT ATSTUMĄ NUO DEGIKLIO ANTGALIO IKI RUOŠINIO
40-120A
DROŽIMAS
Antgalis:
Apsauginio
gaubto
korpusas,
9-8237
Skydelio dangtelis,
drožimas
9-8241
Drožimo antgalis A 9-8225 (40 Didžiausias srovės stiprumas amperais)
Drožimo antgalis B 9-8226 (50 - 100 Amperai)
Art # A-12790LT
Drožimo antgalis C 9-8227 (60 - 120 Amperai)
Drožimo antgalis D 9-8228 (60 - 120 Amperai)
PASTABA.
ESAB CutMaster veikia esant 60 A arba mažesnei srovei
ESAB CutMaster veikia esant 80 A arba mažesnei srovei
ESAB CutMaster veikia esant 100 A arba mažesnei srovei
ESAB CutMaster veikia esant 120 A arba mažesnei srovei
Drožimo antgalis E 9-8254 (60 - 120 Amperai)
6-6
DALIŲ SĄRAŠAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
6.09 Degiklio susidėvinčios dalys (SL100)
Rankinis degiklis su
ominiais gnybtais
9-8259
20-40A
PJOVIMAS IŠLAIKANT
ATSTUMĄ NUO
DEGIKLIO ANTGALIO
IKI RUOŠINIO
Antgalis:
20A
30A
40A
9-8205
9-8206
9-8208
Automatinis degiklis
su ominiais gnybtais
9-8224
Apsauginio
gaubto
korpusas,
9-8237
Apsauginis
gaubtas
9-8218
Antgalis:
50-55A
60A
Elektrodas
Auto 9-8232
Naudotojo
vadovas 9-8215
Paleidiklio
Ypač tvirta
kasetė
paleidiklio kasetė
9-8213 Tik esant neaukštam
dažniui 9-8277
70-120A
PJOVIMAS IŠLAIKANT
ATSTUMĄ NUO
DEGIKLIO ANTGALIO
IKI RUOŠINIO
Skydelio dangtelis, kreiptuvas
9-8243
Drag Apsauginis gaubtas
9-8235
50-60A
PJOVIMAS IŠLAIKANT
ATSTUMĄ NUO
DEGIKLIO ANTGALIO
IKI RUOŠINIO
Skydelio dangtelis, mechanizmas
40A 9-8245
9-8209
9-8210
Apsauginio
gaubto
korpusas,
9-8237
Apsauginis
gaubtas
9-8218
Skydelio dangtelis, mechanizmas
50-60A 9-8238
Skydelio dangtelis, kreiptuvas
9-8243
Drag Apsauginis gaubtas
70-100A 9-8236
Antgalis:
70A 9-8231
80A 9-8211
90/100A 9-8212
120A Auto 9-8233
120A Naudotojo
vadovas 9-8253
Apsauginio
gaubto
korpusas,
9-8237
Apsauginis
gaubtas
9-8218
Drag Apsauginis gaubtas
120A 9-8258
Skydelio dangtelis, mechanizmas
70-100A 9-8239
Skydelio dangtelis, mechanizmas
120A 9-8256
Skydelio dangtelis, kreiptuvas
9-8243
40-120A
DROŽIMAS
Antgalis:
Apsauginio
gaubto
korpusas,
9-8237
Skydelio dangtelis, drožimas
9-8241
Antgalis A 9-8225 (40 Didžiausias srovės stiprumas amperais)
Antgalis B 9-8226 (50 - 120 Amperai)
Antgalis C 9-8227 (60 - 120 Amperai)
Antgalis D 9-8228 (60 - 120 Amperai)
Art # A-08066LT_AG
300X5395LT
Antgalis E 9-8254 (60 - 120 Amperai)
DALIŲ SĄRAŠAS
6-7
ESAB CUTMASTER 60
Šis puslapis yra tikslingai paliktas tuščias
6-8
DALIŲ SĄRAŠAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
1 PRIEDAS. VEIKSMŲ SEKA (BLOKINĖ SCHEMA)
VEIKSMAS:
VEIKSMAS:
VEIKSMAS:
Išjunkite išorinį
atjungimo jungiklį.
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO
jungiklį nustatyti į
ĮJUNGTA padėtį
PALEISTI / GREITAS
AUTOMATINIS
PAKARTOTINIS
PALEIDIMAS / SET
/ FIKSAVIMAS jungiklį
nustatyti į
NUSTATYTI padėtį
REZULTATAS:
Sistemai
netiekiama
galios.
REZULTATAS:
Kintamosios srovės
(AC) indikatorius ĮSIJUNGIA.
Dujų indikatorius ĮJUNGTAS,
kai dujų slėgis yra
pakankamas, kad būtų
tiekiama elektros energija.
Elektros grandinė pasiruošusi.
REZULTATAS:
Dujos teka į
nustatytas slėgis.
VEIKSMAS:
PALEISTI / Greitas
automatinis pakartotinis
paleidimas / NUSTATYTI /
FIKSAVIMAS jungiklis nustatomas
į PALEISTI (daugeliui
funkcijų vykdyti) arba į
Greito automatinio pakartotinio
paleidimo padėtį (drožiant,
apipjaustant arba pjaunate
išplėstinius metalo lakštus)
ar į FIKSAVIMAS padėtį
vykdant specifines funkcijas
(degiklio jungiklį galia atleisti
perdavus pagrindinį lanką).
REZULTATAS:
Dujų tekėjimas sustoja.
VEIKSMAS:
Prijunkite darbinį kabelį prie ruošinio.
Nustatyti išėjimo srovės
stiprumą amperais
VEIKSMAS:
Degiklis pasislinko nuo ruošinio
(būdamas suaktyvintas).
REZULTATAS:
Sistema yra paruošta veikti.
VEIKSMAS:
Apsaugokite akis ir suaktyvinkite
degiklio jungiklį (PALEIDIMAS)
REZULTATAS:
Ventiliatoriai įsijungia. Dujos
trumpa teka, tada nebeteka.
Dujos ir vėl pradeda tekėti.
REZULTATAS:
Pagrindinis lankas sustoja.
Pagalbinis lankas automatiškai
pasileidžia iš naujo.
PAGALBINIS
LANKAS
VEIKSMAS:
Degiklis pasislinko ruošinio
judėjimo atstumo ribose.
Nuolatinės srovės (DC)
indikatorius yra ĮJUNGTAS
Pagalbinis lankas paleistas.
REZULTATAS:
Pagrindinis lankas perduodamas.
Pagalbinis lankas išjungtas.
VEIKSMAS:
Atleiskite degiklio jungiklį.
REZULTATAS:
Pagrindinis lankas sustoja.
Suaktyvinus dujų tėkmės nutraukimo
funkciją dujos nustoja tekėti.
(Ventiliatoriai veiks 10 minučių
po to, kai nuimamas degiklio
jungiklis [PALEIDIMAS])
VEIKSMAS:
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO
jungiklį nustatyti
į IŠJUNGTA padėtį
REZULTATAS:
Visi indikatoriai išjungti
Elektros tiekimo
ventiliatoriai išjungti.
VEIKSMAS:
Ištraukite elektros
tiekimo laidą arba
įjunkite išorinį
atjungimo jungiklį.
REZULTATAS:
Sistemai netiekiama
galios.
Art # A-08793LT_AB
300X5395LT
PRIEDAS
A-1
ESAB CUTMASTER 60
2 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE DUOMENŲ ŽYMAS
Model :
Dat e of Mf r :
Elektros tiekimo
šaltinio tipas
(1 pastaba)
1/ 3
f1
Gamintojo pavadinimas ir (arba)
logotipas, vieta, modelis ir
serijos numeris
bei gamybos kodas
S/N
Reglamentuojantis standartas,
apimantis šio tipo elektros tiekimą
f2
Išėjimo srovės tipas
Plazminio pjovimo
simbolis
Darbo ciklo koeficientas
Išėjimo srovės vertė
(stiprumas amperais /
įtampa voltais)
X
U0
Vardinė tuščiosios
veikos įtampa
Įėjimo galios
simbolis
Įėjimo galios
specifikacijos
(fazė, kintamosios
ar nuolatinės
srovės dažnis
hercais)
Apsaugos laipsnis
=
Darbo ciklo duomenys
(3 pastaba)
I
U2
Sutartinė apkrovos
įtampa
Didžiausia vardinė
srovė
U1
I 1max 3Ø
1
1Ø
1
1Ø
I 1eff
3Ø
Didžiausia
efektyvioji srovė
Vardinė maitinimo įtampa
(2 pastaba)
PASTABA:
Standartiniai simboliai
1. Pateiktas simbolis nurodo vienfazę arba trifazę kintamąją įėjimo srovę,
statinį dažnio keitiklį-transformatorių-lygintuvą ir išėjimo nuolatinę srovę.
Kintamoji srovė (AC)
2. Nurodo šio elektros tiekimo šaltinio įėjimo įtampą. Daugumos elektros tiekimo
Nuolatinė
srovė (DC)
šaltinių įėjimo galios laidai turi etiketes, kuriose pateikti įėjimo įtampos
reikalavimai pagal gamyklinius elektros tiekimo nustatymus.
Fazė
Ø
3. Viršutinė eilutė: Darbo ciklo vertės.
IEC darbo ciklo vertė skaičiuojama taip, kaip nustatyta Tarptautinės
elektrotechnikos komisijos (angl. International Electro-Technical Commission).
Art # A-12765LT_AB
Darbo ciklo viršutinio rimties taško (TDC) vertė nustatoma pagal
elektros šaltinio gamintojo bandymų procedūras.
Antra eilutė: Vardinės pjovimo srovės vertės.
Trečia eilutė: Sutartinės apkrovos įtampos vertės.
4. Duomenų žymų skyrius galima taikyti atskiroms elektros tiekimo sritims.
A-2
PRIEDAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
3 PRIEDAS. DEGIKLIO IŠVADŲ SCHEMA
A. Rankinio degiklio išvadų schema
Neigiama /
plazma
8 - Atidaryta
4 - Žalia /
Jungiklis
Neigiama /
plazma
8 - Atidaryta
4 - Jungiklis
3 - Balta /
Jungiklis
4
3
2- Oranžinė /
PIP
1 - Juoda /
PIP
ATC vidinis lizdas
Vaizdas iš priekio
ATC išorinė jungtis
Vaizdas iš priekio
2
1
6
5
8
7
7 - Atidaryta 7 - Atidaryta
6 - Atidaryta
5 - Atidaryta
8
7
6 - Atidaryta
6
5
2
1
3 - Jungiklis
4
3
2 - PIP
5 - Atidaryta
1 - PIP
Pagalbinis
Pagalbinis
A-03701LT_AB
B. Mechaninio degiklio išvadų schema
ATC išorinė jungtis
Vaizdas iš priekio
4- Juoda kabamojo
valdymo
pulto jungtis
3 - Balta –
kabamojo
valdymo
pulto jungtis
2 - Oranžinė /
PIP
4
3
2
1
MECHANINIS DEGIKLIS BE APSAUGOS
ATC vidinis lizdas
Vaizdas iš priekio
Neigiama / plazma
6
5
8
7
8 - Žalia –
kabamojo
valdymo pulto
7 - Atidaryta
įžeminimo
jungtis
7 - Žalia /
8 - Įžeminimas
nenaudojama
6 - Atidaryta
6 - Atidaryta
5 - Balta /
nenaudojama
1 - Juoda /
PIP
Pagalbinis
Neigiama / plazma
4 - Jungiklis
8
7
6
5
2
1
4
3
3 - Jungiklis
2 - PIP
1 - PIP
5 - Atidaryta
Pagalbinis
Art # A-03799LT
300X5395LT
PRIEDAS
A-3
ESAB CUTMASTER 60
4 PRIEDAS. DEGIKLIO JUNGČIŲ SCHEMOS
A. Rankinio degiklio prijungimo schema
Degiklis: SL60 / SL100 (rankinis degiklis)
Kabeliai: Degiklio laidai su ATC jungtimi
Elektros energijos tiekimas: su ATC jungtimis
Degiklio
galvutė
ATC vidinis
lizdas
Laidai su išorine
ATC jungtimi
Elektros
energijos
tiekimas
Degiklio
laidas
PIP
Jungiklis
Degiklio
jungiklis
Juoda
1
1
Oranžinė
2
2
5
5
6
6
Žalia
4
4
Balta
3
3
8
8
7
7
Elektros tiekimo
grandinių schemai
Elektros tiekimo
grandinių schemai
Neigiama / plazma
Pagalbinis
Neigiama / plazma
Pagalbinis
Art # A-03797LT
B. Mechaninio degiklio prijungimo schema
Degiklis: Mechaninis degiklis su apsauga SL100
Kabeliai: Kabeliai su ATC jungtimi ir kabamojo
nuotolinio valdymo pulto jungtimi
Elektros tiekimas: su ATC vidiniu lizdu
Nuotoliniam valdymui vykdyti
Kabamojo nuotolinio
valdymo pulto
jungtis
Laidai su išorine
ATC vidinis
lizdas
ATC jungtimi
Degiklio
galvutė
Elektros
energijos
tiekimas
Degiklio
laidas
PIP
Jungiklis
Juoda
1
1
Oranžinė
2
2
Balta
5
5
6
6
Juoda 4
Balta 3
Žalia 8
4
7
7
Nenaudojama
Žalia
Neigiama / plazminio pjautuvo kabeliai
Pagalbinis laidas
3
Elektros tiekimo
grandinių schemai
Elektros tiekimo
grandinių schemai
8
Neigiama / plazma
Pagalbinis
Art # A-03798LT
A-4
PRIEDAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
Šis puslapis yra tikslingai paliktas tuščias
300X5395LT
PRIEDAS
A-5
ESAB CUTMASTER 60
5 PRIEDAS. SISTEMOS SCHEMA, 380/400/415 V ĮRENGINIAI
5
4
PRI 1
PRI 2
D
SW1
1
J1
3
EMI
*CHOKE
UNITS
* CEONLY
*
L1
1
1
L2
2
2
L3
PRI 3
C
Q1
K1
+ C1-C4*
/INRUSH
D1
MTH4
EMI
FILTER
GND
D
+12VDC
1
2
3
4
5
4
PRI 4
A
MTH2
MTH1
INRUSH
RESISTORS
2
C
B
BIAS
SUPPLY
3
3
4
4
W1
L1
T1
L2
T2
L3
T3
L4
T4
MTH3
AC1
7
AC2
8
AC3
9
7A
MTH8
MTH6
Q2
380/400/415V
OR 600V
3 PH AC INPUT
+ C5-C8*
PRIMARY POWER CONNECTIONS:
USE L1, L2, L3 & GND
MTH7
MTH5
PCB2
INPUT CAPACITOR PCB
24VAC
*CM52/12mm/20mm/A40
C3 & C5 may not be installed
J6
1
2
W1
TEST POINTS
24 VAC RETURN
GND1
GND2
GND3
+12V1
48V1
I_DMD_1
TIP_SEN
6
J4
SERIAL PORT
B
1
2
3
4
5
D59 PCR
COMMON
COMMON
COMMON
+12 VDC SUPPLY
+48 VDC SUPPLY
CURRENT DEMAND
TIP DRAG SENSE
3.3VDC
TXD
RXD
D78 CSR
D
+12VDC
PCB1
MAIN PCB ASSY
/SOLENOID
J5
J2
1
2
3
5
40 CIRCUIT
RIBBON CABLE
J1
40 PIN RIBBON CABLE SIGNALS
-V_OUT_SIGNAL
/TIP_VOLTS
/TIP_SENSE
/460V_IN
/230V_IN
CUR_SET
/RAR (RAPID AUTO RESTART)
/INRUSH
/W1_ON
/SHDN
/TORCH_SOLENOID
/SOLENOID_ON
/OK_TO_MOVE
/FAN_ON
/LATCH_ACTIVE
/TORCH_SWITCH
/PIP
AC_ON
CSR
/TORCH_SOLENOID_DETECT
/OVERTEMP
V_IN
+12VDC
+12VDC
COMMON
COMMON
MAIN_PCB_ID
460_IN
+3.3VDC
TXD
RXD
COMMON
D
SOL1
AC
OVERTEMP
GAS
DC
ERROR
Current Control
LATCH
ERROR IND
FAULT
MAX
90
85
80
75
70
65
MIN
OVER PRESSURE
INTERNAL ERROR
SHORTED TORCH
CONSUMABLES MISSING
START ERROR
PARTS IN PLACE
INPUT POWER
UNDER PRESSURE
MAX
90
85
TEST POINTS
80
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
70
GND
+12 VDC
+5 VDC
3.3 VDC
0.v - 5.0 VDC / 0-100PSI
1.8 VDC
POT. DEMAND
GAS CONTROL
75
REGULATOR
D1
+5VDC
RUN
0-100PSI / 0-4.5VDC
PCB3
LOGIC PCB
ATC
AIR
INLET
MIN
SET
SOLENOID
VALVE
FILTER
65
+12VDC
RAR
5
A-6
M-L
M-L
M-L
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
L-M
M-L
M-L
L-M
M-L
PRESSURE
TRANSDUCER
J3
1
2
3
A-12767_AA
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
34
35
36
37
38
39
1
2
3
4
PRIEDAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
3
2
1
TS1
T1
1TORCH
L1
PIP SWITCH
1
2
J11
SEC1
CHOKE1
SEC2
D
+12VDC
TORCH SWITCH
TEMP
CIRCUIT
/OVERTEMP
ATC CONNECTOR
J1
1
2
3
4
5
6
7
8
NTC
-V OUT 1
E64
-
E35
+
ELECTRODE1
D3
TIP1
Q5
1
2
3
4
5
6
7
8
AUTOMATION
TORCH SOLENOID
PILOT IGBT
WORK1
WORK
J9
/PIP
78
79
80
81
82
1
2
3
4
5
6
7
/START
24VAC RETURN
24VAC SUPPLY
C
83
CNC INTERFACE STANDARD ON A40 & A60 UNITS
CNC INTERFACE OPTIONAL ON CM52 & CM82 UNITS
J2
J10
1
2
3
4
5
6
7
8
OK-TO-MOVE
+12VDC
1
2
3
4
5
6
7
8
} OK TO MOVE
(5A @250VAC / 30VDC)
*
1
2
1
2
To -V OUT 1
on PCB1
J3
P10
FAN
-
+
MOT1
FAN
4
8
12
/ STOP
} /START
(Sink 50mA @12VDC)
B
* To configure DIVIDED ARC VOLTS signal output
No jumper installed for ARC VOLTS /16.67
Jumper pins 1 & 2 for ARC VOLTS / 30
Jumper pins 2 & 3 for ARC VOLTS / 50
J2
E1
+
1
11
14
/FAN
J8
J2 PINOUT
3
7
FULL FEATURED AUTOMATION INTERFACE PCB OPTION
+12VDC
/FAN
J7
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
+12VDC
P10
1
2
3
4
5
6
7
8
-
MOT2
J1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
+12VDC
K1
K1
PCB4
} /START / STOP
(-)
} (+) *DIVIDED
ARC VOLTS
(-)
VOLTS
} (+) (W/ARC
100K IN SERIES (2))
} OK-TO-MOVE
AUTOMATION
INTERFACE PCB
A-12767_AA
Rev
SEE
AA
AB
Revisions
By
Date
INTRO ECO B1357
RWH 03/31/09
ECO B1399
RWH
A
PCB No:
Assy No:
Scale
05/05/09
Supersedes
Date:
Thursday, March 27, 2008
A-09133
NOTE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1. RESISTOR VALUES ARE EXPRESSED IN OHMS, 1/4W 5%.
2. CAPACITOR VALUES ARE EXPRESSED IN MICROFARADS (uF).
TITLE:
Last Modified: Wednesday, May 06, 2009 13:16:29
3
300X5395LT
2
PRIEDAS
Drawn:
RWH
Chk:
Schematic ESAB Cutmaster 60/80 20'/50' SL60 400V/208-460V 3ph Size
C
CE/Non-CE CCC / 1/3ph CSA (Configured for 460V 3ph)
App:
References
1
Sheet
of 1
DWG No:
42X1329
1
A-7
ESAB CUTMASTER 60
Redagavimo istorija
Data
Red.
Apibūdinimas
2015-01-15
AA
Rankinis paleidimas
2015-08-14
AB
Atnaujintas meno ant gaubto, atnaujinta "Field Doc", - pridūrė ciklo vertybes, pašalinti ekranuoti mašinos
deglas laidus mazgai
2015-11-14
AC
Peržiūrėti "Field Doc", išspausdinti tekstą
18/10/2017
AD
Įterpti sekcijos 1 ir skaityti man vertimai į anglų kalba, Dėkoju tekstą, atnaujintas meno failus
A-8
PRIEDAS
300X5395LT
ESAB CUTMASTER 60
Šis puslapis yra tikslingai paliktas tuščias
300X5395LT
PRIEDAS
A-9
ESAB CUTMASTER 60
Šis puslapis yra tikslingai paliktas tuščias
A-10
PRIEDAS
300X5395LT
Šis puslapis yra tikslingai paliktas tuščias
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.eu
©2015 ESAB Welding and Cutting Products
Distributors
For addresses and phone numbers to our distributors in other
countries, please visit our home
page
www.esab.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising