ESAB | ESAB Cutmaster 60 Plasma Cutting System | Instruction manual | ESAB ESAB Cutmaster 60 Plasma Cutting System Navodila za uporabo

ESAB ESAB Cutmaster 60 Plasma Cutting System Navodila za uporabo
ESAB Cutmaster® 60
PLAZEMSKO REZANJE SISTEM
SL60 1Torch™
Uporabniški
priročnik
Art #A-12773SL
IZHOD
MAKS. IZHOD
60
VHODNO NAPAJANJE
FAZNO
A
Zgodovina: AD
Posodobitev: 18/10/2017
Priročnik št.: 300X5395SL
NAPETOST
400V
esab.eu
ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP!
Čestitamo vam za prejem novega izdelka ESAB. Ponosni smo, da ste naša stranka, in prizadevali
si bomo, da vam zagotovimo najboljše storitve in podporo v panogi. Ta izdelek je podprt z našo
obširno garancijo in svetovno servisno mrežo. Če želite poiskati najbližjega distributerja ali serviserja nas obiščite v spletu na: www.esab.eu.
Ta priročnik je zasnovan na način, da vam podaja navodila glede pravilne namestitve in uporabe
izdelka ESAB. Vaše zadovoljstvo s tem izdelkom in njegova varna uporaba je naša največja skrb.
Zato si vzemite čas in preberite celoten priročnik, predvsem razdelek Varnostni previdnostni
ukrepi. V pomoč vam bodo pri izogibanju potencialnih nevarnosti, ki lahko obstajajo med delom
s tem izdelkom.
STE V DOBRI DRUŽBI!
Priljubljena blagovna znamka izvajalcev in izdelovalcev po celem svetu.
ESAB je globalna blagovna znamka avtomatiziranega in ročni plasma rezalnih izdelkov.
Od konkurence nas ločijo vodilni in zanesljivi izdelki, ki so prestali preizkus časa. Ponosni smo
na tehnične inovacije, konkurenčne cene, odlično dostavo, enkratne storitve za stranke in tehnično podporo ter prodajno odličnost in strokovne izkušnje na področju trženja.
Predvsem pa smo zavezani k razvijanju tehnološko napredne proizvode za dosego varnejše
delovno okolje v okviru varilstva.
!
OPOZORILO
Prebrati in razumeti ta navodila in vašega delodajalca je načinov zagotavljanja
varnosti pred namestitvijo, delovanjem ali servisiranjem opreme.
Medtem ko informacije v tem priročniku proizvajalca predstavlja presojo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za njegovo uporabo.
Napajalnik plazemsko rezanje
ESAB Cutmaster® 60
SL60 1Torch™
Uporabniški priročnik številka 300X5395SL
Objavil:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd.
Denton, TX 76208
(940) 566-2000
www.esab.eu
Avtorske pravice 2015 z ESAB
Vse pravice pridržane.
Razmnoževanje tega dela v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja založnika je
prepovedano.
Izdajatelj ne prevzema in s tem zavrača vsakršno odgovornost za vsako pogodbenico
za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi napake ali opustitve v tem priročniku, ne glede na to, ali takšna napaka izhaja iz malomarnosti, nezgode, ali katerega
koli drugega vzroka.
Za tiskanje Material specifikacije glejte dokument 47x1909
Prvotni datum objave: 15. Januar 2015
Zgodovina: 18/10/2017
Zapišite sledeče informacije za garancije:
Kje ste izdelek kupili:__________________________________________
Datum nakupa:______________________________________________
Napajanje Serijska št.:_________________________________________
Gorilnik Serijska št.:___________________________________________
i
PREPRIČAJTE SE, DA JE UPORABNIK NAPRAVE SEZNANJEN Z NAVODILI.
PRI SVOJEM DISTRIBUTERJU LAHKO NAROČITE DODATNE KOPIJE.
POZOR
NAVODILA so namenjena za izkušene uporabnike. Če niste popolnoma seznanjeni s
principi delovanja in varnostnimi ukrepi za ločno varjenje in rezanje vam priporočamo, da preberete našo knjigo “Varnostni ukrepi in varno delovanje za ločno varjenje,
rezanje in nastavitve šob“, šifra: 52-529. Ne dovolite, da neizkušene osebe nameščajo, uporabljajo ali vzdržujejo opremo. Naprave ne nameščajte ali uporabljajte,
če niste prebrali in popolnoma razumeli teh navodil. Za več informacij kontaktirajte
svojega distributerja. Preden se odločite za nameščanje in uporabo opreme za rezanje, obvezno preberite poglavje o varnostnih ukrepih.
ODGOVORNOST UPORABNIKA
Ta oprema bo delovala v skladu z opisom in priloženimi nalepkami in/ali dodatki, ko jo boste namestili,
uporabljali, vzdrževali in popravljali v skladu s priloženimi navodili. Opremo morate občasno pregledati. Opreme, ki ne deluje pravilno ali ki je slabo vzdrževana ne smete uporabljati. Manjkajoče dele in dele, ki so pokvarjeni, obrabljeni, izkrivljeni ali onesnaženi morate takoj zamenjati. Če je potrebna zamenjava ali popravilo takih
delov vam priporočamo, da povprašate za nasvet (preko telefona ali pisma) pri pooblaščenem distributerju, pri
katerem ste opremo kupili.
Brez pisnega dovoljenja proizvajalca opreme in njenih delov ne smete zamenjati ali spremeniti.Uporabnik te opreme bo osebno odgovoren za vse okvare, ki lahko nastanejo zaradi nepravilne uporaba, napačnega
vzdrževanja, poškodb, nepravilnih popravkov ali zamenjave, ki jo je opravila tretja, nepooblaščena oseba.
!
PRED NAMEŠČANJEM IN UPORABO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZA UPORABO.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
EU IZJAVA O SKLADNOSTI
Glede na
Direktiva za nizko napetost 2006/95/ES z začetkom veljavnosti 16. januarja 2007
Direktiva za elektromagnetno združljivost 2004/108/ES z začetkom veljavnosti 20. julija 2007
Direktiva RoHS 2011/65/EU z začetkom veljavnosti 2. januarja 2013
Tip opreme
PLAZEMSKI REZALNI SISTEM
Tipska oznaka itd.
ESAB Cutmaster® 60, iz serjiske številke MX1518XXXXXX
Blagovno ime ali trgovska znamka
ESAB
Proizvajalec in njegov pooblaščeni predstavnik
Ime, naslov, telefonska številka:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd
Denton TX 76207
Telefonska številka: +01 800 426 1888, FAKS +01 603 298 7402
Pri načrtovanju so bili upoštevani naslednji usklajeni standardi, ki veljajo v EGP:
IEC/EN 60974-1:2012 Oprema za obločno varjenje - Del 1: Viri energije za varjenje.
IEC/EN 60974-10:2007 Oprema za obločno varjenje - Del 10: Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC)
Dodatne informacije: Omejitev uporabe, oprema razreda A, ni predvidena za uporabo na stanovanjskih lokacijah.
S podpisom tega dokumenta spodaj podpisani izjavlja kot proizvajalec ali pooblaščeni predstavnik proizvajalca, da zadevna oprema izpolnjuje zgoraj navedene varnostne zahteve.
Datum
Podpis
1. november 2015
Flavio Santos
2015
Pozicija
Generalni direktor
Dodatna oprema in pripomočki
Kazalo vsebine
POGLAVJE 1 - VARNOSTNI UKREPI.....................................................................................1-1
1.0
VARNOSTNI UKREPI................................................................................... 1-1
POGLAVJE 2 - SISTEM: UVOD ..............................................................................................2-1
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
Način uporabe priročnika..............................................................................2-1
Prepoznavanje opreme................................................................................2-1
Prejem opreme............................................................................................2-1
Tehnični podatki napajalnika .......................................................................2-2
Tehnični podatki vhodnega ožičenja.............................................................2-3
Tehnični podatki napajalnika........................................................................2-4
RAZDELEK 2 - GORILNIK: UVOD ....................................................................................... 2T-1
2T.01
2T.02
2T.03
2T.04
2T.05
Področje uporabe priročnika.......................................................................2T-1
Splošen opis..............................................................................................2T-1
Specifikacije ..............................................................................................2T-1
Možnosti in dodatna oprema.....................................................................2T-2
Predstavitev plazme..................................................................................2T-2
POGLAVJE 3 - SISTEM: NAMESTITEV .................................................................................3-1
3.01
3.02
3.03
3.04
Razpakiranje................................................................................................3-1
Možnosti dvigovanja....................................................................................3-1
Priključki primarnega vhodnega napajanja...................................................3-1
Plinski priključki............................................................................................3-2
RAZDELEK 3 - GORILNIK: NAMESTITEV........................................................................... 3T-1
3T.01
3T.02
Priključki gorilnika.......................................................................................3T-1
Nastavitev mehanskega gorilnika..............................................................3T-1
POGLAVJE 4 - SISTEM: DELOVANJE....................................................................................4-1
4.01
4.02
Funkcije sprednje plošče / značilnosti...........................................................4-1
Priprave na delovanje..................................................................................4-2
RAZDELEK 4 - GORILNIK: DELOVANJE............................................................................ 4T-1
4T.01
4T.02
4T.03
4T.04
4T.05
4T.06
4T.07
4T.08
4T.09
Izbira delov gorilnika..................................................................................4T-1
Kakovost reza............................................................................................4T-1
Splošne informacije o rezanju....................................................................4T-2
Delovanje ročnega gorilnika.......................................................................4T-3
Zarezovanje...............................................................................................4T-6
Delovanje mehaniziranega gorilnika..........................................................4T-7
Izbira delov za rezanje z gorilnikom SL60.................................................4T-8
Priporočene hitrosti rezanja za gorilnik SL60 z odprto konico...................4T-9
Priporočene hitrosti rezanja za mehanizirani gorilnik z zaščiteno konico.4T-12
INFORMACIJE O PATENTIH.............................................................................................. 4T-15
Kazalo vsebine
POGLAVJE 5 SISTEM: VZDRŽEVANJE..................................................................................5-1
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
Splošno vzdrževanje....................................................................................5-1
Načrtovanje vzdrževanja..............................................................................5-2
Pogoste napake...........................................................................................5-2
Prikazovalnik napak.....................................................................................5-3
Osnovni vodič pri odpravljanju napak..........................................................5-4
Zamenjava osnovnih delov napajalnika.......................................................5-6
POGLAVJE 5 GORILNIK: VZDRŽEVANJE.......................................................................... 5T-1
5T.01
5T.02
Splošno vzdrževanje..................................................................................5T-1
Pregled in zamenjava potrošnih delov gorilnika........................................5T-2
POGLAVJE 6: NADOMESTNI DELI.........................................................................................6-1
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
UVOD...........................................................................................................6-1
Informacije o naročanju................................................................................6-1
Zamenjava napajalnika................................................................................6-1
Nadomestni deli napajalnika........................................................................6-1
Možnosti in dodatki.....................................................................................6-2
Nadomestni deli ročnega gorilnika ..............................................................6-3
Nadomestni deli za mehanske gorilnike z nezaščitenimi vodili....................6-4
Potrošni deli gorilnika (SL60).......................................................................6-6
Potrošni deli gorilnika (SL100).....................................................................6-7
PRILOGA 1: ZAPOREDJE DELOVANJA
(BLOKOVNA SHEMA).................................................................................................... A-1
PRILOGA 2: INFORMACIJE O PODATKOVNIH OZNAKAH................................................. A-2
PRILOGA 3: SHEMA KONTAKTOV GORILNIKOV................................................................ A-3
PRILOGA 4: VEZALNE SHEME GORILNIKA......................................................................... A-4
PRILOGA 5: SHEMA SISTEMA, ENOT 380/400/415V.......................................................... A-6
Zgodovina posodobitev......................................................................................................... A-8
ESAB CUTMASTER 60
POGLAVJE 1 - VARNOSTNI UKREPI
1.0
VARNOSTNI UKREPI
Uporabniki ESAB opreme za varjenje in rezanje s plazmo so dogovorni, da so vse, ki delajo z opremo ali se
nahajajo v njeni bližini, seznanjeni z vsemi varnostnimi ukrepi. Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam
tega tipa opreme za varjenje ali rezanje s plazmo. Upoštevajte naslednje nasvete zaradi standardnih odlokov,
ki se nanašajo na delovno mesto.
Delo naj opravlja le izurjeno osebje, ki je popolnoma seznanjeno z delovanjem opreme za varjenje ali plazemsko
rezanje. Nepravilna uporaba opreme lahko povzroči nevarnosti, ki lahko pripeljejo do poškodb delavca ali
opreme za rezanje.
1. Vsi ki uporabljajo opremo za varjenje ali plazemsko rezanje naj bodo seznanjeni z:
- načinom delovanja
- položajem zasilnega izklopa
- namenu
- predpisanimi varnostnimi ukrepi
- varjenjem in/ali plazemskim rezanjem
2. Delavec mora biti zagotoviti, da:
- ko je oprema zagnana ni na delovnem mestu nobene nepooblaščene osebe.
- da so vsi zaščiteni, ko se plazemski lok prižge.
3. Delovno mesto mora biti:
- ustrezno za opravljanje dela
- zaščiteno od prepiha
4. Osebna zaščitna oprema:
- Obvezno uporabljajte predpisano osebno zaščitno opremo kot so zaščitna očala, zaščitna obleka, zaščitne
rokavice.
- Odstranite vse viseče stvari kot so nakit, naroknice, prstani ker jih lahko ujame oprema ali lahko povzročijo
opekline.
5. Glavni ukrepi:
- Prepričajte se, da je povratni kabel čvrsto pritrjen.
- Delo z opremo pod visoko napetostjo lahko opravlja samo kvalificiran elektrik.
- Predpisana gasilna oprema naj bo pri roki in dobro označena.
- Ne nanašajte mazila in ne vzdržujte opreme, ko je zagnana.
Elektronsko opremo zavrzite v ustanovi za recikliranje!
Evropska Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi ter njeni uvedbi
v nacionalno zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno predelavo električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca ESAB.
ESAB vam zagotavlja vsa potrebna zaščitna sredstva in pribor za rezanje.
300X5395SL
SPLOŠNE INFORMACIJE
1-1
ESAB CUTMASTER 60
OPOZORILO
VARJENJE IN PLAZEMSKO REZANJE LAHKO POVZROČITA POŠKODBE UPORABNIKA IN DRUGIH. BODITE POZORNI, KO VARITE ALI REŽETE.POIŠČITE NASVETE ZA VARNOST DELAVCEV, KI
TEMELJIJO NA PODATKIH PROIZVAJALCA O NEVARNOSTI.
ELEKTRIČNI UDAR - Lahko ubije.
- Po predpisanih standardih namestite in ozemljite enoto za varjenje ali rezanje.
- Ne dotikajte se električnih delov z golo kožo, z mokrimi rokavicami ali z mokro obleko.
- Izolirajte se od ozemljitve in od dela na katerem boste delali.
- Prepričajte se za varno oddaljenost od dela.
DIMI IN PLINI - So lahko nevarni za zdravje.
- Držite glavo stran od dimov.
- Uporabljajte ventilacijo, ekstrakcijo pri loku, ali oboje, da spravite dime in pline stran od zone dihanja in
delovnega mesta.
ŽARKI LOKA - Lahko poškodujejo oči in opečejo kožo.
- Zaščitite oči in telo. Uporabite predpisano masko za varjenje in plazemsko rezanje z zaščitnimi lečami in
zaščitno obleko.
- Opozorite osebe v bližini na nevarnost.
NEVARNOST OGNJA
- Iskre lahko provzročijo požar. Prepričajte se da v bližini ni vnetljivih materijalov.
HRUP - Lahko poškoduje sluh.
- Zaščitite ušesa. Uporabljajte za to predpisano zaščitno opremo.
- Opozorite osebe v bližini na nevarnost
OKVARA - V primeru okvare pokličite strokovno pomoč.
PRED NAMEŠČANJEM IN UPORABO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZA UPORABO.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
OPOZORILO
1-2
Ne uporabljajte varilnega transformatorja za taljenje zamrznjenih cevi.
POZOR
Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v stanovanjskih prostorih, kjer električno energijo zagotavlja
javno nizkonapetostno omrežje. V takih prostorih lahko pride do težav pri elektromagnetni združljivosti
opreme razreda A zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
POZOR
Ta Izdelek je namenjen samo rezanju s plazmo. Kakršna koli drugačna uporaba
lahko povzroči osebne poškodbe in / ali poškodbe opreme.
POZOR
Pred nameščanjem in uporabo preberite in upoštevajte
navodila za uporabo.
SPLOŠNE INFORMACIJE
!
300X5395SL
POGLAVJE 2 - SISTEM:
UVOD
2.01 Način uporabe priročnika
Ta uporabniški priročnik velja samo za specifikacije in
številke delov, navedene na strani i.
Da bi zagotovili varno uporabo, preberite celoten priročnik,
vključno s poglavjem z varnostnimi napotki in opozorili.
V celotnem priročniku se pojavljajo besede NEVARNOST, OPOZORILO, PREVIDNO in POZOR. Posebno
pozornost namenite informacijam, podanim pod temi
naslovi. Te posebne opombe je mogoče hitro prepoznati,
kot je opisano v nadaljevanju:
POZOR!
Označuje informacije o uporabi,
postopkih in podlagah, ki zahtevajo
dodatno pozornost ali koristijo pri
učinkoviti uporabi sistema.
!
!
PREVIDNO
Označuje postopek, ki lahko, če ga
ne upoštevate pravilno, povzroči
poškodbe opreme.
ESAB CUTMASTER 60
2.02 Prepoznavanje opreme
Identifikacijska številka enote (specifikacija ali številka
dela), model in serijska številka so običajno na podatkovni oznaki, pripeti na zadnjo ploščo. Opremo. ki nima
podatkovne oznake, kot sta sklopa gorilnika in kablov
je mogoče prepoznati samo po tehničnih podatkih
ali številki dela, natisnjenih na ohlapno pripeti kartici
ali transportnem zabojniku. Zapišite te številke na dno
strani i za prihodnjo rabo.
2.03 Prejem opreme
Ko prejmete opremo, s pomočjo računa preverite, ali
pošiljka vsebuje vse dele, fin preverite, ali je bila oprema med transportom morda poškodovana. V primeru
kakršne koli poškodbe takoj obvestite prevoznika in
vložite zahtevek. Dostavite popolne informacije o zahtevkih zaradi poškodb ali napak pri odpremi na lokacijo v
vašem območju, ki je navedena na notranji strani zadnje
platnice tega priročnika.
Navedite vse identifikacijske številke opreme, kot je
opisano zgoraj, skupaj s polnim opisom delov z napako.
Premaknite opremo na mesto namestitve, preden razpakirate enoto. Ravnajte previdno, da preprečite poškodbe
opreme pri uporabi palic, kladiv itn. pri odpiranju enote.
OPOZORILO
Označuje postopek, ki lahko, če ga
ne upoštevate pravilno, povzroči
telesne poškodbe upravljavca ali
drugih oseb v delovnem območju.
OPOZORILO
Označuje informacije o možnih telesnih poškodbah zaradi električnega
udara. Opozorila bodo navedena v
takšnem okvirju.
!
NEVARNOST
Pomeni neposredno nevarnost, ki
v primeru, da se ji ne izognemo,
ima lahko za posledico neposredne, resne poškodbe ljudi ali izgubo
življenja.
Dodatne izvode tega priročnika lahko naročite tako, da
se obrnete na ESAB prek naslova in telefonske številke
v vašem območju, ki sta navedena na hrbtni platnici
priročnika. Navedite lastnikovo številko priročnika in
identifikacijske številke opreme.
Elektronske izvode tega priročnika je mogoče brezplačno
prenesti v datoteki programa Acrobat PDF; v ta namen
obiščite spodaj navedeno spletno stran podjetja ESAB.
http://www.esab.eu
300X5395SL
PREDSTAVITEV
2-1
ESAB CUTMASTER 60
2.04 Tehnični podatki napajalnika
ESAB Cutmaster 60 Tehnični podatki napajalnika
Vhodno napajanje
400 V AC (360-440 V AC), trifazno, 50/60 Hz
Vhodni
Napajalniku je priložen vhodni kabel.
napajalni kabel
Kabel za 400 V, 3-fazno
Izhodni tok
20-60 A, zvezno prilagodljivo
Zmogljivost napaDelci do 5 mikronov
jalnika za filtriranje
plina
ESAB Cutmaster 60 Delovni cikel napajalnika
naznačene vrednosti delovnega cikla pri 40 °C (104 °F)
Temperatura okolja
Območje delovanja 0° - 50 °C
Delovni
40%
60%
100%
cikel
Oznake
IEC
CE
IEC
CE
IEC
CE
Vse enote
Tok
60A
60A
50A
50A
30A
30A
Enosmerna
104
104
100
100
92
92
napetost
POZOR: D
elovni cikel se bo skrajšal, če je primarna vhodna moč (AC) nizka
ali če je izhodna napetost (DC) višja od tiste, ki je prikazana v tem
grafikonu.
POZOR!
Naznačena vrednost IEC je določena skladno z določili Mednarodne elektrotehniške
komisije. Te specifikacije vključujejo izračunavanje izhodne napetosti na podlagi naznačenega toka napajalnika. Da bi omogočili primerjavo med napajalniki, vsi proizvajalci uporabljajo to izhodno napetost za določanje delovnega cikla.
Dimenzije napajalnika in teža
Zahteve za ventilacijo
305 mm
12"
Art # A-12888BR
Art # A-07925_AB
381 mm
15"
6"
150 mm
610 mm
24"
24"
610 mm
6"
150 mm
43 lb / 19,5 kg
2-2
PREDSTAVITEV
6"
150 mm
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
2.05 Tehnični podatki vhodnega ožičenja
Zahteve za priključitev napajalnega kabla napajalnika ESAB Cutmaster 60
Vhodna
FreVhodna
Predlagane velikosti
napetost
kvenca
moč
Gibljiv kabel
Volti
Hz
kVA
I maks. I ef. Varovalka (A)
(min. AWG)
3fazno
400
50/60
11
16
11
20
14
Napetosti voda s predlagano zaščito kroga in velikostmi žice
temeljijo na Zakonu o elektriki ZDA in Kanadskem Zakonu o elektriki.
POZOR!
Glejte lokalne in nacionalne pravilnike ali pravilnike lokalnih organov, pristojnih za zahteve za ustreznost ožičenja.
Premer kabla se zmanjšuje glede na delovni cikel opreme.
300X5395SL
PREDSTAVITEV
2-3
ESAB CUTMASTER 60
2.06 Tehnični podatki napajalnika
Ročaj in ovoj vodnikov
Krmilna plošča
Sprejemni priključki
vodnikov gorilnika
Art # A-07942SL
Delovni kabel
in sponka
Priključek za opcijski kabel
avtomatizacijskega vmesnika
Sklop filtra
Vstopna odprtina za plin
Art # A-08544SL
Vhodni napajalni kabel
2-4
PREDSTAVITEV
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
RAZDELEK 2 - GORILNIK:
UVOD
2T.01 Področje uporabe priročnika
Ta priročnik vsebuje opise, navodila za uporabo in postopke vzdrževanja za modele 1Torch SL60/ročnih in
SL100/mehaniziranih gorilnikov za plazemsko rezanje.
To opremo lahko servisira samo ustrezno usposobljeno
osebje; neusposobljenemu osebju je izvajanje popravil
ali nastavitev, ki v tem priročniku niso zajete, strogo
prepovedano, sicer garancija lahko preneha veljati.
Temeljito preberite ta priročnik. Popolno razumevanje
značilnosti in zmogljivosti te opreme bo zagotovilo zanesljivo delovanje, za katerega je zasnovana.
10.125" (257 mm)
3.75"
(95 mm)
Art # A-03322_AB
1.17" (29 mm)
2. Mehanizirani gorilnik, model
Standardnemu strojnemu gorilniku je priložena
postavitvena cev s sklopom stojala in vpenjalnega bloka.
15.875" / 403 mm
9.285" / 236 mm
2T.02 Splošen opis
1.375" / 35 mm
Plazemski gorilniki so po zasnovi podobni avtomobilski
vžigalni svečki. Sestavljajo jih negativni in pozitivni deli,
ločeni s središčnim izolatorjem. V gorilniku se pilotni
oblok vžge v reži med negativno nabito elektrodo in pozitivno nabito konico. Ko pilotni oblok ionizira plazemski
plin, se curek zelo vročega plina pretaka skozi majhno
šobo na konici gorilnika in se koncentrira na kovini, ki
jo želite rezati.
Enoten vodnik gorilnika dovaja iz enega samega vira
plin, ki se uporablja kot plazma in sekundarni plin. Pretok
zraka se v glavi gorilnika razdeli. Uporaba samo enega
plina omogoča manjšo velikost gorilnika in cenovno
ugodnejše delovanje.
POZOR!
Za podrobnejši opis delovanja plazemskega gorilnika glejte razdelek „2T.05
Predstavitev plazme“.
Za dodatne specifikacije v povezavi z
uporabljenim napajalnikom glejte strani
s prilogami.
2T.03 Specifikacije
0.625" /
16 mm
Art # A-02998
B. Dolžine vodnikov gorilnika
Na voljo so naslednji ročni gorilniki:
• 6,1 m / 20 čevljev s priključki ATC
• 15,2 m / 50 čevljev s priključki ATC
Na voljo so naslednji strojni gorilniki:
• 1,5 m / 5 čevljev s priključki ATC
• 3,05 m / 10 čevljev s priključki ATC
• 7,6 m / 25 čevljev s priključki ATC
• 15,2 m / 50 čevljev s priključki ATC
C. Deli gorilnika
Vžigalni nastavek, elektroda, konica, zaščitna skodelica
D. Nameščeni deli (PIP)
Glava gorilnika ima vgrajeno stikalo.
Naznačena napetost tokokroga 12 V DC
A. Konfiguracije gorilnika
E. Vrsta hlajenja
1. Ročni gorilnik, modeli
Glava ročnega gorilnika je pod kotom 75° glede
na ročaj gorilnika. Ročnim gorilnikom je priložen
sklop ročaja in sprožilnika gorilnika.
300X5395SL
1.75" /
44.5 mm
1.175" / 30 mm
4.95" / 126 mm
Uporablja se kombinacija zraka iz okolice in curka
plina skozi gorilnik.
PREDSTAVITEV
2T-1
ESAB CUTMASTER 60
2T.05 Predstavitev plazme
F. Naznačene vrednosti gorilnika
Naznačene vrednosti ročnega gorilnika
Temperatura
okolja
40 °C
104 °F
Delovni cikel
100 % pri 60 A pri 400 scfh
Maksimalni tok
60 A
Napetost (Vnajvišja)
500 V
Udarna napetost
obloka
7 kV
Naznačene vrednosti mehaniziranega gorilnika
Temperatura
okolja
40 °C
104 °F
Delovni cikel
100 % pri 100 A pri 400 scfh
Maksimalni tok
120 A
Napetost (Vnajvišja)
500 V
Udarna napetost
obloka
A. Pretok plazemskega plina
Plazma je plin, ki je segret na zelo visoko temperaturo in ioniziran, zaradi česar postane električno
prevoden. Pri postopkih rezanja in žlebljenja s plazemskim oblokom se ta plazma uporablja za prenos
električnega obloka na obdelovanec. Kovina, ki
jo želite rezati ali odstraniti, se stali zaradi toplote
obloka in nato odpiha.
Medtem ko je namen plazemskega obločnega
rezanja delitev materiala, se plazemsko obločno
žlebljenje uporablja za odstranjevanje kovine do
nadzorovane globine in širine.
Pri gorilniku za plazemsko rezanje hladen plin vstopi
v cono B, v kateri pilotni oblok med elektrodo in konico gorilnika segreje in ionizira plin. Glavni rezalni
oblok se nato prenese na obdelovanec skozi curek
plazemskega plina v coni C.
7 kV
G. Zahteve za plin
Plin (plazma in sekundarni)
Stisnjeni zrak
Delovni tlak
glejte opombo POZOR
4,1 - 6,5 bara
60 - 95 psi
Maksimalni vhodni tlak
8,6 bara
125 psi /
Pretok plina (rezanje in
žlebljenje)
142 - 235 l/min
300 - 500 scfh
!
_
+
H. Nevarnost pri neposrednem stiku
Za konico za delo z odmikom je priporočen odmik
4,7 mm (3/16 palcev).
2T.04 Možnosti in dodatna oprema
A
B
OPOZORILO
Ta gorilnik ni namenjen uporabi s
kisikom (O2).
POZOR!
Delovni tlak je odvisen od modela
gorilnika, delovnega toka in dolžine
vodnikov gorilnika. Glejte preglednice z nastavitvami tlaka plina za
posamezne modele.
Napajalnik
Tehnični podatki plina za ročni in
mehanizirani gorilnik
Obdelovanec
C
A-00002SL
Podroben prikaz značilne glave gorilnika
S siljenjem plazemskega plina in električnega obloka
skozi majhno šobo gorilnik dovaja visoko koncentracijo toplote na majhno območje. Tog, zožen plazemski oblok je prikazan v coni C.Kot je prikazano
na ilustracij, je za plazemsko rezanje uporabljen
enosmerni tok (DC) pozitivne polarnosti.
Skozi cono A se vodi sekundarni plin, ki ohlaja gorilnik. Ta plin tudi pomaga hitremu plazemskemu plinu
odpihati staljeno kovino iz reza, kar omogoča hitro
rezanje brez žlindre.
Za možnosti in dodatno opremo glejte razdelek 6.
2T-2
PREDSTAVITEV
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
B. Distribucija plina
Oddaljeni viseči
Uporabljeni enojni plin se v notranjosti razdeli na
plazmo in sekundarne pline.
Plazemski plin teče v gorilnik skozi negativni vodnik,
skozi vžigalni nastavek, okrog elektrode in ven skozi
šobo na konici.
Na ATC
Sekundarni plin teče navzdol okrog zunanjosti vžigalnega nastavka gorilnika in ven med konico in
zaščitno skodelico okrog plazemskega obloka.
C. Pilotni oblok
Stikalo PIP
Zaščitna skodelica
Signal za ZAGON CNC
Na ATC
Stikalo PIP
Art # A-08168SL
Ko se gorilnik zažene, se med elektrodo in rezalno konico vzpostavi pilotni (začetni) oblok. Pilotni
oblok ustvari pot glavnemu obloku, ki se prenese
na obdelovanec.
Zaščitna skodelica
Avtomatski gorilnik
D. Glavni rezalni oblok
Tudi enosmerno napajanje se uporablja za glavni
rezalni oblok. Negativni izhod se priključi na elektrodo gorilnika skozi glavo gorilnika. Pozitivni izhod
se priključi na obdelovanec prek delovnega kabla in
na gorilnik prek kabla za pilotni oblok.
Na ATC
Stikalo PIP
Zaščitna skodelica
Vezalna shema tokokroga nameščenih
delov za strojni gorilnik
E. Nameščeni deli (PIP)
Gorilnik vključuje tokokrog „nameščenih delov“
(Parts-In-Place, PIP). Zaščitna skodelica sklene
stikalo, če je pravilno nameščena. Gorilnik ne bo
deloval, če je stikalo razklenjeno.
Na ožičenje
krmilnega kabla
Stikalo gorilnika
Stikalo PIP
A-02997SL
Sprožilnik gorilnika
Zaščitna skodelica
Vezalna shema tokokroga nameščenih
delov za ročni gorilnik
300X5395SL
PREDSTAVITEV
2T-3
ESAB CUTMASTER 60
Ta stran je namenoma prazna.
2T-4
PREDSTAVITEV
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
POGLAVJE 3 - SISTEM:
NAMESTITEV
3.03 Priključki primarnega
vhodnega napajanja
POZOR
Preden vključite ali priključite enoto, preverite, ali je napetost vašega
vira napajanja ustrezna. Primarni
napajalni vir, varovalka in morebitni
podaljševalni kabli morajo biti skladni s pravilnikom za električne napeljave in priporočenimi zahtevami za
zaščito tokokrogov in ožičenje, kot je
opredeljeno v razdelku 2.
!
1. Za prepoznavanje in preštevanje vseh delov
uporabite dobavnice.
2. Vsak del posebej preglejte, ali je poškodovan.
Če je škoda očitna, se obrnite na svojega distributerja in/ali dobavitelja, preden nadaljujete
nameščanje.
3. Zapišite model in serijsko številko napajalnika in
gorilnika, datum nakupa in ime dobavitelja, in sicer
v polje za podatke na začetku tega priročnika.
3.02 Možnosti dvigovanja
Vse enote so tovarniško opremljene z napajalnim kablom za 380/400 V, priključenim na vhodni kontaktor
pri trifazni konfiguraciji. Naslednja risba in smernice
so za zamenjavo vhodnega napajalnega kabla.
Napajalniku je priložen ročaj samo za ročno dviganje.
Poskrbite za varno dvigovanje in transport enote.
Trifazno (3ø) in nastavitve mostička
OPOZORILO
Ne dotikajte se električnih delov, ki
so pod napetostjo.
Pred premikanjem enote odklopite
vhodni napajalni kabel.
L1
L1
L2
L2
L3
L3
L4
GND
!
OPOZORILO
ČE OPREMA PADE, lahko povzroči
hude telesne poškodbe in poškodbe
opreme.
ROČAJ ni namenjen mehanskemu
dviganju.
MOSTIČEK
L1 -L4
L4
Art # A-08546SL
3.01 Razpakiranje
Ožičenje trifaznega napajanja
A. Priključki na trifazni napajalnik
OPOZORILO
Preden začnete ta postopek, odklopite napajanje z napajalnika in
vhodni kabel.
• Enoto naj dvigujejo samo osebe z ustrezno fizično
močjo.
• Z obema rokama dvignite enoto, in sicer tako, da
jo primete za ročaja. Za dvigovanje ne uporabljajte
trakov.
Ta navodila so za zamenjavo napajalnega kabla 380/400
V na napajalniku za trifazno napajanje.
• Za premikanje enote uporabite voziček ali podobno
pripravo ustrezne zmogljivosti.
1. Odstranite pokrov napajalnika skladno z navodili
iz poglavja 5.
• Postavite enoto na ustrezen opornik in jo pritrdite,
preden jo prestavljate z viličarjem ali drugim vozilom.
2. Odklopite originalni vhodni napajalni kabel z
glavnega napajalnega kontakta in ozemljitvenega priključka ogrodja.
3. Odvijte ščitnih prehodne luknje na zadnji plošči
napajalnika. Izvlecite originalni napajalni kabel
iz napajanja.
4. Odstranite izolacijo posameznih žic štirižilnega
vhodnega napajalnega kabla za želeno napetost,
ki ga priskrbi stranka.
300X5395SL
NAMESTITEV
3-1
ESAB CUTMASTER 60
5. Potisnite uporabljeni kabel skozi prehodno odprtino na zadnji strani napajalnika. Za tehnične
podatke napajalnega kabla glejte poglavje 2.
POZOR
Primarni napajalni vir in napajalni
kabel morata biti skladna s pravilnikom za električne napeljave in
priporočenimi zahtevami za zaščito
tokokrogov in ožičenje (glejte preglednico v poglavju 2).
!
Regulator/namestitev filtra
sesalni kanal
Sponka cevi
Cev za dovod
plina
Spojka NPT 1/4 ali
ISO-R do 1/4" (6 mm)
6. Priključite žice, kot je opisano v nadaljevanju.
•
Namestite žice mostička na kontaktor. Glejte
prejšnje risbe.
•
Zeleno-rumena žica se priklopi na ozemljitev.
•
Preostale žice na vhod L1, L2 in L3. Ni pomembno, v katerem vrstnem redu se te žice
priključijo.
Art # A-07943SL
Priključitev zraka na vstopni priključek
Nameščanje opcijskega enostopenjskega
filtra za zrak
7. Z rahlo ohlapnimi žicami pritegnite ščitnik prehodne odprtine, da zavarujete napajalni kabel.
Opcijski komplet filtrov je priporočen za izboljšano filtriranje s stisnjenim zrakom, da vlaga in umazanija ne
prideta v stik z gorilnikom.
8. Ponovno namestite pokrov napajalnika skladno
z navodili iz poglavja 5.
1. Pritrdite cev enostopenjskega filtra na vstopni
priključek.
9. Priključite nasprotna konca posameznih vodnikov
na vtič ali glavni odklopnik, ki ga zagotovi stranka.
2. Pritrdite sklop filtra na cev filtra.
10. Priključite napajalni kabel (ali sklenite glavno
3. Priključite cev za zrak na filter. Risba prikazuje
običajne spojke kot primer.
odklopno stikalo), da se dovede napajanje.
3.04 Plinski priključki
Priključitev dovoda plina na enoto
Priključek je enak za jeklenke s stisnjenim zrakom in visokotlačne jeklenke. Če je potrebna namestitev opcijskega
filtra za vod zraka, glejte naslednja dva podrazdelka.
1. Priključite cev za zrak na vstopni priključek. Risba
prikazuje običajne spojke kot primer.
POZOR!
Za varno zatesnitev na navoje
spojke nanesite tesnilo za navoje,
in sicer v skladu z navodili proizvajalca. Ne uporabljajte teflonskega
traku za zatesnitev navojev, saj se
lahko drobni delci traku odtrgajo in
zamašijo prehode zraka v gorilniku.
Priključite, kot je opisano v nadaljevanju:
POZOR!
Za varno zatesnitev na navoje
spojke nanesite tesnilo za navoje, in
sicer v skladu z navodili proizvajalca. Ne uporabljajte teflonskega traku
za zatesnitev navojev, saj se lahko
drobni delci traku odtrgajo in zamašijo prehode zraka v gorilniku.
3-2
NAMESTITEV
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
Regulator/namestitev
filtra
Regulator/namestitev filtra
Vhod regulatorja
sesalni kanal
Vstopna odprtina
2-stopenjskega filtra
(VHOD)
Izstopna odprtina
(IZHOD)
Sklop
dvostopenjskega
filtra
Sponka cevi
Cev za dovod
plina
Art # A-07944SL
Spojka NPT 1/4
do 1/4" (6 mm)
Art # A-07945SL_AC
Namestitev opcijskega dvostopenjskega filtra
Sponka cevi
Cev za dovod
plina
Spojka NPT 1/4
do 1/4" (6 mm)
Uporaba visokotlačnih jeklenk za zrak
Pri uporabi visokotlačnih jeklenk za zrak za dovod zraka:
Namestitev opcijskega enostopenjskega filtra
1. Za postopke namestitve in vzdrževanja za visokotlačne regulatorje, glejte tehnične specifikacije
proizvajalca.
Nameščanje opcijskega kompleta
dvostopenjskega filtra za zrak
Opcijski dvostopenjski filter za vod zraka se uporablja tudi
za sisteme za stisnjeni zrak v delavnicah. Filter odstrani
vlago in onesnaževala velikosti 5 mikronov in več.
Priključite dovod zraka, kot je opisano v nadaljevanju:
1. Pritrdite nosilec dvostopenjskega filtra na zadnjo
stran napajalnika skladno z navodili, ki so priložena
sklopu filtra.
POZOR!
Za varno zatesnitev na navoje
spojke nanesite tesnilo za navoje
v skladu z navodili proizvajalca.
Ne uporabljajte teflonskega traku
za zatesnitev navojev, saj se lahko
drobni delci traku odtrgajo in zamašijo prehode zraka v gorilniku.
2. Preglejte ventile jeklenk in se prepričajte, da so
čisti in na njih ni olja, maziv ali drugih tujih snovi.
Na kratko odprite ventil vsake posamezne jeklenke, da se izpiha morebitni prah.
3. Jeklenka mora biti opremljena z nastavljivim
visokotlačnim regulatorjem, ki dovoljuje izhodne
tlake največ 6,9 bara (100 psi) in pretok najmanj
141,5 l/min (300 scfh).
4. Priključite dovodno cev na jeklenko.
2. Priključite izstopno cev dvostopenjskega filtra na
vstopni priključek regulatorja/sklopa filtrov.
3. Uporabite spojke, ki jih priskrbi stranka, za priključitev voda zraka na filter. Za primer je prikazana
nazobljena prehodna spojka z NPT 1/4 na cev
1/4".
300X5395SL
NAMESTITEV
POZOR!
Na regulatorju visokotlačne jeklenke
je treba nastaviti tlak 6,9 bara (100
psi).
Dovodna cev mora imeti notranji premer najmanj 6 mm (1/4 palcev).
Za varno zatesnitev na navoje
spojke nanesite tesnilo za navoje, in
sicer v skladu z navodili proizvajalca.
Ne uporabljajte teflonskega traku
za zatesnitev navojev, saj se lahko
drobni delci traku odtrgajo in zamašijo prehode zraka v gorilniku.
3-3
ESAB CUTMASTER 60
Ta stran je namenoma prazna.
3-4
NAMESTITEV
300X5395SL
RAZDELEK 3 - GORILNIK:
NAMESTITEV
3T.01 Priključki gorilnika
Po potrebi priključite gorilnik na napajalnik. Na ta napajalnik priključite samo model ESAB SL60/ročnega
ali SL100/mehanskega gorilnika. Maksimalna dolžina
vodnikov gorilnika je 30,5 m (100 čevljev), vključno s
podaljški.
ESAB CUTMASTER 60
3. Postavite leče varilnega filtra pred gorilnik in
vklopite zrak. Ne vžgite obloka!
Če sta v zraku olje ali vlaga, bo to vidno na leči.
3T.02 Nastavitev mehanskega
gorilnika
POZOR!
Če se sistem ročnega gorilnika predela za uporabo strojnega gorilnika,
je treba v napajalnik vgraditi adapter.
OPOZORILO
Pred priklopom gorilnika odklopite
primarno napajanje.
1. Poravnajte moški priključek ATC (na vodniku gorilnika) s sprejemnim ženskim priključkom. Potisnite
moški priključek v ženski sprejemni priključek.
Priključki bi se morali združiti z rahlim pritiskom.
2. Obračajte varovalno matico v desno, dokler ne
klikne, da zavarujete povezavo. NE uporabljajte
varovalne matice za pritegovanje spoja. Povezave ne utrjujte z orodjem.
OPOZORILO
Pred priklopom gorilnika odklopite
primarno napajanje.
Mehanskemu gorilniku je priložena postavitvena cev s
sklopom stojala in vpenjalnega bloka.
1. Montirajte sklop gorilnika na mizo za rezanje.
2. Če želite doseči čist navpičen rez, uporabite
oglato ravnilo za poravnavo gorilnika pravokotno
na površino obdelovanca.
Sklop vpenjalnega
bloka
2
Oglat
1
Art # A-07885
Obdelovanec
A-02585SL
Priključitev gorilnika na napajalnik
3. Sistem je pripravljen za delovanje.
Preverite kakovost zraka
Preverjanje kakovosti zraka:
1.
/
Nastavitev mehanskega gorilnika
Postavite stikalo za vklop/izklop v položaj
vklopa (zgoraj).
2. Postavite stikalo za nadzor funkcij v položaj
3. Namestiti je treba dele gorilnika (zaščitna skodelica, konica, vžigalni nastavek in elektroda), ki
ustrezajo vrsti postopka. Za podrobnosti glejte
razdelek „4T.07 Izbira delov za gorilnik“.
NASTAVITVE.
300X5395SL
NAMESTITEV
3T-1
ESAB CUTMASTER 60
Ta stran je namenoma prazna.
3T-2
NAMESTITEV
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
POGLAVJE 4 - SISTEM:
DELOVANJE
5.
Indikator izmeničnega toka
Če luč neprekinjeno sveti, je napajalnik pripravljen
za delovanje. Utripajoča luč označuje, da je enota
v zaščitnem načinu zapore. IZKLOPITE enoto,
IZKLOPITE ali odklopite vhodno napajanje, odpravite
motnjo in ponovno zaženite enoto. Za podrobnosti
glejte poglavje 5.
4.01 Funkcije sprednje plošče /
značilnosti
1
Za identifikacijsko oštevilčenje glejte risbo
2
3
4
1. Nadzor izhodnega toka
Nastavi želeni izhodni tok. Izhodne nastavitve do 60
A se lahko uporabijo za rezanje z vlečenjem (kjer
se konica gorilnika dotika obdelovanca) ali višje za
rezanje z odmikom.
MIN
A
MAX
2. Nadzor funkcij
Gumb za nadzor funkcij se uporablja za izbiranje
različnih načinov delovanja.
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
!
NASTAVITVE - Uporablja se za odzračevanje
skozi enoto in gorilnik in vodnike ter za prilagajanje
tlaka plina.
IZVAJANJE Uporablja se za splošne operacije pri rezanju
5 6 7 8 9 10
6.
HITRI SAMODEJNI PONOVNI ZAGON Omogoča hitrejši ponovni vžig pilotnega obloka za
nemoteno rezanje.
ZAPAH - Uporablja se za daljše ročne
reze. Ko se vzpostavi rezalni oblok, lahko spustite
stikalo gorilnika. Rezalni oblok ostane vklopljen,
tudi ko gorilnik odmaknete od obdelovanca, gorilnik
pusti rok na obdelovancu, ko znova aktivirate stikalo
gorilnika ali če se aktivira ena od sistemskih zapor.
4. Nadzor tlaka zraka/plina
300X5395SL
Indikator temperature
7.
Indikator plina
Indikator se vklopi, ko je prisoten minimalni tlak
vhodnega plina za delovanje napajalnika. Minimalni
tlak za delovanje napajalnika ne zadostuje za delovanje gorilnika.
8.
Indikator enosmernega toka
Indikator se vklopi, ko je tokokrog izhodnega enosmernega toka aktiven.
9.
+ Za prilagajanje tlaka zraka/plina se uporablja nadzor tlaka v načinu „SET“. Povlecite gumb
ven, da izberete nastavitev, in ga pritisnite, da jo
zaklenete.
Art# A-07886
Indikator je običajno izklopljen. Indikator se vklopi,
ko notranja temperatura preseže običajne mejne
vrednosti. Pred nadaljnjo uporabo počakajte, da se
enota ohladi.
3. Stikalo za vklop/izklop napajanja
/
Stikalo za vklop/izklop nadzoruje vhodno
napajanje napajalnika. Zgoraj je VKLOP, spodaj je
IZKLOP.
+
!
Indikator napake (motnje)
Indikator se VKLOPI, ko je tokokrog motnje aktiven.
Za razlage indikatorskih lučk motenj glejte razdelek 5.
DELOVANJE
4-1
ESAB CUTMASTER 60
10. Indikatorji tlaka
Priključitev delovnega kabla
BAR
MAX
MAX
90
6.3
85
5.9
80
5.5
75
5.2
70
4.8
65
4.5
MIN
MIN
Priklopite delovni kabel s sponko na obdelovanec
ali rezalno mizo. V območju ne sme biti olja, barv in
rje. Priklopite samo na glavni del obdelovanca; ne
priključujte na del, ki bo odrezan.
Art # A-08170
PSI
Art # A-04509
Indikatorji svetijo skladno s tlakom, nastavljenim z
gumbom za nadzor tlaka (številka 4).
Vklop napajanja
Postavite stikalo za vklop/izklop napajalnika v položaj VKLOPA (zgoraj).
Indikator izmenič-
4.02 Priprave na delovanje
Ob začetku vsake uporabe:
OPOZORILO
Pred sestavljanjem in razstavljanjem
napajalnika, delov gorilnika ali sklopov gorilnika in vodnikov odklopite
primarno napajanje na viru.
nega toka se VKLOPI.
Indikator plina se vklopi,
če tlak plina zadostuje za delovanje napajalnika in
se hladilni ventilatorji VKLOPIJO.
POZOR!
Minimalni tlak za delovanje napajalnika ne zadostuje za delovanje
gorilnika.
Hladilni ventilatorji se bodo VKLOPILI,
takoj ko se VKLOPI enota. Če je
enota deset (10) minut nedejavna, se
bodo ventilatorji IZKLOPILI. Ventilatorji se znova VKLOPIJO, takoj ko se
aktivira stikalo gorilnika (signal za zagon) ali če se enota IZKLOPI in nato
znova vklopi. Če pride do čezmerne
temperature, bodo ventilatorji delovali,
dokler je ta pogoj prisoten in še deset
(10) minut po tem, ko se odpravi.
Izbira delov gorilnika
Preverite, ali je gorilnik pravilno sestavljen in ali so
nameščeni vsi deli. Deli gorilnika morajo ustrezati
vrsti postopka in izhodnemu toku tega napajalnika
(največ 60 A). Za izbiro delov za gorilnik glejte razdelek 4T.07 in naslednje.
Priključek gorilnika
Preverite, ali je gorilnik pravilno priključen. Na ta
napajalnik lahko priključite samo model ESAB SL60/
ročnega ali SL100/mehanskega gorilnika. Glejte
razdelek 3T v tem priročniku.
Nastavitev delovnega tlaka
1. Postavite gumb za nadzor funkcij napajalnika v
Preverite primarni vir vhodnega napajanja
1. Preverite, ali je vhodna napetost vira napajanja
ustrezna. Preverite, ali vhodni vir napajanja izpolnjuje zahtevam za napajanje enote skladno
z razdelkom 2, Tehnični podatki.
2. Priključite napajalni kabel (ali sklenite glavno
odklopno stikalo), da se napajanje dovede v
sistem.
položaj NASTAVITVE.
Plin se bo pretakal.
2. Za rezanje z odmikom nastavite tlak plina od 4,8
do 5,9 bara (od 70 do 85 psi) (LED-indikatorji na
sredini krmilne plošče). Za podrobne nastavitve
tlaka glejte preglednico „Odmik“.
Vir zraka
Zagotovite, da vir zadostuje zahtevam (glejte Razdelek 2). Preverite priključke in VKLOPITE dovod zraka.
4-2
DELOVANJE
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
Postopek rezanja
2
1
MIN
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
Če se gorilnik odmakne od obdelovanca med postopki rezanja z gumbom za nadzor funkcij v položaju za IZVAJANJE, se pilotni oblok ponovno vžge
po kratki zakasnitvi. Z gumbom v položaju za HITRI
SAMODEJNI PONOVNI ZAGON, se pilotni oblok,
ko se gorilnik odmakne od obdelovanca, takoj znova
vžge, rezalni oblok pa se vnovič sproži, takoj ko se
pilotni oblok dotakne obdelovanca. (Pri rezanju ekspandiranih kovin ali mrež in pri postopkih žlebljenja
ali odrezovanja uporabite položaj za „Hitri samodejni
ponovni zagon“, če je potreben nemoten ponovni
zagon). Ko je gumb v ZAPAHNJENEM položaju, se
glavni rezalni oblok ohranja, tudi ko spustite stikalo
gorilnika.
+
!
Značilne hitrosti rezanja
Art# A-07946
Hitrosti rezanja se spreminjajo glede na izhodni
tok gorilnika, vrsto rezanega materiala in spretnosti
upravljavca. Za več podrobnosti glejte razdelek
4T.08 in naslednje.
ODMIK
Nastavitve tlaka plina za enoto
ESAB Cutmaster® 60
Dolžina
vodnikov
SL60
(ročni gorilnik)
SL100
(mehanizirani
gorilnik)
Do 7,6 m
5,2 bara
75 psi
5,2 bara
75 psi
Nastavitev izhodnega toka ali hitrosti rezanja se
lahko zmanjša, da se omogoči rezanje z manjšo
hitrostjo pri sledenju liniji ali uporabi šablone ali
vodila za rezanje, pri čemer se ohrani izvrstna kakovost rezov.
Vsakih dodatnih
Dodajte
Dodajte 0,4 bara
7,6 m
0,4 bara (5 psi)
(5 psi)
3. Za rezanje z vlečenjem nastavite tlak plina od 5,2
do 6,5 bara (od 75 do 95 psi) (LED-indikatorji na
sredini krmilne plošče). Za podrobne nastavitve
tlaka glejte preglednico „Rezanje z vlečenjem“.
VLEČENJE
Nastavitve tlaka plina za enoto
ESAB Cutmaster® 60
Dolžina vodnikov
SL60
(ročni gorilnik)
Do 7,6 m
5,5 bara
80 psi
Vsakih dodatnih
25 palcev oz. 7,6 m
0,4 bara
dodajte 5 psi
Naknadni pretok
Spustite sprožilnik, da se rezalni oblok ustavi. Pretok plina se nadaljuje še približno 20 sekund. Če
uporabnik premakne zatič za sprostitev sprožilnika
nazaj in pritisne sprožilnik med naknadnim pretokom,
se vžge pilotni oblok. Glavni oblok se prenese na
obdelovanec, če je konica gorilnika znotraj razdalje
prenosa na obdelovanec.
Izklop
/
Preklopite stikalo za VKLOP/IZKLOP v
položaj IZKLOPA (spodaj).
Vsi indikatorji napajanja se izklopijo. Izvlecite vhodni napajalni kabel
ali odklopite napajanje. Napajanje je odklopljeno iz
sistema.
Izberite raven izhodnega toka
1. Gumb za nadzor funkcij postavite v enega od
treh možnih delovnih položajev:
IZVAJANJE,
HITRI PONOVNI ZAGON
ali ZAPAH.
Pretok plina se ustavi.
2. Z gumbom za nadzor izhodnega toka nastavite
želene ampere izhodnega toka.
300X5395SL
DELOVANJE
4-3
ESAB CUTMASTER 60
Ta stran je namenoma prazna.
4-4
DELOVANJE
300X5395SL
RAZDELEK 4 - GORILNIK:
DELOVANJE
4T.01 Izbira delov gorilnika
Vrsta postopka, ki se izvaja, določa dele gorilnika, ki jih
je treba uporabiti.
rsta postopka:
V
Rezanje z vlečenjem, rezanje z odmikom ali žlebljenje
Deli gorilnika:
Zaščitna skodelica, rezalna konica, elektroda in
vžigalni nastavek
ESAB CUTMASTER 60
3. Namestite nadomestno elektrodo tako, da jo potisnete naravnost v glavo gorilnika, da se zaskoči.
4. Namestite vžigalni nastavek in želeno konico za
določen postopek v glavo gorilnika.
5. Z roko pritegujte sklop zaščitne skodelice, dokler
ne sede na glavo gorilnika. Če pri nameščanju
skodelice začutite upor, preverite navoje, preden
nadaljujete.
4T.02 Kakovost reza
POZOR!
Kakovost reza je močno odvisna
od nastavitve in parametrov, kot so
odmik gorilnika, poravnava z obdelovancem, hitrost rezanja, tlaki plina in
veščine upravljavca.
POZOR!
Za dodatne informacije o delih gorilnika glejte razdelek 4T.07 in naslednje.
Zamenjajte dele gorilnika za različne postopke, kot je
opisano v nadaljevanju:
OPOZORILO
Pred sestavljanjem in razstavljanjem
napajalnika, delov gorilnika ali sklopov gorilnika in vodnikov odklopite
primarno napajanje na viru.
POZOR!
Zaščitna skodelica drži konico in
vžigalni nastavek na mestu. Postavite gorilnik tako, da bo zaščitna
skodelica obrnjena navzgor, s čimer
preprečite izpadanje teh delov, ko
odstranite skodelico.
Zahteve za kakovost reza se razlikujejo glede na uporabo. Na primer, nabiranje nitrida in kot poševnine sta lahko
ključna dejavnika takrat, ko se bo površina po rezanju
varila. Rezanje brez žlindre je pomembno, kadar je potreben kakovosten končni rez, da se odpravi potreba po
sekundarnem čiščenju. Naslednje značilnosti kakovosti
reza so prikazane na naslednji sliki:
Širina reza
Kot poševnine
površine reza
Škropljenje
zgoraj
Zaokroževanje
zgornjega roba
1. Odvijte in odstranite sklop zaščitne skodelice z
glave gorilnika.
2. Odstranite elektrodo tako, da jo povlečete naravnost navzven iz glave gorilnika.
Nabiranje
žlindre
Glava gorilnika
Vlečne linije
površine reza
A-00007SL
Značilnosti kakovosti reza
Elektroda
Površina reza
Želeno ali določeno stanje (gladko ali grobo) na
površini reza.
Vžigalni nastavek
Nabiranje nitrida
Konica
Zaščitna
skodelica
Obloge nitrida se lahko ustvarijo na površini reza,
kadar je v toku plazemskega plina prisoten dušik. Te
obloge lahko povzročijo težave, če je treba material
po postopku rezanja variti.
A-03510SL_AB
Deli gorilnika (prikazana sta zaščitna kapa
za vlečenje in telo zaščitne skodelice)
300X5395SL
DELOVANJE
4T-1
ESAB CUTMASTER 60
Kot poševnine
Vžiganje pilotnega obloka
Kot med površino roba reza in ravnino, ki je pravokotna na površino plošče. Pri popolnoma pravokotnem
rezu bo kot poševnine 0°.
Zaokroževanje zgornjega roba
Zaokroženje na zgornjem robu reza zaradi obrabe,
ki jo povzroči začetni stik plazemskega obloka z
obdelovancem.
Nabiranje žlindre na dnu
Staljeni material, ki se ne izpihuje z območja reza
in se znova strdi na plošči. Čezmerna žlindra lahko
zahteva sekundarno čiščenje po rezanju.
Širina reza (ali širina materiala, ki se odstranjuje
med rezom).
Škropljenje zgoraj (žlindra)
Škropljenje zgoraj ali žlindra na zgornjem delu reza,
ki nastane zaradi majhne hitrosti pomikanja, prevelike višine pri rezanju ali konice, katere odprtina se
je raztegnila.
4T.03 Splošne informacije o rezanju
!
OPOZORILO
Pred razstavljanjem napajalnika, gorilnika ali vodnikov gorilnika odklopite
primarno napajanje na viru.
Redno ponovno preberite pomembne
varnostne napotke na začetku tega
priročnika. Bodite prepričani, da bo
upravljavec opremljen z ustreznimi
rokavicami, obleko, zaščito za oči
in ušesa. Pazite, da upravljavec s
telesom ne prihaja v stik z obdelovancem, ko je gorilnik aktiviran.
POZOR
Iskre, ki nastajajo pri postopku rezanja, lahko povzročijo prevlečene,
barvane in druge površine, kot so
steklo, plastika in kovine.
POZOR!
Z vodniki gorilnika ravnajte previdno
in jih zaščitite pred poškodbami.
4T-2
Odmik gorilnika
Neustrezen odmik (razdalja med konico gorilnika
in obdelovancem) lahko skrajša življenjsko dobo
konice, kot tudi zaščitne skodelice. Odmik lahko
tudi bistveno vpliva na kot poševnine. Zmanjšanje
odmika običajno povzroči bolj oglat rez.
Začetek roba
Širina reza
!
Vžiganje pilotnega obloka močneje vpliva na življenjsko dobo delov kot dejansko rezanje, ker se pilotni
oblok usmerja iz elektrode na konico namesto na
obdelovanec. Če je le mogoče, se izognite čezmernemu času pilotnega obloka, da bo življenjska doba
delov čim daljša.
Za začetke robov držite gorilnik pravokotno na
obdelovanec s sprednjim delom konice poleg roba
obdelovanca (vendar brez stika z njim) na točki,
na kateri želite začeti rez. Če začenjate na robu
plošče, se ne ustavljajte na robu in usmerite oblok
tako, da „doseže“ rob kovine. Čim prej vzpostavite
rezalni oblok.
Smer rezanja
V gorilnikih se tok plazemskega plina pri zapuščanju
gorilnika vrtinči, pri čemer se ohranja gladek stolpec
plina. Ta učinek vrtinčenja povzroči, da je ena stran
reza bolj oglata kot druga. Gledano vzdolž smeri
pomikanja je desna stran reza bolj oglata kot leva.
Kot rezanja na
levi strani
Kot rezanja na
desni strani
A-00512SL
Stranske lastnosti reza
Če želite izdelati rez z oglatim robom vzdolž notranjega premera kroga, se mora gorilnik premikati v levo
po krogu. Če želite ohraniti oglat rez vzdolž reza zunanjega premera, se mora gorilnik pomikati v desno.
Žlindra
Če je na karbonskem jeklu žlindra se običajno poimenuje kot „žlindra, ki nastaja pri veliki/majhni hitrosti,
ali površinska žlindra“. Žlindra na zgornji strani plošče običajno nastane zaradi prevelike oddaljenosti
DELOVANJE
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
gorilnika od plošče. „Površinska žlindra“ se običajno
zlahka odstrani in jo je pogosto moč obrisati z varilno
rokavico. „Žlindra, ki nastaja pri majhni hitrosti,“ je
običajno prisotna na spodnjem robu plošče. Nastane
lahko ozek ali debel venec, ki pa se ne oprime trdno
roba reza in ga je zlahka mogoče postrgati. „Žlindra,
ki nastaja pri veliki hitrosti,“ običajno oblikuje ozek
venec vzdolž dna rezanega roba in jo je zelo težko
odstraniti. Pri rezanju zahtevnega jekla je včasih
koristno zmanjšati hitrost rezanja tako, da se ustvarja
„žlindra, ki nastaja pri majhni hitrosti“. Čiščenje je
nato mogoče izvesti s strganjem, ne z brušenjem.
Gorilnik
Zaščitna
skodelica
Razdalja odmika
3 - 9mm (1/8" - 3/8")
4T.04 Delovanje ročnega gorilnika
A-00024SL_AB
Rezanje z odmikom z ročnim gorilnikom
Razdalja odmika
POZOR!
Za najboljšo učinkovitost in najdaljšo življenjsko dobo delov vedno uporabljajte dele, ki so primerni za postopek.
1. Gorilnik je mogoče udobno držati v eni roki ali
umirjeno z dvema rokama. Postavite roko na
ročaj gorilnika, da pritisnete sprožilnik. Pri ročnem gorilniku lahko za maksimalni nadzor roko
postavite blizu glave gorilnika ali blizu zadnjega
dela za maksimalno zaščito pred toploto. Izberite
tehniko držanja, ki je najudobnejša in omogoča
najboljši nadzor ter gibanje.
POZOR!
Konica ne sme nikoli priti v stik z
obdelovancem, razen pri postopkih
rezanja z vlečenjem.
2. Odvisno od postopka rezanja naredite naslednje:
3. Gorilnik držite proč od telesa.
4. Potisnite zatič za sprostitev sprožilnika proti
zadnji strani ročaja gorilnika in sočasno stiskajte
sprožilnik. Pilotni oblok se bo vžgal.
Sprožilnik
Zatič za sprostitev sprožilnika
A-02986SL
5. Postavite gorilnik na razdaljo prenosa glede na
obdelovanca. Glavni oblok se prenese na obdelovanec in pilotni oblok se IZKLOPI.
a. Za začetke robov držite gorilnik pravokotno
na obdelovanec s sprednjim delom konice
poleg roba obdelovanca na točki, na kateri
želite začeti rez.
POZOR!
Pred-pretok in naknadni pretok plina
sta značilna za napajalnik in nista
funkciji gorilnika.
b. Za rezanje z odmikom držite gorilnik
3-9 mm (1/8 - 1/8 palcev) od obdelovanca,
kot je prikazano spodaj.
300X5395SL
DELOVANJE
4T-3
ESAB CUTMASTER 60
Zaščitna skodelica z ravnim robom
Sprožilnik
Zaščitna skodelica za vlečenje se lahko uporabi z
neprevodnim ravnim rezom, če želite ročno izdelati
ravne reze.
1
2
Zatič za sprostitev sprožilnika
OPOZORILO
Raven rob mora biti neprevoden.
3
Neprevodno vodilo
za rezanje
ravnega roba
4
Art # A-03383SL
6. Režite po običajnem postopku. Če želite prekiniti
rezanje, samo spustite sklop sprožilnika.
A-03539SL
7. Upoštevajte običajne priporočene postopke rezanja, opisane v priročniku za uporabo napajalnika.
POZOR!
Ko je zaščitna skodelica pravilno nameščena, je med zaščitno skodelico
in ročajem gorilnika ozka reža. Plin
izstopa skozi to režo pri običajnem
delovanju. Ne poskušajte na silo premikati zaščitne skodelice, da bi zaprli
to režo. Pritiskanje zaščitne skodelice
ob glavo gorilnika ali ročaj gorilnika
na silo lahko poškoduje komponente.
8. Za vzdrževanje višine odmika od obdelovanca
namestite vodilo za odmik tako, da ga potisnete na zaščitno skodelico gorilnika. Namestite
vodilo z nogami na stranicah telesa zaščitne
skodelice, da ohranite dobro vidnost rezalnega
obloka. Med delom postavite nogi vodila za
odmik ob obdelovanec.
Zaščitna skodelica
Konica gorilnika
4T-4
Kronska zaščitna skodelica najbolje deluje pri rezanju trde kovine z debelino 4,7 mm (3/16 palcev) in
razmeroma gladko površino.
Rezanje z vlečenjem z ročnim gorilnikom
Rezanje z vlečenjem je najučinkovitejše pri kovinah
z debelino 6 mm (1/4 palcev) ali manj.
POZOR!
Za najboljšo učinkovitost in najdaljšo življenjsko dobo delov vedno
uporabljajte dele, ki so primerni za
postopek.
1. Namestite konico za rezanje z vlečenjem in
nastavite izhodni tok.
2. Gorilnik je mogoče udobno držati v eni roki ali
umirjeno z dvema rokama. Postavite roko na
ročaj gorilnika, da pritisnete sprožilnik. Pri ročnem gorilniku lahko za maksimalni nadzor roko
postavite blizu glave gorilnika ali blizu zadnjega
dela za maksimalno zaščito pred toploto. Izberite
tehniko držanja, ki je najudobnejša in omogoča
najboljši nadzor ter gibanje.
3. Med ciklom rezanja držite gorilnik v stiku z obdelovancem.
Vodilo za odmik
Obdelovanec
Uporaba zaščitne skodelice z
ravnim robom za vlečenje
4. Gorilnik držite proč od telesa.
Art # A-04034SL
5. Potisnite zatič za sprostitev sprožilnika proti
zadnji strani ročaja gorilnika in sočasno stiskajte
sprožilnik. Pilotni oblok se bo vžgal.
DELOVANJE
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
Prebijanje z ročnim gorilnikom
1. Gorilnik je mogoče udobno držati v eni roki ali
umirjeno z dvema rokama. Postavite roko na
ročaj gorilnika, da pritisnete sprožilnik. Pri ročnem gorilniku lahko za maksimalni nadzor roko
postavite blizu glave gorilnika ali blizu zadnjega
dela za maksimalno zaščito pred toploto. Izberite
tehniko, ki je najudobnejša in omogoča najboljši
nadzor ter gibanje.
Sprožilnik
Zatič za sprostitev sprožilnika
A-02986SL
POZOR!
Konica ne sme nikoli priti v stik z
obdelovancem, razen pri postopkih
rezanja z vlečenjem.
6. Postavite gorilnik na razdaljo prenosa glede na
obdelovanca. Glavni oblok se prenese na obdelovanec in pilotni oblok se IZKLOPI.
POZOR!
Pred-pretok in naknadni pretok plina
sta značilna za napajalnik in nista
funkciji gorilnika.
2. Gorilnik rahlo nagnite, da se odpihnjeni delci
usmerijo proč od konice gorilnika (in upravljavca)
namesto naravnost nazaj, dokler se prebijanje ne
zaključi.
3. Na delu kovine, ki ga ne potrebujete, začnite
prebadati linijo rezanja in nato nadaljujte z rezanjem linije. Po končanem prebijanju držite gorilnik
pravokotno na obdelovanec.
Sprožilnik
1
2
4. Gorilnik držite proč od telesa.
Zatič za sprostitev sprožilnika
5. Potisnite zatič za sprostitev sprožilnika proti
zadnji strani ročaja gorilnika in sočasno stiskajte
sprožilnik. Pilotni oblok se bo vžgal.
3
4
Sprožilnik
Art # A-03383SL
Zatič za sprostitev sprožilnika
7. Režite po običajnem postopku. Če želite prekiniti
rezanje, samo spustite sklop sprožilnika.
8. Upoštevajte običajne priporočene postopke rezanja, opisane v priročniku za uporabo napajalnika.
A-02986SL
6. Postavite gorilnik na razdaljo prenosa glede na
obdelovanca. Glavni oblok se prenese na obdelovanec in pilotni oblok se izklopi.
POZOR!
Ko je zaščitna skodelica pravilno
nameščena, je med zaščitno skodelico in ročajem gorilnika ozka reža.
Plin izstopa skozi to režo pri običajnem delovanju. Ne poskušajte na
silo premikati zaščitne skodelice, da
bi zaprli to režo. Pritiskanje zaščitne
skodelice ob glavo gorilnika ali ročaj
gorilnika na silo lahko poškoduje
komponente.
300X5395SL
DELOVANJE
POZOR!
Pred-pretok in naknadni pretok plina
sta značilna za napajalnik in nista
funkciji gorilnika.
Ko je zaščitna skodelica pravilno
nameščena, je med zaščitno skodelico in ročajem gorilnika ozka reža.
Plin izstopa skozi to režo pri običajnem delovanju. Ne poskušajte na
silo premikati zaščitne skodelice, da
bi zaprli to režo. Pritiskanje zaščitne
skodelice ob glavo gorilnika ali ročaj
gorilnika na silo lahko poškoduje
komponente.
4T-5
ESAB CUTMASTER 60
7. Čim prej očistite poškropljene dele in škajo z zaščitne skodelice in konice. Če zaščitno skodelico
popršite s spojino proti pršenju, se bo zmanjšala
količina lusk, ki se nanjo primejo.
Hitrost rezanja je odvisna od materiala, debeline in zmožnosti upravljavca, da natančno sledi želeni liniji reza. Na
učinkovitost sistema lahko vplivajo naslednji dejavniki:
• Obraba delov gorilnika
• Kakovost zraka
Hitrost pomikanja gorilnika
POZOR!
Za dodatne informacije v povezavi
z uporabljenim napajalnikom glejte
strani s prilogami.
Optimalna hitrost pomikanja gorilnika je odvisna od
nastavitve toka, vodilnega kota in načina delovanja
(ročni ali strojni gorilnik).
Nastavitev toka
• Nihanja napajalne napetosti
Nastavitve toka so odvisne od hitrosti pomikanja
gorilnika, načina delovanja (ročni ali strojni gorilnik)
in količine materiala, ki ga je treba odstraniti.
• Višina odmika gorilnika
• Ustrezna priključitev delovnega kabla
Vodilni kot
4T.05 Zarezovanje
!
!
OPOZORILO
Upravljavec mora obvezno nositi
ustrezne rokavice, oblačila, zaščitna očala in glušnike in obvezno je
treba ravnati v skladu z napotki za
varnost, navedenimi na začetku tega
priročnika. Pazite, da upravljavec s
telesom ne prihaja v stik z obdelovancem, ko je gorilnik aktiviran.
Pred razstavljanjem gorilnika, vodnikov ali napajalnika odklopite primarno napajanje sistema.
POZOR
Iskre, ki nastajajo pri plazemskem
žlebljenju, lahko povzročijo prevlečene, barvane in druge površine, kot
so steklo, plastika in kovine.
Preverite dele gorilnika. Deli gorilnika morajo ustrezati vrsti postopka. Za podrobnosti glejte poglavje
„4T.07 Izbira delov za gorilnik“.
Parametri žlebljenja
Učinkovitost žlebljenja je odvisna od parametrov, kot
so hitrost pomikanja gorilnika, raven toka, vodilni kot
(kot med gorilnikom in obdelovancem) ter razdalja
med konico gorilnika in obdelovancem (odmik).
!
4T-6
POZOR
Če se konica gorilnika ali zaščitna
skodelica dotika delovne površine, bo
to povzročilo čezmerno obrabo delov.
Kot med gorilnikom in obdelovancem je odvisen
od nastavitve izhodnega toka in hitrosti pomikanja
gorilnika. Priporočeni vodilni kot je 35°. Če je vodilni
kot večji od 45°, se staljena kovina ne bo izpihovala
iz žleba in se lahko izpiha nazaj na gorilnik. Če je
vodilni kot premajhen (manj kot 35°), se odstrani
manj materiala, kar zahteva več prehodov. V nekaterih primerih, kot je odstranjevanje varov ali delo z
lahkimi kovinami, je to morda zaželeno.
Glava gorilnika
35°
Višina odmika
Obdelovanec
A-00941SL_AB
Kot žlebljenja in razdalja odmika
Razdalja odmika
Razdalja od konice do obdelovanca vpliva na kakovost in globino žleba. Razdalja odmika 3-6 mm
(1/8 - 1/4 palcev) omogoča gladko in enakomerno
odstranjevanje kovine. Manjši odmiki lahko povzročijo delitev namesto žlebljenja. Razdalje odmika več
kot 6 mm (1/4 palcev) lahko povzročijo minimalno
odstranjevanje kovine ali izgubo prenesenega glavnega obloka.
DELOVANJE
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
Nabiranje žlindre
Žlindro, ki se tvori pri žlebljenju materialov, kot so
ogljikova in nerjavna jekla, nikelj in zlitine jekla, je v
večini primerov mogoče preprosto odstraniti. Žlindra
ne ovira žlebljenja, če se nabere na stranicah poti
žlebljenja. Toda nabiranje žlindre lahko povzroči
nedoslednosti in nepravilno odstranjevanje kovine,
če se pred oblokom naberejo večje količine materiala. Obloge so najpogosteje posledica neustrezne
hitrosti pomikanja, vodilnega kota ali višine odmika.
Sm
er
4T.06 Delovanje mehaniziranega
gorilnika
pom
ika
nja
gor
ilni
ka
Razdalja odmika
Raven oblok
Rezanje z mehaniziranim gorilnikom
Sledilni oblok
Mehanizirani gorilnik je mogoče aktivirati prek visečega daljinskega upravljalnika ali prek oddaljenega
vmesnika, kot je CNC.
1. Če želite začeti rez na robu plošče, postavite
sredino gorilnika vzdolž roba plošče.
Hitrost pomikanja
Ustrezno hitrost pomikanja označuje sled obloka, ki
jo je moč videti izpod plošče. Oblok je lahko ena od
naslednjih možnosti:
1. Raven oblok
Raven oblok je pravokoten na površino obdelovanca. Ta oblok je običajno priporočen za
najboljši rez z zračno plazmo na nerjavnem jeklu
ali aluminiju.
2. Vodilni oblok
Vodilni oblok se usmerja v smeri pomikanja gorilnika. Petstopenjski vodilni oblok se običajno
priporoča za zračno plazmo na plavljenem jeklu.
3. Sledilni oblok
Sledilni oblok se usmerja v nasprotni smeri pomikanja gorilnika.
300X5395SL
A-02586SL
Vodilni oblok
Delovanje mehaniziranega gorilnika
Za optimalno kakovost gladke površine je treba
hitrost pomikanja nastaviti tako, da samo vodilni rob
obločnega stolpa izvaja rez. Če je hitrost pomikanja
premajhna, se izvaja grobi rez med premikanjem
obloka z ene strani na drugo pri iskanju kovine za
prenos.
Hitrost pomikanja vpliva tudi na kot poševnine reza.
Pri rezanju v krogu ali okrog vogala bo zmanjšanje
hitrosti pomikanja omogočilo bolj oglat rez. Zmanjšati
je treba tudi izhod vira napajanja. Za morebitne nastavitve pojemanja v vogalih glejte ustrezen priročnik
za uporabo krmilnega modula.
Prebijanje s strojnim gorilnikom
Za prebadanje s strojnim gorilnikom je treba oblok
vžgati z gorilnikom v čim višjem položaju nad ploščo,
medtem pa pustiti, da se oblok prenese in prebode
material. Ta odmik pomaga preprečiti izpihovanje
staljene kovine nazaj na sprednji konec gorilnika.
Pri uporabi rezalnega stroja je potrebno prebijanje
ali čas mirovanja. Pomikanje gorilnika ne sme biti
omogočeno, dokler oblok ne predre spodnje strani
plošče. Ko se gibanje začne, je treba za optimalno
hitrost in kakovost reza zmanjšati odmik gorilnika na priporočeno razdaljo od 3 do 6 mm (1/8 1/4 palcev). Čim prej očistite poškropljene dele in
škajo z zaščitne skodelice in konice. Če zaščitno
skodelico popršite s spojino proti pršenju ali potopite vanjo, se bo zmanjšala količina lusk, ki se nanjo
primejo.
DELOVANJE
4T-7
ESAB CUTMASTER 60
4T.07 Izbira delov za rezanje z gorilnikom SL60
REZANJE
S KONICO
ZA VLEČENJE
20A
30A
40A
60A
40A
REZANJE
Zaščitna
skodelica, telo,
9-8237
Konica:
9-8205
9-8206
9-8207
9-8252
Konica:
REZANJE Z
ODMIKOM
50-60A
Konica:
50-55A 9-8209
60A 9-8210
REZANJE Z
ODMIKOM
Elektroda
9-8215
70-120A
REZANJE Z ZAŠČITO
ZA VLEČENJE
Konica:
REZANJE
70A
80A
90/100A
120A
9-8231
9-8211
9-8212
9-8253
Št. obročnega tesnila 8-3488
Zaščitna
skodelica, telo,
9-8237
Vodilo za odmik
9-8251
Št. obročnega tesnila 8-3488
Zaščitna
skodelica, telo,
9-8237
Vodilo za odmik
9-8281
Št. obročnega tesnila 8-3488
Zaščitna skodelica
9-8218
Zaščitna kapa, vlečenje
50-60A 9-8235
Zaščitna kapa, difuzor
9-8243
Zaščitna skodelica
9-8218
Zaščitna
skodelica, telo,
9-8237
Zaščitna kapa, vlečenje
40A 9-8244
Zaščitna kapa, difuzor
9-8243
Zaščitna skodelica
9-8218
REZANJE Z ZAŠČITO
ZA VLEČENJE
REZANJE
Vžigalni
nastavek
9-8213
Zaščitna skodelica
9-8218
REZANJE Z ZAŠČITO
ZA VLEČENJE
40A 9-8208
Zaščitna kapa, difuzor
9-8243
Zaščitna kapa, vlečenje
70-100A 9-8236
Zaščitna kapa, difuzor
9-8243
Vodilo za odmik
9-8281
REZANJE Z ODMIKOM
40-120A
ŽLEBLJENJE
Zaščitna
skodelica, telo,
9-8237
Zaščitna kapa, žlebljenje
9-8241
Konica:
Konica za žlebljenje A 9-8225 (40 Amps maks.)
Konica za žlebljenje B 9-8226 (50 - 100 Amps)
Art # A-12790SL
Konica za žlebljenje C 9-8227 (60 - 120 Amps)
OPOMBA
ESAB CutMaster 60 uporablja 60 A in manj
ESAB CutMaster 80 uporablja 80 A in manj
ESAB CutMaster 100 uporablja 100 A in manj
ESAB CutMaster 120 uporablja 120 A in manj
Konica za žlebljenje D 9-8228 (60 - 120 Amps)
Konica za žlebljenje E 9-8254 (60 - 120 Amps)
4T-8
DELOVANJE
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
4T.08 Priporočene hitrosti rezanja za gorilnik SL60 z odprto konico
Vrsta gorilnika: SL60 z odprto konico
Vrsta materiala: plavljeno jeklo
Vrsta plazemskega plina: zrak
Vrsta sekundarnega plina: Gorilnik z enim plinom
Debelina
Konica
Izhod
Tok v
amperih
(kataloška
Volti (VDC) (Amperi)
št.)
Palci
Mm
0,036
0,9
9 -8208
104
Hitrost (na minuto)
Odmik
Pritisk plazemskega plina
Pretok (CFH)
Prebijanje Višina preboja
Palci
Metri
Palci
Mm
psi*
Bar
Plazma Skupaj** Zakasnitev (s) Palci
Mm
40
340
8,64
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
0,06
1,5
9 -8208
108
40
250
6,35
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,075
1,9
9 -8208
108
40
190
4,83
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135
3,4
9 -8208
110
40
105
2,67
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188
4,8
9 -8208
113
40
60
1,52
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4
9 -8208
111
40
40
1,02
0,19
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375
9,5
9 -8208
124
40
21
0,53
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,500 12,7 9 -8208
123
40
11
0,28
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,625 15,9 9 -8208
137
40
7
0,18
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Vrsta gorilnika: SL60 z odprto konico
Vrsta materiala: nerjaveče jeklo
Vrsta plazemskega plina: zrak
Vrsta sekundarnega plina: Gorilnik z enim plinom
Debelina
Konica
Izhod
Tok v
amperih
(kataloška
Volti (VDC) (Amperi)
št.)
Palci
Mm
0,036
0,9
9 -8208
103
0,05
1,3
9 -8208
98
Hitrost (na minuto)
Odmik
Pritisk
plazemskega plina
Pretok (CFH)
Palci
Metri
Palci
Mm
psi*
Bar
40
355
9,02
0.125
3,2
65
4,5
55
170
40
310
7,87
0.125
3,2
65
4,5
55
170
Prebijanje Višina preboja
Plazma Skupaj** Zakasnitev (s)
Palci
Mm
0,00
0,2
5,1
0,00
0,2
5,1
0,06
1,5
9 -8208
98
40
240
6,10
0.125
3,2
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,078
2,0
9 -8208
100
40
125
3,18
0.125
3,2
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135
3,4
9 -8208
120
40
30
0,76
0.187
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188
4,8
9 -8208
124
40
20
0,51
0.187
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4
9 -8208
122
40
15
0,38
0.187
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375
9,5
9 -8208
126
40
10
0,25
0.187
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Vrsta gorilnika: SL60 z odprto konico
Vrsta materiala: aluminij
Vrsta plazemskega plina: zrak
Vrsta sekundarnega plina: Gorilnik z enim plinom
Debelina
Konica
Izhod
Tok v
amperih
(kataloška
Volti (VDC) (Amperi)
št.)
Palci
Mm
0,032
0,8
9 -8208
110
0,051
1,3
9 -8208
109
0,064
1,6
9 -8208
0,079
2,0
9 -8208
0,125
3,2
0,188
4,8
0,250
0,375
Hitrost (na minuto)
Odmik
Pritisk
plazemskega plina
Pretok (CFH)
Palci
Metri
Palci
Mm
psi*
Bar
40
440
11,18
0.187
4,8
65
4,5
55
170
40
350
8,89
0.187
4,8
65
4,5
55
170
112
40
250
6,35
0.187
4,8
65
4,5
55
112
40
200
5,08
0,19
4,8
65
4,5
55
9 -8208
118
40
100
2,54
0,19
4,8
65
4,5
9 -8208
120
40
98
2,49
0.187
4,8
65
4,5
6,4
9 -8208
123
40
50
1,27
0.187
4,8
65
9,5
9 -8208
134
40
16
0,41
0.187
4,8
65
300X5395SL
DELOVANJE
Prebijanje Višina preboja
Plazma Skupaj** Zakasnitev (s)
Palci
Mm
0,00
0,2
5,1
0,10
0,2
5,1
170
0,10
0,2
5,1
170
0,30
0,2
5,1
55
170
0,40
0,2
5,1
55
170
0,60
0,2
5,1
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
4,5
55
170
NR
NR
NR
4T-9
ESAB CUTMASTER 60
Vrsta gorilnika: SL60 z odprto konico
Vrsta materiala: nerjaveče jeklo
Vrsta plazemskega plina: zrak
Vrsta sekundarnega plina: Gorilnik z enim plinom
Debelina
Konica
Izhod
Tok v
amperih
(kataloška
Volti (VDC) (Amperi)
št.)
Palci
Mm
0,06
1,5
9 -8210
0,075
1,9
0,120
3,0
0,135
3,4
0,188
4,8
0,250
0,375
Hitrost (na minuto)
Odmik
Pritisk
plazemskega
plina
Palci
Metri
Palci
Mm
psi*
Bar
Pretok (CFH)
Prebijanje Višina preboja
Plazma Skupaj** Zakasnitev (s) Palci
Mm
119
60
350
8,91
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,00
0,20
5,1
9 -8210
116
60
300
7,64
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
9 -8210
123
60
150
3,82
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
9 -8210
118
60
125
3,18
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
9 -8210
122
60
90
2,29
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
6,4
9 -8210
120
60
65
1,65
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
9,5
9 -8210
130
60
30
0,76
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7 9 -8210
132
60
21
0,53
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,20
5,1
0,625 15,9 9 -8210
130
60
15
0,38
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9 -8210
142
60
12
0,31
0,25
6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Vrsta gorilnika: SL60 z odprto konico
Vrsta materiala: plavljeno jeklo
Vrsta plazemskega plina: zrak
Vrsta sekundarnega plina: Gorilnik z enim plinom
Debelina
Konica
Izhod
Tok v
amperih
(kataloška
Volti (VDC) (Amperi)
št.)
Palci
Mm
0,060
1,5
9 -8210
110
0,075
1,9
9 -8210
0,120
3,0
9 -8210
0,135
3,4
0,188
4,8
0,250
6,4
0,375
9,5
Hitrost (na minuto)
Odmik
Pritisk
plazemskega
plina
Pretok (CFH)
Prebijanje
Višina
preboja
Palci
Metri
Palci
Mm
psi*
Bar
60
290
7,37
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,00
0,19
4,8
120
60
285
7,24
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
120
60
180
4,57
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
9 -8210
119
60
170
4,32
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
9 -8210
121
60
100
2,54
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,20
0,19
4,8
9 -8210
119
60
80
2,03
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,19
4,8
9 -8210
124
60
50
1,27
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,19
4,8
0,500 12,7 9 -8210
126
60
26
0,66
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,19
4,8
0,625 15,9 9 -8210
127
60
19
0,48
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9 -8210
134
60
14
0,36
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
1,000 25,4 9 -8210
140
60
6
0,15
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
4T-10
DELOVANJE
Plazma Skupaj** Zakasnitev (s) Palci
Mm
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
Vrsta gorilnika: SL60 z odprto konico
Vrsta materiala: aluminij
Vrsta plazemskega plina: zrak
Vrsta sekundarnega plina: Gorilnik z enim plinom
Debelina
Konica
Izhod
Tok v
amperih
(kataloška
Volti (VDC) (Amperi)
št.)
Palci
Mm
0,060
1,5
9 -8210
110
0,075
1,9
9 -8210
110
0,120
3,0
9 -8210
0,188
3,4
9 -8210
0,250
6,4
0,375
9,5
Hitrost (na minuto)
Odmik
Pritisk
plazemskega
plina
Pretok (CFH)
Prebijanje Višina preboja
Palci
Metri
Palci
Mm
psi*
Bar
Plazma Skupaj** Zakasnitev (s) Palci
Mm
60
440
11,18
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,00
0,25
6,4
60
440
11,18
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,10
0,25
6,4
116
60
250
6,35
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,10
0,25
6,4
116
60
170
4,32
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,20
0,25
6,4
9 -8210
132
60
85
2,16
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,30
0,25
6,4
9 -8210
140
60
45
1,14
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,50
0,25
6,4
0,500
12,7 9 -8210
143
60
30
0,76
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,80
0,25
6,4
0,625
15,9 9 -8210
145
60
20
0,51
0,25
6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750
19,1 9 -8210
145
60
18
0,46
0,25
6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
POZOR!
* Prikazan je tlak plina za gorilnike z vodniki do 7,6 m oz. 25 čevljev. Za vodnike dolžine
15,2 m oz. 50 čevljev glejte razdelek „Nastavitev delovnega tlaka“ na strani <?>.
** Skupna hitrost pretoka zajema pretok plazme in sekundarnega plina.
300X5395SL
DELOVANJE
4T-11
ESAB CUTMASTER 60
4T.09 Priporočene hitrosti rezanja za mehanizirani gorilnik z zaščiteno konico
Vrsta gorilnika: SL60 z zaščiteno konico
Vrsta materiala: plavljeno jeklo
Vrsta plazemskega plina: zrak
Vrsta sekundarnega plina: Gorilnik z enim plinom
Debelina
Konica
Izhod
(kataloška
Volti (VDC)
št.)
Palci
Mm
0,036
0,9
9 -8208
Tok v
amperih
Hitrost (na minuto)
Pritisk
Pretok (CFH)
plazemskega plina
Odmik
(Amperi)
Palci
Metri
Palci
Mm
psi*
Bar
114
40
170
4,32
0,19
4,8
65
4,5
55
170
Prebijanje
Plazma Skupaj** Zakasnitev (s)
Višina preboja
Palci
Mm
0,00
0,2
5,1
0,06
1,5
9 -8208
120
40
90
2,29
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,075
1,9
9 -8208
121
40
80
2,03
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135
3,4
9 -8208
122
40
75
1,91
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188
4,8
9 -8208
123
40
30
0,76
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4
9 -8208
125
40
25
0,64
0,19
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375
9,5
9 -8208
138
40
11
0,28
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,500 12,7
9 -8208
142
40
7
0,18
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,625 15,9
9 -8208
152
40
3
0,08
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Vrsta gorilnika: SL60 z zaščiteno konico
Vrsta materiala: nerjaveče jeklo
Vrsta plazemskega plina: zrak
Vrsta sekundarnega plina: Gorilnik z enim plinom
Debelina
Konica
Izhod
(kataloška
Volti (VDC)
št.)
Palci
Mm
0,036
0,9
9 -8208
0,05
1,3
0,06
1,5
0,078
Tok v
amperih
Hitrost (na minuto)
Odmik
Pritisk
plazemskega
plina
Pretok (CFH)
Prebijanje
Višina
preboja
(Amperi)
Palci
Metri
Palci
Mm
psi*
Bar
109
40
180
4,57
0.125
3,2
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
9 -8208
105
40
165
4,19
0.125
3,2
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
9 -8208
115
40
120
3,05
0.125
3,2
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
2,0
9 -8208
120
40
65
1,65
0.187
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135
3,4
9 -8208
125
40
25
0,64
0.187
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188
4,8
9 -8208
132
40
20
0,51
0.187
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4
9 -8208
130
40
15
0,38
0.187
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375
9,5
9 -8208
130
40
10
0,25
0.187
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Mm
Vrsta gorilnika: SL60 z zaščiteno konico
Vrsta materiala: aluminij
Vrsta plazemskega plina: zrak
Vrsta sekundarnega plina: Gorilnik z enim plinom
Debelina
Konica
Izhod
(kataloška
Volti (VDC)
št.)
Palci
Mm
0,032
0,8
9 -8208
0,051
1,3
0,064
1,6
0,079
2,0
0,125
3,2
0,188
0,250
0,375
4T-12
Plazma Skupaj** Zakasnitev (s) Palci
Tok v
amperih
Hitrost (na minuto)
Odmik
Pritisk
plazemskega
plina
Pretok (CFH)
Prebijanje
Višina
preboja
(Amperi)
Palci
Metri
Palci
Mm
psi*
Bar
116
40
220
5,59
0.187
4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
9 -8208
116
40
210
5,33
0.187
4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
9 -8208
118
40
180
4,57
0.187
4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
9 -8208
116
40
150
3,81
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
9 -8208
130
40
75
1,91
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
4,8
9 -8208
132
40
60
1,52
0.187
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
6,4
9 -8208
134
40
28
0,71
0.187
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
9,5
9 -8208
143
40
11
0,28
0.187
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
DELOVANJE
Plazma Skupaj** Zakasnitev (s) Palci
Mm
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
Vrsta gorilnika: SL60 z zaščiteno konico
Vrsta materiala: plavljeno jeklo
Vrsta plazemskega plina: zrak
Vrsta sekundarnega plina: Gorilnik z enim plinom
Debelina
Konica
Izhod
Tok v
amperih
(kataloška
Volti (VDC) (Amperi)
št.)
Palci
Mm
0,060
1,5
9 -8210
124
0,075
1,9
9 -8210
126
0,120
3,0
9 -8210
0,135
3,4
9 -8210
0,188
4,8
0,250
6,4
0,375
Hitrost (na minuto)
Odmik
Pritisk
plazemskega plina
Pretok (CFH)
Prebijanje
Višina
preboja
Palci
Metri
Palci
Mm
psi*
Bar
Plazma Skupaj** Zakasnitev (s) Palci
Mm
60
250
6,35
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,00
0,2
5,1
60
237
6,02
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,2
5,1
126
60
230
5,84
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,2
5,1
128
60
142
3,61
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,2
5,1
9 -8210
128
60
125
3,18
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,20
0,2
5,1
9 -8210
123
60
80
2,03
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,2
5,1
5,1
9,5
9 -8210
132
60
34
0,86
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,2
0,500 12,7
9 -8210
137
60
23
0,58
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,2
5,1
0,625 15,9
9 -8210
139
60
14
0,36
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1
9 -8210
145
60
14
0,36
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
1,000 25,4
9 -8210
156
60
4
0,10
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Vrsta gorilnika: SL60 z zaščiteno konico
Vrsta materiala: nerjaveče jeklo
Vrsta plazemskega plina: zrak
Vrsta sekundarnega plina: Gorilnik z enim plinom
Debelina
Palci
Mm
Konica
Izhod
Tok v
amperih
(kataloška
Volti (VDC) (Amperi)
št.)
Hitrost (na minuto)
Odmik
Pritisk
plazemskega
plina
Palci
Metri
Palci
Mm
psi*
Bar
Pretok (CFH)
Prebijanje Višina preboja
Plazma Skupaj** Zakasnitev (s) Palci
Mm
0,06
1,5
9 -8210
110
60
165
4,19
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,00
0,20
5,1
0,075
1,9
9 -8210
116
60
155
3,94
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,120
3,0
9 -8210
115
60
125
3,18
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,135
3,4
9 -8210
118
60
80
2,03
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,188
4,8
9 -8210
120
60
75
1,91
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
0,250
6,4
9 -8210
121
60
60
1,52
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
0,375
9,5
9 -8210
129
60
28
0,71
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7 9 -8210
135
60
17
0,43
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,20
5,1
0,625 15,9 9 -8210
135
60
14
0,36
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9 -8210
142
60
10
0,25
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
300X5395SL
DELOVANJE
4T-13
ESAB CUTMASTER 60
Vrsta gorilnika: SL60 z zaščiteno konico
Vrsta materiala: aluminij
Vrsta plazemskega plina: zrak
Vrsta sekundarnega plina: Gorilnik z enim plinom
Debelina
Konica
Izhod
Tok v
amperih
(kataloška
Volti (VDC) (Amperi)
št.)
Palci
Mm
0,060
1,5
9 -8210
105
0,075
1,9
9 -8210
0,120
3,0
9 -8210
0,188
3,4
0,250
6,4
0,375
9,5
Hitrost (na minuto)
Odmik
Pritisk
plazemskega
plina
Pretok (CFH)
Prebijanje Višina preboja
Palci
Metri
Palci
Mm
psi*
Bar
Plazma Skupaj** Zakasnitev (s) Palci
Mm
60
350
8,89
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,00
0,20
5,1
110
60
350
8,89
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
110
60
275
6,99
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
9 -8210
122
60
140
3,56
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
9 -8210
134
60
80
2,03
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
9 -8210
140
60
45
1,14
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7 9 -8210
144
60
26
0,66
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,80
0,20
5,1
0,625 15,9 9 -8210
145
60
19
0,48
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9 -8210
150
60
15
0,38
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
POZOR!
* Prikazan je tlak plina za gorilnike z vodniki do 7,6 m oz. 25 čevljev. Za vodnike dolžine
15,2 m oz. 50 čevljev glejte razdelek „Nastavitev delovnega tlaka“ na strani <?>.
** Skupna hitrost pretoka zajema pretok plazme in sekundarnega plina.
4T-14
DELOVANJE
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
INFORMACIJE O PATENTIH
Patenti za gorilnike za plazemsko rezanje
Naslednji deli so zaščiteni z naslednjimi patenti v ZDA in drugih državah:
Katalog #
Opis
Patent(i)
9-8215
elektrode
9-8213
kaseta
9-8205
konica
9-8206
konica
9-8207
konica
9-8252
konica
9-8208
konica
9-8209
konica
9-8210
konica
9-8231
konica
9-8211
konica
9-8212
konica
9-8253
konica
9-8225
konica
9-8226
konica
9-8227
konica
9-8228
konica
9-8241
zaščitna kapica
9-8243
zaščitna kapica
9-8235
zaščitna kapica
9-8236
zaščitna kapica
9-8237
zaščitna skodelica
9-8238
zaščitna kapica
9-8239
zaščitna kapica
9-8244
zaščitna kapica
300X5395SL
številka patenta US 6163008; 6987238
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6903301; 6717096; 6936786;
6703581; D496842; D511280; D492709; D499620; D504142 drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6774336; 7145099; 6933461
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6914211; D505309
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6914211; D505309
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6914211; D505309
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6914211; D505309
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6914211; D501632; D511633
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6914211; D496951
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6914211; D496951
Drugi prijavljeni patenti
številka patenta US 6914211; D505309
Drugi prijavljeni patenti
DELOVANJE
4T-15
ESAB CUTMASTER 60
Katalog #
Opis
patent(i)
9-8245
zaščitna kapica
številka patenta US 6914211; D496951
Drugi prijavljeni patenti
Naslednji deli so na voljo z licenco iz ameriških patentov št. 5,120,930 in 5, 132, 512:
Katalog #
Opis
9-8235
9-8236
9-8237
9-8238
9-8239
9-8244
9-8245
Zaščitna kapica
Zaščitna kapica
Zaščitna skodelica
Zaščitna kapica
Zaščitna kapica
Zaščitna kapica
Zaščitna kapica
4T-16
DELOVANJE
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
POGLAVJE 5 SISTEM: VZDRŽEVANJE
5.01 Splošno vzdrževanje
Opozorilo!
Pred vzdrževanjem odklopite vhodno napajanje.
Če se napajalnik uporablja
v hudih pogojih, ga
vzdržujte pogosteje.
Pri vsaki uporabi
Preglejte konico
gorilnika in elektrode
Tedensko
Preglejte telo gorilnika, konico,
elektrodo, vžigalni nastavek in
zaščitno skodelico
Preglejte kable
in vodila. Po
potrebi zamenjajte
Vsake tri mesece
Zamenjajte vse
zlomljene dele
Očistite
zunanjost
napajalnika
Vsakih šest mesecev
Preglejte in pazljivo
očistite notranjost
Art # A-07938SL_AB
300X5395SL
VZDRŽEVANJE
5-1
ESAB CUTMASTER 60
5.02 Načrtovanje vzdrževanja
5.03 Pogoste napake
POZOR!
Dejansko pogostost vzdrževanja bo
treba morda prilagoditi glede na okolje uporabe.
Težava - Simptom
Nezadostno
prodiranje
Preverjanja delovanja dnevno ali vsakih šest
ur rezanja:
1. Preverite potrošne dele gorilnika; če so poškodovani ali obrabljeni, jih zamenjajte.
2. Preverite dovod plazme in sekundarni dovod ter
tlak/pretok.
3. Odzračite cev za plazemski plin, da se odstrani
morebitna vlaga.
Tedensko ali vsakih 30 ur rezanja:
1. Preverite, ali ventilator pravilno deluje in ali je
pretok zraka zadosten.
2. Preverite, ali je gorilnik napokan ali so žice ogoljene; po potrebi ga zamenjajte.
3. Preverite, ali je vhodni napajalni kabel poškodovan ali so žice ogoljene; po potrebi ga zamenjajte.
Šest mesecev ali vsakih 720 ur rezanja:
1. Preverite notranje filtre za zrak in jih po potrebi
očistite ali zamenjajte.
2. Preverite, ali kabli in cevi puščajo, ali so razpokani; po potrebi jih zamenjajte.
3. Preverite vsa mesta kontaktorjev glede iskrenja
in jamic; po potrebi jih zamenjajte.
4. Posesajte ves prah in umazanijo iz celotnega
stroja.
!
5-2
Pogost vzrok
1. Hitrost rezanja je prevelika.
2. Gorilnik se je preveč nagnil.
3. Kovina je predebela.
4. Rabljeni deli gorilnika
5. Rezalni tok je premajhen.
6. Uporabljeni so neoriginalni deli
ESAB
7. Nepravilen tlak plina
Glavni oblok se 1. Hitrost rezanja je premajhna.
izklopi
2. Odmik gorilnika od obdelovanca
je prevelik.
3. Rezalni tok je prevelik.
4. Delovni kabel je odklopljen.
5. Rabljeni deli gorilnika.
6. Uporabljeni so neoriginalni deli
ESAB
Čezmerno
1. Hitrost rezanja je premajhna.
tvorjenje žlindre 2. Odmik gorilnika od obdelovanca
je prevelik.
3. Rabljeni deli gorilnika.
4. Rezalni tok ni pravilen.
5. Uporabljeni so neoriginalni deli
ESAB
6. Nepravilen tlak plina
Kratka življenjska 1. V viru zraka je olje ali vlaga.
doba delov
2. Zmogljivost sistema je
gorilnika
presežena (material je predebel).
3. Prekomerno trajanje pilotnega
obloka
4. Tlak plina je prenizek.
5. Gorilnik ni pravilno sestavljen.
6. Uporabljeni so neoriginalni deli
ESAB
Otežen zagon
POZOR
Med čiščenjem ne vpihujte zraka v
napajalnik. Pri vpihovanju zraka v
enoto lahko kovinski delci ovirajo delovanje občutljivih električnih komponent in povzročijo poškodbe enote.
VZDRŽEVANJE
1. Rabljeni deli gorilnika
2. Uporabljeni so neoriginalni deli
ESAB.
3. Nepravilen tlak plina.
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
5.04 Prikazovalnik napak
Ob začetnem zagonu se začasno za 2-3 sekunde vklopita dve lučki, ki označujeta uporabljeno različico programske opreme.
Če želite določiti prvo števko, preštejte indikatorje funkcij z leve proti desni, od 1 do 5. Če želite določiti drugo števko, preštejte indikatorje tlaka, pri čemer berite od zgoraj navzdol, od 0 do 7. Pri spodnjem primeru je prikazovalnik
temperature in kazalniki 75 psl vklopljeni in prikazujejo različico 2.3.
7
6
5
4
3
2
1
MIN
0
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
+
!
1
2 3 4
5
Art# A-07988
!
Ko je prikazovalnik „Napaka“ vklopljen ali utripa, ga bo spremljala ena izmed prikazovalnih lučk tlaka, odvisno od tega, kakšna je napaka. Naslednja preglednica pojasnjuje vsako posamezno motnjo.
Indikator
tlaka
Motnja
Maks.
Čezmeren tlak
90
Notranja napaka
85
Preverite potrošni material
80
Manjkajoči potrošni deli
75
Napaka pri zagonu
70
Nameščeni deli
65
Vhodno napajanje
Min.
Prenizek tlak
POZOR!
Razlage motenj so navedene v naslednjih preglednicah.
300X5395SL
VZDRŽEVANJE
5-3
ESAB CUTMASTER 60
5.05 Osnovni vodič pri odpravljanju napak
OPOZORILO
V notranjosti enote so izjemno nevarne napetosti in ravni moči. Ne poskušajte sami izvajati diagnostike ali popravil, razen če ste ustrezno usposobljeni za meritve napajalnega
elektronike in tehnike odpravljanja težav.
Težava - Simptom
Možen vzrok
Priporočen ukrep
Stikalo za vklop/
izklop je vklopljeno,
vendar se indikator
A/C ne vklopi.
1. Odklopno stikalo primarnega
napajanja je v položaju izklopa.
2. Primarne varovalke/odklopniki so
pregoreli ali sproženi.
3. Notranja varovalka enote je
pregorela.
4. V enoti so napačne komponente.
1. VKLOPITE odklopno stikalo za primarno napajanje.
2. a) Kvalificirana oseba naj preveri primarne vžigalnike /
prekinjala.
b) Priklopite enoto znano dobro primarno električno dozo.
3. a) Zamenjajte varovalko.
b) Če varovalka ponovno pregori se za popravilo ali
zamenjavo obrnite na pooblaščeni servisni center.
4. Oddajte izdelek pooblaščenemu servisu v popravilo ali
zamenjavo.
Prikazovalnik napake 1. Nepravilna vhodna napetost.
utripa, 65 PSI
2. Težava s primarno vhodno
prikazovalnik utripa. napetostjo.
3. V enoti so napačne komponente.
1. Preverite pravilnost primarne vhodne napetosti.
2. Kvalificirana oseba naj pregleda primarno napetost in
zagotovi, da le-ta ustraza zahtevam enote (glej poglavje 2.05).
3. Oddajte izdelek pooblaščenemu servisu v popravilo ali
zamenjavo.
Indikator
TEMPERATURE je
vklopljen. Indikator
MOTNJE utripa.
1. Upoštevajte navodila za medprostor - poglavje 2.04.
2. Počakajte, da se enota ohladi.
3. Oddajte izdelek pooblaščenemu servisu v popravilo ali
zamenjavo.
1. Pretok zraka skozi enoto ali okrog
nje je oviran.
2. Delovni cikel enote je presežen
3. Okvarjene komponente v enoti
LED-indikator plina je 1. Dovod plina ni priključen na enoto.
izklopljen, indikatorja 2. Dovod plina ni vklopljen.
MOTNJE in MIN
3. Tlak dovoda plina je prenizek.
tlaka utripata.
4. Regulator za NADZOR TLAKA
ZRAKA je prenizko nastavljen.
5. V enoti so napačne komponente.
1. Priključite dovod plina na enoto.
2. VKLOPITE dovod plina.
3. Nastavite vstopni tlak dovoda zraka v enoto na 8,27 bara
(120 psi).
4. Nastavite regulator na nastavljeni tlak zraka - glejte razdelek
4.02.
5. Oddajte izdelek pooblaščenemu servisu v popravilo ali
zamenjavo.
Indikatorja MOTNJE 1. Zaščitna skodelica je zrahljana.
1. Z roko pritegujte zaščitno skodelico, dokler se tesno ne
in 70 PSI utripata.
2. Gorilnik ni pravilno priključen na
prilega.
napajalnik.
2. Prepričajte se, da je ATC gorilnika varno pritrjen na enoto.
3. Težava je v tokokrogu PIP gorilnika 3. Zamenjajte gorilnik in vodnike ali oddajte izdelek
in vodnikov.
pooblaščenemu servisu v popravilo ali zamenjavo.
4. V enoti so napačne komponente. 4. Oddajte izdelek pooblaščenemu servisu v popravilo ali
zamenjavo.
Indikatorja MOTNJE 1. Signal za zagon je aktiven, ko
1. Zagon je lahko aktiven za eno od naslednjih možnosti:
in 75 PSI utripata.
je STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP
• Stikalo ročnega gorilnika je zaprto
preklopljeno v položaj vklopa.
•Ročno viseče stikalo je zaprto
2. Težava v krogu stikala gorilnika in • CNC START signal je nizko aktiven
vodil.
Sprostite vir signala START.
3. V enoti so napačne komponente. 2. Zamenjajte gorilnik in vodnike ali oddajte izdelek
pooblaščenemu servisu v popravilo ali zamenjavo.
3. Oddajte izdelek pooblaščenemu servisu v popravilo ali
zamenjavo.
5-4
VZDRŽEVANJE
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
Težava - Simptom
Možen vzrok
Prikazovalnik
napake in 80 PSI
prikazovalnik
utripata. Pretok plina
se ciklično vklaplja in
izklaplja.
1. Zaščitna skodelica gorilnika je
1. Z roko pritegnite zaščitno skodelico. Ne zategujte čezmerno.
zrahljana.
2. IZKLOPITE napajanje. Odstranite zaščitno skodelico.
2. Manjka konica gorilnika, elektroda Namestite manjkajoče dele.
ali vžigalni nastavek.
3. IZKLOPITE napajanje. Izpustite tlak v sistemu. Odstranite
3. Vžigalna enota gorilnika se je
zaščitno skodelico, konico in vžigalni nastavek. Preverite, ali se
zagozdila.
spojka na spodnjem koncu vžigalnega nastavka prosto giblje.
4. Odprt prevodnik v vodnikih gorilnika Zamenjajte, če se spojka ne premika prosto.
4. Zamenjajte gorilnik in vodnike ali oddajte izdelek
5. Težava v krogu stikala gorilnika in pooblaščenemu servisu v popravilo ali zamenjavo.
vodil.
5. Zamenjajte gorilnik in vodnike ali oddajte izdelek
6. V enoti so napačne komponente. pooblaščenemu servisu v popravilo ali zamenjavo.
6. Oddajte izdelek pooblaščenemu servisu v popravilo ali
zamenjavo.
Priporočen ukrep
Ko je zaprto stikalo
1. Težava je v tokokrogu gorilnika in
gorilnika ali daljinsko stikal vodnikov (tokokrog oddaljenega
stikalo (ali je CNC
visečega stikala).
START signal
2. Krmilnik CNC ne pošlje signala za
aktiven), se ne zgodi zagon.
nič. Ni pretoka plina, 3. V enoti so napačne komponente.
DC LED je izklopljena.
1. Gorilnik in vodnike (oddaljeno viseče stikalo) oddajte v
pooblaščeni servis.
2. Obrnite se na proizvajalca krmilnika.
3. Oddajte izdelek pooblaščenemu servisu v popravilo ali
zamenjavo.
Indikatorja MOTNJE 1. Zgornje O-tesnilo na glavi gorilnika 1. Odstranite zaščitno skodelico iz gorilnika, preverite položaj
in 85 PSI utripata.
je v napačnem položaju.
zgornjega O-tesnila in popravite, če je to potrebno.
2. Vžigalna enota gorilnika se je
2. IZKLOPITE napajanje. Izpustite tlak v sistemu. Odstranite
zagozdila.
zaščitno skodelico, konico in vžigalni nastavek. Preverite, ali se
3. Deli gorilnika so obrabljeni ali
spojka na spodnjem koncu vžigalnega nastavka prosto giblje.
okvarjeni.
Zamenjajte, če se spojka ne premika prosto.
4. Skrajšan gorilnik.
3. Preverite potrošne dele gorilnika. Po potrebi zamenjajte.
5. 5 utripov na sekundo označuje
4. Zamenjajte gorilnik in vodnike ali oddajte izdelek
začasen kratek stik.
pooblaščenemu servisu v popravilo.
6. Okvara napajalnika (običajna hitrost 5. Spustite stikalo gorilnika in ga ponovno pritisnite.
utripanja)
6. Oddajte izdelek pooblaščenemu servisu v popravilo ali
zamenjavo.
Lučke motenj niso
1. V enoti so napačne komponente.
vklopljene, v gorilniku
ni obloka.
1. Oddajte izdelek pooblaščenemu servisu v popravilo.
Prikazovalnik
napake in 85 PSI
prikazovalniki
utripajo.
1. Notranja napaka
1. IZKLOPITE in nato znova vklopite stikalo za VKLOP/
IZKLOP. Če s tem motnje ni mogoče odpraviti, oddajte izdelek
pooblaščenemu servisu v popravilo.
Pilotni oblok je
vklopljen, vendar
se rezalni oblok ne
vzpostavi.
1. Delovni kabel ni priključen na
1. Priključite delovni kabel.
obdelovanec.
2. Zamenjajte delovni kabel.
2. Delovni kabel/konektor je polomljen. 3. Oddajte izdelek pooblaščenemu servisu v popravilo.
3. V enoti so napačne komponente.
Rezanje z gorilnikom 1. Nastavitev toka ni pravilna.
je zmanjšano
2. Potrošni deli gorilnika so obrabljeni.
3. Povezava delovnega kabla z
obdelovancem je slaba.
4. Prehitro premikanje gorilnika.
5. Čezmerno olje ali voda v gorilniku
6. V enoti so napačne komponente.
300X5395SL
1. Preverite in po potrebi prilagodite ustrezno nastavitev.
2. Preverite potrošne dele gorilnika in jih po potrebi zamenjajte.
3. Preverite priključitev delovnega vodnika na obdelovanec.
4. Zmanjšajte hitrost rezanja.
5. Preverite v poglavju 3 Gorilnik: „Preverjanje kakovosti zraka“.
6. Oddajte izdelek pooblaščenemu servisu v popravilo.
VZDRŽEVANJE
5-5
ESAB CUTMASTER 60
5.06 Zamenjava osnovnih delov
napajalnika
!
C. Zamenjava sklopa filtrskega vložka
OPOZORILO
Pred razstavljanjem gorilnika, vodnikov ali napajalnika odklopite primarno napajanje sistema.
Ta razdelek opisuje postopke za zamenjavo osnovnih
delov. Za podrobnejše postopke zamenjave delov glejte
servisni priročnik za napajalnika.
A. Odstranjevanje pokrova
1. Odstranite vijake OPOMBA, s katerimi je pokrov
pritrjen na glavni sklop. Ne odvijajte spodnjih
vijakov znotraj izrezanih rež na spodnji strani
pokrova.
Sklop filtrskega vložka je v zadnji plošči. Za boljše delovanje sistema je filtrski vložek potrebno preverjati v
skladu z Načrtovanjem vzdrževanja (podpoglavje 5.02)
in ga ali očistiti ali zamenjati.
1. Odklopite napajanje z napajalnika; izklopite dovod plina in odzračite sistem.
2. Odstranite pokrov sistema. Glejte: „Odstranjevanje pokrova“ v tem poglavju.
3. Poiščite notranji vod zraka in spojko iz sklopa
filtra. Številka 1 v naslednji risbi.
4. Držite viličasti ključ ali podobno orodje ob varovalni obroč na spojki sklopa filtra, nato povlecite
cev, da jo sprostite. (številka 2 in 3 v naslednji
ilustraciji).
Zgornji
vijaki
1
Spodnji
vijaki
Reže
Spodnji
vijaki
Art # A-07989
2
Art # A-07947SL
2. Previdno povlecite pokrov navzgor in z enote.
3
B. Namestitev pokrova
1. Po potrebi ponovno priključite ozemljitveni vodnik.
2. Postavite pokrov na napajalnik tako, da reže na
spodnjih robovih pokrova primejo spodnje vijake.
4
5
6mm
3. Pritegnite spodnje vijake.
4. Ponovno vstavite in pritegnite zgornje vijake.
5-6
VZDRŽEVANJE
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
5. Odstranite spojko s sklopa filtrskega vložka tako,
da vstavite 6-mm šestkotni viličasti ključ v spojko
z notranjo šestkotno odprtino in jo obrnete levo
(v nasprotni smeri urinega kazalca). Številki 4 in
5 v prejšnji risbi.
4. Obrnite pokrov ohišja filtra desno in ga odstranite.
Filtrski vložek je v ohišju.
Ohišje
6. Odklopite vhodno linijo iz sklopa filtrskega vložka.
7. Odstranite sklop filtrskega vložka skozi zadnjo
odprtino.
POZOR!
Če zamenjujete ali čistite samo
filtrski vložek, za demontažo glejte
naslednjo risbo.
Filtrski vložek
(Kat. št. 9-7741)
Vzmet
Obročno tesnilo
(Kat. št. 9-7743)
Sestavljen filter
Pokrov
Nazobljena
spojka
Art # A-02476SL
Zamenjava vložka opcijskega enostopenjskega filtra
Filtrski vložek
5. Odstranite filtrski vložek iz ohišja in odložite
vložek, da se posuši.
6. Obrišite notranjost ohišja, nato vstavite nadomestni filtrski vložek z odprto stranjo naprej.
7. Zamenjajte ohišje na pokrovu.
8. Ponovno priključite dovod plina.
POZOR!
Če enota pušča med ohišjem in
pokrovom, preglejte, ali je obročno
tesnilo prerezano ali drugače poškodovano.
Art # A-07990SL
8. Namestite nov ali očiščen sklop tako, da sledite
tem postopkom v obratnem vrstnemu redu.
9. Preden znova namestite pokrov, VKLOPITE
dovod zraka in preverite, ali prihaja do puščanja.
Zamenjava vložka opcijskega
dvostopenjskega filtra
Zamenjava vložka opcijskega
enostopenjskega filtra
Ta navodila se nanašajo na napajalnike, pri katerih je
nameščen opcijski enostopenjski filter.
Napajalnik se samodejno izklopi, ko se filtrski vložek
popolnoma zasiti. Filtrski vložek je mogoče odstraniti iz
njegovega ohišja, posušiti in ponovno uporabiti. Počakajte 24 ur, da se vložek posuši. Za kataloško številko
nadomestnega filtrskega vložka glejte razdelek 6, Seznam delov.
Dvostopenjski filter za zrak ima dva filtrska vložka. Ko se
filtrski vložki umažejo, se delovanje napajalnika nadaljuje, toda kakovost reza lahko postane nesprejemljiva. Za
kataloško številko nadomestnega filtrskega vložka glejte
razdelek 6, Seznam delov.
1. Odklopite primarno vhodno napajanje.
2. Zaprite dovod zraka in odzračite sistem.
1. Odklopite napajanje z napajalnika.
2. Zaprite dovod zraka in odzračite sistem, preden
demontirate filter zaradi zamenjave filtrskega
vložka.
3. Odklopite cev za dovod plina.
300X5395SL
VZDRŽEVANJE
5-7
ESAB CUTMASTER 60
!
OPOZORILO
Pred razstavljanjem sklopa filtra vedno izklopite dovod zraka in odzračite sistem, sicer
lahko pride do telesnih poškodb.
3. Odvijte dva vijaka na zgornji strani sklopa filtra toliko, da se filtrski vložki lahko prosto premikajo.
4. Pazite na mesto in usmeritev starih filtrskih vložkov.
5. Potisnite stare filtrske vložke ven.
Nastavki prve in
druge stopnje
(kot je označeno)
Art # A-02942SL
Neobvezna zamenjava dvostopenjskega filtra.
6. Potisnite nadomestne filtrske vložke v sklop filtra, pri čemer jih morate obrniti enako kot je opisano v 4 koraku
zgoraj.
7. Z roko enakomerno privijte dva vijaka, nato privijte oba vijaka z navorom 2,3-3,4 Nm. Neustrezen navor
lahko poškoduje obrobo.
8. Počasi povečujte tlak zraka v sklopu in preverjajte, ali pušča.
POZOR!
Uhajanje majhne količine zraka iz spodnje spojke je običajno.
To zaključuje postopke zamenjave delov.
5-8
VZDRŽEVANJE
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
POGLAVJE 5 GORILNIK:
VZDRŽEVANJE
Zgornji utor z
odprtinami za
prezračevanje
mora ostati odprt
5T.01 Splošno vzdrževanje
POZOR!
Za običajne prikazovalnike in prikazovalnike napak se obrnite na
predhodno „Poglavje 5: Sistem“
Zgornje obročno tesnilo
v ustreznem utoru
Navoj
Spodnje obročno
tesnilo
Čiščenje gorilnika
Art # A-03725SL
Obročno tesnilo glave gorilnika
Tudi če so izvedeni vsi previdnostni ukrepi, da se z
gorilnikom uporablja samo čist zrak, se v notranjosti
gorilnika lahko ustvari obloga. Ta obloga lahko vpliva
na vžig pilotnega obloka in splošno kakovost reza
z gorilnikom.
Moški konektor ATC
OPOZORILO
Pred razstavljanjem gorilnika ali
njegovih vodil odklopite sistem od
primarnega napajanja.
Ko je indikatorska lučka izmenične
napetosti na napajalniku vklopljena,
se NE dotikajte nobenih notranjih
delov gorilnika.
Plinska spojka
Notranjost gorilnika je treba očistiti s čistilom za
električne kontakte s pomočjo vatirane palčke ali
mehke vlažne krpe. V hudih primerih je gorilnik mogoče odstraniti z vodnikov in temeljiteje očistiti tako,
da v gorilnik nalijete čistilo za električne kontakte in
izpihate gorilnik s stisnjenim zrakom.
!
POZOR
Pred ponovno namestitvijo temeljito
posušite gorilnik.
Art #A-03791SL_AB
Obročno tesnilo ATC
Mazanje obročnega tesnila
O-tesnilo na glavi gorilnika in ATC moški priključek
zahtevata redno mazanje. To bo omogočilo ohranjanje upogljivosti obročnih tesnil in zagotavljanje
pravilnega tesnjenja. Če maziva ne nanašate redno,
se bodo obročna tesnila izsušila, strdila in razpokala.
To lahko povzroči težave z učinkovitostjo.
Priporoča se uporaba tanke plasti lubrikanta za
O-tesnilo (Katalog #8-4025), ki se na O-tesnilo
nanaša tedensko.
300X5395SL
Obročno tesnilo
#8-0525
VZDRŽEVANJE
POZOR!
NE UPORABLJAJTE drugih lubrikantov ali maščobe lahko, da niso
namenjeni delovanju pri visokih
temperaturah ali lahko vsebujejo
„neznane elemente“, ki lahko reagirajo z atmosfero. Ta reakcija lahko
povzroči, da onesnaževala ostanejo
v gorilniku. Vsak od teh pogojev lahko povzroči nedosledno učinkovitost
ali krajšo življenjsko dobo delov.
5T-1
ESAB CUTMASTER 60
5T.02 Pregled in zamenjava
potrošnih delov gorilnika
4. Odstranite konico. Preverite, ali je obraba čezmerna (kar je razvidno iz raztegnjene ali prevelike
šobe). Po potrebi očistite ali zamenjajte konico.
OPOZORILO
Pred razstavljanjem gorilnika ali
njegovih vodil odklopite sistem od
primarnega napajanja.
Ko je indikatorska lučka izmenične
napetosti na napajalniku vklopljena,
se NE dotikajte nobenih notranjih
delov gorilnika.
Odstranite potrošne dele gorilnika, kot je opisano v
nadaljevanju:
POZOR!
Zaščitna skodelica drži konico in
vžigalni nastavek na mestu. Postavite gorilnik tako, da bo zaščitna
skodelica obrnjena navzgor, s čimer
preprečite izpadanje teh delov, ko
odstranite skodelico.
Ustrezna konica
Obrabljena konica
A-03406SL
Primer obrabe konice
5. Odstranite vžigalni nastavek. Preverite, ali je
obraba čezmerna, ali so odprtine za plin zamašene in ali prihaja do razbarvanja. Preverite, ali
se spojka na spodnjem koncu prosto giblje. Po
potrebi zamenjajte.
Spodnja vzmetna spojka,
popolnoma stisnjena
Spodnja vzmetna spojka
pri ponastavitvi/popoln
razteg
1. Odvijte in odstranite zaščitno skodelico z gorilnika.
POZOR!
Če se na zaščitni skodelici nabere
žlindra, ki je ni mogoče odstraniti, se
učinkovitost sistema lahko zmanjša.
Art # A-08064SL_AC
6. Elektrodo izvlecite naravnost iz glave gorilnika.
Preverite, ali je površina elektrode čezmerno
obrabljena. Glejte naslednjo sliko.
2. Preverite, ali je skodelica poškodovana. Obrišite
ga ali zamenjajte, če je poškodovan.
Nova elektroda
Art # A-08067
Zaščitne skodelice
Art # A-03284SL
3. Pri gorilnikih s telesom zaščitne skodelice in zaščitno kapo ali difuzorjem pazite, da bosta kapa ali
difuzor tesno navita v telo zaščitne skodelice. Pri
zaščitenem vlečnem rezanju (samo takrat) je lahko
med telesom zaščitne skodelice in zaščitno kapico
za vlečenje O-tesnilo. Na O-tesnilo ne nanašajte
lubrikanta.
Zaščitna kapa
za vlečenje
Zaščitna
skodelica, telo
Št. obročnega
tesnila 8-3488
Obrabljena elektroda
Obraba elektrode
7. Ponovno namestite elektrodo, in sicer tako, da jo
tiščite naravnost v glavo gorilnika, vse do takrat
dokler ne klikne.
8. Ponovno namestite želeni vžigalni nastavek in
konico v glavo gorilnika.
9. Z roko pritegujte zaščitno skodelico, dokler ne
nalega na glavo gorilnika. Če pri nameščanju
skodelice začutite upor, preverite navoje, preden
nadaljujete.
To zaključuje postopke zamenjave delov.
Art # A-03878SL
5T-2
VZDRŽEVANJE
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
POGLAVJE 6: NADOMESTNI DELI
6.01 UVOD
A. Razčlenitev seznama delov
Seznam delov zagotavlja razčlenitev vseh zamenljivih komponent. Sezami delov so urejeni, kot je opisano v nadaljevanju:
Poglavje "6.03
Zamenjava napajalnika"
Poglavje "6.04
Nadomestni deli napajalnika"
Poglavje "6.05
Možnosti in dodatki"
Poglavje "6.06
Nadomestni deli ročnega gorilnika"
Poglavje "6.07
Nadomestni deli za mehanske gorilnike z nezaščitenimi vodili"
Poglavje "6.08
Potrošni deli gorilnika (SL60)"
Poglavje "6.09
Potrošni deli gorilnika (SL100)"
POZOR!
Deli, navedeni brez številke dela, niso prikazani, vendar jih je mogoče naročiti pod prikazano kataloško številko.
B. Vračila
Če morate izdelek oddati v servisiranje, se obrnite na svojega distributerja. Materiali, vrnjeni brez ustrezne odobritve,
ne bodo sprejeti.
6.02 Informacije o naročanju
Nadomestne dele naročite po kataloški številki in popolnem opisu dela ali sklopa, kot je naveden v seznamu delov
za predmet posameznega tipa. Navedite tudi model in serijsko številko napajalnika. Vsa vprašanja naslovite na
pooblaščenega distributerja.
6.03 Zamenjava napajalnika
Nadomestnemu napajalniku so priloženi naslednji predmeti: delovni kabel in sponka, vhodni napajalni kabel, regulator tlaka plina/filter in uporabniški priročnik.
Količina
Opis
Katalog #
1 ESAB Cutmaster 60 CE napajalnik z 400VAC, 3 fazno, 50/60 Hz,
z vhodnim napajalnim kablom 0559311304
®
6.04 Nadomestni deli napajalnika
Količina
Opis
1 Regulator 1
Nadomestni element sklopa filtra
1 Vhodni napajalni kabel za 400 V napajalnik 300X5395SL
NADOMESTNI DELI
Katalog #
9-0115
9-0116
9-0218
6-1
ESAB CUTMASTER 60
6.05 Možnosti in dodatki
Količina
Opis
Katalog #
1
Komplet za enostopenjski filter (vključuje filter in cev) 1
Nadomestno telo filtra
1
Nadomestna cev za filter (ni prikazana)
1
Nadomestni element filtra
1
Komplet za dvostopenjski filter (vključuje cev in pritrdilne vijake)
1
Dvostopenjski sklop zračnega filtra
1 Prvostopenjska kaseta
1 Drugostopenjska kaseta
1
Podaljšan delovni kabel (15,2 m / 50 ft) s sponko
1 Večnamenski voziček
1 Avtomatični vmesniški komplet
1
7,6 m / 25' CNC kabel za komplet avtomatskega vmesnika
1
10,7 m / 35' CNC kabel za komplet avtomatskega vmesnika
1
15,2 m / 50' CNC kabel za komplet avtomatskega vmesnika
1
Najlonsko pokrivalo za zaščito pred prahom 7-7507
9-7740
9-7742
9-7741
9-9387
9-7527
9-1021
9-1022
9-8529
7-8888
9-8310
9-1008
9-1010
9-1011
9-7071
Ohišje
Filtrski vložek
(Kat. št. 9-7741)
Vzmet
Obročno tesnilo
(Kat. št. 9-7743)
Sestavljen filter
Nastavki prve in
druge stopnje
(kot je označeno)
Pokrov
Nazobljena
Art # A-02476SL
spojka
Art # A-02942SL
Neobvezen enostopenjski komplet filtrov
6-2
Neobvezen dvostopenjski komplet filtrov
NADOMESTNI DELI
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
6.06 Nadomestni deli ročnega gorilnika
Predmet št. Količina
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
1
1
1
8
1
10
1
11
1
Opis
Nadomestni komplet ročke gorilnika (vključuje elemente št. 2 in 3)
Nadomestni komplet sklopa sprožilca Komplet vijakov za ročko (5 vsak 6-32 x 1/2" kapice vijaka in ključ)
Nadomestni komplet ročke gorilnika (vključuje elemente št. 5 in 6))
Veliko O-tesnilo
Majhno O-tesnilo
Sklop vodil z ATC priključki (vključuje sklope stikal)
SL60, 20 - čevljev sestava vodil z ATC priključkom SL60, 50 - čevljev sestava vodil z ATC priključkom SL100, 20 - čevljev sklopi vodil z ATC priključkom
SL100, 50 - čevljev sklopi vodil z ATC priključkom
Komplet stikal
Adapter za nadzorni kabel gorilnika (vključuje element # 11)
Zaščita Through - Hole
Katalog #
9-7030
9-7034
9-8062
9-8219
8-3487
8-3486
4-7834
4-7835
4-7836
4-7837
9-7031
7-3447
9-8103
1
8
2
4
5
6
3
7
Art # A-07993_AB
300X5395SL
NADOMESTNI DELI
6-3
ESAB CUTMASTER 60
6.07 Nadomestni deli za mehanske gorilnike z nezaščitenimi vodili
Predmet št. Količina Opis
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
1
1
1
6
1
1
1
1
7
1
8
1
9
1
10
2
11
1
12
1
13
1
1
1
Katalog #
Sklop ročke gorilnika brez vodil (vključuje elemente 2, 3 in 14)
Veliko O-tesnilo
Majhno O-tesnilo
Komplet stikal PIP
Nezaščiteni sklopi avtomatiziranih vodil z ATC priključki
1,5 m / 5 - čevljev sklop vodil z ATC priključkom
3,05 m / 10 - čevljev sklop vodil z ATC priključkom
7,6 m / 25 - čevljev sklop vodil z ATC priključkom
15,2 m / 50 - čevljev sklop vodil z ATC priključkom
Nezaščiteni sklopi mehanskih vodil z ATC priključki
1,5 m / 5 - čevljev sklop vodil z ATC priključkom
3,05 m / 10 - čevljev sklop vodil z ATC priključkom
7,6 m / 25 - čevljev sklop vodil z ATC priključkom
15,2 m / 50 - čevljev sklop vodil z ATC priključkom
279 mm / 11" Ročaj
279 mm / 11" Pritrdilna cev
Sklop zaključne kapice
Vzvod za pritrditev telesa
Vzvod za pritrditev igle
Ščitnik nosilca gorilnika
Komplet bata in povratne vzmeti za PIP
Sklop vretena (ni prikazan)
126 mm / 5" Cev za nastavitev (ni prikazana)
9-8220
8-3487
8-3486
9-7036
4-7850
4-7851
4-7852
4-7853
4-7842
4-7843
4-7844
4-7845
9-7041
9-7043
9-7044
9-4513
9-4521
7-2896
9-7045
7-2827
9-7042
POZOR!
*Ne vključuje adapterja nadzornega kabla ali zaščite Through - Hole
6-4
NADOMESTNI DELI
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
9
7
10
8
10
1
2
11
3
4
12
13
5&6
A-07994_AB
300X5395SL
NADOMESTNI DELI
6-5
ESAB CUTMASTER 60
6.08 Potrošni deli gorilnika (SL60)
REZANJE
S KONICO
ZA VLEČENJE
20A
30A
40A
60A
40A
REZANJE
9-8205
9-8206
9-8207
9-8252
Konica:
REZANJE Z
ODMIKOM
REZANJE
Vžigalni
nastavek
9-8213
50-55A 9-8209
60A 9-8210
REZANJE Z
ODMIKOM
Elektroda
9-8215
70-120A
REZANJE Z ZAŠČITO
ZA VLEČENJE
Konica:
REZANJE
70A
80A
90/100A
120A
9-8231
9-8211
9-8212
9-8253
Št. obročnega tesnila 8-3488
Zaščitna
skodelica, telo,
9-8237
Vodilo za odmik
9-8251
Št. obročnega tesnila 8-3488
Zaščitna
skodelica, telo,
9-8237
Vodilo za odmik
9-8281
Št. obročnega tesnila 8-3488
Zaščitna skodelica
9-8218
Zaščitna kapa, vlečenje
50-60A 9-8235
Zaščitna kapa, difuzor
9-8243
Zaščitna skodelica
9-8218
Zaščitna
skodelica, telo,
9-8237
Zaščitna kapa, vlečenje
40A 9-8244
Zaščitna kapa, difuzor
9-8243
Zaščitna skodelica
9-8218
REZANJE Z ZAŠČITO
ZA VLEČENJE
Konica:
Zaščitna kapa, difuzor
9-8243
Zaščitna skodelica
9-8218
REZANJE Z ZAŠČITO
ZA VLEČENJE
40A 9-8208
50-60A
Zaščitna
skodelica, telo,
9-8237
Konica:
Zaščitna kapa, vlečenje
70-100A 9-8236
Zaščitna kapa, difuzor
9-8243
Vodilo za odmik
9-8281
REZANJE Z ODMIKOM
40-120A
ŽLEBLJENJE
Zaščitna
skodelica, telo,
9-8237
Zaščitna kapa, žlebljenje
9-8241
Konica:
Konica za žlebljenje A 9-8225 (40 Amps maks.)
Konica za žlebljenje B 9-8226 (50 - 100 Amps)
Art # A-12790SL
Konica za žlebljenje C 9-8227 (60 - 120 Amps)
OPOMBA
ESAB CutMaster 60 uporablja 60 A in manj
ESAB CutMaster 80 uporablja 80 A in manj
ESAB CutMaster 100 uporablja 100 A in manj
ESAB CutMaster 120 uporablja 120 A in manj
Konica za žlebljenje D 9-8228 (60 - 120 Amps)
Konica za žlebljenje E 9-8254 (60 - 120 Amps)
6-6
NADOMESTNI DELI
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
6.09 Potrošni deli gorilnika (SL100)
Avtomatski
gorilnik z
ohmsko sponko
9-8224
Ročni gorilnik
z ohmsko sponko
9-8259
20-40A
Konica:
REZANJE Z
ODMIKOM
20A
30A
40A
9-8205
9-8206
9-8208
Zaščitna
skodelica, telo,
9-8237
Zaščitna kapa, stroj
40A 9-8245
Zaščitna
skodelica
9-8218
Zaščitna kapa, difuzor
9-8243
Zaščitna skodelica za vlečenje
9-8235
50-60A
Konica:
REZANJE Z
ODMIKOM
50-55A
60A
Elektroda
Vžigalni Vžigalni nastavek za
Samodejno 9-8232 nastavek
zahtevne pogoje
Ročno 9-8215
9-8213 Samo ne-VF 9-8277
70-120A
REZANJE Z
ODMIKOM
9-8209
9-8210
Zaščitna
skodelica, telo,
9-8237
Zaščitna kapa, stroj
50-60A 9-8238
Zaščitna
skodelica
9-8218
Zaščitna kapa, difuzor
9-8243
Zaščitna skodelica za vlečenje
70-100A 9-8236
Konica:
70A 9-8231
80A 9-8211
90/100A 9-8212
120A Samodejno 9-8233
120A Ročno 9-8253
Zaščitna
skodelica, telo,
9-8237
Zaščitna skodelica za vlečenje
120A 9-8258
Zaščitna kapa, stroj
70-100A 9-8239
Zaščitna
skodelica
9-8218
Zaščitna kapa, stroj
120A 9-8256
Zaščitna kapa, difuzor
9-8243
40-120A
ŽLEBLJENJE
Zaščitna
skodelica, telo,
9-8237
Konica:
Konica A 9-8225 (40 Amps Max.)
Konica B 9-8226 (50 - 120 Amps)
Zaščitna skodelica, žlebljenje
9-8241
Konica C 9-8227 (60 - 120 Amps)
Konica D 9-8228 (60 - 120 Amps)
Art # A-08066SL_AG
300X5395SL
Konica E 9-8254 (60 - 120 Amps)
NADOMESTNI DELI
6-7
ESAB CUTMASTER 60
Ta stran je namenoma prazna.
6-8
NADOMESTNI DELI
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
PRILOGA 1: ZAPOREDJE DELOVANJA
(BLOKOVNA SHEMA)
DEJANJE:
Zaprite zunanje
odklopno stikalo.
DEJANJE:
Stikalo za vklop /
izklop v položaj vklopa
REZULTAT:
Sistem se napaja
REZULTAT:
Indikator
IZMENJALNEGA TOKA
je vklopljen. Indikator
PLINA se vklopi, ko
vhodni tlak zadostuje za
delovanje napajalnika.
Sistem napajalnika
je pripravljen.
DEJANJE:
IZVAJANJE / hitri
samodejni ponovni
zagon / NASTAVITEV /
stikalo iz položaja
ZAPAHNJENO
preklopite v položaj
NASTAVITEV.
REZULTAT:
Plin teče v
nastavljenem tlaku.
DEJANJE:
IZVAJANJE / hitri samodejni
ponovni zagon / NASTAVITEV
/ stikalo iz položaja
ZAPAHNJENO v položaj
za IZVAJANJE (za večino
aplikacij) ali v položaj za
hitri samodejni ponovni
zagon (pri žlebljenju,
prirezovanju ali pri uporabi
ekspandirane kovine) ali
v položaj ZAPAH, ki se
uporablja za določene aplikacije
(stikalo gorilnika se lahko
sprosti po prenosu
glavnega obloka).
REZULTAT:
Pretok plina se ustavi.
DEJANJE:
Priključite delovni kabel na
obdelovanec. Nastavljeni izhodni
tok v amperih
DEJANJE:
Gorilnik se je odmaknil od obdelovanca
(med delovanjem).
REZULTAT:
Sistem je pripravljen za delovanje.
DEJANJE:
Zaščitite oči in aktivirajte
stikalo gorilnika (ZAGON)
REZULTAT:
Glavni oblok se ustavi. Pilotni oblok
se avtomatično ponovno nastavi.
PILOTNI OBLOK
REZULTAT:
Ventilatorji se vklopijo. Plin se
kratek čas pretaka, nato se
ustavi. Plin se ponovno zažene.
Indikator enosmernega toka
VKLOPLJEN pojavi se
pilotni oblok.
DEJANJE:
Gorilnik se je premaknil na razdaljo
prenosa na obdelovanec.
REZULTAT:
Glavni pilot se je prenesel, pilotni
oblok je izklopljen
DEJANJE:
Sprostite stikalo gorilnika.
REZULTAT:
Glavni oblok se je ustavil. Pretok
plina se ustavi po
po-vpihovanju zaščitnega
plina (post - flow funkcija).
(Ventilatorji delujejo še
10 minut po odstranitvi
stikala [ZAGON] gorilnika).
DEJANJE:
Stikalo za vklop / izklop v
položaj izklopa
REZULTAT:
Vsi indikatorji so izklopljeni.
Ventilatorji napajalnika
se izklopijo.
DEJANJE:
Izključite vhodni
napajalni kabel ali
odprite zunanji
odklopnik.
REZULTAT:
Sistem nima napajanja.
Art #A-08793SL_AB
300X5395SL
PRILOGA
A-1
ESAB CUTMASTER 60
PRILOGA 2: INFORMACIJE O PODATKOVNIH OZNAKAH
Model :
Dat e of Mf r :
Vrsta napajanja
(opomba 1)
1/ 3
f1
Ime in/ali logotip proizvajalca,
kraj, model in serijska številka
in koda proizvodnje
S/N
Uredbeni standard, ki ureja
to vrsto napajalnika
f2
Vrsta izhodnega toka
Obratovalni cikel
Izhodno območje
(jakost toka/napetost)
Oznaka za
plazemsko rezanje
X
U0 =
Nazivna napetost
prostega teka
Podatki delovnega cikla
(opomba 3)
I
U2
Običajna jakost toka
Nazivni maksimalni
tok napajanja
Oznaka vhodnega napajanja
U1
I 1max 3Ø
1
1Ø
1
1Ø
I 1eff
3Ø
Maksimalni učinkoviti
tok napajalnika
Specifikacije vhodnega
napajanja (faza,
naznačena frekvenca
AC ali DC)
Stopnja zaščite
Nazivna napajalna
napetost (opomba 2)
OPOMBE:
Standardne oznake
1. Prikazana oznaka označuje eno- ali trifazni vhod za izmenični tok,
pretvornik-transformator-usmernik s statično frekvenco, izhod
Izmenični tok
za enosmerni tok.
DC
2. Označuje vhodne napetosti za ta napajalnik. Večina napajalnikov je
opremljena z nalepko na vhodnem napajalnem kablu, na kateri so
Phase
Ø
navedene zahteve za vhodno napetost za zadevni napajalnik.
3. Zgornja vrstica: Vrednosti delovnega cikla.
Vrednost delovnega cikla IEC se izračuna skladno z določili
Mednarodne elektrotehniške komisije.
Vrednost delovnega cikla TDC je določena s preizkusnimi
postopki proizvajalca napajalnika.
Druga vrstica: nazivne vrednosti toka za rezanje.
Tretja vrstica: Vrednosti običajne jakosti toka
4. Deli podatkovne oznake se lahko namestijo na različna območja napajalnika.
A-2
PRILOGA
Art # A-12765SL_AB
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
PRILOGA 3: SHEMA KONTAKTOV GORILNIKOV
A. Shema kontaktov ročnega gorilnika
Ženski sprejemni konektor ATC
Pogled s sprednje strani
Moški konektor ATC
Pogled s sprednje strani
Negativni /
plazemski
8 - Odprto
4 - Zeleni /
8 - Odprto
4 - Stikalo
stikalo
3 - Beli /
stikalo
4
3
2- Oranžni /
PIP
1 - Črni /
PIP
Negativni /
plazemski
2
1
6
5
8
7
7 - Odprto
7 - Odprto
6 - Odprto
6 - Odprto
5 - Odprto
8
7
6
5
2
1
4
3
3 - Stikalo
2 - PIP
5 - Odprto
1 - PIP
Pilotni
Pilotni
A-03701SL_AB
B. Shema kontaktov mehaniziranega (strojnega) gorilnika
Moški konektor ATC
Pogled s sprednje strani
Negativni / plazemski
8 - Zeleni Viseči
priključek
za ozemljitev
4- Črni viseči
priključek
3 - Beliviseči
priključek
2 - Oranžni /
PIP
4
3
2
1
Ženski sprejemni konektor ATC
Pogled s sprednje strani
NEZAŠČITEN STROJNI GORILNIK
6
5
1 - Črni /
PIP
Pilotni
8
7
7 - Zeleni /
se ne
uporablja
6 - Odprto
Negativni / plazemski
4 - Stikalo
8 - Ozemljitev
7 - Odprto
6 - Odprto
5 - Beli /
se ne
uporablja
8
7
6
5
2
1
4
3
3 - Stikalo
2 - PIP
1 - PIP
5 - Odprto
Pilotni
Art # A-03799SL
300X5395SL
PRILOGA
A-3
ESAB CUTMASTER 60
PRILOGA 4: VEZALNE SHEME GORILNIKA
A. Vezalna shema ročnega gorilnika
Gorilnik: SL60 / SL100 Ročni gorilnik
Vodniki: Vodniki gorilnika s konektorjem ATC
Napajalnik: s sprejemnim konektorjem ATC
Glava
gorilnika
Moški kabelski
konektor ATC
vodnikov
gorilnika
Stikalo
PIP
Ženski sprejemni
konektor ATC
Črni
1
1
Oranžni
2
2
5
5
6
6
Zeleni
4
4
Beli
3
3
8
8
7
7
Stikalo
gorilnika
Negativni / plazemski
napajalnika
enote
Na vezje napajalnika
Na vezje napajalnika
Negativni / plazemski
Pilotni
Pilotni
Art # A-03797SL
B. Vezalna shema mehaniziranega gorilnika
Gorilnik: nezaščiten mehanizirani strojni gorilnik SL100
Vodniki: Vodniki s konektorjem ATC in
oddaljenim visečim priključkom
Na daljinski upravljalnik
Napajalnik: z ženskim sprejemnim konektorjem ATC
Oddaljeni viseči
priključek
Moški kabelski
konektor ATC
Glava
gorilnika
Ženski sprejemni
konektor ATC
napajalnika
enote
vodnikov
gorilnika
Stikalo
PIP
Črni
1
1
Oranžni
2
2
Beli
5
5
6
6
4
4
3
3
Zeleni 8
8
7
7
se ne
uporablja
Črni
Beli
Zeleni
Negativni / plazemski vodnik
Pilotni vodnik
Na vezje napajalnika
Na vezje napajalnika
Negativni / plazemski
Pilotni
Art # A-03798SL
A-4
PRILOGA
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
Ta stran je namenoma prazna.
300X5395SL
PRILOGA
A-5
ESAB CUTMASTER 60
PRILOGA 5: SHEMA SISTEMA, ENOT 380/400/415V
5
4
PRI 1
PRI 2
D
SW1
1
J1
3
EMI
*CHOKE
UNITS
* CEONLY
*
L1
1
1
L2
2
2
L3
PRI 3
C
Q1
K1
+ C1-C4*
/INRUSH
D1
MTH4
EMI
FILTER
GND
D
+12VDC
1
2
3
4
5
4
PRI 4
A
MTH2
MTH1
INRUSH
RESISTORS
2
C
B
BIAS
SUPPLY
3
3
4
4
W1
L1
T1
L2
T2
L3
T3
L4
T4
MTH3
AC1
7
AC2
8
AC3
9
7A
MTH8
MTH6
Q2
380/400/415V
OR 600V
3 PH AC INPUT
+ C5-C8*
PRIMARY POWER CONNECTIONS:
USE L1, L2, L3 & GND
MTH7
MTH5
PCB2
INPUT CAPACITOR PCB
24VAC
*CM52/12mm/20mm/A40
C3 & C5 may not be installed
J6
1
2
W1
TEST POINTS
24 VAC RETURN
GND1
GND2
GND3
+12V1
48V1
I_DMD_1
TIP_SEN
6
J4
SERIAL PORT
B
1
2
3
4
5
D59 PCR
COMMON
COMMON
COMMON
+12 VDC SUPPLY
+48 VDC SUPPLY
CURRENT DEMAND
TIP DRAG SENSE
3.3VDC
TXD
RXD
D78 CSR
D
+12VDC
PCB1
MAIN PCB ASSY
/SOLENOID
J5
J2
1
2
3
5
40 CIRCUIT
RIBBON CABLE
J1
40 PIN RIBBON CABLE SIGNALS
-V_OUT_SIGNAL
/TIP_VOLTS
/TIP_SENSE
/460V_IN
/230V_IN
CUR_SET
/RAR (RAPID AUTO RESTART)
/INRUSH
/W1_ON
/SHDN
/TORCH_SOLENOID
/SOLENOID_ON
/OK_TO_MOVE
/FAN_ON
/LATCH_ACTIVE
/TORCH_SWITCH
/PIP
AC_ON
CSR
/TORCH_SOLENOID_DETECT
/OVERTEMP
V_IN
+12VDC
+12VDC
COMMON
COMMON
MAIN_PCB_ID
460_IN
+3.3VDC
TXD
RXD
COMMON
D
SOL1
AC
OVERTEMP
GAS
DC
ERROR
Current Control
LATCH
ERROR IND
FAULT
MAX
90
85
80
75
70
65
MIN
OVER PRESSURE
INTERNAL ERROR
SHORTED TORCH
CONSUMABLES MISSING
START ERROR
PARTS IN PLACE
INPUT POWER
UNDER PRESSURE
MAX
90
85
TEST POINTS
80
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
70
GND
+12 VDC
+5 VDC
3.3 VDC
0.v - 5.0 VDC / 0-100PSI
1.8 VDC
POT. DEMAND
GAS CONTROL
75
REGULATOR
D1
+5VDC
RUN
0-100PSI / 0-4.5VDC
PCB3
LOGIC PCB
ATC
AIR
INLET
MIN
SET
SOLENOID
VALVE
FILTER
65
+12VDC
RAR
5
A-6
M-L
M-L
M-L
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
L-M
M-L
M-L
L-M
M-L
PRESSURE
TRANSDUCER
J3
1
2
3
A-12767_AA
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
34
35
36
37
38
39
1
2
3
4
PRILOGA
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
3
2
1
TS1
T1
1TORCH
L1
PIP SWITCH
1
2
J11
SEC1
CHOKE1
SEC2
D
+12VDC
TORCH SWITCH
TEMP
CIRCUIT
/OVERTEMP
ATC CONNECTOR
J1
1
2
3
4
5
6
7
8
NTC
-V OUT 1
E64
-
E35
+
ELECTRODE1
D3
TIP1
Q5
1
2
3
4
5
6
7
8
AUTOMATION
TORCH SOLENOID
PILOT IGBT
WORK1
WORK
J9
/PIP
78
79
80
81
82
1
2
3
4
5
6
7
/START
24VAC RETURN
24VAC SUPPLY
C
83
CNC INTERFACE STANDARD ON A40 & A60 UNITS
CNC INTERFACE OPTIONAL ON CM52 & CM82 UNITS
J2
J10
1
2
3
4
5
6
7
8
OK-TO-MOVE
+12VDC
1
2
3
4
5
6
7
8
} OK TO MOVE
(5A @250VAC / 30VDC)
*
1
2
1
2
To -V OUT 1
on PCB1
J3
P10
FAN
-
+
MOT1
FAN
4
8
12
/ STOP
} /START
(Sink 50mA @12VDC)
B
* To configure DIVIDED ARC VOLTS signal output
No jumper installed for ARC VOLTS /16.67
Jumper pins 1 & 2 for ARC VOLTS / 30
Jumper pins 2 & 3 for ARC VOLTS / 50
J2
E1
+
1
11
14
/FAN
J8
J2 PINOUT
3
7
FULL FEATURED AUTOMATION INTERFACE PCB OPTION
+12VDC
/FAN
J7
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
+12VDC
P10
1
2
3
4
5
6
7
8
-
MOT2
J1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
+12VDC
K1
K1
PCB4
} /START / STOP
(-)
} (+) *DIVIDED
ARC VOLTS
(-)
VOLTS
} (+) (W/ARC
100K IN SERIES (2))
} OK-TO-MOVE
AUTOMATION
INTERFACE PCB
A-12767_AA
Rev
SEE
AA
AB
Revisions
By
Date
INTRO ECO B1357
RWH 03/31/09
ECO B1399
RWH
A
PCB No:
Assy No:
Scale
05/05/09
Supersedes
Date:
Thursday, March 27, 2008
A-09133
NOTE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1. RESISTOR VALUES ARE EXPRESSED IN OHMS, 1/4W 5%.
2. CAPACITOR VALUES ARE EXPRESSED IN MICROFARADS (uF).
TITLE:
Last Modified: Wednesday, May 06, 2009 13:16:29
3
300X5395SL
2
PRILOGA
Drawn:
RWH
Chk:
Schematic ESAB Cutmaster 60/80 20'/50' SL60 400V/208-460V 3ph Size
C
CE/Non-CE CCC / 1/3ph CSA (Configured for 460V 3ph)
App:
References
1
Sheet
of 1
DWG No:
42X1329
1
A-7
ESAB CUTMASTER 60
Zgodovina posodobitev
Datum
Revizija
15.1.2015
AA
Datum izdaje priročnika za uporabo
14.8.2015
AB
Posodobljene umetnosti na pokrovu, posodobljene DoC, dodane vrednosti življenski cikel, odstranjena
zaščita bakle vodi sklopov stroja
14.11.2015
AC
Revidirani DoC, odstraniti natisnjeno v besedilo
18/10/2017
AD
Vstavi Sect 1 in me prevodi v angleški različici, prevedene Hvala besedila, posodobljena art datotek
A-8
Opis
PRILOGA
300X5395SL
ESAB CUTMASTER 60
Ta stran je namenoma prazna.
300X5395SL
PRILOGA
A-9
ESAB CUTMASTER 60
Ta stran je namenoma prazna.
A-10
PRILOGA
300X5395SL
Ta stran je namenoma prazna.
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Distributors
For addresses and phone numbers to
our distributors in other countries, please
visit our home page
www.esab.eu
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
USA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
www.esab.eu
©2015 ESAB Welding and Cutting Products
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising