ESAB | ESAB Cutmaster 60 Plasma Cutting System | Instruction manual | ESAB ESAB Cutmaster 60 Plasma Cutting System Handleiding

ESAB ESAB Cutmaster 60 Plasma Cutting System Handleiding
ESAB Cutmaster 60
®
PLASMASNIJSYSTEEM
SL60 1Torch™
Gebruikershandleiding
Art #A-12773NL
UITGANG
MAX. UITGANG
INGANGSSTROOM
60
FASE
SPANNING
400V
AMPS
Herz.: AD
Datum: 18/10/2017
Handleiding #: 300X5395NL
esab.eu
WIJ BEDANKEN U VOOR UW GETOONDE VERTROUWEN!
Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe ESAB product. We zijn er trots op u als klant te
hebben en we streven ernaar om u de beste service en betrouwbaarheid in de sector
te bieden. Wij ondersteunen dit product met onze uitgebreide garantie en wereldwijde
servicenetwerk. Bezoek ons op onze website op www.esab.eu voor de dichtstbijzijnde
distributeur of serviceleverancier.
Deze bedieningshandleiding is ontworpen om u te instrueren over het juiste gebruik en de
werking van uw ESAB product. Uw tevredenheid met dit product en de veilige werking
ervan is het uiteindelijke doel waarna wij streven. Daarom verzoeken wij u even de tijd te
nemen om de hele bedieningshandleiding, en vooral de veiligheidsvoorschriften, goed
door te lezen. Dit zal u helpen om de potentiële gevaren van het werken met dit product
te vermijden.
U VERKEERT IN GOED GEZELSCHAP!
Het merk waaraan aannemers en producenten wereldwijd de voorkeur geven.
ESAB is een wereldwijd gedistribueerd merk van handmatige en geautomatiseerde Plasmasnijproducten.
Wij onderscheiden ons van onze concurrenten met marktleidende, betrouwbare producten
die de tand des tijds hebben doorstaan. Wij zijn trots op onze technische innovatie, concurrerende prijzen, uitstekende leveringskarakteristieken, hoogwaardige klantenservice en
technische ondersteuning, samen met onze excellentie in verkoop en marketing expertise.
Maar bovenal zijn we vastbesloten om technologisch geavanceerde producten te ontwikkelen om binnen de lasindustrie een veiligere werkomgeving te creëren.
!
WAARSCHUWINGEN
Zorg ervoor dat u deze hele Handleiding evenals de veiligheidsvoorschriften van uw werkgever goed leest en begrijpt voordat u de apparatuur installeert, gebruikt of onderhoudt.
Hoewel de informatie in deze Handleiding het beste oordeel van de fabrikant weerspiegelt zal
deze laatste geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan aanvaarden.
Stroombron plasmasnijsysteem
ESAB Cutmaster® 60
SL60 1Torch™
Bedieningshandleiding Nr. 300X5395NL
Uitgegeven door:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd.
Denton, TX 76208
(940) 566-2000
www.esab.eu
Copyright 2015 van ESAB
Alle rechten voorbehouden.
De gehele of gedeeltelijke reproductie van dit werk, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever, is verboden.
De uitgever aanvaardt geen, en verwerpt bij dezen elke aansprakelijkheid jegens
enige partij voor alle verlies of schade, veroorzaakt door een fout of omissie in deze
Handleiding, ongeacht of deze fout het gevolg is van nalatigheid, een ongeluk, of
andere oorzaken heeft.
Voor Materiaal Specificatie verwijzen naar document 47x1909
Publicatiedatum: 15 Januari, 2015
Revisiedatum: 18/10/2017
Registreer de volgende informatie voor garantiedoeleinden:
Naam verkoper:_______________________________ ____________________
Aankoopdatum :__________________________________ _________________
Serienummer stroombron #:___________________________ ______________
Serienummer toorts #:___________________________________ ___________
i
ZORG DAT U DEZE INFORMATIE DOORGEEFT AAN DE BEDIENER
VAN DIT APPARAAT.
BIJ UW LEVERANCIER KUNT U EXTRA EXEMPLAREN KRIJGEN.
LET OP
Deze instructies zijn voor ervaren bedieners. Als u niet bekend bent met de principes van de bediening en veilige werking van booglassen en -snijden, raden wij
u dringend aan om ons boekje “Precautions and Safe Practices for Arc Welding,
Cutting, and Gouging,” formulier 52-529 door te lezen. Laat ongetraind personeel
dit apparaat NIET installeren, bedienen of onderhouden. Probeer dit apparaat NIET
te installeren of te bedienen voordat u deze instructies volledig hebt gelezen en
begrepen. Als u deze instructies niet helemaal begrijpt, neemt u contact op met de
leverancier voor meer informatie. Lees de veiligheidsvoorschriften voordat u dit apparaat installeert of bedient.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER
Dit apparaat werkt conform de beschrijving in deze handleiding en de bijbehorende labels en/of bladen
wanneer het wordt geïnstalleerd, bediend, onderhouden en gerepareerd volgens de bijgeleverde instructies.
Dit apparaat moet periodiek worden gecontroleerd. Een slecht werkend of verkeerd onderhouden apparaat
mag niet worden gebruikt. Gebroken, ontbrekende, versleten, vervormde of besmette onderdelen moeten
onmiddellijk worden vervangen. Als een dergelijke reparatie of vervanging nodig is, raadt de fabrikant u aan om
telefonisch of schriftelijk een serviceaanvraag in te dienen bij de erkende distributeur, of bij wie u het apparaat
hebt aangeschaft.
Dit apparaat en de bijbehorende onderdelen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de fabrikant worden gewijzigd. De gebruiker van dit apparaat is zelf verantwoordelijk voor defecten die ontstaan vanwege onjuist gebruik, verkeerd onderhoud, schade, verkeerde reparatie of wijzigingen door iemand
anders dan de fabrikant of een servicefaciliteit die door de fabrikant is aangewezen.
!
LEES EN BEGRIJP DE INSTRUCTIEHANDELING VOORDAT U HET APPARAAT BEDIENT.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Volgensl
De Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, van kracht vanaf 20 april 2016
De EMC-richtlijn 2014/30/EU, van kracht vanaf 20 april 2016
De RoHS-richtlijn 2011/65/EU, van kracht vanaf 2 januari 2013
Type apparatuur
PLASMASNIJSYSTEEM
Typeaanduiding, enz.
ESAB Cutmaster® 60, vanaf serienummer MX1518XXXXXX
Merknaam of handelsmerk
ESAB
Fabrikant of gemachtigd vertegenwoordiger
Naam, adres, telefoonnr.:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd
Denton TX 76207
Telefoon: +01 800 426 1888, FAX +01 603 298 7402
De volgende geharmoniseerde norm, van kracht binnen de EER, is gevolgd bij het ontwerp:
IEC/EN 60974-1:2012 Booglasapparatuur - Deel 1: Lasstroombronnen.
IEC/EN 60974-10:2014 + AMD 1:2015 gepubliceerd 2015-06-19 Booglasapparatuur - Deel 10: Vereisten aan
elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Extra informatie: Beperkt gebruik, apparatuur van klasse A, bedoeld voor gebruik in andere locaties dan woonomgevingen.
Door dit document te ondertekenen, verklaart ondergetekende als fabrikant of als gemachtigd vertegenwoordiger van de fabrikant dat de apparatuur in kwestie voldoet aan de bovengenoemde veiligheidsvereisten.
Datum
Handtekening
1 November 2015
Flavio Santos
2015
Positie
Manager Algemeen
Accessoires en Adjacencies
Inhoudsopgave
HOOFDSTUK 1: VEILIGHEID..................................................................................................1-1
1.0
Veiligheidsvoorschriften.................................................................................. 1-1
HOOFDSTUK 2 SYSTEEM: INLEIDING .................................................................................2-1
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
Gebruik van deze handleiding.....................................................................2-1
Apparatuuridentificatie................................................................................2-1
Ontvangst van apparatuur...........................................................................2-1
Specificaties van de voeding.......................................................................2-2
Bedradingsspecificaties stroomtoevoer......................................................2-3
Eigenschappen van de voeding..................................................................2-4
HOOFDSTUK 2 BRANDER: INLEIDING ............................................................................. 2T-1
2T.01
2T.02
2T.03
2T.04
2T.05
Toepassing van deze handleiding.............................................................2T-1
Algemene omschrijving.............................................................................2T-1
Specificaties .............................................................................................2T-1
Opties en accessoires...............................................................................2T-2
Inleiding in plasma.....................................................................................2T-2
HOOFDSTUK 3 SYSTEEM: INSTALLATIE ............................................................................3-1
3.01
3.02
3.03
3.04
Uitpakken.....................................................................................................3-1
Hefopties.....................................................................................................3-1
Hoofdstroomaansluitingen..........................................................................3-1
Gasaansluitingen.........................................................................................3-2
HOOFDSTUK 3 BRANDER: INSTALLATIE.......................................................................... 3T-1
3T.01
3T.02
Branderaansluitings...................................................................................3T-1
Mechanische brander opstellen................................................................3T-1
HOOFDSTUK 4 SYSTEEM: GEBRUIK...................................................................................4-1
4.01
4.02
Bediening/eigenschappen voorpaneel........................................................4-1
Voorbereiden voor gebruik..........................................................................4-2
HOOFDSTUK 4 BRANDER: GEBRUIK................................................................................ 4T-1
4T.01
4T.02
4T.03
4T.04
4T.05
4T.06
4T.07
4T.08
4T.09
Keuze van branderonderdelen..................................................................4T-1
Snijkwaliteit................................................................................................4T-1
Algemene snijinformatie............................................................................4T-2
Werking handbrander................................................................................4T-3
Gutsen.......................................................................................................4T-6
Werking mechanische brander..................................................................4T-7
Onderdelenkeuze voor snijden met SL60-brander....................................4T-8
Aanbevolen snijsnelheden voor SL60-brander met ontblote punt............4T-9
Aanbevolen snijsnelheden voor SL60-brander met afgeschermde punt.4T-11
PATENTINFORMATIE......................................................................................................... 4T-14
Inhoudsopgave
HOOFDSTUK 5 SYSTEEM: SERVICE.....................................................................................5-1
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
Algemeen onderhoud..................................................................................5-1
Onderhoudsschema....................................................................................5-2
Veelvoorkomende fouten.............................................................................5-2
Foutindicator................................................................................................5-3
Basis-probleemoplossingshandleiding.......................................................5-4
Vervanging van basisonderdelen van de voeding.......................................5-6
HOOFDSTUK 5 BRANDER: SERVICE................................................................................. 5T-1
5T.01
5T.02
Algemeen onderhoud................................................................................5T-1
Inspectie en vervanging van verbruiksonderdelen van de brander...........5T-2
HOOFDSTUK 6: ONDERDELENLIJSTEN...............................................................................6-1
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
INLEIDING...................................................................................................6-1
Bestelinformatie...........................................................................................6-1
Vervanging van de voeding.........................................................................6-1
Vervangende onderdelen voor voeding.......................................................6-2
Opties en accessoires.................................................................................6-2
Vervangende onderdelen voor handbrander ..............................................6-3
Vervangende onderdelen - voor machinale branders met onbeschermde
leidingen......................................................................................................6-4
Vervangende afgeschermde kabels voor machinale brander ....................6-6
Verbruiksmaterialen brander (SL60)............................................................6-7
Verbruiksmaterialen brander (SL100)..........................................................6-8
BIJLAGE 1: VOLGORDE VAN WERKING (BLOKSCHEMA)................................................ A-1
BIJLAGE 2: INFORMATIE GEGEVENSTAG.......................................................................... A-2
BIJLAGE 3: BRANDER PINSCHEMA.................................................................................... A-3
BIJLAGE 4: BRANDERAANSLUITINGSSCHEMA'S............................................................. A-4
BIJLAGE 5: SYSTEEMSCHEMA, 380/400/415 V APPARATEN.......................................... A-6
Revisiegeschiedenis.............................................................................................................. A-8
Deze pagina is met opzet leeg gelaten
ESAB CUTMASTER 60
HOOFDSTUK 1: VEILIGHEID
1.0
Veiligheidsvoorschriften
Gebruikers van ESAB-las- en plasmasnijapparaten moeten er voor zorgen dat iedereen die met, of in de buurt
van, het apparaat werkt zich aan de betreffende veiligheidsvoorschriften houdt. De veiligheidsvoorschriften
moeten aan de eisen voor dit type las- of plasmasnijapparaat voldoen. Houd u aan de volgende aanbevelingen
en aan de tot standaardregels die voor de werkplek gelden.
Het werk moet worden uitgevoerd door getraind personeel dat goed bekend is met de bediening van las- of
plasmijsnijapparaten. Onjuiste bediening van de apparatuur kan leiden tot gevaarlijke situaties, die kunnen
leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
1. Iedereen die las- of plasmasnijapparaten gebruikt, moet bekend zijn met:
- de bediening
- de locatie van noodstop
- de werking
- de relevante veiligheidsvoorschriften
- lassen en/of plasmasnijden
2. Degene die het apparaat bedient, moet ervoor zorgen dat:
- er zich geen ongeautoriseerd personeel in het werkgebied van het apparaat bevindt wanneer dit wordt
opgestart
- niemand onbeschermd is wanneer de boog wordt gestart
3. Het werkgebied moet:
- geschikt zijn voor het doel
- vrij zijn van tocht
4. Middelen voor uw persoonlijke veiligheid:
- Draag altijd de aanbevolen middelen voor persoonlijke veiligheid, zoals een veiligheidsbril, vlambestendige kleding en veiligheidshandschoenen.
- Draag geen loszittende voorwerpen, zoals dassen, armbanden, ringen, enz. Deze kunnen verstrikt raken
en brandwonden veroorzaken.
5. Algemene voorzorgsmaatregelen:
- Zorg dat de retourkabel correct is aangesloten.
- Werkzaamheden met apparatuur met een hoog voltage mogen alleen door een gekwalificeerde
elektrotechnicus worden uitgevoerd.
- De juiste brandblusapparatuur moet duidelijk zijn aangegeven en binnen handbereik staan.
- Tijdens de bediening van het apparaat mogen geen smering en onderhoud worden uitgevoerd.
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig nationale regelgeving, moet elektrische en/of
elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires voor u.
300X5395NL
ALGEMENE INFORMATIE
1-1
ESAB CUTMASTER 60
LASSEN EN PLASMASNIJDEN KUNEN PERSOONLIJK LETSEL
WAARSCHUWING EN LETSEL BIJ ANDEREN VEROORZAKEN. NEEM VOORZORGS-
MAATREGELEN WANNEER U LAST OF SNIJDT. VRAAG UW
WERKGEVER WELKE MAATREGELEN U MOET TREFFEN, OP BASIS VAN DE RISICOGEGEVENS VAN DE FABRIKANT.
ELEKTRISCHE SCHOK - kan dodelijk zijn.
- Installeer en aard de las- of plasmasnijunit volgens de geldende normen.
- Raak geen elektrische onderdelen of elektrodes die onder stroom staan met de blote huid, natte hand
schoenen of natte kleding aan.
- Isoleer uzelf van de aarde en het werkstuk.
- Zorg voor een goede werkhouding.
ROOK EN GAS - kunnen gevaarlijk voor de gezondheid zijn.
- Houd uw hoofd uit de rook.
- Gebruik ventilatie of boogextractie, of beide, om rook en gassen uit de ademzone en de algemene ruimte
te verwijderen.
BOOGSTRALEN - kunnen letsel aan ogen en huid veroorzaken.
- Bescherm uw lichaam en uw ogen. Gebruik het juiste las/plasmasnijscherm en filterlens, en draag
bescher - mende kleding.
- Bescherm omstanders met geschikte schermen of gordijnen.
BRANDGEVAAR
- Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg daarom dat er geen ontvlambare materialen in de
buurt staan.
LAWAAI - te veel lawaai kan het gehoor beschadigen.
- Bescherm uw oren. Gebruik oorbeschermers of een andere gehoorbescherming.
- Wijs omstanders op het risico.
DEFECTEN - bel voor assistentie van een expert als het apparaat defect is.
LEES EN BEGRIJP DE INSTRUCTIEHANDELING VOORDAT U HET APPARAAT BEDIENT.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
WAARSCHUWING
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
LET OP
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen
waar de elektrische stroom wordt geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage spanning heeft. In dergelijke omgevingen
kunnen moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van geleidings- en stralingsverstoringen.
LET OP
Dit product is uitsluitend bedoeld voor plasmasnijden. Elk ander gebruik kan
persoonlijk letsel en/of schade aan de apparatuur tot gevolg hebben.
LET OP
Lees en begrijp de instructiehandeling voordat u het apparaat
bedient.
1-2
ALGEMENE INFORMATIE
!
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
HOOFDSTUK 2 SYSTEEM:
INLEIDING
2.02 Apparatuuridentificatie
2.01 Gebruik van deze handleiding
Deze gebruikershandleiding is alleen van toepassing op de specificatie- of onderdeelnummers die op pagina i staan vermeld.
Lees voor een veilig gebruik de gehele handleiding, inclusief het
hoofdstuk over veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
In deze handleiding kunnen de woorden GEVAAR, WAARSCHUWING,
LET OP en OPMERKING voorkomen. Let in het bijzonder op de informatie onder deze koppen. Deze speciale aantekeningen kunnen
eenvoudig worden herkend als volgt:
OPMERKING!
Een handeling, procedure, of achtergrondinformatie waarvoor extra aandacht vereist
is, of welke nuttig is voor een efficiënte
werking van het systeem.
!
!
LET OP
Een procedure welke schade aan de apparatur kan veroorzaken indien deze niet juist
wordt gevolgd.
WAARSCHUWINGEN
Een procedure die letsel aan de gebruiker
of anderen kan veroorzaken indien deze
niet juist wordt gevolgd.
Het identificatienummer (specificatie- of onderdeelnummer),
type en serienummer van het apparaat worden normaliter vermeld op een gegevenstag die op het achterpaneel is bevestigd.
Apparatuur zonder gegevenstag, zoals een brander en kabelsystemen, worden alleen geïdentificeerd aan de hand van het
specificiatie- of onderdeelnummer dat op een los bijgevoegde
kaart of de transportcontainer is afgedrukt. Noteer deze nummers
onderaan pagina i voor toekomstige naslag.
2.03 Ontvangst van apparatuur
Controleer de apparatuur wanneer u deze ontvangt aan de hand
van de factuur om zeker te zijn dat deze compleet is en inspecteer
de apparatuur op mogelijke transportschade. Als er schade is, stel
de transporteur dan onmiddellijk op de hoogte om een claim in te
dienen. Stuur volledige informatie betreffende schadeclaims of
verzendingsfouten naar de locatie in uw regio die aan de binnenzijde
van de achteromslag van deze handleiding staat vermeld.
Vermeld alle apparatuuridentificatienummers zoals hierboven
beschreven, samen met een volledige beschrijving van de foutieve
onderdelen.
Verplaats de apparatuur naar de installatieplaats voordat het apparaat wordt uitgepakt. Wees voorzichtig om schade aan het apparaat
te voorkomen bij gebruik van breekijzers, hamers, enz. om het
apparaat uit te pakken.
WAARSCHUWINGEN
Geeft informatie betreffende mogelijk letsel
door elektrische schokken. Waarschuwingen
worden in een vak zoals deze geplaatst.
!
GEVAAR
Directe gevaren die, indien deze niet wordt
vermeden, kan leiden tot onmiddellijke,
ernstig lichamelijk letsel of overlijden.
Extra kopieën van deze handleiding kunnen worden aangeschaft
door contact op te nemen met ESAB via het adres en telefoonnummer in uw regio dat op de achterzijde van deze handleiding wordt
vermeld. Vermeld ook het nummer van de gebruikershandleiding
en apparatuuridentificatienummers.
Elektronische kopieën van deze handleidingen kunnen gratis worden gedownload in Acrobat PDF-indeling door naar onderstaande
ESAB-website te gaan
http://www.esab.eu
300X5395NL
INLEIDING
2-1
ESAB CUTMASTER 60
2.04 Specificaties van de voeding
ESAB Cutmaster 60 Specificaties van de voeding
Ingangsstroom
400 VAC (360 - 440 VAC), Drie fasen, 50/60 Hz
Stroomtoevoerkabel
Voeding wordt met stroomkabel geleverd.
Kabel voor 400 V 3 fasen.
Uitgangsstroom
20 - 60 A, doorlopend aanpasbaar
Gasfiltermogelijkheid van de
voeding
Deeltjes tot 5 micron
ESAB Cutmaster 60 Voeding gebruikscyclus *
Omgevingstemperatuur
Nominale gebruikscyclus bij 40° C (104° F)
Werkbereik 0 ° - 50 °C
Alle apparaten
Classificaties
IEC
Gebruikscyclus
CE
IEC
40%
CE
IEC
60%
CE
100%
Stroom
60A
60A
50A
50A
30A
30A
DC-spanning
104
104
100
100
92
92
* Opmerking: De gebruikscyclus wordt verkort als het ingangsvermogen (AC) laag is of de uitgangsspanning
(DC) hoger is dan in dit diagram is aangegeven.
OPMERKING!
De IEC-classificatie wordt bepaald zoals is aangegeven door de International Electro-Technical Commission.
Bij deze specificaties hoort het berekenen van een uitgangsspanning op basis van de nominale stroom van
de voeding. Om voedingen te kunnen vergelijken, gebruiken alle fabrikanten deze uitgangsspanning om
de gebruikscyclus te bepalen.
Afmetingen en gewicht van de voeding
Ventilatieruimtevereisten
305 mm
12"
Art # A-12888NL
Art # A-07925NL_AB
381 mm
15"
150 mm
6"
610 mm
24"
610 mm
24"
150 mm
6"
43 lb / 19,5 kg
2-2
INLEIDING
150 mm
6"
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
2.05 Bedradingsspecificaties stroomtoevoer
Bedradingsvereisten stroomtoevoerkabel ESAB Cutmaster 60 Voeding
drie fasen
Ingangsspanning
Freq
Stroomtoevoer
Aanbevolen afmetingen
Volts
Hz
kVA
I max
I eff
Zekering (Ampère)
Flexibel snoer (AWG)
400
50/60
11
16
11
20
14
Lijnspanningen met aanbevolen stroomkringbeveiliging en draaddiameters
Gebaseerd op de National Electric Code en Canadian Electric Code
OPMERKING!
Raadpleeg de plaatselijke en nationale regelgeving of de bevoegde overheid voor de juiste bedradingsvereisten.
Kabelafmeting is geklassificeerd volgens de belasting van het apparaat.
300X5395NL
INLEIDING
2-3
ESAB CUTMASTER 60
2.06 Eigenschappen van de voeding
Handvat en leidingwikkeling
Bedieningspaneel
Aansluiting toortsleidingen
Art # A-07942NL
Werkkabel en klem
Aansluiting voor optionele
automatiseringsinterface-kabel
Filtersamenstel
Gasinlaat
Art # A-08544NL
Voedingskabel
2-4
INLEIDING
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
HOOFDSTUK 2 BRANDER:
INLEIDING
2T.03 Specificaties
A. Branderconfiguraties
1. Handbrander, typen
2T.01 Toepassing van deze handleiding
Deze handleiding bevat beschrijvingen, gebruiksinstructies en onderhoudsprocedures voor de brandertypen
SL60 handmatige en SL100 mechanische plasmasnijbranders. Onderhoud van deze apparatuur is voorbehouden aan voldoende getraind personeel; ongekwalificeerd personeel wordt streng afgeraden reparaties of
aanpassingen uit te voeren die niet in deze handleiding
worden besproken, met het risico dat de garantie vervalt.
Lees deze handleiding zorgvuldig door. Een volledig
begrip van de eigenschappen en mogelijkheden van
deze apparatuur verzekeren een betrouwbare werking
waarvoor deze is ontworpen.
De kop van de handbrander staat onder een hoek
van 75° met de handgreep. De handbrander
heeft een handgreep en schakelaar.
257 mm (10,125")
95 mm
(3,75")
Art # A-03322NL_AB
29 mm (1,17")
2. Mechanische brander, type
De standaard machinale brander heeft een positioneringsbuis met rek en klemblok.
2T.02 Algemene omschrijving
Plasmabranders hebben een vergelijkbare werking als
autobougies. Deze bestaan uit negatieve en positieve
delen die door een middenisolator worden gescheiden.
In de brander begint de ontstekingsboog in de ruimte
tussen de negatief geladen elektrode en de positief
geladen punt. Wanneer de ontstekingsboog het plasmagas heeft geïoniseerd, stroomt de oververhitte gaskolom
door de kleine opening in de branderpunt, welke op het
te snijden metaal is gericht.
Een enkele brander levert gas van een enkele bron om
te gebruiken als zowel plasma- en secundair gas. De
luchtstroom wordt verdeeld in de branderkop. Enkel
gas zorgt voor een kleinere brander en is goedkoper
in gebruik.
OPMERKING!
Zie hoofdstuk "2T.05 Inleiding in plasma"
voor een gedetailleerde beschrijving van de
werking van een plasmabrander.
Zie de bijlagen voor aanvullende specificaties met betrekking tot de gebruikte voeding.
403 mm / 15,875"
236 mm / 9,285"
35 mm / 1,375"
44,5 mm /
1,75"
16 mm /
0,625"
30 mm / 1,175"
126 mm / 4,95"
Art # A-02998NL
B. Lengte branderleidingen
Handbranders zijn beschikbaar als volgt:
• 20 voet / 6,1 m, met ATC-aansluitingen
Machinale branders zijn beschikbaar als volgt:
• 5 voet / 1,5 m, met ATC-aansluitingen
• 10 voet / 3,05 m, met ATC-aansluitingen
• 25 voet / 7,6 m, met ATC-aansluitingen
• 50 voet / 15,2 m, met ATC-aansluitingen
C. Branderonderdelen
Startcartridge, elektrode, punt, schildkom
D. Onderdelen op plaats (OOP)
Branderkop heeft ingebouwde schakelaar
12 VDC nominale spanning
E. Soort koeling
Combinatie van omgevingslucht en gasstroom door
brander.
300X5395NL
INLEIDING
2T-1
ESAB CUTMASTER 60
2T.05 Inleiding in plasma
F. Branderclassificaties
Classificaties handmatige brander
A. Plasmagasstroom
Omgevingstemperatuur
104° F
40° C
Gebruikscyclus
100% @ 60 Ampère @ 400
SCFH
Maximale stroom
60 Amps
Spanning (V-piek)
500V
Boogontsteekspanning
7kV
Plasma is een gas dat tot een extreem hoge temperatuur is verhit en geïoniseerd zodat het elektrisch geleidend wordt. De snij- en gutsprocessen
gebruiken dit plasma om een elektrische boog over
te brengen op het werkstuk. Het te snijden of verwijderen metaal wordt gesmolten door de hitte van
de boog en wordt vervolgens weggeblazen.
Terwijl het doel van plasmasnijden het verwijderen
van materiaal is, worden plasmagutsen gebruikt om
metaal tot op een gecontroleerde diepte en breedte
te verwijderen.
Classificaties mechanische brander
Omgevingstemperatuur
104° F
40° C
Gebruikscyclus
100% @ 100 Amps @ 400 scfh
Maximale stroom
120 Amps
Spanning (V-piek)
500V
Boogontsteekspanning
7kV
In een plasmasnijbrander komt een koel gas zone B
binnen, waar een boog tussen de elektrode en de
boogpunt het gas verhit en ioniseert. De snijboog
wordt vervolgens op het werkstuk overgebracht via
de plasmagasstraal in zone C.
G. Gasvereisten
Gasspecificaties voor handmatige en
mechanische brander
Gas (plasma en secundair)
Perslucht
Werkdruk
Zie OPMERKING
60 - 95 psi
4,1 - 6,5 bar
Maximale toevoerdruk
125 psi / 8,6 bar
Gasstroom (snijden en gutsen)
300 - 500 scfh
142 - 235 lpm
!
_
Stroombron
+
WAARSCHUWINGEN
Deze brander mag niet worden gebruikt
met zuurstof (O2).
B
Werkstuk
OPMERKING!
De werkdruk verschilt per brandertype,
werkamperage en lengte van de branderkabel. Zie de instellingendiagrammen voor de
gasdruk voor elk type.
H. Gevaar voor direct contact
Voor afstandsnijden is de aanbevolen afstand 3/16
inch / 4,7 mm.
2T.04 Opties en accessoires
Zie hoofdstuk 6 voor opties en accessoires.
2T-2
A
INLEIDING
C
A-00002NL
Gebruikelijke branderkop
Door het plasmagas en de elektrische boog door
een kleine opening te persen, levert de brander
een hoge concentratie van warmte op een klein
oppervlak. De rechte, beperkte plasmaboog wordt
aangegeven in zone C. Gelijkstroom (DC) wordt
gebruikt voor plasmasnijden, zoals weergegeven
in de illustratie.
Zone A produceert een secundair gas dat de brander koelt. Dit gas ondersteunt ook het plasmagas
met het wegblazen van het gesmolten metaal uit de
snede voor een snelle, slakvrije snede.
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
B. Gasdistributie
Toortsschakelaar
Naar
kabelbesturingsbedrading
De enkele gasbron wordt intern gesplitst in plasma
en secundair gas.
Het plasmagas stroomt de brander in via de negatieve pool, door de startcartridge, rond de elektrode
en naar buiten door de opening in de punt.
PIP-schakelaar
Toortstrekker
Schermgasmondstuk
A-02997NL
OOP-stroomkringschema voor handbrander
Hangende afstandsbediening
Het secundaire gas stroomt omlaag langs de
buitenkant van de branderstartcartridge en naar
buiten tussen de punt en de schildkom rondom de
plasmaboog.
Naar ATC
PIP-schakelaar
Schermgasmondstuk
C. Ontstekingsboog
Wanneer de brander wordt gestart, wordt er een
ontstekingsboog tussen de elektrode en snijpunt
tot stand gebracht. Deze ontstekingsboog creëert
een pad om de hoofdboog op het werkstuk over
te brengen.
CNC Start
Naar ATC
PIP-schakelaar
Schermgasmondstuk
D. Hoofdsnijboog
Art # A-08168
DC-stroom wordt ook gebruikt voor de hoofdsnijboog. De negatieve pool wordt aangesloten
op de branderelektrode via de branderkabel. De
positieve pool wordt verbonden met het werkstuk
via de werkkabel en met de brander via een stuurstroomdraad.
Automatiseringstoorts
Naar ATC
PIP-schakelaar
Schermgasmondstuk
E. Onderdelen op plaats (OOP)
De brander heeft een 'onderdelen op plaats' (OOP)stroomkring. Wanneer de schildkom juist is geïnstalleerd, sluit deze een schakelaar. De brander
werkt niet als deze schakelaar open staat.
OOP-stroomkringschema voor machinale brander
300X5395NL
INLEIDING
2T-3
ESAB CUTMASTER 60
Deze pagina is met opzet leeg gelaten
2T-4
INLEIDING
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
3.03 Hoofdstroomaansluitingen
LET OP
Controleer of de stroombron de juiste
spanning heeft voordat het apparaat wordt
aangesloten. Controleer of de spanningsschakelaar aan de achterzijde van het apparaat juist is ingesteld voordat het apparaat
wordt aangesloten. De stroombron, zekering en alle verlengsnoeren moeten voldoen
aan de plaatselijke elektrische regelgeving
en de aanbevolen stroomkringbeveiliging en
bedradingsvereisten zoals aangegeven in
hoofdstuk 2.
!
3.01 Uitpakken
1. Gebruik de paklijsten om elk onderdeel te identificeren en controleren.
2. Inspecteer elk onderdeel op mogelijke transportschade. Als er schade wordt vastgesteld,
neem dan contact op met uw distributeur en/of
transportbedrijf voordat u verder gaat met de
installatie.
3. Noteer het typenummer, serienummer, aankoopdatum en naam van de verkoper van de voeding
en de brander in het informatieblok voorin deze
handleiding.
3.02 Hefopties
Alle apparaten worden vanaf de fabriek geleverd met een
380/400 Volt stroomtoevoerkabel die in een configuratie
met drie fasen is aangesloten op de ingangsaansluiting. De volgende illustratie en instructies betreffen het
vervangen van de stroomkabel.
Driefasen (3ø) en jumperinstellingen
De voeding heeft een handgreep voor tillen met de
hand. Zorg dat het apparaat veilig wordt getild en
vervoerd.
WAARSCHUWINGEN
Raak onder stroom staande elektrische
onderdelen niet aan.
Koppel de stroomtoevoerkabel af voordat
het apparaat wordt verplaatst.
!
L1
L1
L2
L2
L3
L3
L4
AARDE
L4
Jumper L1 -L4
Art # A-08546NL
HOOFDSTUK 3 SYSTEEM:
INSTALLATIE
Bedrading voor driefasige stroomtoevoer
WAARSCHUWINGEN
VALLENDE APPARATUUR kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken en kan apparatuur beschadigen.
HANDGREEP is niet bedoeld voor mechanisch heffen.
A. Aansluitingen op driefasige stroomtoevoer
WAARSCHUWINGEN
Koppel de stroom af van de voeding en
stroomtoevoerkabel voordat deze procedure wordt uitgevoerd.
• Het apparaat dient alleen te worden opgetild door
personen met voldoende fysieke kracht.
• Til het apparaat met twee handen op aan de handgreep. Gebruik geen banden om te heffen.
• Gebruik de optionele wagen of vergelijkbaar middel met voldoende capaciteit om het apparaat te
verplaatsen.
• Plaats het apparaat op een geschikte slede en zet
deze vast voordat deze met een heftruck of ander
voertuig wordt getransporteerd.
Deze instructies betreffen het vervangen van een
380/400 V-stroomkabel van de voeding voor een
stroomtoevoer met drie fasen.
1. Verwijder de kap van de voeding volgens de
instructies van hoofdstuk 5.
2. Koppel de oorspronkelijke stroomtoevoerkabel
af van het hoofdaansluitpunt en de aardeaansluiting van het frame.
3. Maak de doorvoerbescherming aan de achterzijde van de voeding los. Trek de originele
stroomkabel uit de voeding.
300X5395NL
INSTALLATIE
3-1
ESAB CUTMASTER 60
OPMERKING!
Breng voor een goede afdichting
draadafdichtmiddel aan op de het schroefdraad volgens de instructies van de
fabrikant. Gebruik geen teflontape als
draadafdichter, omdat kleine deeltjes van
de tape kunnen afbreken en de kleine luchtopeningen in de brander kunnen belemmeren.
4. Gebruik een door de klant geleverde vieraderige
stroomkabel voor de gewenste spanning en
verwijder de isolatie van de afzonderlijke draden.
5. Voer de gebruikte kabel door de opening in de
achterzijde van de voeding. Zie hoofdstuk 2 voor
stroomkabelspecificaties.
LET OP
De stroombron en stroomkabel moeten
voldoen aan de plaatselijke elektrische
regelgeving en de aanbevolen stroomkringbeveiliging en bedradingsvereisten (zie de
tabel in hoofdstuk 2).
!
Regelaar-/filtersamenstel
6. Sluit de draden als volgt aan.
Inlaat
•
Plaats de draadbruggen op de schakelaar.
Zie de vorige illustraties.
•
Groen/gele draad naar aarde.
•
Slangklem
Resterende draden naar L1- en L2-aansluiting. De volgorde waarin de draden worden
bevestigd is niet belangrijk.
7. Draai met enige speling in de draden de doorvoerbescherming aan om de stroomkabel vast
te zetten.
8. Plaats de kap van de voedings terug volgens de
instructies van hoofdstuk 5.
9. Sluit het andere uiteinde van afzonderlijke
draden aan op een door de klant aangeleverde
stekker of stroomschakelaar.
10. Sluit de stroomtoevoerkabel aan (of sluit de
stroomschakelaar) om het systeem van stroom
te voorzien.
Gastoevoerslang
1/4 NPT of ISO-R naar
6 mm (1/4")-fitting
Art # A-07943NL
Luchtaansluiting op toevoeraansluiting
Installatie van optioneel enkelfasig luchtfilter
Een optionele filterkit is aanbevolen om de filtering te
verbeteren bij perslucht, om vocht en vuil uit de brander
te houden.
1. Sluit de slang van het enkelfasige filter op aan
de toevoeraansluiting.
2. Sluit het filter aan op de filterslang.
3.04 Gasaansluitingen
3. Sluit de luchtleiding aan op het filter. De illustratie toont typische fittingen als voorbeeld.
Aansluiten van de gastoevoer op het apparaat
De aansluiting is hetzelfde voor perslucht of hogedrukcilinders. Zie de volgende twee paragrafen als een
optionele luchtleidingfilter wordt geïnstalleerd.
1. Sluit de luchtleiding aan op de ingangsaansluiting. De illustratie toont typische fittingen als
voorbeeld.
3-2
INSTALLATIE
OPMERKING!
Breng voor een goede afdichting
draadafdichtmiddel aan op de het schroefdraad volgens de instructies van de
fabrikant. Gebruik geen teflontape als
draadafdichter, omdat kleine deeltjes van
de tape kunnen afbreken en de kleine luchtopeningen in de brander kunnen belemmeren. Aansluiten als volgt:
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
Regelaar-/
filtersamenstel
Regelaar-/
filtersamenstel
Regelaar
ingang
Inlaat 2trapsfilter (IN)
Uitlaat
(OUT)
inlaat
Tweetrapsfiltersamenstel
Gastoevoerslang
Art # A-07944
1/4 NPT naar
1/4 inch (6 mm)
fitting
Slangklem
Art # A-07945_AC
Gastoevoerslang
Installatie van optionele tweefasige filter
1/4 NPT of 1/4 inch
(6 mm) fitting
Installatie van optionele enkelfasige filter
Gebruik van hogedrukcilinders
Bij gebruik van hogedrukcilinders als luchttoevoer:
Installatie van optionele tweefasige filterkit
Dit optionele tweefase luchttoevoerfilter wordt ook gebruikt in persluchtsystemen. Filter verwijdert vocht en
verontreinigingen tot ten minste 5 micron.
Sluit de luchttoevoer aan als volgt:
1. Bevestig de beugel van het tweefasige filter aan
de achterzijde van de voeding volgens de met
het filter meegeleverde instructies.
OPMERKING!
Breng voor een goede afdichting
draadafdichtmiddel aan op de het schroefdraad volgens de instructies van de
fabrikant. Gebruik geen teflontape als
draadafdichter, omdat kleine deeltjes van
de tape kunnen afbreken en de kleine luchtopeningen in de brander kunnen belemmeren.
1. Zie de specificaties van de fabrikant voor installatie- en onderhoudsprocedures voor hogedrukregelaars.
2. Inspecteer de cilinderkleppen om zeker te zijn
dat deze schoon en vrij van olie, vet of andere
vreemde materialen zijn. Open elke cilinderklep
kort om eventueel aanwezig stof eruit te blazen.
3. De cilinder moet zijn voorzien met een hogedrukregelaar geschikt voor drukken tot 6,9 bar
(100 psi) en een stroom van tenminste 141,5 l/m
(300 scfh).
4. Sluit de toevoerslang aan op de cilinder.
2.
Sluit de afvoerslang van de tweefasige filter aan
op de ingangsaansluiting van het regelings-/filtersysteem.
3. Gebruik door de klant geleverde verbindingsstukkken om de luchttoevoer op het filter aan te
sluiten. Een 1/4 NPT naar 1/4" slangaansluiting
is afgebeeld als voorbeeld.
300X5395NL
INSTALLATIE
OPMERKING!
De druk moet op 6,9 bar (100 psi) worden
ingesteld op de regelaar van de hogedrukcilinder.
Toevoerslang moet een binnendiameter van
minimaal 6 mm (1/4 inch) hebben.
Breng voor een goede afdichting
draadafdichtmiddel aan op de het schroefdraad volgens de instructies van de
fabrikant. Gebruik geen teflontape als
draadafdichter, omdat kleine deeltjes van
de tape kunnen afbreken en de kleine
luchtopeningen in de brander kunnen
belemmeren.
3-3
ESAB CUTMASTER 60
Deze pagina is met opzet leeg gelaten
3-4
INSTALLATIE
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
HOOFDSTUK 3 BRANDER:
INSTALLATIE
3T.01 Branderaansluitings
3. Plaats een lasruitlens voor de boog en schakel
de lucht IN. Start geen boog!
Olie of vocht in de lucht is zichtbaar op de lens.
3T.02 Mechanische brander opstellen
Sluit indien nodig de brander aan op de voeding. Sluit
alleen ESAB type SL60 / handmatige of SL100 / mechanische brander aan op deze voeding. Maximale lengte
branderkabel is 30,5 m / 100 voet, inclusief verlenging.
OPMERKING!
Er moet een adapter worden geïnstalleerd
in de stroomtoevoer als een handbrandersysteem wordt omgevormd tot machinale
brander.
WAARSCHUWINGEN
Koppel de stroom af bij de bron voordat de
brander wordt aangesloten.
1. Lijn de mannelijke ATC-aansluiting (op de
brander) uit met de vrouwelijke aansluiting. Druk
de mannelijke aansluiting in de vrouwelijke opening. De aansluitingen moeten met een kleine
hoeveelheid druk samen worden gedrukt.
2. Zet de verbinding vast door de borgmoer
rechtsom te draaien tot deze klikt. Gebruik
de borgmoer NIET om de verbinding samen
te trekken. Gebruik geen gereedschap om de
verbinding vast te zetten.
WAARSCHUWINGEN
Koppel de stroom af bij de bron voordat de
brander of brandergeleiding wordt gedemonteerd.
De mechanische brander heeft een positioneringsbuis
met rek en klemblok.
1. Bevestig het brandersysteem op de snijtafel.
2. Gebruik voor een juiste verticale snede een
winkelhaak om de brander loodrecht op het
oppervlak van het werkstuk te richten.
Klembloksamenstel
2
Vierkant
1
Art # A-07885
Werkstuk
Aansluiten van de brander op de stroomtoevoer
A-02585NL
3. Het systeem is klaar voor gebruik.
Controleer luchtkwaliteit
Configuratie mechanische brander
Om de luchtkwaliteit te testen:
1.
/
Zet de AAN/UIT-schakelaar op ON
(AAN, omhoog).
3. De juiste branderonderdelen (schildkom, punt,
startcartridge en elektrode) moeten worden
geïnstalleerd voor het type gebruik. Zie hoofdstuk 4T.07, Branderonderdelenkeuze voor meer
informatie.s.
2. Zet de functieregelaar in de SET-stand.
300X5395NL
INSTALLATIE
3T-1
ESAB CUTMASTER 60
Deze pagina is met opzet leeg gelaten
3T-2
INSTALLATIE
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
HOOFDSTUK 4 SYSTEEM:
GEBRUIK
5.
AC-indicator
Niet-knipperende lamp geeft aan dat de voeding
klaar is voor gebruik. Een knipperende lamp geeft
aan dat het apparaat in de veilige vergrendelstand
staat. Schakel het apparaat UIT, schakel de stroomtoevoer UIT of koppel deze af, corrigeer de fout en
start het apparaat opnieuw. Zie hoofdstuk 5 voor
meer informatie.
4.01 Bediening/eigenschappen
voorpaneel
1
Zie de illustratie voor nummeraanduiding
2
3
4
1. Uitgangsstroomregeling
Stel de gewenste uitgangsstroomsterkte in. Uitgangsinstellingen tot 60 Ampère kunnen worden
gebruikt voor sleepsnijden (met de branderpunt
tegen het werkstuk) of voor afstandsnijden.
MIN
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
+
2. Functieregeling
Functieregelingsknop, gebruikt om tussen de verschillende gebruiksmodussen te schakelen.
!
SET Wordt gebruikt om lucht door
het apparaat en de brander en leidingen te blazen en de gasdruk aan te passen.
5 6 7 8 9 10
RUN
Gebruikt
voor
algemene
snijwerkzaamheden
SNELLE AUTOMATISCHE HERSTART
Zorgt voor snellere herstart van de ontstekingsboog om ononderbroken te kunnen snijden.
GRENDEL Voor langere handmatige
snijbewerkingen. Wanneer een snijboog tot stand
is gebracht, kan de branderschakelaar worden
losgelaten. De snijboog blijft AAN totdat de brander
van het werkstuk wordt getild, de brander voorbij de
rand van het werkstuk gaat, de branderschakelaar
weer wordt geactiveerd, of een van de systeemvergrendelingen wordt geactiveerd.
3. AAN/UIT-stroomschakelaar
6.
7.
Gasindicator
Indicator is AAN wanneer de minimale voor de
werking van de voeding vereiste toevoergasdruk
aanwezig is. Minimale druk voor de voeding is
onvoldoende voor gebruik van de brander.
/
AAN/UIT-schakelaar regelt stroom naar de
voeding. Omhoog is AAN, omlaag is UIT.
DC-indicator
Indicator is AAN wanneer de DC-uitgangsstroomkring is ingeschakeld.
9.
De drukregelaar wordt gebruikt in de
"SET"-stand om de lucht-/gasdruk aan te passen.
Trek de knop uit om aan te passen en druk in om
te vergrendelen.
+
300X5395NL
Temperatuurindicator
Indicator is normaliter UIT. Indicator is AAN
wanneer de interne temperatuur de normale
grenzen overschrijdt. Laat het apparaat afkoelen
voordat u het weer gebruikt.
8.
4. Lucht-/gasdrukregeling
Art# A-07886
GEBRUIK
!
Foutindicator
Indicator is AAN wanneer foutcircuit actief is. Zie
hoofdstuk 5 voor uitleg over foutlampen.
4-1
ESAB CUTMASTER 60
10. Drukindicators
Luchtbron
BAR
MAX
MAX
90
6.3
85
5.9
80
5.5
75
5.2
70
4.8
65
4.5
MIN
MIN
Zorg dat de bron voldoet aan de vereisten (zie
hoofdstuk 2). Controleer aansluitingen en schakel
luchttoevoer IN.
Sluit de werkkabel aan
Klem de werkkabel op het werkstuk of de snijtafel.
Het gebied moet vrij zijn van olie, verf en roest.
Verbind alleen het hoofddeel van het werkstuk;
verbind het af te snijden deel niet.
Art # A-08170
PSI
De indicatoren worden verlicht volgens de met de
drukregelknop ingestelde druk (nummer 4).
4.02 Voorbereiden voor gebruik
Bij het begin van elke gebruikssessie:
Art # A-04509
WAARSCHUWINGEN
Koppel de stroom af bij de bron voordat de
voeding, branderonderdelen, of brander- en
geldingssystemen worden gemonteerd of
gedemonteerd.
Stroom AAN
Zet de AAN/UIT-schakelaar van de voeding op ON
(AAN, omhoog).
Gasindicator gaat AAN als er voldoende gasdruk
is voor werking van de voeding en de koelventilatoren gaan AAN.
Keuze van branderonderdelen
Controleer de brander op correcte montage en geschikte branderonderdelen. De branderonderdelen
moeten geschikt zijn voor het gebruik en voor de
uitgangsstroom van deze voeding (maximaal 60
Ampère). Zie hoofdstuk 4T.07 en verder voor keuze
van branderonderdelen.
OPMERKING!
Minimale druk voor de voeding is onvoldoende voor gebruik van de brander.
De koelingsventilatoren worden ingeschakeld zodra het apparaat wordt ingeschakeld. Nadat het apparaat tien (10)
minuten niet belast is, worden de ventilatoren UITgeschakeld. De ventilatoren gaan
weer AAN zodra de branderschakelaar
(startsignaal) wordt geactiveerd of het apparaat UIT wordt geschakeld en weer IN.
Als oververhitting optreedt, blijven de ventilatoren lopen terwijl de toestand voortduurt
en gedurende tien (10) minuten nadat de
toestand voorbij is.
Branderaansluiting
Controleer of de brander juist is aangesloten. Alleen
branders van de typen ESAB SL60 / Handmatig
of SL100 / Mechanisch mogen op deze voeding
worden aangesloten. Zie hoofdstuk 3T van deze
handleiding.
Controleer primaire stroombron
1. Controleer of de stroombron de juiste spanning
heeft. Zorg dat de stroombron voldoet aan de
stroomeisen voor het apparaat volgens hoofdstuk 2, Specificaties.
Stel de werkdruk in
2. Sluit de stroomtoevoerkabel aan (of sluit de
stroomschakelaar) om het systeem van stroom
te voorzien.
4-2
AC-indicator gaat AAN.
GEBRUIK
1. Zet de functieregelknop van de voeding op SET.
Gas stroomt.
2. Pas voor afstandsnijden de gasdruk aan naar
70 - 85 psi / 4,8 - 5,9 bar (led’s in het midden
van het regelpaneel). Zie het diagram Afstand
voor drukinstellingsdetails.
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
2
1
2. Stel de uitgangsstroom in op de gewenste
stroomsterkte met de regelknop voor de uitgangsstroom.
Snijden
A
MIN
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
Wanneer de brander het werkstuk verlaat tijdens
snijden met de functieregelknop in de RUN-stand,
is er een korte vertraging bij het herstarten van de
ontstekingsboog. Met de knop in de stand SNELLE
AUTOMATISCHE HERSTART (snelle automatische
herstart), wordt wanneer de brander het werkstuk
verlaat de ontstekingsboog direct opnieuw gestart en wordt de snijboog direct opnieuw gestart
wanneer de ontstekingsboog het werkstuk raakt.
(Gebruik de stand 'SNELLE AUTOMATISCHE HERSTART' (snelle automatische herstart) bij snijden van
strekmetaal of roosters, of bij gutsen of bijsnijden,
wanneer een ononderbroken herstart gewenst is).
En met de knop in de LATCH-stand blijft de hoofdboog ingeschakeld nadat de branderschakelaar
wordt losgelaten.
+
!
Art# A-07946
AFSTAND
ESAB Cutmaster 60 Gasdrukinstellingen
®
Kabellengte
SL60
(Handbrander)
SL100
(Mechanische
brander)
Tot 7,5 m (25 voet)
75 psi
5,2 bar
75 psi
5,2 bar
Gebruikelijke snijsnelheden
Elke aanvullende 7,6 Voeg 5 psi 0,4
Voeg 5 psi 0,4 bar toe
m (25')
bar toe
Snijsnelheden wisselen afhankelijk van branderuitgangsstroom, het te snijden materiaal en de vaardigheid van de gebruiker. Zie hoofdstuk 4T.08 en
verder voor meer informatie.
3. Pas voor sleepsnijden de gasdruk aan naar 75
- 95 psi / 5,2 - 6,5 bar (led’ss in het midden van
het regelpaneel). Zie het diagram Sleepsnijden
voor drukinstellingsdetails.
De uitgangsstroom of snijsnelheid kan worden verminderd om langzamer te snijden bij het volgen van
een lijn, of bij gebruik van een sjabloon of snijhulp,
terwijl toch snedes van uitstekende kwaliteit worden
geproduceerd.
SLEPEN
Postflow
ESAB Cutmaster 60
Gasdrukinstellingen
®
Kabellengte
SL60
(Handbrander)
Tot 7,5 m (25 voet)
80 psi
5,5 bar
Laat de schakelaar los om de snijboog te stoppen.
Gas blijft ongeveer 20 seconden stromen. Als tijdens
nastroom de gebruiker de schakelaarontgrendeling
naar achteren verplaatst en op de schakelaar drukt,
wordt de ontstekingsboog gestart. De hoofdboog
wordt op het werkstuk overgebracht als de branderpunt zich binnen overdrachtsafstand van het
werkstuk bevindt.
Elke aanvullende 7,6 Voeg 5 psi 0,4 bar
m (25')
toe
Uitschakelen
Selecteer uitgangsstroomsterkte
1. Plaats de functieregelknop op een van de drie
beschikbare bedieningspostiies:
RUN,
SNELLE AUTOMATISCHE HERSTART
/
Zet de AAN/UIT-schakelaar op UIT (om-
laag).
Alle stroomtoevoerindicatoren worden
UIT-geschakeld. Koppel de stroomkabel af of
verbreek de stroomtoevoer. Stroomtoevoer is afgekoppeld van het systeem.
of GRENDEL. Gasstroom stopt.
300X5395NL
GEBRUIK
4-3
ESAB CUTMASTER 60
Deze pagina is met opzet leeg gelaten
4-4
GEBRUIK
300X5395NL
HOOFDSTUK 4 BRANDER:
GEBRUIK
4T.01 Keuze van branderonderdelen
Bepaal afhankelijk van de snijtoepassing de te gebruiken
branderonderdelen.
Soort gebruik:
Sleepsnijden, afstandsnijden of gutsen
Branderonderdelen:
Schildkom, snijpunt, elektrode en startcartridge
ESAB CUTMASTER 60
3. Installeer de vervangende elektrode door deze
in de branderkop te drukken tot deze klikt.
4. Installeer de startcartridge en de gewenste punt
in de branderkop.
5. Draai de schildkom met de hand aan tot deze
op de branderkop zit. Als er weerstand wordt
waargenomen bij het installeren van het schild,
controleer dan de schroefdraden voordat u
verder gaat.
4T.02 Snijkwaliteit
OPMERKING!
Zie hoofdstuk 4T.07 en verder voor meer
informatie over branderonderdelen.
OPMERKING!
De snijkwaliteit is sterk afhankelijk van de
configuratie en parameters, zoals afstand
van de brander, uitlijning met het werkstuk,
snijsnelheid, gasdrukken en vaardigheid
van de gebruiker.
Wijzig de branderonderdelen voor een andere toepassing als volgt:
WAARSCHUWINGEN
Koppel de stroom af bij de bron voordat de
voeding, branderonderdelen, of brander- en
geldingssystemen worden gemonteerd of
gedemonteerd.
OPMERKING!
De schildkom houdt de punt en startcartridge op hun plaats. Plaats de brander
met de schildkom omhoog gericht om te
voorkomen dat deze onderdelen eruit vallen
wanneer de kom wordt verwijderd.
Snijkwaliteitsvereisten verschillen afhankelijk van de
toepassing. Nitrideopbouw en snijhoek kunnen bijvoorbeeld belangrijke factoren zijn wanneer het oppervlak na
het snijden wordt gelast. Slakvrij snijden is belangrijk
als eindafwerkingskwaliteit gewenst is om een secundaire reinigingshandeling te vermijden. De volgende
snijkwaliteitseigenschappen worden geïllustreerd in het
volgende figuur:
Snijbreedte
Afschuinhoek
van het snijoppervlak
Laskorrels
bovenop
1. Maak de schildkom van de branderkop los en
verwijder deze.
Afronding van
de bovenste rand
2. Verwijder de elektrode door deze recht uit de
branderkop te trekken.
Opeenhoping
van dross
Toortskop
Drag lijnen van
het snijoppervlak
A-00007NL
Eigenschappen van de snijkwaliteit
Elektrode
Ontstekingspatroon
Snijoppervlak
De gewenste of opgegeven toestand (glad of ruw)
van het oppervlak van de snede.
Nitrideopbouw
Mondstuk
Schermgasmondstuk
Nitrideafzettingen kunnen achterblijven op het
snijoppervlak wanneer de plasmagasstroom stikstof bevat. Deze afzettingen kunnen problemen
veroorzaken als het materiaal na het snijden gelast
moet worden.
A-03510NL_AB
Branderonderdelen
(Sleepschildkap en schildlichaam afgebeeld)
300X5395NL
Snijhoek
De hoek tussen het oppervlak van de snijrand en
een vlak loodrecht op het oppervlak van de plaat.
GEBRUIK
4T-1
ESAB CUTMASTER 60
Een perfect loodrechte snede zou een snijhoek van
0° opleveren.
Ontsteken
Ontsteken vergt meer van de levensduur van onderdelen dan het snijden zelf, omdat de ontstekingsboog van de elektrode naar de punt loopt in plaats
van naar een werkstuk. Voorkom waar mogelijk
overmatige ontstekingsboogtijd om de levensduur
van onderdelen te verbeteren.
Afronding van de bovenrand
Afronding aan de bovenzijde van een snede vanwege slijtage door het eerste contact van de plasmaboog op het werkstuk.
Branderafstand
Slakopbouw onderzijde
Onjuiste afstand (de afstand tussen de branderpunt
en werkstuk) kan de levensduur van de punt en de
schildkom negatief beïnvloeden. Afstand kan de
snijhoek ook significant beïnvloeden. Verkleinen van
de afstand levert normaliter een rechtere snede op.
Gesmolten materiaal dat niet uit de snede wordt
geblazen en weer stolt op de plaat. Voor overmatige
slak kan een secundaire reiniging nodig zijn na het
snijden.
Snijbreedte
De breedte van de snede (of de breedte van het bij
het snijden verwijderde materiaal).
Beginnen aan rand
Houd om aan de rand te beginnen de brander
loodrecht op het werkstuk met de voorzijde van
de punt dichtbij (maar niet tegen) de rand van het
werkstuk op het punt waar de snede moet beginnen.
Als er begonnen wordt aan de rand van de plaat,
pauzeer dan niet op de rand en forceer de boog niet
naar de rand van het metaal te "reiken". Start de
snijboog zo snel mogelijk.
Bovenslak
Slak aan de bovenzijde van de snede wordt
veroorzaakt door een langzame snijsnelheid, te
grote snijhoogte, of een snijpunt waarvan de opening is verwijd.
Snijrichting
4T.03 Algemene snijinformatie
!
!
WAARSCHUWINGEN
Koppel de stroom af bij de bron voordat de
voeding, brander, of brandergeleiding wordt
gedemonteerd.
Lees regelmatig de Belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen voorin deze handleiding door. Zorg dat de gebruiker is voorzien
van de juiste handschoenen, kleding en oogen oorbescherming en dat alle veiligheidsvoorzorgsmaatregelen voorin deze handleiding zijn opgevolgd. Zorg dat geen enkel
deel van het lichaam van de gebruiker in
aanraking komt met het werkstuk terwijl de
brander is ingeschakeld.
Snijhoek
linkerzijde
Snijhoek
rechterzijde
A-00512NL
Eigenschappen van de zijkant van de snede
Om een rechte binnenrand te krijgen bij een cirkelsnede, moet de brander tegen de klok in worden
bewogen. Om een rechte buitenrand te krijgen bij
een cirkelsnede, moet de brander met de klok mee
worden bewogen.
LET OP
Vonken van het snijproces kunnen schade
toebrengen aan gecoate, geverfde en of
andere oppervlakken, zoals glas, plastic en
metaal.
OPMERKING!
Ga zorgvuldig om met branderleidingen en
bescherm ze tegen schade.
4T-2
In de branders wervelt de plasmagasstroom terwijl
deze de brander verlaat om een vloeiende gaskolom
te behouden. Dit werveleffect zorgt dat één zijde
van een snede rechter is dan de andere. Gezien
langs de snijrichting, is de rechterzijde van de snede
rechter dan de linkerzijde.
Slak
GEBRUIK
Wanneer slak aanwezig is op carbonstaal wordt
dit gewoonlijk "snelle, langzame, of bovenslak"
genoemd. Slak aan de bovenzijde van de plaat
wordt gewoonlijk veroorzaakt door een te grote
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
afstand tussen brander en plaat. "Bovenslak" is
gewoonlijk zeer eenvoudig te verwijderen en kan
vaak weggeveegd worden met een lashandschoen.
"Lagesnelheidsslak" is gewoonlijk aanwezig aan de
onderzijde van de plaat. Dit kan verschillen van een
lichte tot zware rand, maar kleeft niet sterk aan de
snijrand en kan er eenvoudig af worden geschraapt.
"Hogesnelheidsslak" vormt gewoonlijk een dunne
rand langs de onderzijde van de snijrand en is zeer
moeilijk te verwijderen. Bij het snijden van lastig
staal kan het soms nuttig zijn de snijsnelheid te verlagen om "langzame slak" te produceren. Eventuele
reiniging kan worden gedaan door te schrapen, niet
door te slijpen.
4T.04 Werking handbrander
Toorts
Schermgasmondstuk
Stand-off afstand
1/8 inch -3/8 inch (3-9 mm)
A-00024NL_AB
Afstand
3. Houd de brander weg van uw lichaam.
4. Schuif de knopontgrendeling naar de achterzijde
van de branderhandgreep terwijl u gelijktijdig de
knop indrukt. De ontstekingsboog wordt gestart.
Afstandsnijden met handbrander
OPMERKING!
Gebruik voor de beste prestaties en
levensduur van onderdelen altijd de juiste
onderdelen voor de gebruikte toepassing.
Trekker
1. De brander kan comfortabel met één hand worden vastgehouden of met twee voor stabiliteit.
Positioneer de hand om de knop op de branderhandgreep in te drukken. Met de handbrander
kan de hand dicht bij de branderkop worden geplaatst voor maximale controle, of naar achteren
voor maximale bescherming tegen hitte. Kies
de techniek die het comfortabelst voelt en voor
goede controle en beweging zorgt.
Trekkervergrendeling
A-02986NL
5. Breng de brander binnen bereik van het werk. De
hoofdboog wordt op het werkstuk overgebracht
en de ontstekingsbroog wordt uitgeschakeld.
OPMERKING!
De gasvoorstroom en -nastroom zijn een
eigenschap van de voeding en geen functie
van de brander.
OPMERKING!
De punt mag nooit in aanraking komen met
het werkstuk, behalve bij sleepsnijden.
Trekker
2. Doe afhankelijk van de snijtoepassing een van
de volgende:
a. Houd om aan de rand te beginnen de brander
loodrecht op het werkstuk met de voorzijde
van de punt dichtbij (maar niet tegen) de rand
van het werkstuk op het punt waar de snede
moet beginnen.
1
2
Trekkervergrendeling
b. Houd voor afstandsnijden de brander op 3-9
mm (1/8 - 3/8 inch) van het werkstuk, zoals
hieronder is aangegeven.
3
4
Art # A-03383NL
6. Snijden zoals gewoonlijk. Laat simpelweg de
knop los om te stoppen met snijden.
300X5395NL
GEBRUIK
4T-3
ESAB CUTMASTER 60
7. Volg de normale aanbevolen snijpraktijken zoals in de gebruikershandleiding van de voeding
worden gegeven.
Sleepsnijden met een handbrander
OPMERKING!
Wanneer de schildkom juist is geïnstalleerd,
is er een kleine ruimte tussen de schildkom
en de branderhandgreep. Gas stroomt door
deze opening als onderdeel van de normale werking. Probeer de schildkom niet
te forceren om deze opening af te dichten.
Het forceren van de schildkom tegen de
branderkop of brandergreep kan onderdelen beschadigen.
8. Installeer voor een consistente afstand tot het
werkstuk de afstandshouder door deze op de
branderschildkom te schuiven. Installeer de
geleider met de poten aan weerszijden van de
schildkom om goed zicht te houden op de snijboog. Plaats tijdens gebruik de poten van de
afstandshouder tegen het werkstuk.
Sleepsnijden werkt het best op metaal met een dikte
van 6 mm (1/4") of minder.
OPMERKING!
Gebruik voor de beste prestaties en
levensduur van onderdelen altijd de juiste
onderdelen voor de gebruikte toepassing.
1. Installeer de sleepsnijpunt en stel de uitgangsstroom in.
2. De brander kan comfortabel met één hand worden vastgehouden of met twee voor stabiliteit.
Positioneer de hand om de knop op de branderhandgreep in te drukken. Met de handbrander
kan de hand dicht bij de branderkop worden geplaatst voor maximale controle, of naar achteren
voor maximale bescherming tegen hitte. Kies
de techniek die het comfortabelst voelt en voor
goede controle en beweging zorgt.
3. Houd de brander tijdens de snijcyclus in contact
met het werkstuk.
4. Houd de brander weg van uw lichaam.
5. Schuif de knopontgrendeling naar de achterzijde
van de branderhandgreep terwijl u gelijktijdig de
knop indrukt. De ontstekingsboog wordt gestart.
Schermgasmondstuk
Stand-off geleider
Toortsmondstuk
Werkstuk
Art # A-04034NL
Trekker
Schildkom met rechte rand
De sleepschildkom kan worden gebruikt met een
niet-geleidende rechte rand om handmatig rechte
snedes te maken.
WAARSCHUWINGEN
De rechte rand moet niet-geleidend zijn.
Trekkervergrendeling
A-02986NL
6. Breng de brander binnen bereik van het werk. De
hoofdboog wordt op het werkstuk overgebracht
en de ontstekingsbroog wordt uitgeschakeld.
OPMERKING!
De gasvoorstroom en -nastroom zijn een
eigenschap van de voeding en geen functie
van de brander.
Niet-geleidende
rechte-rand
geleider
A-03539NL
Gebruik van sleepschildkom met rechte rand
De schildkom werkt het best bij het snijden van 4,7
mm (3/16 inch) dik massief metaal met een relatief
glad oppervlak.
4T-4
GEBRUIK
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
op de lijn. Houd de brander loodrecht op het
werkstuk nadat dit is doorboord.
Trekker
4. Houd de brander weg van uw lichaam.
1
2
5. Schuif de knopontgrendeling naar de achterzijde
van de branderhandgreep terwijl u gelijktijdig de
knop indrukt. De ontstekingsboog wordt gestart.
Trekkervergrendeling
3
Trekker
4
Trekkervergrendeling
Art # A-03383NL
A-02986NL
7. Snijden zoals gewoonlijk. Laat simpelweg de
knop los om te stoppen met snijden.
8. Volg de normale aanbevolen snijpraktijken zoals in de gebruikershandleiding van de voeding
worden gegeven.
6. Breng de brander binnen bereik van het werk. De
hoofdboog wordt op het werkstuk overgebracht
en de ontstekingsbroog wordt uitgeschakeld.
OPMERKING!
De gasvoorstroom en -nastroom zijn een
eigenschap van de voeding en geen functie
van de brander.
Wanneer de schildkom juist is geïnstalleerd,
is er een kleine ruimte tussen de schildkom
en de branderhandgreep. Gas stroomt door
deze opening als onderdeel van de normale werking. Probeer de schildkom niet
te forceren om deze opening af te dichten.
Het forceren van de schildkom tegen de
branderkop of brandergreep kan onderdelen beschadigen.
OPMERKING!
Wanneer de schildkom juist is geïnstalleerd,
is er een kleine ruimte tussen de schildkom
en de branderhandgreep. Gas stroomt door
deze opening als onderdeel van de normale werking. Probeer de schildkom niet
te forceren om deze opening af te dichten.
Het forceren van de schildkom tegen de
branderkop of brandergreep kan onderdelen beschadigen.
Doorboren met handbrander
1. De brander kan comfortabel met één hand worden vastgehouden of met twee voor stabiliteit.
Positioneer de hand om de knop op de branderhandgreep in te drukken. Met de handbrander
kan de hand dicht bij de branderkop worden geplaatst voor maximale controle, of naar achteren
voor maximale bescherming tegen hitte. Kies
de techniek die het comfortabelst voelt en voor
goede controle en beweging zorgt.
OPMERKING!
De punt mag nooit in aanraking komen met
het werkstuk, behalve bij sleepsnijden.
2. Plaats de brander onder een kleine hoek om
weggeblazen deeltjes weg van de branderpunt
(en de gebruiker) te richten in plaats van recht
erin, tot het snijden is voltooid.
7. Verwijder spatten en afzettingen zo snel mogelijk
van de schildkom en de punt. Door de schildkom
te bespuiten met een anti-spatmiddel wordt de
hoeveelheid afzettingen die zich erop vastzetten
geminimaliseerd.
Snijsnelheid is afhankelijk van materiaal, dikte en de
vaardigheid van de gebruiker om nauwkeurig de gewenste snijlijn te volgen. De volgende factoren kunnen
invloed hebben op de systeemprestaties:
• Slijtage van branderonderdelen
• Luchtkwaliteit
• Lijnspanningsfluctuaties
• Branderafstandshoogte
• Juiste werkkabelverbinding
3. Begin de snede op een deel van het ongewenste
metaal buiten de snijlijn en ga vervolgens verder
300X5395NL
GEBRUIK
4T-5
ESAB CUTMASTER 60
4T.05 Gutsen
!
!
Hellingshoek
Toortskop
LET OP
Vonken van plasmagutsen kunnen schade
toebrengen aan gecoate, geverfde, of
andere oppervlakken, zoals glas, plastic en
metaal.
Controleer branderonderdelen. De branderonderdelen moeten geschikt zijn voor het
type gebruik. Zie hoofdstuk 4T.07, Branderonderdelenkeuze voor meer informatie.s.
Gutsparameters
Gutsprestaties zijn afhankelijk van parameters zoals
brandersnelheid, stroomsterkte, hellingshoek (hoek
tussen de brander en het werkstuk) en de afstand
tussen de branderpunt en het werstuk.
!
De hoek tussen de brander en het werkstuk is afhankelijk van de uitgangsstroominstelling en snijsnelheid. De aanbevolen hellingshoek is 35°. Bij een
hellingshoek van meer dan 45° wordt het gesmolten
metaal niet uit de snede geblazen en kan terug op
de brander worden geblazen. Als de hellingshoek
te klein is (minder dan 35°), wordt mogelijk minder
materiaal verwijderd, waardoor meer herhalingen
nodig zijn. Bij sommige toepassingen, zoals het
verwijderen van lasnaden of bij het werken met
lichtmetaal, kan dit gewenst zijn.
WAARSCHUWINGEN
Zorg dat de gebruiker is voorzien van de
juiste handschoenen, kleding en oog- en
oorbescherming en dat alle veiligheidsvoorzorgsmaatregelen voorin deze handleiding zijn opgevolgd. Zorg dat geen enkel
deel van het lichaam van de gebruiker in
aanraking komt met het werkstuk terwijl de
brander is ingeschakeld.
Koppel de stroom van het systeem af voordat de brander, geleiding of voeding wordt
gedemonteerd.
35°
Stand-off hoogte
Werkstuk
A-00941NL_AB
Gutshoek en afstand
Afstand
De afstand tussen de punt en het werkstuk bepaalt
de kwaliteit en diepte van de guts. Een afstand van
3-6 mm (1/8 - 1/4 inch) zorgt voor een vloeiende,
consistente verwijdering van metaal. Kleinere afstanden kunnen tot volledige doorsnijding leiden in
plaats van een guts. Afstanden groter dan 6 mm
(1/4 inch) kunnen leiden tot minder verwijdering
van metaal of overdrachtverlies van de hoofdboog.
LET OP
Aanraking van de branderpunt of schildkom
met het werkoppervlak leidt tot overmatige
slijtage van onderdelen.
Slakopbouw
Snijsnelheid
OPMERKING!
Zie de bijlagen voor aanvullende informatie
met betrekking tot de gebruikte voeding.
De optimale snijsnelheid is afhankelijk van de
stroominstelling, hellingshoek en gebruiksmodus
(hand- of machinale brander).
Stroominstelling
Slak ontstaan door gutsten van materialen als carbonstaal en roestvast staal, nikkel en staallegeringen kan in de meeste gevallen eenvoudig worden
verwijderd. Slak belemmert het gutsproces niet als
het zich naast de gutslijn ophoopt. Slakopbouw kan
echter inconsistenties en onregelmatige materiaalverwijdering veroorzaken als grote hoeveelheden
materiaal worden afgezet voor de boog. De afzetting is meestal het gevolg van een onjuiste snijsnelheid, hellingshoek of afstand.
Stroominstellingen zijn afhankelijk van de bewegingssnelheid van de brander, gebruiksmodus
(hand- of machinale brander) en de hoeveelheid te
verwijderen materiaal.
4T-6
GEBRUIK
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
4T.06 Werking mechanische brander
boogkolom. Als de snijsnelheid te laag is, wordt een
ruwe snede geproduceerd, omdat de boog heen en
weer beweegt op zoek naar metaal.
Snijden met mechanische brander
De mechanische brander kan worden geactiveerd
door externe pendelschakelaar of door een extern
interfaceapparaat, zoals een CNC.
1. Om een snede te starten aan de rand van de
plaat, positioneert u het midden van de brander
langs de rand van de plaat.
Doorboren met machinale brander
Snijsnelheid
De juiste snijsnelheid wordt aangegeven door het
spoor van de boog welke zichtbaar is onder de plaat.
De boog kan een van de volgende zijn:
1. Rechte boog
Een rechte boog staat loodrecht op het oppervlak
van het werkstuk. Deze boog wordt gewoonlijk
aanbevolen voor de beste snede met luchtplasma op roestvast staal of aluminium.
2. Voorboog
De boog wordt in dezelfde richting geleid als
de snijrichting. Een voorboog van vijf graden
wordt gewoonlijk aanbevolen voor luchtplasma
op zacht staal.
3. Volgboog
De volgboog wordt tegenovergesteld aan de
snijrichting gesteld.
Vo
ort
De snijsnelheid is ook van invloed op de snijhoek
van een snede. Bij het snijden in een cirkel of om
een hoek zorgt het verlagen van de snijsnelheid voor
een rechtere snede. Het uitgangsvermogen moet
ook worden verminderd. Zie de gebruikshandleiding
van de regelmodule voor aanpassingen die mogelijk
nodig zijn voor vertraging bij hoeken.
bew
egi
ngs
rich
ting
too
rts
Voor doorboring met een machinale brander moet
de boog worden gestart met de brander zo hoog
mogelijk boven de plaat, waarbij de boog kan overslaan en doorboren. Deze afstand helpt voorkomen
dat gesmolten metaal terug wordt geblazen op de
voorzijde van de brander.
Bij gebruik met een snijmachine is doorborings- of
rusttijd nodig. De brander mag niet worden bewogen tot de boog de onderzijde van de plaat heeft
doorboort. Wanneer de beweging wordt gestart,
moet de afstand van de brander worden verminderd
tot de aanbevolen afstand van 3-6 mm (1/8 - 1/4
inch) voor optimale snelheid en snijkwaliteit. Verwijder spatten en afzettingen zo snel mogelijk van
de schildkom en de punt. Bespuiten met of onderdompelen van het schild in een anti-spatmiddel
minimaliseert de hoeveelheid afzettingen die zich
erop vastzetten.
Stand-off afstand
Rechte boog
Meelopende boog
A-02586NL
Vooruitlopende boog
Werking mechanische brander
Voor een optimaal gladde oppervlakkwaliteit moet
de snijsnelheid worden aangepast zodat de snede
wordt gemaakt met alleen de voorzijde van de
300X5395NL
GEBRUIK
4T-7
ESAB CUTMASTER 60
4T.07 Onderdelenkeuze voor snijden met SL60-brander
Punt:
Schildkomlichaam,
9-8237
SNIJDEN MET
SLEEPPUNT
20A
30A
40A
60A
9-8205
9-8206
9-8207
9-8252
Schildkap, deflector
9-8243
Schildkom
9-8218
O-ringnr. 8-3488
40A
SNIJDEN MET
SLEEPSCHILD Schildkomlichaam,
9-8237
Punt:
SNIJDEN
40A 9-8208
AFSTANDSNIJDEN
Schildkap, deflector
9-8243
Afstandhouder
9-8251
Schildkom
9-8218
O-ringnr. 8-3488
50-60A
SNIJDEN MET
SLEEPSCHILD Schildkomlichaam,
9-8237
Punt:
SNIJDEN
50-55A 9-8209
60A 9-8210
Startcartridge
9-8213
Schildkap, slepen
40A 9-8244
Punt
Schildkap, slepen
50-60A 9-8235
Schildkap, deflector
9-8243
Afstandhouder
9-8281
Schildkom
9-8218
AFSTANDSNIJDEN
Elektrode
9-8215
70-120A
O-ringnr. 8-3488
SNIJDEN MET
SLEEPSCHILD Schildkomlichaam,
9-8237
Punt:
SNIJDEN
70A
80A
90/100A
120A
9-8231
9-8211
9-8212
9-8253
Schildkom
9-8218
Schildkap, slepen
70-100A 9-8236
Schildkap, deflector
9-8243
Afstandhouder
9-8281
AFSTANDSNIJDEN
40-120A
GUTSEN
Schildkomlichaam,
9-8237
Schildkap, gutsen
9-8241
Punt:
Puntgutsen A 9-8225 (40 Amps Max.)
Puntgutsen B 9-8226 (50 - 100 Amps)
Art # A-12790NL
Puntgutsen C 9-8227 (60 - 120 Amps)
OPMERKING
ESAB CutMaster gebruikt 60 A of minder
ESAB CutMaster gebruikt 80 A of minder
ESAB CutMaster gebruikt 100 A of minder
ESAB CutMaster gebruikt 120 A of minder
Puntgutsen D 9-8228 (60 - 120 Amps)
Puntgutsen E 9-8254 (60 - 120 Amps)
4T-8
GEBRUIK
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
4T.08 Aanbevolen snijsnelheden voor SL60-brander met ontblote punt
Soort brander: SL60 met ontblote punt
Soort plasmagas: Lucht
Punt
Uitgang
Stroomsterkte
(Cat. nr)
Volt (VDC)
(Amp)
Inch
0,036 0,9 9-8208
104
40
0,06
1,5 9-8208
108
40
0,075 1,9 9-8208
108
0,135 3,4 9-8208
Dikte
Soort materiaal: Zacht staal
Soort secundair gas: Enkele gasbrander
Snelheid (per
minuut)
Stroom (ft³/h)
Doorboren
Doorboringshoogte
Plasma Totaal**
Vertraging
(sec)
Inch
mm
170
0,00
0,2
5,1
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,30
0,2
5,1
4,8
55
170
0,40
0,2
5,1
70
4,8
55
170
0,60
0,2
5,1
70
4,8
55
170
1,00
0,2
5,1
4,8
70
4,8
55
170
NR
NR
NR
0,19
4,8
70
4,8
55
170
NR
NR
NR
0,19
4,8
70
4,8
55
170
NR
NR
NR
AFSTAND
Plasmagasdruk
Meter
Inch
mm
psi*
bar
340
8,64
0,19
4,8
70
4,8
55
250
6,35
0,19
4,8
70
4,8
55
40
190
4,83
0,19
4,8
70
4,8
110
40
105
2,67
0,19
4,8
70
0,188 4,8 9-8208
113
40
60
1,52
0,19
4,8
0,25
6,4 9-8208
111
40
40
1,02
0,19
4,8
0,375 9,5 9-8208
124
40
21
0,53
0,19
0,500 12,7 9-8208
123
40
11
0,28
0,625 15,9 9-8208
137
40
7
0,18
Inch
mm
Soort brander: SL60 met ontblote punt
Soort plasmagas: Lucht
Soort materiaal: Roestvast staal
Soort secundair gas: Enkele gasbrander
Punt
Uitgang
Stroomsterkte
(Cat. nr)
Volt (VDC)
(Amp)
Inch
Meter
0,036 0,9 9-8208
103
40
355
0,05
1,3 9-8208
98
40
0,06
Dikte
Inch
mm
Snelheid (per
minuut)
AFSTAND
Inch
Plasmagasdruk
Doorboringshoogte
Stroom (ft³/h)
Doorboren
Plasma Totaal**
Vertraging
(sec)
Inch
mm
mm
psi*
bar
9,02
0,125 3,2
70
4,8
55
170
0,00
0,2
5,1
310
7,87
0,125 3,2
70
4,8
55
170
0,00
0,2
5,1
1,5 9-8208
98
40
240
6,10
0,125 3,2
70
4,8
55
170
0,10
0,2
5,1
0,078 2,0 9-8208
100
40
125
3,18
0,125 3,2
70
4,8
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135 3,4 9-8208
120
40
30
0,76
0,187 4,8
70
4,8
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188 4,8 9-8208
124
40
20
0,51
0,187 4,8
70
4,8
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4 9-8208
122
40
15
0,38
0,187 4,8
70
4,8
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375 9,5 9-8208
126
40
10
0,25
0,187 4,8
70
4,8
55
170
NR
NR
NR
Soort brander: SL60 met ontblote punt
Soort plasmagas: Lucht
Soort materiaal: Aluminium
Soort secundair gas: Enkele gasbrander
Punt
Uitgang
Stroomsterkte
(Cat. nr)
Volt (VDC)
(Amp)
Inch
Meter
0,032 0,8 9-8208
110
40
440
0,051 1,3 9-8208
109
40
0,064 1,6 9-8208
112
40
0,079 2,0 9-8208
112
0,125 3,2 9-8208
Dikte
Inch
mm
Snelheid (per
minuut)
AFSTAND
Doorboringshoogte
Stroom (ft³/h)
Doorboren
Plasma Totaal**
Vertraging
(sec)
Inch
mm
mm
psi*
bar
11,18
0,187 4,8
70
4,8
55
170
0,00
0,2
5,1
350
8,89
0,187 4,8
70
4,8
55
170
0,10
0,2
5,1
250
6,35
0,187 4,8
70
4,8
55
170
0,10
0,2
5,1
40
200
5,08
0,19 4,8
70
4,8
55
170
0,30
0,2
5,1
118
40
100
2,54
0,19 4,8
70
4,8
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188 4,8 9-8208
120
40
98
2,49
0,187 4,8
70
4,8
55
170
0,60
0,2
5,1
0,250 6,4 9-8208
123
40
50
1,27
0,187 4,8
70
4,8
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375 9,5 9-8208
134
40
16
0,41
0,187 4,8
70
4,8
55
170
NR
NR
NR
300X5395NL
Inch
Plasmagasdruk
GEBRUIK
4T-9
ESAB CUTMASTER 60
Soort brander: SL60 met ontblote punt
Soort plasmagas: Lucht
Dikte
Punt
Uitgang
Stroomsterkte
Soort materiaal: Roestvast staal
Soort secundair gas: Enkele gasbrander
Snelheid (per
minuut)
AFSTAND
Plasmagasdruk
Doorboringshoogte
Stroom (ft³/h)
Doorboren
Plasma Totaal**
Vertraging
(sec)
Inch
mm
Inch
mm
(Cat. nr)
Volt (VDC)
(Amp)
Inch
Meter
Inch
mm
psi*
bar
0,06
1,5
9-8210
119
60
350
8,91
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,00
0,20
5,1
0,075
1,9
9-8210
116
60
300
7,64
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,10
0,20
5,1
0,120
3,0
9-8210
123
60
150
3,82
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,10
0,20
5,1
0,135
3,4
9-8210
118
60
125
3,18
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,10
0,20
5,1
0,188
4,8
9-8210
122
60
90
2,29
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,20
0,20
5,1
0,250
6,4
9-8210
120
60
65
1,65
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,30
0,20
5,1
0,375
9,5
9-8210
130
60
30
0,76
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7 9-8210
132
60
21
0,53
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,75
0,20
5,1
0,625 15,9 9-8210
130
60
15
0,38
0,19
4,8
75
5,2
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9-8210
142
60
12
0,31
0,25
6,4
75
5,2
90
245
NR
NR
NR
Soort brander: SL60 met ontblote punt
Soort materiaal: Zacht staal
Soort plasmagas: Lucht
Soort secundair gas: Enkele gasbrander
Dikte
Punt
Uitgang
Stroomsterkte
Snelheid (per
minuut)
AFSTAND
Plasmagasdruk
Stroom (ft³/h)
Doorboren
Doorboringshoogte
Inch
mm
(Cat. nr)
Volt (VDC)
(Amp)
Inch
Meter
Inch
mm
psi*
bar
Plasma
Totaal**
Vertraging
(sec)
Inch
mm
0,060
1,5
9-8210
110
60
290
7,37
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,00
0,19
4,8
0,075
1,9
9-8210
120
60
285
7,24
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,10
0,19
4,8
0,120
3,0
9-8210
120
60
180
4,57
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,10
0,19
4,8
0,135
3,4
9-8210
119
60
170
4,32
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,10
0,19
4,8
0,188
4,8
9-8210
121
60
100
2,54
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,20
0,19
4,8
0,250
6,4
9-8210
119
60
80
2,03
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,30
0,19
4,8
0,375
9,5
9-8210
124
60
50
1,27
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,50
0,19
4,8
0,500 12,7
9-8210
126
60
26
0,66
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,75
0,19
4,8
0,625 15,9
9-8210
127
60
19
0,48
0,19
4,8
75
5,2
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1
9-8210
134
60
14
0,36
0,19
4,8
75
5,2
90
245
NR
NR
NR
1,000 25,4
9-8210
140
60
6
0,15
0,19
4,8
75
5,2
90
245
NR
NR
NR
Soort brander: SL60 met ontblote punt
Soort plasmagas: Lucht
Dikte
Punt
Uitgang
Stroomsterkte
Soort materiaal: Aluminium
Soort secundair gas: Enkele gasbrander
Snelheid (per
minuut)
AFSTAND
Plasmagasdruk
Stroom (ft³/h)
Doorboren
Doorboringshoogte
Inch
mm
(Cat. nr)
Volt (VDC)
(Amp)
Inch
Meter
Inch
mm
psi*
bar
Plasma
Totaal**
Vertraging
(sec)
Inch
mm
0,060
1,5
9-8210
110
60
440
11,18
0,25
6,4
75
5,2
90
245
0,00
0,25
6,4
0,075
1,9
9-8210
110
60
440
11,18
0,25
6,4
75
5,2
90
245
0,10
0,25
6,4
0,120
3,0
9-8210
116
60
250
6,35
0,25
6,4
75
5,2
90
245
0,10
0,25
6,4
0,188
3,4
9-8210
116
60
170
4,32
0,25
6,4
75
5,2
90
245
0,20
0,25
6,4
0,250
6,4
9-8210
132
60
85
2,16
0,25
6,4
75
5,2
90
245
0,30
0,25
6,4
0,375
9,5
9-8210
140
60
45
1,14
0,25
6,4
75
5,2
90
245
0,50
0,25
6,4
0,500 12,7
9-8210
143
60
30
0,76
0,25
6,4
75
5,2
90
245
0,80
0,25
6,4
0,625 15,9
9-8210
145
60
20
0,51
0,25
6,4
75
5,2
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1
9-8210
145
60
18
0,46
0,25
6,4
75
5,2
90
245
NR
NR
NR
4T-10
GEBRUIK
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
OPMERKING!
* Aangegeven gasdruk is voor branders met toevoerleidingen tot 7,6 m / 25’ lang. Zie voor 15,2 m / 50'
toevoerleidingen het hoofdstuk "Werkdruk instellen" op pagina <?>.
** Totale stroomsnelheid is inclusief plasma en secundaire gasstroom.
4T.09 Aanbevolen snijsnelheden voor SL60-brander met afgeschermde punt
Soort brander: SL60 met afgeschermde punt
Soort plasmagas: Lucht
Punt
Uitgang
Stroomsterkte
(Cat. nr)
Volt (VDC)
(Amp)
Inch
Meter
0,036 0,9
9-8208
114
40
170
0,06
1,5
9-8208
120
40
90
0,075 1,9
9-8208
121
40
0,135 3,4
9-8208
122
0,188 4,8
9-8208
0,25
6,4
9-8208
0,375 9,5
Dikte
Inch
mm
Soort materiaal: Zacht staal
Soort secundair gas: Enkele gasbrander
Snelheid (per
minuut)
AFSTAND
Inch
Plasmagasdruk
Stroom (ft³/h)
Doorboren
Doorboringshoogte
Plasma Totaal**
Vertraging
(sec)
Inch
mm
mm
psi*
bar
4,32
0,19 4,8
70
4,8
55
170
0,00
0,2
5,1
2,29
0,19 4,8
70
4,8
55
170
0,10
0,2
5,1
80
2,03
0,19 4,8
70
4,8
55
170
0,30
0,2
5,1
40
75
1,91
0,19 4,8
70
4,8
55
170
0,40
0,2
5,1
123
40
30
0,76
0,19 4,8
70
4,8
55
170
0,60
0,2
5,1
125
40
25
0,64
0,19 4,8
70
4,8
55
170
1,00
0,2
5,1
9-8208
138
40
11
0,28
0,19 4,8
70
4,8
55
170
NR
NR
NR
0,500 12,7 9-8208
142
40
7
0,18
0,19 4,8
70
4,8
55
170
NR
NR
NR
0,625 15,9 9-8208
152
40
3
0,08
0,19 4,8
70
4,8
55
170
NR
NR
NR
Soort brander: SL60 met afgeschermde punt
Soort plasmagas: Lucht
Punt
Uitgang
Stroomsterkte
(Cat. nr)
Volt (VDC)
(Amp)
Inch
Meter
0,036 0,9
9-8208
109
40
180
0,05
1,3
9-8208
105
40
0,06
1,5
9-8208
115
0,078 2,0
9-8208
0,135 3,4
9-8208
0,188 4,8
0,25
Dikte
Soort materiaal: Roestvast staal
Soort secundair gas: Enkele gasbrander
Snelheid (per
minuut)
AFSTAND
Plasmagasdruk
Inch
mm
psi*
bar
4,57
0,125 3,2
70
4,8
55
165
4,19
0,125 3,2
70
4,8
40
120
3,05
0,125 3,2
70
120
40
65
1,65
0,187 4,8
125
40
25
0,64
0,187 4,8
9-8208
132
40
20
0,51
6,4
9-8208
130
40
15
0,375 9,5
9-8208
130
40
10
Inch
mm
300X5395NL
Doorboringshoogte
Stroom (ft³/h)
Doorboren
Plasma Totaal**
Vertraging
(sec)
Inch
mm
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,00
0,2
5,1
4,8
55
170
0,10
0,2
5,1
70
4,8
55
170
0,30
0,2
5,1
70
4,8
55
170
0,40
0,2
5,1
0,187 4,8
70
4,8
55
170
0,60
0,2
5,1
0,38
0,187 4,8
70
4,8
55
170
1,00
0,2
5,1
0,25
0,187 4,8
70
4,8
55
170
NR
NR
NR
GEBRUIK
4T-11
ESAB CUTMASTER 60
Soort brander: SL60 met afgeschermde punt
Soort plasmagas: Lucht
Soort materiaal: Aluminium
Soort secundair gas: Enkele gasbrander
Punt
Uitgang
Stroomsterkte
(Cat. nr)
Volt (VDC)
(Amp)
Inch
Meter
0,032 0,8
9-8208
116
40
220
0,051 1,3
9-8208
116
40
0,064 1,6
9-8208
118
40
0,079 2,0
9-8208
116
0,125 3,2
9-8208
0,188 4,8
0,250 6,4
0,375 9,5
Dikte
Inch
mm
Snelheid (per
minuut)
AFSTAND
Plasmagasdruk
Inch
mm
psi*
bar
5,59
0,187 4,8
70
4,8
55
210
5,33
0,187 4,8
70
4,8
180
4,57
0,187 4,8
70
4,8
40
150
3,81
0,19
4,8
70
130
40
75
1,91
0,19
4,8
9-8208
132
40
60
1,52
9-8208
134
40
28
0,71
9-8208
143
40
11
0,28
Doorboren
Plasma Totaal**
Vertraging
(sec)
Inch
mm
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
4,8
55
170
0,30
0,2
5,1
70
4,8
55
170
0,40
0,2
5,1
0,187 4,8
70
4,8
55
170
0,60
0,2
5,1
0,187 4,8
70
4,8
55
170
1,00
0,2
5,1
0,187 4,8
70
4,8
55
170
NR
NR
NR
Soort brander: SL60 met afgeschermde punt
Soort plasmagas: Lucht
Dikte
Punt
Uitgang
Stroomsterkte
Doorboringshoogte
Stroom (ft³/h)
Soort materiaal: Zacht staal
Soort secundair gas: Enkele gasbrander
Snelheid (per
minuut)
AFSTAND
Plasmagasdruk
Stroom (ft³/h)
Doorboren
Doorboringshoogte
Plasma Totaal**
Vertraging
(sec)
Inch
mm
Inch
mm
(Cat. nr)
Volt (VDC)
(Amp)
Inch
Meter
Inch
mm
psi*
bar
0,060
1,5
9-8210
124
60
250
6,35
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,00
0,2
5,1
0,075
1,9
9-8210
126
60
237
6,02
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,10
0,2
5,1
0,120
3,0
9-8210
126
60
230
5,84
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,10
0,2
5,1
0,135
3,4
9-8210
128
60
142
3,61
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,10
0,2
5,1
0,188
4,8
9-8210
128
60
125
3,18
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,20
0,2
5,1
0,250
6,4
9-8210
123
60
80
2,03
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,30
0,2
5,1
0,375
9,5
9-8210
132
60
34
0,86
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,50
0,2
5,1
0,500 12,7
9-8210
137
60
23
0,58
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,75
0,2
5,1
0,625 15,9
9-8210
139
60
14
0,36
0,19
4,8
75
5,2
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1
9-8210
145
60
14
0,36
0,19
4,8
75
5,2
90
245
NR
NR
NR
1,000 25,4
9-8210
156
60
4
0,10
0,19
4,8
75
5,2
90
245
NR
NR
NR
Soort brander: SL60 met afgeschermde punt
Soort plasmagas: Lucht
Dikte
Punt
Uitgang
Stroomsterkte
Soort materiaal: Roestvast staal
Soort secundair gas: Enkele gasbrander
Snelheid (per
minuut)
AFSTAND
Plasmagasdruk
Inch
mm
(Cat. nr)
Volt (VDC)
(Amp)
Inch
Meter
Inch
mm
psi*
bar
Doorboringshoogte
Stroom (ft³/h)
Doorboren
Plasma Totaal**
Vertraging
(sec)
Inch
mm
0,06
1,5
9-8210
110
60
165
4,19
0,13
3,2
75
5,2
90
245
0,00
0,20
5,1
0,075
1,9
9-8210
116
60
155
3,94
0,13
3,2
75
5,2
90
245
0,10
0,20
5,1
0,120
3,0
9-8210
115
60
125
3,18
0,13
3,2
75
5,2
90
245
0,10
0,20
5,1
0,135
3,4
9-8210
118
60
80
2,03
0,13
3,2
75
5,2
90
245
0,10
0,20
5,1
0,188
4,8
9-8210
120
60
75
1,91
0,13
3,2
75
5,2
90
245
0,20
0,20
5,1
0,250
6,4
9-8210
121
60
60
1,52
0,13
3,2
75
5,2
90
245
0,30
0,20
5,1
0,375
9,5
9-8210
129
60
28
0,71
0,13
3,2
75
5,2
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7
9-8210
135
60
17
0,43
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,75
0,20
5,1
0,625 15,9
9-8210
135
60
14
0,36
0,19
4,8
75
5,2
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1
9-8210
142
60
10
0,25
0,19
4,8
75
5,2
90
245
NR
NR
NR
4T-12
GEBRUIK
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
Soort brander: SL60 met afgeschermde punt
Soort materiaal: Aluminium
Soort plasmagas: Lucht
Soort secundair gas: Enkele gasbrander
Dikte
Punt
Uitgang
Stroomsterkte
Snelheid (per
minuut)
AFSTAND
Plasmagasdruk
Doorboringshoogte
Stroom (ft³/h)
Doorboren
Plasma Totaal**
Vertraging
(sec)
Inch
mm
Inch
mm
(Cat. nr)
Volt (VDC)
(Amp)
Inch
Meter
Inch
mm
psi*
bar
0,060
1,5
9-8210
105
60
350
8,89
0,13
3,2
75
5,2
90
245
0,00
0,20
5,1
0,075
1,9
9-8210
110
60
350
8,89
0,13
3,2
75
5,2
90
245
0,10
0,20
5,1
0,120
3,0
9-8210
110
60
275
6,99
0,13
3,2
75
5,2
90
245
0,10
0,20
5,1
0,188
3,4
9-8210
122
60
140
3,56
0,13
3,2
75
5,2
90
245
0,20
0,20
5,1
0,250
6,4
9-8210
134
60
80
2,03
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,30
0,20
5,1
0,375
9,5
9-8210
140
60
45
1,14
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7
9-8210
144
60
26
0,66
0,19
4,8
75
5,2
90
245
0,80
0,20
5,1
0,625 15,9
9-8210
145
60
19
0,48
0,19
4,8
75
5,2
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1
9-8210
150
60
15
0,38
0,19
4,8
75
5,2
90
245
NR
NR
NR
OPMERKING!
* Aangegeven gasdruk is voor branders met toevoerleidingen tot 7,6 m / 25’ lang. Zie voor 15,2 m / 50'
toevoerleidingen het hoofdstuk "Werkdruk instellen" op pagina <?>.
** Totale stroomsnelheid is inclusief plasma en secundaire gasstroom.
300X5395NL
GEBRUIK
4T-13
ESAB CUTMASTER 60
PATENTINFORMATIE
Patenten voor plasmasnijbrander
De volgende onderdelen vallen als volgt onder patenten uit de VS en andere landen:
Catalogusnr.
Omschrijving
9-8215
Elektrode
9-8213
Cartridge
9-8205
Punt
9-8206
Punt
9-8207
Punt
9-8252
Punt
9-8208
Punt
9-8209
Punt
9-8210
Punt
9-8231
Punt
9-8211
Punt
9-8212
Punt
9-8253
Punt
9-8225
Punt
9-8226
Punt
9-8227
Punt
9-8228
Punt
9-8241
Schildkap
9-8243
Schildkap
9-8235
Schildkap
9-8236
Schildkap
9-8237
Schildkom
9-8238
Schildkap
9-8239
Schildkap
9-8244
Schildkap
4T-14
Patent(en)
VS. pat.nr.(s) 6163008; 6987238
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6903301; 6717096; 6936786; 6703581;
D496842; D511280; D492709; D499620; D504142 In
afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6774336; 7145099; 6933461
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6914211; D505309
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6914211; D493183
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6914211; D505309
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6914211; D505309
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6914211; D501632; D511633
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6914211; D496951
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6914211; D496951
In afwachting van overige patenten
VS. pat.nr.(s) 6914211; D505309
In afwachting van overige patenten
GEBRUIK
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
Catalogusnr.
Omschrijving
9-8245
Schildkap
Patent(en)
VS. pat.nr.(s) 6914211; D496951
In afwachting van overige patenten
De volgende onderdelen worden gebruikt in licentie voor VS. Patentnr. 5120930 en 5132512:
Catalogusnr.
9-8235
9-8236
9-8237
9-8238
9-8239
9-8244
9-8245
300X5395NL
Omschrijving
Schildkap
Schildkap
Schildkom
Schildkap
Schildkap
Schildkap
Schildkap
GEBRUIK
4T-15
ESAB CUTMASTER 60
Deze pagina is met opzet leeg gelaten
4T-16
GEBRUIK
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
HOOFDSTUK 5 SYSTEEM: SERVICE
5.01 Algemeen onderhoud
Voer vaker onderhoud uit bij
gebruik onder zware
omstandigheden
Waarschuwing!
Vóór het onderhoud de stroomvoorziening loskoppelen.
Ieder gebruik
Visuele controle van
het toortsmondstuk en
de elektrode
Wekelijks
Visuele inspectie van het mondstuk
van de toortshouder, de elektrode,
de ontstekingspatroon en het
schermgasmondstuk
Visuele controle van
de kabels en leidingen.
Indien noodzakelijk vervangen.
3 maanden
Vervang alle
kapotte onderdelen
Maak de
buitenkant
van de stroombron
schoon
6 maanden
Visuele inspectie en
zorgvuldige reiniging
van de binnenkant
Art # A-07938_AB
300X5395NL
SERVICE
5-1
ESAB CUTMASTER 60
5.02 Onderhoudsschema
5.03 Veelvoorkomende fouten
Probleem symptoom
OPMERKING!
Het kan nodig zijn dat de werkelijke onderhoudsfrequentie moet worden aangepast aan de bedrijfsomgeving.
Onvoldoende
penetratie
1. Snijsnelheid te hoog.
2. Brander te schuin.
3. Metaal te dik
4. Versleten branderonderdelen
5. Snijstroom te laag.
6. Geen originele ESAB-onderdelen
gebruikt
7. Onjuiste gasdruk
Hoofdboog dooft
1. Snijsnelheid te laag.
2. Branderafstand te hoog vanaf
werkstuk.
3. Snijstroom te hoog.
4. Werkkabel afgekoppeld.
5. Versleten branderonderdelen.
6. Geen originele ESAB-onderdelen
gebruikt
Overmatige
slakvorming
1. Snijsnelheid te laag.
2. Branderafstand te hoog vanaf
werkstuk.
3. Versleten branderonderdelen.
4. Onjuiste snijstroom.
5. Geen originele ESAB-onderdelen
gebruikt
6. Onjuiste gasdruk
Dagelijkse operationele controles of elke zes
snijuren:
1. Controleer verbruiksmaterialen van de brander,
vervangen indien beschadigd of versleten.
2. Controleer plasma en secundaire toevoer en
druk/stroom.
3. Blaas de plasmagasleiding door om opgehoopt
vocht te verwijderen.
Wekelijks of elke 30 gebruiksuren:
1. Controleer juiste werking van de ventilator en
adequate luchtstroom.
2. Inspecteer de brander op barsten of blootliggende draden en vervang deze indien nodig.
3. Inspecteer de stroomtoevoerkabel op schade of
blootliggende draden en vervang deze indien
nodig.
Zes maanden of elke 720 gebruiksuren:
1. Controleer de in-line luchtfilter(s), reinigen of
vervangen indien nodig.
2. Controleer kabels en slangen op lekken en
barsten, vervangen indien nodig.
3. Controleer alle contactpunten op ernstige vonken
of putten, vervangen indien nodig.
Korte levensduur van 1. Olie of vocht in luchttoevoer.
branderonderdelen 2. Systeemcapaciteit overschreden
(materiaal te dik).
3. Overmatige ontstekingsboogtijd
4. Gasdruk is te laag.
5. Onjuist gemonteerde brander.
6. Geen originele ESAB-onderdelen
gebruikt
4. Zuig stof en vuil uit de gehele machine.
!
5-2
Veelvoorkomende oorzaak
LET OP
Blaas tijdens het reinigen geen lucht in de voeding.
Door lucht in het apparaat te blazen kunnen metaaldeeltjes gevoelige elektrische onderdelen verstoren
en schade aan het apparaat veroorzaken.
SERVICE
Moeilijke start
1. Versleten branderonderdelen.
2. Geen originele ESAB-onderdelen
gebruikt.
3. Onjuiste gasdruk.
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
5.04 Foutindicator
Bij het starten zullen twee lampen tijdelijk 2-3 seconden branden om de versie van de gebruikte software aan te geven.
Om het eerste cijfer te bepalen, telt u de functie-indicatoren van links naar rechts, 1 t/m 5. Om het tweede cijfer te
bepalen, telt u de drukindicatoren, van onder naar boven, 0 t/m 7. In onderstaand voorbeeld zijn de temperatuurindicator en 75 psi-indicators AAN, wat aangeeft dat de versie 2.3 is.
7
6
5
4
3
2
1
MIN
A
MAX
0
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
+
!
1
2 3 4
5
Art# A-07988
!
Wanneer de foutindicator AAN is of knippert, wordt deze vergezeld door een van de drukindicatorlampen,
afhankelijk van de fout. De volgende tabel verklaart elk van deze fouten.
Drukindicator
Fout
Max
Overdruk
90
Interne fout
85
Controleer Verbruiksmaterialen
80
Ontbrekende verbruiksmaterialen
75
Startfout
70
Onderdelen op plaats (OOP)
65
Ingangsstroom
Min
Onder druk
OPMERKING!
Beschrijvingen van fouten worden in de volgende tabellen gegeven.
300X5395NL
SERVICE
5-3
ESAB CUTMASTER 60
5.05 Basis-probleemoplossingshandleiding
WAARSCHUWINGEN
Binnenin dit apparaat zijn zeer gevaarlijke spanningen en stroomsterktes aanwezig. Probeer het apparaat niet zelf te diagnosticeren of repareren, tenzij u training heeft gehad in meet- en probleemoplossingstechnieken voor vermogenselektronica.
Probleem symptoom
Mogelijke oorzaak
Aanbevolen actie
AAN/UIT-schakelaar 1. Hoofdstroomonderbreker staat
is AAN maar de AC- UIT.
indicator brandt niet 2. Hoofdzekeringen/stroomonderbrekers doorgebrand
of geactiveerd.
3. Interne zekering van apparaat
doorgebrand.
4. Defecte onderdelen in apparaat
1. Zet de hoofdstroomonderbreker op AAN.
2. a) Laat een gekwalificeerd persoon de hoofdzekeringen/schakelaars controleren.
b) Sluit het apparaat aan op een bekende, goede wandcontactdoos
3. a) Vervang de zekering.
b) Als de zekering weer doorslaat, stuur het apparaat dan terug
naar een erkend servicecentrum voor reparatie of vervanging.
4. Terugsturen naar een erkend servicecentrum voor reparatie of
vervanging.
Foutindicator
knippert, 65 PSIindicator knippert
1. Onjuiste snijstroom.
2. Probleem met
hoofdingangsspanning.
3. Defecte onderdelen in apparaat
1. Controleer of de stroombron de juiste spanning heeft.
2. Laat een gekwalificeerd persoon de hoofdspanning controleren om
zeker te zijn dat deze voldoet aan de vereisten van het apparaat. Zie
hoofdstuk 2.05.
3. Terugsturen naar een erkend servicecentrum voor reparatie of
vervanging.
TEMPERATUURindicator AAN.
FAULT-indicator
knippert.
1. Luchtstroom door of rond het
apparaat is belemmerd.
2. De gebruikscyclus van het
apparaat is overschreden
3. Defecte onderdelen in apparaat
1. Zie de vrijgave-informatie – hoofdstuk 2.04
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Terugsturen naar een erkend servicecentrum voor reparatie of
vervanging.
GASLED UIT, FAULT- 1. Gastoevoer niet aangesloten op
en MIN. drukindicator het apparaat.
knipperen.
2. Gastoevoer niet INgeschakeld.
3. Gastoevoerdruk te laag.
4. Regelaar van
LUCHTDRUKREGELING te laag
ingesteld.
5. Defecte onderdelen in apparaat.
1. Sluit de gastoevoer aan op het apparaat.
2. Schakel de gastoevoer IN.
3. Stel de toevoerluchtdruk naar het apparaat in op 120 psi.
4. Pas de regelaar aan om de luchtdruk in te stellen - zie hoofdstuk
4.02.
5. Terugsturen naar een erkend servicecentrum voor reparatie of
vervanging.
FAULT en 70
PSI-indicatoren
knipperen.
1. Schildkom los.
2. Brander is neit juist aangesloten
op de voeding.
3. Probleem in brander en kabel
OOP-stroomkring.
4. Defecte onderdelen in apparaat.
1. Draai de schildkom met de hand aan tot deze goed vast zit.
2. Zorg dat de brander-ATC goed aan het apparaat is bevestigd.
3. Brander en leidingen vervangen of terugsturen naar erkend
servicecentrum voor reparatie of vervanging.
4. Terugsturen naar een erkend servicecentrum voor reparatie of
vervanging.
FAULT en 75
PSI-indicatoren
knipperen.
1. Startsignaal is actief wanneer de 1. Start kan actief zijn vanwege een van de volgende:
AAN/UIT-schakelaar op AAN staat. • Schakelaar handbrander dicht gehouden
• Handpendelschakelaar dicht gehouden
• CNC-startsignaal is actief laag
2. Probleem in de brander en
Laat de START-signaalbron los
kabelschakelaarstroomkring.
2. Brander en leidingen vervangen of terugsturen naar erkend
3. Defecte onderdelen in apparaat. servicecentrum voor reparatie of vervanging.
3. Terugsturen naar een erkend servicecentrum voor reparatie of
vervanging.
5-4
SERVICE
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
Probleem - symptoom
FAULT en 80 PSIindicatoren knipperen.
Gasstroom wisselt
tussen AAN en UIT.
Mogelijke oorzaak
Aanbevolen actie
1. Schildkom brander zit los.
2. Branderpunt, elektrode, of
startcartridge ontbreekt.
3. Branderstartcartridge zit vast.
1. Draai de schildkom handmatig aan. Niet te vast aandraaien.
2. Schakel de stroomtoevoer UIT. Verwijder de schildkom.
Installeer ontbrekende onderdelen.
3. Schakel de stroomtoevoer UIT. Systeemdruk afblazen.
Verwijder de schildkom, punt en startcartridge. Controleer vrije
beweging van aansluiting aan onderzijde van startcartridge.
Vervanging indien de fitting niet vrij beweegt.
4. Blootliggende geleider in
branderkabel.
4. Brander en leidingen vervangen of terugsturen naar erkend
servicecentrum voor reparatie of vervanging.
5. Brander en leidingen vervangen of terugsturen naar erkend
5. Probleem in de brander en
servicecentrum voor reparatie of vervanging.
kabelschakelaarstroomkring.
6. Terugsturen naar een erkend servicecentrum voor reparatie of
6. Defecte onderdelen in apparaat. vervanging.
Er gebeurt niets wanneer 1. Probleem in de brander en
de branderschakelaar kabelschakelaarstroomkring
of externe schakelaar
(externe
wordt gesloten (of CNC pendelschakelaarstroomkring).
START-signaal is actief), 2. CNC-regelapparaat geeft geen
geen gasstroom, DCstartsignaal.
LED UIT.
3. Defecte onderdelen in apparaat.
FAULT en 85 PSIindicatoren knipperen.
1. Breng brander en leidingen (externe pendel) naar erkend
servicecentrum.
2. Neem contact op met de fabrikant van de regelaar.
3. Terugsturen naar een erkend servicecentrum voor reparatie of
vervanging.
1. Bovenste O-ring op branderkop 1. Verwijder de schildkom van de brander; controleer de positie
op verkeerde plaats.
van de bovenste O-ring; corrigeer indien nodig.
2. Branderstartcartridge zit vast.
2. Schakel de stroomtoevoer UIT. Systeemdruk afblazen.
Verwijder de schildkom, punt en startcartridge. Controleer vrije
3. Versleten of defecte
beweging van aansluiting aan onderzijde van startcartridge
branderonderdelen.
Vervanging indien de fitting niet vrij beweegt.
4. Korgesloten brander.
3. Inspecteer verbruiksmaterialen. Vervangen indien nodig.
4. Brander en leidingen vervangen of terugsturen naar erkend
5. Tijdelijke kortsluiting aangegeven servicecentrum voor reparatie.
door 5 knipperingen per seconde. 5. Laat de branderschakelaar los en schakel opnieuw in.
6. Voedingsfout (standaard
6. Terugsturen naar een erkend servicecentrum voor reparatie of
knippersnelheid)
vervanging.
Geen foutlampen AAN, 1. Defecte onderdelen in apparaat. 1. Terugsturen naar een erkend servicecentrum voor reparatie.
geen boog in brander.
FAULT en 85 PSIindicatoren knipperen.
1. Interne fout
1. Zet de AAN/UIT-schakelaar op UIT en weer op AAN. Als dat
het probleem niet oplost, stuur het apparaat dan terug naar een
erkend servicecentrum voor reparatie.
Ontstekingsboog is AAN
maar de snijboog kan
niet tot stand worden
gebracht
1. Werkkabel niet aangesloten op 1. Sluit de werkkabel aan.
het werkstuk.
2. Werkkabel/verbinding gebroken. 2. Vervang de werkkabel.
3. Defecte onderdelen in apparaat. 3. Terugsturen naar een erkend servicecentrum voor reparatie.
Verminderde snijkracht 1. Onjuiste stroominstelling.
2. Versleten verbruiksmaterialen.
3. Slechte aansluiting van
werkkabel op werkstuk.
4. Brander wordt te snel bewogen.
5. Overmatige olie of water in de
brander.
6. Defecte onderdelen in apparaat.
300X5395NL
1. Controleren en aanpassen naar de juiste instelling.
2. Controleer verbruiksmaterialen van de brander en vervang deze
indien nodig.
3. Controleer de aansluiting van de werkgeleider op het werkstuk.
4. Verlaag de snijsnelheid.
5. Zie "Luchtkwaliteit controleren" in hoofdstuk 3 Brander.
6. Terugsturen naar een erkend servicecentrum voor reparatie.
SERVICE
5-5
ESAB CUTMASTER 60
5.06 Vervanging van basisonderdelen van
de voeding
!
WAARSCHUWINGEN
Koppel de stroom van het systeem af voordat de
brander, geleiding of voeding wordt gedemonteerd.
C. Vervang van filterelement
Het filterelement bevindt zich in het achterpaneel. Voor
betere systeemprestaties moet het filterelement volgens
het onderhoudsschema (hoofdstuk 5.02) worden gecontroleerd en worden gereinigd of vervangen.
Dit hoofdstuk beschrijft procedures voor het vervangen
van onderdelen. Zie voor gedetailleerdere procedures
voor het vervangen van onderdelen de onderhoudshandleiding van de voeding.
A. Verwijdering kap
1. Verwijder de schroeven boven en onder waarmee de kap aan het hoofdsysteem is bevestigd.
Maak de onderste schroeven in de uitgesneden
openingen in de onderzijde van de kap niet los.
1. Sluit de stroom naar de voeding af; schakel de
gastoevoer UIT en blaas het systeem af.
2. Verwijder de systeemkap. Zie "A Kap verwijderen" in dit hoofdstuk.
3. Zoek de interne luchtleiding en de aansluiting
van het filtersysteem. Nummer 1 in de volgende
illustratie.
4. Houd een sleutel of vergelijkbaar gereedschap
tegen de klemring op de filteraansluiting en trek
aan de slang om deze los te maken. (Nummer 2
en 3 in de volgende illustratie.).
Bovenste
schroeven
Onderste
schroeven
1
Uitsparingen
Onderste
schroeven
Art # A-07989
2
Art # A-07947NL
2. Til de kap voorzichtig omhoog en weg van het
apparaat.
3
B. Installatie kap
4
5
1. Sluit de aardedraad weer aan, indien nodig.
2. Plaats de kap op de voeding zodat openingen
in de onderranden van de kap over de onderste
schroeven passen.
6mm
3. Draai de onderste schroeven aan.
4. Plaats de bovenste schroeven terug en draai deze
aan.
5-6
SERVICE
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
5. Verwijder de fitting uit het filterelement door
een 6 mm hexsleutel in de interne hexfitting te
plaatsen en deze tegen de klok in (linksom) te
draaien. Nummers 4 en 5 in de vorige illustratie.
6. Koppel de toevoerleiding van het filtersysteem
af.
7. Verwijder het filterelement via de opening aan
de achterzijde.
OPMERKING!
Zie voor vervanging of reiniging van slechts het filterelement de volgende illustratie voor demontage.
Vervanging van element van optionele
enkelfastige filter
Deze instructies zijn van toepassing op voedingen
waarbij het optionele enkelfastige filter is geïnstalleerd.
De voeding wordt automatisch uitgeschakeld wanneer
het filterelement volledig verzadigd is. Het filterelement
kan uit de behuizing worden verwijderd, gedroogd en
opnieuw gebruikt. Laat het element 24 uur drogen. Zie
hoofdstuk 6, Onderdelenlijst, voor het catalogusnummer
voor een vervangend filterelement.
1. Sluit de stroom naar de voeding af.
2. Schakel de luchttoevoer UIT en blaas het systeem
af voordat het filter wordt gedemonteerd om het
filterelement te vervangen.
3. Koppel de gastoevoerslang af.
4. Draai de kap van de filterbehuizing tegen de klok
in en verwijder deze. Het filterelement bevindt
zich in de behuizing.
Filterelement
Behuizing
Filterelement
(Cat. No. 9-7741)
Art # A-07990
Veer
8. Installeer het nieuwe of gereinigde systeem door
deze procedures om te keren.
O-ring
(Cat. No. 9-7743)
9. Schakel de luchttoevoer IN en controleer op lekken voordat de kap terug wordt geplaatst.
Samengesteld filter
Afdekking
Slangtuit
Art # A-02476NL
Vervanging van element van optionele enkelfastige
filter
5. Verwijder het filterelement uit de behuizing en
plaats het element opzij om te drogen.
6. Veeg de binnenzijde van de behuizing schoon
en plaats het vervangende filterelement met de
open kant naar binnen.
7. Plaats de kap terug op de behuizing.
8. Sluit de gastoevoer weer aan.
OPMERKING!
Als het apparaat lekt tussen de behuizing en de kap,
inspecteer de O-ring dan op inkepingen of andere
schade.
300X5395NL
SERVICE
5-7
ESAB CUTMASTER 60
Vervang van element van optionele tweefasige filter
Het tweefasige luchtfilter heeft twee filterelementen. Wanneer de filterelementen vuil worden, blijft de voeding
werken, maar kan de snijkwaliteit onacceptabel worden. Zie hoofdstuk 6, Onderdelenlijst, voor het catalogusnummer voor een vervangend filterelement.
1. Schakel de hoofdstroomtoevoer UIT.
2. Schakel de luchttoevoer UIT en blaas het systeem af.
!
WAARSCHUWINGEN
Schakel de luchttoevoer altijd UIT en blaas het systeem af voordat u het filter demonteert om letsel te voorkomen.
3. Maak de twee bouten aan de bovenzijde van het filtersysteem zover los dat de filterelementen vrij kunnen
bewegen.
4. Let op de plaats en richting van de oude filterelementen.
5. Schuif de oude filterelementen eruit.
Patronen van de
eerste en tweede
trap (zoals
gemarkeerd)
Art # A-02942NL
Vervang van element van optionele tweefasige filter
6. Schuif de vervangende filterelementen in het filtersysteem, in dezelfde richting als bij stap 4 hierboven.
7. Draai de twee bouten gelijkmatig aan met de hand en vervolgens met een momentsleutel tot 2,3 - 3,4 Nm
(20 - 30 in-lbs). Een onjuist moment kan de pakking beschadigen.
8. Breng langzaam luchtdruk aan op het systeem en controleer op lekken.
OPMERKING!
Een kleine hoeveelheid luchtlekkage uit de onderste aansluiting is normaal.
Dit is het einde van de onderdelenvervangingsprocedures.
5-8
SERVICE
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
HOOFDSTUK 5 BRANDER:
SERVICE
Bovenste groef
met ventilatieopeningen moet
open blijven
5T.01 Algemeen onderhoud
OPMERKING!
Zie het vorige "hoofdstuk 5 Systeem" voor
algemene en foutindicatoromschrijvingen.
Bovenste O-ring
in correcte groef
Schroefdraad
Reinigen van de brander
Ook als voorzorgsmaatregelen worden genomen
alleen schone lucht te gebruiken bij een brander,
wordt de binnenkant van de brander uiteindelijk bedekt met een residu. Deze afzetting kan het starten
van de ontstekingsboog en de algehele snijkwaliteit
van de brander beïnvloeden.
Onderste O-ring
Art # A-03725NL
O-ring branderkop
ATC stekker
WAARSCHUWINGEN
Koppel de stroom af bij de bron voordat de
brander of brandergeleiding wordt gedemonteerd.
Interne branderonderdelen NIET aanraken
terwijl de AC-indicatorlamp van de voeding
AAN is.
De binnenzijde van de brander moet worden gereinigd met een reinigingsmiddel voor elektrische
contacten met behulp van een wattenstaafje of
een zachte, natte doek. In ernstige gevallen kan de
brander van de leidingen worden afgekoppeld en
grondiger worden gereinigd door een reiniger voor
elektrische contacten in de brander te gieten en
deze door te blazen met perslucht.
!
LET OP
Droog de brander zorgvuldig voordat deze
terug wordt geplaatst.
Art #A-03791NL_AB
ATC O-Ring
O-ringsmering
Een O-ring op de branderkop en mannelijke
ATC-aansluiting moet regelmatig worden gesmeerd.
Hierdoor blijven de O-ringen flexibel en vormen een
goede afdichting. De O-ringen drogen uit, worden
hard en barsten als deze niet regelmatig worden
gesmeerd. Dit kan tot mogelijke prestatieproblemen leiden.
Het wordt aanbevolen om wekelijks een zeer dunne
laag O-ringsmeermiddel (catalogusnr. 8-4025) aan
te brengen op de O-ringen.
300X5395NL
Gasfitting
SERVICE
O-Ring
#8-0525
OPMERKING!
Gebruik GEEN andere smeermiddelen of
vet, daar deze mogelijk niet zijn ontworpen
voor hoge temperaturen of mogelijk "onbekende elementen" bevatten die kunnen
reageren met de atmosfeer. Deze reactie
kan verontreinigingen achterlaten in de
brander. Elk van deze omstandigheden
kan voor inconsistente prestaties of korte
levensduur van onderdelen zorgen.
5T-1
ESAB CUTMASTER 60
5T.02 Inspectie en vervanging van
verbruiksonderdelen van de brander
4. Verwijder de punt. Controleer op extreme slijtage (te zien aan uitgerekte of grote opening).
Reinig of vervang de punt indien nodig.
WAARSCHUWINGEN
Koppel de stroom af bij de bron voordat de
brander of brandergeleiding wordt gedemonteerd.
Interne branderonderdelen NIET aanraken
terwijl de AC-indicatorlamp van de voeding
AAN is.
Goed mondstuk
Versleten mondstuk
A-03406 NL
Voorbeeld van puntslijtage
Verwijder de verbruiksmaterialen als volgt:
5. Verwijder de startcartridge. Controleer op
extreme slijtage, verstopte gasopeningen of
verkleuringen. Controleer de aansluiting aan de
onderzijde op vrije beweging. Vervangen indien
nodig.
OPMERKING!
De schildkom houdt de punt en startcartridge op hun plaats. Plaats de brander
met de schildkom omhoog gericht om te
voorkomen dat deze onderdelen eruit vallen
wanneer de kom wordt verwijderd.
Veerbelaste fitting
ondereinde volledig
ingedrukt
Veerbelaste fitting
ondereinde op reset/
volledig uitgezet
1. Maak de schildkom van de brander los en verwijder deze.
OPMERKING!
Slakopbouw op de schildkom die niet kan
worden verwijderd kan invloed hebben op
de prestaties van het systeem.
Art # A-08064NL_AC
6. Trek de elektrode recht uit de branderkop.
Controleer het oppervlak van de elektrode op
extreme slijtage. Zie het volgende figuur.
2. Inspecteer de kom op schade. Veeg deze
schoon of vervang indien beschadigd.
Nieuwe elektrode
Art # A-08067
Schildkom
3. Zorg op branders met een schildkomlichaam en
een schildkap of deflector ervoor dat de kap of
deflector goed tegen het schildkomlichaam zit.
(Alleen) bij afgeschermde sleepsnijhandelingen
mag er een O-ring tussen de schildkom en de
sleepschildkap zitten. Smeer de O-ring niet.
Art # A-03284NL
Elektrodeslijtage
7. Plaats de elektrode terug door deze recht in de
branderkop te drukken tot deze klikt.
“Drag Shield” kap
8. Plaats de gewenste startcartridge en punt terug
in de branderkop.
Behuizing
schermgasmondstuk
9. Draai de schildkom met de hand aan tot deze
op de branderkop zit. Als er weerstand wordt
waargenomen bij het installeren van het schild,
controleer dan de schroefdraden voordat u verder gaat.
O-Ring No. 8-3488
Art # A-03878NL
5T-2
Versleten elektrode
Dit is het einde van de onderdelenvervangingsprocedures.
SERVICE
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
HOOFDSTUK 6: ONDERDELENLIJSTEN
6.01 INLEIDING
A. Onderdelenlijst
De onderdelenlijst geeft een overzicht van alle vervangbare onderdelen. De onderdelenlijsten zijn als volgt opgesteld:
Hoofdstuk "6.03
Vervanging van de voeding"
Hoofdstuk "6.04
Vervangende onderdelen voor voeding"
Hoofdstuk "6.05
Opties en accessoires"
Hoofdstuk "6.06
Vervangende onderdelen voor handbrander"
Hoofdstuk "6.07
Vervangende onderdelen - voor machinale branders met onbeschermde leidingen"
Hoofdstuk "6.08
Verbruiksmaterialen brander (SL60)"
Hoofdstuk "6.09
Verbruiksmaterialen brander (SL100)"
OPMERKING!
Onderdelen die zonder nummer worden vermeld, worden niet weergegeven, maar kunnen aan de hand van
het vermelde catalogusnummer worden besteld.
B. Terugzendingen
Als een product teruggestuurd moet worden voor onderhoud, neem dan contact op met uw distributeur. Materialen
die worden geretourneerd zonder de juiste toestemming worden niet geaccepteerd.
6.02 Bestelinformatie
Bestel vervangingsonderdelen aan de hand van het catalogusnummer en volledige beschrijving van het onderdeel
of systeem, zoals aangegeven in de onderdelenlijst voor elk onderdeeltype. Vermeld ook het type en serienummer
van de voeding. Richt alle vragen aan uw erkende distributeur.
6.03 Vervanging van de voeding
De volgende zaken worden meegeleverd met de vervangende voeding: werkkabel en klem, stroomkabel, gasdrukregelaar, filter en gebruikshandleiding.
Aantal
1
Omschrijving
Catalogusnr.
ESAB Cutmaster 60 CE Voeding Met 400 VAC driefastige, 50/60 Hz-stroomkabel
0559311304
6.04 Vervangende onderdelen voor voeding
Aantal
Omschrijving
Catalogusnr.
1 Regelaar
1
Vervangend element filtersysteem
1
Stroomtoevoerkabel 380/400 V Voeding
300X5395NL
ONDERDELENLIJSTEN
9-0115
9-0116
9-0218
6-1
ESAB CUTMASTER 60
6.05 Opties en accessoires
Aantal
Omschrijving
Catalogusnr.
1
Enkelfasige filterkit (inclusief filter en slang)
1
Vervang het filterlichaam
1
Vervang de filterslang (niet afgebeeld)
2
Vervang het filterelement
1
Tweefasige filterkit (inclusief slang en bevestigingsschroeven)
1 Tweefasig luchtfilter
1
Cartridge eerste fase
1
Tweede-fasecartridge
1
Lange werkkabel (15,2 m / 50 voet) met klem
1 Multifunctionele wagen
1 Automatiseringsinterfacekit
1
25' / 7,6 m CNC-kabel voor automatiseringsinterfacekit
1
35' / 10,7 m CNC-kabel voor automatiseringsinterfacekit
1
50' / 15.2 m CNC Cable for Automatiseringsinterfacekit
1 Nylon stofkap
7-7507
9-7740
9-7742
9-7741
9-9387
9-7527
9-1021
9-1022
9-8529
7-8888
9-8310
9-1008
9-1010
9-1011
9-7071
Behuizing
Filterelement
(Cat. No. 9-7741)
Veer
O-ring
(Cat. No. 9-7743)
Patronen van de
eerste en tweede
trap (zoals
gemarkeerd)
Samengesteld filter
Afdekking
Slangtuit
Art # A-02942NL
Art # A-02476NL
Optionele enkelfasige filterkit
6-2
Optionele tweefasige filterkit
ONDERDELENLIJSTEN
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
6.06 Vervangende onderdelen voor handbrander
Onderdeelnr.Aantal
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
1
1
1
8
1
10
1
11
1
Omschrijving
Catalogusnr.
Vervangingskit voor branderhandgreep (inclusief onderdelen nr. 2 & 3)
Schakelaarvervangingskit Handgreepschroevenkit (5 per stuk, 6-32 x 1/2" dopschroef en sleutel)
Vervangingskit voor branderkop (inclusief onderdelen nr. 5 & 6)
Grote O-ring
Kleine O-ring
Kabels met ATC-aansluitingen (inclusief schakelaars)
SL60, 6 m / 20 voet leiding met ATC-aansluiting
SL60, 50 - voet leiding met ATC-aansluiting
SL100, 6 m / 20 voet leiding met ATC-aansluiting
SL100, 50 - voet leiding met ATC-aansluiting
Schakelaarkit
Regelkabeladapter brander (inclusief onderdeel nr. 11)
Doorvoerbescherming
9-7030
9-7034
9-8062
9-8219
8-3487
8-3486
4-7834
4-7835
4-7836
4-7837
9-7031
7-3447
9-8103
1
8
2
4
5
6
3
7
Art # A-07993_AB
300X5395NL
ONDERDELENLIJSTEN
6-3
ESAB CUTMASTER 60
6.07 Vervangende onderdelen - voor machinale branders met onbeschermde leidingen
Onderdeelnr. Aantal Omschrijving
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
1
1
1
6
1
1
1
1
7
1
8
1
9
1
10
2
11
1
12
1
13
1
1
1
Catalogusnr.
Branderkop zonder leidingen (inclusief onderdelen 2, 3 en 14) 9-8220
Grote O-ring
8-3487
Kleine O-ring
8-3486
OOP-schakelaarkit
9-7036
Niet-afgeschermde geautomatiseerde leiding met ATC-aansluitingen
5 - voet / 1,5 m kabelwerk met ATC-aansluiting
4-7850
10 - voet / 3,05 m kabelwerk met ATC-aansluiting
4-7851
25 voet / 7,6 m kabelwerk met ATC-aansluiting
4-7852
50 - voet / 15,2 m kabelwerk met ATC-aansluiting
4-7853
Niet afgeschermde mechanische leiding met ATC-aansluitingen
5 - voet / 1,5 m kabelwerk met ATC-aansluiting
4-7842
10 - voet / 3,05 m kabelwerk met ATC-aansluiting
4-7843
25 voet / 7,6 m kabelwerk met ATC-aansluiting
4-7844
50 - voet / 15,2 m kabelwerk met ATC-aansluiting
4-7845
11" / 279 mm rek
9-7041
11" / 279 mm montageleiding
9-7043
Eindkap
9-7044
Lichaam, bevestiging, klemblok
9-4513
Pen, bevestiging, klemblok
9-4521
Hoes branderhouder
7-2896
OOP-zuiger- en retourveerkit
9-7045
Rondsel (niet afgebeeld)
7-2827
5" / 126 mm positioneringsbuis (niet weergegeven)
9-7042
OPMERKING!
* Wordt niet geleverd met regelkabeladapter of doorvoerbescherming.
6-4
ONDERDELENLIJSTEN
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
9
7
10
8
10
1
2
11
3
4
12
13
5&6
A-07994_AB
300X5395NL
ONDERDELENLIJSTEN
6-5
ESAB CUTMASTER 60
6.08 Verbruiksmaterialen brander (SL60)
Punt:
Schildkomlichaam,
9-8237
SNIJDEN MET
SLEEPPUNT
20A
30A
40A
60A
9-8205
9-8206
9-8207
9-8252
Schildkap, deflector
9-8243
Schildkom
9-8218
O-ringnr. 8-3488
40A
SNIJDEN MET
SLEEPSCHILD Schildkomlichaam,
9-8237
Punt:
SNIJDEN
40A 9-8208
AFSTANDSNIJDEN
Schildkap, deflector
9-8243
Afstandhouder
9-8251
Schildkom
9-8218
O-ringnr. 8-3488
50-60A
SNIJDEN MET
SLEEPSCHILD Schildkomlichaam,
9-8237
Punt:
SNIJDEN
50-55A 9-8209
60A 9-8210
Startcartridge
9-8213
Schildkap, slepen
40A 9-8244
Punt
Schildkap, slepen
50-60A 9-8235
Schildkap, deflector
9-8243
Afstandhouder
9-8281
Schildkom
9-8218
AFSTANDSNIJDEN
Elektrode
9-8215
70-120A
O-ringnr. 8-3488
SNIJDEN MET
SLEEPSCHILD Schildkomlichaam,
9-8237
Punt:
SNIJDEN
70A
80A
90/100A
120A
9-8231
9-8211
9-8212
9-8253
Schildkom
9-8218
Schildkap, slepen
70-100A 9-8236
Schildkap, deflector
9-8243
Afstandhouder
9-8281
AFSTANDSNIJDEN
40-120A
GUTSEN
Schildkomlichaam,
9-8237
Schildkap, gutsen
9-8241
Punt:
Puntgutsen A 9-8225 (40 Amps Max.)
Puntgutsen B 9-8226 (50 - 100 Amps)
Art # A-12790NL
Puntgutsen C 9-8227 (60 - 120 Amps)
OPMERKING
ESAB CutMaster gebruikt 60 A of minder
ESAB CutMaster gebruikt 80 A of minder
ESAB CutMaster gebruikt 100 A of minder
ESAB CutMaster gebruikt 120 A of minder
Puntgutsen D 9-8228 (60 - 120 Amps)
Puntgutsen E 9-8254 (60 - 120 Amps)
6-6
ONDERDELENLIJSTEN
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
6.09 Verbruiksmaterialen brander (SL100)
Ohmse klem
9-8224
20-40A
STANDOFF
SNIJDEN
Mondstukken:
20A
30A
40A
9-8205
9-8206
9-8208
Behuizing
schermgasmondstuk ,
9-8237
Schermgaskap, machine 40A
9-8245
Schermgasmondstuk
9-8218
Schermgaskap, deflector
9-8243
Drag-schermgasmondstuk
9-8235
50-60A
STANDOFF
SNIJDEN
Mondstukken:
50-55A
60A
Elektrode
9-8232
9-8209
9-8210
Behuizing
schermgasmondstuk ,
9-8237
Schermgasmondstuk
9-8218
Schermgaskap, deflector
9-8243
Drag-schermgasmondstuk
70-100A 7-8236
Ontstekingspatroon
9-8213
70-120A
Schermgaskap, machine 50-60A
9-8238
Drag-schermgasmondstuk
120A 9-8258
Mondstukken:
STANDOFF
SNIJDEN
70A
80A
90/100A
120A
9-8231
9-8211
9-8212
9-8233
Behuizing
schermgasmondstuk ,
9-8237
Schermgasmondstuk
9-8218
Schermgaskap, machine
70-100A 9-8239
Schermgaskap, machine
120A 9-8256
Schermgaskap, deflector
9-8243
40-120A
GUTSEN
Mondstukken:
Behuizing
schermgasmondstuk ,
9-8237
Mondstuk A 9-8225 (40 Amps Max.)
Mondstuk B 9-8226 (50 - 120 Amps)
Schermgasmondstuk,
gutsen 9-8241
Mondstuk C 9-8227 (60 - 120 Amps)
Mondstuk D 9-8228 (60 - 120 Amps)
Art # A-08066_AF
300X5395NL
Mondstuk E 9-8254 (60 - 120 Amps)
ONDERDELENLIJSTEN
6-7
ESAB CUTMASTER 60
Deze pagina is met opzet leeg gelaten
6-8
ONDERDELENLIJSTEN
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
BIJLAGE 1: VOLGORDE VAN WERKING (BLOKSCHEMA)
HANDELING:
HANDELING:
Sluit de externe
onderbrekingsschakelaar.
GEVOLG:
ON / OFF schakelaar op ON
GEVOLG:
AC lampje
Systeem onder
spanning.
HANDELING:
ANN.
GAS-lampje AAN
indien ingangsdruk
voldoendevoor werking
stroombron.
Vermogenscircuit gereed.
RUN / Rapid Auto
Restart / SET / LATCHschakelaar
op SET
HANDELING:
RUN / Rapid Auto Restart
/ SET / LATCHschakelaar op RUN
(voor meeste toepassingen)
of op
Rapid Auto Restart
(voor gutsen, afbramen of
uitgezet metaal toepassingen)
of op
LATCH
GEVOLG:
Gas stroomt met
ingestelde druk.
wordt gebruikt voor specifieke
toepassingen (toortsschakelaar
kan worden losgelaten na
overdracht van de hoofdboog).
GEVOLG:
De gasstroom stopt.
HANDELING:
Sluit werkkabel aan op werkstuk
Stel uitgangsstroomsterkte in.
HANDELING:
GEVOLG:
Toorts van werk verwijderd (terwijl hij nog
ingeschakeld was).
Systeem gereed voor bedrijf.
GEVOLG:
Hoofdboog stopt.
Pilootboog start automatisch weer.
HANDELING:
Bescherm ogen en schakel de
toortsschakelaar in (START)
PILOOTBOOG
GEVOLG:
Ventilatoren starten, gas stroomt
kort, stopt dan. Gas start opnieuw.
HANDELING:
Toorts binnen de werkafstand van
het werkstuk gekomen.
DC lampje
AAN (ON).
Pilootboog ontstoken.
GEVOLG:
Overdracht hoofdboog.
Pilootboog uit.
HANDELING:
Vrijgave toortsschakelaar.
GEVOLG:
Hoofdboog stopt.
Gasstroom stopt na nastroom.
HANDELING:
ON / OFF schakelaar
op OFF
(Ventilatoren blijven nog 10 minuten
lang draaien nadat de
toortsschakelaar [START] is
verwijderd)
GEVOLG:
Alle lampjes uit.
Stroomvoorziening ventilatoren
uitgeschakeld.
HANDELING:
Trek voedingskabel uit
stopcontact of
uitschakelen met
externe onderbrekingsschakelaar.
GEVOLG:
Systeem zonder spanning.
Art # A-08793_AB
300X5395NL
BIJLAGE
A-1
ESAB CUTMASTER 60
BIJLAGE 2: INFORMATIE GEGEVENSTAG
Model :
Dat e of Mf r :
Type voeding
(opmerking 1)
1/ 3
f1
Naam en/of logo van de fabrikant,
locatie, type en
serienummer en productie
S/N
Wettelijke standaard die op
dit type voeding van toepassing is
f2
Uitgangsstroomtype
Gebruikscyclusfactor
Uitgangsbereik
(stroom/spanning)
Plasmasnijsymbool
X
U0 =
Gebruikscyclusgegevens (opmerking 3)
I
U2
Normale belastingsspanning
Nominale
onbelaste spanning
Nominale maximale
ingangsstroom
Ingangsstroomsymbool
U1
I 1max 3Ø
1
1Ø
1
1Ø
I 1eff
3Ø
Maximale effectieve
ingangsstroom
Ingangsstroomspecificaties
(fase, AC of DC, frequentie)
Beschermingsgraad
Nominale ingangsspanning
(opmerking 2)
OPMERKING:
Standaardsymbolen
1. Het weergegeven symbool geeft aan een enkel- of driefasige AC-ingang,
statische frequentieomvormer-transformator-gelijkrichter, DC-uitgang.
AC
2. IGeeft de ingangsspanning aan voor deze voeding. De meeste voedingen
DC
hebben een label aan de stroomtoevoerkabel dat de ingangsspanning voor
de voeding aangeeft.
Fase
Ø
3. Bovenste rij: Gebruikscycluswaarden.
De IEC-gebruikscycluswaarde wordt berekend zoals bepaald door
de International ElectroTechnical Commission.
De TDC-gebruikscycluswaarde wordt bepaald volgens de testprocedures
van de fabrikant van de voeding.
Tweede rij: Nominale snijstroomwaarden.
Derde rij: Normale belastingsspanningswaarden.
4. Onderdelen van de gegevenstag kunnen van toepassing zijn op afzonderlijke
delen van de voeding.
A-2
BIJLAGE
Art # A-12765NL_AB
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
BIJLAGE 3: BRANDER PINSCHEMA
A. Pinschema handbrander
Negatief /
plasma
8 - Open
4 - Groen /
Schakelaar
3 - Wit /
Schakelaar
Negatief /
plasma
8 - Open
4 - Schakelaar
4
3
2- Oranje /
PIP
1 - Zwart /
PIP
ATC Contactdoos
vooraanzicht
ATC stekker
vooraanzicht
2
1
6
5
8
7
7 - Open
7 - Open
6 - Open
6 - Open
8
7
6
5
2
1
3 - Schakelaar
4
3
2 - PIP
5 - Open
5 - Open
1 - PIP
Piloot
Piloot
A-03701NL_AB
B. Pinschema mechanische (machinale) brander
ATC stekker
vooraanzicht
Negatief / plasma
2 - Oranje /
PIP
Negatief / plasma
8 - Groen –
hangende
stekker
Aarde
4- Zwart hangende
stekker
3 - White hangende
stekker
4
3
2
1
ATC Contactdoos
vooraanzicht
NIET-AFGESCHERMDE MACHINETOORTS
6
5
8
7
7 - Groen /
niet gebruikt
7 - Open
6 - Open
6 - Open
5 - Wit /
Niet gebruikt
1 - Zwart /
PIP
4 - Schakelaar
8 - Aarde
8
7
6
5
2
1
3 - Schakelaar
2 - PIP
1 - PIP
5 - Open
Piloot
4
3
Piloot
Art # A-03799
300X5395NL
BIJLAGE
A-3
ESAB CUTMASTER 60
BIJLAGE 4: BRANDERAANSLUITINGSSCHEMA'S
A. Aansluitschema handbrander
Toorts: SL60 / SL100 Handtoorts
Leidingen: Toortsleidingen met ATC stekker
Stroombron: met ATC contactdoos
Toortskop
Toortsleidingen
Zwart
PIPschakelaar
Oranje
Groen
Toortsschakelaar
ATC
contactdoos
ATC
leidingstekker
Wit
1
1
2
2
5
5
6
6
4
4
3
3
8
8
7
7
Negatief / plasma
Stroombron
Naar
stroombroncircuits
Naar
stroombroncircuits
Negatief / plasma
Piloot
Piloot
Art # A-03797
B. Aansluitschema mechanische brander
Toorts: Niet-afgeschermde gemechaniseerde SL100 machinetoorts
Leidingen: leidingen met ATC stekker en
Stekker hangende afstandsbediening
Naar afstandsbediening
Stroombron: met ATC contactdoos
Stekker
hangende
afstandsbediening
ATC
leidingstekker
Toortskop
ATC contactdoos
Stroombron
Toortsleidingen
PIPschakelaar
Zwart
1
1
Oranje
2
2
Wit
5
5
6
Zwart 4
Wit 3
Groen 8
6
7
7
Niet
gebruikt
Groen
Negatieve / plasmaleiding
Pilootleiding
4
3
Naar
stroombroncircuits
Naar
stroombroncircuits
8
Negatief / plasma
Piloot
Art # A-03798NL
A-4
BIJLAGE
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
Deze pagina is met opzet leeg gelaten
300X5395NL
BIJLAGE
A-5
ESAB CUTMASTER 60
BIJLAGE 5: SYSTEEMSCHEMA, 380/400/415 V
APPARATEN
5
4
PRI 1
PRI 2
D
SW1
1
3
EMI
*CHOKE
UNITS
* CEONLY
EMI
*FILTER
1
1
L2
2
2
L3
PRI 3
C
Q1
K1
+ C1-C4*
/INRUSH
D1
L1
GND
D
+12VDC
1
2
3
4
5
4
PRI 4
A
MTH2
MTH1
J1
INRUSH
RESISTORS
2
C
B
BIAS
SUPPLY
3
3
4
4
MTH4
W1
L1
T1
L2
T2
L3
T3
L4
T4
MTH3
AC1
7
AC2
8
AC3
9
7A
MTH8
MTH6
Q2
380/400/415V
OR 600V
3 PH AC INPUT
+ C5-C8*
PRIMARY POWER CONNECTIONS:
USE L1, L2, L3 & GND
MTH7
MTH5
PCB2
INPUT CAPACITOR PCB
24VAC
*CM52/12mm/20mm/A40
C3 & C5 may not be installed
J6
1
2
W1
TEST POINTS
24 VAC RETURN
GND1
GND2
GND3
+12V1
48V1
I_DMD_1
TIP_SEN
6
J4
SERIAL PORT
B
1
2
3
4
5
D59 PCR
COMMON
COMMON
COMMON
+12 VDC SUPPLY
+48 VDC SUPPLY
CURRENT DEMAND
TIP DRAG SENSE
3.3VDC
TXD
RXD
D78 CSR
D
+12VDC
PCB1
MAIN PCB ASSY
/SOLENOID
J5
J2
1
2
3
5
40 CIRCUIT
RIBBON CABLE
J1
40 PIN RIBBON CABLE SIGNALS
-V_OUT_SIGNAL
/TIP_VOLTS
/TIP_SENSE
/460V_IN
/230V_IN
CUR_SET
/RAR (RAPID AUTO RESTART)
/INRUSH
/W1_ON
/SHDN
/TORCH_SOLENOID
/SOLENOID_ON
/OK_TO_MOVE
/FAN_ON
/LATCH_ACTIVE
/TORCH_SWITCH
/PIP
AC_ON
CSR
/TORCH_SOLENOID_DETECT
/OVERTEMP
V_IN
+12VDC
+12VDC
COMMON
COMMON
MAIN_PCB_ID
460_IN
+3.3VDC
TXD
RXD
COMMON
D
SOL1
AC
OVERTEMP
GAS
DC
ERROR
Current Control
LATCH
ERROR IND
FAULT
MAX
90
85
80
75
70
65
MIN
OVER PRESSURE
INTERNAL ERROR
SHORTED TORCH
CONSUMABLES MISSING
START ERROR
PARTS IN PLACE
INPUT POWER
UNDER PRESSURE
MAX
90
85
80
TEST POINTS
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
GND
+12 VDC
+5 VDC
3.3 VDC
0.v - 5.0 VDC / 0-100PSI
1.8 VDC
POT. DEMAND
GAS CONTROL
75
REGULATOR
70
D1
SET
+5VDC
0-100PSI / 0-4.5VDC
PCB3
LOGIC PCB
ATC
AIR
INLET
MIN
RUN
SOLENOID
VALVE
FILTER
65
+12VDC
RAR
5
A-6
M-L
M-L
M-L
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
L-M
M-L
M-L
L-M
M-L
PRESSURE
TRANSDUCER
J3
1
2
3
A-12767_AA
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
34
35
36
37
38
39
1
2
3
4
BIJLAGE
300X5395NL
ESAB CUTMASTER 60
3
2
1
TS1
T1
1TORCH
L1
PIP SWITCH
1
2
J11
SEC1
CHOKE1
SEC2
D
+12VDC
TORCH SWITCH
TEMP
CIRCUIT
/OVERTEMP
ATC CONNECTOR
J1
1
2
3
4
5
6
7
8
NTC
-V OUT 1
E64
-
E35
+
ELECTRODE1
D3
TIP1
Q5
1
2
3
4
5
6
7
8
AUTOMATION
TORCH SOLENOID
PILOT IGBT
WORK1
WORK
J9
/PIP
78
79
80
81
82
1
2
3
4
5
6
7
/START
24VAC RETURN
24VAC SUPPLY
C
83
CNC INTERFACE STANDARD ON A40 & A60 UNITS
CNC INTERFACE OPTIONAL ON CM52 & CM82 UNITS
J2
J10
1
2
3
4
5
6
7
8
OK-TO-MOVE
+12VDC
1
2
3
4
5
6
7
8
} OK TO MOVE
(5A @250VAC / 30VDC)
To -V OUT 1
on PCB1
1
2
1
2
-
+
MOT1
FAN
B
J3
* To configure DIVIDED ARC VOLTS signal output
No jumper installed for ARC VOLTS /16.67
Jumper pins 1 & 2 for ARC VOLTS / 30
Jumper pins 2 & 3 for ARC VOLTS / 50
J2
E1
FAN
4
8
12
/ STOP
} /START
(Sink 50mA @12VDC)
*
P10
+
1
11
14
/FAN
J8
J2 PINOUT
3
7
FULL FEATURED AUTOMATION INTERFACE PCB OPTION
+12VDC
/FAN
J7
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
+12VDC
P10
1
2
3
4
5
6
7
8
-
MOT2
J1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
+12VDC
K1
K1
PCB4
} /START / STOP
(-)
} (+) *DIVIDED
ARC VOLTS
(-)
VOLTS
} (+) (W/ARC
100K IN SERIES (2))
} OK-TO-MOVE
AUTOMATION
INTERFACE PCB
A-12767_AA
Rev
SEE
AA
AB
Revisions
By
Date
INTRO ECO B1357
RWH 03/31/09
ECO B1399
RWH
A
PCB No:
Assy No:
Scale
05/05/09
Supersedes
Date:
Thursday, March 27, 2008
A-09133
NOTE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1. RESISTOR VALUES ARE EXPRESSED IN OHMS, 1/4W 5%.
2. CAPACITOR VALUES ARE EXPRESSED IN MICROFARADS (uF).
TITLE:
Last Modified: Wednesday, May 06, 2009 13:16:29
3
300X5395NL
2
BIJLAGE
Drawn:
RWH
Chk:
Schematic ESAB Cutmaster 60/80 20'/50' SL60 400V/208-460V 3ph Size
C
CE/Non-CE CCC / 1/3ph CSA (Configured for 460V 3ph)
App:
References
1
Sheet
of 1
DWG No:
42X1329
1
A-7
ESAB CUTMASTER 60
Revisiegeschiedenis
Datum
Rev
Omschrijving
06/15/2015
AA
Handmatige vrijgave
08/14/2015
AB
Bijgewerkt kunst op deksel, Bijgewerkte DoC, toegevoegde duty cycle waarden, verwijderd Vervangende
afgeschermde kabels voor machinale brander
11/14/2015
AC
Herziene DoC, verwijderd afgedrukt in tekst
18/10/2017
AD
Geplaatst Sect 1 en Lees mij vertalingen in Engelse versie, vertaald Bedankt tekst bijgewerkt art-bestanden
A-8
BIJLAGE
300X5395NL
Deze pagina is met opzet leeg gelaten
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.eu
©2015 ESAB Welding and Cutting Products
Distributors
For addresses and phone numbers to our distributors in other
countries, please visit our home
page
www.esab.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising